Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt"

Transkript

1 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har heller ikke en skolepraktikplads og kan dermed ikke færdiggøre deres uddannelse. Manglen på praktikpladser kan betyde, at mange tusinde unge forsinkes i deres uddannelse, eller at de i værste fald slet ikke får en uddannelse. Et års forsinkelse koster i gennemsnit den enkelte kr., mens det koster 1,3 mio. kr. slet ikke at få uddannelsen. Samtidig går samfundet glip af næsten kr. i tabt velstand ved et års forsinkelse og næsten 3 mio. kr. pr. person hver gang én ung ikke gennemfører sin uddannelse og i stedet forbliver ufaglært. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 4. juni 2012 Analysens hovedkonklusioner Knap elever på erhvervsskolerne står lige nu uden en praktikplads. Få har en skolepraktikplads, men langt de fleste har ingen praktikplads overhovedet. Mange tusinde unge har på grund af praktikpladsmanglen ikke mulighed for at gennemføre deres uddannelse. I bedste fald bliver de unge forsinkede på uddannelsen, fordi det er svært at finde en praktikplads. I værste fald får de unge slet ingen uddannelse. Analysen viser, at det er dyrt, hvis de unge ikke fuldfører uddannelsen. Det koster i gennemsnit 1,3 mio. kr. for den enkelte i tabt livsindkomst ikke at få en erhvervsuddannelse og i stedet at gå gennem livet som ufaglært. Et års forsinkelse i at fuldføre uddannelsen koster den unge knap kr. på den disponible livsindkomst. Forsinkes man to år er regningen kr. Samfundsmæssigt er regningen tabt velstand. Et års forsinkelse koster knap kr. i tabt velstand for samfundet, mens tabet ved at én ung slet ikke gennemfører uddannelsen er 2,8 mio. kr. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Figur 1A og 1B viser udviklingen i praktikpladsmanglen. Det ses af figur 1A, at praktikpladsmanglen har ligget højt siden 2010, hvor tallene måned for måned har vist, at omkring elever står og mangler en praktikplads i en virksomhed. En del af eleverne har fået en skolepraktikplads. Men af figur 1B ses det, at elever står helt uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, da de hverken har en skolepraktikplads eller en praktikplads i en virksomhed. Figur 1A. Praktikpladsmangel, brutto Antal pers Praktikpladssøgende elever i alt (bruttosøgende) Antal pers Praktikpladssøgende elever i alt (bruttosøgende), sæsonkorr Anm.: Praktikpladssøgende elever, brutto, dvs. elever der ikke har en aftale med en virksomhed. Kilde: AE pba.praktikpladsstatistikken hos Undervisningsministeriet, marts Figur 1B. Elever uden for SKP Antal pers. Antal pers Praktikpladssøgende udenfor SKP Praktikpladssøgende udenfor SKP, sæsonkorr. Anm.: Praktikpladssøgende elever uden for skolepraktik. Kilde: AE pba.praktikpladsstatistikken hos Undervisningsministeriet, marts Tabel 1 giver et overblik over den aktuelle praktikpladsmangel baseret på de nyeste tal fra marts 2012 (offentliggjort i maj 2012) 1. Knap elever står lige nu uden en praktikaftale hos en virksomhed, mens har fået en aftale om skolepraktik. Selvom det betyder, at de unge ikke kommer ud i en virksomhed, så har de mulighed for at færdiggøre uddannelsen med en skolepraktikplads. Det alarmerende er imidlertid, at der er i alt elever, der hverken har aftale om skolepraktik eller virksomhedspraktik. Det er næsten flere end i 2008 og næsten 800 flere end for bare et år siden. Bare på et år er antallet af elever uden for skolepraktik steget med 16 procent. En måde at vise, hvor skidt det står til, er at sætte antallet af nye aftaler med virksomhederne i forhold til hvor mange elever, der lige nu mangler en praktikplads. De nyeste tal fra marts måned viser, at der er 3,2 elev, der mangler en plads, hver gang, der er én elev, der får en aftale om praktik med en virksomhed. Før krisen var det tal 1,7, så det er med andre ord blevet dobbelt så svært at finde praktikplads i dag, som det var for fire år siden. Sammenligner man med situationen for et år siden, så er det blevet en halv gang sværere at finde praktikplads antallet af søgende pr. plads er gået fra 2,1 til 3, Tallet for antallet af elever, der mangler praktikplads, dækker kun de elever, der har afsluttet grundforløbet. En del elever på SOSU og PAU (pædagogiskassistentuddannelse) skal ikke tage grundforløbet, da de er over 18 år. De ansøgere, som søger direkte på hovedforløbet, men mangler praktikplads, registreres derfor ikke i den officielle statistik, og derfor er tallet for elever uden praktikplads reelt set større, end tallene giver udtryk for. Der findes imidlertid ingen statistik, der dækker hele området. 2 Der er tale om et mål, der sætter en bestand (mangel) i forhold til en bevægelse, nemlig antallet af nyindgåede aftaler. Derfor er målet meget følsomt over for både sæsonudsving og måleperiode. Havde man målt nye aftaler over fx kvartaler, så havde det givetvis vist en anden sammenhæng. 2

3 Tabel 1. Overblik over praktikpladsmanglen, marts 2008-marts 2012 Bruttosøgende elever, u. plads i virksomhed mar-08 mar-10 mar-11 mar-12 Ændring Ændring Antal pers. Antal Pct. Antal Pct , ,0 - heraf under 2 mdr , ,5 - heraf over 2 mdr. i SKP , ,7 - heraf over 2 mdr. og uden for SKP , ,8 Nye aftaler , ,5 Praktikpladssøgende uden for skolepraktik i alt , ,3 Antal søgende pr. nyindgået plads 1,7 2,3 2,1 3,2 - - Anm: Tabellen viser antallet af praktikpladssøgende elever, dvs. elever der ikke har en aftale med en virksomhed. Tallene er delt efter, om eleverne har ventet mere end 2 mdr., og om eleverne har en skolepraktikplads. Tallene er afrundet til nærmeste 10 er. Tallene er ikke sæsonkorrigerede. Kilde: AE på baggrund af Praktikpladsstatistikken på uvm.dk. Seneste opdatering fra marts Tabel 2 viser, hvor praktikpladsmanglen er størst. Det ses, at det er inden for fagene malere, medieproduktion og elektriker med datakommunikation, at manglen på praktikpladser i virksomhederne er størst. En del store håndværksfag som tømrere, mekanikere og elektrikere er ligeledes hårdt ramt med 5-8 praktikpladssøgende elever for hver gang, der laves én ny aftale. Tabel 2. Praktikpladsmangel fordelt på indgange, marts 2012 Antal pers. Pct. Antal søgende pr. nyindgået plads Bil, fly og andre transportmidler ,8 8,5 - heraf personvognsmekaniker 605 6,2 8,0 Bygge og anlæg ,3 6,1 - heraf tømrere 831 8,5 5,3 - bygningsmalere 622 6,3 12,7 Bygnings- og brugerservice 103 1,0 1,3 Dyr, planter og natur 353 3,6 1,5 Krop og stil 137 1,4 2,6 Mad til mennesker 560 5,7 1,9 Medieproduktion 475 4,8 12,2 Merkantil ,7 7,2 Produktion og udvikling ,0 7,6 - heraf smede 246 2,5 4,6 - heraf industriteknikere 79 0,8 4,2 Strøm, styring og it ,9 7,5 - heraf data- og kommunikation 608 6,2 14,5 - heraf elektriker 450 4,6 4,7 Sundhed, omsorg og pædagogik 210 2,1 0,2 Transport og logistik 266 2,7 2,5 Alle indgange ,0 3,2 Anm: Tabellen viser antallet af praktikpladssøgende elever, brutto, dvs. elever der ikke har en aftale med en virksomhed. Tallene er delt op på indgange. Kilde: AE på baggrund af Praktikpladsstatistikken på uvm.dk. Seneste opdatering fra marts

4 Mangel på praktikpladser koster den enkelte dyrt Konsekvenserne af praktikpladsmanglen er, at en del elever må udskyde færdiggørelsen af deres uddannelse, men en del af de unge vil formentligt slet ikke få en uddannelse, fordi de ikke kan få praktikplads. Tabel 3 og figur 2 viser, hvad det koster at blive senere færdig med en erhvervsuddannelse, og hvad det koster, hvis man slet ikke får uddannelsen, når man måler den enkeltes tab over livet 3. Beregningen er lavet ved at forskyde indkomstprofilen et år udad, sådan at uddannelsestiden 4 forlænges med ét år samtidig med, at man mister en årlig indkomst svarende til gennemsnittet af indkomsten fra 35 til 55-årsalderen. Dermed viser beregningen effekten af et år mindre på arbejdsmarkedet som færdiguddannet, og et år mere under uddannelsen. Det ses, at ét års forsinkelse i gennemsnit koster kr. i tabt disponibel indkomst over livet. Hvis man forsinkes 6 måneder, er tabet kr., og er forsinkelsen 2 år, taber man kr. Der er stor forskel på, hvor meget forsinkelse koster på de forskellige uddannelser. Elektrikere og tømrere er dem, der taber mest, hvis de bliver senere færdig med deres uddannelse pga. praktikpladsmanglen, nemlig kr. Omvendt koster forsinkelsen noget mindre for SOSUuddannelserne 5. I beregningen er det forudsat, at selve indkomstprofilen, hvor indkomsten typisk stiger fra man er færdiguddannet til 50-årsalderen, ikke ændrer sig, når man bliver senere færdig. Hvis man har en lavere stigningstakt i lønnen som følge af, at man færdiggør senere, så er tabet af senere færdiggørelse endnu større. En del af dem, der ikke kan få en praktikplads, vil aldrig få en uddannelse. I gennemsnit vil en ung, der får en erhvervsuddannelse, tjene 1,3 mio. kr. mere end en sammenlignelig ufaglært målt over hele livet frem til 80-års alderen. Den gevinst går man glip af, hvis man ikke får en erhvervsuddannelse som følge af praktikpladsmanglen. Igen er der stor forskel på uddannelserne. Elektrikere ville tjene 2,4 mio. kr. mere end de samme personer gør som ufaglærte, og en ung, der var i gang med en mekanikeruddannelse, kan regne med at miste 2,1 mio. kr. ved ikke at få uddannelsen. 3 Den disponible indkomst er målt som summen af lønindkomst, overførsler, kapitalindkomst, udbetalinger fra pensioner, virksomhedsindkomst osv. fratrukket skatteindbetalinger. 4 AE s livsindkomstmodel, der bygger på faktiske gennemsnitlige fuldførelsestider, ser på uddannelsesforløbet under ét og skelner ikke mellem grund- og hovedforløb. Derfor er eksperimentet lavet som en forlængelse af den samlede uddannelse. Effekten bygger derfor på den gennemsnitlige indkomst. Hvis man havde opdelt på grundforløb og hovedforløb, ville tabet formentligt have været større, idet man i uddannelsespausen ikke får lærlingeløn. 5 Det er dog et krav på flere af disse uddannelser, at du har en praktikplads, inden du begynder. 4

5 Tabel 3. Tab ved senere fuldførelse og ved ikke at få uddannelsen, disponibel indkomst Tab ved forsinkelse ½ år 1 år 2 år Tab ved ingen uddannelse kr. kr. kr. mio. kr. Øvrige (chauffører, vagter m.m.) ,1 Salgsassistenter m.m ,2 Bankassistenter, sekretærer m.m ,3 Murere, brolæggere m.m ,6 Tømrere, bygningsmontørere m.m ,8 Malere, VVS-montører m.m ,0 Elektrikere, el-montører m.m ,4 Smede, industrimontører m.m ,5 Industriteknikere m.m ,9 Mekanikere m.m ,1 Frisører, kosmetologer m.m ,4 Grafikere, fotografer m.m ,9 Slagtere, bagere m.m ,9 Køkkenassistenter, mejerister m.m ,8 Kokke, tjenere m.m ,8 Dyrepassere, landmænd m.m ,6 SOSU-hjælpere ,5 SOSU-assistent ,4 Tandklinikassistenter m.m ,5 Erhvervsuddannede i alt ,3 Anm: Tabellen måler tabet ved forsinkelse på uddannelsen som følge af praktikpladsmangel ved at få ét år mindre på arbejdsmarkedet (gennemsnit fra 35 til 55-års alderen). Tabet er målt fra 18 til 80-års alderen. Disponibel indkomst er målt som alle indkomster efter skatter. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og AE s livsindkomstmodel. 5

6 Figur 2. Tab på disponibel indkomst ved 1 års forsinket fuldførelse Tab, kr Elektrikere, el-montører m.m. Mekanikere m.m. Bankassistenter, sekretærer Industriteknikere m.m. Grafikere, fotografer m.m. Erhvervsuddannede I alt Tømrere, bygningsmontørere Salgsassistenter m.m. Smede, industrimontører m.m. Slagtere, bagere m.m. Malere, VVS-montører m.m. Kokke, tjenere m.m. Murere, brolæggere m.m. Køkkenassistenter, mejerister Øvrige (chauffører, vagter m.m.) Frisører, kosmetologer m.m. Dyrepassere, landmænd m.m. SOSU-assistent Tandklinikassistenter m.m. SOSU-hjælpere Tab, kr. Disponibel indkomst Anm: Figuren viser tabet ved 1 års forsinket fuldførelse og et år mindre på arbejdsmarkedet i alderen år. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og AE s livsindkomstmodel. Samfundet går glip af endnu mere Ikke kun den enkelte taber på praktikpladsmanglen. Samfundet kan se frem til mindre vækst og velstand og deraf mindre i skatteindtægter og flere udgifter til overførsler, fordi de unge enten må udskyde færdiggørelsen af uddannelsen, eller fordi de slet ikke får uddannelsen. Det ses af tabel 4 og figur 3, der viser tabet målt på livsværditilvæksten 6 af forsinkelse og af, at de unge aldrig får uddannelsen. Ét år mere brugt på uddannelsen og et år mindre på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse koster samfundet næsten kr. for en gennemsnitlig erhvervsuddannelse. Hvis der er tale om to års forsinkelse, så løber regningen op på det dobbelte, nemlig knap kr. Endnu engang er der stor variation for de forskellige uddannelser. Et års forsinkelse for en elektriker koster kr., mens tabet for en forsinket kontoruddannet er på kr. 6 Livsværditilvæksten er målt som samlet erhvervsindkomst (inkl. arbejdsgivers bidrag til pension) gennem livet fratrukket statens undervisningsudgifter. 6

7 Tabel 4. Tab ved senere fuldførelse og ved ikke at få uddannelsen, livsværditilvækst Tab ved forsinkelse Tab ved ingen uddannelse ½ år 1 år ½ år 1 år kr. kr. kr. mio. kr. Øvrige (chauffører, vagter m.m.) ,9 Salgsassistenter m.m ,8 Bankassistenter, sekretærer m.m ,7 Murere, brolæggere m.m ,2 Tømrere, bygningsmontører m.m ,9 Malere, VVS-montører m.m ,3 Elektrikere, el-montører m.m ,8 Smede, industrimontører m.m ,1 Industriteknikere m.m ,6 Mekanikere m.m ,2 Grafikere, fotografer m.m ,9 Frisører, kosmetologer m.m ,6 Slagtere, bagere m.m ,5 Køkkenassistenter, mejerister m.m ,0 Kokke, tjenere m.m ,4 Dyrepassere, landmænd m.m ,3 SOSU-hjælpere ,7 SOSU-assistent ,1 Tandklinikassistenter m.m ,3 Erhvervsuddannede I alt ,8 Anm: Tabellen måler tabet ved forsinkelse på uddannelsen som følge af praktikpladsmangel ved at få ét år mindre på arbejdsmarkedet (gennemsnit fra 35 til 55-års alderen). Tabet er målt fra 18 til 80-års alderen. Livsværditilvæksten er målt som summen af bruttoindkomst (erhvervsindkomst, overskud af egen virksomhed samt arbejdsgiveradm. pension) fratrukket omkostningerne til uddannelsen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og AE s livsindkomstmodel. 7

8 Figur 3. Tab på livsværditilvækst ved 1 års forsinket fuldførelse Tab, kr Elektrikere, el-montører m.m. Mekanikere m.m. Bankassistenter, sekretærer Industriteknikere m.m. Grafikere, fotografer m.m. Erhvervsuddannede I alt Dyrepassere, landmænd m.m. Salgsassistenter m.m. Smede, industrimontører m.m. Tømrere, bygningsmontørere Slagtere, bagere m.m. Kokke, tjenere m.m. Køkkenassistenter, mejerister Øvrige (chauffører, vagter m.m.) Malere, VVS-montører m.m. Murere, brolæggere m.m. SOSU-assistent Frisører, kosmetologer m.m. SOSU-hjælpere Tandklinikassistenter m.m Tab, kr. Livsværditilvækst Anm: Figuren viser samfundets tab ved 1 års forsinket fuldførelse og et år mindre på arbejdsmarkedet i alderen år. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og AE s livsindkomstmodel. 8

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser For 2. måned i træk mangler 11. elever en praktikplads i en virksomhed Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser Dagens praktikpladstal viser, at der i juli måned var knap 11. elever

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Milliongevinster af skolepraktik

Milliongevinster af skolepraktik Skolepraktik kan afhjælpe den voksende mangel på praktikpladser Milliongevinster af skolepraktik Manglen på praktikpladser er nu så massiv, at flere tusinde unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads

I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads I fag med mangel på arbejdskraft, står unge uden læreplads Manglen på lærepladser ligger meget højt sammenlignet med før krisen. Siden 212 har der været 1.-12. elever, der i hver måned har manglet en læreplads

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Ikke en eneste uddannelse i Danmark er en dårlig forretning

Ikke en eneste uddannelse i Danmark er en dårlig forretning Store gevinster af alle uddannelser på trods af krisen Ikke en eneste uddannelse i Danmark er en dårlig forretning På trods af at den økonomiske krise har gjort det svært for især nyuddannede at få fodfæste

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Milliardpotentiale i hurtigere fuldførelse på universitetsuddannelserne

Milliardpotentiale i hurtigere fuldførelse på universitetsuddannelserne Uddannelsestid, velstand og offentlige finanser Milliardpotentiale i fuldførelse på universitetsuddannelserne Nye beregninger fra AE dokumenterer, at der er milliardgevinster at hente ved at få de studerende

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Samtlige uddannelser i Danmark bidrager til øget vækst og velstand

Samtlige uddannelser i Danmark bidrager til øget vækst og velstand Samtlige uddannelser i Danmark bidrager til øget vækst og velstand Nye beregninger viser, at hver eneste uddannelse i Danmark har en positiv velstandseffekt. Selv når der tages højde for, at det koster

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét

En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét Det betaler sig at klæde de unge godt på til arbejdslivet ved at give dem en uddannelse. Der går således ofte kun få år, før uddannelsesinvesteringen

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Der stor forskel på størrelsen af ens indkomst gennem livet alt efter, hvilken uddannelse man har. Generelt fører længere uddannelse til højere indkomst, men

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært giver bonus i baglommen

Fra ufaglært til faglært giver bonus i baglommen Uddannelse i Danmark Fra ufaglært til faglært giver bonus i baglommen Det har stor betydning, hvilket uddannelsesvalg man gør sig efter folkeskolen. Beregninger af danskernes indkomst gennem livet viser,

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast Videregående uddannelse giver milliarder i afkast En lang videregående uddannelse er en sikker og guldrandet investering både for samfundet og for den enkelte. Samfundet har en direkte nettoeffekt på de

Læs mere

Ufaglærte øger deres løn gennem voksenuddannelse

Ufaglærte øger deres løn gennem voksenuddannelse Ufaglærte øger deres løn gennem voksenuddannelse Hver femte voksen i arbejdsstyrken har ikke anden uddannelse end grundskolen, og i kommer vi til at mangle faglærte hænder. AE har kortlagt effekterne af

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden At give unge en uddannelse er en guldrandet investering, men der kan være stor forskel på, hvor lang tid uddannelserne er om at betale

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Nyuddannede, der færdiggør deres uddannelse i perioder med krise på arbejdsmarkedet, har højere ledighed flere år efter de har afsluttet deres

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Veje, omveje og blindgyder i ungdomsuddannelserne. Fredag d. 7. juni 2013 Køge UU V. Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl md@ae.dk

Veje, omveje og blindgyder i ungdomsuddannelserne. Fredag d. 7. juni 2013 Køge UU V. Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl md@ae.dk Veje, omveje og blindgyder i ungdomsuddannelserne Fredag d. 7. juni 2013 Køge UU V. Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl md@ae.dk Dagens oplæg Status på over unges uddannelsesniveau Registerudtræk + profiltal

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere