SAP ind - X-Plain ud SAP. Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform. Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAP ind - X-Plain ud SAP. Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform. Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation"

Transkript

1 3/2006 Indhold SAP ind - X-Plain ud 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Målrettet innovation 5 Praktikant i Kina 8 Hjerter af beton har det bedre 10 Beton-workshop i Aalborg 13 Status 15

2 SAP Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation SAP ind - X-Plain ud Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform I skrivende stund er der ca. en måned til igangsætningen af Aalborg Portlands nye SAP baserede IT-system. Go-live, som det hedder på det engelskpåvirkede IT sprog. Når dette nummer af UniPortalen udkommer, er der kun få dage til. SAP projektet når dermed en vigtig milepæl, som medfører, at vi kan sende vores trofaste X-Plain på pension. En IT-løsning, som har bestået i Aalborg Portland siden 1970 erne! Årsagerne til udskiftningen kræver derfor ikke mange forklaringer. At det netop blev SAP, som blev valgt til at erstatte X-Plain, skyldes, at vores italienske ejere har brugt denne løsning som strategisk IT-platform i koncernen siden SAP projektet tog sin begyndelse i starten af Først i diverse forberedende aktiviteter, og i september 2005 blev det egentlige SAP-projekt igangsat i cementforretningen i Aalborg. Et sådan projekt medfører mange udfordringer - og vores SAP-projekt har ikke været nogen undtagelse. Nye begreber og funktioner er blevet introduceret til de involverede medarbejdere. Al kommunikation med vores italienske SAP konsulenter fra Atos Origin foregår på engelsk; via telefon, mail eller videokonference. En stor udfordring, når noget nyt og komplekst skal beskrives, forklares og omsættes til IT-løsninger. Midt i projektet (den 1. januar 2006) introducerede vi en ny global organisationsstruktur for Aalborg Portland Group, hvilket betød, at vi måtte ændre den løsning, som på det tidspunkt afspejlede den gamle organisation. Den 1. januar 2007 står vi med en ny løsning, som skal finde sin plads i Aalborg Portland. Stort set alle medarbejdere skal vænne sig til en del forandringer: Ændrede arbejdsgange, nye skærmbilleder, nye rapporter, nye navne og numre på mange ting for blot at nævne nogle. Vi er helt klar over, at det kræver en stor indsats hos mange, og det er forståeligt, hvis nogen føler sig usikre i starten. Jeg er dog sikker på, at mange også vil kunne se de mange fordele, som SAP vil føre med sig, og jeg håber, at alle vil modtage løsningen som en ny og spændende udfordring i dagligdagen. Rigtig mange medarbejdere har ydet en stor indsats i projektet. Det har været bekræftende at se, hvordan opgaverne er blevet modtaget med gå-på-mod og loyalitet. Ingen nævnt - ingen glemt, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er ydet meget; især i de seneste 2-3 måneder. Tak til alle for en flot indsats! Nu kunne man jo fristes til at tro, at vi efter 1. januar er nået i mål - men det er vi ikke. Det er begyndelsen til en ny æra med en ny IT-platform, som løbende vil kræve rettelser og forbedringer. Der vil være områder, Anne V. K. Rasmussen arbejder med at implementere SAP. hvor tingene ikke altid fungerer som forventet. Alt i alt en spændende tid for Aalborg Portland, og i de kommende år vil SAP blive udbredt yderligere i de andre selskaber i Aalborg Portland Group. Mange kan sikkert komme med gode og vittige forslag til, hvad SAP står for - i min bog står det indtil videre for Sådan! Aalborg Portland. Fuld koncentration om SAP-udvikling. 2

3 Leder Af Formand Mario Ciliberto Ved generalforsamlingen i Aalborg Portland A/S den 6. marts 2007 afslutter koncernadministrerende direktør Søren Vinther en lang og flot karriere - heraf 13 år i Aalborg Portland. Jeg vil gerne på ejerens og egne vegne benytte lejligheden til at takke Søren Vinther for hans store indsats siden Caltagirone Group købte virksomheden i Søren Vinthers medvirken i overdragelsen af virksomheden til den nye ejer har haft endog meget stor betydning for både ejer, kunder, ledelse og øvrige medarbejdere. Jeg vil gerne lykønske Søren Vinther for Aalborg Portland-karrierens flotte resultater, og at han nu har valgt at forlade sin aktive erhvervskarriere på toppen. Vi står her ved skillevejen med bl.a. en optimal organisation og er klar til at møde fremtidens udfordringer. Jeg ser frem til et fortsat godt og frugtbart samarbejde med Søren Vinther i Aalborg Portland A/S bestyrelse. Af Koncernadministrerende direktør Søren Vinther et fantastisk år med fuld tryk på alle steder i Aalborg Portland Group. Det er med en smule vemod og megen stolthed, at jeg på disse sider kan skrive min sidste leder i Aalborg Portland Groups personaleblad. Overskriften henfører til et fantastisk år - og det har det været - men det har for mig været nogle fantastiske år siden 1994, hvor vi i fællesskab har flyttet Aalborg Portland til det, virksomheden står for i dag. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende alle medarbejdere og ledelse en dybfølt tak for et fantastisk samarbejde. Selvom det for mig er en form for afslutning i Aalborg Portland Group regi, så er det trods alt også en begyndelse for andre muligheder, som jeg glæder mig til at tage fat på. Det er også dejligt her, hvor året er ved at rinde ud, at kunne konstatere, at der fortsat er fuld knald på over hele linien. Vores produktion, salg og distribution af hvid og grå cement og af fabriksbeton sker på et særdeles højt aktivitetsniveau. Det samme kendetegner vore markeder i resten af Europa og globalt. På baggrund af de seneste tal forventer vi, at salg og indtjening for hele året samlet set bliver over det budgetterede niveau og højere end Kigger vi fremad mod næste år ser vi et marked, præget af en fortsat positiv trend. Fra forventer vi dog, at en afmatning/ nedgang sætter ind. Vi er også nødt til fortsat at se alvorligt på energi- og brændselsomkostningerne, hvor vi vurderer, at de vil forblive på et højt niveau også til næste år. Specielt Danmark er kendetegnet ved meget høje el-priser. Vi er derfor nødt til fortsat at have fokus på vores omkostninger for at kompensere. Lad mig slå fast, at der er blevet ydet en kæmpeindsats af vores medarbejdere for at sikre, at vores kunder får varer og service til tiden. Det påskønner jeg og den øvrige ledelse! Vi indledte året med at etablere en ny struktur for vores samlede organisation: Unicon Fabriksbeton, Aalborg Portland Grå Cement og Aalborg Portland Hvid cement. Vi er på en række områder i færd med at opfylde målene med den nye organisering af vores forretning. Bl.a. fortsætter vi integration mellem de tre områder både forretnings- og infrastrukturmæssigt. Lad mig nævne nogle få eksempler på aktiviteter: Samarbejdsprojekter på tværs af fabriksbeton- og cementforretningen, SAP i Aalborg Portland, nye internetportaler; ny samlet IT-organisation; nye fælles rapporteringsprocedurer; nyt fælles intranet i Aalborg Portland Group; nyt medarbejderblad. Vi vil fortsætte denne integrationsproces for at sikre, at vi udnytter synergien og skaber værdi til vore ejere. I Unicon er der arbejdet hårdt og målrettet med at skabe fuld integration med 4K, en proces, der er lykkedes over al forventning (se Peter Holm Larsens artikel andetsteds i UniPorten). Det tidligere omtalte Research & Development-projekt FUTURECEM, der skal udvikle fremtidens cement baseret på nanoteknologi, med mindst 30% lavere CO2-emission og med mindre energiforbrug end nu, venter vi os meget af. Det er et uhyre vigtigt tiltag, der bl.a. sammen med vore bestræbelser på at øge anvendelsen af CO2-neutrale brændsler, er vigtige skridt i hele CO2-problematikken. Vi fortsætter med at udvikle forretningen. Det nyeste er beslutningen om, at Sinai White Cement udvider fabrikken i Sinai med en ny ovnlinie med en årlig kapacitet på ton hvid cement. Der er andre projekter på tegnebrættet, som vil blive søsat, når timingen er rigtig. Således blev 2006 året, hvor vi tog et afgørende skridt med at etablere den nye globale organisation. Det blev også året, hvor salg og produktion atter satte rekorder. Tak for den store indsats til alle! Her hvor året rinder ud, vil jeg på egne og ledelsens vegne ønske jer og jeres familie en glædelig jul og et godt nytår. 3

4 Nyt fra de 3 forretningsområder Søren Vinther Koncernadministrerende direktør Frands I. Grex Direktør, Aalborg Portland Grå Cement Bo Ankerfelt Direktør, Unicon Fabriksbeton Aalborg Portland Hvid Cement I Danmark fortsætter det høje aktivitetsniveau, og vi forventer at opnå et resultat, der overstiger salget i Aktivitetsniveauet synes at fortsætte ind i I USA er udviklingen særdeles positiv, og vi har i år afskibet betydelige kvanta til det amerikanske marked. Vores intensive bearbejdning og strategiplanlægning på det tyske marked fortsætter med fuld styrke. I begyndelsen af det nye år planlægger vi at deltage i to store betydningsfulde messer. Penetrering af det russiske marked er stadigvæk hæmmet af det russiske bureaukrati, men vi forventer dog et acceptabelt resultat for I Kina forløber salget på hjemmemarkedet særdeles tilfredsstillende, og vi forventer et 2006 resultat, der overstiger budgettet. Vi arbejder intenst på en nye strategiplan, der forventes iværksat i Vi satser stærkt på leveringssikkerhed og kvalitet. I Mellemøsten forløber salget på hjemmemarkedet og eksportmarkederne forrygende. Den meget høje byggeaktivitet i Regionen fortsætter, og vi forventer 100% kapacitetsudnyttelse i Bestyrelsen har godkendt en udvidelse af produktionen, så den samlede kapacitet bliver ca. 1.2 mio. ton ultimo Derefter vil Sinai White Portland Cement Co. indtage positionen som verdens største hvide cementfabrik. I Fjernøsten er aktivitetsniveauet stadigvæk stabilt og opadgående både på hjemmemarkederne Malaysia og Singapore og på de øvrige eksportmarkeder i Regionen. I 2006 forventer vi en bedre afsætning og indtjening i forhold til Som helhed forventer vi et resultat i 2006 i det hvide forretningsområde, der ligger 9.5 % over Aalborg Portland Grå Cement Medens vi nærmer os afslutningen af 2006, kan vi i Aalborg Portland Grå se tilbage på et år præget af stor aktivitet i byggebranchen og stor afsætning på det danske marked. Det milde vejr i årets sidste måneder betyder, at vi forventer en afsætning i Danmark, der er t over budget. Retter vi øjet mod det nye år, ser det ud til, at den høje aktivitet i byggebranchen fortsætter, og vi forventer at kunne sælge på samme niveau som i En stor udfordring i 2007 bliver at sikre maksimal kapacitetsudnyttelse. Det er derfor også vigtigt, at vores tankbiler og indchartrede skibe udnyttes på bedste vis. I de seneste måneder er der arbejdet intenst med SAP, som skal være vores nye IT-system. Efteråret har derfor budt på travlhed i projektgruppen, men også hos de medarbejdere, som har modtaget undervisning og stadig har haft deres daglige opgaver at passe. Tak til alle for en stor indsats! Det er målet, at SAP medvirker til at gøre Aalborg Portland endnu bedre. I den senere tid har et centralt punkt på den politiske dagsorden været Kyotoaftalen, som vil være gældende i årene Som en af de virksomheder i Danmark, der er underlagt reglerne om CO 2 -udledning, er det et centralt område for Aalborg Portland. Regeringen beslutter inden årets udgang, hvor meget virksomhederne må udlede årligt i perioden. For ikke at forringe vores konkurrenceforhold, er det vigtigt, at vi får samme vilkår som vores konkurrenter i Europa. Vi har således igennem hele 2006 og særligt i efteråret arbejdet hårdt på at sikre Aalborg Portland de bedst opnåelige vilkår på området. Tak til alle for en god indsats i Unicon I Unicon fortsætter travlheden på alle fronter, også her i andet halvår af Hverken i Danmark, Norge eller Sverige er der tegn på nedgang i efterspørgslen, så alle skal fortsat løbe meget stærkt for at følge med. Vi tror dog, at vi befinder os på toppen af efterspørgslen, men hvornår det begynder at gå den anden vej, kan vi ikke sige noget om. I Danmark forløber integrationen af 4K fortsat godt, og alle de nye Unicon-medarbejdere har gjort deres til, at dette er sket tilfredsstillende. Integrationen af Skancon som en intern transportdivision i Unicon er også forløbet uden de store skrammer. Norge har i en situation med en historisk høj efterspørgsel haft store problemer med at sikre cementleverancer. Heldigvis har vi kunnet få cement sejlet op fra Aalborg Portland, hvilket har afhjulpet situationen noget. I Sverige har det gunstige marked kombineret med salg til de to store projekter, Citytunnelen samt Hallandsås-projektet også sikret en historisk høj afsætning på trods af stigende konkurrence i Malmö og Helsingborg. Endelig er vores fælles IT-afdeling i august flyttet fra Roskilde til vores kontor i Brøndby, og som det sidste er alle IT-servere her i november også blevet flyttet, således at hele bygningen i Roskilde nu er overtaget af Teknisk Skole og dens administration.

5 Målrettet innovation Af John Sohn Underdirektør, Salg Aalborg Portland Grå Cement En succeshistorie om et givtigt samarbejde mellem kunde og producent. Expan er en af dansk byggebranches store virksomheder med hovedkontor i Vejle og seks fabrikker, der producerer vægelementer i beton og letbeton, primært til boliger. Expan er tillige en god kunde hos Aalborg Portland og har været det i mange år. Men selv det bedste kundeforhold kan ikke sige sig fri for at være påvirket af den økonomiske faktor. Og en dag meldte Expan ud til Ingolf Sørensen, som er kundeansvarlig, at cementpriserne stigning var begyndt at blive et problem. Her kunne den historie godt være endt, men Expan valgte den konstruktive indgang. Nemlig at spørge, om det måske var en idé sammen at se på processen og finde besparelser et sted, så det gode forhold kunne fortsætte. Satte forsøg i gang Den opfordring tog Ingolf Sørensen straks imod. En produktgruppe blev nedsat og et forsøg sat i gang for at udvikle et produkt, der kunne erstatte en del af cementen og bringe prisen ned. I fællesskab blev der gennemført forsøg på vores og på Expans laboratorier, og resultatet er nu ved at være klar. Et godt og effektivt bindemiddel med næsten samme egenskaber som cement til en rigtig pris, og oven i købet udvundet ved genbrug af et pulver, der normalt bliver returneret til cementovnene. Ingolf Sørensen er intet mindre end stolt af processen: - Normalt er det altid os, der kommer til kunderne med vores produkter. Så det var kærkomment, at den situation blev vendt om, og at vi fik lejlighed til at udvikle et nyt produkt i samarbejde med kunden. Faktisk er vi meget glade, når kunderne kommer med forslag til noget, vi måske kan gøre anderledes og bedre. Det er med til at skabe innovation i virksomheden. Poul Kirkegaard, Expan. Forbilledligt samarbejde Også direktør Poul Kirkegaard fra Expan er tilfreds med resultatet: - Det har været et forbilledligt samarbejde. Ikke, at vi ville have droppet Aalborg Portland, hvis dette ikke havde kunne lade sig gøre. Cement skal vi jo bruge. Men de stigende priser på cement kunne have været med til at udhule vores konkurrenceevne i forhold til andre produkter, hvori der ikke indgår cement. Vi skal jo kunne tilbyde markedet produkter, som gør, at det ikke kan betale sig at overveje andre muligheder, som fx at hente elementer hjem fra udlandet. Expan har iværksat betydelige investeringer for at kunne modtage det nye bindemiddel, men det er investeringer, som man regner med hurtigt er tjent hjem igen. Så på den måde har den historie været til glæde og gavn for begge parter. Ingolf Sørensen, Aalborg Portland. 5

6 Udfordringer Af Peter Holm Larsen Direktør, Unicon Danmark Foråret og sommeren har givet Unicon et stort antal arbejdsmæssige udfordringer. Der er to hovedårsager hertil, og vi kender dem. Integrationsprocessen i forhold til 4K er den ene. Den enestående store efterspørgsel i byggebranchen er den anden. På mange måder er der her tale om attraktive udfordringer, fordi vi får et stort antal dygtige og erfarne kolleger med på Unicon holdet, og fordi der er al mulig grund til at glæde sig over, at det går godt i byggeriet. Jeg synes også, at det er lykkedes at gribe begge bolde og holde dem i spil på en konstruktiv og fremadrettet måde. Det skyldes ikke mindst den store indsats, som hver enkel medarbejder har ydet. Det glæder mig utroligt at se, hvilken dygtighed, udholdenhed og resultatorientering, der vises. Samtidig med at vi stiller om, indfører nye systemer, beder kunderne ringe til kundecentre i stedet for til fabrikker og meget mere, så sker det, at der er en medarbejder, som siger til mig, at fabrikkerne i år producerer mindre end tidligere, og at bilerne kører længere med mindre beton end før. Det er godt, at et sådant spørgsmål bliver stillet. Det betyder jo i bund og grund en interesse for virksomhedens drift. Det er vigtigt, at vi hele tiden spørger os selv, om vi får de resultater, vi har planlagt, og de gode og kritiske spørgsmål er en vigtig kilde til løbende at skabe bedre resultater. Uniconbiler i aktion på byggeplads. 6

7 For øjeblikket køres der beton ud døgnet rundt. Det giver mig også anledning til at fortælle, at vores præstationer i 2006 på alle nøgleområder faktisk er bedre end i 2005, når Unicon og 4K enheder ses under ét. Vi har produceret flere m3. Vi har kørt flere læs ud. Den gennemsnitlige læsstørrelse er steget. Det gennemsnitlige antal kilometer kørt mellem fabrik og byggeplads er faldet. Indtjeningen er steget. Der er altså plusser over hele linjen på nogle centrale områder. Der er eksempler på at enkeltfabrikker, producerer mindre i år end sidste år. Det kan der være flere årsager til, og en del hænger sammen med receptovergangen; men den primære årsag er, at vi nu har mulighed for at distribuere på en mere effektiv måde. Den mulighed benytter vi naturligvis. Omvendt har dette frigjort kapacitet, som vi stadig kan og skal blive bedre til at udnytte. I et stigende marked gælder det om at kunne levere flere m3 igennem produktion og distribution uden at omkostningerne går mod himlen. Unicon har evnet begge dele i Vi gentager det i 2006, og bliver endnu bedre i 2007! Det kan ikke undgås, at vi på et tidspunkt i integrationsforløbet mister kunder. Det er sket for os i løbet af foråret og sommeren. Men mange af disse er nu lige så stille på vej tilbage til os. Kunderne er også begyndt at vise forståelse for, at de ikke kan bestille samme dag, som de ønsker leverancen. Når vi inviterer dem ind i et kundecenter, kan de godt se, at der ikke med så kort varsel er ledig kapacitet. De forstår, at de selv kan hjælpe med til at få det hele til at falde på plads ved selv at være på forkant med situationen. Der er nye krav til os alle om effektivitet og fleksibilitet. Men der er også beviser på, at vi går den rigtige vej. At vi ikke eksperimenterer med kunderne. Her mod slutningen af året er det dejligt at kunne konstatere, at vi er færdige med integrationen på alle de væsentligste områder teknikken fungerer, og organisationen er på plads. Det betyder, at 2007 bliver året med større stabilitet og ro til igen at fokusere mere på de mange små forbedringer og justeringer, som skal være med til at styrke vores forretning yderligere. Ledergruppen i Danmark har allerede programsatte aktiviteter i januar, der har til hensigt at få identificeret og prioriteret alle relevante indsatsområder på basis af de mange erfaringer, vi har gjort os i For at sikre at vi får det hele med, har vi desuden udvidet kredsen af medarbejdere således, at deltagergruppen får en bred repræsentation af medarbejdere fra alle dele af organisationen. Sammen med denne kreds af medarbejdere gennemfører ledergruppen således som første aktivitet en workshop i januar. 7

8 Praktikant i Kina Af Praktikant, økonomistuderende Mads Lykke Nielsen, Aalborg Universitet. UniPorten har bedt stud.merc. Mads Lykke Nielsen skrive om sit ophold i Anqing. Læs bl.a. om kulturen ved en forretningsmiddag, lær hvordan du køber shampoo og om skobytte inden besøg på chefens kontor. Jeg er i gang med en økonomiuddannelse på Aalborg Universitet; i den forbindelse er jeg i dette efterår i praktik hos Aalborg Portland, og i skrivende stund netop kommet hjem fra et 2 måneders ophold på fabrikken i Anqing, Kina. Min opgave i Kina har været, at assistere salgsafdelingen i at lave en markedsundersøglese af det kinesiske marked. Dette første møde med den kinesiske kultur, som er så meget anderledes end den danske, har givet mig mange forskellige oplevelser, som jeg vil dele med UniPortens læsere. Jeg begyndte min praktiktid med to ugers oplæring på fabrikken i Aalborg, hvor min begrænsede viden om cementindustrien blev markant forbedret. Samtidig blev jeg forberedt på, hvor lille en by, jeg skulle ud til. Jeg tænkte dengang, at det ikke kunne være sandt, at en by med og et opland med over 8 mio. indbyggere kan opleves lille at opholde sig i, men jeg blev dog meget klogere. For godt nok har byen en McDonalds og en Kentucky Fried Chicken, men ellers findes der stort set ikke europæisk mad i byen. Selvom Anqing i forhold til danske forhold er en meget stor by, så er det stadigvæk en provinsby, hvor jeg ikke tror, at der bor mere end 3-4 vesterlændinge. Det betød, at folk stirrede på mig og enkelte sagde hello, når jeg mødte dem på gaden. Desuden var det tydeligt, at folk lige prikkede til hinanden eller ligefrem pegede på mig, så dem, de fulgtes med, ikke skulle gå glip af ham, der så helt anderledes ud. Det er vigtigt at fremhæve, at kineserne er et åbent og gæstfrit folkefærd, hvilket har givet mig mange gode oplevelser. Blandt andet har jeg været hjemme hos et par kinesere og talt med mange forskellige kinesere på gaden, dog kun i de større byer som Shanghai og Beijing. På den Himmelske Freds Plads i Beijing kom flere kinesere hen til mig og talte, blot for at træne deres engelsk. Årsagen til, at jeg ikke talte med mange i Anqing var sprogbarrieren - den gør det næsten umuligt at tale sammen - jeg taler ikke kinesisk og kun få kinesere i Anqing taler engelsk. Anderledes måde at gøre tingene på Kina er meget anderledes end Danmark. Jeg vil især nævne forretningsfrokosten, som en anderledes, men også en interessant begivenhed. Forretningsfrokoster er meget brugt i Kina, da al forretning er baseret på personlige relationer. Når man ankommer til restauranten, begynder de kinesiske traditioner: Placering af folk rundt om bordet er vigtigt, da den vigtigste person ved middagen sidder med ansigtet mod døren. Det skal lige nævnes, at man oftest har sit eget lille private lokale i restauranten til sådan en frokost; hvorom alting er, med sin position kan æresgæsten holde øje med, hvem der kommer og går. Det underholdende er nu, at når en person ikke mener at være berettiget til at sidde på den bedste plads, så starter en skubbekamp, hvor deltagerne forsøger at få en anden til at sætte sig Mange hænder i arbejde. 8

9 i stolen. Det gøres for at vise respekt for den anden part, selvom det sker ved at skubbe til ham. Den tilsvarende kamp foregår, når det sidste øl skal deles ud, hvor det naturligvis også er æresgæsten, der skal have det sidste. Fabrikken i Kina ligger i udkanten af byen, så mange af fabrikkens medarbejdere skal med bus derud. Det var dog et problem, at bussen stoppede langt fra fabrikken. Det rettede Aalborg White op på ved at bygge et stoppested tæt ved fabrikken, så bussen kunne stoppe der og fabrikkens medarbejdere nemt komme på arbejde. Når direktøren får besøg på sit kontor, skal gæsten skifte fodtøj, da det er det eneste sted på fabrikken, hvor der er lagt trægulv. Det skal naturligvis beskyttes! Så inden man træder ind på kontoret, skiftes der til hjemmesko, hvorefter man kan gå ind. Forretningsfrokost en vigtig del af kinesisk virksomhedskultur. Dog skal det siges, at det også gælder chefen selv! Jeg må indrømme, at jeg lige kiggede en ekstra gang, da jeg skulle skifte sko første gang, jeg skulle ind til chefen. Kineserne er meget autoritetstro og behandler oftest udlændinge rigtigt godt, hvilket jeg har kunnet nyde godt af. Jeg var fx med på kundebesøg, hvor restaurantbesøget blev opgraderet til et fint sted, udelukkende fordi denne kunde havde fået fint besøg fra hovedkontoret i Danmark, hvilket han var beæret over. Så det var ikke lige tidspunktet til at fortælle, at jeg kun var praktikant. Alt arbejde i Kina er baseret på at få mange mennesker i arbejde, hvorfor maskiner ikke bliver brugt i samme omfang som i Danmark. Der er derfor altid mange ansatte, lige meget i hvilken forretning, man kommer ind i. Jeg var i et supermarked for at købe shampoo, hvilket ikke er helt nemt, når man ikke kan tale med nogen eller læse ret meget af, hvad der står rundt omkring. Men ekspedienterne forsøgte at hjælpe mig, og det endte da også med, at jeg kom derfra med shampoo efter at have stirret på hylden med shampoo ganske længe, stærkt iagttaget af 8 ekspedienter, som stod i en halvcirkel omkring mig. Men ganske underholdende var det i hvert fald og ikke noget, som jeg har oplevet i Danmark. Potentialet Kina er et kæmpe land med 1,3 mia. mennesker. Blot i den provins, hvor fabrikken ligger, er der 64 mio. mennesker, så der er ingen tvivl om, at Kina er et enormt marked for alle produkter. Byggeaktiviteten er meget stor, så markedet for cement er kraftigt opadgående. Næsten ligegyldigt hvor man er i Kina, så er der stilladser og byggeri, selv i Shanghai, som måske er den mest moderne by i Kina, bygges der overalt, så potentialet er stort. Vejene i Kina er mange steder stadig af grus, men forbedringer af infrastrukturen er i gang. Men også her er det tydeligt, at der er mange mennesker til rådighed, da betonen bliver transporteret på små 3 hjulede motorcykler og fordelt manuelt. Der ligger et stort potentiale i at hjælpe kineserne med at effektivisere alle disse processer. Men så længe der er masser af ledige hænder, vil meget arbejde stadig blive udført manuelt også selvom det kan være svært at forstå for en vesterlænding. Det er mit håb, at disse små historier har givet et lille indblik i, hvor forskellig Kina er fra Danmark, og hvordan det er at være et sted, hvor det er meget vanskeligt at kommunikere med den lokale befolkning. Men jeg håber også, at jeg har givet et indblik i, hvor spændende det er at se en kultur, der har så meget at tilbyde. Og sidst - men ikke mindst tak til medarbejderne i Aalborg White Anqing for deres gæstfrie måde at tage imod mig på. Kinesiske arbejdere udstøber betonvej. 9

10 Hjerter af beton har det bedre Af Stig Olesen, Journalist Jyllandsposten Udskældt: Problemet med beton er, at materialet er rørende billigt og kritikløst har blandet sig med kommunisme, liberalisme, heavy rock og dårlig arkitektur. Men sundhedsskadelig, det er beton ikke, fastslår Miljøstyrelsen i ny rapport. Hvor skal vi gå hvis betonhjertet går i stå? Jeg lytter og hører betonhjertet slå Røde Mor, 1975 Jeg har i bilens handskerum i et par år kørt rundt med et temmelig slidt eksemplar af den lille bog Guide til 118 berømte danske betonbyggerier, der udkom i anledning af Dansk Betonforenings 50 års jubilæum. Jeg gør mest brug af guidebogen, når jeg kører alene rundt i landet, idet skiftende passagerer altid har udvist en skuffende mangel på interesse for de hvide siloer på havnen i Thisted, den tørsprøjtede rovdyrsgrotte i Aalborg Zoo, den flot svungne bro over Vejle Fjord, det monumentale Rudolph Tegner-museum i Nordsjælland, de næsten ens lejligheder i Høje Gladsaxe, det imponerende fæstningsværk ved Hanstholm og andre af Danmarks helt store betonattraktioner. Studier af forskallingsteknikkens udvikling i det 20. århundrede er en ensom fritidsbeskæftigelse. Men jeg har altid kunnet undskylde mig med, at jeg er født i beton og - fraregnet en trist periode i et gulstensparcelhus - altid har boet i denne specielle blanding af sten, grus og cement, som allerede den romerske kejser Hadrian i det andet århundrede på mesterlig vis gjorde brug af til Pantheon-templets berømte kuppel. Vi betonbørn har altid fået lang snor af et medfølende samfund bosat i ordentlige rødstenshuse. Indlæringsproblemer? Nå ja, han kommer jo fra en betonlejlighed. Manglende social adfærd? Klart betonsyndrom. Røde øjne og uren hud? Der er dømt betonallergi. Men snart er det slut med særbehandlingen. Vi må forberede os på at søge andre årsager til skavanker og generel mistrivsel. Thi kendes for ret, tiltalte byggemateriale frikendes hermed for forbrydelser mod menneskeheden og ødelæggelse af indeklimaet. Torsdag 5. oktober klokken vil kemiingeniør Jørn Bødker gå på talerstolen i lokale 61 på Teknologisk Institut i København og pure frikende beton for at afgive farlige dampe i vores boliger og kontorer. Beton er ligeså sundt som mursten, vil Bødker fastslå på vegne af Miljøstyrelsen og med henvisning til grundige kemiske analyser i klimakammer suppleret med sensoriske bedømmelser af lugtgener og slimhindeirritationer foretaget af 20 forsøgspersoner. Grødagtigt materiale Dermed sættes der punktum for et halvt århundredes skænderier og mytedannelse om det grødagtige materiale, der specielt i 1970 ernes romaner, teaterforestillinger og protestsange fik skylden for dårligdomme spændende fra koncentrationsbesvær over spiseforstyrelser til barnløshed. Kollektivet Røde Mors rockopera Betonhjertet fra 1975 skildrede således, hvordan ensomheden på 10. sal i en betonlejlighed med udsigt til en motorvejsbro kan føre til indlæggelse på Hotel Psycho med spændetrøje, elektrochok og hvide snit. Men 1970 erne var også en turbulent periode, da titusindvis af danskere - ofte ufrivilligt - flyttede fra byernes gamle murstenskarréer til forstædernes påfaldende ens betonbyggerier, hvor væggene lynhurtigt fik skylden for mange af årtiets problemer. I en længere årrække måtte byggeriets organisationer således bruge kræfter på at tilbagevise hårdnakkede påstande om, at mødre i betonboliger 10

11 MAN TAGER SAND, VAND, STEN OG CEMENT: fødte mindre børn end mødre i murstensboliger. Vrede socialrådgivere lancerede derefter udtryk som betonørken og betonhelvede, mens politiske modstandere beskyldte hinanden for at være henholdsvis betonkommunister og betonliberalister alt sammen akkompagneret af høj, rå og uforsonlig betonrock. Pludselig var den flydende sten, hvoraf romerne år tidligere havde bygget elegante akvædukter blevet symbol på noget rigidt og ufølsomt. Havde beton været en moderne virksomhed, ville den omgående have hyret et par advokater til at søge kæmpeerstatninger for disse injurierende ordsammenstillinger. På det tidspunkt overvejede branchen helt at droppe navnet beton og finde på noget mindre belastende. Den slags betyder meget; for eksempel kom der jo betydelig mere goodwill omkring bølgeblik, da det kom til at hedde ståltrapezplader. Men i næste måned kommer frifindelsen af det gamle byggemateriale så endelig. Og den er enstemmig. Selvfølgelig har der været problemer med indeklimaet i noget af 1970 ernes betonbyggeri, men det har aldrig været selve materialets skyld,«fastslår Jørn Bødker, der er seniorkonsulent på Teknologisk Institut og har stået i spidsen for den omfattende undersøgelse af afdampningen fra de kemiske stoffer i beton. Han undrer sig selv over, at der skulle gå 50 år, før det udskældte materiale fik en ordentlig rettergang, men én af årsagerne kan ifølge Bødker være, at alle anklagerne mod beton kom fra lægfolk.»det var vist ligesom med jordstrålingen, som Jørn Bødker i dag diplomatisk udtrykker det«. Flyveaske og olie Beton består af uorganiske materialer som sand, sten og cement, der ikke i sig selv afgiver dampe. Men det gør den flyveaske fra elværkerne, som i nogle tilfælde tilsættes cementen og den olie, som støbeformene smøres med, inden betonen hældes i. Der er tale om meget, meget små værdier af ammoniakdampe og kulbrinter, der yderligere aftager med 140 e.kr.: Der anvendes beton til opførelsen af kuplen i Pantheon i Rom, men efter Romerrigets fald går teknikken i glemmebogen. 1759: Fyrtårnet ved Eddystone ud til den Engelske Kanal opmures i beton, der viser sig usædvanligt holdbart. 1824: Englænderen John Aspdin tager patent på industrielt fremstillet og hårdt brændt Portlandcement. 1850: Den franske greve Joseph Louis Lambot fremstiller blomsterkummer i jernarmeret beton. 1861: Ved Dybbøl støbes der krudtmagasiner i beton, der tre år senere modstår fjendens artilleri. 1880: København kloakeres med betonrør støbt af Portlandcement og knust granit fra Halland. 1903: Amerikaneren Ernest L. Ransomme lancerer præfabrikerede betonelementer. 1907: Opførelsen af Christiansborg Slot - datidens største danske betonbyggeri - begynder. 1925: Første betonveje bygges i Danmark. Lufthavnsvejen i Aalborg fra 1938 er stadig i brug. 1966: Høje Gladsaxe er med 1943 lejligheder et af Danmarks største montagebyggerier. 1970: Udtrykket betonørken bruges første gang i dagbladet Information. 1975: Røde Mor udgiver rockoperaen Betonhjertet om en skilsmisse på 10. sal i et forstadsbyggeri. 1986: Basisbetonbeskrivelsen (BBB) sætter ny standard for kvaliteten af beton. 1993: Udtrykket betonliberalisme lanceres i dagbladet Politiken. 2006: Miljøstyrelsen frikender beton for at være miljøskadeligt. X

12 tiden, så alt i alt står vi nok her over for verdens mindste miljøproblem, forklarer Jørn Bødker. Kulbrinterne kan fuldstændig undgås, hvis betonstøberierne går over til at smøre formene med madolie. Det prøver man sig frem med flere steder, men ét af problemerne er, at formene efter en lang weekend eller ferie kan lugte harsk, og hvem har lyst til at flytte ind i en splinterny betonbolig med en svag duft af gammel friture? Og jo, der fandtes betonallergi dengang i 1970 erne, men det var noget, som kun murere pådrog sig ved direkte berøring med våd beton, der via cementen kunne indeholde chrom; men det er ikke mere tilfældet, forsikrer man i branchen. To væsentlige gener Personligt har jeg kun iagttaget to væsentlige gener ved at leve i beton: 1) Jeg kunne ikke som andre teenagere modtage Radio Luxembourg på en transistorradio, 2) Hvis en beboer tre opgange væk forsøger at bore et hul i væggen lyder det som om, det foregår inde i éns pandehule. Fordele? Beton er billigt. Beton er smukt. Våd beton er endnu smukkere. Og så kan beton formes i yndefulde kurver og forløb, der kan lede tanker i helt andre retninger og mod højder, hvor mursten kommer til kort. Dertil kommer, at den stivnede grød er usædvanlig god til at akkumulere varmen i den såkaldte domkirke-effekt: kølig om sommeren, lun om vinteren. Naturligvis blev det romerne, der satte gang i det betonbyggeri, som ægypterne og grækerne have eksperimenteret med. Romernes beton lå og ventede ude foran deres dørtrin som et lettilgængeligt naturprodukt. I byen Puzzuolo ved Vesuvs skrænter var der tonsvis af findelt, luftafkølet og hårdt brændt jord fra vulkanens indre, og dette materiale havde samme egenskaber som vore dages cement. Blandet op med brændt kalk, knuste teglsten og vand gav det en beton, hvoraf man ud over den 43 meter brede kuppel i Pantheon også byggede en 80 kilometer lang akvædukt fra Eifel til Køln, som var i brug i 450 år uden væsentlige reparationer. Så godt bygger man ikke længere. Beton nedbrydes med tiden og bliver til udgangsmaterialerne sand, sten og jord. Mens indendørsbeton spås en levetid på flere tusind år, så skal vi på vore breddegrader ikke regne med, at beton udsat for vind og vejr overlever mere end år. Med det nye vibreringsfri SCC-beton regner man dog med at kunne forlænge levetiden betydeligt. Og går håbet om helt at erstatte jernarmering med polymerfibre, så udskydes sidste salgsdato yderligere. Og hvad er så Jørn Bødkers foretrukne betonbyggeri? Helt klart Utzons operahus i Sidney, men bliver vi herhjemme, så synes jeg, at det ny Tietgenskollegiet i Ørestad udnytter de synlige betonkonstruktioner på en meget spændende måde. Med Guide til 118 danske betonbyggerier liggende i handskerummet, venter der heldigvis endnu mange spændende - og ikke sundhedsfarlige - oplevelser i form af viadukter, motorvejsudfletninger, vandtårne, kajanlæg, fæstningsvolde, ammunitionsdepoter, kraftvarmeværker, beskyttelsesrum, boligblokke, landingsbaner, pyloner, kirker, færgelejer, jernbanebroer, kanonstillinger og kulturhuse. Tietgenkollegiet i Ørestad. 12

13 Af Chefbetonteknolog Dirch H. Bager, Research and Development Centre Beton-workshop i Aalborg 275 studerende fra forskellige uddannelser samarbejdede i en 4- dages workshop om spændende konstruktionsmuligheder med beton. Resultatet blev mange forskellige siddeinstrumenter, som du fremover kan afprøve på offentlige steder i Aalborg. I oktober blev der for anden gang gennemført en beton-workshop i Aalborg. Formålet var at åbne de studerendes øjne for de mange spændende muligheder, der er for at anvende beton. 275 studerende fra Aalborg Universitets Institutter for Arkitektur & Design og Bygningsteknik, bygningskonstruktør-studerende fra Nordjyllands Erhvervsakademi og betonmagerlærlinge fra AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri deltog. De blev, på tværs af uddannelsesretninger, inddelt i 24 hold. Workshoppen skulle også demonstrere, at et succesfuldt bygningsværk fordrer et godt samarbejde og gensidig forståelse mellem alle faggrupper. Arrangementet blev gennemført i regi af Center for Betonuddannelse i samarbejde med bl.a. Aalborg White. I praksis skulle de studerende gruppevis designe, lave form, udstøbe og afforme et siddeinstrument i hvid beton. Workshoppen blev indledt med 2 halve dage med teori, hvor eftermiddagene blev benyttet til gruppevis at designe og lave konstruktionstegninger. Den tredje dag gik med den praktiske fremstilling af støbeformene. Der blev arbejdet engageret og intenst! Af praktiske årsager skulle det færdige siddeinstrument kunne stå på en normal europapalle. Som på enhver byggeplads var der nogle terminer, der skulle overholdes. I dette tilfælde skulle formene stå klare til udstøbning kl. 15, når den hvide beton ankom i Unicons karakteristiske blå-hvide betonkanoner. Aalborg er det eneste sted i Danmark, hvor så mange forskellige studieretningen inden for beton findes. Det er derfor naturligt, at det landsdækkende Center for Betonuddannelse netop er placeret her. Det betyder, at Amtet har stor interesse for sådanne tværfaglige uddannelsesmæssige arrangementer. Amtsborgmester Orla Hav medvirkede derfor ved afslutningen og uddelte diplomer til de tre bedste grupper. Stadsgartneren i Aalborg har givet tilladelse til, at siddeinstrumenterne opstilles offentligt i Aalborg. Det er arrangørernes opfattelse, at sådanne arrangementer har en positiv indflydelse på de studerendes opfattelse og holdning til beton. Det har bl.a. ledt til stor interesse for den nye specialelinie Betontekniker på bygningskonstruktøruddannelsen. En uddannelse, der kommer til at involvere elementer fra både AMU- og ingeniøruddannelserne. FAKTABOKS Center for Betonuddannelse: Oprettet i 2003 i et samarbejde mellem AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri, Aalborg Universitet, Nordjyllands Erhvervsakademi, Dansk Byggeri og Aalborg Portland A/S. Centret modtog i 2005 Dansk Byggeris nyindstiftede uddannelsespris. Læs mere:

14 Aalborg Portland vinder atter en pris Af Poul Dahl Projektleder, Group Communication Aalborg Portland fik torsdag den 7. december ved en højtidelighed i Beskæftigelsesministeriet overrakt ministeriets Seniorpraksis Pris. Det var beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen, der overrakte prisen til direktør Anders Thorup og personalechef Christian H. Brosolat i overværelse af fællestillidsmand Harry Andersen og funktionærforeningsformand Kalle Jensen. Ministeren motiverede bl.a. prisen med, at Aalborg Portland er et strålende eksempel på, hvordan det er muligt at øge tilbagetrækningsalderen markant for virksomhedens seniormedarbejdere gennem en bred vifte af tiltag. Det er særligt bemærkelsesværdigt inden for den traditionelt tunge industriproduktion, som Aalborg Portland er en del af. Ministeren fremhævede yderligere, at virksomheden er eksemplarisk ved, at mere end 1/3 af medarbejderne er over 50 år. Aalborg Portland demonstrerer fine resultater med at fastholde seniorer. Tilbagetrækningsalderen er steget med 1,4 år fra 61,0 år i 2000 til 62,4 år i Ministeren fortsatte sin motivering, Aalborg Portland har ikke en specifik seniorpolitik, men snarere en grundlæggende personalepolitik, der sigter på at behandle alle medarbejdere socialt ansvarlig. Jeres motto er, at behandle alle lige ved at behandle dem forskelligt. Seniorpraksis Prisen går til Aalborg Portland, fordi virksomheden anvender en bred vifte af tiltag, som har til hensigt at afstemme arbejdet i forhold til den enkelte medarbejders ressourcer og kapacitet. Blandt tiltagene er: - Arbejdets tilrettelæggelse (opgavers omfang og kompleksitet, nedsat tid, indsats m.m.) - Kompetencekrav og afledte uddannelsesbehov - Efterfølgerplaner, som er individuelle aftaler, der skal sikre, at seniormedarbejderen giver sine kompetencer videre til yngre medarbejdere. Seniormedarbejderen har oftest stor faglig stolthed. Og efterfølgerplanerne bidrager til, at seniormedarbejderen oplever, at virksomheden anerkender den erhvervede kompetence. Samtidig oplever senioren selv at være et væsentligt element i at sikre virksomhedens fremtid, og overgangen til pension sker på en værdig måde. Anders Thorup sagde bl.a., at Aalborg Portland har stort fokus på den måde, virksomheden behandler sine seniormedarbejdere på. Seniorpraksis Prisen er en anerkendelse af dette arbejde, og en motivation for det fortsatte arbejde Personalechef Christian H. Brosolat og direktør Anders Thorup modtager Seniorpraksis Prisen. Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen taler for prismodtagerne. 14

15 Status Kort om Aalborg Portland Aalborg Portland Gruppen skaber nutidens og fremtidens byggerier med sine produkter: Grå cement, hvid cement og fabriksbeton. Produkterne afsættes til vore kunder på det globale byggemarked. Aalborg Portland Gruppen er en global virksomhed i vækst og udvikling. Markedsleder i Skandinavien og verdens største producent og eksportør af hvid cement. Vi fremstiller produkterne på vore fabrikker i Danmark, Norge, Sverige, Egypten, Kina, Malaysia og USA. Vi eksporterer til mere end 70 lande bl.a. gennem salgsselskaber i Norge, Sverige, Island, Polen, Rusland, Filippinerne og Australien. Vi har en omsætning på 4 mia. kroner og beskæftiger medarbejdere på verdensplan. Læs mere på Kort om BOE BOE - Brønderslev og Oplands Elforsyning er en moderne elforsyning, der pt. er i fusionsforhandlinger med Han Herreds Elforsyning. Fusionen forventes at være en realitet med virkning pr. 1. januar Selskabet vil herefter levere elektricitet til ca kunder, og beskæftige 70 medarbejdere. BOE s forsyningsområde udgør Brønderslev og Pandrup kommuner samt en del af Løkken-Vrå, Hjørring og Dronninglund kommuner og her foruden en mindre del af Sæby, Aabybro og Aalborg kommuner. Læs mere på Kort om Kruse & Mørk A/S Kruse & Mørk A/S er en førende virksomhed inden for elektriske installationer, industriel el-service samt programmerbare styringer til proces- og maskinanlæg. Kruse & Mørk A/S udfører store og små opgaver for virksomheder, offentlige institutioner, entreprenører, boligforeninger og private. Udover installationsarbejde i Nordjylland udfører vi installationsopgaver inden for industriel automation i udlandet i samarbejde med danske eksportorienterede industrivirksomheder. Kruse & Mørk A/S beskæftiger 50 medarbejdere. Læs mere på Kort nyt fra Aalborg Portland Hvid Cement Af Henrik Hougaard Underdirektør, Salg Hvid Cement Den 7. December anløb M/V STAR ALABAMA vores nye terminal i Tampa, Florida med den første last hvid cement fra Aalborg på ton. Det var med spænding at losningen blev sat igang med den nye shipunloader. Premieren forløb heldigvis planmæssigt, så den hvide cement ligger nu i domen og er klar til udlevering til vores amerikanske kunder. Kort nyt fra Aalborg Portland Grå Cement Elektrikerelev på kombinationsaftale Du vil bl.a. få kendskab til: Aalborg Portland Fejlfinding på svagstrøms- og stærkstrømsstyringer og udskifte svagstrømsog stærkstrømskomponenter. Styringer, herunder PLC-styring Flowmåling Frekvensomformere Thyristorregulering Motorteknik / Robotteknik Reguleringsteknik Miljømålinger BOE Montage af moderne forsyningsanlæg Omfattende montering og revision af 60/10 kv stationer med styring og over vågning Montage og vedligeholdelse af 10 kv netstationer Udbygning af DSO (Distribution Styring og Overvågning) i netstationer 10 kv kabelanlæg Lavspændingsforsyningsanlæg Gadebelysningsanlæg Måling og hjemtagning af energiforbrug Kruse & Mørk Almene el-installationer hos private, offentlige institutioner, forsyningsanlæg og industrielle virksomheder. Mulighed for at få indsigt i bl.a. fiber & netværk El-montage, tavleanlæg, automatiske maskinanlæg og teknik til styring, regulering og overvågning (SRO). Herunder opbygning og udvikling samt efterfølgende montage, indkøring og service. Daglige elektrikeropgaver Vi forventer, at du: Af personaleassistent Karina Knudsen Aalborg Portland Grå Cement Elektrikerelev med speciale i styrings- og reguleringsteknik Har du lyst til at få din el-uddannelse på 3 Nordjyske virksomheder, så kan vi pr. 1. januar 2007 tilbyde 3 lærepladser som elektriker med speciale i styrings- og reguleringsteknik. Uddannelsen er tilrettelagt således, at du foruden skoleophold på Aalborg Tekniske Skole skal i praktik i alle 3 virksomheder. I løbet af uddannelsestiden kommer du til at indgå i teams af motiverede medarbejdere, hvor arbejdsopgaverne spænder vidt og der er rig mulighed for at afprøve egne færdigheder. Har gennemført grundforløbet som elektriker (Styrings- og reguleringsteknik) på teknisk skole Har flair for fejlfinding og det at arbejde med strøm Er ivrig efter at lære noget nyt og god til at samarbejde Har gode kundskaber inden for matematik, fysik og dansk Uddannelsen til elektriker er spændende og du vil få både faglige og personlige udfordringer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kabelmester Erik Dalsgaard Andersen, BOE på tlf , Jørgen Kruse eller Jørn Mørk, Kruse & Mørk på tlf eller Vedligeholdelsesinstallatør Hans Hartung Jensen, Aalborg Portland A/S på tlf Send os en ansøgning senest den 17. november 2006, hvor du kort fortæller om dig selv, skoleforløb, fritidsinteresser og jobs samt dine planer for fremtiden. Send ansøgningen via til eller som brev til: Aalborg Portland A/S Personaleassistent Karina Knudsen Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Aalborg Portland A/S har i samarbejde med BOE - Brønderslev og Oplands Elforsyning og Kruse & Mørk indgået aftale om at ansætte en elektrikerelev på kombinationsaftale i hver virksomhed. Eleven skal være 16 måneder (1/3 af læretiden) i hver virksomhed og er desuden tilknyttet Aalborg Tekniske Skole. Det kræver, at eleven er moden og omstillingsparat. Desuden er det vigtigt, at de tre firmaer har afstemt deres krav til det, eleverne skal lære. Det er første gang, at Aalborg Portland indgår kombinationsaftale om elektrikerelever med andre virksomheder, og de første elever starter den 1. januar Formålet med at uddanne eleven i de tre nordjyske virksomheder er at give dem en bred el-uddannelse, så de efter endt læretid kan bestride så mange arbejdsopgaver som muligt inden for styrings- og reguleringsteknik. Det er sjældent, at en elev står som nyudlært med erfaring fra tre virksomheder, og eleven vil derfor være godt rustet til arbejdslivet efter læretiden. Eleven skal på Aalborg Portland følge et turnusforløb med arbejdsopgaver i Slemmeri, Ovnafdeling og havn og vil desuden være en del af Aalborg Portlands elev-team inden for el-området, som på nuværende tidspunkt tæller 7 elever. 15

16 Returneres ved varig adresseændring Intranet i Aalborg Portland Group på vej Af Poul Dahl Projektleder, Group Communication Den nye organisation, der blev etableret den 1. januar med en holdingstruktur og tre forretningsområder, medførte et behov for at skabe en fælles platform for kommunikation i hele Gruppen. En platform med vigtige IT-værktøjer og hvor Gruppens medarbejdere kan dele information og viden, og ledelsen hurtigt og effektivt informere samtlige medarbejdere. Det blev besluttet, at det skulle ske ved at etablere et fælles intranet på en Microsoftplatform, som skal erstatte de eksisterende intranet i Unicon og i Aalborg Portland. Intranettet bygges op med en såkaldt Groupportal med bl.a. nyheder og telefonbog for alle Gruppens medarbejdere. Fra Gruppeportalen bliver der adgang til tre intranet, et for hvert af de tre forretningsområder. Indførelse af SAP og andre ressourcekrævende aktiviteter medførte, at ledelsen besluttede, at indføre det nye intranet i faser. I fase 1 var opgaven at beslutte en ny IT-platform, design og overordnet fælles menustruktur med en række værktøjer og funktionaliteter, som brugerne kender fra de eksisterende intranet. Denne fase ville kun involvere få medarbejdere. I fase 2 skal en større gruppe af medarbejdere deltage i en proces med at afklare hvilke værktøjer der, udover de allerede eksisterende, er behov for i de enkelte forretningsområder. Fase 1 afsluttes primo februar, hvor det nye intranet vil blive udrullet. Fase 2 vil herefter gå i gang. Overordnede webmasteransvar for intranettene er placeret hos Poul Dahl. Øvrige webmastere er Henning Ahrens for Unicon, Line Renée Thellufsen for det hvide forretningsområde og Tina Hvidberg for det grå forretningsområde. Hertil kommer en række superbrugere og redaktører, der kan publicere nyheder og lægge dokumenter ind i intranettene. Der bliver arrangeret uddannelse i januar. Endvidere laver vi en folder, der viser, hvordan du bruger intranettene. Held og lykke med den nye fælles platform for kommunikation! Forsidefoto: Kontorbygning designet af Kim Utzon arkitekter. Redaktionsudvalg Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Anders Thorup - formand Henning Ahrens Henrik Hougaard Christian H. Brosolat Poul Dahl - ansvarshav. redaktør Layout - Charlotte Krebs Hurup

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 IT Minds It Minds flyttede ind i Startup City lige i starten af januar, efter at have boet i nogle

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 ILD SJÆLE Dejligt at få at vide, når man har klippet hækken flot. Kasper og Karlo er to af eleverne på ejendomsservicetekniker-uddannelsen

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere