24. november Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor"

Transkript

1 24. nvember 2011 Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kntr

2 EU s finansieringsinstrumenter Same, same, but different Same, same Den grundlæggende lighed: Der ansøges m t ting (næsten på samme tid), nemlig investeringslånet OG tilskud til prjektarbejdet/implementeringen (Technical Assistance) Der er sket en udpræget strømlining af ELENA-mekanismerne i seneste IEE-prgram de frskellige instrumenter ligner hinanden mere g mere Udgangspunktet er det lkale/reginale plitiske cmmitment (fx i frm af underskrivelse af Brgmesterpagten eller andre lignende planer) Tæt-på-markedet-løsninger, der kan udbredes i hele EU Støtte til frpligtelse tages meget bgstaveligt sm evalueringskriterier Gerne innvatin, men ikke afgørende De fleste investeringslån kan tages i andre banker (brtset fra EEE-F) but different Mindre frskelle mht. investeringsfrmål g beløbsstørrelse

3 EIB-ELENA 1. Selve lånene er stre g mindst 50 mi. eur; EIB udlåner 50% af det samlede investeringslån 2. Lånet kan tages i andre banker/kreditinstitutiner end EIB 3. Der kan lånes til: bygninger, transprt g net (se detaljer i separat dkument) 4. TA: Lånet skal være mindst 20 gange større end tilskuddet (TA). Man kan få p til 90% af ansøgte beløb (i TA). 5. Ingen frist (først til mølle). EIB er sagsbehandler ansøgningen. Hjemmeside g ansøgningsskema her: 6. Budget: : 30 Mi ; 2012: 22. Mi 7. Særligt: fkus på market replicatin af gde eksempler (fx ESCO); kapacitetspbygning i lkalsamfund

4 KfW-ELENA 1. T typer instrumenter: lån via lkale/natinale banker (p til 50 mi. eur); endnu ikke aktuelt, da der ikke er indgået aftaler med danske banker klimaprjekter; endnu ikke aktuelt, da der ikke er indgået aftaler med danske frmidler af klimaprjekter en kmbinatin af de t. 2. Lånet tages i lkale banker 3. Der kan lånes til: bygninger, transprt g net (se detaljer i separat dkument) 4. TA: Lånet skal være mindst 25 (20) gange større end tilskuddet (TA). Man kan få p til 90% af ansøgte beløb (i TA). 5. Ingen frist (først til mølle). Lidt uklart, hvem der sagsbehandler ansøgningen m det er KfW eller den mulige danske bank. 6. Budget: 2010: EUR 8 millin; 2012: 8 millin 7. Eksempler: 3 kntrakter med banker i medlemslandene (leverage: 80 x)

5

6 CEB-ELENA 1. Investeringer under 50 mi. (vides ikke, hvr str en del, CEB udlåner m det gså er 50% af det samlede investeringslån sm i EIB) 2. (ikke bekræftet: Lånet kan tages i andre banker/kreditinstitutiner end CEB) 3. Der kan lånes til: bygninger (især scialt bligbyggeri), transprt g net (se detaljer i separat dkument) 4. TA: Lånet skal være mindst 20 gange større end tilskuddet (TA). Man kan få p til 90% af ansøgte beløb (i TA). 5. Ingen frist (først til mølle). CEB er sagsbehandler TA- g investeringsansøgningen. Hjemmeside her: 6. Budget: mi 7. Særligt: lånene skal pfylde CEB/Eurparådets særlige (sciale) frmål

7 MLEI - Mbilising Lcal Energy Investment 1. Selve lånene er mindre (fx 2011: frventet ned til 3 mi. eur) 2. Lånet frventes taget i lkale banker/kreditinstitutiner 3. Der kan lånes til: bygninger, transprt g net (se detaljer i separat dkument) 4. TA: Lånet skal være mindst 20 gange større end tilskuddet (TA). TA udgør 90% af ansøgte beløb. 5. Frist: (sidste år: 12. maj det er sikkert det samme til næste år). Eurpa- Kmmissinen er sagsbehandler på ansøgningen. 6. Budget 2012 Mi 7. Særligt: replicere gde eksempler/støtte muligheden fr at replicere gde eksempler. 8. Praktiske eksempler: (vinderne af prjekter fra sidste år ffentliggøres senere i år)

8 Genpretingsmidler (EEE-F) til energiprjekter 1. Lån 5-25 mi. 2. Lånet skal tages i Fnden 3. Prjekterne kan mfatte: ffentlige g private bygninger, investeringer i højenergieffektive kraftvarmenet, decentraliserede vedvarende energikilder frankret i lkalmiljøer g deres integratin i elfrsyningsnettene, mikrkraftvarmeprduktin fra VE, ren bytransprt, lkal infrastruktur (fx gadebelysning), mv. Scpe: EE (70%), RES (20%), clean urban transprt (10%) 4. Løbende ansøgning 4. TA: Der kan søges m TA til investeringer. Frventes: Lånet skal være mindst 20 gange større end tilskuddet (TA). Man kan få p til 90% af ansøgte beløb (i TA).

9 EEE-F, frtsat 5. Ingen frist. Deutsche Bank sagsbehandler ansøgningen (når man skal søge m TA: brug ansøgningsskema fra EIB-ELENA: 6. Budget: (TA) mi. ; Investeringslån: 125m (EC) + 75m (EIB)+ 60m (CDP) + 5m (DB) = 265m 7. mange finansieringsinstrumenter EC Funds s called junir r first lss tranche EC Funds nt nly funding investment, but als securing ther funds (EIB, CDP, DB), supprting market leverage Instruments: lans, guarantees, equity but n grants

10 Hvem kan søge? EIB-ELENA KfW-ELENA CEB-ELENA RBRD-ELENA MLEI a) lcal r reginal authrities and ther public bdies, including thse under the Cvenant f Mayrs Initiative; r grupings f such bdies, and b) ther public bdies lending supprt t such bdies as mentined under a) (a) Prpsals must be submitted by ne r mre legal entities, each established in an eligible cuntry, (b) Prpsals must be crdinated by a lcal r reginal public authrity (municipality, city, prvince, regin), r by anther public bdy EEE-F small and medium-sized lcal and reginal authrities r their grupings t develp prjects r packages f sustainable energy prjects which are f relevance fr the lcal/reginal territrial develpment and cnsidered t be f bankable scale by financing institutins and/r suitable fr grant funding by EU financing schemes such as the chesin r structural funds. Prject develpment assistance t individual public authrities (municipalities, cities, prvinces, regins) r grups f public authrities that are lcated next t each ther in a clearly defined single gegraphical area, e.g. cnurbatins, cities gruped under the umbrella f a prvince r regin - r ther public bdy t wrk tgether with financial advisers and/r fund managers and/r ESCOs t prepare, mbilise financing fr and launch investments in sustainable energy prjects within their gegraphical area. The final beneficiaries f EEEF are municipal, lcal and reginal authrities as well as public and private entities acting n behalf f thse authrities such as utilities, public transprtatin prviders, scial husing assciatins, energy service cmpanies etc.

11 Hvad kan man søge til? Se wrddkument!

12 Hvad kan man få i teknisk assistance g til hvad? EIB-ELENA KfW-ELENA CEB-ELENA EBRD-ELENA MLEI EEE-F Prject Develpment Services : technical assistance til Frberedelse Gennemførelse Finansiering Af støtteberettigede investeringsprgrammer. Ydes til slutbrugeren (kmmunen) på baggrund af feasibility- g markedsstudier, prjekttering, frretningsplaner, energi-audits, frberedelse af udbudsmateriale g kntraktsmæssige arrangementer. Ikke hardware. Støtteberettigede mkstninger: Eksterne eksperter (ansat/engageret af slutbruger) Yderligere ansatte hs slutbruger (fx til nedsættelse af prjektimplementeringsenheder), til at udføre teknisk assistance til fremme af frberedelse, gennemførelse g finansiering af investeringsprgrammet. MLEI will fund activities necessary t prepare, and mbilise finance fr public investment prgrammes, such as feasibility studies, financial engineering, business plans, preparatin fr tendering prcedures - in shrt, actin necessary t make sustainable energy prjects fr cities and regins ready fr funding. (frventeligt sm EIB-ELENA)

13 Hvad kunne lånebeløbene være? EIB-ELENA KfW-ELENA/EBRD CEB-ELENA MLEI EEE-F 50 mi. eur g derver Op til 50 mi. eur (lån gennem lkal finansieringsinstitutin) Op til 50 mi. eur Mindre beløb (minimum 3 mi. eur) 5m t 25m ( ifgl. FAQ).

14 Hvad er evalueringskriterierne? Er investeringsprgrammet berettiget (se listen ver investeringsmråder) Bankmæssigt sunde prjekter Ansøgers finansielle g tekniske kapacitet til at gennemføre prgrammet Frventet bidrag til EU målsætning Frventet multiplikatreffekt EU added value (lvgivning g plitikker), herunder EU s bæredygtighedsstrategi state f the art fr energiteknlgien EU Chesin Plicy; Udviklingsbehv lkalt g reginalt; beskæftigelseseffekt Bidrag til at udbrede seneste teknlgier, markedsgørelse i EU At pengene ikke lige så gdt kan kmme andre steder fra At ansøger ikke allerede har fået penge fra andre EU-kasser.

15 Kntakt: EU-Knsulent Birgitte Karnøe Frederiksen Central Denmark EU Office Avenue de Tervuren 35 B-1040 Bruxelles Tel:

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3 File n: 104.N.251.a. ANNEES Thematic Review f CARE Denmark with a special fcus n partnerships, mnitring & evaluatin and n financial and rganisatinal management List f Cntent Annex A Overview f the Review's

Læs mere

Bevillingsgiveres krav

Bevillingsgiveres krav Afdækning A Bevillingsgiveres krav Intrduktin Denne afdækning skal besvare spørgsmålet: Hvilke krav stiller bevillingsgivere (EU, frskningsråd mv.) pt. til research data management? Hvad er det, frskningsprjekterne

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Grundbog i Offentlig Information

Grundbog i Offentlig Information Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget )

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget ) Bilag 14 Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag præsenterer vi alle de muligheder, som kommunerne og de almene

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012 2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapprt 2012 Indhldsfrtegnelse 1. Beretning 1.1 Året der gik 3 1.2 DMI s klimastrategi 4 1.3 Fremtidens fkusmråder 5 2. Analyser g rapprtering 2.1 Klimapåvirkning

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere