INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr Rev. R05 / Oktober 2005

2 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG Standardudførelse GENEREL INFORMATION Anvendelse Begrænsninger Konstruktion Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.m Driftsprincipper TEKNISKE DATA Tekniske specifikationer Typeskilt Målskitser Kapacitetstabel Sikkerhedsanordninger Lydniveau MONTERING Montering af DDM Transportafstande Demontering Tilslutning Betjening Driftstart Drift Driftstop Indstillinger FEJLSØGNING Fejl i transportsystem Maskinen giver fejlmeddelelse Logbog Statistik Input-Output Temperaturer VEDLIGEHOLDELSE Tømning af tørrebeholderen Rengøring af tørrebeholder og injektor Rengøring af luftudskiller Filtre Udskiftning af luftfiltre Slanger og pakninger REPARATION Udskiftning af styring Udskiftning af tørrevarmelegeme Udskiftning af affugtningsaggregat Udskiftning af kugler i ventilenhed Udskiftning af blæsere 46

3 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Udskiftning af net i luftudskiller Udskiftning af køler Udskiftning af kølerør Udskiftning af motor for skifteventil Udskiftning af regenereringsventil Udskiftning af printkort i niveaukontrol (Se også 8.2.2) Udskiftning af motor/gear for niveaukontrol (Se også 8.2.2) Udskiftning af kontaktor -8K5 eller -8K TILBEHØR Tilbehørsliste Montering af tilbehør 58 A EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 69 Bilag B DIAGRAM

4 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side LEVERINGSOMFANG 1.1 Standardudførelse DDM60-IV DDM120-IV DDM180-IV R2323_R01 Pos. Stk. Benævnelse LT. nr.: 1 1 Mask, DDM Rørsæt, for 1 mask. bestående af Spændebånd, 26-38mm Spændebånd, 32-44mm Slange, suge, ø38, antistatisk Slange, suge, ø32, antistatisk Luftudskiller DDM Transportrør, øvre, DDM Slangebånd (for holder, sugerør) Holder, sugerør (ikke vist) 1 Manual

5 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side GENEREL INFORMATION 2.1 Anvendelse DDM er en mobil tørlufttørrer, konstrueret til kontinuerlig tørring af frit flydende plastråmaterialer i granulatform. DDM leveres som standard med hjul og kan placeres ved siden af forarbejdningsmaskinen (-maskinerne), som skal forsynes med tørret råmateriale. DDM leveres som standard med automatisk tørluft-materialetransport til én forarbejdningsmaskine og kan desuden leveres med transportsystem til to forarbejdningsmaskiner. DDM er konstrueret til tørring af hygroskopiske og ikke hygroskopiske råmaterialer samt regenerat i temperaturområdet C med en afvigelse på +/- 2 C. DDM kan også leveres i en HT/LT (højtemperatur/lavtemperatur) udførelse, som kan tørre i temperaturområdet C. På grund af den meget nøjagtige temperaturstyring og en dugpunktstemperatur på bedre end -30 C kan restfugtigheder på mindre end 0,02% opnås. (HT/LT 0,002%). Se i øvrigt tilbehørsafsnit Begrænsninger Apparatet må ikke anvendes til andre formål end det angivne. Apparatet kan ikke anvendes til materialer i pulver- eller væskeform eller til levende væsner. For at kunne arbejde i kontinuerlig drift skal DDM udrustes med automatisk vakuumtransportør på låget. VIGTIGT! Indehaveren og/eller den person, der er ansvarlig for tilslutning og idriftsættelse af apparatet, skal sikre, at installation af apparatet sker i henhold til de i denne manual foreskrevne krav. Det skal samtidig sikres, at installationen er udført i henhold til sikkerhedsforskrifterne, og at den opfylder de lokale myndigheders krav. Apparatet må kun betjenes af en kvalificeret operatør i overensstemmelse med korrekte procedurer. Hvis apparatet betjenes af uautoriseret eller ukvalificeret personale og dette medfører skader, eller indehaveren lader tredjemand betjene apparatet på hans vegne, vil alle krav, der er omfattet af produktgarantien være at betragte som annulleret og ugyldige. Retten til at udføre ændringer i apparatets udformning er forbeholdt Labotek eller en af Labotek udpeget repræsentant, dette dog uden at Labotek påtager sig nogen ændringsforpligtelser, heller ikke for allerede leveret udstyr. Indholdet i denne manual er baseret på vor nuværende viden og har til formål at give en general information om produktet og dets anvendelse. Manualen giver ikke en videregående og specifik beskrivelse af produktets egenskaber eller dets forskellige anvendelsesområder.

6 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 5 Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder. 2.3 Konstruktion DDM (Desiccant Dryer Mobile) Den mobile tørlufttørrer DDM arbejder i et lukket kredsløb og er forsynet med to tørremiddelbeholdere (16)(17) til affugtning af luften før brug. Den ene tørremiddelbeholder vil altid være indkoblet i tørrekredsløbet, medens den anden vil være under regenerering eller i venteposition for indkobling i tørrekredsløbet. DDM arbejder efter adsorptionstørringsprincippet, hvilket betyder, at vandmolekylerne passerer et vandadsorberende stof (tørremidlet), som optager vandmolekylerne og under regenerering igen frigiver disse. Tørremidlet, der anvendes i DDM, kaldes molecularsive. Det har en stor overflade, som vandmolekylerne kan sætte sig fast på. Fjernelse af vandet fra tørremidlet sker ved opvarmning (regenerering). Hele adsorptions- og regenereringsprocessen sker uden kemisk omdannelse af tørremidlet, og tørremidlet har derfor lang levetid. Forringelsen af tørremidlet sker alene ved, at tørremidlets overflade tilsmudses af olie, additiver, støv m.m. Derfor er tørremidlet i DDM beskyttet af et effektivt støvfilter, der nemt kan vedligeholdes, renses og skiftes. Pos. Beskrivelse (1) Tørrebeholder med volumen 60, 120 eller 180 liter (2) Mikroprocessorstyring (3) Automatisk transportsystem for tørret råmateriale, bestående af injektor (3), transportrør (26) og luftudskiller (5) (6) Affugtningsaggregat med to tørremiddelbeholdere R1059

7 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 6 Nem betjening På styringens funktionstaster er benyttet internationale, letforståelige standardsymboler. Vedligeholdelsesstederne er let tilgængelige. Kompakt konstruktion Bundrammen bruges både som køleramme og bærende element. En enkel og kompakt ventilenhed sikrer økonomisk drift og en stabil tørreproces. Sikkerhed For at undgå utilsigtet justering af tørretemperaturen under tørreprocessen, kan mikroprocessorstyringen låses elektronisk med en kode. DDM er udstyret med overtemperaturalarmsystem, der i tilfælde af overtemperatur straks standser maskinen og giver alarm. Alarmlampe kan leveres som tilbehør (se tilbehørsliste). En undertemperaturalarm udløses, hvis tørretemperaturen er lavere end den indstillede værdi med utilstrækkelig tørreeffekt til følge. Driftssikkerhed En microprocessorstyret kabinetkøler sikrer styringen mod overophedning (starter ved ca. 50 C i styreskabet). Tilpasning til individuelle behov Med et i mikroprocessorstyringen indbygget ur kan opstart af tørreprocessen forudindstilles. Endvidere er DDM forberedt for en række forskellige tilbehørsdele, der løbende udvides i takt med de stigende - og vidt forskellige - krav, DDM stilles overfor. Se afsnit Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.m. EN / IEC IEC AT - Anvisning nr Direktiv nr. 73/23/EØF (lavspændingsdirektivet) Direktiv nr. 89/336/EØF ændret ved direktiv nr. 92/31/EØF (EMC-direktivet) Direktiv nr. 89/392/EØF ændret ved direktiv nr. 91/368/EØF (maskindirektivet). 2.5 Driftsprincipper Tørring (Fig. R1059, afsnit 2.5.2) Tørreluften cirkuleres i et lukket kredsløb ved hjælp af tørluftblæseren (7). I en af de to tørremiddelbeholdere (8) eller (9) tørres luften, og dugpunktstemperaturen sænkes til ca. -30 C. Ved hjælp af tørluftvarmelegemet (10) opvarmes tørreluften til den ønskede tørretemperatur, før den via luftfordeleren (189) effektivt fordeles i tørrebeholderen (1). Efter at tørreluften har opvarmet råmaterialet og omdannet fugten til vanddampe, returneres denne via støvfilteret (11) til blæseren (7). Den fugtige luft afkøles i maskinens bundramme (12), umiddelbart før den sendes igennem en af tørremiddelbeholderne (8) eller (9), hvor fugten opsuges. På HT/LT modeller afkøles luften i køleren (13).

8 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Regenerering DDM har 2 tørremiddelbeholdere (8) og (9) med molecularsieve til affugtning af tørreluften, hvoraf den ene af beholderne altid er indkoblet i tørrekredsløbet, mens den anden enten regenereres i regenereringskredsløbet eller, som fuldt regenereret, er i stand-by. Regenereringen sker, ved at varm luft passerer gennem tørremiddelbeholderen (8) eller (9). Regenereringsblæseren (14) suger omgivende luft via indsugningsfilteret (15) til regenereringsvarmelegemet (16) eller (17), hvor luftens temperatur hæves til ca. 240 C. Den i tørremiddelbeholderen adsorberede fugt fordampes og drives som vanddamp ud i den omgivende luft. I den sidste del af regenereringscyklussen udkobles regenereringsvarmelegemet (16) eller (17), og idet regenereringsventilen (18) skifter, recirkuleres luften i et lukket kredsløb. Dette gøres for at nedkøle tørremidlet via en køleramme (19) og opnå at sænke dugpunktstemperaturen til ca. -30 C. På HT/LT-modellerne er kølerammen (19) vandkølet. På både til- og afgangen for tørremiddelbeholderne (8) og (9) er monteret automatiske, dobbeltvirkende ventilenheder (20) og (21), som sikrer, at den ene tørremiddelbeholder altid er indkoblet i tørrekredsløbet, og den anden i regenereringskredsløbet. Tørremiddelbeholderne skifter for hver 90 min. Den nødvendige tid til regenerering af en tørremiddelbeholder afhænger af den mængde fugtighed, der er optaget, og styres af en termostat: Regenereringsføleren (22), monteret på regenereringskredsløbet afgangsrør. R Transport I takt med forarbejdningsmaskinens forbrug transporteres råmateriale automatisk op i maskintragten, idet en del af tørreluften fra blæseren (7) ledes uden om til injektoren (3), hvor det tørrede råmateriale ved hjælp af injektorvirkningen suges ud af tørrebeholderen. Injektoren er justerbar og kan indstilles i overensstemmelse med granulatets form og stør-

9 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 8 relse. Den er således designet til også at transportere de fleste typer regenerat. Fra injektoren (3) blæses råmaterialet til luftudskilleren (5), som enten placeres i maskintragten eller monteres ved hjælp af speciel mellemflange direkte på forarbejdningsmaskinens snekkeåbning. Transporten af råmateriale startes ved at åbne skydespjældet (23) monteret i luftudskilleren, så hullet i spjældet ikke kan ses, hvorved der åbnes for passage af transportluft fra materialeslangen (24) til returluftslangen (25). Transporten stopper automatisk, når der er fyldt op med råmateriale, og der blokeres for passage af transportluft mellem (24) og (25).

10 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side TEKNISKE DATA 3.1 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer DDM 60-III DDM 120-III DDM 180-III Tilslutningsstrøm 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V Installeret effekt [kw] 8,6/9,0 9,0/9,3 9,0/9,5 Blæsermotor, tørring: 3-faset 50/60 Hz [kw] 1,1/1,4 1,5/1,9 1,5/1,9 Luftmængde m³/h 50/60 Hz 36/43 100/ /120 Vandsøjle mm 1400/ / /2880 Blæsermotor, regenerering: 3-faset 50/60 Hz [kw] 0,37/0,44 0,37/0,44 0,37/0,44 Dugpunkt [ C] Varmelegeme tørring [kw] 2,5/2,5 3,5/3,5 3,5/3,5 Varmelegeme regenerering [kw] 2x3,5/3,5 2x3,5/3,5 2x3,5/3,5 Effektforbrug [kw] 1,8-2,4 2,0-2,6 3,5-4,5 Lydniveau, [db (A)] Råmaterialebeholder Kapacitet [l] Transportslange, indvendig diameter [mm] Transportslange, længde [m] 2,5 2,5 3,5 Returslange, indvendig diameter [mm] Returslange, længde [m] Luftudskiller [stk.] Tilslutningskabel [m] Nettovægt [kg] Forsendelsesvægt [kg] Forsendelsesmål [mm] 1200x800x x800x x800x2120 Forsendelsesvolumen [m³] 1,63 1,63 2,04 Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes. 3.2 Typeskilt Serienummeret består af en kode (A) (B), et typenummer (C) og et løbenummer (D). Se figur R2318_R01 A) Beskriver årstallet for hvornår maskinen er produceret. Eks. 03 = 2003

11 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 10 B) Det første bogstav beskriver maskinens kendetegn. S Standard apparater. K Speciel udførelse af kundeønske L Lavtemperatur udgave (under 60 C) H Højtemperatur udgave (over 140 C) Andet bogstav angiver maskinindex, d.v.s. den aktuelle version. Ved mærkning af El-styringer gælder følgende betydning af de to bogstaver: EX = Speciel mærkning for separat styring. ES = Speciel mærkning for erstatningsstyring. Skitse R2318_R00 C) Typenummeret består af tre cifre, der karakteriserer maskintypen: DDM 60-IV 660 DDM 120-IV 570 DDM 180-IV 680 D) Løbenummeret er et firecifret tal, der henviser til maskinens eksakte produktionsnummer.

12 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Målskitser R1061_R01

13 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Kapacitetstabel Råmateriale Anbefalet tørretid i timer Anbefalet tørretemp. C Tørrekapacitet kg/h ved litervægt 0.6 DDM 60-IV DDM 120- IV DDM 180- IV ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol PA Polyamid 6/6.6/ PA Polyamid 11/ PBTP Polybutylenterephtalat PC Polycarbonat PE Polyethylen PE Polyethylen, sort PEC Polyestercarbonat PEEK Polyetheretherketon PEI Polyetherimid PET Polyethylenterephtalat PETG Polyethylenterephtala-glykol PETP Thermoplastik polyester PI Polyimid PMMA Methylmethylmethacrylat POM Polyacetal PP Polypropylen PPO Polyphenylenoxid PPS Polyphenylensulfid PPSU Polyethersulfon PS Polystyrol PSU Polysylfon PUR Polyurethan PVC Polyvinylklorid SAN Styrol Acrylnitril SB Styrolbutadien (PS slagfast) TPE Termoplastisk elastomer TPR Termoplastisk gummi Det anbefales altid at spørge den pågældende råvareleverandør til råds angående tørretid og tørretemperatur for et materiale, hvilket også gælder for ikke anførte materialer. Ved tørretemperaturer over 140 C eller under 60 C kan kun HT/LT udgaver benyttes. Værdierne i ovenstående kapacitetstabel er vejledende og baseret på tørring af de enkelte materialer ned til en restfugtighed på 0,02%, dog varierende alt efter materialetype. Kapaciteterne er baseret på en generel litervægt på 0,6 med undtagelse af PE og PETG, hvor litervægte på henholdsvis 0,55 og 0,85 danner basis. Det oprindelige fugtindhold i materialet samt eventuelle tilsatsmidler kan forlænge tørretiden og dermed reducere de angivne kapaciteter.

14 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Sikkerhedsanordninger Der er 3 brandsikringer (bimetal termistorer) på maskinen. 2 brandsikringer på affugtningsaggregatet og 1 på varmelegemerøret for tørreluft. Som ekstra tilbehør kan der yderligere leveres en separat overtemperatursikring. Se afsnit 8.0. Advarsel Afgangsrøret X for regenereringsluften må ikke blokeres eller forsynes med slange eller rør for bortledning af regenereringsluften, da dette kan afstedkomme overophedning af apparatet pga. modstand i slange eller rør. Se afsnit Lydniveau R1596_R01 Lydniveau db (A) i henhold til DS/ISO 3746: DDM60-IV DDM120-IV DDM180-IV

15 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side MONTERING 4.1 Montering af DDM 1. Kontroller, at det leverede DDM-tørreapparats spænding og frekvens er i overensstemmelse med den installerede spænding og frekvens. Spænding og frekvens kan læses på typeskiltet på siden af DDM tørreren. 2. Tørreapparatet er leveret med standard forsyningskabel på 3 m, som monteres med godkendte stik (indgår ikke i Labotek levering). 3. Monter transportrøret (26). 4. Monter materialeslange (24) på transportrøret (26). 5. Monter returluftslange (25) på patronfilter (11). 6. Monter dernæst luftudskilleren (5) på slangerne (24) og (25), således at materialeslangen er monteret på slangestudsen i midten (32 mm). 7. Monter luftudskilleren (5) i maskintragt eller specialflange. 8. For at sikre effektiv transport af tørret råmateriale til forarbejdningsmaskinen, skal DDM tørrerens øverste del af materialerøret være placeret højere end materialerørets luftudskiller, således at den fleksible slange har et jævnt fald til for eksempel forarbejdningsmaskinens maskintragt. 9. For yderligere montering af diverse tilbehørsdele, se afsnit Forbindelse til udsugningsanlæg Forbindelse til udsugningsanlæg kan lade sig gøre under forudsætning af, at dette altid er i drift, at forbindelsen ikke er under Ø 62 mm, samt at udsugningsanlæggets kapacitet ikke er under 100 m³/h med 20 mm vandsøjle pr. tilsluttet DDM.

16 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 15 R1064_R Transportafstande DDM bør placeres umiddelbart ved siden af forarbejdningsmaskinen (maskinerne) i en afstand af 2 til 3 m. Alternativt kan DDM anvendes til tørring af råmaterialer til flere forarbejdningsmaskiner og flyttes rundt efter behov. Se opstillingsskitser, R1064, afsnit Demontering 1. Sluk for hovedafbryder 2. Tag stikket ud 3. Afmonter evt. kølevandsslanger 4. Afmonter luftudskiller fra produktionsmaskine. 4.4 Tilslutning 1. DDM placeres umiddelbart i nærheden af den forarbejdningsmaskine, som skal forsynes med tørret råmateriale. 2. Tilslut maskinen til el-installationen. 3. Såfremt DDM er leveret som LT/HT model, vil den være forsynet med køler, som kræver vandtilslutning. Vandtilgang (27) og vandafgang (28) (1/2 RG). Max. tryk: 6 bar. Vandmængde: 250 l/h

17 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 16 Kølevandstemperatur ind/ud: 15/40 C R Anbring luftudskilleren (5) på produktionsmaskinen, fx i tilslutningsflangen (29). R1064, afsnit Betjening Når maskinen tændes på hovedafbryderen, vil den i de første 10 sek. vise et startbillede med information om programversion. Betjeningen er opbygget som et menusystem, hvor der er genveje til de mest basale funktioner som indstilling af tørretemperatur, tørretid og start/stop for tørring. En komplet oversigt over menusystemet findes i afsnit Alle indstillinger huskes i en permanent hukommelse. Der skal derfor kun ændres parametre, når der skiftes materiale. Tørretemperatur og tørretid vises altid i displayet. Værdierne ændres ved at trykke på ur- (-UR-) eller termometersymbolet (-Termometer-) og værdien ændres med piletasterne. Når der trykkes -ENTER- gemmes værdien, og der returneres til normal visning. Sluk aldrig maskinen på hovedafbryderen før den er nedkølet, da dette kan føre til udløsning af den indbyggede sikkerhedstermostat. Sluk altid først maskinen på knappen -DRIFT ON/OFF-. Efter afsluttet regenerering og nedkøling med afkølingsfasen via styringen, kan maskinen slukkes på hovedafbryderen. Stop via -DRIFT ON/OFF- sikrer at maskinen kan færdiggøre igangværende regenerering, og dermed at en efterfølgende driftsstart bliver optimal Betjeningspanel Maskinen betjenes via nedenstående tastatur med et fire liniers display.

18 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 17 esc Beskrivelse af knappernes funktion: Funktionsbeskrivelse Se endvidere kapitel Tænd/sluk knap (-DRIFT-ON/OFF-): Ved tryk på denne, skiftes der mellem drift on og drift off. I displayet vises om maskinen er tændt eller slukket. Ur knap (-UR-): Ved kort tryk på denne kan tørretiden indstilles. Når den indstillede tørretid er nået giver maskinen alarm. Hvis man ikke ønsker alarm, indstilles tørretiden til nul. Et langt tryk låser/låser op for indstilling af maskinen (se afsn ) Termometer knap (-TERMOMETER-): Ved tryk på denne kan tørretemperaturen indstilles. Temperaturen kan indstilles i intervallet 60 til 140 grader. Menu knap (-MENU-): Har to funktioner. Kortvarigt tryk giver adgang til kvikmenuen, hvorfra transportsystemet kan styres. Ved langt tryk fås adgang til menusystemet. Hvis man ønsker at forlade menusystemet, trykkes der på -MENU- knappen igen. Ligeledes vil menusystemet forlades efter et stykke tid uden betjening. Ved normal visning vil tryk på -PIL OP-, vise driftstatistik. Endnu en -PIL OPviser status på ind- og udgange. esc -ESC--knap (-ESC-): I menusystemet hoppes et niveau baglæns ved tryk. Hvis en værdi er ved at blive ændret fortrydes ændringen ved at trykke -ESC-. Når

19 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 18 hovedmenuen vises, vil tryk på -ESC- tasten skifte til logbogen. Se kapitlet hændelseslog for yderligere informationer. -ENTER-: Denne tast har 2 funktioner 1. Vælger menupunkt 2. bekræfter ændring af værdi. Piletaster benyttes sammen med -ENTER- og -ESC-, til at navigere i menusystemet. Ændrer dataværdier. Hvis knappen holdes nedtrykket i længere tid sker ændringen hurtigt. Display Displayet viser normalt maskinens aktuelle tilstand som beskrevet nedenfor. Linie 1: Klokkeslet og fejlmeddelelser Linie 2: Tilstand. fx. Regenerering, Tørring, Timer: man 06:00 Linie 3: Indstillet tørretemperatur Linie 4: Materialetørretid Indstilling af materialetørretid Ved kort tryk på -UR- kan materialetørretiden indstilles med piletasterne i området 0 til 1440 minutter. Når der trykkes på -ENTER--tasten gemmes værdien, og der returneres til normal visning. Indtastning kan fortrydes ved tryk på -ESC--tasten. Tørretidstimeren begynder at tælle fra 0, når maskinen påbegynder den første tørring efter, der er blevet tændt for maskinen. Når den indstillede tid er nået, gives der alarm i display og med eventuelt tilsluttet alarmblink. Alarmen kvitteres ved tryk på -ENTER--tasten Indstilling af tørretemperatur Ved kort tryk på -TERMOMETER-tasten kan tørretemperaturen indstilles med piletasterne i området 60 til 140 C. En indbygget PI-regulator sikrer, at den indstillede temperatur holdes konstant. Når maskinen skifter tørremiddelbeholder og under transport til DH beholder kan der kortvarigt forekomme oversving i temperaturen. Hvis der under tørring indstilles en temperatur lavere end den aktuelle, vil maskinen stoppe. Herved sikres materialet mod for høje temperaturer. Temperaturvisning Temperaturen vises normalt i ºCelcius. Temperaturen kan vises i Fahrenheit ved at trykke Menu; tørrer; temperatur og vælge enten Celcius eller Fahrenheit. I Fahrenheit er temperaturområdet 140ºF til 284ºF Tænd / sluk Når der tændes på hovedafbryderen, vises et startbillede med oplysning om versionsnummer. Når startbilledet er forsvundet, kan tørring startes (driftstilstand drift on) ved tryk på -DRIFT ON/OFF-. I displayets anden linie vises: Tændt

20 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 19 Når maskinen tørrer, vil et tryk på -DRIFT ON/OFF- knappen bringe maskinen i en nedkølingsfase. Når alle temperaturer har nået et sikkert niveau, afbrydes for luftblæseren. Hvis en regenerering er igang, gøres denne færdig, inden maskinen går over i drift off tilstand Materialetransport Maskinen har indbygget mulighed for at styre materialetransport til DH-beholderen. Transportsystemet kan via menuen tændes og slukkes uafhængigt af driftstilstanden for tørreren. Herved er det muligt at fylde en DH-beholder, selv om tørreren er i drift off tilstanden. Når maskinen tændes på hovedafbrydereen, husker den tilstanden for transportsystemet fra den blev slukket. Ratio-Selector (option) Styringen er forberedt til at styre en Ratio-Selector som kan placeres på transport til DHbeholder (se også 8.2.7). Ratio-Selectoren behøver derfor ingen selvstændig styring. Hvis Ratio-Selectoren er installeret, vil indstilling af Ratio-Selectoren ligge i menuen transport; til tørrehebolder ;ratio selector. Herfra kan forholdet stilles og ratio selectoren kan tændes/slukkes (se også afsn ). Ved transport, opdeles transporttiden i to faser. I første fase transporteres nyvare (fra spor 1, fig b), og i anden fase transporteres regranulat (fra spor 2). F.eks. hvis transporttid er 10 s. og forhold er 30%, vil der for hver transportcyklus før blive transporteret nyvare i 3 s. og regranulat i 7 s. Hvis mix anvendes vil transportcyklussen først blive opdelt i et antal (angivet i mix) delintervaller med samme længde. Hver af disse delintervaller opdeles i nyvare og regranulat faser. På denne måde kan man opnå en bedre blanding af de to materialer. Sæt mix til 1 for normal funktion og forøg mix for at opnå bedre blanding. Bemærk at transportkapaciteten vil falde med stigende antal mix. Eksempel: transporttid 20 s 20 s forhold 70 % 70 % mix 1 2 Transporttid Nyvare 14 s 7 s Regranulat 6 s 3 s Nyvare 7 s Regranulat 3 s Indstillinger for Ratio-Selector tilstand: Vælger om ratio-selectoren skal være aktiv. forhold : Indstiller forholdet mellem nyvare og regranulat, i intervallet 0-100% mix: Antallet af mix, der skal udføres for hver transportcyklus (1-100) Indstillinger for transport til DH beholder I menuen transport; til tørrebeholder kan parametre for transport til DH-beholderen indstilles: transporttid: sekunder.

21 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 20 blow back før: blow back efter: 0-20 sekunder sekunder Blow back (renblæsning) før og efter transport: Den tid blæseren skal blæse luft den modsatte retning, for at rense filteret. Ved ikke-støvfrie materialer er det normalt nok at anvende renblæsning efter. transport signal: vælger om materialetransport skal aktiveres af Øvre, midter eller nedre niveaukontrol efterløbstid: angiver den tid som transportmotoren skal have til at stoppe, før motorretning ændres. Fabriksindstillingen på 10 s. er anvendelig både for PGT 4 og PGT 61. Der kan tilsluttes op til 4 niveaukontroller, hvorraf 3 benyttes til niveaukontrol i forbindelse med transport til DH beholder. Den sidste benyttes udelukkende til alarm, som fremkommer i displayet (beholder niveau lavt) og på alarmlampe (option). Normalt er der kun én niveaukontrol monteret (øvre niveau), ekstra niveaukontroller er option. Start/stop af transport til DH beholder styres via kvikmenuen (se afsn ) Kvikmenu. Ved kortvarigt tryk på -MENU-, aktiveres kvikmenuen (se nedenstående figur ), som giver nem adgang til transportsystemets funktioner. Transport til DH < Markøren < angiver det aktuelle menupunkt, og kan flyttes op og ned med piletasterne. Lige til venstre for markøren er der et symbol, som angiver om menupunktet er aktivt eller inaktivt. Indstillingen ændres ved at taste enter Transport til DH Transport til beholder er slået fra (der vil ikke blive transportert materiale til beholder). Transport til beholder er slået til Password Det er muligt via en kode at beskytte styringen mod uautoriseret ændring af indstillinger. Når maskinen er låst, er det kun muligt at tænde/slukke for tørreren og tænde/slukke for transport til DH beholder; alle andre indstillinger vil være spærret.

22 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 21 Aktivering og dekativering af nøglefunktion. Nøglefunktionen er fra fabrikken deaktiveret. For at aktivere nøglefunktionen skal man vælge sig en fire-ciffret kode. Denne kode indtastes i menuen kode. Nu er nøglefunktionen aktiveret, og styringen skal låses op for at foretage ændringer indstillingerne (se afsnittet Brug af nøglefuntion nedenfor). Hvis man ønsker at deaktivere nøglefunktionen indtastes 0000 i menuen kode. Herefter vil det ikke længere være nødvendigt at indtaste en kode for at ændre i indstillingerne. Brug af nøglefunktion Når nøglefunktionen er aktiveret, skal maskinen låses op for at man kan få adgang til at ændre indstillingerne. En stjerne (*) i øverste venstre hjørne af displayet indikerer om maskinen er låst. Maskinen låses op ved et langt tryk på -UR-, efterfulgt af indtastning af koden. Når koden er indtastet, forlades lås op skærmen med -ESC-. Nu er styringen låst op, og man kan ændre instillingerne. Styringen låses automatisk igen efter 2 minutter i oversigtsbilledet uden tryk på tasterne. Ønsker man at låse maskinen manuelt gives et langt tryk på -UR-, indtil stjernen fremkommer øverst til venstre i displayet. Hvis koden glemmes I tilfælde af at koden glemmes, kan koden 9137 anvendes Timerfunktion Dato/Tid: Styringen har et indbygget ur, der viser ugedag, dato og klokkeslet i displayets 1. linie, som står i denne rækkefølge ugedag (3 bogstaver), dato (dag/måned/år) og tid (timer:minutter). Uret kan stilles i menuen urfunktioner; stil ur Start-ur: I menuen urfunktioner; start-ur kan maskinen sættes til at tænde på et forudbestemt tidspunkt på udvalgte ugedage. I menuen urfunktioner; start-ur; tidspunkt vælges klokkeslæt for start. I menuen urfunktioner; start-ur; ugedag vælges hvilke dage maskinen skal tænde automatisk. Piletaster skifter mellem til (forbogstavet for ugedagen vises) og fra (vises med _ ) på en ugedag. -ENTER- gemmer valget for ugedagen og springer til næste ugedag. I menuen urfunktioner; start-ur; tilstand vælges om starturet skal være aktivt. Når starturet er aktivt vises dette i displayet under drift off med angivelse ugedag og tidspunkt for næste start. Se nedenstående billede. Eksempel: tor 23/05/02 12:20 Timer fre 06:30 Dry temp set 60 C Drying time 00:00 1. Maskinen skal starte mandag til fredag klokken 06:30

23 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Vælg menuen urfunktioner; start-ur; starttidspunkt. 3. Med piletasterne indstilles timetallet 4. Tast -ENTER- 5. Med piletasterne indstilles minutter. 6. Tast -ENTER- 7. Tilbage med -ESC- 8. -PIL NED- og -ENTER- for at komme til menupunktet ugedag 9. Brug piletaster indtil der står M på første plads og tryk -ENTER- 10. Brug piletaster indtil der står T på anden plads og tryk -ENTER- 11. Gentag til og med fredag 12. Indstil lørdag og søndag på samme vis så der står _ 13. Se nedenstående billede Menu Man MTOTF Tilbage med -ESC PIL NED- og -ENTER- for at komme til menupunktet tilstand 16. Med piletaster vælges tilstanden tændt. 17. Tryk -ENTER- Indstilles timeren til mere end 90 minutter frem i tiden fra indtastningstidspunktet, vil tørreprocessen automatisk starte med en regenereringscyklus. Regenereringen starter 90 min. før det indstillede starttidspunkt for tørring. Uafhængig af regenereringsforløbet startes tørring altid på det programmerede starttidspunkt.

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere