BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2"

Transkript

1 LON Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel Odensevej 76 Fax DK-5550 Langeskov

2 INDLEDNING Disse instruktioner beskriver EXHAUSTO AIR 2 LON gateway, der anvendes til at forbinde et EXHAUSTO A/S standard ventilationssystem, EXHAUSTO AIR 2, til et LonWorks netværk. Produktprogram Type produkt EXHAUSTO AIR 2 LON LonWorks modul Funktion LonWorks gateway konverterer signaler på EXHASUTO AIR 2 Masters lokal RS485 Modbus til standard LonMark Association SNVT er, så det er muligt at kommunikere med en AHU, der er udstyret med et EXHAUSTO Air 2 styresystem fra et LonWorks netværk. Der anvendes en FTT-10A transceiver med en transmissionshastighed på 78 kbps med fri topologi. CE MÆRKNING EXHAUSTO A/S erklærer, at dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med Rådets EMC direktiv 92/31/EØF og efterfølgende ændringer vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, og Rådets lavspændingsdirektiv 72/23/EØF (LVD) og efterfølgende ændringer om elektrisk udstyr, der anvendes inden for bestemte spændingsbegrænsninger, og at det er underkastet de følgevirkninger, som loven foreskriver. Anvendte standarder Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): EN og EN Dette produkt er beregnet til installation i maskiner eller samling med andre maskindele til installation i maskiner, der er omfattet af Rådets maskindirektiv 98/37/EØF - det opfylder derfor ikke bestemmelserne i dette direktiv i alle henseender. Tekniske data Spændingsforsyning EXHAUSTO AIR 2 LON modul forsynes fra Mod-Bus med VDC Mod-Bus forbindelse Signal RS 485 (38,4 kbaud) Protokol Modbus RS485 Stikr RJ11/6 stik (dobbelt hunstik monteret i modul) Maks. kabellængde m LonWorks forbindelse Transceiver FTT-10A Hastighed kbps Stik PTA STLZ950/2G-508H (modulet leveres med dele med 2-polede han- og hunkonnektorer) Maks. kabellængde m Data for omgivende miljø Kapslingsklasse IP20 Luftfugtighed % RH Temperaturinterval C Mekanisk installation LonWorks gateway skal monteres på en DIN-skinne i et skab med den kapslingsklasse, som kræves for installationen. Gateway'ens dimensioner kan ses i figur 1. 2/16

3 Konfiguration af Novagg Air 2 Master LON-drift kræver EXHAUSTO AIR 2 Master software version 1.05 eller derover. EXHAUSTO AIR 2 Master kræver ikke nogen konfiguration for LON-drift, da dette gøres automatisk, når EXHAUSTO AIR 2 LON modulet tilsluttes EXHAUSTO AIR 2 Master. Når LON-modulet er genkendt, iværksættes alarm nr. 15 Lon gateway (Air2Lon): Ingen kommunikation, hvis LON-modulet kobles fra EXHAUSTO AIR 2 Master. Elinstallation A. Netværkskablet til LonWorks-netværket er forbundet til LonWorks gateway'ens LON port ved hjælp af det medleverede 2-polede hanstik. B. Tilslut derpå en af LonWorks Gateway Modbus porte til EXHAUSTO Air 2 Master RS485 stik B eller C ved hjælp af et RJ12/6 stik. Brugerflade Brugerfladen består af 3 lysdioder og en serviceknap på forsiden af modulet. Serviceknappen bruges til at identificere knudepunktet på styringsnetværket og kan aktiveres ved hjælp af en blyant eller anden spids genstand (2 mm i dia.). Lysdioderne har følgende farver og funktioner: Navn på lysdiode Farve Funktion Service Gul Blinker, hvis knudepunktet ikke er konfigureret. Slukket, hvis knudepunktet er konfigureret på netværket. Lyser op, hvis serviceknappen er trykket ned. Lyser op konstant, hvis knudepunktet ikke har noget program (fejltilstand). Com Grøn Blinker når data synkroniseres af Modbus. Blinker hurtigt, når data opdateres fra styringsnetværket til Modbus. Er hele tiden tændt/slukket, når der opstår kommunikationsfejl. Power Grøn Lyser når knudepunktet er forbundet til strømforsyningen. Power og com. Grøn Skiftende grønt blink under initialisering af knudepunkt eller tilslutning til strømforsyning. Blinker på skift, når der sendes et WINK signal til knudepunkt fra installationsværktøjet. Placeringen af LED-dioder og serviceknap er vist i figur 1. Fig. 1 Mekaniske dimensioner 3/16

4 AHU-drift Fuld kontrol med AHU med LON netværk kræver ventilatordriftsindstillingen Ugentligt program på håndterminalen. Se fig. 2. Fig. 2 Indstillinger på håndterminal til udførelse af start/stop på LON'en Hvis EXHAUSTO AIR 2 systemet er i STOP-indstilling, vil ventilatordriftsindstillingerne fra LON ikke have nogen virkning. STOP har altid høj prioritet i EXHAUSTO AIR 2 systemet og kan afgives fra forskellige kilder: Håndterminal WEB-indstillinger Permanent tilsluttede digitale indgange Modbus/RS485 Modbus/TCP-IP LON Neuron ID Det faktiske LON modul Neuron ID kan aflæses i håndterminalens Internet -menu. LonWorks software konformitet LonWorks modulet er designet til at tilslutte et EXHAUSTO AIR 2 ventilationssystem til et åbent LonWorks styringsnetværk i overensstemmelse med de internationale LonMark retningslinjer. Standard program-id: 9F:FE:22:56:00:06:04:30 Der kan anmodes om følgende datafiler fra EXHAUSTO A/S til brug i forbindelse med LonWorks installationsværktøjer og til at dokumentere konformitet Seneste eksterne interfacefil 0936Ayxx.xif Seneste resourcefilsæt RFFE xx.zip Versionsstyring y angiver en større version og x angiver en mindre version. Den faktiske version kan findes online ved installationsværktøjets browser i NodeObject cpdevminorver og cpdevmajorver. Større versionsopgraderinger kræver en ny XIF-fil. Lister over LonMark objekter er vist i tabellerne 1-6. Funktionsblokke er vist i fig Yderligere oplysninger om LON funktionsprofiler er tilgængelige på: 4/16

5 Aktuel udsugningflow nv 37 Udsugning ventilatorniveau nv 34 Udsugning setpunkt luftmængde nv 11 Varmevekselniveau nv 14 Manuel driftfunktion nv 3 Drift ON/OFF nv 16 Lav hastighed aktiv nv 16 Høj hastighed aktiv nv 16 A-alarm aktiv nv 14 B-alarm aktiv nv 14 Alarm reset nv 1 i knudeobjekt Alarmtekst nv 9 i knudeobjekt Rumtemperatur nv 13 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Aktuel afkasttemperatur nv 35 Aktuel udsugningtemperatur nv 33 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Aktuel kanaltryk udsugning nv 39 Udsugningsuft %, setpunkt nv 11 Aktuel udetemperatur nv 25 Aktuel indblæsningtemperatur nv 22 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Min begrænsning indbl. temp. nv 8 Max. begrænsning indbl. temp. nv 9 Aktuel kanaltryk indblæsning nv 29 Indblæsningsuft %, setpunkt nv 11 Køleniveau nv 14 Køle relæ 1 nv 20 Varmeniveau nv 14 Varme relæ 1 nv 18 Frostfri temperatur nv 31 Aktuel indblæsningflow nv 27 Indblæsning ventilatorniveau nv 21 Indblæsning setpunkt luftmængde nv 11 5/16

6 nv1 nvispacetemp 2000 Embedded AHU Cntr Functional Block Mandatory Network Variables nv13 nv14 nvospacetemp nvounitstatus SNVT_hvac_status Nv2 nv4 nvisetpoint nvisetptoffset Optional Network Variables nv15 nv16 nv21 nvoeffectsetpt nvoeffectoccup SNVT_occupancy nvofanspeed1 SNVT_switch nv3 nviapplicmodet nv22 Nv23 nvosupplyairtemp1 nvosupplyairsetpt nv5 nv6 nv7 nv8 nv9 nv10 nv11 nv12 nvioccsensor nvioccschedule SNVT_tod_event nvoccmancmd SNVT_occupancy nvisetpointmin nvisetpointmax nvioutdoortemp nviflowoverride SNVT_hvac_overid nvifirealm SNVT_Switch ncisndhrtbt1 ncircvhrtbt Configuration properties Supply Fan Extract Fan nv18 nv19 nv20 nv24 nv25 nv26 nv27 nv28 nv29 nv30 nv31 nv32 nv41 nv42 nv33 nv34 nv35 nv36 nv37 nv38 nv39 nv40 nvoheatprimary SNVT_lev_percent nvoheatsecondary SNVT_lev_percent nvocoolprimary SNVT_lev_percent nvooadamper1 SNVT_lev_percent nvooutdoortemp nvospaceco2 SNVT_ppm nvoairflow1 SNVT_flow nvoflowsetpoint1 SNVT_flow nvoairpress1 SNVT_press_p nvopresssetpoint1 SNVT_press_p nvoheatsrctemp nvorecircdamper SNVT_lev_percent nvooptime SNVT_elapsed_tm nvotime SNVT_time_stamp nvoextracttemp2 nvofanspeed2 SNVT_switch nvodischairtemp2 nvooadamper2 SNVT_lev_percent nvoairflow2 SNVT_flow nvoflowsetpoint2 SNVT_flow nvoairpress2 SNVT_press_p nvopresssetpoint2 SNVT_press_p Fig. 3 Funktionsblok, UFTP-indlejret AHU-styring 6/16

7 Tabel 1: Variable indgange for netværk, UFTP-indlejret AHU-styring NV nr. Navn på Recv SNVT-navn SNVT- Klasse Beskrivelse (M/O)* variabel HrtBt indeks 1 (M) nvispacetemp Ja 105 RAM Lufttemperatur, indgang 2 (O) nvisetpoint Nej 105 RAM Temperatur setpunkt, indgang (absolut) 3 (O) nviapplicmode Ja SNVT_hvac_mode 108 RAM Anvendelsestilstand, indgang 4 (O) nvisetptoffset Ja 105 RAM Setpunktsforskydning, indgang 5 (O) nvioccsensor Ja SNVT_occupancy 109 RAM Bevægelsessensor, indgang 6 (O) nvioccschedule Ja SNVT_tod_event 128 RAM Bevægelsessensor planlægning, indgang 7 (O) nvioccmancmd Nej SNVT_occupancy 109 RAM Bevægelsessensor overstyring, indgang 8 (O) nvisetpointmin Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsning, min. temperatur 9 (O) nvisetpointmax Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsning, max. temperatur 10 (O) nvioutdoortemp Ja 105 RAM Udendørs lufttemperatur, indgang 11 (O) nviflowoverride Nej SNVT_hvac_overi 111 RAM Luftmængdeoverstyring, indgang d 12 (O) nvifirealm Ja SNVT_switch 95 RAM Brandalarm, indgang Table 2: Understøttede nviapplicmode-funktioner Værdi nviapplicmode nvoeffectoccup Drift af AHU-ventilator 0 HVAC_AUTO Se tabel 2 Se tabel 2 6 HVAC_OFF OC_UNOCCUPIED Stop 13 HVAC_ECONOMY OC_STANDBY Lav hastighed 0xFF HVAC_NUL Samme som HVAC_AUTO Samme som HVAC_AUTO Standardværdi er HVAC_AUTO Tabel 3: nviapplicmode 0 = HVAC_Auto LON-indgange LON-udgang AHU-udgang nvioccmancmd nvioccschedule 1 nvioccsensor 2 nvoeffectoccup Drift af ventilator OC_OCCUPIED 3 Don t Care Don t Care OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED 3 Don t Care Don t Care OC_UNOCCUPIED Stop OC_BYPASS Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL OC_STANDBY Don t Care OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 6 OC_STANDBY Høj hastighed 6 Højhastighedskørsel-on 5 Lav hastighed OC_NUL OC_OCCUPIED 3 Don t Care OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED 3 Don t Care OC_UNOCCUPIED Stop OC_STANDBY 3 OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 5 OC_STANDBY Højhastighedskørsel-on Lav hastighed OC_NUL 4 OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 6 OC_STANDBY 7 OC_UNOCCUPIED Høj hastighed 6 Højhastighedskørsel-on 5 Lav hastighed 7 Stop 7/16

8 Noter: 1) For nvioccschedule henviser dette til feltet current_state. Felterne next_state og time_to_next_state er ikke aktive. 2) Bevægelsessensor kan være en lokal indgang eller en LON-netværksindgang. Hvis begge anvendes, overstyrer OC_OCCUPIED fra den ene kilde OC_UNOCCUPIED fra den anden kilde. OC_NUL er det samme som OC_UNOCCUPIED 3) Deaktiverer udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 4) Standardværdi. Aktiverer udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 5) nvoeffectoccup vil være OC_OCCUPIED under aktiveret kørsel indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master, hvis den iværksættes af en bevægelsessensor. 6) Høj hastighed styret af udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 7) Lav hastighed styret af udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 8) Don t Care = En vilkårlig tilstand Tabel 4: Understøttede nviflowoverride funktioner nviflowoverride Beskrivelse Ventilatordrift 0 HVO_OFF Normal styring 2 HVO_FLOW_VALUE Indblæsningssetpunkt i l/s 3 HVO_FLOW_PERCENT Indblæsningsventilator, hastighed i % 8 HVO_FLOW2_VALUE Udsugningssetpunkt i l/s 9 HVO_FLOW2_PERCENT Udsugningsventilator, hastighed i % 0xFF Samme som HVO_OFF Samme som HVO_OFF 8/16

9 Tabel 5: Variable udgange for netværk, UFTP-indlejret AHU-styring NV nr. Navn på variabel Snd SNVT-navn SNVT- Klass Beskrivelse (M/O)* HrtBt indeks e 13 (M) nvospacetemp Ja 105 RAM Effektiv lufttemperatur, udgang 14 (O) nvounitstatus Ja SNVT_hvac_statu 112 RAM Enhedsstatus, udgang s 15 (O) nvoeffectsetpt Ja 105 RAM Effektivt setpunkt, udgang 16 (O) nvoeffectoccup Nej SNVT_occupancy 109 RAM Effektiv anvendelse, udgang 18 (O) nvoheatprimary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Primær varme, udgang 19 (O) nvoheatsecondary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Sekundær varme, udgang 20 (O) nvocoolprimary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Primærkøling, udgang 21 (O) nvofanspeed1 Ja SNVT_switch 95 RAM Ventilator 1-hastighed, udgang 22 (O) nvosupplyairtemp1 Nej 105 RAM Indblæsningstemperatur, udgang 23 (O) nvosupplyairsetpt Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsningstemperatur, udgang 24 (O) nvooadamper1 Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Udendørsluftspjæld 1, udgang 25 (O) nvooutdoortemp Ja 105 RAM Udendørs lufttemperatur, udgang 26 (O) nvospaceco2 Ja SNVT_ppm 29 RAM Føler for CO2 i luften, udgang 27 (O) nvoairflow1 Ja SNVT_flow 15 RAM Luftmængde 1, udgang 28 (O) nvoflowsetpoint1 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for luftmængde 1, udgang 29 (O) nvoairpress1 Ja SNVT_press_p 113 RAM Lufttryk 1, udgang 30 (O) nvopresssetpoint1 Ja SNVT_press_p 113 RAM Setpunkt for lufttryk 1, udgang 31 (O) nvoheatsrctemp Ja 105 RAM Varmekilde, temperaturudgang 32 (O) nvorecircdamper Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Luftspjæld til recirkulation, udgang 33 (O) nvoextracttemp2 Ja 105 RAM Udsugningsluftstemperatur, udgang 34 (O) nvofanspeed2 Ja SNVT_switch 95 RAM Ventilator 2-hastighed, udgang 35 (O) nvodischairtemp2 Nej 105 RAM Temperatur af udledningsluft 2, udgang 36 (O) nvooadamper2 Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Udendørsluftspjæld 2, udgang 37 (O) nvoairflow2 Ja SNVT_flow 15 RAM Luftmængde 2, udgang 38 (O) nvoflowsetpoint2 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for luftstrøm 2, udgang 39 (O) nvoairpress2 Ja SNVT_press_p 113 RAM Lufttryk 2, udgang 40 (O) nvopresssetpoint2 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for lufttryk 2, udgang 41 (O) nvooptime Nej SNVT_elapsed_tm 87 RAM Rapporterer enhedens totale akkumulerede driftstid 42 (O) nvotime Nej SNVT_time_stamp 84 RAM Rapporterer enhedens interne klokkeslæt i realtid 1) nvounitstatus giver en grundlæggende alarmstatus i SNVT_hvac_status feltet in_alarm 0 = ingen alarm 1 = A alarm (alarm har stoppet AHU, udfør service) 2 = B alarm (alarm AHU kører med reduceret ydelse, udfør vedligeholdelse) 3 = A + B alarm. 2) Forvalg 1 gælder generelt for indblæsning, 2 gælder for udsugning. 9/16

10 0000 Node Object nv1 nvirequest SNVT_ nv2 nvostatus SNVT_ nv3 nvitimeset SNVT_ nv8 nvofiledirectory SNVT_ nv9 nvoalarm2 SNVT_ Configuration properties ncisendhrtbt ncidevmajver ncidevminver Fig. 4 Knudeobjekt til funktionsblok Tabel 6: Indgange til netværksvariabel, knudeobjekt NV nr. (M/O)* Navn på variabel SNVT-navn SNVT - indek s Beskrivelse 1 (M) nvirequest SNVT_obj_request 92 Anmoder om en bestemt funktionsblok i enheden 2 (M) nvostatus SNVT_obj_status 93 Rapporterer status af den anmodede funktionsblok i enheden 3 (O) nvitimeset SNVT_time_stamp 84 Synkroniserer enhedens interne realtidsur med et eksternt ur 8 (O) nvofiledirectory SNVT_address 114 Adresse for den filmappe, som indeholder deskriptorer for konfigurationsfiler 9 (O) nvoalarm2 SNVT_alarm_2 164 Transmitterer alarmdata for hver funktionsblok på en enhed, nårsomhelst en alarm aktiveres eller deaktiveres samt på anmodning. Erstatter nvoalarm 1) På hinanden følgende opdateringer af nvitimeset inden for en time anbefales ikke med jævne mellemrum, da ændringer af enhedens realtidsur gemmes i EE-PROM. EE-PROM-beskyttelsen reducerer systemets ydelse, hvis uret opdateres gentagne gange med stor hyppighed. 10/16

11 11/16

12 Netværkskabler og forbindelser Tabel 7,1: Specifikationer for dobbelttermineret bustopologi Maksimal buslængde Belden Belden 8471 Niveau IV, 22 AWG JY(St) Y 2x2x0,8 TIA kategori meter 2700 meter 1400 meter 900 meter 900 meter En dobbelttermineret bus kan have stubbe på op til 3 meter fra bussen til hvert knudepunkt. Til terminering (B) kan anvendes Siemens LON busafslutningsstik type RXZ ,5 ohm eller tilsvarende Tabel 7.2: Frie topologispecifikationer Maksimal knudepunkt-til-knudepunkt afstand Maksimal samlet trådlængde Belden meter 500 meter Belden meter 500 meter Niveau IV, 22 AWG 400 meter 500 meter JY(St) Y 2x2x0,8 320 meter 500 meter TIA kategori meter 450 meter Den frie specifikation for topologitransmission har to komponenter, der begge skal være opfyldt, for at systemet kan køre ordentligt. Afstanden fra hver transceiver til alle de øvrige transceivere og til termineringen må ikke overstige den maksimale knudepunkt-til-knudepunkt afstand. Hvis der findes flere veje, f.eks. en løkketopologi, skal den længste vej anvendes i alle beregninger. Den maksimale totale trådlængde er den samlede trådlængde i et segment. Til terminering (B) kan anvendes Siemens LON busafslutningsstik type RXZ ohm eller tilsvarende 12/16

13 Jordforbindelse til STP-kabel (skærmet netværkskabel) Når STP-kabel anvendes, skal kablet termineres og kablets afskærmning tilsluttes jord med en modstand på 470 kohm, 1/4 W, 5 % Denne kabelafskærmning skal tilsluttes jord mindst én gang pr. segment og helst ved hvert knudepunkt. Tilslutning af skærmen til jord ved hvert knudepunkt vil bidrage til at dæmpe stående 50/60 Hz bølger. 13/16

14 14/16

15 15/16

16 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: Fax: NOVEMA Aggregater AS Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel.: Fax: EXHAUSTO AB Verkstadsgatan 13 S Mariestad Tel.: Fax: /16

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

itool Original brugsanvisning Produktvejledning Nyt foto 3002473-2011-04-15.fm EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

itool Original brugsanvisning Produktvejledning Nyt foto 3002473-2011-04-15.fm EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Produktvejledning 3002473-2011-04-15.fm itool Nyt foto Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Overvågningssystem MRB

Overvågningssystem MRB Kontrolenhed / -LW Funktionsbeskrivelse er en kapslet mikroprocessorbaseret, intelligent, selvovervågende kontrolenhed der er inddelt i 4 grupper, A til D med mulighed for tilslutning af op til spjæld

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik 3004094-2011-08-29 El-installationsguide til VEX350H/360H med EXact-automatik El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO

Læs mere

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision 150508

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision 150508 UniLock System 10 Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser Projekt PRJ172 Version 2.0 Revision 150508 T535 er en motorlæser til montering i forplade, som læser både chipkort og magnetkort. Med T535 er

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien.

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. NETLON NETLON LonWorks ordbog Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. Indholdsfortegnelse ABC... 5 Adressering... 5 ADSL... 5 Aftastevinkel... 5 Aircondition...

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Alarmliste og menuoversigt for VEX200. 3002548-2008-03-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Alarmliste og menuoversigt for VEX200. 3002548-2008-03-01.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov DK Alarmliste og menuoversigt for VEX200 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Betjening 1. Betjening 1.1 Betjening af

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere