Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri"

Transkript

1 Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri - i henhold til SBi anvisning KNX-løsninger med Hager tebis fra Wexøe AS - af Tom Jappe - Wexøe AS tel Side 1 af 20

2 Indhold af note: Introduktion og baggrund... 3 Hvorfor en Hager-tebis-løsning?... 3 Oversigt over eksempler på løsningsforslag - baseret på KNX - på lysstyringfunktioner... 4 Gennemgang af eksempler ONOFF lysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling... 9 Specielle driftfunktioner Komponentløsninger i detaljer Dobbelt-PIR KNXDALI Gateway KNX-installationen Grundprincipper for topologi Buskablet Netværksstruktur og kapacitet Programmeringsværktøjet ETS (Engineering Tool Software) Eksempel på lysstyring Komponentliste Registreringsområder under fintfølende bevægelsessensorer, TX Oversigt over kommunikations-objekter Sådan kommer du videre Vi vil gerne bede om din hjælp Kopiering tilladt med tydelig angivelse af kilde. Wexøe AS tel Side 2 af 20

3 Introduktion og baggrund November 2009 Vi skal spare på energien! Der er tilsyneladende sammenhæng mellem udslippet af CO 2 og klodens opvarmning, som igen har stor indflydelse på de globale klimaændringer og dermed de mere eller mindre ekstreme vejrsituationer, vi i højere grad oplever. En meget stor del af CO 2 produktionen stammer fra menneskeheden og skabes ved energiproduktion. En væsentlig del heraf indgår som energiforbrug i bygninger blandt andet ved varmeproduktion og til elproduktion til bl.a. belysning. Ifølge BR08 skal der for alle nye bygninger opføres et energiregnskab som dokumentation for, at den pågældende bygning overholder de gældende energirammer. Dvs., at den enkelte bygning ikke må overskride et fastlagt energiforbrug pr. m 2 for at opnå ibrugtagningstilladelse. Energiforbruget til belysning indgår med en faktor 2,5 i energiregnskabet, hvilket gør det meget relevant at vurdere etablering af brugerstyret automatik, som har reducerende indflydelse på energiforbruget i belysningsanlæg. Energiforbruget i en bygning dokumenteres med programmet Be06. Det er også relevant at vurdere brugerstyret automatik til styring af varmekøling, ventilation og andre energiforbrugende komfortinstallationer. En KNX-installation gør det muligt at samle al bygningsautomatikken i én samlet installation. KNX er i dag den eneste åbne europæiske standard (EN50090) inden for bygningsautomatik. KXN sikrer, at: løsninger inden for områderne belysning, solafskærmning, opvarmningkøling, ventilation, alarm, visualisering, CTS og styring osv. kan integreres i samme installation løsningerkomponenter fra mere end 170 forskellige producenter (KNX) kan arbejde sammen i samme installation den samlede installation programmereskonfigureres med ét programmeringsværktøj: ETS (Engineering Tool Software) installationen på enkel vis kan udvides med fremtidige tilføjelser og funktioner = FREMTIDSSIKRET! Hvorfor en Hager-tebis-løsning? Hager er en fremtrædende producent inden for KNX-løsninger og har en mangeårig erfaring inden for udvikling af løsninger til bygningsautomatik Intelligente BygningsInstallationer (IBI). Gode grunde til at vælge en Hager tebis løsning: Dobbelt-PIR med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler gør det enkelt at projektere og etablere installationen med færrest mulige komponenter. Trådløse tryk for manuel overstyring gør installationen fleksibel ved at trykkene kan flyttes efter behov. Det er derudover enkelt at tilføje installationen yderligere tryk. Totalløsning med komponenter til styring af belysning, solafskærmning, varmekøling, visualisering, fjernkontrol og m.m. Lokal support fra Wexøe AS Vi har valgt med denne note at fokusere på nogle af de KNX-løsninger, som vi kan levere til automation af belysningsinstallationer til erhvervs- og administrationsbyggerier. Indstillingsmulighederne og dermed anvendelsesmulighederne er utallige. Vi har valgt at fokusere på de mest basale funktioner som beskrevet i SBi anvisningen. Wexøe AS tel Side 3 af 20

4 Oversigt over eksempler på løsningsforslag - baseret på KNX - på lysstyringfunktioner November 2009 I det efterfølgende beskrives nogle eksempler på lysstyring med tebis KNX-løsning - men først en oversigt: Til anvendelse i bl.a. kontormiljøer med dagslysindfald - jf. SBi anvisning 220 Lysstyring. 1. ONOFF dagslysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling - Eventuel tilføjet funktion: manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk 2. ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk 3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk 4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring 5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring Det er intentionen, at noten løbende udvides med eksempler på lysstyring. Kontakt os venligst for seneste udgave. Har du forslag til andre lysstyringsfunktioner, end dem som er medtaget i noten, håber vi at høre fra dig. Gennemgang af eksempler De efterfølgende funktionseksempler tager principielt udgangspunkt i et 4-personers kontor med dagslysindfald jvf. nedenstående skitse: Principskitse Wexøe AS tel Side 4 af 20

5 1. ONOFF lysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling - Eventuel tilføjet funktion: manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR tænde lyset Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Overstyringen bibeholdes, så længe der er bevægelse i rummet, og tiden (på sensor) ikke er løbet ud Evt. tilføjelse: Tænding af sekundært lys sker manuelt og kun såfremt det primære lys er tændt Det sekundære lys slukker med det primære lys Kunstlys Bevægelse overstyring - eventuel tilføjet funktion - manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk Sekundært kunstlys tænd ON tid OFF tilbagestilling ON OFF tid ON Komponentliste PIR Udgang for lysstyring Typenr.EAN TX TXA207C Beskrivelse KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) overstyring KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Slave Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX510 Master Lighting channel Param.: Brightn. thresh. = B. m. inactive Obj.0: ONOFF Obj.8: Slave detection Obj.9: Override TXA207C Kanal 1 Obj.0: ONOFF (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 5 af 20

6 2. ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk November 2009 Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse og ikke opnået lysniveau (lux værdi) kan bruger på manuelt tryk tænde dagslysstyringen Når der ingen bevægelse er og tidsforløbet er udløbet slukker dagslysstyringen Brugerens overstyring: Ingen Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse Kunstlys Bevægelse tænd tid PIR Udgang for lysstyring TX TXA207C KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) tænd KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Slave Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX510 Master Lighting channel Param.: Overr. op. = Semi-aut. Obj.0: ONOFF Obj.8: Slave detection Obj.9: Override TXA207C Kanal 1 Obj.0: ONOFF (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 6 af 20

7 3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil OG manuel tryk af bruger for tænd vil PIR tænde dagslysreguleringen Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil reguleringen slukke Brugerens overstyring: Ingen Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse Kunstlys Bevægelse tænd tid PIR Udgang for lysstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) tænding KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param.: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Param.: Overr. op. = Semi-auto. Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 7 af 20

8 4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring November 2009 Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Lysniveauet tilbagestilles ved registrering af ny bevægelse Variation: Tændsluk af dagslysregulering " via lokalt eller centralt tryk eller ur Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi1 Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi2 Bruger kan overstyre som ovenstående Kunstlys Bevægelse overstyring Bevægelse overstyring Centr. ONOFF-styring (F.eks. ur eller tryk) tid - variation med min. lux-niveau og central ONOFF-styring værdi1 tilbagestilling værdi2 tid tid tid Kunstlys ON OFF tilbagestilling OFF tid OFF Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse PIR Udgang for lysstyring overstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 8 af 20

9 5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Ved lang aktivering af tryk kan lysniveauet ved bevægelse manuelt ændres Lysniveauet tilbagestilles ved registrering af ny bevægelse Variation: Tændsluk af dagslysregulering via lokalt eller centralt tryk eller ur Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi1 Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi2 Bruger kan overstyre som ovenstående Komponentliste Kunstlys Bevægelse overstyring Bevægelse overstyring Centr. ONOFF-styring (F.eks. ur eller tryk) tilbagestilling tilbagestilling tid tid tid - variation med min. lux-niveau og central ONOFF-styring værdi1 midltidigt nyt tilbagestilling værdi2 tid tid lux-niveau tid tid Kunstlys ON OFF Langt tryk OFF Langt tryk OFF Typenr.EAN Beskrivelse PIR Udgang for lysstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) overstyring KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Reguleringssetpunkt for lysniveau ved bevægelse indstilles på komponentens potentiometer lux (se vejledende tabel) Evt. reguleringssetpunkt for lysniveau ved ingen bevægelse indstilles i parametre i ETS under RegulationOFF set-point Frafaldstid for PIR indstilles i parametre i ETS under GeneralLighting time delay (Ovenstående indstillinger i ETS er med udgangspunkt i Default -indstillinger) Position af potentiometer Luxværdi Wexøe AS tel Side 9 af 20

10 Principiel konfiguration i ETS: Kanal1 Param.: ONOFF, ON. Kanal2 Param.: 1 pushbutton dimmer Obj.1: Input1 ONOFF Obj.10: Input2 Dimming TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Obj.0: Dimming Control Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) *) Som minimum skal der til en KNX-installation altid mindst anvendes 1 stk. KNX-spændingsforsyning (eks. TXA111) samt KNX-kabel (eks. TG018). Det anbefales at kontakte Wexøe for nærmere information. Specielle driftfunktioner - jf. SBi anvisning 220 Det er med KNX-installationen muligt at integrere central styring af mange kontorer, f.eks.: - Central ON (lys 100%) (rengøring, service eller vægterfunktion - Central OFF af automatik f.eks. via ur (lokal manuel drift herefter mulig via tryk) Kontakt venligst Wexøe ang. mulige løsninger. Komponentløsninger i detaljer Dobbelt-PIR Dobbelt-PIR med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler gør det enkelt at projektere og etablere installationen med færrest mulige komponenter. Sensorområder for dobbelt-pir (I opholdsområdet har PIR en fintfølende bevægelses-registrering.) Indstillingsparametre Reguleringssetpunkt for lysniveau ved bevægelse Evt. reguleringssetpunkt for lysniveau ved ingen bevægelse Frafaldstid for PIR Vi henviser til tebis-kataloget for yderligere oplysninger. Wexøe AS tel Side 10 af 20

11 Registreringsområder under fintfølende bevægelsessensorer, TX Nedenstående skabeloner angiver dækning af bevægelses- og tilstedeværelsesområde i forskellige monteringshøjder og kan nemt udskrives (1 sort kvadrat svarer til 1x1 m). Som udgangspunkt er det vigtigt, at - PIR'ne ved registrering af tilstedeværelse i kontorer anbringes, så de kan "se" en stillesiddende persons hænder - PIR'ne anbringes således, at lysmålingen (reflektansen) bliver mest mulig repræsentativ - dvs. ikke ser direkte i lyskilder eller udsat for sollys og forstyrrende reflekser. - der sikres en vis overlapning af registreringsområder mellem PIR. Se mere i den vejledning, der medfølger produkterne. Registreringsområde 2,5 m under bevægelsessensor Wexøe AS tel Side 11 af 20

12 Registreringsområde 3 m under bevægelsessensor Registreringsområde 4 m under bevægelsessensor Wexøe AS tel Side 12 af 20

13 KNXDALI Gateway En KNXDALI-Gateway kobler KNX-installationen sammen med et DALI-netværk. Herved opnås fuld udnyttelse af begges netværks fordele i én og samme installation. Grupper Gatewayen, der konfigureres direkte i ETS (kræver således ingen ekstra software), kan håndtere op til 64 DALI-ballaster og kan opdeles i op til 32 forskellige tændinger. Gruppe 1-16 kan tildeles flere armaturer (DALI-ballaster) og gruppe kan hver tildeles 1 armatur (DALI-ballast). Hvert armatur (DALI-ballast) kan tilhøre flere grupper. Der opnås således en meget fleksibel lysinstallation, hvor relationen mellem tændingsgruppe og armatur når som helst nemt kan ændres via ETS. Se meget mere i manual for KNXDALI Gateway TX216 (kan downloades på vejledninger_og_beskrivelser). Wexøe AS tel Side 13 af 20

14 KNX-installationen Lysstyringen udføres som KNX-installation og programmeres- konfigureres i ETS (Engineering Tool Software). I det følgende oplyses nogle grundprincipper for en KNX-installation. Informationen er kun vejledende og tager dermed forbehold for, at der i tilfælde kan være behov for evt. yderligere informationer for korrekt installering. Det er op til installatøren selv at tilvejebringe de nødvendige informationer. Grundprincipper for topologi KNX-topologien er baseret på et multi-master- netværk. Der er således ingen central controller i netværket. Den principielle installation ser således ud: RF-interface Strømforsyning TP-udgang TX TX SF TX TX TX TX Strømforsyning SF Total kabellængde: 1000m TX tebis TP deltager November 2009 For den fysiske installation er følgende buskabellængder tilladte for den principielle installation: TX Kabellængder der er tilladt i en tebis TP-installation Fra strømforsyning til TP deltager max.: 350 meter Mellem TP-deltagere max.: 700 meter Total kabellængde: 1000 meter Buskablet kan trækkes, som det passer bedst i installationen: Træstruktur Stjernestruktur Kombination af ovenstående Det er ikke tilladt at lave ringforbindelser! Buskablet kan normalt anbringes i samme føringsveje som V installationen. Dette forudsætter, at buskablets ydre kappe ikke er brudt. Brydes kappen skal der holdes en respektafstand på mindst 4 mm til den øvrige installation. RF ind- og udgange Buskabel TP-indgang Buskablet Som buskabel mellem TP-komponenter anvendes et standardiseret parsnoet skærmet kabel (twisted pair = TP). Buskomponenterne tilsluttes indbyrdes med dette grønne kabel bestående af 4 ledere. Den mindste installation består af en strøm- forsyning, et indgangsmodul, et udgangsmodul samt buskabel Al kommunikation mellem TP-komponenter samt strømforsyning af bussen sker via buskablet Af buskablets 4 ledere anvendes den røde og den sorte. Disse 2 ledere forsyner både bussen med forsyningsspændingen 29 VDC (SELV-kreds) samt den overlejrede datakommunikation. Wexøe AS tel Side 14 af 20

15 Med TP-komponenterne leveres en skrueløs rødsort busklemme, som også virker som stik. Hver busklemme har 4 tilslutningsmuligheder pr. pol for sløjfning. November 2009 Netværksstruktur og kapacitet En KNX-installation kan opbygges i et hierarki bestående af en: 1. en Backbone-linie 2. Hovedlinier Områder 3. Linier (herunder Liniesegmenter) En Linie kan bestå af op til 64 busdeltagere og kan i øvrigt udvides med 3 Liniesegmenter af hver 64 deltagere dvs. op til 256 deltagere pr. Linie. Til et Område hører op til 15 Linier og til en Backbone-linie kan kobles op til 15 Områder. Skematisk ser strukturen ud således: TG008 klemm PS Ch PS Ch LC 1 PS Ch LK 1 BC 1 LK 1 TLN 1 Backbone line BC n Område n BC 3 Hauptlinie Område 3 BC 2 Hauptlinie Område 2 LK 1 Hauptlinie Område 1 LK 15 LK 15 Hovedlinie LK 15 LC 15 TLN 1 TLN 1 PS Ch DVC TLN 64 1 DVC TLN 64 1 DVC 1 DVC 1 DVC 1 Busklemmen bruges til: Tilslutte buskablet Linie 1 TLN 64 Linie 1 DVC TLN 64 TLN 64 DVC 64 Linie 15 DVC TLN 64 TLN DVC 64 Linie 15 Linie 15 Linie 15 BC LC DVC DVC 64 = Backbone-kobler = Linie-kobler = Bus-deltager Forlænge buskablet Beskytte buskabels ender Hver Linie (og Liniesegment), Hovedlinie og Backbone-linie er galvanisk adskilt fra hinanden via Forbinde buskablet til KNX-komponenterne hhv. liniekoblere (LC) og backbonekoblere (BC) og derfor tilsluttet egen spændingsforsyning (PSCH). Busklemme må kun bruges til KNX installationer Der kan i én KNX-installation indgå op til ca busdeltagere. Buskablets ledere afisoleres og stikkes i klemmernes indgange. (Demontering sker ved hhv. at trække i og dreje lederen.) Buskablets skærm forbindes normalt ikke Tavlekomponenter For 230V-tilslutning: Med hver komponent følger en separat vejledning. Følg denne. Ved anbringelse i tavle må buskomponenter ikke monteres over komponenter med stort varmetab Programmeringsværktøjet ETS (Engineering Tool Software) ETS er et pc-baseret programmeringssoftware som anvendes til programmering af den samlede KNXinstallation indeholdende en eller flere fabrikater. En licens købes på Konnex hjemmeside og kan anvendes til et vilkårligt antal installationer uden betaling af royalties eller lignende. Se meget mere om ETS på Pc en tilsluttes installationen via et KNX USB- interface type TH101. Ved spørgsmål ring til os på eller se mere på vores hjemmeside Wexøe AS tel Side 15 af 20

16 Eksempel på lysstyring Implementering af løsning i kontorbygning bestående af 20 stk. 4-personers kontorer. I hvert kontor monteres: - 1 master-pir og 1 slave-pir for hhv. tilstedeværelsesregistrering og kontinuerlig dagslysstyring - 6 armaturer med DALI-forkobling - 1 trådløst tryk for manuel overstyring Antal kontorer 20 Stykliste Antal Listepris I alt Antal pr. kontor I alt Master-PIR TX Personer 4 80 Slave-PIR TX PIR (master + evt. slave) 2 40 KNXDALI-gateway TX Armaturer mdali-forkobling KNX trådløs interface, TR351A à 32 funktioner - Trådløse afbrydere for 1 20 Trådløse tryk TD manuel overstyring KNX spændings-forsyning, TXA ma KNX buskabel, à 100 m TG Komponentpris totalt Listepris pr. person Der er i styklisten ikke medregnet øvrigt installationsmateriel. Alle priser er i DKK, excl. Moms, og der tages forbehold for gældende priser hos grossisterne. Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til os på telefon eller Se komponentliste på næste side. Wexøe AS tel Side 16 af 20

17 Komponentliste November 2009 Typenr.EAN TX TX Beskrivelse KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for ONOFF dagslysstyring også til anvendelse som slave-pir Som lysstyringsudgang kan anvendes: TXA KNX 3-kanal universallysdæmper, samlet 900 W TXA TX TX KNX universallysdæmper, 1 kw, med display KNX 1-10 V kontaktlysdæmper for direkte tilslutning af armaturer med 1-10 V forkoblinger KNXDALI-gateway for tilslutning af op til 64 armaturer med DALIforkobling. Op til 32 funktionsgrupper TXA207C Som tryk til manuel overstyring kan anvendes: TD KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) KNX 1-tangent trådløst tryk, hvid TR351A KNX trådløs interface og koncentrator for trådløse tryk, hvid, 32 funktionsindgange Systemkomponenter TXA TXA TA TG KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) KNX spændingsforsyning, 320 ma KNX spændingsforsyning, 640 ma KNX linie-backbonekobler KNX buskabel, 100 m Ovenstående er et udpluk af Hager tebis komponentløsninger inden for lysstyring. Se mange flere i vores katalog tebis Intelligente BygningsInstallationer. Wexøe AS tel Side 17 af 20

18 Oversigt over kommunikations-objekter Via programmeringssoftwaren ETS knyttes de enkelte komponenters funktioner sammen i KNX-netværket. Nedenstående oversigt giver i et indblik i de funktioner, som hver enkelt komponent indeholder: TR351 Channel 1 Obj.0: Status indication Obj.1: ONOFF, Timer, StopAngle Obj.2: UpDown Obj.3: Priority Obj.4: Dimming Obj.5: Set-point selection, Scene Obj.195: Value Channel 1 Obj.0: Status indication Obj.1: ONOFF, Timer, Slat angle, Alarm1, Alarm2 Obj.2: UpDown Obj.3: Priority Obj.4: Dimming Obj.5: Set-point selection, Scene TX511 Obj.0: Dimming Control Obj.1: Switch ONOFF Obj.2: Forced Obj.3: Scene Number Obj.4: Info ONOFF Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection Obj.10: Absolut dimming Obj.11: Authorization TX510 Lighting channel Obj.0: ONOFF Timer, Up-down mode, Slave output Obj.2: Priority Obj.3: Brightness value, Heating mode, Scene Obj.10: Status indication Obj.11: Lock luminosity measuring Obj.12: Override Obj.14: Authorization Presence channel Obj.4: ONOFF, Timer Up down Obj.6: Priority Obj.7: Brightness value, Heating mode, Scene Obj.13: Slave detection TXA207C Channel 1 Obj.0: ONOFF Obj.1: Timer Obj.2: Priority Obj.3: Scene Obj.4: Status indication Obj.52: Jamming Obj.53: Automatic controls Obj.54: Scene 1 bit Obj.55: Hours counter Obj.56: Counter setpoint reached Obj.57: Time limited toggle switch TXA213 & TXA215 Channel 1 Obj.0: ONOFF Obj.1: Dimming Obj.2: Brightness value Obj.3: Timer Obj.4: Priority Obj.5: Scene Obj.6: Status indication Obj.7: Brightness value indication TX216 Group 1 Obj.0: Switching Obj.1: Dimming Obj.2: Brightness value Obj.3: Brightness value feedback Obj.4: Switching feedback Obj.5: Staircase timer startstop Obj.6: Disable, Forcedcontrol position System Obj.208: Scenes Obj.210 DALI error status Obj.211 DALI voltage failure Obj.212 DALI shortcircuit Obj.213: Central function Wexøe AS tel Side 18 af 20

19 Sådan kommer du videre Generelt kan vores Hager KNX katalog downloades fra vores hjemmeside Ønsker du jævnligt at blive holdt opdateret omkring Hager KNX nyheder, kataloger og software mm.? Så klik på logoet for KNX Update og tilmeld dig vores service. Er du erfaren inden for KNX, kan du via vores hjemmeside downloade produktdatabaser og applikationsnoter til ETS. Er du interesseret i at komme i gang med programmering af en KNX-installation, kan du på vores hjemmeside tilmelde dig vores introduktionskursus KNX + ETS Intro.. Søger du mere information omkring løsninger til bygningsautomation IBI, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående: Vi glæder os til at høre fra dig! Relevante links: BR08 kan læses på SBi 213 Be06 kan købes hos FABA Light kan downloades på (Kan anvendes til dimensionering af belysningsanlæg) KNX kan besøges på Hager kan besøges på og Vi vil gerne bede om din hjælp Noten er et levende værktøj, der hele tiden opdateres og udvides med de seneste informationer, som kan være med til at gøre Hager tebis løsninger endnu bedre. Har du kommentarer eller tilføjelser til denne note, vil vi derfor meget gerne høre fra dig på Forbehold: Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i denne note. Wexøe AS tel Side 19 af 20

20 Note: Lysstyring med KNX El-nr EAN-nr Wexøe AS tel Side 20 af 20

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Roombox Program 8.3.1.0.1.1 Kontinuert daglyssregulering via DALI, PIR, manual betjening, temperatur kontrol (varme med KNX ventilmotor og køling med termoelektrisk

Læs mere

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: Afsnit Side 470 Intelligente styresystemer Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control

Læs mere

Bewator Entro Installationshåndbog

Bewator Entro Installationshåndbog Bewator Entro Installationshåndbog DA A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator Entro installationshåndbog må kun ske med skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator forbeholder

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af:

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af: Fieldbus - Feltbusser i automationssystemer Foråret 2003 Udarbejdet af: Jes Pedersen, DTU - jespedersen@mail.dk Mads M. Nielsen, DTU - madsnielsen@privat.dk Indholdsfortegnelse: Fieldbus feltbusser i automationssystemer

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4.

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. -den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler,

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper...

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Schneider Electric Danmark A/S

Schneider Electric Danmark A/S Energioptimering Energieffektive løsninger Løsninger til reduktion af dine energiomkostninger Schneider Electric Danmark A/S www.schneider-electric.dk Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf.: 44 73 78 88

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere