Ventilation in balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance Tekniske Data AM: CV: 8

2 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16 Funktioner og betjening 18 Styringsprocesser 22 Vores produktfilosofi er, at vores produkter skal være de mest energieffektive der er tilgængelige på markedet. intelligent Ventilation komfort køl Specialudviklet kølemodul 28 CC 3 29 CC 5 3 CC 8 31 Produkt information AM 1 32 AM 3 38 AM 5 44 AM 8 5 AM 9 56 AM CV 8 76 CV komponenter 87 Taggennemføring & fittings 88 teknisk dataoversigt

3 Med Airmaster vælger du ikke blot en fremtidssikret løsning du vælger også den ansvarlige løsning. Intelligent ventilation intelligent Ventilation Ventilation i balance Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise har Airmaster udviklet markedets mest energieffektive og støjsvage, decentrale ventilationsløsninger med varmegenvinding - ventilationsløsninger, som kan anvendes i alle typer af rum og bygninger. Airmasters decentrale ventilationsløsninger holder bygningens energiforbrug til ventilation på et minimum. Der ventileres kun i de rum hvor det er nødvendigt; og når det er nødvendigt. Ingen energispild til unødvendig ventilation. LAVT ENERGIFORBRUG MED HØJ VARMEGENVINDING Det decentrale anlæg med varmeveksler er placeret i rummet, tæt på ydervæggen. Den meget korte transport af udeluften og en varmeveksler der sidder lige ved siden af, bidrager til et meget lavt energiforbrug. Ingen behov for lange ventilationskanaler - intet ekstra energiforbrug. Decentral ventilation tilgodeser det enkelte rum ved ikke at kræve en besværlig og dyr montage. Høj varmegenvinding Vi anvender højeffektive modstrømsvarmevekslere, og dokumenterer temperaturvirkningsgraden i overensstemmelse med den europæiske standard DS/EN38 1, som er en tør virkningsgrad, under forhold hvor kondensering af fraluften ikke forekommer. Airmasters modstrømsvarmevekslere præsterer op til ca. 85% målt som tør virkningsgrad i henhold til EN38 og op til ca. 95% hvis kondensering medregnes. Væsentlige fordele ved airmasters løsninger Energieffektive Lavt lydniveau 3 db(a) Omkostningseffektive Hurtige og nemme at installere Effektivt kølemodul som option effektiv EC-motorteknologi Airmaster anvender energieffektive EC-motorer som giver lavt energiforbrug, gode reguleringsegenskaber og en støjsvag drift. 1 Testbetingelser: Omgivelsestemperatur 5 C Udsugningstemperatur 25 C Luftmængde, testinterval 5-15% af den nominelle luftmængde Internt/eksternt luftudslip <3% af den nominelle luftmængde. Indblæsning og udsugning er ens. 5 5

4 Forskellige behov forskellige anlæg Om du placerer anlægget oppe under loftet eller stående på gulvet - der gælder de samme vilkår; fleksibel og hurtig installation, der kan tilpasses rummets anvendelse, plads og arkitektur. VÆLG DEN RIGTIGE kapacitet AM 1 1 m 3 /h ved 35 db(a) 75 m 3 /h ved 3 db(a) AM 3 3 m 3 /h ved 35 db(a) 24 m 3 /h ved 3 db(a) AM 5 55 m 3 /h ved 35 db(a) 43 m 3 /h ved 3 db(a) intelligent Ventilation Vælg det rette anlæg Airmaster ventilationsanlæg fås i en række forskellige varianter med forskellige intelligente behovsstyringer, der både letter den daglige drift og sænker udgifterne til ventilation. Den korrekte dimensionering af systemet minimerer energiforbruget, mens en optimal styring konstant overvåger behovet for ventilation. VægHængte anlæg Airmasters væghængte anlæg kan fås som forskellige modeller: GULVMODEL (AM 9) placeres på gulvet og tilfører luften enten ved gulv eller loft. Kan leveres hvor indtag og afkast føres horisontalt gennem væggen eller vertikalt op gennem taget. AM m 3 /h ved 35 db(a) 65 m 3 /h ved 3 db(a) AM 9 83 m 3 /h ved 35 db(a) 69 m 3 /h ved 3 db(a) AM m 3 /h ved 35 db(a) 15 m 3 /h ved 3 db(a) CV 8 85 m 3 /h ved 3 db(a) Horisontal model Indtag og afkast føres horisontalt ud gennem den mur anlægget hænger på. På facaden afsluttes med jalousi riste. vertikal model Indtag og afkast føres vertikalt op gennem taget. Udvendigt afsluttes med taghætter og inddækninger. Både horisontal- og vertikalmodellen kan fås med indblæsning i midterste eller nederste panel. Det vil sige at op til 2/3 af anlægget kan integreres i loftet. Fuld kanalført model Indblæsning, udsugning, indtag og afkast er kanalført. Indtag og afkast kan placeres tre forskellige steder i henholdsvis højre eller venstre side. GULVMODEL (AM 12) placeres langs væggen, stående ud fra en væg eller fritstående, fx. som rumdeler. Find hurtigt og nemt din ventilationsløsning 6 7

5 Korrekt udvælgelse og placering af anlæg sikrer en optimal indblæsningsstråle. Indblæsningsstråle med Coanda-effekt intelligent Ventilation Kold luft "holder" sig til loftet, inden den langsomt falder ned - hvilket er kendt som Coanda-effekten. Coanda-effekten gør at den koldere friske luft bliver blandet med den omgivende luft, og derefter langsomt falder ned i rummet. Indblæsningsstrålen Coanda-effekten får indblæsningsstrålen til at "klæbe" til loftet. Den friske luft indblæses med en relativ høj hastighed, herved medrives rumluften, og der sikres en effektiv opblanding af den friske luft og rumluften. Medrivning af rumluften sikrer en ensartet luftkvalitet i lokalet, samtidig med at lufthastigheden på indblæsningsstrålen reduceres. På den måde opnås trækfrie forhold i opholdszonen. Væghængt Airmaster ventilation Indblæsningsstrålen for væghængte anlæg AM 1, 3, 5 og 8 er alle væghængte anlæg. De væghængte modeller ventilerer alle efter opblandingsprincippet, hvor den friske luft tilføres rummet oppe under loftet og Coanda-effekten udnyttes. Væghængt Airmaster ventilation med indblæsningsstrålen set fra siden. 8 9

6 Indblæsningsstrålen for Gulvstående anlæg Opblandingsprincippet udnyttes ligeledes ved Airmasters gulvstående modeller (AM 9, AM 12), hvor den friske luft tilføres i opadgående retning, og Coanda-effekten udnyttes. intelligent Ventilation Justerbar indblæsningsåbning De gulvstående modeller, AM 9 og AM 12, er udstyret med en justerbar indblæsningsåbning. Man kan således indstille spalteåbningsgraden efter behov og dermed sikre den rette kastelænge, alt efter hvor stort lokalet er. Man kan nemt variere kastelængden ved at ændre på indblæsningsarealet/- retningen. Hvis anlægget en dag flyttes til et andet rum, kan man således også justere indblæsningsåbningen, så denne tilpasses det nye rum. Dybden på rummet bestemmer, hvor meget der skal justeres på indblæsningsåbningen. Gulvstående AM 9 - opblandingsventilation. FORTRÆNGNINGSPRINCIPPET Airmaters gulvstående model AM 9 kan også leveres som en fortrængningsmodel. Ved fortræningsprincippet tilføres den friske luft ved en lav hastighed nede ved gulvet. Den friske luft indblæses med en temperatur, der er et par grader lavere end rumtemperaturen. Herved fordeles den over hele gulvet på grund af densitetsforskellen mellem den kølige og den varme luft. Den lave indblæsningshastighed sikrer trækfrie forhold i rummet. Gulvstående AM 9 - fortrængningsventilation. Gulvstående AM 12 placeret ud fra væggen som rumdeler. Luftmængde/- retning justeres med indstillelige riste. På illustrationen ses to gulvstående AM 12, den ene placeret op ad væggen og den anden placeret ud fra væggen. Indblæsningsstrålen ses fra siden. Gulvstående AM 9 - fortrængningsventilation. 1 11

7 den korrekte placering af AM serien 3 For at opnå de mest effektive indblæsningsforhold, bør man undgå objekter, som fx. lysarmaturer, monteret direkte i loftet. Lysarmaturer bør sænkes, så indblæsningsluften har fri adgang til rummet. intelligent Ventilation For at få det fulde udbytte af Airmaster anlæggene, skal anlæggene være placeret korrekt ift. rummets fysiske geometri. 4 Der hvor personer vil være placeret fysisk tæt på et anlæg, er det vigtigt at anvende væghængte eller gulvstående modeller efter opblandingspricippet, idet der herved undgås oplevelsen af trækgener. 1 I et langt smalt rum, hvor kastelængden er for lille på den lange led, men for stor på den smalle led, kan to mindre anlæg med mindre kastelængde med fordel anvendes. 5 I et rum med højt til loft 2 eller skrånende loft, bør anlæggene monteres så højt som muligt. Hvis der i rummet forefindes loftsbjælker, som kan blokere for luftstrømmen, vælges et gulvstående anlæg der ventilerer efter fortrængningsprincippet (AM 9) eller væghængt anlæg der ventilerer på langs af rummet

8 konstruktion og design Airmasters ventilationsanlæg er gennemtænkte og funktionelle. EPP er en forkortelse for ekspanderet polypropylen. Dette materiale udgør en central del i flere af Airmasters ventilationsanlæg som fx. AM 1 og CV 8. Motoriseret lukkespjæld intelligent Ventilation Airmaster har udviklet to ventilationsanlæg (AM 1 og CV 8) som er bygget op i en EPP-konstruktion. En komplet EPP-konstruktion består af tre delsektioner - en filtersektion, en motorsektion og en vekslersektion. Disse kan kombineres til enten en højre eller en venstre model. Alle anlægsdele og komponenter er monterede i eller på de formstøbte EPP-sektioner, som til sidst samles til én tæt lukket enhed. Motoriseret bypassspjæld På grund af materialets fremragende isoleringsegenskaber reduceres uhensigtsmæssige varmeoverførsler mellem luftstrømmene i anlægget. Det betyder fx. at der ikke forefindes "kuldebroer" i konstruktionen og at der ikke dannes uønsket kondens. Derved koncentreres den ønskede varmeoverførsel mellem luftstrømmene i varmeveksleren under kontrollerede forhold. EPP - Ekspanderet polypropylen Varmeveksler og kondensbakke med svømmerkontakt. Der er tale om et skumplastmateriale, hvis egenskaber gør det til et særdeles velegnet materiale i ventilationsanlæg. EPP fremstilles efter nogle miljøvenlige metoder og er mærket med henblik på genanvendelse. Sektionerne støbes i specielfremstillede forme blandt andet ved hjælp af komprimeret luft og vanddamp. Under udformningen af materialedelene er der lagt vægt på fleksibilitet i forbindelse med anlæggets installationsmuligheder, begrænsning af ydre dimensioner samt optimering af luftstrømme internt i anlægget. Det sidstnævnte reducerer anlæggets interne tryktab og derved også energiforbruget til lufttransport. Desuden medvirker materialets densitet til en lav vægt af de enkelte EPP-sektioner. AM 1 ventilationsanlæg med EPP konstruktion som indeholder alle enkelte komponenter og som samtidig isolerer perfekt mod uønsket varmetab. EC-motordrevet ventilator 14 15

9 Netværk med Airmaster N Figuren viser et Master/Slave System med centralt betjeningspanel og 2 sensorer, f.eks. PIR og CO 2 sensor, til hvert rum. styrnig Netværksstyring kan foretages cts system med Airmasters' system CTS (Master/Slave), hvor op til 16 anlæg styres med kun ét betjeningspanel. CTS er en forkortelse for Central Tilstandskontrol og Styring. Airmaster cts Fleksibilitet er overskriften på Airmasters nyudviklede CTS system. I vort system styres og overvåges op til 16 forskellige ventilationsanlæg via ét enkelt betjeningspanel. Anlæggene kan både være af forskellige typer og også være udstyret med forskelligt tilbehør. Også kølemoduler kan frit monteres til de enkelte anlæg efter behov. Med disse fleksible muligheder kan anlæg med forskellige ydeevner og udstyr kobles sammen i ét enkelt system, samtidigt med at det individuelle behov i de enkelte rum stadigt kan blive tilgodeset. Opdeling af systemet i grupper med et enkelt eller flere anlæg med fælles styring optimerer anvendelse af anlægsstørrelser og sensorer. Styring vha. en enkelt sensor (f.eks. CO 2 sensor) eller en kombination (f.eks. en PIR og en CO 2 sensor) er mulig. Ved brug af sensorer overstyres de grundlæggende driftsparametre for enkelte anlæg, hele grupper eller alle anlæg. Den individuelle betjening, overvågning og programmering samt programmering af fælles parametre foretages via ét enkelt betjeningspanel. Tilslutning til et bygningsnetværk (CTS system) er naturligvis også muligt. Med et CTS netværk er det muligt at bevare alle fordelene ved decentral ventilation samtidig med, at udnytte de administrative fordele ved central kontrol. Airmaster understøtter forskellige CTS systemer: KNX BACnet TM /IP BACnet TM MS/TP LON MODBUS RTU RS485 For at benytte de forskellige CTS systemer, skal alle Airmaster anlæg være udstyret med eller bestilles et plug-in modul til det pågældende CTS system. Anlæggene kan være af forskellige typer og udstyres individuelt efter lokalt behov. Inden for de programmerede rammer styrer anlæggene sig selv, alt efter de aktuelle lokale driftsbetingelser. Ventilation med Airmaster kan nemt styres fra en PC og integreres med den øvrige bygningsautomation. Fra en lokal computer får du det fulde overblik over drift og temperatur; samt mulighed for at programmere anlæggene i forhold til lokalernes anvendelse. Figuren viser et vilkårligt CTS system, med en CTS centralcomputer som har forbindelse til alle Airmaster enheder og sensorer. Airmasters funktionalitet i et eksisterende CTS-system: Start / Stop af anlæg Justere setpunkter til indblæsningstemperatur og luftmængde Frigive natkøling Temperatursensorer kan udlæses, bl.a. rum- og indblæsningstemperatur Bypassposition; er anlægget udstyret med automatisk modulerende bypass, kan position heraf udlæses Alarm (f.eks filter alarm) Overvåge kølemodul (hvis installeret) Anlægsstatus CO 2 sensor, herunder udlæse CO 2 niveauet fra en tilkoblet CO 2 sensor PIR sensor, herunder udlæse PIR signal fra en tilkoblet PIR sensor Fjern-diagnose vha. omfangsrige driftsinformationer til hvert anlæg via CTS systemet - derved mindske service omkostninger N 16 17

10 Grundlæggende Funktioner OG betjening Betjeningspanel Som standard leveres et Airmaster anlæg med tilhørende betjeningspanel. Denne bruges til den daglige betjening og til at programmere anlægget. styrnig Den fuldautomatiske intelligente styringssoftware i Airmasters ventilationsanlæg giver mulighed for at benytte anlæggene direkte efter montering; alle grundlæggende funktioner er forprogrammerede fra fabrikken. Styringssoftwaren er i stand til automatisk at modvirke både høje og lave indblæsningstemperaturer så den ønskede rumtemperatur sikres. Effektive beskyttelsesfunktioner forhindrer tilfrysning af varmeveksleren, afleder kondensvand og stopper automatisk anlægget hvis nødvendigt. Derved forhindres unødige skader på anlægget. Individuelle ønsker fra kunden eller lokale betingelser kan nemt indstilles i styringen og programmeres i samme. Hvis nødvendigt styrer softwaren fuldautomatisk de installerede optioner, så som bypass, varmeflader, kondenspumpe, kølemodul og forskellige sensorer (CO 2, fugtighed, bevægelse etc.). Airmasters ventilationsanlæg kan tilpasses optimalt til de lokale driftsbetingelser ved hjælp af nedenstående funktioner: Manuel start og stop via betjeningspanel Automatisk drift vha. programmeret ugeskema Baggrundsventilation som konstant basisventilation med reduceret ydelse Natkøling Automatisk bypassstyring Start og stop vha. eksterne kontakter som fx. termostat og hygrostat Start og stop vha. bevægelses (PIR) sensor Start og stop og automatisk drift vha. CO 2 sensor Automatisk drift vha. en Central Tilstandskontrol og Styringssystem (CTS) NYHED Nye Betjeningspaneler Vi introducerer to nye betjeningspaneler i løbet af efteråret

11 Airmasters CO 2 sensorer tilpasser luftskiftet til CO 2 belastningen i rummet. Det sparer både energi og driftstimer i fx. klasselokaler. styrnig Co 2 sensor - væghængt benyttes til en effektiv energibesparende behovsstyring som automatisk tilpasser ventilationsniveauet til CO 2 belastningen i hvert enkelt rum. Co 2 sensor - indbygget kan også leveres som integreret sensor. PIR/bevægelsessensor sikrer så lavt et energiforbrug som muligt, idet ventilationen først starter ved bevægelse i rummet. Valgfri efterløbstid kan programmeres i styringssoftwaren. hygrostat sikrer at fugtigheden automatisk holdes nede. Kan leveres til montage i rummet eller indbygget i anlægget. Start, stop og styring via CO 2 sensor Start, stop og styring Start, stop og styring via Hygrostat En CO 2 sensor benyttes til at starte, stoppe og styre via bevægelsessensor (PIR) En hygrostat registrerer luftens relative fugtighed, ventilationsanlæggets luftmængde, alt afhængigt Ventilationsanlægget er indstillet til at starte/stop- og sender derefter et start-/stopsignal til ventilati- af rummets CO 2 belastning. pe via et signal fra en PIR sensor. Ved signal fra PIR onsanlægget. På hygrostaten er det muligt at ind- Airmaster anlægget starter med den programme- figur 1 max sensoren, dvs. bevægelse i sensorens måleområde vil anlægget starte. Anlægget vil starte i normal stille ved hvilken relativ luftfugtighed signalet skal gives. Inde i hygrostaten findes nogle hygrosko- rede minimale luftmængde (min), når CO 2 niveauet drift med den tilhørende programmerede luft- piske kunststoffibre, hvis længde er afhængige af overstiger den programmerede undergrænse mængde og indblæsningstemperatur. Når signalet luftens relative fugtighed. Når den ønskede relative plus 1% (A+1%). Derefter øger anlægget lineært bortfalder stopper anlægget efter endt forprogram- luftfugtihed overstiges/underskrides, sender hy- luftmængden op til det maksimale (max) ved CO 2 niveauets overgrænse (B) og derover. Falder CO 2 niveauet igen under den programmerede under- min meret efterløbstid. (fabriksindstillet på 3 min). PIR-styring benyttes ofte til at aktivere fuld drift på anlæg som kører grundventilation når der ikke er grostaten et start-/stopsignal til ventilationsanlægget. Benyttes ofte til at aktivere fuld drift på anlæg som ellers kører grundventilation, når den ønskede grænse (A), stopper ventilationsanlægget automatisk (figur 1). A A+1% B personer til stede. relative luftfugtihed overstiges. Når anlægget kører med en reduceret luftmængde (basis ventilation) kan styringssoftwaren tilpasse figur 2 max luftmængden. Når CO 2 niveauts undergrænse (A) overstiges, øges luftmængden linært til det maksimale (max). Falder CO 2 niveauet under den programmerede undergrænse (A), går styringssoft- min waren tilbage til den programmerede basisventilation (figur 2). Alle foroven nævnte parametre kan tilpasses og programmeres i styringssoftwaren. A B 2 21

12 vigtige styringsprocesser Programmeringen af Airmasters produkter bygger på mange års erfaring med styring og regulering af højeffektive decentrale ventilationsanlæg. styrnig Vi leverer anlæg til hele Europa. Derfor ved vi at vores anlæg skal kunne fungere effektivt under meget forskellige udetemperaturer - udetemperaturer fra omkring -25 C og op til omkring 35 C. En kombination af både fugtig luft og frost, samt skiftende vejrforhold, hører ofte til hverdagen. En gennemgang af de forskellige avancerede styringsprocesser beskrives i det følgende. Kondensat Ved den høje varmegenvinding på op til 95%, bliver fraluften afkølet meget i modstrømsvarmeveksleren. Herved kan fugten i fraluften kondensere i veksleren. Kondensatet opfanges i en kondensbakke. En svømmer registrerer automatisk et eventuelt højt kondensatniveau i bakken. Styringen stopper indblæsningen og øger udsugningen, hvorved kondensatet fordamper og bortskaffes med afkastluften. Alternativt kan der kobles et afløb til kondensbakken, så evt. kondens føres væk fra anlægget. kondenspumpe Ventilationsanlægget kan udstyres med en kondenspumpe, som pumper kondensatet væk, inden styringssoftwaren øger fraluft og stopper for indblæsningen. Kondenspumpe anbefales altid til et kølemodul. FROSTBESKYTTELSE Når udetemperaturen nærmer sig frysepunktet falder afkasttemperaturen bag modstrømsvarmeveksleren. Det kan resultere i at kondensatet fryser til is i varmeveksleren. Styringssoftwaren forhindrer isdannelsen effektivt, ved at øge fraluft og reducere tilluft. Derved stiger afkasttemperaturen igen. Hvis denne proces ikke er tilstrækkelig mod isdannelsen i varmeveksleren, kan styringssoftwaren beskytte anlægget ved at gennemføre driftsstop. FROSTBESKYTTELSE MED ELEKTRISK FORVARMEFLADE Ventilationsanlæggene AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 kan udstyres med en elektrisk forvarmeflade. Denne opvarmer udeluften før den tilføres modstrømsvarmeveksleren, og derved forhindres isdannelse i varmeveksleren. For at opretholde en balanceret ventilation kontrollerer styringssoftwaren temperaturforholdene i anlægget. Det sker ved at forvarmefladerne bliver koblet til såfremt det er nødvendigt. FROSTBESKYTTELSE via Virtuel forvarme MED elektrisk EFTERVARMEFLADE Ved CV 8, AM 1 og AM 3 kan beskyttelsen mod isdannelse fortages ved hjælp af en elektrisk eftervarmeflade med høj kapacitet. Ved hjælp af bypassspjældet ledes en del af udeluften udenom modstrømsvarmeveksleren. Her opvarmes udeluften af eftervarmefladen til den ønskede indblæsningstemperatur. Fraluften nedkøles mindre i varmeveksleren og isdannelsen i varmeveksleren forhindres. Ved AM 3 kan denne funktion også overtages af en vandvarmeflade. Læs mere i de følgende afsnit om eftervarmeflader. Svømmer Indbygget svømmer, der advarer, hvis der dannes kondensvand og dette ikke bortledes. Kondenspumpe Mulighed for indbygget kondens pumpe monteres på fabrik. Elektrisk Forvarmeflade Mulighed for forvarmeflade til brug i meget kolde områder. Sikkerhed Termostater afbryder automatisk strømmen ved for høje temperaturer

13 vigtige styringsprocesser styrnig LAV INDBLÆSNINGSTEMPERATUR, EFTERVARMEflade Får at opnå en optimal varmegenvinding, er Airmasters' ventilationsanlæg udstyret med højeffektive modstrømsvarmevekslere. En eftervarmeflade, som kan fås til alle Airmaster anlæg, bruges derfor kun til at udligne det minimale varmetab ved ventilationen. Som standard opretholdes balanceret ventilation så længe indblæsningstemperaturen holder sig inden for acceptable grænser. Uden eftervarmeflade: Såfremt den ønskede indblæsningstemperatur ikke kan opretholdes, reducerer styringen tilluftsmængden og øger udsugningen. Herved kompenseres for en lav udetemperatur. Denne funktion er ligeledes aktiv hvis kapaciteten af en eftervarmeflade er fuld udnyttet. For at øge komforten kan der via en eftervarmeflade opretholdes balance mellem til- og fraluft, også ved ekstrem lav udetemperatur. ELEKTRISK EFTERVARMEFLADE Den elektriske eftervarmeflade til AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 opvarmer tilluften efter modstrømsvarmeveksleren til den indstillede indblæsningstemperatur hvis der er behov for det. Styringssoftwaren kontrollerer temperaturforholdene i anlægget og kobler automatisk eftervarmefladen til, hvis det er nødvendigt. Ved CV 8, AM 1 og AM 3 anvendes en højkapacitets eftervarmeflade. Denne overtager samtidig forvarmefladens opgave. Se også afsnit "Frostbeskyttelse via Virtuel forvarmning med elektrisk eftervarmeflade" på side 23. VANDVARMEFLADE Ved AM 3, AM 5, AM 8, AM 9 og AM 12 kan der som alternativ til en elektrisk eftervarmeflade monteres en vandvarmeflade. Denne sikrer ligeledes den ønskede indblæsningstemperatur. Varmefladens store overflade sikrer god overførsel af varmeenergien til tilluften. Styringssoftwaren starter og stopper varmefladen ved hjælp af en motordrevet ventil. Indstillingerne for varmefladen indstilles når ventilationsanlægget sættes i drift. Varmefladen leveres sammen med ventilationsanlægget som en færdig indbygget enhed. Dermed er tilslutning til det lokale varmesystem enkelt og hurtigt. FROSTBESKYTTELSE AF VANDVARMEFLADE Vandvarmefladen er fra fabrikken forsynet med en separat selvstyrende varmholdelsesventil, som sikrer en minimal temperatur, selv når ventilationsanlægget er slukket. For at frostsikre varmefladen er alle nominelle værdier forprogrammeret i styringssoftwaren. Hermed er vandvarmefladen frostbeskyttet og altid funktionsdygtig. Elektrisk eftervarmeflade Vandvarmeflade Mulighed for vandbåren eftervarmeflade. Vandvarmeflade i kobber og aluminium, som sikrer god varmeoverføring og lang holdbarhed. termostatventil og termoaktuator Termoaktuatoren regulerer vandmængden trinløst efter indblæsningstemperatur. Termostatventilen fungerer som frostbeskyttelse

14 vigtige styringsprocesser Airmasters komfortskabende kølemodul (CC) til AM produktserien fuldender markedets mest fleksible ventilationssystem. styrnig AUTOMATISK BYPASS Hvis indblæsningstemperaturen når over det ønskede niveau, åbner styringssoftwaren bypasset trinvist. Derved ledes køligere udeluft uden om modstrømsvarmeveksleren (ved AM 8 ledes varmere fraluft uden om veksleren). På den måde kan den ønskede indblæsningstemperatur opretholdes. Stiger rumtemperaturen, fx. ved stærk solindstråling, over den ønskede maksimale indblæsningstemperatur, åbnes bypasset ligeledes automatisk. Styringssoftwaren kan nu også indstille en ny indblæsningstemperatur for at nå en højere køleeffekt. Hvis der er monteret et kølemodul sammen med ventilationsanlægget, aktiverer styringssoftwaren dette automatisk, såfremt køling med udeluft ikke er tilstrækkelig. Under drift af kølemodulet benyttes bypasset stadig til at regulere indblæsningstemperaturen. NATKØLING Hvis rumtemperaturen i løbet af dagen overstiger det ønskede maximale niveau, kan alle Airmaster ventilationsanlæg automatisk nedkøle rummet vha. den koldere natteluft. Denne funktion betegner vi som Natkøling. Skulle det være nødvendigt, benytter funktionen sig af både bypassspjældet og kølemodulet for at opnå den ønskede køleeffekt. Bygningen og inventaret køles og rumtemperaturen vil den efterfølgende dag stige i mindre omfang. Alle tilhørende parametre er fabriksindstillet, men kan tilpasses. CC kølemodul AM ventilationsanlæg CC KØLEMODUL Hvis den automatiske bypassfunktion ikke er tilstrækkelig til at holde indblæsnings- eller rumtemperaturen på det ønskede niveau, kan man opnå effektiv temperaturreduktion ved at montere et kølemodul. Styringssoftwaren aktiverer automatisk kølemodulet hvis nødvendigt. Det selvregulerende kølemodul sænker temperaturen på udeluften med op til 15 C, før luften tilføres til ventilationsanlægget. Indblæsningstemperaturen reguleres ligeledes vha. den automatisk bypassfunktion. Se også afsnit om kølemodul på side

15 specialudviklet kølemodul cc 3 komfort køl TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) Maksimal køleeffekt Kølemiddel 2314 W R134a Fyldning,31 kg 18 Airmasters specialudviklede kølemoduler (CC) er en option og er kompatibelt med hele serien af Airmasters horisontale modeller, Lon, MODBUS RTU RS485, BACnet TM MS/TP, BACnet TM /IP, KNX samt de individuelle betjeningspaneler, som tilsammen gør Airmasters ventilationssystemer til en effektiv, økonomisk og fremtidssikret løsning. Kølemodulet er designet til at sænke temperaturen på friskluften med op til 15 C. Anlæggene er dimensioneret efter europæiske forhold (udetemperatur 35 C, 4% relativ fugtighed) iflg. standard DS/EN Kølemodulet er undtaget direk tivet for trykbærende udstyr PED i henhold til artikel 1 stk Til alle kølemoduler fås kondenspumpe. Driftsstrøm 3,6 A Optaget effekt 868 W Eltilslutning 1x23 V AC 5 Hz Kanaltilslutning Ø2 mm Kondensafløb Ø16 mm Afrimningsinterval 2 h Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Nettovægt 55 kg COP værdi 2,6 Lækagestrøm < 2 ma Udetemperatur ( C) Paneler front AM 3 H (horisontal) med CC 3 AM ventilationsanlæg CC kølemodul Paneler side Vægramme 28 29

16 cc 5 cc 8 komfort køl TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) TEKNISKe DATA Køleeffekt (W) Maksimal køleeffekt Kølemiddel Fyldning Driftsstrøm Optaget effekt Eltilslutning Kanaltilslutning Kondensafløb 465 W R47c,7 kg 4,4 A 133 W 1x23 V AC 5 Hz Ø25 mm Ø16 mm Udetemperatur C Maksimal køleeffekt Kølemiddel Fyldning Driftsstrøm Optaget effekt Eltilslutning Kanaltilslutning Kondensafløb 5622 W R47c,95 kg 1,8 A 1991 W 1x23 V AC 5 Hz Ø315 mm Ø16 mm Udetemperatur C Afrimningsinterval 2 h Afrimningsinterval 2 h Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Afrimningsperiode 5 C eller 1 minutter Nettovægt 71,4 kg Nettovægt 86 kg COP værdi 4,2 COP værdi 2,82 Lækagestrøm < 2 ma Lækagestrøm < 2 ma am 5 h (horisontal) med CC 5 am 8 h (horisontal) med CC

17 AM TEKNISKe DATA Maksimal kapacitet v. 3 db(a) Maksimal kapacitet v. 35 db(a) Kastelængde (,2 m/s) Eltilslutning Kanaltilslutninger Kondensafløb Vægt Varmeveksler Filter 75 m³/h 1 m³/h 3,5 m. v. 75 m³/h 5,5 m. v. 1 m³/h 1 ~ 23 V + N + PE / 5 Hz Ø125 mm Ø16 mm 42 kg Modstrømsveksler (alu) F5 Standard, F7 Option AM 1 er den mindste og samtidig den nyeste af vore decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding. AM 1 er dimensioneret til en luftmængde på op til ca. 1 m 3 /h ved et lydniveau på kun 35 db(a) i 1 meters afstand og er dermed perfekt til ventilation i mindre lokaler såsom små kontorer og lignende. produkt information am 1 1 Farve Strøm v. 3 db(a) Forsyningskabel Maksimal optaget effekt v. 3 db(a) Maksimal optaget effekt v. 35 db(a) Lækagestrøm Elvarmeflade (option) Paneler RAL 91 (hvid),15 A 1,5 mm² 21 W 27,5 W < 1 ma AM 1 tilbydes også med F7 tilluftfilter. Ved brug af F7 tilluftfilter har anlægget, pga. en parametertilpasning, en balanceret ventilation. Ved brug af F7 tilluftfilter reduceres den maksimale luftmængde med ca. 5%. Eltilslutning, intern 1 x 23 V Varmeeffekt 5 W Termosikring, aut. reset 7 C Termosikring, man. reset 12 C Det idelle anlæg til små rum, så som et- og tomandskontorer eller lignende. Det lave støjniveau sikrer at anlægget ikke forstyrrer det daglige arbejde. Standard og optioner vertikal model Modulerende bypass x x Elektrisk forvarmeflade Elektrisk eftervarmeflade/vph Vandvarmeflade (eftervarme) CO 2 -sensor (væghængt) CO 2 -sensor (indbygget) PIR/bevægelsessensor Hygrostat Termostat Kondenspumpe horisontal model Kølemodul Motoriseret afkastspjæld x x Motoriseret lukkespjæld x x Modstrømsveksler (alu) x x x : standard : option : ikke muligt 32 33

18 AM 1 kapacitet (%) dba dba AM 1 Effektforbrug (W) AM 1 Lydtrykniveau (db(a)) AM 1 SEL W/(m 3 /s) AM 1 PRINCIPSKITSE - venstre INDTAG IF EF UDSUGNING OT RT FL BP BP IT HE CH* ET F2 FT CT F1 AFKAST MD CP* MD produkt information am 1 AM 1 Temperatureffektivitet (%) AM 1 Eksternt Tryktab (Pa) AM 1 KASTELÆNGDE (,2 m/s) m 1m dba dba Airmaster anlæggene spreder indblæsningsluften i forskelligt omfang, alt afhængig af den givne luftmængde. Dette vises på illustrationen til venstre hvor de blå farvetoner signalere luftmængderne ved de forskellige kastelængder. Komponentbetegnelse F1 Tilluftventilator F2 Fraluftventilator IF Tilluftfilter EF Fraluftfilter MD Lukkespjæld (motor styret) INDBLÆSNING BP Bypass spjæld HE Modstrømsvarme veksler CT Kondensbakke CP Kondenspumpe (option) FT Svømmer RT/FL Rumtemperaturføler / flowsensor OT Udetemperaturføler ET CH IT Afkasttemperaturføler Elektrisk eftervarmeflade (option) Indblæsningstemperatur føler AM 1 1 Kastelængden set oppe fra 2 Kastelængden set fra siden 2 75 m 3 /h 1 m 3 /h 34 35

19 AM 1 h (horisontal) - Højre AM 1 v (vertikal) - højre produkt information am 1 AM 1 h (horisontal) - venstre AM 1 v (vertikal) - venstre 36 37

20 AM 3 TEKNISKe DATA Maksimal kapacitet v. 3 db(a) Maksimal kapacitet v. 35 db(a) Kastelængde (,15 m/s) Eltilslutning Kanaltilslutninger Kondensafløb (option) Vægt Varmeveksler Filter Farve 24 m³/h 3 m³/h 4,8 m. v. 16 m³/h 5,7 m. v. 22 m³/h 6,5 m. v. 3 m³/h 1 ~ 23 V + N + PE / 5 Hz Ø2 mm Ø16 mm 49,8 kg Modstrømsveksler (alu) F5 Standard, F7 Option Paneler RAL 91 (hvid) Ved AM 3 kan elvarmefladen benyttes som Virtual Preheater (VPH). VPH tillader ved hjælp af bypass at en del af den kolde udeluft ledes uden om veksleren og direkte ind på varmelegemet. Dette frostsikrer anlægget selv ved meget lave temperaturer. produkt information am 3 Strøm,6 A Forsyningskabel 1,5 mm² Maksimal optaget effekt 1 W Lækagestrøm < 3 ma vandvarmeflade (option) Når temperaturen og CO 2 -indholdet bliver for højt, falder trivsel, tilfredshed og produktivitet. Samtidig stiger sygefraværet. Maksimal drifttemperatur 9 C Maksimal drifttryk 1 bar Varmeeffekt 4 W* Tilslutningsdimension 3/8" (DN 1) Materiale rør/finner kobber/aluminium Åbne/lukke tid motorventil < 6 s * Kapacitet ved: frem/retur temperatur 7/4 C, vandmængde 15 L/h Elvarmeflade (option) Eltilslutning, intern 1 x 23 V Varmeeffekt 15 W Termosikring, aut. reset 7 C Termosikring, man. reset 12 C Standard og optioner vertikal model Modulerende bypass Elektrisk forvarmeflade Elektrisk eftervarmeflade/vph Vandvarmeflade (eftervarme) CO 2 -sensor (væghængt) CO 2 -sensor (indbygget) PIR/bevægelsessensor Hygrostat Termostat Kondenspumpe Kølemodul Motoriseret afkastspjæld Motoriseret lukkespjæld x x Modstrømsveksler (alu) x x x : standard : option : ikke muligt horisontal model 38 39

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG Airmaster 100. 180. 300. 500. 800. 900. 1200; CityVent 80 FARESYMBOL Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Slut med at bekymre sig om indeklimaet Et godt indeklima handler om sundhed og trivsel for hele familien. Det handler også om at sikre boligen mod de fugtskader,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

ComfoAir Varmegenvinding

ComfoAir Varmegenvinding ComfoAir Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed ofte meget høj. Det er et velkendt problem, at skulle tørre bunden af

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

FRISK LUFT TIL BOLIGEN

FRISK LUFT TIL BOLIGEN FRISK LUFT TIL BOLIGEN Ventilation for den moderne bolig 096MV 110 MV 145 MV VALLOX BOLIGVENTILATION VALLOX BOLIGVENTILATION Intelligente og energieffektive ventilationsløsninger beskytter din bolig. Renovering

Læs mere

Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION Swegon CASA W1 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, flerfamiliehuse og ferieboliger under 2 m².også velegnet til renoveringsopgaver. Den maksimale

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere