Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri"

Transkript

1 Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri - i henhold til SBi anvisning KNX-løsninger med Hager tebis fra Wexøe AS - af Tom Jappe - Wexøe AS tel Side 1 af 20

2 Indhold af note: Introduktion og baggrund... 3 Hvorfor en Hager-tebis-løsning?... 3 Oversigt over eksempler på løsningsforslag - baseret på KNX - på lysstyringfunktioner... 4 Gennemgang af eksempler ONOFF lysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling... 9 Specielle driftfunktioner Komponentløsninger i detaljer Dobbelt-PIR KNXDALI Gateway KNX-installationen Grundprincipper for topologi Buskablet Netværksstruktur og kapacitet Programmeringsværktøjet ETS (Engineering Tool Software) Eksempel på lysstyring Komponentliste Registreringsområder under fintfølende bevægelsessensorer, TX Oversigt over kommunikations-objekter Sådan kommer du videre Vi vil gerne bede om din hjælp Kopiering tilladt med tydelig angivelse af kilde. Wexøe AS tel Side 2 af 20

3 Introduktion og baggrund November 2009 Vi skal spare på energien! Der er tilsyneladende sammenhæng mellem udslippet af CO 2 og klodens opvarmning, som igen har stor indflydelse på de globale klimaændringer og dermed de mere eller mindre ekstreme vejrsituationer, vi i højere grad oplever. En meget stor del af CO 2 produktionen stammer fra menneskeheden og skabes ved energiproduktion. En væsentlig del heraf indgår som energiforbrug i bygninger blandt andet ved varmeproduktion og til elproduktion til bl.a. belysning. Ifølge BR08 skal der for alle nye bygninger opføres et energiregnskab som dokumentation for, at den pågældende bygning overholder de gældende energirammer. Dvs., at den enkelte bygning ikke må overskride et fastlagt energiforbrug pr. m 2 for at opnå ibrugtagningstilladelse. Energiforbruget til belysning indgår med en faktor 2,5 i energiregnskabet, hvilket gør det meget relevant at vurdere etablering af brugerstyret automatik, som har reducerende indflydelse på energiforbruget i belysningsanlæg. Energiforbruget i en bygning dokumenteres med programmet Be06. Det er også relevant at vurdere brugerstyret automatik til styring af varmekøling, ventilation og andre energiforbrugende komfortinstallationer. En KNX-installation gør det muligt at samle al bygningsautomatikken i én samlet installation. KNX er i dag den eneste åbne europæiske standard (EN50090) inden for bygningsautomatik. KXN sikrer, at: løsninger inden for områderne belysning, solafskærmning, opvarmningkøling, ventilation, alarm, visualisering, CTS og styring osv. kan integreres i samme installation løsningerkomponenter fra mere end 170 forskellige producenter (KNX) kan arbejde sammen i samme installation den samlede installation programmereskonfigureres med ét programmeringsværktøj: ETS (Engineering Tool Software) installationen på enkel vis kan udvides med fremtidige tilføjelser og funktioner = FREMTIDSSIKRET! Hvorfor en Hager-tebis-løsning? Hager er en fremtrædende producent inden for KNX-løsninger og har en mangeårig erfaring inden for udvikling af løsninger til bygningsautomatik Intelligente BygningsInstallationer (IBI). Gode grunde til at vælge en Hager tebis løsning: Dobbelt-PIR med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler gør det enkelt at projektere og etablere installationen med færrest mulige komponenter. Trådløse tryk for manuel overstyring gør installationen fleksibel ved at trykkene kan flyttes efter behov. Det er derudover enkelt at tilføje installationen yderligere tryk. Totalløsning med komponenter til styring af belysning, solafskærmning, varmekøling, visualisering, fjernkontrol og m.m. Lokal support fra Wexøe AS Vi har valgt med denne note at fokusere på nogle af de KNX-løsninger, som vi kan levere til automation af belysningsinstallationer til erhvervs- og administrationsbyggerier. Indstillingsmulighederne og dermed anvendelsesmulighederne er utallige. Vi har valgt at fokusere på de mest basale funktioner som beskrevet i SBi anvisningen. Wexøe AS tel Side 3 af 20

4 Oversigt over eksempler på løsningsforslag - baseret på KNX - på lysstyringfunktioner November 2009 I det efterfølgende beskrives nogle eksempler på lysstyring med tebis KNX-løsning - men først en oversigt: Til anvendelse i bl.a. kontormiljøer med dagslysindfald - jf. SBi anvisning 220 Lysstyring. 1. ONOFF dagslysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling - Eventuel tilføjet funktion: manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk 2. ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk 3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk 4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring 5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring Det er intentionen, at noten løbende udvides med eksempler på lysstyring. Kontakt os venligst for seneste udgave. Har du forslag til andre lysstyringsfunktioner, end dem som er medtaget i noten, håber vi at høre fra dig. Gennemgang af eksempler De efterfølgende funktionseksempler tager principielt udgangspunkt i et 4-personers kontor med dagslysindfald jvf. nedenstående skitse: Principskitse Wexøe AS tel Side 4 af 20

5 1. ONOFF lysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling - Eventuel tilføjet funktion: manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR tænde lyset Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Overstyringen bibeholdes, så længe der er bevægelse i rummet, og tiden (på sensor) ikke er løbet ud Evt. tilføjelse: Tænding af sekundært lys sker manuelt og kun såfremt det primære lys er tændt Det sekundære lys slukker med det primære lys Kunstlys Bevægelse overstyring - eventuel tilføjet funktion - manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk Sekundært kunstlys tænd ON tid OFF tilbagestilling ON OFF tid ON Komponentliste PIR Udgang for lysstyring Typenr.EAN TX TXA207C Beskrivelse KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) overstyring KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Slave Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX510 Master Lighting channel Param.: Brightn. thresh. = B. m. inactive Obj.0: ONOFF Obj.8: Slave detection Obj.9: Override TXA207C Kanal 1 Obj.0: ONOFF (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 5 af 20

6 2. ONOFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk November 2009 Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse og ikke opnået lysniveau (lux værdi) kan bruger på manuelt tryk tænde dagslysstyringen Når der ingen bevægelse er og tidsforløbet er udløbet slukker dagslysstyringen Brugerens overstyring: Ingen Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse Kunstlys Bevægelse tænd tid PIR Udgang for lysstyring TX TXA207C KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) tænd KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Slave Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX510 Master Lighting channel Param.: Overr. op. = Semi-aut. Obj.0: ONOFF Obj.8: Slave detection Obj.9: Override TXA207C Kanal 1 Obj.0: ONOFF (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 6 af 20

7 3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil OG manuel tryk af bruger for tænd vil PIR tænde dagslysreguleringen Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil reguleringen slukke Brugerens overstyring: Ingen Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse Kunstlys Bevægelse tænd tid PIR Udgang for lysstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) tænding KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param.: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Param.: Overr. op. = Semi-auto. Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 7 af 20

8 4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk) - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring November 2009 Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Lysniveauet tilbagestilles ved registrering af ny bevægelse Variation: Tændsluk af dagslysregulering " via lokalt eller centralt tryk eller ur Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi1 Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi2 Bruger kan overstyre som ovenstående Kunstlys Bevægelse overstyring Bevægelse overstyring Centr. ONOFF-styring (F.eks. ur eller tryk) tid - variation med min. lux-niveau og central ONOFF-styring værdi1 tilbagestilling værdi2 tid tid tid Kunstlys ON OFF tilbagestilling OFF tid OFF Komponentliste Funktion Typenr.EAN Beskrivelse PIR Udgang for lysstyring overstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Lysniveau og frafaldstid kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS. Principiel konfiguration i ETS Kanal 1 Param: Funktion = ONOFF, ON Obj.1: ONOFF TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) Wexøe AS tel Side 8 af 20

9 5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tændsluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling - Variation: med min. lux-niveau og central ONOFF-styring Funktionsbeskrivelse Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tændsluk Ved lang aktivering af tryk kan lysniveauet ved bevægelse manuelt ændres Lysniveauet tilbagestilles ved registrering af ny bevægelse Variation: Tændsluk af dagslysregulering via lokalt eller centralt tryk eller ur Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi1 Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi2 Bruger kan overstyre som ovenstående Komponentliste Kunstlys Bevægelse overstyring Bevægelse overstyring Centr. ONOFF-styring (F.eks. ur eller tryk) tilbagestilling tilbagestilling tid tid tid - variation med min. lux-niveau og central ONOFF-styring værdi1 midltidigt nyt tilbagestilling værdi2 tid tid lux-niveau tid tid Kunstlys ON OFF Langt tryk OFF Langt tryk OFF Typenr.EAN Beskrivelse PIR Udgang for lysstyring TX TX TX KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion også til anvendelse som slave-pir KNXDALI Gateway (Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper) overstyring KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A) Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel. Evt. særlige parameterindstillinger Reguleringssetpunkt for lysniveau ved bevægelse indstilles på komponentens potentiometer lux (se vejledende tabel) Evt. reguleringssetpunkt for lysniveau ved ingen bevægelse indstilles i parametre i ETS under RegulationOFF set-point Frafaldstid for PIR indstilles i parametre i ETS under GeneralLighting time delay (Ovenstående indstillinger i ETS er med udgangspunkt i Default -indstillinger) Position af potentiometer Luxværdi Wexøe AS tel Side 9 af 20

10 Principiel konfiguration i ETS: Kanal1 Param.: ONOFF, ON. Kanal2 Param.: 1 pushbutton dimmer Obj.1: Input1 ONOFF Obj.10: Input2 Dimming TX510 Param.: Detector type = Slave Obj.8: Slave output TX511 Obj.0: Dimming Control Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection TX216 Obj.2: Brightness value (Øvrige parameter-indstillinger er default -værdier) *) Som minimum skal der til en KNX-installation altid mindst anvendes 1 stk. KNX-spændingsforsyning (eks. TXA111) samt KNX-kabel (eks. TG018). Det anbefales at kontakte Wexøe for nærmere information. Specielle driftfunktioner - jf. SBi anvisning 220 Det er med KNX-installationen muligt at integrere central styring af mange kontorer, f.eks.: - Central ON (lys 100%) (rengøring, service eller vægterfunktion - Central OFF af automatik f.eks. via ur (lokal manuel drift herefter mulig via tryk) Kontakt venligst Wexøe ang. mulige løsninger. Komponentløsninger i detaljer Dobbelt-PIR Dobbelt-PIR med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler gør det enkelt at projektere og etablere installationen med færrest mulige komponenter. Sensorområder for dobbelt-pir (I opholdsområdet har PIR en fintfølende bevægelses-registrering.) Indstillingsparametre Reguleringssetpunkt for lysniveau ved bevægelse Evt. reguleringssetpunkt for lysniveau ved ingen bevægelse Frafaldstid for PIR Vi henviser til tebis-kataloget for yderligere oplysninger. Wexøe AS tel Side 10 af 20

11 Registreringsområder under fintfølende bevægelsessensorer, TX Nedenstående skabeloner angiver dækning af bevægelses- og tilstedeværelsesområde i forskellige monteringshøjder og kan nemt udskrives (1 sort kvadrat svarer til 1x1 m). Som udgangspunkt er det vigtigt, at - PIR'ne ved registrering af tilstedeværelse i kontorer anbringes, så de kan "se" en stillesiddende persons hænder - PIR'ne anbringes således, at lysmålingen (reflektansen) bliver mest mulig repræsentativ - dvs. ikke ser direkte i lyskilder eller udsat for sollys og forstyrrende reflekser. - der sikres en vis overlapning af registreringsområder mellem PIR. Se mere i den vejledning, der medfølger produkterne. Registreringsområde 2,5 m under bevægelsessensor Wexøe AS tel Side 11 af 20

12 Registreringsområde 3 m under bevægelsessensor Registreringsområde 4 m under bevægelsessensor Wexøe AS tel Side 12 af 20

13 KNXDALI Gateway En KNXDALI-Gateway kobler KNX-installationen sammen med et DALI-netværk. Herved opnås fuld udnyttelse af begges netværks fordele i én og samme installation. Grupper Gatewayen, der konfigureres direkte i ETS (kræver således ingen ekstra software), kan håndtere op til 64 DALI-ballaster og kan opdeles i op til 32 forskellige tændinger. Gruppe 1-16 kan tildeles flere armaturer (DALI-ballaster) og gruppe kan hver tildeles 1 armatur (DALI-ballast). Hvert armatur (DALI-ballast) kan tilhøre flere grupper. Der opnås således en meget fleksibel lysinstallation, hvor relationen mellem tændingsgruppe og armatur når som helst nemt kan ændres via ETS. Se meget mere i manual for KNXDALI Gateway TX216 (kan downloades på vejledninger_og_beskrivelser). Wexøe AS tel Side 13 af 20

14 KNX-installationen Lysstyringen udføres som KNX-installation og programmeres- konfigureres i ETS (Engineering Tool Software). I det følgende oplyses nogle grundprincipper for en KNX-installation. Informationen er kun vejledende og tager dermed forbehold for, at der i tilfælde kan være behov for evt. yderligere informationer for korrekt installering. Det er op til installatøren selv at tilvejebringe de nødvendige informationer. Grundprincipper for topologi KNX-topologien er baseret på et multi-master- netværk. Der er således ingen central controller i netværket. Den principielle installation ser således ud: RF-interface Strømforsyning TP-udgang TX TX SF TX TX TX TX Strømforsyning SF Total kabellængde: 1000m TX tebis TP deltager November 2009 For den fysiske installation er følgende buskabellængder tilladte for den principielle installation: TX Kabellængder der er tilladt i en tebis TP-installation Fra strømforsyning til TP deltager max.: 350 meter Mellem TP-deltagere max.: 700 meter Total kabellængde: 1000 meter Buskablet kan trækkes, som det passer bedst i installationen: Træstruktur Stjernestruktur Kombination af ovenstående Det er ikke tilladt at lave ringforbindelser! Buskablet kan normalt anbringes i samme føringsveje som V installationen. Dette forudsætter, at buskablets ydre kappe ikke er brudt. Brydes kappen skal der holdes en respektafstand på mindst 4 mm til den øvrige installation. RF ind- og udgange Buskabel TP-indgang Buskablet Som buskabel mellem TP-komponenter anvendes et standardiseret parsnoet skærmet kabel (twisted pair = TP). Buskomponenterne tilsluttes indbyrdes med dette grønne kabel bestående af 4 ledere. Den mindste installation består af en strøm- forsyning, et indgangsmodul, et udgangsmodul samt buskabel Al kommunikation mellem TP-komponenter samt strømforsyning af bussen sker via buskablet Af buskablets 4 ledere anvendes den røde og den sorte. Disse 2 ledere forsyner både bussen med forsyningsspændingen 29 VDC (SELV-kreds) samt den overlejrede datakommunikation. Wexøe AS tel Side 14 af 20

15 Med TP-komponenterne leveres en skrueløs rødsort busklemme, som også virker som stik. Hver busklemme har 4 tilslutningsmuligheder pr. pol for sløjfning. November 2009 Netværksstruktur og kapacitet En KNX-installation kan opbygges i et hierarki bestående af en: 1. en Backbone-linie 2. Hovedlinier Områder 3. Linier (herunder Liniesegmenter) En Linie kan bestå af op til 64 busdeltagere og kan i øvrigt udvides med 3 Liniesegmenter af hver 64 deltagere dvs. op til 256 deltagere pr. Linie. Til et Område hører op til 15 Linier og til en Backbone-linie kan kobles op til 15 Områder. Skematisk ser strukturen ud således: TG008 klemm PS Ch PS Ch LC 1 PS Ch LK 1 BC 1 LK 1 TLN 1 Backbone line BC n Område n BC 3 Hauptlinie Område 3 BC 2 Hauptlinie Område 2 LK 1 Hauptlinie Område 1 LK 15 LK 15 Hovedlinie LK 15 LC 15 TLN 1 TLN 1 PS Ch DVC TLN 64 1 DVC TLN 64 1 DVC 1 DVC 1 DVC 1 Busklemmen bruges til: Tilslutte buskablet Linie 1 TLN 64 Linie 1 DVC TLN 64 TLN 64 DVC 64 Linie 15 DVC TLN 64 TLN DVC 64 Linie 15 Linie 15 Linie 15 BC LC DVC DVC 64 = Backbone-kobler = Linie-kobler = Bus-deltager Forlænge buskablet Beskytte buskabels ender Hver Linie (og Liniesegment), Hovedlinie og Backbone-linie er galvanisk adskilt fra hinanden via Forbinde buskablet til KNX-komponenterne hhv. liniekoblere (LC) og backbonekoblere (BC) og derfor tilsluttet egen spændingsforsyning (PSCH). Busklemme må kun bruges til KNX installationer Der kan i én KNX-installation indgå op til ca busdeltagere. Buskablets ledere afisoleres og stikkes i klemmernes indgange. (Demontering sker ved hhv. at trække i og dreje lederen.) Buskablets skærm forbindes normalt ikke Tavlekomponenter For 230V-tilslutning: Med hver komponent følger en separat vejledning. Følg denne. Ved anbringelse i tavle må buskomponenter ikke monteres over komponenter med stort varmetab Programmeringsværktøjet ETS (Engineering Tool Software) ETS er et pc-baseret programmeringssoftware som anvendes til programmering af den samlede KNXinstallation indeholdende en eller flere fabrikater. En licens købes på Konnex hjemmeside og kan anvendes til et vilkårligt antal installationer uden betaling af royalties eller lignende. Se meget mere om ETS på Pc en tilsluttes installationen via et KNX USB- interface type TH101. Ved spørgsmål ring til os på eller se mere på vores hjemmeside Wexøe AS tel Side 15 af 20

16 Eksempel på lysstyring Implementering af løsning i kontorbygning bestående af 20 stk. 4-personers kontorer. I hvert kontor monteres: - 1 master-pir og 1 slave-pir for hhv. tilstedeværelsesregistrering og kontinuerlig dagslysstyring - 6 armaturer med DALI-forkobling - 1 trådløst tryk for manuel overstyring Antal kontorer 20 Stykliste Antal Listepris I alt Antal pr. kontor I alt Master-PIR TX Personer 4 80 Slave-PIR TX PIR (master + evt. slave) 2 40 KNXDALI-gateway TX Armaturer mdali-forkobling KNX trådløs interface, TR351A à 32 funktioner - Trådløse afbrydere for 1 20 Trådløse tryk TD manuel overstyring KNX spændings-forsyning, TXA ma KNX buskabel, à 100 m TG Komponentpris totalt Listepris pr. person Der er i styklisten ikke medregnet øvrigt installationsmateriel. Alle priser er i DKK, excl. Moms, og der tages forbehold for gældende priser hos grossisterne. Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til os på telefon eller Se komponentliste på næste side. Wexøe AS tel Side 16 af 20

17 Komponentliste November 2009 Typenr.EAN TX TX Beskrivelse KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering KNX dobbelt-pir med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for ONOFF dagslysstyring også til anvendelse som slave-pir Som lysstyringsudgang kan anvendes: TXA KNX 3-kanal universallysdæmper, samlet 900 W TXA TX TX KNX universallysdæmper, 1 kw, med display KNX 1-10 V kontaktlysdæmper for direkte tilslutning af armaturer med 1-10 V forkoblinger KNXDALI-gateway for tilslutning af op til 64 armaturer med DALIforkobling. Op til 32 funktionsgrupper TXA207C Som tryk til manuel overstyring kan anvendes: TD KNX 10-kanal ONOFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer) KNX 1-tangent trådløst tryk, hvid TR351A KNX trådløs interface og koncentrator for trådløse tryk, hvid, 32 funktionsindgange Systemkomponenter TXA TXA TA TG KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) KNX spændingsforsyning, 320 ma KNX spændingsforsyning, 640 ma KNX linie-backbonekobler KNX buskabel, 100 m Ovenstående er et udpluk af Hager tebis komponentløsninger inden for lysstyring. Se mange flere i vores katalog tebis Intelligente BygningsInstallationer. Wexøe AS tel Side 17 af 20

18 Oversigt over kommunikations-objekter Via programmeringssoftwaren ETS knyttes de enkelte komponenters funktioner sammen i KNX-netværket. Nedenstående oversigt giver i et indblik i de funktioner, som hver enkelt komponent indeholder: TR351 Channel 1 Obj.0: Status indication Obj.1: ONOFF, Timer, StopAngle Obj.2: UpDown Obj.3: Priority Obj.4: Dimming Obj.5: Set-point selection, Scene Obj.195: Value Channel 1 Obj.0: Status indication Obj.1: ONOFF, Timer, Slat angle, Alarm1, Alarm2 Obj.2: UpDown Obj.3: Priority Obj.4: Dimming Obj.5: Set-point selection, Scene TX511 Obj.0: Dimming Control Obj.1: Switch ONOFF Obj.2: Forced Obj.3: Scene Number Obj.4: Info ONOFF Obj.5: Dimming Value Obj.8: Override Obj.9: Slave detection Obj.10: Absolut dimming Obj.11: Authorization TX510 Lighting channel Obj.0: ONOFF Timer, Up-down mode, Slave output Obj.2: Priority Obj.3: Brightness value, Heating mode, Scene Obj.10: Status indication Obj.11: Lock luminosity measuring Obj.12: Override Obj.14: Authorization Presence channel Obj.4: ONOFF, Timer Up down Obj.6: Priority Obj.7: Brightness value, Heating mode, Scene Obj.13: Slave detection TXA207C Channel 1 Obj.0: ONOFF Obj.1: Timer Obj.2: Priority Obj.3: Scene Obj.4: Status indication Obj.52: Jamming Obj.53: Automatic controls Obj.54: Scene 1 bit Obj.55: Hours counter Obj.56: Counter setpoint reached Obj.57: Time limited toggle switch TXA213 & TXA215 Channel 1 Obj.0: ONOFF Obj.1: Dimming Obj.2: Brightness value Obj.3: Timer Obj.4: Priority Obj.5: Scene Obj.6: Status indication Obj.7: Brightness value indication TX216 Group 1 Obj.0: Switching Obj.1: Dimming Obj.2: Brightness value Obj.3: Brightness value feedback Obj.4: Switching feedback Obj.5: Staircase timer startstop Obj.6: Disable, Forcedcontrol position System Obj.208: Scenes Obj.210 DALI error status Obj.211 DALI voltage failure Obj.212 DALI shortcircuit Obj.213: Central function Wexøe AS tel Side 18 af 20

19 Sådan kommer du videre Generelt kan vores Hager KNX katalog downloades fra vores hjemmeside Ønsker du jævnligt at blive holdt opdateret omkring Hager KNX nyheder, kataloger og software mm.? Så klik på logoet for KNX Update og tilmeld dig vores service. Er du erfaren inden for KNX, kan du via vores hjemmeside downloade produktdatabaser og applikationsnoter til ETS. Er du interesseret i at komme i gang med programmering af en KNX-installation, kan du på vores hjemmeside tilmelde dig vores introduktionskursus KNX + ETS Intro.. Søger du mere information omkring løsninger til bygningsautomation IBI, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående: Vi glæder os til at høre fra dig! Relevante links: BR08 kan læses på SBi 213 Be06 kan købes hos FABA Light kan downloades på (Kan anvendes til dimensionering af belysningsanlæg) KNX kan besøges på Hager kan besøges på og Vi vil gerne bede om din hjælp Noten er et levende værktøj, der hele tiden opdateres og udvides med de seneste informationer, som kan være med til at gøre Hager tebis løsninger endnu bedre. Har du kommentarer eller tilføjelser til denne note, vil vi derfor meget gerne høre fra dig på Forbehold: Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i denne note. Wexøe AS tel Side 19 af 20

20 Note: Lysstyring med KNX El-nr EAN-nr Wexøe AS tel Side 20 af 20

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 10.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering via DALI og PIR i Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser

Læs mere

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien.

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. NETLON NETLON LonWorks ordbog Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. Indholdsfortegnelse ABC... 5 Adressering... 5 ADSL... 5 Aftastevinkel... 5 Aircondition...

Læs mere

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Schneider Electric KNX Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Teknisk information Schneider Electric KNX Oversigt DIN monteret enheder relæ udgange Relæ udgang DIN8x2306 Relæ udgang

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

DALI. BuildingControl Danmark, 17 juni 2014. Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon

DALI. BuildingControl Danmark, 17 juni 2014. Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon DALI BuildingControl Danmark, 17 juni 2014 Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon Agenda DALI Standarden; udviking fra 0..10V, DALI v1, DALI v2 (TM) DALI i integration

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

NYHED. Mediekobler Interface mellem bus-komponenterne (TP) og de trådløse moduler.

NYHED. Mediekobler Interface mellem bus-komponenterne (TP) og de trådløse moduler. Systemkomponenter Idriftsætning af : Programmeringsværktøj og Mediekobler Komponenter for idriftsættelses via trådløsenhed Installationer bestående kun med busbaserede komponenter eller blandet installation

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CARLO GAVAZZI Automation Components. Home Automation. Building Automation. Priser & Produkter

CARLO GAVAZZI Automation Components. Home Automation. Building Automation. Priser & Produkter CARLO GAVAZZI Automation Components Home Automation Building Automation UWP Priser & Produkter 1. Controllere (Forsyning 15-30 VDC) SH2WEB24 SB2WEB24 Controller for SmartHouse (Boliger/ lejligheder og

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

tebis programmeringsenhed TX100

tebis programmeringsenhed TX100 l tebis programmeringsenhed TX100 Brugsanvisning 6T7646a Indhold 1. Generelle bemærkninger om Tebis-installationer og konfigurering af disse... 3 1.1 De forskellige komponenttyper... 3 1.2 De forskellige

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Verdensstandard i dansk design. Det intelligente byggeri

Verdensstandard i dansk design. Det intelligente byggeri Verdensstandard i dansk design Det intelligente byggeri Totalløsning Energioptimering, komfortløsninger, varmestyring, klimakontrol og arbejdsmiljø er bare nogle af de ønsker der naturligt melder sig,

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Fremtidssikret belysningsstyring

Fremtidssikret belysningsstyring Fremtidssikret belysningsstyring LightMaster Modular Lysstyring til nutidens hurtigt foranderlige verden LightMaster Modular er et nyt modulopbygget koncept inden for LonWorks lysstyringssystem. LightMaster

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

ÅRS GARANTI. Innovation 2014. Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER

ÅRS GARANTI. Innovation 2014. Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER 5 ÅRS GARANTI Innovation 2014 Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER Sensorteknik Højfrekvens (HF) Indendørs HF-sensorer udsender signaler med frekvensen 5,8

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Intelligent bygningsinstallation

Intelligent bygningsinstallation A Brand of Group 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 57 09870 36665 4 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 57 09870 36666 1 BH8-CTRLZG-230 Med GSM modem - Forsyning 115/230 VAC 57 09870 36667

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Roombox Program 8.3.1.0.1.1 Kontinuert daglyssregulering via DALI, PIR, manual betjening, temperatur kontrol (varme med KNX ventilmotor og køling med termoelektrisk

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069

Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 Hager tebis Komfort & sikkerhed i hjemmet El-nr. 79 00 011 561 EAN-nr. 57 03472 263069 K N U D W E X Ø E A / S Skættekæret 11 2840 Holte Tel.: 45 46 58 00 Fax: 45 46 58 01 wexoe@wexoe.dk www.wexoe.dk Printed

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

LED Displays Indendøre

LED Displays Indendøre LED Displays Indendøre Produkter & Priser 2007 ANVENDELSE: Elektroniske displays, også kaldet lysaviser eller lysskilte, giver publikum variabel information på rette tid og sted. Skiltene anvendes typisk

Læs mere

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide Oversigt over de mest almindelige produkter hos Vanpée Download Kvik-Guide kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Boligtavler Legrand tavler 1R hvid 1 stk. Gruppeafdækning 1x13 modul kl. II 131111

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere