GE Security. Digi4 Installationsmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GE Security. Digi4 Installationsmanual"

Transkript

1 GE Security Copyright Copyright 2006, GE Security B.V. All rights reserved. This document may not be copied or otherwise reproduced, in whole or in part, except as specifically permitted under US and international copyright law, without the prior written consent from GE. Document number/revision: D_DK (05/2005) Disclaimer THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. GE ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR INACCURACIES OR OMISSIONS AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITIES, LOSSES, OR RISKS, PERSONAL OR OTHERWISE, INCURRED AS A CONSEQUENCE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OF THE USE OR APPLICATION OF ANY OF THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT. FOR THE LATEST DOCUMENTATION, CONTACT YOUR LOCAL SUPPLIER OR VISIT US ONLINE AT This publication may contain examples of screen captures and reports used in daily operations. Examples may include fictitious names of individuals and companies. Any similarity to names and addresses of actual businesses or persons is entirely coincidental. Trademarks and GE and the GE monogram are registered trademarks of General Electric. patents Digia product and logo are registered trademarks of GE Security. Other trade names used in this document may be trademarks or registered trademarks of the manufacturers or vendors of the respective products. Software license GE software supplied with GE products is proprietary and furnished under agreement license and can be used or copied only in accordance with the license terms. THE ENCLOSED PROGRAM IS FURNISHED SUBJECT TO THE TERMS AND CONDI- TIONS OF THIS AGREEMENT. RETENTION OF THE PROGRAM FOR MORE THAN 30 DAYS, OPENING OF THE SEALED WRAPPER, IF ANY, SURROUNDING THE PROGRAM, OR USE OF THE PROGRAM IN ANY MANNER WILL BE CONSIDERED ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT TERMS. IF THESE TERMS ARE NOT ACCEPT- ABLE, RETURN THE UNUSED PROGRAM AND ANY ACCOMPANYING DOCUMENTATION TO GE FOR A FULL REFUND OF THE LICENSE FEE PAID. (FOR INFORMATION REGARDING THE RETURN OF PROGRAMS ENCODED OR INCORPORATED WITHIN EQUIPMENT, CONTACT THE NEAREST GE SALES OFFICE.) Intended use Use this product only for the purpose it was designed for; refer to the data sheet and user documentation. For the latest product information, contact your local supplier or visit us online at Regulatory

2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Anvendte skrifttyper...4 Sikkerhedsinstruktioner og symboler...5 Oversigt...5 Betjening...6 Bagsiden...9 Opsætning af DVR en Setup menu Live menu Record menu System menu Network menu Port Netværkstyper Storage menu Save setup menu Lokal betjening Live vindue Search vindue Play tilstand Netværk klient vejs audio Overfør til USB Gem billeder eller video på harddisk Overfør still-billeder eller video til USB Opgradering af firmware Opgradering via USB Opgradering via LAN Kontakt teknisk support Indledning Dette er GE Digia Installation Manualen for model DIGI-4. Manualen indeholder en oversigt over produktet og detaljerede forklaringer vedrørende: tilslutninger funktioner Der findes også information om hvordan teknisk support kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål eller problemer. For at kunne udnytte manualen fuldt ud, bør du have følgende kvalifikationer: grundlæggende kendskab til ITV systemer grundlæggende kendskab til lavspændingselektronik. Læs disse instruktioner og al supplerende dokumentation omhyggeligt før installation og brug af produktet. Selve installationen bør udføres af en faguddannet tekniker. Anvendte skrifttyper Forklaring til skrifttyper: Bold Italic Menuer og taster. Fremhævning af en instruktion eller et punkt; specielle vendinger. Filnavne, stinavne, vinduer, ruder, faner, felter, variabler og andre GUI elementer. 4 Titler på bøger og forskellige dokumenter.

3 5 6 Blue italic (Elektronisk version.) Hyperlinks til kryds-referencer, beslægtede emner og URL adresser. Betjening Beskrivelse af indikatorer og taster på fronten. Monospace Tekst som vises på PC skærmen. Figure 1.Fronten Programmering eller indtastning. USB/ARCH SEQ RECORD SETUP ESC 1 Sikkerhedsinstruktioner og symboler POWER RECORD HDD ALARM NETWORK REW F/REW PLAY/PAUSE F/ADV FF 4 SEL/ 3 2 Der er anvendt følgende: CAUTION: Påpeger tilstande eller brug som kan resultere i skader på udstyret eller ejendom. Indikatorerne er beskrevet i tabel 1 Indikatorer. Table 1. Indikatorer WARNING: Påpeger tilstande eller brug som kan resultere i skader på udstyret eller alvorlig personskade.. Navn Power Beskrivelse Enheden er tændt. Oversigt er en MPEG-4-baseret, 4-kanals triplex DVR med audio. Den kan samtidig optage og afspille video, og man kan overvåge systemet via netværk. Der er forskellige brugerdefinerede opsætninger for hver kanal for optagelse og alarm. Der findes også et omfattende PC program for live overvågning, optagelse samt afspilning via netværk. WARNING: Digia bruger et lithium batteri. Hvis dette batteri udskiftes med en forkert type, er der risiko for en eksplosion. Bortskaffelse eller genbrug af brugte lithium batterier skal følge lokale regelsæt. Record Optager HDD System skriver/læser på harddisken. Alarm Alarm forårsaget af en sensor eller bevægelse. Network Enheden er tilsluttet netværk. Tasterne er beskrevet i tabel 2 Taster.

4 7 8 Table 2. Tast Taster Beskrivelse RIGHT Bevæg til højre i en menu, eller forøg en værdi i et menu punkt. Bruges også til at vælge kanal 2 eller indtaste tallet 2. USB/ARCH Capture menu (billedlagring). DOWN Bevæg ned i en menu. Bruges også til at vælge kanal 3 eller indtaste tallet 3. SEQ RECORD Start/stop af automatisk kamerasekvens i fuldskærm tilstand. Start/stop af manuel optagelse. LEFT Bevæg til venstre i en menu, eller formindske en værdi i et menu punkt. Bruges også til at vælge kanal 4 eller indtaste tallet 4. SETUP Setup menu. SEL Skifter mellem fuldskærm og 4-split. Bruges også til at vælge værdier i menuer. ESC Gå til foregående menu eller forlad menuen. REW Baglæns afspilning af optaget video ved 1x, 2x og 4x hastighed. I Live tilstand, tryk for at se log data. Der findes også en USB port på fronten. Den bruges til at overføre optaget video til en USB hukommelsesenhed. Yderligere information herom findes i afsnittet, Overfør til USB F/REW Sætter afspilning af optaget video baglæns med 60 sekunders intervaller. PLAY/PAUSE Afspil/pause af optaget video, eller adgang til søgemenuen. F/ADV Sætter afspilning af optaget video fremad med 60 sekunders intervaller. FF Afspilning af optaget video ved 1x, 2x, and 4x hastighed. I Live tilstand, tryk for at se arkiv liste. UP Bevæg op i en menu. Bruges også til at vælge kanal 1 eller indtaste tallet 1.

5 E D LL 7890 Multichrome E D LL 7890 Multichrome E D LL 9 10 Bagsiden Table 3. Bagside tilslutninger Der henvises til Figur 2 and Tabel 3 for diverse tilslutninger. Figure 2.Bagsiden Tilslutning Video in Line in Anvendelse Fire BNC tilslutninger for video indgange. Tilslutning for audio indgang. 4 Line out Tilslutning for audio udgang. Video out Tilslutning for video udgang. 5 VGA Tilslutning af VGA monitor. B RS-232C Fremtidig brug 8 6 Sensor in Fire tilslutninger for sensor indgange. Der kan vælges mellem N/O eller N/C funktioner. Alarm out Tilslutning for alarm udgang. Består af en on/off relæ omskiftning (0.5 A, 125V) A 7 LAN RJ45 tilslutning til LAN ITV monitor 7. Line ind 2. RS-232 (fremtidig tilslutning) 8. Line ud 3. VGA monitor 9. Alarm udgang 4. PAL / VGA omskifter 10. Fire sensor indgange VDC strømforsyning 11. LAN tilslutning af Digia Client 6. Fire kameraer DC 12V Omskiftere PAL Tilslutning af 12 VDC strømforsyning, medleveret Sættes på ON ved PAL. VGA Sættes på ON ved brug af VGA monitor.

6 11 12 CAUTION: Sluk ikke enheden mens den læser/skriver på harddisken, d.v.s. optager eller afspiller. Figure 3.Setup menu Opsætning af DVR en I det følgende beskrives den grundlæggende opsætning Setup menu Når du trykker på Setup tasten, bliver du bedt om et password for adgang til Setup menuen (Figur 3). Fabriksvalgt password er 1111, som indtastes ved at trykke på Up tasten fire gange. Vi anbefaler at du beskytter systemet ved at tildele et nyt password. For yderligere information om opsætning af et nyt password henvises til System menu

7 13 14 Live menu Den første undermenu er Live menuen (Figur 4). Navigér gennem menupunkterne med Up and Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. Brightness Contrast Ændre lysindstilling for den valgte kanal. Ændre kontrastindstilling for den valgte kanal. Table 4. Live menu Hue Ændre farvebalance indstilling for den valgte kanal. Menupunkt OSD Beskrivelse Aktiver/Deaktiver Onscreen visning Saturation Ændre farvemætnings indstilling for den valgte kanal. Sequence Aktiver/Deaktiver sekvens kameravisning i fuldskærm tilstand. Figure 4.Live menu Seq-dwell time Pause ved sekvensvisning. Ens for alle kanaler. Screen cropping Aktiver/Deaktiver skærmtilpasning Event beep Aktiver/Deaktiver beep når en hændelse opstår. OSD contrast Indstiller synlighed af Onscreen visning Channel Vælg kanal for de efterfølgende indstillinger. Navnet kan max. være på 12 karakterer. Display Aktiver/Deaktiver visning af video fra valgt kanal i Live tilstand. Seq list Aktiver/Deaktiver sekvensvisning for den valgte kanal.

8 15 16 Record menu Den anden undermenu er Record menu. Navigér mellem menupunkterne v.h.a. Up og Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. Sensor type Pre record Vælg sensor type for den valgte kanal: None, N/O eller N/C. Aktiver/Deaktiver før-hændelse optagelse. Fabriksvalg er 5 sekunder. Table 5. Record menu muligheder Post event record Indstil tid for efter-hændelse optagelse. Menupunkt Beskrivelse Resolution Vælg opløsning mellem Full eller Quad. Alarm Aktiver/Deaktiver alarm funktion for den valgte kanal. Alarmen aktiverer alarmudgangen. Channel Vælg kanal for de efterfølgende indstillinger. Frame rate Indstil antal billeder/sekund for den valgte kanal. Summen af alle kanalerne kan ikke overskride (120 bps for NTSC, 100 bps for PAL) i Quad eller Full (30 bps for NTSC, 25 bps for PAL). Alarm duration Indstil alarm varighed for den valgte kanal. Audio Aktiver/Deaktiver audio for kanal 1 Schedule Opsætning af optagelsestidsskema. Quality Vælg optagekvalitet for den valgte kanal: Normal, High eller Super. Recording Vælg optagemåde for den valgte kanal: Disable, Continuous, Motion, Sensor eller Schedule. Motion zone Vælg mellem Full zone eller Partial zone. Motion sensitivity Indstil video motion følsomhed for den valgte kanal.

9 17 Figure 5.Record menu Figure 6.Motion zone screen 18 Motion zoner Ved valg af Partial Zone i Motion menuen, kan du vælge motion zoner (Figur 6). Bevæg dig rundt i motion zone gitteret v.h.a. de fire pile taster og tryk på SEL tasten for at inkludere den valgte zone i video motion funktionen. Zonen vil skifte farve for at indikere at den er aktiv. Optagelsestidsskema Når du vælger Schedule i Record menuen, kan du programmere et optagelsestidsskema (Figur 7). Brug tasterne som beskrevet i tabel 6 til at navigere med og til at vælge den ønskede optagetype. Ved valg af All samt en optagetype vil dette gælde for alle kanaler på de valgte tidspunkter. Du kan tildele en optagetype til alle kanaler på én gang ved at vælge et tidspunkt i tidsrækken ved siden af All. Tidsrækken er opdelt i 1 times intervaller over et døgn. Du kan også tildele en bestemt optagetype til en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt (eller et tidsforløb) ved at vælge de enkelte kanaler.

10 19 20 Table 6. Tidsskema taster Figure 7.Optagelsestidsskema Tast REW Funktion Vælger Continuous (kontinuerlig) optagelse (vises med et C på skærmen). F/REW Sletter en optagetype. PLAY/PAUSE Vælger Motion detekteret optagelse (vises med et M på skærmen). FF Vælger sensor styret optagelse (vises med et S på skærmen). Up Bevæg opad i menupunkterne. Right Down Left Bevæg til højre i menupunkterne. Bevæg nedad i menupunkterne. Bevæg til venstre i menupunkterne. System menu Den tredie undermenu er System menuen (Figur 8). Navigér mellem menupunkterne v.h.a. Up og Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. ESC Forlad tidsskema programmering. Table 7. System menu muligheder (continued) Menupunkt DVR ID Beskrivelse Systemets navn. Tryk på SEL tasten og flyt mellem karaktererne v.h.a. Left og Right tasterne. Up og Down tasterne anvendes til at vælge karakter med. Menupunktet forlades med ESC. Description Tryk på SEL for at se system information.

11 21 22 Load default Vælg mellem Off eller On. Hvis On, tryk på SEL tasten for at hente fabriksindstillingerne. Figure 8.System menu Admin password Sætter password for administrator. Når denne menu vælges skal du først indtaste det aktuelle password, og derefter det nye. Brug Up tasten for 1, Right for 2, Down for 3, og Left for 4. Network password Sætter password for network client (netværks klient) softwaren. Når denne menu vælges skal du først indtaste det aktuelle password, og derefter det nye. Brug Up tasten for 1, Right for 2, Down for 3, og Left for 4. Date format Vælg hvordan tid og dato skal vises. Set date & time Indstil aktuel dato og tid. Network menu Den fjerde undermenu er Network menuen (Figur 9).Du kan indtaste netværksparametre her. Disse parametre anvendes til fjernadgang for Digia Clients via netværk. Table 8. Network menu muligheder Menupunkt Port Beskrivelse RTSP (Real Time Streaming Protocol) port nummer Client access Tillad/Blokér adgang for Digia Clients

12 23 24 Bandwidth saving Aktiver/Deaktiver keyframe transmission. Nyttigt når netværkets båndbredde ikke tillader live video streaming. For at få adgang til en Digi-4 via netværk skal du vide følgende: Adgang fra samme netværk som Digi-4 er tilsluttet Adgang udefra (andet netværk) Network type Netværkstilslutning via LAN, DHCP, eller ADSL. IP adressen på Digi-4 Den udvendige IP adresse på netværket Figure 9.Network menu RTSP port RTSP port 1 Brugernavn Brugernavn Password Password 1 Port routning skal være sat op på netværket således at opkobling sker til den ønskede enhed. Kontakt evt. netværksadministratoren. I alle tilfælde skal informationen indtastes i Digia Client softwarens kamera tildeling. Yderligere information herom findes i Digia Client User Manual. Netværkstyper Der er 3 netværkstyper: LAN, DHCP og ADSL. Hver type har sin egen opsætning. Port Når en eller flere Digi-4 er tilsluttet et netværk med adresse deling (switchers, routers) og du ønsker at opkoble udefra, skal hver enhed have et entydigt RTSP (Real Time Streaming Protocol) port nummer. Du skal også konfigurere netværket med port routning således at opkobling sker til den ønskede enhed. Dette portnummer findes i Port menuen i Network menuen. Hvis du kun tilslutter indenfor det samme netværk, behøver RTSP port nummeret ikke at blive ændret. LAN Ved brug af LAN når Digi-4 tilsluttes et netværk kræves følgende information. Hvis du ikke har den, kontakt netværks-administratoren.

13 25 Table 9. LAN Oplysning om IP Beskrivelse Digi-4 IP adressen. ADSL Ved brug af ADSL når Digi-4 tilsluttes et netværk kræves følgende information. Hvis du ikke har den, kontakt netværks- administratoren. Table Gateway IP adressen på gateway en. Oplysning om Beskrivelse Subnet mask Subnet mask for netværket. ID Bruger ID for ADSL forbindelsen. DHCP DHCP muligheden ved tilslutning til et netværk vælges her. IP adressen tildeles af DHCP serveren som tildeler IP adresser og andre parametre automatisk til nye enheder på netværket. Den tildelte IP adresse kan ses i Description som er en undermenu i System menuen. Hvis netværket ikke tillader flere IP adresser skal der anvendes et IP adresse delingssystem (switcher, router). I så tilfælde vælges LAN som Network Type. Netværket skal konfigureres med port routning. Der henvises til netværksbeskrivelsen eller kontakt netværksadministratoren. Password Password for ADSL forbindelsen. ADSL forbindelsen skal have en RJ45 konnektor for tilslutning til Digi-4. Hvis du ønsker at dele forbindelsen mellem flere enheder kræves et IP adresse delingssystem. I så tilfælde vælges LAN som Network Type. Netværket skal konfigureres med port routning. Der henvises til netværksbeskrivelsen eller kontakt netværks-administratoren. Storage menu Den femte undermenu er Storage menuen (Figur 10).Du har følgende valg: Table 11. Storage menu Menupunkt Overwrite Beskrivelse Overskriver eksisterende optagelser når harddisken er fyldt op. Format Formatérer harddisken.

14 27 Figure 10.Storage menu Figure 11.Save setup menu 28 Save setup menu Den sjette undermenu er Save Setup menuen (Figur 11). Ikke alle indstillinger gemmes automatisk. Vælg derfor Save Setup menuen og vælg Yes for at gemme alle ændringer. Lokal betjening Live tilstand omfatter følgende vinduer: Live Search Play Setup Record

15 29 30 Live vindue I Live tilstand vises de tilsluttede kameraer. Figur 12 viser et eks. på et live vindue. Sensor alarm optagelse igang. Figure 12.Live vindue Motion alarm optagelse igang. Alarm indikator. Når der er alarm på en videokanal lyser ikonet op. Indikerer at alarmudgangen er aktiveret. Indikerer at en netværks klient er koblet op mod DVR en. Indikerer at kamera sekvens er blevet aktiveret. Forskellige indikatorer viser DVR ens tilstand, de vises som OSD symboler. Se Tabel 12 hvor disse er forklaret. Table 13. Taster i Live video tilstand (continued) Tast Beskrivelse Table 12. OSD symboler SETUP Starter Setup menuen. Symbol Betydning Kontinuerlig optagelse igang. Manuel optagelse igang. SEQ PLAY/PAUSE Aktiverer/Deaktiverer den automatiske kamera sekvens i fuldskærm tilstand. Kameraer (kanaler) kan vælges/fravælges sekvens i menu: Live/channel/seq.list/ -On/Off. Hvis audio er aktiveret for kanal 1, høres audio når kanal 1 vises. Starter Search vinduet.

16 31 32 Direction arrows Piletasterne vælger en kanal til visning i fuldskærm tilstand. 6. Når du har valgt optagetype, tryk på SEL tasten for at generere en liste over optagelser der passer med dine søgekriterier (Figur13). SEL Skifter mellem fuldskærm og 4-split tilstand. Note: Søgefunktionen kan når som helst forlades med ESC. Figure 13.Search liste ESC Ingen funktion / forlad valgt funktion. RECORD Aktivere manuel optagelse på alle kanaler med tilsluttet kamera. Search vindue Tryk på Play/Pause i Live video tilstand for at åbne Search (søge) vinduet. ESC tasten bringer dig tilbage til Live vinduet. For at søge efter en hændelse gøres følgende: 1. Vælg en dato for start af søgning. Brug Left og Right for at skifte mellem år, måned, dag, og tid. Brug Up og Down tasterne til at vælge værdier. 2. Når du har valgt dato og tid, tryk på SEL tasten for at gå til kanalvalg. 3. Brug Left og Right til kanalvalg. Vælg mellem All eller en af de fire kanaler. 4. Når du har valgt kanal, tryk på SEL for at gå til Type valg. 5. Brug Left og Right til valg af optagetype. Vælg mellem All, Motion, Sensor, Manual, eller Continuous. 7. Brug Up og Down for at bladre gennem listen (listerne). 8. Left og Right bringer dig til toppen af foregående eller næste liste. 9. Når du har valgt en hændelse som du ønsker at se, tryk på Play/Pause for afspilning. Note: Når du afspiller en optaget hændelse, er enheden i afspilningstilstand. For yderligere information, se afsnittet Play tilstand.

17 33 Play tilstand Ved afspilning af en optaget hændelse, skifter tilstanden fra søgning til afspilning. Under afspilning kan du vende tilbage til søgelisten med ESC tasten. Afspilning starter i 4-split tilstand. Audio fra kanal 1 er aktiv (hvis audiofunktion er aktiveret). Table 14. Play tilstand taster (continued) Left Markér kanal 4. SEL USB/ARCH Skifter mellem 4-split og fuldskærm tilstand med valgt kanal. Starter arkiveringsfunktionen. 34 Tast ESC REW Beskrivelse Vender tilbage til foregående menu, søgeliste eller forlader menuen. Baglæns afspilning af optaget video ved 1x, 2x og 4x hastighed.. Netværk klient Digi-4 har mulighed for overvågning via fjernadgang. Fjernadgang kræver at brugeren har installeret Digia Client softwaren på sin PC (Figur 14). LAN tilslutning sker via RJ45 konnektoren på bagsiden. Figure 14.Digia client F/REW Sætter afspilning af optaget video baglæns med 60 sekunders intervaller. PLAY/PAUSE Afspil/Pause optaget video, eller starte Search menu. F/ADV Sætter afspilning af optaget video fremad med 60 sekunders intervaller. FF Afspilning af optaget video ved 1x, 2x, and 4x hastighed. Up Markér kanal 1. Right Markér kanal 2. Down Markér kanal 3.

18 35 Når Digi-4 ikke optager, viser Digia Client softwaren video med 1 billede/sekund. Når Digi-4 optager, viser Digia Client softwaren video med de programmerede antal billeder/sekund. Figure 15.Gem på harddisk 36 2-vejs audio Digia Client softwaren har mulighed for 2-vejs audio mellem softwaren og Digi-4 enheden. På PC en kræves, for brug af 2-vejs audio, et lydkort med tilslutninger for mikrofon og højtaler. På Digi-4 skal der tilsluttes mikrofon og højtaler til de respektive tilslutninger, foregår på line niveau. Overfør til USB For at kunne overføre still-billeder eller videosekvenser til en USB hukommelsesenhed, skal still-billeder eller videosekvenser først igennem en CAPTURE process, d.v.s. gemmes på harddisken. Still-billedet er nu gemt på harddisken og kan overføres til en USB hukommelsesenhed senere. Gem billeder eller video på harddisk Still-billeder kan gemmes på hardisken i Live tilstand eller under afspilning af optaget video. I Live tilstand, tryk på USB/ARCH tasten for at gemme billedet på harddisken. Efter tryk på USB/ARCH tasten skal du med Right tasten markere Yes og til sidst trykke på SEL tasten (Figur 15). Under afspilning, tryk på USB/ARCH tasten for at åbne Archive menuen. Vælg mellem Still eller Video der skal gemmes på harddisken. Hvis du vælger Still gemmes billedet på harddisken. Hvis du vælger Video skal du først indstille Duration (længden) af videosekvensen i sekunder (Figur 16 ) og videosekvensen gemmes midlertidigt på harddisken for senere overførsel til en USB hukommelsesenhed.

19 37 38 Figure 16.Video varighed CAUTION: Det er vigtigt at du hurtigt overfører videosekvensen til en USB hukommelsesenhed, før sekvensen bliver slettet. Tilslut en USB hukommelsesenhed. I Live tilstand, tryk på FF tasten. Det åbner Archive funktionen (Figur 17) hvor du kan specificere tid og dato for søgning efter gemte still-billeder eller videosekvenser. Figure 17.Archive menu Overfør still-billeder eller video til USB Efter valg af tid og dato, tryk på SEL tasten for at generere en liste over gemte still-billeder og videosekvenser. (Figur 18). For at overføre de gemte still-billeder eller videosekvenser til en USB hukommelsesenhed gøres følgende: CAUTION: Hvis Digi-4 er tilsluttet et netværk, skal klient adgang først deaktiveres. Det sker i Network menuen hvor Client Access sættes til Off. Når overførslen er afsluttet sættes Client Access igen til On.

20 39 Figure 18.List USB tips Forkert behandling af en USB hukommelsesenhed kan skabe problemer: Tilslut USB enheden stille og roligt. Kontroller den frie plads (og slet om nødvendigt). Når USB enheden er tilsluttet, vent mindst 5 sekunder før den udtages. 40 CAUTION: Udtag ikke USB enheden under dataoverførsel. Det kan betyde ødelagte filer og dermed tab af data. Opgradering af firmware Det er muligt at opgradere firmwaren i en Digi-4. For at kunne opgradere skal Digi-4 sættes i tekniker tilstand. Vælg en af filerne v.h.a. Up og Down tasterne, og tryk på SEL for at vise still-billedet eller det første billede i videosekvensen. Tryk på USB/ARCH tasten for at starte overførselsprocessen. Vælg Yes for at starte overførslen. Digi-4 checker USB enheden. Hvis den ikke findes, viser Digi-4 Check fail og afslutter overførsel. Hvis den findes starter overførslen. Afhængig af filstørrelsen kan det tage nogle minutter. Hvis der ikke er plads nok på USB enheden, viser Digi-4 en fejlmeddelelse. Fjern USB enheden fra Digi-4 og tilslut enten en USB enhed med tilstrækkelig plads, eller slet filer på USB enheden for at få plads nok, og prøv så igen. Ved video vil filen være i AVI format, og der kræves DivX codec for korrekt afspilning i en Media Player. DivX codec kan downloades fra: CAUTION: Opgraderingsprocedurer kan variere mellem firmware versioner. Læs derfor Release Notes der medfølger hver firmware, før opgradering For at sætte Digi-4 i tekniker tilstand gøres følgende: Note: 1. Tryk på Setup tasten og indtast Password (fabriksvalg er 1111). 2. Gå til System menuen og vælg Admin password menupunktet. 3. Indtast password som , og tryk på SEL tasten. For at forlade tekniker tilstand, uanset om du har opgraderet eller ej, vælg Boot Application. I tekniker tilstand (Figur 19), vælges USB Upgrade.

21 41 Note: Der findes test menupunkter. Disse er kun til brug ved produktionen. 4. Vælg USB opgradering i tekniker tilstand. 42 Figure 19.Tekniker tilstand 5. Tryk på SEL tasten for at starte opgraderingen. 6. Efter opgraderingen restarter systemet. Vælg Boot Application i tekniker tilstand for at genstarte Digi-4 med den nye firmware (Figur 20) i normal tilstand. Figure 20.USB opgradering Opgradering via USB For at opgradere via USB, gøres følgende: CAUTION: Opgraderingsprocedurer kan variere mellem firmware versioner. Læs derfor Release Notes der medfølger hver firmware, før opgradering. 1. Opret et bibliotek under rodbiblioteket på USB enheden med navnet upgrade. 2. Kopiér den opdaterede firmware (*.bin) til upgrade biblioteket og omdøb filen til app.bin. Den opdaterede firmware kan fås via teknisk support. 3. Tilslut USB enheden til USB port på fronten af Digi-4.

22 43 Opgradering via LAN DENNE MULIGHED FINDES IKKE! To upgrade the firmware through the LAN connection, do the following: CAUTION: Refer to the upgrade package release notes for any updates or changes to this upgrade procedure. 1. Download the upgrade package onto your PC. To obtain the upgraded firmware, contact Technical Support. 2. Unzip the upgrade package to a directory. 3. Make sure that your PC and the Digia are both connected to the same LAN. 4. Select Network Upgrade in engineering mode. 5. On your PC, open the command console by selecting Start Run, and typing CMD. Then click OK. 6. In the command console, go to the directory where you unzipped the upgrade package by typing CD\temp, where temp is the directory the files are located. 7. At the command line, type the following: Note: Connected to [<IP Address>)] Welcome to TM Monitor Program 8. At the command line, type the following: up <app.bin>...to upgrade the firmware, where <app.bin> is the name of the upgrade file. Refer to the release notes with each upgrade for the name of the firmware file. The PC will show the bytes sent to the Digia. When the upgrade is finished, the Digia will display a message. 9. Once the upgrade is finished, choose Boot Application from the engineering mode menu to restart the Digia with the new firmware. More detailed procedures or changes to the procedure will be detailed in the release notes for each upgrade package. Refer to the release notes before starting the upgrade. Kontakt teknisk support Installation, brug og vedligeholdelse er beskrevet i denne manual, med henvisninger. Hvis du alligevel har problemer bedes du kontakte din lokale leverandør. Vær klar ved udstyret før opkald til teknisk support. Vores website har denne adresse: 44 ntmon <IP_address>...where <IP address> is the IP address of the Digia set in the Network menu. Once you enter this command, the system will respond with: Connecting [<IP Address>]

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera

Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera CAMERA OVERVIEW (cont.) Instructions for M-880 Brugsvejledning for M-880 GameSpy digitalt vildtkamera Digital Camera TAK THANK for dit køb YOU af Grenes for your digital purchase vildtkamera. of the Læs

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059 Brugermanual EnVivo HD Media Player 1 CONTENT Vigtig!... 5 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 SPECIFICATIONS... 7 Filindhold... 7 Pakkens indhold... 8 Front og overside...

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

IP-telefoni. Brugervejledning. System SPA9000. Modelnr. Voice

IP-telefoni. Brugervejledning. System SPA9000. Modelnr. Voice IP-telefoni System Brugervejledning Voice Modelnr. SPA9000 Copyright og varemærker Specifikationerne kan ændres uden varsel. Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller

Læs mere

LevelOne WBR-3406TX 11g Wireless 1W, 4L Broad bog Router User`s Manual

LevelOne WBR-3406TX 11g Wireless 1W, 4L Broad bog Router User`s Manual LevelOne WBR-3406TX 11g Wireless 1W, 4L Broad bog Router User`s Manual The specification is subject to change without notice. Table of Contents CHAPTER 4 CONFIGURING WIRELESS BROADBOG ROUTER 4.1 START-UP

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0 ABUS digitaloptager TVVR30002 Brugerhåndbog Version 1.0 er til brugerhåndbogen Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

8 KANALS/ 16 KANALS DVR

8 KANALS/ 16 KANALS DVR 8 KANALS/ 16 KANALS DVR Brugervejledning SRD-852D/1652D oversigt FUNKTIONER SAD DER anvender H.264-videokodning til input fra 8 til 16 kanaler og G.723-lydkodning til 4 kanaler og understøtter også harddiskoptagelse

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning Divar XF Digital Versatile Recorder da Betjeningsvejledning Divar XF Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer 5 1.1.1 Versioner

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere