Bankerne holder liv i krisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankerne holder liv i krisen"

Transkript

1 2. Nr. årgang årgang Nr. 1 September Januar Januar oktober Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at få kredit i banken. En ny undersøgelse viser, at bankerne er blevet endnu mere restriktive hen over sommeren, hvilket er med til at forværre krisen Af ANJA BINDERUP, Bankerne var hurtige til at smække kassen i, da krisen satte ind. Siden lempede de en anelse på låget, men nu er de restriktive tider tilbage. En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at virksomhedernes adgang til kreditfaciliteter som kassekredit, lån og andre kreditmuligheder igen er blevet indskrænket. Det bekymrer byggebranchen, da bankerne derved er en del af krisens problem fremfor at være en del af løsningen. - Når bankerne er restriktive, er der stor risiko for, at de siger nej til de projekter, de selv og virksomhederne skal leve af. Dermed bidrager de til at holde liv i krisen, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. Langt fra normale tilstande Dansk Byggeris undersøgelse viser, at over 25 % af de virksomheder, som har søgt om kredit, har fået blankt afslag, og lige under 30 % har fået delvist afslag. Dermed er afslagsprocenten den højeste, Dansk Byggeri har konstateret, siden undersøgelsen blev lavet for første gang i Undersøgelsen viser desuden, at bankerne for alvor har sat tommelskruerne på i løbet af de seneste to måneder, hvor virksomhedernes adgang til kredit er blevet indskrænket betydeligt. - Bankernes opførsel over for erhvervsvirksomhederne tyder ikke på, at de er enige i nationalbankdirektørens vurdering af, at den danske økonomi er ved at normaliseres, fastslår Torben Liborius. Fortsætter side 3 Håndværkere rammes af dårlige betalere Flere bygge- og anlægsvirksomheder oplever, at deres kunder ikke betaler til tiden. Læs mere side 4 Erhvervsobligationer kan være vejen til vækst Den kommende regering bør hurtigst muligt se på muligheden for at etablere erhvervsobligationer, mener Dansk Byggeri. Læs mere side 5 Vækstfonden kan bidrage til at løsne kreditklemmen Vækstfonden kan nu hjælpe virksomheder med finansiering af større investeringer. Men kendskabet til de nye muligheder er meget ringe. Læs mere side 6

2 LEDER Stram kreditstyring klemmer byggeriet Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør 2 Foto Ricky John Molloy Hele bygge- og anlægssektoren sukker efter at komme på den anden side af en efterhånden meget langvarig krise, der ramte byggeriet tidligt og hårdt. Men vi må nok indstille os på, at der endnu er lange udsigter til, at byggeriet af parcelhuse og fabrikker kommer op i omdrejninger. Heldigvis er bygge- og anlægssektoren ikke så let at knække. Set i et historisk perspektiv har vi en beskæftigelse under normalen, men vi kan se frem til, at der kanaliseres aktivitet til sektoren via fremrykninger, store anlægsprojekter og BoligJobplanen, som forhåbentlig snart for alvor vil bidrage til at øge aktiviteten. Hertil kommer det almene byggeri, hvor der er udsigt til fremgang både i forhold til nybyggeri og renovering. Der, hvor skoen i det nuværende erhvervsklima især trykker, er omkring likviditet, kredit og overholdelse af betalingsfrister. Bankerne og deres evne til at styre udlån er blevet sat under lup, og det har medført, at de er blevet noget forsigtige. Nogle endda overforsigtige og ikke mindst byggeriet har mærket konsekvensen af, at nogle banker har brændt fingrene på luftige byggeprojekter. Det mærker gode, sunde byggeprojekter nu ved ikke at kunne opnå de sædvanlige vilkår. Bygge- og anlægssektroen kan ikke fungere, hvis der ikke er et fornuftigt flow af ofte store beløb undervejs i projekterne. Projekterne bliver ganske enkelt ikke til noget, hvis der ikke er forståelse i bank og kreditverdenen, i byggemarkederne og byggevirksomhederne imellem for, at der skal stilles garantier, og at det er nødvendigt at mellemfinansiere gennem kreditter. En ting er kreditter, noget andet er overholdelse af betalingsfrister. Dansk Byggeri har flere gange været i haserne på de offentlige betalere, fordi de ikke respekterer betalingsfristerne. Det vil vi fortsat være opmærksomme på. Desværre bliver vi også nødt til at løfte fingeren over for de private virksomheder, som snyder sig til lidt likviditet ved ikke at betale deres regning til tiden. Det er udtryk for dårlig moral, og det er vel ikke for meget at forlange, at virksomhederne løfter i flok ved at respektere betalingsfristerne i deres indbyrdes samhandel. Det er ikke rimeligt, at manglende overholdelse af almindelige vilkår for kreditter og betalingsfrister reelt kan bringe sunde virksomheder på kanten af overlevelse. Det er ikke fair at tiltuske sig en smule ekstra likviditet på andres bekostning ved at tilsidesætte almindelige betalingsbetingelser og det gælder alt fra private forbrugere, over business-to-business til offentlige betalere. Derfor vil Dansk Byggeri fortsætte kampen både for at tilvejebringe den kapital, som skal til for at holde projekter og virksomheder i gang, og for at fastlægge rimelige betalingsfrister. Vi vil med andre ord arbejde for at undgå, at sunde projekter og solide virksomheder bringes i helt urimelige situationer. I den sammenhæng er det også vigtigt, at bygge- og anlægssektorens virksomheder indbyrdes viser respekt for betalingsfrister og ikke mindst overholdelse heraf. 2 Fald i antal konkurser Tal fra Danmarks Statistik viser et fald i antallet af konkurser, som nu ligger under niveauet af konkurser i de tilsvarende måneder i 2009 og Samtidig er omsætningen øget moderat og er over niveauet i Der er bedring i bygge- og anlægsbranchen i forhold til 2010, men der er fortsat et pænt stykke vej, før branchen er oppe på samme niveau, som inden opsvinget startede, siger chefkonsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. Sociale klausuler er ikke løsningen At tvinge private virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler har været højt på dagsordenen under hele valgkampen, især hos rød blok. Forståeligt nok, for midlet (de sociale klausuler) og målet (flere praktikpladser) virker begge umiddelbart meget logiske. - Men kradser man lidt i overfladen, opdager man, at sociale klausuler har en stor og bred slagside. De er bureaukratiske og påfører virksomhederne administrative byrder, som i sidste ende forringer konkurrenceevnen og gør varen dyrere for forbrugerne, siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Louise Pihl. Betalingsring er uansvarlig Dansk Byggeri har gået forslaget om en betalingsring i København efter i sømmene for at følge de mange milliarder, der pumpes ind i projektet. Resultatet viser tydeligt, at betalingsringen først vil begynde at give overskud om tretten år. Ud over at være en dårlig forretning er betalingsringen også mobilitets- og konkurrencehæmmende og vil direkte modvirke vækst. September - oktober 2011 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Henriette Døssing, Martin K. I. Christensen, Mogens Hjelm, Mette Skovgaard Petersen, Andreas Fernstrøm og Theis Holtz Hansen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 14 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA Bankerne holder liv i krisen Fortsat fra forsiden Dødsstødet Dansk Byggeri frygter, at de nye stramninger af kreditvilkårene, som virksomhederne har oplevet hen over sommeren, kan medføre, at virksomheder, der egentlig er levedygtige, bliver nødt til at lukke. - Den første bølge af svage virksomheder er allerede gået ned lige under og efter finanskrisen. Det betyder, at de virksomheder, som i dag anmoder om kredit, både er godt forberedte og allerede har bevist, at de kan klare sig gennem svære konjunkturer. Derfor kan det undre, at et stigende antal virksomheder ikke kan få den ønskede kredit, og det lader til, at problemerne i virkeligheden ligger mere hos bankerne end hos virksomhederne, siger Torben Liborius. Ifølge Torben Liborius er Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Har banken hævet renten, eller omkostningerne i øvrigt, i forbindelse med dine kreditfaciliteter? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ja, det hele Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har søgt om en forhøjelse. Kilde: Dansk Byggeri. Ja, renten Anm.: Mulighed for flere svar. Kilde: Dansk Byggeri Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Okt 09 - Feb 10 Jan 10 - jun 10 Ja, andre omkostninger Okt 09 - Feb 10 Jan 10 - jun 10 Nej, afslag Jul 10 - dec 10 Jan 11 - jun 11 Nej Jul 10 - dec 10 Jan 11 - jun 11 virksomhederne udmærket klar over, at de skal have dokumentationen i orden, når de går i banken. Men mange oplever, at bankerne ikke sætter sig ordentligt ind i deres projekt og muligheder. Dermed er risikoen for afslag stor og det kan være dødsstødet for de små og mellemstore virksomheder. Byggeriet dømmes strengt Noget tyder desuden på, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen dømmes efter en hårdere skala end virksomheder fra andre brancher. Dansk Byggeris undersøgelse viser, at knap en tredjedel af virksomhederne oplever, at banken er afvisende over for deres anmodning om kreditfaciliteter, fordi de driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. Dermed er bankerne med til at sende sunde og velfungerende virksomheder i knæ, blot fordi de tilhører en bestemt branche. - Mange virksomheder oplever, at deres tilhørsforhold til byggeriet dømmer dem ude i banken. Bankerne giver pr. automatik et afslag i stedet for at tage en individuel vurdering af de konkrete projekter. Derfor er det vigtigt for os at pointere, at bankerne skal vurdere projekterne hver for sig, uanset om virksomheden kommer fra byggeriet eller en anden branche, understreger Torben Liborius. Renten er hævet 70 % Men problemet er ikke blot 60 % bankernes mere restriktive holdning til 50 at % give kredit. Ud 40 % 30 % Bankernes opførsel 20 tyder % ikke på, at de er 10 enige % i nationalbankdirektørens vurdering af, at den danske 0 % økonomi er ved at normaliseres. - Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. 2 Foto Thomas Tolstrup Ja, det hele over at sidde tungt på kassen, når det gælder udlån og kredit, er de ikke blege for at sætte renten i vejret. Over 50 % af virksomhederne oplever, at bankerne har hævet renten eller omkostningerne i forbindelse med deres kreditfaciliteter. Det er dobbelt så mange som for blot et halvt år siden. - Bankerne sender en regning til deres kunder. Det er der ikke noget mærkeligt i, for ligesom alle andre driver de en forretning, som skal løbe rundt. Men vores medlemmer oplever desværre, at bankerne sender mere end regningen videre. Det er tankevækkende, at bankerne vælger at hæve renterne i betragtning af, at renterne på det seneste har været faldende, siger Torben Liborius. Barriere for produktivitet Bankernes udlånspolitik og de høje renter kan være det sidste skub i retningen af en konkurs. Men bankernes snævre kurs er også et problem for væksten og produktiviteten i branchen. Konjunkturbarometeret fra Danmarks Statistik viser, at virksomheder, der har 7 % af beskæftigelsen i Danmark, oplever finansielle begrænsninger, der går ud over produktionen. - Når virksomheder med så stor en andel af beskæftigelsen ikke har mulighed for at øge deres aktivitet på grund af finansielle begrænsninger, viser det, at bankernes politik hæmmer aktiviteten i byggesektoren. Det er med til at fastfryse krisen, slutter Torben Liborius. 2 Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Okt 09 - Feb 10 Jan 10 - jun 10 Nej, afslag Jul 10 - dec 10 Jan 11 - jun 11 3

4 TEMA Håndværkere rammes af dårlige betalere Flere bygge- og anlægsvirksomheder oplever, at deres kunder ikke betaler til tiden Af HENRIETTE DØSSING, Arbejdet er gjort. Regningen sendes af sted, og pengene kommer ind på kontoen. Eller gør de? En ny undersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at mange bygge- og anlægsvirksomheder oplever, at deres kunder ikke betaler til tiden og problemet gælder både de private og de offentlige kunder. I undersøgelsen svarer 47 %, at de oplever en stigning i de tilfælde, hvor private kunder udskyder betalingen til efter fristens udløb, og 38 % svarer, at de offentlige kunder betaler for sent. - Vi ser, at en række bygherrer tilbageholder deres betalinger på et ofte forkert eller tyndt grundlag. Og det kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden, som jo også har regninger at betale, siger advokat Poul Brincker, Dansk Byggeri. Kroner én, kroner to, kroner tre Han peger på, at virksomhederne ikke har anden mulighed end inkasso, hvis privatkunder ikke betaler. Men det kan være en både dyr og langsommelig proces. Poul Brincker råder virksomhederne til at opkræve betaling i rater ved større arbejder og til at stille krav om a-conto betaling af fx materialeudgifter, når der laves arbejde for privatkunder. - Det er en svær situation for tiden, men det er vigtigt, at man ude i virksomhederne er opmærksom på, hvor følsom man er over for manglende betalinger. Det kan fx være en god idé at tjene lidt på mange opgaver i stedet for at have én eller to store opgaver, siger Poul Brincker. Offentlige udeståender Men det er ikke kun de private kunders manglende betalingslyst, som kan give panderynker hos håndværkerne. Det kan de offentlige kunder også. En opgørelse, som Dansk Byggeri lavede sidste år, viste, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen havde over 1,3 mia. kr. udestående hos det offentlige, og organisationen vurderer, at tallet i år er nogenlunde lige så stort. - For sene betalinger lægger Har jeres kunder i højere grad end tidligere overskredet betalingsfristen? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kilde: Dansk Byggeri Private kunder Ja Nej Ja Nej et meget stort pres på virksomhederne. Vi tror på, at kommunerne gerne vil betale deres regninger til tiden, og vi forventer også, at de gør det. Derfor er det nødvendigt at se på, om der er noget i forbindelse med det elektroniske faktureringssystem, som ikke fungerer optimalt, siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri. Torben Liborius tilføjer, at Offentlige kunder især situationer, hvor virksomhederne skal afregne moms til det offentlige, inden pengene er kommet den anden vej, er uacceptable. - Fristen for, hvornår de offentlige kunder skal have betalt deres regninger, må aldrig være længere end fristen for momsafregning. De private virksomheder skal ikke agere kassekredit for det offentlige, siger Torben Liborius. 2 2 Foto COLORBOX 4

5 TEMA Erhvervsobligationer kan være vejen til vækst 2 Foto BEE LINE fotoarkiv Om erhvervsobligationer 2 Konstruktionen bag Dansk Byggeris forslag om erhvervsobligationer ligner principperne i Eksport Kredit Fonden, Skibskreditfonden og Vækstfonden, som også er en slags erhvervsobligationer, hvor staten er med til at stille garanti. 2 En erhvervsobligation udstedes bredt på tværs af brancher. Det vil sige, at mange mindre virksomheders lån puljes, hvorefter de sælges videre til fx pensionsselskaberne. Ved at pulje de mange mindre lån, vil risikoen ved det enkelte engagement blive spredt ud over mange forskellige virksomheder, hvormed risikoen for långiverne (pensionsselskaberne) reduceres til et acceptabelt niveau. Kreditklemmen fastholder sit greb om danske virksomheder, der i forvejen er økonomisk pressede. Den kommende regering bør hurtigst muligt se på muligheden for at etablere erhvervsobligationer, mener Dansk Byggeri Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Gældskrisen i Sydeuropa og uroen på de finansielle markeder giver i øjeblikket ikke danske virksomheder meget at være optimistiske over specielt ikke, når det gælder lån og finansiering i banken. Hvis ikke forholdene på de finansielle markeder kommer ind i et væsentligt mere stabilt leje, ser det ud til, at kreditklemmen vil fastholde sit stramme greb om danske virksomheder. Dansk Byggeri opfordrer derfor den kommende regering til at se nærmere på det forslag, som organisationen allerede sidste år fremlagde for at hjælpe ellers sunde virksomheder gennem den økonomiske krise. - Vi kom sidste år med forslaget om etablering af erhvervsobligationer med staten som medgarantistiller. Der var allerede på det tidspunkt hårdt brug for at give virksomhederne adgang til en supplerende kreditkilde, og den nødvendighed har bestemt ikke fortaget sig i løbet af det forgangne år, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. Behov for ny kreditkilde Virksomhederne har brug for adgang til finansiering og likviditet for at kunne udvikle sig og overleve som forretning. Men som følge af de lange skygger fra finanskrisen vedholder bankerne den forsigtige linje, og det gør desværre, at mange virksomheder fortsat løber panden mod en mur, når de henvender sig hos banken. - Bankerne sidder fortsat tungt på lån, som tidligere blev betragtet som almindelige daglige bankforretninger. Vi bliver nødt til at handle nu, så vi kan afværge, at virksomheder og dermed arbejdspladser bukker under for kreditklemmen og tvinges til at dreje nøglen om, fastslår Torben Liborius og fortsætter: - S og SF konstaterer i deres Fair Løsning, at danske virksomheder skal have bedre rammebetingelser, og at der derfor skal åbnes op for en lånemulighed i form af erhvervsobligationer. For at komme udsatte virksomheder til undsætning ser vi i Dansk Byggeri gerne, at den kommende regering hurtigst muligt sætter gang i etableringen af en sådan supplerende kreditkilde. Forslaget i Fair Løsning ligner i store træk forslaget fra Dansk Byggeri, så vi ser med forhåbning frem til, at dette forslag bliver konkretiseret, for de to forslag bør kunne skrives sammen og blive til virkelighed. En kilde til vækst Ud over på kort sigt at fungere som en supplerende kreditkilde for virksomheder, der er udsat for "banksvigt", vil etableringen af erhvervsobligationer på længere sigt være med til at skabe den vækst, som kan trække Danmark ud af krisen og ind i et nyt opsving. - Erhvervsobligationer skal skabe aktivitet og være kilde til vækst. Det er vores klare vurdering, at med en statslig velvilje og interesse fra den finansielle verden, vil vi kunne skabe mulighed for at yde et tiltrængt bidrag til nye aktiviteter og øget beskæftigelse og dermed til øget vækst, siger Torben Liborius. 2 5

6 TEMA Vækstfonden kan bidrage til at løsne kreditklemmen Vækstfonden kan nu hjælpe virksomheder med at finansiere større investeringer samt ved generations- og ejerskifter. Kendskabet til de nye muligheder er dog meget ringe. En informationskampagne er derfor på vej Af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, ninger og lejemål. I praksis kan Vækstfonden tilbyde kautioner for lån og anden fremmedfinansiering på op til 25 mio. kr. pr. virksomhed. Hidtil har loftet for Vækstkaution været på 10 mio. kr. Mulighederne for finansiering ad denne vej er typisk dyrere, end hvis man får sin finansiering gennem banken, så man skal bruge det som den sidste udvej. Men hvis alternativet er lukning af virksomheden, er det værd at overveje, pointerer Jørn Jensen. - Finansiering via Vækstfonden er klart en mulighed, også når der ikke direkte tænkes vækst her og nu, siger Jørn Jensen, udviklingschef i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy Når man hører begreber som vækstkapital eller finansieringsmuligheder gennem Vækstfonden, er det de færreste, som forbinder det med muligheden for finansiering i forbindelse med generations- og ejerskifte eller andre finansieringsbehov i små og mellemstore virksomheder. Men det har været tilfældet siden august. - De fleste forbinder vækstkapital med it, biotek eller lignende. Men med de nye muligheder, som Vækstfonden har fået, vil små og mellemstore virksomheder kunne få hjælp til deres finansiering ad denne vej, siger udviklingschef Jørn Jensen fra Dansk Byggeri og fortsætter: - Mange bygge- og anlægsvirksomheder er klemt på pengepungen. De oplever, at bankerne nægter at give den nødvendige finansiering i forbindelse med større investeringer eller generations- og ejerskifte, hvilket kan ende med, at de bliver nødt til at lukke virksomheden. De nye muligheder kan i mange tilfælde være en løsning på disse problemer, og det er vi meget positive over for. Nye muligheder Udvidelserne i det, Vækstfonden kan beskæftige sig med, blev vedtaget i Folketinget i juni, og midt i august blev de godkendt af EU-Kommissionen. Det indebærer, at Vækstkaution fremover kan hjælpe virksomheden med at skaffe finansiering hos pengeinstitutterne og ud over penge til etablering af nye virksomheder og udviklingsaktiviteter, kan man søge midler til generations- og ejerskifte. Det dækker finansiering af overtagelse af eksisterende virksomheder, hvor Vækstfonden kan stille Vækstkaution for alle aktiver, der overtages inklusiv goodwill, varelager, maskiner, køretøjer, byg- Ringe kendskab En undersøgelse, som Dansk Byggeri har gennemført, viser, at der er behov for de nye muligheder. Men der er også brug for at informere om dem, da over 80 % af de adspurgte bygge- og anlægsvirksomheder ikke kender dem. Hertil kommer, at kun godt en tredjedel overvejer at benytte sig af låne- og finansieringsmulighederne gennem Vækstkaution eller Dansk Vækstkapital efter at have hørt om dem. - Begreber som vækstkaution og vækstkapital er ikke dækkende for det, vores medlemmer efterspørger i disse år. Derfor er navnene i sig selv en barriere, som vi er gået i gang med at overvinde gennem en målrettet informationsindsats, fortæller Jørn Jensen. Brug mulighederne Jørn Jensen understreger, at finansiering via Vækstfonden klart er en mulighed også når der ikke direkte tænkes vækst her og nu: - Vækstfonden er helt sikkert værd at tænke på ved ejerskifte af virksomheden, hvor det i øjeblikket kan være vanskeligt at få finansieringen for den nye ejer på plads. Det gælder i høj grad om at sikre fortsættelse af virksomhedernes drift fremfor at lukke virksomheden ned det er der ingen, der kan være tjent med. 2 6

7 2 Illustration Ditte Brøndum Danmark Polen Rusland Stort byggepotentiale i Østeuropa Rusland og Polen er i rivende udvikling, og selvom den kulturelle afstand kan synes lang, så er de, geografisk set, oplagte nærmarkeder Af THEIS HOLTZ HANSEN, Danmarks fire største markeder for byggeeksport er i dag Tyskland, Sverige, Norge og England. De ligger tæt på Danmark både geografisk og kulturelt. Men der er meget at vinde ved at vende blikket mod Østeuropa særligt mod Rusland og Polen. Rusland er på mange måder et rigt land. Og historier om russere, der åbner vinduer og lader sibirske vinde fylde stuerne for at lægge en dæmper på glohede radiatorer, demonstrerer de enorme mængder af naturressourcer, som Rusland råder over. Men selvom Rusland er rig på energi, ved de også godt, at hvad der er sparet, er tjent. Derfor har de danske byggevirksomheder rigtig meget at tilbyde Rusland. Vi har nogle af verdens bedste energibesparende teknologier, når det gælder byggeri. Vi har årtiers erfaringer med infrastrukturprojekter og energibesparende bygningskomponenter. Det skal vi eksportere. Lovende markeder Det russiske marked vokser med 3,5 % om året. Vi ser stigende udlån til både private og til erhvervslivet, som viser en lyst til forbrug og nye investeringer. Der satses stort på modernisering af infrastrukturen i bredeste forstand. Inden for EU må Polen anses for at være et af de mest lovende markeder i Østeuropa. Polens BNP har været i konstant vækst de sidste 20 år og steg med 4,3 % i 2. kvartal i EU-medlemskabet har udløst støtte til en lang række moderniseringsprojekter. Rusland er på stort set alle parametre større end Sverige. Alligevel eksporterer vi kun byggevarer for 695 mio. kr. årligt til Rusland. Til sammenligning eksporterer vi for omkring 1,3 mia. kr. til Sverige på et enkelt kvartal. Relationer er nøglen til succes Man erobrer selvfølgelig ikke bare et nyt marked. Det skal gribes rigtigt an. Det måtte anlægsentreprenøren Aarsleff sande, da de med vedholdenhed vandt fodfæste i Rusland gennem de politisk omtumlede 90'ere. Eksportchef Peter Godrim fra Aarsleff mener, at de stærke markedsrelationer, som medarbejderne i den lokale del af organisationen giver, er nøglen til succes på et nyt marked. - Det er meget vigtigt med kompetente medarbejdere, man er helt tryg ved, siger Peter Godrim og påpeger, at Aarsleff igennem mange år har oparbejdet en dygtig medarbejderstab i Rusland. Aarsleff deltog sammen med Dansk Byggeri på det danske statsbesøg i Rusland i september netop for at åbne døre og skabe stærkere relationer og netværk på det russiske marked. - Danske virksomheder er vant til at arbejde på tværs af faglige grænser og landegrænser. Vi sammensætter hold af virksomheder og fagfolk med netop de kompetencer, der er nødvendige. Det er en model, vi med succes har anvendt i forbindelse med gennemførelse af internationale projekter, og det er også en model, som vi er overbevist om, vil kunne tilføre projekter i Rusland stor værdi, siger Henriette Thuen, chef for international afdeling i Dansk Byggeri. En kultur til forskel For virksomheden DEKO har kulturforskellen til tider været for stor til, at det kunne løses af de lokale samarbejdspartnere. DEKO leverer skillevægge og eksporterer til 35 forskellige lande. Men i Rusland har de oplevet potentielle kunder, som var mere interesserede i prisen end regler og certifikater. - Det er klart, at hvis vi brandsikrer en væg, og konkurrenterne ikke gør, så bliver vi dyrere, siger eksportchef Bjørn Zebitz og slår fast, at DEKO ikke vil slække på reglerne for at vinde kunder. 2 7

8 2 Foto COLORBOX Hvornår er der betalingsfrist? Køberen skal naturligvis overholde betalingsbetingelserne - det gælder både private forbrugere, business-tobusiness og offentlige kunder. Men hvilke regler gælder? Af POUL BRINCKER, advokat i Dansk Byggeri Når en bygherre og entreprenør indgår en aftale, aftaler de også en frist for, hvornår betalingen for arbejdet skal falde. Medmindre parterne vedtager noget andet, gælder betalingsreglerne i AB 92 eller ABT 93. AB står for almindelige betingelser, og ABT er almindelige betingelser for totalentreprise. Begge er standardregler, som normalt aftales ved, at der bliver henvist til dem i bygherrens udbud og i det efterfølgende kontraktgrundlag. To betalingsformer Der er i princippet to betalingsformer. Enten betales efter månedligt fremsendte acontobegæringer eller efter en forudbe- Mange tvister løses bedst og billigst mellem parterne, fremfor at erklære den anden part krig. Men det kræver naturligvis, at parterne har en god dialog. - Poul Brincker advokat i Dansk Byggeri 2 Foto Nicky Bonne stemt rateplan. Ved månedlige acontobetalinger skal betalingen, for at være rettidig, ske senest 15 arbejdsdage fra opkrævningens modtagelse, ellers skal der betales renter fra modtagelsen af acontoopgørelsen til betaling sker. Ved betaling af rater skal det ske til forfaldstid, som angivet i det skriftlige materiale. Ved for sen betaling påløber der renter. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen af opgørelsen. Hvis betalingen udebliver Hvis der ikke sker betaling af en acontoopkrævning eller en af ydelserne i rateplanen, kan entreprenøren efter et skriftligt varsel på fem dage vælge at standse arbejdet og derigennem lægge pres på bygherren. Udebliver betalingen helt, kan entreprisen eventuelt ophæves. Har bygherren stillet en betalingsgaranti, kan der kræves udbetaling fra denne garanti. Eventuelle tvister om tilbagehold eller betalingsnægtelse kan afgøres ved en såkaldt sagkyndig beslutning. Systemet fungerer således, at Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed udpeger en sagkyndig til at afgøre tvisten. Aftale med forbrugere Er aftalen indgået med en forbruger, gælder der andre regler, såfremt aftalen er baseret på ABF (Almindelige Betingelser for Forbrugere). Det er en standardaftale, som regulerer aftaleforholdet mellem entreprenør og forbruger. Udgangspunktet er, at der skal betales, når arbejdet er afleveret. Men det kan også indgå i aftalen med forbrugeren, at betaling sker løbende, fx når materialer er leveret, eller der er aftalt løbende betalinger for udført arbejde. I henhold til disse regler er der også mulighed for, at entreprenøren kan varsle standsning af arbejdet ved manglende betaling. Manglende betaling Manglende betaling er ofte det første tegn på en konflikt mellem bygherre og entreprenør. Såfremt bygherren mener, at der er fejl og mangler ved det udførte arbejde, kan tvisten eventuelt løses gennem et syn og skøn. Som nævnt ovenfor vil også en sagkyndig beslutning kunne løse en sådan tvist, idet den sagkyndige vil besidde de faglige kvalifikationer til også at bedømme, om der er mangler ved det udførte arbejde. Mange tvister løses bedst og billigst mellem parterne hvis de har en god dialog fremfor at "erklære den anden part krig". 2

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne,

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne, 2. Nr. årgang 9 5. årgang Nr. 1 Januar December Januar 21 21 214 2 Foto Ricky John Molloy TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Boligunderskud koster Danmark fem milliarder kroner Byggeri af storbyboliger er ikke

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Cash is king. Nej, desværre.

Cash is king. Nej, desværre. Cash is king Finanskrise, gældskrise, tillidskrise ny økonomisk krise? Det skorter ikke på kriser. Denne krise er dog mest af alt en pengekrise ikke mindst i videnserviceerhvervene. Af Søren Friis Larsen

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

DST - nyt. Kommuner sjusker med udbudsmateriale. Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal. Betalingsgarantier efter AB 92

DST - nyt. Kommuner sjusker med udbudsmateriale. Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal. Betalingsgarantier efter AB 92 DST - nyt November 2009 Kommuner sjusker med udbudsmateriale Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal Betalingsgarantier efter AB 92 Nu er Ungepakke 2 her Ny standardaftale - AB Forbrugeraftale

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept. 2011 VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

bladet ud af krisen Det har vi lært Sådan konsoliderer vi os Hvordan vi kommer videre Rundt om brancen Send os de bedste billeder

bladet ud af krisen Det har vi lært Sådan konsoliderer vi os Hvordan vi kommer videre Rundt om brancen Send os de bedste billeder Nr. 3 Marts 2012 bladet nyt fra dra Hvem skal have de fire priser på næste materielkonference? Materielbranchens nye blad danish rental association Materielkonferencen 2012 Tema: Ny vækst Vækstkaution

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen

Læs mere

Alternativ behandling

Alternativ behandling Alternativ behandling Virkeligheden er stadig præget af kapitaltørke og kreditklemme, og det hæmmer udviklingen af nye virksomheder i Danmark. Det er skidt nyt for samfundet, men faktisk også for de eksisterende

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

Leder Midt i finanskrisen er det endnu engang lykkedes flere

Leder Midt i finanskrisen er det endnu engang lykkedes flere Finansrådets Nyhedsbrev nr. 1 januar 2009 INDHOLD 1 Tillid gør banker til de bedste arbejdspladser 3 Leder Kreditpakke sikrer en robust finansiel sektor 4 Ti skarpe om kreditpakken 5 Dårlige økonomiske

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

DST - nyt. Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces. Unge vil i ny mesterlære. Ny type annoncefusk breder sig. Kommunerne er dårlige betalere

DST - nyt. Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces. Unge vil i ny mesterlære. Ny type annoncefusk breder sig. Kommunerne er dårlige betalere DST - nyt November 2008 Læs bl.a. om: Forenklet inkassoproces Unge vil i ny mesterlære Ny type annoncefusk breder sig Kommunerne er dårlige betalere Små virksomheder skal samarbejde om kommunale opgaver

Læs mere

Særnummer om indkøb og logistik

Særnummer om indkøb og logistik Særnummer om indkøb og logistik 3. årgang nr 7 oktober/november 2005 25 19 12 LEDER 5 Særnummer - om indkøb og logistik Anders Hundahl KORT OG GODT 8 Nyheder om bygge- og anlægsbranchen TEMA: INDKØB OG

Læs mere

3TIPS TIL STØRRE LIKVIDITET

3TIPS TIL STØRRE LIKVIDITET Bedre organisation Cash management skal op på ledelsesniveau DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Revurder tiltag Opnå de bedste resultater med det rette fokus Kredit- og debetkort Nye tiltag og

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere