Vejledning til valg af velfærdsteknologi i plejeboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til valg af velfærdsteknologi i plejeboliger"

Transkript

1 Vejledning til valg af velfærdsteknologi i plejeboliger

2 Forord Denne vejledning om valg af velfærdsteknologi i plejeboliger i Aarhus Kommune er skrevet af Henrik Engholt og Tagried Abou Kharoub, som begge studerer sundhedsteknologi ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, samt Louise Kofoed Koppel, som er uddannet social- og sundhedsassistent og ansat som implementeringsassistent i Velfærdsteknologisk Enhed, Sundhed og Omsorg (MSO), Aarhus Kommune. Vejledningen er skrevet i løbet af efteråret 2013 og har udgjort en væsentlig del af de studerendes fem måneders praktikophold i Velfærdsteknologisk Enhed. Vejledningen er skrevet på baggrund af de erfaringer, der er opnået med implementering af velfærdsteknologi i pleje- boliger i Aarhus Kommune. Inger Kirk Jordansen, ergoterapeut, Master i Social Integration og ansat som specialkonsulent i Velfærdsteknologisk Enhed under MSO, har stået for projektledelse og faglig vejledning. Formålet med vejledningen er først og fremmest at få et redskab til brug ved udarbejdelse af krav og anbefalinger til velfærdsteknologiske løsninger ved renovering og nyopførelse af plejeboliger i Aarhus Kommune. Det er samtidig tanken, at andre kommuner vil kunne få tilsvarende gavn af vejledningen, ikke mindst set i lyset af, at Aarhus Kommune er forholdsvis langt fremme med implementering af velfærdsteknologi i plejeboliger. Udarbejdet af: Henrik Engholt og Tagried Abou Kharoub, sundhedsteknologistuderende, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Louise Kofoed Koppel, implementeringsassistent, Aarhus Kommune Inger Kirk Jordansen, specialkonsulent, Aarhus Kommune 9. januar 2014

3 Indhold 1. Indedning 2. Plejeboligenheder 3. Dørautomatik / elektrisk døråbner 4. Elektronisk dørlås / adgangskontrol 5. Gardinautomatik 6. Højdeindstilling af køkkenbord 7. Håndvask og armatur på badeværelse 8. Internet 9. Intelligent bygningsinstallation SmartHome system 10. Kaldeanlæg 11. Loftlift 12. Lysdæmpning 13. PIR-styring af lys 14. Robotstøvsuger 15. Solafskærmning og markiser 16. Terrassedøre 17. Toilet med skylle-, tørre- og lift/kip funktion 18. Vaskemaskine og tørretumbler 19. Vinduesautomatik

4 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 2010 afprøvet og implementeret en række forskellige velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med enten nyopførelse eller ombygning af plejeboliger. Erfaringer fra dette danner udgangspunkt for nedenstående vejledende retningslinjer for valg af velfærdsteknologi til brug i plejeboliger i Aarhus Kommune. Erfaringerne stammer fra interviews med ledere, medarbejdere og borgere foretaget sommeren 2012 og fra efterfølgende samarbejde mellem de berørte plejeboligenheder, Bygningsafdelingen og Velfærdsteknologisk Enhed om at få løst de udfordringer og problemer, som nogen af de teknologiske løsninger gav anledning til. Formålet med de vejledende retningslinjer er at sikre, at den betydelige mængde af både gode og mindre gode erfaringer, vi har, bliver brugt i forbindelse med fremtidige renoveringer og nyopførelser af plejeboliger og ældreboliger i Aarhus Kommune. Det er vigtigt at bemærke, at når de velfærdsteknologiske løsninger er installeret, skal der altid foretages en individuel tilpasning af de enkelte teknologier til den enkelte borger, således at de matcher den pågældende borgers særlige behov og forudsætninger så godt som muligt. Det anbefales, at der ved indflytning og med jævne mellemrum foretages en individuel vurdering/ revurdering af den enkelte borgers behov for teknologiske løsninger eller tilpasning af eksisterende løsninger. Vejledningen indeholder en gennemgang af alle de velfærdsteknologiske løsninger, Aarhus Kommune ultimo oktober 2013 har erfaringer med i sine plejeboliger. De enkelte teknologier er behandlet i alfabetisk orden, og rækkefølgen skal derfor ikke tages som udtryk for relevansen eller betydningen af en teknologi versus en anden. Retningslinjerne gælder valg af velfærdsteknologiske løsninger, som vurderes at være til gavn for en betydelig del af den målgruppe, som de pågældende boliger er beregnet til. Det vil sige primært ældre borgere, flere med varierende grader af demens, samt velfærdsteknologiske løsninger, som er til gavn for medarbejderne. Der findes ikke en entydig definition af velfærdsteknologi eller velfærdsteknologiske løsninger, men i denne vejledning omfatter begrebet nye former for tekniske og teknologiske hjælpemidler og produkter, der kan bidrage til: At den enkelte borger kan opnå den størst mulige grad af selvhjulpenhed, tryghed og trivsel At medarbejderne får et godt arbejdsmiljø At kommunen udnytter sine ressourcer så effektivt som muligt 4 - VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

5 2. Plejeboligenheder Rapporten bygger på erfaringer fra følgende plejeboligenheder i Aarhus Kommune. 1 Lokalcenter Jasminvej Jasminvej Risskov 24 plejeboliger 2 Lokalcenter Ceres Huset Ceres Allé Aarhus C 72 plejeboliger 3 Lokalcenter Vestervang Vestervang Aarhus C 60 plejeboliger 4 Lokalcenter Sabro Sabro Kirkevej Sabro 20 plejeboliger 5 Lokalcenter Solbjerg Elmevangsvej Solbjerg 39 plejeboliger 6 Lokalcenter Sifsgård Thorsvej Åbyhøj 59 plejeboliger 7 Lokalcenter Rosenvang Rosenvangs Allé Viby J 42 plejeboliger 8 Lokalcenter Vejlby Vejlbygade 9A 8240 Risskov 42 plejeboliger 9 Lokalcenter Hedevej Hedevej Risskov 85 plejeboliger Lokalcenter Søholm Bispevej Viby J 70 plejeboliger VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER - 5

6 3. Dørautomatik / elektrisk døråbner Dørautomatik gør det muligt at åbne en dør uden at benytte håndtaget, men ved hjælp af en elektrisk døråbner, som aktiveres ved en trykkontakt på væggen eller med en fjernbetjening. Der er installeret dørautomatik ved boligdøren ind til borgers bolig med den hensigt at lade fysisk svækkede borgere blive mere selvhjulpne. Det øger borgerens livskvalitet og værdighed selv at kunne åbne og lukke sin dør. Borgeren åbner døren via en fjernbetjening eller en trykkontakt på væggen, for at komme ud af sin bolig eller ved besøg. Ved adgang ind til bolig anvender borger enten Saltobrik (se side 9)eller fjernbetjening. Personalet åbner døren til borgerens lejlighed ved først at låse døren op med en nøglebrik (Salto-brik) og derefter åbne døren ved at trykke håndtaget ned og skubbe døren op, indtil dørautomatikken tager over. Anvendte modeller i eksisterende plejeboliger Følgende modeller anvendes i dag i eksisterende plejeboliger: Dorma CD 80 Dorma ED 100 HMI-nr Dorma ED 250 HMI-nr Dorma Porteo (dørassistent) HMI-nr Ruko Abloy DA 461 Dorma Porteo dørassistent elektronikboks. Dorma ED 100 elektronikboks. Dorma CD 80 og Dorma ED 250-modellerne er udseendemæssigt identiske med denne model. Ruko Abloy DA 461 elektronikboks. 6 - VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

7 Erfaringer Personalet oplever, at døre med automatik kan være tunge, når man åbner døren på almindelig vis ved at benytte håndtaget. Døren yder modstand i ca. 20 cm, før dørautomatikken tager over (oplevet ved Dorma CD 80, Dorma ED 100, Dorma ED 250 og Ruko Abloy DA 461). Dørautomatikken giver herved personalet gener i form af skuldersmerter, håndledssmerter mv., især i aftenvagterne, når de i natrunderne skal åbne og lukke mange døre. Der opstår ligeledes et problem, når personalet skubber en borger i manuel kørestol eller har noget i hænderne og samtidig skal åbne døren. Personalet skal enten bruge kørestolen eller bagenden til at åbne døren, hvilket giver uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. For at udbedre problemet med at åbne en tung dør, er der installeret en mikroswitch i døren, således at personalet kun skal trykke ned i håndtaget for at aktivere automatikken. Før skulle personalet trykke ned i håndtaget OG skubbe døren ca. 20 cm op før automatikken tog over. Dette har vist sig at være en god løsning. Erfaringer med produktet Dorma Porteo har vist sig at være positive, i og med dørautomatikken ikke yder modstand, mens den samtidig giver mulighed for borgertilpasning, fx i form af dørens lukketid mm. Det er desuden muligt at slå automatikken fra, således at døren kan anvendes som almindelig dør. Flere borgere ønsker, at deres dør skal kunne stå åben, således at der er frit udsyn og adgang til boligen, når de er i boligen. Dette kan forebygge ensomhed, give tryghed og lette personalets arbejde med at se ind til borgeren i løbet af dagen. Denne funktion er individuel alt efter hvilken type dørautomatik, der er installeret: Dorma ED 100 har en trykkontakt ( Konstant ), der tillader døren at forblive åben. På Porteo-modellen kan man slukke dørautomatikken. Så fungerer den som almindelig dør, der også kan stå åben. På Dorma ED 100 bliver døren tung, hvis dørautomatikken slukkes, og det er derfor ikke en mulighed. I stedet er der etableret en kontakt (flytbar), som gør det muligt, at døren kan stå åben. Det er uhensigtsmæssigt, at døren svinger ind i køkkenet, da der er risiko for, at borgeren kommer til skade, især hvis der ikke er installeret sensorbarre på døren. (Se foto) De steder, hvor døren åbner ud mod fællesarealet, er der ikke oplevet gener i forhold til borgeren eller personalet, da boligerne ved hoveddøren har et indhak, således at døren åbner op mod en lille væg. Når dørautomatikken ikke virker, er det oftest fordi, der er trykket på knapperne på selve døråbnerenheden, og at disse derfor ikke længere står korrekt. Ikke alle døre er lige velegnede til dørautomatik, og man skal være opmærksom på at stille krav om dette, hvis man ønsker at forberede en dør til senere installation af automatik. Placering af trykkontakter til dørautomatikken i boligen har i nogle tilfælde været til gene for kørestolsbrugere, da de ikke kan nå dem. Borgerens fjernbetjening (Teleco) til åbning af døren er stabil og brugervenlig. Borger med demens har vist forståelse for denne betjening. Dør åbner ind i køkkenet. VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER - 7

8 Anbefaling og opmærksomhedspunkter Kontakter og fjernbetjening: Borgere skal kunne åbne sine døre på forskellig vis: Manuelt, som ved normale døre uden dørautomatik Ved at benytte trykknap på væg eller fjernbetjening inde fra boligen eller i rimelig afstand uden for boligen Det anbefales, at der installeres følgende betjeningskontakter: 1 stk. på væggen lige inden for døren (skal være en diskret model) 1 stk. på væggen i overgangen mellem stue og soveværelse Flytbare trykkontakter Overfladen på trykkontakter og fjernbetjening bør udstyres med store ikoner eller stor tekst, som illustrerer anvendelsen. Ikonerne skal minimum være 1 cm høje. Trykkontakters/fjernbetjeningers størrelse skal udnyttes fuldt ud. Trykkontakterne til betjening af døren inde i boligen skal placeres 90 cm og 120 cm over gulvhøjde og skal være placeret således, at kørestolsbrugere uden problemer kan nå disse i en fuldt møbleret lejlighed. Dørens åbne- eller lukkefunktion skal kunne aktiveres ved et enkelt kort tryk (under to sekunder) på enten trykkontakten eller fjernbetjeningen. Der bør være en separat trykkontakt, som lader døren forblive åben. Udløsertryk til ABDL-døre, som er placeret ved boligdøren, skal markeres med ABDL-dørluk, da personalet har misforstået brugen af funktionen. (Se foto)* Generelt: Der skal installeres dørautomatik i alle fremtidige plejeboliger. Der skal altid installeres sensorbarre på elektriske døråbnere på alle opgangsdøre og boligdøre. Det er nødvendigt med installering af sensorbarre på for- og bagsiden af boligdøre, således registrering af personer, der befinder sig inden for dørens bevægelsesfelt, er mulig. En sådan registrering skal medføre, at dørens bevægelse stoppes (EU krav pr ved anvendelse af dørautomatik). (Se foto) Det bør i fremtiden overvejes, hvor køkkenet placeres i forhold til døren. Døren bør ikke svinge op i køkkenet. Det skal være muligt at tidsindstille en lukketid på døren alt efter den enkelte borgers behov. Døren må kun kunne åbnes ude fra, efter at den er blevet låst op (typisk ved hjælp at en Salto-Brik). Det skal overvejes, om der skal installeres dørautomatik på terrassedøre. * ABDL-dørluk-knappen er beregnet for brandmyndighederne til brug for test af banddørsfunktionen. Kontakten må gerne benyttes i dagligdagen, men medarbejderen kan ikke stille krav om hensigtsmæssig placering. ABDL-dørluk knappen er her markeret med Dørluk, hvilket har ført til forvirring blandt personalet. Sensorbar placeret på dørens yderside. Der er ligeledes placeret en sensorbar på indersiden se eventuelt billede af Ruko Abloy DA 461 elektronikboks på side VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

9 4. Elektronisk dørlås / adgangskontrol Der benyttes elektroniske dørlåse i plejeboligerne for at lette medarbejdernes arbejdsmiljø og for at sikre, at det kun er personer med tilladelse, der har mulighed for at låse sig ind. Elektroniske dørlåse kan også være en hjælp for borgere, som har svært ved at benytte en traditionel nøgle, da der ikke kræves de samme finmotoriske færdigheder. Anvendte modeller i eksisterende plejeboliger Følgende modeller anvendes i dag i eksisterende plejeboliger: Salto Anbefaling og opmærksomhedspunkter Der skal installeres elektronisk dørlås i alle fremtidige plejeboliger. Fremtidige elektroniske dørlåse skal give mulighed for, at boligdøren ude fra åbner automatisk efter oplåsning (forudsat at døren har dørautomatik). En mulig løsning kunne være installation af et trykknapsystem, således at tryk på knappen aktiverer den elektroniske døråbning, efter døren er blevet låst op med Salto-brikken (jf. afsnit Dørautomatik). Dørlåse skal kunne kodes til at låse automatisk, når døren lukkes, eller kodes til at skulle låses med Salto-brikken, og ellers være åben. Erfaringer De fleste af de besøgte plejeboliger har elektronisk dørlås, og de fleste steder bruger medarbejderne en såkaldt Salto-brik til at låse dørene op med. (Se foto) Det er en stor hjælp for medarbejderne, at de kan åbne alle døre med samme Salto-brik, og at der ikke er behov for nøgler. Borgerens dør er altid oplåst inde fra. Hvis der er installeret dørautomatik, bruger de deres fjernbetjening til at åbne døren. Borgerens dør er altid låst ude fra og skal låses op med Salto-brik eller fjernbetjening. Brugen af Salto-brik til oplåsning har generelt vist sig at være en god løsning, da det ikke stiller krav til finmotoriske færdigheder. En Salto-brik til oplåsning af dør. VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER - 9

10 5. Gardinautomatik Gardiner, der kan betjenes elektrisk, kan gøre hverdagen lettere for borgere med funktionsnedsættelse og forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, da de kan undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og vrid i kroppen ved rækken ind over møbler. Der findes elektriske gardiner af forskellige typer, fx almindelige gardiner, rullegardiner, lamelgardiner mv. Der findes gardinsystemer, som giver mulighed for både manuel og elektrisk betjening. Det er en stor fordel, at man udover den elektriske betjening fortsat kan betjene gardinerne manuelt, på sædvanlig vis. Herved risikerer man ikke, at gardinautomatikken tager skade, hvis borgeren trækker i gardinerne manuelt. Ved elektronisk betjening benyttes enten trykkontakten på væggen eller en fjernbetjening. Anvendte modeller i eksisterende plejeboliger Følgende modeller anvendes i dag i eksisterende plejeboliger: Somfy Glydea (Almindeligt gardin, kan opgraderes til styring via tablet og smartphones) Stila (Rullegardin) Kirsch (Lamelgardin, kan kun betjenes elektrisk) Fisher (Almindeligt gardin) Stila rullegardin, kan kun betjenes elektrisk. Somfy Glydea almindeligt gardin, giver mulighed for både manuel og elektrisk betjening. (Nederst t.h.) Fisher 3226 almindeligt gardin, kan kun betjenes elektrisk VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

11 Erfaringer Gardinautomatik opleves som en forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø. De steder, hvor gardinerne kun kan betjenes elektrisk, kommer borgeren ofte til at ødelægge gardinautomatikken i et forsøg på at betjene dem manuelt. Placering af kontakter er i nogle tilfælde ikke hensigtsmæssig i forhold til kørestolsbrugere. (Se foto) De anvendte fjernbetjeninger er ofte ikke brugervenlige i forhold til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, da det kan være svært at forstå ikonernes betydning. (Se foto) Fisher 3226-modellen (installeret på Lokalcenter Søholm) har vist problemer i forhold til betjeningen. Det er nødvendigt at stoppe gardinautomatikken, inden man skifter retning. Skifter man retning for gardinautomatikken, mens den kører, ødelægges gardinstangen med tiden. Kombineret fjernbetjening til solafskærmning, vindue- og gardinautomatik. Kompliceret løsning uden tydelig tekst. Det kan være svært for kørestolsbrugere at nå kontakterne. Anbefaling og opmærksomhedspunkter Gardinautomatik bør installeres i alle fremtidige plejeboligenheder. Der skal installeres trykkontakter og fjernbetjening til betjening af gardinautomatikken i boligen. Det er nødvendigt med en mere handikapvenlig betjeningsmulighed end de trykkontakter og fjernbetjeninger, som er installeret i dag. De skal være tiltænkt en målgruppe med nedsatte motoriske og kognitive færdigheder. Trykkontakterne skal placeres i en højde mellem 90 cm og 120 cm over gulvet og skal være placeret således, at kørestolsbrugere uden problemer kan nå disse i en fuldt møbleret lejlighed. Trykkontakterne skal placeres under hensyntagen til, hvordan lejligheden antageligt vil blive møbleret: tænk på placering af sofa, reol, tv, seng. Der må ikke placeres kontakter midt på en væg. Trykkontakterne bør placeres på væggen i overgangen mellem stuen og soveværelse. Overfladen på trykkontakter og fjernbetjening bør være så stor at disse nemt kan udstyres med store ikoner eller stor tekst, som tydeligt indikerer anvendelsen. VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER - 11

12 Aktivering af åbne/lukkefunktionen bør kunne foregå ved et enkelt tryk på enten trykkontakten eller fjernbetjeningen. Gardinet skal begynde at køre og fortsætte med at køre, uden at knappen behøver at blive holdt nede. Foretager man et nyt kort tryk mens gardinet stadig kører, stopper kørslen dér, hvor gardinet befinder sig. En selvstændig gardinmodel bør installeres pr. vinduesmodul. I tilfælde af altan- eller terrassedør, installeres to gardinmoduler, til henholdsvis vinduet og døren. Disse moduler skal kunne køre enkeltvis. Gardinsystemer af typen almindelige gardiner skal kunne betjenes både manuelt og elektrisk, således at man kan trække gardinet fra eller for uden at trykke på nogen af trykknapperne og uden at gardinstangen ødelægges. Der bør vælges et gardinsystem, som giver borger mulighed for at sætte sit personlige præg på boligen. Det anbefales, at gardinstangen opsættes uden for vindueslysningen. Trykkontakter med tydelige ikoner, der illustrerer anvendelsen. Kombineret fjernbetjening til vindue-, gardin- og dørautomatik med tydelige ikoner, der illustrerer anvendelsen VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

13 6. Højdeindstilling af køkkenbord Køkkenborde med elektrisk hæve/sænkefunktion gør det muligt at tilpasse det, så det er velegnet til både borgere og medarbejdere, og til både ståede og siddende arbejde (fx i kørestol). Højdeindstilling af køkkenbord kan forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, og bidrage til borgerens aktive deltagelse. Anvendte modeller i eksisterende plejeboliger Følgende modeller anvendes i dag i eksisterende plejeboliger: Indivo, Pressalit A/S Erfaringer Der er installeret køkkenborde med elektrisk hæve/sænkefunktion i fælleskøkkener i flere plejeboligenheder. Der er ønske om flere borde med elektrisk højdeindstilling, både i borgers egen bolig og i andre fællesog arbejdsrum, fx vaskeri. Anbefaling og opmærksomhedspunkter Det anbefales, at der installeres elektriske, højdeindstillelige køkkenborde i fælleskøkkener i alle plejeboligenheder, idet dette kan være af stor betydning for både medarbejdernes og beboernes arbejdsmiljø. Køkkenbordene skal have indbyggede el-udtag til diverse køkkenredskaber ol. Elektrisk højdeindstilling af køkkenborde i borgerens egen bolig vil også være nyttigt, både for borgere og medarbejdere. Elektrisk højdeindstilling af køkkenborde er en god løsning for både borgere og medarbejdere, da det giver bedre arbejdsstillinger og arbejdsmiljø. Motorsystemet til hæve/ sænkefunktion på køkkenbord i fælleskøkken. Betjeningsknap til højdeindstilling af køkkenbord i fælleskøkken. VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER - 13

14 7. Håndvask og armatur på badeværelse Højdeindstilling af håndvask på badeværelset fremmer borgerens mulighed for at medvirke aktivt i sin personlige hygiejne, hvad enten det er stående eller siddende. Samtidig forbedrer det medarbejdernes arbejdsmiljø. Elektrisk højdeindstilling giver stor fleksibilitet og mulighed for løbende (dagligt) at tilpasse højden i forhold til borgerens aktuelle funktionsniveau, samt for den pågældende medarbejder. Badeværelsearmaturets funktioner, placering og indstillingsmuligheder, og hele indretningen af området omkring håndvasken, har stor betydning for, i hvilket omfang borgeren kan inddrages i sin egen personlige pleje og opnå øget selvhjulpenhed. Erfaringer Der er mulighed for højdeindstilling af håndvask på badeværelset i de fleste plejeboligenheder, men som regel er dette af en type, hvor indstillingen foregår mekanisk, fx via et håndsving, eller ved at man løsner et par skruer, hvorefter håndvasken kan hæves/ sænkes manuelt, før den igen sikres med skruerne. Det betyder, at højdeindstillingen kun foretages, når borgeren flytter ind. Indstillingsmuligheden benyttes ikke som en daglig tilpasningsmulighed som hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte, og til at forbedre muligheden for at inddrage borgeren så meget som muligt i sin personlige pleje. Elektrisk højdeindstilling giver mulighed for at hæve og sænke håndvasken efter behov ved tryk på en kontakt. Derved bliver der mulighed for at benytte højdeindstillingsfunktionen jævnligt til fordel for både medarbejder og borger. Det kan fremme borgerens mulighed for at indgå aktivt i sin personlige pleje, uanset om vedkommende skiftevis sidder i kørestol, badestol, står i gangstativ eller andet. Samtidig er det med til at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, da man har mulighed for løbende at tilpasse højden, så den matcher både borger, medarbejder og den konkrete arbejdsopgave bedst muligt. I nogle tilfælde har tuden på vandarmaturet været for kort, hvilket har resulteret i, at nogle borgere har svært ved at nå det rindende vand. I de fleste plejeboligenheder er der ikke mulighed for afsætningsplads tæt ved håndvasken på badeværelset. Diverse toiletartikler, som dagligt bruges ved eller omkring håndvasken, bliver derfor placeret på upraktiske rulleborde eller i skabe, der ikke kan nås fra håndvasken. Mekanisk højdeindstilling af håndvask på badeværelset VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

15 Anbefaling og opmærksomhedspunkter Det anbefales, at der fremover installeres elektrisk, højdeindstillelig håndvask på badeværelse. Det anbefales, at der monteres afsætningsplads, fx i form af en hylde, lige ved siden af håndvask, som kan nås for borgere i kørestol. Eller at der monteres afsætningsplads, som fastgøres på håndvasken. Tuden på vandarmaturer på håndvasken skal nå ud til midten af vasken, så borgere i kørestol kan nå med hænderne ind under det rindende vand. Vandarmatur skal have et greb, som er nemt at betjene for borgere med nedsat kraft. Det anbefales, at der benyttes flexslanger til afløbet på håndvask. Med udgangspunkt i de eksisterende vandarmaturer på markedet anbefaler vi ikke berøringsfrit armatur. Dels fordi borgerne ofte ikke forstår funktionaliteten, dels fordi det kræver lang rækkeafstand for at aktivere armaturet. Tuden på vandarmaturet er her for kort, men grundet tudens vinkling når vandstrålen langt ud i vasken, hvorved borgere i kørestol godt kan nå. VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER - 15

16 8. Internet Flere og flere borgere og pårørende forventer, at der er adgang til internettet i plejeboligerne, og det fremmer mulighederne for, at de sammen kan udføre en række almindelige daglige opgaver online. Det fremmer borgers og pårørendes selvhjulpenhed og trivsel, og det antages, at presset på medarbejderne bliver mindre, når de ikke skal hjælpe borgerne med disse opgaver. Ved brug af moderne velfærdsteknologi er det i stigende grad nødvendigt, at der er internetadgang. Eksempelvis med henblik på visning af borgerjournalen, borgerens medicinkort, aftaler, borgerens kalender, logning af brugerdata, nedhentning af e-learning, software opdateringer og andre informationer via online forbindelse, etc. Erfaringer Der er endnu ikke indlagt internet i plejeboligerne - kun i visse af kontorlokalerne. Hvis en borger ønsker internet, skal vedkommende selv anskaffe og betale det. Inden for kort fremtid må det forventes at blive et krav, at der er indlagt internet, idet både borgere og pårørende vil være fortrolige med og til dels afhængige af at have konstant adgang til og anvende internettet. Det er besluttet, at der skal installeres WiFi i alle plejeboliger i Aarhus Kommune i løbet af juni Anbefalinger og opmærksomhedspunkter Det anbefales, at der installeres fuldt dækkende internet med såvel fysisk PDS kabeludtag (vægmonteret RJ-45 hunstik) som trådløs Wi-Fi netværksadgang i alle plejeboligenheder inkl. fællesarealer ved renovering og opførelse af nye VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

17 9. Intelligent bygningsinstallation SmartHome system En intelligent bygningsinstallation giver en række funktionaliteter og fleksibilitet, som en konventionel elinstallation ikke gør. Den intelligente bygningsinstallation giver mulighed for fx varmestyring, alarmer (tyveri, røg, vand, gas), automatisk lys ude og inde, udestrøm, multimedienetværk, styring af markiser, styring af B&O fjernbetjening. Systemet kan tilpasses efter borgerens fysiske og kognitive funktionsniveau. Anvendte modeller i eksisterende plejeboliger Følgende modeller anvendes i dag i eksisterende plejeboliger: LK IHC Erfaringer Systemet er kun blevet installeret i en enkelt plejeboligenhed (Solbjerg) med følgende funktioner: vinduesautomatik, gardinautomatik, solafskærmning, el- og lysudtag. Flere af kontakterne er placeret uhensigtsmæssigt. Vi er derfor ved at udvikle et trådsløst betjeningspanel med det nødvendige antal kontakter, som kan placeres efter ønske og behov. Anbefalinger og opmærksomhedspunkter Skønt sparsomme erfaringer anbefales det, at der benyttes en intelligent bygningsinstallation, når der opføres nye plejeboliger og foretages omfattende renoveringer af plejeboliger. De automatikker, som installeres, skal kunne aktiveres med ét enkelt tryk, ellers opbruges batterierne i de trådløse kontakter for hurtigt. Den store fordel er mulighederne for let og hurtigt at foretage individuelle indstillinger og tilpasninger, samt muligheden for løbende at tilslutte nye funktionaliteter. VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER - 17

18 10. Kaldeanlæg Borgeren skal have mulighed for at tilkalde hjælp fra egen bolig. Kaldeanlæg har til formål at give borgeren tryghed og sikkerhed i egen bolig ved behov for akut hjælp. Personalet modtager alarmering eller en anden form for nyttig information via en mobiltelefon eller DECT-telefon. Grundelementer i et kaldeanlæg: Kaldebrik, som anvendes af borger, enten som halskæde eller armbånd Log-system til at styre og administrere kaldene Modtagerenhed, som videresender signalet til en medarbejder. Evt. rumenhed, som giver mulighed for tovejskommunikation. DECT-telefoner eller mobiltelefoner, hvor personalet besvarer borgers kald IP-telefoni, leverandør Netdesign Anvendte modeller i eksisterende plejeboliger Følgende modeller anvendes i dag i eksisterende plejeboliger: STT Condigi COBS IP 6000 Best 9600 Condigi CD 2000 Flexcall model 2012 Kidde Multi-call Borger med kaldebrik omkring halsen. 1. Kaldeanlæg STT Condigi 2. Kaldeanlæg Best Kaldeanlæg Condigi CD Kaldeanlæg Flexcall model Kaldeanlæg Kidde Multicall VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

19 Erfaringer Det er et problem for medarbejderne at skulle overskue komplekse anlæg/log-systemer. Manglende viden om anlæggets anvendelse og funktioner betyder, at personalet ikke får afstillet eller kvitteret for kald, som de har besvaret og handlet på. Disse kald hober sig op i systemet og fortsætter med at ringe. Der er generelt manglende viden om, hvilke krav der ved indkøb har været til kaldeanlæggets funktion, og det betyder, at man ikke ved, hvad man kan forvente og stille krav om. Log-systemet er svært tilgængeligt/svært læseligt, og derfor er det avanceret at opsætte og trække logoplysninger fra. Møblering af boligen kan påvirke anlæggets funktion og lydkvalitet. Den nedsatte lydkvalitet kan dog kun registreres ved lydtest, når boligen er møbleret. Dette er ikke et udpræget problem for alle anlæg. Placering af kaldeanlæg har også en indflydelse på lydkvaliteten. Der er dårlig dækning flere steder, hvilket resulterer i ustabilt kald, og at borgere bliver utrygge. Der er for få kanaler i anlægget, dermed ophobes kald og stilles i kø. Det vil sige, at nogle borgere kan blokere andres kald ved at ringe gentagende gange. Der er manglende overvejelser i forhold til risiko for blokering af kald, både ved opkald fra DECTtelefoner, borgerkald og andet. Sådanne fejl ses først efter længere tids ibrugtagning og grundig observation. Kaldebrik har været svær at aktivere for nogle borgere. DECT-telefonerne er store og tunge for personalet. Ved udenom-telefoni bærer personalet både på en DECT-telefon (Se foto) og en mobil. DECT-telefonen har i enkelte tilfælde ringet op af sig selv, når den har været i lommen. Dette skyldes, at telefonen ikke havde automatisk tastaturlås. Det er meget forskelligt, hvilke anlæg, der installeres i plejeboligerne i Aarhus Kommune. Det betyder, at personalet kan have en manglende viden og rutine i anvendelse af de enkelte kaldeanlæg. Der er en stor jobrotation blandt plejepersonalet i Aarhus Kommune, og for hver plejeboligenhed de kommer til, er der et nyt anlæg at forholde sig til. Det vanskeliggør optimal anvendelse, og forventningerne bliver farvet af andre anlæg med andre funktioner, som så skaber frustrationer hos medarbejderne. Når kaldeanlæg er for komplekse, bliver de ikke en teknologi, man sætter sig helt ind i. DECT-telefon VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER - 19

20 Anbefalinger og opmærksomhedspunkter Kaldeanlægget skal være et flytbart modul. Kaldeanlægget skal være på dansk. Kaldeanlægget skal være let at anvende, kode og opsætte funktioner. Der bør være en positionerings-installation, som angiver præcis position af hvor borgeren befinder sig i bygningen ved foretagelse af kald, inklusiv fællesrum og gangarealer. Herved bliver responstid og akuthandling mere effektiv. Det ville være optimalt at anvende smartphoneteknologi (endnu ikke muligt pga. krav fra brandmyndigheder til ABDA-anlæg). Det anbefales, at der bruges en ledsageralarm, som giver en alarm, når borgeren forlader lokalcenteret eller passerer sløjfer. Sløjfer er en slags barrierer, der kan placeres forskellige steder, og som sender alarm til personalet, hvis den overskrides af en borger med ledsageralarm. Ved anvendelse af DECT-telefon skal der være automatisk tastaturlås-funktion, og banke på - funktion. Der bør være en fleksibel rumenhed, der gør det muligt at fjerne/frakoble rumenheden, hvis borgeren ikke ønsker denne, eller hvis det vurderes, at borgeren ikke kan anvende tovejskommunikation i rumenheden.rumenheden skal være let at betjene for både borger og medarbejder, og rumenheden skal leveres i et design, som er let at rengøre. Hvis der ikke opsættes en rumenhed i boligen, skal systemet fortsat give mulighed for tryk- og assistance-kald. Lyd og mikrofon skal være dækkende i hele boligen (stue, soveværelse og badeværelse). Det bør være muligt at udtrække log og administrere personalets vagtplaner, så man også kan dokumentere borgers kaldemønster. Der er et ønske om at kunne udtrække statistik for kald. Uddannelse af personalet. Der ønskes to gange undervisning af to timers varighed for superbruger og en gang undervisning af to timers varighed af teknisk personale, samt en enkelt genundervisning efter seks måneder. Medarbejderne vil have større gavn af fælles retningslinjer, hvilket støtter dem i anvendelsen og fjerner/mindsker utryghed og usikkerhed ved anvendelse af anlægget. En teknisk ekspert bør afdække området, herunder stå for uadarbejdelse af krav for valg af anlæg. Brandmyndighederne stiller krav om, at brandalarmering går på DECT-telefoner. Responstiden på DECT-telefoner er mere stabil, og der er risiko for manglende dækning ved brug af mobiltelefoner. Medarbejderne ønsker ikke DECT-telefoner, da de er store, tunge og let går i stykker. De er desuden lige så dyre at udskifte som en mobiltelefon. Der bør benyttes tablet eller lignende af personalet til dokumentation. Her ville det være optimalt, hvis tablet eller smartphone var integreret med kaldeanlæg for at mindske de gener, der vil være for personalet ved at skulle slæbe rundt på for meget teknik. OBS. Det er besluttet, at der i løbet af 2014 skal anskaffes tablets og bærbare PC er til dokumentation i plejeboligerne. Det vurderes, at der vil kunne indhentes langt flere gevinster, hvis alle plejeboligenheder benyttede den samme type kaldeanlæg. Det er vigtigt at være opmærksom på muligheder ved brug af passive alarmer. Altså alarmer, som reagerer på manglende eller utilsigtet adfærd, fx faldalarmer, sensorgulve mv VELFÆRDSTEKNOLOGI I PLEJEBOLIGER

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune

Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune Velfærdsteknologi i Inger Kirk Jordansen, specialkonsulent, Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune 18. marts 2014 2012 2014 324.000 44.000 > 65 år Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Område 1 Område

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

CareWare 2013 beskrivelse af program og workshops

CareWare 2013 beskrivelse af program og workshops CareWare 2013 beskrivelse af program og workshops Introduktion til programmet CareWare 2013 er et eksklusivt arrangement, hvor der alene er plads til 150 deltagere på den todags konference. Gennem de to

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Om natten vågner Hans, da han skal på toilettet. Ude på badeværelset tænder lyset ganske svagt, men ikke musikken, den tænder kun i dagtimerne.

Om natten vågner Hans, da han skal på toilettet. Ude på badeværelset tænder lyset ganske svagt, men ikke musikken, den tænder kun i dagtimerne. Nyt lavenergi byggeri med m2invision som arkitekt og Lasse Larsen Byg som totalentreprenør. Boligen er under opførelse og forventes indflytningsklar i foråret 2013. I det følgende fortælles nogle af de

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

Velfærd gennem Stemmestyring

Velfærd gennem Stemmestyring Velfærd gennem stemmestyring Stemmestyring af boligen Selvudvikling Stemmestyring i boligen Døre Sving- og skydedøre samt skabsdøre og -låger åbnes hurtigt og nemt med en enkelt kommando. Eksempelvis kan

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED ELECTRONIC ACCESS CONTROL FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Et ideelt løft i dagligdagen.

Et ideelt løft i dagligdagen. Uno Et ideelt løft i dagligdagen. Farvemarkering på liftarm Farvemarkeringen på liftarmen er en størrelsesforklaring til lifttilbehøret, som har modsvarende farvemarkering. Unik mekanisk nødsænkning Patenteret

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Brugerinformation vedr. elinstallationer 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Udarbejdet af Gert Carstensen A/S 2013-09-24 Brugerinformation vedr. elinstallationer

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer

Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Med udgangspunkt i dine gamle

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Margrethe Hjemmet, Roskilde December 2008 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Om projektet... 3 Formål og målgruppe...

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Journalist og ergoterapeut Karin Bendixen og ingeniør Peter Christiansen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården Program for besøg på Vikærgården 27/11-14 AFDELING Udfordringer Stigende levealder Øget antal ældre og medicinske borgere

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ODSIF Digitale gardinstænger PRODUKTSORTIMENT

ODSIF Digitale gardinstænger PRODUKTSORTIMENT ODSIF Digitale gardinstænger PRODUKTSORTIMENT ODSIF DIGITALE GARDINSTÆNGER Hvad er en digital gardinstang, spørger du måske dig selv. Det synes jeg da ikke, jeg har hørt om før. Ikke desto mindre har ODSIF

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere