Bankerne holder liv i krisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankerne holder liv i krisen"

Transkript

1 2. Nr. årgang årgang Nr. 1 September Januar Januar oktober Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at få kredit i banken. En ny undersøgelse viser, at bankerne er blevet endnu mere restriktive hen over sommeren, hvilket er med til at forværre krisen Af ANJA BINDERUP, Bankerne var hurtige til at smække kassen i, da krisen satte ind. Siden lempede de en anelse på låget, men nu er de restriktive tider tilbage. En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at virksomhedernes adgang til kreditfaciliteter som kassekredit, lån og andre kreditmuligheder igen er blevet indskrænket. Det bekymrer byggebranchen, da bankerne derved er en del af krisens problem fremfor at være en del af løsningen. - Når bankerne er restriktive, er der stor risiko for, at de siger nej til de projekter, de selv og virksomhederne skal leve af. Dermed bidrager de til at holde liv i krisen, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. Langt fra normale tilstande Dansk Byggeris undersøgelse viser, at over 25 % af de virksomheder, som har søgt om kredit, har fået blankt afslag, og lige under 30 % har fået delvist afslag. Dermed er afslagsprocenten den højeste, Dansk Byggeri har konstateret, siden undersøgelsen blev lavet for første gang i Undersøgelsen viser desuden, at bankerne for alvor har sat tommelskruerne på i løbet af de seneste to måneder, hvor virksomhedernes adgang til kredit er blevet indskrænket betydeligt. - Bankernes opførsel over for erhvervsvirksomhederne tyder ikke på, at de er enige i nationalbankdirektørens vurdering af, at den danske økonomi er ved at normaliseres, fastslår Torben Liborius. Fortsætter side 3 Håndværkere rammes af dårlige betalere Flere bygge- og anlægsvirksomheder oplever, at deres kunder ikke betaler til tiden. Læs mere side 4 Erhvervsobligationer kan være vejen til vækst Den kommende regering bør hurtigst muligt se på muligheden for at etablere erhvervsobligationer, mener Dansk Byggeri. Læs mere side 5 Vækstfonden kan bidrage til at løsne kreditklemmen Vækstfonden kan nu hjælpe virksomheder med finansiering af større investeringer. Men kendskabet til de nye muligheder er meget ringe. Læs mere side 6

2 LEDER Stram kreditstyring klemmer byggeriet Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør 2 Foto Ricky John Molloy Hele bygge- og anlægssektoren sukker efter at komme på den anden side af en efterhånden meget langvarig krise, der ramte byggeriet tidligt og hårdt. Men vi må nok indstille os på, at der endnu er lange udsigter til, at byggeriet af parcelhuse og fabrikker kommer op i omdrejninger. Heldigvis er bygge- og anlægssektoren ikke så let at knække. Set i et historisk perspektiv har vi en beskæftigelse under normalen, men vi kan se frem til, at der kanaliseres aktivitet til sektoren via fremrykninger, store anlægsprojekter og BoligJobplanen, som forhåbentlig snart for alvor vil bidrage til at øge aktiviteten. Hertil kommer det almene byggeri, hvor der er udsigt til fremgang både i forhold til nybyggeri og renovering. Der, hvor skoen i det nuværende erhvervsklima især trykker, er omkring likviditet, kredit og overholdelse af betalingsfrister. Bankerne og deres evne til at styre udlån er blevet sat under lup, og det har medført, at de er blevet noget forsigtige. Nogle endda overforsigtige og ikke mindst byggeriet har mærket konsekvensen af, at nogle banker har brændt fingrene på luftige byggeprojekter. Det mærker gode, sunde byggeprojekter nu ved ikke at kunne opnå de sædvanlige vilkår. Bygge- og anlægssektroen kan ikke fungere, hvis der ikke er et fornuftigt flow af ofte store beløb undervejs i projekterne. Projekterne bliver ganske enkelt ikke til noget, hvis der ikke er forståelse i bank og kreditverdenen, i byggemarkederne og byggevirksomhederne imellem for, at der skal stilles garantier, og at det er nødvendigt at mellemfinansiere gennem kreditter. En ting er kreditter, noget andet er overholdelse af betalingsfrister. Dansk Byggeri har flere gange været i haserne på de offentlige betalere, fordi de ikke respekterer betalingsfristerne. Det vil vi fortsat være opmærksomme på. Desværre bliver vi også nødt til at løfte fingeren over for de private virksomheder, som snyder sig til lidt likviditet ved ikke at betale deres regning til tiden. Det er udtryk for dårlig moral, og det er vel ikke for meget at forlange, at virksomhederne løfter i flok ved at respektere betalingsfristerne i deres indbyrdes samhandel. Det er ikke rimeligt, at manglende overholdelse af almindelige vilkår for kreditter og betalingsfrister reelt kan bringe sunde virksomheder på kanten af overlevelse. Det er ikke fair at tiltuske sig en smule ekstra likviditet på andres bekostning ved at tilsidesætte almindelige betalingsbetingelser og det gælder alt fra private forbrugere, over business-to-business til offentlige betalere. Derfor vil Dansk Byggeri fortsætte kampen både for at tilvejebringe den kapital, som skal til for at holde projekter og virksomheder i gang, og for at fastlægge rimelige betalingsfrister. Vi vil med andre ord arbejde for at undgå, at sunde projekter og solide virksomheder bringes i helt urimelige situationer. I den sammenhæng er det også vigtigt, at bygge- og anlægssektorens virksomheder indbyrdes viser respekt for betalingsfrister og ikke mindst overholdelse heraf. 2 Fald i antal konkurser Tal fra Danmarks Statistik viser et fald i antallet af konkurser, som nu ligger under niveauet af konkurser i de tilsvarende måneder i 2009 og Samtidig er omsætningen øget moderat og er over niveauet i Der er bedring i bygge- og anlægsbranchen i forhold til 2010, men der er fortsat et pænt stykke vej, før branchen er oppe på samme niveau, som inden opsvinget startede, siger chefkonsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. Sociale klausuler er ikke løsningen At tvinge private virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler har været højt på dagsordenen under hele valgkampen, især hos rød blok. Forståeligt nok, for midlet (de sociale klausuler) og målet (flere praktikpladser) virker begge umiddelbart meget logiske. - Men kradser man lidt i overfladen, opdager man, at sociale klausuler har en stor og bred slagside. De er bureaukratiske og påfører virksomhederne administrative byrder, som i sidste ende forringer konkurrenceevnen og gør varen dyrere for forbrugerne, siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Louise Pihl. Betalingsring er uansvarlig Dansk Byggeri har gået forslaget om en betalingsring i København efter i sømmene for at følge de mange milliarder, der pumpes ind i projektet. Resultatet viser tydeligt, at betalingsringen først vil begynde at give overskud om tretten år. Ud over at være en dårlig forretning er betalingsringen også mobilitets- og konkurrencehæmmende og vil direkte modvirke vækst. September - oktober 2011 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Henriette Døssing, Martin K. I. Christensen, Mogens Hjelm, Mette Skovgaard Petersen, Andreas Fernstrøm og Theis Holtz Hansen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 14 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA Bankerne holder liv i krisen Fortsat fra forsiden Dødsstødet Dansk Byggeri frygter, at de nye stramninger af kreditvilkårene, som virksomhederne har oplevet hen over sommeren, kan medføre, at virksomheder, der egentlig er levedygtige, bliver nødt til at lukke. - Den første bølge af svage virksomheder er allerede gået ned lige under og efter finanskrisen. Det betyder, at de virksomheder, som i dag anmoder om kredit, både er godt forberedte og allerede har bevist, at de kan klare sig gennem svære konjunkturer. Derfor kan det undre, at et stigende antal virksomheder ikke kan få den ønskede kredit, og det lader til, at problemerne i virkeligheden ligger mere hos bankerne end hos virksomhederne, siger Torben Liborius. Ifølge Torben Liborius er Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Har banken hævet renten, eller omkostningerne i øvrigt, i forbindelse med dine kreditfaciliteter? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ja, det hele Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har søgt om en forhøjelse. Kilde: Dansk Byggeri. Ja, renten Anm.: Mulighed for flere svar. Kilde: Dansk Byggeri Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Okt 09 - Feb 10 Jan 10 - jun 10 Ja, andre omkostninger Okt 09 - Feb 10 Jan 10 - jun 10 Nej, afslag Jul 10 - dec 10 Jan 11 - jun 11 Nej Jul 10 - dec 10 Jan 11 - jun 11 virksomhederne udmærket klar over, at de skal have dokumentationen i orden, når de går i banken. Men mange oplever, at bankerne ikke sætter sig ordentligt ind i deres projekt og muligheder. Dermed er risikoen for afslag stor og det kan være dødsstødet for de små og mellemstore virksomheder. Byggeriet dømmes strengt Noget tyder desuden på, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen dømmes efter en hårdere skala end virksomheder fra andre brancher. Dansk Byggeris undersøgelse viser, at knap en tredjedel af virksomhederne oplever, at banken er afvisende over for deres anmodning om kreditfaciliteter, fordi de driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. Dermed er bankerne med til at sende sunde og velfungerende virksomheder i knæ, blot fordi de tilhører en bestemt branche. - Mange virksomheder oplever, at deres tilhørsforhold til byggeriet dømmer dem ude i banken. Bankerne giver pr. automatik et afslag i stedet for at tage en individuel vurdering af de konkrete projekter. Derfor er det vigtigt for os at pointere, at bankerne skal vurdere projekterne hver for sig, uanset om virksomheden kommer fra byggeriet eller en anden branche, understreger Torben Liborius. Renten er hævet 70 % Men problemet er ikke blot 60 % bankernes mere restriktive holdning til 50 at % give kredit. Ud 40 % 30 % Bankernes opførsel 20 tyder % ikke på, at de er 10 enige % i nationalbankdirektørens vurdering af, at den danske 0 % økonomi er ved at normaliseres. - Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. 2 Foto Thomas Tolstrup Ja, det hele over at sidde tungt på kassen, når det gælder udlån og kredit, er de ikke blege for at sætte renten i vejret. Over 50 % af virksomhederne oplever, at bankerne har hævet renten eller omkostningerne i forbindelse med deres kreditfaciliteter. Det er dobbelt så mange som for blot et halvt år siden. - Bankerne sender en regning til deres kunder. Det er der ikke noget mærkeligt i, for ligesom alle andre driver de en forretning, som skal løbe rundt. Men vores medlemmer oplever desværre, at bankerne sender mere end regningen videre. Det er tankevækkende, at bankerne vælger at hæve renterne i betragtning af, at renterne på det seneste har været faldende, siger Torben Liborius. Barriere for produktivitet Bankernes udlånspolitik og de høje renter kan være det sidste skub i retningen af en konkurs. Men bankernes snævre kurs er også et problem for væksten og produktiviteten i branchen. Konjunkturbarometeret fra Danmarks Statistik viser, at virksomheder, der har 7 % af beskæftigelsen i Danmark, oplever finansielle begrænsninger, der går ud over produktionen. - Når virksomheder med så stor en andel af beskæftigelsen ikke har mulighed for at øge deres aktivitet på grund af finansielle begrænsninger, viser det, at bankernes politik hæmmer aktiviteten i byggesektoren. Det er med til at fastfryse krisen, slutter Torben Liborius. 2 Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Okt 09 - Feb 10 Jan 10 - jun 10 Nej, afslag Jul 10 - dec 10 Jan 11 - jun 11 3

4 TEMA Håndværkere rammes af dårlige betalere Flere bygge- og anlægsvirksomheder oplever, at deres kunder ikke betaler til tiden Af HENRIETTE DØSSING, Arbejdet er gjort. Regningen sendes af sted, og pengene kommer ind på kontoen. Eller gør de? En ny undersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at mange bygge- og anlægsvirksomheder oplever, at deres kunder ikke betaler til tiden og problemet gælder både de private og de offentlige kunder. I undersøgelsen svarer 47 %, at de oplever en stigning i de tilfælde, hvor private kunder udskyder betalingen til efter fristens udløb, og 38 % svarer, at de offentlige kunder betaler for sent. - Vi ser, at en række bygherrer tilbageholder deres betalinger på et ofte forkert eller tyndt grundlag. Og det kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden, som jo også har regninger at betale, siger advokat Poul Brincker, Dansk Byggeri. Kroner én, kroner to, kroner tre Han peger på, at virksomhederne ikke har anden mulighed end inkasso, hvis privatkunder ikke betaler. Men det kan være en både dyr og langsommelig proces. Poul Brincker råder virksomhederne til at opkræve betaling i rater ved større arbejder og til at stille krav om a-conto betaling af fx materialeudgifter, når der laves arbejde for privatkunder. - Det er en svær situation for tiden, men det er vigtigt, at man ude i virksomhederne er opmærksom på, hvor følsom man er over for manglende betalinger. Det kan fx være en god idé at tjene lidt på mange opgaver i stedet for at have én eller to store opgaver, siger Poul Brincker. Offentlige udeståender Men det er ikke kun de private kunders manglende betalingslyst, som kan give panderynker hos håndværkerne. Det kan de offentlige kunder også. En opgørelse, som Dansk Byggeri lavede sidste år, viste, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen havde over 1,3 mia. kr. udestående hos det offentlige, og organisationen vurderer, at tallet i år er nogenlunde lige så stort. - For sene betalinger lægger Har jeres kunder i højere grad end tidligere overskredet betalingsfristen? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kilde: Dansk Byggeri Private kunder Ja Nej Ja Nej et meget stort pres på virksomhederne. Vi tror på, at kommunerne gerne vil betale deres regninger til tiden, og vi forventer også, at de gør det. Derfor er det nødvendigt at se på, om der er noget i forbindelse med det elektroniske faktureringssystem, som ikke fungerer optimalt, siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri. Torben Liborius tilføjer, at Offentlige kunder især situationer, hvor virksomhederne skal afregne moms til det offentlige, inden pengene er kommet den anden vej, er uacceptable. - Fristen for, hvornår de offentlige kunder skal have betalt deres regninger, må aldrig være længere end fristen for momsafregning. De private virksomheder skal ikke agere kassekredit for det offentlige, siger Torben Liborius. 2 2 Foto COLORBOX 4

5 TEMA Erhvervsobligationer kan være vejen til vækst 2 Foto BEE LINE fotoarkiv Om erhvervsobligationer 2 Konstruktionen bag Dansk Byggeris forslag om erhvervsobligationer ligner principperne i Eksport Kredit Fonden, Skibskreditfonden og Vækstfonden, som også er en slags erhvervsobligationer, hvor staten er med til at stille garanti. 2 En erhvervsobligation udstedes bredt på tværs af brancher. Det vil sige, at mange mindre virksomheders lån puljes, hvorefter de sælges videre til fx pensionsselskaberne. Ved at pulje de mange mindre lån, vil risikoen ved det enkelte engagement blive spredt ud over mange forskellige virksomheder, hvormed risikoen for långiverne (pensionsselskaberne) reduceres til et acceptabelt niveau. Kreditklemmen fastholder sit greb om danske virksomheder, der i forvejen er økonomisk pressede. Den kommende regering bør hurtigst muligt se på muligheden for at etablere erhvervsobligationer, mener Dansk Byggeri Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Gældskrisen i Sydeuropa og uroen på de finansielle markeder giver i øjeblikket ikke danske virksomheder meget at være optimistiske over specielt ikke, når det gælder lån og finansiering i banken. Hvis ikke forholdene på de finansielle markeder kommer ind i et væsentligt mere stabilt leje, ser det ud til, at kreditklemmen vil fastholde sit stramme greb om danske virksomheder. Dansk Byggeri opfordrer derfor den kommende regering til at se nærmere på det forslag, som organisationen allerede sidste år fremlagde for at hjælpe ellers sunde virksomheder gennem den økonomiske krise. - Vi kom sidste år med forslaget om etablering af erhvervsobligationer med staten som medgarantistiller. Der var allerede på det tidspunkt hårdt brug for at give virksomhederne adgang til en supplerende kreditkilde, og den nødvendighed har bestemt ikke fortaget sig i løbet af det forgangne år, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. Behov for ny kreditkilde Virksomhederne har brug for adgang til finansiering og likviditet for at kunne udvikle sig og overleve som forretning. Men som følge af de lange skygger fra finanskrisen vedholder bankerne den forsigtige linje, og det gør desværre, at mange virksomheder fortsat løber panden mod en mur, når de henvender sig hos banken. - Bankerne sidder fortsat tungt på lån, som tidligere blev betragtet som almindelige daglige bankforretninger. Vi bliver nødt til at handle nu, så vi kan afværge, at virksomheder og dermed arbejdspladser bukker under for kreditklemmen og tvinges til at dreje nøglen om, fastslår Torben Liborius og fortsætter: - S og SF konstaterer i deres Fair Løsning, at danske virksomheder skal have bedre rammebetingelser, og at der derfor skal åbnes op for en lånemulighed i form af erhvervsobligationer. For at komme udsatte virksomheder til undsætning ser vi i Dansk Byggeri gerne, at den kommende regering hurtigst muligt sætter gang i etableringen af en sådan supplerende kreditkilde. Forslaget i Fair Løsning ligner i store træk forslaget fra Dansk Byggeri, så vi ser med forhåbning frem til, at dette forslag bliver konkretiseret, for de to forslag bør kunne skrives sammen og blive til virkelighed. En kilde til vækst Ud over på kort sigt at fungere som en supplerende kreditkilde for virksomheder, der er udsat for "banksvigt", vil etableringen af erhvervsobligationer på længere sigt være med til at skabe den vækst, som kan trække Danmark ud af krisen og ind i et nyt opsving. - Erhvervsobligationer skal skabe aktivitet og være kilde til vækst. Det er vores klare vurdering, at med en statslig velvilje og interesse fra den finansielle verden, vil vi kunne skabe mulighed for at yde et tiltrængt bidrag til nye aktiviteter og øget beskæftigelse og dermed til øget vækst, siger Torben Liborius. 2 5

6 TEMA Vækstfonden kan bidrage til at løsne kreditklemmen Vækstfonden kan nu hjælpe virksomheder med at finansiere større investeringer samt ved generations- og ejerskifter. Kendskabet til de nye muligheder er dog meget ringe. En informationskampagne er derfor på vej Af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, ninger og lejemål. I praksis kan Vækstfonden tilbyde kautioner for lån og anden fremmedfinansiering på op til 25 mio. kr. pr. virksomhed. Hidtil har loftet for Vækstkaution været på 10 mio. kr. Mulighederne for finansiering ad denne vej er typisk dyrere, end hvis man får sin finansiering gennem banken, så man skal bruge det som den sidste udvej. Men hvis alternativet er lukning af virksomheden, er det værd at overveje, pointerer Jørn Jensen. - Finansiering via Vækstfonden er klart en mulighed, også når der ikke direkte tænkes vækst her og nu, siger Jørn Jensen, udviklingschef i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy Når man hører begreber som vækstkapital eller finansieringsmuligheder gennem Vækstfonden, er det de færreste, som forbinder det med muligheden for finansiering i forbindelse med generations- og ejerskifte eller andre finansieringsbehov i små og mellemstore virksomheder. Men det har været tilfældet siden august. - De fleste forbinder vækstkapital med it, biotek eller lignende. Men med de nye muligheder, som Vækstfonden har fået, vil små og mellemstore virksomheder kunne få hjælp til deres finansiering ad denne vej, siger udviklingschef Jørn Jensen fra Dansk Byggeri og fortsætter: - Mange bygge- og anlægsvirksomheder er klemt på pengepungen. De oplever, at bankerne nægter at give den nødvendige finansiering i forbindelse med større investeringer eller generations- og ejerskifte, hvilket kan ende med, at de bliver nødt til at lukke virksomheden. De nye muligheder kan i mange tilfælde være en løsning på disse problemer, og det er vi meget positive over for. Nye muligheder Udvidelserne i det, Vækstfonden kan beskæftige sig med, blev vedtaget i Folketinget i juni, og midt i august blev de godkendt af EU-Kommissionen. Det indebærer, at Vækstkaution fremover kan hjælpe virksomheden med at skaffe finansiering hos pengeinstitutterne og ud over penge til etablering af nye virksomheder og udviklingsaktiviteter, kan man søge midler til generations- og ejerskifte. Det dækker finansiering af overtagelse af eksisterende virksomheder, hvor Vækstfonden kan stille Vækstkaution for alle aktiver, der overtages inklusiv goodwill, varelager, maskiner, køretøjer, byg- Ringe kendskab En undersøgelse, som Dansk Byggeri har gennemført, viser, at der er behov for de nye muligheder. Men der er også brug for at informere om dem, da over 80 % af de adspurgte bygge- og anlægsvirksomheder ikke kender dem. Hertil kommer, at kun godt en tredjedel overvejer at benytte sig af låne- og finansieringsmulighederne gennem Vækstkaution eller Dansk Vækstkapital efter at have hørt om dem. - Begreber som vækstkaution og vækstkapital er ikke dækkende for det, vores medlemmer efterspørger i disse år. Derfor er navnene i sig selv en barriere, som vi er gået i gang med at overvinde gennem en målrettet informationsindsats, fortæller Jørn Jensen. Brug mulighederne Jørn Jensen understreger, at finansiering via Vækstfonden klart er en mulighed også når der ikke direkte tænkes vækst her og nu: - Vækstfonden er helt sikkert værd at tænke på ved ejerskifte af virksomheden, hvor det i øjeblikket kan være vanskeligt at få finansieringen for den nye ejer på plads. Det gælder i høj grad om at sikre fortsættelse af virksomhedernes drift fremfor at lukke virksomheden ned det er der ingen, der kan være tjent med. 2 6

7 2 Illustration Ditte Brøndum Danmark Polen Rusland Stort byggepotentiale i Østeuropa Rusland og Polen er i rivende udvikling, og selvom den kulturelle afstand kan synes lang, så er de, geografisk set, oplagte nærmarkeder Af THEIS HOLTZ HANSEN, Danmarks fire største markeder for byggeeksport er i dag Tyskland, Sverige, Norge og England. De ligger tæt på Danmark både geografisk og kulturelt. Men der er meget at vinde ved at vende blikket mod Østeuropa særligt mod Rusland og Polen. Rusland er på mange måder et rigt land. Og historier om russere, der åbner vinduer og lader sibirske vinde fylde stuerne for at lægge en dæmper på glohede radiatorer, demonstrerer de enorme mængder af naturressourcer, som Rusland råder over. Men selvom Rusland er rig på energi, ved de også godt, at hvad der er sparet, er tjent. Derfor har de danske byggevirksomheder rigtig meget at tilbyde Rusland. Vi har nogle af verdens bedste energibesparende teknologier, når det gælder byggeri. Vi har årtiers erfaringer med infrastrukturprojekter og energibesparende bygningskomponenter. Det skal vi eksportere. Lovende markeder Det russiske marked vokser med 3,5 % om året. Vi ser stigende udlån til både private og til erhvervslivet, som viser en lyst til forbrug og nye investeringer. Der satses stort på modernisering af infrastrukturen i bredeste forstand. Inden for EU må Polen anses for at være et af de mest lovende markeder i Østeuropa. Polens BNP har været i konstant vækst de sidste 20 år og steg med 4,3 % i 2. kvartal i EU-medlemskabet har udløst støtte til en lang række moderniseringsprojekter. Rusland er på stort set alle parametre større end Sverige. Alligevel eksporterer vi kun byggevarer for 695 mio. kr. årligt til Rusland. Til sammenligning eksporterer vi for omkring 1,3 mia. kr. til Sverige på et enkelt kvartal. Relationer er nøglen til succes Man erobrer selvfølgelig ikke bare et nyt marked. Det skal gribes rigtigt an. Det måtte anlægsentreprenøren Aarsleff sande, da de med vedholdenhed vandt fodfæste i Rusland gennem de politisk omtumlede 90'ere. Eksportchef Peter Godrim fra Aarsleff mener, at de stærke markedsrelationer, som medarbejderne i den lokale del af organisationen giver, er nøglen til succes på et nyt marked. - Det er meget vigtigt med kompetente medarbejdere, man er helt tryg ved, siger Peter Godrim og påpeger, at Aarsleff igennem mange år har oparbejdet en dygtig medarbejderstab i Rusland. Aarsleff deltog sammen med Dansk Byggeri på det danske statsbesøg i Rusland i september netop for at åbne døre og skabe stærkere relationer og netværk på det russiske marked. - Danske virksomheder er vant til at arbejde på tværs af faglige grænser og landegrænser. Vi sammensætter hold af virksomheder og fagfolk med netop de kompetencer, der er nødvendige. Det er en model, vi med succes har anvendt i forbindelse med gennemførelse af internationale projekter, og det er også en model, som vi er overbevist om, vil kunne tilføre projekter i Rusland stor værdi, siger Henriette Thuen, chef for international afdeling i Dansk Byggeri. En kultur til forskel For virksomheden DEKO har kulturforskellen til tider været for stor til, at det kunne løses af de lokale samarbejdspartnere. DEKO leverer skillevægge og eksporterer til 35 forskellige lande. Men i Rusland har de oplevet potentielle kunder, som var mere interesserede i prisen end regler og certifikater. - Det er klart, at hvis vi brandsikrer en væg, og konkurrenterne ikke gør, så bliver vi dyrere, siger eksportchef Bjørn Zebitz og slår fast, at DEKO ikke vil slække på reglerne for at vinde kunder. 2 7

8 2 Foto COLORBOX Hvornår er der betalingsfrist? Køberen skal naturligvis overholde betalingsbetingelserne - det gælder både private forbrugere, business-tobusiness og offentlige kunder. Men hvilke regler gælder? Af POUL BRINCKER, advokat i Dansk Byggeri Når en bygherre og entreprenør indgår en aftale, aftaler de også en frist for, hvornår betalingen for arbejdet skal falde. Medmindre parterne vedtager noget andet, gælder betalingsreglerne i AB 92 eller ABT 93. AB står for almindelige betingelser, og ABT er almindelige betingelser for totalentreprise. Begge er standardregler, som normalt aftales ved, at der bliver henvist til dem i bygherrens udbud og i det efterfølgende kontraktgrundlag. To betalingsformer Der er i princippet to betalingsformer. Enten betales efter månedligt fremsendte acontobegæringer eller efter en forudbe- Mange tvister løses bedst og billigst mellem parterne, fremfor at erklære den anden part krig. Men det kræver naturligvis, at parterne har en god dialog. - Poul Brincker advokat i Dansk Byggeri 2 Foto Nicky Bonne stemt rateplan. Ved månedlige acontobetalinger skal betalingen, for at være rettidig, ske senest 15 arbejdsdage fra opkrævningens modtagelse, ellers skal der betales renter fra modtagelsen af acontoopgørelsen til betaling sker. Ved betaling af rater skal det ske til forfaldstid, som angivet i det skriftlige materiale. Ved for sen betaling påløber der renter. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen af opgørelsen. Hvis betalingen udebliver Hvis der ikke sker betaling af en acontoopkrævning eller en af ydelserne i rateplanen, kan entreprenøren efter et skriftligt varsel på fem dage vælge at standse arbejdet og derigennem lægge pres på bygherren. Udebliver betalingen helt, kan entreprisen eventuelt ophæves. Har bygherren stillet en betalingsgaranti, kan der kræves udbetaling fra denne garanti. Eventuelle tvister om tilbagehold eller betalingsnægtelse kan afgøres ved en såkaldt sagkyndig beslutning. Systemet fungerer således, at Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed udpeger en sagkyndig til at afgøre tvisten. Aftale med forbrugere Er aftalen indgået med en forbruger, gælder der andre regler, såfremt aftalen er baseret på ABF (Almindelige Betingelser for Forbrugere). Det er en standardaftale, som regulerer aftaleforholdet mellem entreprenør og forbruger. Udgangspunktet er, at der skal betales, når arbejdet er afleveret. Men det kan også indgå i aftalen med forbrugeren, at betaling sker løbende, fx når materialer er leveret, eller der er aftalt løbende betalinger for udført arbejde. I henhold til disse regler er der også mulighed for, at entreprenøren kan varsle standsning af arbejdet ved manglende betaling. Manglende betaling Manglende betaling er ofte det første tegn på en konflikt mellem bygherre og entreprenør. Såfremt bygherren mener, at der er fejl og mangler ved det udførte arbejde, kan tvisten eventuelt løses gennem et syn og skøn. Som nævnt ovenfor vil også en sagkyndig beslutning kunne løse en sådan tvist, idet den sagkyndige vil besidde de faglige kvalifikationer til også at bedømme, om der er mangler ved det udførte arbejde. Mange tvister løses bedst og billigst mellem parterne hvis de har en god dialog fremfor at "erklære den anden part krig". 2

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Samarbejde om bedre bundlinje

Samarbejde om bedre bundlinje 2. årgang Nr. 6 2. årgang Nr. 1 Maj2010 2011 Januar Januar 2010 2 Foto Jens Hemmel TEMA PR O D U K T I V I T E T Samarbejde om bedre bundlinje Der er potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere