Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Introduktion... 2 Betjening af panelet Indstilling af tidspunkter... 4 Aflæsninger Middeltemperatur kontrol Negativ DIF Lyssums-nattillæg og CO 2 afh. vent. temp.tillæg Fælles VentilationsTemperatur Varme step Vanding og overbrusning Vanding, overbrusning og køling Tidszone indstillinger Alarm udgang setup Længde- og breddegrad Boiler temp. demand setup Alarm forsinkelses setup Energibalance modellen Hvis der er valgt Tid: Dead band og Hysterese: Hvis der er valgt Potentiometer: Forord Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug. Kontroller at produktet er ubeskadiget. Eventuelle transportskader skal anmeldes senest 8 dage efter modtagelsen. 1

2 Garantien omfatter ikke fejl eller skader på produktet, som skyldes installationsfejl. Forkert brug af produktet er heller ikke omfattet af garantien. Vi refererer til vore Salgs- og Leveringsbetingelser for yderligere detaljer. For installation af produktet se installationsvejledning og diagrammer bagerst i manualen. Af hensyn til de elektriske installationer må produktet ikke monteres på steder, hvor der er risiko for dryp (kondens) fra vandinstallationer, tagrender o.l. NB! Produktet må ikke placeres i direkte sollys, samt i omgivelsestemperatur over 45 C. I nogle lande må installationen kun udføres af autoriserede håndværkere. På grund af modulopbygningen er nogle programmer ikke inkluderet i produktet på trods af, at de er beskrevet i manualen. Med venlig hilsen Senmatic A/S DGT Introduktion Til lykke med den nye klimaregulator, LCC 2. Funktionerne er opdelt i menuer, som giver en god oversigt over mulighederne for den bedste indstilling af klimastyringen. LCC 2 findes i en standard model og kan udvides mht. software moduler efter behov. Der er talrige muligheder. Denne manual indeholder en kort beskrivelse af reguleringsfunktionerne, et afsnit der viser hvordan man betjener LCC 2, (et eksempel på indstilling af LCC 2) og en mere detaljeret gennemgang af betjening og beskrivelse af de enkelte funktioner. Denne manual er samlet for at sikre den bedst mulige funktion af LCC 2 fra den første dag. Ved at følge den omhyggeligt, vil klimaregulatoren fungere til Deres fulde tilfredshed lang tid fremover. 2

3 Betjening af panelet. Figur 1 Betjeningspanelet for LCC2 Med Home knappen skiftes til hovedmenuen. Funktionstasterne F1 F8 giver hurtig adgang til følgende menupunkter. F1: Aflæsninger F2: Temperatur F3: Ventilation F4: Gardin F5: CO 2 + Lys F6: Vanding F7: Fugt F8: Alarmer De fire grønne piletaster har følgende funktioner Flytter markeringen op til næste menu eller justerer et setpunkt op. 3

4 Flytter markeringen ned til næste menu eller justerer et setpunkt ned. Har samme funktion som Enter bekræftes.. Der skiftes til markerede menu eller en justering Der skiftes tilbage i menusystemet. Indstilling af tidspunkter Alle tidsindstillinger i LCC 2 har formatet timer, minutter og sekunder. Der tastes timer, minutter, sekunder og der afsluttes med Enter eller pil til højre. Eks: > giver 06:00:00 Hovedmenuen Hovedmenu Aflæsninger Temperatur Ventilation Gardiner CO2 + Lys Fugt Vanding Alarm+opsætning Setup + Service Figur 2 Hovedmenuen Aflæsninger. Aflæsninger Oversigt klima Oversigt varme Oversigt Ventilation Oversigt gardiner Oversigt CO2 Oversigt assimilationslys Oversigt fugtighedskontrol Oversigt vanding Afdelings middel aflæsninger Afdelings registreringer Vejrstations aflæsninger Figur 3 Menuen for aflæsninger. 4

5 Oversigt klima Aflæsninger -> Oversigt klima Lufttemperatur 0.0 C Fugtighed RH% 0.0 RH% Fugtighed DX 0.0 g/kg Fugtighed VPD 0.0 mbar Fremløbstemperatur TODO 0.0 C CO2 koncentration 0.0 ppm Lys intensitet 0.0 klx Jordtemperatur 0.0 C Lufttemperatur Aflæsning af aktuel temperatur i afdelingen. Fugtighed RH% Aflæsning af den fugtighedsmåling, der benyttes af fugtighedskontrol 1. Kan være 1, 2 eller 4 følere. Gennemsnit, laveste eller højeste. Fugtighed DX Aflæsning af mætnings-deficit Delta X = DX g/kg (Hvor mange g pr. kg luft mangler der for at mætte luften helt ved den givne temperatur). Valget mellem RH% og Delta X foretages under service. Se Fejl! envisningskilde ikke fundet.. Man skal dog huske på at skalaen en omvendt. Ved DX er 0 mest fugtigt, svarende til en relativ fugtighed på 100%. Fugtighed VPD Aflæsning af afstanden til mætning udtrykt i mbar. Fremløbstemperatur TODO 1 3 følere CO2 koncentration Aflæsning af aktuel CO2 koncentration. Figur 4 Klima oversigten. Lys intensitet TODO. er denne korrigeret? Aflæsning af lys intensiteten korrigeret for ass. lys, væksthus og gardiner, hvis de er på. Altså det naturligt udefra kommende lys dæmpet af glasset og gardinerne, hvis de er kørt på + lyset fra lamperne. Jordtemperatur Temperaturen målt, f.eks. i pottemulden. 5

6 Oversigt varme Aflæsninger -> Oversigt varme Varmeregulator Ventil 1 Ventil 2 Figur 5 Oversigts menuer for varme. Aflæsninger -> Oversigt varme -> Varmeregulator Lufttemperatur 0.0 C Varmekrav 0.0 C Varme regulator krav 0.0 C Lufttemperatur Temperaturen målt i luften i drivhuset. Figur 6 Varmeregulator aflæsninger. Varmekrav Nuværende krav til lufttemperaturen ved opvarmning. Varme regulator krav Varmeregulatorens krav til rør temperatur for opnåelse af Varmekrav. Aflæsninger -> Oversigt varme -> Ventil 1 Fremløbstemperatur krav 0.0 C Min. fremløbs temp 10.0 C Max. fremløbs temp C Figur 7 Oversigt for varmeventil 1. Fremløbstemperatur krav Aflæsning af kravet til fremløbstemperaturen fra ventil 1. 6

7 TODO Hvad med aflæsningen? Min. fremløbs temp Aflæsning af minimum fremløbs temperatur krav for aktuel varme ventil. Kan f.eks. være påvirket af fugtighedskontrol. Max. fremløbs temp Aflæsning af maksimum fremløbs temperatur indstillet for aktuel varmeventil. Aflæsninger -> Oversigt varme -> Ventil 2 Fremløbstemperatur krav 0.0 C Min. fremløbs temp 10.0 C Max. fremløbs temp C Figur 8 Oversigt for varmeventil 2. Fremløbstemperatur krav Aflæsning af kravet til fremløbstemperaturen fra ventil 2. TODO Hvad med aflæsningen? Min. fremløbs temp Aflæsning af minimum fremløbs temperatur krav for aktuel varme ventil. Kan f.eks. være påvirket af fugtighedskontrol. Max. fremløbs temp Aflæsning af maksimum fremløbs temperatur indstillet for aktuel varmeventil. Oversigt ventilation Aflæsninger -> Oversigt ventilation Læ -> Vind -> Lufttemperatur 0.0 C Ventilations temp.krav 0.0 C Lufttemperatur Temperaturen målt i luften i drivhuset. Figur 9 Oversigt ventilation. Ventilations temp. krav Aflæsning af beregnet ventilations-temperaturkrav for afdelingen. 7

8 Aflæsninger -> Oversigt Ventilation -> Læ Positions krav 0.0 % Minimum krav 0.0 % Maximum krav 0.0 % Figur 10 Læsidens oversigt. Positions krav Aflæsning af det beregnede åbnings-krav til læsiden i %. Minimum krav Aflæsning af beregnet minimum-krav til åbning af læsiden. Maksimum krav Aflæsning af beregnet maksimum-krav til åbning af læsiden. Aflæsninger -> Oversigt Ventilation -> Vind Positions krav 0.0 % Minimum krav 0.0 % Maximum krav 0.0 % Figur 11 Vindsidens oversigt Positions krav Aflæsning af det beregnede åbnings-krav til vindsiden i %. Minimum krav Aflæsning af beregnet minimum-krav til åbning af vindsiden. Maksimum krav Aflæsning af beregnet maksimum-krav til åbning af vindsiden. Oversigt gardiner Aflæsninger -> Oversigt gardiner Gardin 1 -> Gardin 2 -> Figur 12 Gardin menuerne. 8

9 Aflæsninger -> Oversigt gardiner -> Gardin 1 Position 0.0 % Positions krav 0.0 % Høj indstr. Nej [Nej, Ja] Høj temp. Nej [Nej, Ja] Lav temp. Nej [Nej, Ja] Lav udetemperatur Nej [Nej, Ja] Lavt lysniv. Nej [Nej, Ja] Lav gardintemp. Nej [Nej, Ja] Høj udetemperatur om natten Ja [Ja, Nej] Nat/dag Nat [Nat, Dag] Sne Nej [Nej, Ja] Position Gardin 1 s aktuelle position. Figur 13 Gardinoversigt. Positions krav Kravet til gardin 1 s position. Følgende aflæsninger kan hjælpe til en forståelse af gardin positionen: Høj indstr. Ja, angiver at solen skinner så meget, at gardin 1 skal køre helt eller delvist på, for beskyttelse af planterne. Høj temp. Her skrives ja, hvis det er temperaturen i drivhuset der (for høj) der er årsagen til, at gardin 1 er kørt på. Lav temp. Her skrives ja, hvis det er temperaturen i drivhuset der (for lav) der er årsagen til, at gardin 1 er kørt på. Lav udetemperatur Her skrives ja, hvis lav udetemperatur er årsagen til, at gardin 1 er kørt på. Lavt lysniv. Her skrives ja, hvis gardin 1 er kørt på pga. lavt lysniveau medens vækstlyset er tændt. Lav gardintemp. Her skrives ja, hvis gardin 1 er stoppet (trinvis frakørsel)eller tvunget helt på NB! Denne funktion kan have en separat gardinføler installeret. Høj temperatur om natten Hvis der står ja her, er gardinet kørt fra pga. høj udetemperatur om natten. For indstilling af grænseværdi, se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Nat/dag Angivelse af om det er nat eller dag for gardin1. 9

10 Sne Aflæsning af om detekteret sne er årsagen til begrænsning af gardin 1 s position. Aflæsninger -> Oversigt gardiner -> Gardin 2 Position 0.0 Positions krav 0.0 % Høj indstr. Nej [Nej, Ja] Høj temp. Nej [Nej, Ja] Lav temp. Nej [Nej, Ja] Lav udetemperatur Nej [Nej, Ja] Lavt lysniv. Nej [Nej, Ja] Lav gardintemp. Nej [Nej, Ja] Høj udetemperatur om natten Ja [Ja, Nej] Nat/dag Nat [Nat, Dag] Sne Nej [Nej, Ja] Figur 14 Se beskrivelse ved Figur 13 Oversigt CO2 Aflæsninger -> Oversigt CO2 CO2 koncentration 0.0 ppm CO2 konc. Krav 0.0 ppm CO2 dosering aktiv Nej [Nej, Ja] CO2 doserings tid 00:00:00 CO2 forbrug pr time 0.0 kg/m2 CO2 koncentration Aflæsning af aktuel CO2 koncentration. CO2 konc. krav Aflæsning af beregnet CO2 koncentrations-krav. CO2 dosering aktiv Aflæsning af om CO2 dosering er aktiv. CO2 doserings tid Aflæsning af beregnet doseringstid. Figur 15 Oversigt CO 2 CO2 forbrug pr time Aflæsning af, hvor mange kg CO 2 der forbruges pr m 2 pr time. 10

11 Oversigt assimilationslys Aflæsninger -> Oversigt assimilationslys Lys int.korr.-ass.lys 0.0 klx Lys intensitet korrigeret 0.0 klx Ass.lys Fra [Fra, Til] Figur 16 Oversigt assimilationslys. Lys int. korr. ass. lys Aflæsning af den korrigerede lys intensitet minus ass. lys. Altså det naturligt udefra kommende lys dæmpet af glasset og gardinerne, hvis de er kørt på. Lys intensitet korrigeret Aflæsning af lys intensiteten korrigeret for ass. lys, væksthus og gardiner, hvis de er på. Altså det naturligt udefra kommende lys dæmpet af glasset og gardinerne, hvis de er kørt på + lyset fra lamperne. Ass. lys Her aflæses om lyset er tændt eller slukket. Oversigt fugtighedskontrol Aflæsninger -> Oversigt fugtighedskontrol Fugtighedskontrol -> Aflæsning fugtigheds-føler -> Figur 17 Fugtmenuerne. Aflæsninger -> Oversigt fugtighedskontrol -> Fugtighedskontrol Fugtighed RH% 0.0 RH% 1) Fugtighed DX 0.0 g/kg 2) Max.RH fugtighedskrav 0.0 RH% 1) Min.DX fugtighedskrav 0.0 g/kg 2) Fugt-faktor freml.temp. 0.0 Fugt-faktor vinduer 0.0 Fugt-faktor gardiner 0.0 Fugt-faktor luft-temp. 0.0 FAN aktiv Fra [Fra, Til] Max.fugt signal Fra [Fra, Til] Figur 18 Analyse af fugtighedskontrollen. Fugtighed RH% Aflæsning af relativ fugtighed, målt af fugtighedsføleren. 11

12 FugtighedDX Aflæsning af fugtighedsunderskudet DX, målt af fugtighedsføleren. Max. RH fugtighedskrav Øjeblikkelig maksimal accepteret fugtighed hvor over der gribes ind fra Fugtighedskontrollen. Min. DX fugtighedskrav Øjeblikkelig minimal accepteret fugtunderskud hvor under der gribes ind fra Fugtighedskontrollen. Fugtfaktor fremløbstemperatur Aflæsning af fugtfaktor for hævning af minimum fremløbs-temperatur ved høj fugtighed. 0.00: Ingen hævning 1.00: Fuld hævning Fugtfaktor vinduer Aflæsning af fugtfaktor for hævning af minimum vindues-position ved høj fugtighed. 0.00: Ingen hævning 1.00: Fuld hævning Fugtfaktor gardiner Aflæsning af fugtfaktor for begrænsning af gardin-position ved høj fugtighed. 0.00: Ingen hævning 1.00: Fuld hævning Fugtfaktor lufttemperatur Aflæsning af fugtfaktor for hævning af luft-temperatur ved høj fugtighed. Fan aktiv Aflæsning af cirkulationsventilator status afhængig af temperatur, fugtighed og vindues-position. Maks. Fugtsignal Her skrives ja (aflæsning) hvis fugtighedsmålingen har overskredet Maks. RH fugtighedskrav. Aflæsninger -> Oversigt fugtighedskontrol -> Aflæsning fugtigheds-føler Fugtighed RH% 0.0 RH% 1) Fugtighed DX 0.0 g/kg 2) Fugtighed VPD 0.0 mbar Figur 19 Aflæsninger for fugtighed. 1) Kun synlig hvis RH er valgt som enhed. 2) Kun synlig hvis DX er valgt som enhed. Setup + Service -> Installation setup -> Humidity control setup -> Humidity unit Fugtighed RH% Aflæsning af den relative fugtighedsmåling, der benyttes af fugtighedskontrollen. 12

13 Fugtighed DX Aflæsning af det målte fugtigunderskud, der benyttes af fugtighedskontrol. Fugtighed VPD Aflæsning af afstanden til mætning udtrykt i mbar. Oversigt vanding Aflæsninger -> Oversigt vanding Oversigt overbrusning -> Oversigt vanding -> Figur 20 Oversigtsmenuer for vanding. Aflæsninger -> Oversigt vanding -> Oversigt overbrusning 1 Auto-periode Fra [Fra, Aut., Man.] Overbrusning aktiv Nej [Nej, Ja] Ventil nummer TODO 0 Intervaltid 00:00:00 Figur 21 Oversigt for overbrusning Auto-periode Fra: Overbrusningen er udenfor automatik-perioden eller slået fra. Aut.: Overbrusningen er indenfor automatik-perioden. Man.: Overbrusningen er aktiveret manuelt og kører kontinuerligt. Overbrusning aktiv Aflæsning af om overbrusningen er aktiv eller ej. Ventil-nummer TODO Aflæsning af aktiv ventil-nummer. Interval-tid Aflæsning af øjeblikkeligt overbrusnings-interval. Ved befugtning eller køling er intervallet variabelt. Hvis der ikke befugtes eller køles, er intervallet konstant eller der er ingen interval = 24:00 timer. 13

14 Aflæsninger -> Oversigt vanding -> Oversigt overbrusning 2 Auto-periode Fra [Fra, Aut., Man.] Overbrusning aktiv Nej [Nej, Ja] Ventil nummer 0 Intervaltid 00:00:00 Figur 22 TODO Aflæsninger -> Oversigt vanding -> Oversigt vanding Ventil nummer TODO 0 Udført vandingstid 00:00:00 Udført ventil-pausetid 00:00:00 Manuel vandingsomgange 0 Resterende vandinger solint. 0 Wh Akk.sol siden sidste start 0.0 Wh Ekstern start aktiv Nej [Nej, Ja] Tidspunkt for sidste start 0 s Udførte vandinger i dag 0 Udførte vandinger totalt 0 Kontroller tilstand Klar [Klar, -, -, Aktiv, Standby, -, Ventil-pause, -] Figur 23 Oversigt for vanding. Ventil-nummer TODO Aflæsning af hvilken ventil (nummer) der er aktiv. Udført vandingstid Aflæsning af udført vandingstid på aktiv ventil. Udført ventilpausetid Aflæsning af udført ventilpausetid. Manuel vandingsomgange Aflæsning af resterende manuel vandingsomgange. (kan indstilles) Resterende vandinger solint. Aflæsning af resterende vandinger far solintegratoren. (kan indstilles) Akk. sol siden sidste start Aflæsning af akkumuleret sol siden sidste start. (kan indstilles) Ekstern start aktiv Aflæsning af ekstern start indgang Tidspunkt for sidste start Aflæsning af tidspunkt for sidste vandings-start 14

15 Udførte vandinger i dag Aflæsning af antal udførte vandinger i dag. (kan nulstilles) Udførte vandinger totalt Aflæsning af antal udførte vandinger totalt. (kan nulstilles) Kontroller tilstand Aflæsning af vandingsautomatens tilstand: Klar, Aktiv, Standby, Ventilpause Middel aflæsninger Aflæsninger -> Afdelings middel aflæsninger Middel-Døgn -> Middel-Dag -> Middel-Nat -> Figur 24 Menuer for aflæsning af middelværdier. Aflæsninger -> Afdelings middel aflæsninger -> Middel-Døgn Lufttemperatur 0.0 C Fugtighed 0.0 CO2 koncentration 0.0 ppm Fremløbstemp C Fremløbstemp C Jordtemperatur 0.0 C Vent. Krav 0.0 % Figur 25 Aflæsninger af middelværdier for døgnet. Lufttemperatur Middel beregning af lufttemperaturen for døgnet. Fugtighed Middel beregning af fugtigheden for døgnet. CO 2 koncentration Middel beregning af CO 2 koncentrationen for døgnet. Fremløbstemp. 1 Middel beregning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 1 for døgnet 15

16 Fremløbstemp. 2 Middelberegning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 2 for døgnet. Jordtemperatur Aflæsning af det beregnede gennemsnit af jordtemperaturen det seneste døgn. Vent. Krav Aflæsning af gennemsnitligt ventilationskrav det seneste døgn. Aflæsninger -> Afdelings middel aflæsninger -> Middel-Dag Lufttemperatur 0.0 C Fugtighed 0.0 CO2 koncentration 0.0 ppm Fremløbstemp C Fremløbstemp C Jordtemperatur 0.0 C Vent. Krav 0.0 % Lufttemperatur Middel beregning af lufttemperaturen, dag. Fugtighed Middel beregning af fugtigheden, dag. CO 2 koncentration Middel beregning af CO 2 koncentrationen, dag. Figur 26 Aflæsninger af middelværdier for dagen. Fremløbstemp. 1 Middel beregning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 1, dag Fremløbstemp. 2 Middelberegning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 2, dag. Jordtemperatur Aflæsning af det beregnede gennemsnit af jordtemperaturen den seneste dag. Vent. Krav Aflæsning af gennemsnitligt ventilationskrav den seneste dag. 16

17 Aflæsninger -> Afdelings middel aflæsninger -> Middel-Nat Lufttemperatur 0.0 C Fugtighed 0.0 CO2 koncentration 0.0 ppm Fremløbstemp C Fremløbstemp C Jordtemperatur 0.0 C Vent. Krav 0.0 % Figur 27 Aflæsninger af middelværdier for natten. Lufttemperatur Middel beregning af lufttemperaturen, nat. Fugtighed Middel beregning af fugtigheden, nat. CO 2 koncentration Middel beregning af CO 2 koncentrationen, nat. Fremløbstemp. 1 Middel beregning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 1, nat Fremløbstemp. 2 Middelberegning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 2, nat. Jordtemperatur Aflæsning af det beregnede gennemsnit af jordtemperaturen den seneste nat. Vent. Krav Aflæsning af gennemsnitligt ventilationskrav den seneste nat. Registreringer Aflæsninger -> Afdelings registreringer CO2 forbrugt 0.0 kg/m2 CO2 aktiv tid 00:00:00 Lys-energi forbrugt 0.0 Lyssum døgn 0.0 klxh Lyssum total 0.0 klxh Lystrin 1 aktiv tid 0 s Figur 28 Registreringer. 17

18 CO 2 forbrugt Aflæsning af forbrugt kg CO 2 /m 2. CO 2 aktiv tid Aflæsning af hvor lang tid CO 2 dosering har været aktiv. Lys-energi forbrugt Aflæsning af forbrugt energi til lys. Lyssum døgn Aflæsning af lyssum inden for døgnet. Lys-sum total Aflæsning af samlet lys-sum. Lystrin 1 aktiv tid Aflæsning af den samlede tid lystrin 1 har været aktiv. Vejrstation Aflæsninger -> Vejrstations aflæsninger Udendørstemperatur 0.0 C Lysintensitet 0.0 klx Solintensitet 0.0 W/m2 Udendørsfugtighed 0.0 % Vindhastighed 0.0 m/s Vindretning 0.0 Regn Nej [Nej, Ja] Sne Nej [Nej, Ja] Sol op 08:39:00 Sol ned 17:30:00 Figur 29 Aflæsninger fra vejrstationen. Udendørstemperatur Temperaturen målt på vejrstationen. Lysintensitet Lyset ude, målt med vejrstationens klux føler. Solintensitet Sollysets intensitet målt med vejrstationens solcelle. Udendørsfugtighed Luftfugtigheden målt på vejrstationen. 18

19 Vindhastighed Måling af vindens hastighed. Vindretning Måling af vindens retning. 0 er nord. 90 er øst. 180 er syd. 270 er vest. Regn Indikation af om det regner eller ej. Sne Indikation af om det sner eller ej. Sne detekteres ved lav udetemperatur kombineret med regn. Sol op Aflæsning af solopgangstidspunktet. Sol ned Aflæsning af solnedgangstidspunktet. Disse tidspunkter er beregnet ud fra indstillingerne for længdegrad, breddegrad og dato. Indstillinger Temperatur Fælles varme-temperatur -> Middel temperatur kontrol -> Negativ dif. -> Lyssums nattillæg -> Fælles ventilationstemperatur -> Varme-temperatur zone 1 -> Varme-temperatur zone 2 -> Varmeventiler -> Primær varmeventil controller 1 -> Sekundær varmeventil controller 1 -> Primær varmeventil controller 2 -> Varme step -> Varme-step ved max.fugtighed -> Figur 30 Menuer for temperaturindstillinger. Fælles varme-temperatur Temperatur -> Fælles varme-temperatur Basis varme-temp C Hævning temp.ved høj fugt. 0.0 C Tidszone ved ass.lys (nat) 1 Tidszone tillæg -> Lysniveauer og ramper -> Lysafhængig 0.0 C Varmekrav 0.0 C Aktiv TZ 1 Figur 31 Fælles varme-temperatur indstillinger og menuer for tidszoneindstillinger. 19

20 Basis varmetemperatur: Indstilling af drivhusets basistemperatur ved opvarmning. Basis varme-temperaturen er grundlag for fælles varme temperatur krav, som kan omfatte følgende: Basis varme temperatur Tidszone tillæg Lys afhængigt tillæg Middeltemperatur styrings tillæg Negativ DIF Lys sum nat tillæg Høj fugt tillæg Manuelt tillæg Hævning af temperatur ved høj fugtighed Indstilling af hævning af varme-temperaturen som følge af høj fugtighed. M.h.t. afstand til maks. fugtighed og P-bånd se TODO Tidszone ved ass. lys (nat) Valg af tidszone ved tændt vækstlys om natten dvs. tidszone 5 og 6. Hvis der vælges 1 her, vil temperaturen skifte til tidszone 1 når vækstlyset tænder. Hvis vækstlyset slukker igen, medens det stadig er nat, skiftes der tilbage til tidszone 5 eller 6 igen. Lys afhængig Aflæsning af nuværende temperaturtillæg baseret på lysafhængigheden. Varmekrav Nuværende krav til lufttemperaturen ved opvarmning. Aktiv tidszone Indikation af, hvilken tidszone der gælder lige nu. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Tidszone tillæg Fast tillæg -> Lysafhængigt tillæg -> Figur 32 Menuer for tidszonetillæg. 20

21 Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Tidszone tillæg -> Fast tillæg Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone 1 6 Indstilling af fast tillæg i tidszonerne. Mht. ramperne/hastigheden for temperaturændringen i hver tidszone, se TODO Lysafhængigt tillæg pr tidszone 1 6 Indstilling af lysafhængigt tillæg i hver tidszone. Figur 33 Faste tillæg I tidszonerne. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Tidszone tillæg -> Lysafhængigt tillæg Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Figur 34 Lysafhængige tillæg I tidszonerne. Zone 1 6 Indstilling af lysafhængigt tillæg i hver tidszone. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Lysniveauer og ramper Start -> Fuldt -> TZ rampe -> Rampe for stigning lystillæg 6.0 C/h Rampe for sænkning lystillæg 1.5 C/h Figur 35 Menuer og indstillinger for ramper Rampe for stigning lystillæg indstilling af, hvor hurtigt lystillægget må stige, ved tillæg forårsaget af lys. 21

22 Rampe for sænkning lystillæg indstilling af, hvor hurtigt lystillægget må falde, ved tillæg forårsaget af lys. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Lysniveauer og ramper -> Start Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Figur 36 Start niveauerne. Zone 1-6 Indstilling af lysniveauerne for start af lysafhængigt tillæg i de enkelte tidszoner. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Lysniveauer og ramper -> Fuldt Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Figur 37 Indstillinger af lysniveauer for fuldt tillæg i de enkelte tidszoner. Zone 1-6 Indstilling af lysniveauet for fuldt lysafhængigt tillæg i de enkelte tidszoner. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Lysniveauer og ramper -> TZ rampe Zone C/h Zone C/h Zone C/h Zone C/h Zone C/h Zone C/h Figur 38 Tidszoneramper. 22

23 Zone 1-6 Indstilling af, hvor hurtigt temperaturen må ændre sig i hver tidszone. Speciel betydning: 0» ingen rampe. Momentan. Middeltemperatur kontrol Temperatur -> Middel temperatur kontrol Middeltemp.kontrol aktiv Nej [Nej, Ja] Middeltemperatur krav 20.0 C Midlingsperiode 72:00:00 Genvindingstid 24:00:00 TZ gevind.-temp.grænser -> Genvindings-temperatur 0.0 C Middeltemperatur 0.0 C Aktiv TZ 1 Figur 39 Indstillinger for middeltemperatur kontrol. Middeltemperatur kontrol kan benyttes som en metode til at spare på energien, fordi et temperaturoverskud om dagen vil tillade en lidt koldere nattemperatur i drivhuset. Middeltemperatur kontrol kan også med fordel bruges i forbindelse med planlægning af kultur klargøring. Middeltemperatur kontrol aktiv Middeltemperatur kontrol kan aktiveres her. Middeltemperatur krav Den ønskede middeltemperatur indtastes her. Midlingsperiode Indstilling af tidsperioden for beregning af middel-temperaturen. Genvindingstid Indstilling af tiden for at genvinde den ønskede middel-temperatur, når korrektion er krævet. TZ gevind.-temp.grænser Menu for tillægsgrænser, min/max, i de enkelte tidszoner. Genvindingstemperatur Aflæsning af øjeblikkelige temperatur-tillæg fra Middel-Temperatur Kontrollen. Middeltemperatur Aflæsning af den øjeblikkelige middeltemperatur. 23

24 Aktiv tidszone Indikation af, hvilken tidszone der gælder lige nu. Temperatur -> Middel temperatur kontrol -> TZ gevind.-temp.grænser Maximum -> Minimum -> Figur 40 Menuer min/max for tillægsgrænser, i de enkelte tidszoner. Temperatur -> Middel temperatur kontrol -> TZ gevind.-temp.grænser -> Maximum Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Figur 41 Indstillinger af max. grænser for tillæg i de enkelte tidszoner. Zone 1-6 Indstillinger af maximum grænserne for tilladt temperatur-tillæg i tidszonerne. Temperatur -> Middel temperatur kontrol -> TZ gevind.-temp.grænser -> Minimum Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Figur 42 Indstillinger af min. grænser for tillæg i de enkelte tidszoner. Zone 1-6 Indstillinger af minimum grænserne for tilladt temperatur-tillæg i tidszonerne. Negativ DIF 24

25 Temperatur -> Negativ dif. Funktionsvælger Fra [Fra, Abs., rel.] Start periode 2 abs.tid 05:30:00 1) Start periode 2 rel.tid 00:00:00 2) Temp.tillæg per C Temp.tillæg per C Varighed periode 1 00:00:00 Varighed periode 2 00:30:00 Rampe stigende temperatur 6.0 C/h Rampe faldende temperatur 6.0 C/h Periode 0 Varmekrav 0.0 C Figur 43 Indstillinger for Negative dif. 1) Kun synlig når (Temperatur -> Negativ dif. -> Funktionsvælger er sat til Abs.) 2) Kun synlig når (Temperatur -> Negativ dif. -> Funktionsvælger er sat til Rel.) Negativ DIF/Drop anvendes til styring af planternes strækningsvækst. Negativ DIF er en tillægs-temperatur positiv/negativ til varme temperatur kravet. Negativ DIF har 2 tidszoner, 1 på hver side af en fast/absolut tid eller en tid relativ til sol opgang kaldet drop-tidspunkt. Drop tidspunkt Absolut eller Relativ Figur 44 Forløb af negativ dif. Funktionsvælger Valg af om eller hvordan Negativ DIF skal virke. 25

26 Fra: Abs.: Rel.: Ikke aktiv. Negative DIF er aktiv og drop tidspunkt vil være på fast tid. Negative DIF er aktiv og drop tidspunkt vil være relativ til sol opgang. Drop tidspunktet er tidspunktet for skift mellem periode 1 og periode 2. Temp. tillæg per. 1 Indstilling af temperatur-tillæg i tidsperiode 1. Temp. tillæg per. 2 Indstilling af temperatur-tillæg i tidsperiode 2. Start periode 2 abs. tid Indstilling af tiden for skift fra periode 1 til periode 2 = drop tidspunktet Kun synlig når Funktions-vælgeren er på Abs. Start periode 2 rel. tid Indstilling af tiden for skift fra periode 1 til periode 2 = drop tidspunktet Kun synlig når Funktions-vælgeren er på Rel. Varighed periode 1 Indstilling af længden på periode 1 Periode 1 er perioden før drop tidspunktet. Varighed periode 2 Indstilling af længden på periode 2 Periode 2 er perioden efter drop tidspunktet. Rampe stigende temperatur Indstilling af hastigheden af temperatur stigning forårsaget af Negativ DIF Speciel betydning: 0» ingen rampe. Momentan. Rampe faldende temperatur Indstilling af hastighed af temperatur sænkning forårsaget af Negative DIF Speciel betydning: 0» ingen rampe. Momentan. Periode Aflæsning af øjeblikkelige periode for Negativ DIF 0 = Ingen aktiv periode 1= Tids-periode før drop tidspunktet 2= Tids-periode efter drop tidspunktet Varmekrav Aflæsning af øjeblikkelige temperatur-tillæg forårsaget af Negativ DIF. 26

27 Lyssums-nattillæg Temperatur -> Lyssums nattillæg Lyssumstillæg TZ C Lyssumstillæg TZ C Lyssum for start tillæg 0.0 klxh Lyssum for fuldt tillæg klxh Lyssum 0.0 klxh Lyssumtillæg 0.0 C TZ 1 Lyssumstillæg TZ 5 Indstilling af maksimal nat temperaturtillæg i tidszone 5, afhængig af akkumulerede lys den foregående dag. Lyssumstillæg TZ 6 Indstilling af maksimal nat temperaturtillæg i tidszone 6, afhængig af akkumulerede lys den foregående dag. Lyssum for start tillæg Indstilling af lyssum for start temperatur-tillægget afhængighed af lyssummen. Lyssum for fuldt tillæg Indstilling af lyssum for fuldt temperatur-tillæg afhængighed af lyssummen. Lyssum Aflæsning af lyssummen. Dag: Øjeblikkelige lyssum Nat: Lyssum dagen før Figur 45 Indstillinger for lyssums nattillæg. Lyssumstillæg Aflæsning af lyssums tillægget. Aflæsningen er altid 0 C om dagen. (Tidszone 1-4) TZ Indikation af, hvilken tidszone der gælder lige nu. Fælles VentilationsTemperatur Fælles ventilationstemperatur kan anvendes som basis for ventilations-zonerne. Den indeholder hele den avancerede temperatur-kravs strategi, og kan være relativ til varme temperatur kravet. Der kan vælges mellem Relativ og Absolut som vist i menuen. 27

28 Temperatur -> Fælles ventilationstemperatur Fælles ventilationssetup. Relativ [Absolut, Relativ] Afst.til varme-temp. Krav 2.0 C 1) Ventilations-temperatur basis 25.0 C 2) Tidszone tillæg -> Temp.tillæg ved lav fugt -> CO2 afh.temp.tillæg -> CO2 afh.temp.tillæg 0.0 C Lysafhængig 0.0 C Vent. Krav 0.0 C Aktiv TZ 1 Figur 46 Indstillinger for ventilations temperatur, samt diverse tillæg. 1) Kun synlig når (Temperatur -> Fælles ventilationstemperatur -> Fælles ventilationssetup er sat til Relativ. 2) Kun synlig når (Temperatur -> Fælles ventilationstemperatur -> Fælles ventilationssetup er sat til Absolut. Fælles ventilationssetup. Valget står mellem fast ventilations-temperatur eller ventilationstemperatur som skal følge varmetemperaturen med en afstand. Absolut: Ventilations-temperaturen har sine egne setpunkter og er ikke afhængig af varmetemperaturen. Relativ: Ventilations-temperaturen følger varme-temperaturen med en afstand afhængig af tidszone. Både Absolut og Relativ kan have følgende tillæg: Faste tillæg afhængig af tidszone Lys-afhængigt tillæg afhængig af tidszone Lav fugtigheds-tillæg afhængig af tidszone CO2 afhængig tillæg afhængig af tidszone Afst. til varme-temp. krav Indstilling af tillæg/afstand til fælles varmetemperaturkrav. Kun aktiv og synlig, hvis Fælles ventilations-setp. vælgeren er sat på Relativ. Den endelige Fælles ventilations-temperatur vil følge varme-temperatur-kravet med mulige tillæg: Faste tillæg afhængig af tidszone Lys-afhængigt tillæg afhængig af tidszone Lav fugtigheds-tillæg afhængig af tidszone CO2 afhængig tillæg afhængig af tidszone Ventilations-temperatur basis Indstilling af basis ventilations-temperatur. Kun aktiv og synlig, hvis Fælles ventilations-setp. vælgeren er sat på Absolut. 28

Version 0 revision 0. LCC 4 Brugermanual

Version 0 revision 0. LCC 4 Brugermanual Version 0 revision 0 LCC 4 Brugermanual Indhold Forord...6 Introduktion...6 Kort beskrivelse af LCC 4....7 Generelt...7 Temperatur Indstillinger...7 Tidszoner + Dag Nat...7 Fælles Varme Temperatur...7

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Veksthusdynamikk. Jens Rystedt

Veksthusdynamikk. Jens Rystedt Veksthusdynamikk Jens Rystedt Lidt om dansk gartneri I 2011 ca. 300 væksthus gartnerier Antallet halveret på 15 år Arealet kun svagt faldende (nu ca. 450 ha) 2/3 dele af gartnerierne ligger på Fyn 2/3

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Overensstemmelseserklæring. Declaration of Conformity

Overensstemmelseserklæring. Declaration of Conformity LCC 1 Manual Overensstemmelseserklæring Vi, Senmatic A/S, erklærer hermed, at Klimacomputer LCC1, LCC2, LCC3, LCC4, WT04 beregnet til styring af klima i væksthuse er udviklet og produceret i overensstemmelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012

Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012 Måling af mikroklima i gartnerier forår 2012 (under væksthuskoncept 2017 konsortiet og projektet it-grows, mikroklima/sensornetværk delprojekter) Ved mikroklima forstås det klima, der kan måles på eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUGERVEJLEDNING 1. Beskrivelse af kontaktdisplay (Touch LCD Wall Controller) Kontakt LCD vægbetjening er et tilbehør til KKRP01A adapter som tillader

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2 InClimate Indhold InClimate funktionalitet setup... 4 Mode 0, Transmitter mode:... 6 Mode 1, Transmitter med stiller funktion.... 6 Mode 2, PI Regulator 1:... 6 Vout1, VAV output.... 6 Valg af PI styreparametre

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12 Dr.Celsius KLIMA - COMPUTER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning.... 4 1.1 Knapindstilling, taster og display................................. 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier,

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Dr.Pascal BRUGERVEJLEDNING KLIMA - PROCESSOR. Ver. 3.47

Dr.Pascal BRUGERVEJLEDNING KLIMA - PROCESSOR. Ver. 3.47 Dr.Pascal KLIMA - PROCESSOR BRUGERVEJLEDNING Ver. 3.47 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning... 4 1.1 Taster og display... 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier med piletasterne... 6 1.3 Lås for ændring

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 2.0.1.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR, manuel betjening og solafskærmning Styrefunktioner til lys og persienner/markiser Lysstyringsfunktioner:

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere