GE Security. Digi4 Installationsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GE Security. Digi4 Installationsmanual"

Transkript

1 GE Security Copyright Copyright 2006, GE Security B.V. All rights reserved. This document may not be copied or otherwise reproduced, in whole or in part, except as specifically permitted under US and international copyright law, without the prior written consent from GE. Document number/revision: D_DK (05/2005) Disclaimer THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. GE ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR INACCURACIES OR OMISSIONS AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITIES, LOSSES, OR RISKS, PERSONAL OR OTHERWISE, INCURRED AS A CONSEQUENCE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OF THE USE OR APPLICATION OF ANY OF THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT. FOR THE LATEST DOCUMENTATION, CONTACT YOUR LOCAL SUPPLIER OR VISIT US ONLINE AT This publication may contain examples of screen captures and reports used in daily operations. Examples may include fictitious names of individuals and companies. Any similarity to names and addresses of actual businesses or persons is entirely coincidental. Trademarks and GE and the GE monogram are registered trademarks of General Electric. patents Digia product and logo are registered trademarks of GE Security. Other trade names used in this document may be trademarks or registered trademarks of the manufacturers or vendors of the respective products. Software license GE software supplied with GE products is proprietary and furnished under agreement license and can be used or copied only in accordance with the license terms. THE ENCLOSED PROGRAM IS FURNISHED SUBJECT TO THE TERMS AND CONDI- TIONS OF THIS AGREEMENT. RETENTION OF THE PROGRAM FOR MORE THAN 30 DAYS, OPENING OF THE SEALED WRAPPER, IF ANY, SURROUNDING THE PROGRAM, OR USE OF THE PROGRAM IN ANY MANNER WILL BE CONSIDERED ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT TERMS. IF THESE TERMS ARE NOT ACCEPT- ABLE, RETURN THE UNUSED PROGRAM AND ANY ACCOMPANYING DOCUMENTATION TO GE FOR A FULL REFUND OF THE LICENSE FEE PAID. (FOR INFORMATION REGARDING THE RETURN OF PROGRAMS ENCODED OR INCORPORATED WITHIN EQUIPMENT, CONTACT THE NEAREST GE SALES OFFICE.) Intended use Use this product only for the purpose it was designed for; refer to the data sheet and user documentation. For the latest product information, contact your local supplier or visit us online at Regulatory

2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Anvendte skrifttyper...4 Sikkerhedsinstruktioner og symboler...5 Oversigt...5 Betjening...6 Bagsiden...9 Opsætning af DVR en Setup menu Live menu Record menu System menu Network menu Port Netværkstyper Storage menu Save setup menu Lokal betjening Live vindue Search vindue Play tilstand Netværk klient vejs audio Overfør til USB Gem billeder eller video på harddisk Overfør still-billeder eller video til USB Opgradering af firmware Opgradering via USB Opgradering via LAN Kontakt teknisk support Indledning Dette er GE Digia Installation Manualen for model DIGI-4. Manualen indeholder en oversigt over produktet og detaljerede forklaringer vedrørende: tilslutninger funktioner Der findes også information om hvordan teknisk support kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål eller problemer. For at kunne udnytte manualen fuldt ud, bør du have følgende kvalifikationer: grundlæggende kendskab til ITV systemer grundlæggende kendskab til lavspændingselektronik. Læs disse instruktioner og al supplerende dokumentation omhyggeligt før installation og brug af produktet. Selve installationen bør udføres af en faguddannet tekniker. Anvendte skrifttyper Forklaring til skrifttyper: Bold Italic Menuer og taster. Fremhævning af en instruktion eller et punkt; specielle vendinger. Filnavne, stinavne, vinduer, ruder, faner, felter, variabler og andre GUI elementer. 4 Titler på bøger og forskellige dokumenter.

3 5 6 Blue italic (Elektronisk version.) Hyperlinks til kryds-referencer, beslægtede emner og URL adresser. Betjening Beskrivelse af indikatorer og taster på fronten. Monospace Tekst som vises på PC skærmen. Figure 1.Fronten Programmering eller indtastning. USB/ARCH SEQ RECORD SETUP ESC 1 Sikkerhedsinstruktioner og symboler POWER RECORD HDD ALARM NETWORK REW F/REW PLAY/PAUSE F/ADV FF 4 SEL/ 3 2 Der er anvendt følgende: CAUTION: Påpeger tilstande eller brug som kan resultere i skader på udstyret eller ejendom. Indikatorerne er beskrevet i tabel 1 Indikatorer. Table 1. Indikatorer WARNING: Påpeger tilstande eller brug som kan resultere i skader på udstyret eller alvorlig personskade.. Navn Power Beskrivelse Enheden er tændt. Oversigt er en MPEG-4-baseret, 4-kanals triplex DVR med audio. Den kan samtidig optage og afspille video, og man kan overvåge systemet via netværk. Der er forskellige brugerdefinerede opsætninger for hver kanal for optagelse og alarm. Der findes også et omfattende PC program for live overvågning, optagelse samt afspilning via netværk. WARNING: Digia bruger et lithium batteri. Hvis dette batteri udskiftes med en forkert type, er der risiko for en eksplosion. Bortskaffelse eller genbrug af brugte lithium batterier skal følge lokale regelsæt. Record Optager HDD System skriver/læser på harddisken. Alarm Alarm forårsaget af en sensor eller bevægelse. Network Enheden er tilsluttet netværk. Tasterne er beskrevet i tabel 2 Taster.

4 7 8 Table 2. Tast Taster Beskrivelse RIGHT Bevæg til højre i en menu, eller forøg en værdi i et menu punkt. Bruges også til at vælge kanal 2 eller indtaste tallet 2. USB/ARCH Capture menu (billedlagring). DOWN Bevæg ned i en menu. Bruges også til at vælge kanal 3 eller indtaste tallet 3. SEQ RECORD Start/stop af automatisk kamerasekvens i fuldskærm tilstand. Start/stop af manuel optagelse. LEFT Bevæg til venstre i en menu, eller formindske en værdi i et menu punkt. Bruges også til at vælge kanal 4 eller indtaste tallet 4. SETUP Setup menu. SEL Skifter mellem fuldskærm og 4-split. Bruges også til at vælge værdier i menuer. ESC Gå til foregående menu eller forlad menuen. REW Baglæns afspilning af optaget video ved 1x, 2x og 4x hastighed. I Live tilstand, tryk for at se log data. Der findes også en USB port på fronten. Den bruges til at overføre optaget video til en USB hukommelsesenhed. Yderligere information herom findes i afsnittet, Overfør til USB F/REW Sætter afspilning af optaget video baglæns med 60 sekunders intervaller. PLAY/PAUSE Afspil/pause af optaget video, eller adgang til søgemenuen. F/ADV Sætter afspilning af optaget video fremad med 60 sekunders intervaller. FF Afspilning af optaget video ved 1x, 2x, and 4x hastighed. I Live tilstand, tryk for at se arkiv liste. UP Bevæg op i en menu. Bruges også til at vælge kanal 1 eller indtaste tallet 1.

5 E D LL 7890 Multichrome E D LL 7890 Multichrome E D LL 9 10 Bagsiden Table 3. Bagside tilslutninger Der henvises til Figur 2 and Tabel 3 for diverse tilslutninger. Figure 2.Bagsiden Tilslutning Video in Line in Anvendelse Fire BNC tilslutninger for video indgange. Tilslutning for audio indgang. 4 Line out Tilslutning for audio udgang. Video out Tilslutning for video udgang. 5 VGA Tilslutning af VGA monitor. B RS-232C Fremtidig brug 8 6 Sensor in Fire tilslutninger for sensor indgange. Der kan vælges mellem N/O eller N/C funktioner. Alarm out Tilslutning for alarm udgang. Består af en on/off relæ omskiftning (0.5 A, 125V) A 7 LAN RJ45 tilslutning til LAN ITV monitor 7. Line ind 2. RS-232 (fremtidig tilslutning) 8. Line ud 3. VGA monitor 9. Alarm udgang 4. PAL / VGA omskifter 10. Fire sensor indgange VDC strømforsyning 11. LAN tilslutning af Digia Client 6. Fire kameraer DC 12V Omskiftere PAL Tilslutning af 12 VDC strømforsyning, medleveret Sættes på ON ved PAL. VGA Sættes på ON ved brug af VGA monitor.

6 11 12 CAUTION: Sluk ikke enheden mens den læser/skriver på harddisken, d.v.s. optager eller afspiller. Figure 3.Setup menu Opsætning af DVR en I det følgende beskrives den grundlæggende opsætning Setup menu Når du trykker på Setup tasten, bliver du bedt om et password for adgang til Setup menuen (Figur 3). Fabriksvalgt password er 1111, som indtastes ved at trykke på Up tasten fire gange. Vi anbefaler at du beskytter systemet ved at tildele et nyt password. For yderligere information om opsætning af et nyt password henvises til System menu

7 13 14 Live menu Den første undermenu er Live menuen (Figur 4). Navigér gennem menupunkterne med Up and Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. Brightness Contrast Ændre lysindstilling for den valgte kanal. Ændre kontrastindstilling for den valgte kanal. Table 4. Live menu Hue Ændre farvebalance indstilling for den valgte kanal. Menupunkt OSD Beskrivelse Aktiver/Deaktiver Onscreen visning Saturation Ændre farvemætnings indstilling for den valgte kanal. Sequence Aktiver/Deaktiver sekvens kameravisning i fuldskærm tilstand. Figure 4.Live menu Seq-dwell time Pause ved sekvensvisning. Ens for alle kanaler. Screen cropping Aktiver/Deaktiver skærmtilpasning Event beep Aktiver/Deaktiver beep når en hændelse opstår. OSD contrast Indstiller synlighed af Onscreen visning Channel Vælg kanal for de efterfølgende indstillinger. Navnet kan max. være på 12 karakterer. Display Aktiver/Deaktiver visning af video fra valgt kanal i Live tilstand. Seq list Aktiver/Deaktiver sekvensvisning for den valgte kanal.

8 15 16 Record menu Den anden undermenu er Record menu. Navigér mellem menupunkterne v.h.a. Up og Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. Sensor type Pre record Vælg sensor type for den valgte kanal: None, N/O eller N/C. Aktiver/Deaktiver før-hændelse optagelse. Fabriksvalg er 5 sekunder. Table 5. Record menu muligheder Post event record Indstil tid for efter-hændelse optagelse. Menupunkt Beskrivelse Resolution Vælg opløsning mellem Full eller Quad. Alarm Aktiver/Deaktiver alarm funktion for den valgte kanal. Alarmen aktiverer alarmudgangen. Channel Vælg kanal for de efterfølgende indstillinger. Frame rate Indstil antal billeder/sekund for den valgte kanal. Summen af alle kanalerne kan ikke overskride (120 bps for NTSC, 100 bps for PAL) i Quad eller Full (30 bps for NTSC, 25 bps for PAL). Alarm duration Indstil alarm varighed for den valgte kanal. Audio Aktiver/Deaktiver audio for kanal 1 Schedule Opsætning af optagelsestidsskema. Quality Vælg optagekvalitet for den valgte kanal: Normal, High eller Super. Recording Vælg optagemåde for den valgte kanal: Disable, Continuous, Motion, Sensor eller Schedule. Motion zone Vælg mellem Full zone eller Partial zone. Motion sensitivity Indstil video motion følsomhed for den valgte kanal.

9 17 Figure 5.Record menu Figure 6.Motion zone screen 18 Motion zoner Ved valg af Partial Zone i Motion menuen, kan du vælge motion zoner (Figur 6). Bevæg dig rundt i motion zone gitteret v.h.a. de fire pile taster og tryk på SEL tasten for at inkludere den valgte zone i video motion funktionen. Zonen vil skifte farve for at indikere at den er aktiv. Optagelsestidsskema Når du vælger Schedule i Record menuen, kan du programmere et optagelsestidsskema (Figur 7). Brug tasterne som beskrevet i tabel 6 til at navigere med og til at vælge den ønskede optagetype. Ved valg af All samt en optagetype vil dette gælde for alle kanaler på de valgte tidspunkter. Du kan tildele en optagetype til alle kanaler på én gang ved at vælge et tidspunkt i tidsrækken ved siden af All. Tidsrækken er opdelt i 1 times intervaller over et døgn. Du kan også tildele en bestemt optagetype til en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt (eller et tidsforløb) ved at vælge de enkelte kanaler.

10 19 20 Table 6. Tidsskema taster Figure 7.Optagelsestidsskema Tast REW Funktion Vælger Continuous (kontinuerlig) optagelse (vises med et C på skærmen). F/REW Sletter en optagetype. PLAY/PAUSE Vælger Motion detekteret optagelse (vises med et M på skærmen). FF Vælger sensor styret optagelse (vises med et S på skærmen). Up Bevæg opad i menupunkterne. Right Down Left Bevæg til højre i menupunkterne. Bevæg nedad i menupunkterne. Bevæg til venstre i menupunkterne. System menu Den tredie undermenu er System menuen (Figur 8). Navigér mellem menupunkterne v.h.a. Up og Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. ESC Forlad tidsskema programmering. Table 7. System menu muligheder (continued) Menupunkt DVR ID Beskrivelse Systemets navn. Tryk på SEL tasten og flyt mellem karaktererne v.h.a. Left og Right tasterne. Up og Down tasterne anvendes til at vælge karakter med. Menupunktet forlades med ESC. Description Tryk på SEL for at se system information.

11 21 22 Load default Vælg mellem Off eller On. Hvis On, tryk på SEL tasten for at hente fabriksindstillingerne. Figure 8.System menu Admin password Sætter password for administrator. Når denne menu vælges skal du først indtaste det aktuelle password, og derefter det nye. Brug Up tasten for 1, Right for 2, Down for 3, og Left for 4. Network password Sætter password for network client (netværks klient) softwaren. Når denne menu vælges skal du først indtaste det aktuelle password, og derefter det nye. Brug Up tasten for 1, Right for 2, Down for 3, og Left for 4. Date format Vælg hvordan tid og dato skal vises. Set date & time Indstil aktuel dato og tid. Network menu Den fjerde undermenu er Network menuen (Figur 9).Du kan indtaste netværksparametre her. Disse parametre anvendes til fjernadgang for Digia Clients via netværk. Table 8. Network menu muligheder Menupunkt Port Beskrivelse RTSP (Real Time Streaming Protocol) port nummer Client access Tillad/Blokér adgang for Digia Clients

12 23 24 Bandwidth saving Aktiver/Deaktiver keyframe transmission. Nyttigt når netværkets båndbredde ikke tillader live video streaming. For at få adgang til en Digi-4 via netværk skal du vide følgende: Adgang fra samme netværk som Digi-4 er tilsluttet Adgang udefra (andet netværk) Network type Netværkstilslutning via LAN, DHCP, eller ADSL. IP adressen på Digi-4 Den udvendige IP adresse på netværket Figure 9.Network menu RTSP port RTSP port 1 Brugernavn Brugernavn Password Password 1 Port routning skal være sat op på netværket således at opkobling sker til den ønskede enhed. Kontakt evt. netværksadministratoren. I alle tilfælde skal informationen indtastes i Digia Client softwarens kamera tildeling. Yderligere information herom findes i Digia Client User Manual. Netværkstyper Der er 3 netværkstyper: LAN, DHCP og ADSL. Hver type har sin egen opsætning. Port Når en eller flere Digi-4 er tilsluttet et netværk med adresse deling (switchers, routers) og du ønsker at opkoble udefra, skal hver enhed have et entydigt RTSP (Real Time Streaming Protocol) port nummer. Du skal også konfigurere netværket med port routning således at opkobling sker til den ønskede enhed. Dette portnummer findes i Port menuen i Network menuen. Hvis du kun tilslutter indenfor det samme netværk, behøver RTSP port nummeret ikke at blive ændret. LAN Ved brug af LAN når Digi-4 tilsluttes et netværk kræves følgende information. Hvis du ikke har den, kontakt netværks-administratoren.

13 25 Table 9. LAN Oplysning om IP Beskrivelse Digi-4 IP adressen. ADSL Ved brug af ADSL når Digi-4 tilsluttes et netværk kræves følgende information. Hvis du ikke har den, kontakt netværks- administratoren. Table Gateway IP adressen på gateway en. Oplysning om Beskrivelse Subnet mask Subnet mask for netværket. ID Bruger ID for ADSL forbindelsen. DHCP DHCP muligheden ved tilslutning til et netværk vælges her. IP adressen tildeles af DHCP serveren som tildeler IP adresser og andre parametre automatisk til nye enheder på netværket. Den tildelte IP adresse kan ses i Description som er en undermenu i System menuen. Hvis netværket ikke tillader flere IP adresser skal der anvendes et IP adresse delingssystem (switcher, router). I så tilfælde vælges LAN som Network Type. Netværket skal konfigureres med port routning. Der henvises til netværksbeskrivelsen eller kontakt netværksadministratoren. Password Password for ADSL forbindelsen. ADSL forbindelsen skal have en RJ45 konnektor for tilslutning til Digi-4. Hvis du ønsker at dele forbindelsen mellem flere enheder kræves et IP adresse delingssystem. I så tilfælde vælges LAN som Network Type. Netværket skal konfigureres med port routning. Der henvises til netværksbeskrivelsen eller kontakt netværks-administratoren. Storage menu Den femte undermenu er Storage menuen (Figur 10).Du har følgende valg: Table 11. Storage menu Menupunkt Overwrite Beskrivelse Overskriver eksisterende optagelser når harddisken er fyldt op. Format Formatérer harddisken.

14 27 Figure 10.Storage menu Figure 11.Save setup menu 28 Save setup menu Den sjette undermenu er Save Setup menuen (Figur 11). Ikke alle indstillinger gemmes automatisk. Vælg derfor Save Setup menuen og vælg Yes for at gemme alle ændringer. Lokal betjening Live tilstand omfatter følgende vinduer: Live Search Play Setup Record

15 29 30 Live vindue I Live tilstand vises de tilsluttede kameraer. Figur 12 viser et eks. på et live vindue. Sensor alarm optagelse igang. Figure 12.Live vindue Motion alarm optagelse igang. Alarm indikator. Når der er alarm på en videokanal lyser ikonet op. Indikerer at alarmudgangen er aktiveret. Indikerer at en netværks klient er koblet op mod DVR en. Indikerer at kamera sekvens er blevet aktiveret. Forskellige indikatorer viser DVR ens tilstand, de vises som OSD symboler. Se Tabel 12 hvor disse er forklaret. Table 13. Taster i Live video tilstand (continued) Tast Beskrivelse Table 12. OSD symboler SETUP Starter Setup menuen. Symbol Betydning Kontinuerlig optagelse igang. Manuel optagelse igang. SEQ PLAY/PAUSE Aktiverer/Deaktiverer den automatiske kamera sekvens i fuldskærm tilstand. Kameraer (kanaler) kan vælges/fravælges sekvens i menu: Live/channel/seq.list/ -On/Off. Hvis audio er aktiveret for kanal 1, høres audio når kanal 1 vises. Starter Search vinduet.

16 31 32 Direction arrows Piletasterne vælger en kanal til visning i fuldskærm tilstand. 6. Når du har valgt optagetype, tryk på SEL tasten for at generere en liste over optagelser der passer med dine søgekriterier (Figur13). SEL Skifter mellem fuldskærm og 4-split tilstand. Note: Søgefunktionen kan når som helst forlades med ESC. Figure 13.Search liste ESC Ingen funktion / forlad valgt funktion. RECORD Aktivere manuel optagelse på alle kanaler med tilsluttet kamera. Search vindue Tryk på Play/Pause i Live video tilstand for at åbne Search (søge) vinduet. ESC tasten bringer dig tilbage til Live vinduet. For at søge efter en hændelse gøres følgende: 1. Vælg en dato for start af søgning. Brug Left og Right for at skifte mellem år, måned, dag, og tid. Brug Up og Down tasterne til at vælge værdier. 2. Når du har valgt dato og tid, tryk på SEL tasten for at gå til kanalvalg. 3. Brug Left og Right til kanalvalg. Vælg mellem All eller en af de fire kanaler. 4. Når du har valgt kanal, tryk på SEL for at gå til Type valg. 5. Brug Left og Right til valg af optagetype. Vælg mellem All, Motion, Sensor, Manual, eller Continuous. 7. Brug Up og Down for at bladre gennem listen (listerne). 8. Left og Right bringer dig til toppen af foregående eller næste liste. 9. Når du har valgt en hændelse som du ønsker at se, tryk på Play/Pause for afspilning. Note: Når du afspiller en optaget hændelse, er enheden i afspilningstilstand. For yderligere information, se afsnittet Play tilstand.

17 33 Play tilstand Ved afspilning af en optaget hændelse, skifter tilstanden fra søgning til afspilning. Under afspilning kan du vende tilbage til søgelisten med ESC tasten. Afspilning starter i 4-split tilstand. Audio fra kanal 1 er aktiv (hvis audiofunktion er aktiveret). Table 14. Play tilstand taster (continued) Left Markér kanal 4. SEL USB/ARCH Skifter mellem 4-split og fuldskærm tilstand med valgt kanal. Starter arkiveringsfunktionen. 34 Tast ESC REW Beskrivelse Vender tilbage til foregående menu, søgeliste eller forlader menuen. Baglæns afspilning af optaget video ved 1x, 2x og 4x hastighed.. Netværk klient Digi-4 har mulighed for overvågning via fjernadgang. Fjernadgang kræver at brugeren har installeret Digia Client softwaren på sin PC (Figur 14). LAN tilslutning sker via RJ45 konnektoren på bagsiden. Figure 14.Digia client F/REW Sætter afspilning af optaget video baglæns med 60 sekunders intervaller. PLAY/PAUSE Afspil/Pause optaget video, eller starte Search menu. F/ADV Sætter afspilning af optaget video fremad med 60 sekunders intervaller. FF Afspilning af optaget video ved 1x, 2x, and 4x hastighed. Up Markér kanal 1. Right Markér kanal 2. Down Markér kanal 3.

18 35 Når Digi-4 ikke optager, viser Digia Client softwaren video med 1 billede/sekund. Når Digi-4 optager, viser Digia Client softwaren video med de programmerede antal billeder/sekund. Figure 15.Gem på harddisk 36 2-vejs audio Digia Client softwaren har mulighed for 2-vejs audio mellem softwaren og Digi-4 enheden. På PC en kræves, for brug af 2-vejs audio, et lydkort med tilslutninger for mikrofon og højtaler. På Digi-4 skal der tilsluttes mikrofon og højtaler til de respektive tilslutninger, foregår på line niveau. Overfør til USB For at kunne overføre still-billeder eller videosekvenser til en USB hukommelsesenhed, skal still-billeder eller videosekvenser først igennem en CAPTURE process, d.v.s. gemmes på harddisken. Still-billedet er nu gemt på harddisken og kan overføres til en USB hukommelsesenhed senere. Gem billeder eller video på harddisk Still-billeder kan gemmes på hardisken i Live tilstand eller under afspilning af optaget video. I Live tilstand, tryk på USB/ARCH tasten for at gemme billedet på harddisken. Efter tryk på USB/ARCH tasten skal du med Right tasten markere Yes og til sidst trykke på SEL tasten (Figur 15). Under afspilning, tryk på USB/ARCH tasten for at åbne Archive menuen. Vælg mellem Still eller Video der skal gemmes på harddisken. Hvis du vælger Still gemmes billedet på harddisken. Hvis du vælger Video skal du først indstille Duration (længden) af videosekvensen i sekunder (Figur 16 ) og videosekvensen gemmes midlertidigt på harddisken for senere overførsel til en USB hukommelsesenhed.

19 37 38 Figure 16.Video varighed CAUTION: Det er vigtigt at du hurtigt overfører videosekvensen til en USB hukommelsesenhed, før sekvensen bliver slettet. Tilslut en USB hukommelsesenhed. I Live tilstand, tryk på FF tasten. Det åbner Archive funktionen (Figur 17) hvor du kan specificere tid og dato for søgning efter gemte still-billeder eller videosekvenser. Figure 17.Archive menu Overfør still-billeder eller video til USB Efter valg af tid og dato, tryk på SEL tasten for at generere en liste over gemte still-billeder og videosekvenser. (Figur 18). For at overføre de gemte still-billeder eller videosekvenser til en USB hukommelsesenhed gøres følgende: CAUTION: Hvis Digi-4 er tilsluttet et netværk, skal klient adgang først deaktiveres. Det sker i Network menuen hvor Client Access sættes til Off. Når overførslen er afsluttet sættes Client Access igen til On.

20 39 Figure 18.List USB tips Forkert behandling af en USB hukommelsesenhed kan skabe problemer: Tilslut USB enheden stille og roligt. Kontroller den frie plads (og slet om nødvendigt). Når USB enheden er tilsluttet, vent mindst 5 sekunder før den udtages. 40 CAUTION: Udtag ikke USB enheden under dataoverførsel. Det kan betyde ødelagte filer og dermed tab af data. Opgradering af firmware Det er muligt at opgradere firmwaren i en Digi-4. For at kunne opgradere skal Digi-4 sættes i tekniker tilstand. Vælg en af filerne v.h.a. Up og Down tasterne, og tryk på SEL for at vise still-billedet eller det første billede i videosekvensen. Tryk på USB/ARCH tasten for at starte overførselsprocessen. Vælg Yes for at starte overførslen. Digi-4 checker USB enheden. Hvis den ikke findes, viser Digi-4 Check fail og afslutter overførsel. Hvis den findes starter overførslen. Afhængig af filstørrelsen kan det tage nogle minutter. Hvis der ikke er plads nok på USB enheden, viser Digi-4 en fejlmeddelelse. Fjern USB enheden fra Digi-4 og tilslut enten en USB enhed med tilstrækkelig plads, eller slet filer på USB enheden for at få plads nok, og prøv så igen. Ved video vil filen være i AVI format, og der kræves DivX codec for korrekt afspilning i en Media Player. DivX codec kan downloades fra: CAUTION: Opgraderingsprocedurer kan variere mellem firmware versioner. Læs derfor Release Notes der medfølger hver firmware, før opgradering For at sætte Digi-4 i tekniker tilstand gøres følgende: Note: 1. Tryk på Setup tasten og indtast Password (fabriksvalg er 1111). 2. Gå til System menuen og vælg Admin password menupunktet. 3. Indtast password som , og tryk på SEL tasten. For at forlade tekniker tilstand, uanset om du har opgraderet eller ej, vælg Boot Application. I tekniker tilstand (Figur 19), vælges USB Upgrade.

21 41 Note: Der findes test menupunkter. Disse er kun til brug ved produktionen. 4. Vælg USB opgradering i tekniker tilstand. 42 Figure 19.Tekniker tilstand 5. Tryk på SEL tasten for at starte opgraderingen. 6. Efter opgraderingen restarter systemet. Vælg Boot Application i tekniker tilstand for at genstarte Digi-4 med den nye firmware (Figur 20) i normal tilstand. Figure 20.USB opgradering Opgradering via USB For at opgradere via USB, gøres følgende: CAUTION: Opgraderingsprocedurer kan variere mellem firmware versioner. Læs derfor Release Notes der medfølger hver firmware, før opgradering. 1. Opret et bibliotek under rodbiblioteket på USB enheden med navnet upgrade. 2. Kopiér den opdaterede firmware (*.bin) til upgrade biblioteket og omdøb filen til app.bin. Den opdaterede firmware kan fås via teknisk support. 3. Tilslut USB enheden til USB port på fronten af Digi-4.

22 43 Opgradering via LAN DENNE MULIGHED FINDES IKKE! To upgrade the firmware through the LAN connection, do the following: CAUTION: Refer to the upgrade package release notes for any updates or changes to this upgrade procedure. 1. Download the upgrade package onto your PC. To obtain the upgraded firmware, contact Technical Support. 2. Unzip the upgrade package to a directory. 3. Make sure that your PC and the Digia are both connected to the same LAN. 4. Select Network Upgrade in engineering mode. 5. On your PC, open the command console by selecting Start Run, and typing CMD. Then click OK. 6. In the command console, go to the directory where you unzipped the upgrade package by typing CD\temp, where temp is the directory the files are located. 7. At the command line, type the following: Note: Connected to [<IP Address>)] Welcome to TM Monitor Program 8. At the command line, type the following: up <app.bin>...to upgrade the firmware, where <app.bin> is the name of the upgrade file. Refer to the release notes with each upgrade for the name of the firmware file. The PC will show the bytes sent to the Digia. When the upgrade is finished, the Digia will display a message. 9. Once the upgrade is finished, choose Boot Application from the engineering mode menu to restart the Digia with the new firmware. More detailed procedures or changes to the procedure will be detailed in the release notes for each upgrade package. Refer to the release notes before starting the upgrade. Kontakt teknisk support Installation, brug og vedligeholdelse er beskrevet i denne manual, med henvisninger. Hvis du alligevel har problemer bedes du kontakte din lokale leverandør. Vær klar ved udstyret før opkald til teknisk support. Vores website har denne adresse: 44 ntmon <IP_address>...where <IP address> is the IP address of the Digia set in the Network menu. Once you enter this command, the system will respond with: Connecting [<IP Address>]

Tillæg til installationsmanual

Tillæg til installationsmanual Tillæg til installationsmanual Digi 4 Introduktion Dette er et tillæg til Digi4 Installationsmanualen (1052092D). Det indeholder de sidste nye informationer om Digi4 produktet, som ikke findes i ovennævnte

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

GE Security DVSR. QuickStart Guide. GE imagination at work

GE Security DVSR. QuickStart Guide. GE imagination at work GE Security DVSR QuickStart Guide g GE imagination at work Copyright 2007, GE Security B.V. All rights reserved. This document may not be copied or otherwise reproduced, in whole or in part, except as

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk Figur 1: Tilslutningsmuligheder 1. Tilslutning af IP kameraer op til 8 (afhængig af model). 2. Tilslutning af 4 alarm indgange og en relæ udgang. 3. Tilslutning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide VAST inside HD Local Display Full Integration with VIVOTEK Cameras 510000221G Advarsel før installation Sluk for Network Video Recorder så snart det

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

ComArchive PST Importer For version 3

ComArchive PST Importer For version 3 ComArchive PST Importer For version 3 Table of Contents Disclaimer...3 Om denne manual...4 Hvad er PST filer og hvorfor bekymre sig om det?...4 Hvorfor bruge en PST Importer?...4 Overblik over processen...4

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

SafeHome Netværks Videooptager

SafeHome Netværks Videooptager DK - Brugsanvisning SafeHome Netværks Videooptager NVR902 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 Tillykke med din nye SafeHome Netværks Videooptager (NVR)..3 Pakken indeholder...3 2. Hardware installation og

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Det laver Snoos nu om på!

Det laver Snoos nu om på! Version 02-2014 Få billede på mobilen. Du har hørt det før: Ork nej, - det er ikke noget problem, - du skal bare liiiige. Resultat? Du fik det aldrig til at virke Det laver Snoos nu om på! Find vores Gratis

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugsanvisning. Installation af App:

Brugsanvisning. Installation af App: Brugsanvisning Installation af App: Download og installer App en Eye4 fra Apple Store(Iphone), Play Butik(Android telefon) eller Windows Phone Store (Windows telefon) Alternativt scan QR koden nedenfor.

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 FØRSTE OPSÆTNING... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED DIN BROWSER... 4 1.4 MENUEN... 5 1.4.1 Local

Læs mere

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseCam Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 1 - April 2016 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af WiseCam...3 Opstart...3 Klargøring af WiseCam...3 Start WiseCam...3 Planlæg

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere