Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse"

Transkript

1 lindab pascal og vav Pascal og VAV Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings armaturer Pascal and VAV Volumenstrømsregulatorer Luft ventiler Udeluft / Overtryksventiler Renrumsarmaturer Index 0. Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede varemærke. Lindabs produkter, systemer, produktgruppe- og produktbetegnelser er beskyttet af intellektuel ejendomsret (IPR).

2

3 Lindab Pascal Regula Master lindab pascal Lindab Pascal Teknisk dokumentation. Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede varemærke. Lindabs produkter, systemer, produktgruppe- og produktbetegnelser er beskyttet af intellektuel ejendomsret (IPR).

4 lindab pascal Oversigt over Pascal-systemet Indhold Systempræsentation Systembeskrivelse Design manual LCP-P Side LKP-P LCC-P MBBV REGULA MASTER REGULA COMBI VRU-MF 0 Ret til ændringer forbeholdes.

5 lindab pascal Systempræsentation Forenklet VAV-løsning Lindab Pascal er en enkel løsning på et velfungerende VAV-system. Løsningen bygger på regulering af volumenstrømmen, hvilket gør det til et system med variabelt lufttryk. Til forskel fra et system med konstant lufttryk er kanalsystemets udformning af mindre betydning, og behovet for reguleringsudstyr mindre. Et system med variabelt tryk gør det muligt at få tilstrækkeligt luft i alle dele af systemet under alle driftsforhold. MBBV boksen, som er selve hjertet i Pascal, regulerer armaturerne, så de får den rette luftmængde. Den unikke MBBV-teknik med lineært konusspjæld gør det muligt at håndtere op til 0 Pa med lavt lydniveau. I kombination med en integreret volumenstrømsregulator med nøjagtig flowmåling, elimineres behovet for anden indregulering mellem ventilatoren og MBBV. Systemet styres med Regula-enheder, hvor alle indstillinger og parametre let kan justeres. Alle komponenter, som anvendes i systemet, er leveret med standardindstillinger fra fabrikken og kan let justeres og sættes i drift efter installationen. Pascal består af et lille antal standardkomponenter, stiller ingen særlige krav til kanaludformning og har en fleksibel systemindstilling, som gør det enkelt at designe, installere og idriftsætte systemet. En løsning med lavere energiforbrug Efterspørgslen på VAV-systemer i moderne konstruktioner øges, og det med god grund. VAV-systemer i almindelighed sparer meget af den energi, som bruges til transport og køling af luft. Med en Pascal løsning kan man mindske energiforbruget endnu mere. I stedet for traditionel trykregulering af ventilatoren har Pascal en funktion, som optimerer både indblæsnings- og udsugningsventilator. Systemet sikrer at mindst et spjæld i systemet er åbnet til %, hvilket garanterer at der findes tilstrækkeligt med luft i alle dele af systemet, og sikrer samtidig at ventilatoren ikke giver et højere tryk end nødvendigt. Til optimal styring af ventilatoren aflæser Pascal alle spjældpositioner på rumniveau. Studier af moderne kontorbyggerier viser, at de ansatte kun tilbringer op til % af den daglige arbejdstid på kontoret. Derfor har Pascal en behovstyringsfunktion, som via en bevægelsessensor (tilstedesensor) kan registrere om der opholder sig nogen i et rum, og slå over til en lavere luftmængde til tomme lokaler for at spare endnu mere energi. Regula Master Ret til ændringer forbeholdes.

6 G + DO DO DO AI Agnd UI UI Agnd UI UI UI UI UI Agnd DI AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI LRM Lindab Pascal Local RM : REGULA MASTER LRM Agnd UI UI Agnd UI UI DI AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI d GRM VRU SLU SLU VRU VRU VRU VRU VRU d d SLU SLU SLU SLU SLU flow 0 - V flow MBBV MBBV MBB MBB LCP LCP Ret til ændringer forbeholdes. MBBV MBBV LCP LCP LCP-P LCP-P PS PS CO CO SRC SRC MBB MBB LCP LCP LKP/ LKP-P MBBV MBBV MBBV MBBV MBBV MBBV LCP LCP LCP LCP LCP LCP d SRC SRC d LCP LCP - V position position 0 - V flow flow position - V position 0 - V flow flow - V position position flow 0 - V flow AI AI SLU SLU - V position position AI Agnd E E - V position position DO DO Agnd AI B B 0 P A N 0 - V Signal Signal 0 - V flow flow DO DO P/B P RxTx P RxTx P A N 0 - V Signal Signal - V position position DO DO : 0 - V flow flow Exoline REGULA MASTER VRU VRU 0 - V flow flow Agnd UI +C Ventilator udsugning Exhaust fan - V position position AI AI E P A N G + G0 - GDO DO Ventilator Supply fanindblæsning - V position position AI Agnd Lindab Pascal Local RM 0 - V flow flow AO AO AO AO AO Agnd 0 DI DI DI DI DI DI DI DI Ext. Disp. AI DO DO Agnd AI E B 0 Ext. Disp. AI E DO DO B P/B P RxTx P RxTx P A N Ext. Disp. Agnd :0: Agnd DO DO :0: AI P A N +C :0: DO E B 0 G + G0 - GDO DO DO DO B P/B P RxTx P RxTx P A N +C G0 - GDO DO lin dab pasc a l Beskrivelse af Pascal-systemet Lindab Pascal Systembeskrivelse Exoline d ERC ERC SRC SRC REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM Exoline MBBV MBBV MBBV MBBV MBB MBB LCP LCP LCP-P LCP-P PS PS MBBV MBBV LCP LCP CO CO d : ERC ERC SRC SRC Exoline MBB MBB LCP LCP SRC d ERC ERC SRC VRU-MF LCP/ LCP-P Regula Combi (SRC, ERC) MBB LCC/ LCC-P Regula Master (SRM, LRM, GRM) MBBV

7 lindab pascal Pascal-system beskrivelse Beskrivelse af Pascal-systemet Type Produkt Funktion LCP-P Armatur med integreret bevægelsessensor Dynamisk armatur som håndterer 0-0 % luftmængde uden træk Registrerer hvis rummet er tomt og mindsker derefter luftmængden LCP Armatur Dynamisk armatur som håndterer 0-0 % luftmængde uden træk SRC Indblæsning Regula Combi Rumstyring med temperaturregulering Styring af indblæsning i MBBV eller VRU Overfører luftmængde og spjældposition til LRM Max. pr. SRM/LRM ERC Udsugning Regula Combi Regulering af udsugning i VRU Overfører spjældposition til LRM Max. pr. SRM/LRM MBBV Aktiv trykfordelingsboks med regulering af luftmængde Luftmængden styres af SRC Regulerer luftmængden uanset tryk Klarer op til 0 Pa med lavt lydniveau Max. pr. Regula Combi MBB VRU Passiv trykfordelingsboks Volumenstrømsregulator Manuel regulering af luftmængde Klarer op til 0 Pa med lavt lydniveau Luftmængde styres af SRC/ERC Max. pr. Regula Combi Dynamisk armaturløsning Planforsænket stilrent armatur Anvendes sammen med en MBBV motoriseret trykfordelingsboks Dynamisk område 0-0 % luftmængde Lav luftmængde med høj undertemperatur uden træk Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Behovsstyring Armatur med integreret bevægelsessensor Standby luftmængde når rummet er tomt Mulighed for styring af lyset via relæfunktion når rummet er tomt Regulering af luftmængde Et system med variabelt tryk sikrer altid den rette luftmængde Volumenstrømsmåling og regulering i MBBV og VRU MBBV-boks for indblæsning kan klare op til 0 Pa med lavt lydniveau Intet behov for reguleringsspjæld mellem ventilator og indblæsningsarmaturet Enkel tilslutning med Regula Connect på MBBV Rumstyring SLU Lyddæmper Dæmper den lyd som afgives af VRU LRM GRM Lokal Regula Master Global Regula Master Temperaturregulering med fleksible parametre CO -regulering er mulig Bevægelsessensor er mulig Samler registreringer af luftmængder og spjældpositioner fra SRC Styrer luftmængder for ERC ud fra SRC-værdierne Overfører alle spjældpositioner til GRM Overvåger driften Samler spjældpositioner fra alle LRM Styrer ventilatorhastigheden for at minimere energiforbruget Exoline BUS kommunikation Overfører parametre mellem SRC/ERC og LRM/GRM 0- V flow Flow signal Styrer luftmængde fra SRC/ERC til MBBV/VRU - V position Spjældsposition signal Angiver spjældets position fra MBBV/VRU til SRC/ERC Regulering af udsugning Regula Master regulerer udsugningssystemets VRU så det balancerer med indblæsningen Intet behov for volumenstrømsmåling i kanaler til master/slave funktion Mulighed for at indsætte en konstant flowfaktor Mulighed for at programmere forskellige luftmængder for under-/overtryk ERC omformer Exoline-signalet til et 0- V flowsignal til udsugningsspjældet Kommunikation Exoline BUS-kommunikation mellem Regula Combi og Regula Master enheder Exoline BUS kommunikation til hele BMS systemet Muligt at kommunikere med andre systemer til hele CTS systemet via en OPC-løsning (CTS integration) Optimering af ventilator Regula Master registrerer spjældenes positioner i systemet Optimerer ventilatorhastigheden for at minimere energiforbruget Sikrer at mindst et spjæld er % åbent Driftsovervågning Regula Master registrerer spjældenes bevægelser i systemet Regula Master advarer hvis der ikke kan registreres bevægelser i spjældene Ret til ændringer forbeholdes.

8 lindab pascal Projektere et Pascal-system Projektering af systemet trin for trin Det er enkelt at projektere et Pascal-system. Det kan gøres i nogle få trin, som beskrives nedenfor. Projekteringsprincipper findes på de næste sider.. Definér rumløsning Vælg antal rumregulatorer, SRC Vælg om der skal anvendes behovsstyring Vælg type af indblæsningsregulering Vælg type, dimension og placering af indblæsningsarmaturer. Definér udsugningstrategi Vælg udsugningsprincip Vælg type, dimension og placering af udsugningsarmaturer Definér regulering af udsugning og placering af VRU-spjæld Balance mellem indblæsning og udsugning sikres. Definér systemets layout Bestem systemets størrelse Vælg antal og placering af Single - eller Local Regula Master Vælg antal Global Regula Master Systembetingelser: For at et VAV-system med Pascal skal fungere godt, skal nogle vilkår være opfyldt: Der skal være een volumenstrømsregulator mellem ventilatoren og systemets armaturer, hverken flere eller færre Systemets arbejdstryk skal være lavere end 0 Pa (beregnet efter aggregatlyddæmperne) For systemer med arbejdstryk over 0 Pa skal trykbegrænsningen fastsættes zonevis Rumløsning Supply Regula Combi Pascal-systemet bygger på temperaturregulering af rum med en standard Supply Regula Combi rumregulator i hvert rum. I større rum, hvor der kræves flere temperaturzoner, kan man vælge at anvende flere end én Supply Regula Combi. Behovsstyring Bevægelsessensor- og/eller CO-styring kan tilvælges. Man kan enten anvende armatur med integreret bevægelsessensor (LCP-P) eller en ekstern bevægelsessensor. Til CO-regulering kan en ekstern CO-sensor anvendes. Behovsstyringssensorer sluttes til Supply Regula Combi, sædvanligvis via et Regula Connect koblingskort som leveres på MBBV-boksen. Regulering af indblæsning Til enkeltmandskontorer, små åbne kontorer og lignende lokaletyper anvendes en løsning med regulering direkte i hver trykfordelingsboks af typen MBBV. Til større kontorer eller andre lokaler med et stort antal indblæsningsarmaturer kan der vælges en løsning med VRU-regulering i indblæsningskanalen. Bemærk, at en VRU-løsning kræver installation af en lyddæmper efter VRU-enheden. Indblæsningsarmatur Vælg ønsket type Pascal-armatur, fx et armatur med indbygget bevægelsessensor, eller vælg rette dimension iht. produktets tekniske data. Armaturet skal placeres på rette plads i rummet for at opfylde de ønskede krav til komfort. Beregninger af rummet kan udføres med Lindabs it-værktøj DIMcomfort. Udsugningsstrategi Udsugningsprincip Rummets udsugningssystem kan håndteres ved hjælp af en central udsugningsregulering med overtryksarmaturer eller med et udsugningsarmatur placeret i rummet. Skal der være balance mellem indblæsning og udsugning i rummet, benyttes udsugningsspjæld VRU, særskilt til rummet. Spjældet styres enten via et parallelt signal fra Supply Regula Combi eller via Regula Master. En Regula Master-enhed kan håndtere op til udsugningsenheder. Udsugningsarmatur Vælg den ønskede type udsugningsarmatur iht. det valgte udsugningsprincip og vælg den rigtige dimension iht. produktets tekniske data. Udsugnings regulator Definér hvilke indblæsningsenheder, der skal påvirke hvilke udsugningsenheder og placer de nødvendige VRU-spjæld. Regula Master registrerer de faktiske indblæsningsluftmængder i de valgte rum og regulerer de tilsvarende udsugningsenheder. Udsugningsbalance For at opnå en total balance mellem indblæsning og udsugning i etageniveau må områder med konstante udsugningsluftmængder tages med i beregningerne. Erstatningsluften tages typisk fra tilstødende rum og kan derfor ofte korrigeres ved regulering af udsugningen i de angivne rum, for at sikre en gennemgående balance. Systemlayout Systemstørrelse Til små systemer (op til rum) kan en enkelt Regula Master håndtere regulering af hele systemet. Til større systemer skal den øverste styreenhed være en Global Regula Master, som styrer op til Local Regula Master (op til x rum). Til endnu større systemer kan et antal Global Regula Master seriekobles til at styre et ubegrænset antal rum. Local Regula Master I systemer med Local Regula Master skal enhederne placeres nær de enheder, som de skal kontrollere (styre). Man skal også tage en passende ledningsføring i betragtning når man vælger antal og placering af Local Regula Master. Local Regula Master skal derfor fysisk placeres på etageniveau, typisk i et tilstødende rum. Global Regula Master Global Regula Master skal placeres nær ventilatoren, da den skal styre ventilatorhastigheden. Ret til ændringer forbeholdes.

9 0 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: Temperaturregulering med MBBV Central regulering med overtryksarmatur - V flow SRC - V position MBBV LCP MBBV LCP OLC Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition tilbage til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugning placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via et overtryksarmatur Indblæsning: Udsugning : Temperaturregulering med MBBV Central regulering med udsugningsarmatur 0 - V flow SRC - V position MBBV LCP MBB LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V flowsignal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugningen placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via et udsugningsarmatur Ret til ændringer forbeholdes.

10 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: Behovsstyring med MBBV Central regulering med overtrykarmatur MBBV MBBV 0 - V flow - V position SRC CO PS LCP-P LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur En ekstern CO sensor måler rummets CO -niveau En integreret bevægelsessensor registrerer eventuel bevægelse i rummet SRC giver et 0- V signal til MBBV iht. temperaturen i rummet og CO -niveauet Hvis rummet er tomt, sætter SRC MBBV på standby MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM Udsugningen placeret centralt i korridor Udsugningen fra rummet via overtryksarmatur Indblæsning: Udsugning: VRU Temperaturregulering med MBBV Balanceret med parallelsignal MBBV MBB 0 - V flow SRC - V position LCP LCP Pascal SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM SRC giver samme 0- V flowsignal til VRU på udsugningen for at opnå balance i rummet Det parallelle signal kræver samme størrelse og antal af MBBV og VRU Ingen spjældpositioner fra VRU på udsugningen formidles til LRM Ingen optimeringsfunktion på udsugningsventilatoren Udsugningsventilatoren skal derfor være slavestyret af indblæsningsventilatoren Ret til ændringer forbeholdes.

11 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: VRU Temperaturregulering med MBBV Balanceret med Regula Master Control ERC 0 - V flow SRC - V position MBBV MBBV MBB LCP LCP LCP SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til MBBV MBBV regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket Hvis flere MBBV styres af samme SRC kan de tilsluttes med et parallelsignal MBBV sender den aktuelle spjældposition til SRC med et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM ERC modtager aktuel luftmængde fra LRM og regulerer VRU med et 0- V signal for at opnå balance i rummet VRU sender den aktuelle spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC giver spjældets position til LRM Max. ERC pr. LRM Indblæsning: Udsugning: Temperaturregulering med VRU Balanceret med Regula Master Control VRU VRU ERC MBB MBB MBB 0 - V flow - V position LCP LCP LCP SRC SRC måler den aktuelle rumtemperatur og giver et 0- V signal til VRU på indblæsningen VRU regulerer til korrekt luftmængde, uanset trykket VRU sender den aktuelle spjældposition til SRC via et - V positionssignal SRC kommunikerer aktuel luftmængde og spjældets position til LRM ERC modtager aktuel luftmængde fra LRM og regulerer VRU med et 0- V signal for at opnå balance i rummet VRU sender aktuel spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC kommunikerer spjældets position til LRM Max. ERC pr. LRM Ret til ændringer forbeholdes.

12 lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Indblæsning: Udsugning: VRU Overtryk fra andre rum Konstant med kommunikation 0 - V flow - V position ERC KSU KSU KSU Pascal Den konstante udsugningsmængde angives til ERC i LRM VRU regulerer til konstant udsugningsluftmængde uanset trykket VRU sender aktuel spjældposition til ERC med et - V positionssignal ERC kommunikerer spjældets position til LRM Den konstante udsugningsluftmængde fra dette rum skal kompenseres på ERC i andre rum Max. ERC pr. LRM Ret til ændringer forbeholdes.

13 P/B G0 - +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med central regulering og udsugningsarmatur i rum P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI ERC A VRU VRU ERC VRU ERC MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP B C 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position SRC SRC SRC SRC VRU SLU SRC regulerer indblæsningsluften i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (A) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () for at sikre balance i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre en konstant luftmængde i rum () SRC og ERC sender spjældpositioner til LRM Spjældpositionerne for både indblæsnings - og udsugningsspjæld anvendes til ventilatoroptimering Ret til ændringer forbeholdes.

14 P/B +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med central regulering og udsugningsarmaturer i rummet P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + G0 - GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI ERC VRU A MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP MBBV LCP VRU ERC B VRU ERC C 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position SRC SRC SRC SRC SRC regulerer indblæsningsluftmængden i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (A) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rummet () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () for at sikre balance i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre konstant luftmængde i rum () SRC og ERC sender spjældpositioner til LRM Spjældpositionerne for både indblæsnings - og udsugningsspjæld bruges til ventilatoroptimering Ret til ændringer forbeholdes.

15 P/B +C B A N E B 0 A N E P P Ext. Disp. REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Udsugning med rumbalanceret ventilation med parallelsignal P RxTx P RxTx DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO LRM G + G0 - GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI MBBV LCP 0 - V flow - V position VRU MBBV MBBV LCP VRU LCP VRU A A A 0 - V flow - V position 0 - V flow - V position MBBV LCP 0 - V flow - V position MBBV LCP VRU ERC B VRU ERC C SRC SRC SRC SRC SRC regulerer indblæsningsluftmængden i MBBV og kommunikerer luftmængden til LRM SRC regulerer VRU (A) med et parallelsignal for at sikre balance i rummet (). Kræver samme størrelse, antal og luftmængde af MBBV og VRU LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (B) til rum () minus det konstante udsugningsflow i rum () LRM regulerer udsugningen på VRU via ERC (C) til rum () for at sikre konstant luftmængde SRC sender spjældets positioner til LRM Spjældpositionerne for indblæsningen anvendes til ventilatoroptimering Bemærk at spjældpositionerne for udsugning ikke angives. Udsugningsventilatoren kan reguleres med en slavestyring til indblæsningsventilatoren Ret til ændringer forbeholdes.

16 P/B P E P/B P E P Ext. Disp. E P REGULA MASTER E Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P P/B P P Ext. Disp. P REGULA MASTER Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P/B P P E E P P E E Ext. Disp. REGULA MASTER Ext. Disp. REGULA MASTER P/B P/B P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. lindab pascal P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Projekteringsmanual til Pascal Systemlayout - lille anlæg Exoline Op Up til to SRC G + G0 - Lindab Pascal Single RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI SRM Ventilator indblæsning Supply fan P RxTx P RxTx Ventilator Lindab Pascal Exhaust udsugning fan G + G0 - B A N B 0 A N Single RM :0: : DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI SRC SRC SRC SRC Exoline Up to SRC 0-V Up Op to til ERC ERC 0-V ERC ERC ERC ERC SRC SRC SRC SRC SRM Supply fan Exhaust fan 0-V 0-V Exoline ERC ERC ERC ERC Up to ERC Exoline Up to SRC Systemlayout - middelstort anlæg P RxTx P RxTx B A N E B 0 A Lindab Pascal Global RM N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO :0: : :0: : P RxTx G + P RxTx G0 - B A N B 0 A N Lindab Pascal Global RM :0: : DI DI DI DI G + G0 - +C GDO DO DO DO DO +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI DI DO Exhaust fan DO DO Agnd AI AI Agnd AI GRM Supply fan DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO Exoline GRM Ventilator indblæsning Supply fan 0-V Ventilator Exhaust fan udsugning 0-V AO AI Agnd UI UI Agnd UI UI 0-V 0-V P RxTx P RxTx G + G0 - B A N B 0 A N Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI DI AI DI Agnd DI AI DI AI DI Agnd DI UI DI UI G + DI Agnd G0 - Agnd 0 UI AO UI +C AO GDO AO DO AO DO AO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI LRM SRC Exoline SRC SRC Op Up SRC til to SRC Up to ERC ERC ERC ERC ERC SRC SRC SRC SRC LRM Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC Exoline Up to SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N DI DI DI DI DI DI DI G + DI G0 - Agnd 0 Up to LRM G + G0 - Op til LRM Up to LRM B 0 A N Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI AO AO AO AO AO LRM Exoline Op Up til to SRC SRC SRC SRC SRC SRC SRC ERC SRC ERC SRC ERC ERC LRM Op Up til to ERC Up to ERC ERC ERC ERC ERC Ret til ændringer forbeholdes.

17 P/B P/B P/B P P P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. Ext. Disp. P/B P/B P/B P P P P P P Ext. Disp. Ext. Disp. Ext. Disp. lindab pascal Projekteringsmanual til Pascal Systemlayout - stort anlæg Exoline Exoline Op Up til to SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B G + G0 - A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI GRM Ventilator indblæsning Supply fan Ventilator Exhaust fan udsugning 0-V 0-V 0-V 0-V G + G0 - REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI LRM Op Up til to LRM Exoline SRC SRC SRC SRC Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC Exoline Op Up til to SRC SRC P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO REGULA MASTER Lindab Pascal Global RM :0: : REGULA MASTER Lindab Pascal Local RM :0: : G + G0 - +C GDO DO DO DO DO GRM DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI G + G0 - +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd LRM Op Up til to LRM UI UI Agnd UI UI SRC SRC SRC SRC Op Up til to ERC ERC ERC ERC ERC P RxTx P RxTx 0-V 0-V B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Exoline P RxTx P RxTx B A N E B 0 A N E DI DI DI DI DI DI DI DI Agnd 0 AO AO AO AO AO Exoline Op Up til to SRC REGULA MASTER REGULA MASTER G + G0 - Lindab Pascal Global RM :0: : GRM +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI UI G + G0 - Lindab Pascal Local RM :0: : +C GDO DO DO DO DO DO DO DO Agnd AI AI Agnd AI AI Agnd UI UI Agnd UI LRM Op Up til to LRM LRM UI SRC SRC SRC SRC Op Up to til ERC Unlimited Ubegrænset no. antal of GRM GRM ERC ERC ERC ERC Ret til ændringer forbeholdes.

18

19 lindab pascal Pascal armatur LCP / LCP-P Beskrivelse LCP er et planforsænket kvadratisk armatur med en cirkulær uperforeret bundplade til installation i systemlofter. LCP kan anvendes til indblæsning af kølet luft og har et stort dynamikområde. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder med høj undertemperatur uden risiko for trækgener. For indblæsning sker dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulering. For udsugning anvendes armaturet med en MBB standard trykfordelingsboks. LCP-P er identisk med LCP, men har en diskret bevægelsessensor integreret i bundpladen. Bevægelsessensoren registrerer aktivitet i et rum, og hvis rummet er tomt, vil luftmængden reguleres til et standby niveau med minimum luftmængde, så der spares energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamikområde, 0-0%, uden risiko for trækgener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Kan tilpasses flere loftsystemer Bestillingskode Produkt LCP aaa b Type LCP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Eksempel: LCP-0- Hurtigvalg, indblæsning LCP + MBBV Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LCP i kapitlet "Integra". Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Materialer og finish Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LCP l/s m /h l/s m /h Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Aluminium Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarver: RAL 0, glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LCP aaa bb P Type LCP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LCP-0--P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

20 lindab pascal Pascal armatur LKP / LKP-P Beskrivelse LKP er et planforsænket kvadratisk armatur med kvadratisk uperforeret bundplade til installation i systemlofter. LKP kan anvendes til indblæsning af kølet luft og har et stort dynamikområde. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder med høj undertemperatur uden risiko for trækgener. For indblæsning sker dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulator. For udsugning anvendes armaturet med en MBB standard trykfordelingsboks. LKP-P er identisk med LKP, men har en diskret bevægelsessensor integreret i bundpladen. Bevægelsessensoren kan registrere aktivitet i et rum, og hvis rummet er tomt, vil luftmængden reguleres til et standby niveau med minimum luftmængde, så der spares energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamikområde, 0-0%, uden risiko for trækgener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Kan tilpasses flere loftsystemer Bestillingskode Produkt LKP aaa b Type LKP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Eksempel: LKP-0- Hurtigvalg, indblæsning LKP + MBBV Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LKP i kapitlet "Integra". Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Materialer og finish Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LKP l/s m /h l/s m /h Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Galvaniseret stål Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarve: RAL 0 glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LKP aaa bb P Type LKP Tilslutningsdim. Ød 0- Loftsystem - Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LKP-0--P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

21 lindab pascal Pascal armatur LCC / LCC-P Hurtigvalg, indblæsning LCC + MBBV Max. volumenstrøm Max. volumenstrøm L WA db(a) L WA db(a) Kanal LCC l/s m /h l/s m /h Tekniske data For fuld dokumentation med lyddata, K ok -værdier og dimensioner, se LCP i kapitlet "Integra". Beskrivelse LCC er et planforsænket armatur med cirkulær uperforeret bundplade til installation i loftsystemer. LCC kan anvendes til horisontal indblæsning af kølet luft og har et stort dynamisk område. Dette gør det muligt at regulere ned til lave luftmængder ved høje undertemperaturer uden risiko for trækgener. Ved indblæsning gøres dette i en MBBV trykfordelingsboks med integreret volumenstrømsregulator. Ved udsugning anvendes armaturet med en standard MBB trykfordelingsboks. LCC-P er identisk med LCC, men har indbygget en bevægelsessensor i bundpladen. Bevægelsessensoren kan registrere bevægelse i et rum og hvis rummet er tomt, vil luftmængden blive reguleret til en standby minimumsværdi for at spare energi. Enkelt og stilrent udtryk Stort dynamisk område, 0-0% uden risiko for træk gener Integreret bevægelsessensor til behovsstyring Kan anvendes til både indblæsning og udsugning Vedligeholdelse Bundpladen kan demonteres i forbindelse med rengøring af indre dele eller for at opnå adgang til trykfordelingsboksen. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud. Bestillingskode Produkt LCC aaa Type LCC Tilslutningsdim. Ød - Eksempel: LCC-0 Materialer og finish Overpart: Galvaniseret stål Bundplade: Aluminium Bundplade finish: Pulverlakeret Standardfarve: RAL 0, glans Andre farver kan leveres. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information. Bestillingskode Produkt LCC aaa P Type LCC Tilslutningsdim. Ød 0- Sensor type Bevægelsessensor Eksempel: LCC-0-P Ret til ændringer forbeholdes 0-0-

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer lindab comfort Comfort - luftbårne indeklimasystemer comfort om lindab Vi findes over hele landet Haderslev Hovedkontor Langkær 0 Haderslev Tlf.: + Fax: + (salg) Aalborg Servicecenter Svanningevej Aalborg

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV Ventilation NYHED Planforsænket VAV-loftarmatur type Nyt planforsænket VAV-loftarmatur type 2 Nyt planforsænket VAV-armatur type Design: Arkitekt Knud Holscher Lindab udvider endnu engang sit VAV-produktsortiment.

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.2 Problemformulering... 10 4.3 Problemafgrænsning... 11 5 Metode...

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009)

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) 6.B Optimering af varme og ventilationsanlæg Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) Antal normalsider: 39,24 (94.176 anslag med mellemrum) Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air LABCONTROL Flow-Kontrol-Systemer Designmanual The art of handling air Designmanual LABCONTROL Indholdsfortegnelse Erfaring og innovation 3 LABCONTROL 4 Systemoversigt 6 EASYLAB 8 Systemet 8 Anvendelsesområder

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation PSO-projekt nr. 343-019 Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation Forfattere: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut),

Læs mere

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/01-0016 Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere