BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2"

Transkript

1 LON Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel Odensevej 76 Fax DK-5550 Langeskov

2 INDLEDNING Disse instruktioner beskriver EXHAUSTO AIR 2 LON gateway, der anvendes til at forbinde et EXHAUSTO A/S standard ventilationssystem, EXHAUSTO AIR 2, til et LonWorks netværk. Produktprogram Type produkt EXHAUSTO AIR 2 LON LonWorks modul Funktion LonWorks gateway konverterer signaler på EXHASUTO AIR 2 Masters lokal RS485 Modbus til standard LonMark Association SNVT er, så det er muligt at kommunikere med en AHU, der er udstyret med et EXHAUSTO Air 2 styresystem fra et LonWorks netværk. Der anvendes en FTT-10A transceiver med en transmissionshastighed på 78 kbps med fri topologi. CE MÆRKNING EXHAUSTO A/S erklærer, at dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med Rådets EMC direktiv 92/31/EØF og efterfølgende ændringer vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, og Rådets lavspændingsdirektiv 72/23/EØF (LVD) og efterfølgende ændringer om elektrisk udstyr, der anvendes inden for bestemte spændingsbegrænsninger, og at det er underkastet de følgevirkninger, som loven foreskriver. Anvendte standarder Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): EN og EN Dette produkt er beregnet til installation i maskiner eller samling med andre maskindele til installation i maskiner, der er omfattet af Rådets maskindirektiv 98/37/EØF - det opfylder derfor ikke bestemmelserne i dette direktiv i alle henseender. Tekniske data Spændingsforsyning EXHAUSTO AIR 2 LON modul forsynes fra Mod-Bus med VDC Mod-Bus forbindelse Signal RS 485 (38,4 kbaud) Protokol Modbus RS485 Stikr RJ11/6 stik (dobbelt hunstik monteret i modul) Maks. kabellængde m LonWorks forbindelse Transceiver FTT-10A Hastighed kbps Stik PTA STLZ950/2G-508H (modulet leveres med dele med 2-polede han- og hunkonnektorer) Maks. kabellængde m Data for omgivende miljø Kapslingsklasse IP20 Luftfugtighed % RH Temperaturinterval C Mekanisk installation LonWorks gateway skal monteres på en DIN-skinne i et skab med den kapslingsklasse, som kræves for installationen. Gateway'ens dimensioner kan ses i figur 1. 2/16

3 Konfiguration af Novagg Air 2 Master LON-drift kræver EXHAUSTO AIR 2 Master software version 1.05 eller derover. EXHAUSTO AIR 2 Master kræver ikke nogen konfiguration for LON-drift, da dette gøres automatisk, når EXHAUSTO AIR 2 LON modulet tilsluttes EXHAUSTO AIR 2 Master. Når LON-modulet er genkendt, iværksættes alarm nr. 15 Lon gateway (Air2Lon): Ingen kommunikation, hvis LON-modulet kobles fra EXHAUSTO AIR 2 Master. Elinstallation A. Netværkskablet til LonWorks-netværket er forbundet til LonWorks gateway'ens LON port ved hjælp af det medleverede 2-polede hanstik. B. Tilslut derpå en af LonWorks Gateway Modbus porte til EXHAUSTO Air 2 Master RS485 stik B eller C ved hjælp af et RJ12/6 stik. Brugerflade Brugerfladen består af 3 lysdioder og en serviceknap på forsiden af modulet. Serviceknappen bruges til at identificere knudepunktet på styringsnetværket og kan aktiveres ved hjælp af en blyant eller anden spids genstand (2 mm i dia.). Lysdioderne har følgende farver og funktioner: Navn på lysdiode Farve Funktion Service Gul Blinker, hvis knudepunktet ikke er konfigureret. Slukket, hvis knudepunktet er konfigureret på netværket. Lyser op, hvis serviceknappen er trykket ned. Lyser op konstant, hvis knudepunktet ikke har noget program (fejltilstand). Com Grøn Blinker når data synkroniseres af Modbus. Blinker hurtigt, når data opdateres fra styringsnetværket til Modbus. Er hele tiden tændt/slukket, når der opstår kommunikationsfejl. Power Grøn Lyser når knudepunktet er forbundet til strømforsyningen. Power og com. Grøn Skiftende grønt blink under initialisering af knudepunkt eller tilslutning til strømforsyning. Blinker på skift, når der sendes et WINK signal til knudepunkt fra installationsværktøjet. Placeringen af LED-dioder og serviceknap er vist i figur 1. Fig. 1 Mekaniske dimensioner 3/16

4 AHU-drift Fuld kontrol med AHU med LON netværk kræver ventilatordriftsindstillingen Ugentligt program på håndterminalen. Se fig. 2. Fig. 2 Indstillinger på håndterminal til udførelse af start/stop på LON'en Hvis EXHAUSTO AIR 2 systemet er i STOP-indstilling, vil ventilatordriftsindstillingerne fra LON ikke have nogen virkning. STOP har altid høj prioritet i EXHAUSTO AIR 2 systemet og kan afgives fra forskellige kilder: Håndterminal WEB-indstillinger Permanent tilsluttede digitale indgange Modbus/RS485 Modbus/TCP-IP LON Neuron ID Det faktiske LON modul Neuron ID kan aflæses i håndterminalens Internet -menu. LonWorks software konformitet LonWorks modulet er designet til at tilslutte et EXHAUSTO AIR 2 ventilationssystem til et åbent LonWorks styringsnetværk i overensstemmelse med de internationale LonMark retningslinjer. Standard program-id: 9F:FE:22:56:00:06:04:30 Der kan anmodes om følgende datafiler fra EXHAUSTO A/S til brug i forbindelse med LonWorks installationsværktøjer og til at dokumentere konformitet Seneste eksterne interfacefil 0936Ayxx.xif Seneste resourcefilsæt RFFE xx.zip Versionsstyring y angiver en større version og x angiver en mindre version. Den faktiske version kan findes online ved installationsværktøjets browser i NodeObject cpdevminorver og cpdevmajorver. Større versionsopgraderinger kræver en ny XIF-fil. Lister over LonMark objekter er vist i tabellerne 1-6. Funktionsblokke er vist i fig Yderligere oplysninger om LON funktionsprofiler er tilgængelige på: 4/16

5 Aktuel udsugningflow nv 37 Udsugning ventilatorniveau nv 34 Udsugning setpunkt luftmængde nv 11 Varmevekselniveau nv 14 Manuel driftfunktion nv 3 Drift ON/OFF nv 16 Lav hastighed aktiv nv 16 Høj hastighed aktiv nv 16 A-alarm aktiv nv 14 B-alarm aktiv nv 14 Alarm reset nv 1 i knudeobjekt Alarmtekst nv 9 i knudeobjekt Rumtemperatur nv 13 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Aktuel afkasttemperatur nv 35 Aktuel udsugningtemperatur nv 33 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Aktuel kanaltryk udsugning nv 39 Udsugningsuft %, setpunkt nv 11 Aktuel udetemperatur nv 25 Aktuel indblæsningtemperatur nv 22 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Min begrænsning indbl. temp. nv 8 Max. begrænsning indbl. temp. nv 9 Aktuel kanaltryk indblæsning nv 29 Indblæsningsuft %, setpunkt nv 11 Køleniveau nv 14 Køle relæ 1 nv 20 Varmeniveau nv 14 Varme relæ 1 nv 18 Frostfri temperatur nv 31 Aktuel indblæsningflow nv 27 Indblæsning ventilatorniveau nv 21 Indblæsning setpunkt luftmængde nv 11 5/16

6 nv1 nvispacetemp 2000 Embedded AHU Cntr Functional Block Mandatory Network Variables nv13 nv14 nvospacetemp nvounitstatus SNVT_hvac_status Nv2 nv4 nvisetpoint nvisetptoffset Optional Network Variables nv15 nv16 nv21 nvoeffectsetpt nvoeffectoccup SNVT_occupancy nvofanspeed1 SNVT_switch nv3 nviapplicmodet nv22 Nv23 nvosupplyairtemp1 nvosupplyairsetpt nv5 nv6 nv7 nv8 nv9 nv10 nv11 nv12 nvioccsensor nvioccschedule SNVT_tod_event nvoccmancmd SNVT_occupancy nvisetpointmin nvisetpointmax nvioutdoortemp nviflowoverride SNVT_hvac_overid nvifirealm SNVT_Switch ncisndhrtbt1 ncircvhrtbt Configuration properties Supply Fan Extract Fan nv18 nv19 nv20 nv24 nv25 nv26 nv27 nv28 nv29 nv30 nv31 nv32 nv41 nv42 nv33 nv34 nv35 nv36 nv37 nv38 nv39 nv40 nvoheatprimary SNVT_lev_percent nvoheatsecondary SNVT_lev_percent nvocoolprimary SNVT_lev_percent nvooadamper1 SNVT_lev_percent nvooutdoortemp nvospaceco2 SNVT_ppm nvoairflow1 SNVT_flow nvoflowsetpoint1 SNVT_flow nvoairpress1 SNVT_press_p nvopresssetpoint1 SNVT_press_p nvoheatsrctemp nvorecircdamper SNVT_lev_percent nvooptime SNVT_elapsed_tm nvotime SNVT_time_stamp nvoextracttemp2 nvofanspeed2 SNVT_switch nvodischairtemp2 nvooadamper2 SNVT_lev_percent nvoairflow2 SNVT_flow nvoflowsetpoint2 SNVT_flow nvoairpress2 SNVT_press_p nvopresssetpoint2 SNVT_press_p Fig. 3 Funktionsblok, UFTP-indlejret AHU-styring 6/16

7 Tabel 1: Variable indgange for netværk, UFTP-indlejret AHU-styring NV nr. Navn på Recv SNVT-navn SNVT- Klasse Beskrivelse (M/O)* variabel HrtBt indeks 1 (M) nvispacetemp Ja 105 RAM Lufttemperatur, indgang 2 (O) nvisetpoint Nej 105 RAM Temperatur setpunkt, indgang (absolut) 3 (O) nviapplicmode Ja SNVT_hvac_mode 108 RAM Anvendelsestilstand, indgang 4 (O) nvisetptoffset Ja 105 RAM Setpunktsforskydning, indgang 5 (O) nvioccsensor Ja SNVT_occupancy 109 RAM Bevægelsessensor, indgang 6 (O) nvioccschedule Ja SNVT_tod_event 128 RAM Bevægelsessensor planlægning, indgang 7 (O) nvioccmancmd Nej SNVT_occupancy 109 RAM Bevægelsessensor overstyring, indgang 8 (O) nvisetpointmin Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsning, min. temperatur 9 (O) nvisetpointmax Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsning, max. temperatur 10 (O) nvioutdoortemp Ja 105 RAM Udendørs lufttemperatur, indgang 11 (O) nviflowoverride Nej SNVT_hvac_overi 111 RAM Luftmængdeoverstyring, indgang d 12 (O) nvifirealm Ja SNVT_switch 95 RAM Brandalarm, indgang Table 2: Understøttede nviapplicmode-funktioner Værdi nviapplicmode nvoeffectoccup Drift af AHU-ventilator 0 HVAC_AUTO Se tabel 2 Se tabel 2 6 HVAC_OFF OC_UNOCCUPIED Stop 13 HVAC_ECONOMY OC_STANDBY Lav hastighed 0xFF HVAC_NUL Samme som HVAC_AUTO Samme som HVAC_AUTO Standardværdi er HVAC_AUTO Tabel 3: nviapplicmode 0 = HVAC_Auto LON-indgange LON-udgang AHU-udgang nvioccmancmd nvioccschedule 1 nvioccsensor 2 nvoeffectoccup Drift af ventilator OC_OCCUPIED 3 Don t Care Don t Care OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED 3 Don t Care Don t Care OC_UNOCCUPIED Stop OC_BYPASS Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL OC_STANDBY Don t Care OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 6 OC_STANDBY Høj hastighed 6 Højhastighedskørsel-on 5 Lav hastighed OC_NUL OC_OCCUPIED 3 Don t Care OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED 3 Don t Care OC_UNOCCUPIED Stop OC_STANDBY 3 OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 5 OC_STANDBY Højhastighedskørsel-on Lav hastighed OC_NUL 4 OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 6 OC_STANDBY 7 OC_UNOCCUPIED Høj hastighed 6 Højhastighedskørsel-on 5 Lav hastighed 7 Stop 7/16

8 Noter: 1) For nvioccschedule henviser dette til feltet current_state. Felterne next_state og time_to_next_state er ikke aktive. 2) Bevægelsessensor kan være en lokal indgang eller en LON-netværksindgang. Hvis begge anvendes, overstyrer OC_OCCUPIED fra den ene kilde OC_UNOCCUPIED fra den anden kilde. OC_NUL er det samme som OC_UNOCCUPIED 3) Deaktiverer udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 4) Standardværdi. Aktiverer udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 5) nvoeffectoccup vil være OC_OCCUPIED under aktiveret kørsel indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master, hvis den iværksættes af en bevægelsessensor. 6) Høj hastighed styret af udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 7) Lav hastighed styret af udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 8) Don t Care = En vilkårlig tilstand Tabel 4: Understøttede nviflowoverride funktioner nviflowoverride Beskrivelse Ventilatordrift 0 HVO_OFF Normal styring 2 HVO_FLOW_VALUE Indblæsningssetpunkt i l/s 3 HVO_FLOW_PERCENT Indblæsningsventilator, hastighed i % 8 HVO_FLOW2_VALUE Udsugningssetpunkt i l/s 9 HVO_FLOW2_PERCENT Udsugningsventilator, hastighed i % 0xFF Samme som HVO_OFF Samme som HVO_OFF 8/16

9 Tabel 5: Variable udgange for netværk, UFTP-indlejret AHU-styring NV nr. Navn på variabel Snd SNVT-navn SNVT- Klass Beskrivelse (M/O)* HrtBt indeks e 13 (M) nvospacetemp Ja 105 RAM Effektiv lufttemperatur, udgang 14 (O) nvounitstatus Ja SNVT_hvac_statu 112 RAM Enhedsstatus, udgang s 15 (O) nvoeffectsetpt Ja 105 RAM Effektivt setpunkt, udgang 16 (O) nvoeffectoccup Nej SNVT_occupancy 109 RAM Effektiv anvendelse, udgang 18 (O) nvoheatprimary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Primær varme, udgang 19 (O) nvoheatsecondary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Sekundær varme, udgang 20 (O) nvocoolprimary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Primærkøling, udgang 21 (O) nvofanspeed1 Ja SNVT_switch 95 RAM Ventilator 1-hastighed, udgang 22 (O) nvosupplyairtemp1 Nej 105 RAM Indblæsningstemperatur, udgang 23 (O) nvosupplyairsetpt Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsningstemperatur, udgang 24 (O) nvooadamper1 Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Udendørsluftspjæld 1, udgang 25 (O) nvooutdoortemp Ja 105 RAM Udendørs lufttemperatur, udgang 26 (O) nvospaceco2 Ja SNVT_ppm 29 RAM Føler for CO2 i luften, udgang 27 (O) nvoairflow1 Ja SNVT_flow 15 RAM Luftmængde 1, udgang 28 (O) nvoflowsetpoint1 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for luftmængde 1, udgang 29 (O) nvoairpress1 Ja SNVT_press_p 113 RAM Lufttryk 1, udgang 30 (O) nvopresssetpoint1 Ja SNVT_press_p 113 RAM Setpunkt for lufttryk 1, udgang 31 (O) nvoheatsrctemp Ja 105 RAM Varmekilde, temperaturudgang 32 (O) nvorecircdamper Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Luftspjæld til recirkulation, udgang 33 (O) nvoextracttemp2 Ja 105 RAM Udsugningsluftstemperatur, udgang 34 (O) nvofanspeed2 Ja SNVT_switch 95 RAM Ventilator 2-hastighed, udgang 35 (O) nvodischairtemp2 Nej 105 RAM Temperatur af udledningsluft 2, udgang 36 (O) nvooadamper2 Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Udendørsluftspjæld 2, udgang 37 (O) nvoairflow2 Ja SNVT_flow 15 RAM Luftmængde 2, udgang 38 (O) nvoflowsetpoint2 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for luftstrøm 2, udgang 39 (O) nvoairpress2 Ja SNVT_press_p 113 RAM Lufttryk 2, udgang 40 (O) nvopresssetpoint2 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for lufttryk 2, udgang 41 (O) nvooptime Nej SNVT_elapsed_tm 87 RAM Rapporterer enhedens totale akkumulerede driftstid 42 (O) nvotime Nej SNVT_time_stamp 84 RAM Rapporterer enhedens interne klokkeslæt i realtid 1) nvounitstatus giver en grundlæggende alarmstatus i SNVT_hvac_status feltet in_alarm 0 = ingen alarm 1 = A alarm (alarm har stoppet AHU, udfør service) 2 = B alarm (alarm AHU kører med reduceret ydelse, udfør vedligeholdelse) 3 = A + B alarm. 2) Forvalg 1 gælder generelt for indblæsning, 2 gælder for udsugning. 9/16

10 0000 Node Object nv1 nvirequest SNVT_ nv2 nvostatus SNVT_ nv3 nvitimeset SNVT_ nv8 nvofiledirectory SNVT_ nv9 nvoalarm2 SNVT_ Configuration properties ncisendhrtbt ncidevmajver ncidevminver Fig. 4 Knudeobjekt til funktionsblok Tabel 6: Indgange til netværksvariabel, knudeobjekt NV nr. (M/O)* Navn på variabel SNVT-navn SNVT - indek s Beskrivelse 1 (M) nvirequest SNVT_obj_request 92 Anmoder om en bestemt funktionsblok i enheden 2 (M) nvostatus SNVT_obj_status 93 Rapporterer status af den anmodede funktionsblok i enheden 3 (O) nvitimeset SNVT_time_stamp 84 Synkroniserer enhedens interne realtidsur med et eksternt ur 8 (O) nvofiledirectory SNVT_address 114 Adresse for den filmappe, som indeholder deskriptorer for konfigurationsfiler 9 (O) nvoalarm2 SNVT_alarm_2 164 Transmitterer alarmdata for hver funktionsblok på en enhed, nårsomhelst en alarm aktiveres eller deaktiveres samt på anmodning. Erstatter nvoalarm 1) På hinanden følgende opdateringer af nvitimeset inden for en time anbefales ikke med jævne mellemrum, da ændringer af enhedens realtidsur gemmes i EE-PROM. EE-PROM-beskyttelsen reducerer systemets ydelse, hvis uret opdateres gentagne gange med stor hyppighed. 10/16

11 11/16

12 Netværkskabler og forbindelser Tabel 7,1: Specifikationer for dobbelttermineret bustopologi Maksimal buslængde Belden Belden 8471 Niveau IV, 22 AWG JY(St) Y 2x2x0,8 TIA kategori meter 2700 meter 1400 meter 900 meter 900 meter En dobbelttermineret bus kan have stubbe på op til 3 meter fra bussen til hvert knudepunkt. Til terminering (B) kan anvendes Siemens LON busafslutningsstik type RXZ ,5 ohm eller tilsvarende Tabel 7.2: Frie topologispecifikationer Maksimal knudepunkt-til-knudepunkt afstand Maksimal samlet trådlængde Belden meter 500 meter Belden meter 500 meter Niveau IV, 22 AWG 400 meter 500 meter JY(St) Y 2x2x0,8 320 meter 500 meter TIA kategori meter 450 meter Den frie specifikation for topologitransmission har to komponenter, der begge skal være opfyldt, for at systemet kan køre ordentligt. Afstanden fra hver transceiver til alle de øvrige transceivere og til termineringen må ikke overstige den maksimale knudepunkt-til-knudepunkt afstand. Hvis der findes flere veje, f.eks. en løkketopologi, skal den længste vej anvendes i alle beregninger. Den maksimale totale trådlængde er den samlede trådlængde i et segment. Til terminering (B) kan anvendes Siemens LON busafslutningsstik type RXZ ohm eller tilsvarende 12/16

13 Jordforbindelse til STP-kabel (skærmet netværkskabel) Når STP-kabel anvendes, skal kablet termineres og kablets afskærmning tilsluttes jord med en modstand på 470 kohm, 1/4 W, 5 % Denne kabelafskærmning skal tilsluttes jord mindst én gang pr. segment og helst ved hvert knudepunkt. Tilslutning af skærmen til jord ved hvert knudepunkt vil bidrage til at dæmpe stående 50/60 Hz bølger. 13/16

14 14/16

15 15/16

16 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: Fax: NOVEMA Aggregater AS Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel.: Fax: EXHAUSTO AB Verkstadsgatan 13 S Mariestad Tel.: Fax: /16

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Bewator Entro Installationshåndbog

Bewator Entro Installationshåndbog Bewator Entro Installationshåndbog DA A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator Entro installationshåndbog må kun ske med skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator forbeholder

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

ECONET Væskekoblede flader

ECONET Væskekoblede flader ECONET Væskekoblede flader Indhold Side Sikkerhedsregler, advarsler 2 ECONET leveringsomfang 3 Montering og installation 6 ECONET -betjening og el-installationer 10 Vedligeholdelsesanvisninger 14 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper...

Læs mere