Kontaktoplysninger. Resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktoplysninger. Resumé"

Transkript

1 1 Projektbeskrivelse af projektet Next practice modeller for åben innovationssamarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri på fødevareområdet. Kontaktoplysninger Analysechef Glenda Napier REG X Det Danske Klynge Akademi Engstien 1, 6000 Kolding T M Resumé Etablerede fødevarevirksomheder som bl.a. Arla Foods er kommet til den erkendelse, at de ikke længere alene kan vokse og innovere ved hjælp af opkøb af nye ideer og iværksættervirksomheder. De udfordringer som de etablerede industrivirksomheder møder på nye markeder koblet med de globale udfordringer på fødevareområdet (miljø, klima, sundhed) er for store til, at de etablerede virksomheder kan udvikle tilstrækkeligt med nye løsninger alene. Hertil spiller vækstiværksættere en helt central og på mange måder også en helt ny rolle. På fødevareområdet udvikler nye spændende vækstiværksættere i stigende grad innovative løsninger inde for såkaldte hybridområder, dvs. i krydsfeltet mellem fødevarer og miljø, sundhed og klima. 1 De nye typer af hybridvækstiværksætternes tilfører fødevareerhvervet fornyet innovationskraft. Men det reelle vækstpotentiale er større end det vækstiværksætterne selv kan realisere. Både vækstiværksættere og den etablerede industri på fødevareområdet og de tilstødende erhverv kan få fordel ved at samarbejde og øge deres vækstrater markant ved at indgå i tætte strategiske samarbejder om åben innovation. Vækstiværksætternes samarbejde med den etablerede industri kan styrke deres vækstforløb væsentligt. Det skyldes, at vækstiværksætterne i tæt samarbejde med store virksomheder kan modtage sparring og udvikling fra erfarne virksomhedsledere, teste og realisere nye ideer, teknologier og innovationer og øge deres globaliseringsparathed og internationalisere på helt nye markeder og lande ved at stå på skulderne af de store virksomheder. Samtidig er det en udfordring at tætte strategiske samarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri ikke er udbredt i Danmark. Det skyldes bl.a. at viden og erfaringer på området er begrænsede. En væsentlig del af sådanne virksomhedssamarbejde er tillid mellem virksomhederne. Virksomhederne skal have en tro på at fordelene ved at samarbejde er større end ulemperne og farerne ved det. For at øge udbredelsen af strategiske samarbejder er der behov for konkret viden om hvordan virksomhederne kan samarbejde og håndtere de muligheder og udfordringer, der opstår undervejs af bl.a. teknisk, juridisk og økonomisk karakter. Projektets overordnede formål er at øge mængden og kvaliteten af strategiske samarbejder mellem (potentielle) vækstiværksættere og den etablerede industri. Det realiseres ved at udvikle en række konkrete modeller for samarbejder om åben innovation og synliggøre de vækstmæssige fordele, der er ved samarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri. Projektet baseres på nye erfaringer, som virksomhederne inden for en mere traditionel branche som produktion og fremstilling af fødevarer er ved at gøre sig. Projektet vil også inddrage erfaringer fra andre 1 PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland. Napier og Bjerrgaard, 2013.

2 2 industrierhverv, hvor vækstiværksættere har eller er ved at udvikle erfaringer med at samarbejde med etablerede virksomheder. Formål Projektets overordnede formål er at øge mængden og kvaliteten af strategiske samarbejder mellem (potentielle) vækstiværksættere og den etablerede industri. Det realiseres ved at udvikle en række konkrete modeller for samarbejder og synliggøre de vækstmæssige fordele, der er ved samarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri. Til det vil projektet tage udgangspunkt i den danske fødevaresektor og udvikle ny faktabaseret viden og cases om nye spændende vækstiværksættere inden for fødevareerhvervet og tilstødende erhverv og deres konkrete og relativ nye erfaringer med at samarbejde med den etablerede industri på fødevareområdet, dvs. fremstilling og produktion af fødevarer. Projektet konkretiseres i en række next practice modeller for åben innovationssamarbejder. Modellerne vil give konkrete bud på hvordan (potentielle) vækstiværksættere kan styrke deres vækstforløb igennem tætte strategiske samarbejder med store etablerede danske industrivirksomheder. Der lægges også vægt på at modellerne angiver løsninger på de udfordringer der opstår i samarbejderne. Målgruppe Projektets målgruppe er først og fremmest (potentielle) vækstiværksættere, der kan drage fordel af at samarbejde med etablerede virksomheder. Målgruppen er i høj grad også de etablerede virksomheder, idet de kan få en bedre indsigt i mulighederne ved at lave strategiske samarbejder med vækstiværksættere. Målgruppens virksomheder er indenfor forskellige industrier, både etablerede erhverv, hvor der ikke er stor tradition for at samarbejde med iværksættere og nyere erhverv, hvor samarbejderne muligvis er mere udbredte. Målgruppen er også de danske klynger og innovationsnetværk, der kan få fordel af den nye viden, idet modellerne kan være direkte input til deres arbejde med at styrke vækstiværksætterne i deres klynger. Netop de danske klynger bliver i denne periode opfordret til at blive certificeret som klynger (efter europæiske standarder) og det medfører at de skal fokuserer mere på vækstiværksættere i deres arbejde (ét af mange målepunkter). Projektet baseres på helt nye erfaringer, som virksomheder inden for en traditionel branche som produktion og fremstilling af fødevare er ved at gøre sig med nye former for samarbejder i fødevareklyngen i Region Midt. Projektet vil også inddrage erfaringer fra andre industrierhverv, hvor iværksættere og etablerede virksomheder har erfaringer med at samarbejde. Indhold og hovedaktiviteter Projektet forventes at løbe over en 2-årig periode og vil bestå af følgende hovedaktiviteter, der skal iværksættes i projektet, så man med projektet opnår den ønskede effekt. Identificering af virksomheder og åben innovationssamarbejder Det er først og fremmest vigtigt, at projektgruppen identificerer mellem 5-7 spændende vækstiværksættere på fødevareområdet, som enten er ved eller overvejer at samarbejde om åben innovation med store etablerede virksomheder. Herefter undersøges hvilke store etablerede virksomheder, som er ved eller overvejer at samarbejde med vækstiværksætterne. Projektets partnere FFI og Agro Food Park i Aarhus området har begge kontakter til spændende vækstiværksættere og etablerede virksomheder. Projektgruppen har allerede fået tilkendegivelser fra nogle vækstiværksættere samt nogle af store virksomheder om interesse i at deltage. Undervejs i forløbet drøftes udvælgelsen af virksomhederne med Industriens Fond for at sikre sammenfald med Industrien Fonds målgruppe. Interviews og besøg i virksomheder Dernæst planlægges interviews og besøg i virksomhederne. Formålet er at interview og følge ledelsen i

3 3 virksomhederne for nærmere at forstå samarbejdet. Der foretages også gruppeinterview, hvor flere involverede i samarbejderne interviewes samtidigt for at kunne afdække nogle af de dynamikker (styrker, udfordringer, problemstillinger), der karakteriserer samarbejdet. Det er helt centralt, at interview har karakter af iagttagelser indefra virksomheden, og ikke består af betragtninger foretaget udefra af projektgruppen. Udarbejdelse af casestudier På den baggrund udarbejdes en række casestudier. Casestudierne skal konkretisere de enkelte samarbejder mellem vækstiværksætterne og de etablerede virksomheder og illustrerer både fordelene og udfordringer af forskellige karakter. Casestudierne udarbejdes i tæt dialog med virksomhederne. Det er helt afgørende for casestudierne at de afspejler forskellige måder at samarbejde på og måder at udvikle innovation igennem åbne samarbejder mellem vækstiværksættere og etablerede virksomheder. Case studier vil konkret afdække motivation/forventning for at indgå i samarbejderne, samarbejdsformen, teknisk og juridiske detaljer mm. Udtalelser fra casestudierne vil også blive fremstillet i korte videoer, som kan bruges til at informere om strategiske samarbejder. I casene forsøger projektgruppen også at synliggøre eventuelle effekter af strategiske samarbejder på vækst i de involverede virksomheder. Udvikling af modeller for next practice åben innovationssamarbejder Dernæst udvikles nogle mere generiske modeller for next practice åben innovationssamarbejder. De vil blive bygget op så de trinvis angiver måder hvor virksomheder kan samarbejde om innovation. Modellerne er baseret på casestudier af strategiske samarbejder og omhandler fremstillings og produktionsvirksomheder inden for fødevareerhverv. Der udvikles nogle forskellige modeller for hvordan virksomheder konkret kan vælge at samarbejde omkring åben innovation, håndtere de udfordringer der i samarbejdet (af både teknisk, juridisk og økonomisk karakter), og dermed få input til at optimere et samarbejde om åben innovation. Pilottestning af modeller i samarbejder mellem virksomheder. Evt. justering og videreudvikling af modeller på baggrund af pilottest Modellerne pilottestet i samarbejde med virksomhederne. Det betyder, modellerne afprøves i samarbejder for at sikre at de afspejler virksomhedernes virkelighed og er brugbare for virksomhederne. Det er også i denne del af projektet at de kan finjusteres, hvis der opstår behov herfor. Afrapportering i rapport De samlede cases og modeller samles i en afsluttende rapport, som kan downloades af alle interesserede aktører. Afholdelse af workshops med virksomhedsledere i fødevareklyngen og andre klynger Afslutningsvis planlægges der er en række workshops først og fremmest på fødevareområdet i Region Midtjylland. Disse workshops fungerer som platform for formidling af projektets budskab og læringsforløb baseret på casestudierne. Der bliver undervist i casestudierne og virksomhederne i casestudierne deltager også som en del af undervisningen. Det er også projektgruppens hensigt at anvende casestudierne til undersvisningsforløb i andre klynger, dvs. på andre erhvervsområder f.eks. på velfærdsteknologi, offshore, design, medico eller andre områder, hvor der er brug for læring om de nye former for samarbejder om åben innovation. REG X afholder løbende læringsforløb i forskellige klynger og vil anvende resultatet af projektet i disse læringsforløb. Formidling I projektet vil det blive udviklet casestudier og casebaserede modeller for samarbejder om åben innovation. Den nye viden sammenfattes i:

4 4 - En rapport med 5-7 cases af strategiske samarbejder om innovation. Casene indeholder detaljerede beskrivelser af strategiske samarbejder mellem vækstiværksættere og etablerede industrivirksomheder, hvor i det vil fremgå hvorledes de samarbejder, hvorfor de samarbejder og hvad der kommer ud af samarbejdet. Der vil også blive lagt vægt på rollefordeling, fordele og udfordringer ved samarbejderne. - Rapporten indeholder også 3-5 modeller for hvordan strategiske samarbejder om innovation kan se ud. Modellerne er baseret på casene (jf. ovenfor), men har en mere generel karakter, idet en mere generisk læring uddrages fra casene og formuleres i forskellige modeller for strategiske samarbejder. Modeller vil indeholde konkrete og trinvise retningslinjer for de strategiske samarbejder. - 2 korte videoer (ca. 3 min varighed pr. film) hvori virksomheder forklare afkast, muligheder og udfordringer ved strategiske samarbejder om innovation. Indsigten fra modellerne formidles gennem forskellige aktiviteter med virksomheder i målgruppen. Projektets strategi for videreformidling af resultater vil udmøntes først og fremmest igennem projektets partnere. Projekts partnere arbejder til dagligt med udvikling af vækstiværksættere, store virksomheder og klynger. Det vil sige, at projektets resultater vil blive formidlet til virksomheder og klynger landet over igennem partnerne. - Gennem projektpartnernes arbejde med virksomheder. Konkret vil projektpartnerne bringe resultaterne (viden, modeller, rapport og film) i anvendelse således: o FFI vil anvende modellerne i deres arbejde med at udvikle mængden og kvaliteten af vækstiværksættere på fødevareområdet. Det vil sige i FFI s rådgivning af vækstiværksætterne og i deres matchmaking med de store etablerede virksomheder. Derudover vil den ny viden også blive præsenteret på den årlige Food Festival, hvor fødevarevirksomheder fra ind- og udland deltager, European Food Venture Forum 2014 eller et andet kapitalformidlingsarrangement og der vil blive undervist i modellerne på det årlige arrangement for virksomheder i Differentieringspuljen. o Agro Food Park/The Danish Food Cluster: Den nye danske klynge for fødevarer er blevet etableret i foråret 2013 og et nyt klyngesekretariat er under etablering i Agro Food Park. Agro Food Park/The Danish Food Cluster vil anvende modellerne i deres arbejde med at skabe og fremme innovationssamarbejde i klyngen. Igennem Agro Food Park vil modellerne komme i anvendelse blandt både store etablerede virksomheder og vækstiværksættere på fødevareområdet. Der afholdes 2 events om brugen af strategiske samarbejder om innovation, hvor der undervises i modellerne. o IDEA: Anvendelse af modeller og ny viden som en del af IDEAs undervisning af vækstiværksættere indenfor forskellige erhvervsområder i Syddanmark. Der undervises i modellerne på minimum 2 events for potentielle vækstiværksættere. o REG X: Igennem sit arbejde med klyngeudvikling i Danmark vil REG X anvende modellerne inden for andre erhvervsområder end fødevarer på 2 kurser og events afholdt for virksomheder og klyngeorganisationer i Danmark. Teamet vil være hvorledes strategiske samarbejder mellem etablerede virksomheder og vækstiværksættere kan forløbe og bidrage til øget vækst og innovation i klyngernes virksomheder. Derudover overvejes det om der på baggrund af den ny viden i projektet er mulighed for at uddanne nogle innovationsagenter, der forstår problemstillingerne for virksomhederne i samarbejderne. De ville kunne bistå arbejdet med at facilitere flere succesfulde strategiske samarbejder mellem virksomheder i mange forskellige klynger og innovationsnetværk i Danmark ved brug af modellerne. Selve uddannelsen af innovationsagenterne er ikke en del af det nuværende projekts budget. Effekt Projektet forventes at medføre, at flere store produktions- og fremstillingsvirksomheder søger samarbejde omkring innovation med iværksættere og omvendt. Flere strategiske samarbejder om innovation forventes at være en fordel for iværksætterne fordi de kan benytte sig af den etablerede virksomheds produktion, logistik,

5 5 markedsadgang og kompetencer mv. og dermed skabe øget vækst. Således forventes projektet at medvirke til at øge mængden og kvaliteten af vækstiværksættere. Omvendt vil den fleksible og innovative natur i iværksættervirksomhederne betyde at større etablerede produktions- og fremstillingsvirksomheder i højere grad kan kommercialisere ny teknologi, produkter, services og viden via samarbejdet. Det vil medvirke til at øge større virksomheders innovationshøjde. Antallet og kvaliteten af strategiske samarbejder om innovation øges fordi samarbejdsrelationerne bygger på den ny viden udviklet i projektet og som bringes i anvendelse i målgruppen. Projektets forandringsteori går på at projektet vil lede til flere vækstiværksættere igennem flere og bedre strategiske samarbejder samt mere innovation. Hvis danske virksomheder bliver bedre til at samarbejde, så bliver de også bedre til at udvikle innovation og nye løsninger af mere radikale karakter. Det vil skabe en mere dynamisk og åben dansk industri, der står bedre i den globale konkurrence. Dette kan være svært at måle direkte på samfundsniveau. I stedet anvendes følgende indikatorer: Tilfredshedsundersøgelse blandt de deltagende virksomheder med vægt på virksomhedernes udbytte og læring i projektet. Der undersøges bl.a. om de strategiske samarbejde har haft en positiv indvirkning på deres vækst og innovation (karakter og hurtighed) samt medvirket til at øge tilliden til større virksomheder og hvorvidt strategiske samarbejde vil være en del af deres virksomhed og innovationsproces fremadrettet. Evt. en nulpunktsanalyse, hvor nøgletal for virksomhederne sammenlignes før og efter projektet. Men da resultaterne af projektet kan have effekter der lægger uden for projektets tidsperiode kan en sådan måling blive besværliggjort. Succeskriterier Projektets succeskriterier er at udvikle generiske, praktiske og tilgængelige modeller for samarbejde mellem virksomheder, som rent faktisk kan bruges og inspirere andre vækstiværksættere til også at indgå strategiske samarbejder med den etablerede industri, også gerne vækstiværksættere på andre erhvervsområder end fødevareområdet. For at modellerne skal blive anvendelige for vækstiværksætterne skal de baseres på helt praktiske og konkrete samarbejder og erfaringer fra virksomhederne selv. Modellerne skal adressere og håndtere de meget konkrete problemstillinger, som vækstiværksættere og den etablerede industri oplever ved sådanne samarbejder. Det indebærer, at casene som lægges til grund for modellerne er udarbejdet igennem dybere interviews ledelse og udførende medarbejdere og iagttagelser indefra i virksomhederne. Det er også et succeskriterium, at interviewene gennemføres i tæt dialog med virksomhederne, ved ophold i virksomhederne og direkte iagttagelse af samarbejderne. Partnere bag projektet Projektets partnergruppe består af 4 partnere: Future Food Innovation (FFI) v. Agro Business Park, Agro Food Park/The Danish Food Cluster, IDEA REG X (Det Danske Klyngeakademi) to sidstnævnte begge en del af SDU. Samarbejdet mellem projektets partnere bliver organiseret via en styregruppe, hvor i partnerne i samarbejde gennemfører, monitorer og formidler projektet. Projektgruppens ansvar er fordelt som beskrevet nedenfor.

6 6 Ansvarsfordeling mellem partnere FFI: Leverandør af potentielle casestudier, med særlig vægt på vækstiværksætterdelen. Medvirken til modeludvikling og testning. Input til afrapportering. Medlem af styregruppe. FFI s rolle er at identificere relevante iværksættervirksomheder fra eget netværk. FFI s arbejder til dagligt indgående med udvikling af vækstiværksættere og SMV ere inden for fremstilling og produktion af fødevare. FFI kan også trække på unge vækstvirksomheder fra bl.a. fra Differentieringspulje. FFI vil også bidrage til udvikling af analysen og modeller for åben innovation baseret på interviews og sikre at modellerne er tilpasset virksomhedernes behov og derefter efterfølgende kommer i brug blandt iværksættervirksomhederne. FFI vil også medvirke til at gennemføre pilottest i FFI virksomheder og afholde workshops for iværksættervirksomheder for at videndele på området. Agro Food Park/The Danish Food Cluster: Den daglige lokale projektkoordinator med forankring i den danske fødevareklynge. Leverandør af potentielle casestudier. Medvirken til modeludvikling og testning. Følge casene tæt på i det daglige. Input til afrapportering. Medlem af styregruppe. Agro Food Park/The Danish Food Clusters rolle er at identificere relevante virksomheder fra eget netværk. De arbejder til dagligt med klyngeudvikling og har tæt kontakt til klyngens etablerede industrielle fødevarevirksomheder. AFP vil også bidrage til udvikling af analysen og modeller for åben innovation baseret på interviews og sikre at modellerne er tilpasset virksomhedernes behov og derfor efterfølgende kommer i brug blandt de store virksomheder. AFP vil også medvirke til at gennemføre pilottest etablerede virksomheder og afholde workshops for at videndele på området. IDEA: Bidrage til modeludvikling og viden baseret på erfaringer med samarbejder i virksomheder i og uden for fødevare området. IDEA s rolle er at medvirke til at identificere problemstillinger i samarbejderne og medvirke til at udvikle casestudier og modeller. IDEA kan også bidrage med viden om samarbejder mellem vækstiværksættere og etablerede virksomheder på områder andre end fødevareområdet. IDEA har oparbejdet stor erfaring med at udvikle og forstå vækstiværksættere udfordringer og kan trække på sin store erfaring i projektet. REG X: Projektleder. Ansvarlig for udvikling af projektdesign, modeludvikling og afrapportering. Følge cases. Ansvarlig for styregruppen. REG X s rolle vil være overordnet projektleder, projektstyre og tage ansvar for projektets analyse (interviews, casestudier og modeller). REG X vil trække på den viden om klynger og vækstiværksætteri, som REG X teamet har oparbejdet igennem både praktisk og analytisk arbejde med klynger, klyngevirksomheder herunder særligt vækstiværksættere og etablerede virksomheder.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

UDKAST. Evaluering af REG X

UDKAST. Evaluering af REG X UDKAST EvalueringafREGX Juni2013 EvalueringafREGX Indholdsfortegnelse 1. Indledningogsammenfatning...2 2. Kompetenceopbygningogerfaringsudveksling...5 2.1 Executiveprogrammet...5 2.1.1 VurderingafExecutiveprogrammet...6

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til innovationsmiljøet Future Food Innovation Feb. 2013/GB Indledning Som led i Vækstforums strategiske indsats for at skabe gode vilkår for innovation

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk Vækst skaber nye fødevare

www.futurefoodinnovation.dk Vækst skaber nye fødevare Vækst skaber nye fødevare Gyda Bay Innovationschef Future Food Innovation Cand. Scient. Biologi Aarhus Uni. 11 år Østjysk Innovation Bestyrelsen 20 high tech opstarts virk. Hovedansvarlig for Business

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar 2013

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Innovativ brug af Big Data 1. Oplysninger om ansøger 2. Indhold (formål, mål og aktiviteter) Navn, adresse, kontaktperson, tlf, mailadr,

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-7-14. Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-7-14. Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende Styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur: Future Food Innovation 2015 - Innovationssamarbejder (EU-medfinansieret) 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer:

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland

Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Future Food Innovation Hvilken værdi: Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland Formål At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Future Food Innovation Agro Business Park A/S Niels Pedersens Allé Tjele. Udtalelse vedr. samarbejdet med Future Food Innovation

Future Food Innovation Agro Business Park A/S Niels Pedersens Allé Tjele. Udtalelse vedr. samarbejdet med Future Food Innovation Future Food Innovation Agro Business Park A/S Niels Pedersens Allé 2 8830 Tjele Udtalelse vedr. samarbejdet med Future Food Innovation Agger Foods A/S var i 2011 en nystartet virksomhed, som udviklede

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

UNDERLEVERANDØRNETVÆRK OG KONSORTIEDANNELSE - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst

UNDERLEVERANDØRNETVÆRK OG KONSORTIEDANNELSE - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst UNDERLEVERANDØRNETVÆRK OG KONSORTIEDANNELSE - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Formål med projektet - Skabe et overblik over konsortier i Danmark - Indsamle erfaringer sprede det gode

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Indstilling. Projekt Østjyllands Spisekammer Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Projekt Østjyllands Spisekammer Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. juni 2013 Projekt Østjyllands Spisekammer 2013-2015 1. Resume Projekt Østjyllands Spisekammer sigter på at styrke Østjyllands fødevaresektor

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan 1 Bilag: Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL Projektoversigt med tidsplan 6 måneder

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Oplæg til evaluering af ikraft

Oplæg til evaluering af ikraft Oplæg til evaluering af ikraft Baggrund Der skal gennemføres en ekstern evaluering af projektet ikraft inden udgangen af 2010. ikraft har til formål at skabe vækst og udvikling i Region Midtjylland ved

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

REG X cafe: Spørgsmål

REG X cafe: Spørgsmål REG X cafe: Spørgsmål 1. Hvordan skaber en klyngefacilitatorværdi for virksomhederne i klyngen (nævn de tre vigtigste faktorer)? 2. Hvad er de 3 vigtigste spørgsmål du stiller en virksomheder/et medlem

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015

Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015 Præsentation Horsens Kommune Iværk&Vækst Horsens 2015 Bliv medafsender på Danmarks største inspirationsforum for iværksættere og selvstændige og sæt fokus på Horsens som stærk iværksætterkommune Besøgende:

Læs mere

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. maj 2016 Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Etablering af en lokal udviklingsplatform for forretningsudvikling

Læs mere