SAP ind - X-Plain ud SAP. Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform. Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAP ind - X-Plain ud SAP. Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform. Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation"

Transkript

1 3/2006 Indhold SAP ind - X-Plain ud 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Målrettet innovation 5 Praktikant i Kina 8 Hjerter af beton har det bedre 10 Beton-workshop i Aalborg 13 Status 15

2 SAP Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation SAP ind - X-Plain ud Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform I skrivende stund er der ca. en måned til igangsætningen af Aalborg Portlands nye SAP baserede IT-system. Go-live, som det hedder på det engelskpåvirkede IT sprog. Når dette nummer af UniPortalen udkommer, er der kun få dage til. SAP projektet når dermed en vigtig milepæl, som medfører, at vi kan sende vores trofaste X-Plain på pension. En IT-løsning, som har bestået i Aalborg Portland siden 1970 erne! Årsagerne til udskiftningen kræver derfor ikke mange forklaringer. At det netop blev SAP, som blev valgt til at erstatte X-Plain, skyldes, at vores italienske ejere har brugt denne løsning som strategisk IT-platform i koncernen siden SAP projektet tog sin begyndelse i starten af Først i diverse forberedende aktiviteter, og i september 2005 blev det egentlige SAP-projekt igangsat i cementforretningen i Aalborg. Et sådan projekt medfører mange udfordringer - og vores SAP-projekt har ikke været nogen undtagelse. Nye begreber og funktioner er blevet introduceret til de involverede medarbejdere. Al kommunikation med vores italienske SAP konsulenter fra Atos Origin foregår på engelsk; via telefon, mail eller videokonference. En stor udfordring, når noget nyt og komplekst skal beskrives, forklares og omsættes til IT-løsninger. Midt i projektet (den 1. januar 2006) introducerede vi en ny global organisationsstruktur for Aalborg Portland Group, hvilket betød, at vi måtte ændre den løsning, som på det tidspunkt afspejlede den gamle organisation. Den 1. januar 2007 står vi med en ny løsning, som skal finde sin plads i Aalborg Portland. Stort set alle medarbejdere skal vænne sig til en del forandringer: Ændrede arbejdsgange, nye skærmbilleder, nye rapporter, nye navne og numre på mange ting for blot at nævne nogle. Vi er helt klar over, at det kræver en stor indsats hos mange, og det er forståeligt, hvis nogen føler sig usikre i starten. Jeg er dog sikker på, at mange også vil kunne se de mange fordele, som SAP vil føre med sig, og jeg håber, at alle vil modtage løsningen som en ny og spændende udfordring i dagligdagen. Rigtig mange medarbejdere har ydet en stor indsats i projektet. Det har været bekræftende at se, hvordan opgaverne er blevet modtaget med gå-på-mod og loyalitet. Ingen nævnt - ingen glemt, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er ydet meget; især i de seneste 2-3 måneder. Tak til alle for en flot indsats! Nu kunne man jo fristes til at tro, at vi efter 1. januar er nået i mål - men det er vi ikke. Det er begyndelsen til en ny æra med en ny IT-platform, som løbende vil kræve rettelser og forbedringer. Der vil være områder, Anne V. K. Rasmussen arbejder med at implementere SAP. hvor tingene ikke altid fungerer som forventet. Alt i alt en spændende tid for Aalborg Portland, og i de kommende år vil SAP blive udbredt yderligere i de andre selskaber i Aalborg Portland Group. Mange kan sikkert komme med gode og vittige forslag til, hvad SAP står for - i min bog står det indtil videre for Sådan! Aalborg Portland. Fuld koncentration om SAP-udvikling. 2

3 Leder Af Formand Mario Ciliberto Ved generalforsamlingen i Aalborg Portland A/S den 6. marts 2007 afslutter koncernadministrerende direktør Søren Vinther en lang og flot karriere - heraf 13 år i Aalborg Portland. Jeg vil gerne på ejerens og egne vegne benytte lejligheden til at takke Søren Vinther for hans store indsats siden Caltagirone Group købte virksomheden i Søren Vinthers medvirken i overdragelsen af virksomheden til den nye ejer har haft endog meget stor betydning for både ejer, kunder, ledelse og øvrige medarbejdere. Jeg vil gerne lykønske Søren Vinther for Aalborg Portland-karrierens flotte resultater, og at han nu har valgt at forlade sin aktive erhvervskarriere på toppen. Vi står her ved skillevejen med bl.a. en optimal organisation og er klar til at møde fremtidens udfordringer. Jeg ser frem til et fortsat godt og frugtbart samarbejde med Søren Vinther i Aalborg Portland A/S bestyrelse. Af Koncernadministrerende direktør Søren Vinther et fantastisk år med fuld tryk på alle steder i Aalborg Portland Group. Det er med en smule vemod og megen stolthed, at jeg på disse sider kan skrive min sidste leder i Aalborg Portland Groups personaleblad. Overskriften henfører til et fantastisk år - og det har det været - men det har for mig været nogle fantastiske år siden 1994, hvor vi i fællesskab har flyttet Aalborg Portland til det, virksomheden står for i dag. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende alle medarbejdere og ledelse en dybfølt tak for et fantastisk samarbejde. Selvom det for mig er en form for afslutning i Aalborg Portland Group regi, så er det trods alt også en begyndelse for andre muligheder, som jeg glæder mig til at tage fat på. Det er også dejligt her, hvor året er ved at rinde ud, at kunne konstatere, at der fortsat er fuld knald på over hele linien. Vores produktion, salg og distribution af hvid og grå cement og af fabriksbeton sker på et særdeles højt aktivitetsniveau. Det samme kendetegner vore markeder i resten af Europa og globalt. På baggrund af de seneste tal forventer vi, at salg og indtjening for hele året samlet set bliver over det budgetterede niveau og højere end Kigger vi fremad mod næste år ser vi et marked, præget af en fortsat positiv trend. Fra forventer vi dog, at en afmatning/ nedgang sætter ind. Vi er også nødt til fortsat at se alvorligt på energi- og brændselsomkostningerne, hvor vi vurderer, at de vil forblive på et højt niveau også til næste år. Specielt Danmark er kendetegnet ved meget høje el-priser. Vi er derfor nødt til fortsat at have fokus på vores omkostninger for at kompensere. Lad mig slå fast, at der er blevet ydet en kæmpeindsats af vores medarbejdere for at sikre, at vores kunder får varer og service til tiden. Det påskønner jeg og den øvrige ledelse! Vi indledte året med at etablere en ny struktur for vores samlede organisation: Unicon Fabriksbeton, Aalborg Portland Grå Cement og Aalborg Portland Hvid cement. Vi er på en række områder i færd med at opfylde målene med den nye organisering af vores forretning. Bl.a. fortsætter vi integration mellem de tre områder både forretnings- og infrastrukturmæssigt. Lad mig nævne nogle få eksempler på aktiviteter: Samarbejdsprojekter på tværs af fabriksbeton- og cementforretningen, SAP i Aalborg Portland, nye internetportaler; ny samlet IT-organisation; nye fælles rapporteringsprocedurer; nyt fælles intranet i Aalborg Portland Group; nyt medarbejderblad. Vi vil fortsætte denne integrationsproces for at sikre, at vi udnytter synergien og skaber værdi til vore ejere. I Unicon er der arbejdet hårdt og målrettet med at skabe fuld integration med 4K, en proces, der er lykkedes over al forventning (se Peter Holm Larsens artikel andetsteds i UniPorten). Det tidligere omtalte Research & Development-projekt FUTURECEM, der skal udvikle fremtidens cement baseret på nanoteknologi, med mindst 30% lavere CO2-emission og med mindre energiforbrug end nu, venter vi os meget af. Det er et uhyre vigtigt tiltag, der bl.a. sammen med vore bestræbelser på at øge anvendelsen af CO2-neutrale brændsler, er vigtige skridt i hele CO2-problematikken. Vi fortsætter med at udvikle forretningen. Det nyeste er beslutningen om, at Sinai White Cement udvider fabrikken i Sinai med en ny ovnlinie med en årlig kapacitet på ton hvid cement. Der er andre projekter på tegnebrættet, som vil blive søsat, når timingen er rigtig. Således blev 2006 året, hvor vi tog et afgørende skridt med at etablere den nye globale organisation. Det blev også året, hvor salg og produktion atter satte rekorder. Tak for den store indsats til alle! Her hvor året rinder ud, vil jeg på egne og ledelsens vegne ønske jer og jeres familie en glædelig jul og et godt nytår. 3

4 Nyt fra de 3 forretningsområder Søren Vinther Koncernadministrerende direktør Frands I. Grex Direktør, Aalborg Portland Grå Cement Bo Ankerfelt Direktør, Unicon Fabriksbeton Aalborg Portland Hvid Cement I Danmark fortsætter det høje aktivitetsniveau, og vi forventer at opnå et resultat, der overstiger salget i Aktivitetsniveauet synes at fortsætte ind i I USA er udviklingen særdeles positiv, og vi har i år afskibet betydelige kvanta til det amerikanske marked. Vores intensive bearbejdning og strategiplanlægning på det tyske marked fortsætter med fuld styrke. I begyndelsen af det nye år planlægger vi at deltage i to store betydningsfulde messer. Penetrering af det russiske marked er stadigvæk hæmmet af det russiske bureaukrati, men vi forventer dog et acceptabelt resultat for I Kina forløber salget på hjemmemarkedet særdeles tilfredsstillende, og vi forventer et 2006 resultat, der overstiger budgettet. Vi arbejder intenst på en nye strategiplan, der forventes iværksat i Vi satser stærkt på leveringssikkerhed og kvalitet. I Mellemøsten forløber salget på hjemmemarkedet og eksportmarkederne forrygende. Den meget høje byggeaktivitet i Regionen fortsætter, og vi forventer 100% kapacitetsudnyttelse i Bestyrelsen har godkendt en udvidelse af produktionen, så den samlede kapacitet bliver ca. 1.2 mio. ton ultimo Derefter vil Sinai White Portland Cement Co. indtage positionen som verdens største hvide cementfabrik. I Fjernøsten er aktivitetsniveauet stadigvæk stabilt og opadgående både på hjemmemarkederne Malaysia og Singapore og på de øvrige eksportmarkeder i Regionen. I 2006 forventer vi en bedre afsætning og indtjening i forhold til Som helhed forventer vi et resultat i 2006 i det hvide forretningsområde, der ligger 9.5 % over Aalborg Portland Grå Cement Medens vi nærmer os afslutningen af 2006, kan vi i Aalborg Portland Grå se tilbage på et år præget af stor aktivitet i byggebranchen og stor afsætning på det danske marked. Det milde vejr i årets sidste måneder betyder, at vi forventer en afsætning i Danmark, der er t over budget. Retter vi øjet mod det nye år, ser det ud til, at den høje aktivitet i byggebranchen fortsætter, og vi forventer at kunne sælge på samme niveau som i En stor udfordring i 2007 bliver at sikre maksimal kapacitetsudnyttelse. Det er derfor også vigtigt, at vores tankbiler og indchartrede skibe udnyttes på bedste vis. I de seneste måneder er der arbejdet intenst med SAP, som skal være vores nye IT-system. Efteråret har derfor budt på travlhed i projektgruppen, men også hos de medarbejdere, som har modtaget undervisning og stadig har haft deres daglige opgaver at passe. Tak til alle for en stor indsats! Det er målet, at SAP medvirker til at gøre Aalborg Portland endnu bedre. I den senere tid har et centralt punkt på den politiske dagsorden været Kyotoaftalen, som vil være gældende i årene Som en af de virksomheder i Danmark, der er underlagt reglerne om CO 2 -udledning, er det et centralt område for Aalborg Portland. Regeringen beslutter inden årets udgang, hvor meget virksomhederne må udlede årligt i perioden. For ikke at forringe vores konkurrenceforhold, er det vigtigt, at vi får samme vilkår som vores konkurrenter i Europa. Vi har således igennem hele 2006 og særligt i efteråret arbejdet hårdt på at sikre Aalborg Portland de bedst opnåelige vilkår på området. Tak til alle for en god indsats i Unicon I Unicon fortsætter travlheden på alle fronter, også her i andet halvår af Hverken i Danmark, Norge eller Sverige er der tegn på nedgang i efterspørgslen, så alle skal fortsat løbe meget stærkt for at følge med. Vi tror dog, at vi befinder os på toppen af efterspørgslen, men hvornår det begynder at gå den anden vej, kan vi ikke sige noget om. I Danmark forløber integrationen af 4K fortsat godt, og alle de nye Unicon-medarbejdere har gjort deres til, at dette er sket tilfredsstillende. Integrationen af Skancon som en intern transportdivision i Unicon er også forløbet uden de store skrammer. Norge har i en situation med en historisk høj efterspørgsel haft store problemer med at sikre cementleverancer. Heldigvis har vi kunnet få cement sejlet op fra Aalborg Portland, hvilket har afhjulpet situationen noget. I Sverige har det gunstige marked kombineret med salg til de to store projekter, Citytunnelen samt Hallandsås-projektet også sikret en historisk høj afsætning på trods af stigende konkurrence i Malmö og Helsingborg. Endelig er vores fælles IT-afdeling i august flyttet fra Roskilde til vores kontor i Brøndby, og som det sidste er alle IT-servere her i november også blevet flyttet, således at hele bygningen i Roskilde nu er overtaget af Teknisk Skole og dens administration.

5 Målrettet innovation Af John Sohn Underdirektør, Salg Aalborg Portland Grå Cement En succeshistorie om et givtigt samarbejde mellem kunde og producent. Expan er en af dansk byggebranches store virksomheder med hovedkontor i Vejle og seks fabrikker, der producerer vægelementer i beton og letbeton, primært til boliger. Expan er tillige en god kunde hos Aalborg Portland og har været det i mange år. Men selv det bedste kundeforhold kan ikke sige sig fri for at være påvirket af den økonomiske faktor. Og en dag meldte Expan ud til Ingolf Sørensen, som er kundeansvarlig, at cementpriserne stigning var begyndt at blive et problem. Her kunne den historie godt være endt, men Expan valgte den konstruktive indgang. Nemlig at spørge, om det måske var en idé sammen at se på processen og finde besparelser et sted, så det gode forhold kunne fortsætte. Satte forsøg i gang Den opfordring tog Ingolf Sørensen straks imod. En produktgruppe blev nedsat og et forsøg sat i gang for at udvikle et produkt, der kunne erstatte en del af cementen og bringe prisen ned. I fællesskab blev der gennemført forsøg på vores og på Expans laboratorier, og resultatet er nu ved at være klar. Et godt og effektivt bindemiddel med næsten samme egenskaber som cement til en rigtig pris, og oven i købet udvundet ved genbrug af et pulver, der normalt bliver returneret til cementovnene. Ingolf Sørensen er intet mindre end stolt af processen: - Normalt er det altid os, der kommer til kunderne med vores produkter. Så det var kærkomment, at den situation blev vendt om, og at vi fik lejlighed til at udvikle et nyt produkt i samarbejde med kunden. Faktisk er vi meget glade, når kunderne kommer med forslag til noget, vi måske kan gøre anderledes og bedre. Det er med til at skabe innovation i virksomheden. Poul Kirkegaard, Expan. Forbilledligt samarbejde Også direktør Poul Kirkegaard fra Expan er tilfreds med resultatet: - Det har været et forbilledligt samarbejde. Ikke, at vi ville have droppet Aalborg Portland, hvis dette ikke havde kunne lade sig gøre. Cement skal vi jo bruge. Men de stigende priser på cement kunne have været med til at udhule vores konkurrenceevne i forhold til andre produkter, hvori der ikke indgår cement. Vi skal jo kunne tilbyde markedet produkter, som gør, at det ikke kan betale sig at overveje andre muligheder, som fx at hente elementer hjem fra udlandet. Expan har iværksat betydelige investeringer for at kunne modtage det nye bindemiddel, men det er investeringer, som man regner med hurtigt er tjent hjem igen. Så på den måde har den historie været til glæde og gavn for begge parter. Ingolf Sørensen, Aalborg Portland. 5

6 Udfordringer Af Peter Holm Larsen Direktør, Unicon Danmark Foråret og sommeren har givet Unicon et stort antal arbejdsmæssige udfordringer. Der er to hovedårsager hertil, og vi kender dem. Integrationsprocessen i forhold til 4K er den ene. Den enestående store efterspørgsel i byggebranchen er den anden. På mange måder er der her tale om attraktive udfordringer, fordi vi får et stort antal dygtige og erfarne kolleger med på Unicon holdet, og fordi der er al mulig grund til at glæde sig over, at det går godt i byggeriet. Jeg synes også, at det er lykkedes at gribe begge bolde og holde dem i spil på en konstruktiv og fremadrettet måde. Det skyldes ikke mindst den store indsats, som hver enkel medarbejder har ydet. Det glæder mig utroligt at se, hvilken dygtighed, udholdenhed og resultatorientering, der vises. Samtidig med at vi stiller om, indfører nye systemer, beder kunderne ringe til kundecentre i stedet for til fabrikker og meget mere, så sker det, at der er en medarbejder, som siger til mig, at fabrikkerne i år producerer mindre end tidligere, og at bilerne kører længere med mindre beton end før. Det er godt, at et sådant spørgsmål bliver stillet. Det betyder jo i bund og grund en interesse for virksomhedens drift. Det er vigtigt, at vi hele tiden spørger os selv, om vi får de resultater, vi har planlagt, og de gode og kritiske spørgsmål er en vigtig kilde til løbende at skabe bedre resultater. Uniconbiler i aktion på byggeplads. 6

7 For øjeblikket køres der beton ud døgnet rundt. Det giver mig også anledning til at fortælle, at vores præstationer i 2006 på alle nøgleområder faktisk er bedre end i 2005, når Unicon og 4K enheder ses under ét. Vi har produceret flere m3. Vi har kørt flere læs ud. Den gennemsnitlige læsstørrelse er steget. Det gennemsnitlige antal kilometer kørt mellem fabrik og byggeplads er faldet. Indtjeningen er steget. Der er altså plusser over hele linjen på nogle centrale områder. Der er eksempler på at enkeltfabrikker, producerer mindre i år end sidste år. Det kan der være flere årsager til, og en del hænger sammen med receptovergangen; men den primære årsag er, at vi nu har mulighed for at distribuere på en mere effektiv måde. Den mulighed benytter vi naturligvis. Omvendt har dette frigjort kapacitet, som vi stadig kan og skal blive bedre til at udnytte. I et stigende marked gælder det om at kunne levere flere m3 igennem produktion og distribution uden at omkostningerne går mod himlen. Unicon har evnet begge dele i Vi gentager det i 2006, og bliver endnu bedre i 2007! Det kan ikke undgås, at vi på et tidspunkt i integrationsforløbet mister kunder. Det er sket for os i løbet af foråret og sommeren. Men mange af disse er nu lige så stille på vej tilbage til os. Kunderne er også begyndt at vise forståelse for, at de ikke kan bestille samme dag, som de ønsker leverancen. Når vi inviterer dem ind i et kundecenter, kan de godt se, at der ikke med så kort varsel er ledig kapacitet. De forstår, at de selv kan hjælpe med til at få det hele til at falde på plads ved selv at være på forkant med situationen. Der er nye krav til os alle om effektivitet og fleksibilitet. Men der er også beviser på, at vi går den rigtige vej. At vi ikke eksperimenterer med kunderne. Her mod slutningen af året er det dejligt at kunne konstatere, at vi er færdige med integrationen på alle de væsentligste områder teknikken fungerer, og organisationen er på plads. Det betyder, at 2007 bliver året med større stabilitet og ro til igen at fokusere mere på de mange små forbedringer og justeringer, som skal være med til at styrke vores forretning yderligere. Ledergruppen i Danmark har allerede programsatte aktiviteter i januar, der har til hensigt at få identificeret og prioriteret alle relevante indsatsområder på basis af de mange erfaringer, vi har gjort os i For at sikre at vi får det hele med, har vi desuden udvidet kredsen af medarbejdere således, at deltagergruppen får en bred repræsentation af medarbejdere fra alle dele af organisationen. Sammen med denne kreds af medarbejdere gennemfører ledergruppen således som første aktivitet en workshop i januar. 7

8 Praktikant i Kina Af Praktikant, økonomistuderende Mads Lykke Nielsen, Aalborg Universitet. UniPorten har bedt stud.merc. Mads Lykke Nielsen skrive om sit ophold i Anqing. Læs bl.a. om kulturen ved en forretningsmiddag, lær hvordan du køber shampoo og om skobytte inden besøg på chefens kontor. Jeg er i gang med en økonomiuddannelse på Aalborg Universitet; i den forbindelse er jeg i dette efterår i praktik hos Aalborg Portland, og i skrivende stund netop kommet hjem fra et 2 måneders ophold på fabrikken i Anqing, Kina. Min opgave i Kina har været, at assistere salgsafdelingen i at lave en markedsundersøglese af det kinesiske marked. Dette første møde med den kinesiske kultur, som er så meget anderledes end den danske, har givet mig mange forskellige oplevelser, som jeg vil dele med UniPortens læsere. Jeg begyndte min praktiktid med to ugers oplæring på fabrikken i Aalborg, hvor min begrænsede viden om cementindustrien blev markant forbedret. Samtidig blev jeg forberedt på, hvor lille en by, jeg skulle ud til. Jeg tænkte dengang, at det ikke kunne være sandt, at en by med og et opland med over 8 mio. indbyggere kan opleves lille at opholde sig i, men jeg blev dog meget klogere. For godt nok har byen en McDonalds og en Kentucky Fried Chicken, men ellers findes der stort set ikke europæisk mad i byen. Selvom Anqing i forhold til danske forhold er en meget stor by, så er det stadigvæk en provinsby, hvor jeg ikke tror, at der bor mere end 3-4 vesterlændinge. Det betød, at folk stirrede på mig og enkelte sagde hello, når jeg mødte dem på gaden. Desuden var det tydeligt, at folk lige prikkede til hinanden eller ligefrem pegede på mig, så dem, de fulgtes med, ikke skulle gå glip af ham, der så helt anderledes ud. Det er vigtigt at fremhæve, at kineserne er et åbent og gæstfrit folkefærd, hvilket har givet mig mange gode oplevelser. Blandt andet har jeg været hjemme hos et par kinesere og talt med mange forskellige kinesere på gaden, dog kun i de større byer som Shanghai og Beijing. På den Himmelske Freds Plads i Beijing kom flere kinesere hen til mig og talte, blot for at træne deres engelsk. Årsagen til, at jeg ikke talte med mange i Anqing var sprogbarrieren - den gør det næsten umuligt at tale sammen - jeg taler ikke kinesisk og kun få kinesere i Anqing taler engelsk. Anderledes måde at gøre tingene på Kina er meget anderledes end Danmark. Jeg vil især nævne forretningsfrokosten, som en anderledes, men også en interessant begivenhed. Forretningsfrokoster er meget brugt i Kina, da al forretning er baseret på personlige relationer. Når man ankommer til restauranten, begynder de kinesiske traditioner: Placering af folk rundt om bordet er vigtigt, da den vigtigste person ved middagen sidder med ansigtet mod døren. Det skal lige nævnes, at man oftest har sit eget lille private lokale i restauranten til sådan en frokost; hvorom alting er, med sin position kan æresgæsten holde øje med, hvem der kommer og går. Det underholdende er nu, at når en person ikke mener at være berettiget til at sidde på den bedste plads, så starter en skubbekamp, hvor deltagerne forsøger at få en anden til at sætte sig Mange hænder i arbejde. 8

9 i stolen. Det gøres for at vise respekt for den anden part, selvom det sker ved at skubbe til ham. Den tilsvarende kamp foregår, når det sidste øl skal deles ud, hvor det naturligvis også er æresgæsten, der skal have det sidste. Fabrikken i Kina ligger i udkanten af byen, så mange af fabrikkens medarbejdere skal med bus derud. Det var dog et problem, at bussen stoppede langt fra fabrikken. Det rettede Aalborg White op på ved at bygge et stoppested tæt ved fabrikken, så bussen kunne stoppe der og fabrikkens medarbejdere nemt komme på arbejde. Når direktøren får besøg på sit kontor, skal gæsten skifte fodtøj, da det er det eneste sted på fabrikken, hvor der er lagt trægulv. Det skal naturligvis beskyttes! Så inden man træder ind på kontoret, skiftes der til hjemmesko, hvorefter man kan gå ind. Forretningsfrokost en vigtig del af kinesisk virksomhedskultur. Dog skal det siges, at det også gælder chefen selv! Jeg må indrømme, at jeg lige kiggede en ekstra gang, da jeg skulle skifte sko første gang, jeg skulle ind til chefen. Kineserne er meget autoritetstro og behandler oftest udlændinge rigtigt godt, hvilket jeg har kunnet nyde godt af. Jeg var fx med på kundebesøg, hvor restaurantbesøget blev opgraderet til et fint sted, udelukkende fordi denne kunde havde fået fint besøg fra hovedkontoret i Danmark, hvilket han var beæret over. Så det var ikke lige tidspunktet til at fortælle, at jeg kun var praktikant. Alt arbejde i Kina er baseret på at få mange mennesker i arbejde, hvorfor maskiner ikke bliver brugt i samme omfang som i Danmark. Der er derfor altid mange ansatte, lige meget i hvilken forretning, man kommer ind i. Jeg var i et supermarked for at købe shampoo, hvilket ikke er helt nemt, når man ikke kan tale med nogen eller læse ret meget af, hvad der står rundt omkring. Men ekspedienterne forsøgte at hjælpe mig, og det endte da også med, at jeg kom derfra med shampoo efter at have stirret på hylden med shampoo ganske længe, stærkt iagttaget af 8 ekspedienter, som stod i en halvcirkel omkring mig. Men ganske underholdende var det i hvert fald og ikke noget, som jeg har oplevet i Danmark. Potentialet Kina er et kæmpe land med 1,3 mia. mennesker. Blot i den provins, hvor fabrikken ligger, er der 64 mio. mennesker, så der er ingen tvivl om, at Kina er et enormt marked for alle produkter. Byggeaktiviteten er meget stor, så markedet for cement er kraftigt opadgående. Næsten ligegyldigt hvor man er i Kina, så er der stilladser og byggeri, selv i Shanghai, som måske er den mest moderne by i Kina, bygges der overalt, så potentialet er stort. Vejene i Kina er mange steder stadig af grus, men forbedringer af infrastrukturen er i gang. Men også her er det tydeligt, at der er mange mennesker til rådighed, da betonen bliver transporteret på små 3 hjulede motorcykler og fordelt manuelt. Der ligger et stort potentiale i at hjælpe kineserne med at effektivisere alle disse processer. Men så længe der er masser af ledige hænder, vil meget arbejde stadig blive udført manuelt også selvom det kan være svært at forstå for en vesterlænding. Det er mit håb, at disse små historier har givet et lille indblik i, hvor forskellig Kina er fra Danmark, og hvordan det er at være et sted, hvor det er meget vanskeligt at kommunikere med den lokale befolkning. Men jeg håber også, at jeg har givet et indblik i, hvor spændende det er at se en kultur, der har så meget at tilbyde. Og sidst - men ikke mindst tak til medarbejderne i Aalborg White Anqing for deres gæstfrie måde at tage imod mig på. Kinesiske arbejdere udstøber betonvej. 9

10 Hjerter af beton har det bedre Af Stig Olesen, Journalist Jyllandsposten Udskældt: Problemet med beton er, at materialet er rørende billigt og kritikløst har blandet sig med kommunisme, liberalisme, heavy rock og dårlig arkitektur. Men sundhedsskadelig, det er beton ikke, fastslår Miljøstyrelsen i ny rapport. Hvor skal vi gå hvis betonhjertet går i stå? Jeg lytter og hører betonhjertet slå Røde Mor, 1975 Jeg har i bilens handskerum i et par år kørt rundt med et temmelig slidt eksemplar af den lille bog Guide til 118 berømte danske betonbyggerier, der udkom i anledning af Dansk Betonforenings 50 års jubilæum. Jeg gør mest brug af guidebogen, når jeg kører alene rundt i landet, idet skiftende passagerer altid har udvist en skuffende mangel på interesse for de hvide siloer på havnen i Thisted, den tørsprøjtede rovdyrsgrotte i Aalborg Zoo, den flot svungne bro over Vejle Fjord, det monumentale Rudolph Tegner-museum i Nordsjælland, de næsten ens lejligheder i Høje Gladsaxe, det imponerende fæstningsværk ved Hanstholm og andre af Danmarks helt store betonattraktioner. Studier af forskallingsteknikkens udvikling i det 20. århundrede er en ensom fritidsbeskæftigelse. Men jeg har altid kunnet undskylde mig med, at jeg er født i beton og - fraregnet en trist periode i et gulstensparcelhus - altid har boet i denne specielle blanding af sten, grus og cement, som allerede den romerske kejser Hadrian i det andet århundrede på mesterlig vis gjorde brug af til Pantheon-templets berømte kuppel. Vi betonbørn har altid fået lang snor af et medfølende samfund bosat i ordentlige rødstenshuse. Indlæringsproblemer? Nå ja, han kommer jo fra en betonlejlighed. Manglende social adfærd? Klart betonsyndrom. Røde øjne og uren hud? Der er dømt betonallergi. Men snart er det slut med særbehandlingen. Vi må forberede os på at søge andre årsager til skavanker og generel mistrivsel. Thi kendes for ret, tiltalte byggemateriale frikendes hermed for forbrydelser mod menneskeheden og ødelæggelse af indeklimaet. Torsdag 5. oktober klokken vil kemiingeniør Jørn Bødker gå på talerstolen i lokale 61 på Teknologisk Institut i København og pure frikende beton for at afgive farlige dampe i vores boliger og kontorer. Beton er ligeså sundt som mursten, vil Bødker fastslå på vegne af Miljøstyrelsen og med henvisning til grundige kemiske analyser i klimakammer suppleret med sensoriske bedømmelser af lugtgener og slimhindeirritationer foretaget af 20 forsøgspersoner. Grødagtigt materiale Dermed sættes der punktum for et halvt århundredes skænderier og mytedannelse om det grødagtige materiale, der specielt i 1970 ernes romaner, teaterforestillinger og protestsange fik skylden for dårligdomme spændende fra koncentrationsbesvær over spiseforstyrelser til barnløshed. Kollektivet Røde Mors rockopera Betonhjertet fra 1975 skildrede således, hvordan ensomheden på 10. sal i en betonlejlighed med udsigt til en motorvejsbro kan føre til indlæggelse på Hotel Psycho med spændetrøje, elektrochok og hvide snit. Men 1970 erne var også en turbulent periode, da titusindvis af danskere - ofte ufrivilligt - flyttede fra byernes gamle murstenskarréer til forstædernes påfaldende ens betonbyggerier, hvor væggene lynhurtigt fik skylden for mange af årtiets problemer. I en længere årrække måtte byggeriets organisationer således bruge kræfter på at tilbagevise hårdnakkede påstande om, at mødre i betonboliger 10

11 MAN TAGER SAND, VAND, STEN OG CEMENT: fødte mindre børn end mødre i murstensboliger. Vrede socialrådgivere lancerede derefter udtryk som betonørken og betonhelvede, mens politiske modstandere beskyldte hinanden for at være henholdsvis betonkommunister og betonliberalister alt sammen akkompagneret af høj, rå og uforsonlig betonrock. Pludselig var den flydende sten, hvoraf romerne år tidligere havde bygget elegante akvædukter blevet symbol på noget rigidt og ufølsomt. Havde beton været en moderne virksomhed, ville den omgående have hyret et par advokater til at søge kæmpeerstatninger for disse injurierende ordsammenstillinger. På det tidspunkt overvejede branchen helt at droppe navnet beton og finde på noget mindre belastende. Den slags betyder meget; for eksempel kom der jo betydelig mere goodwill omkring bølgeblik, da det kom til at hedde ståltrapezplader. Men i næste måned kommer frifindelsen af det gamle byggemateriale så endelig. Og den er enstemmig. Selvfølgelig har der været problemer med indeklimaet i noget af 1970 ernes betonbyggeri, men det har aldrig været selve materialets skyld,«fastslår Jørn Bødker, der er seniorkonsulent på Teknologisk Institut og har stået i spidsen for den omfattende undersøgelse af afdampningen fra de kemiske stoffer i beton. Han undrer sig selv over, at der skulle gå 50 år, før det udskældte materiale fik en ordentlig rettergang, men én af årsagerne kan ifølge Bødker være, at alle anklagerne mod beton kom fra lægfolk.»det var vist ligesom med jordstrålingen, som Jørn Bødker i dag diplomatisk udtrykker det«. Flyveaske og olie Beton består af uorganiske materialer som sand, sten og cement, der ikke i sig selv afgiver dampe. Men det gør den flyveaske fra elværkerne, som i nogle tilfælde tilsættes cementen og den olie, som støbeformene smøres med, inden betonen hældes i. Der er tale om meget, meget små værdier af ammoniakdampe og kulbrinter, der yderligere aftager med 140 e.kr.: Der anvendes beton til opførelsen af kuplen i Pantheon i Rom, men efter Romerrigets fald går teknikken i glemmebogen. 1759: Fyrtårnet ved Eddystone ud til den Engelske Kanal opmures i beton, der viser sig usædvanligt holdbart. 1824: Englænderen John Aspdin tager patent på industrielt fremstillet og hårdt brændt Portlandcement. 1850: Den franske greve Joseph Louis Lambot fremstiller blomsterkummer i jernarmeret beton. 1861: Ved Dybbøl støbes der krudtmagasiner i beton, der tre år senere modstår fjendens artilleri. 1880: København kloakeres med betonrør støbt af Portlandcement og knust granit fra Halland. 1903: Amerikaneren Ernest L. Ransomme lancerer præfabrikerede betonelementer. 1907: Opførelsen af Christiansborg Slot - datidens største danske betonbyggeri - begynder. 1925: Første betonveje bygges i Danmark. Lufthavnsvejen i Aalborg fra 1938 er stadig i brug. 1966: Høje Gladsaxe er med 1943 lejligheder et af Danmarks største montagebyggerier. 1970: Udtrykket betonørken bruges første gang i dagbladet Information. 1975: Røde Mor udgiver rockoperaen Betonhjertet om en skilsmisse på 10. sal i et forstadsbyggeri. 1986: Basisbetonbeskrivelsen (BBB) sætter ny standard for kvaliteten af beton. 1993: Udtrykket betonliberalisme lanceres i dagbladet Politiken. 2006: Miljøstyrelsen frikender beton for at være miljøskadeligt. X

12 tiden, så alt i alt står vi nok her over for verdens mindste miljøproblem, forklarer Jørn Bødker. Kulbrinterne kan fuldstændig undgås, hvis betonstøberierne går over til at smøre formene med madolie. Det prøver man sig frem med flere steder, men ét af problemerne er, at formene efter en lang weekend eller ferie kan lugte harsk, og hvem har lyst til at flytte ind i en splinterny betonbolig med en svag duft af gammel friture? Og jo, der fandtes betonallergi dengang i 1970 erne, men det var noget, som kun murere pådrog sig ved direkte berøring med våd beton, der via cementen kunne indeholde chrom; men det er ikke mere tilfældet, forsikrer man i branchen. To væsentlige gener Personligt har jeg kun iagttaget to væsentlige gener ved at leve i beton: 1) Jeg kunne ikke som andre teenagere modtage Radio Luxembourg på en transistorradio, 2) Hvis en beboer tre opgange væk forsøger at bore et hul i væggen lyder det som om, det foregår inde i éns pandehule. Fordele? Beton er billigt. Beton er smukt. Våd beton er endnu smukkere. Og så kan beton formes i yndefulde kurver og forløb, der kan lede tanker i helt andre retninger og mod højder, hvor mursten kommer til kort. Dertil kommer, at den stivnede grød er usædvanlig god til at akkumulere varmen i den såkaldte domkirke-effekt: kølig om sommeren, lun om vinteren. Naturligvis blev det romerne, der satte gang i det betonbyggeri, som ægypterne og grækerne have eksperimenteret med. Romernes beton lå og ventede ude foran deres dørtrin som et lettilgængeligt naturprodukt. I byen Puzzuolo ved Vesuvs skrænter var der tonsvis af findelt, luftafkølet og hårdt brændt jord fra vulkanens indre, og dette materiale havde samme egenskaber som vore dages cement. Blandet op med brændt kalk, knuste teglsten og vand gav det en beton, hvoraf man ud over den 43 meter brede kuppel i Pantheon også byggede en 80 kilometer lang akvædukt fra Eifel til Køln, som var i brug i 450 år uden væsentlige reparationer. Så godt bygger man ikke længere. Beton nedbrydes med tiden og bliver til udgangsmaterialerne sand, sten og jord. Mens indendørsbeton spås en levetid på flere tusind år, så skal vi på vore breddegrader ikke regne med, at beton udsat for vind og vejr overlever mere end år. Med det nye vibreringsfri SCC-beton regner man dog med at kunne forlænge levetiden betydeligt. Og går håbet om helt at erstatte jernarmering med polymerfibre, så udskydes sidste salgsdato yderligere. Og hvad er så Jørn Bødkers foretrukne betonbyggeri? Helt klart Utzons operahus i Sidney, men bliver vi herhjemme, så synes jeg, at det ny Tietgenskollegiet i Ørestad udnytter de synlige betonkonstruktioner på en meget spændende måde. Med Guide til 118 danske betonbyggerier liggende i handskerummet, venter der heldigvis endnu mange spændende - og ikke sundhedsfarlige - oplevelser i form af viadukter, motorvejsudfletninger, vandtårne, kajanlæg, fæstningsvolde, ammunitionsdepoter, kraftvarmeværker, beskyttelsesrum, boligblokke, landingsbaner, pyloner, kirker, færgelejer, jernbanebroer, kanonstillinger og kulturhuse. Tietgenkollegiet i Ørestad. 12

13 Af Chefbetonteknolog Dirch H. Bager, Research and Development Centre Beton-workshop i Aalborg 275 studerende fra forskellige uddannelser samarbejdede i en 4- dages workshop om spændende konstruktionsmuligheder med beton. Resultatet blev mange forskellige siddeinstrumenter, som du fremover kan afprøve på offentlige steder i Aalborg. I oktober blev der for anden gang gennemført en beton-workshop i Aalborg. Formålet var at åbne de studerendes øjne for de mange spændende muligheder, der er for at anvende beton. 275 studerende fra Aalborg Universitets Institutter for Arkitektur & Design og Bygningsteknik, bygningskonstruktør-studerende fra Nordjyllands Erhvervsakademi og betonmagerlærlinge fra AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri deltog. De blev, på tværs af uddannelsesretninger, inddelt i 24 hold. Workshoppen skulle også demonstrere, at et succesfuldt bygningsværk fordrer et godt samarbejde og gensidig forståelse mellem alle faggrupper. Arrangementet blev gennemført i regi af Center for Betonuddannelse i samarbejde med bl.a. Aalborg White. I praksis skulle de studerende gruppevis designe, lave form, udstøbe og afforme et siddeinstrument i hvid beton. Workshoppen blev indledt med 2 halve dage med teori, hvor eftermiddagene blev benyttet til gruppevis at designe og lave konstruktionstegninger. Den tredje dag gik med den praktiske fremstilling af støbeformene. Der blev arbejdet engageret og intenst! Af praktiske årsager skulle det færdige siddeinstrument kunne stå på en normal europapalle. Som på enhver byggeplads var der nogle terminer, der skulle overholdes. I dette tilfælde skulle formene stå klare til udstøbning kl. 15, når den hvide beton ankom i Unicons karakteristiske blå-hvide betonkanoner. Aalborg er det eneste sted i Danmark, hvor så mange forskellige studieretningen inden for beton findes. Det er derfor naturligt, at det landsdækkende Center for Betonuddannelse netop er placeret her. Det betyder, at Amtet har stor interesse for sådanne tværfaglige uddannelsesmæssige arrangementer. Amtsborgmester Orla Hav medvirkede derfor ved afslutningen og uddelte diplomer til de tre bedste grupper. Stadsgartneren i Aalborg har givet tilladelse til, at siddeinstrumenterne opstilles offentligt i Aalborg. Det er arrangørernes opfattelse, at sådanne arrangementer har en positiv indflydelse på de studerendes opfattelse og holdning til beton. Det har bl.a. ledt til stor interesse for den nye specialelinie Betontekniker på bygningskonstruktøruddannelsen. En uddannelse, der kommer til at involvere elementer fra både AMU- og ingeniøruddannelserne. FAKTABOKS Center for Betonuddannelse: Oprettet i 2003 i et samarbejde mellem AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri, Aalborg Universitet, Nordjyllands Erhvervsakademi, Dansk Byggeri og Aalborg Portland A/S. Centret modtog i 2005 Dansk Byggeris nyindstiftede uddannelsespris. Læs mere:

14 Aalborg Portland vinder atter en pris Af Poul Dahl Projektleder, Group Communication Aalborg Portland fik torsdag den 7. december ved en højtidelighed i Beskæftigelsesministeriet overrakt ministeriets Seniorpraksis Pris. Det var beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen, der overrakte prisen til direktør Anders Thorup og personalechef Christian H. Brosolat i overværelse af fællestillidsmand Harry Andersen og funktionærforeningsformand Kalle Jensen. Ministeren motiverede bl.a. prisen med, at Aalborg Portland er et strålende eksempel på, hvordan det er muligt at øge tilbagetrækningsalderen markant for virksomhedens seniormedarbejdere gennem en bred vifte af tiltag. Det er særligt bemærkelsesværdigt inden for den traditionelt tunge industriproduktion, som Aalborg Portland er en del af. Ministeren fremhævede yderligere, at virksomheden er eksemplarisk ved, at mere end 1/3 af medarbejderne er over 50 år. Aalborg Portland demonstrerer fine resultater med at fastholde seniorer. Tilbagetrækningsalderen er steget med 1,4 år fra 61,0 år i 2000 til 62,4 år i Ministeren fortsatte sin motivering, Aalborg Portland har ikke en specifik seniorpolitik, men snarere en grundlæggende personalepolitik, der sigter på at behandle alle medarbejdere socialt ansvarlig. Jeres motto er, at behandle alle lige ved at behandle dem forskelligt. Seniorpraksis Prisen går til Aalborg Portland, fordi virksomheden anvender en bred vifte af tiltag, som har til hensigt at afstemme arbejdet i forhold til den enkelte medarbejders ressourcer og kapacitet. Blandt tiltagene er: - Arbejdets tilrettelæggelse (opgavers omfang og kompleksitet, nedsat tid, indsats m.m.) - Kompetencekrav og afledte uddannelsesbehov - Efterfølgerplaner, som er individuelle aftaler, der skal sikre, at seniormedarbejderen giver sine kompetencer videre til yngre medarbejdere. Seniormedarbejderen har oftest stor faglig stolthed. Og efterfølgerplanerne bidrager til, at seniormedarbejderen oplever, at virksomheden anerkender den erhvervede kompetence. Samtidig oplever senioren selv at være et væsentligt element i at sikre virksomhedens fremtid, og overgangen til pension sker på en værdig måde. Anders Thorup sagde bl.a., at Aalborg Portland har stort fokus på den måde, virksomheden behandler sine seniormedarbejdere på. Seniorpraksis Prisen er en anerkendelse af dette arbejde, og en motivation for det fortsatte arbejde Personalechef Christian H. Brosolat og direktør Anders Thorup modtager Seniorpraksis Prisen. Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen taler for prismodtagerne. 14

15 Status Kort om Aalborg Portland Aalborg Portland Gruppen skaber nutidens og fremtidens byggerier med sine produkter: Grå cement, hvid cement og fabriksbeton. Produkterne afsættes til vore kunder på det globale byggemarked. Aalborg Portland Gruppen er en global virksomhed i vækst og udvikling. Markedsleder i Skandinavien og verdens største producent og eksportør af hvid cement. Vi fremstiller produkterne på vore fabrikker i Danmark, Norge, Sverige, Egypten, Kina, Malaysia og USA. Vi eksporterer til mere end 70 lande bl.a. gennem salgsselskaber i Norge, Sverige, Island, Polen, Rusland, Filippinerne og Australien. Vi har en omsætning på 4 mia. kroner og beskæftiger medarbejdere på verdensplan. Læs mere på Kort om BOE BOE - Brønderslev og Oplands Elforsyning er en moderne elforsyning, der pt. er i fusionsforhandlinger med Han Herreds Elforsyning. Fusionen forventes at være en realitet med virkning pr. 1. januar Selskabet vil herefter levere elektricitet til ca kunder, og beskæftige 70 medarbejdere. BOE s forsyningsområde udgør Brønderslev og Pandrup kommuner samt en del af Løkken-Vrå, Hjørring og Dronninglund kommuner og her foruden en mindre del af Sæby, Aabybro og Aalborg kommuner. Læs mere på Kort om Kruse & Mørk A/S Kruse & Mørk A/S er en førende virksomhed inden for elektriske installationer, industriel el-service samt programmerbare styringer til proces- og maskinanlæg. Kruse & Mørk A/S udfører store og små opgaver for virksomheder, offentlige institutioner, entreprenører, boligforeninger og private. Udover installationsarbejde i Nordjylland udfører vi installationsopgaver inden for industriel automation i udlandet i samarbejde med danske eksportorienterede industrivirksomheder. Kruse & Mørk A/S beskæftiger 50 medarbejdere. Læs mere på Kort nyt fra Aalborg Portland Hvid Cement Af Henrik Hougaard Underdirektør, Salg Hvid Cement Den 7. December anløb M/V STAR ALABAMA vores nye terminal i Tampa, Florida med den første last hvid cement fra Aalborg på ton. Det var med spænding at losningen blev sat igang med den nye shipunloader. Premieren forløb heldigvis planmæssigt, så den hvide cement ligger nu i domen og er klar til udlevering til vores amerikanske kunder. Kort nyt fra Aalborg Portland Grå Cement Elektrikerelev på kombinationsaftale Du vil bl.a. få kendskab til: Aalborg Portland Fejlfinding på svagstrøms- og stærkstrømsstyringer og udskifte svagstrømsog stærkstrømskomponenter. Styringer, herunder PLC-styring Flowmåling Frekvensomformere Thyristorregulering Motorteknik / Robotteknik Reguleringsteknik Miljømålinger BOE Montage af moderne forsyningsanlæg Omfattende montering og revision af 60/10 kv stationer med styring og over vågning Montage og vedligeholdelse af 10 kv netstationer Udbygning af DSO (Distribution Styring og Overvågning) i netstationer 10 kv kabelanlæg Lavspændingsforsyningsanlæg Gadebelysningsanlæg Måling og hjemtagning af energiforbrug Kruse & Mørk Almene el-installationer hos private, offentlige institutioner, forsyningsanlæg og industrielle virksomheder. Mulighed for at få indsigt i bl.a. fiber & netværk El-montage, tavleanlæg, automatiske maskinanlæg og teknik til styring, regulering og overvågning (SRO). Herunder opbygning og udvikling samt efterfølgende montage, indkøring og service. Daglige elektrikeropgaver Vi forventer, at du: Af personaleassistent Karina Knudsen Aalborg Portland Grå Cement Elektrikerelev med speciale i styrings- og reguleringsteknik Har du lyst til at få din el-uddannelse på 3 Nordjyske virksomheder, så kan vi pr. 1. januar 2007 tilbyde 3 lærepladser som elektriker med speciale i styrings- og reguleringsteknik. Uddannelsen er tilrettelagt således, at du foruden skoleophold på Aalborg Tekniske Skole skal i praktik i alle 3 virksomheder. I løbet af uddannelsestiden kommer du til at indgå i teams af motiverede medarbejdere, hvor arbejdsopgaverne spænder vidt og der er rig mulighed for at afprøve egne færdigheder. Har gennemført grundforløbet som elektriker (Styrings- og reguleringsteknik) på teknisk skole Har flair for fejlfinding og det at arbejde med strøm Er ivrig efter at lære noget nyt og god til at samarbejde Har gode kundskaber inden for matematik, fysik og dansk Uddannelsen til elektriker er spændende og du vil få både faglige og personlige udfordringer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kabelmester Erik Dalsgaard Andersen, BOE på tlf , Jørgen Kruse eller Jørn Mørk, Kruse & Mørk på tlf eller Vedligeholdelsesinstallatør Hans Hartung Jensen, Aalborg Portland A/S på tlf Send os en ansøgning senest den 17. november 2006, hvor du kort fortæller om dig selv, skoleforløb, fritidsinteresser og jobs samt dine planer for fremtiden. Send ansøgningen via til eller som brev til: Aalborg Portland A/S Personaleassistent Karina Knudsen Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Aalborg Portland A/S har i samarbejde med BOE - Brønderslev og Oplands Elforsyning og Kruse & Mørk indgået aftale om at ansætte en elektrikerelev på kombinationsaftale i hver virksomhed. Eleven skal være 16 måneder (1/3 af læretiden) i hver virksomhed og er desuden tilknyttet Aalborg Tekniske Skole. Det kræver, at eleven er moden og omstillingsparat. Desuden er det vigtigt, at de tre firmaer har afstemt deres krav til det, eleverne skal lære. Det er første gang, at Aalborg Portland indgår kombinationsaftale om elektrikerelever med andre virksomheder, og de første elever starter den 1. januar Formålet med at uddanne eleven i de tre nordjyske virksomheder er at give dem en bred el-uddannelse, så de efter endt læretid kan bestride så mange arbejdsopgaver som muligt inden for styrings- og reguleringsteknik. Det er sjældent, at en elev står som nyudlært med erfaring fra tre virksomheder, og eleven vil derfor være godt rustet til arbejdslivet efter læretiden. Eleven skal på Aalborg Portland følge et turnusforløb med arbejdsopgaver i Slemmeri, Ovnafdeling og havn og vil desuden være en del af Aalborg Portlands elev-team inden for el-området, som på nuværende tidspunkt tæller 7 elever. 15

16 Returneres ved varig adresseændring Intranet i Aalborg Portland Group på vej Af Poul Dahl Projektleder, Group Communication Den nye organisation, der blev etableret den 1. januar med en holdingstruktur og tre forretningsområder, medførte et behov for at skabe en fælles platform for kommunikation i hele Gruppen. En platform med vigtige IT-værktøjer og hvor Gruppens medarbejdere kan dele information og viden, og ledelsen hurtigt og effektivt informere samtlige medarbejdere. Det blev besluttet, at det skulle ske ved at etablere et fælles intranet på en Microsoftplatform, som skal erstatte de eksisterende intranet i Unicon og i Aalborg Portland. Intranettet bygges op med en såkaldt Groupportal med bl.a. nyheder og telefonbog for alle Gruppens medarbejdere. Fra Gruppeportalen bliver der adgang til tre intranet, et for hvert af de tre forretningsområder. Indførelse af SAP og andre ressourcekrævende aktiviteter medførte, at ledelsen besluttede, at indføre det nye intranet i faser. I fase 1 var opgaven at beslutte en ny IT-platform, design og overordnet fælles menustruktur med en række værktøjer og funktionaliteter, som brugerne kender fra de eksisterende intranet. Denne fase ville kun involvere få medarbejdere. I fase 2 skal en større gruppe af medarbejdere deltage i en proces med at afklare hvilke værktøjer der, udover de allerede eksisterende, er behov for i de enkelte forretningsområder. Fase 1 afsluttes primo februar, hvor det nye intranet vil blive udrullet. Fase 2 vil herefter gå i gang. Overordnede webmasteransvar for intranettene er placeret hos Poul Dahl. Øvrige webmastere er Henning Ahrens for Unicon, Line Renée Thellufsen for det hvide forretningsområde og Tina Hvidberg for det grå forretningsområde. Hertil kommer en række superbrugere og redaktører, der kan publicere nyheder og lægge dokumenter ind i intranettene. Der bliver arrangeret uddannelse i januar. Endvidere laver vi en folder, der viser, hvordan du bruger intranettene. Held og lykke med den nye fælles platform for kommunikation! Forsidefoto: Kontorbygning designet af Kim Utzon arkitekter. Redaktionsudvalg Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Anders Thorup - formand Henning Ahrens Henrik Hougaard Christian H. Brosolat Poul Dahl - ansvarshav. redaktør Layout - Charlotte Krebs Hurup

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern,

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern, 2/2006 Indhold Formanden har ordet 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Præsentation af bladets navn 5 Evaluering af brokollaps 6 Aalborg Portland White i Tyskland 11 Cementproduktion 12 Status

Læs mere

Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina

Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina 4/2009 Leder Annus Horribilis for den globale cementindustri Mario Ciliberto Formand 2009 blev Annus Horribilis-året for den globale cementindustri. Det var

Læs mere

De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut.

De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut. 3/2007 Indhold Så lykkedes det!!! 2 Leder 3 Hjælp - jeg har fundet... 5 En betonchaufførs hverdag 6 Løsningssalg 9 Åbent hus 13 Kort nyt 14 DHL-stafetten 16 Så lykkedes det!!! Af Produktionsleder Henrik

Læs mere

SAP - 9 måneder efter go-live

SAP - 9 måneder efter go-live 4/2007 Indhold SAP - 9 måneder efter go-live 2 Leder 3 Klimaundersøgelse 5 Sveriges største granitbrud 7 Uddannelsesmesse i Gigantium 11 Ramadan Kareem 12 Salgsakademi 13 Kort nyt 14 SAP - 9 måneder efter

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

...læs referatet side 4

...læs referatet side 4 - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 2 - Maj 2005 FUT-stortur til Kina...program og tilmelding side 18 Spændende elevtur til Sverige...læs referatet

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

mange roller, men sig selv FRIGGASKOLAN BLIVER INTERNATIONAL Jammerselvsving nytter ikke { NR.03 APRIL 2011 Skolelederforeningens

mange roller, men sig selv FRIGGASKOLAN BLIVER INTERNATIONAL Jammerselvsving nytter ikke { NR.03 APRIL 2011 Skolelederforeningens { NR.03 APRIL 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse FRIGGASKOLAN BLIVER INTERNATIONAL SVENSKERNE SAMLER FRISKOLER I INTERNATIONAL KONCERN Jammerselvsving nytter ikke Ny

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere