BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2"

Transkript

1 LON Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel Odensevej 76 Fax DK-5550 Langeskov

2 INDLEDNING Disse instruktioner beskriver EXHAUSTO AIR 2 LON gateway, der anvendes til at forbinde et EXHAUSTO A/S standard ventilationssystem, EXHAUSTO AIR 2, til et LonWorks netværk. Produktprogram Type produkt EXHAUSTO AIR 2 LON LonWorks modul Funktion LonWorks gateway konverterer signaler på EXHASUTO AIR 2 Masters lokal RS485 Modbus til standard LonMark Association SNVT er, så det er muligt at kommunikere med en AHU, der er udstyret med et EXHAUSTO Air 2 styresystem fra et LonWorks netværk. Der anvendes en FTT-10A transceiver med en transmissionshastighed på 78 kbps med fri topologi. CE MÆRKNING EXHAUSTO A/S erklærer, at dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med Rådets EMC direktiv 92/31/EØF og efterfølgende ændringer vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, og Rådets lavspændingsdirektiv 72/23/EØF (LVD) og efterfølgende ændringer om elektrisk udstyr, der anvendes inden for bestemte spændingsbegrænsninger, og at det er underkastet de følgevirkninger, som loven foreskriver. Anvendte standarder Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): EN og EN Dette produkt er beregnet til installation i maskiner eller samling med andre maskindele til installation i maskiner, der er omfattet af Rådets maskindirektiv 98/37/EØF - det opfylder derfor ikke bestemmelserne i dette direktiv i alle henseender. Tekniske data Spændingsforsyning EXHAUSTO AIR 2 LON modul forsynes fra Mod-Bus med VDC Mod-Bus forbindelse Signal RS 485 (38,4 kbaud) Protokol Modbus RS485 Stikr RJ11/6 stik (dobbelt hunstik monteret i modul) Maks. kabellængde m LonWorks forbindelse Transceiver FTT-10A Hastighed kbps Stik PTA STLZ950/2G-508H (modulet leveres med dele med 2-polede han- og hunkonnektorer) Maks. kabellængde m Data for omgivende miljø Kapslingsklasse IP20 Luftfugtighed % RH Temperaturinterval C Mekanisk installation LonWorks gateway skal monteres på en DIN-skinne i et skab med den kapslingsklasse, som kræves for installationen. Gateway'ens dimensioner kan ses i figur 1. 2/16

3 Konfiguration af Novagg Air 2 Master LON-drift kræver EXHAUSTO AIR 2 Master software version 1.05 eller derover. EXHAUSTO AIR 2 Master kræver ikke nogen konfiguration for LON-drift, da dette gøres automatisk, når EXHAUSTO AIR 2 LON modulet tilsluttes EXHAUSTO AIR 2 Master. Når LON-modulet er genkendt, iværksættes alarm nr. 15 Lon gateway (Air2Lon): Ingen kommunikation, hvis LON-modulet kobles fra EXHAUSTO AIR 2 Master. Elinstallation A. Netværkskablet til LonWorks-netværket er forbundet til LonWorks gateway'ens LON port ved hjælp af det medleverede 2-polede hanstik. B. Tilslut derpå en af LonWorks Gateway Modbus porte til EXHAUSTO Air 2 Master RS485 stik B eller C ved hjælp af et RJ12/6 stik. Brugerflade Brugerfladen består af 3 lysdioder og en serviceknap på forsiden af modulet. Serviceknappen bruges til at identificere knudepunktet på styringsnetværket og kan aktiveres ved hjælp af en blyant eller anden spids genstand (2 mm i dia.). Lysdioderne har følgende farver og funktioner: Navn på lysdiode Farve Funktion Service Gul Blinker, hvis knudepunktet ikke er konfigureret. Slukket, hvis knudepunktet er konfigureret på netværket. Lyser op, hvis serviceknappen er trykket ned. Lyser op konstant, hvis knudepunktet ikke har noget program (fejltilstand). Com Grøn Blinker når data synkroniseres af Modbus. Blinker hurtigt, når data opdateres fra styringsnetværket til Modbus. Er hele tiden tændt/slukket, når der opstår kommunikationsfejl. Power Grøn Lyser når knudepunktet er forbundet til strømforsyningen. Power og com. Grøn Skiftende grønt blink under initialisering af knudepunkt eller tilslutning til strømforsyning. Blinker på skift, når der sendes et WINK signal til knudepunkt fra installationsværktøjet. Placeringen af LED-dioder og serviceknap er vist i figur 1. Fig. 1 Mekaniske dimensioner 3/16

4 AHU-drift Fuld kontrol med AHU med LON netværk kræver ventilatordriftsindstillingen Ugentligt program på håndterminalen. Se fig. 2. Fig. 2 Indstillinger på håndterminal til udførelse af start/stop på LON'en Hvis EXHAUSTO AIR 2 systemet er i STOP-indstilling, vil ventilatordriftsindstillingerne fra LON ikke have nogen virkning. STOP har altid høj prioritet i EXHAUSTO AIR 2 systemet og kan afgives fra forskellige kilder: Håndterminal WEB-indstillinger Permanent tilsluttede digitale indgange Modbus/RS485 Modbus/TCP-IP LON Neuron ID Det faktiske LON modul Neuron ID kan aflæses i håndterminalens Internet -menu. LonWorks software konformitet LonWorks modulet er designet til at tilslutte et EXHAUSTO AIR 2 ventilationssystem til et åbent LonWorks styringsnetværk i overensstemmelse med de internationale LonMark retningslinjer. Standard program-id: 9F:FE:22:56:00:06:04:30 Der kan anmodes om følgende datafiler fra EXHAUSTO A/S til brug i forbindelse med LonWorks installationsværktøjer og til at dokumentere konformitet Seneste eksterne interfacefil 0936Ayxx.xif Seneste resourcefilsæt RFFE xx.zip Versionsstyring y angiver en større version og x angiver en mindre version. Den faktiske version kan findes online ved installationsværktøjets browser i NodeObject cpdevminorver og cpdevmajorver. Større versionsopgraderinger kræver en ny XIF-fil. Lister over LonMark objekter er vist i tabellerne 1-6. Funktionsblokke er vist i fig Yderligere oplysninger om LON funktionsprofiler er tilgængelige på: 4/16

5 Aktuel udsugningflow nv 37 Udsugning ventilatorniveau nv 34 Udsugning setpunkt luftmængde nv 11 Varmevekselniveau nv 14 Manuel driftfunktion nv 3 Drift ON/OFF nv 16 Lav hastighed aktiv nv 16 Høj hastighed aktiv nv 16 A-alarm aktiv nv 14 B-alarm aktiv nv 14 Alarm reset nv 1 i knudeobjekt Alarmtekst nv 9 i knudeobjekt Rumtemperatur nv 13 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Aktuel afkasttemperatur nv 35 Aktuel udsugningtemperatur nv 33 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Aktuel kanaltryk udsugning nv 39 Udsugningsuft %, setpunkt nv 11 Aktuel udetemperatur nv 25 Aktuel indblæsningtemperatur nv 22 Temp setpunkt aktuel reg.form nv 2 Min begrænsning indbl. temp. nv 8 Max. begrænsning indbl. temp. nv 9 Aktuel kanaltryk indblæsning nv 29 Indblæsningsuft %, setpunkt nv 11 Køleniveau nv 14 Køle relæ 1 nv 20 Varmeniveau nv 14 Varme relæ 1 nv 18 Frostfri temperatur nv 31 Aktuel indblæsningflow nv 27 Indblæsning ventilatorniveau nv 21 Indblæsning setpunkt luftmængde nv 11 5/16

6 nv1 nvispacetemp 2000 Embedded AHU Cntr Functional Block Mandatory Network Variables nv13 nv14 nvospacetemp nvounitstatus SNVT_hvac_status Nv2 nv4 nvisetpoint nvisetptoffset Optional Network Variables nv15 nv16 nv21 nvoeffectsetpt nvoeffectoccup SNVT_occupancy nvofanspeed1 SNVT_switch nv3 nviapplicmodet nv22 Nv23 nvosupplyairtemp1 nvosupplyairsetpt nv5 nv6 nv7 nv8 nv9 nv10 nv11 nv12 nvioccsensor nvioccschedule SNVT_tod_event nvoccmancmd SNVT_occupancy nvisetpointmin nvisetpointmax nvioutdoortemp nviflowoverride SNVT_hvac_overid nvifirealm SNVT_Switch ncisndhrtbt1 ncircvhrtbt Configuration properties Supply Fan Extract Fan nv18 nv19 nv20 nv24 nv25 nv26 nv27 nv28 nv29 nv30 nv31 nv32 nv41 nv42 nv33 nv34 nv35 nv36 nv37 nv38 nv39 nv40 nvoheatprimary SNVT_lev_percent nvoheatsecondary SNVT_lev_percent nvocoolprimary SNVT_lev_percent nvooadamper1 SNVT_lev_percent nvooutdoortemp nvospaceco2 SNVT_ppm nvoairflow1 SNVT_flow nvoflowsetpoint1 SNVT_flow nvoairpress1 SNVT_press_p nvopresssetpoint1 SNVT_press_p nvoheatsrctemp nvorecircdamper SNVT_lev_percent nvooptime SNVT_elapsed_tm nvotime SNVT_time_stamp nvoextracttemp2 nvofanspeed2 SNVT_switch nvodischairtemp2 nvooadamper2 SNVT_lev_percent nvoairflow2 SNVT_flow nvoflowsetpoint2 SNVT_flow nvoairpress2 SNVT_press_p nvopresssetpoint2 SNVT_press_p Fig. 3 Funktionsblok, UFTP-indlejret AHU-styring 6/16

7 Tabel 1: Variable indgange for netværk, UFTP-indlejret AHU-styring NV nr. Navn på Recv SNVT-navn SNVT- Klasse Beskrivelse (M/O)* variabel HrtBt indeks 1 (M) nvispacetemp Ja 105 RAM Lufttemperatur, indgang 2 (O) nvisetpoint Nej 105 RAM Temperatur setpunkt, indgang (absolut) 3 (O) nviapplicmode Ja SNVT_hvac_mode 108 RAM Anvendelsestilstand, indgang 4 (O) nvisetptoffset Ja 105 RAM Setpunktsforskydning, indgang 5 (O) nvioccsensor Ja SNVT_occupancy 109 RAM Bevægelsessensor, indgang 6 (O) nvioccschedule Ja SNVT_tod_event 128 RAM Bevægelsessensor planlægning, indgang 7 (O) nvioccmancmd Nej SNVT_occupancy 109 RAM Bevægelsessensor overstyring, indgang 8 (O) nvisetpointmin Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsning, min. temperatur 9 (O) nvisetpointmax Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsning, max. temperatur 10 (O) nvioutdoortemp Ja 105 RAM Udendørs lufttemperatur, indgang 11 (O) nviflowoverride Nej SNVT_hvac_overi 111 RAM Luftmængdeoverstyring, indgang d 12 (O) nvifirealm Ja SNVT_switch 95 RAM Brandalarm, indgang Table 2: Understøttede nviapplicmode-funktioner Værdi nviapplicmode nvoeffectoccup Drift af AHU-ventilator 0 HVAC_AUTO Se tabel 2 Se tabel 2 6 HVAC_OFF OC_UNOCCUPIED Stop 13 HVAC_ECONOMY OC_STANDBY Lav hastighed 0xFF HVAC_NUL Samme som HVAC_AUTO Samme som HVAC_AUTO Standardværdi er HVAC_AUTO Tabel 3: nviapplicmode 0 = HVAC_Auto LON-indgange LON-udgang AHU-udgang nvioccmancmd nvioccschedule 1 nvioccsensor 2 nvoeffectoccup Drift af ventilator OC_OCCUPIED 3 Don t Care Don t Care OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED 3 Don t Care Don t Care OC_UNOCCUPIED Stop OC_BYPASS Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL Samme som nvioccmancmd lig OC_NUL OC_STANDBY Don t Care OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 6 OC_STANDBY Høj hastighed 6 Højhastighedskørsel-on 5 Lav hastighed OC_NUL OC_OCCUPIED 3 Don t Care OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED 3 Don t Care OC_UNOCCUPIED Stop OC_STANDBY 3 OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 5 OC_STANDBY Højhastighedskørsel-on Lav hastighed OC_NUL 4 OC_OCCUPIED OC_OCCUPIED Høj hastighed OC_UNOCCUPIED OC_OCCUPIED 6 OC_STANDBY 7 OC_UNOCCUPIED Høj hastighed 6 Højhastighedskørsel-on 5 Lav hastighed 7 Stop 7/16

8 Noter: 1) For nvioccschedule henviser dette til feltet current_state. Felterne next_state og time_to_next_state er ikke aktive. 2) Bevægelsessensor kan være en lokal indgang eller en LON-netværksindgang. Hvis begge anvendes, overstyrer OC_OCCUPIED fra den ene kilde OC_UNOCCUPIED fra den anden kilde. OC_NUL er det samme som OC_UNOCCUPIED 3) Deaktiverer udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 4) Standardværdi. Aktiverer udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 5) nvoeffectoccup vil være OC_OCCUPIED under aktiveret kørsel indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master, hvis den iværksættes af en bevægelsessensor. 6) Høj hastighed styret af udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 7) Lav hastighed styret af udstyrsplanlægning indlagt i EXHAUSTO AIR 2 Master. 8) Don t Care = En vilkårlig tilstand Tabel 4: Understøttede nviflowoverride funktioner nviflowoverride Beskrivelse Ventilatordrift 0 HVO_OFF Normal styring 2 HVO_FLOW_VALUE Indblæsningssetpunkt i l/s 3 HVO_FLOW_PERCENT Indblæsningsventilator, hastighed i % 8 HVO_FLOW2_VALUE Udsugningssetpunkt i l/s 9 HVO_FLOW2_PERCENT Udsugningsventilator, hastighed i % 0xFF Samme som HVO_OFF Samme som HVO_OFF 8/16

9 Tabel 5: Variable udgange for netværk, UFTP-indlejret AHU-styring NV nr. Navn på variabel Snd SNVT-navn SNVT- Klass Beskrivelse (M/O)* HrtBt indeks e 13 (M) nvospacetemp Ja 105 RAM Effektiv lufttemperatur, udgang 14 (O) nvounitstatus Ja SNVT_hvac_statu 112 RAM Enhedsstatus, udgang s 15 (O) nvoeffectsetpt Ja 105 RAM Effektivt setpunkt, udgang 16 (O) nvoeffectoccup Nej SNVT_occupancy 109 RAM Effektiv anvendelse, udgang 18 (O) nvoheatprimary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Primær varme, udgang 19 (O) nvoheatsecondary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Sekundær varme, udgang 20 (O) nvocoolprimary Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Primærkøling, udgang 21 (O) nvofanspeed1 Ja SNVT_switch 95 RAM Ventilator 1-hastighed, udgang 22 (O) nvosupplyairtemp1 Nej 105 RAM Indblæsningstemperatur, udgang 23 (O) nvosupplyairsetpt Ja 105 RAM Setpunkt for indblæsningstemperatur, udgang 24 (O) nvooadamper1 Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Udendørsluftspjæld 1, udgang 25 (O) nvooutdoortemp Ja 105 RAM Udendørs lufttemperatur, udgang 26 (O) nvospaceco2 Ja SNVT_ppm 29 RAM Føler for CO2 i luften, udgang 27 (O) nvoairflow1 Ja SNVT_flow 15 RAM Luftmængde 1, udgang 28 (O) nvoflowsetpoint1 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for luftmængde 1, udgang 29 (O) nvoairpress1 Ja SNVT_press_p 113 RAM Lufttryk 1, udgang 30 (O) nvopresssetpoint1 Ja SNVT_press_p 113 RAM Setpunkt for lufttryk 1, udgang 31 (O) nvoheatsrctemp Ja 105 RAM Varmekilde, temperaturudgang 32 (O) nvorecircdamper Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Luftspjæld til recirkulation, udgang 33 (O) nvoextracttemp2 Ja 105 RAM Udsugningsluftstemperatur, udgang 34 (O) nvofanspeed2 Ja SNVT_switch 95 RAM Ventilator 2-hastighed, udgang 35 (O) nvodischairtemp2 Nej 105 RAM Temperatur af udledningsluft 2, udgang 36 (O) nvooadamper2 Ja SNVT_lev_percent 81 RAM Udendørsluftspjæld 2, udgang 37 (O) nvoairflow2 Ja SNVT_flow 15 RAM Luftmængde 2, udgang 38 (O) nvoflowsetpoint2 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for luftstrøm 2, udgang 39 (O) nvoairpress2 Ja SNVT_press_p 113 RAM Lufttryk 2, udgang 40 (O) nvopresssetpoint2 Ja SNVT_flow 15 RAM Setpunkt for lufttryk 2, udgang 41 (O) nvooptime Nej SNVT_elapsed_tm 87 RAM Rapporterer enhedens totale akkumulerede driftstid 42 (O) nvotime Nej SNVT_time_stamp 84 RAM Rapporterer enhedens interne klokkeslæt i realtid 1) nvounitstatus giver en grundlæggende alarmstatus i SNVT_hvac_status feltet in_alarm 0 = ingen alarm 1 = A alarm (alarm har stoppet AHU, udfør service) 2 = B alarm (alarm AHU kører med reduceret ydelse, udfør vedligeholdelse) 3 = A + B alarm. 2) Forvalg 1 gælder generelt for indblæsning, 2 gælder for udsugning. 9/16

10 0000 Node Object nv1 nvirequest SNVT_ nv2 nvostatus SNVT_ nv3 nvitimeset SNVT_ nv8 nvofiledirectory SNVT_ nv9 nvoalarm2 SNVT_ Configuration properties ncisendhrtbt ncidevmajver ncidevminver Fig. 4 Knudeobjekt til funktionsblok Tabel 6: Indgange til netværksvariabel, knudeobjekt NV nr. (M/O)* Navn på variabel SNVT-navn SNVT - indek s Beskrivelse 1 (M) nvirequest SNVT_obj_request 92 Anmoder om en bestemt funktionsblok i enheden 2 (M) nvostatus SNVT_obj_status 93 Rapporterer status af den anmodede funktionsblok i enheden 3 (O) nvitimeset SNVT_time_stamp 84 Synkroniserer enhedens interne realtidsur med et eksternt ur 8 (O) nvofiledirectory SNVT_address 114 Adresse for den filmappe, som indeholder deskriptorer for konfigurationsfiler 9 (O) nvoalarm2 SNVT_alarm_2 164 Transmitterer alarmdata for hver funktionsblok på en enhed, nårsomhelst en alarm aktiveres eller deaktiveres samt på anmodning. Erstatter nvoalarm 1) På hinanden følgende opdateringer af nvitimeset inden for en time anbefales ikke med jævne mellemrum, da ændringer af enhedens realtidsur gemmes i EE-PROM. EE-PROM-beskyttelsen reducerer systemets ydelse, hvis uret opdateres gentagne gange med stor hyppighed. 10/16

11 11/16

12 Netværkskabler og forbindelser Tabel 7,1: Specifikationer for dobbelttermineret bustopologi Maksimal buslængde Belden Belden 8471 Niveau IV, 22 AWG JY(St) Y 2x2x0,8 TIA kategori meter 2700 meter 1400 meter 900 meter 900 meter En dobbelttermineret bus kan have stubbe på op til 3 meter fra bussen til hvert knudepunkt. Til terminering (B) kan anvendes Siemens LON busafslutningsstik type RXZ ,5 ohm eller tilsvarende Tabel 7.2: Frie topologispecifikationer Maksimal knudepunkt-til-knudepunkt afstand Maksimal samlet trådlængde Belden meter 500 meter Belden meter 500 meter Niveau IV, 22 AWG 400 meter 500 meter JY(St) Y 2x2x0,8 320 meter 500 meter TIA kategori meter 450 meter Den frie specifikation for topologitransmission har to komponenter, der begge skal være opfyldt, for at systemet kan køre ordentligt. Afstanden fra hver transceiver til alle de øvrige transceivere og til termineringen må ikke overstige den maksimale knudepunkt-til-knudepunkt afstand. Hvis der findes flere veje, f.eks. en løkketopologi, skal den længste vej anvendes i alle beregninger. Den maksimale totale trådlængde er den samlede trådlængde i et segment. Til terminering (B) kan anvendes Siemens LON busafslutningsstik type RXZ ohm eller tilsvarende 12/16

13 Jordforbindelse til STP-kabel (skærmet netværkskabel) Når STP-kabel anvendes, skal kablet termineres og kablets afskærmning tilsluttes jord med en modstand på 470 kohm, 1/4 W, 5 % Denne kabelafskærmning skal tilsluttes jord mindst én gang pr. segment og helst ved hvert knudepunkt. Tilslutning af skærmen til jord ved hvert knudepunkt vil bidrage til at dæmpe stående 50/60 Hz bølger. 13/16

14 14/16

15 15/16

16 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: Fax: NOVEMA Aggregater AS Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel.: Fax: EXHAUSTO AB Verkstadsgatan 13 S Mariestad Tel.: Fax: /16

LON Protokol. Brugermanual EXcon SW vers. 3.xx. LON Protocol - EXcon fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

LON Protokol. Brugermanual EXcon SW vers. 3.xx. LON Protocol - EXcon fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov LON Protocol - EXcon LON Protokol Brugermanual EXcon SW vers. 3.xx EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1. Produktinformation....................................................3

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

LON I/O modul. 3001988-2005-11-16.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

LON I/O modul. 3001988-2005-11-16.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov DK LON I/O modul EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Produktinformation... 3 2 Placering og montage af LON I/O modulet...

Læs mere

Environmental data Enclosure rating...ip20 Air humidity...10-90% RH Temperature range...0-50 C

Environmental data Enclosure rating...ip20 Air humidity...10-90% RH Temperature range...0-50 C INSTRUCTIONS Type LonWorks Gateway 57552B - 10/06 (BJ) English This instruction describes the OJ-LON gateway, which provides connectivity for the OJ Electronics standard ventilation system, OJ Air, to

Læs mere

DIN modul eller færdig IBI boks

DIN modul eller færdig IBI boks Komfort og Lysregulering oct. 2004 DIN modul eller færdig IBI boks IBI boks arbejdsgang Finde DIN hardware Specificere software versioner Projektere bokse Producere bokse Komfort- og lysregulering Lonbox

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

itool Original brugsanvisning Produktvejledning Nyt foto 3002473-2011-04-15.fm EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

itool Original brugsanvisning Produktvejledning Nyt foto 3002473-2011-04-15.fm EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Produktvejledning 3002473-2011-04-15.fm itool Nyt foto Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Overvågningssystem MRB

Overvågningssystem MRB Kontrolenhed / -LW Funktionsbeskrivelse er en kapslet mikroprocessorbaseret, intelligent, selvovervågende kontrolenhed der er inddelt i 4 grupper, A til D med mulighed for tilslutning af op til spjæld

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

EON-ZONE modul fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

EON-ZONE modul fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3001572 2009-03-01.fm DK EON-ZONE modul EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 3001572 2009-03-01.fm 1. Produktinformation

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2 Webserver V1.18, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL WEBSERVER V1.18 EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk IDRIFTSÆTTELSE

Læs mere

SH2MCG24. Smart-Dupline masterkanalgenerator

SH2MCG24. Smart-Dupline masterkanalgenerator Smart-Dupline masterkanalgenerator Beskrivelse Fordele Integreret system. Dupline er varemærket for Carlo Gavazzi's 2-leder bus-system. Omkostningsbesparende. Bussystemet er en velafprøvet metode til at

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision 150508

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision 150508 UniLock System 10 Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser Projekt PRJ172 Version 2.0 Revision 150508 T535 er en motorlæser til montering i forplade, som læser både chipkort og magnetkort. Med T535 er

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision UniLock System 10 Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser Projekt PRJ172 Version 2.0 Revision 160914 T535 er en motorlæser til montering i forplade, som læser både chipkort og magnetkort. Med T535 er

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg

IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg...3 Opgaver - IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg...13 Stikordsregister...27 2-27 Rekv. 0 Prod.

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere