Fængselsfunktionæren 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsfunktionæren 5"

Transkript

1 Fængselsfunktionæren 5 Dansk Fængselsforbund Maj gode råd om et bedre psykisk arbejdsmiljø Forskerne har sammenfattet erfaringerne fra projektet i 13 gode råd, som virksomhederne kan bruge, når de går i gang med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Du kan læse mere om de gode råd og om resultaterne fra projektet i bogen Arbejdets kerne om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis. 1. De langsomme forandringer er de hurtigste Psykisk arbejdsmiljø klares ikke med snuptagsløsninger. En kort indsats ændrer ikke noget. Vedvarende opmærksomhed og prioritering af trivsel bærer de bedste frugter. 2. Det gode psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden genopfindes Der opstår hele tiden nye udfordringer og betingelser som kræver nye initiativer, handlinger og dialog. Arbejdspladsen er en levende organisme som løbende udvikler sig det samme er arbejdsmiljøet. 3. Mistillid til andres motiver lammer processen 10. Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne Arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø kræver at ledelse og Psykisk arbejdsmiljø handler både om at fjerne belastninger og medarbejdere gensidigt viser tillid og anerkender hinandens roller. Forandringer skabes ved at tage andre på ordet frem for fra vendigt både at kunne blæse og have mel i munden. om at skabe udvikling og mening i arbejdet. Det er derfor nød- starten at have mistillid til deres motiver. 4. Skab en professionel uenighedskultur Lyt til brokkehoveder og tvivlere der er som regel en kerne af sandhed i det, de siger. Tillid og kritik er ikke hinandens modsætninger. Respektfuld uenighed skaber udvikling og plads til forskellighed. 12. Ingenting kommer af ingenting 5. Nej til kærlighed ja til anerkendelse og respekt Det kræver tid, penge og energi at skabe og opretholde et Det er fællesskab om at udføre arbejdet som skaber trivsel godt psykisk arbejdsmiljø. Tænk på det som en nødvendig ikke følelsesmæssig omklamring. Det er fagligheden som skal investering. anerkendes på arbejdet. Personligheden skal respekteres. 6. Lederen som sekretær for medarbejderne Meningsfulde arbejdsopgaver fordrer at ledelsen fjerner forhindringer og sikrer ressourcer og indflydelse. Så skal medarbejderne nok sørge for at udføre et godt stykke arbejde. Kort om projektet Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og blev gennemført i i samarbejde mellem forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitetscenter og TeamArbejdsliv. Du kan læse mere om projektet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Kontaktperson: seniorforsker Peter Hasle (projektleder), NFA, tlf , Lersø Parkallé København Ø 7. Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde Det giver arbejdsglæde at udføre et godt stykke arbejde. Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø giver først rigtig mening og fremdrift, når det øger muligheden for at løse de daglige arbejdsopgaver. 8. Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok Møder og samtaler er nødvendige, men de skal føre til konkrete og synlige resultater. Handlekraftige aktører må påtage sig ansvaret for at skabe rammerne og tage hånd om processen. 9. Spørgeskemaer sætter dagsordenen men løser ikke problemerne En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø skaber legitimitet og opmærksomhed, men er svær at omsætte til direkte handlinger. Handling kræver dialog, prioritering og fokus på det konkrete arbejde. 11. Det er svært at holde skruen i vandet, når bølgerne går højt Når store forandringer skyller ind over organisationen, kræver det noget særligt at sikre en indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. 13. Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet Fællesskabet om arbejdet er en stor del af meningen med at gå på arbejde. At miste meningen og fællesskabet er ødelæggende for et godt psykisk arbejdsmiljø. Tlf Fax Hvis du vil vide mere 1. Rapporten VIPS Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Rapport fra forskningsprojektet VIPS kan downloades på eller købes på www. arbejdsmiljobutikken.dk. 2. Bogen Arbejdets kerne om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis udgivet af Forlaget Frydenlund. Kan købes på eller

2 Nr Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Påbud syltet i klagenævn 15 Lederevaluering er kommet godt fra start 16 Hovedbestyrelsen i rundkreds 18 Frontalangreb på landets fængselsfunktionærer 9 Forsker: Skab en uenighedskultur på arbejdspladsen 10 Kærhovedgård lukker 50 midlertidige pladser 12 Belægget på vej op igen 13 Fængselsfunktionæren søger skribenter Udgivet af Dansk Fængselsforbund Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Tlf Fax Redaktion: Forbundsformand Kim Østerbye (ansvh.) Redaktør: John Rasmussen Talosvej 7, 2770 Kastrup Tlf Mobil Layout, produktion og tryk: Imprint Grafiske Løsninger Thurøvej Næstved Tlf Fax ISSN: Livet er ikke lutter lagkage 18 Årsrapport Urafstemningsresultatet Overenskomst Lån & Spar Bank 20 Debat 22 Navne 24 Ny sekretær på forbundskontoret Forsidebillede: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet 13 gode råd, som man kan bruge, når der skal ske forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. Indlæg til Fængselsfunktionæren: Artikler modtages på CD-rom, gerne med udskrift eller pr. . Husk at angive navn, stilling og tjenestested i tilfælde af spørgsmål fra redaktionen. Indlæg til»debat«må max. være på 750 ord eller 4500 tegn incl. mellemrum. Foto modtages gerne. Hvis de ønskes retur, bedes det anført. Indlæg senest den 14. i måneden før optagelse. Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens holdning eller forbundets mening. 2 Fængselsfunktionæren

3 Ilddåb til ny struktur LEDER Af Kim Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund Den største organisationsændring i forbundet i mands minde fejrer nu et års fødselsdag. Med den nye struktur er forbundsledelsen i Dansk Fængselsforbund udvidet med tre forbundssekretærer, som hver varetager et område. Nemlig: Arresthusene, de lukkede fængsler og de åbne fængsler. Det har styrket forbundsledelsen både indadtil og udadtil. Indadtil har vi fået langt større føling med de problemstillinger, der rører sig i institutionerne rundt om i landet. Afdelingsformændene i hver sektor har nu en repræsentant i forbundsledelsen, som de direkte kan henvende sig til. Udadtil kan vi nu indgå mere aktivt i samarbejdet med eksterne parter. For eksempel Direktoratet for Kriminalforsorgen. Samtidig har vi fået en langt mere smidig udvalgsstruktur. Nu nedsætter vi et udvalg, når der er en sag, som har brug for det. I stedet for som tidligere, hvor vi havde faste udvalg, som nogle gange levede videre, længe efter at tiden var rindet ud for dem. Målet for den nye struktur var altså at styrke vores faglige arbejde. Er det så lykkedes? Netop det emne brugte hovedbestyrelsen en tankedag midt i april til at diskutere. Hvis jeg skal anmelde den nye struktur, så må det blive en af de positive anmeldelser. For nok har den nye struktur som alle andre organisationsændringer brug for tid til at virke, men det går klart den rigtige vej. Vi har styrket sammenholdet. Tidligere tiders interne slagsmål mellem grupper af tillidsfolk eksisterer ikke i det store omfang. Vi har været gennem en periode, hvor forbundet er søgt hudflettet i Jyllandsposten. Nogle ville have nydt, hvis vi også havde sloges indbyrdes. De åbne mod de lukkede fængsler. Arresthusene mod resten. Hvem som helst mod hvem som helst. Det er ikke sket. Vi er ikke knækket sammen, men har derimod vist, at vi rent faktisk ér et forbund, der trækker i samme retning. Vi har også fået en langt mere åben dialog i hovedbestyrelsen og tør sige tingene til hinanden. Også selvom vi ikke er enige. Vi fokuserer i højere grad på langsigtede processer frem for enkeltsager. Og vi har fået mere fokus på uddannelse af tillidsfolk og har styrket dialogen mellem forbundsledelsen og afdelingerne. Nu er alting ikke den rene idyl. Selvfølgelig er der et stykke vej endnu. Men sådan skal det også være. Vi skal ikke være en statisk organisation. Vi skal være en dynamisk organisation, som hele tiden er i stand til at flytte sig. Kriminalforsorgen og Dansk Fængselsforbund står over for ret store opgaver, hvor det er vigtigt, at samarbejdet virker. Der er blandt andet en ny grunduddannelse og lederuddannelse på vej. Det samme gælder et nyt lønsystem. Vi taber alle, hvis vi bruger tiden på magtkampe i stedet for samarbejde. Det, der er brug for, er, at alle kridter skoene og bidrager til at udvikle vores arbejdsplads. Fængselsfunktionæren

4 Påbud syltet i klagenævn Halvdelen af Arbejdstilsynets påbud til Kriminalforsorgen ligger brak i Arbejdsmiljøklagenævnet. Hvis man alene kigger på sagsbehandlingstiden i Arbejdsmiljøklagenævnet, så kan det tage lang tid at gøre noget ved arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen. Klagenævnet behandler i øjeblikket Arbejdstilsynets 17 påbud om det dårlige psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen. Påbudene blev udstedt i Men selvom der er gået næsten to år siden hen, er det fortsat uafklaret, hvad der skal ske med halvdelen af påbudene. Arbejdsmiljøklagenævnet har foreløbig kun behandlet ni af dem. Det betyder, at otte institutioner fortsat savner en afklaring på deres påbud: Det gælder Statsfængslet i Vridsløselille, Statsfængslet Midtjylland, Statsfængslet i Ringe, Statsfængslet i Jyderup, Anstalten ved Herstedvester, Arresthuset i Randers, Arresthuset i Aalborg og Arresthuset i Århus. Påbudene er havnet i klagenævnet, fordi Direktoratet for Kriminalforsorgen mener, at de er fyldt med fejl og manglende dokumentation. Fængselsfunktionæren kontaktede formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet, Lisbet Jensen: Hvorfor tager det så lang tid at behandle påbudene? Påbudene er meget omfattende med flere hundrede sider. Og de er ikke ens. Desuden har vi ikke tidligere haft sager om det psykiske arbejdsmiljø. Er det en rimelig sagsbehandlingstid? Nej, det er det ikke. Vi bestræber os på at gøre det hurtigere. Hvornår tror du, at de sidste otte påbud er behandlet? Tre bliver behandlet til maj. Og vi prøver at behandle de sidste inden sommerferien. Fem års arbejde med arbejdsmiljø Hvis Arbejdsmiljøklagenævnet når frem til en afgørelse til sommer, så er der gået fem år siden Arbejdstilsynet startede med at rette fokus på det psykiske arbejdsmiljø i landets fængsler og arresthuse. Formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, synes, at det har været en meget lang proces. Arbejdstilsynet udpegede i 2003 fængselsfunktionærerne som et af ti farlige job på arbejdsmarkedet. Det var godt, at der kom opmærksomhed på problemerne. Men den lange sagsbehandlingstid har været ærgerlig. Det hele har handlet mere om bureaukratiske diskussioner end om arbejdsmiljøet, siger Kim Østerbye. Han skrev i efteråret til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) for at få ministerens reaktion på det lange forløb. Der er nu gået et halvt år, uden at jeg har fået et svar fra ministeren. Jeg kan konstatere, at sagsbehandlingstiden i Beskæftigelsesministeriet åbenbart er lige så lang som i Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøklagenævnet, siger han. Ringe venter stadig En af de institutioner, som venter på en afgørelse, er Statsfængslet i Ringe. Afdelingsformand Erling Grønholt ryster på hovedet over den lange ventetid. Det er fuldstændigt urimeligt. Virkeligheden har langt overhalet den undersøgelse, som Arbejdstilsynet gennemførte i vores fængsel i Jeg tillægger derfor ikke undersøgelsen større vægt i dag. Det tilsynet nåede frem til dengang gælder slet ikke længere, siger han. Han siger, at fængslet i løbet af ventetiden har løst alle de ting, som Arbejdstilsynet påpegede. Dog ikke alenearbejde. Inspektøren og jeg har gået det hele igennem. Vi konkluderede, at det eneste problem, som er tilbage, er alenearbejde. Det kan vi ikke løse lokalt. Det kræver, at vi får tilført flere penge, siger Erling Grønholt. Af Søren Gregersen Statsfængslet i Ringe var en blandt 16 institutioner i Kriminalforsorgen, som i 2006 fik et påbud om dårligt psykisk arbejdsmiljø. For otte af institutionerne er det fortsat uafklaret, om påbudet stå til troende, eller om det bliver afvist på grund af manglende dokumentation. 4 Fængselsfunktionæren

5 Lederevaluering er kommet godt fra start Hver fjerde leder i Kriminalforsorgen er nu blevet evalueret af deres medarbejdere. Resten er på vej. Lederne i landets fængsler og arresthuse får i øjeblikket medarbejdernes dom: Lever de op til Kriminalforsorgens nye lederkrav. Eller gør de ikke. Lederkravene blev indført i 2007 som en del af det såkaldte Godt Arbejde-projekt. Ifølge lederkravene skal lederne blandt andet motivere, informere klart og håndtere konflikter. Indtil videre er 85 ud af Kriminalforsorgens cirka 370 ledere blevet evalueret. Det gælder blandt andet lederne i Statsfængslet ved Sdr. Omme. Inspektør Anne Marie Heckscher er glad for initiativet: Lederevaluering er en god måde at se på sig selv gennem andres øjne og at blive klogere på, hvad medarbejderne efterspørger, siger Anne Marie Heckscher. Hun tilstår, at evalueringen blev mødt med en vis nervøsitet i begyndelsen. Man skal ikke underkende, at der er en stressfaktor i at blive evalueret, især fordi det jo er anonymt. En bekymring kunne være, at anledningen og anonymiteten ville blive brugt af nogle til at komme af med en sviner til lederen. Men det har ikke været tilfældet. Medarbejderne har generelt været rigtig seriøse og konstruktive, siger Anne Marie Heckscher. Det er afdelingsformand for Dansk Fængselsforbund, Peter Kempf Pedersen, enig i: Medarbejderne syntes godt om processen. Svarene har også generelt været positive. Der har selvfølgelig været nogle ting, som ledelsen skal blive bedre til, men det er jo så kommet Afdelingsformand Peter Kempf Pedersen er godt tilfreds med processen i forbindelse med lederevalueringen. frem. For eksempel har ledelsen været dårlig til at informere. Det er de i gang med at rette op på, siger Peter Kempf Pedersen. Tid til en kop kaffe Netop den til tider mangelfulde information er noget, som ledelsen i Sdr. Omme er opmærksom på. Sammen med konflikthåndtering og motivation var det et af de områder, hvor medarbejderne har uddelt gule kort til lederne: Det løser vi ved en helt konkret aftale om, at lederen for eksempel bruger de første fem minutter efter morgenmødet på at informere sit område. Det kan også være, at vi tager fat på, hvordan lederen bedre kan tilrettelægge arbejdsdagen, så der bliver tid til at drikke en kop kaffe med medarbejderne og lige få vendt de små dagligdags situationer, siger Anne Marie Heckscher. Gode muligheder for at følge op Projektleder i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Mads Fly-Hansen, beretter, at det ikke kun er Sdr. Omme, der har taget godt imod lederevalueringen. Det er mit indtryk, at lederne i hele Kriminalforsorgen er gået positivt til projektet. Den høje svarandel på 75 procent taler også for, at lederevaluering er noget, som medarbejderne går op i. Det er dog vigtigt at understrege, at succesen også afhænger af opfølgning. Hvis vi ikke følger op på resultaterne, bliver det ikke en succes fremadrettet, siger Mads Fly-Hansen. Ifølge ham er lederevalueringen ikke en engangsforestilling: Vi har på tegnebrættet, at alle ledere med et vist personaleansvar skal evalueres inden udgangen af Og inden den nuværende flerårsaftale rinder ud i 2011, bestræber vi os på, at alle ledere er blevet evalueret to gange. Af Helene Flethøj Nottelmann Fængselsfunktionæren

6 Forbundsformand Kim Østerbye fremlægger resultaterne fra tankedagen for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen i rundkreds Forbundets hovedbestyrelse brugte en dag på at diskutere kommunikation og ledelsesform. Når alle andre fængselsfunktionærer i Kriminalforsorgen skal prøve kræfter med en tankedag, så er det passende, at hovedbestyrelsen i Dansk Fængselsforbund også blev kastet ud i denne debatform. Derfor var der tankedag i hovedbestyrelsen den 16. april. Dagen blev brugt til at gøre status på den måde, forbundet arbejder på. Forbundssekretær Jannie Hallø var tovholder for diskussionen. Hun var glad for, at deltagerne tog godt imod den alternative debatform, som i høj grad er baseret på gruppearbejde. Det er jo lidt pædagogagtigt, at man sidder i smågrupper. Det er ikke den måde, vi er vant til at arbejde i hovedbestyrelsen. Men der var ingen sure miner. Folk arbejdede ivrigt og kom med gode ideer. Jeg synes, at det er godt, at forbundsledelsen også prøver at sidde i rundkreds, siger Jannie Hallø. Tankedagen blev udtænkt på Camp Godt Arbejde i 2006, hvor 48 medarbejdere satte fokus på arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen. Ideen går i korte træk ud på at holde en dag i fængsler og arresthuse, hvor ordet er frit. Der var to hovedpunkter for hovedbestyrelsens tankedag: For det første skulle vi evaluere forbundets nye struktur med forbundssekretærer. For det andet skulle vi komme med ideer til den måde, vi arbejder på i forbundet. Kører vi i den rigtige retning? Er der brug for en mere åben og demokratisk diskussion? Vi skulle altså forsøge at evaluere vores egen arbejdsform, siger Jannie Hallø. Af Søren Gregersen 6 Fængselsfunktionæren

7 Bo Sørensen, afdelingsformand i Statsfængslet i Nyborg Det var godt nok lidt kamillete over dagen, men det gjorde absolut ikke noget. Det var snarere positivt. Det var godt at sidde ned og få kortene på bordet, så vi kunne drøfte, hvor skoen trykker. Efter Herstedvester har der været et anspændt forløb i hovedbestyrelsen med gnidninger mellem basispersonalet og lederne. Det var et af de punkter, som blev drøftet. Og vi drøftede også, hvordan man generelt agerer på hovedbestyrelsesmøderne. Vi skal huske, at vi har forpligtigelser over for hinanden og over for vores kollegaer. Når man for eksempel får noget at vide i fortrolighed på møderne, så skal man vide, at det er fortroligt. Det handler om at opføre sig hæderligt og redeligt overfor hinanden. Det håber jeg, at alle er indstillet på at leve op til. Heidi Olsen, afdelingsformand i Statsfængslet i Jyderup Jeg synes temadagen var en god måde at få en debat om den måde, vi kommunikerer på i forbundet. Det fungerede overraskende godt. Jeg troede slet ikke, at vi havde så meget at tale om. Vi diskuterede blandt andet et etisk regelsæt - hvornår går man over grænsen i forhold til de andre i forbundet. Vi drøftede også, hvordan vi får nedbrudt den meget formelle debatform, vi har i hovedbestyrelsen. Der kom bestemt nogle ideer på bordet. Der skal for eksempel tages mere hensyn til de nye. Som det er nu, er mange tilbageholdende med at deltage i debatten. Men der skal ikke gå otte møder, før man tør række sin finger i vejret. Det vil vi forsøge at gøre noget ved. Robert Filtenborg, formand for AO-Jylland Vi brugte også temadagen til at diskutere forbundets nye struktur. Jeg mener, at det er en styrke, at vi har en forbundssekretær, som tager sig af de daglige sager på vores område. En person, som vi kan orientere direkte om, hvad der rører sig. Ligesom han kan orientere os direkte. Det betyder, at vi i mindre grad trætter hovedbestyrelsen med sektorproblemstillinger. Måske er det derfor, at hovedbestyrelsen fungerer bedre i dag, end den har gjort tidligere. Der er mere forståelse for at arbejde helhedsorienteret, i stedet for at arbejde for sin egen sektor. Man kunne dog nok bløde hovedbestyrelsesmøderne lidt op, så de ikke er så rigide. Jeg mener dog, at man tage sig i akt for at gøre mødestrukturen for uformel. Hvis der skal behandles vanskelige emner, er det i min optik bydende nødvendigt, at mødeformen er struktureret, så det hele ikke ender i langhåret snak og ørkesløse diskussioner. Der blev lyttet intenst, da fremtidsplanerne for forbundets arbejdsform blev gennemgået. Fængselsfunktionæren

8 Frontalangreb på landets fængselsfunktionærer Formanden for Kriminalforsorgsforeningen anklager fængselsfunktionærerne over en bred kam. Forholdene er skræmmende overalt i kriminalforsorgen. Formand for Kriminalforsorgsforeningen, John Hatting, sendte denne bredside af sted, da kammeradvokaten offentliggjorde sin undersøgelse af forholdene i Anstalten ved Herstedvester. Ifølge John Hatting er forholdene i Anstalten ved Herstedvester helt ekstraordinært skræmmende. Og det er ikke isoleret fænomen, men noget som gør sig gældende i alle lukkede fængsler. Det kommer ikke bag på mig, at tingenes tilstand ser sådan ud i Herstedvester. Men selvom Herstedvester er et skrækeksempel, så går forholdene igen i mindre udstrækning i landets andre lukkede fængsler, sagde John Hatting til Ritzaus Bureau. Dermed kritiserede formanden forholdene i alle lukkede fængsler i Danmark. Fængselsfunktionæren har kontaktet John Hatting for at få ham til at uddybe denne holdning. Han kan ikke sige specifikt, hvor der er problemer, men henviser til historier i pressen og til mobbeundersøgelsen, som blev gennemført blandt de prøveansatte i efteråret. Mobbeundersøgelsen vidner om en primitiv og syg kultur i de fleste lukkede fængsler. Heldigvis er det et fåtal af personer, der er det, som pressen kalder stærkt negativt styrende betjente, men vi kender også til historier fra Vestre, Nyborg og senest Østjylland, hvor der som bekendt stod en dør åben, og ansatte tævede en indsat. Han lå stærkt forslået i flere dage, hvor imens flere hold af nu afskedigede voldsmands kolleger angiveligt vender det blinde øje til - for der går jo mere end to døgn førend den indsatte får den nødvendige lægehjælp. Hertil kommer beretninger fra en række arresthuse. Når jeg som fagforeningsformand interesserer mig for forholdene, er det af den simple årsag, at vi kun kan løse Kriminalforsorgens opgaver med at fuldbyrde straf og resocialisere de indsatte, hvis den negative kultur bliver bragt til ophør, siger John Hatting. Da mobbeundersøgelsen blev offentliggjort i december 2007 konkluderede Kriminalforsorgens direktør, William Rentzmann, at der er et problem med mobning blandt en lille del af de ansatte i Kriminalforsorgen, men at problemet er faldende i forhold til tidligere. Direktøren så altså ikke mobbeundersøgelsen som dokumentation for en kritisk udvikling i Kriminalforsorgen. Nærmest tværtimod. Direktoratet kræver dokumentation Efter John Hattings udtalelse i pressen har Direktoratet for Kriminalforsorgen bedt ham om at konkretisere og dokumentere sine udsagn. Om det siger han: Jeg svarede allerede direktoratet den 26. marts. Her er et uddrag: Hvorvidt de oplysninger jeg ligger inde med, bidrager til ny viden, stiller jeg mig tvivlende over for. Jeg konkretiserer gerne udsagnene, dog er langt de fleste eksempler allerede behandlet i forskellige landsdækkende aviser og elektroniske medier samt i rapporter, der er i direktoratets besiddelse. Denne bevisførelse imponerer ikke Kim Østerbye: En formand der offentligt kommer med så stærke udsagn, må formodes at være i besiddelse af stærk dokumentation. Stærkere end, at det har stået i medierne, hvor den gode historie til tider står foran kravet om sandhed, rigtighed og rimelighed. Det var for eksempel ikke ansatte der tævede en indsat i Statsfængslet Østjylland, som John Hatting hævder. Det var derimod andre indsatte. Og i forbifarten lykkes det også Hatting mellem linjerne at stemple alle fængselsfunktionærer som primitive og syge. Jeg synes ærlig talt, at alle der påstår, at de arbejder for samarbejde i Kriminalforsorgen, har en pligt til at fremme dialog frem for udokumenterede offentlige beskyldninger, siger Kim Østerbye. Af Søren Gregersen 8 Fængselsfunktionæren

9 Forsker: Skab en uenighedskultur på arbejdspladsen Diskussion kan være vejen frem, hvis du vil ha det godt på arbejde. For nogle kommer det måske som en overraskelse: Men uenighed mellem ledere og medarbejdere kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser. Det konkluderer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i en ny undersøgelse. Forskningscenteret har igennem de sidste tre år fulgt 14 danske virksomheders arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, blandt andet en døgninstitution og en bank. Det er der kommet 13 gode råd ud af. Et af dem er, at man skal skabe en professionel uenighedskultur på arbejdspladsen. Forskningsleder Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø siger: Hvis vi altid skal være enige, er der tendens til, at man undertrykker og glemmer de problemer, der kan opstå. Så bliver der ikke talt om problemerne før de er så store, at de eksploderer. Samtidig kan uenighed fører til nye, kreative løsninger. Når man er uenige, må man argumentere og overbevise de andre om, at man har ret, og i den proces bliver der udviklet nye ideer. Det er vigtigt, at det er tilladt at være uenig i noget, uden at andre skyder én ned, peger fingre og beskylder én for at være modstander af forandringer, siger Peter Hasle. ledere og så det psykiske arbejdsmiljø. Man føler mindre stress, når der er grundlæggende tillid. Hvis de personlige relationer er dårlige, så er man hele tiden usikker på, hvordan de andre vil reagere, og hvad deres intentioner er. Man møder andre med et hvad er du nu ude på? og det er en stor barriere for at forandre noget. Tillid bygger på, at man tror på, at de andre er velmenende og vil én det bedste, siger Peter Hasle. Han mener ikke, at der er en modsætning mellem tillid og uenighedskultur. Tværtimod: Tillid til hinanden er simpelthen basis for uenighedskultur. Hvis der er høj tillid, så kan man tillade sig at være uenig, fordi man ikke skal være bange for at blive affærdiget eller skældt ud. I en uenighedskultur kan man være uenige, men man bliver ikke uvenner af dén grund, siger han. Aflevér de dårlige oplevelser Der er ingen fængsler eller arresthuse med i forskningsprojektet, men Peter Hasle mener alligevel, at resultaterne Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har 13 nye råd til at forbedre arbejdsmiljøet. Et af dem er: Uenighed. APRIL 2008 I dag er det bredt accepteret, at et godt psykisk arbejdsmiljø forebygger stress og nedslidning og fastholder og udvikler medarbejderne. Det psykiske arbejdsmiljø indgår derfor som en naturlig del af snakken, når ledere og medarbejdere diskuterer hvad godt arbejde er, hvordan man kan øge kvaliteten af arbejdet, og hvordan arbejdsdagen kan forløbe bedst muligt. Men det er ikke lige til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og der er ingen garanti for succes. Det viser erfaringerne fra det treårige forskningsprojekt om virksomheders indsats et bedre psykisk arbejdsmiljø, som 16 forskere har gennemført i samarbejde med 14 danske virksomheder. Årsagen er primært, at vilkårene og dermed også rammerne for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed. I praksis må hver enkelt virksomhed derfor finde sin egen måde at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på. Forandringer tager tid Resultaterne fra projektet viser blandt andet, at det psykiske arbejdsmiljø kun kan anvendes i Kriminalforsorgen. Han drager paralleller til en døgninstitution, som var med i projektet: Døgninstitutionen deler voldsproblematikken med fængsler og arresthuse. Begge steder vil man gerne både være myndighed og gøre noget godt for folk samtidig. Og begge steder kan man blive sat i en voldssituation. På døgninstitutionen fandt vi frem til, at det ikke er nok, at man skriver ned, hvordan det er optimalt at reagere, når man står i en voldssituation. Man er nødt til at have en fælles forståelse af pædagogikken, og man er nødt til at tage diskussionen igen, hver gang der har været en voldssituation. Når man har haft en ubehagelig oplevelse, er det vigtigt at få den afleveret til andre og få den talt igennem, i stedet for at lade som ingenting og blive kynisk. Ellers går det hårdt ud over ens psykiske arbejdsmiljø, siger forskeren. Du kan læse mere om projektet på: Af Helene Flethøj Nottelmann NY FORSKNING Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode råd til danske virksomheder En gruppe forskere har i 3 år fulgt 14 danske virksomheders arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Resultatet er blandt andet 13 gode råd, som virksomheder kan støtte sig til, når de skal navigere mellem muligheder og barrierer på vejen til det gode psykiske arbejdsmiljø. BANKEN: PROCESSEN TAGER TID OG SKAL LØBENDE VEDLIGEHOLDES Bankens stressgruppe mente ikke, at det forebyggende stressarbejde på arbejdspladsen fungerede. Frem for at håndtere stress individuelt mente stressgruppen, at banken i stedet skulle forebygge stress ved at lede og organisere arbejdet anderledes, så det hang bedre sammen med arbejdskulturen. Da projektet sluttede, havde ledelsen indarbejdet denne forståelse i et nyt lederudviklingsprogram, og stressgruppen var i fuld gang med at udvikle de rigtige løsninger og få dem indarbejdet i arbejdsrutinerne. CATERINGVIRKSOMHEDEN: LEDEREN BØR VÆRE MEDARBEJDERENS SEKRETÆR I cateringvirksomheden stod det sløjt til med det psykiske arbejdsmiljø da projektet startede. Der var mistillid og konflikter mellem ledelse og ansatte, planlægningen haltede alvorligt, der manglede ofte råvarer, og arbejdsredskaberne var nedslidte. Det hjalp, at medarbejdere og ledelse begyndte at snakke sammen, og at ledelsen begyndte at tage medarbejdernes bekymringer alvorligt. Planlægningen af det daglige arbejde blev bedre, og ledelsen investerede i nye arbejdsredskaber. I løbet af projektet blev udviklingen dermed vendt, og det psykiske arbejdsmiljø blev væsentligt bedre, men der er stadig lang vej til et godt psykisk arbejdsmiljø for cateringvirksomheden. DØGNINSTITUTIONEN: FOKUS PÅ DE DAGLIGE KERNEOPGAVER På døgninstitutionen stod medarbejderne ofte meget alene med de faglige udfordringer, og nogle følte det var en særlig belastning i det daglige arbejde. Døgninstitutionens MED-udvalg tog bolden op i forbindelse med en aktuel om- lægning af arbejdets organisering. Der blev oprettet omsorgsgrupper i institutionens enheder, og rammen for de pædagogiske diskussioner blev styrket på per- sonalemøderne. På den måde fik medarbejderne mulighed for at diskutere fag- ændrer sig langsomt. Konkret skete der lige spørgsmål, samarbejde og trivsel med kollegerne. Da projektet sluttede, var ikke markante ændringer i det psykiske det psykiske arbejdsmiljø forbedret i de enheder, hvor denne strategi lykkedes. arbejdsmiljø i de 14 virksomheder i løbet af projektet. Dette på trods af, at nogle at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, virksomheder gjorde en stor indsats for Tillid er også godt Forskeren understreger, at der også skal være tillid mellem ledere og medarbejdere. Der er en nøje sammenhæng mellem tillid mellem medarbejderne og mens andre oplevede fyringer, fusioner m.m. som kunne påvirke arbejdsmiljøet på virksomheden. Et af projektets vigtigste resultater er, at det er vigtigt at koble indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø direkte til det daglige arbejde. Opbakningen blandt medarbejderne vil være stor, hvis de kan se, at indsatsen vil forbedre deres muligheder for at gøre et godt stykke arbejde. Forskerne har samlet erfaringerne i 13 gode råd, som virksomheder nu kan støtte sig til, når de skal finde deres egen vej til det gode psykiske arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø Fængselsfunktionæren

10 Kærshovedgård lukker 50 midlertidige pladser Sportshallen på Kærshovedgård dannede den 16. april 2008 rammen om et personalemøde hvor ca. 80 ansatte var mødt op, for at høre ledelsen fortælle om lukningen af 50 pladser og for at stille spørgsmål til et panel bestående af ledelsesrepræsentanter. Panelet bestod af afdelingsleder H. K. Vemmelund, personale- og sikkerhedskonsulent Per Frandsen, fængselsinspektør Niels Kløve Larsen og beskæftigelsesleder Marie Sørensen. Mødet startede som et rejsegilde med pølser og sodavand til alle og dette var for at symbolisere, at nok får man et knæk, men personalet og Kærshovedgård rejser sig igen. Det er alle vist enige om. Stemningen på mødet var en smule dyster, men der var alligevel plads til humor og latter. Fængselsinspektør Niels Kløve Larsen sagde: "Det er ikke en sjov situation at stå i nu, da det jo er rarere at udvide end at nedlægge pladser, men vi er alle enige om, at det skal ske så lempeligt som muligt og så hurtigt som muligt, så alle ved, hvor man står lige nu. Vi vil afholde samtaler med personalet og vi begynder allerede i dag. Ét er sikkert, og det er, at der ikke vil ske fyringer, men overflytninger til andre steder vil blive en mulighed, men først skal vi lige se, hvilket tal vi havner på. Vi skal spare 11,7 millioner kroner på drift og lønsum med videre. Det vil bevirke at vi skal sige farvel til cirka 22 stillinger. Vi har en plan i ledelsen, men først tager vi alle med på råd, så de enkeltes ønsker kan blive opfyldt. Det er i hvert fald et stort ønske for os, at alle er med. Dette er en faktuel ting - en bunden opgave udmeldt fra Fængselsinspektør Niels Kløve Larsen beretter om nedlukningen af de midlertidige pladser og hvordan det kan ske. Direktoratet. At det er blevet Kærshovedgård, er fordi vi har barakbygningerne JKL som er midlertidige pladser, der er taget i brug i 2003, og derved nemme at lukke ned. Udvidelsen af fodlænkeprojektet er lige nøjagtig det klientel, som vi tager os af i Kærshovedgård og dette er så følgevirkningerne. Vi har så overfor direktoratet udtalt, at vi helst selv vil finde ud af, hvordan vi løser det, idet vi så alle her kan samarbejde om det, i stedet for at det bliver afgjort andet steds. De omtalte barakker skal dog blive stående, så må vi jo se, om de bliver lukket op igen senere. Dog har vi sagt til direktoratet, at vi ikke ønsker at Kærshovedgård skal være et bufferfængsel, hvilket de også har givet til kende at være enige i. Hvis pladserne skal lukkes op igen, bliver det ikke uden at der følger en bevilling om penge med. Afdelingsleder Vemmelund sagde: "Ved direktøren og vicedirektøren for kriminalforsorgens besøg forleden dag, gav de indtryk af at udvise stor respekt omkring Kærshovedgård, og det er da noget vi vil have med i vores fremtidsperspektiv. Vi skal spare 10 stillinger i opsynet. Nogle har søgt orlov, nogle er på barselsorlov, andre er afskediget på grund af sygdom, så til slut håber vi at tallet næsten udligner sig selv. Måske skal vi sende et par stykker til Nørre Snede, men ingen bliver sendt steder hen mod deres ønske. Der er jo i modgang at samarbejdet står sin prøve og her kan man allerede se, at Kærshovedgårdånden lever i bedste velgående. Vi tager hånd om hinanden og det skal vi blive ved med. Og til lokalforeningen af Dansk Fængselsforbund her på Kærshovedgård retter jeg en stor tak for det gode samarbejde. I kan være glade for jeres forening her på stedet, det er godt arbejde de har udført. 10 Fængselsfunktionæren

11 Panelet bestående af (fra venstre) afdelingsleder H. K. Vemmelund, Personale- og sikkerhedskonsulent Per Frandsen, fængselsinspektør Niels Kløve Larsen og beskæftigelsesleder Marie Sørensen som alle var klar til at besvare spørgsmål fra de fremmødte. Beskæftigelsesleder Marie Sørensen sagde: "Vi skal tage afsked med en 4-5 værkmestre, så det vil jo berøre alle arbejdspladser her på fængslet. Jeg tager en samtale med de berørte snarest. Men vi vil se, om vi kan hjælpe med at fylde eventuelle huller ud på Nørre Snede i første omgang. Det er ærgerligt dette her, idet vores skoleprojekt VOKS (viden og kompetence samarbejde) kører rigtig godt, og vi vil til kontraktforhandlingerne ønske bevilling til en større skole her på stedet. af Lis Vig Fængselsfunktionær Finn Hadberg: Kærshovedgård har været vant til at omstrukturere både på den ene og den anden måde ca. hvert 6. år, så nu er det vel så tiden igen. Når noget er midlertidigt må vi vel også kunne påregne at det pludselig bliver permanent eller nedlagt - og dette var så tilfældet denne gang. Men det er vigtigt i disse tider at man er på forkant og at projektet går stille og roligt måske ved naturlig afgang, orlov m.m og at intet sker uden personalets medvirken og samtykke. Og ellers hjælper vi jo hinanden her på Kærshovedgård - det er vi gode til. Den nyvalgte formand for lokalafdelingen på Kærshovedgård, fængselsfunktionær Morten Fiskbæk Larsen, har fået sin ilddåb i denne sag og hans kommentarer er meget kort: ÆV ÆV ÆV - Ærgeligt at man laver en så kortsigtet løsning, idet vi inden længe garanteret kommer til at mangle pladserne igen. Det er jo det der sker gang på gang - der ligger mange tusinde sager og venter på en afgørelse på politiets kontorer rundt om i det ganske land. Fængselsfunktionær Jens H. Pedersen: Hovedforbundet af Dansk Fængselsforbund godt kunne have markeret sig over for beslutningstagerne i denne sag. Havde det Kærshovedgård skal spare, været lagt ud til alle i Kriminalforsorgen, ville det nok slet ikke have kunnet mærkes og i hvert fald var det jo ikke bare gået ud over os her. Fængselsfunktionæren

12 Belægget på vej op igen Efter et år med få indsatte i Kriminalforsorgen stiger belægget igen. Mange af landets arresthuse melder igen om fulde huse. Direktoratet for Kriminalforsorgen lukker derfor ikke flere arresthuse lige nu. En tilfældig dag midt i april var der fuldt besat i arresthusene i: Esbjerg, Frederikssund, Haderslev, Herning, Hillerød, Hobro, Holstebro, Kolding, Næstved, Ringsted, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Sønderborg og Århus. Vicedirektør i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Annette Esdorf, bekræfter, at presset på Kriminalforsorgen stiger igen. Arresthusene er meget højt udnyttede. Derfor er vi i fuld gang med at flytte afsonere fra arresthusene til fængsler, hvor der er bedre plads, siger Annette Esdorf. Samlet set har der årets første 3 _ måneder været en gennemsnitlig belægningsprocent på 91,3 procent i Kriminalforsorgens arresthuse. I samme periode sidste år var belægningsprocenten 88,5 procent. Det tyder på, at politi og domstole er ved at komme i omdrejninger efter 2007, hvor retsvæsenet blev samlet i større geografiske enheder. Vicedirektøren er enig i, at 2007 formodentligt var et usædvanligt år med lav belægning på grund af politi- og domstolsreformen: Der er intet, der tyder på, at der varigt kommer et lavere pres på Kriminalforsorgen, siger hun. Lukkede arresthuse I øjeblikket er arresthusene i Aabenraa, Hjørring og Viborg lukkede. Det samme gælder arrestafdelingen i Statsfængslet Østjylland og et antal pladser i en række fængsler. Til trods for, at belægget igen stiger, så åbner arresthusene ikke i år: Vores plan er at holde arresthusene lukkede året ud. Selvom presset stiger, så ligger vi stadig under det niveau, som vi normalt ser på dette tidspunkt af året, siger Annette Esdorf. Arresthuset i Viborg genåbner dog efter sommerferien. Vicedirektøren understreger, at arresthusene primært blev lukket på grund af lav belægning. Det skyldes ikke de besparelser, som blev pålagt Kriminalforsorgen i forbindelse med finansloven for Kriminalforsorgen skulle - ligesom alle andre statslige institutioner - spare en procent af budgettet. Det svarer til 25 millioner kroner. Vi lukkede arresthusene på grund af en lav udnyttelse af kapaciteten. Besparelserne på en procent af budgettet kom ind i billedet på et senere tidspunkt, siger Annette Esdorf. Af Søren Gregersen Antallet af varetægtsfængslede stiger igen i Kriminalforsorgen. Det kan blandt andet mærkes i arresthuset i Holstebro. 12 Fængselsfunktionæren

13 Fængselsfunktionæren søger SKRIBENTER Fængselsfunktionæren søger et antal skribenter, der kan levere artikler til fagbladet. Jobbet som skribent varetages i tæt samarbejde med bladets redaktør og aflønnes efter aftale. Vi har følgende forventninger til ansøgerne: Du er... initiativrig og kan arbejde selvstændigt god til at formulere dig skriftligt opsøgende og kan spotte en god historie i stand til, med kort varsel, at rykke ud og lave en artikel ajour med hvad der sker på det kriminalpolitiske område i stand til at bruge et digitalkamera Er du medlem af forbundet, og vil du være en del af det team, der laver fagbladet, så send din ansøgning (gerne vedlagt et udkast til en artikel) til: Dansk Fængselsforbund Ramsingsvej 28 A, 2500 Valby Ansøgningen skal være forbundskontoret i hænde senest den 10. juni Henvendelser vedrørende jobbet som skribent kan ske til redaktør John Rasmussen Fængselsfunktionæren

14 Livet er ikke lutter lagkage Det er for eksempel også en ordentlig omgang gule ærter med både fast og flydende tilbehør. Den første torsdag i marts samles medlemmerne af pensionistforeningen ved Statsfængslet i Nyborg til den årlige rundvisning i fængslet og ikke mindst spisningen af gule ærter. Foruden pensionisterne var også ledere samt personale over 55 år eller med 25 års jubilæum inviteret med. For at gennemføre dette arrangement på bedste måde stiller adskillige mennesker deres arbejdskraft til rådighed for rundvisning i fængslet, servering af de gule ærter og transport af pensionisterne, der ved tilmeldingen kan bestille afhentning og hjemtransport. Ikke alle er lige mobile, og da gule ærter erfaringsmæssigt godt kan gøre noget ved balancen, er det en ordning, som mange med glæde benytter sig af. Omkring klokken elleve mødtes gæsterne i idrætsforeningens barak, og efter lidt munter snak med mere omkring baren blev de delt ind i hold med hver en rundviser, og så gik turen rundt i fængslet. En rundtur hvor generationer mødes Nogle af pensionisterne havde ønsker om at se særlige områder af fængslet, typisk de steder, hvor de selv havde gjort tjeneste, så i løbet af de næste timer blev stort set hver en krog gennemgået. De senere år har budt på mange ombygninger og ændringer i strukturen af afdelingerne, så der blev stillet mange spørgsmål undervejs. På ganske kort tid er der også blevet ansat mange ganske unge kolleger, som fik sig en oplevelse ud af at møde fængselsfolk i bedsteforældrealderen og høre deres kommentarer til moderne fængselsarbejde. Omvendt var det også en oplevelse for Rundtur i Nordre fløj. 14 Fængselsfunktionæren

15 Gæsterne ankommer, og man hygger sig i baren inden rundvisningen. flere ældre kolleger at møde de unge rundt omkring. Man får jo en tilbøjelighed til at glemme, hvor ung man selv har været engang. I hvert fald hørtes et par gange bemærkningen: Hvor er de dog unge! Til gengæld var det også ganske tydeligt, at der et eller andet sted eksisterer en korpsånd, som giver et umiddelbart sammenhold selv om man aldrig har mødt hinanden før, og der er et par generationer eller tre til forskel i alder, for flere steder manglede pludseligt nogle af gæsterne. De var faldet i dyb samtale med de tjenestegørende kolleger. Man kunne godt få sære tanker som for eksempel, hvad der kunne komme ud af et arrangement med de helt unge og de gamle sammen om noget fængselssnak. Man har jo før oplevet de unges undren, når man har fortalt, hvordan det var, da man selv begyndte i huset. Tiden gik hurtigt og turene op og ned ad trapperne gav appetit, så det blev tid til at forlade fængslet og gå til barakken. Det ligner stort set sig selv Med alle vel tilbage og bænket ved bordene var det serveringspersonalets tur til at få sved på panden. Der blev gået til ærterne med stor beslutsomhed, men når serveringen forestås af rutinerede fængselsfolk, der er vant til at holde opsyn, var det ikke muligt at gemme en tom tallerken længe, før den blev fyldt igen, så i løbet af eftermiddagen viste en truende mæthed sig i horisonten. Undervejs blev de traditionelle taler holdt. Først af inspektøren, Arne Tornvig, der indledte med at bemærke, at fængslet stort set ligner sig selv. Han påpegede, at den store ændring er den nye uniform. Inspektøren gennemgik derefter de afholdte kurser i teambuilding for alle ansatte. Planerne om at bygge en sikret arrestafdeling i Nordre Fløj og genetableringen af fængselsmuseet, som formentlig bliver lavet i det gamle gartneri. Inspektøren nævnte sammensætningen af klientellet, herunder Black Cobra og en international klub, som er kommet til i stedet for Bandidos. Der blev nævnt noget statistik, herunder faldet i antallet af sager om vold og trusler. Hvilket skyldes, at personalet i dag er lige så gode, som I var, sagde Arne Tornvig, hvilket ikke overraskende vakte stor protest i forsamlingen. Til gengæld var der udelt tilslutning, da inspektøren sluttede med at udbringe en skål. Det gik ved fælles hjælp trods de små hår på flæsket. På pensionistforeningens vegne takkede Albert Hein for det vellykkede arrangement. Arrangementet er et fælles projekt for fængslet, personaleforeningen, lokalafdelingen af Dansk Fængselsfunktionæren

16 Eelke forklarer pensionisterne om den moderne teknologis velsignelser og fængselsmandens nye arbejdsområder. Fængselsforbund og idrætsforeningen, som hver på deres måde bidrager til at dagen bliver en succes. Det gælder transporten af pensionisterne, penge, lokaler og hjælpere. Jeg er ekspert i gule ærter, sagde tidligere køkkenmester Erik Davidsen efterfølgende i sin muntre takketale til hjælperne, som han gav sin uforbeholdne ros. Med vanlig sans for en lille krølle sluttede han med at sige: Disse ærter var gode bortset fra de små hår på flæsket. På Erik Davidsens opfordring udbragte forsamlingen et hurra for hjælperne. Disse takketaler kan ikke undgå at få en til at tænke på, at dette arrangement netop er et udtryk for det fælles projekt, fængselsarbejdet er. Nu har der jo været skrevet i kraftige vendinger om fri jagt på forsvarsløse ledere og skatteyderbetalt støtte til fagforeninger i en avis Hvad er det nu den hedder? Nå Det var den, der på et tidspunkt udkom som tegneseriehæfte. En dag som denne er netop et udtryk for, at man på trods af visse interesseforskelle er bevidst om, at fængselsarbejdet er et samfundsanliggende, som alle i organisationen har som livsstil at løse. Og således gik dagen langsomt på hæld, og efter kaffe med mere trak gæsterne sig så småt tilbage. Mætte og endnu et par oplevelser rigere. Af Billy Larsen 16 Fængselsfunktionæren

17 I idrætsforeningens barak bliver historien på væggene levende under spisningen. Mange har selv været med til at skabe disse minder. Søren Mortensen er en kunstner, når det gælder om at balancere med en fyldt tallerken. Jens Erik er som beskæftigelsesmand glad for en rygende omsætning. Fængselsfunktionæren

18 Årsrapport 2007 Udlånsrenten var i slutningen af ,0% p.a., men steg til 6,5% p.a. med virkning fra og igen til 7,0 % p.a. pr Fra indeværende års begyndelse blev renten nedsat til 6,75 % p.a. som pt. er gældende udlånsrente. Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger. Årsrapporten blev godkendt på repræsentantskabsmødet d. 31. marts Der har været et fald i såvel antal etablerede lån som i det årlige udlån fra lån til lån. Dette skyldes uden tvivl at ganske mange fortsat får dækket det aktuelle lånebehov ved optagelse af lån i fast ejendom, hvor udviklingen i ejendomsværdierne frem til efteråret 2006 har været stigende i de fleste dele af landet, og dermed har dækket det aktuelle lånebehov. En udvikling, som dog er ved at vende igen, og som har medført en stigning i udlånet fra dette års begyndelse. Hovedtal Antal lån 3, Det samlede udlån er steget med 2 mill.kr. til 728 mill. kr. hvilket bl.a. skyldes at lånene generelt er højere, og at de fleste lån etableres med en løbetid på 6 år, som er den højeste afviklingstid for lån hos TL. Gennemsnittet for et lån er på kr Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for et billigt og hurtigt forbrugslån, og der er i realiteten ingen mill.kr. mill.kr. Udlånssum 364,1 405,2 Samlet lån 728,2 726,1 Omkostninger 7,9 8,2 Tab og hensættelser 3,8 0,6 HALVÅRETS RESULTAT 4,7 7,0 Egenkapital 195,4 190,6 begrænsninger på lånets anvendelse. Låneforeningen vil benytte lejligheden til at takke organisationer og låntagere for et godt samarbejde i 2007, og vi håber organisationerne fortsat vil medvirke positivt til at oplyse medlemmerne om de fordele, der kan være ved muligheden for et lån gennem Tjenestemændenes Låneforening. Yderligere information: Urafstemningsresultatet Overenskomsten Dansk Fængselsforbunds stemmeudvalg har den 14. april 2008 optalt stemmerne og de er som følger: 62 % af medlemmerne har afgivet deres stemme 64 % af de afgivne stemmer: JA 36 % af de afgivne stemmer: NEJ. Forbundet hilser resultatet velkomment, men tager selvfølgelig til efterretning at 36 % har stemt NEJ. Dansk Fængselsforbunds stemmer indgår i afstemningsresultat for hele CFUområdet, der samlet også blev et JA til overenskomsten. Overenskomsten træder i kraft pr. 1. april 2008 og lønforhøjelsen gælder fra dette tidspunkt og efterreguleres ved en senere lønudbetaling. Kim Østerbye, Forbundsformand 18 Fængselsfunktionæren

19 LSB Privat Vi vil være bedst til private kunder, derfor præsenterer vi LSB Privat Vi tilbyder nu alle medlemmer af Dansk Fængselsforbund en ny konto med endnu flere muligheder. Få gratis: LSB Privat Løn til den daglige økonomi (Rente 1%) LSB Privat Opsparing med rente på 4,25 % Kassekredit på kr kr. med favorabel rente VISA/Dankort og MasterCard Internetbank Personlig rådgivning Årligt økonomieftersyn Desuden er det gratis at: Hæve kontanter i Lån & Spar Banks pengeautomater Overføre penge i internetbank mellem interne og eksterne konti Betale girokort i internetbank Du får også: BetalingsService e-boks og meget meget mere. Ring Bankskift er gratis og vi ordner alt det praktiske. Læs mere om dine medlemsfordele på Lån og kreditter gives på baggrund af en almindelig kreditvurdering. bedst til private Lån & Spar Bank A/S, København, CVR Fængselsfunktionæren

20 DEBAT Indlæg til næste nummer af bladet skal være redaktionen i hænde senest den 14. maj 2008 "JA" til overenskomsten? "NEJ" tak! Af fængselsfunktionær Mogens Poulsen, Arresthuset i Kolding. Man må undre sig over Forbundets ensidige holdning til resultatet af overenskomstforhandlingerne. Jeg gad GODT vide hvad der driver jer, Forbundssekretær René Larsen og Kim Østerbye m.fl. I anbefaler i jeres medlemsbrev et klokkeklart "JA" til en overenskomst, hvor medlemmerne kun har et skuldertræk tilovers for resultatet. Typisk, vil de fleste af os sige. Efter min bedste overbevisning er der ikke én fængselsfunktionær, der har armene i vejret når/hvis de nærlæser resultatet. Jeg vil gerne knytte et par kommentarer til resultatet, som ikke er overraskende ringe, men forventeligt dårligt! "I alt kr. mere om året efter 3 år." Det lyder jo umiddelbart pænt, men når beløbet analyseres er der bestemt intet at juble over. Tværtimod. Når man tager inflationen med i beregningerne (3 år tilbage), så er der - i bedste fald - tale om status quo, men jeg er overbevist om at købekraften bliver decideret forringet over de næste 3 år. Det er i hvert fald hvad de økonomiske Vismænd spår. En inflation på minimum 3 % pr. år er absolut en mulighed - måske endda højere. Det vil sige, at vi måske endda går tilbage rent lønmæssigt. ( kr. efter 3 år, cirka kr. pr. måned og cirka kr. efter skat). Jeg er IKKE imponeret. Nå, men der er flere punkter, der fortjener en analyse. "Bevarelse af vores ret til gå på pension som 63-årige." Enhver med blot en lille smule indsigt i, hvad der foregår ved et forhandlingsbord VED, at når først den slags bliver foreslået, så skyldes det at man mangler arbejdskraft på det enkelte område. Guderne må vide hvorfor, men resultatet af disse overenskomstforhandlinger understreger vel, hvorfor man har så svært ved at skaffe nye medarbejdere i Kriminalforsorgen. Næste gang vil kravet om en pensionsalder på 65 år, være et ufravigeligt krav fra arbejdsgiverne. "En særlig pulje på 20 millioner kr. til brug for en kommende aftale om et nyt lønsystem." Er så typisk, at man - oftest for at dække over noget mindre attraktivt - jonglerer med store tal. Men hvis vi leger, at alle får en lige del af "kagen", så vil der blive cirka 500 kr. mere pr. måned, før skat, naturligvis, til hver enkelt medarbejder. (de 20 millioner fordelt på 3400 ansatte). Hvilket igen vil sige, 250 kr. pr. måned i rå købekraft. "Barns 2. sygedag." Hvis vi skal være realistiske her, så er barns 2 sygedag vel kun overfladisk pynt på en elendig overenskomst. Hvis man har et sygt barn og man konstaterer, at barnet ikke er parat til at komme i institution eller lign. så stod man da ikke tidligere og overvejede; "Hmmm, nu har jeg jo ikke muligheden for barns 2. sygedag - og mit barn er ikke rask endnu, så må barnet altså acceptere at far og mor ikke kan passe én længere." Der er da naivt at tro det ændrer det fjerneste på forældrenes pasningsmønstre i forbindelse med sygdom. "Længere barsel med løn og 6 ugers fædreorlov med løn." Se, dén synes jeg lyder fin, men æren for dette resultat kan vist ikke tilskrives vore forhandlere fra forbundet. Den gælder ALLE organisationer. "0,2 % - uden for reguleringsordningen - i kompensation for manglende mulighed for frynsegoder." Ja, man græmmes, men INTET er for småt til at blive nævnt. 0,2 % af en månedlig indkomst på kr. er lig med 40 kr. FØR skat pr. måned. Altså en rund tyver efter skat. Jubelen vil ingen ende tage. Det er rent til grin at man overhovedet bruget tid på den slags. "Seniorbonus." Helt op til 4 ekstra fridage om året. I et arbejdsmiljø, hvor tendensen klart viser, at stadigt flere medarbejdere er nedslidte, tilbyder man nu 4 dage for at tage "trykket". Ja, man græmmes. Forbundet spår, at et "NEJ" til overenskomsten kan medføre en politisk indgriben. Og hvad så? Hvad har vi at tabe? Tror I at Regeringen vil risikere at miste flere medarbejdere ved at give os en endnu dårligere overenskomst? Jeg bryder mig ikke om den slags skjulte advarsler. Slutteligt vil jeg gerne bringe vores tjenestemandsstatus på banen igen. Ja, vi må ikke strejke - og i mange år, har ingen turdet bringe det på banen. MEN vores pension er ikke så unik længere. På det private arbejdsmarked, er det ikke noget særsyn med pensionsopsparinger på 15 %. Det er vist længe siden, vi ku fryde os ubegrænset over vores pension. Men vi er blevet indhentet, og bliver formentlig overhalet over de næste 10 år. MEN jeg er bestemt glad for at forbundet er tilfreds. Men synes det mangler at udvise respekt overfor dets medlemmer. Svar til Mogens Poulsen Af forbundssekretær René Larsen, Dansk Fængselsforbund. Kære Mogens. Indledningsvis vil jeg henvise til artiklen i sidste nummer af Fængselsfunktionæren. Når det så er sagt, vil du i dette nummer hvis ikke du vidste det i forvejen se, at medlemmerne af Dansk 20 Fængselsfunktionæren

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K

Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K Dansk Fængselsforbund København, 5. november 2007 Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Kære William Rentzmann Du har bedt om en redegørelse, hvor

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten stiger i Kriminalforsorgen på grund af kapacitetslukninger.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Samlet (u. indhold) Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført Institution Output Indhold Status Afsl. G 05-09-2012 FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere