Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning - Personsag SSÆ - Økonomi på det specialiserede socialområde SSÆ - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2010 med høringssvar SSÆ - Finansieringsmodel vedr. udskiftning af biler til ældreområdet SSÆ - Velkomstpolitik i Lejre Kommune SSÆ - Eventuelt...14

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt Henning Nielsen (V) deltog ikke under dette punkt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 9. juni 2011 var der 27 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 263 dage, svarende til lidt over 8 ½ måned. 7 borgere, der står på ventelisten, har sagt nej til en tilbudt plejebolig. Der var en borger, der opfylder plejeboliggarantien. Denne borger havde ventet i 20 dage. Den 12. juli 2011 var der 27 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 289 dage, svarende til lidt over 9 ½ måned. 7 borgere, der står på ventelisten, har sagt nej til en tilbudt plejebolig. Der var en borger, der opfylder plejeboliggarantien. Denne borger har ventet i 56 dage (borgeren er efter den 12. juli blevet tilbudt en bolig og har sagt nej tak). B. Visiterede timer juni Kan ses på Portalen C. Økonomi på ældreområdet - Kan ses på Portalen D. Referat fra Ældrerådet den 9. juni Ligger på Portalen E. Referat fra Handicaprådet den 14. juni Ligger på Portalen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Juli 2011.pdf 2. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - juli 2011.pdf 3. Presseklip.PDF 4. Visiterede timer maj 2011.xls 5. Regnskab Ældreområdet juni 2011.xls 6. Regnskab Ældreområdet juli 2011.xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning med følgende tilføjelser: A: Fokus på akut ventende i forhold til plejeboliggarantien. Fjerne opgørelsen over gennemsnitsventetid. Opgørelse på hvor mange der venter til de enkelte plejecentre. Særskilt opfølgning på indflytning Bøgebakken 2.

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 B, C, D: Ønsker generelt bilag linket til dagsordenen.

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning - Personsag Sagsnr.: 07/319

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 4. SSÆ - Økonomi på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 11/14027 Resumé: Sagen omhandler en redegørelse for administrationens forventninger til økonomien på det specialiserede socialområde for voksne. Mere konkret er det en budgetopfølgning på bevilling Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder. Sagsfremstilling: I 2010 havde området en budgetoverskridelse på ca. 9 mio. kr. i forhold til det oprindelige vedtaget budget. Der blev i den forbindelse udarbejdet en handleplan til at nedbringe overskridelsen i årene fremover. Handleplanen blev vedtaget i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 29. november Der har i det første halvår af 2011 været en gennemgang af de relevante sager, hvor Lejre Kommune overtog handleforpligtigelsen og været en gennemgang af servicebeskrivelserne på området. Dette, sammen med en øget fokus på økonomien, har betydet, at den forventede budgetoverskridelse er nedbragt med ca. 3. mio. kr. Administrationen vurderer på baggrund af det første halvår af 2011, at budgetoverskridelsen i 2011 vil være på ca. 6 mio. kr. på bevilling Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder. Dette kan ses af nedenstående figur: Som det ses af ovenstående figur forventer administrationen en budgetoverskridelse på ca. 6. mio. kr. I nedenstående figur og tabel kan man se hvordan budgetoverskridelsen fordeler sig på de enkelte paragraffer i Serviceloven.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 Udgifter på på paragraffer Budget Forventet udgifter STU Andet Refusion ( ) ( ) I alt Overskud ( ) Det forventes, at Lejre Kommune får en bruttoudgift på ca. 25 mio. kr. på de ti dyreste borgere. Der vil på disse borgere være en netto udgift på ca. 17,5 mio. kr. når statsrefusionen er indregnet. Administrationens vurdering: Administrationen vurdere, at der fortsat skal arbejdes med specielt de dyre sager for at få udgifterne ned samt at der i forbindelse med Forventet Regnskab 3 skal tages beslutning om, hvordan budgetoverskridelsen kan finansieres. Det er endvidere administrationens vurdering, at noget af finansieringen af budgetoverskridelsen kan ske inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre egen bevilling. Økonomi og finansiering: Der forventes en overskridelse på 6 mio. kr. på bevilling Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der i forbindelse med Forventet Regnskab 3 tages stilling til finansiering af budgetoverskridelsen 2. at administrationen udarbejder en opfølgning på økonomien på området som forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 10. oktober Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 5. SSÆ - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2010 med høringssvar Sagsnr.: 11/3763 Resumé: Årsrapporten fra Sundhedsstyrelsen sammenfatter resultaterne af tilsyn i 2010 på Lejre Kommunes ældre- og plejecentre. I 2010 gennemførte Sundhedsstyrelsen 3 uanmeldte tilsyn på Lejre Kommunens plejeog ældrecentre. Sammenlignet med året før er der sket fremskridt på flere af plejecentrene, hvilket bevirker, at der er et plejecenter der udmærkede sig med så få fejl og mangler, at der ikke skal være tilsyn i Sagsfremstilling: Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor de ældre i pleje og ældrecentre. Sundhedsloven 219 samt vejledninger og bekendtgørelser vedrørende medicinadministration, journalføring, identifikation, patientrettigheder samt instrukser og delegation, ligger til grund for tilsynet. Generelt bliver tilsynene indledt med en samtale med lederen på de respektive pleje- og ældrecentre, om de sundhedsfaglige forhold og opfølgning af sidste års tilsyn. Ældre og plejecentrene besigtiges og herunder taler Sundhedsstyrelsens medarbejdere med beboere, ansatte og eventuelt pårørende. Der foretages stikprøver, først og fremmest hos beboere med komplekse plejebehov. Ved Lejre Kommunes tre ældre og plejecentre blev der foretaget i alt 9 stikprøver hos beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Det fremgår af rapporten at de sundhedsfaglige forhold på plejecentrene generelt har været tilfredsstillende, men der er fundet større eller mindre fejl og mangler de fleste steder. Sammenlignet med sidste år er der sket fremskridt på flere af ældre- og plejecentrene. Der er således et ud af de tre centre der ikke skal have tilsyn i Der blev givet anbefalinger indenfor følgende områder: sygeplejefaglige optegnelser, anbefalinger givet til tre plejecentre medicinhåndtering, anbefalinger givet til et plejecenter patientrettigheder, anbefalinger givet til to plejecentre. I relation til sundhedsadministrative forhold lever alle plejecentre op til reglerne om at der skal være udarbejdet instrukser. Det drejer sig blandt andet om sundhedsfaglige instrukser vedrørende personalets ansvar og kompetence, opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling, forholdsregler for smitsomme sygdomme og generelt for hygiejne samt medicinhåndtering. De tre pleje og ældrecentre har modtaget rapport over tilsyn i 2010 og inkluderet anbefalingerne i organiseringen af plejen. Udtalelser: Årsrapporten har været i høring i Ældrerådet, som udtaler følgende: Ældrerådet har tidligere forholdt sig til embedslægens rapporter vedr. tilsynene på de enkelte plejecentrer og konstateret, at forholdene på de tre plejecentre i Lejre Kommune er absolut tilfredsstillende.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 På baggrund af ovennævnte tager Ældrerådet embedslægeinstitutionens årsrapport til efterretning. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at årsrapporten giver et samlet og korrekt billede af tilsynene på kommunens ældre- og plejecentre. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Ældrerådets høringssvar tages til efterretning 2. at Sundhedsstyrelsens Årsrapport 2010 for tilsyn på pleje- og ældrecentre i Lejre Kommune tages til efterretning. Bilag: 1. Høringssvar fra Ældrerådet - Embedslægens årsrapport vedr doc 2. Årsrapport Tilsyn fra Embedslægerne - Lejre Kommune.pdf Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt. Der blev orienteret om, at i forhold til patientrettigheder drejer det sig om informeret samtykke, som ikke har kunne indhentes grundet borgerens habitus.

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Finansieringsmodel vedr. udskiftning af biler til ældreområdet Sagsnr.: 11/6148 Resumé: Ældreområdets 54 biler står for udskiftning i april/maj På Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 6. juni 2011 blev der anmodet om, at der blev præsenteret to finansieringsmodeller til at underbygge beslutningsgrundlaget for leasing eller køb af biler. Der er præsenteret et estimeret beløb for aflevering af de nuværende leasede biler. Sagsfremstilling: Ældreområdets 54 leasede biler står for udskiftning i foråret 2012, prisen for at aflevere disse biler er anslået til kr. Grundlag for beregning af leasing eller køb bygger på følgende kendte forudsætninger: biltyper udgifter til benzin og EL skatter og afgifter og andre kendte udgifter som forsikringer, internservice aftale. Der tages forbehold for ukendte faktorer, såsom stigende benzinpriser, EL-udgifter, skader. Skemaet indeholder de samlede udgifter for detaljer. Se venligst vedlagte bilag. Køb Leasing Bilmærke og type Hyundai i10 Peugeot Hyundai i10 Peugeot Ion (EL) Ion (EL) Købspris kr kr. Leasing/finansieringsomkostning p.a kr kr kr kr. Afskrivning kr kr. 0 kr. 0 kr. Samlet per år per bil kr kr kr kr. Konklusion: Baseret på de valgte forudsætninger udgør den årlige merudgift ved køb af Hyundai i10 ca kr. per bil og for Peugeot Ion er der merudgift ved køb er ca kr. Administrationens vurdering: Baseret på beregningerne og sammenligning af finansieringsmodeller for den forestående udskiftning af biler i hjemmeplejen, vurderer administrationen, at det er mest fordelagtigt at lease biler frem for at købe. Økonomi og finansiering: Forudsætning for udskiftning af biler er ophør og tilbagelevering af de nuværende 54 leasede biler, og ifølge leasingkontrakten skal der udbedres skader for i alt ca kr. Der er øremærket midler fra mindreforbrug i 2009 til denne udskiftning. Både leasing og køb forudsætter finansiering.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 11 Den årlige udgift til leasing kan indeholdes i budget 2012, såfremt forudsætningerne i budgettet ikke ændres. Udgiften til køb af biler er ikke umiddelbart indeholdt i budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der reserveres kr. til aflevering af de nuværende biler af overført mindreforbrug fra at der arbejdes videre med en leasingfinansiering af biler til sundhedspersonalet. Bilag: 1. Beregning af leasing kontra køb af biler Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales.

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Velkomstpolitik i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/10986 Resumé: Velkomstudvalget, et ad hoc udvalg bestående af politikere og interessenter, har udarbejdet et forslag til en Velkomstpolitik. En politik der skal sikre en ordentlig velkomst til udenlandske borgere i Lejre Kommune. Velkomstudvalget har endvidere udarbejdet et forslag til en implementeringsplan, som er et forslag til, hvordan selve politikken efterleves og forankres i Lejre Kommune. Politikken og implementeringsplanen forelægges til politisk drøftelse og kommentering i de politiske fagudvalg inden udsendelse til en bred høringsdebat hos interessenter. Sagsfremstilling: Den 30. august 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune procesplanen for udarbejdelse af en integrationspolitik benævnt Velkomstpolitik, herunder oprettelse af et politisk ad hoc udvalg efter Styrelseslovens 17 stk. 4. Det politiske ad hoc udvalg benævnt Velkomstudvalget skulle forestå udarbejdelsen af en Velkomstpolitik samt en implementeringsplan. Den 25. oktober 2010 udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmerne til Velkomstudvalget samt godkender kommissorier for henholdsvis udvalget og en styregruppe, der etableres for at understøtte processen med udarbejdelse af en Velkomstpolitik og en implementeringsplan. Velkomstudvalget skulle bestå af en politisk repræsentant fra alle fagudvalg, herunder også fra Økonomiudvalget samt af 3 ikke politiske interessenter. Velkomstpolitikken skulle således udarbejdes i et bredt samarbejde med en række relevante interessenter, herunder repræsentanter fra: Beskæftigelsesrådet, administrative repræsentanter fra alle direktørområder, repræsentanter fra Lejre Kommunes virksomheder (børnehaver, skoler, sundhedsplejen mv.), repræsentanter fra kulturforeninger/bestyrelser, repræsentanter fra de frivillige foreninger og interesseorganisationer, repræsentanter fra målgruppen. Disse repræsentanter har enten været repræsenteret i Velkomstudvalget, i styregruppen eller inddraget i en direkte dialog på møde i december 2010, og har således i større eller mindre grad været direkte involveret i hele processen omkring udarbejdelse af en Velkomstpolitik. Velkomstudvalget har besluttet, at alle de politiske fagudvalg skal have mulighed for at drøfte det udarbejdede forslag til en Velkomstpolitik og implementeringsplan inden forslagene sendes ud til høring blandt alle interessenter i Lejre Kommune. Velkomstpolitikken er bygget op omkrig en vision, nogle værdier og målsætninger, hvilket omhandler det Lejre Kommune vil med en politik på dette område. Dernæst følger en oplistning af det Lejre Kommune vil gøre for de nye udenlandske borgere - dog stadig på et overordnet niveau, så det beskriver en række målsætninger for Lejre Kommunes forskellige virksomhedsområder og for hvordan Lejre Kommune ønsker at frivillige, erhvervslivet og kultur- og fritidsområdet kan være med til at støtte op om arbejdet med at byde nye udenlandske borgere velkommen. Endelig indeholder politikken et evalueringspunkt, der skal sikre at der aktivt arbejdes med Velkomstpolitikken og at Lejre Kommune vil blive målt på effekten af indsatsen. Implementeringsplanen skal ses i direkte sammenhæng med politikken, da det er planen, der skal sikre, at politikken omsættes fra ord til handling. Særligt for implementeringsplanen skal nævnes den foreslåede samarbejdsorganisation, - en tværgående og tværfaglig enhed, der skal sikre forankringen af politikken i hele Lejre

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 13 Kommune og være med til at sikre fremdrift og iværksættelse af nye initiativer på området. Samarbejdsorganisationen sammensættes med repræsentation fra relevante administrative enheder (Borgerservice, Social/familie, Jobcenter, Ejendomsdrift og Servicecenter), relevante kommunale virksomheder (Skole, UU, Ungdomsskolen, SFO, BH) og to repræsentanter fra de frivillige foreninger. Formanden for den tværgående samarbejdsorganisation er chefen for Center for Social & Familie. Den tværgående samarbejdsorganisation referere til Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Samarbejdsorganisationen mødes som minimum to gange årligt. Kommissorium for samarbejdsorganisationen skal udarbejdes. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Velkomstpolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem politikerne i Lejre Kommune, Lejre Kommunes virksomhedsområder og en bred gruppe af interessenter. Endvidere er det administrationens vurdering, at den foreslåede samarbejdsorganisation, der skal være med til at sikre at politikken efterleves i praksis, er med til at understøtte at velkomst og integration er en tværgående opgave, der skal samarbejdes omkring. At etableringen af en samarbejdsorganisation vil være med til at sende et klart signal om, at man i Lejre Kommune ved en fælles indsats på tværs af fagligheder, virksomheder og institutioner, kan komme længere og opnå bedre resultater, end hvis alle arbejder hver for sig. Økonomi og finansiering: Som udgangspunkt afholdes udgifter forbundet med velkomsten og integrationen af udenlandske borgere inden for de eksisterende budgetter. Såfremt der iværksættes særlige tiltag eller ønskes igangsat konkrete projekter, ansøges der om midler hertil, enten i forbindelse med budgetvedtagelsen, eller ved at ansøge om eksterne puljemidler. Beslutningskompetence: Velkomstpolitikken sendes til høring via fagudvalgene. Velkomstpolitikken med høringssvar vil efterfølgende blive forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter forslaget til en Velkomstpolitik og implementeringsplanen 2. at udvalgene sender sagen til høring hos interessentgruppen. Bilag: 1. Velkomst til udenlandske borgere - en politik 2. Implementeringsplan Velkomstpolitik Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: 11/19 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Der ønskes en sag, der belyser mulighederne for at have husdyrhold i kommunens plejecentre. Status vedr. Birkely: Der sendes en sag til kommunalbestyrelsen fra boligselskabets bestyrelse, der anmoder om, at boligernes anvendelse ændres for at kunne komme videre i processen.

17 Bilag: 2.1. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Juli 2011.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79842/11

18 Antal borgere 60 Antal borgere på venteliste til en plejebolig, samtlige borgere Ventet i 360+ dage Ventet i dage Ventet i dage 50 9 Ventet i dage Ventet i dage Ventet i dage Ventet i 1-60 dage Juli 2011 Juni 2011 Maj 2011 April 2011 Marts 2011 Februar 2011 Januar 2011 December 2010 November 2010 Oktober 2010 September 2010 August 2010 Antal borgere Page 1

19 Bilag: 2.2. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - juli 2011.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79841/11

20 Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig i dage, samtlige borgere Gennemsnitlig ventetid i dage Marts 2011 Februar 2011 Januar 2011 December 2010 November 2010 Oktober 2010 September 2010 August 2010 April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Juli 2011 Antal dage

21 Bilag: 2.3. Presseklip.PDF Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82612/11

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Bilag: 2.4. Visiterede timer maj 2011.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82443/11

37 timer timer timer Budgetterede timer ift. udførte timer I alt Personlig pleje, dag, hverdag Personlig pleje, aften, weekend og helligdage Praktisk hjælp Budget Udført Budget Udført Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Budgetterde timer ift udførte timer, i alt Personlig pleje, dag, hverdag Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Personlig pleje, aften, weekend og helligdage Praktisk hjælp Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

38 Millions Udfører - faktiske udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Faktisk timer lønudgifter Diff. Januar Februar Marts April Maj Juni 0 Juli 0 August 0 September 0 Oktober 0 November 0 December 0 I alt Udfører - opsummerede udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Faktisk timer lønudgifter Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kommunal leverandør - akkumulerede udgifter i ft.afregnede timer Afregnede timer 8 Faktisk lønudgifter Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

39 Bilag: 2.5. Regnskab Ældreområdet juni 2011.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82439/11

40 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Samlede indtægter , , ,4 0 Samlede udgifter , Samlede indtæ Samlede udgi Januar Februar

41 August SeptemberOktober November December Samlede indtægter Samlede udgifter bruar

42 SSÆ - Drift Regnskab Budget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Frit Valg 2011 I alt Sygeplejen Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (97.616) Forbrug i % 48 ag-aften-pleje i eget hjem Budget Løn i alt - fastansatte ,0 Lønudgift - incl. ref ,2 Over/underskud ( ) ( ) Forbrug i % 48 Nat Budget Løn i alt - fastansatte ,0 Lønudgift - incl. ref ,3 Over/underskud (74.148) (81.619) ,6 Forbrug i % 47 Aktivitet og samvær Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (19.279) (25.228) (33.640) (12.622) Forbrug i % 52 Plejecentre Ammershøjparken 50 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud Forbrug i % 51 Bøgebakken 38 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (32.661) (44.540) (72.078) (5.736) Forbrug i % 50 Hvalsø Ældrecenter Kløverhuset + Centergruppen 51 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Lønudgift - incl. ref Over/underskud (33.819) ( ) (76.293) ( ) Forbrug i % 52 Samlet budget Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) Samlet forbrug i % 49 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Budget pr. mdr

43 Bilag: 2.6. Regnskab Ældreområdet juli 2011.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82438/11

44 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Samlede indtægter , , , ,3 Samlede udgifter Samlede indtæ Samlede udgi Januar Februar

45 August SeptemberOktober November December 30703, , Samlede indtægter Samlede udgifter bruar

46 SSÆ - Drift Regnskab Budget Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Frit Valg 2011 I alt Sygeplejen Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Vikarbureau Refusion (4.060) (4.492) (52.775) (48.443) (3.801) ( ) Lønudgift - incl. ref Over/underskud (97.616) Forbrug i % 55 Dag-aften-pleje i eget hjem Budget Løn i alt - fastansatte ,1 Egne vikarer ,9 Vikarbureau ,9 Refusion (46.687) ( ) ( ) ( ) ( ) (55.957) ( ,5) Lønudgift - incl. ref ,4 Over/underskud ( ) ( ) Forbrug i % 52 Nat Budget Løn i alt - fastansatte ,4 Egne vikarer ,6 Vikarbureau ,8 Refusion (766) (43.282) (8.707) (6.957) (20.887) (32.996) (26.210) (30.704) ( ,0) Lønudgift - incl. ref (13.599) ,9 Over/underskud (74.148) (81.619) (63.700) ,1 Forbrug i % 56 Aktivitet og samvær Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Vikarbureau - Refusion - - (23.907) (21.781) (49.747) (24.333) (42.642) ( ) Lønudgift - incl. ref Over/underskud (19.279) (25.228) (33.640) (12.622) (34.321) Forbrug i % 62 Plejecentre Ammershøjparken 50 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Vikarbureau Refusion (2.298) (7.482) (2.704) (31.081) (55.557) (96.058) - Lønudgift - incl. ref Over/underskud Forbrug i % 60 Bøgebakken 38 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer Vikarbureau Refusion - - (48.943) (81.898) ( ) ( ) (80.021) ( ) Lønudgift - incl. ref Over/underskud (32.661) (44.540) (72.078) (5.736) Forbrug i % 58 Hvalsø Ældrecenter Kløverhuset + Centergruppen 51 boligere Budget Løn i alt - fastansatte Egne vikarer (8.572) - - Vikarbureau Refusion - (9.916) (20.053) (53.116) ( ) ( ) (74.879) ( ) Lønudgift - incl. ref Over/underskud (33.819) ( ) (76.293) ( ) (32.979) Forbrug i % 61 Samlet budget Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) Samlet forbrug i % 57 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Samlet Fast løn Samlet Egne Vikar Samlet Vikarbureau Samlet Refusioner ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (30.704) ( ) Budget pr. mdr

47 Bilag: 5.1. Høringssvar fra Ældrerådet - Embedslægens årsrapport vedr doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60676/11

48 Ældrerådet i Lejre Kommune Til: Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Gevninge den 9. juni 2011 Høringssvar vedrørende: Embedslægeinstitutionens årsrapport om tilsyn på plejecentrene i Ældrerådet har tidligere forholdt sig til embedslægens rapporter vedr. tilsynene på de enkelte plejecentrer og konstateret, at forholdene på de tre plejecentre i Lejre Kommune er absolut tilfredsstillende. På baggrund af ovennævnte tager Ældrerådet embedslægeinstitutionens årsrapport til efterretning. Ældrerådet Lejre Kommune Keld Mortensen Formand ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL:

49 Bilag: 5.2. Årsrapport Tilsyn fra Embedslægerne - Lejre Kommune.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50123/11

50 J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lejre Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf Fax

51 Tilsynene i Lejre Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 3 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Liste over plejehjem der har fået tilsyn i Lejre kommune Ammershøjparken Hvalsø Ældrecenter Bøgebakkens pleje og sundhedscenter Der er ved tilsynene foretaget stikprøver hos 9 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Overordnet konklusion på tilsynet: Niveau for fejl og mangler Antal plejehjem Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger 0 Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet set kun 1 indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer 2 patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler 0 Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik 0 Der blev udført opfølgende besøg på antal plejehjem 0 Totalt afholdes der tilsyn igen i 2011 på antal plejehjem 2 Det er plejehjemmenes/kommunens pligt at følge op på anbefalingerne fra tilsynet. Nedenstående skema viser, hvorvidt plejehjemmene har fulgt op på tilsynet for 2009: Niveauet for opfølgning på anbefalingerne Antal plejehjem Der er fulgt op på tilsynet for Der er fulgt delvist op på tilsynet for Der er ikke fulgt op på tilsynet for Generelt har de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene i det daglige været tilfredsstillende, men der er fundet større eller mindre fejl og mangler de fleste steder. Sammenlignet med sidste år er der sket fremskridt på flere af plejehjemmene og det kendetegnede Lejre Kommune at der var i alt 1 plejehjem der havde ingen, eller så få fejl og mangler, at de ikke skal have tilsyn i Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejehjem, der fik anbefalinger inden for tilsynets områder. Der kan godt være givet flere anbefalinger inden for samme område. Side 2

52 Anbefalinger Antal Plejehjem Sundhedsadministrative forhold Instrukser 0 Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser 3 Medicinhåndtering 1 Adgang til sundhedsfaglige ydelser Sundhedsrelaterede forhold 0 Patientrettigheder 2 Hygiejne 0 Ernæring 0 Fysisk aktivitet og mobilisering 0 Bygningsforhold og indeklima 0 Kvalitetssikring og egenkontrol 0 Det ses at der blev givet anbefalinger til: (Sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder.) I det følgende gives et resumé af vurderinger og anbefalinger fra tilsynene i kommunen. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Beskrivelse af plejehjemmet og dets gennemførelse fremgår af vedlagte bilag. Sundhedsadministrative forhold Sundhedsfaglige instrukser På enkelte af plejehjemmene manglede skriftlige instrukser for nogle af de områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, der skal være instrukser for. Nedenstående tabel viser i hvor høj grad plejehjemmet lever op til regler om at der skal være instrukser på en række områder: Instruks Antal Plejehjem Sundhedsfaglige instrukser generelt 3 Vedrørende personalets kompetence, ansvars og 3 opgavefordeling Vedrørende personalets opgaver i forbindelse med beboernes 3 behov for behandling Vedrørende personalets opgaver i forbindelse med smitsomme 3 sygdomme Vedrørende hygiejne generelt 3 Vedrørende personalets opgaver i forbindelse med de 3 sygeplejefaglige optegnelser Vedrørende medicinhåndteringen 3 Instrukserne var kendte og blev fulgt af plejepersonalet 3 Alle de eksisterende plejehjem havde således instrukser der var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav. Side 3

53 Mangler vedrørende instrukser kan såvel omhandle manglende instrukser, som mangelfuldt udformede instrukser. Instrukserne er et væsentligt arbejdsredskab til at sikre, at beboerne får pleje og behandling, som er i overensstemmelse med love og vejledninger. Instrukserne giver anvisning på, hvorledes sundhedspersoner efterlever autorisationslovenes bestemmelser om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Instrukserne anviser også, hvordan autoriserede sundhedspersoner kan uddelegere sundhedsfaglige opgaver til ikke autoriserede sundhedspersoner. Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser Sundhedsstyrelsen udsendte i 2005 en vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Problemområderne i vejledningens bilag 1 skal være beskrevet i de enkelte beboeres sygefaglige optegnelser på de enkelte plejehjem. I 8 af de 9 stikprøver var alle de 11 problemområder beskrevet. Nedenstående tabel viser en ov5ersigt over hvilke mangler der var indenfor beskrivelse af de 11 problemområder. Problemområde Antal stikprøver Aktivitet ADL 9 Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse 9 Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion 9 Smerter 9 Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens 9 Vejrtrækning og kredsløb 9 Søvn og hvile 8 Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel 9 funktion Hud og slimhinder 9 Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og 9 obstipation Ernæring 9 I sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser beskrives det, at der skal væren en beskrivelse af beboernes sygdomme og handicap, ligesom der skal være en beskrivelse af pleje og behandling og indikation for behandlingen skal fremgå. Nedenstående skema viser en oversigt over i hvor høj grad kommunerne lever op til reglerne: Beskrivelse Antal stikprøver Beskrivelse af beboernes sygdomme og handicap 7 Beskrivelse af pleje og behandling 5 Beskrivelse af indikation for behandling 6 På ingen af plejehjemmene blev de sygeplejefaglige optegnelser ført i mere end én journal. Lejre Kommune er kendetegnet ved at dokumentationen på plejehjemmene Side 4

54 føres i en elektronisk journal og desuden er der en beboermappe med lister og evt. print fra omsorgssystemet. Alt personalet har til såvel at læse som at skrive i de sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedsstyrelsen lægger vægt på at de sygeplejefaglige optegnelser er systematiske, overskuelige, entydige og opbevares forsvarligt. Nedenstående skema viser i hvor høj grad stikprøverne lever op til reglerne. Mangler Beboernes navn og personnummer var anført på alle ark i de sygeplejefaglige optegnelser Der var korrekt datering på alle notater i de sygeplejefaglige optegnelser Rettelser i de sygeplejefaglige optegnelser var foretaget således at den oprindelige tekst fremgår De sygeplejefaglige optegnelser blev opbevaret således at de var utilgængelige for uvedkommende Antal stikprøver Medicinhåndtering På 3 af kommunens plejehjem skete udlevering af medicin på grundlag af identifikation af beboeren enten ved navn og personnummer eller fødselsdato og år eller ved sikker genkendelse. Plejepersonalet sikrede, at beboerens identitet var i overensstemmelse med angivelse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbeholder ved udlevering. Det er vigtigt at sikre, at den medicin, plejehjemmets personale doserer og som beboerne får, er i overensstemmelse med den medicin, der er ordineret og angivet på medicinskemaet. Ved tilsynet blev det undersøgt om antallet af tabletter i doseringsæskerne, som enten var doseret af personalet eller af apoteket i doseringsposer, var i overensstemmelse med antallet af tabletter angivet på medicinskemaet. Stikprøverne viste, at der var det korrekte antal tabletter i 8 af 9 doseringsæsker eller -poser. Ved gennemgang af stikprøverne var dokumentationen af medicinordinationerne korrekt i 9 af 9 stikprøver. Medicinen blev opbevaret forsvarligt og doseringsæsker med ophældt medicin var mærket korrekt i 8 af 9 stikprøver. Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin, blev overholdt på alle plejehjem. Adgang til sundhedsfaglige ydelser Plejehjemmene oplyste, at der som hovedregel var et godt samarbejde med de praktiserende læger. Det kunne forekomme at det var svært at få lægen til at komme på tilsyn, men aldrig i akutte situationer. Der var generelt et godt samarbejde med sygehusvæsenet, men det forekom at der manglede oplysninger ved udskrivelsen. I de situationer kontaktede plejepersonalet med henblik på uddybning af oplysninger. Dette frembød i reglen ikke problemer. Side 5

55 Patientrettigheder Informeret samtykke til behandling og indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. Det er et tilbageværende og vedvarende problem at plejehjemmene ikke lever op til regler om patientrettigheder. Nedenfor er der en skematisk oversigt over hvorledes plejehjemmene lever op til regler vedrørende patientrettigheder: Oplysninger om information og samtykke Det fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser, i hvilket omfang beboerne er i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om disse varetages af en pårørende eller værge Det fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser, at der var indhentet informeret samtykke til behandling og pleje. Antal stikprøver 7 4 Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne På alle plejehjem havde personalet fulgt anbefalingerne om ikke at bære smykker/ur på hænder/underarme. På 3 plejehjem havde personalet mulighed for at vaske og afspritte hænderne, og der var engangshåndklæder og engangshandsker til rådighed. Der var 3 steder procedurer for instruktion af personalet i håndhygiejne. Ernæring Plejehjemmene oplyste ved tilsynene, at der var opmærksomhed på beboernes ernæring, og at beboerne blev vejet ved indflytningen samt efter behov. Nedenstående skema viser en oversigt over plejehjemmenes tilrettelæggelse vedrørende vejning af beboerne, samt om hvorvidt der blev udarbejdet ernæringsplaner ved behov. Mønster for vejning og ernæringsplaner Antal stikprøver Beboerne var blevet vejet ved indflytning på plejecenteret 8 Beboernes havde fået lagt en ernæringsplan 3 Beboerne var blevet vejet efter behov 3 Beboere der havde ernæringsproblemer havde fået lagt en 3 af 4 ernæringsplan Ernæringsplanen blev vurderet med regelmæssige mellemrum 3 af 4 Side 6

56 Aktivitet og mobilitet Det er væsentligt at sikre, at beboerne modtager et mobiliserende eller træningsmæssigt tilbud der svarer til beboernes behov og funktionsniveau. Nedenstående skema viser en oversigt over, om beboernes fysiske funktionsniveau er blevet beskrevet, og om beboerne modtager et træningstilbud efter behov. Fysisk aktivitet og mobilisering Antal stikprøver Er beboernes aktuelle funktionsniveau beskrevet 9 Hvis beboerne har behov for træning ligger der et 0 dokumenteret tilbud herom Effekten af træningen er dokumenteret 0 Hvis beboeren har behov for træning ligger der ikke et 0 dokumenteret tilbud herom Vurdering og behandling af de beboere, der havde risiko for 3 udvikling af tryksår fremgik Tema 2010: Plejehjemmenes egen vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation. I 2010 har årets tema været plejehjemmenes egen vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation. Temaet skulle belyse, om plejehjemmene foretog en planlagt og systematisk vurdering af, om dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser opfyldte sundhedsstyrelsens krav til sundhedsfaglig dokumentation. Nedenstående skema viser om plejehjemmene har haft foretaget en vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation: Central registrering Der blev foretaget en systematisk vurdering af den sundhedsfaglige dokumentation Der blev anvendt en række målepunkter til vurderingen som skulle være opfyldt De personalemedlemmer som blev interviewet vidste at der blev foretaget en systematisk vurdering af dokumentationen Personalet havde oplevet at der, på baggrund af vurderingen, var iværksat aktiviteter der skulle forbedre den sundhedsfaglige dokumentation. Antal plejehjem Lotte Petersen, Oversygeplejerske Side 7

57 BiLAG Om plejehjemstilsynet Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder. Den relevante lovgivning, som ligger til grund for plejehjemstilsynet, findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 1. januar 2002 trådte reglerne om sundhedsmæssigt tilsyn med indsatsen overfor ældre i kraft. Siden da har Sundhedsstyrelsen én gang årligt, ved de regionale Embedslægeinstitutioner, gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg for at undersøge de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene. I 2006 blev tilsynet ændret i forhold til de foregående år, idet embedslægerne og Sundhedsstyrelsen standardiserede en del af tilsynet og udarbejdede målepunkter for sygeplejefaglige optegnelser og medicinhåndtering. I 2007 blev der tilføjet målepunkter for forskellige instrukser, for hygiejnemæssige forhold, for ernæring, for fysisk aktivitet og mobilisering og for patientrettigheder. Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen om målepunkterne er opfyldt eller ej, og resultatet indgår i tilsynsrapporten og registreres i et skema som vi vedlægger tilsynsrapporten. Sundhedsstyrelsen sender tilsynsrapporten til plejehjemmet og til beboer- og pårørenderådet, til kommunen og det kommunale ældreråd. Hvert år udarbejder Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionerne en kommunal årsrapport vedrørende plejehjemstilsynene i de enkelte kommuner. Derudover udarbejder vi en landsdækkende rapport. Tilsynets gennemførelse Tilsynet bliver indledt med en samtale med lederen af plejehjemmet om de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmet og om opfølgning på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Herefter besigtiger vi plejehjemmet og taler med beboere, personale og evt. pårørende. For at undersøge om de sundhedsfaglige forhold er i orden, tager vi mindst tre stikprøver først og fremmest på beboere med komplekse plejebehov Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen, om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret, så plejen og behandlingen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Sundhedsfaglige forhold, herunder procedurer vedrørende medicinhåndtering bliver gennemgået, og vi vurderer, om beboernes patientrettigheder bliver tilgodeset. Samarbejdet med beboernes praktiserende læge, speciallæger og hospitalerne m.v. bliver belyst, og vi foretager en vurdering af, om dokumentationen, hygiejnen, ernæringen og aktiveringen er tilfredsstillende. Endelig bemærker vi, hvis der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne. Ved afslutningen af besøget bliver lederen af plejehjemmet underrettet om tilsynets foreløbige konklusioner. Konklusionerne bygger på et samlet indtryk fra skriftligt materiale i form af plejehjemmets retningslinjer vedrørende sundhedsfaglige forhold, resultatet af stikprøverne, samtale med ledelsen, personalet og beboere samt besigtigelsen af plejehjemmet. Rapporterne beskriver de påviste tilfredsstillende, mangelfulde eller kritisable forhold Sundhedsstyrelsen blev bekendt med. Side 8

58 Bilag: 6.1. Beregning af leasing kontra køb af biler Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69407/11

59 Nedenstående er baseret på de pr. d.d. tilgængelige oplysninger. Der tages forbehold for priser på drivmidler, forsikringer, afgifter osv. samt restværdi på de købte biler. Beregningsgrundlaget er km p.a. pr. bil (svarende til realiseret 2010). Leasing ydelsen dog km p.a. Drift af biler i ældreområdet netto kr. p.a. pr. bil hyundai i10 Peugeot hyundai i10 Peugeot Ion (EL) Ion (EL) LEASING LEASING KØB KØB Anskaffelse: Købspris pr. bil kr kr Antal brugsår Anslået/forventet restværdi på bil Leasing engangsydelse Financieringsomkostninger p.a Leasing ydelse/afskrivning p.a Service: service (ca. 0,24 kr. pr.km) Drift: Brændstof Forsikring Grøn ejerafgift Priser: I alt pris pr. år pr. bil kr kr kr kr Andre omkostninger: Skade/reparationer: Reparationer/skader, ikke over forsikring Selvrisiko v/skader Fradrag for skader v/aflevering/ekstra værditab Diverse: Vask m.m. (nursingaftale m/pedellerne) Erstatningsbil v/service 360 v med i service med i service Vinterdæk Sommerdæk v v Leje af lånebil Vejhjælp Financieringsomkostninger ved køb af 1 stk.: Hyundai Peugeot Antal måneder: Rente p.a.: 3% 3% Købspris kr. pr. stk.: , ,00 Ydelse kr. p.a.: , ,68

60

61 Faktisk kørt: I de sidste 7 måneder af 2010, er der i gennemsnit kørt: ca km pr. mdr (max og min ) i ældreområdets 54 leasede biler til sammen. Total set for et år: x12= km / 54 = km pr. år pr. bil Leasingaftale km: Der er i nuværende leasingaftale (5år), aftalt et total antal km i perioden på km, svarende til ca km km pr. år pr. bil gennemsnit for overstående 2 faktorer, km pr. år Udregning af km pris for bilparken i ældreområdet Vi kender prisen pr. km for privat bil: Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse - kørsel i egen bil eller 356 øre/km 356 øre/km 367 øre/km motorcykel indtil km/ år - kørsel i egen bil eller 190 øre/km 190 øre/km motorcykel ud over km/år - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 40 øre/km 48 øre/km Vi udregner så prisen for bilpark (netto priser) Leasingudgift forventet ( ) Skader under ( ) Skader over , dækket af forsikring - præmie er forventet (står på , ) ik Selvrisiko betaling Brandstofudgifter Brandstofudgifter marteriel gården forventet Grønejerafgift forventet Nedslag ved aflevering af biler - (ref. 54 * = div med 3 år) forventet Total pris Kørte km er pr. år Pris pr. km 3,10 3, ubekendte og ikke medregnet: udgift til udbud, administration, pedeller, rengøring, vask, småskader, sprinkler, olie, osv. )

62 Afsat 1½ time pr. bil pr. hver anden mdr. - rengøring, viskerblade, dækskifte, ca. timer for et år: 486 Værkstedskørsel: 12 timer for hvalsø ældrecenter for 1 mdr.(15biler), ca. timer for et år 518,4 ca. timepris for overstående kr 329 pris for ydelse kr

63 nde til ca km pr. bil /5 = Hvor mange km bliver der kørt: 1* * * * * , ) ikke ældre område (ud fra de tal som jeg pt. Sidder med) = total Ca k m 16* Gennemsnitlig km pr. bil pr. år (budget leasingaftalen) = ca km - total km Reference tal fra excel ark (2 mdr) 2010 pr. år pr. bil ca. kørt 28725, ,18519 km pr. mdr. 3055, , , , ,07

64

65 km - total km

66 alternative biler toyota yaris luna 1,4 26 himmerland kia venga vans 27 ringkøbing ford c Max 76 randers 88 haderslev er i gang hyundai i20 og ix35 19 randers vurdering prisen og totaløkonomien 50% miljø 20% Sikkerhed 15% Funktionalitet 15%

67 Pedeller ubekendte og ikke medregnet: udgift til udbud, administration, pedeller, rengøring, vask, småskader, sprinkler, olie, osv. ) Afsat 1½ time pr. bil pr. hver anden mdr. - rengøring, viskerblade, dækskifte, ca. timer for et år: 486 timer for alle biler 9 Værkstedskørsel: 12 timer for hvalsø ældrecenter for 1 mdr.(15biler), ca. timer for et år 518,4 timer for alle biler 9,6

68 Bilag: 7.1. Velkomst til udenlandske borgere - en politik Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 08. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59433/11

69 Velkomst til udenlandske borgere en politik. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vil med denne Velkomstpolitik sætte fokus på måden vi byder nye udenlandske borgere velkommen på. En ordentlig velkomst er af afgørende betydning for om en nytilflytter føler sig velkommen og om man som ny borger i Lejre Kommune føler sig inviteret med i fællesskabet. Hvert år flytter mange nye borgere til kommunen og en del af dem kommer fra udlandet. De skal sikres en ordentlig velkomst. Med velkomstpolitikken bliver der sat særligt fokus på indvandrere og de borgere, der er flygtet hertil fra andre lande og som har en stor udfordring i at komme videre i livet. Et væsentligt fundament for Velkomstpolitikken er, at lokalsamfundet, herunder særligt de frivillige organisationer, vil være med til at byde velkommen og indgå i et samarbejde med Lejre Kommune. Det vil vi Vision Vi vil arbejde for: At alle nye udenlandske borgere føler sig velkomne i Lejre Kommune, og at de føler sig som en aktiv del af samfundet, hvor der er plads til mangfoldighed Værdier Forskellighed skal respekteres. Forskellighed kan være inspirerende og udfordrende. Den skal vi nyde, glædes over og have gavn af i Lejre Kommune Velkomsten skal bygge på de demokratiske værdier, som er fundamentet for vores samfund og som Lejre Kommune ledes efter Velkomsten skal bygges op omkring: Naboskab, fællesskab, hjertelighed, nysgerrighed og af næstekærlighed og interesse for hinanden i en globaliseret verden Målsætninger Kommunalbestyrelsen har som mål: At alle i Lejre Kommune; medarbejdere, de frivillige, foreningslivet, diverse råd som f.eks. menighedsråd og erhvervsråd, og borgerne, tager del i at sige velkommen. Det gælder om at skabe opmærksomhed om velkomst At det kræver en fælles tværgående indsats at tage godt imod nye udenlandske borgere At udenlandske borgere, der flytter til Lejre Kommune trives og bliver boende At udenlandske borgere, der er flygtninge, modtages individuelt af Lejre Kommune At inddrage de frivillige organisationer i en tættere dialog om indsatsen i forhold til flygtninge og indvandrere Det gør vi Velkomst Alle får en velkomsthilsen fra Lejre Kommune

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ringsted Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Roskilde Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Region Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune j. nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Sønderborg Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-244/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 4. juli 2012 J.nr. 5-2210-44/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-32/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederiksberg Kommune. 29. juni 2012 J.nr /1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederiksberg Kommune. 29. juni 2012 J.nr /1. Embedslægerne Hovedstaden 29. juni 2012 J.nr. 5-2210-43/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Frederiksberg Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-242/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-12/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Rebild Kommune 2011

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-36//MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Strandby Skovbo Kollektivhuset Højvang Fovrfeld Gjesing Tarp Strandgården

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Halsnæs Kommune 26. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-36/1/ Reference HELN T 7222 7480 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder for psykisk og fysisk handicappede

Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder for psykisk og fysisk handicappede J. nr. 4-27-55/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder for psykisk og fysisk handicappede Københavns Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV

Læs mere

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune Dato: 10. februar 2014 J.nr. 5-2210-34/1 s tilsyn med plejehjem i Furesø Kommune 2013 Tilsynene i Furesø Kommune har gennemført i alt tre tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Lemvig Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Lemvig Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lemvig Kommune 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1571/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Lemvig Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Viborg Kommune 2011 Tilsynene i Viborg Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune 26. marts 2013 J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Haderslev Kommune 2012 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: sesyd@sst.dk Tilsynene i Haderslev

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-30/1/ Reference MAT T +4572227496 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Allerød Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland s tilsyn med plejehjem i Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Silkeborg Kommune 2011 Tilsynene i Silkeborg Kommune har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Odense Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune. 25. juni 2012 J.nr.5-2210-42/1

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune. 25. juni 2012 J.nr.5-2210-42/1 s tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2011 J.nr.5-2210-42/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Tilsynene

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rudersdal Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rudersdal Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rudersdal Kommune 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-40/1/ Reference HELN T 7222 7450 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Rudersdal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Struer Kommune 12. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1570/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Struer Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Horsens Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Horsens Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1572/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Horsens Kommune 2012 Tilsynene i Horsens Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Dato: 12. marts J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Gentofte Kommune

Dato: 12. marts J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Gentofte Kommune Dato: 12. marts 2014 J.nr. 5-2210-49/1 s tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2013 Tilsynene i Gentofte Kommune har gennemført i alt syv tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010 12. april 2011 4-17-258/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, 4. sal blok D-E 2400 København NV E-mail hvs@sst.dk

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Viborg Kommune 12. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1568/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Viborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-15/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2. 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post nord@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Aalborg Kommune 2011

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vejle Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vejle Kommune 4. april 2013 J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Vejle Kommune 2012 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: sesyd@sst.dk Tilsynene i Vejle Kommune

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder i 28. marts 2011 J.nr. 4-27-55/1/GIO Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder i Københavns

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aalborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aalborg Kommune 12. april 2013 Sagsnr. 5-2210-15/1 Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem [Brevdato] Sagsnr. [Sagsnr.]/ Reference [Oprettet af] T [Tlfnr.] E [Afdeling e-mail] Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aalborg Kommune 2013 Tilsynene i Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-42/1 Københavns Kommune 2012 Tilsynene i Københavns Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 31 tilsynsbesøg på følgende plejehjem,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. København Kommune. J. nr. 4-17-258/1

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. København Kommune. J. nr. 4-17-258/1 J. nr. 4-17-258/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i København Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok E-D 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder s tilsyn med plejeboligenheder J.nr. 2-17-324/3 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fa 7222 7448 E-post midt@sst.dk Aarhus Kommune i 2010 Tilsynene i Aarhus Kommune har

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Adresse: Kommune: Leder: Christians Torv 123, 2680 Solrød Solrød Tine Laursen Dato for tilsynet: 02.09.08 Telefon:???? E-post: Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Århus Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-mail midt@sst.dk Tilsynene i Århus Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7.

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Himmelev Gl. Præstegård Adresse: Kommune: Leder: Sognevej 124, 4000 Roskilde Roskilde Susanne Palmblad Dato for tilsynet: 28.7.2010 Telefon: 46315481 E-post: Tilsynet

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Jr. nr.: 2-17-335/6 P-nr.: 1014716935 SST-id: PHJSYN-00001397 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 24. oktober 2011

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup.

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-306/1 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Krarup Telefon: 88725050 E-post: mkrr@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have J. nr.: 5-17-130/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Torv 123, 2680 Solrød Strand Fung. Bitten Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 3078

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Gammelgaardsvej 44, Kaas. Jammerbugt Kommune

Gammelgaardsvej 44, Kaas. Jammerbugt Kommune Jr. nr.: 1-17-133/7 P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00001077 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæger: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne i Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere