ITWEM1. Kitchen Commander. Group 8 - SVAPS 4/6/2009. Kasper Sørensen Jesper Thue Kristensen Frederik Laulund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITWEM1. Kitchen Commander. Group 8 - SVAPS 4/6/2009. Kasper Sørensen - 06128. Jesper Thue Kristensen - 05230. Frederik Laulund - 06888"

Transkript

1 ITWEM1 Kitchen Commander Group 8 - SVAPS 4/6/2009 Kasper Sørensen Jesper Thue Kristensen Frederik Laulund Christian Jensen

2 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION SÅDAN VIRKER ET PLOGG SÅDAN VIRKER SYSTEMET USE CASES AKTØRBESKRIVELSER USE CASE 1: DETEKTER TÆNDT KOGEPLADE USE CASE 2: DETEKTER BEVÆGELSE USE CASE 3: AKTIVÉR ALARM USE CASE 4: SLUK FOR KOGEPLADE ARKITEKTURDESIGN SOFTWARE DESIGN HARDWARE DESIGN ERFARINGER MED MICRO FRAMEWORK OG TAHOE II BRUGERGRÆNSEFLADE STATUS LOG ADVARSEL KOMMUNIKATION RESULTATER KONKLUSION REFERENCER Side 2 af 18

3 1 Introduktion I forbindelse med faget ITWEM1 på Ingeniørhøjskolen i Århus er undertegnede blevet stillet opgaven at udarbejde et mini-projekt. Som krav skulle der inddrages et eller flere elementer fra faget, og vi har valgt at udvikle et system med.net Micro Framework 3.0, der afvikles på et Tahoe II board. Systemets funktion skåret ind til benet er, at kunne identificere et inaktivt apparat og evt. slukke for det, logge relevante hændelser og vise dem samt strømforbruget på en skærm. Alle medlemmer i projektgruppen har også fulgt faget ITAPC1, hvori der også skulle udvikles et meget lignende system [1]. Derfor har der naturligvis været udflydende grænser for, hvornår der blev arbejdet på det ene og henholdsvis det andet projekt. Vi har valgt at tage udgangspunkt i samme case som i ITAPC1 kurset, som er kort beskrevet i det følgende afsnit. Casens primære fokus er at afhjælpe brande, der opstår i køkkenet grundet en glemt kogeplade. Det er hovedsageligt med tanken på at hjælpe ældre, og desuden lette sundhedsvæsnet ved at give dem mulighed for at kontrollere systemets log og derved kunne spotte tidlige tegn på demens eller andre ændringer i den ældres opførsel. Det vil derved være muligt at rådgive den ældre og dennes familie, så de nødvendige foranstaltninger kan sættes i gang, inden en evt. ulykke skulle opstå. Projekterne benytter flere ens komponenter, men har hver især 2 forskellige kontrolenheder, som vi har kaldt Kitchen Commander (KC). ITAPC1 delen benytter en ASUS Eee Top [2], der er en touch PC, med så fysisk småt hardware, at det er indbygget i skærmrammen. Dette projekts Kitchen Commander implementeres på det velkendte Tahoe II board. Begge projekter deler samme Bluetooth elmåler, de såkaldte Ploggs [3], samt en Bluetooth bevægelsessensor, der også er implementeret på et Tahoe II board. Denne rapport beskriver implementeringen af systemet, der ses på Figur 1, som inkluderer de Tahoe II baserede Kitchen Commander og Bluetooth bevægelsessensor og Plogg. I projektet udforskes og afprøves flere forskellige teknologier og discipliner med varierende succes, men vil dog alle blive beskrevet i dette dokument. Forudsætningen for at kunne udføre projektet er den afholdte undervisning i ITWEM1, men i den grad også tidligere erfaringer. Figur 1. System oversigt Side 3 af 18

4 2 Sådan virker et Plogg Et Plogg, der ses på Figur 2, virker ved at det sættes i en normal stikkontakt og et apparat tilsluttes Plogg et. I vores projekt er Plogg ets hovedfunktion at overvåge og indsamle data om strømforbruget. Kommunikationen foregår via Bluetooth og afhængigt af hvilken kommando, man sender til Plogg et, kan man bl.a. modtage data om aktuelt og historisk strømforbrug. Der kan også sendes en kommando til Plogg et, så et tilsluttet apparat ikke får strøm. 3 Sådan virker systemet Et apparat overvåges og kontrolleres af et Plogg. Plogg et sender hele tiden via Bluetooth det aktuelle strømforbrug til Kitchen Commander, der viser det på skærmen. Hver gang bevægelses sensoren detekterer en bevægelse, Figur 2. Plogg sender den en besked til Kitchen Commanderen. Hvis der ikke har været bevægelse inden for et prædefineret tidsrum, gives der en visuel alarm. Reageres der ikke på denne, slukkes der for det tilsluttede apparat. Systemet logger de forskellige handlinger og inputs fra brugeren. På Figur 3 ses et tidligt udkast til et sekvensdiagram over systemets hovedfunktionalitet. Figur 3. Tidligt sekvensdiagram Side 4 af 18

5 4 Use Cases 4.1 Aktørbeskrivelser Kitchen Commander (KC), primær SUD Bruger, sekundær Person der benytter SUD Bevægelsessensor, primær Sensor og Tahoe II kort Plogg, sekundær Intelligent strømstik Kogeplade, sekundær Kogeplade 4.2 Use Case 1: Detekter tændt kogeplade Mål: At detektere at kogepladen i fokus er tændt. Initiering: KC Aktører og interessenter: KC, bruger, Plogg og kogeplade Startbetingelser: Kogepladen er forbundet til lysnettet via Plogg. Slutresultat ved succes: KC har detekteret, at kogepladen er tændt. Normalforløb: 1. Kogepladen tændes. 2. KC spørger Plogg om det aktuelle strømforbrug. 3. Hvis strømforbrug større end 0 er kogepladen tændt. 4. Det noteres af KC, at kogepladen er tændt. Side 5 af 18

6 4.3 Use Case 2: Detekter bevægelse Mål: At detektere bevægelse. Initiering: Bevægelsessensor Aktører og interessenter: Bevægelsessensor, KC og bruger Startbetingelser: Bevægelsessensoren er startet og kalibreret. Slutresultat ved succes: KC har modtaget en besked fra bevægelsessensoren, der angiver, at der er detekteret bevægelse. Normalforløb: 1. Bevægelsessensorer detekterer bevægelse. 2. Bevægelsessensoren sender en besked via Bluetooth til KC. 3. KC nulstiller en timer, der tæller op så længe, der ikke er registeret bevægelse. 4.4 Use Case 3: Aktivér alarm Mål: At aktivere alarmen, der informerer om en tændt og ubenyttet kogeplade. Initiering: KC. Aktører og interessenter: KC, bevægelsessensor, Plogg og kogeplade. Startbetingelser: At Use Case 1 og Use Case 2 er forløbet uden undtagelse. Slutresultat ved succes: KC slår alarm. Normalforløb: 1. KC konstaterer, at elforbruget overstiger en tærskel over en bestemt periode 2. KC konstaterer, at tiden siden sidste registrerede bevægelse er overskredet. 3. En visuel alarm startes af KC. Side 6 af 18

7 4.5 Use Case 4: Sluk for kogeplade Mål: At slukke den tændte, men ubenyttede kogeplade. Initiering: KC Aktører og interessenter: KC, Plogg og kogeplade Startbetingelser: At Use Case 1, Use Case 2 og Use Case 3 er forløbet uden udtagelser. Slutresultat ved succes: KC har slukket for strømmen til kogepladen, via Plogg. Normalforløb: 1. Visuel alarm startes af KC. 2. KC konstaterer, at brugeren ikke har reageret på alarmen 3. Der detekteres ingen bevægelse. 4. KC slukker for strømmen til kogepladen via Plogg. Side 7 af 18

8 5 Arkitekturdesign Den overordnede arkitektur for KitchenCommander ses på Figur 4. Arkitekturen er lagdelt med et præsentations-lag indeholdende al GUI logik og et Logisk-lag indeholdende den funktionelle logik. Selve kernen i programmet er klassen KitchenCmdApp, som også er af typen Application. Denne klasse kontrollerer programflowet bl.a. via en simpel statemachine til skift imellem visuelle paneler. Da klassen præsenterer programmet visuelt, kræver dette også adgang til loggen, samt logik for bevægelses-detektor og Plogg, der kører seriel forbindelse via Bluetooth. Dette opnås med adgang til logik-laget, som indeholder denne information. Figur 4. Overordnet arkitektur Side 8 af 18

9 6 Software design Figur 5 viser klassediagrammet for KitchenCommander, hvor fokus på lagdeling er mindre fremherskende. Hvis vi starter fra toppen, så er ProgramMain programmets entry point, hvor selve applikationen startes fra. Som tidligere nævnt er KitchenCmdApp selve applikationen og derfor den store kontrol-klasse. Denne benytter klassen GPIOButtonInputProvider, som er autogenereret i.net MF og muliggør input fra fysiske knapper. Endvidere anvendes Button klassen, som er lånt fra en øvelse i WEM kurset. Denne klasse udgør det visuelle look af en knap og anvendes i advarselsdialogen. Figur 5. Klassediagram KitchenCmdApp kalder ned i facadeklassen SerialConnection, som giver adgang til events fra Plogg og MotionDetector klasserne samt reel data (e.g. StopWatch). Endvidere foregår størstedelen af logningen i KitchenCmdApp, så denne anvender også log funktionaliteten fra det underliggende lag. Loggen gemmes på Tahoe II s indbyggede flash hukommelse, og da denne har en begrænset størrelse på 4 MB, har loggen en indbygget begrænsning, som pt. er sat til 50 log beskeder. Når dette tal nås, slettes den ældste halvdel af loggen. Da MF har begrænset indbygget funktionalitet, har vi været nødsaget til at lave vores egen udgave af klassen StopWatch samt diverse string Side 9 af 18

10 operationer repræsenteret ved klasserne StopWatch og StringExtension. MotionDetectorManager klassen lytter på en COM port via Bluetooth modulet, og hvis der modtages en kommando, der indikerer en bevægelse, sendes der event ud til alle tilmeldte lyttere (læs: GUI). Et stopur kører løbende og nulstilles hver gang en bevægelse modtages dette stopurs værdier vises også i GUI en. PloggConnection klassen har sin egen tråd, som løbende sender kommandoer til Plogg et via Bluetooth. Klassen modtager også informationer fra Plogg et om elforbruget. Den kan endvidere tænde og slukke for et forbundet Plogg. Denne klasse har også sit eget stopur, som kører så lang tid, der er strøm på Plogg et. Endvidere eksisterer endnu et stopur, som kører så længe strømforbruget er over en hvis tærskel, og der ingen bevægelse er detekteret. Begge disses stopurs-værdier vises også i GUI en. Da Tahoe II ikke har indbygget Real Time Clock (RTC), har vi måttet finde en anden løsning. Heldigvis kunne vi fra Plogg et modtage korrekt dato og klokkeslæt til vores log beskeder, så PloggConnection sørger også for at parse dato samt klokkeslæt og derefter loade dem ind i Tahoe II s lokale tid. Side 10 af 18

11 7 Hardware design Udviklingen af vores Bluetooth-bevægelsessensor har affødt en masse frustrationer. Selve sensoren er en AMN31111, og virker ved at sende 2,8 V på dens output pin ved bevægelse [4]. Da Tahoe-II IO pins er aktiv lave, skal signalet fra sensoren inverteres. Til dette formål benyttes en inverter, HCF4049UBE. [5] Der er yderligere tilføjet en LED, der lyser, når der detekteres bevægelse. Den har som sådan ikke den store funktion, men har været meget anvendelig under udviklingen. Den er forbundet til en IO pin og styres fra softwaren. Bemærk: Ved power up skal sensoren have Figur 6: Motion sensor op til 30 sekunder, før den er stabil i dens output. Udvikling af denne hardwarekomponent var forholdsvis smertefri og ses Figur 7: BTM-222 print samlet på Figur 6. Helt anderledes var det med Bluetooth-delen. Vi havde indkøbt 2 forskellige moduler, så der var lidt forskelligt at prøve med. Det første modul, vi prøvede kræfter med, var Rayson BTM- 222 [6]. Det blev valgt, da vi havde hørt, at det var blevet brugt i Tahoe-II-sammenhænge, og vi forventede derfor, at der var inspiration at finde på bl.a. internettet. Figur 8: TTL-RS-232-adaptor Første udfordring meldte sig ved modulets ankomst, da det var en SMD-udgave, vi fik leveret. Efter rådslagning med Torben Jensen fra elektronik værkstedet, blev der loddet tynde ledninger på de pins, vi skulle bruge. Som vist på Figur 7 blev modulet herefter sat på et hulprint sammen med et D- sub9 stik. Først forsøgte vi at forsyne enheden med strøm fra D-sub9-stikket. Det blev dog hurtigt klart, at der skulle en 3,3V spændingsregulator med i kampen, førend der skete noget. Modulet skulle nu kunne styres med AT-kommandoer, og det var her vi strandede. Det eneste vi fik ud af modulet var OK når den fik AT, alt andet virkede ikke. Heldigvis havde vi bestilt et andet modul nemlig Sparkfun WRL-08461, der ses på Figur 9 [7]. Dette var i DIP-udgave, så det burde være lige til at bruge. Det Figur 9. Bluetooth modul WRL reagerede overhovedet ikke på kommandoerne. Enten returnerede det intet, eller også en masse tilfældige værdier. Side 11 af 18

12 Vi forsøgte at fremstille en TTl-RS-232-adaptor. På Figur 8 ses en tidlig revision af denne komponent. Vi fik dog ikke dette til at fungere. Tiden var knap, og vi spurgte vores lærere til råds, og de foreslog en kommerciel RS-232-Bluetoothadapter LM-058 [8]. Dette modul blev afprøvet og efter kort tid kunne vi modtage data fra et Plogg. Tahoe II ses på Figur 10, hvor både LM-058 og bevægelses-sensoren er monteret. Set i bakspejlet var det knap så smart at købe SMD, i det der jo unægteligt ligger et større arbejde frem for en DIP udgave. At ingen af dem alligevel ikke kom til at virke er en anden sag. Det skal dog siges at vi nu ved mere om hardware komponenter (og lodning)end før. Figur 10. Tahoe II med bluetooth og motion sensor Side 12 af 18

13 8 Erfaringer med Micro Framework og Tahoe II Da MF er en nedbarberet udgave af det fulde framework, som vi normalt bruger, har det krævet lidt tilvænning at anvende MF og dets funktionalitet. Specielt på den grafiske del har der været en del udfordringer, da man bl.a. ikke har en grafisk designer i MF. Generelt er tingene lettere i det fulde framework, da tingene er mere pakket ind. Fx kræver en simpel opdatering af en tekst, at man manuelt fjerner denne og erstatter den med en ny tekst, hvor man i det fulde framework, har tekstblokke, der let kan opdateres ved at ændre en Text property. Da vi ønskede at benytte touchskærmen på Tahoe II, krævede dette også nogle tilføjelser/ændringer i koden, som tog en del tid at gennemskue. Det hele handlede om at få touch fokus på paneler og knapper, hvilket ikke var så ligetil. Man kunne foranlediges til at tro, at det var muligt at initialisere applikationen med kaldet. Touch.Initialize(KitchenCommander), og derved ville touch så virke for hele applikationen, men dette var ikke tilfældet. For at få touch fokus på et panel, skal panelet fjernes og tilføjes igen for at kunne modtage inputs. Dermed kan panelet få touch fokus, men dette indebærer ikke, at kontrollerne på panelet kan modtage touch inputs. For at kunne opnå dette, skal kontrollerne tilføjes til panelet, lige efter de hver især er erklæret. Altså virker touch på TahoeII og MF en smule ulogisk opbygget, som forhåbentligt bliver bedre i en fremtidig opdatering af MF eller Tahoe II. Endvidere har vi savnet flere detaljer om exceptions, da man ofte kun får smidt et exception-navn og et stacktrace i hovedet, hvilket ikke altid er tilstrækkeligt med hjælp. Ud over mærkværdigheder i GUI design, har resten virket relativt logisk. Vi har flere gange manglet funktioner og klasser, hvilket har krævet, at vi har måttet lave vores egne. Dette var vi dog også forberedte på, da frameworket som sagt har mindre indbygget funktionalitet, end vi er vant til. Når den manglende funktionalitet er implementeret, er MF faktisk et behageligt framework at arbejde i, da man kan anvende det, stort set som man plejer. Intellisense er dog savnet, da det er en feature, som højner skrivehastigheden. Dertil skal det dog siges, at Microsoft har formået at integrere MF i VS2008 på intuitiv vis, så det er let at debugge og køre ens applikation på en enhed uden de store problemer. Generelt er det rart at kunne tilgå hardware fra et højt abstraktionsniveau. Side 13 af 18

14 9 Brugergrænseflade Brugergrænsefladen på Kitchen Commanderen er opbygget af flere paneler, der kan navigeres imellem med enten touch eller Tahoe II kortets knapper. Et hovedpanel, som ikke er visuelt, indeholder de 3 paneler, der udgør menuen til Kitchen Commanderen. 9.1 Status Første panel, der ses på Figur 11, er statuspanelet og det primære panel, som man ofte ville anvende ved brug. Dette panel viser status på det overordnede system og består af følgende paneler: Power: I skærmens venstre side vises information om strømforbruget. Her vises nuværende strømforbrug, hvor lang tid kontakten har været tændt og om kontakten er tændt/slukket. Motion: Status på bevægelse vises i skærmens højre side. Her kan tiden siden sidste bevægelse aflæses og en synlig indikation gives, når der detekteres bevægelse (Klappen for øjet fjernes og timer nulstilles). Figur 11. Status panel Total activity: Under de to ovenstående paneler vises den samlede tid, der er gået siden sidste bevægelse og hvor strømforbruget har været over en fastsat tærskel. Altså den tid, der er vigtigst at bide mærke i. Control: Dette panel indeholder to knapper, som brugeren kan interagere med. Knappen til venstre kan bruges til at tænde og slukke for strømmen, og skifter tilstand ved tryk. Resten af GUI en ændres først når strømmen reelt er ændret. Dette gøres for at sikre, at man ikke går med en falsk tryghed om, at strømmen fx er slukket. Til højre er en navigeringsknap, som brugeren kan benytte for at navigere til næste skærmmenu. 9.2 Log Næste panel er log-panelet, som der vist på Figur 12, og viser en oversigt over loggede beskeder fra systemet. Der kan navigeres op og ned via navigationsknapperne eller tilbage til status-panelet med knappen til venstre. Der logges en besked, når der har været inaktivitet ved tændt apparat i et givent tidsrum og brugeren er gjort opmærksom på dette via et advarsels skærm - se næste afsnit. Hvis brugeren reagerer på dette, logges dette også. Hvis ingen reaktion spores inden for et vist tidsinterval, slukkes strømmen og det logges, at brugeren ikke har reageret. Derved kan en hjemmehjælper let danne sig et Figur 12. Log overblik over den ældres vaner. Dette kan hjælpe til at spore tegn på demens og afgøre om det at være tid for den ældre, at komme på plejehjem. Side 14 af 18

15 9.3 Advarsel På Figur 13 ses et billede af den dialog, som vises for brugeren, når der har været inaktivitet ved kogepladen i et vist tidsrum. Den ældre gøres opmærksom på, at kogepladen har været tændt i lang tid uden aktivitet i nærheden. Hvis den ældre er klar over dette og fortsat vil anvende kogepladen, trykkes knappen blot og systemet logger handlingen. Figur 13. Advarsels dialog Side 15 af 18

16 10 Kommunikation Vores intention med KitchenCommander var fra start af, at den skulle kunne kommunikere med både bevægelsessensor og Plogg og reagere ud fra aflæsningerne af disse, hvilket kan ses på Figur 14. Vi har dog været stærkt begrænsede af, at Bluetooth modulet kun kan kommunikere med én enhed af gangen. Vi afprøvede kort muligheden for runtime at skifte Bluetooth forbindelsen imellem detektor og Plogg, men pga. Bluetooth modulets hastighed ved afbrydelse og oprettelse af forbindelse, som ofte tog op til flere minutter (!), valgte vi at simulere en bevægelse via knaptryk. Det skal dog understreges, at denne beslutning bunder i, at vi blev frataget et af vores Tahoe II kort sidst i udviklingsforløbet, og havde derfor ikke mulighed for at teste systemet med bevægelsessensor tilkoblet via Bluetooth. Figur 14. Ideelt deployment diagram Fra KitchenCommander skulle der også sættes en smule op, for at få den til automatisk at forbinde til Plogg/bevægelsessensor. Dette klarede vi, med hjælp fra følgende AT kommandoer fra Bluetooth modulets manual [6]: 1. ATRO: Opsætning af modul til master role 2. ATD0: Nulstilling af evt. tidligere indkodet adresse 3. ATD=xxxxxxxxxxxx: Indkodning af ny adresse på klient (12 hex cifre) 4. ATO0: Enable auto connect til en defineret adresse. 5. ATD?: Returnerer indkodet adresse - tjek om ny adresse er gemt Side 16 af 18

17 11 Resultater Som før nævnt har vi kun haft ét Tahoe II til rådighed i den sidste tid af projektforløbet. Dette har medført, at de opstillede Use Cases ikke kan testes i deres fulde udstrækning. Vi har dog ved hjælp af simulering af bevægelsessensor gjort det muligt at teste systemet. Der er opnået Bluetooth kommunikation mellem de forskellige enheder, og den modtagne data behandles og vises korrekt. Den færdige løsningsmodel svarer i store træk til den løsningsmodel, der er illustreret på Tidligt sekvensdiagram -Figur 3 i starten af rapporten. Den umiddelbare forskel er at bevægelses sensoren ikke bliver pollet, men selv sender en besked til Kitchen Commanderen, når den har registreret bevægelse. 12 Konklusion Det ønskede system er i store træk blevet implementeret som ønsket. Projektets krav var, at der skulle inddrages et Tahoe II board, og det er opfyldt, i og med der bruges 2 af slagsen. I udarbejdelsen af Bluetooth bevægelses-sensor er der udført hardware design. Flere forskellige Bluetooth moduler er blevet afprøvet, og desværre er de fleste som nævnt ikke kommet til at virke. Der er dog fundet en kommerciel adapter, der muliggør kommunikation mellem Kitchen Commanderen og de perifere Bluetooth enheder. Dette medførte dog nogle andre problemer, i form af at det benyttede BT moduls reaktionstid, men vi fandt dog en løsning på det. Der er designet en grafisk brugergrænseflade, der betjenes via touch og/eller fysiske knapper. Den viser bl.a. det nuværende strømforbrug, hvornår der sidst er detekteret bevægelse, samt system-loggen. Der er implementeret logik, der styrer input og output fra de perifere Bluetooth enheder, så vel som input fra brugeren. Alt i alt har vi været godt tilfredse med at udvikle i MF til Tahoe II, hvorimod hele Bluetooth delen har været knap så positiv. Vi har opnået en masse erfaringer i kraft af de problemer, der er opstået, og løsninger, der er lavet, og disse vil sikkert kunne bruges til fremtidige udviklingsprojekter. Side 17 af 18

18 13 Referencer 1. Prevention of Accidents through Pervasive Power Management + video; se vedlagt CD 2. Asus Eee Top; 3. Plogg; 4. Motion Sensor AMN31111; se vedlagt CD 5. IC HCF4049UBE; se vedlagt CD 6. Rayson BTM-222; se vedlagt CD 7. Sparkfun WRL-08461; se vedlagt CD 8. LM-058; se vedlagt CD Side 18 af 18

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

ITWEM1. Home Management System. Udarbejdet af: Mads Michelsen (04200) Morten Engberg (04268) Sune Hedetoft (03800) Dato: 4.

ITWEM1. Home Management System. Udarbejdet af: Mads Michelsen (04200) Morten Engberg (04268) Sune Hedetoft (03800) Dato: 4. ITWEM1 Home Management System I2C Temp. Sensor GPIO Tænd/Sluk Sensor SPI Alarm Bluetooth Udarbejdet af: Mads Michelsen (04200) Morten Engberg (04268) Sune Hedetoft (03800) Dato: 4. juni 2009 Ingeniørhøjskolen

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Trivselsskærmen careplan

Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan Trivselsskærmen careplan er en tablet-løsning målrettet ældreplejen, der kan skabe stor værdi for borgere og personale i ældreplejen. careplan er skalerbar

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere