Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri"

Transkript

1 Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri - i henhold til SBi anvisning KNX-løsninger med Hager tebis fra Wexøe AS - af Tom Jappe - Wexøe AS tel Side 1 af 20

2 Indhold af note: Introduktion og baggrund... 3 Hvorfor en Hager-tebis-løsning?... 3 Oversigt over eksempler på løsningsforslag - baseret på KNX - på lysstyringfunktioner... 4 Gennemgang af eksempler ONOFF lysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling... 9 Specielle driftfunktioner Komponentløsninger i detaljer Dobbelt-PIR KNXDALI Gateway KNX-installationen Grundprincipper for topologi Buskablet Netværksstruktur og kapacitet Programmeringsværktøjet ETS (Engineering Tool Software) Eksempel på lysstyring Komponentliste Registreringsområder under fintfølende bevægelsessensorer, TX Oversigt over kommunikations-objekter Sådan kommer du videre Vi vil gerne bede om din hjælp Kopiering tilladt med tydelig angivelse af kilde. Wexøe AS tel Side 2 af 20

3 Introduktion og baggrund November 2009 Vi skal spare på energien! Der er tilsyneladende sammenhæng mellem udslippet af CO 2 og klodens opvarmning, som igen har stor indflydelse på de globale klimaændringer og dermed de mere eller mindre ekstreme vejrsituationer, vi i højere grad oplever. En meget stor del af CO 2 produktionen stammer fra menneskeheden og skabes ved energiproduktion. En væsentlig del heraf indgår som energiforbrug i bygninger blandt andet ved varmeproduktion og til elproduktion til bl.a. belysning. Ifølge BR08 skal der for alle nye bygninger opføres et energiregnskab som dokumentation for, at den pågældende bygning overholder de gældende energirammer. Dvs., at den enkelte bygning ikke må overskride et fastlagt energiforbrug pr. m 2 for at opnå ibrugtagningstilladelse. Energiforbruget til belysning indgår med en faktor 2,5 i energiregnskabet, hvilket gør det meget relevant at vurdere etablering af brugerstyret automatik, som har reducerende indflydelse på energiforbruget i belysningsanlæg. Energiforbruget i en bygning dokumenteres med programmet Be06. Det er også relevant at vurdere brugerstyret automatik til styring af varmekøling, ventilation og andre energiforbrugende komfortinstallationer. En KNX-installation gør det muligt at samle al bygningsautomatikken i én samlet installation. KNX er i dag den eneste åbne europæiske standard (EN50090) inden for bygningsautomatik. KXN sikrer, at: løsninger inden for områderne belysning, solafskærmning, opvarmningkøling, ventilation, alarm, visualisering, CTS og styring osv. kan integreres i samme installation løsningerkomponenter fra mere end 170 forskellige producenter (KNX) kan arbejde sammen i samme installation den samlede installation programmereskonfigureres med ét programmeringsværktøj: ETS (Engineering Tool Software) installationen på enkel vis kan udvides med fremtidige tilføjelser og funktioner = FREMTIDSSIKRET! Hvorfor en Hager-tebis-løsning? Hager er en fremtrædende producent inden for KNX-løsninger og har en mangeårig erfaring inden for udvikling af løsninger til bygningsautomatik Intelligente BygningsInstallationer (IBI). Gode grunde til at vælge en Hager tebis løsning: Dobbelt-PIR med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler gør det enkelt at projektere og etablere installationen med færrest mulige komponenter. Trådløse tryk for manuel overstyring gør installationen fleksibel ved at trykkene kan flyttes efter behov. Det er derudover enkelt at tilføje installationen yderligere tryk. Totalløsning med komponenter til styring af belysning, solafskærmning, varmekøling, visualisering, fjernkontrol og m.m. Lokal support fra Wexøe AS Vi har valgt med denne note at fokusere på nogle af de KNX-løsninger, som vi kan levere til automation af belysningsinstallationer til erhvervs- og administrationsbyggerier. Indstillingsmulighederne og dermed anvendelsesmulighederne er utallige. Vi har valgt at fokusere på de mest basale funktioner som beskrevet i SBi anvisningen. Wexøe AS tel Side 3 af 20

4 Oversigt over eksempler på løsningsforslag - baseret på KNX - på lysstyringfunktioner November 2009 I det efterfølgende beskrives nogle eksempler på lysstyring med tebis KNX-løsning - men først en oversigt: Til anvendelse i bl.a. kontormiljøer med dagslysindfald - jf. SBi anvisning 220 Lysstyring. 1. ONOFF dagslysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling - Eventuel tilføjet funktion: manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk 2. ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk 3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk 4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring 5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring Det er intentionen, at noten løbende udvides med eksempler på lysstyring. Kontakt os venligst for seneste udgave. Har du forslag til andre lysstyringsfunktioner, end dem som er medtaget i noten, håber vi at høre fra dig. Gennemgang af eksempler De efterfølgende funktionseksempler tager principielt udgangspunkt i et 4-personers kontor med dagslysindfald jvf. nedenstående skitse: Principskitse Wexøe AS tel Side 4 af 20

5 1. ONOFF lysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling - Eventuel tilføjet funktion: manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR tænde lyset Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Overstyringen bibeholdes, så længe der er bevægelse i rummet, og tiden (på sensor) ikke er løbet ud Evt. tilføjelse: Tænding af sekundært lys sker manuelt og kun såfremt det primære lys er tændt Det sekundære lys slukker med det primære lys Kunstlys Bevægelse overstyring - eventuel tilføjet funktion - manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk Sekundært kunstlys tænd ON tid OFF tilbagestilling ON OFF tid ON Komponentliste PIR Udgang for lysstyring Typenr.EAN TX TXA207C Beskrivelse KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) overstyring KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Slave Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX510 Master Lighting channel Param.: Brightn. thresh. = B. m. inactive Obj.0: ONOFF Obj.8: Slave detection Obj.9: Override TXA207C Kanal 1 Obj.0: ONOFF (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 5 af 20

6 2. ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk November 2009 Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse og ikke opnået lysniveau (lux værdi) kan bruger på manuelt tryk tænde dagslysstyringen Når der ingen bevægelse er og tidsforløbet er udløbet slukker dagslysstyringen Brugerens overstyring: Ingen Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse Kunstlys Bevægelse tænd tid PIR Udgang for lysstyring TX TXA207C KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) tænd KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Slave Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX510 Master Lighting channel Param.: Overr. op. = Semi-aut. Obj.0: ONOFF Obj.8: Slave detection Obj.9: Override TXA207C Kanal 1 Obj.0: ONOFF (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 6 af 20

7 3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil OG manuel tryk af bruger for tænd vil PIR tænde dagslysreguleringen Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil reguleringen slukke Brugerens overstyring: Ingen Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse Kunstlys Bevægelse tænd tid PIR Udgang for lysstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) tænding KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param.: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Param.: Overr. op. = Semi-auto. Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 7 af 20

8 4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring November 2009 Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Lysniveauet tilbagestilles ved registrering af ny bevægelse Variation: Tændsluk af dagslysregulering " via lokalt eller centralt tryk eller ur Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi1 Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi2 Bruger kan overstyre som ovenstående Kunstlys Bevægelse overstyring Bevægelse overstyring Centr. ONOFF-styring (F.eks. ur eller tryk) tid - variation med min. lux-niveau og central ONOFF-styring værdi1 tilbagestilling værdi2 tid tid tid Kunstlys ON OFF tilbagestilling OFF tid OFF Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse PIR Udgang for lysstyring overstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 8 af 20

9 5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Ved lang aktivering af tryk kan lysniveauet ved bevægelse manuelt ændres Lysniveauet tilbagestilles ved registrering af ny bevægelse Variation: Tændsluk af dagslysregulering via lokalt eller centralt tryk eller ur Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi1 Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi2 Bruger kan overstyre som ovenstående Komponentliste Kunstlys Bevægelse overstyring Bevægelse overstyring Centr. ONOFF-styring (F.eks. ur eller tryk) tilbagestilling tilbagestilling tid tid tid - variation med min. lux-niveau og central ONOFF-styring værdi1 midltidigt nyt tilbagestilling værdi2 tid tid lux-niveau tid tid Kunstlys ON OFF Langt tryk OFF Langt tryk OFF Typenr.EAN Beskrivelse PIR Udgang for lysstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) overstyring KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Reguleringssetpunkt for lysniveau ved bevægelse indstilles på komponentens potentiometer lux (se vejledende tabel) Evt. reguleringssetpunkt for lysniveau ved ingen bevægelse indstilles i parametre i ETS under RegulationOFF set-point Frafaldstid for PIR indstilles i parametre i ETS under GeneralLighting time delay (Ovenstående indstillinger i ETS er med udgangspunkt i Default -indstillinger) Position af potentiometer Luxværdi Wexøe AS tel Side 9 af 20

10 Principiel konfiguration i ETS: Kanal1 Param.: ONOFF, ON. Kanal2 Param.: 1 pushbutton dimmer Obj.1: Input1 ONOFF Obj.10: Input2 Dimming TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Obj.0: Dimming Control Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) *) Som minimum skal der til en KNX-installation altid mindst anvendes 1 stk. KNX-spændingsforsyning (eks. TXA111) samt KNX-kabel (eks. TG018). Det anbefales at kontakte Wexøe for nærmere information. Specielle driftfunktioner - jf. SBi anvisning 220 Det er med KNX-installationen muligt at integrere central styring af mange kontorer, f.eks.: - Central ON (lys 100%) (rengøring, service eller vægterfunktion - Central OFF af automatik f.eks. via ur (lokal manuel drift herefter mulig via tryk) Kontakt venligst Wexøe ang. mulige løsninger. Komponentløsninger i detaljer Dobbelt-PIR Dobbelt-PIR med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler gør det enkelt at projektere og etablere installationen med færrest mulige komponenter. Sensorområder for dobbelt-pir (I opholdsområdet har PIR en fintfølende bevægelses-registrering.) Indstillingsparametre Reguleringssetpunkt for lysniveau ved bevægelse Evt. reguleringssetpunkt for lysniveau ved ingen bevægelse Frafaldstid for PIR Vi henviser til tebis-kataloget for yderligere oplysninger. Wexøe AS tel Side 10 af 20

11 Registreringsområder under fintfølende bevægelsessensorer, TX Nedenstående skabeloner angiver dækning af bevægelses- og tilstedeværelsesområde i forskellige monteringshøjder og kan nemt udskrives (1 sort kvadrat svarer til 1x1 m). Som udgangspunkt er det vigtigt, at - PIR'ne ved registrering af tilstedeværelse i kontorer anbringes, så de kan "se" en stillesiddende persons hænder - PIR'ne anbringes således, at lysmålingen (reflektansen) bliver mest mulig repræsentativ - dvs. ikke ser direkte i lyskilder eller udsat for sollys og forstyrrende reflekser. - der sikres en vis overlapning af registreringsområder mellem PIR. Se mere i den vejledning, der medfølger produkterne. Registreringsområde 2,5 m under bevægelsessensor Wexøe AS tel Side 11 af 20

12 Registreringsområde 3 m under bevægelsessensor Registreringsområde 4 m under bevægelsessensor Wexøe AS tel Side 12 af 20

13 KNXDALI Gateway En KNXDALI-Gateway kobler KNX-installationen sammen med et DALI-netværk. Herved opnås fuld udnyttelse af begges netværks fordele i én og samme installation. Grupper Gatewayen, der konfigureres direkte i ETS (kræver således ingen ekstra software), kan håndtere op til 64 DALI-ballaster og kan opdeles i op til 32 forskellige tændinger. Gruppe 1-16 kan tildeles flere armaturer (DALI-ballaster) og gruppe kan hver tildeles 1 armatur (DALI-ballast). Hvert armatur (DALI-ballast) kan tilhøre flere grupper. Der opnås således en meget fleksibel lysinstallation, hvor relationen mellem tændingsgruppe og armatur når som helst nemt kan ændres via ETS. Se meget mere i manual for KNXDALI Gateway TX216 (kan downloades på vejledninger_og_beskrivelser). Wexøe AS tel Side 13 af 20

14 KNX-installationen Lysstyringen udføres som KNX-installation og programmeres- konfigureres i ETS (Engineering Tool Software). I det følgende oplyses nogle grundprincipper for en KNX-installation. Informationen er kun vejledende og tager dermed forbehold for, at der i tilfælde kan være behov for evt. yderligere informationer for korrekt installering. Det er op til installatøren selv at tilvejebringe de nødvendige informationer. Grundprincipper for topologi KNX-topologien er baseret på et multi-master- netværk. Der er således ingen central controller i netværket. Den principielle installation ser således ud: RF-interface Strømforsyning TP-udgang TX TX SF TX TX TX TX Strømforsyning SF Total kabellængde: 1000m TX tebis TP deltager November 2009 For den fysiske installation er følgende buskabellængder tilladte for den principielle installation: TX Kabellængder der er tilladt i en tebis TP-installation Fra strømforsyning til TP deltager max.: 350 meter Mellem TP-deltagere max.: 700 meter Total kabellængde: 1000 meter Buskablet kan trækkes, som det passer bedst i installationen: Træstruktur Stjernestruktur Kombination af ovenstående Det er ikke tilladt at lave ringforbindelser! Buskablet kan normalt anbringes i samme føringsveje som V installationen. Dette forudsætter, at buskablets ydre kappe ikke er brudt. Brydes kappen skal der holdes en respektafstand på mindst 4 mm til den øvrige installation. RF ind- og udgange Buskabel TP-indgang Buskablet Som buskabel mellem TP-komponenter anvendes et standardiseret parsnoet skærmet kabel (twisted pair = TP). Buskomponenterne tilsluttes indbyrdes med dette grønne kabel bestående af 4 ledere. Den mindste installation består af en strøm- forsyning, et indgangsmodul, et udgangsmodul samt buskabel Al kommunikation mellem TP-komponenter samt strømforsyning af bussen sker via buskablet Af buskablets 4 ledere anvendes den røde og den sorte. Disse 2 ledere forsyner både bussen med forsyningsspændingen 29 VDC (SELV-kreds) samt den overlejrede datakommunikation. Wexøe AS tel Side 14 af 20

15 Med TP-komponenterne leveres en skrueløs rødsort busklemme, som også virker som stik. Hver busklemme har 4 tilslutningsmuligheder pr. pol for sløjfning. November 2009 Netværksstruktur og kapacitet En KNX-installation kan opbygges i et hierarki bestående af en: 1. en Backbone-linie 2. Hovedlinier Områder 3. Linier (herunder Liniesegmenter) En Linie kan bestå af op til 64 busdeltagere og kan i øvrigt udvides med 3 Liniesegmenter af hver 64 deltagere dvs. op til 256 deltagere pr. Linie. Til et Område hører op til 15 Linier og til en Backbone-linie kan kobles op til 15 Områder. Skematisk ser strukturen ud således: TG008 klemm PS Ch PS Ch LC 1 PS Ch LK 1 BC 1 LK 1 TLN 1 Backbone line BC n Område n BC 3 Hauptlinie Område 3 BC 2 Hauptlinie Område 2 LK 1 Hauptlinie Område 1 LK 15 LK 15 Hovedlinie LK 15 LC 15 TLN 1 TLN 1 PS Ch DVC TLN 64 1 DVC TLN 64 1 DVC 1 DVC 1 DVC 1 Busklemmen bruges til: Tilslutte buskablet Linie 1 TLN 64 Linie 1 DVC TLN 64 TLN 64 DVC 64 Linie 15 DVC TLN 64 TLN DVC 64 Linie 15 Linie 15 Linie 15 BC LC DVC DVC 64 = Backbone-kobler = Linie-kobler = Bus-deltager Forlænge buskablet Beskytte buskabels ender Hver Linie (og Liniesegment), Hovedlinie og Backbone-linie er galvanisk adskilt fra hinanden via Forbinde buskablet til KNX-komponenterne hhv. liniekoblere (LC) og backbonekoblere (BC) og derfor tilsluttet egen spændingsforsyning (PSCH). Busklemme må kun bruges til KNX installationer Der kan i én KNX-installation indgå op til ca busdeltagere. Buskablets ledere afisoleres og stikkes i klemmernes indgange. (Demontering sker ved hhv. at trække i og dreje lederen.) Buskablets skærm forbindes normalt ikke Tavlekomponenter For 230V-tilslutning: Med hver komponent følger en separat vejledning. Følg denne. Ved anbringelse i tavle må buskomponenter ikke monteres over komponenter med stort varmetab Programmeringsværktøjet ETS (Engineering Tool Software) ETS er et pc-baseret programmeringssoftware som anvendes til programmering af den samlede KNXinstallation indeholdende en eller flere fabrikater. En licens købes på Konnex hjemmeside og kan anvendes til et vilkårligt antal installationer uden betaling af royalties eller lignende. Se meget mere om ETS på Pc en tilsluttes installationen via et KNX USB- interface type TH101. Ved spørgsmål ring til os på eller se mere på vores hjemmeside Wexøe AS tel Side 15 af 20

16 Eksempel på lysstyring Implementering af løsning i kontorbygning bestående af 20 stk. 4-personers kontorer. I hvert kontor monteres: - 1 master-pir og 1 slave-pir for hhv. tilstedeværelsesregistrering og kontinuerlig dagslysstyring - 6 armaturer med DALI-forkobling - 1 trådløst tryk for manuel overstyring Antal kontorer 20 Stykliste Antal Listepris I alt Antal pr. kontor I alt Master-PIR TX Personer 4 80 Slave-PIR TX PIR (master + evt. slave) 2 40 KNXDALI-gateway TX Armaturer mdali-forkobling KNX trådløs interface, TR351A à 32 funktioner - Trådløse afbrydere for 1 20 Trådløse tryk TD manuel overstyring KNX spændings-forsyning, TXA ma KNX buskabel, à 100 m TG Komponentpris totalt Listepris pr. person Der er i styklisten ikke medregnet øvrigt installationsmateriel. Alle priser er i DKK, excl. Moms, og der tages forbehold for gældende priser hos grossisterne. Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til os på telefon eller Se komponentliste på næste side. Wexøe AS tel Side 16 af 20

17 Komponentliste November 2009 Typenr.EAN TX TX Beskrivelse KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for ONOFF dagslysstyring også til anvendelse som slave-pir Som lysstyringsudgang kan anvendes: TXA KNX 3-kanal universallysdæmper, samlet 900 W TXA TX TX KNX universallysdæmper, 1 kw, med display KNX 1-10 V kontaktlysdæmper for direkte tilslutning af armaturer med 1-10 V forkoblinger KNXDALI-gateway for tilslutning af op til 64 armaturer med DALIforkobling. Op til 32 funktionsgrupper TXA207C Som tryk til manuel overstyring kan anvendes: TD KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) KNX 1-tangent trådløst tryk, hvid TR351A KNX trådløs interface og koncentrator for trådløse tryk, hvid, 32 funktionsindgange Systemkomponenter TXA TXA TA TG KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) KNX spændingsforsyning, 320 ma KNX spændingsforsyning, 640 ma KNX linie-backbonekobler KNX buskabel, 100 m Ovenstående er et udpluk af Hager tebis komponentløsninger inden for lysstyring. Se mange flere i vores katalog tebis Intelligente BygningsInstallationer. Wexøe AS tel Side 17 af 20

18 Oversigt over kommunikations-objekter Via programmeringssoftwaren ETS knyttes de enkelte komponenters funktioner sammen i KNX-netværket. Nedenstående oversigt giver i et indblik i de funktioner, som hver enkelt komponent indeholder: TR351 Channel 1 Obj.0: Status indication Obj.1: ONOFF, Timer, StopAngle Obj.2: UpDown Obj.3: Priority Obj.4: Dimming Obj.5: Set-point selection, Scene Obj.195: Value Channel 1 Obj.0: Status indication Obj.1: ONOFF, Timer, Slat angle, Alarm1, Alarm2 Obj.2: UpDown Obj.3: Priority Obj.4: Dimming Obj.5: Set-point selection, Scene TX511 Obj.0: Dimming Control Obj.1: Switch ONOFF Obj.2: Forced Obj.3: Scene Number Obj.4: Info ONOFF Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection Obj.10: Absolut dimming Obj.11: Authorization TX510 Lighting channel Obj.0: ONOFF Timer, Up-down mode, Slave output Obj.2: Priority Obj.3: Brightness value, Heating mode, Scene Obj.10: Status indication Obj.11: Lock luminosity measuring Obj.12: Override Obj.14: Authorization Presence channel Obj.4: ONOFF, Timer Up down Obj.6: Priority Obj.7: Brightness value, Heating mode, Scene Obj.13: Slave detection TXA207C Channel 1 Obj.0: ONOFF Obj.1: Timer Obj.2: Priority Obj.3: Scene Obj.4: Status indication Obj.52: Jamming Obj.53: Automatic controls Obj.54: Scene 1 bit Obj.55: Hours counter Obj.56: Counter setpoint reached Obj.57: Time limited toggle switch TXA213 & TXA215 Channel 1 Obj.0: ONOFF Obj.1: Dimming Obj.2: Brightness value Obj.3: Timer Obj.4: Priority Obj.5: Scene Obj.6: Status indication Obj.7: Brightness value indication TX216 Group 1 Obj.0: Switching Obj.1: Dimming Obj.2: Brightness value Obj.3: Brightness value feedback Obj.4: Switching feedback Obj.5: Staircase timer startstop Obj.6: Disable, Forcedcontrol position System Obj.208: Scenes Obj.210 DALI error status Obj.211 DALI voltage failure Obj.212 DALI shortcircuit Obj.213: Central function Wexøe AS tel Side 18 af 20

19 Sådan kommer du videre Generelt kan vores Hager KNX katalog downloades fra vores hjemmeside Ønsker du jævnligt at blive holdt opdateret omkring Hager KNX nyheder, kataloger og software mm.? Så klik på logoet for KNX Update og tilmeld dig vores service. Er du erfaren inden for KNX, kan du via vores hjemmeside downloade produktdatabaser og applikationsnoter til ETS. Er du interesseret i at komme i gang med programmering af en KNX-installation, kan du på vores hjemmeside tilmelde dig vores introduktionskursus KNX + ETS Intro.. Søger du mere information omkring løsninger til bygningsautomation IBI, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående: Vi glæder os til at høre fra dig! Relevante links: BR08 kan læses på SBi 213 Be06 kan købes hos FABA Light kan downloades på (Kan anvendes til dimensionering af belysningsanlæg) KNX kan besøges på Hager kan besøges på og Vi vil gerne bede om din hjælp Noten er et levende værktøj, der hele tiden opdateres og udvides med de seneste informationer, som kan være med til at gøre Hager tebis løsninger endnu bedre. Har du kommentarer eller tilføjelser til denne note, vil vi derfor meget gerne høre fra dig på Forbehold: Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i denne note. Wexøe AS tel Side 19 af 20

20 Note: Lysstyring med KNX El-nr EAN-nr Wexøe AS tel Side 20 af 20

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri. TEKNIKKEN BAG Løsninger til energibesparelse i erhvervs- og administrationsbyggeri spar 60% 70% 50% på energiforbruget Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne

Læs mere

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Løsninger til energibesparelse i erhvervs- og administrationsbyggeri spar 60% 70% 50% på energiforbruget Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 7.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR - enkelt rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet,

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp 4 rums løsning

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp 4 rums løsning KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dali og manuel dæmp Lyset tændes

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Løsninger til energibeelse i erhvervs- og administrationsbyggeri 50% 70% 60% Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibeende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Denne brochure giver eksempler

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 6.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening - Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Energibesparelse og komfort Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Program Servodan A/S Hvorfor lysstyring? Energirammer ifølge BR 95 Bygningers energibehov til belysning Løsningsmetoder

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 2.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved automatisk

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 3.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR -2 rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og lysstyrken

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

VANPÉE & WESTERBERG PIR-sensoReR

VANPÉE & WESTERBERG PIR-sensoReR PIR-sensorer VANPÉE & WESTERBERG On/Off sensorer 230V El-nummer EAN-nummer Detektor teknologi 48803 48805 48806 48807 39 24 488 035 3245060488031 360 o PIR - aut. tænd/sluk 39 24 488 051 3245060488055

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Ã[25pyq6 ;fljgk] Bestillingsoversigt over KNX-produkter fra Wexøe. Få det hurtige overblik over Wexøe's KNX-løsninger i denne brochure.

Ã[25pyq6 ;fljgk] Bestillingsoversigt over KNX-produkter fra Wexøe. Få det hurtige overblik over Wexøe's KNX-løsninger i denne brochure. Ã[25pyq6 ;fljgk] Bestillingsoversigt over KNX-produkter fra Wexøe Få det hurtige overblik over Wexøe's KNX-løsninger i denne brochure. Indholdsfortegnelse Trådløse/RF- komponenter KNX TP-komponenter KNX

Læs mere

Programsoftware Tebis

Programsoftware Tebis 5 Programsoftware Tebis STCC530E Tilstedeværelsessensor 2 kanal 360 A faire Produktreference Beskrivelse Produkt med ledning Trådløse komponenter TCC530E Tilstedeværelsessensor for to zoner TCC530E Udgangsmodul

Læs mere

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 76 BMS BMS v/bent Ole Jonsen Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 77 Kontorhus som energiklasse 1 Hvordan har vi gjort det 78 Eksempel på

Læs mere

Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner

Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner Energibesparelse - inspiration til skoler og institutioner Energibesparelse lettere end nogensinde Optimering af energiforbruget er mere end nogensinde kommet i fokus og ligger de fleste danskere på sinde

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien.

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. NETLON NETLON LonWorks ordbog Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. Indholdsfortegnelse ABC... 5 Adressering... 5 ADSL... 5 Aftastevinkel... 5 Aircondition...

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

solar EIB System- og kommunikationskomponenter instabus EIB Spændingsforsyning N ma, med drossel

solar EIB System- og kommunikationskomponenter instabus EIB Spændingsforsyning N ma, med drossel solar Spændingsforsyning N 122 640 ma, med drossel Producerer og overvåger den systemspænding som er nødvendig for. N 122 er konstrueret med integreret drossel. Ved at betjene den indbyggede resetafbryder,

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 10.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering via DALI og PIR i Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser

Læs mere

Undervisningslokale med PIR-sensor

Undervisningslokale med PIR-sensor Undervisningslokale med PIR-sensor To belysningsgrupper, dæmpbare eller ikke-dæmpbare forkoblinger 3A Lokalet Styresystemet En god tommelfingerregel er ikke at lære eleverne, at I undervisningslokaler

Læs mere

Sfb nr. 66 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 66 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 66 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 Bygningsautomation... 2 Emne: 66.21 CTS-anlæg... 2 66.0 Bygningsautomation...

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 2.0.1.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR, manuel betjening og solafskærmning Styrefunktioner til lys og persienner/markiser Lysstyringsfunktioner:

Læs mere

Præsenterer: Bygningsteknologi. Fremtidens Intelligente bygninger. ved:

Præsenterer: Bygningsteknologi. Fremtidens Intelligente bygninger. ved: Præsenterer: Bygningsteknologi Fremtidens Intelligente bygninger ved: Sven Hjalholt HJALHOLT Gira Danmark Ingolf Pennerup WAGO Denmark A/S Facts: September 2009/ Oktober 2015 September 2009 170 16.470

Læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

RS2 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon.

RS2 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon. Kortbeskrivelse... 6 1.1 Anvendelse... 6 1.2 Lys 1 med dagslysstyring 1-10 volt.... 6 1.3 Lys 2 lysstyring On/Off.... 6

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 44163 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 2-14 Rekv. 7 Prod. 06-12-2005-11:02 Ordre 10755 EFU Opgave 1 1. Tilslut IHC Controller til Pcer s COM port. 2. Opstart

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhversbygninger Program 9.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR i master/slave funktion Lysstyringsfunktioner Master-tilstedeværelsesdetektoren måler den aktuelle lysstyrke

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 7.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering med DALI og PIR - enkelt Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Roombox Program 2.0.1.0.1.1 Dagslysstyring med PIR og solafskærmning med manuel betjening, Kontrol funktioner Roombox er den eneste løsning på markedet som

Læs mere

IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg

IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg...3 Opgaver - IBI/CTS - fejlfinding på decentrale anlæg...13 Stikordsregister...27 2-27 Rekv. 0 Prod.

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.5.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR, manuel betjening, køling med KNX EMO ventilmotor - enkelt rums løsning Styrefunktioner til lys og

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

RS1 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon.

RS1 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon. RS1 beskrivelse NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 8 1.1 Lys... 8 1.2 Stikkontakt... 8 1.3 Gardiner/solafskærmning... 8 1.4 Scenarier...

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING DK 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH. 1 /6 OPERATING INSTRUCTIONS

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH.   1 /6 OPERATING INSTRUCTIONS 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon.

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 3 Funktionsbeskrivelse... 4 1.1 Lystænding... 4 1.2 Varmestyring... 4 1.3 Spjældstyring... 4 Plugin...

Læs mere

DALI. BuildingControl Danmark, 17 juni 2014. Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon

DALI. BuildingControl Danmark, 17 juni 2014. Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon DALI BuildingControl Danmark, 17 juni 2014 Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon Agenda DALI Standarden; udviking fra 0..10V, DALI v1, DALI v2 (TM) DALI i integration

Læs mere

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor 1/7 Generel beskrivelse Occuswitch er en tilstedeværelsessensor med en indbygget 230V relæ. Den tænder og slukker automatisk lyset ved persontilstedeværelse og sparer således op til 30 % på energi. Occuswitch

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721 41Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Schneider Electric KNX Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Teknisk information Schneider Electric KNX Oversigt DIN monteret enheder relæ udgange Relæ udgang DIN8x2306 Relæ udgang

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

NYHED. Mediekobler Interface mellem bus-komponenterne (TP) og de trådløse moduler.

NYHED. Mediekobler Interface mellem bus-komponenterne (TP) og de trådløse moduler. Systemkomponenter Idriftsætning af : Programmeringsværktøj og Mediekobler Komponenter for idriftsættelses via trådløsenhed Installationer bestående kun med busbaserede komponenter eller blandet installation

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Trådløs lysstyring via Bluetooth. Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V V - Bagkantsdæmpning

Trådløs lysstyring via Bluetooth. Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V V - Bagkantsdæmpning Trådløs lysstyring via Bluetooth Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V - 1-10V - Bagkantsdæmpning CASAMBI PRODUKTER Alle Casambi produkter danner automatisk et trådløst mesh netværk. Lyset kan

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios. Luxsense. Lysstyring. den enkle og hurtigste vej til at opfylde de nye energinormer og krav

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios. Luxsense. Lysstyring. den enkle og hurtigste vej til at opfylde de nye energinormer og krav Luxsense ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios Lysstyring den enkle og hurtigste vej til at opfylde de nye energinormer og krav Få styr på lyset Philips lysstyring er udviklet til at reducere driftsomkostningerne,

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU)

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_mcu.pdf

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

www.ojelectronics.com Alle specifikationer og oplysninger kan ændres uden yderligere varsel.

www.ojelectronics.com Alle specifikationer og oplysninger kan ændres uden yderligere varsel. www.ojelectronics.com Generelt Standard KNX produkter som eks. PIR følere, CO2-følere, fugtfølere (%rh), VOCog temperaturfølere kan anvende sammen med OJ GreenZone systemet. Følerne skal være placeret

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

DIN modul eller færdig IBI boks

DIN modul eller færdig IBI boks Komfort og Lysregulering oct. 2004 DIN modul eller færdig IBI boks IBI boks arbejdsgang Finde DIN hardware Specificere software versioner Projektere bokse Producere bokse Komfort- og lysregulering Lonbox

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere