MARKEDSNYT For svinekød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSNYT For svinekød"

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 24. marts 2014 Uge 13 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 13 Faktisk Uge 12 År til dato 2014:13 Slagtesvin ,6 % Søer ,2 % Orner, polte, kasserede, mv ,7 % Totalmodtagelsen ,7 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 12 blev 0,9 pct. højere end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge. Til det britiske baconmarked er der en stabil afsætningssituation. Der forventes et stigende prisniveau for de kommende april kontrakter. For markederne udenfor Europa er Rusland fortsat indtil videre lukket for alt EU eksport af svinekød. Fra de asiatiske markeder er der en stabil efterspørgsel, mens der mærkes en stigende interesse fra det amerikanske marked som følge af den seneste tids stærkt stigende amerikanske svinekødpriser.

2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 13 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 10,40 10,40 Søer (over 130 kg.) 7,50 7,50 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 374,77 379,77 383,77 745,65 396,81 401,81 405,81 758,21 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 11,26 kr./kg 7,68 kr./kg 6,16 kr./kg 6,07 kr./kg 5,94 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) mar apr maj 2014 juni 2014 juli 2014 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj 2015 juni 2015 juli /3 14/3 Ændr. 21/3 14/3 Ændr. 125,68 126,28 130,33 126,60 126,90 104,28 90,65 87,35 86,20 87,75 91,00 90,25 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 5, ,30 123,80 127,86 124,50 122,55 99,15 88,80 85,25 84,80 88, ,38 +2,48 +2,47 +2,10 +4,35 +5,13 +1,85 +2,10 +1,40 0,25 +1,00 +0,25 1,57 1,66 1,73 1,58 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4646 0,01 +0,01 +0,03

3 EU/ RUSLAND 3 Fortsat ingen løsning i forhandlinger Der er i den forløbne uge ført nye resultatløse forhandlinger mellem EU Kommissionen og Rusland om det russiske importforbud. Parterne vil dog fortsætte forhandlingerne denne uge. Ifølge Agra Europe, der refererer til vicechefen i den russiske veterinærtjeneste Yevgeny Nepoklonov, foreslog EU Kommissionens repræsentanter ved mødet i sidste uge en ændring af EU's veterinær certifikater, som skulle gøre det muligt for Rusland at importere svinekød fra lande, der ikke har haft afrikansk svinepest i de seneste tre år. Fra russisk side fandt man dog forslaget uacceptabelt, idet man ikke mener risikoen for afrikansk svinepest er begrænset til Polen og Litauen. Man mener, at et forbud også bør omfatte nabolande til de områder, hvor der er konstateret afrikansk svinepest. Ifølge Nepoklonov er vildsvin den store risikofaktor ved smitte af afrikansk svinepest, og han mener ikke, at EU har været i stand til at give overbevisende data omkring vildsvinebestandene i de forskellige EU lande. The European Food Safety Authority (EFSA) har i ugens løb konkluderet, at nedskydning af vildsvinebestande ikke er en effektiv måde til at kontrollere smittespredning af afrikansk svinepest. EFSA mener ikke, at man kan opnå en drastisk reduktion af vildsvinebestanden ved øget nedskydning, men derimod risikerer man yderligere spredning af vildsvinebestandene ved systematisk nedskydning. RUSLAND/ USA Rusland godkender amerikanske kølehuse Efter i første omgang at have godkendt to amerikanske slagterier ejet af Smithfield for eksport til Rusland, har de russiske veterinærer nu også godkendt fire amerikanske kølehuse for eksport af kød til Rusland. Dermed kunne det tyde på, at vejen er ved at være banet for, at Smithfield kan påbegynde eksport af ractopamine frit svinekød til det russiske marked. RUSLAND Vil importere kød fra Asien Reuters Bureau beretter, at Rusland nu også vender blikket mod Asien i et forsøg på at kompensere for den manglende kødimport fra EU. Ifølge en talsmand fra Russia s Veterinary and Phytosanitary service (VPSS), Alexei Alekseenko, overvejer Rusland at åbne for import af svinekød fra Kina og bøffelkød fra Indien. Han oplyser, at en beslutning vil blive taget i de kommende uger. Han oplyser endvidere, at Rusland fortsat ønsker at øge kødimporten fra Brasilien. Rusland fortsætter bilaterale møder med EU lande De russiske veterinærmyndigheder har i de seneste uger haft bilaterale møder med såvel Belgien som Spanien omkring en kommende genoptagelse af landenes eksport af svinekød til Rusland. I forbindelse med møderne er den russiske Veterinærchef Sergei Dankvert citeret for at have udtalt, at man fra russisk side er klar til at genoptage importen så snart, der foreligger en aftale med EU Kommissionen. Den eneste måde at få løst konflikten på, og få genoptaget den russiske import af svinekød fra andre EU lande end Polen og Litauen, er at der findes en løsning mellem EU Kommissionen og Euroasian Union, udtaler Dankvert. Stigende svinepriser Ifølge ThePigSite, der refererer til det canadiske avlsselskab Genusus i Rusland, er de russiske svinepriser steget kraftigt efter det russisk forbud mod import af svinekød fra hele EU blev indført. Hvor de russiske svinepriser i januar måned lå på omkring 75 rubler pr kg levende vægt, er priserne nu steget til et niveau, der alt afhængig af område i Rusland ligger fra midten af 80 erne til starten af 90 erne pr kg levende vægt, oplyser Genusus.

4 USA 4 Udvikling i PEDV smitte Nedenstående er vist grafik over antal nye registrerede PEDV tilfælde pr. uge. Man er nu oppe på i alt tilfælde. Et tilfælde kan repræsentere én enkelt smittet gris eller en hel besætning smittet. Det skal endnu en gang understreges, at det reelle antal besætninger ramt af PEDV er ukendt, da der ikke er indberetningspligt ved sygdommen. Nogle amerikanske markedsdeltagere har tidligere skønnet, at det kun er omkring 50 pct. af de faktiske tilfælde, som bliver registreret. Det er også ukendt, hvor mange svin, der er gået til som følge af sygdommen. På det seneste taler amerikanske markedsdeltagere om, at skønnet 45 mio. svin er døde som følge af sygdommen Uge Stigende svinepriser De amerikanske futurepriser for svinekød er steget til et rekordniveau, der ligger 40 pct. højere end ved årets begyndelse. Udviklingen i svinepriser forklares med frygt for stærkt fald i svinekødmængderne som konsekvens af det øgede antal tilfælde af PEDV. De seneste uger har amerikanske slagterier meldt om kraftigt faldende tilførsler af svin som følge af udviklingen i PEDV. Rekordstort amerikansk lager af svinekød Den seneste opgørelse fra det amerikanske landbrugsministerium viser ellers et rekordstort lager af svinekød i USA ultimo februar Det samlede lager af svinekød er opgjort til 653,8 mio. lbs. Mod 633,4 mio. lbs. samme tid sidste år. Amerikanske analytikere mener, at den store lageropbygning bl.a. skyldes udviklingen i svinesygdommen PEDV, der betyder, at slagterierne frygter mangel på svinekød i forbindelse med den forestående grillsæson.

5 CANADA 5 Udvikling i PEDV smitte I Canada var man i den forløbne uge oppe på i alt 37 registrerede tilfælde af svinesygdommen PEDV siden det første tilfælde blev registreret den 22. januar i år. De 37 tilfælde fordeler sig med 34 tilfælde i Ontario og 1 tilfælde i henholdsvis Manitoba, Quebec og Prince Edward Island. De canadiske myndigheder i form af The Canadian Food Inspection Agency har ikke via undersøgelser været i stand til at bevise en sammenhæng mellem svinefoder, der indeholdt blod plasma og udbruddene af PEDV. Men ifølge veterinærmyndighederne i Ontario er fælles foderkilde det eneste, der kæder de ramte besætninger sammen. Forventer lavere eksport af levende svin til USA Det amerikanske landbrugsministerium USDA forventer, at den canadiske eksport af levende svin til USA i 2014 vil nå en total på , hvilket i givet fald vil være mindre end eksporten i Med tanke på de høje amerikanske svinepriser kan det undre, at man forventer et fald i den canadiske eksport til USA. Men det forventede fald forklares med et lavere udbud af smågrise, samtidig med at flere vertikalt integrerede produktioner i Canada forventes at ville udnytte de lavere foderpriser og høje svinepriser. Endvidere peges der på, at relativt billigt byg i forhold til majs forventes at øge incitamentet til at opfede svinene lokalt i den eksportførende canadiske delstat Manitoba. JAPAN Udbrud af PEDV Japan har i den forløbne uge rapporteret om det tredje udbrud af PEDV. Som ved de tidligere tilfælde har myndighederne iværksat rengøring og desinfektion af den berørte besætning, samtidig med at der er iværksat smittebeskyttelsesforanstaltninger for en række besætninger omkring den ramte besætning. KINA Døde svin fundet i flod 131 døde svin er blevet fundet i Ganjiang floden i den østlige provins Jiangxi, meddeler kinesiske medier. Det vides endnu ikke, hvorfra de døde svin kommer, og hvorfor de er blevet dumpet i floden. For et år siden i marts 2013 vakte det stor opstandelse da der blev fundet tusinder af døde svin i en flod ved Shanghai. Den gang viste det sig efterfølgende at svinene var dumpet i floden fra en besætning ramt af sygdom. EU Stærk eksport af svinekød i januar måned EU Kommissionen har offentliggjort tal over EU eksporten af svinekød i januar måned. Med en eksport på tons ligger eksporten tons svarende til 12 pct. over januar 2013, men tæt på niveauet fra januar Der er i forhold til januar 2013 stigende eksport til de asiatiske markeder, hvor eksporten til Japan og Sydkorea er steget kraftigt, mens der er en lille stigning for Kina. Derimod er eksporten til Rusland faldet 24 pct. i forhold til året før. Det er værd at bemærke, at det russiske importforbud først vil slå igennem i februar tallene over eksporten af svinekød.

6 EU 6 Udvikling i svinebestand Eurostat har nu offentliggjort tal for alle 28 EUlande over svinebestanden ved decembertællingen For Slovenien foreligger der dog ikke noget tal over totalbestanden i For Danmark er det tællingen fra 1. januar 2014, der er vist, mens der for de øvrige EU lande er tale om tællinger foretaget i november eller december måned Resultatet af decembertællingen viser en totalbestand af svin i EU (Slovenien), der ligger 0,6 pct. under samme tælling året før (også uden Slovenien). For sobestanden herunder bestanden af drægtige søer er der nedgang på henholdsvis 1,7 og 2,5 pct. Et fald, der må forventes at blive stort set udlignet af produktivitetsstigninger. For de store EUlande kan der konstateres fald i avlsbestanden for Tyskland, Spanien, Frankrig, Polen og Italien, hvorimod der i Holland og Danmark er en stigning i avlsbestanden. Total bestand Sobestand Drægtige søer stk %ænd %ænd %ænd. Tyskland , , ,2 Spanien , , ,6 Frankrig , , ,0 Danmark , , ,4 Holland , , ,4 Polen , , ,8 Italien , , ,0 Belgien , , ,6 Rumænien , , ,8 UK , , ,2 Ungarn , , ,7 Østrig , , ,2 Portugal , , ,3 Tjekkiet , , ,3 Sverige , , ,0 Irland , , ,9 Finland , , ,3 Kroatien , , ,0 Grækenland , , ,5 Litauen , , ,8 Slovakiet , , ,6 Bulgarien , , ,7 Letland , , ,0 Estland , , ,0 Cypern , , ,8 Slovenien , ,0 Luxembourg , , ,0 Malta , , ,0 EU (28) , , ,5

7 UKRAINE 7 Ukraines svinekødsektor Med tanke på den seneste udvikling i Ukraine og det noget anderledes geopolitiske kort, der tegner sig fremadrettet, kan det være relevant at se på tal for Ukraines svinekødsektor. Nedenstående er med Gira som kilde vist tal for Ukraines svinekødsektor (forventet) 2014 (prognose) Mio. stk. Svinebestand 7,4 7,6 7,9 Slagtninger 7,9 8,4 8, tons Import af levende svin (slagtevægt) 4,9 4,4 4,0 Import af svinekød (slagtevægt) 267,6 182,6 188,5 Fersk/kølet (produktvægt) 39,7 30,0 25,0 Frosset (produktvægt) 175,0 115,0 125,0 Forarbejdet (produktvægt) 10,0 8,0 8,0 Biprodukter (produktvægt) 26,1 25,0 25,0 Eksport af svinekød (slagtevægt) 28,0 7,0 19,0 Forbrug af svinekød (slagtevægt) 940,6 945,6 979,5 Forbrug pr. indbygger (kg/person) 20,7 20,9 21,8 Befolkning (mio. indbyggere) 45,5 45,2 45,0 Seneste opgørelse af svinebestanden i Ukraine fra 1. marts 2014 viste en bestand på 7,9 mio. stk. og en stigning på 3,2 pct. sammenholdt med året før. Bestanden af kvæg blev pr. 1. februar opgjort til 4,6 mio. stk., hvilket var et fald på 2,3 pct. Mens bestanden af fjerkræ med 226 mio. stk. steg med 9,3 pct. i forhold til året før. For 2013 rapporters om en stigning i produktionen af svinekød i Ukraine med hele 10 pct. Ikke mindst drevet af billigere korn/foder. Der er sket en stadig større koncentration af svineproduktionen på større besætninger, hvor såvel Rusland som EUs The European Bank for Reconstruction and Development er store investorer. Bl.a. skulle Danosha (søsterselskab til Poldanor) nu være 4. største producent af svin i Ukraine. De seneste år er omkring halvdelen af importen af svinekød til Ukraine kommer fra Brasilien efterfulgt af Tyskland og Polen som andre større importører. Det importerede frosne svinekød går først og fremmest til forarbejdningsindustrien i Ukraine til produktion af pølser og andre forarbejdede produkter. Mens importen af fersk/kølet svinekød mest går til direkte forbrug. Den relativt beskedne eksport af svinekød fra Ukraine er indtil nu udelukkende gået til Rusland. S:\Brancher, Markedsanalyser & Projektudvikling\Markedsanalyser\Svin\Markedsnyt\2014\markedsnyt 2014 uge 13.docx / 24. marts

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. maj 2014 Uge 21 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. december 2013 Uge 1 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 31. marts 28 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 27. februar Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. oktober 2013 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 17. august 2015 Uge 34 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 3. marts 2008 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 15. marts 2016 Uge 11 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret eller svagt stigende prisniveau denne uge. For bove og produktionskød

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. juni 2017 Uge 23 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked er handlen med såvel ferske skinker som øvrige udskæringer under pres. Der handles dog til stort

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 25. Oktober 2010 Uge 43 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med de sidste uger er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 24. oktober 2011 Uge 43 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. oktober Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 47 Faktisk Uge 46 År

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 22. Marts 2010 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 15. august 2011 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 6. maj 2013 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. juli 2015 Uge 30 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 8. marts 2017 Uge 10 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 17. marts 2008 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. juni 2012 Uge 23 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. marts 2014 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. september 2006 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 4. maj 2009 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 11. juni Uge 24 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 12. marts 2012 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 12. august 2008 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Forventet Uge 33 Uge 32 Uge 31 Uge 30 Uge 29 Uge 28 År til dato 2008:07 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. april 2014 Uge 17 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 1. maj 2017 Uge 18 MARKEDSSITUATIONEN Pga. fridag 1. maj har det ikke været muligt at indhente markedssituation denne uge. SLAGTNINGER DANMARK Uge 14 Uge 15 Uge

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 10. april 2017 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 20. februar 2012 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. april 2011 Uge 14 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. juli 2015 Uge 31 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød 11. juni PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 24 Faktisk

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 27. november Uge 48 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer også denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 8. Marts 2010 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 14. november 2016 Uge 46 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 12. Oktober 2009 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 13. oktober 2014 Uge 42 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 30. oktober 2006 Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 19. marts 2012 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 6. oktober 2008 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 25. september 2017 Uge 39 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. marts 2017 Uge 13 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uændret fra sidste uge. Også denne uge rapporteres om handel med ferske skinker på det europæiske

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. juni 2016 Uge 23 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked rapporteres om fortsat god handel med ferske skinker, der denne uge handles til uforandret prisniveau.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. februar 2013 Uge 6 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Landbrug & Fødevarer MARKEDSOVERVÅGNING 24. August 2009 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 14. september Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 1. februar 2016 Uge 5 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker igen denne uge til stort set uforandret prisniveau. EU ordningen med støtte

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 11. januar 2016 Uge 2 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 25. august 2008 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. januar 2017 Uge 5 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. Ligeledes produktionskød handles

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. marts 2013 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. juli 2014 Uge 31 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød [Vælg en dato] MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. oktober 2012 Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. maj Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. For nakker og kamme er priserne faldet tilbage

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 19. september 2016 Uge 38 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau i denne uge. Ligeledes bove og forender

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 2. juni 2014 Uge 23 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 19. April 2010 Uge 16 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. Februar 2011 Uge 7 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 8. december 2008 Uge 50 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 21. januar 2008 Uge 4 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. februar 2017 Uge 9 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uforandret fra sidste uge. Det betyder, at der også denne uge på det europæiske marked er handel

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 23. August 2010 Uge 34 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. oktober Uge 44 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes ferske kamme handles til

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 11. februar 2013 Uge 7 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 9. januar 2017 Uge 2 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 12. marts 2007 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2015 Uge 13 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 10. december 2007 Uge 50 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. marts 2015 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 2. januar 2017 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 22. december 2008 Uge 52 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 11. marts 2013 Uge 11 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 14. januar 2008 Uge 3 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. juli 2013 Uge 31 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 22. November 2010 Uge 47 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 5. december 2016 Uge 49 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 1. december 2014 Uge 49 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød RKEDSNYT For svinekød RKEDSOVERVÅGNING 26. januar 2009 Uge 5 PRODUKTIONSSITUTIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 8. november 2016 Uge 45 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker langsomt og til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 21. november 2011 Uge 47 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Landbrug & Fødevarer MARKEDSOVERVÅGNING 1. September 2009 Uge 36 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. februar 2016 Uge 8 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. maj 2017 Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 22. juli 2013 Uge 30 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 18. juni 2007 Uge 25 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. april 2011 Uge 16 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 17. juni 2013 Uge 25 PRODUKTIONSSITUATIONEN Det har ikke været muligt at få oplyst slagtetal inden deadline. De manglende slagtetal vil blive bragt i næste

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 26. maj 2015 Uge 22 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 22. januar 27 Uge 4 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere