GE Security. Digi4 Installationsmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GE Security. Digi4 Installationsmanual"

Transkript

1 GE Security Copyright Copyright 2006, GE Security B.V. All rights reserved. This document may not be copied or otherwise reproduced, in whole or in part, except as specifically permitted under US and international copyright law, without the prior written consent from GE. Document number/revision: D_DK (05/2005) Disclaimer THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. GE ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR INACCURACIES OR OMISSIONS AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITIES, LOSSES, OR RISKS, PERSONAL OR OTHERWISE, INCURRED AS A CONSEQUENCE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OF THE USE OR APPLICATION OF ANY OF THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT. FOR THE LATEST DOCUMENTATION, CONTACT YOUR LOCAL SUPPLIER OR VISIT US ONLINE AT This publication may contain examples of screen captures and reports used in daily operations. Examples may include fictitious names of individuals and companies. Any similarity to names and addresses of actual businesses or persons is entirely coincidental. Trademarks and GE and the GE monogram are registered trademarks of General Electric. patents Digia product and logo are registered trademarks of GE Security. Other trade names used in this document may be trademarks or registered trademarks of the manufacturers or vendors of the respective products. Software license GE software supplied with GE products is proprietary and furnished under agreement license and can be used or copied only in accordance with the license terms. THE ENCLOSED PROGRAM IS FURNISHED SUBJECT TO THE TERMS AND CONDI- TIONS OF THIS AGREEMENT. RETENTION OF THE PROGRAM FOR MORE THAN 30 DAYS, OPENING OF THE SEALED WRAPPER, IF ANY, SURROUNDING THE PROGRAM, OR USE OF THE PROGRAM IN ANY MANNER WILL BE CONSIDERED ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT TERMS. IF THESE TERMS ARE NOT ACCEPT- ABLE, RETURN THE UNUSED PROGRAM AND ANY ACCOMPANYING DOCUMENTATION TO GE FOR A FULL REFUND OF THE LICENSE FEE PAID. (FOR INFORMATION REGARDING THE RETURN OF PROGRAMS ENCODED OR INCORPORATED WITHIN EQUIPMENT, CONTACT THE NEAREST GE SALES OFFICE.) Intended use Use this product only for the purpose it was designed for; refer to the data sheet and user documentation. For the latest product information, contact your local supplier or visit us online at Regulatory

2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Anvendte skrifttyper...4 Sikkerhedsinstruktioner og symboler...5 Oversigt...5 Betjening...6 Bagsiden...9 Opsætning af DVR en Setup menu Live menu Record menu System menu Network menu Port Netværkstyper Storage menu Save setup menu Lokal betjening Live vindue Search vindue Play tilstand Netværk klient vejs audio Overfør til USB Gem billeder eller video på harddisk Overfør still-billeder eller video til USB Opgradering af firmware Opgradering via USB Opgradering via LAN Kontakt teknisk support Indledning Dette er GE Digia Installation Manualen for model DIGI-4. Manualen indeholder en oversigt over produktet og detaljerede forklaringer vedrørende: tilslutninger funktioner Der findes også information om hvordan teknisk support kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål eller problemer. For at kunne udnytte manualen fuldt ud, bør du have følgende kvalifikationer: grundlæggende kendskab til ITV systemer grundlæggende kendskab til lavspændingselektronik. Læs disse instruktioner og al supplerende dokumentation omhyggeligt før installation og brug af produktet. Selve installationen bør udføres af en faguddannet tekniker. Anvendte skrifttyper Forklaring til skrifttyper: Bold Italic Menuer og taster. Fremhævning af en instruktion eller et punkt; specielle vendinger. Filnavne, stinavne, vinduer, ruder, faner, felter, variabler og andre GUI elementer. 4 Titler på bøger og forskellige dokumenter.

3 5 6 Blue italic (Elektronisk version.) Hyperlinks til kryds-referencer, beslægtede emner og URL adresser. Betjening Beskrivelse af indikatorer og taster på fronten. Monospace Tekst som vises på PC skærmen. Figure 1.Fronten Programmering eller indtastning. USB/ARCH SEQ RECORD SETUP ESC 1 Sikkerhedsinstruktioner og symboler POWER RECORD HDD ALARM NETWORK REW F/REW PLAY/PAUSE F/ADV FF 4 SEL/ 3 2 Der er anvendt følgende: CAUTION: Påpeger tilstande eller brug som kan resultere i skader på udstyret eller ejendom. Indikatorerne er beskrevet i tabel 1 Indikatorer. Table 1. Indikatorer WARNING: Påpeger tilstande eller brug som kan resultere i skader på udstyret eller alvorlig personskade.. Navn Power Beskrivelse Enheden er tændt. Oversigt er en MPEG-4-baseret, 4-kanals triplex DVR med audio. Den kan samtidig optage og afspille video, og man kan overvåge systemet via netværk. Der er forskellige brugerdefinerede opsætninger for hver kanal for optagelse og alarm. Der findes også et omfattende PC program for live overvågning, optagelse samt afspilning via netværk. WARNING: Digia bruger et lithium batteri. Hvis dette batteri udskiftes med en forkert type, er der risiko for en eksplosion. Bortskaffelse eller genbrug af brugte lithium batterier skal følge lokale regelsæt. Record Optager HDD System skriver/læser på harddisken. Alarm Alarm forårsaget af en sensor eller bevægelse. Network Enheden er tilsluttet netværk. Tasterne er beskrevet i tabel 2 Taster.

4 7 8 Table 2. Tast Taster Beskrivelse RIGHT Bevæg til højre i en menu, eller forøg en værdi i et menu punkt. Bruges også til at vælge kanal 2 eller indtaste tallet 2. USB/ARCH Capture menu (billedlagring). DOWN Bevæg ned i en menu. Bruges også til at vælge kanal 3 eller indtaste tallet 3. SEQ RECORD Start/stop af automatisk kamerasekvens i fuldskærm tilstand. Start/stop af manuel optagelse. LEFT Bevæg til venstre i en menu, eller formindske en værdi i et menu punkt. Bruges også til at vælge kanal 4 eller indtaste tallet 4. SETUP Setup menu. SEL Skifter mellem fuldskærm og 4-split. Bruges også til at vælge værdier i menuer. ESC Gå til foregående menu eller forlad menuen. REW Baglæns afspilning af optaget video ved 1x, 2x og 4x hastighed. I Live tilstand, tryk for at se log data. Der findes også en USB port på fronten. Den bruges til at overføre optaget video til en USB hukommelsesenhed. Yderligere information herom findes i afsnittet, Overfør til USB F/REW Sætter afspilning af optaget video baglæns med 60 sekunders intervaller. PLAY/PAUSE Afspil/pause af optaget video, eller adgang til søgemenuen. F/ADV Sætter afspilning af optaget video fremad med 60 sekunders intervaller. FF Afspilning af optaget video ved 1x, 2x, and 4x hastighed. I Live tilstand, tryk for at se arkiv liste. UP Bevæg op i en menu. Bruges også til at vælge kanal 1 eller indtaste tallet 1.

5 E D LL 7890 Multichrome E D LL 7890 Multichrome E D LL 9 10 Bagsiden Table 3. Bagside tilslutninger Der henvises til Figur 2 and Tabel 3 for diverse tilslutninger. Figure 2.Bagsiden Tilslutning Video in Line in Anvendelse Fire BNC tilslutninger for video indgange. Tilslutning for audio indgang. 4 Line out Tilslutning for audio udgang. Video out Tilslutning for video udgang. 5 VGA Tilslutning af VGA monitor. B RS-232C Fremtidig brug 8 6 Sensor in Fire tilslutninger for sensor indgange. Der kan vælges mellem N/O eller N/C funktioner. Alarm out Tilslutning for alarm udgang. Består af en on/off relæ omskiftning (0.5 A, 125V) A 7 LAN RJ45 tilslutning til LAN ITV monitor 7. Line ind 2. RS-232 (fremtidig tilslutning) 8. Line ud 3. VGA monitor 9. Alarm udgang 4. PAL / VGA omskifter 10. Fire sensor indgange VDC strømforsyning 11. LAN tilslutning af Digia Client 6. Fire kameraer DC 12V Omskiftere PAL Tilslutning af 12 VDC strømforsyning, medleveret Sættes på ON ved PAL. VGA Sættes på ON ved brug af VGA monitor.

6 11 12 CAUTION: Sluk ikke enheden mens den læser/skriver på harddisken, d.v.s. optager eller afspiller. Figure 3.Setup menu Opsætning af DVR en I det følgende beskrives den grundlæggende opsætning Setup menu Når du trykker på Setup tasten, bliver du bedt om et password for adgang til Setup menuen (Figur 3). Fabriksvalgt password er 1111, som indtastes ved at trykke på Up tasten fire gange. Vi anbefaler at du beskytter systemet ved at tildele et nyt password. For yderligere information om opsætning af et nyt password henvises til System menu

7 13 14 Live menu Den første undermenu er Live menuen (Figur 4). Navigér gennem menupunkterne med Up and Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. Brightness Contrast Ændre lysindstilling for den valgte kanal. Ændre kontrastindstilling for den valgte kanal. Table 4. Live menu Hue Ændre farvebalance indstilling for den valgte kanal. Menupunkt OSD Beskrivelse Aktiver/Deaktiver Onscreen visning Saturation Ændre farvemætnings indstilling for den valgte kanal. Sequence Aktiver/Deaktiver sekvens kameravisning i fuldskærm tilstand. Figure 4.Live menu Seq-dwell time Pause ved sekvensvisning. Ens for alle kanaler. Screen cropping Aktiver/Deaktiver skærmtilpasning Event beep Aktiver/Deaktiver beep når en hændelse opstår. OSD contrast Indstiller synlighed af Onscreen visning Channel Vælg kanal for de efterfølgende indstillinger. Navnet kan max. være på 12 karakterer. Display Aktiver/Deaktiver visning af video fra valgt kanal i Live tilstand. Seq list Aktiver/Deaktiver sekvensvisning for den valgte kanal.

8 15 16 Record menu Den anden undermenu er Record menu. Navigér mellem menupunkterne v.h.a. Up og Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. Sensor type Pre record Vælg sensor type for den valgte kanal: None, N/O eller N/C. Aktiver/Deaktiver før-hændelse optagelse. Fabriksvalg er 5 sekunder. Table 5. Record menu muligheder Post event record Indstil tid for efter-hændelse optagelse. Menupunkt Beskrivelse Resolution Vælg opløsning mellem Full eller Quad. Alarm Aktiver/Deaktiver alarm funktion for den valgte kanal. Alarmen aktiverer alarmudgangen. Channel Vælg kanal for de efterfølgende indstillinger. Frame rate Indstil antal billeder/sekund for den valgte kanal. Summen af alle kanalerne kan ikke overskride (120 bps for NTSC, 100 bps for PAL) i Quad eller Full (30 bps for NTSC, 25 bps for PAL). Alarm duration Indstil alarm varighed for den valgte kanal. Audio Aktiver/Deaktiver audio for kanal 1 Schedule Opsætning af optagelsestidsskema. Quality Vælg optagekvalitet for den valgte kanal: Normal, High eller Super. Recording Vælg optagemåde for den valgte kanal: Disable, Continuous, Motion, Sensor eller Schedule. Motion zone Vælg mellem Full zone eller Partial zone. Motion sensitivity Indstil video motion følsomhed for den valgte kanal.

9 17 Figure 5.Record menu Figure 6.Motion zone screen 18 Motion zoner Ved valg af Partial Zone i Motion menuen, kan du vælge motion zoner (Figur 6). Bevæg dig rundt i motion zone gitteret v.h.a. de fire pile taster og tryk på SEL tasten for at inkludere den valgte zone i video motion funktionen. Zonen vil skifte farve for at indikere at den er aktiv. Optagelsestidsskema Når du vælger Schedule i Record menuen, kan du programmere et optagelsestidsskema (Figur 7). Brug tasterne som beskrevet i tabel 6 til at navigere med og til at vælge den ønskede optagetype. Ved valg af All samt en optagetype vil dette gælde for alle kanaler på de valgte tidspunkter. Du kan tildele en optagetype til alle kanaler på én gang ved at vælge et tidspunkt i tidsrækken ved siden af All. Tidsrækken er opdelt i 1 times intervaller over et døgn. Du kan også tildele en bestemt optagetype til en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt (eller et tidsforløb) ved at vælge de enkelte kanaler.

10 19 20 Table 6. Tidsskema taster Figure 7.Optagelsestidsskema Tast REW Funktion Vælger Continuous (kontinuerlig) optagelse (vises med et C på skærmen). F/REW Sletter en optagetype. PLAY/PAUSE Vælger Motion detekteret optagelse (vises med et M på skærmen). FF Vælger sensor styret optagelse (vises med et S på skærmen). Up Bevæg opad i menupunkterne. Right Down Left Bevæg til højre i menupunkterne. Bevæg nedad i menupunkterne. Bevæg til venstre i menupunkterne. System menu Den tredie undermenu er System menuen (Figur 8). Navigér mellem menupunkterne v.h.a. Up og Down tasterne. Du kan ændre værdien i et menupunkt ved at trykke på Left og Right tasterne. ESC Forlad tidsskema programmering. Table 7. System menu muligheder (continued) Menupunkt DVR ID Beskrivelse Systemets navn. Tryk på SEL tasten og flyt mellem karaktererne v.h.a. Left og Right tasterne. Up og Down tasterne anvendes til at vælge karakter med. Menupunktet forlades med ESC. Description Tryk på SEL for at se system information.

11 21 22 Load default Vælg mellem Off eller On. Hvis On, tryk på SEL tasten for at hente fabriksindstillingerne. Figure 8.System menu Admin password Sætter password for administrator. Når denne menu vælges skal du først indtaste det aktuelle password, og derefter det nye. Brug Up tasten for 1, Right for 2, Down for 3, og Left for 4. Network password Sætter password for network client (netværks klient) softwaren. Når denne menu vælges skal du først indtaste det aktuelle password, og derefter det nye. Brug Up tasten for 1, Right for 2, Down for 3, og Left for 4. Date format Vælg hvordan tid og dato skal vises. Set date & time Indstil aktuel dato og tid. Network menu Den fjerde undermenu er Network menuen (Figur 9).Du kan indtaste netværksparametre her. Disse parametre anvendes til fjernadgang for Digia Clients via netværk. Table 8. Network menu muligheder Menupunkt Port Beskrivelse RTSP (Real Time Streaming Protocol) port nummer Client access Tillad/Blokér adgang for Digia Clients

12 23 24 Bandwidth saving Aktiver/Deaktiver keyframe transmission. Nyttigt når netværkets båndbredde ikke tillader live video streaming. For at få adgang til en Digi-4 via netværk skal du vide følgende: Adgang fra samme netværk som Digi-4 er tilsluttet Adgang udefra (andet netværk) Network type Netværkstilslutning via LAN, DHCP, eller ADSL. IP adressen på Digi-4 Den udvendige IP adresse på netværket Figure 9.Network menu RTSP port RTSP port 1 Brugernavn Brugernavn Password Password 1 Port routning skal være sat op på netværket således at opkobling sker til den ønskede enhed. Kontakt evt. netværksadministratoren. I alle tilfælde skal informationen indtastes i Digia Client softwarens kamera tildeling. Yderligere information herom findes i Digia Client User Manual. Netværkstyper Der er 3 netværkstyper: LAN, DHCP og ADSL. Hver type har sin egen opsætning. Port Når en eller flere Digi-4 er tilsluttet et netværk med adresse deling (switchers, routers) og du ønsker at opkoble udefra, skal hver enhed have et entydigt RTSP (Real Time Streaming Protocol) port nummer. Du skal også konfigurere netværket med port routning således at opkobling sker til den ønskede enhed. Dette portnummer findes i Port menuen i Network menuen. Hvis du kun tilslutter indenfor det samme netværk, behøver RTSP port nummeret ikke at blive ændret. LAN Ved brug af LAN når Digi-4 tilsluttes et netværk kræves følgende information. Hvis du ikke har den, kontakt netværks-administratoren.

13 25 Table 9. LAN Oplysning om IP Beskrivelse Digi-4 IP adressen. ADSL Ved brug af ADSL når Digi-4 tilsluttes et netværk kræves følgende information. Hvis du ikke har den, kontakt netværks- administratoren. Table Gateway IP adressen på gateway en. Oplysning om Beskrivelse Subnet mask Subnet mask for netværket. ID Bruger ID for ADSL forbindelsen. DHCP DHCP muligheden ved tilslutning til et netværk vælges her. IP adressen tildeles af DHCP serveren som tildeler IP adresser og andre parametre automatisk til nye enheder på netværket. Den tildelte IP adresse kan ses i Description som er en undermenu i System menuen. Hvis netværket ikke tillader flere IP adresser skal der anvendes et IP adresse delingssystem (switcher, router). I så tilfælde vælges LAN som Network Type. Netværket skal konfigureres med port routning. Der henvises til netværksbeskrivelsen eller kontakt netværksadministratoren. Password Password for ADSL forbindelsen. ADSL forbindelsen skal have en RJ45 konnektor for tilslutning til Digi-4. Hvis du ønsker at dele forbindelsen mellem flere enheder kræves et IP adresse delingssystem. I så tilfælde vælges LAN som Network Type. Netværket skal konfigureres med port routning. Der henvises til netværksbeskrivelsen eller kontakt netværks-administratoren. Storage menu Den femte undermenu er Storage menuen (Figur 10).Du har følgende valg: Table 11. Storage menu Menupunkt Overwrite Beskrivelse Overskriver eksisterende optagelser når harddisken er fyldt op. Format Formatérer harddisken.

14 27 Figure 10.Storage menu Figure 11.Save setup menu 28 Save setup menu Den sjette undermenu er Save Setup menuen (Figur 11). Ikke alle indstillinger gemmes automatisk. Vælg derfor Save Setup menuen og vælg Yes for at gemme alle ændringer. Lokal betjening Live tilstand omfatter følgende vinduer: Live Search Play Setup Record

15 29 30 Live vindue I Live tilstand vises de tilsluttede kameraer. Figur 12 viser et eks. på et live vindue. Sensor alarm optagelse igang. Figure 12.Live vindue Motion alarm optagelse igang. Alarm indikator. Når der er alarm på en videokanal lyser ikonet op. Indikerer at alarmudgangen er aktiveret. Indikerer at en netværks klient er koblet op mod DVR en. Indikerer at kamera sekvens er blevet aktiveret. Forskellige indikatorer viser DVR ens tilstand, de vises som OSD symboler. Se Tabel 12 hvor disse er forklaret. Table 13. Taster i Live video tilstand (continued) Tast Beskrivelse Table 12. OSD symboler SETUP Starter Setup menuen. Symbol Betydning Kontinuerlig optagelse igang. Manuel optagelse igang. SEQ PLAY/PAUSE Aktiverer/Deaktiverer den automatiske kamera sekvens i fuldskærm tilstand. Kameraer (kanaler) kan vælges/fravælges sekvens i menu: Live/channel/seq.list/ -On/Off. Hvis audio er aktiveret for kanal 1, høres audio når kanal 1 vises. Starter Search vinduet.

16 31 32 Direction arrows Piletasterne vælger en kanal til visning i fuldskærm tilstand. 6. Når du har valgt optagetype, tryk på SEL tasten for at generere en liste over optagelser der passer med dine søgekriterier (Figur13). SEL Skifter mellem fuldskærm og 4-split tilstand. Note: Søgefunktionen kan når som helst forlades med ESC. Figure 13.Search liste ESC Ingen funktion / forlad valgt funktion. RECORD Aktivere manuel optagelse på alle kanaler med tilsluttet kamera. Search vindue Tryk på Play/Pause i Live video tilstand for at åbne Search (søge) vinduet. ESC tasten bringer dig tilbage til Live vinduet. For at søge efter en hændelse gøres følgende: 1. Vælg en dato for start af søgning. Brug Left og Right for at skifte mellem år, måned, dag, og tid. Brug Up og Down tasterne til at vælge værdier. 2. Når du har valgt dato og tid, tryk på SEL tasten for at gå til kanalvalg. 3. Brug Left og Right til kanalvalg. Vælg mellem All eller en af de fire kanaler. 4. Når du har valgt kanal, tryk på SEL for at gå til Type valg. 5. Brug Left og Right til valg af optagetype. Vælg mellem All, Motion, Sensor, Manual, eller Continuous. 7. Brug Up og Down for at bladre gennem listen (listerne). 8. Left og Right bringer dig til toppen af foregående eller næste liste. 9. Når du har valgt en hændelse som du ønsker at se, tryk på Play/Pause for afspilning. Note: Når du afspiller en optaget hændelse, er enheden i afspilningstilstand. For yderligere information, se afsnittet Play tilstand.

17 33 Play tilstand Ved afspilning af en optaget hændelse, skifter tilstanden fra søgning til afspilning. Under afspilning kan du vende tilbage til søgelisten med ESC tasten. Afspilning starter i 4-split tilstand. Audio fra kanal 1 er aktiv (hvis audiofunktion er aktiveret). Table 14. Play tilstand taster (continued) Left Markér kanal 4. SEL USB/ARCH Skifter mellem 4-split og fuldskærm tilstand med valgt kanal. Starter arkiveringsfunktionen. 34 Tast ESC REW Beskrivelse Vender tilbage til foregående menu, søgeliste eller forlader menuen. Baglæns afspilning af optaget video ved 1x, 2x og 4x hastighed.. Netværk klient Digi-4 har mulighed for overvågning via fjernadgang. Fjernadgang kræver at brugeren har installeret Digia Client softwaren på sin PC (Figur 14). LAN tilslutning sker via RJ45 konnektoren på bagsiden. Figure 14.Digia client F/REW Sætter afspilning af optaget video baglæns med 60 sekunders intervaller. PLAY/PAUSE Afspil/Pause optaget video, eller starte Search menu. F/ADV Sætter afspilning af optaget video fremad med 60 sekunders intervaller. FF Afspilning af optaget video ved 1x, 2x, and 4x hastighed. Up Markér kanal 1. Right Markér kanal 2. Down Markér kanal 3.

18 35 Når Digi-4 ikke optager, viser Digia Client softwaren video med 1 billede/sekund. Når Digi-4 optager, viser Digia Client softwaren video med de programmerede antal billeder/sekund. Figure 15.Gem på harddisk 36 2-vejs audio Digia Client softwaren har mulighed for 2-vejs audio mellem softwaren og Digi-4 enheden. På PC en kræves, for brug af 2-vejs audio, et lydkort med tilslutninger for mikrofon og højtaler. På Digi-4 skal der tilsluttes mikrofon og højtaler til de respektive tilslutninger, foregår på line niveau. Overfør til USB For at kunne overføre still-billeder eller videosekvenser til en USB hukommelsesenhed, skal still-billeder eller videosekvenser først igennem en CAPTURE process, d.v.s. gemmes på harddisken. Still-billedet er nu gemt på harddisken og kan overføres til en USB hukommelsesenhed senere. Gem billeder eller video på harddisk Still-billeder kan gemmes på hardisken i Live tilstand eller under afspilning af optaget video. I Live tilstand, tryk på USB/ARCH tasten for at gemme billedet på harddisken. Efter tryk på USB/ARCH tasten skal du med Right tasten markere Yes og til sidst trykke på SEL tasten (Figur 15). Under afspilning, tryk på USB/ARCH tasten for at åbne Archive menuen. Vælg mellem Still eller Video der skal gemmes på harddisken. Hvis du vælger Still gemmes billedet på harddisken. Hvis du vælger Video skal du først indstille Duration (længden) af videosekvensen i sekunder (Figur 16 ) og videosekvensen gemmes midlertidigt på harddisken for senere overførsel til en USB hukommelsesenhed.

19 37 38 Figure 16.Video varighed CAUTION: Det er vigtigt at du hurtigt overfører videosekvensen til en USB hukommelsesenhed, før sekvensen bliver slettet. Tilslut en USB hukommelsesenhed. I Live tilstand, tryk på FF tasten. Det åbner Archive funktionen (Figur 17) hvor du kan specificere tid og dato for søgning efter gemte still-billeder eller videosekvenser. Figure 17.Archive menu Overfør still-billeder eller video til USB Efter valg af tid og dato, tryk på SEL tasten for at generere en liste over gemte still-billeder og videosekvenser. (Figur 18). For at overføre de gemte still-billeder eller videosekvenser til en USB hukommelsesenhed gøres følgende: CAUTION: Hvis Digi-4 er tilsluttet et netværk, skal klient adgang først deaktiveres. Det sker i Network menuen hvor Client Access sættes til Off. Når overførslen er afsluttet sættes Client Access igen til On.

20 39 Figure 18.List USB tips Forkert behandling af en USB hukommelsesenhed kan skabe problemer: Tilslut USB enheden stille og roligt. Kontroller den frie plads (og slet om nødvendigt). Når USB enheden er tilsluttet, vent mindst 5 sekunder før den udtages. 40 CAUTION: Udtag ikke USB enheden under dataoverførsel. Det kan betyde ødelagte filer og dermed tab af data. Opgradering af firmware Det er muligt at opgradere firmwaren i en Digi-4. For at kunne opgradere skal Digi-4 sættes i tekniker tilstand. Vælg en af filerne v.h.a. Up og Down tasterne, og tryk på SEL for at vise still-billedet eller det første billede i videosekvensen. Tryk på USB/ARCH tasten for at starte overførselsprocessen. Vælg Yes for at starte overførslen. Digi-4 checker USB enheden. Hvis den ikke findes, viser Digi-4 Check fail og afslutter overførsel. Hvis den findes starter overførslen. Afhængig af filstørrelsen kan det tage nogle minutter. Hvis der ikke er plads nok på USB enheden, viser Digi-4 en fejlmeddelelse. Fjern USB enheden fra Digi-4 og tilslut enten en USB enhed med tilstrækkelig plads, eller slet filer på USB enheden for at få plads nok, og prøv så igen. Ved video vil filen være i AVI format, og der kræves DivX codec for korrekt afspilning i en Media Player. DivX codec kan downloades fra: CAUTION: Opgraderingsprocedurer kan variere mellem firmware versioner. Læs derfor Release Notes der medfølger hver firmware, før opgradering For at sætte Digi-4 i tekniker tilstand gøres følgende: Note: 1. Tryk på Setup tasten og indtast Password (fabriksvalg er 1111). 2. Gå til System menuen og vælg Admin password menupunktet. 3. Indtast password som , og tryk på SEL tasten. For at forlade tekniker tilstand, uanset om du har opgraderet eller ej, vælg Boot Application. I tekniker tilstand (Figur 19), vælges USB Upgrade.

21 41 Note: Der findes test menupunkter. Disse er kun til brug ved produktionen. 4. Vælg USB opgradering i tekniker tilstand. 42 Figure 19.Tekniker tilstand 5. Tryk på SEL tasten for at starte opgraderingen. 6. Efter opgraderingen restarter systemet. Vælg Boot Application i tekniker tilstand for at genstarte Digi-4 med den nye firmware (Figur 20) i normal tilstand. Figure 20.USB opgradering Opgradering via USB For at opgradere via USB, gøres følgende: CAUTION: Opgraderingsprocedurer kan variere mellem firmware versioner. Læs derfor Release Notes der medfølger hver firmware, før opgradering. 1. Opret et bibliotek under rodbiblioteket på USB enheden med navnet upgrade. 2. Kopiér den opdaterede firmware (*.bin) til upgrade biblioteket og omdøb filen til app.bin. Den opdaterede firmware kan fås via teknisk support. 3. Tilslut USB enheden til USB port på fronten af Digi-4.

22 43 Opgradering via LAN DENNE MULIGHED FINDES IKKE! To upgrade the firmware through the LAN connection, do the following: CAUTION: Refer to the upgrade package release notes for any updates or changes to this upgrade procedure. 1. Download the upgrade package onto your PC. To obtain the upgraded firmware, contact Technical Support. 2. Unzip the upgrade package to a directory. 3. Make sure that your PC and the Digia are both connected to the same LAN. 4. Select Network Upgrade in engineering mode. 5. On your PC, open the command console by selecting Start Run, and typing CMD. Then click OK. 6. In the command console, go to the directory where you unzipped the upgrade package by typing CD\temp, where temp is the directory the files are located. 7. At the command line, type the following: Note: Connected to [<IP Address>)] Welcome to TM Monitor Program 8. At the command line, type the following: up <app.bin>...to upgrade the firmware, where <app.bin> is the name of the upgrade file. Refer to the release notes with each upgrade for the name of the firmware file. The PC will show the bytes sent to the Digia. When the upgrade is finished, the Digia will display a message. 9. Once the upgrade is finished, choose Boot Application from the engineering mode menu to restart the Digia with the new firmware. More detailed procedures or changes to the procedure will be detailed in the release notes for each upgrade package. Refer to the release notes before starting the upgrade. Kontakt teknisk support Installation, brug og vedligeholdelse er beskrevet i denne manual, med henvisninger. Hvis du alligevel har problemer bedes du kontakte din lokale leverandør. Vær klar ved udstyret før opkald til teknisk support. Vores website har denne adresse: 44 ntmon <IP_address>...where <IP address> is the IP address of the Digia set in the Network menu. Once you enter this command, the system will respond with: Connecting [<IP Address>]

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

econet300 Internet modul www.econet24.com FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL

econet300 Internet modul www.econet24.com FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL Internet modul econet300 FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER www.econet24.com BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL ISSUE: 1.0 KAN ANVENDES MED: STYRESYSTEM: STYRINGS TYPER: WINDOWS XP,7,8, Android, Linux ecomax

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Manual for installation og brug af Window Washer

Manual for installation og brug af Window Washer Manual for installation og brug af Window Washer af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført ud på de

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere