NX-5 Brugermanual og Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NX-5 Brugermanual og Installationsvejledning"

Transkript

1 NX-5 Brugermanual og Installationsvejledning Indholdsfortegnelse: Introduktion... 2 Hvad kan NX-5?... 2 Daglig brug... 2 Sikkerhedsalarm... 2 Indbrudsalarm... 3 Sådan virker de forskellige funktioner... 3 Sikkerhedsalarm :... 3 Begrænset sikkerhedsalarm... 3 Sikkerhedsalarm kun med gas/røg... 3 Opvarmingstid for gasdetektorerne... 4 Indbrudsalarm... 4 S-O-S funktion... 4 Indikatorlamperne... 5 Alarmindikering når alarmen går:... 5 Følsomhedsjustering... 5 Hvilke gasser varsler NX-5?... 6 Falske alarmer... 6 Test... 7 Ekstraudstyr... 7 Montering... 8 Placering af NX Fastgøring af NX Strømforsyning... 9 Sabotagesikring... 9 To propansensorer... 9 Indbrudsalarm... 9 Kabinelys på Fiat... 9 Specialfunktioner... 9 Udvendig alarm ved gas... 9 Ekstra indikator i vinduet for indbrudsalarm Strømvagt Startspærre Andre funktioner Dagslys deaktivering af udelys Koblingsterminaler Koblingsdiagram Grundkobling Indbrudsalarm komponenter Flere funktioner Tekniske data Fejlsøgning Hurtig brugsanvisning Side 1

2 Introduktion Tillykke med din nye NX-5 alarm! Manualen fortæller både om brugen og installation. Vi håber, at du giver dig tid til at læse den igennem. NX-5 er let at bruge, når du først har sat dig ind i, hvad den kan. For din egen sikkerheds skyld er det vigtigt, at NX-5 bruges rigtigt. Vigtigt! Efter installation eller når du har købt et køretøj med NX-5 færdiginstalleret, så udfør altid en funktionstest med gas! Læs mere om testen i manualen. Hvad gør NX-5? NX-5 kan bruges enten som en ren person-sikkerhedsalarm eller som en kombineret sikkerheds- og indbrudsalarm. NX-5 er fortrinsvis beregnet til autocampere, campingvogne og lastbiler. Den har mange tilkoblingsmuligheder og udgange, der matcher dine behov. Om natten varsler NX-5 ved gaslækager, narkosegas og brand med hele 4 forskellige gas-sensorer. Desuden hvis nogen bryder døre, luger eller vinduer op. Udvendige bevægelsesdetektorer sikrer automatisk udelys og indvendig alarm vækker dig, hvis nogen opholder sig udenfor vognen om natten. Når du ikke selv er til stede kan NX-5 fungere som indbrudsalarm som varsler, hvis døre/luger eller vinduer brydes op eller ved detektion af indvendig bevægelse..#/%#)%-01210%")34-%"3)%5an når som helst aktivere udvendig sirene og lys som%5,!6#!% %7,!% at tiltrække opmærksomhed, hvis en truende situation eller akut sygdom skulle opstå. NX-5 kan udbygges med ekstra udvendige lamper, lydgivere, sirener til tyverisikring. Vær opmærksom på, at mange af funktionerne, som er beskrevet her, kræver at ekstra tilbehør monteres. Spørg også din forhandler om ekstraudstyr eller ring til ETS på Se mere på ts track.dk. Daglig brug I det daglige er det meget enkelt at bruge NX-5. Man kan vælge mellem SIKERHEDSALARM for natten eller INDBRUDSALARM når man er borte. Alarmen er slået fra, når man selv er til stede. På NX-5 fronten finder du kun én knap og en nøglekontakt, det er alt, der skal til for at betjene NX-5. Sikkerhedsalarm Man slår SIKKERHEDSALARM til ved at trykke en gang på knappen mæ!"#$%&'()*$+,)-. For at slå den fra trykker man en gang på den samme knap. Trykker man flere gange på knappen kan man vælge forskellige sikkerhedsalarm funktioner. Indikatorlamperne på fronten viser hvilke funktioner, der er aktive. Når alle lamperne er slukket er NX-5 slået fra. Side 2

3 Venter du mere end 10 sekunder efter, at du trykker på knappen vil NX-5 altid slukke næste gang du trykker. Trykker du flere gange efter hinanden%"3)%/(%-893dre-%5ellem alle funktionerne og vælge de funktioner du ønsker. De grønne lamper viser hvilke funktioner i sikkerhedsalarmen som er valgt. (Har man tilkoblet automatisk lukkeventil på propanflaske, vil denne lukke ved propangasalarm. Ventilen vil forblive lukket indtil NX-5 slås fra. Alarmen vil imidlertid lyde så længe det er gas tilstede). Indbrudsalarm For at slå indbrudsalarmen til sætter man den elektroniske nøgle i, lader den blive i ca. 2 sekunder og trækker den ud igen når to grønne lamper tænder og den røde begynder at blinke. Man har nu et minut til at lukke og låse, inden alarmen er aktiveret. For at slå indbrudsalarmen fra gør man det samme. Man har en 20 sekunder forsinkelse til at slå alarmen fra, når man åbner døren, inden alarmen går. Når man slår indbrudsalarmen til, vil sikkerhedsalarmen altid slukke, selv om den var slået til. Skal man slå sikkerhedsalarmen til, må man først slå indbrudsalarmen fra med nøglen. Sådan virker de forskellige funktioner Sikkerhedsalarm (natstilling) Man trykker én gang på knappen og de tre grønne lamper lyser. Dette er normalstillingen, man bruger når man sover. Følgende funktioner er aktive: Alle gas/røgdetektorer Automatisk udelys Alarm ved udvendig bevægelse Alarm på døre, luger og vinduer (som er sikret) Har du monteret indvendig bevægelsesdetektor (til indbrudsalarmfunktionen) er denne ikke aktiv i natstilling. På den måde kan man bevæge sig frit indendørs uden at udløse alarm. Alle magnetkontakter er aktive så man får alarm ved indbrud. NB! Der er nu ingen forsinkelse på døre/luger, som der vil være i normal indbrudsalarm stilling. Ved indbrud får man både indvendig og udvendig alarm samt udelys. Alarmen lyder så længe døre eller luger er åbne, dog minimum 5 sekunder og maksimum 30 sekunder. Ved gas eller udvendig bevægelse får man kun indvendig alarm. Vil man udløse udvendig alarm ved gasalarm kan man manuelt udløse SOS funktionen. (Ønsker du også udvendig alarm ved gas, er det muligt at vælge det. Se af6)+$$#$%-04#cialfunkti,)#!-:; Ved gas/røg lyder alarmen så længe gaskoncentrationen er over alarmniveau. Når gaskoncentrationen falder til under alarmniveau ophører alarmen og er klar til brug igen. Begrænset sikkerhedsalarm -Sikkerhedsalarm uden udvendig bevægelsesdetektor. Man trykker to gange på knappen og to grønne lamper lyser. Samme funktioner som%-<3$6$+99+)=-> men udvendige bevægelsesdetektorer og automatisk udelys er frakoblet. Denne indstilling er hensigtsmæssig når man befinder sig på sikre steder, eller hvor der normalt færdes folk tæt på køretøjet og man ikke vil vækkes af alarm ved bevægelse på ydersiden. -Sikkerhedsalarm kun ved gas og røg. Man trykker tre gange på knappen og én grøn lamper lyser. I denne indstilling er det kun gas/røgdetektorene som er på. Udvendig bevægelse og indbrudsalarm er frakoblet. Denne indstilling er hensigtsmæssig, hvis ikke alle er i hus samtidig, så man kan låse sig ind uden at udløse alarm. Side 3

4 Opvarmningstid for gasdetektorer Når man slår sikkerhedsalarmen blinke før detektorene er aktive. Dette har ingen betydning, før man eventuelt ønsker at teste detektorerne. Da må lampen lyse konstant. Lampen blinker i 3 minutter, før alle detektorerne undtagen CO2 er aktive. Derefter blinker lampen i kortere intervaller i 30 minutter, før CO2 detektoren også er aktiv. Nu lyser den grønne lampe konstant. Indbruds alarm Når indbrudsalarmen er aktiv, blinker den røde lampe og to grønne lamper lyser. Gas/røgalarmen er slået fra. Nu er NX-5 en ren indbrudsalarm. Dette er stillingen man bruger, når man ikke selv er tilstede. Når man slår indbrudsalarmen til har man et minuts forsinkelse, før alarmen er aktiv. I denne tid vil alarmen sige%-beep-%+%+)$#!?399#!; Er alle døre og luger ikke lukket vil man høre%-dobbelt beep-%+)dtil disse er lukket. Hvis alt er lukket vil alarmen aktiveres når minuttet er gået. Man får en bekræftelse på, 3$%39$%#!%2B%)C!%-beep-%9ydene ophører og den røde lampe blinker kort i lange intervaller. Ved indbrudsalarm lyder udvendig sirene og udelys blinker. Man får ingen alarm ved udvendig bevægelse alene, men udelys tændes, hvis denne funktion er valgt. Ønsker man ikke udelysaktivering, når man er borte, kan man slå den fra ved at%$!d""#%4c%-'()c$+,)- knappen efter at have slået indbrudsalarm til med nøglen. Dette valg kan du foretage i forsinkelsestiden. Funktionen blir husket og er automatisk valgt næste gang du slår alarmen til. Ønsker man kun udelysaktivering om natten, kan man koble en lyssensor på (ekstrautstyr, NX-ls). Så vil udelys ikke aktiveres i dagslys selv om denne funktion er valgt, men begynder automatisk at virke når det bliver mørkt. Man skal slå indbrudsalarmen fra med nøglen, førman kan vælge en sikkerhedsfunktion med -'()*$+,)-%")344#);% Når man skal ind og indbrudsalarmen er slået til, har man 20 sekunder til at deaktivere alarmen. Man åbner hoveddøren, går hen til NX-5 og sætter den elektroniske nøgle i, og trækker den ud igen når lamperne slukker. I den 20 sekunder lange forsinkelsesperiode høres%",!$#%-beep-%,=%/#)% røde lampe blinker hurtigt. (Vær opmærksom på at der ikke nødvendigvis er forsinkelse på alle døre og luger). Ved udløst indbrudsalarm lyder den udvendige sirene i 30 sekunder. Hvis alarmtilstanden er ophørt inden den tid stopper alarmen og er klar til brug igen. Ophører alarmtilstanden ikke giver den alarm i 3 minutter, pause i tre minutter og alarm i tre nye minutter. Sådan går alarmen i 15 minutter før den automatisk slår helt fra. Dette sker f. eks. hvis en luge/vindue eller dør bliver stående åben. Man får ingen indvendig alarm ved indbrud. Der er forskel på indbrudsalarm funktionen afhængig af om NX-5 er sat til%-e)dbrudsalarm- eller til%-0+""#!fedsalarm-%6$+99+)=;%e%-0ikkerhedsalarm-%6$+99+)=%?il en udvendig sirene ikke blive aktiveret ved indbrud. Dette er en indstilling, hvordu selv er til stede og får derfor alarm inde. Du kan eventuelt manuelt udløse udvendig alarm me/%-020-%")344#), hvis du ønsker opmærksomhed udefra. Der er heller ikke forsinkelse på alarmen i "Sikkerhedsalarm". Ved indbrud om natten går alarmen derfor inde umiddelbart selv på hoveddøren. Efter indbrud og alarmsignal i 15 minutter ophører alarmen, men indikatorlampen vil blinke hurtigt helt til alarmen slås fra. Dette for at vise, at der har været udløst alarm. lse på alarme)%+%-0+""#!f#$63larm-;%g#/%+)dbrud om natten går alarmen derfor S-O-S funktion <H1I%F3!%#)% %7()"tion som bruges, når man føler sig truet eller, hvis man skulle blive akut syg og ønske opmærksomhed udefra. Sirene og lys morser et S-O-S signal som tiltrækker sig mere seriøs opmærksomhed end almindelige bilalarmer. S-O-S tryknappen placeres på et egnet sted, fx nær sengen. Man starter og stopper signalet med samme knap. Når den er aktiveret, signalerer den i 1 time, hvis den ikke bliver slået fra manuelt. Side 4

5 Indikatorlamperne Lamperne på fronten viser hvilke funktion(er) der er aktiveret: Indikatorlampe: Funktion: Beskrivelse: Grøn (Gas, smoke) Gas/røg Alle 4 gasdetektorer er aktive Grøn (Door, window, hatch) Døre/luger Alarm på døre, vinduer, luger og indvendig bevægelse er aktiv Grøn (Outside motion) Bevægelse Udvendige bevægelsesdetektorer er aktive Rød (Burglar alarm) Indbrud Indbrudsalarm aktiveret Når der udløses en alarm vil indikatorlamperne blinke, så man kan se, hvad der har udløst alarm. Ved gasalarm vil den øverste grønne lampe blinke i et mønster så man kan se hvilken sensor der udløste alarmen. Eksempel: Gas/smoke lampen blinker hurtigt fem gange, kort ophold og fem nye blink osv. Så er det CO2 sensoren, der udløste alarm. Ved udvendig bevægelsesalarm vil den grønne%-2($6+/#%5o$+,)%/#$#*$,!6-%lampe blinke. Ved indbrud, når alarme)%#!%+%-e)dbrudsalarm- indstilling, vil den røde lampe blinke hurtigt. Alarmindikering når alarmen går: Propan alarm 1 blinker: Pulserende beep-tone indvendig Propan alarm 2 blinker: (Ekstra sensor) Pulserende beep-tone indvendig Narkosegas alarm blinker: Pulserende beep-tone indvendig Røg alarm blinker: Pulserende beep-tone indvendig CO2 alarm blinker: Pulserende beep-tone indvendig Udvendig bevægelse Grøn%-2($6+/#%5o$+,)%/#$#*$,!6-%935pe blinker: Konstant beep-tone indvendig Indbrud i sikkerhedsalarm Grøn%-J,,!> window and F3$*F%393!5-%935pe blinker: Pulserende beep-tone indvendig Indbrudsalarm Rød lampe -K(!=93!%393!5-%89+)"#!%F(!$ig: Udvendig sirene aktiv Strømafbrud Ingen indikatorlamper lyser. Langsom pulserende beep-tone indvendig (hvis eksternt 9V batteri er tilkoblet) S-O-S signal Udvendig sirene, indvendig alarm og udelys mo!6#!l%%%m111m%%%%%%m111m Alle fire lamper blinker Følsomhedsjustering Gas og røgdetektorene har automatisk justering af følsomhed, men i enkelte brugsområder og situationer kan det være ønskelig at ændre på følsomhedsniveauet. I smårum, måske med flere personer, er det praktisk at reducere følsomheden for ikke at få falske alarmer. I store rum med få personer kan følsomheden med fordel øges. I de fleste tilfælde vil midtstilling være det rigtige. Under låget på NX-5 finder man to gule justeringsknapper. Det er en lille pil indstøbt i plasten på knappen som viser hvilken position knappen har. Knappen til venstre alle gas/røgdetektorerne. Alle detektorerne ændrer følsomhed når denne justeres. Selv om man stiller følsomheden helt ned i bund, er detektorerne stadig relativt følsomme. Side 5

6 Reducer følsomheden i disse tilfælde: - I små rum som lastbil førehus - I kompakte campingvogne/biler - Hvis der er mange personer, som sover i et lille rum - Hvis alarmen er placeret nær soveplads - Hvis klimaet ændrer sig hurtigt der hvor du færdes - Hvis falske alarmer gentager sig Følsomheden for de udvendige bevægelsesdetektorer justeres med knappen til højre mæ!"#$%-.,$+,)-;% Rigtig indstilling afhænger blandt andet af, hvor mange udvendige bevægelsesdetektorer, der benyttes. Man skal kunne passere langs siden af køretøjet uden at alarmen går (udelys tændes imidlertid altid umiddelbart). Har man detektorer på begge sider er en passende indstilling, at alarmen går, når nogen går næsten helt rundt om køretøjet. Følsomheden er for høj, hvis man ikke kan spadsere roligt forbi uden at udløse alarm. Midtstilling er i de fleste tilfælde det rigtige. (Det følsomhedsjusteringen egentlig gør er at ændre på, hvor meget og hvor længe, der må være bevægelse i zonen før alarmen går. Den ændrer ikke følsomheden for detektoren. Det blir i praksis opfattet som om følsomheden justeres). Reducer følsomheden i disse tilfæ lde: - Hvis man har tre eller flere detektorer - Hvis man har et langt køretøj - Hvis falske alarmergentagersig Hvilke gasser varsler NX-5? Centralenheden NX-5 har indbygget to forskellige gassensorer. Den lille eksterne gulvmonterede enhed har også to sensorer. Hver sensor har sin specielle gas den er mest følsom for, men den dækker også flere gasser så de NX-5 centralenhed S kru op for følsomheden i disse tilfælde: - I store campingvogne/autocampere/rum - I rum med bare en person - Hvis klimaet er stabilt S kru op for følsomheden i disse tilfælde: - Hvis man kun har en detektor - Hvis man ønsker hurtigere udløst alarm Ekstern gulvmonteret Propan/CO2 sensor (NX-pco5 modul) Propan CO2 sensor: Narkosegas Gas/røg sensor: sensor: sensor: Toluen Hydrogen Propan/butan O2 (Kuldioxid) Etanol (Sprit) Etanol (Sprit) Hydrogen Hydrogen sulfid Propan/butan Etanol Amoniak CO (Røggas) Hydrogen Metan (Naturgas) overlapper hinanden en del. Resultatet er at NX-5 detekterer de fleste gasser, der er enten giftige, bedøvende, eksplosive eller kvælende. Tabellen viser hvilke gasser sensorene er følsomme for. Gasserne øverst i tabellen giver først alarm. NB! CO2 og CO er to helt forskellige gasser. der kræver hver sin sensor. CO (røggas) er let og bliver detekteret med en af sensorerne i centralenheden. CO2 (kuldioxid) er tungt og detekteres af en af sensorene i den eksterne gulvmonterede enhed. Falske alarmer NX-5 vil kunne give uønsket alarm som følge af drivgassen i sprayflasker, parfume, alkohol (ånde/fordampning), tarmgas, dårlig luft, cigaretrøg og mange andre gasser og kemikalier. Dette er helt normalt og skal bare betragtes som en bekræftelse på, at alarmen virker. NX-5 er også meget følsom overfor udstødningsos fra biler, så alarmen vil kunne gå i tunneler, tæt bag andre biler og i tæt trafik. Dette er normalt ikke være noget problem, da NX-5 ikke bruges under kørsel. (Det skader ikke at have den på, men er bevægelsesdetektor monteret, vil alarmen gå kontinuerligt, og eventuelt udelys tænde). Går alarmen alligevel, selv om koncentrationen af gasser er indenfor et acceptabelt niveau, reducerer man følsomheden på NX-5, som beskrevet under kapi$9#$%-'n96,5hed6o(6$#!+)=-; Udvendig bevægelsesdetektor reagerer på ting i bevægelse, der er varmere end baggrunden. Dyr, varm vind, passerende biler, sollys bag en gren, der blæser i vinden er eks. på ting som detektorene reagerer på. Hvis tilkoblet vil udelys af og til tændes uden at personer er Side 6

7 tilstede, men alarmen vil ikke gå. For at alarmen skal gå, må det være en givet mængde bevægelse i zonen. Dette vil filtrere de allerfleste falske alarmer væk. Hvis du alligevel oplever falske alarmer, kan du reducere følsomheden på detektorene. Flere detektorer vil give flere (falske) signaler og kræver ofte lavere følsomhed. (Af6)+$$#$%-'Nlsomhed6O(6$#!+)=-:; En kilde til falsk alarm er, hvis detektoren er placeret lige over luftventilen på køleskabet, da varme luftstrømme kan detekteres som bevægelse. Ting, der står stille, bliver ikke detekteret. Test Test af NX-5 skal udføres regelmæssigt, og hver gang man tager køretøjet i brug efter længere tids parkering. Lad NX-5 stå tilsluttet i mindst 30 minutter før test, så alle detektorer er aktive. Narkosegas og røgdetektorene testes ved at åbne en flaske sprit og blæse over flaskeåbningen mod NX-5 centralenhed#);%-<3!*,6+6-%,=%-05o"#-%/#tektorene skal da udløse alarm. Propandetektoren nede ved gulvet testes med en gaslighter. Hold lighteren helt ind til sensoren og blæs en meget kort dosis gas mod sensoren. CO2 detektoren, som også er placeret i enheden ved gulvet sammen med propandetektoren, testes ved at puste med munden direkte ind i sensoren med nogle dybe, langsomme åndedrag. Brug gerne et bøjeligt sugerør eller en slange for lettere at komme til at ramme sensoren. Indholdet af CO2 i åndedraget er nok til at udløse alarmen. Ved test af propandetektor vil evt. lukkeventil på propanflaske blive aktiveret og køleskab og andet gasdrevet apparatur vil stoppe. For at åbne for gassen igen slår man NX-5 fra og til for at tilbagestille lukkeventilen. Udvendige bevægelsesdetektorer testes ved at bevæge sig izonen til alarmen udløses. Passende følsomhed er alarm efter ca. 30 sekunder med bevægelse i zonen. Indbrudsalarmen kan testes uden at udløse fuld udvendig alarm. Gør følgende: Luk alle døre og luger der er koblet til alarmen. Slå indbrudsalarmen til med den elektroniske nøgle. Så skal der lyde%-beepmmm beepmmm;beep,6?;%p-q)"#9$beep-:;%09c% alarmen fra, åbn en af dørene/lugerne, der er sikret med f.eks. magnetafbryder, slå alarmen til. Nu skal det lyde "beep beepmmmbeep beepmmm;beep beep"%,6?%p-j,88#9$beep-:; Dette indikerer at alle døre/luger ikke er lukket. Slå alarmen fra. Luk døren/lugen, som du lige har testet og åben en anden for at gentage samme test. Gør dette med samtlige døre og luger, der er tilkoblet alarmen. Du har nu testet at alle døre/luges afbrydere er virksomme. Er der fejl på en afbryder, vil du måske kunne åbne en dør/luge og fortsat få%-q)"#9$beep-, som om døren/lugen er lukket. For at teste sirenen er det nu blot at slå alarmen til, lukke alle døre/luger og vente et minut til alarmen er aktiv, og så åbne en dør. Udvendig sirene skal da gå i gang. Nu skal alarmen slås fra med nøglen ellers vil den lyde konstant i 30 sekunder, selv om du lukker døren/lugen. Ekstraudstyr Flere af funktionene beskrevet i denne manual forudsætter at man benytter ekstraudstyr: (Det er ikke nødvendigvis alt, der er tilgængelig fra NX-5 producenten) Funktion: Nødvendigt udstyr: Typebetegnelse: Ekstra propandetektor i for eksempel Propan detektor med ledning NX-p dobbelt bunds biler eller i gaskasse. (en sensor) Alarm ved bevægelse på ydersiden Udvendige bevægelsesdetektorer (En på hver side anbefales) NX-m3w (hvid) eller NX-m3b (sort) Automatisk tændte udelys (kræver Udelamper (kan bruge eksisterende NX-L udvendig bevægelsesdetektor) udelampe og/eller bilens positonslys (dobbelt spotlight f. vægmontage) Indbrudsalarm med alarm kun på bilen/vognas Kræver kun en markeringslys) ledning fra bilens fordøre kupélyset til NX-5 Indbrudsalarm med alarm på døre, Magnetafbrydere type NC NX-ms vinduer og luger (Normally Closed). Udvendig alarm ved indbrud 12V Sirene NX-s12 Udvendig alarm ved indbrud 24V Sirene NX-s24 Indbrudsalarm indvendig Indvendig bevægelsesdetektor NX-im Side 7

8 Alarm hvis bilbatteri frakobles 9V batteri med holder og ledning NX-bv Automatisk lukning af propan ved Lukkeventil NX-pv lækage Blinkende lysdiode synlig i vinduet Rød lysdiode med holder og NX-led ved aktiv indbrudsalarm ledning Tyverisikring af udvendigt løsøre Magnetafbryder med ledning og NX-eb stik. Udvendig kontakt med ledning. De-aktivering af automatisk udelys Dagslyssensor NX-ls om dagen. (Sensor med ledning og stik) %393!5% Trykknap og ledning NX-sos Ekstra indvendig lydgiver 12V lydgiver og ledning NX-bz Ekstern (udvendig) monteret kontakt Kontakt med ledning NX-rk for elektronisk nøgle Startspærre Kodet special relæ NX-imo Montering Placering af NX-5 NX-5 centralenhden monteres i ca. hovedhøjde på en åben plads inde i kabinen, hvor den er let at komme til at betjene. NX-5 må ikke monteres inde i skab. NX-5 vil varsle, hvis spritflasker eller alkoholholdige drikke står åbnet i nærheden. Har du valgmuligheder er det godt at placere NX-5 lidt væk fra et eventuelt barskap. NX-5 vil også reager#%4c%-tung%9(7$->%alkoholholdig ånde, parfyme og tarmgas, så hvis ventilationen er dårlig vil det kunne give%-7396"-%393!5;%.,)$#!%/#!7,!%<h1i%4c%#$% åbent sted, hvor sådanne gasser tyndes ud før de når NX-5. Det anbefales derfor ikke at montere NX-5 for tæt på sovepladsen og absolut ikke inde i et lille soveaflukke med forhæng. Hvis den bedste placering er for langt fra sovepladsen til at høre alarmen, installes en ekstra lydgiver ved sengen. En fin plads for NX-5 kan være ved det elektriske panel over dør i autocampere eller på garderobeskabet i campingvogne. Her får man ofte enkel adgang til strømforsyning. For at lette ledningsføringen, er det absolut at anbefale at montere den på et skab eller et panel, der er tilgængelig fra bagsiden. Tænk også på at den eksterne propan/co2 sensoren også skal monteres i nærheden. Generelt er det ikke kritisk for detektion af gas, hvor NX-5 monteres. Det er mere vigtig for at reducere falske alarmer. Fastgørelse af NX-5 Skru låget af boksen, skru enheden op på væggen Festehuller med to skruer igennem de to fastgørelseshuller i bundpladen. Bor hul i væggen i et eller flere af de ovale spor i bunden af kabinettet for ledningsgennemføring. Den eksterne propan/co2 sensor monteres ca cm over gulvet. Placeringen i rummet er lidt kritisk. Monter sensoren med åbningen ned og ledningen op. Fastgør den ved at fjerne beskyttelsen på den dobbelklæbende tape. Før ledningen op til NX-5 (gerne skjult bag et panel, inde i et skab eller inde i dørkarmen). Når ledningen er lagt og koblet til, så skru låget på. Vær forsigtig med komponenterne under låget. Alarmindikatorlamperne (lysdioderne) er lette at bøje, hvis de ikke træfferhullerne, nårlåget sættes på. Side 8

9 Strømforsyning Hvis udelys er koblet direkte til NX-5, må strømtilførslen være dimentioneret til at tåle belastningen af eksisterende elektrisk udstyr sammen med udelyset. Selve NX-5 trækker kun ca. 2W så bruges der ikke udelys, er der ingen specielle krav til kapaciteten af strømforsyningen. I autocampere tages strøm til NX-5 fortrinsvis fra en sløjfe som afbrydes, når hovedstrømafbryder for beboelsesdelen slås fra. Sabotagesikring For at hindre uvedkommende i at sætte NX-5 helt ud af drift fra ydersiden ved at kortslutte ledninger til lamper og detektorer er NX-5 udstyret med sabotagesikringer. Hvis udelyset kortsluttes sprænger en egen sikring for udelyset før sikringen på strømforsyningskredsen. Pas derfor på, fordi kapaciteten på strømtilførselskredsen er større end normal fuld belastning + sikringen på udelyset i NX-5 (originalt 6,3A). Strømforsyningen til udvendige bevægelsesdetektorer (+7V) er sikret med strømbegrænser og tåler kortslutning uden at blive ødelagt (ingen sikring sprænger og må skiftes). Kortsluttes udvendig horn vil en sikring inde i NX-5 sprænge uden at alarmen ellers falder ud. To propansensorer I autocampere med dobbelt bund kan det være ønskeligt med en propansensor både i bodelen og i dobbeltbunden. NX-5 har indgang for ekstra propansensor (NX-p), der kan købes separat. Se koblingseksempel senere i vejledningen. Indbrudsalarm For at benytte funktionene for indbrudsalarm, må man tilkoble diverse dørafbrydere og detektorer. Se oversigte)%-q"6$!3(ds$d!-. De fleste standard alarm komponenter kan bruges. Vi anbefaler imidlertid, at hvis indvendig bevægelsesdetektor skal monteres, så brug%#)%-kombi /#$#"$,!-%5ed både PIR og HF for at undgå falske alarmer. NX-im er en sådan detektor og er specielt udvalgt til denne brug. Udvendig sirene kobles direkte til NX-5 og monteres fortrinsvis i motorrum eller skjult bag et panel, sådan at den ikke er for let tilgængelig fra ydersiden, men dog åbent nok til at give en god lyd. Der benyttes magnetafbrydere af standard NC (Normal closed) type til døre, vinduer og luger. Det er indgange for både NC og NO (Normal open) med og uden forsinkelse. Der er også en indgang for tilkobling af originalt kupélys (autocampere og lastbiler), sådan at man ikke behøver at montere magnetafbrydere på disse døre. Det anbefales kun at have hoveddøren på sløjfen med forsinkelse, og alt andet på sløjfe uden forsinkelse. På den måde kan man gå ind af hoveddøren og slå fra alarmen indenfor 20 sekunders forsinkelsen. Man kan også montere magnetafbrydere på løsøre som cykler og campingudstyr. Med en kontakt på ydersiden kan en ledning enkelt tilkobles således, at hvis noget af løsøret fjernes, vil magnetafbryderen gå løs fra magneten, der er fastgjort til løsøret og alarmen vil gå. Kupélys, specielt på Fiat Man kan koble sig til kupélyset så alarmen udløses, hvis en af fordørene åbnes. På nogle bilerfår man dog den uønskede effekt, at alarmen udløses, hvis man manuelt tænder kupélyset inde om natten. På mange Fiat biler er det imidlertid enkelt at undgå dette. Der er tre ledninger til kupélampen. En lilla, en Rød/sort og en blå ledning. Den blå ledning kobles til NX-5 Terminal C punkt 6. Specialfunktioner Udvendig alarm ved gas Det er muligt at vælge, at både udvendig og indvendig alarm skal lyde ved gasalarm. Denne funktion er normalt ikke på og bør kun bruges hvis man har en klar formening om, at det er nødvendigt. Dette for at mindske risikoen for uønsket udendørs alarm. Sådan aktiverer man denne funktion: Sæt nøglen i, tryk%,=%f,9/%-'()*$+,)-%")344#) inde, træk Side 9

10 nøglen ud, hold knappen til der høres%#$%",!$%-beep-;%<u er funktionen valgt og bliver husket, hver gang alarmen slås til. For at slå den fra igen gentager man proceduren. Ekstra indikator i vindue for indbrudsalarm Hvis man ønsker det, kan der monteres en ekstra rød lampe i vinduet, så man udefra kan se, at der er en aktiveret alarm. Se koblingsdiagram. Strømvagt Hvis nogen afbryder strømmen udefra i et forsøg på at sætte alarmen ud af drift, kan NX-5 give alarm. Der skal bruges et lille 9 volt batteri tilkoblet NX-5. Færdigt sæt med ledninger og batteriboks er tilgængelig (Du kan også bruge et 12V batteri). Ved strømafbrud kobler andre alarmfunktioner ud, men indvendig alarm lyder med sagte pulserende alarm i 3 minutter. Startspærre NX-5 kan udstyres med startspærrerelæ som placeres på egnet sted og som bryder strømmen til selvstarter eller andre vitale kredse. Når NX-5 står i indbrudsalarm, når indbrudsalarm bliver aktiveret, eller NX-5 bliver ødelagt, aktiveres startspærre. Hvis det ønskes kan dette relæ bruges som sabotagealarm, som starter en sirene eller andre funktioner, hvis NX-5 blir saboteret. Startspærrerelæet har en kontakt, der kan kobles til enten ved at afbryde eller give forbindelse. Det er en ledningsforbindelse mellem NX-5 og relæet med et kodet signal. Når dette signal bliver brudt aktiveres startspærre. (Husk at fjerne startspærrerelæ, hvis NX-5 kobles fra eller demonteres). Viderekobling NX-5 har flere udgange, der kan bruges til at tilkoble ekstra lydgivere, lys, sirener m.m. Se tabellen for tilgængelige ud- og indgange under "34+$9#$%-B,blingsterm+)39#!-; Dagslys deaktivering af udelys Der kan kobles en lysføler (NX-ls) til NX-5 så automatisk udelys ikke tændes i dagslys. Dette kan være praktisk hvis man parkerer et sted, der er relativt trafikeret om dagen, og som ville resultere i unødigt strømforbrug. Om natten er trafikken ofte mindre samtidig med, at man da har mere brug for automatisk udelys. Koblingsterminaler Der er tre 10-pols koblingsterminaler med skruetilkobling under låget på NX-5. Disse hedder terminal A, B, C, og hvert punkt på terminalrækkerne er nummereret med 1 til 10. Terminal D er en klemrække, der kræver en passende kontakt, når ekstraudstyr tilkobles. Se næste side for oversigt over, hvad alle terminalerne er til. Side 10

11 Koblingsterminaler: Terminal A 1 +12/24V V DC strømforsyning. 2 GND/Jord 0,1-0,2 A i normal drift. Tillæg eventuelt belastning fra udvendige lamper som drives direkte fra NX-5 3 Udelys Positiv strømforsyning til udelampe. Ca.5A belast. (Sikring 6,3A) Max 8A belastning ved skift af sikring 4 +5V ud Strømforsyning til eksterne gas-sensorer som NX-pco5, NX-p og 5 GND / Jord eventuelt andre gas-sensorer. Max belastning 0,3A 6 Propansensor, signal ind Fra NX-pco5 eller NX-p. (Analogt signal) 7 CO2-sensor, signal ind Fra NX-pco5 (Analogt signal) 8 +7V ud Ca. 7V strømforsyning til udvendige bevægelsesdetektorer. 9 GND / Jord Automatisk strømbegrænset til ca. 50mA. 10 Udvendig bevægelse ind NX-M2/3 signalindgang. Aktiv lav. Terminal B 1 +12V ud Strøm til indvendig bevægelsesdetektor. Max 50mA belast i 24V anlæg kortvarig 0,1A. Max belastning i 12V anlegg 200mA. 2 Sirene Udvendig sirene. Aktiv lav. Max 2A belastning 3 Alle gasdetektorer udgang Alle gasdetektorer samlet. Aktiv lav. Max 0,3A belastning 4 Propan lukkeventil udgang Normalt aktivt lav. Passiv åben (flydende) ved alarm. Max 0,3A belast. 5 Strømbrud udgang Aktiv lav ved strømbrud (Når backup batteri monteret). Max 0,3A last. 6 Udv. bevægelse, forsinket Aktiv lav udgang. Max 0,3A belastning 7 Indbrudsalarm indikatorlampe Negativ udgang for lysdiode (LED), 20mA strømbegrænset. (Positiv kobles til B1). 8 Ekstra propansensor sign.ind Signal leder fra ekstra propan modul (Analogt signal) 9 Indvendig bevæg. detektor Aktiv høj. Internt trukket højt. 10 Spændingsvagt 9-12V batteri + ind. (- batteri kobles til jord. F.eks C1 eller C10) Terminal C 1 GND / Jord NC sløjfe fæ99#6%r%%%%p0+=)3ljord) 2 Indbrudsalarm indgang NC sløjfe + momentan 3 Indbrudsalarm indgang NC sløjfe + forsinket. (Aktiv i sikkerhedsalarm) 4 Indbrudsalarm indgang Aktiv høj (3-30V) momentan 5 Indbrudsalarm indgang Aktiv høj (3-30V) forsinket. (Aktiv isikkerhedsalarm) 6 Indbrudsalarm indgang Aktiv lav (Pull up 2k2) momentan 7 Indbrudsalarm indgang Indv. bevægelsesdetektor Aktiv høj (Pull up 2k2) forsinket. Ikke aktiv i sikkerhedsalarm. Kun til indvendig bevægelsesdetektor. 8 Panik knap indgang Aktiv lav (Pull up 2k2) 9 Ekstra indvendig lydgiver + til ekstra indvendig lydgiver. Max. 100mA belastning 10 GND / Jord Signaljord Terminal D 1 Dagslys deaktivering af Lyssensor signalindgang udvendige bevægelsesdetektorer 2 GND / Jord Signaljord 3 GND / Jord Signaljord 4 Startspærre Signalleder til eksternt startspærrerelæ (Digitalt signal) Side 11

12 Koblingsdiagram Grundkobling Udelys NX-M3 Jord Udvendig bevægelsesdetektor + 12 tl 24V Ind Terminal A Jord Terminal B NX-pco Terminal C Propan/CO2 detektor Udelys kan f.eks. også være bilen eller vognens positionslys. Autocamper eller campingvogn med originalt udelys og lysafbryder, kan uden problemer kobles til NX-5. Det gør ingenting, at man kører strøm ind på udelys udgangen. Skal man bruge flere udvendige bevægelsesdetektorer, kobler man disse parallelt. Sammenkoblingen kan gøres enten på koblingsterminalen i NX-5 eller på ledningen et andet sted (kan spare arbejde med at trække kabel). NB! Hvis ikke alle eller nogen af funktionene for indbrudsalarm er i brug, må disse indgange kobles til jord, som vist på denne figur. Hvis ikke vil indbrudsalarmen gå sås nart NX-5slås til. Side 12

13 Indbrudsalarm komponenter Udvendig sirene NX-s12/ NX-s24 Terminal A NX-LED + - Alarm indikator lampe Terminal C Terminal B V NX-sos NC NX-im S-O-S knapp Indvendig bevægelsesdetektor NX-ms Magnetafbryder Hoveddør Til kabinelys positiv Til kabinelys negativ NX-ms NX-ms Magnetafbrydere Luger, vinduer og andre døre. (Ikke hoveddør) Kan koble mange i serie. Dette diagram viser, hvordan man kobler komponenter for indbrudsikring. Man behøver ikke nødvendigvis bruge alle komponenterne som vist her Indvendige bevægelsesdetektorer kan være af forskellige typer med forskelligt udseende. Koblingen er beskrevet i brugsanvisningen til detektoren. Princippet ens for alle, og består af 12V drivspænding ind, plus og minus, samt NC afbryderkontakt. NB! Husk den lille ledningsstump mellem!"#$%&'()'*+#'+#+',-'.(#/0./ (Se skema). Magnetafbrydere på døre, luger vinduer osv. kan man tilkoble så mange man ønsker i serie. Magnetafbryder specielt for hoveddør, bør kun bruges på hoveddør. Det er fordi denne indgang har forsinkelse, når NX-5 står i indbrudsalarm, men ingen forsinkelse når NX-5 står i sikkerhedsalarm Hvis indvendig bevægelsesdetektor ikke bruges, må denne indgang kobles til jord (Terminal B9 kobles til C10) Hvis magnetafbrydere på døre, luger eller vinduer ikke benyttes, må denne indgang kobles til jord (Terminal C2 kobles til C1) Hvis magnetafbryder på hoveddør ikke benyttes, må denne indgang kobles til jord (Terminal C3 kobles til C1) På køretøjer med originalmonteret kabinelysafbryder, kan denne ofte bruges som alarmbryder. Man kobler sig bare ind på kabinelyset med en ledning. Er afbryderen således, at den jorder når døren åbnes, kobles den til NX-5 terminal C6. Er den således, at der kommer strøm når døren åbnes, kobles den til C4. Side 13

14 Flere funktioner NX-p NX-ls Lyssensor Ekstra propandetektor NX-bv Brun Grøn Terminal B Hvid Terminal A Terminal D 9-12V batteri for Batteri backup Terminal C NX-pv Propan lukkeventil NX-bz Ekstra indvendig lydgiver NX-imo Internt vekselrelæ Startspærre relæ Lukkeventil for propanflaske får strøm så længe alt er i orden. Når propanalarm udløses, mister ventilen strøm og der lukkes for gassen. (Slå NX-5 fra og til for at nulstille). Ekstra propandetektor kan f. eks. monteres i dobbeltbunden i autocampere eller i andre rum. Udelys deaktivering om dagen kan opnås med en lyssensor. Udvendig bevægelsesdetektorer vil da kun tændeudelys efter mørkets frembrud. Batteri backup vil give alarm, hvis hovedstrømmen forsvinder eller bliver frakoblet i et forsøg på at deaktivere alarmen. Startspærre bliver aktiveret ved sabotage eller indbrud (kodet specialrelæ). Ekstra indvendig lydgiver kan være mange forskellige typer. NX-bz anbefales. Side 14

15 Tekniske data Strømforbrug: (Med NX-pco5 tilkoblet) Ca. 2W i sikkerhedsalarm. Ca. 1W i indbrudsalarm. Ca. 0,2W i frakoblet stilling. Hertil kommer strømforbruget fra eventuelt tilkoblet udstyr. Drivspænding: 11-30V DC Størrelse hovedenhed: 142*80*30mm (B*H*D) Vægt hovedenhed: ca. 180g CE Godkendels e : Immunitet: EN Emission: EN Producent: Nor-Tronix Huitfeldtsgate 24 N-3263 Larvik Garanti: NX-5 er underlagt garanti i henhold til købeloven i det land den er købt. Service: Hvis NX-5 trænger til service kan den sendes til forhandleren eller direkte til producenten. Husk at vedlægge nøjagtig fejlbeskrivelse. Fejlsøgning NX-5 har indbyggede sikringer, som kan gå ved fejl eller fejlkobling. Kontroller om disse kan være gået, hvis nogen af følgende fejl er opstået: Udelys virker ikke, kontroller sikring FU1 Udvendig sirene virker ikke, kontroller sikring FU2 En af følgende udgange virker ikke: FU3 o Gas out (Terminal B, tilslutning3) o Propane out (Terminal B, tilslutning 4) o Power failure (Terminal B, tilslutning 5) o Motion delayed out (Terminal B, tilslutning 6) o Sikringstype: 5 x 20mm glas, træge. Sikringerne trækkes direkte ud af soklen. Kan også vippes ud med en lille skrutrækker. Ny sikring presses lige ned i holderen. Side 15

16 Hurtig brugs anvis ning NX-5 har tre hovedfunktioner: Sikkerhedsalarm som igen har tre beskyttelsesniveauer. Beregnet til brug når man sover Ind brudsalarm. Beregnet til brug når man er borte S-O-S ove rfals alarm. Udløses med S-O-S knappen for at tiltrække opmærksomhed udefra. Når man tilkobler NX-5 viser indikatorlamperne, hvilken alarmstilling og funktioner, der er valgt: Alarmstilling: Beskrivelse afalarmstilling Hvad gør man Indikatorlamper Sikkerhedsalarm (Natstilling) Tryk én gang%4c%&'()*$+,)-; Begrænset natstilling Begrænset natstilling kun med Gas/røgalarm Afbryd sikkerhedsalarmen Indbrudsalarm Indbrudsalarm uden automatisk udelys Slå indbrudsalarmen fra Jeg skal i seng: Ønsker gas/røg alarm, udvendig bevægelsesalarm og alarm på dørene. Ikke alarm på indvendig bevægelse, så jeg frit kan bevæge mig indvendig. Samme som ovenfor, men uden udvendig bevægelsesalarm. Samme som ovenfor, men også uden udvendig bevægelsesalarm og uden alarm på dørene. Jeg skal forlade køretøjet/vognen og ønsker indbrudsalarm og automatisk udelys. (Gasalarm er ikke aktiv). Jeg har parkeret på et trafikkeret sted og ønsker ikke at udelyset skal tænde, hver gang nogen passerer Tryk to gange%4c%&'()*$+,)- Tryk tre gang#!%4c%&'()*$+,)-% Tryk en gang%4c%&'()*$+,)-; Bemæ rk: Er det under 10 sekunder siden du har trykket på -'()*$+,)-%5C%du trykke flere gange til man kommer til -off-; Sæt nøglen i og træk ud igen, når rød lampe tænder efter ca. to sek. Efter et minut er alarmen aktiv. Tryk en gang%4c%-'()*$+,)- knappen lige efter at indbrudsalarm er slået til med nøglen Sæt nøglen i og træk den ud når rød lampe slukker efter ca. to sek. Bemæ rk: Skal slås fra med nøgle for at kunne slå sikkerhedsalarm til 5#/%-'()*$+,)-%")344#);% Tryk%4C%-01O10-%")344#) Grøn (Gas/smoke) Grøn (Door/window) Grøn (Outside motion) Grøn (Gas/smoke) Grøn (Door/window) Grøn (Gas/smoke) Alle lamper er slukket Rød (blinker kort) Grøn (Door/window) Grøn (Outside motion) Rød (blinker kort) Grøn (Door/window) Alle lamper slukker S-O-S Giver S-O-S morsesignal på tilkoblet udelys og horn/sirene Alle (blinker) Be mærk: flere af funktionerne som er nævnt kræver, at ekstraudstyr er monteret. Alarmindikation: Når alarmen går, kan man se, hvad der udløste alarmen via indikatorlamperne, der blinker i et bestemt mønster som vist i tabellen. Propan alarm 1 Grøn lampe blinker: Propan alarm 2 Grøn lampe blinker: Narkosegas alarm Grøn lampe blinker: Røg alarm Grøn lampe blinker: CO2 alarm Grøn lampe blinker: Indbrudsalarm Rød lampe blinker: S-O-S alarm S99#%$!#%=!N))#%9354#!%89+)"#!L%%M111M%%%%M111M%%%%M111M% Følsomhed for gasdetektorer og ud ve ndige be væ ge ls e s de te ktore r kan justeres med to justeringshjul under låget på NX-5. Se manual. Side 16

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 Glasbrudsdetektorer GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 samt limsæt GDK 100 Installationsvejledning Side 2 Glasbrudsdetektorer og tilbehør Generelt Glasbrudsdetektorerne fra Alarmcom er udstyrede med

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller.

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Der tages forbehold for evt. produkt ændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 2.3 04 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere