Forsidefoto: Brøndby Nord. Foto: Harry Nielsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidefoto: Brøndby Nord. Foto: Harry Nielsen."

Transkript

1 Beretning 2009/2010

2 Forsidefoto: Brøndby Nord. Foto: Harry Nielsen.

3 Indhold Fire ministre på to et halvt år... 4 Debatten om de udsatte boligområder... 5 Lidt mere af det hele... 7 Styringsreformen har krævet omfattende informationsindsats... 9 Varm luft i klimadebatten...10 Salg af almene boliger...11 Byggeskadeforsikring af almene renoveringer...12 Flere sættes ud af boligen...13 Belastende sager ved grove overtrædelser af husordenen...14 Skandale med digital tinglysning...15 Mere gang i nybyggeriet og flere ledige lejligheder...16 Renoveringsstøtte og midler til boligsocialt arbejde...18 Forberedelser til den næste boligaftale...20 Indeklima og sunde boliger...21 Kredsene det organisatoriske fundament Brugertilfredshed med BL s kurser og uddannelser Der rådgives som aldrig før...25 Bladene blev evalueret og læserne skriver på nettet...27 BL som arbejdsgiverorganisation Et travlt år for AlmenNet Boligsocialnet Erfa samarbejdet...31 BL i tal...33 Redaktionen afsluttet april Udsendt til repræsentantskabet maj Beretning 2009/2010 3

4 Fire ministre på to et halvt år Der har været gang i svingdøren til det ministerembede, der har det almene område som sit ansvar. På to et halvt år har vi haft en socialminister, en velfærdsminister, en indenrigs- og socialminister og nu igen en ny socialminister, og med de skiftende titler på ministrene følger også relativt omfattende ændringer i ressortfordelingen. Indenrigs- og Socialministeriet fik således en levetid på under et år. Det er ikke bare et problem for de, som hele tiden skal ændre brevpapir, logo, it-system og meget andet. Også den politiske kontinuitet kan lide skade ved de hyppige omlægninger, og det har heller ikke ligefrem været fremmende for det mere langsigtede reformarbejde. Efter vedtagelsen af den såkaldte Forårspakke 2 med skattelettelser og moms m.v. og efter vedtagelsen af styrings- og finansieringsreformen, der var forberedt sidste forår, har det været småt med politiske initiativer. Lovforslag bebudet i statsministerens åbningstale er udeblevet, og i stedet har debatten været koncentreret om bandekrig, tinglysningsskandale og et mindre succesfyldt klimatopmøde. Den lovgivningsmæssige lediggang har fået oppositionen i Folketinget til i stedet at kaste sig over forskellige ministre ved at indkalde til et meget stort antal samråd. Der er også gået så meget inflation i indkaldelsen af samråd, at medierne efterhånden ignorerer dem. Det generelle politiske klima er præget af opvarmningen til det kommende folketingsvalg, hvor regeringen med den store regeringsrokade og det nye regeringsgrundlag har forsøgt at sætte en ny og offensiv dagsorden. Den danske samfundsøkonomi har været hårdt ramt af finanskrisen. Der er i årene 2008 og 2009 sket et fald i bruttonationalproduktet som mål på den samlede velstand med omkring 9 pct. i alt. Dette tab af velstand er ganske markant sammenlignet med nabolandene, og det er kun ubetydeligt mindre end det meget omtalte tab, som Island har været udsat for. Arbejdsløsheden er øget betydeligt, og faldet i den samlede beskæftigelse er endnu større end stigningen i den registrerede ledighed. Byggebranchen har især været hårdt ramt, selv om finansieringsreformen for det almene byggeri har ført til en klar stigning i antallet af tilsagn til nye almene boliger i 2009, men denne vækst har dog langtfra kunnet opveje den markante nedgang i det private boligbyggeri og i erhvervsbyggeriet. I den økonomiske og politiske debat står to forskellige strategier over for hinanden. Regeringen har efter gennemførelsen af skattereformen, som i de første år puster til den økonomiske aktivitet, nu bebudet smalhans især i forhold til de kommunale budgetter. Oppositionen kritiserer denne strategi voldsomt og har bebudet modforslag, som dog ved afslutningen af beretningens redaktion medio april endnu ikke var blevet præsenteret for offentligheden. Det er dermed næppe noget godt økonomisk og politisk klima, som en forventet forhandling om en ny boligaftale til efteråret skal finde sted i. Årets debat har også været præget af valgkampen forud for valget til kommuner og regioner i november, og ikke mindst debatten om bandekrig og urolighederne i nogle almene boligområder bar præg af det forestående kommunevalg. 4 Beretning 2009/2010

5 Debatten om de udsatte boligområder Årets største boligpolitiske dramatik har været knyttet til debatten om nogle meget omtalte begivenheder i en række udsatte almene boligområder. Den såkaldte bandekrig har fyldt voldsomt i medierne, og desværre kan det ikke benægtes, at dele af krigen er foregået i og omkring almene boligafdelinger og med deltagelse også af unge fra nogle af disse boligområder. Den stærke mediefokusering har ikke kunnet undgå at bidrage til et negativt billede af vilkårene ved at bo i nogle af disse byggerier, og det er helt forståeligt, at beboerne kan blive angste og utrygge, hvis der jævnligt er skyderier og anden grov kriminalitet. At en restaurant på Strandvejen i Hellerup og nogle ejerlejligheder i luksusklassen i Tuborg Havn så også har mærket frygten ændrer ikke på den kendsgerning, at det primært er de almene boligområder, som er blevet ramt. Det er svært at bebrejde medierne, at de rapporterer fra den slags begivenheder, selv om der indimellem også er tale om rent selvsving i medierne. Den mediemæssigt hårdest ramte bebyggelse har nok været Tingbjerg i København, fordi den meget omtalte chikane i forhold til den lokale præst også førte til nogle meget demonstrative politiske markeringer med den stærkt omtalte støttegudstjeneste en søndag formiddag med selveste statsministeren i kirken og det største politiopbud, der nogensinde er set i Tingbjerg. Det var næppe heller nogen tilfældighed, at denne gudstjeneste fandt sted kort forud for kommunevalget. Også bebyggelsen Tåstrupgård i Høje Taastrup Kommune kom i orkanens øje med baggrund i nogle mislykkede forsøg på at resocialisere en af bebyggelsens unge kriminelle. Også i denne medieomtale var der elementer af valgkamp, og der var travlt ved håndvasken fra en række af kommunalpolitikerne med den konservative borgmester som den mest hæderlige undtagelse, hvilket førte til en kanon stor valgsejr for borgmesteren. Tingbjerg. Foto: Polfoto. Også Nørrebro i København, Greve og Kalundborg var særligt udsatte i efterårets løb, og ud over den optrappede bandekrig var det også en gentagelse af nogle af de meget kedelige episoder med ildspåsættelse, hærværk og chikane imod politi og brandfolk i en række almene boligområder. Hver for sig er en del af episoderne måske ikke særligt farlige eller opsigtsvækkende, men tilsammen udgør de et yderst negativt billede i medierne. Bevilling i satspuljeforlig Den mediemæssige eksponering førte til en fornyet politisk debat om ansvaret for at gøre en indsats, og oppositionen har angrebet regeringen for at gøre for lidt bl.a. under henvisning til, at man har undladt at følge mere alvorligt op på de anbefalinger, som regeringens egen Programbestyrelse kom Beretning 2009/2010 5

6 med ved afslutningen af sit virke i slutningen af Da den politiske debat fandt sted nogenlunde samtidig med forhandlingerne om den såkaldte satspulje, blev partierne derfor også enige om en lidt hurtig beslutning om afsættelse af en yderligere pulje på 140 mio. kr. til forebyggelse af den type af begivenheder. BL har kritiseret den type af politisk reaktion, selv om det naturligvis er godt, at der søges skabt midler til øget forebyggelse. Det er desværre ikke udtryk for en langsigtet og gennemtænkt samfundsmæssig indsats og strategi, men snarere en lidt symbolsk afsætning af endnu en pulje uden rigtig at have gennemtænkt formål og indhold. Også politiets indsats har været genstand for en ganske omfattende debat, og der har været en betydelig kritik fra nogle af de berørte boligområder af en manglende politimæssig tilstedeværelse og opfølgning, og det har været fremført, at politireformen i hvert fald i en overgangsperiode har ført til en svækkelse af den politimæssige indsats. I det seneste halve år ser det ud som om, der har været en pause i de værste elementer fra bandekrigen, men det er netop i disse perioder, at det er vigtigt at gennemtænke mere holdbare løsninger, som uundgåeligt må involvere en langt stærkere indsats fra det offentlige i forhold til børn og unge, i forhold til folkeskoler, i forhold til fritidsmuligheder og i forhold til uddannelse efter folkeskolen, herunder til erhvervsuddannelserne. Det er indsatser, som ligger uden for boligpolitikkens område. Almen eftertanke De dramatiske begivenheder har også ført til eftertanke i en del almene boligorganisationer om den måde, det boligsociale arbejde organiseres på. Det har således været diskuteret, om de almene boligorganisationer måske nogle steder har påtaget sig et for stort ansvar for at medvirke til løsning af problemer, som helt åbenbart er en offentlig opgave, herunder en politimæssig opgave. Tåstrupgård. Foto: Polfoto. Det har været en diskussion, om der skal trækkes en mere præcis streg i sandet i det boligsociale arbejde, hvor boligorganisationerne klart siger fra i forhold til opgaver, som kræver større professionalisme og særlig faglig indsigt af psykiatriske specialister, psykologer, kriminalfolk og andre fagfolk. Dilemmaet har været, at indsatsen fra dette faglige miljø ofte har været mangelfuld, og så har det boligsociale arbejde forsøgt at opfange nogle af de problemer, som burde opfanges af andre. Her har begivenhederne nok gjort det klarere, at der er behov for at trække en grænse. Endelig har diskussionen også meget tydeligt afsløret, at kommunernes indsats og forankringen af det boligsociale arbejde i kommunerne lader meget tilbage at ønske, og i det hele taget er det særlige bevillingssystem med årlige puljer ikke hensigtsmæssigt, således som det omtales nedenfor under overvejelserne om det kommende boligforlig. 6 Beretning 2009/2010

7 Lidt mere af det hele Den heftige medieomtale af bandekrigen og de øvrige begivenheder i efteråret kom kort efter starten på BL s omfattende imagekampagne LIDT MERE AF DET HELE, og nogle kunne måske tro, at den kampagne var igangsat for at tage brodden af den debat, der dukkede op. Men en sådan sammenhæng var der ikke, selv om det ikke kan nægtes, at netop kampagnens understregning af mangfoldigheden i livet i Danmarks almene boliger fik en særlig dimension med medieomtalen af vanskelighederne i de udsatte områder. I den forbindelse har det været godt, at det ikke er en kampagne, som har forsøgt at tegne et rosenrødt skær af idyl, men et realistisk billede af mangfoldighed. Baggrunden for kampagnen er mange erfaringer med at få skabt tilstrækkelig opmærksomhed om vigtigheden af det arbejde, som udføres i de almene boligorganisationer og vigtigheden af, at der i det hele taget eksisterer denne mulighed på boligmarkedet. Det var ikke mindst de store vanskeligheder med at få taget de boligpolitiske udfordringer alvorligt, da BL i december udgav oplægget til et kommende boligforlig med debatoplægget En balanceret boligpolitik, der gjorde udslaget i bestyrelsens efterfølgende evaluering. Det kunne konstateres, at bevidstheden om vigtigheden af eksistensen af de almene boliger er behersket, og derfor igangsattes forskellige overvejelser om en ny imagekampagne. I løbet af vinteren og foråret 2009 blev forskellige modeller overvejet, og efter grundige debatter i forretningsudvalg og bestyrelse endte det med igangsætningen af kampagnen LIDT MERE AF DET HELE med tyngden på tv-reklamering suppleret med en mere begrænset dagbladsannoncering. Den samlede kampagne, der løber i forskellige faser fra september 2009 til og med september 2010, er Fakta om kampagnen: Kampagnens slogan er Lidt mere af det hele. Kampagnen er tilrettelagt af reklamebureauet Mensch i samarbejde med BL. Kampagnen er tilrettelagt i fem bølger fordelt over 13 måneder. I medierne kører kampagnen som tv-reklamer på danske tv-stationer primært TV 2 og som annoncer i Berlingske, Politiken og Jyllands- Posten, ligesom kampagnen er understøttet af et kampagnesite på nettet. Tv-reklamefilmen er produceret af filmselskabet Bacon og instrueret af reklamefilminstruktør Martin Werner også kendt fra tvreklamer for bl.a. Cafe Noir, Coca Cola Zero og SAS. Tv-reklamen findes i to længder: En version på 50 sekunder og en kort version på 20 sekunder. Musikken i tv-reklamen er lavet af det danske band The Floor Is Made Of Lava. Nummeret hedder 5-vice. Avisannoncerne består af reportagefotos fra almene bebyggelser taget af pressefotograf Jan Grarup, som er Danmarks mest præmierede pressefotograf. Tre af de bedste fotos er også udsendt som plakater. Jan Grarups fotos udkommer desuden også i bogform, ligesom 30 udvalgte fotos indgår i to vandreudstillinger. Kampagnesitet på er udarbejdet af Mensch og BL og giver basis-information om almene boliger og om, hvordan man får en almen bolig. Kampagnen slutter i weekenden september med at indbyde til åbent husarangementer Beretning 2009/2010 7

8 Gustav, lige inden han skulle hjem og ha børstet tænder. Foto: Jan Grarup. Sofia går ikke med hat, hun går med blomst. Foto: Jan Grarup. Selma og Haubart på petanque-banen i Brøndby Strand. Foto: Jan Grarup. De tre kampagneplakater. Foto: Pressefotograf Jan Grarup. prissat til i alt at koste ca. 13 mio. kr. over de to år, og det er midler, som bestyrelsen har besluttet afsat vel vidende, at det vil indebære et vist træk på egenkapitalen. Sigtet har været at vise mangfoldigheden af livet i de almene boliger som en styrke for derigennem også at skabe en fælles stolthed omkring denne boligform både i forhold til de aktive og i forhold til befolkningen som helhed. Kampagnen har fået en positiv modtagelse som et anderledes og fornyende element, men det er endnu for tidligt at vurdere, hvilke påvirkninger, som reelt kan forventes af en sådan kampagne. Problemet er her, at kampagnen konkurrerer med mange andre professionelt kommunikerede budskaber fra nogle, der har mange gange større budgetter til rådighed. Det er også en overvejelse, som bestyrelsen må gøre sig omkring en opfølgning af kampagnen. Det er ganske omkostningskrævende, hvis man for alvor skal vise sig i det samlede billede, og især det meget magtfulde tv-medie er særdeles omkostningskrævende, men til gengæld også langt det mest virkningsfulde. BL s bestyrelse vil på et møde i slutningen af maj måned gennemføre en mere omfattende debat om de fremtidige overvejelser omkring en mulig fortsættelse af en kampagnestrategi. Endelig er det besluttet at tilføre kampagnen mere energi her i den seneste fase. Der udgives således en bog med fotos af Jan Grarup, der har været anvendt i kampagnen, og to vandreudstillinger sendes rundt i landet til biblioteker og andre mulige udstillingslokaler i en længere periode. I den afsluttende runde i august-september planlægges også en stor afslutningsoffensiv kulminerende med forhåbentlig mange velbesøgte åbent hus arrangementer i weekenden den 11. og 12. september. Samtidig ændres der også i såvel tv-reklamen som i avisannoncerne hen mod dagen for åbent hus, så der også sker en direkte markedsføring af åbent hus, ligesom alle arrangementerne skal annonceres på kampagnesiden. 8 Beretning 2009/2010

9 Styringsreformen har krævet omfattende informationsindsats Lovændringer, der blev vedtaget i forsommeren 2009 med styringsreform og finansieringsreform, betød ikrafttræden af finansieringsreform allerede 1. juli 2009, mens styringsreformen trådte i kraft 1. januar Selve lovens vedtagelse skulle følges op af forskellige udvalgsarbejder og af bekendtgørelser og vejledninger, men det har trukket ud, og en del af de overvejede arbejdsudvalg er opgivet, ligesom ambitionsniveauet omkring vejledninger også er neddæmpet. Kun arbejdsudvalget omkring indholdet af den såkaldte dokumentationspakke er blevet gennemført, og det handler om retningslinjer for det materiale, der skal foreligge ved den særlige styringsdialog mellem kommune og boligorganisation, der er en af reformens afgørende nyheder. Også bekendtgørelserne trak det ud med at få færdige, og i efteråret måtte BL derfor efter aftaler med ministeriet på nogle områder lave midlertidige medlemsvejledninger. Kort før jul var bekendtgørelserne så blevet færdige fra ministeriets hånd, og en gigantisk papirmængde blev udsendt af BL til medlemmerne lige inden jul. Det har været et ganske omfattende arbejde, og det er fortsat efter jul med afholdelse af et stort antal temadage i løbet af vinteren med gennemgang af den nye lovgivning rundt omkring i landet for administrative chefer. forestået produktion af et indslag i Danmarks Radios såkaldte OBS-udsendelser i tv, hvor offentlige myndigheder kan informere borgerne om ny lovgivning m.v. BL er blevet godkendt som berettiget afsender på et sådant indslag i disse programmer, og indslaget, der er produceret med medvirken af komikeren Jacob Haugaard, forventes bragt i løbet af foråret. Endelig er arbejdet i bestyrelsens interne udvalg om styringsreform og struktur genoptaget efter reformens ikrafttræden med henblik på at sikre tilslutning til den information, som er nødvendig, herunder overvejelser om, hvordan styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer nu kan gå i gang for første gang i efteråret I dette arbejde er udgivet yderligere informationsmateriale, og Kommunernes Landsforening har også været inddraget i arbejdet. Det var oprindeligt hensigten, at styringsreformens ikrafttræden skulle være fulgt op af en landsomfattende debat i alle boligorganisationer og kommuner om den fremtidige struktur i den almene sektor organisationsmæssigt og administrativt. Men den forsinkede gennemførelse af selve reformen og den forsinkede udarbejdelse af de nødvendige informationsmaterialer gør, at denne strukturdebat først kan komme i gang i forlængelse af den første runde af styringsdialogen. Det har også været nødvendigt at udsende adskillige BL Informerer om forskellige detaljer i den nye lovgivning, og her har et helt særligt kapitel omfattet de komplicerede nye regler for opskrivning på venteliste i andelsboligforeninger, hvor der påhviler boligforeningerne et meget stort arbejde med at skrive ud til samtlige medlemmer og annoncere for at gøre opmærksom på, hvad de nye regler kræver, hvis boligforeningens medlemmer ønsker at stå på en venteliste til en bolig. Som en del af BL s særlige informationsindsats om de nye regler for andelsboligforeninger har BL også OBS-indslag med Jacob Haugaard om de nye ventelisteregler. Fra BL s hjemmeside: Beretning 2009/2010 9

10 Varm luft i klimadebatten I løbet af 2009 steg forventningerne dag for dag frem mod kulminationen af det store klimatopmøde COP15 i København i december måned. Statsministeren rejste rundt i hele verden, og alle verdens øjne hvilede på Danmark som den store frelser i forhold til den truende klimakatastrofe. I dansk politik var forventningerne også skruet op, og målsætningerne fejlede ikke noget med Fogh Rasmussens berømte tale om det CO 2 frie Danmark og ambitiøse mål for nedbringelse af energiforbruget i nybyggeriet med 3 gange 25 pct. i 2010, 2015 og Men virkeligheden står ikke mål med de højstemte forventninger. COP15 topmødet blev langtfra den succes, som nogen havde drømt om. På det mere jordnære plan om reduktion af energiforbruget i den eksisterende boligmasse kniber det gevaldigt. Reelt er der ikke sket fremskridt i forhold til de anbefalinger, som BL har været med til at give i det såkaldte partnerskab omkring energibesparelser. Der er ikke sikret en markant forøgelse af omfanget af almene renoveringsmuligheder, som for alvor vil have energibesparelser til følge. Der er endnu ikke taget initiativ til gennemførelse af den garantiordning via Landsbyggefonden, som BL har foreslået. Og der et slet ikke nogen som helst tegn på, at staten vil vedkende sig et ansvar som støttemulighed for gennemførelse af energibesparende arbejder i eksisterende boliger, der ikke ud fra en privatøkonomisk tankegang er rentable. I stedet soldede man de muligheder op, der var, da man gennemførte den midlertidige tilskudsordning til renoveringer som en del af Forårspakke 2 sidste år. Det blev til en bevidstløs uddeling af gaver til et antal ejerboligindehaver med begrænset beskæftigelsesvirkning og slet ingen bevidst energipolitik, og den almene sektor var reelt udelukket fra det gode selskab. Eneste reelle indsats er sket i tilknytning til reglerne for det almene nybyggeri, hvor finansieringsreformens lovgivning fra forsommeren 2009 også indeholdt dels skærpede energikrav svarende til 2010-normen allerede fra 1. juli 2009 og samtidig en vis forøgelse af rammebeløbet samt en bedre sikring af muligheden for totaløkonomiske hensyn. Hvordan de næste skridt omkring nybyggeriets lavere energiforbrug skal sikres i 2015 og 2020 blafrer i vinden. Mens regeringen således ikke har så meget at prale af på energifronten og i forhold til klimadebatten, så viste den almene sektor flaget i forbindelse med klimatopmødet. Som en del af de såkaldte NGOinitiativer deltog BL med udstilling af energirigtige løsninger i DGI-byen og ved en særudstilling i en almen boligafdelings lokaler lige ved siden af DGIbyen. Det var i DGI-byen, at alle græsrødderne holdt til i et meget malerisk miljø under de bevægede topmødedage. Der var også arrangeret busture med guide til interessante almene bebyggelser i hovedstadsområdet, og det fik en pæn modtagelse af de mange deltagere fra ikke mindre end 26 forskellige lande. En kinesisk delegation havde hjemmefra besluttet, at de ville ud at se Gyldenrisparken, og det hele foregik i godt humør, mens en del af deltagerne fra de varmere himmelstrøg frøs med anstand i de iskolde decemberdage. BL s repræsentantskab mødtes også til et særligt klima møde midt under topmødet, hvor der var temadebat med forskere og mulighed for også at tage på de guidede ture til nogle af udstillingsbyggerierne. 10 Beretning 2009/2010

11 Salg af almene boliger Den særlige forsøgslov om salg af almene boliger trådte i kraft 1. januar 2005, og gjaldt i første omgang i tre år til og med udgangen af Herefter var der en kort tænkepause, hvorefter regeringen på trods af løfter om det modsatte forlængede ordningen uændret i perioden fra 1. juli 2008 til og med udgangen af I denne periode på 4 ½ år er solgt i alt 44 almene boliger, og alle havde derfor også forventet, at rege ringen nu efter udløbet af den anden forsøgsperiode ville droppe ideologien og fremsætte et forslag til en mere permanent salgslov, der bl.a. med afskaffelse af den usaglige rabat og med krav om enighed mellem alle parter ville imødekomme BL s ønsker. BL har også tilkendegivet, at en sådan ordning, der sigter på anvendelse i udsatte områder med det formål at tilvejebringe en mere varieret beboersammensætning, vil få BL s tilslutning. BL har netop kritiseret, at de eneste, som hidtil har udvist interesse for at købe, har været meget ressourcestærke beboere i meget attraktive afdelinger med række- og gårdhuse eller andre tilsvarende bebyggelser med meget attraktiv beliggenhed. Derimod har der overhovedet ikke været interesse fra de udsatte afdelinger, som det ellers blev på stået fra regeringens side, da loven blev introduceret det var et af flere midler i kampen mod den såkaldte ghettoisering. Imidlertid er det forventede lovforslag udeblevet, selv om det var bebudet i den skriftlige del af åbningstalen, og regeringen har nu tilkendegivet, at en lovrevision er udsat til næste folketingssamling. Hvad der ligger bag denne udsættelse, er der ikke oplyst noget om. Man kan håbe, at der ikke går ideologi i sagen, og at der vælges en fornuftig fremtidig salgsmodel baseret på enighed, uden rabat og med mulighed for tænksomme salg i udsatte boligområder. Kun ganske få steder er der solgt almene boliger, som her i Plantagebyen i Hjørring. Foto: Axel Søgaard. Beretning 2009/

12 Byggeskadeforsikring af almene renoveringer I det særlige lovkatalog i forbindelse med statsministerens åbningstale i oktober var også bebudet en lovgivning om indførelse af en byggeskadeforsikring for almene renoveringsarbejder. Sigtet var at etablere en forsikring af de ofte meget omkostningskrævende renoveringsarbejder, som udføres på de almene boliger, i princippet svarende til den, der siden 1986 har været gældende for det almene nybyggeri. En ny lovgivning har været forberedt i ministeriet, og der har været afholdt adskillige møder. Lovgivningen har bl.a. sigtet på de meget store renoveringsarbejder, som udføres med støtte fra Landsbyggefonden, og idet sigtet endvidere har været, at den nye ordning også skal forvaltes af Byggeskadefonden. Møderne har haft til formål at afklare de forskellige tekniske detaljer, som en sådan ordning i givet fald skal indeholde, herunder har det været drøftet, hvordan der skal ske en afgrænsning mellem renoveringsarbejder, der skal omfattes af ordningen, og mere ordinær vedligeholdelse, som ikke skal omfattes. Også det administrative med indberetning af renoveringsarbejderne har været genstand for drøftelser, da der til en del af renoveringsarbejderne ikke er samme system med tilsagn, som kendes fra nybyggeriet. Endelig har de foreløbige drøftelser også drejet sig om den forventede økonomi i en ordning, og her er forventningen, at ordningen indtil videre vil blive baseret på samme bidrag som ved nybyggeriet en pct. af anskaffelsessummen men også afgrænsningen af begrebet anskaffelsessum skal fastlægges, da der ikke er en så entydig definition som ved nybyggeriet. Renoveringsarbejde på facade i Kanalens Kvarter i Albertslund. Foto: Jørgen Jørgensen. Alt i alt var det forventet, at et lovforslag efter de stedfundne drøftelser ville være fremsat i marts måned, men ministeriet meldte i løbet af marts måned ud med en oplysning om, at lovforslagets fremsættelse var udsat til næste folketingssamling angiveligt, fordi de tekniske detaljer ikke var helt afklaret. BL har deltaget positivt i drøftelserne om den nye ordning, og håbet er, at der nu kommer en endelig lovgivning i løbet af efteråret, som mange almene boligorganisationer givetvis vil være interesseret i. 12 Beretning 2009/2010

13 Flere sættes ud af boligen Igennem en del år har den årlige statistik fra Domstolsstyrelsen givet genlyd i medierne, fordi der år for år har været konstateret en betydelig vækst i antallet af familier, som sættes ud af deres bolig ved fogedens hjælp på grund af lejerestancer. Problemerne findes i mange almene boligområder, og normalt er der tale om store sociale tragedier, som ikke bare rammer den pågældende familie, men som også oftest medfører betydelige tab for boligorganisationerne, fordi der ofte er en ubetalt regning, som det er umuligt at inddrive. Derfor har der været stor politisk opmærksomhed om problemet, og i foråret 2009 blev gennemført en lovændring, som bl.a. skulle sikre en indberetningspligt fra boligorganisationerne til kommunernes sociale forvaltninger, inden fogedsagerne for alvor går i gang. Det er endnu for tidligt at vurdere, om lovændringen har haft nogen nævneværdig effekt, men det kan dog konstateres, at stigningen i antallet af udsættelser i andet halvår af 2009 har været lidt afdæmpet i forhold til det, som er oplevet i tidligere år. Der er dog næppe grund til at tro på mirakler ved en lidt mere tæt kontakt til kommunernes sociale forvaltninger, hvis ikke der samtidig sker ændringer i det forsørgelsesgrundlag, som en række meget vanskeligt stillede familier i dag har. Det gælder især de familier, som er blevet ramt af den lavere starthjælp til flygtninge, af kontanthjælpsloftet og af indførelsen af den særlige 450-timers-regel. Figur 1. Antal udsættelser Antal Kilde: Domstolsstyrelsen husleje, og det er ikke bare sløseri og misbrugsproblemer bag denne kendsgerning. Der er for en hel del familier simpelthen ingen fornuftig sammenhæng mellem de udgifter, som er forbundet med at opretholde livet inklusiv at opretholde en bolig og de begrænsede indkomster, som er til rådighed, og det mest tragiske er, at det også rammer et ikke uvæsentligt antal børn. År udsættelser Disse problemer har været flittigt debatteret i den løbende strid mellem regering og opposition, og der har været stor debat om indførelse af en såkaldt fattigdomsgrænse eller ej til måling af udbredelsen af fattigdom. For de almene boligorganisationer er denne diskussion om, hvornår man er fattig, mindre relevant end den kendsgerning, at mange familier i Danmark desværre døjer meget alvorligt med at betale deres Beretning 2009/

14 Belastende sager ved grove overtrædelser af husordenen Hvor fogedretterne årligt får ekspederet et betydeligt antal sager om udsættelser på grund af restancer, selv om sagsbehandlingstiden også her har været ramt af forsinkelser, så har det knebet meget mere med den anden type af udsættelser, som drejer sig om meget belastende sager ved grove overtrædelser af husordenen. Her er der et afgørende hensyn til de andre beboere i området, som i mange tilfælde har døjet med nogle naboer, der har udvist en helt uacceptabel adfærd, i alt for lang tid. Baggrunden er bl.a. den almindelige langsommelighed ved domstolene, herunder en berammelsestid ved boligretterne, som kan være meget lang, og som ikke er blevet mindre efter domstolsreformen. Men baggrunden er også selve systemets indretning, hvor fogedretterne ofte afviser udsættelser i husordenssager, fordi der her typisk skal føres bevis med de retssikkerhedsgarantier, som gælder ved en almin delig domstol. Det har ført til nogle meget omtalte sager, hvor sagen fra Belvederevej i Helsingør skabte en meget stærk medieopmærksomhed. Her havde en voldelig familie skabt så store problemer for øvrige beboere, at boligselskabet lidt provokatorisk tilbød de skadelidte familier at blive genhuset i en anden bolig. Sagen blev løst ved kommunal smidighed, så den voldelige familie fik en anden bolig, men medieomtalen gav så megen genlyd, at selv statsministeren gik på banen og udtalte, at det var uacceptabelt for de skadelidte familier. BL benyttede også anledningen til en fornyet henvendelse til justitsminister og samtidig til socialminister med en opfordring til at gøre noget ved problemerne både i form af en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne generelt og ved at åbne mere op for, at fogedretterne også i åbenbare tilfælde skal kunne træffe afgørelser om udsættelser også i sager om grove overtrædelser af husordenen. BL s henvendelse har omsider båret frugt i form af et notat fra de to ministerier, hvor der bebudes både en opstramning omkring tidsfrister og øget mulighed for afgørelse i fogedretterne i de helt åbenlyse sager. Hvordan det i praksis vil forløbe, er endnu umuligt at vurdere. Der var stor mediebevågenhed, da en familie blev flyttet i forbindelse med overtrædelse af husordenen på Belvederevej i Helsingør. Foto: Scanpix 14 Beretning 2009/2010

15 Skandale med digital tinglysning Et af de største boligpolitiske stridspunkter i årets løb endte med at blive noget så fredeligt som en teknisk reform af tinglysningssystemet med en overgang fra pen og blæk til en digital form. Skibet skulle sejle den 8. september, men det viste sig meget hurtigt, at skibet tog alvorligt med vand ind. I starten havde det lidt karakter af begyndervanskeligheder med et nyt it-system, men begyndervanskelighederne gik ikke over, og skandalen tog til i styrke. Sagerne hobede sig op i Hobro, hvortil tinglysningsrettens præsident har til huse med sine mange nye medarbejdere. Problemerne omfattede alle former for tinglysning, men det viste sig efterhånden, at systemet slet ikke var gearet til at kunne tinglyse pantebreve ved realkreditbelåning af almene boligafdelinger. Her var der et såkaldt adkomstproblem bestående i, at afdelingerne tilhører boligorganisationen som ejer, men det er afdelingen, som hæfter for lånet, og derfor ville det give forkerte resultater, hvis boligorganisationernes såkaldte CVR-nummer blev anvendt som den, der hæfter for lånet. BL påpegede problemet i forhold til præsidenten for tinglysningsretten, og realkreditinstitutterne påpegede det samme, men problemet blev ikke taget alvorligt. Ved et afgørende møde i begyndelsen af december mellem ministeriet, realkreditinstitutterne og BL blev problemerne skåret ud i pap, og BL pressede sammen med realkreditten på for at få gennemført en særlig statslig garantiordning som en midlertidig løsning, indtil systemet var rettet til. Men det trak ud med en sådan garantiordning, og i januar måned gik BL derfor hårdt i medierne med en påvisning af de uhyrlige omkostninger, som de almene beboere kunne blive påført ved denne nye statslige it-skandale. løfte om en ordning, så beboerne ikke blev urimeligt ramt. I mellemtiden var sagen også blevet så alvorlig for Justitsministeriet og tinglysningsretten, at man begyndte at tage problemet mere alvorligt, og i en intensiv møderække i løbet af nogle dage fandt tinglysningssystemet og realkreditinstitutterne så ud af en metode, hvor der med lidt håndkraft kan sikres gennemførelse af tinglysningen af alle almene pantebreve. Hermed var presset for den særlige statslige garantiordning også fjernet, og ved et af de utallige samråd om skandalen har den nye socialminister i marts måned ændret signaler og tilkendegivet, at en særlig almen løsning kan bestå i, at eventuelle underskud, der måtte være opstået som følge af manglende tinglysning, vil kunne afskrives over 20 år i stedet for den normale periode på 3 år. Tilbage omkring de almene boliger er herefter den almindelige forsinkelse, som alle tingslysninger er blevet ramt af, og i den forbindelse er der en fortsat debat om et muligt erstatningsansvar for staten i forhold til de merudgifter, som skandalen har påført mange husejere, herunder også de almene boligafdelinger. Justitsministeren har anmodet kammeradvokaten om at vurdere et eventuelt erstatningsansvar, men denne vurdering lader vente på sig her ved afslutningen af beretningens redaktion medio april. I mellemtiden rasler Danske Boligadvokater med sablen og truer med retssager. BL følger denne debat meget nøje, da sagen om mulig erstatning selvsagt skal forfølges, hvis der skønnes muligheder for at vinde, men ved reaktionens afslutning er BL fortsat i en undersøgende og afventende fase, da eventuelle retslige skridt kan være meget omkostningskrævende, hvis ikke der er udsigt til at kunne vinde sagen. Medieomtalen gav så meget genlyd, at den tidligere indenrigs- og socialminister nåede at udstede et Beretning 2009/

16 Mere gang i nybyggeriet og flere ledige lejligheder Med finansieringsreformens ikrafttræden 1. juli 2009 kom der noget mere gang i tilsagnene til alment nybyggeri. Reformen betød som bekendt en nedsættelse af startlejen i en nybygget standardbolig med næsten kr. månedlig, der skete en mindre forhøjelse af den maksimale anskaffelsessum i nogle områder og endelig blev den kommunale grundkapital halveret fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen foreløbig frem til udgangen af Figur 2. Tilsagn til almene boliger fordelt på typer Antal Familieboliger Kilde: Landsbyggefonden Ungdomsboliger Ældre- og plejeboliger Som det ses af figuren 2, så skete der næsten en fordobling af antal boliger med tilsagn i 2009 i forhold til året før, således at der i alt blev givet tilsagn til ca almene boliger i Det er dog fortsat et relativt beskedent nybyggeri sammenlignet med tidligere tider, indtil der i 2007 næsten kom et totalt stop i et år og kun en langsom start i Det fremgår også, at det fortsat er ældreboligerne, som dominerer, mens ungdomsboligbyggeriet er uhyre behersket. År Figur 3 viser tilsagnenes geografiske fordeling med kun få tilsagn i Region Nordjylland og Region Sjælland, mens det i 2009 er Region Midtjylland og Hovedstaden, der tegner sig for hovedparten af tilsagnene. Figur 3. Tilsagn til almene boliger fordelt på regioner Antal Nordjylland Sjælland Kilde: Landsbyggefonden Midtjylland Hovedstaden 2008 Syddanmark 2009 Det øgede antal tilsagn i 2009 er tidsmæssigt faldet sammen med en ikke ubetydelig vækst i antallet af ledige boliger, som det fremgår af figur 4. Det samlede antal ledige boliger er nået op på næsten 2.800, og historisk set er det et meget højt antal ledige boliger, som vi skal helt tilbage til anden halvdel af 70 erne for at have oplevet i samme omfang. En nærmere analyse viser, at det fortsat er i udkantområder i Nord, Syd og Vestjylland, at ledigheden er størst, men væksten har været størst i Østjylland og i hovedstadsregionen, hvor ledigheden tidligere var nærmest ikke eksisterende. I hovedstadsregionen er der en vis ledighed i de dyreste boliger i nybyggeriet i Ørestaden og i Sluseholmen, men det er bemærkelsesværdigt, at der også forekommer en lidt mere spredt ledighed i ældre og billige afdelinger, herunder også i afde- År Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 16 Beretning 2009/2010

17 Figur 4. Ledige lejligheder hos BL s medlemmer primo året Antal År Kilde: Landsbyggefonden. linger, som er kendt for en belastet beboersammensætning. Denne nyeste tendens er måske den mest betænkelige, fordi det kan antyde, at der også kan være et problem med den kvalitative konkurrenceevne bl.a. som følge af beboersammensætningen. Det er mindre overraskende, at der i det allerdyreste nybyggeri og i udkantområder med befolkningstilbagegang kan forekomme ledighed. Det kan også forekomme overraskende, at ledigheden stiger samtidig med, at efterspørgslen efter ejerboliger er i bund, og den mest nærliggende forklaring på det fænomen kan være, at det er den generelle økonomiske afmatning, som generelt får boligefterspørgslen til at falde i alle boligformer. Under alle omstændigheder er udviklingen så markant, at BL i samarbejde med økonomerne i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har igangsat en række analyser i et forsøg på at finde mulige årsagssammenhænge. Spinderiet i Skolegade, København. Foto: Jørgen Jørgensen. Beretning 2009/

18 Renoveringsstøtte og midler til boligsocialt arbejde Landsbyggefonden har i 2009 fortsat den aktivitet omkring støtte til renoveringsarbejder og støtte til boligsocialt arbejde, som blev fastlagt med boligaftalen i For renoveringsstøtten betyder det tilsagn til årlige investeringer på 2,4 mia. kr. i 2006-priser, hvilket i 2009 har muliggjort tilsagn til investeringer på godt 2,5 mia. kr., således som det fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Tilsagn 2009, skema A t. kr. Byggeskadeudbedring Miljøforbedring Ombygning/sammenlægning lejligheder Handicapforanstaltninger I alt Kilde: Landsbyggefonden. Det ses også, at den største del af investeringerne omfatter byggeskadeudbedring i bred forstand, men der er også betydelig investering i tilgængelighed og ændringer af lejlighedsstruktur, mens miljøforbedringerne udgør den mindste del. De årlige rammer til renoveringsstøtten er langtfra nok til at imødekomme behovet. I tabel 5 på side 19 nederst er vist den samlede ansøgningsmasse til renoveringsstøtte pr. 1. januar 2010, og det fremgår, at der fra ca almene boliger er ansøgninger om investeringer på godt 16 mia. kr. Den lovbestemte ramme udgør i alt ca. 7,9 mia. kr., hvoraf fremgår, at der allerede i dag er opstået en kø på mere end 8 mia. kr. i investeringsønsker, som ikke kan imødekommes inden for rammerne af den del af forliget, som rækker frem til og med Behovet for et markant løft i rammen for renoveringsstøtten er åbenbar, som det også ses af tabel 5. Fonden har også i 2009 lavet den foreløbige udmelding af huslejestøtte og de boligsociale midler for den såkaldte 2010-pulje, der er den sidste del af de rammer til huslejestøtte og boligsocialt arbejde, som blev fastlagt med boligaftalen fra Den foreløbige fordeling af 2010-puljen til boligsocialt arbejde fremgår af tabel 3 og 4 på side 19, og der er fore løbig udmeldt tilskud for 163 mio. kr., idet de resterende 37 mio. kr. beholdes som en reserve. Fordelingen af 2010-puljen sker med en noget mindre andel til hovedstadsregionen, end når der ses på det samlede billede af alle årene med tilskud til boligsocialt arbejde i Endelig er der i tabel 2 nedenfor vist en oversigt over, hvordan de samlede tildelinger i årene er fordelt efter indsatstyper, og det fremgår, at godt 1/3 går til indsatser for børn og unge. Tabel 2. Fordelingen af de boligsociale midler * på indsatstyper Samlede indsats i mio. kr. i % Børn/Unge/Familie Beskæftigelse/ Uddannelse Beboernetværk, generelle beboeraktiviteter mm Sundhed 84 5 Image og kommunikation Nye samarbejdsformer og forsøg Udsatte grupper 72 4 Ialt *) Inklusiv lokal medfinansiering. Kilde: Landsbyggefonden. 18 Beretning 2009/2010

19 Tabel 3. Fordelingen af de sociale aktivitetsmidler efter regioner og de større kommuner Antal ansøgninger Ansøgt beløb i % Antal i kr. tilsagn foreløbige tilsagn i kr. i % København og Frederiksberg Øvrig Region Hovedstad Region Sjælland Odense Øvrig Region Syddanmark Århus Øvrig Region Midtjylland Ålborg Øvrig Region Nordjylland Hele landet Kilde: Landsbyggefonden. Tabel 4. Oversigt over den samlede boligsociale pulje Antal tilsagn Helhedsplaner/ projekter Samlede støttebeløb* % af støtten København og Frederiksberg Øvrig Region Hovedstad Region Sjælland Odense Øvrig Region Syddanmark Århus Øvrig Region Midtjylland Ålborg Øvrig Region Nordjylland Hele landet *) I alt er rammen på 1,2 mia. kr. De resterende midler er afsat til ERFA-arbejdet, den landsdækkende evaluering, fondens bidrag til Center for Boligsocial Udvikling samt til yderligere forhandlinger med enkelte ansøgere. Kilde: Landsbyggefonden. Tabel 5. Ansøgningsmasse pr. 1. januar 2010 Tæt-lavt byggeri Etagebyggeri I alt Byggeri ibrugtaget Boliger Støttede arb. mio. kr Boliger Støttede arb. mio. kr Boliger Støttede arb. mio. kr Før I alt Kilde: Landsbyggefonden. Beretning 2009/

20 Forberedelser til den næste boligaftale Med udsendelsen af debatoplægget En balanceret boligpolitik i december 2008 forsøgte BL at få hul på en debat med politikerne om, hvad en kommende boligaftale bør indeholde, men det vil være en overdrivelse at påstå, at politikerne for alvor meldte noget ud. Lysten til at debattere noget, som måske ligger mere end et år ude i fremtiden, var yderst behersket, og det må konstateres, at der fortsat i det politiske miljø er dømt tavshed om alle overvejelser. BL har i denne situation forsøgt at forberede den kommende debat dels med afklaringer af holdninger i BL s bestyrelse og dels ved en række mere selektive kontakter bl.a. i forhold til Radikale Venstre, som ved de seneste boligforlig har indtaget en nøglerolle. Disse kontakter omfatter også de skiftende ministre og embedsværket, men det er indlysende, at de hyp pige skift på ministerposten ikke gør det lettere. I løbet af perioden frem til den forventede egent lige forhandlingsrunde i oktober og november vil de politiske kontakter blive intensiveret, men også her er der sket mange personudskiftninger, som vanskeliggør en mere kontinuerlig kontakt. I bestyrelsens debat er sket en klar prioritering af målene for en kommende boligaftale. Det handler primært om anvendelsen af midlerne i Landsbyggefonden. Der skal arbejdes for størst mulig forøgelse af rammen til renoveringsstøtte for at få bugt med den meget store pukkel af ansøgninger og for at få langt mere gang i fremtidssikringen af de almene boligområder. omfattende investeringer som ønskeligt. Betalingsevnen blandt de almene beboere er så behersket, at de nødvendige fremtidssikringer af boligerne kræver betydeligt omfang af støtte også ud over selve renoveringsstøtten. Endelig skal der arbejdes for helt at fjerne fondens bidrag til aflastning af statskassen ved nybyggeriets finansiering. De samlede behov for midler fra fonden er sammenholdt også med de tidligere krav bl.a. om betaling til nybyggeriet af en så betragtelig størrelse, at det også fortsat vil være nødvendigt med en betydelig statslig mellemfinansiering. Ud over denne helt nødvendige debat om Landsbyggefonden, så udestår også spørgsmålet om en mere aktiv energibesparende indsats i det bestående byggeri, og her kommer man ikke uden om den aktivitet, der følger af øgede renoveringsrammer for Landsbyggefonden og med indførelsen af en garantiordning i fonden, som BL har foreslået flere gange. Hertil kommer egentlig offentlig støtte, hvis der for alvor skal gang i investeringerne. Endelig er nybyggeriets finansiering igen et hot emne, og det er måske mindre realistisk at få skabt yderligere nedsættelser af startlejen i denne omgang så kort tid efter finansieringsreformen fra 2009, men under alle omstændigheder er det meget vigtigt at fastholde den lavere kommunale grundkapital og meget gerne supplere med udvidet låneadgang til kommunerne. Men det er også indlysende, at regeringens bebudede spareinitiativer i forhold til kommunerne ikke øger optimismen omkring den kommunale økonomi. Der skal ske fortsatte bevillinger til boligsocialt arbejde, men der skal arbejdes aktivt for at få erstattet puljesystemet med en mere løbende bevillingsproces. Der skal afsættes flere midler til huslejestøtte, da det ellers ikke vil være muligt at gennemføre så 20 Beretning 2009/2010

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Målsætningsprogram ??????

Målsætningsprogram ?????? Målsætningsprogram 2010-2014?????? Hvilke emner????????? Debatteres i kredsene i foråret 2010 Påbegyndes af bestyrelsen og udkast udsendes Godkendes på repræsentantskabsmøde i 2010 BO-Vest Sørup Herregård.

Læs mere

et ordentligt tilbud på boligmarkedet

et ordentligt tilbud på boligmarkedet Danmarks almene boliger et ordentligt tilbud på boligmarkedet Handlingsplan for 2010-2011 Tekst mangler. Foto: Jan Grarup. www.danmarksalmeneboliger.dk Sofie og Marikka. Sommerens sidste badetur i Randers.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Partnerskab med KL om flygtninge

Partnerskab med KL om flygtninge Aktuel politik Partnerskab med KL om flygtninge Problemstilling markant forskellig i udkant og byområder. Integrationsopgave vigtig alle steder. Planloven Grundkapital Regeringen og KL er enige om frem

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Talepapir Handlingsplan 2010-11

Talepapir Handlingsplan 2010-11 Talepapir Handlingsplan 2010-11 Handlingsplanen skal sætte rammerne for det kommende år på baggrund af Målsætningsprogrammet. Jeg skal ikke trætte jer med at gennemgå hver eneste pind. I har jo alle sammen

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg forenede Boligselskaber

Referat af styringsdialogmøde Frederiksberg forenede Boligselskaber Mødet blev afholdt på Frederiksberg Rådhus. Fra Frederiksberg forenede Boligselskaber: Forretningsfører Kim Geertsen, områdechef Lone Skriver og konsulent Hanne Müller Fra Frederiksberg Kommune: Leder

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling.

Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling. 1 Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling. Træk ved udviklingen af den almene sektor 1945-1959 Boligmangel og bolignød 1960-1974 Byplanlægning- og industrialisering 1975 2000 Spredning og

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Dato: 28. november 2014

Dato: 28. november 2014 Dato: 28. november 2014 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. Bilag Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. Bilag Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. I. Baggrund Kommunen yder i dag det såkaldte grundskyldstilskud til en række kollegier og ungdomsboliger,

Læs mere

VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025

VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025 1 Udkast til politisk udspil: En ny dansk ghettostrategi VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025 Skitse til en national ghetto-strategi, der skal afvikle de danske ghettoer i 2025 Efter 20 års arbejde med at afvikle

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

NÅR FOGEDEN BANKER PÅ PRESSEMØDE

NÅR FOGEDEN BANKER PÅ PRESSEMØDE NÅR FOGEDEN BANKER PÅ PRESSEMØDE Torsdag den 20. december kl. 10. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Faktaark 1 - Udviklingen i antallet af fogedsager med effektiv udsættelse i perioden 2002 til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere