EC Vent Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EC Vent Installationsvejledning"

Transkript

1 -DK V.A-002

2 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring Advarsler Introduktion til produktet Generelt Beskrivelse af rumenheden Beskrivelse af styretavlen Tekniske data Mærkespænding og mærkestrøm Transport og opbevaring Installation Udpakning Installationssted Installation af rumenheden og styretavlen Installation af rumenheden Installation af styretavlen Beskrivelse af de indvendige dele Styretavle Rumenhed Elektriske forbindelser Stik Signal Styretavle Rumenhed Generelt Eksterne forbindelseskabler Styretavle (CB) Rumenhed (RU) Systemlayout...13

3 1 Overensstemmelseserklæring Producent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: erklærer hermed, at følgende produkter: (Erklæringen gælder kun for produktet i den stand, det blev leveret og installeret i anlægget iht. den medfølgende installationsvejledning. Forsikringen dækker ikke eftermonterede dele eller efterfølgende indgreb i produktet) Alle gældende krav i følgende direktiver skal overholdes Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserede standarder anvendes i relevant omfang: EN EN EN EN A 16 Automatiske elektriske styreanordninger til boliger og tilsvarende anvendelse 1. del: Generelle krav. Automatiske elektriske styreanordninger til boliger og tilsvarende anvendelse 2. del: Særlige krav til temperatursensorer. Automatiske elektriske styreanordninger til boliger og tilsvarende anvendelse del 2-13: Særlige krav til fugtstyringsanordninger. Automatiske elektriske styreanordninger til boliger og tilsvarende anvendelse 1. del: Generelle krav. Den komplette tekniske dokumentation er tilgængelig. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør 1 Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet. Fare Sørg for, at strømforsyningen til enheden er frakoblet, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til lokale love og regler. Advarsel Beskyttelsesjord (PE) og signaljord (GND) må ikke kobles sammen 2 Systemair AB

5 3 Introduktion til produktet 3.1 Generelt Controlleren styrer en EC-ventilator (0-10 V) afhængig af en intern tidsplan eller i henhold til interne/eksterne sensorer (temp., CO 2 etc.) eller BMS-system. Den består af 2 dele, en styretavle (CB) og en rumenhed (RU). Styretavlen skal helst placeres i nærheden af ventilatoren, mens rumenheden placeres tæt på brugeren eller det ventilerede område. Denne installationsvejledning omhandler rumenheden og styretavlen, som er fremstillet af Systemair AB. Den består af grundlæggende oplysninger og anbefalinger vedrørende design, installation, opstart og drift, så korrekt og fejlfri drift af enheden opnås. For at opnå korrekt og sikker drift af enheden er det vigtigt at læse denne vejledning grundigt, at anvende enheden som beskrevet i retningslinjerne samt at overholde alle sikkerhedskrav Beskrivelse af rumenheden Målet med rumenheden er at vise de data, de monterede sensorer leverer, samt at gøre det muligt for brugeren at indtaste de ønskede indstillinger. Rumenheden er udstyret med to interne sensorer: temperatur- og fugtighedssensor, som registrerer temperaturen og fugtigheden på det sted, hvor rumenheden er installeret. Der kan kobles to ekstra sensorer til den interne forbindelsesblok. Op til 10 rumenheder kan være aktive ad gangen. Bemærk: De installerede rumenheder kan kun reguleres én ad gangen. Der kan ikke foretages indstillinger på to eller flere rumenheder ad gangen! Fig. 1 Rumenhed (RU) Beskrivelse af styretavlen Formålet med styretavlen er at levere 24 V DC strøm til rumenheden, at kommunikere data til og fra rumenheden, der leveres af de sensorer, der er koblet til den, samt at levere den korrekte udgangsstyrespænding til ventilatoren eller den separate varme/køling på basis af indstillingerne i rumenheden. Fig. 2 Styretavle (CB) 3 Systemair AB

6 3.2 Tekniske data Fig. 3 Rumenhedens mål Fig. 4 Styretavlens mål Model A B C D c/ch Rumenhed 80,0 89,0 20,0 2,4 60,0 Styretavle 180,0 60, , Mærkespænding og mærkestrøm 230V 50/60 Hz Maks. 6 A leveres til ventilatoren via klemmer i styretavlen Maks. 10 A sikring på forsyningsnet 3.3 Transport og opbevaring Rumenheden og styretavlen skal opbevares og transporteres på en måde, så den er beskyttet mod fysiske skader, der kan skade produktet. Apparatet leveres komplet i en papkasse. Rumenheden og styretavlen kan opbevares ved temperaturer fra 20 C og +70 C 4 Installation 4.1 Udpakning Kontroller, at alt det bestilte udstyr er leveret, før installationen påbegyndes. Enhver uoverensstemmelse i forhold til det bestilte udstyr skal rapporteres til leverandøren af Systemair-produkterne. 4 Systemair AB

7 4.2 Installationssted Rumenheden er beregnet til vægmontering indendørs, gerne i et område af bygningen, som er repræsentativt for temperatur- eller luftfugtighedsstyringen, da disse to funktioner er indbygget i styretavlens kabinet. Hvis de indkapslede funktioner ikke anvendes, og ventilatoren eller varmen styres af sensorer, der er koblet til styretavlen, er rumenhedens fysiske placering i bygningen af mindre betydning. Det tilladte temperaturområde er fra 0 C til +50 C. Styretavlen monteres normalt tæt på den ventilator eller den varme, det skal styre, og kan også monteres udendørs, hvis det er nødvendigt. De tilladte højeste og laveste driftstemperaturer er fra 20 C til +50 C. 5 Systemair AB

8 4.3 Installation af rumenheden og styretavlen Installation af rumenheden 1 Find et egnet plads at montere rumenheden. Den maksimale afstand mellem rumenheden og styretavlen er 30 m. Det vedlagte 4-polede signalkabel er 10 meter langt. 2 Bor om nødvendigt to huller i væggen (midte til midte: 60 mm). Monter rumenheden på væggen medtoskruer Installation af styretavlen 1 Find et egnet sted på væggen at installere styretavlen, gerne tæt på ventilatoren. 2 Bor om nødvendigt fire huller for at montere styretavlen (midte til midte: 164 mm) på væggen. Bemærk: Det anbefales at montere styretavlen med den indbyggede transformer (pos.1) nedad. 3 Tilslut sensorerne og ventilatorstyringens (0 10 V DC) signalkabler (figur 7). 4 Tilslut det indkapslede 4-polede signal-/strømkabel til modulstikket på printkortet. Kablets maksimale længde er 30 m. Det vedlagte kabel er 10 meter langt. Kablet er forbundet med det eksterne stik på rumenheden. Hvis forbindelsesstikket på rumenheden ikke anvendes, kan det 4-polede signal-/strømkabel tilsluttes direkte til en klemme i rumenheden (pos. 4 7, figur 6). Find flere oplysninger om ledningsføring (figur 8, tabel 2). 6 Systemair AB

9 4.4 Beskrivelse af de indvendige dele Styretavle Fig. 5 Styretavlens interne forbindelser Position Beskrivelse 1 Jordklemme 2 Strømforsyningsklemme (230 V 1~) 3 Klemme for analog/digital indgang 1 4 Klemme for analog/digital indgang 2 5 Klemme for analog/digital indgang 3 6 Klemme for alarmudgang 7 Tilslutning til ventilatorklemme 8 Klemme for analog/digital udgang 3 9 Klemme for analog/digital udgang 2 10 Klemme for analog/digital udgang 1 11 Modbus modulstik 1 12 Rumenhedens modulstik 13 Backupbatteri 2 14 Transformer 230V/24 V DC 1. Pt. ikke funktionelt 2. Skal først installeres, når systemet er startet. Beregnet til backup af ur under strømsvigt. Dimensioneret til 12 timers drift. 7 Systemair AB

10 4.4.2 Rumenhed Fig. 6 Rumenhedens interne forbindelser Position Beskrivelse 1 Jordreference Analog indgang 1 og 2 og tilslutning til PT1000-føler 2 (T1) 3 24 V DC (strømforsyning til ekstern PT1000-sensor) 4 Kommunikationssignal fra styretavle (tilsluttet fra fabrikken) Kommunikationssignal fra styretavle (tilsluttet fra 5 fabrikken) 6 Jordreference fra styretavle (tilsluttet fra fabrikken) 7 24 V DC fra styretavle (tilsluttet fra fabrikken) 8 Systemair AB

11 5 Elektriske forbindelser Fare Sørg for, at strømforsyningen til enheden er frakoblet, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til lokale love og regler. Advarsel Beskyttelsesjord (PE) og signaljord (GND) må ikke kobles sammen Enheden må ikke sættes i drift, før alle elektriske sikkerhedsforskrifter er læst og forstået. Se el-diagrammet (figur7)foratfinde oplysninger om, hvordan eksternt udstyr og strømforsyning kobles til styretavlen. 5.1 Stik Følgende stik findes i styretavlen og rumenheden: Stik til kommunikation mellem rumenhed og styretavle: 4-polede modulstik Stik til 8-polede modulstik til modbus-kommunikation Stik til sensor i rumenhed til kabel med et areal på 0,05-0,5 mm 2 Andre stik: Skrueklemmeblok til kabel med et areal på 0,326-2 mm Signal Styretavlen og rumenheden er klargjort med følgende tilslutningsmuligheder: Styretavle 3 indgang, klemmer kan vælges til digital /0-10 V eller PT tællerindgang til tachosignal fra motor 1 +10V indgang fra motor. Maks. belastning 1,1 ma 3 udgang, klemmer kan vælges til digital eller 0-10 V 1 udgangssignal til motor. PWM Rumenhed 1 indgang, klemmer kan vælges til digital /0-10 V eller PT indgang, digital eller 0-10 V 1 intern temperaturføler 1 intern fugtighedsføler 9 Systemair AB

12 5.2.3 Generelt Udgange V DC, 1 ma, kortslutningsbeskyttet tolerance ±5 %. Digital 24 V DC, I sink 50 ma. Alarm Relæ 1-pol no/nc <30 V AC/DC 500 ma cosφ >0, Indgange V DC >100KΩ Polaritet og overspændingsbeskyttet <30 V, tolerance +-5 %. PT-1000 Digital Indvendig temperatur Indvendig fugtighed Temperaturområde Nøjagtighed ±1 C (eksklusive sensortolerancer). Til spændingsfri kontakter. U <24 V DC I <10 ma. ±1 C. ±5 % enhed. Fra % Rh. 10 Systemair AB

13 5.3 Eksterne forbindelseskabler Styretavle (CB) Fig. 7 Eksempel på forbindelse til eksterne komponenter på styretavlen Rumenhed (RU) Fig. 8 Eksempel på forbindelse til eksterne komponenter på rumenheden 11 Systemair AB

14 Tabel 1: Beskrivelse af forbindelser Position Beskrivelse A Strømforsyning 230 V 1~ AC (10A) B Analog sensor (f.eks. tryksensor) C Analog sensor (f.eks. temperaturføler PT1000) D Digital sensor (f.eks. IR-bevægelsessensor) E Alarmudgang (maks. 24V AC/DC, maks. 500 ma Cosφ >0,95) F Udgang til EC-ventilator G Udgang til analog aktuator med 24V DC-forsyning H Udgang til digitalt signal (DC maks. 24V, I maks. 50mA) I Udgang til analog aktuator (f.eks. regulering af varmefladen) J Tilslutning til Modbus K Forbindelse til rumenheden Tabel 2: Beskrivelse af ledningsfarver W Y Br Gr Bl R Hvid Gul Brun Grøn Sort Rød 12 Systemair AB

15 6 Systemlayout -kontrolsystemet kan have op til 5 aktive sensorer (analoge), f.eks. temperatur, fugtighed, CO 2, tryk og luftmængde og op til 10 rumenheder tilsluttet samtidig. Hvis en ventilator reguleres af f.eks. to temperatursensorer samtidig, styrer det højeste signal ventilatorens hastighed. Temperaturføler skal være af typen PT1000. Separat regulering af varme og køling med mulighed for begrænsning af maksimum- og minimumtemperatur ved brug af rumføler. 3 digitale indgange til f.eks. forcering af ventilatorhastighed, ændring af referencesignal, stop, forlænget drift etc. Der findes flere oplysninger om mulige driftsindstillinger i Brugervejledning Fig. 9 Muligt layout af -systemet Position A B C D Beskrivelse Sensorer 2 stk. (rumenhed) Sensorer 3 stk. (styretavle) Alarm Modbus 1 E EC-ventilator F Intern bus RU Rumenhed (RU) CB Styretavle (CB) AI AO Analoge ind- og udgange, alternativt digitale ind- og udgange DI DO BMS Building management system 1. Pt. ikke funktionelt 13 Systemair AB

16 lastpage Systemair AB forbeholder sig retten til at lave ændringer og forbedringer af indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Installation Manual_da VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere