Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)"

Transkript

1 Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september % af disse svarede på spørgeskemaet. Der var 794 patienter i inklusionsperioden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse - Se mere på

2 INDHOLD 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN SAMMENLIGNING AF RESULTATER... 9 I forhold til overordnede niveauer... 9 I forhold til underopdeling * Opdelt på patientkarakteristika Ikke relevant og ved ikke TEMAVISE AFSNIT * Modtagelse og information om ventetid Personalet og informationen under besøget Praktiske forhold under besøget Hjemsendelse Samlet indtryk BILAG Spørgeskemaet Oversigtsfigur pr. underopdeling * HVORDAN I FÅR UNDEROPDELT JERES RESULTATER I LUP underopdeler vi som standard resultaterne på 7. ciffer skskode, hvis afdelingen ikke har ønsket andet. Det er tilfældet for jer, da I eller jeres region ikke har taget imod tilbuddet om selv at bidrage med information til underopdeling af jeres resultater. Da undersøgelsen af akutmodtagelser for de fleste sygehuses vedkommende allerede er på 7. ciffer skskode, vil det for mange reelt betyde, at underopdelingen ikke eksisterer. Den fremstår derfor som ét afsnit, som er lig med hovedresultatet for akutmodtagelsen (det resultat, der rapporten igennem er markeret med gult). De dele af rapporten, som gør brug af underopdelingen, er markeret med en stjerne (*) i indholdsfortegnelsen. For at få information, om hvordan I gør brug af muligheden for at få jeres egen underopdeling til næste år, kan I kontakte: Zubair B. Hussain tlf: Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 2

3 1. OVERBLIK Oversigtsfigur Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade (191) 10. Den mundtlige information er forståelig (194) 1. Der er tydelig skiltning til akutmodtagelsen (133) 11. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg (184) 2. Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer til akutmodtagelsen (190) 18. Sygdom/skade behandlet på en måde, så patienterne er trygge ved at skulle hjem (184) 12. Patienterne bliver løbende informeret om, hvad der skal foregå (187) 19. Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg (191) 17. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter besøg (166) 16. Informeret om symptomer, patienterne skal være opmærksomme på efter besøg (160) 14. Patienterne får dækket behov for smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen (120) 13. Patienterne får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling (154) 15. Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat) (126) 7. Der er mulighed for adspredelse i venteværelset (90) 4. Bliver ved modtagelsen informeret om forventet ventetid på at blive undersøgt (103) 6. Er tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse (97) 5. Patienterne bliver informeret om årsagen til ventetid (100) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 3

4 1. OVERBLIK - Oversigtsfigur (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål 3. Patienterne oplever ventetid fra ankomst til akutmodtagelsen til undersøgelse (183) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 4

5 2. KORT OM RAPPORTEN Dette kapitel er en inspiration til, hvad de enkelte elementer i denne rapport kan bruges til. BEMÆRK Langt de fleste spørgsmål er på en fempunktsskala fra "slet ikke (1)" til "i meget høj grad (5)". Enkelte spørgsmål er på topunktsskala med svarmulighederne ja og nej. De fleste af figur- og tabeltyperne har en version for hver af de to typer af spørgsmål. KLIK Hvis du har åbnet denne rapport elektronisk, kan du klikke på illustrationen for at komme hen til det ønskede punkt i rapporten. Alternativt kan du følge sidehenvisningen lige neden for illustrationen. Gå til oversigtsfiguren på side 3 >> Gå til de temavise tabeller, der starter på side 22 >> En egentlig læsevejledning med en detaljeret beskrivelse af figurerne og tabeller kan findes her: Hvis du har brug for at få afklaret den metodiske baggrund for undersøgelsen, findes den i faktarapporten her: Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 5

6 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) Gå til figurerne pr. underopdeling på side 46 >> Gå til tabellerne, der starter på side 13 >> Gå til tabellen på side 9 >> Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 6

7 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) Gå til tabellen på side 19 >> Gå til de temavise afsnit, der starter på side 21 >> Gå til tabellen på side 11 >> Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 7

8 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) Gå til spørgeskemaet på side 44 >> Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 8

9 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til overordnede niveauer Afdeling Region Land 9. Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade 4,3 4,2 4,2 10. Den mundtlige information er forståelig 4,1 4,2 4,2 1. Der er tydelig skiltning til akutmodtagelsen 4,1 3,9 3,9 11. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg 4,0 4,1 4,1 2. Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer til akutmodtagelsen 3,9 4,0 3,9 18. Sygdom/skade behandlet på en måde, så patienterne er trygge ved at skulle hjem 3,9 4,1 4,0 12. Patienterne bliver løbende informeret om, hvad der skal foregå 3,8 4,0 3,9 19. Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg 3,8 3,8 3,8 17. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter besøg 3,6 3,5 3,4 16. Informeret om symptomer, patienterne skal være opmærksomme på efter besøg 3,4 3,5 3,5 14. Patienterne får dækket behov for smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen 3,3 3,1 3,1 13. Patienterne får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling 3,3 3,2 3,3 15. Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat) 3,2 3,0 3,1 7. Der er mulighed for adspredelse i venteværelset 2,8 3,0 3,1 4. Bliver ved modtagelsen informeret om forventet ventetid på at blive undersøgt 2,2 2,2 2,2 6. Er tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse 1,8 1,9 1,8 5. Patienterne bliver informeret om årsagen til ventetid 1,8 2,0 1,9 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 9

10 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til overordnede niveauer (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Afdeling Region Land 3. Patienterne oplever ventetid fra ankomst til akutmodtagelsen til undersøgelse 59,0% 66,5% 65,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 10

11 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling Spørgsmålsnummer Afdeling 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 2,8 2,2 1,8 1, afsnit 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 2,8 2,2 1,8 1,8 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 11

12 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Spørgsmålsnummer 3. (negativ) Afdeling 59,0% afsnit 59,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Parentesen under spørgsmålsnummeret viser, om et ja er et negativt eller et positivt svar. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 12

13 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika Køn Afdeling Mand Kvinde 9. Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade 4,3 4,3 4,2 10. Den mundtlige information er forståelig 4,1 4,1 4,2 1. Der er tydelig skiltning til akutmodtagelsen 4,1 4,0 4,2 11. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg 4,0 4,0 4,1 2. Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer til akutmodtagelsen 3,9 3,9 4,0 18. Sygdom/skade behandlet på en måde, så patienterne er trygge ved at skulle hjem 3,9 3,8 4,1 12. Patienterne bliver løbende informeret om, hvad der skal foregå 3,8 3,8 3,9 19. Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg 3,8 3,6 4,0 17. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter besøg 3,6 3,6 3,6 16. Informeret om symptomer, patienterne skal være opmærksomme på efter besøg 14. Patienterne får dækket behov for smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen 3,4 3,4 3,4 3,3 3,1 3,5 13. Patienterne får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling 3,3 3,1 3,5 15. Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat) 3,2 3,3 3,1 7. Der er mulighed for adspredelse i venteværelset 2,8 3,0 2,7 4. Bliver ved modtagelsen informeret om forventet ventetid på at blive undersøgt 6. Er tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse 2,2 2,2 2,3 1,8 1,6 2,0 5. Patienterne bliver informeret om årsagen til ventetid 1,8 1,8 1,7 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 13

14 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Køn Afdeling Mand Kvinde 3. Patienterne oplever ventetid fra ankomst til akutmodtagelsen til undersøgelse 59,0% 53,6% 65,1% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 14

15 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Alder Afdeling 0-17 år år 60+ år 9. Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade 4,3 4,4 4,4 4,1 10. Den mundtlige information er forståelig 4,1 4,1 4,2 4,0 1. Der er tydelig skiltning til akutmodtagelsen 4,1 4,0 4,0 4,2 11. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg 4,0 4,0 4,1 4,0 2. Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer til akutmodtagelsen 3,9 3,7 4,0 4,1 18. Sygdom/skade behandlet på en måde, så patienterne er trygge ved at skulle hjem 3,9 4,1 3,9 3,9 12. Patienterne bliver løbende informeret om, hvad der skal foregå 3,8 3,8 4,0 3,5 19. Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg 3,8 3,7 3,8 3,9 17. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter besøg 3,6 3,8 3,6 3,5 16. Informeret om symptomer, patienterne skal være opmærksomme på efter besøg 14. Patienterne får dækket behov for smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen 3,4 3,7 3,5 3,1 3,3 3,0 3,4 3,4 13. Patienterne får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling 3,3 3,2 3,3 3,2 15. Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat) 3,2 3,4 3,1 3,3 7. Der er mulighed for adspredelse i venteværelset 2,8 2,8 3,0 2,6 4. Bliver ved modtagelsen informeret om forventet ventetid på at blive undersøgt 6. Er tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse 2,2 2,1 2,3 2,3 1,8 2,0 1,9 1,6 5. Patienterne bliver informeret om årsagen til ventetid 1,8 1,9 1,9 1,5 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 15

16 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Alder Afdeling 0-17 år år 60+ år 3. Patienterne oplever ventetid fra ankomst til akutmodtagelsen til undersøgelse 59,0% 68,6% 60,5% 52,2% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 16

17 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Ankomsttidspunkt Afdeling Hverdag, dag (man-fre kl ) Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) Weekend, dag (lør-søn kl ) Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 9. Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade 4,3 4,2 4,4 4,2 4,3 10. Den mundtlige information er forståelig 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 1. Der er tydelig skiltning til akutmodtagelsen 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 11. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 2. Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer til akutmodtagelsen 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 18. Sygdom/skade behandlet på en måde, så patienterne er trygge ved at skulle hjem 3,9 3,9 3,8 4,2 4,0 12. Patienterne bliver løbende informeret om, hvad der skal foregå 3,8 3,7 4,0 3,7 3,9 19. Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg 3,8 3,8 3,8 4,1 3,8 17. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter besøg 3,6 3,5 3,6 4,1 3,4 16. Informeret om symptomer, patienterne skal være opmærksomme på efter besøg 14. Patienterne får dækket behov for smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen 3,4 3,3 3,5 3,9 3,4 3,3 3,1 3,5 3,4 3,4 13. Patienterne får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling 3,3 3,4 3,1 3,4 3,1 15. Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat) 3,2 3,2 3,2 3,5 3,3 7. Der er mulighed for adspredelse i venteværelset 2,8 2,8 3,0 3,7 2,6 4. Bliver ved modtagelsen informeret om forventet ventetid på at blive undersøgt 6. Er tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse 2,2 2,4 2,2 2,8 1,5 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 5. Patienterne bliver informeret om årsagen til ventetid 1,8 1,8 1,9 1,8 1,6 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 17

18 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Ankomsttidspunkt Afdeling Hverdag, dag (man-fre kl ) Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) Weekend, dag (lør-søn kl ) Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3. Patienterne oplever ventetid fra ankomst til akutmodtagelsen til undersøgelse 59,0% 60,9% 63,0% 27,8% 66,7% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 18

19 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Ikke relevant og ved ikke Svar Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1. Der er tydelig skiltning til akutmodtagelsen ,5% 47 23,9% 17 8,6% 2. Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer til akutmodtagelsen ,9% 5 2,6% 1 0,5% 4. Bliver ved modtagelsen informeret om forventet ventetid på at blive undersøgt ,2% 2 1,9% 1 0,9% 5. Patienterne bliver informeret om årsagen til ventetid ,3% 3 2,8% 3 2,8% 6. Er tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse 97 92,4% 2 1,9% 6 5,7% 7. Der er mulighed for adspredelse i venteværelset 90 86,5% 8 7,7% 6 5,8% 9. Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade ,9% 3 1,5% 1 0,5% 10. Den mundtlige information er forståelig ,0% 1 0,5% 1 0,5% 11. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg ,4% 8 4,1% 3 1,5% 12. Patienterne bliver løbende informeret om, hvad der skal foregå ,9% 3 1,5% 5 2,6% 13. Patienterne får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling ,6% 31 15,8% 11 5,6% 14. Patienterne får dækket behov for smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen ,9% 69 35,6% 5 2,6% 15. Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat) ,6% 39 20,3% 27 14,1% 16. Informeret om symptomer, patienterne skal være opmærksomme på efter besøg ,7% 25 13,2% 4 2,1% 17. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter besøg ,4% 20 10,5% 4 2,1% 18. Sygdom/skade behandlet på en måde, så patienterne er trygge ved at skulle hjem ,8% 3 1,6% 5 2,6% 19. Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg ,0% 0 0,0% 2 1,0% Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 19

20 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Ikke relevant og ved ikke (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål Svar Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Antal Andel Antal Andel Antal Andel 3. Patienterne oplever ventetid fra ankomst til akutmodtagelsen til undersøgelse ,3% 9 4,6% 2 1,0% Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 20

21 4. TEMAVISE AFSNIT Modtagelse og information om ventetid Der er tydelig skiltning til akutmodtagelsen (133) 2. Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer til akutmodtagelsen (190) 4. Bliver ved modtagelsen informeret om forventet ventetid på at blive undersøgt (103) 5. Patienterne bliver informeret om årsagen til ventetid (100) 6. Er tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse (97) 7. Der er mulighed for adspredelse i venteværelset (90) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Figur for ja/nej-spørgsmål 3. Patienterne oplever ventetid fra ankomst til akutmodtagelsen til undersøgelse (183) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 21

22 4. TEMAVISE AFSNIT Modtagelse og information om ventetid (fortsat) 1. Var der tydelig skiltning til akutmodtagelsen? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 3, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 4, Underopdeling afsnit 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-17 år 4, år 4, år 4, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 4, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 4, Weekend, dag (lør-søn kl ) 4, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 4, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 22

23 4. TEMAVISE AFSNIT Modtagelse og information om ventetid (fortsat) 2. Følte du dig velkommen, da du ankom til akutmodtagelsen? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 4, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 4, Alder 0-17 år 3, år 4, år 4, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 4, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 4, Weekend, dag (lør-søn kl ) 3, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 23

24 4. TEMAVISE AFSNIT Modtagelse og information om ventetid (fortsat) 3. Oplevede du ventetid, fra du ankom til akutmodtagelsen, til du blev undersøgt? RESULTATER ANTAL SVAR Andel af ja-svar Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 65,0% Region Midtjylland 66,5% Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 59,0% Underopdeling afsnit 59,0% Køn Mand 53,6% Kvinde 65,1% Alder 0-17 år 68,6% år 60,5% år 52,2% Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 60,9% Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 63,0% Weekend, dag (lør-søn kl ) 27,8% Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 66,7% Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 24

25 4. TEMAVISE AFSNIT Modtagelse og information om ventetid (fortsat) 4. Blev du ved modtagelsen informeret om, hvornår du kunne forvente at blive undersøgt? (Omfatter kun patienter, der har oplevet ventetid) RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 2, Region Midtjylland 2, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 2, Underopdeling afsnit 2, Køn Mand 2, Kvinde 2, Alder 0-17 år 2, år 2, år 2, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 2, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 2, Weekend, dag (lør-søn kl ) 2, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 1, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 25

26 4. TEMAVISE AFSNIT Modtagelse og information om ventetid (fortsat) 5. Blev du informeret om årsagen til ventetiden? (Omfatter kun patienter, der har oplevet ventetid) RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 1, Region Midtjylland 2, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 1, Underopdeling afsnit 1, Køn Mand 1, Kvinde 1, Alder 0-17 år 1, år 1, år 1, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 1, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 1, Weekend, dag (lør-søn kl ) 1, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 1, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 26

27 4. TEMAVISE AFSNIT Modtagelse og information om ventetid (fortsat) 6. Blev du tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetiden, fra du ankom, til du blev undersøgt? (Omfatter kun patienter, der har oplevet ventetid) RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 1, Region Midtjylland 1, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 1, Underopdeling afsnit 1, Køn Mand 1, Kvinde 2, Alder 0-17 år 2, år 1, år 1, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 1, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 1, Weekend, dag (lør-søn kl ) 2, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 1, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 27

28 4. TEMAVISE AFSNIT Modtagelse og information om ventetid (fortsat) 7. Var der mulighed for adspredelse i venteværelset (fx se TV, læse blade, legetøj til børn, Wi-Fi)? (Omfatter kun patienter, der har oplevet ventetid) RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 3, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 2, Underopdeling afsnit 2, Køn Mand 3, Kvinde 2, Alder 0-17 år 2, år 3, år 2, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 2, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 3, Weekend, dag (lør-søn kl ) 3, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 2, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 28

29 4. TEMAVISE AFSNIT Personalet og informationen under besøget Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade (191) 10. Den mundtlige information er forståelig (194) 11. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg (184) 12. Patienterne bliver løbende informeret om, hvad der skal foregå (187) 13. Patienterne får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling (154) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 29

30 4. TEMAVISE AFSNIT Personalet og informationen under besøget (fortsat) 9. Lyttede personalet til din beskrivelse af din sygdom/skade? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 4, Region Midtjylland 4, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 4, Underopdeling afsnit 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-17 år 4, år 4, år 4, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 4, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 4, Weekend, dag (lør-søn kl ) 4, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 4, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 30

31 4. TEMAVISE AFSNIT Personalet og informationen under besøget (fortsat) 10. Var den mundtlige information, du fik under dit besøg, forståelig? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 4, Region Midtjylland 4, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 4, Underopdeling afsnit 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-17 år 4, år 4, år 4, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 4, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 4, Weekend, dag (lør-søn kl ) 4, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 4, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 31

32 4. TEMAVISE AFSNIT Personalet og informationen under besøget (fortsat) 11. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede under dit besøg? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 4, Region Midtjylland 4, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 4, Underopdeling afsnit 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-17 år 4, år 4, år 4, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 4, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 4, Weekend, dag (lør-søn kl ) 4, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 4, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 32

33 4. TEMAVISE AFSNIT Personalet og informationen under besøget (fortsat) 12. Blev du løbende informeret om, hvad der skulle foregå? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 4, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-17 år 3, år 4, år 3, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 3, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 4, Weekend, dag (lør-søn kl ) 3, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 33

34 4. TEMAVISE AFSNIT Personalet og informationen under besøget (fortsat) 13. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din behandling? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 3, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-17 år 3, år 3, år 3, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 3, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 3, Weekend, dag (lør-søn kl ) 3, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 34

35 4. TEMAVISE AFSNIT Praktiske forhold under besøget Patienterne får dækket behov for smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen (120) 15. Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat) (126) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 35

36 4. TEMAVISE AFSNIT Praktiske forhold under besøget (fortsat) 14. Fik du dækket dit behov for smertelindring, mens du var på akutmodtagelsen? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 3, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-17 år 3, år 3, år 3, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 3, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 3, Weekend, dag (lør-søn kl ) 3, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 36

37 4. TEMAVISE AFSNIT Praktiske forhold under besøget (fortsat) 15. Var der adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat)? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 3, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-17 år 3, år 3, år 3, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 3, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 3, Weekend, dag (lør-søn kl ) 3, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 37

38 4. TEMAVISE AFSNIT Hjemsendelse Informeret om symptomer, patienterne skal være opmærksomme på efter besøg (160) 17. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter besøg (166) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 38

39 4. TEMAVISE AFSNIT Hjemsendelse (fortsat) 16. Blev du informeret om, hvilke symptomer du skulle være opmærksom på efter dit besøg? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 3, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-17 år 3, år 3, år 3, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 3, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 3, Weekend, dag (lør-søn kl ) 3, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 39

40 4. TEMAVISE AFSNIT Hjemsendelse (fortsat) 17. Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din sygdom/skade efter dit besøg? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 3, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-17 år 3, år 3, år 3, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 3, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 3, Weekend, dag (lør-søn kl ) 4, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 40

41 4. TEMAVISE AFSNIT Samlet indtryk Sygdom/skade behandlet på en måde, så patienterne er trygge ved at skulle hjem (184) 19. Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg (191) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 41

42 4. TEMAVISE AFSNIT Samlet indtryk (fortsat) 18. Blev din sygdom/skade behandlet på en måde, så du var tryg ved at skulle hjem? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 4, Region Midtjylland 4, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 4, Alder 0-17 år 4, år 3, år 3, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 3, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 3, Weekend, dag (lør-søn kl ) 4, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 4, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 42

43 4. TEMAVISE AFSNIT Samlet indtryk (fortsat) 19. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore Resultat i forhold til 2013 Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultat 3, Region Midtjylland 3, Afdeling Akutafdeling - Regionshospitalet Herning 3, Underopdeling afsnit 3, Køn Mand 3, Kvinde 4, Alder 0-17 år 3, år 3, år 3, Ankomsttidspunkt Hverdag, dag (man-fre kl ) 3, Hverdag, aften/nat (man-tors kl ) 3, Weekend, dag (lør-søn kl ) 4, Weekend, aften/nat (fre-søn kl ) 3, Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 43

44 5. BILAG Spørgeskemaet (side 1) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 44

45 5. BILAG Spørgeskemaet (side 2) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 45

46 5. BILAG Oversigtsfigur for afsnit Personalet lytter til patienternes beskrivelse af deres sygdom/skade (191) 10. Den mundtlige information er forståelig (194) 1. Der er tydelig skiltning til akutmodtagelsen (133) 11. Patienterne får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg (184) 2. Patienterne føler sig velkomne, når de ankommer til akutmodtagelsen (190) 18. Sygdom/skade behandlet på en måde, så patienterne er trygge ved at skulle hjem (184) 12. Patienterne bliver løbende informeret om, hvad der skal foregå (187) 19. Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg (191) 17. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter besøg (166) 16. Informeret om symptomer, patienterne skal være opmærksomme på efter besøg (160) 14. Patienterne får dækket behov for smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen (120) 13. Patienterne får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling (154) 15. Der er adgang til mad og drikke (fx i venteværelse eller automat) (126) 7. Der er mulighed for adspredelse i venteværelset (90) 4. Bliver ved modtagelsen informeret om forventet ventetid på at blive undersøgt (103) 6. Er tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetid fra ankomst til undersøgelse (97) 5. Patienterne bliver informeret om årsagen til ventetid (100) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 46

47 5. BILAG Oversigtsfigur for afsnit (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål 3. Patienterne oplever ventetid fra ankomst til akutmodtagelsen til undersøgelse (183) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) side 47

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Fælles akutafdeling Spørgeskemaet er udsendt til i alt 394 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 50%

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 404 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.376 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 795 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.385 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017.

Læs mere

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 398 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 803 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 71 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 342 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017. 161 patienter

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 607 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 24. august til 13.

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Akutafdeling (Holstebro)

Akutafdeling (Holstebro) FIURRAPPORT Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Akutafdeling (Holstebro) Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 2016

Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 2016 Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 6 Resultaterne er angivet i en gennemsnitsscore fra til. Gennemsnitsscoren udregnes på baggrund af antal svar i svarkategorierne; slet ikke

Læs mere

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra patienter registreret på følgende sks-kode(r): A

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra patienter registreret på følgende sks-kode(r): A FIGURRAPPRT Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Skadestue (Viborg) Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinrnes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 5.583 patienter fra akutklinrne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 49% svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om regionsrapporten OVERBLIK Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om regionsrapporten OVERBLIK Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN... Læsevejledning til: Regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om regionsrapporten... 2 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 2. KORT OM RAPPORTEN... 4 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2014 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

LUP AKUTMODTAGELSE. Dette notat opsummerer centrale resultater fra undersøgelsen. Fakta om undersøgelsen

LUP AKUTMODTAGELSE. Dette notat opsummerer centrale resultater fra undersøgelsen. Fakta om undersøgelsen Procent LUP AKUTMODTAGELSE 17 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser og Akutklinikker For fjerde år i træk er akut ambulante patienter fra akutmodtagelser og akutklinikker

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2015 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 Resultat i forhold til sidste år... 4 Resultat i

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Sygehus-/regionsmateriale

Sygehus-/regionsmateriale Læsevejledning til: Sygehus-/regionsmateriale S Y G E H U S R E G I O N Resultat-type-nr. Patientgruppe Resultat-type-navn Årstal Enhedsnavn Det er næsten identiske resultattyper sygehuse og regioner modtager.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13,

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Regionalt benchmarkmateriale

Regionalt benchmarkmateriale Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionalt benchmarkmateriale Antal spørgsmål med forbedret eller forringet resultat: / Privathospitalernes offentlige patienter Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.491 akut ambulante patienter 2016 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus niversitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.201 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017. 680 kvinder (57%) har

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere