Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Introduktion... 2 Betjening af panelet Indstilling af tidspunkter... 4 Aflæsninger Middeltemperatur kontrol Negativ DIF Lyssums-nattillæg og CO 2 afh. vent. temp.tillæg Fælles VentilationsTemperatur Varme step Vanding og overbrusning Vanding, overbrusning og køling Tidszone indstillinger Alarm udgang setup Længde- og breddegrad Boiler temp. demand setup Alarm forsinkelses setup Energibalance modellen Hvis der er valgt Tid: Dead band og Hysterese: Hvis der er valgt Potentiometer: Forord Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug. Kontroller at produktet er ubeskadiget. Eventuelle transportskader skal anmeldes senest 8 dage efter modtagelsen. 1

2 Garantien omfatter ikke fejl eller skader på produktet, som skyldes installationsfejl. Forkert brug af produktet er heller ikke omfattet af garantien. Vi refererer til vore Salgs- og Leveringsbetingelser for yderligere detaljer. For installation af produktet se installationsvejledning og diagrammer bagerst i manualen. Af hensyn til de elektriske installationer må produktet ikke monteres på steder, hvor der er risiko for dryp (kondens) fra vandinstallationer, tagrender o.l. NB! Produktet må ikke placeres i direkte sollys, samt i omgivelsestemperatur over 45 C. I nogle lande må installationen kun udføres af autoriserede håndværkere. På grund af modulopbygningen er nogle programmer ikke inkluderet i produktet på trods af, at de er beskrevet i manualen. Med venlig hilsen Senmatic A/S DGT Introduktion Til lykke med den nye klimaregulator, LCC 2. Funktionerne er opdelt i menuer, som giver en god oversigt over mulighederne for den bedste indstilling af klimastyringen. LCC 2 findes i en standard model og kan udvides mht. software moduler efter behov. Der er talrige muligheder. Denne manual indeholder en kort beskrivelse af reguleringsfunktionerne, et afsnit der viser hvordan man betjener LCC 2, (et eksempel på indstilling af LCC 2) og en mere detaljeret gennemgang af betjening og beskrivelse af de enkelte funktioner. Denne manual er samlet for at sikre den bedst mulige funktion af LCC 2 fra den første dag. Ved at følge den omhyggeligt, vil klimaregulatoren fungere til Deres fulde tilfredshed lang tid fremover. 2

3 Betjening af panelet. Figur 1 Betjeningspanelet for LCC2 Med Home knappen skiftes til hovedmenuen. Funktionstasterne F1 F8 giver hurtig adgang til følgende menupunkter. F1: Aflæsninger F2: Temperatur F3: Ventilation F4: Gardin F5: CO 2 + Lys F6: Vanding F7: Fugt F8: Alarmer De fire grønne piletaster har følgende funktioner Flytter markeringen op til næste menu eller justerer et setpunkt op. 3

4 Flytter markeringen ned til næste menu eller justerer et setpunkt ned. Har samme funktion som Enter bekræftes.. Der skiftes til markerede menu eller en justering Der skiftes tilbage i menusystemet. Indstilling af tidspunkter Alle tidsindstillinger i LCC 2 har formatet timer, minutter og sekunder. Der tastes timer, minutter, sekunder og der afsluttes med Enter eller pil til højre. Eks: > giver 06:00:00 Hovedmenuen Hovedmenu Aflæsninger Temperatur Ventilation Gardiner CO2 + Lys Fugt Vanding Alarm+opsætning Setup + Service Figur 2 Hovedmenuen Aflæsninger. Aflæsninger Oversigt klima Oversigt varme Oversigt Ventilation Oversigt gardiner Oversigt CO2 Oversigt assimilationslys Oversigt fugtighedskontrol Oversigt vanding Afdelings middel aflæsninger Afdelings registreringer Vejrstations aflæsninger Figur 3 Menuen for aflæsninger. 4

5 Oversigt klima Aflæsninger -> Oversigt klima Lufttemperatur 0.0 C Fugtighed RH% 0.0 RH% Fugtighed DX 0.0 g/kg Fugtighed VPD 0.0 mbar Fremløbstemperatur TODO 0.0 C CO2 koncentration 0.0 ppm Lys intensitet 0.0 klx Jordtemperatur 0.0 C Lufttemperatur Aflæsning af aktuel temperatur i afdelingen. Fugtighed RH% Aflæsning af den fugtighedsmåling, der benyttes af fugtighedskontrol 1. Kan være 1, 2 eller 4 følere. Gennemsnit, laveste eller højeste. Fugtighed DX Aflæsning af mætnings-deficit Delta X = DX g/kg (Hvor mange g pr. kg luft mangler der for at mætte luften helt ved den givne temperatur). Valget mellem RH% og Delta X foretages under service. Se Fejl! envisningskilde ikke fundet.. Man skal dog huske på at skalaen en omvendt. Ved DX er 0 mest fugtigt, svarende til en relativ fugtighed på 100%. Fugtighed VPD Aflæsning af afstanden til mætning udtrykt i mbar. Fremløbstemperatur TODO 1 3 følere CO2 koncentration Aflæsning af aktuel CO2 koncentration. Figur 4 Klima oversigten. Lys intensitet TODO. er denne korrigeret? Aflæsning af lys intensiteten korrigeret for ass. lys, væksthus og gardiner, hvis de er på. Altså det naturligt udefra kommende lys dæmpet af glasset og gardinerne, hvis de er kørt på + lyset fra lamperne. Jordtemperatur Temperaturen målt, f.eks. i pottemulden. 5

6 Oversigt varme Aflæsninger -> Oversigt varme Varmeregulator Ventil 1 Ventil 2 Figur 5 Oversigts menuer for varme. Aflæsninger -> Oversigt varme -> Varmeregulator Lufttemperatur 0.0 C Varmekrav 0.0 C Varme regulator krav 0.0 C Lufttemperatur Temperaturen målt i luften i drivhuset. Figur 6 Varmeregulator aflæsninger. Varmekrav Nuværende krav til lufttemperaturen ved opvarmning. Varme regulator krav Varmeregulatorens krav til rør temperatur for opnåelse af Varmekrav. Aflæsninger -> Oversigt varme -> Ventil 1 Fremløbstemperatur krav 0.0 C Min. fremløbs temp 10.0 C Max. fremløbs temp C Figur 7 Oversigt for varmeventil 1. Fremløbstemperatur krav Aflæsning af kravet til fremløbstemperaturen fra ventil 1. 6

7 TODO Hvad med aflæsningen? Min. fremløbs temp Aflæsning af minimum fremløbs temperatur krav for aktuel varme ventil. Kan f.eks. være påvirket af fugtighedskontrol. Max. fremløbs temp Aflæsning af maksimum fremløbs temperatur indstillet for aktuel varmeventil. Aflæsninger -> Oversigt varme -> Ventil 2 Fremløbstemperatur krav 0.0 C Min. fremløbs temp 10.0 C Max. fremløbs temp C Figur 8 Oversigt for varmeventil 2. Fremløbstemperatur krav Aflæsning af kravet til fremløbstemperaturen fra ventil 2. TODO Hvad med aflæsningen? Min. fremløbs temp Aflæsning af minimum fremløbs temperatur krav for aktuel varme ventil. Kan f.eks. være påvirket af fugtighedskontrol. Max. fremløbs temp Aflæsning af maksimum fremløbs temperatur indstillet for aktuel varmeventil. Oversigt ventilation Aflæsninger -> Oversigt ventilation Læ -> Vind -> Lufttemperatur 0.0 C Ventilations temp.krav 0.0 C Lufttemperatur Temperaturen målt i luften i drivhuset. Figur 9 Oversigt ventilation. Ventilations temp. krav Aflæsning af beregnet ventilations-temperaturkrav for afdelingen. 7

8 Aflæsninger -> Oversigt Ventilation -> Læ Positions krav 0.0 % Minimum krav 0.0 % Maximum krav 0.0 % Figur 10 Læsidens oversigt. Positions krav Aflæsning af det beregnede åbnings-krav til læsiden i %. Minimum krav Aflæsning af beregnet minimum-krav til åbning af læsiden. Maksimum krav Aflæsning af beregnet maksimum-krav til åbning af læsiden. Aflæsninger -> Oversigt Ventilation -> Vind Positions krav 0.0 % Minimum krav 0.0 % Maximum krav 0.0 % Figur 11 Vindsidens oversigt Positions krav Aflæsning af det beregnede åbnings-krav til vindsiden i %. Minimum krav Aflæsning af beregnet minimum-krav til åbning af vindsiden. Maksimum krav Aflæsning af beregnet maksimum-krav til åbning af vindsiden. Oversigt gardiner Aflæsninger -> Oversigt gardiner Gardin 1 -> Gardin 2 -> Figur 12 Gardin menuerne. 8

9 Aflæsninger -> Oversigt gardiner -> Gardin 1 Position 0.0 % Positions krav 0.0 % Høj indstr. Nej [Nej, Ja] Høj temp. Nej [Nej, Ja] Lav temp. Nej [Nej, Ja] Lav udetemperatur Nej [Nej, Ja] Lavt lysniv. Nej [Nej, Ja] Lav gardintemp. Nej [Nej, Ja] Høj udetemperatur om natten Ja [Ja, Nej] Nat/dag Nat [Nat, Dag] Sne Nej [Nej, Ja] Position Gardin 1 s aktuelle position. Figur 13 Gardinoversigt. Positions krav Kravet til gardin 1 s position. Følgende aflæsninger kan hjælpe til en forståelse af gardin positionen: Høj indstr. Ja, angiver at solen skinner så meget, at gardin 1 skal køre helt eller delvist på, for beskyttelse af planterne. Høj temp. Her skrives ja, hvis det er temperaturen i drivhuset der (for høj) der er årsagen til, at gardin 1 er kørt på. Lav temp. Her skrives ja, hvis det er temperaturen i drivhuset der (for lav) der er årsagen til, at gardin 1 er kørt på. Lav udetemperatur Her skrives ja, hvis lav udetemperatur er årsagen til, at gardin 1 er kørt på. Lavt lysniv. Her skrives ja, hvis gardin 1 er kørt på pga. lavt lysniveau medens vækstlyset er tændt. Lav gardintemp. Her skrives ja, hvis gardin 1 er stoppet (trinvis frakørsel)eller tvunget helt på NB! Denne funktion kan have en separat gardinføler installeret. Høj temperatur om natten Hvis der står ja her, er gardinet kørt fra pga. høj udetemperatur om natten. For indstilling af grænseværdi, se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Nat/dag Angivelse af om det er nat eller dag for gardin1. 9

10 Sne Aflæsning af om detekteret sne er årsagen til begrænsning af gardin 1 s position. Aflæsninger -> Oversigt gardiner -> Gardin 2 Position 0.0 Positions krav 0.0 % Høj indstr. Nej [Nej, Ja] Høj temp. Nej [Nej, Ja] Lav temp. Nej [Nej, Ja] Lav udetemperatur Nej [Nej, Ja] Lavt lysniv. Nej [Nej, Ja] Lav gardintemp. Nej [Nej, Ja] Høj udetemperatur om natten Ja [Ja, Nej] Nat/dag Nat [Nat, Dag] Sne Nej [Nej, Ja] Figur 14 Se beskrivelse ved Figur 13 Oversigt CO2 Aflæsninger -> Oversigt CO2 CO2 koncentration 0.0 ppm CO2 konc. Krav 0.0 ppm CO2 dosering aktiv Nej [Nej, Ja] CO2 doserings tid 00:00:00 CO2 forbrug pr time 0.0 kg/m2 CO2 koncentration Aflæsning af aktuel CO2 koncentration. CO2 konc. krav Aflæsning af beregnet CO2 koncentrations-krav. CO2 dosering aktiv Aflæsning af om CO2 dosering er aktiv. CO2 doserings tid Aflæsning af beregnet doseringstid. Figur 15 Oversigt CO 2 CO2 forbrug pr time Aflæsning af, hvor mange kg CO 2 der forbruges pr m 2 pr time. 10

11 Oversigt assimilationslys Aflæsninger -> Oversigt assimilationslys Lys int.korr.-ass.lys 0.0 klx Lys intensitet korrigeret 0.0 klx Ass.lys Fra [Fra, Til] Figur 16 Oversigt assimilationslys. Lys int. korr. ass. lys Aflæsning af den korrigerede lys intensitet minus ass. lys. Altså det naturligt udefra kommende lys dæmpet af glasset og gardinerne, hvis de er kørt på. Lys intensitet korrigeret Aflæsning af lys intensiteten korrigeret for ass. lys, væksthus og gardiner, hvis de er på. Altså det naturligt udefra kommende lys dæmpet af glasset og gardinerne, hvis de er kørt på + lyset fra lamperne. Ass. lys Her aflæses om lyset er tændt eller slukket. Oversigt fugtighedskontrol Aflæsninger -> Oversigt fugtighedskontrol Fugtighedskontrol -> Aflæsning fugtigheds-føler -> Figur 17 Fugtmenuerne. Aflæsninger -> Oversigt fugtighedskontrol -> Fugtighedskontrol Fugtighed RH% 0.0 RH% 1) Fugtighed DX 0.0 g/kg 2) Max.RH fugtighedskrav 0.0 RH% 1) Min.DX fugtighedskrav 0.0 g/kg 2) Fugt-faktor freml.temp. 0.0 Fugt-faktor vinduer 0.0 Fugt-faktor gardiner 0.0 Fugt-faktor luft-temp. 0.0 FAN aktiv Fra [Fra, Til] Max.fugt signal Fra [Fra, Til] Figur 18 Analyse af fugtighedskontrollen. Fugtighed RH% Aflæsning af relativ fugtighed, målt af fugtighedsføleren. 11

12 FugtighedDX Aflæsning af fugtighedsunderskudet DX, målt af fugtighedsføleren. Max. RH fugtighedskrav Øjeblikkelig maksimal accepteret fugtighed hvor over der gribes ind fra Fugtighedskontrollen. Min. DX fugtighedskrav Øjeblikkelig minimal accepteret fugtunderskud hvor under der gribes ind fra Fugtighedskontrollen. Fugtfaktor fremløbstemperatur Aflæsning af fugtfaktor for hævning af minimum fremløbs-temperatur ved høj fugtighed. 0.00: Ingen hævning 1.00: Fuld hævning Fugtfaktor vinduer Aflæsning af fugtfaktor for hævning af minimum vindues-position ved høj fugtighed. 0.00: Ingen hævning 1.00: Fuld hævning Fugtfaktor gardiner Aflæsning af fugtfaktor for begrænsning af gardin-position ved høj fugtighed. 0.00: Ingen hævning 1.00: Fuld hævning Fugtfaktor lufttemperatur Aflæsning af fugtfaktor for hævning af luft-temperatur ved høj fugtighed. Fan aktiv Aflæsning af cirkulationsventilator status afhængig af temperatur, fugtighed og vindues-position. Maks. Fugtsignal Her skrives ja (aflæsning) hvis fugtighedsmålingen har overskredet Maks. RH fugtighedskrav. Aflæsninger -> Oversigt fugtighedskontrol -> Aflæsning fugtigheds-føler Fugtighed RH% 0.0 RH% 1) Fugtighed DX 0.0 g/kg 2) Fugtighed VPD 0.0 mbar Figur 19 Aflæsninger for fugtighed. 1) Kun synlig hvis RH er valgt som enhed. 2) Kun synlig hvis DX er valgt som enhed. Setup + Service -> Installation setup -> Humidity control setup -> Humidity unit Fugtighed RH% Aflæsning af den relative fugtighedsmåling, der benyttes af fugtighedskontrollen. 12

13 Fugtighed DX Aflæsning af det målte fugtigunderskud, der benyttes af fugtighedskontrol. Fugtighed VPD Aflæsning af afstanden til mætning udtrykt i mbar. Oversigt vanding Aflæsninger -> Oversigt vanding Oversigt overbrusning -> Oversigt vanding -> Figur 20 Oversigtsmenuer for vanding. Aflæsninger -> Oversigt vanding -> Oversigt overbrusning 1 Auto-periode Fra [Fra, Aut., Man.] Overbrusning aktiv Nej [Nej, Ja] Ventil nummer TODO 0 Intervaltid 00:00:00 Figur 21 Oversigt for overbrusning Auto-periode Fra: Overbrusningen er udenfor automatik-perioden eller slået fra. Aut.: Overbrusningen er indenfor automatik-perioden. Man.: Overbrusningen er aktiveret manuelt og kører kontinuerligt. Overbrusning aktiv Aflæsning af om overbrusningen er aktiv eller ej. Ventil-nummer TODO Aflæsning af aktiv ventil-nummer. Interval-tid Aflæsning af øjeblikkeligt overbrusnings-interval. Ved befugtning eller køling er intervallet variabelt. Hvis der ikke befugtes eller køles, er intervallet konstant eller der er ingen interval = 24:00 timer. 13

14 Aflæsninger -> Oversigt vanding -> Oversigt overbrusning 2 Auto-periode Fra [Fra, Aut., Man.] Overbrusning aktiv Nej [Nej, Ja] Ventil nummer 0 Intervaltid 00:00:00 Figur 22 TODO Aflæsninger -> Oversigt vanding -> Oversigt vanding Ventil nummer TODO 0 Udført vandingstid 00:00:00 Udført ventil-pausetid 00:00:00 Manuel vandingsomgange 0 Resterende vandinger solint. 0 Wh Akk.sol siden sidste start 0.0 Wh Ekstern start aktiv Nej [Nej, Ja] Tidspunkt for sidste start 0 s Udførte vandinger i dag 0 Udførte vandinger totalt 0 Kontroller tilstand Klar [Klar, -, -, Aktiv, Standby, -, Ventil-pause, -] Figur 23 Oversigt for vanding. Ventil-nummer TODO Aflæsning af hvilken ventil (nummer) der er aktiv. Udført vandingstid Aflæsning af udført vandingstid på aktiv ventil. Udført ventilpausetid Aflæsning af udført ventilpausetid. Manuel vandingsomgange Aflæsning af resterende manuel vandingsomgange. (kan indstilles) Resterende vandinger solint. Aflæsning af resterende vandinger far solintegratoren. (kan indstilles) Akk. sol siden sidste start Aflæsning af akkumuleret sol siden sidste start. (kan indstilles) Ekstern start aktiv Aflæsning af ekstern start indgang Tidspunkt for sidste start Aflæsning af tidspunkt for sidste vandings-start 14

15 Udførte vandinger i dag Aflæsning af antal udførte vandinger i dag. (kan nulstilles) Udførte vandinger totalt Aflæsning af antal udførte vandinger totalt. (kan nulstilles) Kontroller tilstand Aflæsning af vandingsautomatens tilstand: Klar, Aktiv, Standby, Ventilpause Middel aflæsninger Aflæsninger -> Afdelings middel aflæsninger Middel-Døgn -> Middel-Dag -> Middel-Nat -> Figur 24 Menuer for aflæsning af middelværdier. Aflæsninger -> Afdelings middel aflæsninger -> Middel-Døgn Lufttemperatur 0.0 C Fugtighed 0.0 CO2 koncentration 0.0 ppm Fremløbstemp C Fremløbstemp C Jordtemperatur 0.0 C Vent. Krav 0.0 % Figur 25 Aflæsninger af middelværdier for døgnet. Lufttemperatur Middel beregning af lufttemperaturen for døgnet. Fugtighed Middel beregning af fugtigheden for døgnet. CO 2 koncentration Middel beregning af CO 2 koncentrationen for døgnet. Fremløbstemp. 1 Middel beregning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 1 for døgnet 15

16 Fremløbstemp. 2 Middelberegning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 2 for døgnet. Jordtemperatur Aflæsning af det beregnede gennemsnit af jordtemperaturen det seneste døgn. Vent. Krav Aflæsning af gennemsnitligt ventilationskrav det seneste døgn. Aflæsninger -> Afdelings middel aflæsninger -> Middel-Dag Lufttemperatur 0.0 C Fugtighed 0.0 CO2 koncentration 0.0 ppm Fremløbstemp C Fremløbstemp C Jordtemperatur 0.0 C Vent. Krav 0.0 % Lufttemperatur Middel beregning af lufttemperaturen, dag. Fugtighed Middel beregning af fugtigheden, dag. CO 2 koncentration Middel beregning af CO 2 koncentrationen, dag. Figur 26 Aflæsninger af middelværdier for dagen. Fremløbstemp. 1 Middel beregning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 1, dag Fremløbstemp. 2 Middelberegning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 2, dag. Jordtemperatur Aflæsning af det beregnede gennemsnit af jordtemperaturen den seneste dag. Vent. Krav Aflæsning af gennemsnitligt ventilationskrav den seneste dag. 16

17 Aflæsninger -> Afdelings middel aflæsninger -> Middel-Nat Lufttemperatur 0.0 C Fugtighed 0.0 CO2 koncentration 0.0 ppm Fremløbstemp C Fremløbstemp C Jordtemperatur 0.0 C Vent. Krav 0.0 % Figur 27 Aflæsninger af middelværdier for natten. Lufttemperatur Middel beregning af lufttemperaturen, nat. Fugtighed Middel beregning af fugtigheden, nat. CO 2 koncentration Middel beregning af CO 2 koncentrationen, nat. Fremløbstemp. 1 Middel beregning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 1, nat Fremløbstemp. 2 Middelberegning af temperaturen for fremløbstemperaturføler 2, nat. Jordtemperatur Aflæsning af det beregnede gennemsnit af jordtemperaturen den seneste nat. Vent. Krav Aflæsning af gennemsnitligt ventilationskrav den seneste nat. Registreringer Aflæsninger -> Afdelings registreringer CO2 forbrugt 0.0 kg/m2 CO2 aktiv tid 00:00:00 Lys-energi forbrugt 0.0 Lyssum døgn 0.0 klxh Lyssum total 0.0 klxh Lystrin 1 aktiv tid 0 s Figur 28 Registreringer. 17

18 CO 2 forbrugt Aflæsning af forbrugt kg CO 2 /m 2. CO 2 aktiv tid Aflæsning af hvor lang tid CO 2 dosering har været aktiv. Lys-energi forbrugt Aflæsning af forbrugt energi til lys. Lyssum døgn Aflæsning af lyssum inden for døgnet. Lys-sum total Aflæsning af samlet lys-sum. Lystrin 1 aktiv tid Aflæsning af den samlede tid lystrin 1 har været aktiv. Vejrstation Aflæsninger -> Vejrstations aflæsninger Udendørstemperatur 0.0 C Lysintensitet 0.0 klx Solintensitet 0.0 W/m2 Udendørsfugtighed 0.0 % Vindhastighed 0.0 m/s Vindretning 0.0 Regn Nej [Nej, Ja] Sne Nej [Nej, Ja] Sol op 08:39:00 Sol ned 17:30:00 Figur 29 Aflæsninger fra vejrstationen. Udendørstemperatur Temperaturen målt på vejrstationen. Lysintensitet Lyset ude, målt med vejrstationens klux føler. Solintensitet Sollysets intensitet målt med vejrstationens solcelle. Udendørsfugtighed Luftfugtigheden målt på vejrstationen. 18

19 Vindhastighed Måling af vindens hastighed. Vindretning Måling af vindens retning. 0 er nord. 90 er øst. 180 er syd. 270 er vest. Regn Indikation af om det regner eller ej. Sne Indikation af om det sner eller ej. Sne detekteres ved lav udetemperatur kombineret med regn. Sol op Aflæsning af solopgangstidspunktet. Sol ned Aflæsning af solnedgangstidspunktet. Disse tidspunkter er beregnet ud fra indstillingerne for længdegrad, breddegrad og dato. Indstillinger Temperatur Fælles varme-temperatur -> Middel temperatur kontrol -> Negativ dif. -> Lyssums nattillæg -> Fælles ventilationstemperatur -> Varme-temperatur zone 1 -> Varme-temperatur zone 2 -> Varmeventiler -> Primær varmeventil controller 1 -> Sekundær varmeventil controller 1 -> Primær varmeventil controller 2 -> Varme step -> Varme-step ved max.fugtighed -> Figur 30 Menuer for temperaturindstillinger. Fælles varme-temperatur Temperatur -> Fælles varme-temperatur Basis varme-temp C Hævning temp.ved høj fugt. 0.0 C Tidszone ved ass.lys (nat) 1 Tidszone tillæg -> Lysniveauer og ramper -> Lysafhængig 0.0 C Varmekrav 0.0 C Aktiv TZ 1 Figur 31 Fælles varme-temperatur indstillinger og menuer for tidszoneindstillinger. 19

20 Basis varmetemperatur: Indstilling af drivhusets basistemperatur ved opvarmning. Basis varme-temperaturen er grundlag for fælles varme temperatur krav, som kan omfatte følgende: Basis varme temperatur Tidszone tillæg Lys afhængigt tillæg Middeltemperatur styrings tillæg Negativ DIF Lys sum nat tillæg Høj fugt tillæg Manuelt tillæg Hævning af temperatur ved høj fugtighed Indstilling af hævning af varme-temperaturen som følge af høj fugtighed. M.h.t. afstand til maks. fugtighed og P-bånd se TODO Tidszone ved ass. lys (nat) Valg af tidszone ved tændt vækstlys om natten dvs. tidszone 5 og 6. Hvis der vælges 1 her, vil temperaturen skifte til tidszone 1 når vækstlyset tænder. Hvis vækstlyset slukker igen, medens det stadig er nat, skiftes der tilbage til tidszone 5 eller 6 igen. Lys afhængig Aflæsning af nuværende temperaturtillæg baseret på lysafhængigheden. Varmekrav Nuværende krav til lufttemperaturen ved opvarmning. Aktiv tidszone Indikation af, hvilken tidszone der gælder lige nu. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Tidszone tillæg Fast tillæg -> Lysafhængigt tillæg -> Figur 32 Menuer for tidszonetillæg. 20

21 Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Tidszone tillæg -> Fast tillæg Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone 1 6 Indstilling af fast tillæg i tidszonerne. Mht. ramperne/hastigheden for temperaturændringen i hver tidszone, se TODO Lysafhængigt tillæg pr tidszone 1 6 Indstilling af lysafhængigt tillæg i hver tidszone. Figur 33 Faste tillæg I tidszonerne. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Tidszone tillæg -> Lysafhængigt tillæg Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Figur 34 Lysafhængige tillæg I tidszonerne. Zone 1 6 Indstilling af lysafhængigt tillæg i hver tidszone. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Lysniveauer og ramper Start -> Fuldt -> TZ rampe -> Rampe for stigning lystillæg 6.0 C/h Rampe for sænkning lystillæg 1.5 C/h Figur 35 Menuer og indstillinger for ramper Rampe for stigning lystillæg indstilling af, hvor hurtigt lystillægget må stige, ved tillæg forårsaget af lys. 21

22 Rampe for sænkning lystillæg indstilling af, hvor hurtigt lystillægget må falde, ved tillæg forårsaget af lys. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Lysniveauer og ramper -> Start Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Figur 36 Start niveauerne. Zone 1-6 Indstilling af lysniveauerne for start af lysafhængigt tillæg i de enkelte tidszoner. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Lysniveauer og ramper -> Fuldt Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Zone klx Figur 37 Indstillinger af lysniveauer for fuldt tillæg i de enkelte tidszoner. Zone 1-6 Indstilling af lysniveauet for fuldt lysafhængigt tillæg i de enkelte tidszoner. Temperatur -> Fælles varme-temperatur -> Lysniveauer og ramper -> TZ rampe Zone C/h Zone C/h Zone C/h Zone C/h Zone C/h Zone C/h Figur 38 Tidszoneramper. 22

23 Zone 1-6 Indstilling af, hvor hurtigt temperaturen må ændre sig i hver tidszone. Speciel betydning: 0» ingen rampe. Momentan. Middeltemperatur kontrol Temperatur -> Middel temperatur kontrol Middeltemp.kontrol aktiv Nej [Nej, Ja] Middeltemperatur krav 20.0 C Midlingsperiode 72:00:00 Genvindingstid 24:00:00 TZ gevind.-temp.grænser -> Genvindings-temperatur 0.0 C Middeltemperatur 0.0 C Aktiv TZ 1 Figur 39 Indstillinger for middeltemperatur kontrol. Middeltemperatur kontrol kan benyttes som en metode til at spare på energien, fordi et temperaturoverskud om dagen vil tillade en lidt koldere nattemperatur i drivhuset. Middeltemperatur kontrol kan også med fordel bruges i forbindelse med planlægning af kultur klargøring. Middeltemperatur kontrol aktiv Middeltemperatur kontrol kan aktiveres her. Middeltemperatur krav Den ønskede middeltemperatur indtastes her. Midlingsperiode Indstilling af tidsperioden for beregning af middel-temperaturen. Genvindingstid Indstilling af tiden for at genvinde den ønskede middel-temperatur, når korrektion er krævet. TZ gevind.-temp.grænser Menu for tillægsgrænser, min/max, i de enkelte tidszoner. Genvindingstemperatur Aflæsning af øjeblikkelige temperatur-tillæg fra Middel-Temperatur Kontrollen. Middeltemperatur Aflæsning af den øjeblikkelige middeltemperatur. 23

24 Aktiv tidszone Indikation af, hvilken tidszone der gælder lige nu. Temperatur -> Middel temperatur kontrol -> TZ gevind.-temp.grænser Maximum -> Minimum -> Figur 40 Menuer min/max for tillægsgrænser, i de enkelte tidszoner. Temperatur -> Middel temperatur kontrol -> TZ gevind.-temp.grænser -> Maximum Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Figur 41 Indstillinger af max. grænser for tillæg i de enkelte tidszoner. Zone 1-6 Indstillinger af maximum grænserne for tilladt temperatur-tillæg i tidszonerne. Temperatur -> Middel temperatur kontrol -> TZ gevind.-temp.grænser -> Minimum Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Zone C Figur 42 Indstillinger af min. grænser for tillæg i de enkelte tidszoner. Zone 1-6 Indstillinger af minimum grænserne for tilladt temperatur-tillæg i tidszonerne. Negativ DIF 24

25 Temperatur -> Negativ dif. Funktionsvælger Fra [Fra, Abs., rel.] Start periode 2 abs.tid 05:30:00 1) Start periode 2 rel.tid 00:00:00 2) Temp.tillæg per C Temp.tillæg per C Varighed periode 1 00:00:00 Varighed periode 2 00:30:00 Rampe stigende temperatur 6.0 C/h Rampe faldende temperatur 6.0 C/h Periode 0 Varmekrav 0.0 C Figur 43 Indstillinger for Negative dif. 1) Kun synlig når (Temperatur -> Negativ dif. -> Funktionsvælger er sat til Abs.) 2) Kun synlig når (Temperatur -> Negativ dif. -> Funktionsvælger er sat til Rel.) Negativ DIF/Drop anvendes til styring af planternes strækningsvækst. Negativ DIF er en tillægs-temperatur positiv/negativ til varme temperatur kravet. Negativ DIF har 2 tidszoner, 1 på hver side af en fast/absolut tid eller en tid relativ til sol opgang kaldet drop-tidspunkt. Drop tidspunkt Absolut eller Relativ Figur 44 Forløb af negativ dif. Funktionsvælger Valg af om eller hvordan Negativ DIF skal virke. 25

26 Fra: Abs.: Rel.: Ikke aktiv. Negative DIF er aktiv og drop tidspunkt vil være på fast tid. Negative DIF er aktiv og drop tidspunkt vil være relativ til sol opgang. Drop tidspunktet er tidspunktet for skift mellem periode 1 og periode 2. Temp. tillæg per. 1 Indstilling af temperatur-tillæg i tidsperiode 1. Temp. tillæg per. 2 Indstilling af temperatur-tillæg i tidsperiode 2. Start periode 2 abs. tid Indstilling af tiden for skift fra periode 1 til periode 2 = drop tidspunktet Kun synlig når Funktions-vælgeren er på Abs. Start periode 2 rel. tid Indstilling af tiden for skift fra periode 1 til periode 2 = drop tidspunktet Kun synlig når Funktions-vælgeren er på Rel. Varighed periode 1 Indstilling af længden på periode 1 Periode 1 er perioden før drop tidspunktet. Varighed periode 2 Indstilling af længden på periode 2 Periode 2 er perioden efter drop tidspunktet. Rampe stigende temperatur Indstilling af hastigheden af temperatur stigning forårsaget af Negativ DIF Speciel betydning: 0» ingen rampe. Momentan. Rampe faldende temperatur Indstilling af hastighed af temperatur sænkning forårsaget af Negative DIF Speciel betydning: 0» ingen rampe. Momentan. Periode Aflæsning af øjeblikkelige periode for Negativ DIF 0 = Ingen aktiv periode 1= Tids-periode før drop tidspunktet 2= Tids-periode efter drop tidspunktet Varmekrav Aflæsning af øjeblikkelige temperatur-tillæg forårsaget af Negativ DIF. 26

27 Lyssums-nattillæg Temperatur -> Lyssums nattillæg Lyssumstillæg TZ C Lyssumstillæg TZ C Lyssum for start tillæg 0.0 klxh Lyssum for fuldt tillæg klxh Lyssum 0.0 klxh Lyssumtillæg 0.0 C TZ 1 Lyssumstillæg TZ 5 Indstilling af maksimal nat temperaturtillæg i tidszone 5, afhængig af akkumulerede lys den foregående dag. Lyssumstillæg TZ 6 Indstilling af maksimal nat temperaturtillæg i tidszone 6, afhængig af akkumulerede lys den foregående dag. Lyssum for start tillæg Indstilling af lyssum for start temperatur-tillægget afhængighed af lyssummen. Lyssum for fuldt tillæg Indstilling af lyssum for fuldt temperatur-tillæg afhængighed af lyssummen. Lyssum Aflæsning af lyssummen. Dag: Øjeblikkelige lyssum Nat: Lyssum dagen før Figur 45 Indstillinger for lyssums nattillæg. Lyssumstillæg Aflæsning af lyssums tillægget. Aflæsningen er altid 0 C om dagen. (Tidszone 1-4) TZ Indikation af, hvilken tidszone der gælder lige nu. Fælles VentilationsTemperatur Fælles ventilationstemperatur kan anvendes som basis for ventilations-zonerne. Den indeholder hele den avancerede temperatur-kravs strategi, og kan være relativ til varme temperatur kravet. Der kan vælges mellem Relativ og Absolut som vist i menuen. 27

28 Temperatur -> Fælles ventilationstemperatur Fælles ventilationssetup. Relativ [Absolut, Relativ] Afst.til varme-temp. Krav 2.0 C 1) Ventilations-temperatur basis 25.0 C 2) Tidszone tillæg -> Temp.tillæg ved lav fugt -> CO2 afh.temp.tillæg -> CO2 afh.temp.tillæg 0.0 C Lysafhængig 0.0 C Vent. Krav 0.0 C Aktiv TZ 1 Figur 46 Indstillinger for ventilations temperatur, samt diverse tillæg. 1) Kun synlig når (Temperatur -> Fælles ventilationstemperatur -> Fælles ventilationssetup er sat til Relativ. 2) Kun synlig når (Temperatur -> Fælles ventilationstemperatur -> Fælles ventilationssetup er sat til Absolut. Fælles ventilationssetup. Valget står mellem fast ventilations-temperatur eller ventilationstemperatur som skal følge varmetemperaturen med en afstand. Absolut: Ventilations-temperaturen har sine egne setpunkter og er ikke afhængig af varmetemperaturen. Relativ: Ventilations-temperaturen følger varme-temperaturen med en afstand afhængig af tidszone. Både Absolut og Relativ kan have følgende tillæg: Faste tillæg afhængig af tidszone Lys-afhængigt tillæg afhængig af tidszone Lav fugtigheds-tillæg afhængig af tidszone CO2 afhængig tillæg afhængig af tidszone Afst. til varme-temp. krav Indstilling af tillæg/afstand til fælles varmetemperaturkrav. Kun aktiv og synlig, hvis Fælles ventilations-setp. vælgeren er sat på Relativ. Den endelige Fælles ventilations-temperatur vil følge varme-temperatur-kravet med mulige tillæg: Faste tillæg afhængig af tidszone Lys-afhængigt tillæg afhængig af tidszone Lav fugtigheds-tillæg afhængig af tidszone CO2 afhængig tillæg afhængig af tidszone Ventilations-temperatur basis Indstilling af basis ventilations-temperatur. Kun aktiv og synlig, hvis Fælles ventilations-setp. vælgeren er sat på Absolut. 28

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Overensstemmelseserklæring. Declaration of Conformity

Overensstemmelseserklæring. Declaration of Conformity LCC 1 Manual Overensstemmelseserklæring Vi, Senmatic A/S, erklærer hermed, at Klimacomputer LCC1, LCC2, LCC3, LCC4, WT04 beregnet til styring af klima i væksthuse er udviklet og produceret i overensstemmelse

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring.

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. 1 Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Kulturtid i produktionsplanlægningen ændres, hvis man eksempelvis beslutter at ændre temperatur sætpunktet på klimacomputeren for den

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE

TIL GAVN FOR GARTNERE Workshop 2, 7. december 2011 Workshop 2, 7. december 2011 Energianvendelse og klima med omtanke Dagens tema: Lys, isolering, varmestyring og ledelsesfokus. Sidst: Luftfugtighed, klimastyring og plantekvalitet.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1

FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1 FCTA BRUGERMANUAL VERSION E1 DK Copyright Hav altid denne manual liggende ved Deres computer Alle rettigheder er reserverede. Reproduktion af dele af denne manual, i hvilken som helst form, uden Fancom's

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere