Ventilation in balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance Tekniske Data AM: CV: 8

2 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16 Funktioner og betjening 18 Styringsprocesser 22 Vores produktfilosofi er, at vores produkter skal være de mest energieffektive der er tilgængelige på markedet. intelligent Ventilation komfort køl Specialudviklet kølemodul 28 CC 3 29 CC 5 3 CC 8 31 Produkt information AM 1 32 AM 3 38 AM 5 44 AM 8 5 AM 9 56 AM CV 8 76 CV komponenter 87 Taggennemføring & fittings 88 teknisk dataoversigt

3 Med Airmaster vælger du ikke blot en fremtidssikret løsning du vælger også den ansvarlige løsning. Intelligent ventilation intelligent Ventilation Ventilation i balance Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise har Airmaster udviklet markedets mest energieffektive og støjsvage, decentrale ventilationsløsninger med varmegenvinding - ventilationsløsninger, som kan anvendes i alle typer af rum og bygninger. Airmasters decentrale ventilationsløsninger holder bygningens energiforbrug til ventilation på et minimum. Der ventileres kun i de rum hvor det er nødvendigt; og når det er nødvendigt. Ingen energispild til unødvendig ventilation. LAVT ENERGIFORBRUG MED HØJ VARMEGENVINDING Det decentrale anlæg med varmeveksler er placeret i rummet, tæt på ydervæggen. Den meget korte transport af udeluften og en varmeveksler der sidder lige ved siden af, bidrager til et meget lavt energiforbrug. Ingen behov for lange ventilationskanaler - intet ekstra energiforbrug. Decentral ventilation tilgodeser det enkelte rum ved ikke at kræve en besværlig og dyr montage. Høj varmegenvinding Vi anvender højeffektive modstrømsvarmevekslere, og dokumenterer temperaturvirkningsgraden i overensstemmelse med den europæiske standard DS/EN38 1, som er en tør virkningsgrad, under forhold hvor kondensering af fraluften ikke forekommer. Airmasters modstrømsvarmevekslere præsterer op til ca. 85% målt som tør virkningsgrad i henhold til EN38 og op til ca. 95% hvis kondensering medregnes. Væsentlige fordele ved airmasters løsninger Energieffektive Lavt lydniveau 3 db(a) Omkostningseffektive Hurtige og nemme at installere Effektivt kølemodul som option effektiv EC-motorteknologi Airmaster anvender energieffektive EC-motorer som giver lavt energiforbrug, gode reguleringsegenskaber og en støjsvag drift. 1 Testbetingelser: Omgivelsestemperatur 5 C Udsugningstemperatur 25 C Luftmængde, testinterval 5-15% af den nominelle luftmængde Internt/eksternt luftudslip <3% af den nominelle luftmængde. Indblæsning og udsugning er ens. 5 5

4 Forskellige behov forskellige anlæg Om du placerer anlægget oppe under loftet eller stående på gulvet - der gælder de samme vilkår; fleksibel og hurtig installation, der kan tilpasses rummets anvendelse, plads og arkitektur. VÆLG DEN RIGTIGE kapacitet AM 1 1 m 3 /h ved 35 db(a) 75 m 3 /h ved 3 db(a) AM 3 3 m 3 /h ved 35 db(a) 24 m 3 /h ved 3 db(a) AM 5 55 m 3 /h ved 35 db(a) 43 m 3 /h ved 3 db(a) intelligent Ventilation Vælg det rette anlæg Airmaster ventilationsanlæg fås i en række forskellige varianter med forskellige intelligente behovsstyringer, der både letter den daglige drift og sænker udgifterne til ventilation. Den korrekte dimensionering af systemet minimerer energiforbruget, mens en optimal styring konstant overvåger behovet for ventilation. VægHængte anlæg Airmasters væghængte anlæg kan fås som forskellige modeller: GULVMODEL (AM 9) placeres på gulvet og tilfører luften enten ved gulv eller loft. Kan leveres hvor indtag og afkast føres horisontalt gennem væggen eller vertikalt op gennem taget. AM m 3 /h ved 35 db(a) 65 m 3 /h ved 3 db(a) AM 9 83 m 3 /h ved 35 db(a) 69 m 3 /h ved 3 db(a) AM m 3 /h ved 35 db(a) 15 m 3 /h ved 3 db(a) CV 8 85 m 3 /h ved 3 db(a) Horisontal model Indtag og afkast føres horisontalt ud gennem den mur anlægget hænger på. På facaden afsluttes med jalousi riste. vertikal model Indtag og afkast føres vertikalt op gennem taget. Udvendigt afsluttes med taghætter og inddækninger. Både horisontal- og vertikalmodellen kan fås med indblæsning i midterste eller nederste panel. Det vil sige at op til 2/3 af anlægget kan integreres i loftet. Fuld kanalført model Indblæsning, udsugning, indtag og afkast er kanalført. Indtag og afkast kan placeres tre forskellige steder i henholdsvis højre eller venstre side. GULVMODEL (AM 12) placeres langs væggen, stående ud fra en væg eller fritstående, fx. som rumdeler. Find hurtigt og nemt din ventilationsløsning 6 7

5 Korrekt udvælgelse og placering af anlæg sikrer en optimal indblæsningsstråle. Indblæsningsstråle med Coanda-effekt intelligent Ventilation Kold luft "holder" sig til loftet, inden den langsomt falder ned - hvilket er kendt som Coanda-effekten. Coanda-effekten gør at den koldere friske luft bliver blandet med den omgivende luft, og derefter langsomt falder ned i rummet. Indblæsningsstrålen Coanda-effekten får indblæsningsstrålen til at "klæbe" til loftet. Den friske luft indblæses med en relativ høj hastighed, herved medrives rumluften, og der sikres en effektiv opblanding af den friske luft og rumluften. Medrivning af rumluften sikrer en ensartet luftkvalitet i lokalet, samtidig med at lufthastigheden på indblæsningsstrålen reduceres. På den måde opnås trækfrie forhold i opholdszonen. Væghængt Airmaster ventilation Indblæsningsstrålen for væghængte anlæg AM 1, 3, 5 og 8 er alle væghængte anlæg. De væghængte modeller ventilerer alle efter opblandingsprincippet, hvor den friske luft tilføres rummet oppe under loftet og Coanda-effekten udnyttes. Væghængt Airmaster ventilation med indblæsningsstrålen set fra siden. 8 9

6 Indblæsningsstrålen for Gulvstående anlæg Opblandingsprincippet udnyttes ligeledes ved Airmasters gulvstående modeller (AM 9, AM 12), hvor den friske luft tilføres i opadgående retning, og Coanda-effekten udnyttes. intelligent Ventilation Justerbar indblæsningsåbning De gulvstående modeller, AM 9 og AM 12, er udstyret med en justerbar indblæsningsåbning. Man kan således indstille spalteåbningsgraden efter behov og dermed sikre den rette kastelænge, alt efter hvor stort lokalet er. Man kan nemt variere kastelængden ved at ændre på indblæsningsarealet/- retningen. Hvis anlægget en dag flyttes til et andet rum, kan man således også justere indblæsningsåbningen, så denne tilpasses det nye rum. Dybden på rummet bestemmer, hvor meget der skal justeres på indblæsningsåbningen. Gulvstående AM 9 - opblandingsventilation. FORTRÆNGNINGSPRINCIPPET Airmaters gulvstående model AM 9 kan også leveres som en fortrængningsmodel. Ved fortræningsprincippet tilføres den friske luft ved en lav hastighed nede ved gulvet. Den friske luft indblæses med en temperatur, der er et par grader lavere end rumtemperaturen. Herved fordeles den over hele gulvet på grund af densitetsforskellen mellem den kølige og den varme luft. Den lave indblæsningshastighed sikrer trækfrie forhold i rummet. Gulvstående AM 9 - fortrængningsventilation. Gulvstående AM 12 placeret ud fra væggen som rumdeler. Luftmængde/- retning justeres med indstillelige riste. På illustrationen ses to gulvstående AM 12, den ene placeret op ad væggen og den anden placeret ud fra væggen. Indblæsningsstrålen ses fra siden. Gulvstående AM 9 - fortrængningsventilation. 1 11

7 den korrekte placering af AM serien 3 For at opnå de mest effektive indblæsningsforhold, bør man undgå objekter, som fx. lysarmaturer, monteret direkte i loftet. Lysarmaturer bør sænkes, så indblæsningsluften har fri adgang til rummet. intelligent Ventilation For at få det fulde udbytte af Airmaster anlæggene, skal anlæggene være placeret korrekt ift. rummets fysiske geometri. 4 Der hvor personer vil være placeret fysisk tæt på et anlæg, er det vigtigt at anvende væghængte eller gulvstående modeller efter opblandingspricippet, idet der herved undgås oplevelsen af trækgener. 1 I et langt smalt rum, hvor kastelængden er for lille på den lange led, men for stor på den smalle led, kan to mindre anlæg med mindre kastelængde med fordel anvendes. 5 I et rum med højt til loft 2 eller skrånende loft, bør anlæggene monteres så højt som muligt. Hvis der i rummet forefindes loftsbjælker, som kan blokere for luftstrømmen, vælges et gulvstående anlæg der ventilerer efter fortrængningsprincippet (AM 9) eller væghængt anlæg der ventilerer på langs af rummet

8 konstruktion og design Airmasters ventilationsanlæg er gennemtænkte og funktionelle. EPP er en forkortelse for ekspanderet polypropylen. Dette materiale udgør en central del i flere af Airmasters ventilationsanlæg som fx. AM 1 og CV 8. Motoriseret lukkespjæld intelligent Ventilation Airmaster har udviklet to ventilationsanlæg (AM 1 og CV 8) som er bygget op i en EPP-konstruktion. En komplet EPP-konstruktion består af tre delsektioner - en filtersektion, en motorsektion og en vekslersektion. Disse kan kombineres til enten en højre eller en venstre model. Alle anlægsdele og komponenter er monterede i eller på de formstøbte EPP-sektioner, som til sidst samles til én tæt lukket enhed. Motoriseret bypassspjæld På grund af materialets fremragende isoleringsegenskaber reduceres uhensigtsmæssige varmeoverførsler mellem luftstrømmene i anlægget. Det betyder fx. at der ikke forefindes "kuldebroer" i konstruktionen og at der ikke dannes uønsket kondens. Derved koncentreres den ønskede varmeoverførsel mellem luftstrømmene i varmeveksleren under kontrollerede forhold. EPP - Ekspanderet polypropylen Varmeveksler og kondensbakke med svømmerkontakt. Der er tale om et skumplastmateriale, hvis egenskaber gør det til et særdeles velegnet materiale i ventilationsanlæg. EPP fremstilles efter nogle miljøvenlige metoder og er mærket med henblik på genanvendelse. Sektionerne støbes i specielfremstillede forme blandt andet ved hjælp af komprimeret luft og vanddamp. Under udformningen af materialedelene er der lagt vægt på fleksibilitet i forbindelse med anlæggets installationsmuligheder, begrænsning af ydre dimensioner samt optimering af luftstrømme internt i anlægget. Det sidstnævnte reducerer anlæggets interne tryktab og derved også energiforbruget til lufttransport. Desuden medvirker materialets densitet til en lav vægt af de enkelte EPP-sektioner. AM 1 ventilationsanlæg med EPP konstruktion som indeholder alle enkelte komponenter og som samtidig isolerer perfekt mod uønsket varmetab. EC-motordrevet ventilator 14 15

9 Netværk med Airmaster N Figuren viser et Master/Slave System med centralt betjeningspanel og 2 sensorer, f.eks. PIR og CO 2 sensor, til hvert rum. styrnig Netværksstyring kan foretages cts system med Airmasters' system CTS (Master/Slave), hvor op til 16 anlæg styres med kun ét betjeningspanel. CTS er en forkortelse for Central Tilstandskontrol og Styring. Airmaster cts Fleksibilitet er overskriften på Airmasters nyudviklede CTS system. I vort system styres og overvåges op til 16 forskellige ventilationsanlæg via ét enkelt betjeningspanel. Anlæggene kan både være af forskellige typer og også være udstyret med forskelligt tilbehør. Også kølemoduler kan frit monteres til de enkelte anlæg efter behov. Med disse fleksible muligheder kan anlæg med forskellige ydeevner og udstyr kobles sammen i ét enkelt system, samtidigt med at det individuelle behov i de enkelte rum stadigt kan blive tilgodeset. Opdeling af systemet i grupper med et enkelt eller flere anlæg med fælles styring optimerer anvendelse af anlægsstørrelser og sensorer. Styring vha. en enkelt sensor (f.eks. CO 2 sensor) eller en kombination (f.eks. en PIR og en CO 2 sensor) er mulig. Ved brug af sensorer overstyres de grundlæggende driftsparametre for enkelte anlæg, hele grupper eller alle anlæg. Den individuelle betjening, overvågning og programmering samt programmering af fælles parametre foretages via ét enkelt betjeningspanel. Tilslutning til et bygningsnetværk (CTS system) er naturligvis også muligt. Med et CTS netværk er det muligt at bevare alle fordelene ved decentral ventilation samtidig med, at udnytte de administrative fordele ved central kontrol. Airmaster understøtter forskellige CTS systemer: KNX BACnet TM /IP BACnet TM MS/TP LON MODBUS RTU RS485 For at benytte de forskellige CTS systemer, skal alle Airmaster anlæg være udstyret med eller bestilles et plug-in modul til det pågældende CTS system. Anlæggene kan være af forskellige typer og udstyres individuelt efter lokalt behov. Inden for de programmerede rammer styrer anlæggene sig selv, alt efter de aktuelle lokale driftsbetingelser. Ventilation med Airmaster kan nemt styres fra en PC og integreres med den øvrige bygningsautomation. Fra en lokal computer får du det fulde overblik over drift og temperatur; samt mulighed for at programmere anlæggene i forhold til lokalernes anvendelse. Figuren viser et vilkårligt CTS system, med en CTS centralcomputer som har forbindelse til alle Airmaster enheder og sensorer. Airmasters funktionalitet i et eksisterende CTS-system: Start / Stop af anlæg Justere setpunkter til indblæsningstemperatur og luftmængde Frigive natkøling Temperatursensorer kan udlæses, bl.a. rum- og indblæsningstemperatur Bypassposition; er anlægget udstyret med automatisk modulerende bypass, kan position heraf udlæses Alarm (f.eks filter alarm) Overvåge kølemodul (hvis installeret) Anlægsstatus CO 2 sensor, herunder udlæse CO 2 niveauet fra en tilkoblet CO 2 sensor PIR sensor, herunder udlæse PIR signal fra en tilkoblet PIR sensor Fjern-diagnose vha. omfangsrige driftsinformationer til hvert anlæg via CTS systemet - derved mindske service omkostninger N 16 17

10 Grundlæggende Funktioner OG betjening Betjeningspanel Som standard leveres et Airmaster anlæg med tilhørende betjeningspanel. Denne bruges til den daglige betjening og til at programmere anlægget. styrnig Den fuldautomatiske intelligente styringssoftware i Airmasters ventilationsanlæg giver mulighed for at benytte anlæggene direkte efter montering; alle grundlæggende funktioner er forprogrammerede fra fabrikken. Styringssoftwaren er i stand til automatisk at modvirke både høje og lave indblæsningstemperaturer så den ønskede rumtemperatur sikres. Effektive beskyttelsesfunktioner forhindrer tilfrysning af varmeveksleren, afleder kondensvand og stopper automatisk anlægget hvis nødvendigt. Derved forhindres unødige skader på anlægget. Individuelle ønsker fra kunden eller lokale betingelser kan nemt indstilles i styringen og programmeres i samme. Hvis nødvendigt styrer softwaren fuldautomatisk de installerede optioner, så som bypass, varmeflader, kondenspumpe, kølemodul og forskellige sensorer (CO 2, fugtighed, bevægelse etc.). Airmasters ventilationsanlæg kan tilpasses optimalt til de lokale driftsbetingelser ved hjælp af nedenstående funktioner: Manuel start og stop via betjeningspanel Automatisk drift vha. programmeret ugeskema Baggrundsventilation som konstant basisventilation med reduceret ydelse Natkøling Automatisk bypassstyring Start og stop vha. eksterne kontakter som fx. termostat og hygrostat Start og stop vha. bevægelses (PIR) sensor Start og stop og automatisk drift vha. CO 2 sensor Automatisk drift vha. en Central Tilstandskontrol og Styringssystem (CTS) NYHED Nye Betjeningspaneler Vi introducerer to nye betjeningspaneler i løbet af efteråret

11 Airmasters CO 2 sensorer tilpasser luftskiftet til CO 2 belastningen i rummet. Det sparer både energi og driftstimer i fx. klasselokaler. styrnig Co 2 sensor - væghængt benyttes til en effektiv energibesparende behovsstyring som automatisk tilpasser ventilationsniveauet til CO 2 belastningen i hvert enkelt rum. Co 2 sensor - indbygget kan også leveres som integreret sensor. PIR/bevægelsessensor sikrer så lavt et energiforbrug som muligt, idet ventilationen først starter ved bevægelse i rummet. Valgfri efterløbstid kan programmeres i styringssoftwaren. hygrostat sikrer at fugtigheden automatisk holdes nede. Kan leveres til montage i rummet eller indbygget i anlægget. Start, stop og styring via CO 2 sensor Start, stop og styring Start, stop og styring via Hygrostat En CO 2 sensor benyttes til at starte, stoppe og styre via bevægelsessensor (PIR) En hygrostat registrerer luftens relative fugtighed, ventilationsanlæggets luftmængde, alt afhængigt Ventilationsanlægget er indstillet til at starte/stop- og sender derefter et start-/stopsignal til ventilati- af rummets CO 2 belastning. pe via et signal fra en PIR sensor. Ved signal fra PIR onsanlægget. På hygrostaten er det muligt at ind- Airmaster anlægget starter med den programme- figur 1 max sensoren, dvs. bevægelse i sensorens måleområde vil anlægget starte. Anlægget vil starte i normal stille ved hvilken relativ luftfugtighed signalet skal gives. Inde i hygrostaten findes nogle hygrosko- rede minimale luftmængde (min), når CO 2 niveauet drift med den tilhørende programmerede luft- piske kunststoffibre, hvis længde er afhængige af overstiger den programmerede undergrænse mængde og indblæsningstemperatur. Når signalet luftens relative fugtighed. Når den ønskede relative plus 1% (A+1%). Derefter øger anlægget lineært bortfalder stopper anlægget efter endt forprogram- luftfugtihed overstiges/underskrides, sender hy- luftmængden op til det maksimale (max) ved CO 2 niveauets overgrænse (B) og derover. Falder CO 2 niveauet igen under den programmerede under- min meret efterløbstid. (fabriksindstillet på 3 min). PIR-styring benyttes ofte til at aktivere fuld drift på anlæg som kører grundventilation når der ikke er grostaten et start-/stopsignal til ventilationsanlægget. Benyttes ofte til at aktivere fuld drift på anlæg som ellers kører grundventilation, når den ønskede grænse (A), stopper ventilationsanlægget automatisk (figur 1). A A+1% B personer til stede. relative luftfugtihed overstiges. Når anlægget kører med en reduceret luftmængde (basis ventilation) kan styringssoftwaren tilpasse figur 2 max luftmængden. Når CO 2 niveauts undergrænse (A) overstiges, øges luftmængden linært til det maksimale (max). Falder CO 2 niveauet under den programmerede undergrænse (A), går styringssoft- min waren tilbage til den programmerede basisventilation (figur 2). Alle foroven nævnte parametre kan tilpasses og programmeres i styringssoftwaren. A B 2 21

12 vigtige styringsprocesser Programmeringen af Airmasters produkter bygger på mange års erfaring med styring og regulering af højeffektive decentrale ventilationsanlæg. styrnig Vi leverer anlæg til hele Europa. Derfor ved vi at vores anlæg skal kunne fungere effektivt under meget forskellige udetemperaturer - udetemperaturer fra omkring -25 C og op til omkring 35 C. En kombination af både fugtig luft og frost, samt skiftende vejrforhold, hører ofte til hverdagen. En gennemgang af de forskellige avancerede styringsprocesser beskrives i det følgende. Kondensat Ved den høje varmegenvinding på op til 95%, bliver fraluften afkølet meget i modstrømsvarmeveksleren. Herved kan fugten i fraluften kondensere i veksleren. Kondensatet opfanges i en kondensbakke. En svømmer registrerer automatisk et eventuelt højt kondensatniveau i bakken. Styringen stopper indblæsningen og øger udsugningen, hvorved kondensatet fordamper og bortskaffes med afkastluften. Alternativt kan der kobles et afløb til kondensbakken, så evt. kondens føres væk fra anlægget. kondenspumpe Ventilationsanlægget kan udstyres med en kondenspumpe, som pumper kondensatet væk, inden styringssoftwaren øger fraluft og stopper for indblæsningen. Kondenspumpe anbefales altid til et kølemodul. FROSTBESKYTTELSE Når udetemperaturen nærmer sig frysepunktet falder afkasttemperaturen bag modstrømsvarmeveksleren. Det kan resultere i at kondensatet fryser til is i varmeveksleren. Styringssoftwaren forhindrer isdannelsen effektivt, ved at øge fraluft og reducere tilluft. Derved stiger afkasttemperaturen igen. Hvis denne proces ikke er tilstrækkelig mod isdannelsen i varmeveksleren, kan styringssoftwaren beskytte anlægget ved at gennemføre driftsstop. FROSTBESKYTTELSE MED ELEKTRISK FORVARMEFLADE Ventilationsanlæggene AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 kan udstyres med en elektrisk forvarmeflade. Denne opvarmer udeluften før den tilføres modstrømsvarmeveksleren, og derved forhindres isdannelse i varmeveksleren. For at opretholde en balanceret ventilation kontrollerer styringssoftwaren temperaturforholdene i anlægget. Det sker ved at forvarmefladerne bliver koblet til såfremt det er nødvendigt. FROSTBESKYTTELSE via Virtuel forvarme MED elektrisk EFTERVARMEFLADE Ved CV 8, AM 1 og AM 3 kan beskyttelsen mod isdannelse fortages ved hjælp af en elektrisk eftervarmeflade med høj kapacitet. Ved hjælp af bypassspjældet ledes en del af udeluften udenom modstrømsvarmeveksleren. Her opvarmes udeluften af eftervarmefladen til den ønskede indblæsningstemperatur. Fraluften nedkøles mindre i varmeveksleren og isdannelsen i varmeveksleren forhindres. Ved AM 3 kan denne funktion også overtages af en vandvarmeflade. Læs mere i de følgende afsnit om eftervarmeflader. Svømmer Indbygget svømmer, der advarer, hvis der dannes kondensvand og dette ikke bortledes. Kondenspumpe Mulighed for indbygget kondens pumpe monteres på fabrik. Elektrisk Forvarmeflade Mulighed for forvarmeflade til brug i meget kolde områder. Sikkerhed Termostater afbryder automatisk strømmen ved for høje temperaturer

13 vigtige styringsprocesser styrnig LAV INDBLÆSNINGSTEMPERATUR, EFTERVARMEflade Får at opnå en optimal varmegenvinding, er Airmasters' ventilationsanlæg udstyret med højeffektive modstrømsvarmevekslere. En eftervarmeflade, som kan fås til alle Airmaster anlæg, bruges derfor kun til at udligne det minimale varmetab ved ventilationen. Som standard opretholdes balanceret ventilation så længe indblæsningstemperaturen holder sig inden for acceptable grænser. Uden eftervarmeflade: Såfremt den ønskede indblæsningstemperatur ikke kan opretholdes, reducerer styringen tilluftsmængden og øger udsugningen. Herved kompenseres for en lav udetemperatur. Denne funktion er ligeledes aktiv hvis kapaciteten af en eftervarmeflade er fuld udnyttet. For at øge komforten kan der via en eftervarmeflade opretholdes balance mellem til- og fraluft, også ved ekstrem lav udetemperatur. ELEKTRISK EFTERVARMEFLADE Den elektriske eftervarmeflade til AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 opvarmer tilluften efter modstrømsvarmeveksleren til den indstillede indblæsningstemperatur hvis der er behov for det. Styringssoftwaren kontrollerer temperaturforholdene i anlægget og kobler automatisk eftervarmefladen til, hvis det er nødvendigt. Ved CV 8, AM 1 og AM 3 anvendes en højkapacitets eftervarmeflade. Denne overtager samtidig forvarmefladens opgave. Se også afsnit "Frostbeskyttelse via Virtuel forvarmning med elektrisk eftervarmeflade" på side 23. VANDVARMEFLADE Ved AM 3, AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 kan der som alternativ til en elektrisk eftervarmeflade monteres en vandvarmeflade. Denne sikrer ligeledes den ønskede indblæsningstemperatur. Varmefladens store overflade sikrer god overførsel af varmeenergien til tilluften. Styringssoftwaren starter og stopper varmefladen ved hjælp af en motordrevet ventil. Indstillingerne for varmefladen indstilles når ventilationsanlægget sættes i drift. Varmefladen leveres sammen med ventilationsanlægget som en færdig indbygget enhed. Dermed er tilslutning til det lokale varmesystem enkelt og hurtigt. FROSTBESKYTTELSE AF VANDVARMEFLADE Vandvarmefladen er fra fabrikken forsynet med en separat selvstyrende varmholdelsesventil, som sikrer en minimal temperatur, selv når ventilationsanlægget er slukket. For at frostsikre varmefladen er alle nominelle værdier forprogrammeret i styringssoftwaren. Hermed er vandvarmefladen frostbeskyttet og altid funktionsdygtig. Elektrisk eftervarmeflade Vandvarmeflade Mulighed for vandbåren eftervarmeflade. Vandvarmeflade i kobber og aluminium, som sikrer god varmeoverføring og lang holdbarhed. termostatventil og termoaktuator Termoaktuatoren regulerer vandmængden trinløst efter indblæsningstemperatur. Termostatventilen fungerer som frostbeskyttelse

14 vigtige styringsprocesser Airmasters komfortskabende kølemodul (CC) til AM produktserien fuldender markedets mest fleksible ventilationssystem. styrnig AUTOMATISK BYPASS Hvis indblæsningstemperaturen når over det ønskede niveau, åbner styringssoftwaren bypasset trinvist. Derved ledes køligere udeluft uden om modstrømsvarmeveksleren (ved AM 8 ledes varmere fraluft uden om veksleren). På den måde kan den ønskede indblæsningstemperatur opretholdes. Stiger rumtemperaturen, fx. ved stærk solindstråling, over den ønskede maksimale indblæsningstemperatur, åbnes bypasset ligeledes automatisk. Styringssoftwaren kan nu også indstille en ny indblæsningstemperatur for at nå en højere køleeffekt. Hvis der er monteret et kølemodul sammen med ventilationsanlægget, aktiverer styringssoftwaren dette automatisk, såfremt køling med udeluft ikke er tilstrækkelig. Under drift af kølemodulet benyttes bypasset stadig til at regulere indblæsningstemperaturen. NATKØLING Hvis rumtemperaturen i løbet af dagen overstiger det ønskede maximale niveau, kan alle Airmaster ventilationsanlæg automatisk nedkøle rummet vha. den koldere natteluft. Denne funktion betegner vi som Natkøling. Skulle det være nødvendigt, benytter funktionen sig af både bypassspjældet og kølemodulet for at opnå den ønskede køleeffekt. Bygningen og inventaret køles og rumtemperaturen vil den efterfølgende dag stige i mindre omfang. Alle tilhørende parametre er fabriksindstillet, men kan tilpasses. CC kølemodul AM ventilationsanlæg CC KØLEMODUL Hvis den automatiske bypassfunktion ikke er tilstrækkelig til at holde indblæsnings- eller rumtemperaturen på det ønskede niveau, kan man opnå effektiv temperaturreduktion ved at montere et kølemodul. Styringssoftwaren aktiverer automatisk kølemodulet hvis nødvendigt. Det selvregulerende kølemodul sænker temperaturen på udeluften med op til 15 C, før luften tilføres til ventilationsanlægget. Indblæsningstemperaturen reguleres ligeledes vha. den automatisk bypassfunktion. Se også afsnit om kølemodul på side

15 specialudviklet kølemodul cc 3 komfort køl TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) Maksimal køleeffekt Kølemiddel 2314 W R134a Fyldning,31 kg 18 Airmasters specialudviklede kølemoduler (CC) er en option og er kompatibelt med hele serien af Airmasters horisontale modeller, Lon, MODBUS RTU RS485, BACnet TM MS/TP, BACnet TM /IP, KNX samt de individuelle betjeningspaneler, som tilsammen gør Airmasters ventilationssystemer til en effektiv, økonomisk og fremtidssikret løsning. Kølemodulet er designet til at sænke temperaturen på friskluften med op til 15 C. Anlæggene er dimensioneret efter europæiske forhold (udetemperatur 35 C, 4% relativ fugtighed) iflg. standard DS/EN Kølemodulet er undtaget direk tivet for trykbærende udstyr PED i henhold til artikel 1 stk Til alle kølemoduler fås kondenspumpe. Driftsstrøm 3,6 A Optaget effekt 868 W Eltilslutning 1x23 V AC 5 Hz Kanaltilslutning Ø2 mm Kondensafløb Ø16 mm Afrimningsinterval 2 h Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Nettovægt 55 kg COP værdi 2,6 Lækagestrøm < 2 ma Udetemperatur ( C) Paneler front AM 3 H (horisontal) med CC 3 AM ventilationsanlæg CC kølemodul Paneler side Vægramme 28 29

16 cc 5 cc 8 komfort køl TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) Maksimal køleeffekt Kølemiddel Fyldning Driftsstrøm Optaget effekt Eltilslutning Kanaltilslutning Kondensafløb 465 W R47c,7 kg 4,4 A 133 W 1x23 V AC 5 Hz Ø25 mm Ø16 mm Udetemperatur C Maksimal køleeffekt Kølemiddel Fyldning Driftsstrøm Optaget effekt Eltilslutning Kanaltilslutning Kondensafløb 5622 W R47c,95 kg 1,8 A 1991 W 1x23 V AC 5 Hz Ø315 mm Ø16 mm Udetemperatur C Afrimningsinterval 2 h Afrimningsinterval 2 h Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Nettovægt 71,4 kg Nettovægt 86 kg COP værdi 4,2 COP værdi 2,82 Lækagestrøm < 2 ma Lækagestrøm < 2 ma am 5 h (horisontal) med CC 5 am 8 h (horisontal) med CC

17 AM TEKNISKe DATA Maksimal kapacitet v. 3 db(a) Maksimal kapacitet v. 35 db(a) Kastelængde (,2 m/s) Eltilslutning Kanaltilslutninger Kondensafløb Vægt Varmeveksler Filter 75 m³/h 1 m³/h 3,5 m. v. 75 m³/h 5,5 m. v. 1 m³/h 1 ~ 23 V + N + PE / 5 Hz Ø125 mm Ø16 mm 42 kg Modstrømsveksler (alu) F5 Standard, F7 Option AM 1 er den mindste og samtidig den nyeste af vore decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding. AM 1 er dimensioneret til en luftmængde på op til ca. 1 m 3 /h ved et lydniveau på kun 35 db(a) i 1 meters afstand og er dermed perfekt til ventilation i mindre lokaler såsom små kontorer og lignende. produkt information am 1 1 Farve Strøm v. 3 db(a) Forsyningskabel Maksimal optaget effekt v. 3 db(a) Maksimal optaget effekt v. 35 db(a) Lækagestrøm Elvarmeflade (option) Paneler RAL 91 (hvid),15 A 1,5 mm² 21 W 27,5 W < 1 ma AM 1 tilbydes også med F7 tilluftfilter. Ved brug af F7 tilluftfilter har anlægget, pga. en parametertilpasning, en balanceret ventilation. Ved brug af F7 tilluftfilter reduceres den maksimale luftmængde med ca. 5%. Eltilslutning, intern 1 x 23 V Varmeeffekt 5 W Termosikring, aut. reset 7 C Termosikring, man. reset 12 C Det idelle anlæg til små rum, så som et- og tomandskontorer eller lignende. Det lave støjniveau sikrer at anlægget ikke forstyrrer det daglige arbejde. Standard og optioner vertikal model Modulerende bypass x x Elektrisk forvarmeflade Elektrisk eftervarmeflade/vph Vandvarmeflade (eftervarme) CO 2 -sensor (væghængt) CO 2 -sensor (indbygget) PIR/bevægelsessensor Hygrostat Termostat Kondenspumpe horisontal model Kølemodul Motoriseret afkastspjæld x x Motoriseret lukkespjæld x x Modstrømsveksler (alu) x x x : standard : option : ikke muligt 32 33

18 AM 1 kapacitet (%) dba dba AM 1 Effektforbrug (W) AM 1 Lydtrykniveau (db(a)) AM 1 SEL W/(m 3 /s) AM 1 PRINCIPSKITSE - venstre INDTAG IF EF UDSUGNING OT RT FL BP BP IT HE CH* ET F2 FT CT F1 AFKAST MD CP* MD produkt information am 1 AM 1 Temperatureffektivitet (%) AM 1 Eksternt Tryktab (Pa) AM 1 KASTELÆNGDE (,2 m/s) m 1m dba dba Airmaster anlæggene spreder indblæsningsluften i forskelligt omfang, alt afhængig af den givne luftmængde. Dette vises på illustrationen til venstre hvor de blå farvetoner signalere luftmængderne ved de forskellige kastelængder. Komponentbetegnelse F1 Tilluftventilator F2 Fraluftventilator IF Tilluftfilter EF Fraluftfilter MD Lukkespjæld (motor styret) INDBLÆSNING BP Bypass spjæld HE Modstrømsvarme veksler CT Kondensbakke CP Kondenspumpe (option) FT Svømmer RT/FL Rumtemperaturføler / flowsensor OT Udetemperaturføler ET CH IT Afkasttemperaturføler Elektrisk eftervarmeflade (option) Indblæsningstemperatur føler AM 1 1 Kastelængden set oppe fra 2 Kastelængden set fra siden 2 75 m 3 /h 1 m 3 /h 34 35

19 AM 1 h (horisontal) - Højre AM 1 v (vertikal) - højre produkt information am 1 AM 1 h (horisontal) - venstre AM 1 v (vertikal) - venstre 36 37

20 AM 3 TEKNISKe DATA Maksimal kapacitet v. 3 db(a) Maksimal kapacitet v. 35 db(a) Kastelængde (,15 m/s) Eltilslutning Kanaltilslutninger Kondensafløb (option) Vægt Varmeveksler Filter Farve 24 m³/h 3 m³/h 4,8 m. v. 16 m³/h 5,7 m. v. 22 m³/h 6,5 m. v. 3 m³/h 1 ~ 23 V + N + PE / 5 Hz Ø2 mm Ø16 mm 49,8 kg Modstrømsveksler (alu) F5 Standard, F7 Option Paneler RAL 91 (hvid) Ved AM 3 kan elvarmefladen benyttes som Virtual Preheater (VPH). VPH tillader ved hjælp af bypass at en del af den kolde udeluft ledes uden om veksleren og direkte ind på varmelegemet. Dette frostsikrer anlægget selv ved meget lave temperaturer. produkt information am 3 Strøm,6 A Forsyningskabel 1,5 mm² Maksimal optaget effekt 1 W Lækagestrøm < 3 ma vandvarmeflade (option) Når temperaturen og CO 2 -indholdet bliver for højt, falder trivsel, tilfredshed og produktivitet. Samtidig stiger sygefraværet. Maksimal drifttemperatur 9 C Maksimal drifttryk 1 bar Varmeeffekt 4 W* Tilslutningsdimension 3/8" (DN 1) Materiale rør/finner kobber/aluminium Åbne/lukke tid motorventil < 6 s * Kapacitet ved: frem/retur temperatur 7/4 C, vandmængde 15 L/h Elvarmeflade (option) Eltilslutning, intern 1 x 23 V Varmeeffekt 15 W Termosikring, aut. reset 7 C Termosikring, man. reset 12 C Standard og optioner vertikal model Modulerende bypass Elektrisk forvarmeflade Elektrisk eftervarmeflade/vph Vandvarmeflade (eftervarme) CO 2 -sensor (væghængt) CO 2 -sensor (indbygget) PIR/bevægelsessensor Hygrostat Termostat Kondenspumpe Kølemodul Motoriseret afkastspjæld Motoriseret lukkespjæld x x Modstrømsveksler (alu) x x x : standard : option : ikke muligt horisontal model 38 39

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere