Goethes Den unge Werthers lidelser. Om Goethe og den unge werthers lidelser. Sturm und drang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Goethes Den unge Werthers lidelser. Om Goethe og den unge werthers lidelser. Sturm und drang"

Transkript

1 Goethes Den unge Werthers lidelser Om Goethe og den unge werthers lidelser I maj 1772 rejser den unge jurist Johann Wolfgang Goethe ( ) på sin fars opfordring til Wetzlar for at dygtiggøre sig ved domstolen dér. Den 9. Juni 1772 lærer han til et bal i nærheden af Volpertshausen Charlotte Buff at kende. Allerede næste dag besøger han hende og forelsker sig i hende. Problemet er bare, at Fräulein Buff er forlovet med gesandtskabsekretæren Johann Christian Kestner. I begyndelsen har de tre det fint sammen, går lange ture, holder fester og morer sig, men i august 1772 kommer der et skår i forholdet. Charlotte indrømmer over for sin forlovede, at Goethe har givet hende et kys. Kestner bliver først vred, men da han er et rimeligt godmodigt menneske, gør han ikke noget videre ud af det. Goethe er imidlertid blevet klar over, at han ikke har store chancer hos Chalotte og rejser den 11. September 1772 over hals og hoved fra Wetzlar uden at sige farvel til sine venner. Han tager først til Ehrenbreitstein, hvor han besøger digteren Sophie von La Roche. Han bliver dybt betaget af hendes datter, Maximiliane, men det viser sig, at en tættere forbindelse med den unge dame er umulig, så han rejser videre til Frankfurt, hvor han om efteråret hører nyt fra Wetzlar. Den 30. Oktober 1772 har legationssekretær Carl Wilhelm Jerusalem skudt sig, fordi han har forelsket sig ulykkeligt i en gift kvinde, Elisabeth Held. Og i januar 1774 gifter Maximiliane von La Roche sig med Peter Anton Brentano. Det kommer til et skænderi mellem Brentano og Goethe, fordi Goethe stadigvæk mødes med Maximiliane. Goethe trækker sig og skriver på fire uger i februar og marts 1774 Den unge Werthers lidelser. Romanen gengiver ikke den virkelige affære mellem Goethe og Charlotte Buff, men er mere præcist en fiktiv fremstilling af forholdet mellem Werther og Lotte. Goethe skriver selv i sin biografiske Dichtung und Wahrheít, at han har forvandlet virkeligheden til poesi. Sturm und drang Werther skriver sig ind i den tyske romantiske, litterære bevægelse der kaldes Sturm und Drang, (på dansk: Storm og Længsel (efter frihed)). Den topper i sidste halvdel af 1700 tallet med Schiller, Goethe, Reinhold Lenz og Voss som hovedaktører. Bevægelsen kendetegnes først og fremmest af kravet om uindskrænket frihed, som kun geniet virkeliggør. Geniet ignorerer alle kunstens regler, digter sin egen originale verden og beskæftiger sig med de umiddelbare individuelle, sanselige følelser. Bevægelsen vender sig kritisk mod den spidsborgerlige, klassedelte samfundsordning med sine forældede konventioner og sætter den individuelle erfaring og befrielse i stedet. Fornuften erstattes af følelser, sanselighed og spontanitet, ligesom dyrkelse af naturen som udgangspunkt for al kunstnerisk skaben er vigtig. Hjertet er det sted, hvor de naturlige følelser og geniale færdigheder har deres udspring. Werther opfatter sig selv som særligt udvalgt (geni) og fremhæver bestandigt sin egen uforlignelige indlevelseskraft og foragter fornuftspersoner som Albert. Roman med følger Sjældent har en bog umiddelbart efter at den er udkommet udløst en så bastant nedsabling og på samme tid en så euforisk begejstring som Den unge Werthers lidelser. De unge identificerede sig med Werther, klædte sig som han med blå frakke og gul vest, og nogle gik efter at have læst bogen så vidt som til at tage livet af sig. Christine von Lassbergs lig blev fundet den 16. januar 1778 i Ilm i Weimar med et eksemplar af Werther i lommen. Og Werthers litterære selv DANSKLÆRERFORENINGEN CVR RATHSACKSVEJ FREDERIKSBERG C TLF.:

2 mord og de entusiastiske læseres virkelige førte da også til, at bogen blev forbudt flere steder, bl. a. i Leipzig og København. Side 2/7 Værkets komposition Strukturskitse: Forslag til åbnende angrebsvinkler på teksten Den unge Werthers lidelser er det man kalder en rammefortælling. Udgiverens tekst dan- hvorefter den egentlige brevroman med Werther som fortæller begynder. Da Werthers dagbogsnotater slutter, tager udgiveren atter over, og dagbogsnotaterne afsluttes a medd udgiverens bemærkninger til læseren. ner ramme om Werthers dagbogsnotater. Den begynder med en kort notits fra udgiveren, 1) Den egocentrerede Werther og brevformen Brevromanen skildrer Den unge Werthers lidelser. Han lider i forhold til samfundet, i forholdd til sin uopfyldte kærlighed til Lotte, og i forhold til sig selv og sin melankoli. Werther er helt og al deles optaget af sig selv. Hvor er jeg glad for, at jeg er væk!, sådan lyder denn første sætning i romanen. Med den dob (der lydligt falder sammen med det tyske ord 'Werder', som er betegnelsen for en ø, der ligger i belte fremhævelse af jeg understreges Werthers optagethed af sig selv. Ogsåå navnet Werther en flod eller et stykke fast land midt i en mose) viser,, at han lever et isoleret, ø agtig liv. Yder mere fastholder Werther udtrykkeligt, at a han realiserer sig selv i sig selv: Jeg forsvinder ind i mig selv og finder en verden dér og drømmer videre. Werther stiller sig selv radikalt i forgrunden og må derfor nødvendigvis distancere sig fra dett re manformen. Goethe tager afsæt i den europæiske brevromans form, hvor forskellige personer kommunikerer med hinanden, men lader hovedsagelig kun Werther komme til orde. På få und tagelser nær, er alle brevene skrevet aff Werther til vennen Wilhelm, som fungerer som pålidelig tilhører. Her er der virkelig tale om envejskommunikation. Werthers spontane, følelsesmæssige gelrette, konforme borgerskab. Hans egomaniske centrering kommer klart til udtryk i brevro

3 ytringer kommer ligeledes til udtryk i tidsintervallerne mellem brevene, snart skriver han i ugevis ikke et eneste brev, snart skriver han to samme dag. Side 3/7 2) Naturen som udvej Werther forsøger at udtrykke sit geniale følelsesliv på flere måder i forhold til naturen. Han er lykkelig over at have forladt byen, som for ham står som et billede på det forhadte borgerskab, hvor regler og konventioner skal overholdes. Naturen er byens modsætning, uden regler og påbud, og det bestyrker ham i hans fortsæt: For fremtiden vil jeg holde mig til naturen. Vi må passe på den, den er så fuld af rigdom, og den alene skaber en stor kunstner. Han bruger naturen som projektionsskive for sine følelsesmæssige udsving. I naturen er han så lykkelig, siger jeg dig, så fuldstændig opslugt af at være til, han føler sig ét med naturen og ligger her i det høje græs ved bækken, der risler, og tæt ved jorden får (jeg) øje på småkravlet mellem stråene, når alt omkring mig vrimler af liv, og jeg aner, at verden og himlen falder til ro i mit sind som billedet af en elsket kvinde, men allerede her bliver det klart, at Werther ikke er i stand til at omforme naturoplevelsen til kunst: kunne jeg blot videregive det, sætte alt det på papir, som lever så fuldt og helt inden i mig, så det blev et spejl af mit indre, sådan som mit indre er et spejl af det uendelige liv. Men, min ven, jeg går til af det, bukker under for det voldsomme pres af herlige syner. Og i de mere idyliske oplevelser f. eks. ved brønden er der på samme måde tvivl om ægtheden: Jeg ved ikke, om der hviler en særlig fortryllelse over stedet her, eller det er min fantasi, der får alt til at se så smukt ud. Da det står klart, at Werther ikke kan få Lotte, vokser Werthers fortvivlelse, der afspejles i den triste årstid og kulminerer den 12. december, hvor Werther strejfer om i en menneskefjendsk årstids frygtelige, natlige sceneri... Det var et frygteligt skuespil at se den brølende flod hvirvle ned over klippen i måneskinnet, vandmasserne rullede brølende frem og trak alt med sig. Naturen bliver en trussel, og få dage senere tager Werther livet af sig. 3) Litteraturen som hjælp og trøst Werthers læsning viser hans aktuelle sindstilstand. Homer, Klopstock, Ossian og Lessing er hans foretrukne forfattere. Så længe han er i godt humør, læser han Homers Odysseen, som et stykke tid hjælper ham med at kompensere for hans egentlige behov. Da Werther til festen forelsker sig i Lotte, bruger de begge Klopstocks ode Die Frühlingsfeier, Forårsfesten, til at udtrykke deres lidenskabelige føleleser for hinanden platonisk. De skubber begge litteraturen ind for at sublimere deres kødelige lidenskab. Men den litterære, sanselige kommunikation fordrejer det hele og holder ikke i længden. Så snart Werther aner, at der ikke er noget at komme efter hos Lotte, begynder han at læse de tungsindige Ossiansange, der spejler Werthers dødslængsel og melankoli. Da han og Lotte ses for sidste gang, er det dem, han læser højt af. De er begge dybt berørt af digtene og kommer til at græde: Begge var frygteligt bevægede. De genkendte deres egen ulykke i Ossians ord, to sjæle én tanke, og deres tårer blandede sig med hinanden. Her fungerer litteraturen ikke længere som skjold mod sanseligheden, men nedbryder snarere alle forsvarsværker endegyldigt, så Lotte konsekvent må distancere sig fra Werther og låse sig inde. Werthers selvmord er dermed beseglet. Den bog, han umiddelbart før sin død læser i, er et sørgespil af Lessing: På bordet lå Emilia Galotti opslået, Det handler om Emilia, en dydig, ung dame, der begår selvmord for at redde sin ære. Werther følger hendes eksempel.

4 4) Werther som kunstner Werther opfylder ikke rigtigt Sturm und Drang bevægelsens krav. Den skaberkraft, der udmærker geniet, træder hos ham i baggrunden, han er ikke i stand til at samle sine følelser i et kunstværk: min forestillingskraft svigter mig, det hele er lidt tåget, svært at se omridset af, Han er hjælpeløs: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, Han tror, og det grænser til ironisk fortvivlelse, at hvis jeg havde noget ler eller voks, kunne jeg måske få form på det. Werther er en dilettant. Det bliver helt tydeligt, da han fortæller Wilhelm, at han tre gange har forsøgt at tegne et portræt af Lotte, og at det hver gang er mislykkedes. Endelig lykkes det ham at lave et silhuetklip af hende, og derefter opgiver han at tegne og male. Det går heller ikke for godt med hans litterære virksomhed. Den 3. november skriver han: Jeg har mistet min eneste glæde, min evne til at forestille mig verdener omkring mig, den er borte. Men Werther er på det tidspunkt, hvor udgiveren dokumenterer hans sidste uger, uden tvivl en benådet, genial brevskriver. Her rammer han den tone, som Sturm und Drang bevægelsen satte i højsædet. Det lykkes ham at formulere intensiteten af sine følelser, og hans lidenskabelige sprog når sit højdepunkt i afskedsbrevet til Lotte: Vi drømmer, når vi taler om døden. Jeg har set mennesker dø uden at de forstod deres livs begyndelse eller slutning. Endnu mit liv, dit! Dit, elskede. Om lidt er vi borte, skilt fra hinanden måske for evigt? Nej, Lotte, vi forsvinder ikke sådan, vi er jo. Forsvinde. Et tomt ord, en hul lyd. Død, kulet ned i den kolde, mørke jord. Side 4/7 5) Werther og samfundet Werther tilhører det bedre borgerskab og kæmper for en egen identitet. Han kan tillade sig den luksus, fordi han er mere eller mindre økonomisk uafhængig. Han bliver bedrøvet, når han tænker på, at mennesker er nødt til at arbejde. Når jeg ser, hvordan mennesker bruger al deres energi på at skaffe sig fornødenheder, som om det eneste, der tæller, er at forlænge livet en smule, og når vi forskanser os i drømme og resigneret dekorerer de vægge, som spærrer os inde, med brogede figurer og lyse udsigter Wilhelm, så bliver jeg stum. Han hverken kan eller vil indordne sig under samfundets krav om arbejde. På den anden side stiller han ikke spørgsmål ved selvsamme samfunds hierakiske, klassedelte opbygning: Jeg ved godt, at alle ikke kan være lige, for han ved om nogen, at der er forskel på folk, og at det har sine fordele at komme af god familie, Og heller ikke i de højere luftlag begår han sig særlig godt ind. Men han prøver. Modvilligt følger han reglerne i ministeriet, som han oplever som et dukketeater, hvor menneskene bevæger sig rundt i ryk, og han spørger (sig selv), om det er optisk bedrag. Det er det ikke, og efter kort tids arbejde i ministeriet indser han, at han heller ikke kan underordne sig dér. 6) Den svære kærlighed Werthers kærlighed til Lotte er fra starten dømt til at mislykkes. Den egocentri, der driver ham dybere og dybere ind i ensomheden, er årsag til det. Allerede under deres første møde bliver polariteten mellem de to tydelig. Lotte fortæller, at hun er forlovet med Albert, og Werther mister orienteringen: Jeg var rundt på gulvet og helt ude af takt, så Lotte måtte have fat i mig, til det gik igen. Lotte er den, der genopretter ordenen, og sådan fortsætter det på én undtagelse nær, hver gang Werther kaster sig ud i sine kaotiske følelseseskapader. Werther tager hele tiden fejl af Lotte: Den 13. juli er han overbevist om, at hun elsker ham: Ja, jeg føler, at hun jeg tør næsten ikke sige det højt at hun elsker mig. I selvsamme brev viser han sin helt igennem narcissistiske selvoptagethed: Og jeg bliver så værdifuld dig kan jeg sige det til, du forstår den slags så dyrebar for mig selv, nu da hun elsker mig. Lotte har her kun én

5 funktion, nemlig at bestyrke Werthers selvværd. Hans forundring er da også stor, da Lotte konfronterer ham med formodningen om: at det er det umulige i at få mig, der gør det så attraktivt for dig! Werther trækker straks hånden til sig, måske fordi han godt ved, at hun har ret. Det er alene i fantasien Werther uden problemer kan nærme sig Lotte: Hvis hun var min! Hvis jeg holdt hende i mine arme! Werther kan ikke længere skelne mellem drøm og virkelighed, og den 14. december flyder alt sammen for ham: Hvad sker der, kære Wilhelm? Jeg er rædselsslagen for mig selv. I nat holdt jeg hende i mine arme tæt til mit bryst og dækkede hendes mund, der hviskede kærlige ord, og dækkede hende med kys, og hun så som beruset på mig. Det er højdepunktet af Werthers patologiske selvcentrering. Da han kort tid efter i virkeligheden lidenskabeligt kysser Lotte, og hun bagefter kategorisk gør det klart for ham, at det var det sidste kys, er hans eneste udvej selvmordet. Side 5/7 Forslag til samlæsning Michael Strunges Vi folder drømmens faner ud, 1981, og Sods Under en sort sol, Sammenlign eventuelt også den litterære bevægelse 'Sturm und Drang' med 80'ergenerationens manifestat NÅ!!80 Man kan også læse om Michael Strunge og 80'erne i Eva Bladbjergs: Nigger fra Hvidovre, Dansklærerforeningens Forlag, 2007 Wertheriader Wertheriader er værker, der er direkte inspireret af eller har relation til Den unge Werthers lidelser: * Christoph Friedrich Nicolai: Freuden des jungen Werthers, Den unge Werthers glæder, 1775 * August Friedrich von Goué: Masuren oder der junge Werther. Ein Trauerspiel aus dem Illyrischen, Masuren eller den unge Werther. Et sørgespil fra Illyrien, 1775 * Carl Ernst von Reitsenstein: Lotte bei Werthers Grabe, Lotte ved Werthers grav, 1775 * Jacob Michael Reinhold Lenz: Briefe über die Moralität der Leiden des jungen Werthers, Breve angående moraliteten Den unge Werthers lidelser og Der Waldbruder, ein Pendant zu Werthers Leiden. Skovbroderen, en pendant til Werthers lidelser, 1776 * Johann Martin Miller: Siegwart, eine Klostergeschichte, (på dansk: Siegwart, en klosterfortælling), 1776 * Heinrich von Kleist: Der Neue (glücklichere) Werther, Den nye (lykkeligere) Werther, 1811 * Johann Nestroy: Werthers Leiden und seine verlorengegangene Lotte, Werthers lidelser og hans tabte Lotte, 1847 * Jules Massenet: Werther, opera, 1892 * André Calmettes: Werther, film, 1910 * Hans Carossa: Doktor Bürgers Ende. Letzte Blätter eines Tagebuchs, Doktor Bürgers endeligt. En dagbogs sidste blade, 1913 * Reinhard Goering: Jung Schuk, 1913 * Joseph Goebbels: Michael ein deutsches Schicksal, in: Tagebuchblätter, Michael en tysk skæbne, 1929 * Max Ophüls: Werther, film, 1938 * Thomas Mann: Lotte in Weimar, Lotte i Weimar, 1939 * Karl Heinz Stoux: Begegnung mit Werther, Møde med Werther, film, 1949

6 * J. D. Sallinger: The Catcher in the rye, Forbandede ungdom, 1951 * Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W., Den unge W.s nye lidelser, 1972 Side 6/7 Filmatiseringer: Die Leiden des jungen Werther (ty.) Instr: Egon Günther, 1976 Werther (sv.) Instr: Håkan Alexanderssen, 1990 Dramatiseringer: * Den unge Werthers lidelser er også dramatiseret af Jan Bosse og Andrea Koschwitz. (Forestillingen opføres på Det kongelige Teater i København i 2010 og 2011med Nicolai Dahl Hamilton som Werther, Maria Rossing som Lotte og Mikkel Arndt som Albert. Forestillingen er iscenesat af Elisa Kragerup.) Indgangsvinkel til Illustrationerne Illustrationerne giver overblik Fra 1955 til 1974 udkom der omkring 240 tegneseriehæfter med illustrerede klassikere. De skulle få alle dem, der ikke var gode til at læse, eller som havde svært ved at læse gammelt sprog, til at kende de klassiske historier. Og nogle fik derefter lyst til at læse klassikerne i ordudgaverne. Sådan kan den første læsning af Goethes Den unge Werthers lidelser også foregå. Bogen lægger op til det, når tonen slås an med graffitimuren med Lotte og hjerteflor og med tegneserien der præsenterer nogle personer i et særligt miljø, og når denne tone undervejs udfolder sig og får stadigt kraftigere styrke og udsving i følelserne. Få et overblik over historien ved at læse illustrationerne og måske enkelte gange lade blikket fange en overskrift, læse et af de håndskrevne fragmenter eller dykke ned i teksten. Fortællingens karakter Illustrationerne kan bruges som en nøgle til forståelse af fortællingens karakter. Illustratoren anvender en lang række forskellige teknikker og billedsprog i sin fremstilling. Her er nogle centrale illustrationer, der skildrer personerne i blyantstegning, nogle der anvender tegneseriens formsprog og dynamik i billedernes samspil, nogle der er nærmest fotografiske gengivelser af byrum, nogle der er symbolspækkede, andre der har graffitiens karakter og leder tankerne hen på det følelsernes oprør imod undertrykkelsen fra stærkere mekanismer og konventioner. Brug illustrationerne til at diskutere fortællingens spændingskurve og vendepunkter. Hvordan bryder tegn og symboler ind i billedfortællingen? Og hvilken betydning kan disse brud have? Hvordan er udviklingen i personernes ansigtsudtryk, påklædning og attituder? Og hvilken betydning kan disse variationer have? Fortællingens perspektiver Illustratoren har valgt at henlægge fortællingens univers med tydelige referencer til et bohememiljø i 1980 ernes København. Hovedpersonen har utallige træk til fælles med digteren Michael Strunge, både i fysisk fremtoning, attitude og påklædning. De markante byrumsbilleder har alle referencer til Østerbro i København. Hvad kan pointen være i at referere så tydeligt til et kunstnermiljø i København i 1980, når fortællingen rent faktisk er en tysk brevroman fra 1774?

7 Bemærk at der i brevromanen ofte er spring i brevskrivningen. Nogle gange skriver Werther dagligt, andre gange holder han pauser i skrivningen. Men illustratoren fylder pauserne ud. Hvad kan pointen være i dette? Og hvad kan pointen være i det gennemgående valg af et formsprog, der lader både personer og miljø spække med ekspressive symboler, attituder og handlinger? Side 7/7 Fortolkning af fortællingen Tidligere på denne hjemmeside opstilles forskellige temaer og motiver, som kan tjene som åbnere af denne tekst. Man kan anvende illustratorens valg af illustrationer som et bidrag til fortolkning af teksten, både det gennemgående valg af et ekspressivt formsprog og de udvalgte referencer til 1980 ernes københavnske kunstnermiljø omkring Michael Strunge. Man kan eventuelt google 'Michael Strunge' og 'Goethe', læse om dem og de kredse af kunstnere der var omkring dem og læse nogle af Strunges tekster som supplement til Werther. Og man kan se på nogle af de godt billeder af og om Strunge som Google lader poppe op.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk ILLUSTRATIONSMAPPE Vores Layout- & Redaktionsteam står gerne til rådighed: Fon 8088 5762 (gratis servicenummer) +45 3337 8777 (international og fra mobil) Fax +45 80885763 E-mail info@bod.dk www.bod.dk

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere