Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene."

Transkript

1 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Undersøgelsen var en del af en større undersøgelse, hvor svarprocenten samlet set var 56. Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. Især medlemmerne i dagplejen og i hjemmeplejen arbejder meget alene. 6 ud af 10 af dagplejerne svarer, at de arbejder alene dagligt eller næsten dagligt, og det samme gælder for 46 procent af medlemmerne ansat i hjemmeplejen. 3 ud af 10 af de medlemmer, der har alenearbejde, arbejder alene hele arbejdsdagen. En fjerdedel arbejder alene mere end halvdelen af deres arbejdsdag. En fjerdedel af medlemmerne har inden for de seneste to år været i konfliktfyldte situationer, mens de har arbejdet alene. Blandt medlemmer ansat på specialområdet, i behandlingspsykiatrien eller socialpsykiatrien gælder dette for næsten halvdelen af medlemmerne. Blandt medlemmer ansat i Social- og Sundhedssektoren svarer 2 ud af 10, at de inden for de seneste to år har været utrygge, mens de har arbejdet alene, 14 procent har været udsat for vold og trusler, og 3 ud af 10 har været i konfliktfyldte situationer. Derudover har 2 ud af 10 måttet gå fra borgere, som havde brug for hjælp. 2 ud af 10 arbejder mere alene nu end for to år siden. To tredjedele svarer, at det er cirka det samme. Over halvdelen af disse arbejder mere alene på grund af besparelser, mens 45 procent svarer, at det er fordi arbejdet i dag er organiseret anderledes. Halvdelen af medlemmerne savner samvær med kolleger, når de arbejder alene. 7 ud af 10 svarer, at de er overvejende glade for at arbejde alene. Det er især medlemmerne i hjemmeplejen og dagplejen, der svarer dette. Derimod svarer kun 17 procent af medlemmerne ansat på specialområdet, 14 procent af medlemmerne ansat i daginstitution eller på en SFO og 16 procent af de medlemmer, som er ansat på plejehjem eller plejecenter, at de overvejende er glade for at arbejde alene. 44 procent af medlemmerne ansat på plejehjem eller plejecenter svarer, at der altid kun er én person på vagt om natten på deres afdeling. Derudover svarer 34 procent, at der altid kun var én person på vagt om natten på deres afdeling for to år siden. Det tyder altså på, at nattevagten i højere grad er alenearbejde i dag end for to år siden. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse

2 Alenearbejde 2 Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt Figur 1 Hvor ofte arbejder du alene uden kontakt til kolleger? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Dagligt/Næsten dagligt 26% 1-3 gange om ugen 1-3 gange om måneden Sjældnere 9% 5% 15% Aldrig 45% Ved ikke Antal svar: Det fremgår af figur 1 ovenfor, at én ud af fire (26 %) af medlemmerne arbejder alene uden kontakt til kolleger dagligt eller næsten dagligt. 1 ud af 10 (9 %) arbejder alene 1-3 gange om ugen og 5 procent 1-3 gange om måneden. 15 procent svarer Sjældnere, og 45 procent arbejder aldrig alene uden kontakt til kolleger. Det er undersøgt, om medlemmer, der arbejder om natten og aftenen, arbejder alene oftere end medlemmer med dagarbejde. Der var dog ingen sikre forskelle. Når vi ser udelukkende på medlemmer ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter, er der dog signifikant flere af medlemmerne med fast natarbejde (30 %), der arbejder alene dagligt eller næsten dagligt sammenlignet med medlemmer, der har fast dagarbejde (15 %) (figur ikke vist). Medlemmer på nogle arbejdspladser arbejder oftere alene end andre. Dette fremgår af de følgende figurer. Først ses på arbejdspladser i Pædagogisk Sektor og dernæst arbejdspladser i Social- og Sundhedssektoren.

3 Alenearbejde 3 Figur 2 Hvor ofte arbejder du alene uden kontakt til kolleger? Kun medlemmer fra Pædagogisk Sektor - Krydset med arbejdssted 0% 20% 40% 60% 80% 100% På specialområdet eller i socialpsykiatrien, bostøtte eller botilbud 16% 1 19% 16% 37% 0% I en daginstitution, SFO eller på en skole 9% 8% 2 55% I dagplejen 6 24% 7% 0% 5% I alt 35% 16% 5% 14% 29% Dagligt/Næsten dagligt 1-3 gange om ugen 1-3 gange om måneden Sjældnere Aldrig Ved ikke Antal svar: 542 Tallene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 0,0 og 11,5 procent. 6 ud af 10 (61 %) af dagplejerne arbejder dagligt eller næsten dagligt alene. Dette gælder for 16 procent af medlemmerne på specialområdet eller i socialpsykiatrien og 9 procent af medlemmer ansat i daginstitution, SFO eller skole. Der er signifikant flere dagplejere, der arbejder alene dagligt/næsten dagligt, sammenlignet med de to øvrige kategorier, som dog ikke er signifikant forskellige fra hinanden. Der er signifikant forskel på alle tre kategorier i andelen, der svarer, at de aldrig arbejder alene. Over halvdelen (55 %) af medlemmerne ansat i en daginstitution, SFO eller på en skole svarer, at de aldrig arbejder alene uden kontakt til kolleger. 37 procent af medlemmerne ansat på specialområdet eller i socialpsykiatrien, og 5 procent af medlemmerne ansat i dagplejen, svarer, at de aldrig arbejder alene.

4 Alenearbejde 4 Figur 3 Hvor ofte arbejder du alene uden kontakt til kolleger? Kun medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren - Krydset med arbejdssted 0% 20% 40% 60% 80% 100% På et hospital/sygehus eller et genoptræningstilbud eller rehabiliteringscenter 4% 4% 6% 10% 74% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 1 17% 6 På specialområdet, i behandlingspsykiatrien eller socialpsykiatrien, bostøtte eller botilbud 17% 1 6% 17% 47% I hjemmeplejen 46% 5% 1 3 I alt 2 4% 5% 15% 54% Dagligt/Næsten dagligt 1-3 gange om ugen 1-3 gange om måneden Sjældnere Aldrig Ved ikke Antal svar: Tallene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 1,0 og 7,3 procent. Figur 3 ovenfor viser fordelingen på bestemte arbejdssteder i Social- og Sundhedssektoren. 46 procent af medlemmerne ansat i hjemmeplejen arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. Det er signifikant flere end blandt medlemmerne på de øvrige arbejdspladser. Kun 4 procent af medlemmerne ansat på et hospital/sygehus eller et genoptræningstilbud arbejder alene dagligt/næsten dagligt. For medlemmerne ansat på et plejehjem/plejecenter eller medlemmer på specialområdet, i behandlingspsykiatrien eller socialpsykiatrien er der ikke signifikant forskel på andelen, der arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. Tre ud af fire (74 %) af medlemmerne ansat på hospital/sygehus arbejder aldrig alene. Det er signifikant flere end blandt medlemmer ansat på øvrige arbejdspladser. Blandt medlemmer i hjemmeplejen er det eksempelvis kun en tredjedel (32 %), der svarer, at de aldrig arbejder alene uden kontakt til kolleger.

5 Alenearbejde 5 3 ud af 10 arbejder alene hele arbejdsdagen Figur 4 Hvor længe arbejder du alene på en typisk arbejdsdag? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Hele arbejdsdagen 3 Mere end halvdelen af dagen 24% Ca. halvdelen af dagen Mindre end halvdelen af dagen 9% 1 Kun kort tid i løbet af dagen 2 Ved ikke Antal svar: Medlemmer, der har svaret, at de aldrig arbejder alene (jf. figur 1), har ikke fået spørgsmålet. Af de medlemmer, der har alenearbejde, svarer 3 ud af 10 (31 %), at de arbejder alene hele arbejdsdagen på en typisk arbejdsdag. En ud af fire (24 %) arbejder alene mere end halvdelen af dagen, 1 ud af 10 (9 %) svarer Ca. halvdelen af dagen, 1 ud af 10 (11 %) svarer Mindre end halvdelen af dagen, og en fjerdedel (23 %) svarer, at de kun arbejder alene kort tid i løbet af dagen.

6 Alenearbejde 6 Figur 5 Hvor længe arbejder du alene på en typisk arbejdsdag? Kun medlemmer fra Pædagogisk Sektor - Krydset med arbejdssted 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På specialområdet, i behandlingspsykiatrien eller socialpsykiatrien, bostøtte eller botilbud 17% 17% 19% 4 I en daginstitution, SFO eller på en skole 6% 5% 1 69% 5% I dagplejen 75% 14% 0% 6% I alt 5 1 6% 7% 2 Hele arbejdsdagen Mere end halvdelen af dagen Ca. halvdelen af dagen Mindre end halvdelen af dagen Kun kort tid i løbet af dagen Ved ikke Antal svar: 379 Medlemmer, der har svaret, at de aldrig arbejder alene (jf. figur 1), har ikke fået spørgsmålet. Ikke alle forskelle i figuren er statistisk sikre. Tallene er forbundet med usikkerheder mellem 0,9 og 14,9. Det fremgår af figur 5, at halvdelen (51 %) af medlemmerne i Pædagogisk Sektor arbejder alene hele arbejdsdagen, på en typisk arbejdsdag. Det er generelt dagplejerne, der svarer, at de arbejder alene hele arbejdsdagen. Det svarer 76 procent af dagplejerne. Det trækker naturligvis den samlede andel en del op, at mange dagplejere ligger i denne kategori. Blandt medlemmerne ansat i daginstitution, SFO eller på en skole svarer, 7 ud af 10 (69 %) at de kun arbejder alene kort tid i løbet af dagen, og kun 3 procent arbejder alene hele arbejdsdagen.

7 Alenearbejde 7 Figur 6 Hvor længe arbejder du alene på en typisk arbejdsdag? Kun medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren - Krydset med arbejdssted 0% 20% 40% 60% 80% 100% På et hospital/sygehus eller et genoptræningstilbud eller rehabiliteringscenter 2 1 4% 29% 3 På specialområdet, i behandlingspsykiatrien eller socialpsykiatrien, bostøtte eller botilbud 20% 24% % I hjemmeplejen 28% 50% 9% 8% 4% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 9% 20% 15% 17% 35% I alt 19% % 2 Hele arbejdsdagen Mere end halvdelen af dagen Ca. halvdelen af dagen Mindre end halvdelen af dagen Kun kort tid i løbet af dagen Ved ikke Antal svar: 547 Medlemmer, der har svaret, at de aldrig arbejder alene (jf. figur 1), har ikke fået spørgsmålet. Ikke alle forskelle i figuren er statistisk sikre. Tallene er forbundet med usikkerheder mellem 1,2 og 13,3. For medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren er forskellene mellem de forskellige arbejdssteder ikke nær så stor. Ses både på medlemmerne, der har svaret Hele arbejdsdagen og Mere end halvdelen af arbejdsdagen, er det dog tydeligt, at flest af medlemmerne i hjemmeplejen placerer sig her.

8 Alenearbejde 8 En fjerdedel har været i konfliktfyldte situationer mens de har arbejdet alene Figur 7 Har du inden for de seneste to år oplevet noget af følgende, mens du har arbejdet alene? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 4 15% 10% 5% 0% 1 9% 26% 20% 16% 2 8% 15% 19% Antal svar: Medlemmer, der har svaret, at de aldrig arbejder alene (jf. figur 1), har ikke fået spørgsmålet. Ikke alle medlemmer har fået vist alle svarmuligheder. Derfor er det andelen af de respondenter, der har fået svarmuligheden, og som har krydset den af, som er vist i figuren. 4 ud af 10 (41 %) af de medlemmer, der har alenearbejde, har ikke oplevet noget af det nævnte, mens de har arbejdet alene. 22 procent har oplevet at have stået alene med vanskelige beslutninger, og 19 procent svarer, at de har været alene om tunge løft/forflytninger, som man burde være to om. Derudover svarer 13 procent, at de har været utrygge, og 9 procent at de har været udsat for vold eller trusler. Én ud af fire (26 %) af medlemmerne med alenearbejde har oplevet at være i konfliktfyldte situationer. Sammenlignes medlemmer i Pædagogisk Sektor, som er ansat henholdsvis i en daginstitution, SFO eller på en skole med medlemmer, som er ansat i dagplejen, er der signifikant flere medlemmer i daginstitution, SFO eller på en skole, der svarer, at de har måttet vente længe med at skrive ble på børn.

9 Alenearbejde 9 Det gælder her for 22 procent af medlemmerne, mens det kun er 2 procent blandt medlemmer ansat i dagplejen, der svarer dette. Blandt ansatte i hjemmeplejen svarer 31 procent, at de har været alene om tunge løft/forflytninger, som man burde være to om. Det gælder 37 procent af medlemmerne ansat på plejehjem og plejecentre (figur ikke vist) 1. Af medlemmerne ansat i Social- og Sundhedssektoren eller på specialområdet svarer 2 ud af 10 (20 %), at de har måttet gå fra borgere, som havde brug for hjælp. Af samme gruppe har 15 procent svaret, at de har måttet vente længe med at skifte ble på borgere. 1 Forskellen er ikke statistisk signifikant

10 Alenearbejde 10 Figur 8 Har du inden for de seneste to år oplevet noget af følgende, mens du har arbejdet alene? Krydset med sektor (Kun Pædagogiske Sektor og Social- og Sundhedssektoren er vist). 60% 50% 40% 30% 5 20% 10% 0% 18% 14% 6% 4% 20% 3 15% 17% 18% 28% 3 4% Pædagogisk Sektor Social- og Sundhedssektoren Antal svar: Medlemmer, der har svaret, at de aldrig arbejder alene (jf. figur 1), har ikke fået spørgsmålet. De svarkategorier (jf. figur 7), som ikke er vist til alle medlemmer, er udeladt af figuren. Forskellen mellem de to sektorer i kategorien, Stået alene med arbejdsopgaver, som jeg ikke har følt mig klædt på til, er ikke statistisk sikker. Generelt svarer flere af medlemmerne i Pædagogisk Sektor, at de ikke har oplevet noget af det nævnte sammenlignet med medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. Halvdelen (51 %) af medlemmerne i Pædagogisk Sektor svarer dette, mens det kun gælder 3 ud af 10 (31 %) af medlemmerne ansat i Socialog Sundhedssektoren. Andelen fra Social- og Sundhedssektoren er også større i alle svarkategorierne. Eksempelvis har mere end 3 ud af 10 (32 %) af medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren været i konfliktfyldte situationer inden for de seneste to år. Det gælder til sammenligning kun for 2 ud af 10 (20 %) af medlemmerne i Pædagogisk Sektor.

11 Alenearbejde 11 Især medlemmerne ansat på specialområdet, i behandlingspsykiatrien eller socialpsykiatrien har oplevet, at stå alene med konfliktfyldte situationer. Det gælder næsten halvdelen (46 %) af medlemmerne inden for dette arbejdsområde (figur ikke vist). Derudover fremgår det også, at 18 procent af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren har været utrygge, og 14 procent har været udsat for vold eller trusler, mens de har arbejdet alene. Det gælder til sammenligning kun for henholdsvis 6 og 4 procent af medlemmerne fra Pædagogisk Sektor. Flere medlemmer beskriver i de afsluttende kommentarer konfliktfyldte situationer, som de har oplevet, når de har arbejdet alene: Konfliktfyldte situationer med forældre, hvor man alene må tage beslutning, om måden situationen skal løses på og hele tiden mærke efter og have sig selv med, hvad man synes er rimeligt eller ej.. Dagplejer Konflikter med unge som sommetider kan være ret voldsomme. Social- og sundhedsassistent ansat på specialområdet. Har oplevet demente, der kom i konflikt med hinanden. Social- og sundhedsassistent ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Meget demente borgere blandet med somatiske beboere. Dette giver konflikter. Det er svært at mandsopdække beboere, der er demente og går fra stedet. Social- og sundhedsassistent ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Flere medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren beskriver også, at de har været nødsaget til at foretager forflytninger, som de burde have været to til:

12 Alenearbejde 12 At der ikke bliver sat tid af til to mand til forflytning, så man må klare opgaven alene. Med fare for borgerens sikkerhed og min egen. Social- og sundhedshjælper ansat i hjemmeplejen Det er sjældent, at vi er personale nok til at være to om de tunge/svære løft. Selvom man skal være to om dem. Omsorgsmedhjælper ansat på specialområdet Har været nødsaget til at skifte en borger alene med loft lift, da min kollega stadig ikke havde mulighed for at komme og hjælpe med bleskift efter 2 timer. Det var i en aftenvagt, hvor man er alene på afdelingen og skal hjælpe hinanden, men da min kollegas afdeling er meget psykisk, kunne det ikke lade sig gøre, at hun kom og hjalp. Så måtte gøre det alene, da det ikke var værdigt for borgeren. Og borger havde bedt om at blive skiftet 3 timer forinden. Social- og sundhedshjælper ansat i hjemmeplejen Nogle medlemmer beskriver også, at de kan opleve trusler og føle sig utrygge: Jeg oplever trusler fra beboere Social- og sundhedshjælper ansat i socialpsykiatrien, bostøtte eller botilbud

13 Alenearbejde 13 Beboer i socialpsykiatrisk botilbud med behandlingsdomme for flere tilfælde af grov vold har en kniv liggende fremme på et sofabord, mens jeg besøger ham i hans lejlighed. Kniven ligger på bordet imellem os, mens han fortæller mig meget malende om sine tvangstanker gennem det seneste døgn forud, om at skære sin egen hals over foran mig. Han fortæller mig, at han ikke kan forstå, hvorfor han har den stærke tilskyndelse til at traumatisere mig ved at gøre det. Jeg enes med ham om, at jeg fjerner kniven, før vi snakker videre. Senere enes vi om, at han trænger til at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Vi tager sammen på hospitalet, hvor han indlægges på lukket afdeling. Social- og sundhedsassistent ansat i socialpsykiatrien, bostøtte eller botilbud Utryghed, sådan som møblerne er placeret, det giver mig ikke mulighed for at kunne komme ud af stuen, hvis personen bliver aggressiv eller lignende. Neurofysiologisk assistent ansat på et hospital/sygehus Borgere, der er udadreagerende og psykotiske. Social- og sundhedsassistent ansat i socialpsykiatrien

14 Alenearbejde 14 2 ud af 10 arbejder mere alene nu end for to år siden Figur 9 Arbejder du mere eller mindre alene nu end for to år siden? 8% 5% 19% Jeg arbejder mere alene Det er ca. det samme Jeg arbejder mindre alene Jeg arbejdede ikke på min arbejdsplads for to år siden Ved ikke 64% Antal svar: Medlemmer, der har svaret, at de aldrig arbejder alene (jf. figur 1), har ikke fået spørgsmålet. 2 ud af 10 (19 %) af de medlemmer, der har alenearbejde, svarer, at de arbejder mere alene nu, end de gjorde for to år siden. 64 procent svarer, at det er ca. det samme. 8 procent af medlemmerne arbejder mindre alene, og 5 procent svarer, at de ikke arbejdede på deres nuværende arbejdsplads for to år siden. Blandt medlemmer ansat inden for psykiatri- og specialområdet, ansat på plejehjem og plejecentrecentre samt medlemmer ansat på hospital/sygehus eller genoptræningstilbud arbejder hver fjerde (25 %, 28 % og 25 %) mere alene nu, end de gjorde for to år siden (figur ikke vist).

15 Alenearbejde 15 Over halvdelen arbejder mere alene på grund af besparelser Figur 10 Hvad er årsagen til, at du arbejder mere alene nu? Medlemmerne har kunnet sætte flere krydser 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Besparelser Arbejdet er blevet organiseret anderledes 45% 54% Jeg har fået andre arbejdstider Jeg har selv valgt det Jeg har ikke mulighed for at gå i legestue Andet, skriv gerne hvad: Ved ikke 6% 8% 14% Antal svar: 214 Kun medlemmer, der arbejder mere alene nu end for to år siden (jf. figur 9), har fået spørgsmålet. Over halvdelen (54 %) af de medlemmer, der arbejder mere alene nu, svarer, at det skyldes besparelser. 45 procent svarer, at årsagen er, at arbejdet er blevet organiseret anderledes. Derudover svarer 6 procent, at de har fået andre arbejdstider, og 8 procent svarer, at de selv har valgt det.

16 Alenearbejde 16 Halvdelen af medlemmerne savner samvær med kolleger, når de arbejder alene Figur 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg kan ikke udføre arbejdet af samme kvalitet, når jeg arbejder alene 10% % 4% Jeg savner mulighed for råd og vejledning fra min leder, når jeg arbejder alene 8% 20% 3 37% 5% Jeg er overvejende glad for at arbejde alene 27% 4 18% 1 Jeg savner samvær med kolleger, når jeg arbejder alene 16% 3 27% 2 Jeg savner hjælp og støtte fra kolleger, når jeg arbejder alene 1 25% 3 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Medlemmer, der har svaret, at de aldrig arbejder alene (jf. figur 1), har ikke fået spørgsmålet. En fjerdedel (23 %) af de medlemmer, der har alenearbejde, er helt eller delvist enige i, at de ikke kan udføre deres arbejde med samme kvalitet, når de arbejder alene. Halvdelen (49 %) er helt uenige, og en fjerdedel (23 %) er delvist uenige i udsagnet. Næsten 4 ud af 10 (37 %) er helt uenige i, at de savner mulighed for råd og vejledning fra deres leder, når de arbejder alene. 3 ud af 10 (31 %) er delvist uenige, 2 ud af 10 (20 %) er delvist enige, og knap 1 ud af 10 (8 %) er helt enige i, at de savner mulighed for råd og vejledning fra deres leder, når de arbejder alene. Knap 7 ud af 10 (68 %) er helt eller delvist enige i, at de overvejende er glade for at arbejde alene. 27 procent er helt enige, mens 41 procent er delvist enige. 2 ud af 10 (18 %) er delvist uenige, og 1 ud af 10 (11 %) er helt uenige i udsagnet. Det er i høj grad de medlemmer, der ofte arbejder alene, som også er glade for at arbejde alene. Blandt medlemmer, der arbejder alene én gang om ugen eller mere, er 9 ud af 10 (87 %) helt eller delvist enige i, at de overvejende er glade for at arbejde alene. 34 procent er helt enige, mens 43 procent er delvist enige (figur ikke vist). Det er især medlemmerne i hjemmeplejen og i dagplejen, der er glade for at arbejde alene. 38 procent af medlemmerne i hjemmeplejen og 45 procent af medlemmerne i dagplejen er helt enige i, at de overvejende er glade for at arbejde alene. Det gælder til sammenligning kun for 17 procent af medlemmerne ansat på specialområdet eller i behandlingspsykiatrien, 14 procent af medlemmer ansat i daginstitution eller på en SFO og 16 procent af de medlemmer, som er ansat på plejehjem eller plejecenter.

17 Alenearbejde 17 Næsten halvdelen (48 %) af medlemmerne svarer, at de er helt eller delvist enige i, at de savner samvær med deres kolleger, når de arbejder alene. 16 procent er helt enige, og 32 procent er delvist enige. Den anden halvdel (49 %) er helt eller delvist uenige i udsagnet. 27 procent er delvist uenige, mens 22 procent er helt uenige. Én ud af fire (25 %) af medlemmerne svarer, at de er delvist enige i, at de savner hjælp og støtte fra kolleger, når de arbejder alene, og 11 procent er helt enige i udsagnet. 6 ud af 10 (60 %) af medlemmerne er helt eller delvist uenige i, at de savner hjælp og støtte fra kolleger. 29 procent er helt uenige, og 31 procent er delvist uenige. To tredjedele arbejder alene på alle eller næsten alle deres nattevagter Figur 12 På hvor mange af dine nattevagter arbejder du alene? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Alle/næsten alle 66% Mere end halvdelen Ca. halvdelen Mindre end halvdelen 5% Ingen/næsten ingen 24% Ved ikke Antal svar: 88 Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har alenearbejde, samt har fast natarbejde eller skiftende arbejdstider med natarbejde. To tredjedele af de medlemmer, der nogle gange arbejder om natten, svarer, at de arbejder alene på alle eller næsten alle deres nattevagter. 2 procent svarer Mere end halvdelen, 2 procent svarer Ca. halvdelen, og 5 procent svarer Mindre end halvdelen. En fjerdedel (24 %) svarer, at de arbejder alene på ingen eller næsten ingen af deres nattevagter. Bemærk, at kun 88 medlemmer har besvaret spørgsmålet.

18 Alenearbejde 18 Plejehjem: 44 procent svarer, at der altid kun er én person på vagt om natten på deres afdeling Figur 13 Hvor ofte er der kun én person på vagt om natten på din afdeling? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Altid 44% De fleste gange Ca. halvdelen af gangene Sjældent 4% Aldrig 38% Ved ikke/ikke relevant 10% Antal svar: 505 Kun medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, som er ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter, har fået spørgsmålet. Af de medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, som er ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter, svarer 44 procent, at der altid kun er én person på vagt om natten på deres afdeling. 3 procent svarer De fleste gange. 1 procent svarer Ca. halvdelen af gangene, og 4 procent svarer Sjældent. 38 procent svarer, at der aldrig, kun er én person på vagt om natten på deres afdeling, og 10 procent ved det ikke.

19 Alenearbejde 19 Figur 14 Hvor ofte var der kun én person på vagt om natten på din afdeling for to år siden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Altid 34% De fleste gange Ca. halvdelen af gangene Sjældent 8% Aldrig 38% Ved ikke 16% Antal svar: 504 Kun medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, som er ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter, har fået spørgsmålet. Af de medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, som er ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter, svarer 34 procent, at der altid kun var én person på vagt om natten på deres afdeling for to år siden. 3 procent svarer De fleste gange, 1 procent svarer Ca. halvdelen af gangene, og 8 procent svarer Sjældent. 38 procent svarer, at der aldrig kun var én person på vagt om natten på deres arbejdsplads for to år siden, og 16 procent ved det ikke. Sammenlignes med figur 13 tyder det altså på, at medlemmerne oplever, at det i dag er oftere, at der kun er én person på vagt om natten på deres afdeling. 44 procent svarer, at der i dag altid kun er én person på vagt om natten, mens 34 procent svarer, at det var sådan for to år siden.

20 Alenearbejde 20 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. oktober til 2. november Der blev udsendt én påmindelse i perioden. Indsamlingsmetode Spørgeskemaet er udsendt via til FOAs medlemspanel. Målgruppen erhvervsaktive medlemmer i medlemspanelet deltog i den del af undersøgelsen, som omtales i dette notat. Antal besvarelser og svarprocent Spørgeskemaet blev sendt til medlemmer. 175 mailadresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer besvarede spørgeskemaet fuldt ud, og 93 afgav nogen svar. Det giver en svarprocent på 56. Vægtning af data Der er anvendt vægte for sektorer i notatet.

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere