Goethes Den unge Werthers lidelser. Om Goethe og den unge werthers lidelser. Sturm und drang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Goethes Den unge Werthers lidelser. Om Goethe og den unge werthers lidelser. Sturm und drang"

Transkript

1 Goethes Den unge Werthers lidelser Om Goethe og den unge werthers lidelser I maj 1772 rejser den unge jurist Johann Wolfgang Goethe ( ) på sin fars opfordring til Wetzlar for at dygtiggøre sig ved domstolen dér. Den 9. Juni 1772 lærer han til et bal i nærheden af Volpertshausen Charlotte Buff at kende. Allerede næste dag besøger han hende og forelsker sig i hende. Problemet er bare, at Fräulein Buff er forlovet med gesandtskabsekretæren Johann Christian Kestner. I begyndelsen har de tre det fint sammen, går lange ture, holder fester og morer sig, men i august 1772 kommer der et skår i forholdet. Charlotte indrømmer over for sin forlovede, at Goethe har givet hende et kys. Kestner bliver først vred, men da han er et rimeligt godmodigt menneske, gør han ikke noget videre ud af det. Goethe er imidlertid blevet klar over, at han ikke har store chancer hos Chalotte og rejser den 11. September 1772 over hals og hoved fra Wetzlar uden at sige farvel til sine venner. Han tager først til Ehrenbreitstein, hvor han besøger digteren Sophie von La Roche. Han bliver dybt betaget af hendes datter, Maximiliane, men det viser sig, at en tættere forbindelse med den unge dame er umulig, så han rejser videre til Frankfurt, hvor han om efteråret hører nyt fra Wetzlar. Den 30. Oktober 1772 har legationssekretær Carl Wilhelm Jerusalem skudt sig, fordi han har forelsket sig ulykkeligt i en gift kvinde, Elisabeth Held. Og i januar 1774 gifter Maximiliane von La Roche sig med Peter Anton Brentano. Det kommer til et skænderi mellem Brentano og Goethe, fordi Goethe stadigvæk mødes med Maximiliane. Goethe trækker sig og skriver på fire uger i februar og marts 1774 Den unge Werthers lidelser. Romanen gengiver ikke den virkelige affære mellem Goethe og Charlotte Buff, men er mere præcist en fiktiv fremstilling af forholdet mellem Werther og Lotte. Goethe skriver selv i sin biografiske Dichtung und Wahrheít, at han har forvandlet virkeligheden til poesi. Sturm und drang Werther skriver sig ind i den tyske romantiske, litterære bevægelse der kaldes Sturm und Drang, (på dansk: Storm og Længsel (efter frihed)). Den topper i sidste halvdel af 1700 tallet med Schiller, Goethe, Reinhold Lenz og Voss som hovedaktører. Bevægelsen kendetegnes først og fremmest af kravet om uindskrænket frihed, som kun geniet virkeliggør. Geniet ignorerer alle kunstens regler, digter sin egen originale verden og beskæftiger sig med de umiddelbare individuelle, sanselige følelser. Bevægelsen vender sig kritisk mod den spidsborgerlige, klassedelte samfundsordning med sine forældede konventioner og sætter den individuelle erfaring og befrielse i stedet. Fornuften erstattes af følelser, sanselighed og spontanitet, ligesom dyrkelse af naturen som udgangspunkt for al kunstnerisk skaben er vigtig. Hjertet er det sted, hvor de naturlige følelser og geniale færdigheder har deres udspring. Werther opfatter sig selv som særligt udvalgt (geni) og fremhæver bestandigt sin egen uforlignelige indlevelseskraft og foragter fornuftspersoner som Albert. Roman med følger Sjældent har en bog umiddelbart efter at den er udkommet udløst en så bastant nedsabling og på samme tid en så euforisk begejstring som Den unge Werthers lidelser. De unge identificerede sig med Werther, klædte sig som han med blå frakke og gul vest, og nogle gik efter at have læst bogen så vidt som til at tage livet af sig. Christine von Lassbergs lig blev fundet den 16. januar 1778 i Ilm i Weimar med et eksemplar af Werther i lommen. Og Werthers litterære selv DANSKLÆRERFORENINGEN CVR RATHSACKSVEJ FREDERIKSBERG C TLF.:

2 mord og de entusiastiske læseres virkelige førte da også til, at bogen blev forbudt flere steder, bl. a. i Leipzig og København. Side 2/7 Værkets komposition Strukturskitse: Forslag til åbnende angrebsvinkler på teksten Den unge Werthers lidelser er det man kalder en rammefortælling. Udgiverens tekst dan- hvorefter den egentlige brevroman med Werther som fortæller begynder. Da Werthers dagbogsnotater slutter, tager udgiveren atter over, og dagbogsnotaterne afsluttes a medd udgiverens bemærkninger til læseren. ner ramme om Werthers dagbogsnotater. Den begynder med en kort notits fra udgiveren, 1) Den egocentrerede Werther og brevformen Brevromanen skildrer Den unge Werthers lidelser. Han lider i forhold til samfundet, i forholdd til sin uopfyldte kærlighed til Lotte, og i forhold til sig selv og sin melankoli. Werther er helt og al deles optaget af sig selv. Hvor er jeg glad for, at jeg er væk!, sådan lyder denn første sætning i romanen. Med den dob (der lydligt falder sammen med det tyske ord 'Werder', som er betegnelsen for en ø, der ligger i belte fremhævelse af jeg understreges Werthers optagethed af sig selv. Ogsåå navnet Werther en flod eller et stykke fast land midt i en mose) viser,, at han lever et isoleret, ø agtig liv. Yder mere fastholder Werther udtrykkeligt, at a han realiserer sig selv i sig selv: Jeg forsvinder ind i mig selv og finder en verden dér og drømmer videre. Werther stiller sig selv radikalt i forgrunden og må derfor nødvendigvis distancere sig fra dett re manformen. Goethe tager afsæt i den europæiske brevromans form, hvor forskellige personer kommunikerer med hinanden, men lader hovedsagelig kun Werther komme til orde. På få und tagelser nær, er alle brevene skrevet aff Werther til vennen Wilhelm, som fungerer som pålidelig tilhører. Her er der virkelig tale om envejskommunikation. Werthers spontane, følelsesmæssige gelrette, konforme borgerskab. Hans egomaniske centrering kommer klart til udtryk i brevro

3 ytringer kommer ligeledes til udtryk i tidsintervallerne mellem brevene, snart skriver han i ugevis ikke et eneste brev, snart skriver han to samme dag. Side 3/7 2) Naturen som udvej Werther forsøger at udtrykke sit geniale følelsesliv på flere måder i forhold til naturen. Han er lykkelig over at have forladt byen, som for ham står som et billede på det forhadte borgerskab, hvor regler og konventioner skal overholdes. Naturen er byens modsætning, uden regler og påbud, og det bestyrker ham i hans fortsæt: For fremtiden vil jeg holde mig til naturen. Vi må passe på den, den er så fuld af rigdom, og den alene skaber en stor kunstner. Han bruger naturen som projektionsskive for sine følelsesmæssige udsving. I naturen er han så lykkelig, siger jeg dig, så fuldstændig opslugt af at være til, han føler sig ét med naturen og ligger her i det høje græs ved bækken, der risler, og tæt ved jorden får (jeg) øje på småkravlet mellem stråene, når alt omkring mig vrimler af liv, og jeg aner, at verden og himlen falder til ro i mit sind som billedet af en elsket kvinde, men allerede her bliver det klart, at Werther ikke er i stand til at omforme naturoplevelsen til kunst: kunne jeg blot videregive det, sætte alt det på papir, som lever så fuldt og helt inden i mig, så det blev et spejl af mit indre, sådan som mit indre er et spejl af det uendelige liv. Men, min ven, jeg går til af det, bukker under for det voldsomme pres af herlige syner. Og i de mere idyliske oplevelser f. eks. ved brønden er der på samme måde tvivl om ægtheden: Jeg ved ikke, om der hviler en særlig fortryllelse over stedet her, eller det er min fantasi, der får alt til at se så smukt ud. Da det står klart, at Werther ikke kan få Lotte, vokser Werthers fortvivlelse, der afspejles i den triste årstid og kulminerer den 12. december, hvor Werther strejfer om i en menneskefjendsk årstids frygtelige, natlige sceneri... Det var et frygteligt skuespil at se den brølende flod hvirvle ned over klippen i måneskinnet, vandmasserne rullede brølende frem og trak alt med sig. Naturen bliver en trussel, og få dage senere tager Werther livet af sig. 3) Litteraturen som hjælp og trøst Werthers læsning viser hans aktuelle sindstilstand. Homer, Klopstock, Ossian og Lessing er hans foretrukne forfattere. Så længe han er i godt humør, læser han Homers Odysseen, som et stykke tid hjælper ham med at kompensere for hans egentlige behov. Da Werther til festen forelsker sig i Lotte, bruger de begge Klopstocks ode Die Frühlingsfeier, Forårsfesten, til at udtrykke deres lidenskabelige føleleser for hinanden platonisk. De skubber begge litteraturen ind for at sublimere deres kødelige lidenskab. Men den litterære, sanselige kommunikation fordrejer det hele og holder ikke i længden. Så snart Werther aner, at der ikke er noget at komme efter hos Lotte, begynder han at læse de tungsindige Ossiansange, der spejler Werthers dødslængsel og melankoli. Da han og Lotte ses for sidste gang, er det dem, han læser højt af. De er begge dybt berørt af digtene og kommer til at græde: Begge var frygteligt bevægede. De genkendte deres egen ulykke i Ossians ord, to sjæle én tanke, og deres tårer blandede sig med hinanden. Her fungerer litteraturen ikke længere som skjold mod sanseligheden, men nedbryder snarere alle forsvarsværker endegyldigt, så Lotte konsekvent må distancere sig fra Werther og låse sig inde. Werthers selvmord er dermed beseglet. Den bog, han umiddelbart før sin død læser i, er et sørgespil af Lessing: På bordet lå Emilia Galotti opslået, Det handler om Emilia, en dydig, ung dame, der begår selvmord for at redde sin ære. Werther følger hendes eksempel.

4 4) Werther som kunstner Werther opfylder ikke rigtigt Sturm und Drang bevægelsens krav. Den skaberkraft, der udmærker geniet, træder hos ham i baggrunden, han er ikke i stand til at samle sine følelser i et kunstværk: min forestillingskraft svigter mig, det hele er lidt tåget, svært at se omridset af, Han er hjælpeløs: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, Han tror, og det grænser til ironisk fortvivlelse, at hvis jeg havde noget ler eller voks, kunne jeg måske få form på det. Werther er en dilettant. Det bliver helt tydeligt, da han fortæller Wilhelm, at han tre gange har forsøgt at tegne et portræt af Lotte, og at det hver gang er mislykkedes. Endelig lykkes det ham at lave et silhuetklip af hende, og derefter opgiver han at tegne og male. Det går heller ikke for godt med hans litterære virksomhed. Den 3. november skriver han: Jeg har mistet min eneste glæde, min evne til at forestille mig verdener omkring mig, den er borte. Men Werther er på det tidspunkt, hvor udgiveren dokumenterer hans sidste uger, uden tvivl en benådet, genial brevskriver. Her rammer han den tone, som Sturm und Drang bevægelsen satte i højsædet. Det lykkes ham at formulere intensiteten af sine følelser, og hans lidenskabelige sprog når sit højdepunkt i afskedsbrevet til Lotte: Vi drømmer, når vi taler om døden. Jeg har set mennesker dø uden at de forstod deres livs begyndelse eller slutning. Endnu mit liv, dit! Dit, elskede. Om lidt er vi borte, skilt fra hinanden måske for evigt? Nej, Lotte, vi forsvinder ikke sådan, vi er jo. Forsvinde. Et tomt ord, en hul lyd. Død, kulet ned i den kolde, mørke jord. Side 4/7 5) Werther og samfundet Werther tilhører det bedre borgerskab og kæmper for en egen identitet. Han kan tillade sig den luksus, fordi han er mere eller mindre økonomisk uafhængig. Han bliver bedrøvet, når han tænker på, at mennesker er nødt til at arbejde. Når jeg ser, hvordan mennesker bruger al deres energi på at skaffe sig fornødenheder, som om det eneste, der tæller, er at forlænge livet en smule, og når vi forskanser os i drømme og resigneret dekorerer de vægge, som spærrer os inde, med brogede figurer og lyse udsigter Wilhelm, så bliver jeg stum. Han hverken kan eller vil indordne sig under samfundets krav om arbejde. På den anden side stiller han ikke spørgsmål ved selvsamme samfunds hierakiske, klassedelte opbygning: Jeg ved godt, at alle ikke kan være lige, for han ved om nogen, at der er forskel på folk, og at det har sine fordele at komme af god familie, Og heller ikke i de højere luftlag begår han sig særlig godt ind. Men han prøver. Modvilligt følger han reglerne i ministeriet, som han oplever som et dukketeater, hvor menneskene bevæger sig rundt i ryk, og han spørger (sig selv), om det er optisk bedrag. Det er det ikke, og efter kort tids arbejde i ministeriet indser han, at han heller ikke kan underordne sig dér. 6) Den svære kærlighed Werthers kærlighed til Lotte er fra starten dømt til at mislykkes. Den egocentri, der driver ham dybere og dybere ind i ensomheden, er årsag til det. Allerede under deres første møde bliver polariteten mellem de to tydelig. Lotte fortæller, at hun er forlovet med Albert, og Werther mister orienteringen: Jeg var rundt på gulvet og helt ude af takt, så Lotte måtte have fat i mig, til det gik igen. Lotte er den, der genopretter ordenen, og sådan fortsætter det på én undtagelse nær, hver gang Werther kaster sig ud i sine kaotiske følelseseskapader. Werther tager hele tiden fejl af Lotte: Den 13. juli er han overbevist om, at hun elsker ham: Ja, jeg føler, at hun jeg tør næsten ikke sige det højt at hun elsker mig. I selvsamme brev viser han sin helt igennem narcissistiske selvoptagethed: Og jeg bliver så værdifuld dig kan jeg sige det til, du forstår den slags så dyrebar for mig selv, nu da hun elsker mig. Lotte har her kun én

5 funktion, nemlig at bestyrke Werthers selvværd. Hans forundring er da også stor, da Lotte konfronterer ham med formodningen om: at det er det umulige i at få mig, der gør det så attraktivt for dig! Werther trækker straks hånden til sig, måske fordi han godt ved, at hun har ret. Det er alene i fantasien Werther uden problemer kan nærme sig Lotte: Hvis hun var min! Hvis jeg holdt hende i mine arme! Werther kan ikke længere skelne mellem drøm og virkelighed, og den 14. december flyder alt sammen for ham: Hvad sker der, kære Wilhelm? Jeg er rædselsslagen for mig selv. I nat holdt jeg hende i mine arme tæt til mit bryst og dækkede hendes mund, der hviskede kærlige ord, og dækkede hende med kys, og hun så som beruset på mig. Det er højdepunktet af Werthers patologiske selvcentrering. Da han kort tid efter i virkeligheden lidenskabeligt kysser Lotte, og hun bagefter kategorisk gør det klart for ham, at det var det sidste kys, er hans eneste udvej selvmordet. Side 5/7 Forslag til samlæsning Michael Strunges Vi folder drømmens faner ud, 1981, og Sods Under en sort sol, Sammenlign eventuelt også den litterære bevægelse 'Sturm und Drang' med 80'ergenerationens manifestat NÅ!!80 Man kan også læse om Michael Strunge og 80'erne i Eva Bladbjergs: Nigger fra Hvidovre, Dansklærerforeningens Forlag, 2007 Wertheriader Wertheriader er værker, der er direkte inspireret af eller har relation til Den unge Werthers lidelser: * Christoph Friedrich Nicolai: Freuden des jungen Werthers, Den unge Werthers glæder, 1775 * August Friedrich von Goué: Masuren oder der junge Werther. Ein Trauerspiel aus dem Illyrischen, Masuren eller den unge Werther. Et sørgespil fra Illyrien, 1775 * Carl Ernst von Reitsenstein: Lotte bei Werthers Grabe, Lotte ved Werthers grav, 1775 * Jacob Michael Reinhold Lenz: Briefe über die Moralität der Leiden des jungen Werthers, Breve angående moraliteten Den unge Werthers lidelser og Der Waldbruder, ein Pendant zu Werthers Leiden. Skovbroderen, en pendant til Werthers lidelser, 1776 * Johann Martin Miller: Siegwart, eine Klostergeschichte, (på dansk: Siegwart, en klosterfortælling), 1776 * Heinrich von Kleist: Der Neue (glücklichere) Werther, Den nye (lykkeligere) Werther, 1811 * Johann Nestroy: Werthers Leiden und seine verlorengegangene Lotte, Werthers lidelser og hans tabte Lotte, 1847 * Jules Massenet: Werther, opera, 1892 * André Calmettes: Werther, film, 1910 * Hans Carossa: Doktor Bürgers Ende. Letzte Blätter eines Tagebuchs, Doktor Bürgers endeligt. En dagbogs sidste blade, 1913 * Reinhard Goering: Jung Schuk, 1913 * Joseph Goebbels: Michael ein deutsches Schicksal, in: Tagebuchblätter, Michael en tysk skæbne, 1929 * Max Ophüls: Werther, film, 1938 * Thomas Mann: Lotte in Weimar, Lotte i Weimar, 1939 * Karl Heinz Stoux: Begegnung mit Werther, Møde med Werther, film, 1949

6 * J. D. Sallinger: The Catcher in the rye, Forbandede ungdom, 1951 * Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W., Den unge W.s nye lidelser, 1972 Side 6/7 Filmatiseringer: Die Leiden des jungen Werther (ty.) Instr: Egon Günther, 1976 Werther (sv.) Instr: Håkan Alexanderssen, 1990 Dramatiseringer: * Den unge Werthers lidelser er også dramatiseret af Jan Bosse og Andrea Koschwitz. (Forestillingen opføres på Det kongelige Teater i København i 2010 og 2011med Nicolai Dahl Hamilton som Werther, Maria Rossing som Lotte og Mikkel Arndt som Albert. Forestillingen er iscenesat af Elisa Kragerup.) Indgangsvinkel til Illustrationerne Illustrationerne giver overblik Fra 1955 til 1974 udkom der omkring 240 tegneseriehæfter med illustrerede klassikere. De skulle få alle dem, der ikke var gode til at læse, eller som havde svært ved at læse gammelt sprog, til at kende de klassiske historier. Og nogle fik derefter lyst til at læse klassikerne i ordudgaverne. Sådan kan den første læsning af Goethes Den unge Werthers lidelser også foregå. Bogen lægger op til det, når tonen slås an med graffitimuren med Lotte og hjerteflor og med tegneserien der præsenterer nogle personer i et særligt miljø, og når denne tone undervejs udfolder sig og får stadigt kraftigere styrke og udsving i følelserne. Få et overblik over historien ved at læse illustrationerne og måske enkelte gange lade blikket fange en overskrift, læse et af de håndskrevne fragmenter eller dykke ned i teksten. Fortællingens karakter Illustrationerne kan bruges som en nøgle til forståelse af fortællingens karakter. Illustratoren anvender en lang række forskellige teknikker og billedsprog i sin fremstilling. Her er nogle centrale illustrationer, der skildrer personerne i blyantstegning, nogle der anvender tegneseriens formsprog og dynamik i billedernes samspil, nogle der er nærmest fotografiske gengivelser af byrum, nogle der er symbolspækkede, andre der har graffitiens karakter og leder tankerne hen på det følelsernes oprør imod undertrykkelsen fra stærkere mekanismer og konventioner. Brug illustrationerne til at diskutere fortællingens spændingskurve og vendepunkter. Hvordan bryder tegn og symboler ind i billedfortællingen? Og hvilken betydning kan disse brud have? Hvordan er udviklingen i personernes ansigtsudtryk, påklædning og attituder? Og hvilken betydning kan disse variationer have? Fortællingens perspektiver Illustratoren har valgt at henlægge fortællingens univers med tydelige referencer til et bohememiljø i 1980 ernes København. Hovedpersonen har utallige træk til fælles med digteren Michael Strunge, både i fysisk fremtoning, attitude og påklædning. De markante byrumsbilleder har alle referencer til Østerbro i København. Hvad kan pointen være i at referere så tydeligt til et kunstnermiljø i København i 1980, når fortællingen rent faktisk er en tysk brevroman fra 1774?

7 Bemærk at der i brevromanen ofte er spring i brevskrivningen. Nogle gange skriver Werther dagligt, andre gange holder han pauser i skrivningen. Men illustratoren fylder pauserne ud. Hvad kan pointen være i dette? Og hvad kan pointen være i det gennemgående valg af et formsprog, der lader både personer og miljø spække med ekspressive symboler, attituder og handlinger? Side 7/7 Fortolkning af fortællingen Tidligere på denne hjemmeside opstilles forskellige temaer og motiver, som kan tjene som åbnere af denne tekst. Man kan anvende illustratorens valg af illustrationer som et bidrag til fortolkning af teksten, både det gennemgående valg af et ekspressivt formsprog og de udvalgte referencer til 1980 ernes københavnske kunstnermiljø omkring Michael Strunge. Man kan eventuelt google 'Michael Strunge' og 'Goethe', læse om dem og de kredse af kunstnere der var omkring dem og læse nogle af Strunges tekster som supplement til Werther. Og man kan se på nogle af de godt billeder af og om Strunge som Google lader poppe op.

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide. med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

LÆRERVEJLEDNING. til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide. med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN LÆRERVEJLEDNING til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN Lærervejledning til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

onkel Skolemateriale 2013/2014 Spilleperiode 21. januar - 11. februar

onkel Skolemateriale 2013/2014 Spilleperiode 21. januar - 11. februar onkel vanja Af Anton Tjekhov Skolemateriale 2013/2014 Spilleperiode 21. januar - 11. februar 2 onkel vanja / Skolemateriale onkel vanja / Skolemateriale 3 ODENSE TEATER BYDER SKOLER VELKOMMEN I TEATRET

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE 1 THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE Af LISA MARIE HENDERSON Hans siger, det er mig, der er anderledes. Min mor siger, hun ikke kan kende mig. Nej, hun siger: Jeg troede,

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

At gøre mig selv stille

At gøre mig selv stille Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1999 At gøre mig selv stille Møde med en melankolsk musiker Af Jørgen Jeppesen Første gang jeg mødte Tom var hjemme på cd-afspilleren. Hans stemme og spil på flyglet lavede

Læs mere

Historisk læsning. Dansk 2. Semester 2009

Historisk læsning. Dansk 2. Semester 2009 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Historisk læsning Dansk 2. Semester 2009 Opgaveformulering. Analyse og karakteristik af: H.A. Brorson : Op! all den ting, som Gud har gjort. Johannes

Læs mere

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar Hvordan synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar 2 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo Outzen 3 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere