IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by"

Transkript

1 IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, , Barcelona Tel Fax: www. morpheus-medical.com 0051 Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 1

2 Denne manual er udgivet af Morpheus Medical, som forbeholder sig ret til at forbedre og modificere indholdet uden forudgående varsel. Dog vil ændringer være medtaget i fremtidige oplag. Alle rettigheder forbeholdes. Anæstesidybde monitor, IoC-View er varemærke, der tilhører Morpheus Medical. Konformitetsdeklaration Morpheus Medical erklærer, at Ioc-View monitor opfylder kravene i overensstemmelse med følgende standarder: Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 2

3 Vigtigt: Læs omhyggeligt hele denne manual inden monitoren anvendes i en klinisk opsætning. Deklaration vedrørende brugen: En klinisk vurdering til fortolkning af IoC skal altid foretages i forbindelse med andre til rådighed værende kliniske tegn. Det anbefales ikke at stole udelukkende på IoC ved intra-operativ anæstesiadministration. På samme måde som ved andre monitorerede parametre kan signaludfald og/eller dårlig signalkvalitet føre til et utilfredsstillende IoC indeks. Mulige fejlvisninger kan være forårsaget af dårlig hudkontakt (høj impedans), muskelaktivitet eller stivhed, bevægelse af hoved eller krop, vedvarende øjenbevægelser, ukorrekt anbringelse af sensorer og usædvanlig eller overdreven elektrisk interferens. På grund af begrænset klinisk erfaring inden for følgende områder bør IoC indeks fortolkes med forsigtighed for patienter med kendte neurologiske sygdomme, eller ved psykoaktiv medicinering samt for børn under et år. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual Anvisninger vedrørende brugen Symbolliste Beskrivelse af udstyret Almindeligt overblik Betjeningsknapper og indikatorer Patientkablet Forberedelse af hud og forbindelsesstik Anbringelse af elektroderne Tilslutninger Grafisk brugerflade Skærmbillede (A) Skærmbillede (B) Skærmbillede (C) Stor IoC skærm EEG skærm Kurvetendens Visningsmåde (D) Hovedmenu Forskellig information Tid og dato Alarm (Høj / Lav): Akustiske signaler Elektrodetest Signalfejl Beregningsprincip Beregningsmetode IoC-View Skala (0 99) Signal kvalitetsindeks SQI (skala= 0-100) Electromyogram (EMG) Elektroencefalogram (EEG) visning af bølgeform EEG dæmpningsforhold (Område 0-100%) Detektion af fejlimpulser Batteri / net operation Batteri operation Net operation Sikkerhedsråd Rengøring og vedligehold Fejlfinding Generelle specifikationer Tilbehør Garanti Service og kontakter Electromagnetic compatibility information Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 4

5 1. Om denne manual Denne brugermanual indeholder al den information, De behøver for at indstille og anvende IoC-View monitor. Den indeholder også specifikke rengørings- og testprocedurer, som De lejlighedsvis kan være nødt til at udføre. Selvom denne manual er beregnet til øvet medicinsk personel, forudsætter den ikke forudgående kendskab til eller erfaring med brugerprogammerbart medicinsk elektronisk udstyr. Opbevar denne brugermanual sammen med IoC monitoren til brug for operatøren. Læs denne manual før brug af monitoren, og bemærk især alle advarsler og forsigtighedsregler. BEMÆRK: Skønt monitoren er konstrueret og testet efter nøje specifikationer, er den ikke beregnet til at erstatte det medicinske personels overopsyn af og kontrol af bevidsthedstilstand. Brugeren skal være fuldstændig fortrolig med monitorens funktioner, anvendelse og tilbehør og udvise årvågenhed i forbindelse med dens brug. Udtrykkene advarsel, forsigtighedsregel og note har specifik betydning i denne manual. ADVARSLER advarer mod visse forhold som kunne forårsage fatal eller alvorlig skade på en operatør, patient eller anden person. FORSIGTIGHEDSREGLER advarer mod handlinger eller situationer som kunne forårsage skade på udstyret beskrevet i denne manual og/eller andet udstyr eller genstande og/eller kunne forårsage forurening af miljøet. NOTER giver information med hensyn til en funktion, procedure eller en usædvanlig pointe som hjælp til operatøren. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 5

6 1.1. Anvisninger vedrørende brugen IoC-View er blevet konstrueret til at blive brugt i forbindelse med overvågning af bevidsthedstilstanden hos en person under anvendelse af almindelig anæstesi eller under intensiv behandling. Dette opnås ved registrering af det elektroencefalografiske signal (EEG) gennem elektroder på huden og en efterfølgende analyse ved en digital proces. Som resultat af den anvendte beregning fås et indeks IoC, der tjener som en vejledning, for de eksperter der bruger det til at bestemme bevidsthedstilstanden for patienten under operation. Det understreges at IoC-View kun bør betjenes af personel, der er kvalificeret og trænet i overvågning af denne type processer, idet det altid holdes for øje, at den modtagne information ikke må anvendes som den bestemmende faktor for diagnosticering eller til beslutning af et handlingsforløb for en patient. ADVARSEL: Bevidsthedsindekset (IoC) må ikke bruges som den eneste parameter for justering af anæstesidosis. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 6

7 1.2. Symbolliste Type BF Udstyr IoC referencefarve ESR referencefarve EMG referencefarve Mærke for spændingstilslutning Mærke for patientkabel Tænd-sluk knap (knap 1) Bekræft værdi knap (knap 2) Affaldshåndtering: ikke dagrenovation, men til genbrug af elektronik. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 7

8 2. Beskrivelse af udstyret Ioc-View monitor pakning indeholder: IoC-View monitor 8001 Patientkabel Strømforsyning Strømkabel Brugermanual (dette dokument) AA batterier Med hensyn til yderligere udstyr henvises til tilbehørslisten i kapitel Almindeligt overblik designed by Morpheus Medical designed by Morpheus Medical IoC strømtilslutning Patientkabel Batterirum (Yderligere information i kapitel 7) Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 8

9 2.2. Betjeningsknapper og indikatorer Akkvisitionsenhedens betjeningsknapper og indikatorer er vist i figur 1. Brugen af hver enkelt vil blive beskrevet senere. Patientkabel Strømforsyning EMG display On/Off Skift skærm IoC IoC EMG ESR ESR Bekræft værdi designed by Morpheus Medical 2.3. Patientkablet Figur 1. Frontpanel Patientkablet i figur 2 er forbundet til monitoren ved patientkabel stikket, medens den anden ende med de tre ledninger (rød, gul og grøn) er forbundet til elektroderne på patientens hud, se figur 3. Kablet er designet og specielt fremstillet til måling af EEG med lavt interferensniveau. Blandt dets karakteristika fremhæves: Hver ledning i kablet er skærmet individuelt frem til stikket. Korte terminaler, der tillader bedre afvisning af både kapacitiv og induktiv interferens. Langt hovedkabel. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version 2.1 9

10 Forbindelsesledningerne har forskellig farve for at sikre den korrekte anbringelse. Der skal udvises omhu når elektroderne placeres, da de er identiske bortset fra farverne. Udstyret arbejder ikke korrekt, hvis elektroderne byttes om. Figure 2 Patientkabel NOTE: Brugeren skal sikre sig at patientkablets stik er omhyggeligt indsat i monitoren. 3. Forberedelse af hud og forbindelsesstik For at opnå en korrekt måling af EEG signalet anbefales det især at forberede huden for at reducere den kontaktimpedans, der eksisterer under normale forhold. Til dette formål tilrådes det at bruge fint sandpapir specielt beregnet til at fjerne hudens overfladelag i det område, hvor elektroderne skal anbringes Anbringelse af elektroderne Patientkablet har tre forbindelsesstik, der skal forbindes til elektroderne placeret på overfladen af patientens allerede forberedte hud. De tre elektroder skal placeres som angivet i figur 3. De farvede pletter svarer til farverne for enden af patientkablet, rød (+), gul (reference) og grøn (-). Følg altid instruktionerne leveret af elektrodernes fabrikant. Midten af panden Højre side af panden Kindben Figur 3 Anbringelse af elektroderne Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

11 NOTE: Som en mnemoteknisk hjælp for brugeren til anbringelse af elektroderne, tænk på rækkefølgen af lysene i et trafiklys. NOTE: Det er muligt at placere elektroderne enten på højre eller venstre side af patientens hoved. ADVARSEL: Fjern sensorerne fra patienten, hvis der fremkommer hududslet eller andre usædvanlige symptomer. Det er vigtigt at være særlig omhyggelig ved patienter med hudproblemer. Anbring ikke elektroderne på sår Tilslutninger Figur 4 viser, hvor der skal tilsluttes, før systemet startes op: Fra elnettet til den medleverede strømforsyning, når der ikke bruges batterier (for mere information se kapitel 7). Patientkabel til IoC-View. designed by Morpheus Medical Strømforsyning Patientkabel Figur 4 Tilslutningspanel for IoC-View. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

12 For at bruge systemet skal følgende udføres i den nævnte rækkefølge: Forbind strømforsyningen til IoC-View eller brug de interne batterier, se figur 14. Forbind patientkablet til IoC-View. Forbered patientens hud. Sæt elektroderne på patienten. Forbind patientkablet til elektroderne. Hold knappen nedtrykket i 3 sekunder for at tænde Ioc-View. Følg eksemplet i figur 5, der viser alle nødvendige tilslutninger. Kabel for forbindelse til elnet designed by Morpheus Medical Figur 5. Installation. ADVARSEL: Det er meget vigtigt at elektroderne placeres de korrekte steder for at sikre IoC s rette funktion. 4. Grafisk brugerflade Den følgende figur 6 viser hovedsymbolerne, der anvendes i menuen: Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

13 Alarm Batteriindikator EMG bjælke % SQI bjælke ESR EEG skala Bluetooth IoC Indeks Title IoC EEG signal IoC EMG ESR Figur 6. Symboler på skærmen Knap 1 og 2 tillader adgang til de forskellige menuer og valgmuligheder: Knap 1 Knap 2 Tænd-sluk/ændre skærm: Denne knap i venstre side af monitoren bruges sædvanligvis til at tænde og slukke, at gå ind i hovedmenuen og forlade alle andre menuer. Bekræft valg: Denne knap i højre side af monitoren bruges til at flytte fra et valg til et andet indenfor det samme skærmbillede eller til en anden menu. Den bruges også til visse procedurer så som sensor check og bekræfter de forskellige valgmuligheder. Almindeligvis har knapperne to forskellige betjeningsmuligheder, idet den ønskede funktion opnås ved at holde knappen nedtrykket i enten 0,5 sek. eller i 3 sek. Den følgende tabel viser symbol og den nødvendige tid for at udføre et valg. Symbol Beskrivelse 1C Hold knap 1 nedtrykket i 0,5 sekunder. 1L Hold knap 1 nedtrykket i 3 sekunder. 2C Hold knap 2 nedtrykket i 0,5 sekunder. 2L Hold knap 2 nedtrykket i 3 sekunder. Når brugeren tænder IoC-View monitoren, vil velkomstskærmen blive vist, figur 7. Når apparatet har været tændt i tre sekunder vil skærmen for test af elektroder fremkomme. Denne viser den omtrentlige impedans for hver elektrode, figur 8. For detaljeret beskrivelse refereres til afsnit 4,2. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

14 4.1. Skærmbillede (A) Velkomstskærm Figur 7. Billede A Når monitoren tændes vises velkomstbilledet (figur 7) i 2 sekunder, herefter vises skærmen for test af elektroder (figur 8) Skærmbillede (B)- Elektrodetest På skærmen vil resultatet af elektrodetesten blive vist. Den elektrode der netop testes vises ved at rammefarven blinker i den korresponderende elektrodeboks i et fast tidsinterval. For de røde og grønne elektroder er testen bestået når kontaktimpedansen for berøringsfladen mellem elektrode og hud er mindre end 15 kohm. For den gule elektrodetest vil der ikke blive vist en specifik impedansværdi, på grund af en anden målemetode, derimod vises blot om testen er bestået eller ikke bestået. De fire forskellige symboler fremgår af den følgende figur 8. Hvis nogen af de tre elektroder ikke består testen, vil testen automatisk blive gentaget for alle tre elektroder. Når testen er bestået for alle tre elektroder vil EEG skærmen blive vist. Impedansværdi ( kohm ) Test er i gang Gule elektrode bestået Impedans test slået fejl. Figur 8. Skærmbillede B De mulige årsager til fejlslagen impedanstest er: Dårlig kontakt mellem hud og elektrode. Patientens hud er ekstremt tør. Patientens hud er ikke ordentligt forberedt. Den ledende gel på elektroderne er tørret ud. Interferens fra andet udstyr. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

15 NOTE: Under elektrodetesten bliver IoC ikke kalkuleret. Brugeren kan forlade dette vindue eller afbryde testen når som helst ved tryk på 4.3. Visningsmåde (C) De tre hovedskærme Tre forskellige skærmbilleder viser den kliniske information, se figur 9A, 9B, og 9C, der hver især beskrives nedenfor. For at skifte mellem dem tryk knap 2C som vist øverst i figur 10. Trykkes 1C fremkommer hovedmenuen. Proceduren med at skifte mellem vinduerne eller vælge hovedmenuen er vist i figur 10. For beskrivelse af hver parameter henvises til afsnit 5. Stor IoC skærm Denne skærm viser IoC i stor størrelse (figur 9A) tid (timer, minutter og sekunder), EMG og ESR (EEG dæmpningsrate). Tid: HH:MM:SS Large IoC EEG Dæmpningsrate EMG Figur 9A. Stor IoC EEG skærm Dette skærmbillede giver oplysning om IoC indeks (øverste højre hjørne i vinduet), EEG bølgeform visning på en skala på +/- 475 µv (default), batteriets ladningstilstand. EMG og SQI bjælker er vist i det venstre panel, alarm og bluetooth status er ligeledes vist, figur 9B. Amplitudeskalaen kan skiftes mellem ±120 µv, til ±250 µv og ±475 µv ved at trykke 2L. Batteri Alarm Bluetooth EMG bjælke SQI bjælke EEG Dæmpning EEG skala IoC Indeks EEG signal Figur 9B. EEG visning Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

16 Kurvetendens IoC indeks, BS og EMG er vist som tendenskurver af 6 minutters varighed. EMG og SQI er vist i bjælkeform i det venstre panel, medens ESR er vist som et tal, information om batteri- og bluetooth status er ligeledes vist. Hvis brugeren ønsker at se den foregående optagelse, tryk 2L. Brugeren vil være i stand til at se 6 minutters tendenser, figur 9C. Batteri Alarm Bluetooth EMG bjælke SQI bjælke EEG dæmpning Tendensskala IoC Indeks Kurvetendens IoC signal EMG signal ESR signal Figure 9C. Index trends 4.4. Visningsmåde (D) Hovedmenu Figur 10 viser, at man kommer til hovedmenuen ved at trykke 1C. Figur 10. Hvorledes der skiftes mellem menuer. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

17 Hovedmenuen vælges ved fra de foregående menuer at trykke 1C. Denne menu tillader brugeren at få adgang til følgende valgmuligheder: Tid og dato Opsætninger Elektrodetest Udstyrsinformation Bluetooth spændingskontrol IoC alarmer Forlad menu For at vælge et element tryk 1C indtil den ønskede menu vises. Tryk 2C for at udføre en handling. Følgende skema forklarer hver valgmulighed. 1C Time Tid og and dato day HH:MM:SS TIMER:MINUTTER:SEKUNDER DAY-MONTH-YEAR DAG-MÅNED-ÅR 2C 2C Opsætning: 2C 1C Elektrodetest på forlangende Se afsnit 4.2 2C Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

18 2C Almindelig information Apparat information: Seriel nummer Firmware version IoC-View version 1C 2C Bluetooth kontrol Denne menu tillader start og stop af bluetooth, tryk 2C for at vælge denne funktion. Bluetooth Rød = aktiveret Bluetooth hvid = desaktiveret 1C 2C Høj og lav alarm Se afsnittet om alarmer på side 19 1C 2C Exit. Forlader hovedmenuen og vender tilbage til sidst valgte menu. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

19 4.5 Forskellig information Tid og dato: Dette vindue tillader opdatering af dato og klokkeslæt. For at komme ind i denne menu, tryk knap 1C. For at ændre timer, minutter eller sekunder, tryk knap 1C indtil den korrekte værdi vises. Tryk 2C for at acceptere. Følg samme procedure for at ændre dato (Dag, måned og år). Alarm (Høj / Lav): Alarmer kan sættes til at signalere det tidspunkt hvor IoC kommer over eller under bestemte grænser. Høj- og lavalarmerne kan tændes eller slukkes i Alarm menu visningen (F), hvor høj- og lavalarm grænserne også kan sættes. For at vælge de ønskede værdier for høj- og lavalarm grænserne må brugeren trykke 1C indtil værdierne nås. For at bekræfte trykkes 2C. Maksimum Værdi Høj-alarm etableret Valgt område Søjle 0 til 100 Minimum værdi IoC Indeks Lav Alarm afbrudt Exit Figur 11. Alarm Screen Værdierne for den sorte søjle vist til venstre kan af brugeren forøges med 2 enheder indtil 100. Brugeren har to muligheder: Aktivere begge alarmer (høj og lav). Aktivere kun den ene af disse. I hvert tilfælde vælges den tilsvarende klokke, der tillader aktivering eller desaktivering af dem. Tryk: 1C for at vælge den ønskede klokke og 2C for at bekræfte. NOTE: Hver alarm kan aktiveres og desaktiveres individuelt. Akustiske signaler: Alarmer kan sættes til at give signal i det øjeblik indekset kommer over eller under de fastsatte grænser. IoC-View giver et bip pr. 0,5 sekund. Trykkes en af knapperne afbrydes alarmen i 1 minut. NOTE: Når alarmen er aktiveret, vil den akustiske alarm begynde at lyde 15 sekunder efter aktiveringen. Når indekset kommer tilbage i det accepterede område stopper alarmen med det samme. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

20 Elektrode test: Denne test udføres hvert femte minut. Under testen vil symbolet Z være vist i stedet for IoC. Figur 11. Eksempel på skærmbillede under elektrodetest. Hvis testen accepteres vender vinduet tilbage til normal visning (se figur 9A til 9C) i modsat fald skifter skærmen til vinduet for impedans. Signalfejl: Hvis der detekteres signalfejl vil de forskellige skærmbilleder vises som i figur Beregningsprincip. Figur 12. Visualisering af skærmbilleder under signalfejl. Sensorer anbragt på patientens hoved sender EEG signaler til en analogdigital omformer (ADC). ADC forstærker og digitaliserer disse signaler og sender dem derefter til monitoren. Monitorsoftwaren filtrerer dataene, analyserer dem for udfald, og behandler dem ved hjælp af digitale signalbehandlings teknikker. Formålet med signalbehandling af EEG er at udtrække dets komplekse karakteristika for at muliggøre genkendelse af de ændringer over tid, der sker under akkvisitionen. Analysens resultat visualiseres på skærmen Beregningsmetode Den til kalkulation af IoC indekset anvendte metode, er baseret på symbolisk dynamik. Denne metode deler EEG signalerne op i et endeligt antal dele (statusrum) og etiketterer hver del med et symbol. Symbolernes vekslen er det, der definerer den symboliske dynamik. IoC-View integrerer tillige beta ratio under overfladisk anæstesi og størrelsen af dæmpning af EEGet (ESR er forkortelse for EEG Suppression Rate) under dyb anæstesi. Disse tre parametre kombineres via en diskriminansfunktion med det formål at definere IoC-View indekset, se figur 13: Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

21 SD Beta ESR Diskriminans funktion IoC Figur 13. Metode anvendt til beregning af IoC-View indekset 5.2. IoC-View Skala (0 99) IoC-View-indekset er en kontinuerligt beregnet EEG Parameter, der korrelerer patientens hypnotiske tilstand, hvor aftagende IoC-View værdier svarer til gradvis tab af bevidsthed og stigende anæstesidybde. IoC-View er designet til at korrelere med bevidsthedsniveauet og spore de forandringer, anæstesien forårsager i hjernen. IoC tallet må ikke bruges som den eneste parameter til justering af anæstesi dosis. For de fleste personer vil IoC være over 80 i vågen tilstand, imidlertid kan kortvarige fald til omkring 60 observeres hos nogle mennesker. IoC Klinisk tilstand Vågen Beroliget Generel anæstesi Dyb anæstesi Isoelektrisk EEG 5.3. Signal kvalitetsindeks SQI (skala= 0-100) SQI er et mål for signalkvaliteten for EEG, og det kalkuleres på basis af impedansdata, signaludfald og andre variable. Det vises i form af en simpel bjælkegraf i grønt til venstre i skærmbilledet Elektromyogram (EMG) Monitoren inkluderer et EMG filter, der eliminerer det meste af den potentielle EMG aktivitet der måtte interferere. EMG bjælken viser energien af EMG niveauet i Hz frekvensbåndet. Bjælken ses i blå farve i venstre side af displayet. EMG aktivitet kan stige som følge af Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

22 Reflektoriske reaktioner overfor smertefulde stimuli under kirurgi. Behov for muskelafslapning. Muskelstivhed. EMG bjælken bør checkes jævnligt især i de tilfælde, hvor IoC indekset pludseligt stiger. Hvis Stigningen i IoC er fulgt af en forøgelse af muskel aktivitet, er der en risiko for at EMG forårsager interferens. Når dette sker, skal opmærksomheden henvendes på patientens kliniske tegn under operationen Elektroencefalogram (EEG) visning af bølgeform EEG vises på displayet. Amplituden kan skiftes mellem +/- 50, +/- 120, +/- 250, +/- 475 µv pr. inddeling. Dette signal er filtreret, men brugeren kan ændre det i konfigurationsmenuen 5.6. EEG dæmpningsforhold (Område 0-100%) EEG dæmpningsforhold (ESR) er en parameter afledt af EEGet og forekommer typisk under dyb anæstesiniveau. Det er karakteriseret ved forekomsten af perioder med udbrud efterfulgt af neddæmpede perioder (næsten isoelektrisk EEG). Dæmpningsforhold er den procentdel i tid over de sidste 30 sekunder, hvor signalet anses for at være i den neddæmpede tilstand Detektion af fejlimpulser IoC-View er designet til kun at levere højst pålidelige data. Det er forsynet med en algoritme til afvisning af fejlimpulser. Aktivering og desaktivering af denne valgmulighed er muligt i konfigurationsmenuen. 6. Batteri / net operation IoC-View kan anvendes på to forskellige måder: Batteri operation IoC-View monitoren fungerer på 2 AA batterier, figur 14. Det er vigtigt at batterierne indsættes korrekt i det dertil beregnede rum. Ellers vil den ikke virke. En omtrentlig visning af batteriernes ladningstilstand ses i hjørnet af skærmen, se figur 9B eller 9C. Brug altid nye alkaline batterier for at sikre de bedste resultater. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

23 designed by Figur 14. Batterirum Batterisymboler: En ikon i det øverste venstre hjørne af displayet viser den tilbageværende batterikapacitet. Batterier med omkring 100% ladning Batterier med omkring 50% ladning Batterier afladet Netoperation IoC-View monitor fungerer med en medikostandard strømforsyning med en indgang på V AC (50-60Hz) og udgang på 5V DC. Morpheus Medical Forbind til IoC Forbind til netkabel Figur15.IoC-View Strømforsyning Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

24 ADVARSEL: Må kun bruges sammen med adapter MM004 (Ault Inc., Model MW117). NOTE: Når monitoren har isat batterier og strømforsyningen er tilsluttet, vil IoC- View få sin energi fra strømforsyningen og ikke fra batterierne. Imidlertid vil brug af batterier sammen med strømforsyning bevirke at monitoren ikke slukker utilsigtet, hvis kablet frasluttes eller ved strømforstyrrelser på nettet. Strømforsyningen oplader ikke batterierne. FORSIGTIGHEDSREGEL: Anbring ikke IoC-View I nærheden af metalliske genstande, der kunne forårsage interferens eller tæt på udstyr, som kunne generere radiofrekvens interferens. 7. Sikkerhedsråd Af sikkerhedsgrunde tilrådes det i alle tilfælde at følge de nedenstående anbefalinger uden undtagelse: Åbn eller fjern ikke noget låg på nogen af de leverede dele, da der så kan være fare for elektrisk stød. Brug ikke andre strømforsyninger end de medleverede, og brug dem ikke ved spændinger udenfor det på deres etiketter angivne område. Forsøg ikke at udskifte nogen af de medleverede dele uden først at kontakte eller informere fabrikanten. Stop brugen af IoC-View, hvis nogen af de følgende situationer er forekommet: Hvis nogen af de leverede kabler viser skade på isoleringen eller anden skade af enhver art. Hvis nogen væske eller substans falder på nogen af delene. I sådant tilfælde skal udstyret slukkes, kablerne frasluttes og fabrikanten informeres. Hvis nogen form for elektrisk fejl opstår. Enhver mekanisk skade, tab af stivhed eller en bevægelse forskellig fra den oprindelige. Enhver indikation af løse genstande indeni nogen af de medleverede dele. I alle disse tilfælde skal fabrikanten kontaktes, uden at man på nogen måde foretager sig noget på nogen dele leveret med IoC-View. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

25 8. Rengøring og vedligehold Rens monitoren med en blød klud, som kan være let fugtet med vand. Under ingen omstændigheder må et slibemiddel bruges, da dette kunne skade nogen af delene. Det anbefales at foretage et årligt eftersyn af udstyret ved kvalificeret personel autoriseret af fabrikanten. Hvis i tvivl, kontakt fabrikanten. Note: Hvis monitoren tabes eller udsættes for overdreven fugt eller høj temperatur, skal den omgående tages ud af service for at blive prøvet af kvalificeret servicepersonel. Omgivelser: Brug ikke IoC-View i brandfarlig atmosfære eller hvor koncentrationer af brandfarlige stoffer kunne forekomme. Temperatur: IoC-View er designet til at operere sikkert ved rumtemperaturer fra 0 til 40 graders C. Omstændigheder, der overskrider disse grænser, kunne påvirke pålideligheden. Fugtighed: Monitoren er designet til at operere ved et relativt fugtighedsniveau på under 85%. 9. Fejlfinding Problem Årsag Løsning IoC-View tænder ikke? Check strømledninger eller batterier Skift batterierne eller tilslut strømforsyningen. Sensor alarm Sensor Batteri Ingen bluetooth forbindelse Check patientkablet. Skift batterierne eller tilslut strømforsyningen. Forbind bluetooth Kontroller om nogen af sensorerne er afbrudt eller dårligt forbundet. Erstat fejlbeheftet sensor Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

26 Blank indeks Sensor Sensor impedans for høj. Hvis sensor impedans er >15kΩ kan IoC indeks, ESI og EMG ikke vises. Kontroller om sensorerne ikke er udtørrede. Kontroller om huden er blevet passende renset. Signalkvalitetsindeks (SQI) lavt Impedans Dårlige impedansforhold kan bevirke at SQI falder til 50%. Kontroller om elektroderne er korrekt forbundet. Signaludfald Diatermi, EMG Signaludfald kan have mange årsager: diatermi, EMG, etc. Flyt udstyr væk fra sensorerne. IoC er højere end forventet Check anæstesi doseringssystemet Visse patienter behøver en højere dosis bedøvelsesmiddel på grund af forskelle blandt patienterne. Tilstrækkelig dosis til opretholdelse er måske ikke nok under forøget stimulering. 10. Generelle specifikationer Parameter Value EEG følsomhed +/- 475 µv Støj < 2 uvp-p (1-150 Hz) CMRR > 100 db Indgangs Impedans > 50 MOhm Prøverate 1024 prøver/s, 16 bits Indeks og display opdatering 1 s EEG bølgeform ±450 µv normalværdi, skalerbar til ±450 µv ESR 0-100% EMG valgfri enhed. Kurve og bjælke Indeks trend 6 min Digital udgang Trådløs BT interface (RFCOMM). 10 meters rækkevidde Display størrelse 28 x 28 mm Alarmer IoC høj og lav brugervalgbare grænser Signalfejl afvisning Automatisk. Brugeren kan slå den fra. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

27 Sensor impedans område 0-14 kohm Batterier 2 x 1.5V alkaline (LR6, AM3, AA) eller opladelige NiMH Strømforbrug 100 ma typisk (trådløs forbindelse på off) Vægt 130 g Dimensioner 117 x 78 x 24 mm Klassifikation Indre spændingsforsyning, Klasse II A, Type BF Patientkablets længde 217cm Krav til omgivelser under brug Temperatur 5 40 C / F Rel. fugtighed % Lufttryk hpa Krav til omgivelser under transport og opbevaring Temperatur C / F Rel. fugtighed % Lufttryk hpa 11. Tilbehør MM MM MM MM MM MM MM MM IoC-View Monitor Patientkabel Strømforsyning Netkabel Brugermanual AA batteri Tonegenerator Holder 12. Garanti Morpheus-Medical garanterer at: Monitoren er fri for materiale- og fabrikationsfejl under normal brug og tjeneste i en periode på 24 måneder fra leveringsdagen. Tilbehør er fri for materiale- og fabrikationsfejl under normal brug og tjeneste i en periode på X dage fra leveringsdagen. Hvis noget produkt behøver service indenfor den pågældende garantiperiode, skal køberen kommunikere direkte med Morpheus Medicals service center for beslutning af passende reparationssted. Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

28 Reparation eller erstatning vil blive udført i overensstemmelse med vilkårene i denne garanti. Produktet, der behøver service, skal returneres omgående, korrekt pakket og porto betalt. Tab eller skade ved forsendelse til Morpheus Medical er på købers risiko. Dette skal gælde udelukkende for den oprindelige køber. Denne garanti er ikke gældende for nogen efterfølgende ejer. Fjern ikke garantiseglet. Garantien vil ikke være gyldig, hvis seglet har været brudt. NOTE: Som fabrikant påtager vi os den tekniske service af dette produkt. 13. Service og kontakter Ønskes service, kontakt venligst Morpheus Medical eller det relevante service- eller distributionscenter og modtag et unikt Service ID nummer til IoC-View. Før genstandene returneres for service gør da venligst følgende: Beskriv omhyggeligt, hvad der er galt med monitoren. Rens monitoren før den afsendes. Brug kun den originale emballage ved returforsendelse. Inkluder alt tilbehør, der var i brug, da fejlen indtrådte, bortset fra brugte sensorer. Returner IoC-View til det relevante service- eller distributionscenter. NOTE: Elektrisk kredsløbsdiagram og øvrig dokumentation vil være til rådighed i hovedkontoret, hvis det ønskes. Hovedkontor: Morpheus Medical Ed. Barcelona Active C/ Llacuna, Barcelona- Spain Fax: (+34) Phone: (+34) Anæstesidybde Monitor- Ioc-View Version

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere