NATURISRFORENINGEN NF-FYN. Fra Til Historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURISRFORENINGEN NF-FYN. Fra 1942. Til 2012. Historie."

Transkript

1 Fra 1942 NATURISRFORENINGEN NF-FYN. Til Historie.

2 Før NF Fyn. Det første spor af organiseret nudisme på Fyn er fra 1942, hvor der er en tillidsmand for Dansk Nudistforbund. I juli 1949 er der en artikel i Odense socialdemokrat fra Odense Solsportsforenings lejrplads Åhaven en snes km. uden for Odense. Lejren besøges en sommersøndag, og journalisten er selv nøgen. Man lukker sig ind gennem lågen hvorpå der står privat, der bades nede ved åen, uden badetøj, hvilket kun kommer på når der er fremmede på den anden side af åen, vand til kaffe koges på primussen i lysthuset der er indrettet som køkken. En års pige kommer ude fra engen da hun hører primussen, hun er for resten lejrens mester i bueskydning. Der er en snes mennesker på pladsen blandt andet hører vi om elektrikeren, den kendte Odenseanske forretningsmand, som er formand for klubben og den 20 årlige frk. Jørgensen som har været nudist siden hun som 12 årlig kom med forældrene. Man regner med at 80% af alle nudister er vegetarianere, men på pladsen her må man godt spise en god bøf og nyde en cigar, men der er spiritusforbud. Ellers er der den sædvanlige snak om sex og moral. Alt i alt en meget sober artikel af journalist Hans Bolby, som blev trykt af andre aviser og dermed set af hundredtusinder. Artiklen ledsages af 2 billeder af den 16 årige og frk. Jørgensen begge set skråt bagfra. 2

3 Fyns Solvenner / Naturistforeningen Fyn. Plads nr.1. I september 1950 skriver to som gerne vil være anonyme, at der efter kontakter mellem fynske Solvenner snart vil blive dannet en klub, og at der står en solplads til rådighed i byens nærhed. Klubben skal arbejde på samme basis som Solvennerne København idet der stilles krav om at diskretion både ønskes og tilsikres såvel med hensyn til medlemmernes identitet som hvad angår pladsens beliggenhed. Allerede januar 1951 er der en annonce som lyder Fyns Solvenner solpark nær Odense henvendelse vedlagt svarporto til G. Jensen poste restance Odense. Den 7/ stiftes Fyns Solvenner Foreningen stiftedes med de Fynske amter som virkeområde. Som medlemmer optages mænd og kvinder over 18 år, men for at skabe ligelige forhold mellem de to køn, optages mænd midlertidig kun med kvindelig ledsager. Ligeledes gives der unge under 18 år mulighed for optagelse, når forældrene giver deres skriftlige tilladelse dertil. Til formand vælges G. Jensen og kasserer W. Petersen. Herefter er der flg. klubber i Danmark: Solvennerne (Kbh.)- Solsportsforeningen Danmark (Vedsø)- Nordisk Solsport (Hyldeholm)- Fyns Solvenner samt ungdomsforeningen Solsportsforeningen Vestfyn. Efter en avisartikel har foreningen her i sommeren 1951 en snes medlemmer. Stedet er Fyns Solvenners lille lund et sted ved Odense å. Desværre kan man ikke tale om noget lille paradis. Kun afklædningen er, når solen altså tillader det, i overensstemmelse med Skaberens mening med nudisme og intet sted ser man et figenblad, kun tidselblade. Store, fæle, tidselblade. Man drømmer om en bedre plads. Vor adgang til badevand er besværligt og vandet er ikke det bedste. Men vi søger efter en større og mere velegnet grund, der ligger centralt og lettilgængelig for alle fynske nudister. Vi drømmer 3

4 bl.a. om en lille ø, måske på Fåborg kanten. Kunne vi det skulle foreningen nok få fremgang. Den 8/ finder den første internationale naturistkongres sted og ved den 3. den 23 august 1953 bliver til INF grundlagt. De første internationale lejr- pas udstedes i Plads nr.2. Ved generalforsamlingen 1952 vælges Willy til formand. På dette tidspunkt har foreningen endvidere købt en ny plads. Dette betyder at i næste annonce står der at foreningen har en dejlig stor plads; endvidere at tillidsmanden for Odense hedder Aage Askholm, yderligere at der er en tillidsmand for Svendborg og adressen til denne fås ved henvendelse til en af ovenstående. Denne plads er sandsynligvis beliggende nord for Bellinge ved Lettebæk/Odense å. Januar 1953 klager styrelsen over et kun delvist tilfredsstillende resultat af sommeren hvilket kunne skyldes en dårlig sommer samt 4

5 en for lille plads, det første kunne man ikke gøre noget ved, med hensyn til plads vil den lægge sig i selen for at finde en mere velegnet plads. For at medlemmerne ikke skal komme ud af kontakt med hverandre, arrangeres der klubaftener med filmforevisninger, diskussioner m.m.. Klubben modtager en del henvendelser fra sønderjyder om optagelser, så den mener at det er på tide der bliver oprettet en forening i Sønderjylland, hvilket man gerne vil hjælpe med at undersøge muligheden for. I maj 1955 forevises en solsportsfilm af pressefotograf Arne og heri er der enkelte scener fra Fyns Solvenners lejr ved Odense; ellers skulle det meste være fra Vedsølejren. Filmen forevises på Sol og Sundheds initiativ ved en indbudt forestilling for en kreds af indbudte nudister i Århus og omegn, ca. 50 personer. Her i slutningen af 1955 dannes Solsportsunionen bestående af Fyns Solvenner (kassereposten), Nordisk Solsport (Formandsposten ved Søren ) og Solvennerne København (sekretærposten). Der skal betales 50 øre til Solsportsunionen, for hvert medlem foreninger har, i kontingent. Vedsølejren som er tilknyttet Solsportsunionen holder sig ude af dette, delvis af økonomiske grunde. Solsportsunionen bliver optaget i INF i 1956, dog var Hyldeholm medlem allerede fra 1954, Dette bevirker at alle medlemmer under Solsportsunionen kan få et internationalt pas. Der var også tale om at sammenslutte Fyns Solvenner med Dansk Naturist Forbund (DNF) som er startet dette år, men på en ekstraordinær generalforsamling besluttedes det at fortsætte om selvstændig forening. I 1958 får foreningen delvis ny ledelse og Arne bliver ny formand, og sekretær kassererske Agnes. Den 24/31959 stiftes DNF-Fyn ved et møde i Svendborg; til bestyrelse blev valgt Gunnar forretningsfører, Svend og Fremlev, i nævnte rækkefølge. 5

6 Plads nr. 3. I august meddeles det at Fyns Solvenner har fået ny solsportsplads, direkte ned til Odense å, hvor der kan bades, da vandet på dette sted er fuldstændig rent. Pladsen er ca. 300(?) m2 stor og omkranset af engen, åen og skoven; den ligger ca. 6 km fra Odense centrum. Den 3 Oktober startede vintersæsonen med en aften ved Agnes og Gunnar og her viste Arne 2 film Nudisternes Gyldne Ø samt en lille fra unionsmødet på Solbakken Der står endvidere, at hvis alt går vel vil der i løbet af vinteren blive afholdt en månedlig klubaften med forskellig underholdning. Her i 1959 er også for første gang en annonce med billede. I en artikel bragt i juli 1960 underskrevet af A. Mortensen fortælles det at pladsen som ligger i udkanten af landsbyen Sct. Clement er på 5500 m2 og er købt af medlemmerne Agnes og Gunnar. Teltpladsen kan belægges med ca. 25 telte og der er plads til parkering af motorkøretøjer; området er i øvrigt med skov og åbne pladser. 6

7 Fra artiklen: Prisen er for ophold for alle naturister er som følger: Voksen...1 kr. Teltplads...1 kr. Motorkøretøj...1 kr. Alt pr. stk. pr dag, Weekend regnes for 1 dag Børn i og under den skolepligtige alder gratis sæsonkort for andre foreningers medlemmer: 30 kr. pr familie. Der gøres opmærksom på at Fyns Solvenner ikke forlanger parvis fremmøde, idet vi stoler så meget på de andre foreninger dømmekraft mht. medlemsoptagelse at vi også modtager enkelte personer som gæster, med forevisning af gyldig medlemskort. 7

8 DNF startes i 1956 af Erik som har bladet Sol og Sundhed. Foreningens mål er bl.a. at få fribadestrande og oprette nye pladser. Der er mange tiltag men de fleste løber ud i sandet, herunder en plads ved Mommark på Als, som ikke viser sig levedygtig på grund af manglende tilslutning. Der er en del rivalisering med Solsportsunionen, hvor Fyns Solvenner er tilsluttet, og som er den oprindelige paraplyorganisation. DNF vil have at de kommer under DNF som således bliver bestemmende, dette sker ikke og i splitter DNF sig op i landsdelsforeninger, som stadig er under Solsportsunionen men samtidig har DNF som overbygning. DNF får oprettet Solbakken og Kysing. DNF er de eneste som optager enlige. I 1961 sammenlægges DNF-Fyn med Fyns Solvenner, det vil sige DNF-Fyn indmelder sig en bloc i Fyns Solvenner, samtidig indmelder foreningen sig i DNF. Mange medlemmer har i forvejen dobbelt medlemskab. Første bestyrelse havde følgende sammensætning Sv (formand) Sven (sekretær) Musse (kassererske) Thorkild og Uni. Der er nu kun en naturistforening på Fyn og den overtager driften af pladsen i Sct. Klemens. Søndag den 4/ afholdes ekstraordinær generalforsamling og det vedtages her at skifte navn til Naturistforeningen Fyn således at man følger navnene for DNF. Samtidig vedtages med et par små ændringer lovene for DNF s foreninger. Til formand valgtes J W efter S som var flyttet. 8

9 Grafisk vil foreningens sammenlægning se sådan ud. INF-Pas Onsdag d. 7/3 stiftes Fyns Solvenner (har plads) 1956 DNF startes og der tales om sammenlægning. (DNF Dansk naturist Forbund) DNF er i 57 en landsdækkende forening under - Solsport-unionen som alle andre foreninger Fyns Solvenner ny plads Sct. Klement DNF Fyn indmeldes samlet i Fyns Solvenner og Fyns solvenner indmelder sig i DNF 1961 Søndag d. 4/6 ekstraordinær general fors. Sct. Klement navnet ændres til NF-Fyn, nye vedtægter efteråret købes nuværende plads og den tages i brug i en søndag i nøddeplukker sæsonen 9

10 Den 4/ er den dato som Karl Dressen i Geschichte des Naturismus bruger og han skriver også at de 2 andre grundlægges dette år, men dette skyldes at DNF har omdannet sig selv til en organisation og splittet sig op i foreninger. Der skal også indskydes at ingen af de personer jeg kan finde navne på i Fyns Solvenner optræder efter d. 4/6. Ven gennemgang af Danske naturistpladser 1961 fortælles i Sol og Sundhed at pladsen er erhvervet af Naturistforeningen Fyn, efter at pladsen har været benyttet af den tidligere forening Fyns Solvenner under et lejemål med en privat ejer. Plads nr. 4 nuværende. 10

11 Her i 1961 købes grunden ved Bøjden som er m2 stor. Dette meddeles den 12/9 i et medlemsbrev, samtidig skrives der at stranden er lidt stenet men bedre end Kysing og Solbakken: Dette må nok være propaganda da Kysing faktisk har en fin sandstrand. Efter Sven Bøss var grunden meget sumpet og i de første år blev der drænet og kørt bygningsfyld på vejen. Der er en del avisskriverier i efteråret med læserbreve, udtagelser m.m. Dette skyldes at en nøddeplukker har opdaget 30 nøgne mennesker på pladsen. (Der er tilsyneladende blevet talt godt, og hvis man regner efter er det stort set alle medlemmer) Nogle personer prøver at få nedlagt forbud mod at grunden bruges af de fæle nudister, herunder præsten. Ved generalforsamlingen 4 oktober 1962 oplyses det at Bøjden lejren staks fra åbningen har været rentabel og har været pænt besøgt. Medlemstallet er fordoblet, uforandret kontingent og der blev vedtaget ikke at ophæve hundeforbudet. Bestyrelsen: fmd. J Weng, næstfmd. Chr, sekr. Thorkild kass. M. og A. I en kommentar af Erik i Sol og Sundhed skrives der at den lille forening fra Odense som havde en beskeden sol-plads havde stridt sig igennem, men nu hvor man havde fået en større plads ved havet kommer medlemmerne. Man havde førhen kunne tvivle på om Fynboerne kunne bringes til at interessere sig for naturisme. Ved generalforsamlingen, januar 1963, oplyses det at foreningen har fordoblet sit medlemstal det sidste år. I samme artikel nævnes den gamle plads som man for øvrigt stadig bevarer. Samme år er der en annonce med billede af stranden på Bøjden. 11

12 Oktober 1963 forevises en 40 min. lang propagandafilm Solen er over os i Århus. Filmen er lavet af DNF og foregår ved Kysing, personerne i filmen kommer med til et møde på Solbakken hvor der vises en film i filmen, som foregår først på en Tysk plads derefter over Mommark og med færgen til Bøjden. Medlemmer fra Bøjden indgår som statister. I juli 1964 opgives medlemstallet til ca. 125, og medlemstallet vokser støt og roligt. Der har også været modstand fra enkeltpersoners side mod nøgenbadning ved Bøjden Strand. Opstillede skurvogne har måttet flyttes på grund af de var for tæt på stranden; en af disse brugtes af et medlem som havde en købmandshandel og som her på pladsen solgte varer. Udsalget kunne ikke svare sig og blev herfor ikke genåbnet. I sommerens løb afholdes ekstraordinær generalforsamling og det besluttes bl.a. ændrede bestemmelser for kontingentrestance. Ved den ordinære generalforsamling onsdag den 18 november i restaurant Stadion i Odense; oplystes det at der havde været ca overnatninger, dog havde der ikke været så mange tyske overnatninger som året før, hvilket nok skyldes at der ikke var blevet annonceret i det Tyske blad FKK i 1964, og man vedtog at genoptage annonceringen sammen med de andre DNF foreninger. Økonomisk ser det godt ud og fra næste år kan man begynde at reducere gælden til private långivere. Til bestyrelsen genvalgtes Caj 12

13 (fmd.) Chr, Alfred, Martha og Thorkild. I DNF repræsenteres foreningen af Sven, Gunnar og Caj Holme. Medlemstallet var gået lidt tilbage hvilket skyldtes de ændrede frister for restance. Sommeren 1965 var rigtig dårlig men man havde trods alt i midten af August haft 2000 overnatninger, heraf ca. en fjerdedel udlændinge. Ved generalforsamlingen, sidst på året, omtales i formandsberetningen chikane fra en kvindelig nabo, der flere gange havde anmeldt bestyrelsen til politiet således at disse havde været og fotografere på pladsen; foreningen havde engageret en advokat til at varetage deres interesser. Med hensyn til fredskovpligten havde man fra myndighederne fået lov at rydde nogle af træerne for at få mere plads til camping. Det nævnes også at et medlem har købt en parcel (parkeringspladsen) umiddelbart nord for pladsen og stillet den til rådighed for foreningen, ligeledes at foreningen har forkøbsret til denne lige så snart økonomien er til det. Regnskabet viste et pænt overskud og var det bedste i foreningens levetid. Med hensyn til hunde vedtoges det at disse må medtages hvis de føres i snor og i øvrigt er bundet under hele opholdet. Bestyrelsen blev genvalgt. En gang i løbet af 1965 var der i aviserne på Fyn nogle artikler om et skilt som var opsat for at få advaret folk om at de nu kom til naturistområde. Billedet var anstødeligt fordi en nabo mente at billedet var for at gøre grin med hans svigermor, med hvem han mente at billedet havde lighed. 13

14 Den 12/ blev DNFs årlige repræsentantskabsmøde afholdt på Bøjden. Indtil 1977 hvor toiletbygningen blev opført havde man klaret sig med nogle interimistiske installationer i skoven over mod nabogrunden, ligesom der var et primitivt vasketelt. Vandet blev hentet op med håndkraft, men nu kom der 14

15 både el og indlagt vand. Bygningen er blevet bygget på krav fra myndighederne til campingpladser, og udseendet er blevet bestemt af at det er et skovområde. De økonomiske konsekvenser af kravene var at man var bange for at klubben ikke kunne klare de økonomiske krav, men heldigvis gik alting godt. Man så sig blandt andet nødsaget til at hæve kontingentet fra 125 til 150 kr. og en fastliggerplads 150 til 400 kr., alt dette medførte udmeldelser. I forbindelse med nye toiletbygning kommer der strøm på pladsen. 15

16 Engang omkring år 2003 ophører man med at have poletter for varmt vand til brusebad og det kan nævnes at i 1996 kostede 1 polet 4 kr. 10 poletter 30 kr. og returprisen var 3 kr. og der var ikke tid nok til et bad med 1 polet. Til sammenligning var overnatningsgebyret for et medlem 25 kr. Lars medlem nr

17 Naturistforeningen NF-Fyn`s bestyrelse Formand: Ib Jørgensen Næstformand: Hanne Jørgensen Kasserer: Tommy B. Madsen Sekretær: Marianne Dam Nielsen Bestyrelsesmedlem: Niels Frich Syppleant1: Frank Jørgensen Syppleant2: Bjarne B. Petersen 17

18 18

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Skydning i Viborg 1988 2013 2 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Viborg skytteforenings 150 års jubilæum af Kim Fensteen Madsen 3 Skydning i Viborg

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

ORIENT s HISTORIE. nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben

ORIENT s HISTORIE. nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben GYMNASTIK-OG IDRÆTSFORENINGEN ORIENT ORIENT s HISTORIE. BOLDKLUBBEN "ORIENT". nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben rigtig

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere