Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse"

Transkript

1 lindab pascal og vav Pascal og VAV Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings armaturer Pascal and VAV Volumenstrømsregulatorer Luft ventiler Udeluft / Overtryksventiler Renrumsarmaturer Index 0. Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede varemærke. Lindabs produkter, systemer, produktgruppe- og produktbetegnelser er beskyttet af intellektuel ejendomsret (IPR).

2

3 Lindab Pascal Regula Master lindab pascal Lindab Pascal Teknisk dokumentation. Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede varemærke. Lindabs produkter, systemer, produktgruppe- og produktbetegnelser er beskyttet af intellektuel ejendomsret (IPR).

4 lindab pascal Oversigt over Pascal-systemet Indhold Systempræsentation Systembeskrivelse Design manual LCP-P Side LKP-P LCC-P MBBV REGULA MASTER REGULA COMBI VRU-MF 0 Ret til ændringer forbeholdes.

5 lindab pascal Systempræsentation Forenklet VAV-løsning Lindab Pascal er en enkel løsning på et velfungerende VAV-system. Løsningen bygger på regulering af volumenstrømmen, hvilket gør det til et system med variabelt lufttryk. Til forskel fra et system med konstant lufttryk er kanalsystemets udformning af mindre betydning, og behovet for reguleringsudstyr mindre. Et system med variabelt tryk gør det muligt at få tilstrækkeligt luft i alle dele af systemet under alle driftsforhold. MBBV boksen, som er selve hjertet i Pascal, regulerer armaturerne, så de får den rette luftmængde. Den unikke MBBV-teknik med lineært konusspjæld gør det muligt at håndtere op til 0 Pa med lavt lydniveau. I kombination med en integreret volumenstrømsregulator med nøjagtig flowmåling, elimineres behovet for anden indregulering mellem ventilatoren og MBBV. Systemet styres med Regula-enheder, hvor alle indstillinger og parametre let kan justeres. Alle komponenter, som anvendes i systemet, er leveret med standardindstillinger fra fabrikken og kan let justeres og sættes i drift efter installationen. Pascal består af et lille antal standardkomponenter, stiller ingen særlige krav til kanaludformning og har en fleksibel systemindstilling, som gør det enkelt at designe, installere og idriftsætte systemet. En løsning med lavere energiforbrug Efterspørgslen på VAV-systemer i moderne konstruktioner øges, og det med god grund. VAV-systemer i almindelighed sparer meget af den energi, som bruges til transport og køling af luft. Med en Pascal løsning kan man mindske energiforbruget endnu mere. I stedet for traditionel trykregulering af ventilatoren har Pascal en funktion, som optimerer både indblæsnings- og udsugningsventilator. Systemet sikrer at mindst et spjæld i systemet er åbnet til %, hvilket garanterer at der findes tilstrækkeligt med luft i alle dele af systemet, og sikrer samtidig at ventilatoren ikke giver et højere tryk end nødvendigt. Til optimal styring af ventilatoren aflæser Pascal alle spjældpositioner på rumniveau. Studier af moderne kontorbyggerier viser, at de ansatte kun tilbringer op til % af den daglige arbejdstid på kontoret. Derfor har Pascal en behovstyringsfunktion, som via en bevægelsessensor (tilstedesensor) kan registrere om der opholder sig nogen i et rum, og slå over til en lavere luftmængde til tomme lokaler for at spare endnu mere energi. Regula Master Ret til ændringer forbeholdes.

6 G + DO DO DO AI Agnd UI UI Agnd UI UI UI UI UI Agnd DI AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI LRM Lindab Pascal Local RM : REGULA MASTER LRM Agnd UI UI Agnd UI UI DI AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI d GRM VRU SLU SLU VRU VRU VRU VRU VRU d d SLU SLU SLU SLU SLU flow 0 - V flow MBBV MBBV MBB MBB LCP LCP Ret til ændringer forbeholdes. MBBV MBBV LCP LCP LCP-P LCP-P PS PS CO CO SRC SRC MBB MBB LCP LCP LKP/ LKP-P MBBV MBBV MBBV MBBV MBBV MBBV LCP LCP LCP LCP LCP LCP d SRC SRC d LCP LCP - V position position 0 - V flow flow position - V position 0 - V flow flow - V position position flow 0 - V flow AI AI SLU SLU - V position position AI Agnd E E - V position position DO DO Agnd AI B B 0 P A N 0 - V Signal Signal 0 - V flow flow DO DO P/B P RxTx P RxTx P A N 0 - V Signal Signal - V position position DO DO : 0 - V flow flow Exoline REGULA MASTER VRU VRU 0 - V flow flow Agnd UI +C Ventilator udsugning Exhaust fan - V position position AI AI E P A N G + G0 - GDO DO Ventilator Supply fanindblæsning - V position position AI Agnd Lindab Pascal Local RM 0 - V flow flow AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI DI Ext. Disp. AI DO DO Agnd AI E B 0 Ext. Disp. AI E DO DO B P/B P RxTx P RxTx P A N Ext. Disp. Agnd :0: Agnd DO DO :0: AI P A N +C :0: DO E B 0 G + G0 - GDO DO DO DO B P/B P RxTx P RxTx P A N +C G0 - GDO DO lin dab pasc a l Beskrivelse af Pascal-systemet Lindab Pascal Systembeskrivelse Exoline d ERC ERC SRC SRC REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM Exoline MBBV MBBV MBBV MBBV MBB MBB LCP LCP LCP-P LCP-P PS PS MBBV MBBV LCP LCP CO CO d : ERC ERC SRC SRC Exoline MBB MBB LCP LCP SRC d ERC ERC SRC VRU-MF LCP/ LCP-P Regula Combi (SRC, ERC) MBB LCC/ LCC-P Regula Master (SRM, LRM, GRM) MBBV

7 lindab pascal Pascal-system beskrivelse Beskrivelse af Pascal-systemet Type Produkt Funktion LCP-P Armatur med integreret bevægelsessensor Dynamisk armatur som håndterer 0-0 % luftmængde uden træk Registrerer hvis rummet er tomt og mindsker derefter luftmængden LCP Armatur Dynamisk armatur som håndterer 0-0 % luftmængde uden træk SRC Indblæsning Regula Combi Rumstyring med temperaturregulering Styring af indblæsning i MBBV eller VRU Overfører luftmængde og spjældposition til LRM Max. pr. SRM/LRM ERC Udsugning Regula Combi Regulering af udsugning i VRU Overfører spjældposition til LRM Max. pr. SRM/LRM MBBV Aktiv trykfordelingsboks med regulering af luftmængde Luftmængden styres af SRC Regulerer luftmængden uanset tryk Klarer op til 0 Pa med lavt lydniveau Max. pr. Regula Combi MBB VRU Passiv trykfordelingsboks Volumenstrømsregulator Manuel regulering af luftmængde Klarer op til 0 Pa med lavt lydniveau Luftmængde styres af SRC/ERC Max. pr. Regula Combi Dynamisk armaturløsning Planforsænket stilrent armatur Anvendes sammen med en MBBV motoriseret trykfordelingsboks Dynamisk område 0-0 % luftmængde Lav luftmængde med høj undertemperatur uden træk Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Behovsstyring Armatur med integreret bevægelsessensor Standby luftmængde når rummet er tomt Mulighed for styring af lyset via relæfunktion når rummet er tomt Regulering af luftmængde Et system med variabelt tryk sikrer altid den rette luftmængde Volumenstrømsmåling og regulering i MBBV og VRU MBBV-boks for indblæsning kan klare op til 0 Pa med lavt lydniveau Intet behov for reguleringsspjæld mellem ventilator og indblæsningsarmaturet Enkel tilslutning med Regula Connect på MBBV Rumstyring SLU Lyddæmper Dæmper den lyd som afgives af VRU LRM GRM Lokal Regula Master Global Regula Master Temperaturregulering med fleksible parametre CO -regulering er mulig Bevægelsessensor er mulig Samler registreringer af luftmængder og spjældpositioner fra SRC Styrer luftmængder for ERC ud fra SRC-værdierne Overfører alle spjældpositioner til GRM Overvåger driften Samler spjældpositioner fra alle LRM Styrer ventilatorhastigheden for at minimere energiforbruget Exoline BUS kommunikation Overfører parametre mellem SRC/ERC og LRM/GRM 0- V flow Flow signal Styrer luftmængde fra SRC/ERC til MBBV/VRU - V position Spjældsposition signal Angiver spjældets position fra MBBV/VRU til SRC/ERC Regulering af udsugning Regula Master regulerer udsugningssystemets VRU så det balancerer med indblæsningen Intet behov for volumenstrømsmåling i kanaler til master/slave funktion Mulighed for at indsætte en konstant flowfaktor Mulighed for at programmere forskellige luftmængder for under-/overtryk ERC omformer Exoline-signalet til et 0- V flowsignal til udsugningsspjældet Kommunikation Exoline BUS-kommunikation mellem Regula Combi og Regula Master enheder Exoline BUS kommunikation til hele BMS systemet Muligt at kommunikere med andre systemer til hele CTS systemet via en OPC-løsning (CTS integration) Optimering af ventilator Regula Master registrerer spjældenes positioner i systemet Optimerer ventilatorhastigheden for at minimere energiforbruget Sikrer at mindst et spjæld er % åbent Driftsovervågning Regula Master registrerer spjældenes bevægelser i systemet Regula Master advarer hvis der ikke kan registreres bevægelser i spjældene Ret til ændringer forbeholdes.

8 lindab pascal Projektere et Pascal-system Projektering af systemet trin for trin Det er enkelt at projektere et Pascal-system. Det kan gøres i nogle få trin, som beskrives nedenfor. Projekteringsprincipper findes på de næste sider.. Definér rumløsning Vælg antal rumregulatorer, SRC Vælg om der skal anvendes behovsstyring Vælg type af indblæsningsregulering Vælg type, dimension og placering af indblæsningsarmaturer. Definér udsugningstrategi Vælg udsugningsprincip Vælg type, dimension og placering af udsugningsarmaturer Definér regulering af udsugning og placering af VRU-spjæld Balance mellem indblæsning og udsugning sikres. Definér systemets layout Bestem systemets størrelse Vælg antal og placering af Single - eller Local Regula Master Vælg antal Global Regula Master Systembetingelser: For at et VAV-system med Pascal skal fungere godt, skal nogle vilkår være opfyldt: Der skal være een volumenstrømsregulator mellem ventilatoren og systemets armaturer, hverken flere eller færre Systemets arbejdstryk skal være lavere end 0 Pa (beregnet efter aggregatlyddæmperne) For systemer med arbejdstryk over 0 Pa skal trykbegrænsningen fastsættes zonevis Rumløsning Supply Regula Combi Pascal-systemet bygger på temperaturregulering af rum med en standard Supply Regula Combi rumregulator i hvert rum. I større rum, hvor der kræves flere temperaturzoner, kan man vælge at anvende flere end én Supply Regula Combi. Behovsstyring Bevægelsessensor- og/eller CO-styring kan tilvælges. Man kan enten anvende armatur med integreret bevægelsessensor (LCP-P) eller en ekstern bevægelsessensor. Til CO-regulering kan en ekstern CO-sensor anvendes. Behovsstyringssensorer sluttes til Supply Regula Combi, sædvanligvis via et Regula Connect koblingskort som leveres på MBBV-boksen. Regulering af indblæsning Til enkeltmandskontorer, små åbne kontorer og lignende lokaletyper anvendes en løsning med regulering direkte i hver trykfordelingsboks af typen MBBV. Til større kontorer eller andre lokaler med et stort antal indblæsningsarmaturer kan der vælges en løsning med VRU-regulering i indblæsningskanalen. Bemærk, at en VRU-løsning kræver installation af en lyddæmper efter VRU-enheden. Indblæsningsarmatur Vælg ønsket type Pascal-armatur, fx et armatur med indbygget bevægelsessensor, eller vælg rette dimension iht. produktets tekniske data. Armaturet skal placeres på rette plads i rummet for at opfylde de ønskede krav til komfort. Beregninger af rummet kan udføres med Lindabs it-værktøj DIMcomfort. Udsugningsstrategi Udsugningsprincip Rummets udsugningssystem kan håndteres ved hjælp af en central udsugningsregulering med overtryksarmaturer eller med et udsugningsarmatur placeret i rummet. Skal der være balance mellem indblæsning og udsugning i rummet, benyttes udsugningsspjæld VRU, særskilt til rummet. Spjældet styres enten via et parallelt signal fra Supply Regula Combi eller via Regula Master. En Regula Master-enhed kan håndtere op til udsugningsenheder. Udsugningsarmatur Vælg den ønskede type udsugningsarmatur iht. det valgte udsugningsprincip og vælg den rigtige dimension iht. produktets tekniske data. Udsugnings regulator Definér hvilke indblæsningsenheder, der skal påvirke hvilke udsugningsenheder og placer de nødvendige VRU-spjæld. Regula Master registrerer de faktiske indblæsningsluftmængder i de valgte rum og regulerer de tilsvarende udsugningsenheder. Udsugningsbalance For at opnå en total balance mellem indblæsning og udsugning i etageniveau må områder med konstante udsugningsluftmængder tages med i beregningerne. Erstatningsluften tages typisk fra tilstødende rum og kan derfor ofte korrigeres ved regulering af udsugningen i de angivne rum, for at sikre en gennemgående balance. Systemlayout Systemstørrelse Til små systemer (op til rum) kan en enkelt Regula Master håndtere regulering af hele systemet. Til større systemer skal den øverste styreenhed være en Global Regula Master, som styrer op til Local Regula Master (op til x rum). Til endnu større systemer kan et antal Global Regula Master seriekobles til at styre et ubegrænset antal rum. Local Regula Master I systemer med Local Regula Master skal enhederne placeres nær de enheder, som de skal kontrollere (styre). Man skal også tage en passende ledningsføring i betragtning når man vælger antal og placering af Local Regula Master. Local Regula Master skal derfor fysisk placeres på etageniveau, typisk i et tilstødende rum. Global Regula Master Global Regula Master skal placeres nær ventilatoren, da den skal styre ventilatorhastigheden. Ret til ændringer forbeholdes.

9 0 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: Temperaturregulering med MBBV Central regulering med overtryksarmatur - V flow SRC - V position MBBV LCP MBBV LCP OLC Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition tilbage til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugning placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via et overtryksarmatur Indblæsning: Udsugning : Temperaturregulering med MBBV Central regulering med udsugningsarmatur 0 - V flow SRC - V position MBBV LCP MBB LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V flowsignal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugningen placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via et udsugningsarmatur Ret til ændringer forbeholdes.

10 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: Behovsstyring med MBBV Central regulering med overtrykarmatur MBBV MBBV 0 - V flow - V position SRC CO PS LCP-P LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur En ekstern CO sensor måler rummets CO -niveau En integreret bevægelsessensor registrerer eventuel bevægelse i rummet SRC giver et 0- V signal til MBBV iht. temperaturen i rummet og CO -niveauet Hvis rummet er tomt, sætter SRC MBBV på standby MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugningen placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via overtryksarmatur Indblæsning: Udsugning: VRU Temperaturregulering med MBBV Balanceret med parallelsignal MBBV MBB 0 - V flow SRC - V position LCP LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM SRC giver samme 0- V flowsignal til VRU på udsugningen for at opnå balance i rummet Det parallelle signal kræver samme størrelse og antal af MBBV og VRU Ingen spjældpositioner fra VRU på udsugningen formidles til LRM Ingen optimeringsfunktion på udsugningsventilatoren Udsugningsventilatoren skal derfor være slavestyret af indblæsningsventilatoren Ret til ændringer forbeholdes.

11 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: VRU Temperaturregulering med MBBV Balanceret med Regula Master Control ERC 0 - V flow SRC - V position MBBV MBBV MBB LCP LCP LCP SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM ERC modtager aktuel luftmængde fra LRM og regulerer VRU med et 0- V signal for at opnå balance i rummet VRU sender den aktuelle spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC giver spjældets position til LRM Max. ERC pr. LRM Indblæsning: Udsugning: Temperaturregulering med VRU Balanceret med Regula Master Control VRU VRU ERC MBB MBB MBB 0 - V flow - V position LCP LCP LCP SRC SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til VRU på indblæsningen VRU regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket VRU sender den aktuelle spjældposition til SRC via et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM ERC modtager aktuel luftmængde fra LRM og regulerer VRU med et 0- V signal for at opnå balance i rummet VRU sender aktuel spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC kommunikerer spjældets position til LRM Max. ERC pr. LRM Ret til ændringer forbeholdes.

12 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: VRU Overtryk fra andre rum Konstant med kommunikation 0 - V flow - V position ERC KSU KSU KSU Pascal Den konstante udsugningsmængde angives til ERC i LRM VRU regulerer til konstant udsugningsluftmængde uanset trykket VRU sender aktuel spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC kommunikerer spjældets position til LRM Den konstante udsugningsluftmængde fra dette rum skal kompenseres på ERC i andre rum Max. ERC pr. LRM Ret til ændringer forbeholdes.

13 P/B G0 - +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med central regulering og udsugningsarmatur i rum P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI ERC A VRU VRU ERC VRU ERC MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP B C 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position SRC SRC SRC SRC VRU SLU SRC regulerer indblæsningsluften i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (A) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () for at sikre balance i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre en konstant luftmængde i rum () SRC og ERC sender spjældpositioner til LRM Spjældpositionerne for både indblæsnings - og udsugningsspjæld anvendes til ventilatoroptimering Ret til ændringer forbeholdes.

14 P/B +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med central regulering og udsugningsarmaturer i rummet P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + G0 - GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI ERC VRU A MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP VRU ERC B VRU ERC C 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position SRC SRC SRC SRC SRC regulerer indblæsningsluftmængden i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (A) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rummet () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () for at sikre balance i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre konstant luftmængde i rum () SRC og ERC sender spjældpositioner til LRM Spjældpositionerne for både indblæsnings - og udsugningsspjæld bruges til ventilatoroptimering Ret til ændringer forbeholdes.

15 P/B +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med rumbalanceret ventilation med parallelsignal P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + G0 - GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI MBBV LCP 0 - V flow - V position VRU MBBV MBBV LCP VRU LCP VRU A A A 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position MBBV LCP 0 - V flow - V position MBBV LCP VRU ERC B VRU ERC C SRC SRC SRC SRC SRC regulerer indblæsningsluftmængden i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM SRC regulerer VRU (A) med et parallelsignal for at sikre balance i rummet (). Kræver samme størrelse, antal og luftmængde af MBBV og VRU LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre konstant luftmængde SRC sender spjældets positioner til LRM Spjældpositionerne for indblæsningen anvendes til ventilatoroptimering Bemærk at spjældpositionerne for udsugning ikke angives. Udsugningsventilatoren kan reguleres med en slavestyring til indblæsningsventilatoren Ret til ændringer forbeholdes.

16 P/B P E P/B P E P Ext. Disp. E P REGULA MASTER E Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P P/B P P Ext. Disp. P REGULA MASTER Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P/B P P E E P P E E Ext. Disp. REGULA MASTER Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P/B P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. lindab pascal P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Projekteringsmanual til Pascal Systemlayout - lille anlæg Exoline Op Up til to SRC G + G0 - Lindab Pascal Single RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI SRM Ventilator indblæsning Supply fan P RxTx P RxTx Ventilator Lindab Pascal Exhaust udsugning fan G + G0 - B A N B 0 A N Single RM :0: : DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI SRC SRC SRC SRC Exoline Up to SRC 0-V Up Op to til ERC ERC 0-V ERC ERC ERC ERC SRC SRC SRC SRC SRM Supply fan Exhaust fan 0-V 0-V Exoline ERC ERC ERC ERC Up to ERC Exoline Up to SRC Systemlayout - middelstort anlæg P RxTx P RxTx B A N E B 0 A Lindab Pascal Global RM N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO :0: : :0: : P RxTx G + P RxTx G0 - B A N B 0 A N Lindab Pascal Global RM :0: : DI DI DI DI G + G0 - +C GDO DO DO DO DO +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI DI DO Exhaust fan DO DO Agnd AI AI Agnd AI GRM Supply fan DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO Exoline GRM Ventilator indblæsning Supply fan 0-V Ventilator Exhaust fan udsugning 0-V AO AI Agnd UI UI Agnd UI UI 0-V 0-V P RxTx P RxTx G + G0 - B A N B 0 A N Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI DI AI DI Agnd DI AI DI AI DI Agnd DI UI DI UI G + DI Agnd G0 - Agnd 0 UI AO UI +C AO GDO AO DO AO DO AO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI LRM SRC Exoline SRC SRC Op Up SRC til to SRC Up to ERC ERC ERC ERC ERC SRC SRC SRC SRC LRM Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC Exoline Up to SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N DI DI DI DI DI DI DI G + DI G0 - Agnd 0 Up to LRM G + G0 - Op til LRM Up to LRM B 0 A N Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI AO AO AO AO AO LRM Exoline Op Up til to SRC SRC SRC SRC SRC SRC SRC ERC SRC ERC SRC ERC ERC LRM Op Up til to ERC Up to ERC ERC ERC ERC ERC Ret til ændringer forbeholdes.

17 P/B P/B P/B P P P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. Ext. Disp. P/B P/B P/B P P P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. Ext. Disp. lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Systemlayout - stort anlæg Exoline Exoline Op Up til to SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B G + G0 - A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI GRM Ventilator indblæsning Supply fan Ventilator Exhaust fan udsugning 0-V 0-V 0-V 0-V G + G0 - REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI LRM Op Up til to LRM Exoline SRC SRC SRC SRC Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC Exoline Op Up til to SRC SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM :0: : REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : G + G0 - +C GDO DO DO DO DO GRM DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI G + G0 - +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd LRM Op Up til to LRM UI UI Agnd UI UI SRC SRC SRC SRC Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC P RxTx P RxTx 0-V 0-V B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Exoline P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Exoline Op Up til to SRC REGULA MASTER REGULA MASTER G + G0 - Lindab Pascal Global RM :0: : GRM +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI G + G0 - Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI LRM Op Up til to LRM LRM UI SRC SRC SRC SRC Op Up to til ERC Unlimited Ubegrænset no. antal of GRM GRM ERC ERC ERC ERC Ret til ændringer forbeholdes.

18

19 lindab pascal Pascal armatur LCP / LCP-P Beskrivelse LCP er et planforsænket kvadratisk armatur med en cirkulær uperforeret bundplade til installation i systemlofter. LCP kan anvendes til indblæsning af kølet luft og har et stort dynamikområde. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder med høj undertemperatur uden risiko for trækgener. For indblæsning sker dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulering. For udsugning anvendes armaturet med en MBB standard trykfordelingsboks. LCP-P er identisk med LCP, men har en diskret bevægelsessensor integreret i bundpladen. Bevægelsessensoren registrerer aktivitet i et rum, og hvis rummet er tomt, vil luftmængden reguleres til et standby niveau med minimum luftmængde, så der spares energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamikområde, 0-0%, uden risiko for trækgener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Kan tilpasses flere loftsystemer Bestillingskode Produkt LCP aaa b Type LCP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Eksempel: LCP-0- Hurtigvalg, indblæsning LCP + MBBV Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LCP i kapitlet "Integra". Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Materialer og finish Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LCP l/s m /h l/s m /h Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Aluminium Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarver: RAL 0, glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LCP aaa bb P Type LCP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LCP-0--P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

20 lindab pascal Pascal armatur LKP / LKP-P Beskrivelse LKP er et planforsænket kvadratisk armatur med kvadratisk uperforeret bundplade til installation i systemlofter. LKP kan anvendes til indblæsning af kølet luft og har et stort dynamikområde. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder med høj undertemperatur uden risiko for trækgener. For indblæsning sker dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulator. For udsugning anvendes armaturet med en MBB standard trykfordelingsboks. LKP-P er identisk med LKP, men har en diskret bevægelsessensor integreret i bundpladen. Bevægelsessensoren kan registrere aktivitet i et rum, og hvis rummet er tomt, vil luftmængden reguleres til et standby niveau med minimum luftmængde, så der spares energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamikområde, 0-0%, uden risiko for trækgener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Kan tilpasses flere loftsystemer Bestillingskode Produkt LKP aaa b Type LKP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Eksempel: LKP-0- Hurtigvalg, indblæsning LKP + MBBV Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LKP i kapitlet "Integra". Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Materialer og finish Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LKP l/s m /h l/s m /h Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Galvaniseret stål Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarve: RAL 0 glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LKP aaa bb P Type LKP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LKP-0--P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

21 lindab pascal Pascal armatur LCC / LCC-P Hurtigvalg, indblæsning LCC + MBBV Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LCC l/s m /h l/s m /h Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LCP i kapitlet "Integra". Beskrivelse LCC er et planforsænket armatur med cirkulær uperforeret bundplade til installation i loftsystemer. LCC kan anvendes til horisontal indblæsning af kølet luft og har et stort dynamisk område. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder ved høje undertemperaturer uden risiko for trækgener. Ved indblæsning gøres dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulator. Ved udsugning anvendes armaturet med en standard MBB trykfordelingsboks. LCC-P er identisk med LCC, men har indbygget en bevægelsessensor i bundpladen. Bevægelsessensoren kan registrere bevægelse i et rum og hvis rummet er tomt, vil luftmængden blive reguleret til en standby minimumsværdi for at spare energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamisk område, 0-0% uden risiko for træk gener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Bestillingskode Produkt LCC aaa Type LCC Tilslutningsdim. Ød - Eksempel: LCC-0 Materialer og finish Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Aluminium Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarve: RAL 0, glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LCC aaa P Type LCC Tilslutningsdim. Ød 0- Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LCC-0-P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer lindab comfort Comfort - luftbårne indeklimasystemer comfort om lindab Vi findes over hele landet Haderslev Hovedkontor Langkær 0 Haderslev Tlf.: + Fax: + (salg) Aalborg Servicecenter Svanningevej Aalborg

Læs mere

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV Ventilation NYHED Planforsænket VAV-loftarmatur type Nyt planforsænket VAV-loftarmatur type 2 Nyt planforsænket VAV-armatur type Design: Arkitekt Knud Holscher Lindab udvider endnu engang sit VAV-produktsortiment.

Læs mere

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark Bravidadagene 2002 på Bolkesjø tirsdag 17.og onsdag 18.september Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark VAV - Variable Air Volume CAV - Constant Air

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

Kabelføring og fejlfinding 57

Kabelføring og fejlfinding 57 Kabelføring og fejlfinding Rev. -Comm. -09-04-9 RM-ver.0--0 / RC-ver.--0 Kabelføring og fejlfinding 5 Kabelføring 5 Kabler 5 Oversigt over kabelføring 59 Korrekt kabelføring 60 () Regula Connect 6 () Regula

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Star by Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Wega - komfort, fleksibilitet og energibesparelse i en planforsænket løsning W ega er vores planforsænkede kølebaffel i den nye iq Star-familie.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH 56 Armaturene RPPH og ROPH er nogle lydsvage spaltearmaturer. Spaltebredden er enten 25 eller 40 mm. RPPA og ROPA er begge egnede til montage i nedhængte lofter. Armaturene kan anvendes sammen med tilslutningsboks

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

II. GENERELLE OPLYSNINGER 2 1.Beskrivelse... 2. 2. Design... 3. 3. Mål og vægt... 4. 4. Indbygning og samling... 5 III.

II. GENERELLE OPLYSNINGER 2 1.Beskrivelse... 2. 2. Design... 3. 3. Mål og vægt... 4. 4. Indbygning og samling... 5 III. I. INDHOLD Disse tekniske specifikationer beskriver en række fremstillede størrelser og modeller med kvadratisk konstant Volumenstrømregulator (i det følgende kaldet regulator) RPMC-V. Det gælder for produktion,

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

VENTILATIONSAUTOMATIK

VENTILATIONSAUTOMATIK VENTILATIONSAUTOMATIK GEOVENT tilbyder et stort udvalg indenfor ventilationsautomatik Lovpligtig alarmgiver lever op til Arbejdstilsynets krav og gør brugeren opmærksom ved fejl på ventilationsanlægget.

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere