IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune"

Transkript

1 IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune

2 2

3 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt borgere i kommunen. Indsamlingen af data er foregået over telefon i perioden september. Formålet med undersøgelsen er både at give indsigt i borgernes idræts- og motionsvaner og at afdække ønsker og behov til rammerne for dyrkning af idræt og motion. Undersøgelsen vil herigennem gøre Køge Kommune i stand til at kunne understøtte borgernes ønsker og behov på dette område endnu bedre. Idræt og motion opfattes her bredt som al fysisk aktivitet. Det omfatter således både traditionelle idrætsgrene og motionsformer som eksempelvis gåture i skoven og cykelture til og fra arbejde. I rapporten sammenligner vi løbende resultaterne fra undersøgelsen med Idrættens Analyseinstituts rapport fra 2011, Danskernes motions- og sportsvaner Det giver mulighed for at se, hvor Køge Kommune adskiller sig fra resten af Danmark. Dog med det forbehold, at danskernes idrætsog motionsvaner kan have ændret sig siden Derudover sammenligner vi resultaterne for bestemte demografiske grupper i Køge Kommune, hvor der er relevante forskelle. Denne rapport indeholder en række af de centrale resultater fra undersøgelsen. Derudover er der udarbejdet en detaljeret tabelrapport med svarfordelinger på alle spørgsmål i undersøgelsen. I tabelrapporten er resultaterne samtidig opdelt på køn, aldersgrupper, geografiske distrikter i Køge Kommune, borgernes beskæftigelse samt borgernes uddannelsesniveau. Definition af de geografiske distrikter er præsenteret på side 29. I denne undersøgelse defineres foreningsaktivitet som aktivitet i klub/forening i fritiden; klub/forening på arbejdspladsen; ungdomsklub eller aftenskole. Selvorganiserede er defineret som dem, der dyrker idræt/motion på egen hånd; i privat center eller på arbejdspladsen, men ikke i en firmaidrætsforening. 3

4 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater Samlede resultater Børns idræt og motion Voksnes idræt og motion Børn og voksnes organisering Familiens idræt og motion Faciliteter og stævner 71% af alle børn og voksne i Køge Kommune er idræts eller motionsaktive 32% af alle børn og voksne er aktive i en forening 47% af alle børn og voksne i Køge Kommune organiserer selv deres idræts og motionsaktiviteter 82% af børnene (7-15 år) i Køge Kommune dyrker idræt eller motion. Denne andel er lidt lavere end i Danmark samlet set. Især dyrker færre 7-9-årige og færre drenge i Køge Kommune idræt og motion sammenlignet med resten af landet. De primære grunde til ikke at dyrke idræt og motion er manglende interesse, og at børnene i Køge Kommune bruger tiden på noget andet. Manglende udbud eller faciliteter er ikke væsentlige barrierer. 70% af de voksne i Køge Kommune dyrker idræt eller motion. Dette er lidt flere end i resten af landet. Sammenlignet med landsgennemsnittet er det særligt de yngre voksne, som i højere grad dyrker idræt eller motion. De idrætsaktive voksne vurderer i højere grad end de inaktive, at faciliteterne i deres lokalområde passer til det, de ønsker at dyrke. Langt de fleste børn dyrker idræt i foreninger, mens flest voksne dyrker idræt på egen hånd. Andelen af foreningsorganiserede idrætsaktive falder frem til omkring 30-årsalderen. Herefter stiger andelen af foreningsaktive igen. De selvorganiserede adskiller sig fra de foreningsorganiserede ved at vægte det sociale fællesskab ved at dyrke idræt og motion mindre. Blandt de adspurgte børnefamilier svarer 30%, at de dyrker idræt eller motion med deres børn. Manglende tid og tilgængelighed af de rette faciliteter og aktiviter er de primære barrierer for, at forældre ikke dyrker idræt eller motion med deres børn. Børn benytter i høj grad de kommunale faciliteter til at dyrke idræt, mens de fleste voksne primært benytter naturen, veje eller fitnesscentre til idræts og motionsaktiviteter. 80% af de borgere, som har kendskab til de lokale idrætsfaciliteter, svarer, at de generelt er tilfredse med faciliteterne til idræt og motion i deres nærområde. De relativt få utilfredse borgere nævner særligt mangel på eller stor afstand til faciliteterne som grunde til deres utilfredshed. 4

5 HOVEDRESULTATER OM IDRÆTS OG MOTIONSVANER Idrætsaktivitet blandt borgere i Køge Kommune Frekvens i voksnes aktivitet 71% af alle børn og voksne i Køge Kommune er idræts eller motionsaktive 32% af alle børn og voksne er aktive i en forening 47% af alle børn og voksne i Køge Kommune organiserer selv deres idræts og motionsaktiviteter 20% er aktive mindst 5 gange om ugen 44% er aktive mindst 3-4 gange om ugen 67% er aktive mindst 1-2 gange om ugen 70% dyrker idræt eller motion 5

6 PROFILER AF BEFOLKNINGSSEGMENTER BLANDT VOKSNE (16+) Den idræts og motionsaktive Den inaktive Den foreningsaktive Den selvorganiserede En kvinde En mand En mand En kvinde Mellem år På 70 år eller derover På 40 år eller derover På år Lang videregående uddannelse Dyrker fitness Har en kort uddannelse Motiveres til at dyrke sport pga. det sociale fællesskab Dyrker i højere grad fodbold og badminton end andre Fra Køge by Cykler og løber mere end andre 6

7 Børns idræt og motion 7

8 BØRNS AKTIVITETSNIVEAU OG ARV Figur 1 - Dyrker du idræt eller motion? - fordelt på køn og alder Figur 2 - Børns aktivitetsniveau fordelt på forældres aktivitetsniveau 100% 90% 80% 87% 84% 87% 89% 77% 78% 91% 86% 81% 76% 86% 81% 100% 90% 80% 15% 30% 70% 70% 60% 50% 40% 60% 50% 40% 30% 85% 70% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Pige Dreng 7-9 år år år Total 0% Børn af idrætsaktive forældre (n=138) Børn af idrætsinaktive forældre (n=47) Dyrker ikke selv motion/idræt Danmark (2011, n=2.035) Køge Kommune (2014, n=181) Dyrker selv motion/idræt 8

9 BØRNS IDRÆTS- OG MOTIONSFORMER Flest drenge spiller fodbold, mens flest piger dyrker svømning og gymnastik Figur 3 - Hvilken slags idræt eller motion har barnet dyrket regelmæssigt det seneste år? Hvem dyrker hvilke idrætsgrene? Mens fodbold er mest populært blandt drengene, er svømning og gymnastik blandt pigerne. Svømning og gymnastik er mest populært blandt de 7-9-årige, mens fodbold, håndbold og styrketræning er mest populært blandt de årige Som i resten af Danmark er svømning og gymnastik særligt populært blandt de yngste børn Svømning er lige populært blandt piger og drenge på landsplan, men i Køge Kommune er svømning mere populært blandt pigerne Note: Figuren viser de mest populære idræts og motionsformer blandt børnene i Køge Kommune. De mest populære idræts og motionsformer er illustreret med størst skrift. 9

10 BØRNS BARRIERER FOR IDRÆT OG MOTION Manglende interesse er den primære barriere for at dyrke idræt og motion blandt børnene i Køge Kommune Manglende interesse/gider ikke (31%) Figur 5 - Barrierer for idræt og motion i Danmark (2011, n=208) Holder pause (4%) Mangler nogen at følges med (4%) Figur 4 Hvad har afholdt barnet fra at dyrke idræt/motion regelmæssigt det seneste år? (n=34) Bruger tiden på andet (25%) Helbredsmæssi ge årsager (19%) Bruger tiden på venner Bruger tiden på andet Gider ikke Holder pause - regner med at 31% 28% 41% 39% Manglende interesse 22% Andre grunde (16%) Har ikke råd/er for dyrt (16%) Mangler nogen at følges med 21% Dårlig form 15% Note: Tallene summerer til mere end 100%, da hvert barn kan nævne flere barrierer. Kun børn, der ikke dyrker idræt/motion indgår. 0% 50% 100% 10

11 Voksnes idræt og motion 11

12 VOKSNES AKTIVITETSNIVEAU De voksne i Køge Kommune er mere aktive end landsgennemsnittet især de årige 90% 80% 70% 60% 65% 70% 69% 63% Figur 6 - Dyrker du idræt/motion? - fordelt på køn og alder 67% 74% 77% 69% 68% 70% 63% 64% 64% 65% 62% 64% Hvem er mest idrætsaktive? Beskæftigede og studerende samt personer med en videregående uddannelse er mest idrætsaktive. Samme tendenser findes på landsplan. Borgere i distrikterne Køge by og Herfølge er mere idrætsaktive end i resten af kommunen. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinder Mænd år år år år 70 år og derover Danmark (2011, n=3.797) Køge Kommune (2014, n=998) Total 12

13 VOKSNES IDRÆTS- OG MOTIONSFORMER Fitness, cykling, løb og gang er de mest udbredte motionsformer hos både mænd og kvinder Figur 7 - Hvilken slags idræt eller motion har du dyrket regelmæssigt det seneste år? Note: Figuren viser de mest populære idræts og motionsformer blandt borgere i Køge Kommune. De mest populære idræts og motionsformer er illustreret med størst skrift. Hvem dyrker hvilke idrætsgrene? Mens mænd særligt dyrker fitness eller cykler, er gåture og gymnastik de mest populære idræts og motionsformer blandt kvinderne i Køge Kommune De ældre og pensionister dyrker i højere grad gymnastik og går en tur, mens de øvrige alders- og beskæftigelsesgrupper i stedet løber eller går i fitnesscenter. Voksne med mellemlang eller lang videregående uddannelse løber eller jogger i højere grad end personer med kortere uddannelse. Det forholder sig omvendt for gåture. I de øvrige landsbyer og Køge By dyrkes der et bredere udvalg af idræts- og motionsformer. Valget af idræts- og motionsformer i Køge Kommune adskiller sig ikke væsentligt fra landsgennemsnittet. 13

14 VOKSNES BARRIERER FOR IDRÆT OG MOTION Den primære barriere for at dyrke idræt blandt voksne i Køge Kommune er, at de bruger tiden på andet Mangler faciliteter i nærområde (1%) Mangler nogen at følges med (2%) Mangel på udbud i nærområde (3%) Bruger tiden på andet (53%) Figur 8 Hvad har afholdt dig fra at dyrke idræt/motion regelmæssigt det seneste år? (n=305) Helbredsmæssige årsager (30%) Manglende interesse (15%) Holder pause (6%) Figur 9 - Barrierer for idræt/motion i Danmark (2011, n=1091) Bruger tiden på arbejde Bruger tiden på familien Bruger tiden på andre interesser Er i dårlig form Holder pause - regner med at starte igen 21% 21% 35% 34% 31% Barrierer for idræt og motion For de ældre og pensionister er helbredet oftere en barriere for idræt og motion end for de yngre voksne. De lavereuddannede bruger hyppigere tiden på andet, er mindre interesserede i idræt/motion og afholder sig oftere fra motion af helbredsmæssige årsager end de højtuddannede. Har ikke råd/ er for dyrt (3%) Dårlig helbred 20% 0% 50% 100% Note: Tallene summerer til mere end 100%, da hver person kan nævne flere barrierer. Kun voksne, der ikke dyrker idræt/motion indgår. 14

15 VOKSNES MOTIVATION FOR IDRÆT OG MOTION Figur 10 - Motivation for idræt eller motion (n=699) 100% 90% 24% 6% 9% 23% 22% 80% 70% 56% 15% 42% Meget enig 60% 50% 32% 32% 35% 32% Enig 40% 30% 20% 10% 0% 12% 18% 14% 34% 6% 1% 3% 38% 16% 16% 21% 18% 8% 9% 42% 8% 5% 3% Hverken/eller Uenig Meget uenig Note: Figuren viser andelene fraregnet dem, som svarer Ved ikke 15

16 VOKSNES MOTIVATION FOR IDRÆT OG MOTION Det sociale fællesskab Særligt aldersgruppen år samt borgere over 70 år mener, det sociale fællesskab er vigtigt At være sund Stort set alle borgere i Køge Kommune er enige i, at det at være sund eller i god form er en vigtig grund til, at de dyrker idræt eller motion Borgere i Herfølge og andre landsbyer er enige i, at det sociale fællesskab er en vigtig grund til at dyrke idræt Konkurrenceelementet Konkurrenceelementet er primært en grund til at dyrke sport for mændene i Køge Kommune Et frirum i hverdagen Særligt personer under 50 år svarer, at en vigtig grund til, de dyrker idræt eller motion, er, at det er et frirum i hverdagen Samtidig er der en tendens til at konkurrence elementet bliver mindre væsentligt med alderen Identitetsdyrkelse Det er særligt yngre (16-29 år), som mener, at det at dyrke idræt eller motion er en vigtig del af deres identitet Fleksibilitet Der er generel enighed blandt borgerne i Køge Kommune om, at det er vigtigt at have fleksibilitet til at dyrke idræt/motion, når det passer dem Blandt beboerne i Køge by mener en større andel end i resten af kommunen, at identitetsdyrkelsen er vigtig for dem 16

17 Børn og voksnes organisering 17

18 BØRN OG VOKSNES ORGANISERING Børn dyrker især foreningsidræt, mens voksne primært dyrker idræt og motion på egen hånd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 11 - I hvilken sammenhæng dyrker du/barnet idræt eller motion? 97% 94% 64% 21% 45% 43% 41% 28% 27% 80% 72% 65% 59% 60% 10% 14% 13% 12% 11% 12% 7% 2% 2% 11% 4% 2% Klub/forening På egen hånd Privat center Anden sammenhæng 7-9 år år år år år år år 70 år og derover Hvem dyrker idræt i foreninger og på egen hånd? Størstedelen af de idrætsaktive børn dyrker idræt /motion i en forening. Med alderen falder denne andel, mens andelen af selvorganiserede til gengæld stiger. Blandt de årige er andelen, som dyrker idræt på egen hånd størst. Det er samtidig i denne aldersgruppe, at færrest dyrker idræt eller motion i en klub/forening. I Borup, Køge by og i oplandet er langt de fleste selvorganiserede. Klub-/foreningsaktiviteten er størst i Køge Nord og blandt beboere i de øvrige landsbyer. Pensionister/efterlønnere og ledige er mere selvorganiserede end andre beskæftigelsesgrupper. De selvorganiserede vægter det sociale fællesskab mindre end de organiserede. Der er omvendt ingen forskelle i tilfredsheden med faciliteterne til idræt og motion på tværs af de to grupper. 18

19 Familiens idræt og motion 19

20 FAMILIENS AKTIVITETSNIVEAU OG BARRIERER FOR IDRÆT OG MOTION Relativt få voksne dyrker motion eller idræt med deres barn, hvilket skyldes manglende tid Figur 12 - Dyrker du idræt eller motion sammen med dit barn? (n=149) Figur 13 - Hvad skulle der til for at få jer til at dyrke mere idræt eller motion sammen? (n=104) Mere tid 27% 30% De rette udbud til rådighed i mit nærområde Forskellige interesser 13% 16% 70% De rette faciliteter til rådighed i mit nærområde Tilbud af aktiviteter på samme tid 8% 7% Gøre det billigere 1% Nej Ja Der er intet, der kan få os til at dyrkere mere 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Karakteristika ved idrætsaktive familier Der er flest idrætsaktive familier i Køge by og Borup. Særligt forældre, for hvem det sociale fællesskab er en grund til at dyrke idræt, er aktive med deres børn Forældre med længere uddannelser dyrker oftere idræt med deres børn end dem med kortere uddannelser. 20

21 Faciliteter og stævner 21

22 FACILITETER OG STÆVNER - BØRN Børn benytter i høj grad haller og anlæg, når de dyrker idræt og motion Figur 15 Hvor dyrker barnet idræt eller motion? (n=150) Almindelig idrætshal Særlig hal/lokale Særlig udendørs bane/anlæg Gymnastiksal 18% 26% 32% 30% Konkurrencer, turneringer og stævner 56% af de idrætsaktive børn har deltaget i konkurrencer, turneringer, stævner eller lignende inden for det seneste år. På landsplan gælder det 71% af de idrætsaktive børn (2011). Flere drenge (64%) end piger (48%) har deltaget i konkurrencer mv. Fitnesscenter Veje, fortove, cykelstier o.l. Natur/skov/ strand Vandet Øvrige 8% 5% 5% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Note: Tallene summerer til mere end 100%, da hvert barn kan benytte flere typer af faciliteter. Særlig hal/lokale er bl.a. svømmehal. Særlig udendørs bane/anlæg er bl.a. fodboldbane og golfbane. 22

23 FACILITETER OG STÆVNER - VOKSNE Voksne benytter i høj grad naturen og det offentlige rum, når de dyrker idræt og motion Figur 16 Hvor dyrker du idræt eller motion? (n=699) Veje, fortove o.l. Natur/skov/strand Fitnesscenter Almindelig idrætshal Særlig udendørs bane Særlig hal/lokale Vandet 7% 9% 14% 13% 31% 34% 38% Konkurrencer, turneringer og stævner 21% af de idrætsaktive voksne har deltaget i konkurrencer, turneringer, stævner eller lignende inden for det seneste år. På landsplan har 29% af de idrætsaktive voksne deltaget i konkurrencer mv. (2011). 30% af dem, der har deltaget konkurrencer, turneringer, stævner eller lignende, har deltaget i motionsløb men cykelløb, golf, fodbold, triatlon mv. er også populære konkurrenceformer. Flere mænd (27%) end kvinder (15%) har deltaget i konkurrencer mv. Flere borgere i Køge by (30%) end i resten af kommunen (19%) har deltaget i konkurrencer mv. Byens parker Hjemme/i haven Afmærkede løbestier 6% 6% 5% Øvrige 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Note: Tallene summerer til mere end 100%, da hver person kan benytte flere typer af faciliteter. Særlig hal/lokale er bl.a. svømmehal. Særlig udendørs bane/anlæg er bl.a. fodboldbane og golfbane. 23

24 TILFREDSHED MED FACILITETER Fire ud af fem borgere i Køge Kommune er generelt tilfredse med faciliteterne til idræt og motion i nærområdet DK (2011, n=) Figur 17 I hvor høj grad er du generelt tilfreds med faciliteterne til idræt og motion i dit nærområde? Køge (2014, n=884) 41% 43% 39% 40% 10% 8% 2% 10% 5% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I ringe grad Slet ikke Note: Personer uden kendskab til, hvilke faciliteter, der ligger i deres nærområde, er ikke medregnet. Hvem er mest tilfredse med faciliteterne og hvorfor? 79% af borgerne er meget enige eller enige i, at der er gode stier, grønne områder og offentligt tilgængelige aktivitets-pladser i mit lokalområde. 12% af borgerne er meget uenige eller uenige i, at de tilgængelige faciliteter til idræt og motion i mit lokalområde er egnede til den form for idræt eller motion, jeg ønsker at dyrke ; og i, at der er gode muligheder for at benytte de lokale idrætshaller/baner/anlæg, hvis jeg ønsker det. Utilfredshed med faciliteterne begrundes ofte med mangel på faciliteter/stor afstand. Samtidig er mange borgere rigtig glade for tilgængeligheden af faciliteterne. En del borgere nævner, at kommunens cykel- og løbestier er i for dårlig stand. Borgere i Borup, andre landsbyer og landområdet er mindre tilfredse med faciliteterne end borgere i resten af kommunen. 24

25 TILFREDSHED MED FACILITETER Generelt er der stor enighed blandt borgerne i Køge Kommune i, at de tilgængelige faciliteter matcher behovene for at kunne dyrke idræt og motion Figur 18 Tilfredshed med faciliteter De tilgængelige faciliteter til idræt og motion i mit lokalområde er egnede til den form for idræt eller motion, jeg ønsker at dyrke Faciliteternes kvalitet har stor betydning for, om jeg har lyst til at dyrke idræt eller motion Jeg oplever gode muligheder for at benytte de lokale idrætshaller/baner/anlæg, hvis jeg ønsker det Der er gode stier/grønne områder/offentligt tilgængelige aktivitetspladser i mit lokalområde Idrætsaktive 67% 73% 80% 75% 71% 74% 81% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Inaktive Forskelle i tilfredheden mellem de idrætsaktive og inaktive De idrætsaktive borgere er mest enige i, at de tilgængelige faciliteter til idræt og motion er egnede til det, de ønsker at dyrke Der er ingen forskel mellem de to grupper i forhold til, hvordan om de mener faciliteternes kvalitet har betydning for lysten til at dyrke idræt, og om de oplever de offentlige områder som tilgængelige De idræts og motionsinaktive borgere i Køge Kommune mener i højere grad end de aktive, at de har gode muligheder for at benytte de lokale idrætsanlæg. Forskelle på tværs af distrikter Særligt borgere fra Køge Nord er enige i udsagnene omkring faciliteterne i deres lokalområde Omvendt er borgerne i Ølby i højere grad uenige i, at de tilgængelige faciliteter i deres lokalområde understøtter mulighederne for at dyrke idræt og motion Note: Figuren viser andelene, som svarer Enig eller Meget enig til udsagnene om de kommunale idrætsfaciliteter. Her er dem som svarer Ved ikke fraregnet 25

26 HVAD HAR BETYDNING FOR TILFREDSHED MED FACILITETERNE? De tilgængelige faciliteter i nærområdet forklarer den generelle tilfredshed bedst Figur 19 Hvilke forhold har størst betydning for, hvor tilfredse borgerne er med faciliteterne til idræt og motion i nærområdet? De tilgængelige faciliteter til idræt og motion i mit lokalområde er egnede til den form for idræt eller motion, jeg ønsker at dyrke Jeg oplever gode muligheder for at benytte de lokale idrætshaller/baner/anlæg, hvis jeg ønsker det 28% 47% Hvad har betydning for tilfredsheden? De tilgængelige faciliteter i nærområdet er af størst betydning for den generelle tilfredshed for de idræts- eller motionsaktive voksne i Køge Kommune. Mulighederne for at benytte lokale haller/baner/anlæg og tilgængeligheden af stier, grønne områder og aktivitetspladser har ligeledes betydning for tilfredshed med faciliteterne generelt Der er gode stier/grønne områder/offentligt tilgængelige aktivitetspladser i mit lokalområde 25% Note: Søjlerne herover viser resultatet af en regressionsanalyse, og størrelsen på søjlerne afspejler den relative betydning af de enkelte spørgsmål for den samlede tilfredshed. Jo større søjlen er, jo mere betydningsfuldt er pågældende spørgsmål for den generelle tilfredshed med faciliteterne. Koefficienterne fra analysen er indekseret. Kun signifikante sammenhænge er vist i figuren herover. 26

27 Metode 27

28 METODE Dataindsamling, repræsentativitet og sammenligningsgrundlag Dataindsamling Denne rapport bygger på resultaterne af en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 1004 tilfældigt udvalgte borgere i Køge Kommune. Stikprøven er udtrukket blandt alle borgere i Køge Kommune med et tilgængeligt telefonnummer. Indsamlingen er foregået i perioden september De adspurgte er borgere på 16 år og derover, mens de respondenter, der har børn i aldersgruppen 7-15, er blevet spurgt ind til et af deres børns idræts- og motionsvaner (det barn, der senest har haft fødselsdag). Repræsentativitet For at sikre undersøgelsens repræsentativitet er data efterfølgende blevet vægtet for at korrigere for eventuelle afvigelser i forhold til den faktiske befolkningssammensætning i Køge Kommune. Oplysninger om befolkningssammensætningen i Køge Kommune er hentet fra Danmarks Statistik. Data er vægtet, så der sikres repræsentativitet i forhold til alder, køn og distrikt. I visse tilfælde redegøres for resultater baseret på små befolkningsgrupper (fx relativt små distrikter eller aldersgrupper). Når antallet af respondenter er meget lavt, kan det ikke forventes, at der vil være statistisk signifikante forskelle, når undersøgelsens resultater opdeles for specifikke grupper. Når vi omtaler forskelle, er det derfor ikke altid statistisk signifikante forskelle. Sammenligningsgrundlag For at kunne sammenligne idræts- og motionsvaner i Køge Kommune med resten af landet, anvendes Idrættens Analyseinstituts (IDAN) rapport Danskernes motions- og sportsvaner Der er imidlertid en række mindre forskelle, man skal have in mente. For det første er der 3 års forskel mellem de to undersøgelser. Der kan således være sket ændringer i idræts- og motionsvanerne på landsplan siden IDANs undersøgelse. For det andet anvender IDAN betegnelsen sport/motion, mens vi anvender idræt/motion. For det tredje har IDAN indsamlet data via udsendte spørgeskemaer på papir (CAPI), hvorefter de har rykket per telefon (CATI), mens Epinion udelukkende har indsamlet via telefoninterview. Samlet set vurderes der dog at være tale om et særdeles solidt sammenligningsgrundlag. 28

29 METODE Distriktsopdeling i Køge Kommune Beskrivelse af distriktsinddeling I undersøgelsen refererer vi løbende til en opdeling af Køge Kommune i en række geografiske distrikter. Denne distriktsinddeling er præsenteret på kommunekortet på denne side. Vi referer i rapporten til distrikt 1-6 som separate områder, mens distrikt 7-12 præsenteres samlet som Øvrige landsbyer. Endeligt præsenteres de resterende områder i Køge Kommune samlet set som Opland. 29

30 EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE 1-3 DK AARHUS C T: E: W: EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F DK COPENHAGEN T: E: W: AUSTRIA DENMARK GERMANY GREENLAND NORWAY SWEDEN UNITED KINGDOM VIETNAM

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-2 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet Netværksmøde for halledere i Thisted Kommune, Benchmarking og optimering af driften 22. september 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E:

Læs mere

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM FLICKOR I IDROTTENS RUM KVINDER OG MÆND I IDRÆTTENS RUM Hvad viste undersøgelsen

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut September 2013 Titel Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Forfatter Ditte Toft Øvrige bidragydere

Læs mere

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Sønderborg Kommune, ny idrætsstrategi 30. oktober 2014 Foreningsseminar: Broager Sparekasse Skansen Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Spørgeskema - børn Maja Pilgaard & Steffen Rask 1. Er du dreng eller pige? Dreng Pige 2. Hvor gammel er du? Skriv antal år: 3. Hvem bor du sammen med? Mor og far Mor

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE

SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj og Casper Due Nielsen

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

IDRÆT I STORBYERNE. Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København. Notat / Januar Steffen Rask

IDRÆT I STORBYERNE. Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København. Notat / Januar Steffen Rask IDRÆT I STORBYERNE Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København Notat / Januar 2017 Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk IDRÆT I STORBYERNE MOTIONS OG SPORTSVANER 2016 AARHUS OG KØBENHAVN

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Idrætsanalyse Ballerup Kommune. Foto: Ballerup Kommune

Idrætsanalyse Ballerup Kommune. Foto: Ballerup Kommune Idrætsanalyse Ballerup Kommune Foto: Ballerup Kommune EN SAMMENSAT KOMMUNE Mange kan selv, andre skal have en hjælpende hånd Kommunale nøgletal: 1. Frederiksberg (11.714) 1. Læsø (33.2) 1. Gentofte (51)

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen 2012:2 Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015 HAVNEEVALUERING Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Hovedresultater 12. maj 2015 INDLEDNING Evalueringens baggrund, formål og opbygning Epinion har for Aarhus Kommune gennemført en evaluering af samarbejdet

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Henrik H. Brandt, Charlottenlund, den 11. april 2013 l Kanonbådsvej 4 A

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV

DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV En vidensoversigt Rapport / Marts 2017 Rasmus K. Storm og Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV EN VIDENSOVERSIGT Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Afslutningsnotat Notat / Maj 2016 Peter Forsberg Titel Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune.

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere