IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by"

Transkript

1 IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, , Barcelona Tel Fax: www. morpheus-medical.com 0051 Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 1

2 Denne manual er udgivet af Morpheus Medical, som forbeholder sig ret til at forbedre og modificere indholdet uden forudgående varsel. Dog vil ændringer være medtaget i fremtidige oplag. Alle rettigheder forbeholdes. Anæstesidybde monitor, IoC-View er varemærke, der tilhører Morpheus Medical. Konformitetsdeklaration Morpheus Medical erklærer, at Ioc-View monitor opfylder kravene i overensstemmelse med følgende standarder: Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 2

3 Vigtigt: Læs omhyggeligt hele denne manual inden monitoren anvendes i en klinisk opsætning. Deklaration vedrørende brugen: En klinisk vurdering til fortolkning af IoC skal altid foretages i forbindelse med andre til rådighed værende kliniske tegn. Det anbefales ikke at stole udelukkende på IoC ved intra-operativ anæstesiadministration. På samme måde som ved andre monitorerede parametre kan signaludfald og/eller dårlig signalkvalitet føre til et utilfredsstillende IoC indeks. Mulige fejlvisninger kan være forårsaget af dårlig hudkontakt (høj impedans), muskelaktivitet eller stivhed, bevægelse af hoved eller krop, vedvarende øjenbevægelser, ukorrekt anbringelse af sensorer og usædvanlig eller overdreven elektrisk interferens. På grund af begrænset klinisk erfaring inden for følgende områder bør IoC indeks fortolkes med forsigtighed for patienter med kendte neurologiske sygdomme, eller ved psykoaktiv medicinering samt for børn under et år. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual Anvisninger vedrørende brugen Symbolliste Beskrivelse af udstyret Almindeligt overblik Betjeningsknapper og indikatorer Patientkablet Forberedelse af hud og forbindelsesstik Anbringelse af elektroderne Tilslutninger Grafisk brugerflade Skærmbillede (A) Skærmbillede (B) Skærmbillede (C) Stor IoC skærm EEG skærm Kurvetendens Visningsmåde (D) Hovedmenu Forskellig information Tid og dato Alarm (Høj / Lav): Akustiske signaler Elektrodetest Signalfejl Beregningsprincip Beregningsmetode IoC-View Skala (0 99) Signal kvalitetsindeks SQI (skala= 0-100) Electromyogram (EMG) Elektroencefalogram (EEG) visning af bølgeform EEG dæmpningsforhold (Område 0-100%) Detektion af fejlimpulser Batteri / net operation Batteri operation Net operation Sikkerhedsråd Rengøring og vedligehold Fejlfinding Generelle specifikationer Tilbehør Garanti Service og kontakter Electromagnetic compatibility information Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 4

5 1. Om denne manual Denne brugermanual indeholder al den information, De behøver for at indstille og anvende IoC-View monitor. Den indeholder også specifikke rengørings- og testprocedurer, som De lejlighedsvis kan være nødt til at udføre. Selvom denne manual er beregnet til øvet medicinsk personel, forudsætter den ikke forudgående kendskab til eller erfaring med brugerprogammerbart medicinsk elektronisk udstyr. Opbevar denne brugermanual sammen med IoC monitoren til brug for operatøren. Læs denne manual før brug af monitoren, og bemærk især alle advarsler og forsigtighedsregler. BEMÆRK: Skønt monitoren er konstrueret og testet efter nøje specifikationer, er den ikke beregnet til at erstatte det medicinske personels overopsyn af og kontrol af bevidsthedstilstand. Brugeren skal være fuldstændig fortrolig med monitorens funktioner, anvendelse og tilbehør og udvise årvågenhed i forbindelse med dens brug. Udtrykkene advarsel, forsigtighedsregel og note har specifik betydning i denne manual. ADVARSLER advarer mod visse forhold som kunne forårsage fatal eller alvorlig skade på en operatør, patient eller anden person. FORSIGTIGHEDSREGLER advarer mod handlinger eller situationer som kunne forårsage skade på udstyret beskrevet i denne manual og/eller andet udstyr eller genstande og/eller kunne forårsage forurening af miljøet. NOTER giver information med hensyn til en funktion, procedure eller en usædvanlig pointe som hjælp til operatøren. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 5

6 1.1. Anvisninger vedrørende brugen IoC-View er blevet konstrueret til at blive brugt i forbindelse med overvågning af bevidsthedstilstanden hos en person under anvendelse af almindelig anæstesi eller under intensiv behandling. Dette opnås ved registrering af det elektroencefalografiske signal (EEG) gennem elektroder på huden og en efterfølgende analyse ved en digital proces. Som resultat af den anvendte beregning fås et indeks IoC, der tjener som en vejledning, for de eksperter der bruger det til at bestemme bevidsthedstilstanden for patienten under operation. Det understreges at IoC-View kun bør betjenes af personel, der er kvalificeret og trænet i overvågning af denne type processer, idet det altid holdes for øje, at den modtagne information ikke må anvendes som den bestemmende faktor for diagnosticering eller til beslutning af et handlingsforløb for en patient. ADVARSEL: Bevidsthedsindekset (IoC) må ikke bruges som den eneste parameter for justering af anæstesidosis. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 6

7 1.2. Symbolliste Type BF Udstyr IoC referencefarve ESR referencefarve EMG referencefarve Mærke for spændingstilslutning Mærke for patientkabel Tænd-sluk knap (knap 1) Bekræft værdi knap (knap 2) Affaldshåndtering: ikke dagrenovation, men til genbrug af elektronik. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 7

8 2. Beskrivelse af udstyret Ioc-View monitor pakning indeholder: IoC-View monitor 8001 Patientkabel Strømforsyning Strømkabel Brugermanual (dette dokument) AA batterier Med hensyn til yderligere udstyr henvises til tilbehørslisten i kapitel Almindeligt overblik designed by Morpheus Medical designed by Morpheus Medical IoC strømtilslutning Patientkabel Batterirum (Yderligere information i kapitel 7) Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 8

9 2.2. Betjeningsknapper og indikatorer Akkvisitionsenhedens betjeningsknapper og indikatorer er vist i figur 1. Brugen af hver enkelt vil blive beskrevet senere. Patientkabel Strømforsyning EMG display On/Off Skift skærm IoC IoC EMG ESR ESR Bekræft værdi designed by Morpheus Medical 2.3. Patientkablet Figur 1. Frontpanel Patientkablet i figur 2 er forbundet til monitoren ved patientkabel stikket, medens den anden ende med de tre ledninger (rød, gul og grøn) er forbundet til elektroderne på patientens hud, se figur 3. Kablet er designet og specielt fremstillet til måling af EEG med lavt interferensniveau. Blandt dets karakteristika fremhæves: Hver ledning i kablet er skærmet individuelt frem til stikket. Korte terminaler, der tillader bedre afvisning af både kapacitiv og induktiv interferens. Langt hovedkabel. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 9

10 Forbindelsesledningerne har forskellig farve for at sikre den korrekte anbringelse. Der skal udvises omhu når elektroderne placeres, da de er identiske bortset fra farverne. Udstyret arbejder ikke korrekt, hvis elektroderne byttes om. Figure 2 Patientkabel NOTE: Brugeren skal sikre sig at patientkablets stik er omhyggeligt indsat i monitoren. 3. Forberedelse af hud og forbindelsesstik For at opnå en korrekt måling af EEG signalet anbefales det især at forberede huden for at reducere den kontaktimpedans, der eksisterer under normale forhold. Til dette formål tilrådes det at bruge fint sandpapir specielt beregnet til at fjerne hudens overfladelag i det område, hvor elektroderne skal anbringes Anbringelse af elektroderne Patientkablet har tre forbindelsesstik, der skal forbindes til elektroderne placeret på overfladen af patientens allerede forberedte hud. De tre elektroder skal placeres som angivet i figur 3. De farvede pletter svarer til farverne for enden af patientkablet, rød (+), gul (reference) og grøn (-). Følg altid instruktionerne leveret af elektrodernes fabrikant. Midten af panden Højre side af panden Kindben Figur 3 Anbringelse af elektroderne Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

11 NOTE: Som en mnemoteknisk hjælp for brugeren til anbringelse af elektroderne, tænk på rækkefølgen af lysene i et trafiklys. NOTE: Det er muligt at placere elektroderne enten på højre eller venstre side af patientens hoved. ADVARSEL: Fjern sensorerne fra patienten, hvis der fremkommer hududslet eller andre usædvanlige symptomer. Det er vigtigt at være særlig omhyggelig ved patienter med hudproblemer. Anbring ikke elektroderne på sår Tilslutninger Figur 4 viser, hvor der skal tilsluttes, før systemet startes op: Fra elnettet til den medleverede strømforsyning, når der ikke bruges batterier (for mere information se kapitel 7). Patientkabel til IoC-View. designed by Morpheus Medical Strømforsyning Patientkabel Figur 4 Tilslutningspanel for IoC-View. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

12 For at bruge systemet skal følgende udføres i den nævnte rækkefølge: Forbind strømforsyningen til IoC-View eller brug de interne batterier, se figur 14. Forbind patientkablet til IoC-View. Forbered patientens hud. Sæt elektroderne på patienten. Forbind patientkablet til elektroderne. Hold knappen nedtrykket i 3 sekunder for at tænde Ioc-View. Følg eksemplet i figur 5, der viser alle nødvendige tilslutninger. Kabel for forbindelse til elnet designed by Morpheus Medical Figur 5. Installation. ADVARSEL: Det er meget vigtigt at elektroderne placeres de korrekte steder for at sikre IoC s rette funktion. 4. Grafisk brugerflade Den følgende figur 6 viser hovedsymbolerne, der anvendes i menuen: Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

13 Alarm Batteriindikator EMG bjælke % SQI bjælke ESR EEG skala Bluetooth IoC Indeks Title IoC EEG signal IoC EMG ESR Figur 6. Symboler på skærmen Knap 1 og 2 tillader adgang til de forskellige menuer og valgmuligheder: Knap 1 Knap 2 Tænd-sluk/ændre skærm: Denne knap i venstre side af monitoren bruges sædvanligvis til at tænde og slukke, at gå ind i hovedmenuen og forlade alle andre menuer. Bekræft valg: Denne knap i højre side af monitoren bruges til at flytte fra et valg til et andet indenfor det samme skærmbillede eller til en anden menu. Den bruges også til visse procedurer så som sensor check og bekræfter de forskellige valgmuligheder. Almindeligvis har knapperne to forskellige betjeningsmuligheder, idet den ønskede funktion opnås ved at holde knappen nedtrykket i enten 0,5 sek. eller i 3 sek. Den følgende tabel viser symbol og den nødvendige tid for at udføre et valg. Symbol Beskrivelse 1C Hold knap 1 nedtrykket i 0,5 sekunder. 1L Hold knap 1 nedtrykket i 3 sekunder. 2C Hold knap 2 nedtrykket i 0,5 sekunder. 2L Hold knap 2 nedtrykket i 3 sekunder. Når brugeren tænder IoC-View monitoren, vil velkomstskærmen blive vist, figur 7. Når apparatet har været tændt i tre sekunder vil skærmen for test af elektroder fremkomme. Denne viser den omtrentlige impedans for hver elektrode, figur 8. For detaljeret beskrivelse refereres til afsnit 4,2. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

14 4.1. Skærmbillede (A) Velkomstskærm Figur 7. Billede A Når monitoren tændes vises velkomstbilledet (figur 7) i 2 sekunder, herefter vises skærmen for test af elektroder (figur 8) Skærmbillede (B)- Elektrodetest På skærmen vil resultatet af elektrodetesten blive vist. Den elektrode der netop testes vises ved at rammefarven blinker i den korresponderende elektrodeboks i et fast tidsinterval. For de røde og grønne elektroder er testen bestået når kontaktimpedansen for berøringsfladen mellem elektrode og hud er mindre end 15 kohm. For den gule elektrodetest vil der ikke blive vist en specifik impedansværdi, på grund af en anden målemetode, derimod vises blot om testen er bestået eller ikke bestået. De fire forskellige symboler fremgår af den følgende figur 8. Hvis nogen af de tre elektroder ikke består testen, vil testen automatisk blive gentaget for alle tre elektroder. Når testen er bestået for alle tre elektroder vil EEG skærmen blive vist. Impedansværdi ( kohm ) Test er i gang Gule elektrode bestået Impedans test slået fejl. Figur 8. Skærmbillede B De mulige årsager til fejlslagen impedanstest er: Dårlig kontakt mellem hud og elektrode. Patientens hud er ekstremt tør. Patientens hud er ikke ordentligt forberedt. Den ledende gel på elektroderne er tørret ud. Interferens fra andet udstyr. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

15 NOTE: Under elektrodetesten bliver IoC ikke kalkuleret. Brugeren kan forlade dette vindue eller afbryde testen når som helst ved tryk på 4.3. Visningsmåde (C) De tre hovedskærme Tre forskellige skærmbilleder viser den kliniske information, se figur 9A, 9B, og 9C, der hver især beskrives nedenfor. For at skifte mellem dem tryk knap 2C som vist øverst i figur 10. Trykkes 1C fremkommer hovedmenuen. Proceduren med at skifte mellem vinduerne eller vælge hovedmenuen er vist i figur 10. For beskrivelse af hver parameter henvises til afsnit 5. Stor IoC skærm Denne skærm viser IoC i stor størrelse (figur 9A) tid (timer, minutter og sekunder), EMG og ESR (EEG dæmpningsrate). Tid: HH:MM:SS Large IoC EEG Dæmpningsrate EMG Figur 9A. Stor IoC EEG skærm Dette skærmbillede giver oplysning om IoC indeks (øverste højre hjørne i vinduet), EEG bølgeform visning på en skala på +/- 475 µv (default), batteriets ladningstilstand. EMG og SQI bjælker er vist i det venstre panel, alarm og bluetooth status er ligeledes vist, figur 9B. Amplitudeskalaen kan skiftes mellem ±120 µv, til ±250 µv og ±475 µv ved at trykke 2L. Batteri Alarm Bluetooth EMG bjælke SQI bjælke EEG Dæmpning EEG skala IoC Indeks EEG signal Figur 9B. EEG visning Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

16 Kurvetendens IoC indeks, BS og EMG er vist som tendenskurver af 6 minutters varighed. EMG og SQI er vist i bjælkeform i det venstre panel, medens ESR er vist som et tal, information om batteri- og bluetooth status er ligeledes vist. Hvis brugeren ønsker at se den foregående optagelse, tryk 2L. Brugeren vil være i stand til at se 6 minutters tendenser, figur 9C. Batteri Alarm Bluetooth EMG bjælke SQI bjælke EEG dæmpning Tendensskala IoC Indeks Kurvetendens IoC signal EMG signal ESR signal Figure 9C. Index trends 4.4. Visningsmåde (D) Hovedmenu Figur 10 viser, at man kommer til hovedmenuen ved at trykke 1C. Figur 10. Hvorledes der skiftes mellem menuer. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

17 Hovedmenuen vælges ved fra de foregående menuer at trykke 1C. Denne menu tillader brugeren at få adgang til følgende valgmuligheder: Tid og dato Opsætninger Elektrodetest Udstyrsinformation Bluetooth spændingskontrol IoC alarmer Forlad menu For at vælge et element tryk 1C indtil den ønskede menu vises. Tryk 2C for at udføre en handling. Følgende skema forklarer hver valgmulighed. 1C Time Tid og and dato day HH:MM:SS TIMER:MINUTTER:SEKUNDER DAY-MONTH-YEAR DAG-MÅNED-ÅR 2C 2C Opsætning: 2C 1C Elektrodetest på forlangende Se afsnit 4.2 2C Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

18 2C Almindelig information Apparat information: Seriel nummer Firmware version IoC-View version 1C 2C Bluetooth kontrol Denne menu tillader start og stop af bluetooth, tryk 2C for at vælge denne funktion. Bluetooth Rød = aktiveret Bluetooth hvid = desaktiveret 1C 2C Høj og lav alarm Se afsnittet om alarmer på side 19 1C 2C Exit. Forlader hovedmenuen og vender tilbage til sidst valgte menu. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

19 4.5 Forskellig information Tid og dato: Dette vindue tillader opdatering af dato og klokkeslæt. For at komme ind i denne menu, tryk knap 1C. For at ændre timer, minutter eller sekunder, tryk knap 1C indtil den korrekte værdi vises. Tryk 2C for at acceptere. Følg samme procedure for at ændre dato (Dag, måned og år). Alarm (Høj / Lav): Alarmer kan sættes til at signalere det tidspunkt hvor IoC kommer over eller under bestemte grænser. Høj- og lavalarmerne kan tændes eller slukkes i Alarm menu visningen (F), hvor høj- og lavalarm grænserne også kan sættes. For at vælge de ønskede værdier for høj- og lavalarm grænserne må brugeren trykke 1C indtil værdierne nås. For at bekræfte trykkes 2C. Maksimum Værdi Høj-alarm etableret Valgt område Søjle 0 til 100 Minimum værdi IoC Indeks Lav Alarm afbrudt Exit Figur 11. Alarm Screen Værdierne for den sorte søjle vist til venstre kan af brugeren forøges med 2 enheder indtil 100. Brugeren har to muligheder: Aktivere begge alarmer (høj og lav). Aktivere kun den ene af disse. I hvert tilfælde vælges den tilsvarende klokke, der tillader aktivering eller desaktivering af dem. Tryk: 1C for at vælge den ønskede klokke og 2C for at bekræfte. NOTE: Hver alarm kan aktiveres og desaktiveres individuelt. Akustiske signaler: Alarmer kan sættes til at give signal i det øjeblik indekset kommer over eller under de fastsatte grænser. IoC-View giver et bip pr. 0,5 sekund. Trykkes en af knapperne afbrydes alarmen i 1 minut. NOTE: Når alarmen er aktiveret, vil den akustiske alarm begynde at lyde 15 sekunder efter aktiveringen. Når indekset kommer tilbage i det accepterede område stopper alarmen med det samme. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

20 Elektrode test: Denne test udføres hvert femte minut. Under testen vil symbolet Z være vist i stedet for IoC. Figur 11. Eksempel på skærmbillede under elektrodetest. Hvis testen accepteres vender vinduet tilbage til normal visning (se figur 9A til 9C) i modsat fald skifter skærmen til vinduet for impedans. Signalfejl: Hvis der detekteres signalfejl vil de forskellige skærmbilleder vises som i figur Beregningsprincip. Figur 12. Visualisering af skærmbilleder under signalfejl. Sensorer anbragt på patientens hoved sender EEG signaler til en analogdigital omformer (ADC). ADC forstærker og digitaliserer disse signaler og sender dem derefter til monitoren. Monitorsoftwaren filtrerer dataene, analyserer dem for udfald, og behandler dem ved hjælp af digitale signalbehandlings teknikker. Formålet med signalbehandling af EEG er at udtrække dets komplekse karakteristika for at muliggøre genkendelse af de ændringer over tid, der sker under akkvisitionen. Analysens resultat visualiseres på skærmen Beregningsmetode Den til kalkulation af IoC indekset anvendte metode, er baseret på symbolisk dynamik. Denne metode deler EEG signalerne op i et endeligt antal dele (statusrum) og etiketterer hver del med et symbol. Symbolernes vekslen er det, der definerer den symboliske dynamik. IoC-View integrerer tillige beta ratio under overfladisk anæstesi og størrelsen af dæmpning af EEGet (ESR er forkortelse for EEG Suppression Rate) under dyb anæstesi. Disse tre parametre kombineres via en diskriminansfunktion med det formål at definere IoC-View indekset, se figur 13: Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

21 SD Beta ESR Diskriminans funktion IoC Figur 13. Metode anvendt til beregning af IoC-View indekset 5.2. IoC-View Skala (0 99) IoC-View-indekset er en kontinuerligt beregnet EEG Parameter, der korrelerer patientens hypnotiske tilstand, hvor aftagende IoC-View værdier svarer til gradvis tab af bevidsthed og stigende anæstesidybde. IoC-View er designet til at korrelere med bevidsthedsniveauet og spore de forandringer, anæstesien forårsager i hjernen. IoC tallet må ikke bruges som den eneste parameter til justering af anæstesi dosis. For de fleste personer vil IoC være over 80 i vågen tilstand, imidlertid kan kortvarige fald til omkring 60 observeres hos nogle mennesker. IoC Klinisk tilstand Vågen Beroliget Generel anæstesi Dyb anæstesi Isoelektrisk EEG 5.3. Signal kvalitetsindeks SQI (skala= 0-100) SQI er et mål for signalkvaliteten for EEG, og det kalkuleres på basis af impedansdata, signaludfald og andre variable. Det vises i form af en simpel bjælkegraf i grønt til venstre i skærmbilledet Elektromyogram (EMG) Monitoren inkluderer et EMG filter, der eliminerer det meste af den potentielle EMG aktivitet der måtte interferere. EMG bjælken viser energien af EMG niveauet i Hz frekvensbåndet. Bjælken ses i blå farve i venstre side af displayet. EMG aktivitet kan stige som følge af Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

22 Reflektoriske reaktioner overfor smertefulde stimuli under kirurgi. Behov for muskelafslapning. Muskelstivhed. EMG bjælken bør checkes jævnligt især i de tilfælde, hvor IoC indekset pludseligt stiger. Hvis Stigningen i IoC er fulgt af en forøgelse af muskel aktivitet, er der en risiko for at EMG forårsager interferens. Når dette sker, skal opmærksomheden henvendes på patientens kliniske tegn under operationen Elektroencefalogram (EEG) visning af bølgeform EEG vises på displayet. Amplituden kan skiftes mellem +/- 50, +/- 120, +/- 250, +/- 475 µv pr. inddeling. Dette signal er filtreret, men brugeren kan ændre det i konfigurationsmenuen 5.6. EEG dæmpningsforhold (Område 0-100%) EEG dæmpningsforhold (ESR) er en parameter afledt af EEGet og forekommer typisk under dyb anæstesiniveau. Det er karakteriseret ved forekomsten af perioder med udbrud efterfulgt af neddæmpede perioder (næsten isoelektrisk EEG). Dæmpningsforhold er den procentdel i tid over de sidste 30 sekunder, hvor signalet anses for at være i den neddæmpede tilstand Detektion af fejlimpulser IoC-View er designet til kun at levere højst pålidelige data. Det er forsynet med en algoritme til afvisning af fejlimpulser. Aktivering og desaktivering af denne valgmulighed er muligt i konfigurationsmenuen. 6. Batteri / net operation IoC-View kan anvendes på to forskellige måder: Batteri operation IoC-View monitoren fungerer på 2 AA batterier, figur 14. Det er vigtigt at batterierne indsættes korrekt i det dertil beregnede rum. Ellers vil den ikke virke. En omtrentlig visning af batteriernes ladningstilstand ses i hjørnet af skærmen, se figur 9B eller 9C. Brug altid nye alkaline batterier for at sikre de bedste resultater. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

23 designed by Figur 14. Batterirum Batterisymboler: En ikon i det øverste venstre hjørne af displayet viser den tilbageværende batterikapacitet. Batterier med omkring 100% ladning Batterier med omkring 50% ladning Batterier afladet Netoperation IoC-View monitor fungerer med en medikostandard strømforsyning med en indgang på V AC (50-60Hz) og udgang på 5V DC. Morpheus Medical Forbind til IoC Forbind til netkabel Figur15.IoC-View Strømforsyning Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

24 ADVARSEL: Må kun bruges sammen med adapter MM004 (Ault Inc., Model MW117). NOTE: Når monitoren har isat batterier og strømforsyningen er tilsluttet, vil IoC- View få sin energi fra strømforsyningen og ikke fra batterierne. Imidlertid vil brug af batterier sammen med strømforsyning bevirke at monitoren ikke slukker utilsigtet, hvis kablet frasluttes eller ved strømforstyrrelser på nettet. Strømforsyningen oplader ikke batterierne. FORSIGTIGHEDSREGEL: Anbring ikke IoC-View I nærheden af metalliske genstande, der kunne forårsage interferens eller tæt på udstyr, som kunne generere radiofrekvens interferens. 7. Sikkerhedsråd Af sikkerhedsgrunde tilrådes det i alle tilfælde at følge de nedenstående anbefalinger uden undtagelse: Åbn eller fjern ikke noget låg på nogen af de leverede dele, da der så kan være fare for elektrisk stød. Brug ikke andre strømforsyninger end de medleverede, og brug dem ikke ved spændinger udenfor det på deres etiketter angivne område. Forsøg ikke at udskifte nogen af de medleverede dele uden først at kontakte eller informere fabrikanten. Stop brugen af IoC-View, hvis nogen af de følgende situationer er forekommet: Hvis nogen af de leverede kabler viser skade på isoleringen eller anden skade af enhver art. Hvis nogen væske eller substans falder på nogen af delene. I sådant tilfælde skal udstyret slukkes, kablerne frasluttes og fabrikanten informeres. Hvis nogen form for elektrisk fejl opstår. Enhver mekanisk skade, tab af stivhed eller en bevægelse forskellig fra den oprindelige. Enhver indikation af løse genstande indeni nogen af de medleverede dele. I alle disse tilfælde skal fabrikanten kontaktes, uden at man på nogen måde foretager sig noget på nogen dele leveret med IoC-View. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

25 8. Rengøring og vedligehold Rens monitoren med en blød klud, som kan være let fugtet med vand. Under ingen omstændigheder må et slibemiddel bruges, da dette kunne skade nogen af delene. Det anbefales at foretage et årligt eftersyn af udstyret ved kvalificeret personel autoriseret af fabrikanten. Hvis i tvivl, kontakt fabrikanten. Note: Hvis monitoren tabes eller udsættes for overdreven fugt eller høj temperatur, skal den omgående tages ud af service for at blive prøvet af kvalificeret servicepersonel. Omgivelser: Brug ikke IoC-View i brandfarlig atmosfære eller hvor koncentrationer af brandfarlige stoffer kunne forekomme. Temperatur: IoC-View er designet til at operere sikkert ved rumtemperaturer fra 0 til 40 graders C. Omstændigheder, der overskrider disse grænser, kunne påvirke pålideligheden. Fugtighed: Monitoren er designet til at operere ved et relativt fugtighedsniveau på under 85%. 9. Fejlfinding Problem Årsag Løsning IoC-View tænder ikke? Check strømledninger eller batterier Skift batterierne eller tilslut strømforsyningen. Sensor alarm Sensor Batteri Ingen bluetooth forbindelse Check patientkablet. Skift batterierne eller tilslut strømforsyningen. Forbind bluetooth Kontroller om nogen af sensorerne er afbrudt eller dårligt forbundet. Erstat fejlbeheftet sensor Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

26 Blank indeks Sensor Sensor impedans for høj. Hvis sensor impedans er >15kΩ kan IoC indeks, ESI og EMG ikke vises. Kontroller om sensorerne ikke er udtørrede. Kontroller om huden er blevet passende renset. Signalkvalitetsindeks (SQI) lavt Impedans Dårlige impedansforhold kan bevirke at SQI falder til 50%. Kontroller om elektroderne er korrekt forbundet. Signaludfald Diatermi, EMG Signaludfald kan have mange årsager: diatermi, EMG, etc. Flyt udstyr væk fra sensorerne. IoC er højere end forventet Check anæstesi doseringssystemet Visse patienter behøver en højere dosis bedøvelsesmiddel på grund af forskelle blandt patienterne. Tilstrækkelig dosis til opretholdelse er måske ikke nok under forøget stimulering. 10. Generelle specifikationer Parameter Value EEG følsomhed +/- 475 µv Støj < 2 uvp-p (1-150 Hz) CMRR > 100 db Indgangs Impedans > 50 MOhm Prøverate 1024 prøver/s, 16 bits Indeks og display opdatering 1 s EEG bølgeform ±450 µv normalværdi, skalerbar til ±450 µv ESR 0-100% EMG valgfri enhed. Kurve og bjælke Indeks trend 6 min Digital udgang Trådløs BT interface (RFCOMM). 10 meters rækkevidde Display størrelse 28 x 28 mm Alarmer IoC høj og lav brugervalgbare grænser Signalfejl afvisning Automatisk. Brugeren kan slå den fra. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

27 Sensor impedans område 0-14 kohm Batterier 2 x 1.5V alkaline (LR6, AM3, AA) eller opladelige NiMH Strømforbrug 100 ma typisk (trådløs forbindelse på off) Vægt 130 g Dimensioner 117 x 78 x 24 mm Klassifikation Indre spændingsforsyning, Klasse II A, Type BF Patientkablets længde 217cm Krav til omgivelser under brug Temperatur 5 40 C / F Rel. fugtighed % Lufttryk hpa Krav til omgivelser under transport og opbevaring Temperatur C / F Rel. fugtighed % Lufttryk hpa 11. Tilbehør MM MM MM MM MM MM MM MM IoC-View Monitor Patientkabel Strømforsyning Netkabel Brugermanual AA batteri Tonegenerator Holder 12. Garanti Morpheus-Medical garanterer at: Monitoren er fri for materiale- og fabrikationsfejl under normal brug og tjeneste i en periode på 24 måneder fra leveringsdagen. Tilbehør er fri for materiale- og fabrikationsfejl under normal brug og tjeneste i en periode på X dage fra leveringsdagen. Hvis noget produkt behøver service indenfor den pågældende garantiperiode, skal køberen kommunikere direkte med Morpheus Medicals service center for beslutning af passende reparationssted. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

28 Reparation eller erstatning vil blive udført i overensstemmelse med vilkårene i denne garanti. Produktet, der behøver service, skal returneres omgående, korrekt pakket og porto betalt. Tab eller skade ved forsendelse til Morpheus Medical er på købers risiko. Dette skal gælde udelukkende for den oprindelige køber. Denne garanti er ikke gældende for nogen efterfølgende ejer. Fjern ikke garantiseglet. Garantien vil ikke være gyldig, hvis seglet har været brudt. NOTE: Som fabrikant påtager vi os den tekniske service af dette produkt. 13. Service og kontakter Ønskes service, kontakt venligst Morpheus Medical eller det relevante service- eller distributionscenter og modtag et unikt Service ID nummer til IoC-View. Før genstandene returneres for service gør da venligst følgende: Beskriv omhyggeligt, hvad der er galt med monitoren. Rens monitoren før den afsendes. Brug kun den originale emballage ved returforsendelse. Inkluder alt tilbehør, der var i brug, da fejlen indtrådte, bortset fra brugte sensorer. Returner IoC-View til det relevante service- eller distributionscenter. NOTE: Elektrisk kredsløbsdiagram og øvrig dokumentation vil være til rådighed i hovedkontoret, hvis det ønskes. Hovedkontor: Morpheus Medical Ed. Barcelona Active C/ Llacuna, Barcelona- Spain Fax: (+34) Phone: (+34) Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld Brugervejledning M300 Simpel og kraftfuld Rev. 10.12.2015 Indhold 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1. Monitor skærm status 2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 2.1. Panel tracking 2.2. Portner kald 2.3.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BIS -INTERVAL OG KLINISK STATUS

BIS -INTERVAL OG KLINISK STATUS BIS -INTERVAL OG KLINISK STATUS BIS -OMRÅDE OG KLINISK STATUS 1 Vågen Reagerer på almindelig stemmeføring 8 Let/Moderat sedation Kan reagere på høje lyde/kommandoer eller let berøring/rystelse BIS INDEX

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056424 Spækmåler RENCO LEAN-MEATER Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Spækmåler - Varenr. 9056424 Beskrivelse: Ultralydsspækmåler

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere