INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr Rev. R05 / Oktober 2005

2 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG Standardudførelse GENEREL INFORMATION Anvendelse Begrænsninger Konstruktion Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.m Driftsprincipper TEKNISKE DATA Tekniske specifikationer Typeskilt Målskitser Kapacitetstabel Sikkerhedsanordninger Lydniveau MONTERING Montering af DDM Transportafstande Demontering Tilslutning Betjening Driftstart Drift Driftstop Indstillinger FEJLSØGNING Fejl i transportsystem Maskinen giver fejlmeddelelse Logbog Statistik Input-Output Temperaturer VEDLIGEHOLDELSE Tømning af tørrebeholderen Rengøring af tørrebeholder og injektor Rengøring af luftudskiller Filtre Udskiftning af luftfiltre Slanger og pakninger REPARATION Udskiftning af styring Udskiftning af tørrevarmelegeme Udskiftning af affugtningsaggregat Udskiftning af kugler i ventilenhed Udskiftning af blæsere 46

3 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Udskiftning af net i luftudskiller Udskiftning af køler Udskiftning af kølerør Udskiftning af motor for skifteventil Udskiftning af regenereringsventil Udskiftning af printkort i niveaukontrol (Se også 8.2.2) Udskiftning af motor/gear for niveaukontrol (Se også 8.2.2) Udskiftning af kontaktor -8K5 eller -8K TILBEHØR Tilbehørsliste Montering af tilbehør 58 A EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 69 Bilag B DIAGRAM

4 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side LEVERINGSOMFANG 1.1 Standardudførelse DDM60-IV DDM120-IV DDM180-IV R2323_R01 Pos. Stk. Benævnelse LT. nr.: 1 1 Mask, DDM Rørsæt, for 1 mask. bestående af Spændebånd, 26-38mm Spændebånd, 32-44mm Slange, suge, ø38, antistatisk Slange, suge, ø32, antistatisk Luftudskiller DDM Transportrør, øvre, DDM Slangebånd (for holder, sugerør) Holder, sugerør (ikke vist) 1 Manual

5 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side GENEREL INFORMATION 2.1 Anvendelse DDM er en mobil tørlufttørrer, konstrueret til kontinuerlig tørring af frit flydende plastråmaterialer i granulatform. DDM leveres som standard med hjul og kan placeres ved siden af forarbejdningsmaskinen (-maskinerne), som skal forsynes med tørret råmateriale. DDM leveres som standard med automatisk tørluft-materialetransport til én forarbejdningsmaskine og kan desuden leveres med transportsystem til to forarbejdningsmaskiner. DDM er konstrueret til tørring af hygroskopiske og ikke hygroskopiske råmaterialer samt regenerat i temperaturområdet C med en afvigelse på +/- 2 C. DDM kan også leveres i en HT/LT (højtemperatur/lavtemperatur) udførelse, som kan tørre i temperaturområdet C. På grund af den meget nøjagtige temperaturstyring og en dugpunktstemperatur på bedre end -30 C kan restfugtigheder på mindre end 0,02% opnås. (HT/LT 0,002%). Se i øvrigt tilbehørsafsnit Begrænsninger Apparatet må ikke anvendes til andre formål end det angivne. Apparatet kan ikke anvendes til materialer i pulver- eller væskeform eller til levende væsner. For at kunne arbejde i kontinuerlig drift skal DDM udrustes med automatisk vakuumtransportør på låget. VIGTIGT! Indehaveren og/eller den person, der er ansvarlig for tilslutning og idriftsættelse af apparatet, skal sikre, at installation af apparatet sker i henhold til de i denne manual foreskrevne krav. Det skal samtidig sikres, at installationen er udført i henhold til sikkerhedsforskrifterne, og at den opfylder de lokale myndigheders krav. Apparatet må kun betjenes af en kvalificeret operatør i overensstemmelse med korrekte procedurer. Hvis apparatet betjenes af uautoriseret eller ukvalificeret personale og dette medfører skader, eller indehaveren lader tredjemand betjene apparatet på hans vegne, vil alle krav, der er omfattet af produktgarantien være at betragte som annulleret og ugyldige. Retten til at udføre ændringer i apparatets udformning er forbeholdt Labotek eller en af Labotek udpeget repræsentant, dette dog uden at Labotek påtager sig nogen ændringsforpligtelser, heller ikke for allerede leveret udstyr. Indholdet i denne manual er baseret på vor nuværende viden og har til formål at give en general information om produktet og dets anvendelse. Manualen giver ikke en videregående og specifik beskrivelse af produktets egenskaber eller dets forskellige anvendelsesområder.

6 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 5 Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder. 2.3 Konstruktion DDM (Desiccant Dryer Mobile) Den mobile tørlufttørrer DDM arbejder i et lukket kredsløb og er forsynet med to tørremiddelbeholdere (16)(17) til affugtning af luften før brug. Den ene tørremiddelbeholder vil altid være indkoblet i tørrekredsløbet, medens den anden vil være under regenerering eller i venteposition for indkobling i tørrekredsløbet. DDM arbejder efter adsorptionstørringsprincippet, hvilket betyder, at vandmolekylerne passerer et vandadsorberende stof (tørremidlet), som optager vandmolekylerne og under regenerering igen frigiver disse. Tørremidlet, der anvendes i DDM, kaldes molecularsive. Det har en stor overflade, som vandmolekylerne kan sætte sig fast på. Fjernelse af vandet fra tørremidlet sker ved opvarmning (regenerering). Hele adsorptions- og regenereringsprocessen sker uden kemisk omdannelse af tørremidlet, og tørremidlet har derfor lang levetid. Forringelsen af tørremidlet sker alene ved, at tørremidlets overflade tilsmudses af olie, additiver, støv m.m. Derfor er tørremidlet i DDM beskyttet af et effektivt støvfilter, der nemt kan vedligeholdes, renses og skiftes. Pos. Beskrivelse (1) Tørrebeholder med volumen 60, 120 eller 180 liter (2) Mikroprocessorstyring (3) Automatisk transportsystem for tørret råmateriale, bestående af injektor (3), transportrør (26) og luftudskiller (5) (6) Affugtningsaggregat med to tørremiddelbeholdere R1059

7 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 6 Nem betjening På styringens funktionstaster er benyttet internationale, letforståelige standardsymboler. Vedligeholdelsesstederne er let tilgængelige. Kompakt konstruktion Bundrammen bruges både som køleramme og bærende element. En enkel og kompakt ventilenhed sikrer økonomisk drift og en stabil tørreproces. Sikkerhed For at undgå utilsigtet justering af tørretemperaturen under tørreprocessen, kan mikroprocessorstyringen låses elektronisk med en kode. DDM er udstyret med overtemperaturalarmsystem, der i tilfælde af overtemperatur straks standser maskinen og giver alarm. Alarmlampe kan leveres som tilbehør (se tilbehørsliste). En undertemperaturalarm udløses, hvis tørretemperaturen er lavere end den indstillede værdi med utilstrækkelig tørreeffekt til følge. Driftssikkerhed En microprocessorstyret kabinetkøler sikrer styringen mod overophedning (starter ved ca. 50 C i styreskabet). Tilpasning til individuelle behov Med et i mikroprocessorstyringen indbygget ur kan opstart af tørreprocessen forudindstilles. Endvidere er DDM forberedt for en række forskellige tilbehørsdele, der løbende udvides i takt med de stigende - og vidt forskellige - krav, DDM stilles overfor. Se afsnit Benyttede standarder, direktiver, anvisninger m.m. EN / IEC IEC AT - Anvisning nr Direktiv nr. 73/23/EØF (lavspændingsdirektivet) Direktiv nr. 89/336/EØF ændret ved direktiv nr. 92/31/EØF (EMC-direktivet) Direktiv nr. 89/392/EØF ændret ved direktiv nr. 91/368/EØF (maskindirektivet). 2.5 Driftsprincipper Tørring (Fig. R1059, afsnit 2.5.2) Tørreluften cirkuleres i et lukket kredsløb ved hjælp af tørluftblæseren (7). I en af de to tørremiddelbeholdere (8) eller (9) tørres luften, og dugpunktstemperaturen sænkes til ca. -30 C. Ved hjælp af tørluftvarmelegemet (10) opvarmes tørreluften til den ønskede tørretemperatur, før den via luftfordeleren (189) effektivt fordeles i tørrebeholderen (1). Efter at tørreluften har opvarmet råmaterialet og omdannet fugten til vanddampe, returneres denne via støvfilteret (11) til blæseren (7). Den fugtige luft afkøles i maskinens bundramme (12), umiddelbart før den sendes igennem en af tørremiddelbeholderne (8) eller (9), hvor fugten opsuges. På HT/LT modeller afkøles luften i køleren (13).

8 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Regenerering DDM har 2 tørremiddelbeholdere (8) og (9) med molecularsieve til affugtning af tørreluften, hvoraf den ene af beholderne altid er indkoblet i tørrekredsløbet, mens den anden enten regenereres i regenereringskredsløbet eller, som fuldt regenereret, er i stand-by. Regenereringen sker, ved at varm luft passerer gennem tørremiddelbeholderen (8) eller (9). Regenereringsblæseren (14) suger omgivende luft via indsugningsfilteret (15) til regenereringsvarmelegemet (16) eller (17), hvor luftens temperatur hæves til ca. 240 C. Den i tørremiddelbeholderen adsorberede fugt fordampes og drives som vanddamp ud i den omgivende luft. I den sidste del af regenereringscyklussen udkobles regenereringsvarmelegemet (16) eller (17), og idet regenereringsventilen (18) skifter, recirkuleres luften i et lukket kredsløb. Dette gøres for at nedkøle tørremidlet via en køleramme (19) og opnå at sænke dugpunktstemperaturen til ca. -30 C. På HT/LT-modellerne er kølerammen (19) vandkølet. På både til- og afgangen for tørremiddelbeholderne (8) og (9) er monteret automatiske, dobbeltvirkende ventilenheder (20) og (21), som sikrer, at den ene tørremiddelbeholder altid er indkoblet i tørrekredsløbet, og den anden i regenereringskredsløbet. Tørremiddelbeholderne skifter for hver 90 min. Den nødvendige tid til regenerering af en tørremiddelbeholder afhænger af den mængde fugtighed, der er optaget, og styres af en termostat: Regenereringsføleren (22), monteret på regenereringskredsløbet afgangsrør. R Transport I takt med forarbejdningsmaskinens forbrug transporteres råmateriale automatisk op i maskintragten, idet en del af tørreluften fra blæseren (7) ledes uden om til injektoren (3), hvor det tørrede råmateriale ved hjælp af injektorvirkningen suges ud af tørrebeholderen. Injektoren er justerbar og kan indstilles i overensstemmelse med granulatets form og stør-

9 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 8 relse. Den er således designet til også at transportere de fleste typer regenerat. Fra injektoren (3) blæses råmaterialet til luftudskilleren (5), som enten placeres i maskintragten eller monteres ved hjælp af speciel mellemflange direkte på forarbejdningsmaskinens snekkeåbning. Transporten af råmateriale startes ved at åbne skydespjældet (23) monteret i luftudskilleren, så hullet i spjældet ikke kan ses, hvorved der åbnes for passage af transportluft fra materialeslangen (24) til returluftslangen (25). Transporten stopper automatisk, når der er fyldt op med råmateriale, og der blokeres for passage af transportluft mellem (24) og (25).

10 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side TEKNISKE DATA 3.1 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer DDM 60-III DDM 120-III DDM 180-III Tilslutningsstrøm 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V 3 ~50/60 Hz 220/380/415/440 V Installeret effekt [kw] 8,6/9,0 9,0/9,3 9,0/9,5 Blæsermotor, tørring: 3-faset 50/60 Hz [kw] 1,1/1,4 1,5/1,9 1,5/1,9 Luftmængde m³/h 50/60 Hz 36/43 100/ /120 Vandsøjle mm 1400/ / /2880 Blæsermotor, regenerering: 3-faset 50/60 Hz [kw] 0,37/0,44 0,37/0,44 0,37/0,44 Dugpunkt [ C] Varmelegeme tørring [kw] 2,5/2,5 3,5/3,5 3,5/3,5 Varmelegeme regenerering [kw] 2x3,5/3,5 2x3,5/3,5 2x3,5/3,5 Effektforbrug [kw] 1,8-2,4 2,0-2,6 3,5-4,5 Lydniveau, [db (A)] Råmaterialebeholder Kapacitet [l] Transportslange, indvendig diameter [mm] Transportslange, længde [m] 2,5 2,5 3,5 Returslange, indvendig diameter [mm] Returslange, længde [m] Luftudskiller [stk.] Tilslutningskabel [m] Nettovægt [kg] Forsendelsesvægt [kg] Forsendelsesmål [mm] 1200x800x x800x x800x2120 Forsendelsesvolumen [m³] 1,63 1,63 2,04 Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes. 3.2 Typeskilt Serienummeret består af en kode (A) (B), et typenummer (C) og et løbenummer (D). Se figur R2318_R01 A) Beskriver årstallet for hvornår maskinen er produceret. Eks. 03 = 2003

11 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 10 B) Det første bogstav beskriver maskinens kendetegn. S Standard apparater. K Speciel udførelse af kundeønske L Lavtemperatur udgave (under 60 C) H Højtemperatur udgave (over 140 C) Andet bogstav angiver maskinindex, d.v.s. den aktuelle version. Ved mærkning af El-styringer gælder følgende betydning af de to bogstaver: EX = Speciel mærkning for separat styring. ES = Speciel mærkning for erstatningsstyring. Skitse R2318_R00 C) Typenummeret består af tre cifre, der karakteriserer maskintypen: DDM 60-IV 660 DDM 120-IV 570 DDM 180-IV 680 D) Løbenummeret er et firecifret tal, der henviser til maskinens eksakte produktionsnummer.

12 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Målskitser R1061_R01

13 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Kapacitetstabel Råmateriale Anbefalet tørretid i timer Anbefalet tørretemp. C Tørrekapacitet kg/h ved litervægt 0.6 DDM 60-IV DDM 120- IV DDM 180- IV ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol PA Polyamid 6/6.6/ PA Polyamid 11/ PBTP Polybutylenterephtalat PC Polycarbonat PE Polyethylen PE Polyethylen, sort PEC Polyestercarbonat PEEK Polyetheretherketon PEI Polyetherimid PET Polyethylenterephtalat PETG Polyethylenterephtala-glykol PETP Thermoplastik polyester PI Polyimid PMMA Methylmethylmethacrylat POM Polyacetal PP Polypropylen PPO Polyphenylenoxid PPS Polyphenylensulfid PPSU Polyethersulfon PS Polystyrol PSU Polysylfon PUR Polyurethan PVC Polyvinylklorid SAN Styrol Acrylnitril SB Styrolbutadien (PS slagfast) TPE Termoplastisk elastomer TPR Termoplastisk gummi Det anbefales altid at spørge den pågældende råvareleverandør til råds angående tørretid og tørretemperatur for et materiale, hvilket også gælder for ikke anførte materialer. Ved tørretemperaturer over 140 C eller under 60 C kan kun HT/LT udgaver benyttes. Værdierne i ovenstående kapacitetstabel er vejledende og baseret på tørring af de enkelte materialer ned til en restfugtighed på 0,02%, dog varierende alt efter materialetype. Kapaciteterne er baseret på en generel litervægt på 0,6 med undtagelse af PE og PETG, hvor litervægte på henholdsvis 0,55 og 0,85 danner basis. Det oprindelige fugtindhold i materialet samt eventuelle tilsatsmidler kan forlænge tørretiden og dermed reducere de angivne kapaciteter.

14 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Sikkerhedsanordninger Der er 3 brandsikringer (bimetal termistorer) på maskinen. 2 brandsikringer på affugtningsaggregatet og 1 på varmelegemerøret for tørreluft. Som ekstra tilbehør kan der yderligere leveres en separat overtemperatursikring. Se afsnit 8.0. Advarsel Afgangsrøret X for regenereringsluften må ikke blokeres eller forsynes med slange eller rør for bortledning af regenereringsluften, da dette kan afstedkomme overophedning af apparatet pga. modstand i slange eller rør. Se afsnit Lydniveau R1596_R01 Lydniveau db (A) i henhold til DS/ISO 3746: DDM60-IV DDM120-IV DDM180-IV

15 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side MONTERING 4.1 Montering af DDM 1. Kontroller, at det leverede DDM-tørreapparats spænding og frekvens er i overensstemmelse med den installerede spænding og frekvens. Spænding og frekvens kan læses på typeskiltet på siden af DDM tørreren. 2. Tørreapparatet er leveret med standard forsyningskabel på 3 m, som monteres med godkendte stik (indgår ikke i Labotek levering). 3. Monter transportrøret (26). 4. Monter materialeslange (24) på transportrøret (26). 5. Monter returluftslange (25) på patronfilter (11). 6. Monter dernæst luftudskilleren (5) på slangerne (24) og (25), således at materialeslangen er monteret på slangestudsen i midten (32 mm). 7. Monter luftudskilleren (5) i maskintragt eller specialflange. 8. For at sikre effektiv transport af tørret råmateriale til forarbejdningsmaskinen, skal DDM tørrerens øverste del af materialerøret være placeret højere end materialerørets luftudskiller, således at den fleksible slange har et jævnt fald til for eksempel forarbejdningsmaskinens maskintragt. 9. For yderligere montering af diverse tilbehørsdele, se afsnit Forbindelse til udsugningsanlæg Forbindelse til udsugningsanlæg kan lade sig gøre under forudsætning af, at dette altid er i drift, at forbindelsen ikke er under Ø 62 mm, samt at udsugningsanlæggets kapacitet ikke er under 100 m³/h med 20 mm vandsøjle pr. tilsluttet DDM.

16 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 15 R1064_R Transportafstande DDM bør placeres umiddelbart ved siden af forarbejdningsmaskinen (maskinerne) i en afstand af 2 til 3 m. Alternativt kan DDM anvendes til tørring af råmaterialer til flere forarbejdningsmaskiner og flyttes rundt efter behov. Se opstillingsskitser, R1064, afsnit Demontering 1. Sluk for hovedafbryder 2. Tag stikket ud 3. Afmonter evt. kølevandsslanger 4. Afmonter luftudskiller fra produktionsmaskine. 4.4 Tilslutning 1. DDM placeres umiddelbart i nærheden af den forarbejdningsmaskine, som skal forsynes med tørret råmateriale. 2. Tilslut maskinen til el-installationen. 3. Såfremt DDM er leveret som LT/HT model, vil den være forsynet med køler, som kræver vandtilslutning. Vandtilgang (27) og vandafgang (28) (1/2 RG). Max. tryk: 6 bar. Vandmængde: 250 l/h

17 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 16 Kølevandstemperatur ind/ud: 15/40 C R Anbring luftudskilleren (5) på produktionsmaskinen, fx i tilslutningsflangen (29). R1064, afsnit Betjening Når maskinen tændes på hovedafbryderen, vil den i de første 10 sek. vise et startbillede med information om programversion. Betjeningen er opbygget som et menusystem, hvor der er genveje til de mest basale funktioner som indstilling af tørretemperatur, tørretid og start/stop for tørring. En komplet oversigt over menusystemet findes i afsnit Alle indstillinger huskes i en permanent hukommelse. Der skal derfor kun ændres parametre, når der skiftes materiale. Tørretemperatur og tørretid vises altid i displayet. Værdierne ændres ved at trykke på ur- (-UR-) eller termometersymbolet (-Termometer-) og værdien ændres med piletasterne. Når der trykkes -ENTER- gemmes værdien, og der returneres til normal visning. Sluk aldrig maskinen på hovedafbryderen før den er nedkølet, da dette kan føre til udløsning af den indbyggede sikkerhedstermostat. Sluk altid først maskinen på knappen -DRIFT ON/OFF-. Efter afsluttet regenerering og nedkøling med afkølingsfasen via styringen, kan maskinen slukkes på hovedafbryderen. Stop via -DRIFT ON/OFF- sikrer at maskinen kan færdiggøre igangværende regenerering, og dermed at en efterfølgende driftsstart bliver optimal Betjeningspanel Maskinen betjenes via nedenstående tastatur med et fire liniers display.

18 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 17 esc Beskrivelse af knappernes funktion: Funktionsbeskrivelse Se endvidere kapitel Tænd/sluk knap (-DRIFT-ON/OFF-): Ved tryk på denne, skiftes der mellem drift on og drift off. I displayet vises om maskinen er tændt eller slukket. Ur knap (-UR-): Ved kort tryk på denne kan tørretiden indstilles. Når den indstillede tørretid er nået giver maskinen alarm. Hvis man ikke ønsker alarm, indstilles tørretiden til nul. Et langt tryk låser/låser op for indstilling af maskinen (se afsn ) Termometer knap (-TERMOMETER-): Ved tryk på denne kan tørretemperaturen indstilles. Temperaturen kan indstilles i intervallet 60 til 140 grader. Menu knap (-MENU-): Har to funktioner. Kortvarigt tryk giver adgang til kvikmenuen, hvorfra transportsystemet kan styres. Ved langt tryk fås adgang til menusystemet. Hvis man ønsker at forlade menusystemet, trykkes der på -MENU- knappen igen. Ligeledes vil menusystemet forlades efter et stykke tid uden betjening. Ved normal visning vil tryk på -PIL OP-, vise driftstatistik. Endnu en -PIL OPviser status på ind- og udgange. esc -ESC--knap (-ESC-): I menusystemet hoppes et niveau baglæns ved tryk. Hvis en værdi er ved at blive ændret fortrydes ændringen ved at trykke -ESC-. Når

19 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 18 hovedmenuen vises, vil tryk på -ESC- tasten skifte til logbogen. Se kapitlet hændelseslog for yderligere informationer. -ENTER-: Denne tast har 2 funktioner 1. Vælger menupunkt 2. bekræfter ændring af værdi. Piletaster benyttes sammen med -ENTER- og -ESC-, til at navigere i menusystemet. Ændrer dataværdier. Hvis knappen holdes nedtrykket i længere tid sker ændringen hurtigt. Display Displayet viser normalt maskinens aktuelle tilstand som beskrevet nedenfor. Linie 1: Klokkeslet og fejlmeddelelser Linie 2: Tilstand. fx. Regenerering, Tørring, Timer: man 06:00 Linie 3: Indstillet tørretemperatur Linie 4: Materialetørretid Indstilling af materialetørretid Ved kort tryk på -UR- kan materialetørretiden indstilles med piletasterne i området 0 til 1440 minutter. Når der trykkes på -ENTER--tasten gemmes værdien, og der returneres til normal visning. Indtastning kan fortrydes ved tryk på -ESC--tasten. Tørretidstimeren begynder at tælle fra 0, når maskinen påbegynder den første tørring efter, der er blevet tændt for maskinen. Når den indstillede tid er nået, gives der alarm i display og med eventuelt tilsluttet alarmblink. Alarmen kvitteres ved tryk på -ENTER--tasten Indstilling af tørretemperatur Ved kort tryk på -TERMOMETER-tasten kan tørretemperaturen indstilles med piletasterne i området 60 til 140 C. En indbygget PI-regulator sikrer, at den indstillede temperatur holdes konstant. Når maskinen skifter tørremiddelbeholder og under transport til DH beholder kan der kortvarigt forekomme oversving i temperaturen. Hvis der under tørring indstilles en temperatur lavere end den aktuelle, vil maskinen stoppe. Herved sikres materialet mod for høje temperaturer. Temperaturvisning Temperaturen vises normalt i ºCelcius. Temperaturen kan vises i Fahrenheit ved at trykke Menu; tørrer; temperatur og vælge enten Celcius eller Fahrenheit. I Fahrenheit er temperaturområdet 140ºF til 284ºF Tænd / sluk Når der tændes på hovedafbryderen, vises et startbillede med oplysning om versionsnummer. Når startbilledet er forsvundet, kan tørring startes (driftstilstand drift on) ved tryk på -DRIFT ON/OFF-. I displayets anden linie vises: Tændt

20 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 19 Når maskinen tørrer, vil et tryk på -DRIFT ON/OFF- knappen bringe maskinen i en nedkølingsfase. Når alle temperaturer har nået et sikkert niveau, afbrydes for luftblæseren. Hvis en regenerering er igang, gøres denne færdig, inden maskinen går over i drift off tilstand Materialetransport Maskinen har indbygget mulighed for at styre materialetransport til DH-beholderen. Transportsystemet kan via menuen tændes og slukkes uafhængigt af driftstilstanden for tørreren. Herved er det muligt at fylde en DH-beholder, selv om tørreren er i drift off tilstanden. Når maskinen tændes på hovedafbrydereen, husker den tilstanden for transportsystemet fra den blev slukket. Ratio-Selector (option) Styringen er forberedt til at styre en Ratio-Selector som kan placeres på transport til DHbeholder (se også 8.2.7). Ratio-Selectoren behøver derfor ingen selvstændig styring. Hvis Ratio-Selectoren er installeret, vil indstilling af Ratio-Selectoren ligge i menuen transport; til tørrehebolder ;ratio selector. Herfra kan forholdet stilles og ratio selectoren kan tændes/slukkes (se også afsn ). Ved transport, opdeles transporttiden i to faser. I første fase transporteres nyvare (fra spor 1, fig b), og i anden fase transporteres regranulat (fra spor 2). F.eks. hvis transporttid er 10 s. og forhold er 30%, vil der for hver transportcyklus før blive transporteret nyvare i 3 s. og regranulat i 7 s. Hvis mix anvendes vil transportcyklussen først blive opdelt i et antal (angivet i mix) delintervaller med samme længde. Hver af disse delintervaller opdeles i nyvare og regranulat faser. På denne måde kan man opnå en bedre blanding af de to materialer. Sæt mix til 1 for normal funktion og forøg mix for at opnå bedre blanding. Bemærk at transportkapaciteten vil falde med stigende antal mix. Eksempel: transporttid 20 s 20 s forhold 70 % 70 % mix 1 2 Transporttid Nyvare 14 s 7 s Regranulat 6 s 3 s Nyvare 7 s Regranulat 3 s Indstillinger for Ratio-Selector tilstand: Vælger om ratio-selectoren skal være aktiv. forhold : Indstiller forholdet mellem nyvare og regranulat, i intervallet 0-100% mix: Antallet af mix, der skal udføres for hver transportcyklus (1-100) Indstillinger for transport til DH beholder I menuen transport; til tørrebeholder kan parametre for transport til DH-beholderen indstilles: transporttid: sekunder.

21 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 20 blow back før: blow back efter: 0-20 sekunder sekunder Blow back (renblæsning) før og efter transport: Den tid blæseren skal blæse luft den modsatte retning, for at rense filteret. Ved ikke-støvfrie materialer er det normalt nok at anvende renblæsning efter. transport signal: vælger om materialetransport skal aktiveres af Øvre, midter eller nedre niveaukontrol efterløbstid: angiver den tid som transportmotoren skal have til at stoppe, før motorretning ændres. Fabriksindstillingen på 10 s. er anvendelig både for PGT 4 og PGT 61. Der kan tilsluttes op til 4 niveaukontroller, hvorraf 3 benyttes til niveaukontrol i forbindelse med transport til DH beholder. Den sidste benyttes udelukkende til alarm, som fremkommer i displayet (beholder niveau lavt) og på alarmlampe (option). Normalt er der kun én niveaukontrol monteret (øvre niveau), ekstra niveaukontroller er option. Start/stop af transport til DH beholder styres via kvikmenuen (se afsn ) Kvikmenu. Ved kortvarigt tryk på -MENU-, aktiveres kvikmenuen (se nedenstående figur ), som giver nem adgang til transportsystemets funktioner. Transport til DH < Markøren < angiver det aktuelle menupunkt, og kan flyttes op og ned med piletasterne. Lige til venstre for markøren er der et symbol, som angiver om menupunktet er aktivt eller inaktivt. Indstillingen ændres ved at taste enter Transport til DH Transport til beholder er slået fra (der vil ikke blive transportert materiale til beholder). Transport til beholder er slået til Password Det er muligt via en kode at beskytte styringen mod uautoriseret ændring af indstillinger. Når maskinen er låst, er det kun muligt at tænde/slukke for tørreren og tænde/slukke for transport til DH beholder; alle andre indstillinger vil være spærret.

22 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side 21 Aktivering og dekativering af nøglefunktion. Nøglefunktionen er fra fabrikken deaktiveret. For at aktivere nøglefunktionen skal man vælge sig en fire-ciffret kode. Denne kode indtastes i menuen kode. Nu er nøglefunktionen aktiveret, og styringen skal låses op for at foretage ændringer indstillingerne (se afsnittet Brug af nøglefuntion nedenfor). Hvis man ønsker at deaktivere nøglefunktionen indtastes 0000 i menuen kode. Herefter vil det ikke længere være nødvendigt at indtaste en kode for at ændre i indstillingerne. Brug af nøglefunktion Når nøglefunktionen er aktiveret, skal maskinen låses op for at man kan få adgang til at ændre indstillingerne. En stjerne (*) i øverste venstre hjørne af displayet indikerer om maskinen er låst. Maskinen låses op ved et langt tryk på -UR-, efterfulgt af indtastning af koden. Når koden er indtastet, forlades lås op skærmen med -ESC-. Nu er styringen låst op, og man kan ændre instillingerne. Styringen låses automatisk igen efter 2 minutter i oversigtsbilledet uden tryk på tasterne. Ønsker man at låse maskinen manuelt gives et langt tryk på -UR-, indtil stjernen fremkommer øverst til venstre i displayet. Hvis koden glemmes I tilfælde af at koden glemmes, kan koden 9137 anvendes Timerfunktion Dato/Tid: Styringen har et indbygget ur, der viser ugedag, dato og klokkeslet i displayets 1. linie, som står i denne rækkefølge ugedag (3 bogstaver), dato (dag/måned/år) og tid (timer:minutter). Uret kan stilles i menuen urfunktioner; stil ur Start-ur: I menuen urfunktioner; start-ur kan maskinen sættes til at tænde på et forudbestemt tidspunkt på udvalgte ugedage. I menuen urfunktioner; start-ur; tidspunkt vælges klokkeslæt for start. I menuen urfunktioner; start-ur; ugedag vælges hvilke dage maskinen skal tænde automatisk. Piletaster skifter mellem til (forbogstavet for ugedagen vises) og fra (vises med _ ) på en ugedag. -ENTER- gemmer valget for ugedagen og springer til næste ugedag. I menuen urfunktioner; start-ur; tilstand vælges om starturet skal være aktivt. Når starturet er aktivt vises dette i displayet under drift off med angivelse ugedag og tidspunkt for næste start. Se nedenstående billede. Eksempel: tor 23/05/02 12:20 Timer fre 06:30 Dry temp set 60 C Drying time 00:00 1. Maskinen skal starte mandag til fredag klokken 06:30

23 R05 / Nov Mobil Tørlufttørrer Side Vælg menuen urfunktioner; start-ur; starttidspunkt. 3. Med piletasterne indstilles timetallet 4. Tast -ENTER- 5. Med piletasterne indstilles minutter. 6. Tast -ENTER- 7. Tilbage med -ESC- 8. -PIL NED- og -ENTER- for at komme til menupunktet ugedag 9. Brug piletaster indtil der står M på første plads og tryk -ENTER- 10. Brug piletaster indtil der står T på anden plads og tryk -ENTER- 11. Gentag til og med fredag 12. Indstil lørdag og søndag på samme vis så der står _ 13. Se nedenstående billede Menu Man MTOTF Tilbage med -ESC PIL NED- og -ENTER- for at komme til menupunktet tilstand 16. Med piletaster vælges tilstanden tændt. 17. Tryk -ENTER- Indstilles timeren til mere end 90 minutter frem i tiden fra indtastningstidspunktet, vil tørreprocessen automatisk starte med en regenereringscyklus. Regenereringen starter 90 min. før det indstillede starttidspunkt for tørring. Uafhængig af regenereringsforløbet startes tørring altid på det programmerede starttidspunkt.

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-III

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-III A B 10 9 7 6 3 1 2 8 4 5 INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer -III Serienr..... 986080 ISO 08.01.02.16.DK Rev. August 2000 Rev. August 2000 Mobil Tørlufttørrer Side 1 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 2.0 GENEREL

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer DDM-V

INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer DDM-V INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer DDM-V Serial No... ISO 08.01.02.016.DK LT nr.: 986123 Rev. 00 Rev. 00 Mobil Tørludttørrer DDM-V Side 1 af 1 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2.0 GENEREL INFORMATION... 3

Læs mere

DDM Series. Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater

DDM Series. Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater DDM Series Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater Mobil Tørlufttørrer- DDM Introduktion DDM er en mobil tørlufttørrer, konstrueret til kontinuerlig tørring af frit flydende plastråmateriale

Læs mere

MANUAL. Mini-Feed MF 95

MANUAL. Mini-Feed MF 95 MANUAL Mini-Feed Serienr.... ISO 08.01.02.02.DK 986000 Rev. april 1996 Rev. april 1996 Mini-Feed Side 1 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 2.0 GENEREL INFORMATION 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Begrænsninger 3 2.3 Konstruktion

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Labo-Net. Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg

Labo-Net. Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg Labo-Net Avanceret Touch Screen Styring for Centralanlæg Labo-Net Introduktion Labo-Net sikrer fuld kontrol over et central materialehåndteringsanlæg. En 10 touch-skærm med brugervenlig betjening, giver

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer DMD-I

INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer DMD-I INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer DMD-I Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986837 Rev. 00 Rev. 00 DMD-I Mobil Tørlufttørrer Side 1 af 40 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2.0 GENEREL INFORMATION...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG Tørlufttørrer DDL-IV

INSTRUKTIONSBOG Tørlufttørrer DDL-IV INSTRUKTIONSBOG Tørlufttørrer DDL-IV Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986133 Rev. 00 Rev. 00 DDL-IV Tørlufttørrer Side 1 af 39 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2.0 GENEREL INFORMATION... 2 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. DH-III TØRREBEHOLDERE 15-8000 Liter. Serial Nr... ISO 08.01.02.047.DK LT nr.: 986320 Rev. 03

INSTRUKTIONSBOG. DH-III TØRREBEHOLDERE 15-8000 Liter. Serial Nr... ISO 08.01.02.047.DK LT nr.: 986320 Rev. 03 INSTRUKTIONSBOG -III TØRREBEHOLDERE 15-8000 Liter Serial Nr... ISO 08.01.02.047.DK LT nr.: 986320 Rev. 03 Rev. 03 -III Tørrebeholdere 15-8000 Liter Side 1 of 28 INOLDSFORTEGNELSE 1.0 IDENTIFIKATION...

Læs mere

DFD - DH Serie. Fleksibelt Tørreudstyr & Tørrebeholdere

DFD - DH Serie. Fleksibelt Tørreudstyr & Tørrebeholdere DFD - Serie Fleksibelt Tørreudstyr & Tørrebeholdere Fleksible Tørrere Introduktion Tørring af plastik råmaterialer er alt afgørende i fremstillingen af produkter af høj kvalitet. Målet for Laboteks tørreudstyr

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Conti-Dryer type CD 800-3000 Varmlufttørreapparat. Serienr... 986290 ISO 08.01.02.043.DK Rev. Juli 1998 C F -10-18 OVERLOAD

INSTRUKTIONSBOG. Conti-Dryer type CD 800-3000 Varmlufttørreapparat. Serienr... 986290 ISO 08.01.02.043.DK Rev. Juli 1998 C F -10-18 OVERLOAD CONTROLLER HED PT00-0 -8 0 RELAY A RELAY B C F -0-8 OFFSET SET TEMP TEMP (RELAY B) (RELAY A) RELAY B POWER ON BLOWER ON OVERLOAD INSTRUKTIONSBOG DH CD Conti-Dryer type CD 800-3000 Serienr.... 986290 ISO

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Betjeningsmanual. Labo-Net Scanning System med MP 277 10 Touch Panel. Serial No... LT nr.: 986404 Rev. 00

Betjeningsmanual. Labo-Net Scanning System med MP 277 10 Touch Panel. Serial No... LT nr.: 986404 Rev. 00 Betjeningsmanual Labo-Net Scanning System med MP 277 10 Touch Panel Serial No... LT nr.: 986404 Rev. 00 Rev.00 Labo-Net Scanning System Side 2 af 43 1.0 Indhold 1.0 Indhold...2 2.0 Generel Information...4

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Desiccant Dryer Mobile-V. Go to R B Styringsdele Side 2. Go to R B Blæserdele LT3-I - LT6-I Side 3. Go to R B Ventildele Side 4

Desiccant Dryer Mobile-V. Go to R B Styringsdele Side 2. Go to R B Blæserdele LT3-I - LT6-I Side 3. Go to R B Ventildele Side 4 Type: 60 120 180 Fra serie nr: 0KN66601388 0KN65703121 0KN66801693 Indholdsfortegnelse Go to R-029.01.B Styringsdele Side 2 Go to R-029.02.B Blæserdele LT3-I - LT6-I Side 3 Go to R-029.03.B Ventildele

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK Version 2.000001 RTB - Ready To Burn Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere