Ventilation in balance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance Tekniske Data AM: CV: 8

2 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16 Funktioner og betjening 18 Styringsprocesser 22 Vores produktfilosofi er, at vores produkter skal være de mest energieffektive der er tilgængelige på markedet. intelligent Ventilation komfort køl Specialudviklet kølemodul 28 CC 3 29 CC 5 3 CC 8 31 Produkt information AM 1 32 AM 3 38 AM 5 44 AM 8 5 AM 9 56 AM CV 8 76 CV komponenter 87 Taggennemføring & fittings 88 teknisk dataoversigt

3 Med Airmaster vælger du ikke blot en fremtidssikret løsning du vælger også den ansvarlige løsning. Intelligent ventilation intelligent Ventilation Ventilation i balance Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise har Airmaster udviklet markedets mest energieffektive og støjsvage, decentrale ventilationsløsninger med varmegenvinding - ventilationsløsninger, som kan anvendes i alle typer af rum og bygninger. Airmasters decentrale ventilationsløsninger holder bygningens energiforbrug til ventilation på et minimum. Der ventileres kun i de rum hvor det er nødvendigt; og når det er nødvendigt. Ingen energispild til unødvendig ventilation. LAVT ENERGIFORBRUG MED HØJ VARMEGENVINDING Det decentrale anlæg med varmeveksler er placeret i rummet, tæt på ydervæggen. Den meget korte transport af udeluften og en varmeveksler der sidder lige ved siden af, bidrager til et meget lavt energiforbrug. Ingen behov for lange ventilationskanaler - intet ekstra energiforbrug. Decentral ventilation tilgodeser det enkelte rum ved ikke at kræve en besværlig og dyr montage. Høj varmegenvinding Vi anvender højeffektive modstrømsvarmevekslere, og dokumenterer temperaturvirkningsgraden i overensstemmelse med den europæiske standard DS/EN38 1, som er en tør virkningsgrad, under forhold hvor kondensering af fraluften ikke forekommer. Airmasters modstrømsvarmevekslere præsterer op til ca. 85% målt som tør virkningsgrad i henhold til EN38 og op til ca. 95% hvis kondensering medregnes. Væsentlige fordele ved airmasters løsninger Energieffektive Lavt lydniveau 3 db(a) Omkostningseffektive Hurtige og nemme at installere Effektivt kølemodul som option effektiv EC-motorteknologi Airmaster anvender energieffektive EC-motorer som giver lavt energiforbrug, gode reguleringsegenskaber og en støjsvag drift. 1 Testbetingelser: Omgivelsestemperatur 5 C Udsugningstemperatur 25 C Luftmængde, testinterval 5-15% af den nominelle luftmængde Internt/eksternt luftudslip <3% af den nominelle luftmængde. Indblæsning og udsugning er ens. 5 5

4 Forskellige behov forskellige anlæg Om du placerer anlægget oppe under loftet eller stående på gulvet - der gælder de samme vilkår; fleksibel og hurtig installation, der kan tilpasses rummets anvendelse, plads og arkitektur. VÆLG DEN RIGTIGE kapacitet AM 1 1 m 3 /h ved 35 db(a) 75 m 3 /h ved 3 db(a) AM 3 3 m 3 /h ved 35 db(a) 24 m 3 /h ved 3 db(a) AM 5 55 m 3 /h ved 35 db(a) 43 m 3 /h ved 3 db(a) intelligent Ventilation Vælg det rette anlæg Airmaster ventilationsanlæg fås i en række forskellige varianter med forskellige intelligente behovsstyringer, der både letter den daglige drift og sænker udgifterne til ventilation. Den korrekte dimensionering af systemet minimerer energiforbruget, mens en optimal styring konstant overvåger behovet for ventilation. VægHængte anlæg Airmasters væghængte anlæg kan fås som forskellige modeller: GULVMODEL (AM 9) placeres på gulvet og tilfører luften enten ved gulv eller loft. Kan leveres hvor indtag og afkast føres horisontalt gennem væggen eller vertikalt op gennem taget. AM m 3 /h ved 35 db(a) 65 m 3 /h ved 3 db(a) AM 9 83 m 3 /h ved 35 db(a) 69 m 3 /h ved 3 db(a) AM m 3 /h ved 35 db(a) 15 m 3 /h ved 3 db(a) CV 8 85 m 3 /h ved 3 db(a) Horisontal model Indtag og afkast føres horisontalt ud gennem den mur anlægget hænger på. På facaden afsluttes med jalousi riste. vertikal model Indtag og afkast føres vertikalt op gennem taget. Udvendigt afsluttes med taghætter og inddækninger. Både horisontal- og vertikalmodellen kan fås med indblæsning i midterste eller nederste panel. Det vil sige at op til 2/3 af anlægget kan integreres i loftet. Fuld kanalført model Indblæsning, udsugning, indtag og afkast er kanalført. Indtag og afkast kan placeres tre forskellige steder i henholdsvis højre eller venstre side. GULVMODEL (AM 12) placeres langs væggen, stående ud fra en væg eller fritstående, fx. som rumdeler. Find hurtigt og nemt din ventilationsløsning 6 7

5 Korrekt udvælgelse og placering af anlæg sikrer en optimal indblæsningsstråle. Indblæsningsstråle med Coanda-effekt intelligent Ventilation Kold luft "holder" sig til loftet, inden den langsomt falder ned - hvilket er kendt som Coanda-effekten. Coanda-effekten gør at den koldere friske luft bliver blandet med den omgivende luft, og derefter langsomt falder ned i rummet. Indblæsningsstrålen Coanda-effekten får indblæsningsstrålen til at "klæbe" til loftet. Den friske luft indblæses med en relativ høj hastighed, herved medrives rumluften, og der sikres en effektiv opblanding af den friske luft og rumluften. Medrivning af rumluften sikrer en ensartet luftkvalitet i lokalet, samtidig med at lufthastigheden på indblæsningsstrålen reduceres. På den måde opnås trækfrie forhold i opholdszonen. Væghængt Airmaster ventilation Indblæsningsstrålen for væghængte anlæg AM 1, 3, 5 og 8 er alle væghængte anlæg. De væghængte modeller ventilerer alle efter opblandingsprincippet, hvor den friske luft tilføres rummet oppe under loftet og Coanda-effekten udnyttes. Væghængt Airmaster ventilation med indblæsningsstrålen set fra siden. 8 9

6 Indblæsningsstrålen for Gulvstående anlæg Opblandingsprincippet udnyttes ligeledes ved Airmasters gulvstående modeller (AM 9, AM 12), hvor den friske luft tilføres i opadgående retning, og Coanda-effekten udnyttes. intelligent Ventilation Justerbar indblæsningsåbning De gulvstående modeller, AM 9 og AM 12, er udstyret med en justerbar indblæsningsåbning. Man kan således indstille spalteåbningsgraden efter behov og dermed sikre den rette kastelænge, alt efter hvor stort lokalet er. Man kan nemt variere kastelængden ved at ændre på indblæsningsarealet/- retningen. Hvis anlægget en dag flyttes til et andet rum, kan man således også justere indblæsningsåbningen, så denne tilpasses det nye rum. Dybden på rummet bestemmer, hvor meget der skal justeres på indblæsningsåbningen. Gulvstående AM 9 - opblandingsventilation. FORTRÆNGNINGSPRINCIPPET Airmaters gulvstående model AM 9 kan også leveres som en fortrængningsmodel. Ved fortræningsprincippet tilføres den friske luft ved en lav hastighed nede ved gulvet. Den friske luft indblæses med en temperatur, der er et par grader lavere end rumtemperaturen. Herved fordeles den over hele gulvet på grund af densitetsforskellen mellem den kølige og den varme luft. Den lave indblæsningshastighed sikrer trækfrie forhold i rummet. Gulvstående AM 9 - fortrængningsventilation. Gulvstående AM 12 placeret ud fra væggen som rumdeler. Luftmængde/- retning justeres med indstillelige riste. På illustrationen ses to gulvstående AM 12, den ene placeret op ad væggen og den anden placeret ud fra væggen. Indblæsningsstrålen ses fra siden. Gulvstående AM 9 - fortrængningsventilation. 1 11

7 den korrekte placering af AM serien 3 For at opnå de mest effektive indblæsningsforhold, bør man undgå objekter, som fx. lysarmaturer, monteret direkte i loftet. Lysarmaturer bør sænkes, så indblæsningsluften har fri adgang til rummet. intelligent Ventilation For at få det fulde udbytte af Airmaster anlæggene, skal anlæggene være placeret korrekt ift. rummets fysiske geometri. 4 Der hvor personer vil være placeret fysisk tæt på et anlæg, er det vigtigt at anvende væghængte eller gulvstående modeller efter opblandingspricippet, idet der herved undgås oplevelsen af trækgener. 1 I et langt smalt rum, hvor kastelængden er for lille på den lange led, men for stor på den smalle led, kan to mindre anlæg med mindre kastelængde med fordel anvendes. 5 I et rum med højt til loft 2 eller skrånende loft, bør anlæggene monteres så højt som muligt. Hvis der i rummet forefindes loftsbjælker, som kan blokere for luftstrømmen, vælges et gulvstående anlæg der ventilerer efter fortrængningsprincippet (AM 9) eller væghængt anlæg der ventilerer på langs af rummet

8 konstruktion og design Airmasters ventilationsanlæg er gennemtænkte og funktionelle. EPP er en forkortelse for ekspanderet polypropylen. Dette materiale udgør en central del i flere af Airmasters ventilationsanlæg som fx. AM 1 og CV 8. Motoriseret lukkespjæld intelligent Ventilation Airmaster har udviklet to ventilationsanlæg (AM 1 og CV 8) som er bygget op i en EPP-konstruktion. En komplet EPP-konstruktion består af tre delsektioner - en filtersektion, en motorsektion og en vekslersektion. Disse kan kombineres til enten en højre eller en venstre model. Alle anlægsdele og komponenter er monterede i eller på de formstøbte EPP-sektioner, som til sidst samles til én tæt lukket enhed. Motoriseret bypassspjæld På grund af materialets fremragende isoleringsegenskaber reduceres uhensigtsmæssige varmeoverførsler mellem luftstrømmene i anlægget. Det betyder fx. at der ikke forefindes "kuldebroer" i konstruktionen og at der ikke dannes uønsket kondens. Derved koncentreres den ønskede varmeoverførsel mellem luftstrømmene i varmeveksleren under kontrollerede forhold. EPP - Ekspanderet polypropylen Varmeveksler og kondensbakke med svømmerkontakt. Der er tale om et skumplastmateriale, hvis egenskaber gør det til et særdeles velegnet materiale i ventilationsanlæg. EPP fremstilles efter nogle miljøvenlige metoder og er mærket med henblik på genanvendelse. Sektionerne støbes i specielfremstillede forme blandt andet ved hjælp af komprimeret luft og vanddamp. Under udformningen af materialedelene er der lagt vægt på fleksibilitet i forbindelse med anlæggets installationsmuligheder, begrænsning af ydre dimensioner samt optimering af luftstrømme internt i anlægget. Det sidstnævnte reducerer anlæggets interne tryktab og derved også energiforbruget til lufttransport. Desuden medvirker materialets densitet til en lav vægt af de enkelte EPP-sektioner. AM 1 ventilationsanlæg med EPP konstruktion som indeholder alle enkelte komponenter og som samtidig isolerer perfekt mod uønsket varmetab. EC-motordrevet ventilator 14 15

9 Netværk med Airmaster N Figuren viser et Master/Slave System med centralt betjeningspanel og 2 sensorer, f.eks. PIR og CO 2 sensor, til hvert rum. styrnig Netværksstyring kan foretages cts system med Airmasters' system CTS (Master/Slave), hvor op til 16 anlæg styres med kun ét betjeningspanel. CTS er en forkortelse for Central Tilstandskontrol og Styring. Airmaster cts Fleksibilitet er overskriften på Airmasters nyudviklede CTS system. I vort system styres og overvåges op til 16 forskellige ventilationsanlæg via ét enkelt betjeningspanel. Anlæggene kan både være af forskellige typer og også være udstyret med forskelligt tilbehør. Også kølemoduler kan frit monteres til de enkelte anlæg efter behov. Med disse fleksible muligheder kan anlæg med forskellige ydeevner og udstyr kobles sammen i ét enkelt system, samtidigt med at det individuelle behov i de enkelte rum stadigt kan blive tilgodeset. Opdeling af systemet i grupper med et enkelt eller flere anlæg med fælles styring optimerer anvendelse af anlægsstørrelser og sensorer. Styring vha. en enkelt sensor (f.eks. CO 2 sensor) eller en kombination (f.eks. en PIR og en CO 2 sensor) er mulig. Ved brug af sensorer overstyres de grundlæggende driftsparametre for enkelte anlæg, hele grupper eller alle anlæg. Den individuelle betjening, overvågning og programmering samt programmering af fælles parametre foretages via ét enkelt betjeningspanel. Tilslutning til et bygningsnetværk (CTS system) er naturligvis også muligt. Med et CTS netværk er det muligt at bevare alle fordelene ved decentral ventilation samtidig med, at udnytte de administrative fordele ved central kontrol. Airmaster understøtter forskellige CTS systemer: KNX BACnet TM /IP BACnet TM MS/TP LON MODBUS RTU RS485 For at benytte de forskellige CTS systemer, skal alle Airmaster anlæg være udstyret med eller bestilles et plug-in modul til det pågældende CTS system. Anlæggene kan være af forskellige typer og udstyres individuelt efter lokalt behov. Inden for de programmerede rammer styrer anlæggene sig selv, alt efter de aktuelle lokale driftsbetingelser. Ventilation med Airmaster kan nemt styres fra en PC og integreres med den øvrige bygningsautomation. Fra en lokal computer får du det fulde overblik over drift og temperatur; samt mulighed for at programmere anlæggene i forhold til lokalernes anvendelse. Figuren viser et vilkårligt CTS system, med en CTS centralcomputer som har forbindelse til alle Airmaster enheder og sensorer. Airmasters funktionalitet i et eksisterende CTS-system: Start / Stop af anlæg Justere setpunkter til indblæsningstemperatur og luftmængde Frigive natkøling Temperatursensorer kan udlæses, bl.a. rum- og indblæsningstemperatur Bypassposition; er anlægget udstyret med automatisk modulerende bypass, kan position heraf udlæses Alarm (f.eks filter alarm) Overvåge kølemodul (hvis installeret) Anlægsstatus CO 2 sensor, herunder udlæse CO 2 niveauet fra en tilkoblet CO 2 sensor PIR sensor, herunder udlæse PIR signal fra en tilkoblet PIR sensor Fjern-diagnose vha. omfangsrige driftsinformationer til hvert anlæg via CTS systemet - derved mindske service omkostninger N 16 17

10 Grundlæggende Funktioner OG betjening Betjeningspanel Som standard leveres et Airmaster anlæg med tilhørende betjeningspanel. Denne bruges til den daglige betjening og til at programmere anlægget. styrnig Den fuldautomatiske intelligente styringssoftware i Airmasters ventilationsanlæg giver mulighed for at benytte anlæggene direkte efter montering; alle grundlæggende funktioner er forprogrammerede fra fabrikken. Styringssoftwaren er i stand til automatisk at modvirke både høje og lave indblæsningstemperaturer så den ønskede rumtemperatur sikres. Effektive beskyttelsesfunktioner forhindrer tilfrysning af varmeveksleren, afleder kondensvand og stopper automatisk anlægget hvis nødvendigt. Derved forhindres unødige skader på anlægget. Individuelle ønsker fra kunden eller lokale betingelser kan nemt indstilles i styringen og programmeres i samme. Hvis nødvendigt styrer softwaren fuldautomatisk de installerede optioner, så som bypass, varmeflader, kondenspumpe, kølemodul og forskellige sensorer (CO 2, fugtighed, bevægelse etc.). Airmasters ventilationsanlæg kan tilpasses optimalt til de lokale driftsbetingelser ved hjælp af nedenstående funktioner: Manuel start og stop via betjeningspanel Automatisk drift vha. programmeret ugeskema Baggrundsventilation som konstant basisventilation med reduceret ydelse Natkøling Automatisk bypassstyring Start og stop vha. eksterne kontakter som fx. termostat og hygrostat Start og stop vha. bevægelses (PIR) sensor Start og stop og automatisk drift vha. CO 2 sensor Automatisk drift vha. en Central Tilstandskontrol og Styringssystem (CTS) NYHED Nye Betjeningspaneler Vi introducerer to nye betjeningspaneler i løbet af efteråret

11 Airmasters CO 2 sensorer tilpasser luftskiftet til CO 2 belastningen i rummet. Det sparer både energi og driftstimer i fx. klasselokaler. styrnig Co 2 sensor - væghængt benyttes til en effektiv energibesparende behovsstyring som automatisk tilpasser ventilationsniveauet til CO 2 belastningen i hvert enkelt rum. Co 2 sensor - indbygget kan også leveres som integreret sensor. PIR/bevægelsessensor sikrer så lavt et energiforbrug som muligt, idet ventilationen først starter ved bevægelse i rummet. Valgfri efterløbstid kan programmeres i styringssoftwaren. hygrostat sikrer at fugtigheden automatisk holdes nede. Kan leveres til montage i rummet eller indbygget i anlægget. Start, stop og styring via CO 2 sensor Start, stop og styring Start, stop og styring via Hygrostat En CO 2 sensor benyttes til at starte, stoppe og styre via bevægelsessensor (PIR) En hygrostat registrerer luftens relative fugtighed, ventilationsanlæggets luftmængde, alt afhængigt Ventilationsanlægget er indstillet til at starte/stop- og sender derefter et start-/stopsignal til ventilati- af rummets CO 2 belastning. pe via et signal fra en PIR sensor. Ved signal fra PIR onsanlægget. På hygrostaten er det muligt at ind- Airmaster anlægget starter med den programme- figur 1 max sensoren, dvs. bevægelse i sensorens måleområde vil anlægget starte. Anlægget vil starte i normal stille ved hvilken relativ luftfugtighed signalet skal gives. Inde i hygrostaten findes nogle hygrosko- rede minimale luftmængde (min), når CO 2 niveauet drift med den tilhørende programmerede luft- piske kunststoffibre, hvis længde er afhængige af overstiger den programmerede undergrænse mængde og indblæsningstemperatur. Når signalet luftens relative fugtighed. Når den ønskede relative plus 1% (A+1%). Derefter øger anlægget lineært bortfalder stopper anlægget efter endt forprogram- luftfugtihed overstiges/underskrides, sender hy- luftmængden op til det maksimale (max) ved CO 2 niveauets overgrænse (B) og derover. Falder CO 2 niveauet igen under den programmerede under- min meret efterløbstid. (fabriksindstillet på 3 min). PIR-styring benyttes ofte til at aktivere fuld drift på anlæg som kører grundventilation når der ikke er grostaten et start-/stopsignal til ventilationsanlægget. Benyttes ofte til at aktivere fuld drift på anlæg som ellers kører grundventilation, når den ønskede grænse (A), stopper ventilationsanlægget automatisk (figur 1). A A+1% B personer til stede. relative luftfugtihed overstiges. Når anlægget kører med en reduceret luftmængde (basis ventilation) kan styringssoftwaren tilpasse figur 2 max luftmængden. Når CO 2 niveauts undergrænse (A) overstiges, øges luftmængden linært til det maksimale (max). Falder CO 2 niveauet under den programmerede undergrænse (A), går styringssoft- min waren tilbage til den programmerede basisventilation (figur 2). Alle foroven nævnte parametre kan tilpasses og programmeres i styringssoftwaren. A B 2 21

12 vigtige styringsprocesser Programmeringen af Airmasters produkter bygger på mange års erfaring med styring og regulering af højeffektive decentrale ventilationsanlæg. styrnig Vi leverer anlæg til hele Europa. Derfor ved vi at vores anlæg skal kunne fungere effektivt under meget forskellige udetemperaturer - udetemperaturer fra omkring -25 C og op til omkring 35 C. En kombination af både fugtig luft og frost, samt skiftende vejrforhold, hører ofte til hverdagen. En gennemgang af de forskellige avancerede styringsprocesser beskrives i det følgende. Kondensat Ved den høje varmegenvinding på op til 95%, bliver fraluften afkølet meget i modstrømsvarmeveksleren. Herved kan fugten i fraluften kondensere i veksleren. Kondensatet opfanges i en kondensbakke. En svømmer registrerer automatisk et eventuelt højt kondensatniveau i bakken. Styringen stopper indblæsningen og øger udsugningen, hvorved kondensatet fordamper og bortskaffes med afkastluften. Alternativt kan der kobles et afløb til kondensbakken, så evt. kondens føres væk fra anlægget. kondenspumpe Ventilationsanlægget kan udstyres med en kondenspumpe, som pumper kondensatet væk, inden styringssoftwaren øger fraluft og stopper for indblæsningen. Kondenspumpe anbefales altid til et kølemodul. FROSTBESKYTTELSE Når udetemperaturen nærmer sig frysepunktet falder afkasttemperaturen bag modstrømsvarmeveksleren. Det kan resultere i at kondensatet fryser til is i varmeveksleren. Styringssoftwaren forhindrer isdannelsen effektivt, ved at øge fraluft og reducere tilluft. Derved stiger afkasttemperaturen igen. Hvis denne proces ikke er tilstrækkelig mod isdannelsen i varmeveksleren, kan styringssoftwaren beskytte anlægget ved at gennemføre driftsstop. FROSTBESKYTTELSE MED ELEKTRISK FORVARMEFLADE Ventilationsanlæggene AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 kan udstyres med en elektrisk forvarmeflade. Denne opvarmer udeluften før den tilføres modstrømsvarmeveksleren, og derved forhindres isdannelse i varmeveksleren. For at opretholde en balanceret ventilation kontrollerer styringssoftwaren temperaturforholdene i anlægget. Det sker ved at forvarmefladerne bliver koblet til såfremt det er nødvendigt. FROSTBESKYTTELSE via Virtuel forvarme MED elektrisk EFTERVARMEFLADE Ved CV 8, AM 1 og AM 3 kan beskyttelsen mod isdannelse fortages ved hjælp af en elektrisk eftervarmeflade med høj kapacitet. Ved hjælp af bypassspjældet ledes en del af udeluften udenom modstrømsvarmeveksleren. Her opvarmes udeluften af eftervarmefladen til den ønskede indblæsningstemperatur. Fraluften nedkøles mindre i varmeveksleren og isdannelsen i varmeveksleren forhindres. Ved AM 3 kan denne funktion også overtages af en vandvarmeflade. Læs mere i de følgende afsnit om eftervarmeflader. Svømmer Indbygget svømmer, der advarer, hvis der dannes kondensvand og dette ikke bortledes. Kondenspumpe Mulighed for indbygget kondens pumpe monteres på fabrik. Elektrisk Forvarmeflade Mulighed for forvarmeflade til brug i meget kolde områder. Sikkerhed Termostater afbryder automatisk strømmen ved for høje temperaturer

13 vigtige styringsprocesser styrnig LAV INDBLÆSNINGSTEMPERATUR, EFTERVARMEflade Får at opnå en optimal varmegenvinding, er Airmasters' ventilationsanlæg udstyret med højeffektive modstrømsvarmevekslere. En eftervarmeflade, som kan fås til alle Airmaster anlæg, bruges derfor kun til at udligne det minimale varmetab ved ventilationen. Som standard opretholdes balanceret ventilation så længe indblæsningstemperaturen holder sig inden for acceptable grænser. Uden eftervarmeflade: Såfremt den ønskede indblæsningstemperatur ikke kan opretholdes, reducerer styringen tilluftsmængden og øger udsugningen. Herved kompenseres for en lav udetemperatur. Denne funktion er ligeledes aktiv hvis kapaciteten af en eftervarmeflade er fuld udnyttet. For at øge komforten kan der via en eftervarmeflade opretholdes balance mellem til- og fraluft, også ved ekstrem lav udetemperatur. ELEKTRISK EFTERVARMEFLADE Den elektriske eftervarmeflade til AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 opvarmer tilluften efter modstrømsvarmeveksleren til den indstillede indblæsningstemperatur hvis der er behov for det. Styringssoftwaren kontrollerer temperaturforholdene i anlægget og kobler automatisk eftervarmefladen til, hvis det er nødvendigt. Ved CV 8, AM 1 og AM 3 anvendes en højkapacitets eftervarmeflade. Denne overtager samtidig forvarmefladens opgave. Se også afsnit "Frostbeskyttelse via Virtuel forvarmning med elektrisk eftervarmeflade" på side 23. VANDVARMEFLADE Ved AM 3, AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 kan der som alternativ til en elektrisk eftervarmeflade monteres en vandvarmeflade. Denne sikrer ligeledes den ønskede indblæsningstemperatur. Varmefladens store overflade sikrer god overførsel af varmeenergien til tilluften. Styringssoftwaren starter og stopper varmefladen ved hjælp af en motordrevet ventil. Indstillingerne for varmefladen indstilles når ventilationsanlægget sættes i drift. Varmefladen leveres sammen med ventilationsanlægget som en færdig indbygget enhed. Dermed er tilslutning til det lokale varmesystem enkelt og hurtigt. FROSTBESKYTTELSE AF VANDVARMEFLADE Vandvarmefladen er fra fabrikken forsynet med en separat selvstyrende varmholdelsesventil, som sikrer en minimal temperatur, selv når ventilationsanlægget er slukket. For at frostsikre varmefladen er alle nominelle værdier forprogrammeret i styringssoftwaren. Hermed er vandvarmefladen frostbeskyttet og altid funktionsdygtig. Elektrisk eftervarmeflade Vandvarmeflade Mulighed for vandbåren eftervarmeflade. Vandvarmeflade i kobber og aluminium, som sikrer god varmeoverføring og lang holdbarhed. termostatventil og termoaktuator Termoaktuatoren regulerer vandmængden trinløst efter indblæsningstemperatur. Termostatventilen fungerer som frostbeskyttelse

14 vigtige styringsprocesser Airmasters komfortskabende kølemodul (CC) til AM produktserien fuldender markedets mest fleksible ventilationssystem. styrnig AUTOMATISK BYPASS Hvis indblæsningstemperaturen når over det ønskede niveau, åbner styringssoftwaren bypasset trinvist. Derved ledes køligere udeluft uden om modstrømsvarmeveksleren (ved AM 8 ledes varmere fraluft uden om veksleren). På den måde kan den ønskede indblæsningstemperatur opretholdes. Stiger rumtemperaturen, fx. ved stærk solindstråling, over den ønskede maksimale indblæsningstemperatur, åbnes bypasset ligeledes automatisk. Styringssoftwaren kan nu også indstille en ny indblæsningstemperatur for at nå en højere køleeffekt. Hvis der er monteret et kølemodul sammen med ventilationsanlægget, aktiverer styringssoftwaren dette automatisk, såfremt køling med udeluft ikke er tilstrækkelig. Under drift af kølemodulet benyttes bypasset stadig til at regulere indblæsningstemperaturen. NATKØLING Hvis rumtemperaturen i løbet af dagen overstiger det ønskede maximale niveau, kan alle Airmaster ventilationsanlæg automatisk nedkøle rummet vha. den koldere natteluft. Denne funktion betegner vi som Natkøling. Skulle det være nødvendigt, benytter funktionen sig af både bypassspjældet og kølemodulet for at opnå den ønskede køleeffekt. Bygningen og inventaret køles og rumtemperaturen vil den efterfølgende dag stige i mindre omfang. Alle tilhørende parametre er fabriksindstillet, men kan tilpasses. CC kølemodul AM ventilationsanlæg CC KØLEMODUL Hvis den automatiske bypassfunktion ikke er tilstrækkelig til at holde indblæsnings- eller rumtemperaturen på det ønskede niveau, kan man opnå effektiv temperaturreduktion ved at montere et kølemodul. Styringssoftwaren aktiverer automatisk kølemodulet hvis nødvendigt. Det selvregulerende kølemodul sænker temperaturen på udeluften med op til 15 C, før luften tilføres til ventilationsanlægget. Indblæsningstemperaturen reguleres ligeledes vha. den automatisk bypassfunktion. Se også afsnit om kølemodul på side

15 specialudviklet kølemodul cc 3 komfort køl TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) Maksimal køleeffekt Kølemiddel 2314 W R134a Fyldning,31 kg 18 Airmasters specialudviklede kølemoduler (CC) er en option og er kompatibelt med hele serien af Airmasters horisontale modeller, Lon, MODBUS RTU RS485, BACnet TM MS/TP, BACnet TM /IP, KNX samt de individuelle betjeningspaneler, som tilsammen gør Airmasters ventilationssystemer til en effektiv, økonomisk og fremtidssikret løsning. Kølemodulet er designet til at sænke temperaturen på friskluften med op til 15 C. Anlæggene er dimensioneret efter europæiske forhold (udetemperatur 35 C, 4% relativ fugtighed) iflg. standard DS/EN Kølemodulet er undtaget direk tivet for trykbærende udstyr PED i henhold til artikel 1 stk Til alle kølemoduler fås kondenspumpe. Driftsstrøm 3,6 A Optaget effekt 868 W Eltilslutning 1x23 V AC 5 Hz Kanaltilslutning Ø2 mm Kondensafløb Ø16 mm Afrimningsinterval 2 h Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Nettovægt 55 kg COP værdi 2,6 Lækagestrøm < 2 ma Udetemperatur ( C) Paneler front AM 3 H (horisontal) med CC 3 AM ventilationsanlæg CC kølemodul Paneler side Vægramme 28 29

16 cc 5 cc 8 komfort køl TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) Maksimal køleeffekt Kølemiddel Fyldning Driftsstrøm Optaget effekt Eltilslutning Kanaltilslutning Kondensafløb 465 W R47c,7 kg 4,4 A 133 W 1x23 V AC 5 Hz Ø25 mm Ø16 mm Udetemperatur C Maksimal køleeffekt Kølemiddel Fyldning Driftsstrøm Optaget effekt Eltilslutning Kanaltilslutning Kondensafløb 5622 W R47c,95 kg 1,8 A 1991 W 1x23 V AC 5 Hz Ø315 mm Ø16 mm Udetemperatur C Afrimningsinterval 2 h Afrimningsinterval 2 h Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Nettovægt 71,4 kg Nettovægt 86 kg COP værdi 4,2 COP værdi 2,82 Lækagestrøm < 2 ma Lækagestrøm < 2 ma am 5 h (horisontal) med CC 5 am 8 h (horisontal) med CC

17 AM TEKNISKe DATA Maksimal kapacitet v. 3 db(a) Maksimal kapacitet v. 35 db(a) Kastelængde (,2 m/s) Eltilslutning Kanaltilslutninger Kondensafløb Vægt Varmeveksler Filter 75 m³/h 1 m³/h 3,5 m. v. 75 m³/h 5,5 m. v. 1 m³/h 1 ~ 23 V + N + PE / 5 Hz Ø125 mm Ø16 mm 42 kg Modstrømsveksler (alu) F5 Standard, F7 Option AM 1 er den mindste og samtidig den nyeste af vore decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding. AM 1 er dimensioneret til en luftmængde på op til ca. 1 m 3 /h ved et lydniveau på kun 35 db(a) i 1 meters afstand og er dermed perfekt til ventilation i mindre lokaler såsom små kontorer og lignende. produkt information am 1 1 Farve Strøm v. 3 db(a) Forsyningskabel Maksimal optaget effekt v. 3 db(a) Maksimal optaget effekt v. 35 db(a) Lækagestrøm Elvarmeflade (option) Paneler RAL 91 (hvid),15 A 1,5 mm² 21 W 27,5 W < 1 ma AM 1 tilbydes også med F7 tilluftfilter. Ved brug af F7 tilluftfilter har anlægget, pga. en parametertilpasning, en balanceret ventilation. Ved brug af F7 tilluftfilter reduceres den maksimale luftmængde med ca. 5%. Eltilslutning, intern 1 x 23 V Varmeeffekt 5 W Termosikring, aut. reset 7 C Termosikring, man. reset 12 C Det idelle anlæg til små rum, så som et- og tomandskontorer eller lignende. Det lave støjniveau sikrer at anlægget ikke forstyrrer det daglige arbejde. Standard og optioner vertikal model Modulerende bypass x x Elektrisk forvarmeflade Elektrisk eftervarmeflade/vph Vandvarmeflade (eftervarme) CO 2 -sensor (væghængt) CO 2 -sensor (indbygget) PIR/bevægelsessensor Hygrostat Termostat Kondenspumpe horisontal model Kølemodul Motoriseret afkastspjæld x x Motoriseret lukkespjæld x x Modstrømsveksler (alu) x x x : standard : option : ikke muligt 32 33

18 AM 1 kapacitet (%) dba dba AM 1 Effektforbrug (W) AM 1 Lydtrykniveau (db(a)) AM 1 SEL W/(m 3 /s) AM 1 PRINCIPSKITSE - venstre INDTAG IF EF UDSUGNING OT RT FL BP BP IT HE CH* ET F2 FT CT F1 AFKAST MD CP* MD produkt information am 1 AM 1 Temperatureffektivitet (%) AM 1 Eksternt Tryktab (Pa) AM 1 KASTELÆNGDE (,2 m/s) m 1m dba dba Airmaster anlæggene spreder indblæsningsluften i forskelligt omfang, alt afhængig af den givne luftmængde. Dette vises på illustrationen til venstre hvor de blå farvetoner signalere luftmængderne ved de forskellige kastelængder. Komponentbetegnelse F1 Tilluftventilator F2 Fraluftventilator IF Tilluftfilter EF Fraluftfilter MD Lukkespjæld (motor styret) INDBLÆSNING BP Bypass spjæld HE Modstrømsvarme veksler CT Kondensbakke CP Kondenspumpe (option) FT Svømmer RT/FL Rumtemperaturføler / flowsensor OT Udetemperaturføler ET CH IT Afkasttemperaturføler Elektrisk eftervarmeflade (option) Indblæsningstemperatur føler AM 1 1 Kastelængden set oppe fra 2 Kastelængden set fra siden 2 75 m 3 /h 1 m 3 /h 34 35

19 AM 1 h (horisontal) - Højre AM 1 v (vertikal) - højre produkt information am 1 AM 1 h (horisontal) - venstre AM 1 v (vertikal) - venstre 36 37

20 AM 3 TEKNISKe DATA Maksimal kapacitet v. 3 db(a) Maksimal kapacitet v. 35 db(a) Kastelængde (,15 m/s) Eltilslutning Kanaltilslutninger Kondensafløb (option) Vægt Varmeveksler Filter Farve 24 m³/h 3 m³/h 4,8 m. v. 16 m³/h 5,7 m. v. 22 m³/h 6,5 m. v. 3 m³/h 1 ~ 23 V + N + PE / 5 Hz Ø2 mm Ø16 mm 49,8 kg Modstrømsveksler (alu) F5 Standard, F7 Option Paneler RAL 91 (hvid) Ved AM 3 kan elvarmefladen benyttes som Virtual Preheater (VPH). VPH tillader ved hjælp af bypass at en del af den kolde udeluft ledes uden om veksleren og direkte ind på varmelegemet. Dette frostsikrer anlægget selv ved meget lave temperaturer. produkt information am 3 Strøm,6 A Forsyningskabel 1,5 mm² Maksimal optaget effekt 1 W Lækagestrøm < 3 ma vandvarmeflade (option) Når temperaturen og CO 2 -indholdet bliver for højt, falder trivsel, tilfredshed og produktivitet. Samtidig stiger sygefraværet. Maksimal drifttemperatur 9 C Maksimal drifttryk 1 bar Varmeeffekt 4 W* Tilslutningsdimension 3/8" (DN 1) Materiale rør/finner kobber/aluminium Åbne/lukke tid motorventil < 6 s * Kapacitet ved: frem/retur temperatur 7/4 C, vandmængde 15 L/h Elvarmeflade (option) Eltilslutning, intern 1 x 23 V Varmeeffekt 15 W Termosikring, aut. reset 7 C Termosikring, man. reset 12 C Standard og optioner vertikal model Modulerende bypass Elektrisk forvarmeflade Elektrisk eftervarmeflade/vph Vandvarmeflade (eftervarme) CO 2 -sensor (væghængt) CO 2 -sensor (indbygget) PIR/bevægelsessensor Hygrostat Termostat Kondenspumpe Kølemodul Motoriseret afkastspjæld Motoriseret lukkespjæld x x Modstrømsveksler (alu) x x x : standard : option : ikke muligt horisontal model 38 39

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h Produktdata Comfort 450 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ød Beskrivelse er et cirkulært fortrængningsarmatur tilpasset industrielle behov. er forsynet med en spjældfunktion, som gør det muligt at variere indblæsningsmønstret mellem horisontalt eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Komplet Smarty løsning

Komplet Smarty løsning Parlock har alt til en Komplet Smarty løsning Smarty 3X VEL/VER 3.0 Hurtig levering fra dag t il 11 2 PARLOCK A-S Telefon 43 90 61 00 info@parlock.dk dag! 1 2 3 Smarty 3X VEL/VER 3.0 Lodret højre el. venstre

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri TM Decentral ventilation til lavenergi byggeri Til renovering og nybyggeri Decentral ventilation God luftkvalitet i boligen er med til at sikre et godt indeklima. Det er samtidig en vigtig faktor i vedligehold

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Swegon CASA W80. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Swegon CASA W80. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION Swegon CASA W80 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, fleretageshuse, rækkehuse og ferieboliger under 170 m². Også velegnet til renoveringsopgaver.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Teknisk Datablad DOMEKT

Teknisk Datablad DOMEKT Teknisk atablad OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater www.airtrust.com KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt indeklima og

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS EQAZ-01 Inspektionsvindue Dobbelt vindue i plexiglas. EQAZ -02 Løftebeslag max. 1000 kg max. 80 min.60 80 EQAZ-04 Bundramme En meget stabil og vridningsfast ramme til hele aggregatet, én eller flere sektioner.

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG Airmaster 100. 180. 300. 500. 800. 900. 1200; CityVent 80 FARESYMBOL Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri. Luftvarmesystem med varmepumpe

Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri. Luftvarmesystem med varmepumpe Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri Luftvarmesystem med varmepumpe Agenda Hvorfor er luftvarme interessant? Udvikling af nyt luftvarmesystem

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR. 12.00 Kapslings- og tavlemateriel. www.mto-electric.dk

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR. 12.00 Kapslings- og tavlemateriel. www.mto-electric.dk 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Texa Ventilatorer og iltre Bredt program med 3 størrelser iltre og 6 størrelser i ventilatorer der

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere