Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse"

Transkript

1 lindab pascal og vav Pascal og VAV Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings armaturer Pascal and VAV Volumenstrømsregulatorer Luft ventiler Udeluft / Overtryksventiler Renrumsarmaturer Index 0. Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede varemærke. Lindabs produkter, systemer, produktgruppe- og produktbetegnelser er beskyttet af intellektuel ejendomsret (IPR).

2

3 Lindab Pascal Regula Master lindab pascal Lindab Pascal Teknisk dokumentation. Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede varemærke. Lindabs produkter, systemer, produktgruppe- og produktbetegnelser er beskyttet af intellektuel ejendomsret (IPR).

4 lindab pascal Oversigt over Pascal-systemet Indhold Systempræsentation Systembeskrivelse Design manual LCP-P Side LKP-P LCC-P MBBV REGULA MASTER REGULA COMBI VRU-MF 0 Ret til ændringer forbeholdes.

5 lindab pascal Systempræsentation Forenklet VAV-løsning Lindab Pascal er en enkel løsning på et velfungerende VAV-system. Løsningen bygger på regulering af volumenstrømmen, hvilket gør det til et system med variabelt lufttryk. Til forskel fra et system med konstant lufttryk er kanalsystemets udformning af mindre betydning, og behovet for reguleringsudstyr mindre. Et system med variabelt tryk gør det muligt at få tilstrækkeligt luft i alle dele af systemet under alle driftsforhold. MBBV boksen, som er selve hjertet i Pascal, regulerer armaturerne, så de får den rette luftmængde. Den unikke MBBV-teknik med lineært konusspjæld gør det muligt at håndtere op til 0 Pa med lavt lydniveau. I kombination med en integreret volumenstrømsregulator med nøjagtig flowmåling, elimineres behovet for anden indregulering mellem ventilatoren og MBBV. Systemet styres med Regula-enheder, hvor alle indstillinger og parametre let kan justeres. Alle komponenter, som anvendes i systemet, er leveret med standardindstillinger fra fabrikken og kan let justeres og sættes i drift efter installationen. Pascal består af et lille antal standardkomponenter, stiller ingen særlige krav til kanaludformning og har en fleksibel systemindstilling, som gør det enkelt at designe, installere og idriftsætte systemet. En løsning med lavere energiforbrug Efterspørgslen på VAV-systemer i moderne konstruktioner øges, og det med god grund. VAV-systemer i almindelighed sparer meget af den energi, som bruges til transport og køling af luft. Med en Pascal løsning kan man mindske energiforbruget endnu mere. I stedet for traditionel trykregulering af ventilatoren har Pascal en funktion, som optimerer både indblæsnings- og udsugningsventilator. Systemet sikrer at mindst et spjæld i systemet er åbnet til %, hvilket garanterer at der findes tilstrækkeligt med luft i alle dele af systemet, og sikrer samtidig at ventilatoren ikke giver et højere tryk end nødvendigt. Til optimal styring af ventilatoren aflæser Pascal alle spjældpositioner på rumniveau. Studier af moderne kontorbyggerier viser, at de ansatte kun tilbringer op til % af den daglige arbejdstid på kontoret. Derfor har Pascal en behovstyringsfunktion, som via en bevægelsessensor (tilstedesensor) kan registrere om der opholder sig nogen i et rum, og slå over til en lavere luftmængde til tomme lokaler for at spare endnu mere energi. Regula Master Ret til ændringer forbeholdes.

6 G + DO DO DO AI Agnd UI UI Agnd UI UI UI UI UI Agnd DI AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI LRM Lindab Pascal Local RM : REGULA MASTER LRM Agnd UI UI Agnd UI UI DI AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI d GRM VRU SLU SLU VRU VRU VRU VRU VRU d d SLU SLU SLU SLU SLU flow 0 - V flow MBBV MBBV MBB MBB LCP LCP Ret til ændringer forbeholdes. MBBV MBBV LCP LCP LCP-P LCP-P PS PS CO CO SRC SRC MBB MBB LCP LCP LKP/ LKP-P MBBV MBBV MBBV MBBV MBBV MBBV LCP LCP LCP LCP LCP LCP d SRC SRC d LCP LCP - V position position 0 - V flow flow position - V position 0 - V flow flow - V position position flow 0 - V flow AI AI SLU SLU - V position position AI Agnd E E - V position position DO DO Agnd AI B B 0 P A N 0 - V Signal Signal 0 - V flow flow DO DO P/B P RxTx P RxTx P A N 0 - V Signal Signal - V position position DO DO : 0 - V flow flow Exoline REGULA MASTER VRU VRU 0 - V flow flow Agnd UI +C Ventilator udsugning Exhaust fan - V position position AI AI E P A N G + G0 - GDO DO Ventilator Supply fanindblæsning - V position position AI Agnd Lindab Pascal Local RM 0 - V flow flow AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI DI Ext. Disp. AI DO DO Agnd AI E B 0 Ext. Disp. AI E DO DO B P/B P RxTx P RxTx P A N Ext. Disp. Agnd :0: Agnd DO DO :0: AI P A N +C :0: DO E B 0 G + G0 - GDO DO DO DO B P/B P RxTx P RxTx P A N +C G0 - GDO DO lin dab pasc a l Beskrivelse af Pascal-systemet Lindab Pascal Systembeskrivelse Exoline d ERC ERC SRC SRC REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM Exoline MBBV MBBV MBBV MBBV MBB MBB LCP LCP LCP-P LCP-P PS PS MBBV MBBV LCP LCP CO CO d : ERC ERC SRC SRC Exoline MBB MBB LCP LCP SRC d ERC ERC SRC VRU-MF LCP/ LCP-P Regula Combi (SRC, ERC) MBB LCC/ LCC-P Regula Master (SRM, LRM, GRM) MBBV

7 lindab pascal Pascal-system beskrivelse Beskrivelse af Pascal-systemet Type Produkt Funktion LCP-P Armatur med integreret bevægelsessensor Dynamisk armatur som håndterer 0-0 % luftmængde uden træk Registrerer hvis rummet er tomt og mindsker derefter luftmængden LCP Armatur Dynamisk armatur som håndterer 0-0 % luftmængde uden træk SRC Indblæsning Regula Combi Rumstyring med temperaturregulering Styring af indblæsning i MBBV eller VRU Overfører luftmængde og spjældposition til LRM Max. pr. SRM/LRM ERC Udsugning Regula Combi Regulering af udsugning i VRU Overfører spjældposition til LRM Max. pr. SRM/LRM MBBV Aktiv trykfordelingsboks med regulering af luftmængde Luftmængden styres af SRC Regulerer luftmængden uanset tryk Klarer op til 0 Pa med lavt lydniveau Max. pr. Regula Combi MBB VRU Passiv trykfordelingsboks Volumenstrømsregulator Manuel regulering af luftmængde Klarer op til 0 Pa med lavt lydniveau Luftmængde styres af SRC/ERC Max. pr. Regula Combi Dynamisk armaturløsning Planforsænket stilrent armatur Anvendes sammen med en MBBV motoriseret trykfordelingsboks Dynamisk område 0-0 % luftmængde Lav luftmængde med høj undertemperatur uden træk Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Behovsstyring Armatur med integreret bevægelsessensor Standby luftmængde når rummet er tomt Mulighed for styring af lyset via relæfunktion når rummet er tomt Regulering af luftmængde Et system med variabelt tryk sikrer altid den rette luftmængde Volumenstrømsmåling og regulering i MBBV og VRU MBBV-boks for indblæsning kan klare op til 0 Pa med lavt lydniveau Intet behov for reguleringsspjæld mellem ventilator og indblæsningsarmaturet Enkel tilslutning med Regula Connect på MBBV Rumstyring SLU Lyddæmper Dæmper den lyd som afgives af VRU LRM GRM Lokal Regula Master Global Regula Master Temperaturregulering med fleksible parametre CO -regulering er mulig Bevægelsessensor er mulig Samler registreringer af luftmængder og spjældpositioner fra SRC Styrer luftmængder for ERC ud fra SRC-værdierne Overfører alle spjældpositioner til GRM Overvåger driften Samler spjældpositioner fra alle LRM Styrer ventilatorhastigheden for at minimere energiforbruget Exoline BUS kommunikation Overfører parametre mellem SRC/ERC og LRM/GRM 0- V flow Flow signal Styrer luftmængde fra SRC/ERC til MBBV/VRU - V position Spjældsposition signal Angiver spjældets position fra MBBV/VRU til SRC/ERC Regulering af udsugning Regula Master regulerer udsugningssystemets VRU så det balancerer med indblæsningen Intet behov for volumenstrømsmåling i kanaler til master/slave funktion Mulighed for at indsætte en konstant flowfaktor Mulighed for at programmere forskellige luftmængder for under-/overtryk ERC omformer Exoline-signalet til et 0- V flowsignal til udsugningsspjældet Kommunikation Exoline BUS-kommunikation mellem Regula Combi og Regula Master enheder Exoline BUS kommunikation til hele BMS systemet Muligt at kommunikere med andre systemer til hele CTS systemet via en OPC-løsning (CTS integration) Optimering af ventilator Regula Master registrerer spjældenes positioner i systemet Optimerer ventilatorhastigheden for at minimere energiforbruget Sikrer at mindst et spjæld er % åbent Driftsovervågning Regula Master registrerer spjældenes bevægelser i systemet Regula Master advarer hvis der ikke kan registreres bevægelser i spjældene Ret til ændringer forbeholdes.

8 lindab pascal Projektere et Pascal-system Projektering af systemet trin for trin Det er enkelt at projektere et Pascal-system. Det kan gøres i nogle få trin, som beskrives nedenfor. Projekteringsprincipper findes på de næste sider.. Definér rumløsning Vælg antal rumregulatorer, SRC Vælg om der skal anvendes behovsstyring Vælg type af indblæsningsregulering Vælg type, dimension og placering af indblæsningsarmaturer. Definér udsugningstrategi Vælg udsugningsprincip Vælg type, dimension og placering af udsugningsarmaturer Definér regulering af udsugning og placering af VRU-spjæld Balance mellem indblæsning og udsugning sikres. Definér systemets layout Bestem systemets størrelse Vælg antal og placering af Single - eller Local Regula Master Vælg antal Global Regula Master Systembetingelser: For at et VAV-system med Pascal skal fungere godt, skal nogle vilkår være opfyldt: Der skal være een volumenstrømsregulator mellem ventilatoren og systemets armaturer, hverken flere eller færre Systemets arbejdstryk skal være lavere end 0 Pa (beregnet efter aggregatlyddæmperne) For systemer med arbejdstryk over 0 Pa skal trykbegrænsningen fastsættes zonevis Rumløsning Supply Regula Combi Pascal-systemet bygger på temperaturregulering af rum med en standard Supply Regula Combi rumregulator i hvert rum. I større rum, hvor der kræves flere temperaturzoner, kan man vælge at anvende flere end én Supply Regula Combi. Behovsstyring Bevægelsessensor- og/eller CO-styring kan tilvælges. Man kan enten anvende armatur med integreret bevægelsessensor (LCP-P) eller en ekstern bevægelsessensor. Til CO-regulering kan en ekstern CO-sensor anvendes. Behovsstyringssensorer sluttes til Supply Regula Combi, sædvanligvis via et Regula Connect koblingskort som leveres på MBBV-boksen. Regulering af indblæsning Til enkeltmandskontorer, små åbne kontorer og lignende lokaletyper anvendes en løsning med regulering direkte i hver trykfordelingsboks af typen MBBV. Til større kontorer eller andre lokaler med et stort antal indblæsningsarmaturer kan der vælges en løsning med VRU-regulering i indblæsningskanalen. Bemærk, at en VRU-løsning kræver installation af en lyddæmper efter VRU-enheden. Indblæsningsarmatur Vælg ønsket type Pascal-armatur, fx et armatur med indbygget bevægelsessensor, eller vælg rette dimension iht. produktets tekniske data. Armaturet skal placeres på rette plads i rummet for at opfylde de ønskede krav til komfort. Beregninger af rummet kan udføres med Lindabs it-værktøj DIMcomfort. Udsugningsstrategi Udsugningsprincip Rummets udsugningssystem kan håndteres ved hjælp af en central udsugningsregulering med overtryksarmaturer eller med et udsugningsarmatur placeret i rummet. Skal der være balance mellem indblæsning og udsugning i rummet, benyttes udsugningsspjæld VRU, særskilt til rummet. Spjældet styres enten via et parallelt signal fra Supply Regula Combi eller via Regula Master. En Regula Master-enhed kan håndtere op til udsugningsenheder. Udsugningsarmatur Vælg den ønskede type udsugningsarmatur iht. det valgte udsugningsprincip og vælg den rigtige dimension iht. produktets tekniske data. Udsugnings regulator Definér hvilke indblæsningsenheder, der skal påvirke hvilke udsugningsenheder og placer de nødvendige VRU-spjæld. Regula Master registrerer de faktiske indblæsningsluftmængder i de valgte rum og regulerer de tilsvarende udsugningsenheder. Udsugningsbalance For at opnå en total balance mellem indblæsning og udsugning i etageniveau må områder med konstante udsugningsluftmængder tages med i beregningerne. Erstatningsluften tages typisk fra tilstødende rum og kan derfor ofte korrigeres ved regulering af udsugningen i de angivne rum, for at sikre en gennemgående balance. Systemlayout Systemstørrelse Til små systemer (op til rum) kan en enkelt Regula Master håndtere regulering af hele systemet. Til større systemer skal den øverste styreenhed være en Global Regula Master, som styrer op til Local Regula Master (op til x rum). Til endnu større systemer kan et antal Global Regula Master seriekobles til at styre et ubegrænset antal rum. Local Regula Master I systemer med Local Regula Master skal enhederne placeres nær de enheder, som de skal kontrollere (styre). Man skal også tage en passende ledningsføring i betragtning når man vælger antal og placering af Local Regula Master. Local Regula Master skal derfor fysisk placeres på etageniveau, typisk i et tilstødende rum. Global Regula Master Global Regula Master skal placeres nær ventilatoren, da den skal styre ventilatorhastigheden. Ret til ændringer forbeholdes.

9 0 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: Temperaturregulering med MBBV Central regulering med overtryksarmatur - V flow SRC - V position MBBV LCP MBBV LCP OLC Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition tilbage til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugning placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via et overtryksarmatur Indblæsning: Udsugning : Temperaturregulering med MBBV Central regulering med udsugningsarmatur 0 - V flow SRC - V position MBBV LCP MBB LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V flowsignal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugningen placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via et udsugningsarmatur Ret til ændringer forbeholdes.

10 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: Behovsstyring med MBBV Central regulering med overtrykarmatur MBBV MBBV 0 - V flow - V position SRC CO PS LCP-P LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur En ekstern CO sensor måler rummets CO -niveau En integreret bevægelsessensor registrerer eventuel bevægelse i rummet SRC giver et 0- V signal til MBBV iht. temperaturen i rummet og CO -niveauet Hvis rummet er tomt, sætter SRC MBBV på standby MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugningen placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via overtryksarmatur Indblæsning: Udsugning: VRU Temperaturregulering med MBBV Balanceret med parallelsignal MBBV MBB 0 - V flow SRC - V position LCP LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM SRC giver samme 0- V flowsignal til VRU på udsugningen for at opnå balance i rummet Det parallelle signal kræver samme størrelse og antal af MBBV og VRU Ingen spjældpositioner fra VRU på udsugningen formidles til LRM Ingen optimeringsfunktion på udsugningsventilatoren Udsugningsventilatoren skal derfor være slavestyret af indblæsningsventilatoren Ret til ændringer forbeholdes.

11 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: VRU Temperaturregulering med MBBV Balanceret med Regula Master Control ERC 0 - V flow SRC - V position MBBV MBBV MBB LCP LCP LCP SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM ERC modtager aktuel luftmængde fra LRM og regulerer VRU med et 0- V signal for at opnå balance i rummet VRU sender den aktuelle spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC giver spjældets position til LRM Max. ERC pr. LRM Indblæsning: Udsugning: Temperaturregulering med VRU Balanceret med Regula Master Control VRU VRU ERC MBB MBB MBB 0 - V flow - V position LCP LCP LCP SRC SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til VRU på indblæsningen VRU regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket VRU sender den aktuelle spjældposition til SRC via et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM ERC modtager aktuel luftmængde fra LRM og regulerer VRU med et 0- V signal for at opnå balance i rummet VRU sender aktuel spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC kommunikerer spjældets position til LRM Max. ERC pr. LRM Ret til ændringer forbeholdes.

12 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: VRU Overtryk fra andre rum Konstant med kommunikation 0 - V flow - V position ERC KSU KSU KSU Pascal Den konstante udsugningsmængde angives til ERC i LRM VRU regulerer til konstant udsugningsluftmængde uanset trykket VRU sender aktuel spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC kommunikerer spjældets position til LRM Den konstante udsugningsluftmængde fra dette rum skal kompenseres på ERC i andre rum Max. ERC pr. LRM Ret til ændringer forbeholdes.

13 P/B G0 - +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med central regulering og udsugningsarmatur i rum P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI ERC A VRU VRU ERC VRU ERC MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP B C 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position SRC SRC SRC SRC VRU SLU SRC regulerer indblæsningsluften i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (A) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () for at sikre balance i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre en konstant luftmængde i rum () SRC og ERC sender spjældpositioner til LRM Spjældpositionerne for både indblæsnings - og udsugningsspjæld anvendes til ventilatoroptimering Ret til ændringer forbeholdes.

14 P/B +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med central regulering og udsugningsarmaturer i rummet P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + G0 - GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI ERC VRU A MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP VRU ERC B VRU ERC C 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position SRC SRC SRC SRC SRC regulerer indblæsningsluftmængden i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (A) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rummet () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () for at sikre balance i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre konstant luftmængde i rum () SRC og ERC sender spjældpositioner til LRM Spjældpositionerne for både indblæsnings - og udsugningsspjæld bruges til ventilatoroptimering Ret til ændringer forbeholdes.

15 P/B +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med rumbalanceret ventilation med parallelsignal P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + G0 - GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI MBBV LCP 0 - V flow - V position VRU MBBV MBBV LCP VRU LCP VRU A A A 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position MBBV LCP 0 - V flow - V position MBBV LCP VRU ERC B VRU ERC C SRC SRC SRC SRC SRC regulerer indblæsningsluftmængden i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM SRC regulerer VRU (A) med et parallelsignal for at sikre balance i rummet (). Kræver samme størrelse, antal og luftmængde af MBBV og VRU LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre konstant luftmængde SRC sender spjældets positioner til LRM Spjældpositionerne for indblæsningen anvendes til ventilatoroptimering Bemærk at spjældpositionerne for udsugning ikke angives. Udsugningsventilatoren kan reguleres med en slavestyring til indblæsningsventilatoren Ret til ændringer forbeholdes.

16 P/B P E P/B P E P Ext. Disp. E P REGULA MASTER E Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P P/B P P Ext. Disp. P REGULA MASTER Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P/B P P E E P P E E Ext. Disp. REGULA MASTER Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P/B P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. lindab pascal P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Projekteringsmanual til Pascal Systemlayout - lille anlæg Exoline Op Up til to SRC G + G0 - Lindab Pascal Single RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI SRM Ventilator indblæsning Supply fan P RxTx P RxTx Ventilator Lindab Pascal Exhaust udsugning fan G + G0 - B A N B 0 A N Single RM :0: : DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI SRC SRC SRC SRC Exoline Up to SRC 0-V Up Op to til ERC ERC 0-V ERC ERC ERC ERC SRC SRC SRC SRC SRM Supply fan Exhaust fan 0-V 0-V Exoline ERC ERC ERC ERC Up to ERC Exoline Up to SRC Systemlayout - middelstort anlæg P RxTx P RxTx B A N E B 0 A Lindab Pascal Global RM N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO :0: : :0: : P RxTx G + P RxTx G0 - B A N B 0 A N Lindab Pascal Global RM :0: : DI DI DI DI G + G0 - +C GDO DO DO DO DO +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI DI DO Exhaust fan DO DO Agnd AI AI Agnd AI GRM Supply fan DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO Exoline GRM Ventilator indblæsning Supply fan 0-V Ventilator Exhaust fan udsugning 0-V AO AI Agnd UI UI Agnd UI UI 0-V 0-V P RxTx P RxTx G + G0 - B A N B 0 A N Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI DI AI DI Agnd DI AI DI AI DI Agnd DI UI DI UI G + DI Agnd G0 - Agnd 0 UI AO UI +C AO GDO AO DO AO DO AO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI LRM SRC Exoline SRC SRC Op Up SRC til to SRC Up to ERC ERC ERC ERC ERC SRC SRC SRC SRC LRM Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC Exoline Up to SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N DI DI DI DI DI DI DI G + DI G0 - Agnd 0 Up to LRM G + G0 - Op til LRM Up to LRM B 0 A N Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI AO AO AO AO AO LRM Exoline Op Up til to SRC SRC SRC SRC SRC SRC SRC ERC SRC ERC SRC ERC ERC LRM Op Up til to ERC Up to ERC ERC ERC ERC ERC Ret til ændringer forbeholdes.

17 P/B P/B P/B P P P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. Ext. Disp. P/B P/B P/B P P P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. Ext. Disp. lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Systemlayout - stort anlæg Exoline Exoline Op Up til to SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B G + G0 - A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI GRM Ventilator indblæsning Supply fan Ventilator Exhaust fan udsugning 0-V 0-V 0-V 0-V G + G0 - REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI LRM Op Up til to LRM Exoline SRC SRC SRC SRC Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC Exoline Op Up til to SRC SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM :0: : REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : G + G0 - +C GDO DO DO DO DO GRM DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI G + G0 - +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd LRM Op Up til to LRM UI UI Agnd UI UI SRC SRC SRC SRC Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC P RxTx P RxTx 0-V 0-V B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Exoline P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Exoline Op Up til to SRC REGULA MASTER REGULA MASTER G + G0 - Lindab Pascal Global RM :0: : GRM +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI G + G0 - Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI LRM Op Up til to LRM LRM UI SRC SRC SRC SRC Op Up to til ERC Unlimited Ubegrænset no. antal of GRM GRM ERC ERC ERC ERC Ret til ændringer forbeholdes.

18

19 lindab pascal Pascal armatur LCP / LCP-P Beskrivelse LCP er et planforsænket kvadratisk armatur med en cirkulær uperforeret bundplade til installation i systemlofter. LCP kan anvendes til indblæsning af kølet luft og har et stort dynamikområde. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder med høj undertemperatur uden risiko for trækgener. For indblæsning sker dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulering. For udsugning anvendes armaturet med en MBB standard trykfordelingsboks. LCP-P er identisk med LCP, men har en diskret bevægelsessensor integreret i bundpladen. Bevægelsessensoren registrerer aktivitet i et rum, og hvis rummet er tomt, vil luftmængden reguleres til et standby niveau med minimum luftmængde, så der spares energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamikområde, 0-0%, uden risiko for trækgener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Kan tilpasses flere loftsystemer Bestillingskode Produkt LCP aaa b Type LCP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Eksempel: LCP-0- Hurtigvalg, indblæsning LCP + MBBV Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LCP i kapitlet "Integra". Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Materialer og finish Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LCP l/s m /h l/s m /h Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Aluminium Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarver: RAL 0, glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LCP aaa bb P Type LCP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LCP-0--P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

20 lindab pascal Pascal armatur LKP / LKP-P Beskrivelse LKP er et planforsænket kvadratisk armatur med kvadratisk uperforeret bundplade til installation i systemlofter. LKP kan anvendes til indblæsning af kølet luft og har et stort dynamikområde. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder med høj undertemperatur uden risiko for trækgener. For indblæsning sker dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulator. For udsugning anvendes armaturet med en MBB standard trykfordelingsboks. LKP-P er identisk med LKP, men har en diskret bevægelsessensor integreret i bundpladen. Bevægelsessensoren kan registrere aktivitet i et rum, og hvis rummet er tomt, vil luftmængden reguleres til et standby niveau med minimum luftmængde, så der spares energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamikområde, 0-0%, uden risiko for trækgener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Kan tilpasses flere loftsystemer Bestillingskode Produkt LKP aaa b Type LKP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Eksempel: LKP-0- Hurtigvalg, indblæsning LKP + MBBV Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LKP i kapitlet "Integra". Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Materialer og finish Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LKP l/s m /h l/s m /h Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Galvaniseret stål Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarve: RAL 0 glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LKP aaa bb P Type LKP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LKP-0--P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

21 lindab pascal Pascal armatur LCC / LCC-P Hurtigvalg, indblæsning LCC + MBBV Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LCC l/s m /h l/s m /h Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LCP i kapitlet "Integra". Beskrivelse LCC er et planforsænket armatur med cirkulær uperforeret bundplade til installation i loftsystemer. LCC kan anvendes til horisontal indblæsning af kølet luft og har et stort dynamisk område. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder ved høje undertemperaturer uden risiko for trækgener. Ved indblæsning gøres dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulator. Ved udsugning anvendes armaturet med en standard MBB trykfordelingsboks. LCC-P er identisk med LCC, men har indbygget en bevægelsessensor i bundpladen. Bevægelsessensoren kan registrere bevægelse i et rum og hvis rummet er tomt, vil luftmængden blive reguleret til en standby minimumsværdi for at spare energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamisk område, 0-0% uden risiko for træk gener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Bestillingskode Produkt LCC aaa Type LCC Tilslutningsdim. Ød - Eksempel: LCC-0 Materialer og finish Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Aluminium Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarve: RAL 0, glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LCC aaa P Type LCC Tilslutningsdim. Ød 0- Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LCC-0-P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

Lindab Pascal. Teknisk dokumentation. lindab pascal

Lindab Pascal. Teknisk dokumentation. lindab pascal Lindab ascal Regula Master lindab pascal Lindab ascal Teknisk dokumentation.0 Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede

Læs mere

VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse. Vægarmaturer.

VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse. Vægarmaturer. VAV LKPV, IBM, Århus. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer

Læs mere

VAV. Optimeret drift. Komplet program. lindab vav

VAV. Optimeret drift. Komplet program. lindab vav 0 Optimeret drift Ventilering udgør en betragtelig andel af energiomkostningerne i den daglige drift af bygningen. Samtidigt er man underlagt myndighedskrav, som stiller krav til, hvor meget energi man

Læs mere

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab pascal og vav Pascal og VAV Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator lindab a Dimensioner (MF, MP, ON, MOD, KNX) Beskrielse er en cirkulær olumenstrømsregulator for VAV regulering i kanalsystemer og består af en måleenhed og et spjæld. anendes til olumenstrømsregulering

Læs mere

VAV armatur. Dimensioner

VAV armatur. Dimensioner Dimensioner U x U Ød Beskrivelse er et kvadratisk armatur af typen LKA med indbygget motorspjæld for indblæsning af varierende volumenstrøm. Det indbyggede motorspjæld sikrer konstant kastelængde, så coandaeffekt

Læs mere

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse VBA boks -detalje. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV Volumenstrømsregulatorer

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale...

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... Enkel projektering... Enkel idrifttagning... Lavt energiforbrug... Næste generations VAV-system Efterspørgslen

Læs mere

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte.

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. comfort dyser Dyser LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Kontrolventiler KSU, Kontrolventil. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer

Læs mere

produktoversigt / symboler

produktoversigt / symboler Produktoversigt / symboler Aluminiumsriste, Metro stationer, København. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner B C Ø U Ød Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade. kan anvendes for såvel indblæsning som udsugning. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød ØD Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret bundplade og kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft hvor

Læs mere

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab vægarmaturer er Om Lindab Comfort og Design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse er Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer Pascal og

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød H 11 60 ØA Beskrivelse er et cirkulært perforeret armatur, som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er velegnet til horisontal tilluft af undertempereret luft. Armaturet

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer lindab comfort Comfort - luftbårne indeklimasystemer comfort om lindab Vi findes over hele landet Haderslev Hovedkontor Langkær 0 Haderslev Tlf.: + Fax: + (salg) Aalborg Servicecenter Svanningevej Aalborg

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ød Beskrivelse er et cirkulært fortrængningsarmatur tilpasset industrielle behov. er forsynet med en spjældfunktion, som gør det muligt at variere indblæsningsmønstret mellem horisontalt eller

Læs mere

Loftarmaturer - synlige

Loftarmaturer - synlige lindab loftarmaturer - synlige Loftarmaturer - synlige Om Lindab RCW, Ejendals arena, Leksand. Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse

Læs mere

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV Ventilation NYHED Planforsænket VAV-loftarmatur type Nyt planforsænket VAV-loftarmatur type 2 Nyt planforsænket VAV-armatur type Design: Arkitekt Knud Holscher Lindab udvider endnu engang sit VAV-produktsortiment.

Læs mere

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark Bravidadagene 2002 på Bolkesjø tirsdag 17.og onsdag 18.september Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark VAV - Variable Air Volume CAV - Constant Air

Læs mere

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Korte data Diffust eller koncentreret spredningsbillede Indsatsen drejelig 360 Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet

Læs mere

PKA, Handelshøjskolen, København.

PKA, Handelshøjskolen, København. Loftarmaturer PKA, Handelshøjskolen, København. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2014.12 CC ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR» TEKNISKE DATA er et lydsvagt envejs indblæsningsarmatur som normalt er placeret i loftet. Armaturet kan ligeledes placeres i en væg.

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA Robust konstruktion Indblæsnings- eller udsugningsluft Enkel montage i væg eller loft Ledeskinneperforering Kan benyttes med tilslutningsboks

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner. DAD-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside.

Indblæsningsdyse. Dimensioner. DAD-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside. A imensioner A-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside. Ø ( ) 0 Ø F Ø Nom 0 0 Ø A Ø B Ø E Beskrivelse A er en drejelig indblæsningsdyse velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker

Læs mere

Kabelføring og fejlfinding 57

Kabelføring og fejlfinding 57 Kabelføring og fejlfinding Rev. -Comm. -09-04-9 RM-ver.0--0 / RC-ver.--0 Kabelføring og fejlfinding 5 Kabelføring 5 Kabler 5 Oversigt over kabelføring 59 Korrekt kabelføring 60 () Regula Connect 6 () Regula

Læs mere

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering EAGLE Wall Korte data Regulerbare dyser % fleksibelt spredningsbillede Rengøringsvenlig Justerbare for øget kapacitet Enkel indregulering Anvendes

Læs mere

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER Fortrængningsarmatur med BOOSTER Korte data Til rum, der opvarmes med luft El-motor eller manuel omstilling Til rum med store loftshøjder Optager ikke gulvareal Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M L Y D

Læs mere

REACT. Spjæld til variabel luftmængde

REACT. Spjæld til variabel luftmængde Spjæld til variabel luftmængde ort oversigt Spjæld til trykuafhængig luftmængderegulering Benyttes til variabel eller konstant luftmængde Mulighed for tvangsstyret lukket eller helt åben position Hurtig

Læs mere

Udeluft / Overtryksventiler

Udeluft / Overtryksventiler comfort udeluft / overtryksventiler Udeluft / Overtryksventiler ULA i kobber. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Halton CAR Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 C. Velegnet til opvarmning. Velegnet også til

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner 0 ulmål min. Ø0 Ø 0 Ø Beskrivelse er en indblæsningsdyse udført i gummi, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen er drejelig med henblik

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft Cirkulær indblæsningsdyse til loft Korte data Klarer store volumenstrømme Horisontalt eller vertikalt spredningsbillede Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet til luftvarme Kan anvendes

Læs mere

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes.

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. HAWK ------------------------------------ Kvadratisk indblæsningsarmatur til montering i loft ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Kvadratisk indblæsningsarmatur

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg Comfort: VSKA Tekniske data VSKA Hvirveldiffusor VSKA er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde

Læs mere

Ventilationsrist. Dimensioner. Beskrivelse B3020 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale

Ventilationsrist. Dimensioner. Beskrivelse B3020 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale Ventilationsrist B0 Dimensioner B+/A+ B-/A- Beskrivelse B0 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale lameller. B0 anvendes til såvel indblæsning som udsugning og leveres som standard med

Læs mere

ALJa

ALJa ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Luftfordeler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ er en regulerbar luftfordeler

Læs mere

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg SWIFT Flex Ceiling Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning Kort oversigt Plant design Tilpasset til systemloft (600 x 600) Indblæsningsarmatur, der også fungerer til udsugning Velegnet til VAV-anvendelser

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator lindab constant-/arable flow dampers Volumenstrømsregulator DAU Dimensioner B Ød l Beskrielse Mekanisk olumenstrømsregulator med manuel indstilling af olumenstrøm. DAU er en mekanisk olumenstrømsregulator,

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Billedet viser en kundetilpasset løsning. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Dysearmatur. Dimensioner

Dysearmatur. Dimensioner Dysearmatur GTI Dimensioner Montage Ød Beskrivelse GTI er en fleksibel indblæsningsdyse som er velegnet til ventilering af større lokaler. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret luft og

Læs mere

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart Ingen synlige skruer Findes i alternative

Læs mere

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE TM LOCKZONE Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning Korte data Ledeskinneperforering i rotationsmønster Stor induktionseffekt Tilpasset til montering i hele gipslofter Let at montere Kan anvendes

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Aktiv kølebaffel til frithængende montage

Aktiv kølebaffel til frithængende montage DK1109 07.13 Svalbard-F LØV-R Aktiv kølebaffel til frithængende montage Frithængende montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970

Læs mere

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt IDA 22. oktober 2013 Susanne Lundvald Direktør og Mads Møller Salgs- og projektingeniør LeanVent okt 2013 1 Ryesgade opgang 30 B Energirenovering Rysgade projektet er et EUDP støttet projekt Fik Renover

Læs mere

EXCa ----------------------------------------------------------

EXCa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Udsugningsarmatur ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær kontrolventil til udsugning. Monteres

Læs mere

Hvirvel diffusor VFKA

Hvirvel diffusor VFKA 84 Hvirvel diffusor er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde en god komfort i rummet, selv ved

Læs mere

TRS - Jet Nozzle Diffuser

TRS - Jet Nozzle Diffuser Halton TRS Tilluftsdiffusor til store rum Halton Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft. Egnet til væg eller loftsmontering i store rum. Mulighed for montage i kanal,

Læs mere

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Blandeboks for blanding af varm og

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning

VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning Luftmængden i indblæsningen og udsugning bestemmes af zone-sjældene i indblæsning og udsugning og styres af en temperaturregulator. Udsugningen styres efter den indblæste luftmængde (luft-balance). Minimum

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

VAV-regulatorer EHSS, EHSD

VAV-regulatorer EHSS, EHSD EHSS og EHSD er VAV-regulatorer til OPTIVENT- og OPTILAB-systemerne. De bruges til at regulere indblæsnings- og udsugningsvolumenstrømmen, for eksempel til regulering af temperaturen og luftkvaliteten

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Laboratorieventilation med luftbalance

Laboratorieventilation med luftbalance Funktion Stinkskabsstyring:... 0 V positions-signal fra lågestyringen styre udsugningsspjældet. Dette indjusteres ved at indstille arbejdsområdet for Y-signalet på spjældmotoren så lufthastigheden i lugeåbningen

Læs mere

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Korte data Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler med behov for store volumenstrømme Enkel montering

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

Kontakt, oversigt, index. Vejledning køling og varme. Plexus. Professor / Professor Plus. Premum / Premax. Architect. Polaris I & S. Plafond.

Kontakt, oversigt, index. Vejledning køling og varme. Plexus. Professor / Professor Plus. Premum / Premax. Architect. Polaris I & S. Plafond. Kontakt, oversigt, index Vejledning køling og varme Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia Drypac

Læs mere

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Star by Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Wega - komfort, fleksibilitet og energibesparelse i en planforsænket løsning W ega er vores planforsænkede kølebaffel i den nye iq Star-familie.

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD Halton THD Rund, perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft, også egnet til fraluft. Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks. Sektorblænder for 1, 2, 3, eller 4

Læs mere

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA Horisontal eller vertikal kanaltilslutning Forsynet med mikrofilter H14 med tætningsmasse alt. tætningsgummi Lakeret indvendigt Måleudtag til

Læs mere

GRLc

GRLc ---------------------------------------------------------- Rist til loft og væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION GRL er en rektangulær rist med meget stort

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S Loftdiffuser Varimix RSKO RSKP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSKP - Kvadratisk perforeret diffuser

Læs mere

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse Dimensioner -- + D -- eskrivelse er et rektangulær spaltearmatur i aluminium. er velegnet for tilluft såvel som fraluft. er forsynet med luftledeprofiler, som gør det muligt at anvende til horisontal tilluft.

Læs mere

Perforeret diffusor til loftsmontage

Perforeret diffusor til loftsmontage Halton DTR Perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft i 4 retninger, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. Leveres i størrelser 300, 450 og 600.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur Lyddæmpende overføringsarmatur Korte data Til overføringsluft gennem væg Opfylder akustiske dæmpningskrav i normale konstruktioner Luftflowsområde < 80 l/s Rund alt. rektangulær hultagning Enkelt montering

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet LindabIndeklimaløsninger Produktoversigt luftbårne løsninger

lindab vi forenkler byggeriet LindabIndeklimaløsninger Produktoversigt luftbårne løsninger lindab vi forenkler byggeriet LindabIndeklimaløsninger Produktoversigt luftbårne løsninger 2 Vi forenkler byggeriet Hos Lindab er vi drevet af et stærkt ønske om hele tiden at skabe forbedringer og at

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP RSRO RSRP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSRP - Rund perforeret diffuser med/uden tilslutningsboks

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor Halton TSA Hvirveldiffusor Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden Velegnet til rum med stor højde Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster

Læs mere

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør DDA Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. 4 vejs indblæsningsmønster med alternativt 1,2,3

Læs mere

REACT. Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT

REACT. Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT Spjæld til luftmængderegulering Hurtig aflæsning via regulatorens display Nem at indregulere Kan let kondensisoleres i kanalsystemer Fabriksisoleret udførelse

Læs mere