maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2"

Transkript

1 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare malerbranchen i et tæt sam - ar bejde mellem svendesiden og mestersiden. Vi har en løbende og konstruktiv dialog med Københavns Malerlaug. Den dialog vil vi fortsætte og forstærke. Svende og firmaer har en fælles interesse i at sikre det organiserede malerfag og vores fælles overenskomst. Det skal være et kvalitetsstempel at være et organiseret firma i Kø ben - havns Malerlaug med organiserede medarbejdere, der ud over at le - vere fagligt og håndværksmæssigt malerarbejde til kunderne også er et udtryk for, at her følges reglerne, vi er kernen i den danske model. At mester og svende i et sådant firma kan sige: Vi er et 100 % firma! Og vi vil gerne skilte med det! Københavns Malerlaug og Maler - nes fagforening er enige om, at så - dan bør det være. Det er sådan i stadig flere firmaer, og vi arbejder for, at vi i samarbejdet med Københavns Malerlaug men også gerne med Dansk Byggeri kan fremhæve dette som en standard. Vel vidende, at de daglige tvister, vi helt naturligt har, om for eksempel løn og akkorder, er en del af denne aktive model. Dette billede vil vi synliggøre. Malernes fagforening Storkøbenhavn

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: 3700 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 23. juni 2008 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 19. september 2008 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Laval-afgørelsen Vend bøtten Organizere i træningstøjet Tag godt imod østarbejderne Organisering Fagbevægelsen redder polsk arbejders hus Kursus for unge tillidsrepræsentanter Bod på for manglende skur Afdelingen gratulerer års medlemskab af fagforeningen Nyt design for malerneshus.dk Nicaraguansk kulturaften DHL-stafetten Arbejdspladsliste Lønstatistik Ledighedsstatistik Blokadeliste Klubliste Festlig udstubling for Steen Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Juli 2008 nr. 2 maler nyt Gitte er organizer Side 8»100 % firma«et billede vi vil synliggøre Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare malerbranchen i et tæt sam - ar bejde mellem svendesiden og mestersiden. Vi har en løbende og konstruktiv dialog med Københavns Malerlaug. Den dialog vil vi fortsætte og forstærke. Svende og firmaer har en fælles interesse i at sikre det organiserede malerfag og vores fælles overenskomst. Det skal være et kvalitetsstempel at være et organiseret firma i Kø ben - havns Malerlaug, med organiserede medarbejdere, der ud over at levere fagligt og håndværksmæssigt malerarbejde til kunderne også er et udtryk for, at her følges reglerne, vi er kernen i den danske model. At mester og svende i et sådant firma kan sige: Vi er et 100 % firma! Og vi vil gerne skilte med det! Københavns Malerlaug og Maler - nes fagforening er enige om, at sådan bør det være. Det er sådan i stadig flere firmaer, og vi arbejder for, at vi i samarbejdet med Københavns Malerlaug men også gerne med Dansk Byggeri kan fremhæve dette som en standard. Vel vidende, at de daglige tvister, vi helt naturligt har, om for eksempel løn og akkorder, er en del af denne aktive model. Dette billede vil vi synliggøre. Malernes fagforening Storkøbenhavn Forsiden Gitte Andersen er organizer i malerfirmaet Torben Madsen, hvor alle svende og lærlinge er organiserede.

3 Laval-afgørelsen: Særligt tilpassede overenskomster for udenlandske firmaer Arkivfoto: Harry Nielsen Malernes fagforening Storkøbenhavn vil i samarbejde med de øvrige byggefag fortsætte kampen for at overenskomstdække udenlandske firmaer, der udfører bygningsarbejde i Storkøbenhan EU-domstolen afsagde den 18.december 2007 dom i Laval-sagen. Dommen var et direkte indgreb i den svenske fagbevægelses konfliktret og har skabt stor uro i hele den europæiske fagbevæ - gelse. Dommen var også ifølge irske fagforeninger medvirkende årsag til det irske nej til Lissabon-traktaten. I Danmark har dommen blandt andet medført, at fagforeningens arbejde med at overenskomstdække udenlandske firmaer i det forløbne halve år har været præget af stor usikkerhed. Det udvalg, der har arbejdet med at tilpasse Laval-dommen til danske overenskomster, har nu offentliggjort sin betænkning. Den fastslår, at de krav, fagforeningerne stiller over for udenlandske firmaer, ikke kan være helt de samme, som de krav der stilles over for danske virksomheder, hvis fagforeningerne vil undgå at få underkendt en sympatikonflikt af EU-domstolen, som det skete i Laval- dommen. Fortsat mulighed for at konflikte sig til overenskomster Dermed har EU-retten tvunget et indgreb igennem over for den danske model. Dog er der med den tilpasning udvalget nu foreslår tilsyneladende grundlag for at konflikte for de væsentligste dele af danske overenskomster. Men udvalgets betænkning har ikke fjernet frygten for, at EU kan påføre det danske arbejdsmarked ulige vilkår. Tværtimod er det nærliggende at forudse, at for eksempel kommende dom - stolsafgørelser i EU vil kræve nye tilpasninger i den danske model. Regeringen er passiv Det er regeringens passivitet over for EU-systemet, der nu medfører, at der skal tages særlige hensyn i forbindelse med overenskomstkrav og mulig konflikt over for udenlandske virksomheder. Det er ikke tilfredsstillende for fag - for eningen og i øvrigt også i modstrid med regeringens hidtidige erklærede politik. Regeringen bør derfor gøre det klart over for EU, at Danmark ikke anerkender indgreb i den danske model. Det kan for eksempel ske i form af en tilføjelse til Lissabon-traktaten, hvor EU fastslår den danske models suverænitet, som blandt andet Svend Auken fra Socialdemokratiet, SF og Enheds listen har været inde på. Fagforeningen vil nu i fuldt om fang i samarbejde med de øvrige byggefag søge at fortsætte arbejdet med at overenskomstdække udenlandske firmaer, der udfører bygningsarbejde i Stor kø - benhavn. Vi vil følge de retningslinjer, udvalget i sin betænkning anviser, med det formål at undgå, at EU s indgreb i den danske model medfører B-overenskomster for vores udenlandske kolleger. maler nyt 3

4 TEMA TEKST: ALLAN HØYER Vend bøtten Susanne har været frikøbt siden januar for at støtte medlemshvervningen Vi skal have vendt bøtten. Medlemmer skal indse, at fagforeningen ikke er de folk, der sidder på kontorerne på Lygten. Fagforeningen er medlemmerne selv, og de skal indse, at fagforeningen ikke er stærkere, end dét, de gør fagforeningen til. Er vi aktive, står vi stærkere, og så kan vi mere, siger Susanne Rasmussen, til daglig klubformand i Pihl og Søn. men siden januar frikøbt til Apol lo - projektet, et medlemshvervningsprojekt Malerforbundet har sat i værk over hele landet, og som gerne skulle resultere i flere medlemmer. Men ifølge Susanne drejer det sig om mere end blot medlemshvervning. Tidligere har fagforeningerne måske hvilet lidt for tungt på laurbærbladene, da medlemmerne af tradition kom af sig selv, fordi alle nu engang var medlem af en fagforening. Sådan er det bare ikke mere. Jeg har en teori om, at hvis vi ikke står sammen nu, så er malerfaget forsvundet om få år. Hvorfor skulle firmaerne ansætte en lærling, hvis de kan hyre en maler fra Litauen eller Polen, der laver alt til en mikroskopisk løn. Når vi taler om at styrke fagforeningen, drejer det sig også om at bevare faget, den faglige stolthed, og vores uddannelse. Det er nu det gælder, siger Susanne, Styrk klubberne Siden den 21. januar har Susanne være frikøbt til at tage på arbejdspladsbesøg og som klubformand gennem mange år i eet af landets største malerfirmaer, har Susanne den fordel, når hun kommer rundt på arbejdspladsbesøg, at hun kender rigtig mange malere rundt på de københavnske byggepladser. Som medlemshverver har Susanne kontaktet klubformændene og talt 4 maler nyt

5 ORGANISERING Det er vigtigt, at fagforeningen er synlig ude på pladserne, siger Susanne. organisering med dem. Der er blevet valgt ti organizere i klubberne til at forestå medlemshvervning - og til at sprede budskabet om hvor vigtigt, det er, at medlemmer støtter op om deres fag og deres egen fagforening. Og så har Susanne ellers været i gang med arbejdspladsbesøgene - dels i Københavns seks største malerfirmaer, dels på helt tilfældige arbejdspladser og dels på arbejdspladsbesøg på baggrund af tip om illegal arbejdskraft. På fem måneder har Susanne sammen med Rasmus, Gert og Michelle i afdelingen tegnet 48 nye medlemmer og besøgt 117 forskellige virksomheder. Nogle steder er alle organiserede, men det gør ikke besøget dårligere. Det er vigtigt at fagforeningen er synlig ude på pladserne. Og så har vi fået tegnet en del tiltrædelsesoverenskomster, så folkene får ordentlige vilkår i firmaerne og fået varslet nogle blokader, fortæller Susanne. På besøg Når Susanne bestemmer sig for et virksomhedsbesøg, sammenligner hun i første omgang antallet af ansatte malere med antallet af medlemmer i firmaet. Og så tager hun af sted ud til byggepladserne, som hun har fået udpeget af klubfolkene. Når jeg står uden for byggepladsen, ringer jeg til mester og fortæller ham, at nu går jeg ind på byggepladsen. Kun en enkelt gang, har jeg oplevet, at en mester har sagt, at jeg ikke måtte gå ind. Det havde han ganske vist ingen Når jeg står uden for byggepladsen, ringer jeg til mester og fortæller ham, at nu går jeg ind på byggepladsen bemyndigelse til, men man skal vælge sine kampe med omhu. Så jeg sendte en stafet ind på byggepladsen og fik svendene til at komme ud til mig i stedet, fortæller Susanne, der undgik konfrontationen tidligt i forløbet for ikke at have et rygte kørende om, at hun ikke respekterede noget som helst. Inde på byggepladsen går jeg så først til byggeledelsen, præsenterer mig og forhører mig om, hvor malerne ar - bejder. Og så finder jeg ud af, hvem der går der, og måske er jeg så heldig, at jeg kender nogle af dem. Og så snakker vi ellers om løst og fast. Jeg er ikke kommet for at kontrollere dem. Uden at være formanende kommer vi så på et tidspunkt også til at tale om medlemskab af fagforeningen. Om de er medlemmer og hvorfor ikke. Og uden at pege fingre og uden at fordømme, argumenterer jeg for et med lem - skab, så jeg i de fleste tilfælde får en indmeldelse med, inden jeg går, fortæller Susanne, hvad enten folkene nu har været uorganiserede, kristne eller fra det faglige hus. Er kollegerne uorganiserede, fordi de er blevet slettet, og de regner med at have en megagæld i fagforenin gen, fortæller jeg dem, at det er kikset og ærgerligt, men at gælden er slettet, og de kan starte forfra og få en ny chance uden de i øvrigt skal lytte til mine moralprædikener. Lidt hårdt Mødet med polske og litauiske kolleger kan godt være lidt barsk. Jeg har mødt folk, der arbejder illegalt på kummerlige vilkår. De flygter fra os, som kom vi fra politiet. Og man skal lige vænne sig til, hvordan de springer op af kældre og træder søm op gennem foden for at flygte i bilerne. På den type pladser kan man også komme ud for at byggele - derne bliver ubehagelige, når deres ulovligheder er blevet afsløret. Jeg har oplevet nærmest at blive taget i kraven og blive smidt ud af pladsen, fortæller Susanne. Men det er minimalt, hvad jeg har oplevet af den slags, og jeg synes det har været fedt at komme ud på pladserne. Den 18. juli stopper Susanne for at tage på ferie og vende tilbage til sit arbejde i Pihl og søn. I Malernes Fag - forening Storkøbenhavn vil man fortsætte arbejdspladsbesøgene men på lavere blus. Spørgsmålet er om forbundet har økonomi til at fortsætte medlemshvervningen. Om Forbundet har råd. Og om Forbundet har råd til at lade være, konkluderer Susanne efter hun for længst har brugt de 84 dage Forbundet havde bevilget og indtil flere københavnske tillægsbevillinger. maler nyt 5

6 TEMA Organizere i træningstøjet Ti nyvalgte organizere fik skærpet argumenterne på Træningsdag i fagforeningen. Dagen, hvor Bent Avnsø fra Møllmann fandt ud af, at 20 procent af hans kolleger var uorganiserede Efter 23 års ansættelse i Møllmann - heraf år som klubformand fik Bent Avnsø sig en solid overraskelse, da han på Træningsdagen for organizere blev orienteret om, at ti ud af de cirka 50 maler-kolleger i firmaet ikke var organiserede. I de seneste år har vi satset på sikkerheden, og nu, hvor der er styr på sikkerheden, må vi ud på pladserne et par gange om måneden og organisere kollegerne, siger Bent Avnsø, der personligt intet har imod, at malerne er medlemmer af Kristelig fagforening eller en anden kirkelig organisation. Bare de også er medlem på Lygten, som er fagforeningen, der repræsenterer malerne, siger Bent Avnsø, der tidligere blot var klubformand i Møllmann, og nu også er blevet officiel organizer. Er kollegerne til gengæld kun medlem af de kristelige, det faglige hus eller er uorganiserede, og står de fast på beslutningen om ikke at være medlem af Malernes Fagforening, konstaterer Bent: Fint, så kan vi desværre ikke arbejde sammen. Og den beslutning meddeler Bent i firmaet, der jo ikke længere må fjerne de uorganiserede. Hos Møllmann bliver klubkontingentet trukket hos samtlige malere pr. automatik, for alle er medlem af værkstedsklubben, selv om de ikke er medlem af fagforeningen. Det handler ikke kun om at argumentere med de uorganiserede. Det er også vig tigt at synliggøre fagforeningen, mener Bent Avnsø. Klubben har ikke noget med fagforeningen at gøre, fortæller Bent med et glimt i øjet. For værkstedsklubben tager sig alene af det faglige arbejde i firmaet. Og det er en væsentlig distinktion, fastslår Bent, der på træningsdagen for organizere fandt frem til, at værkstedsklubben hos Møllmann fremover skal bruge mere tid Det er sjældent at få en klubformand for en anden værkstedsklub på besøg og flere midler på at tage rundt på pladserne og få snakket med folkene, som det sker hos Pihl og Søn og Robert Rasmussen, så værkstedsklubben lige - som fagforeningen bliver mere synlig og kommer tættere på medlemmerne. I træning På træningsdagen var de nye organi - zere ude på forskellige arbejdspladser to og to. Veludstyret med flyers, materialer og ammunition i form af argumenter. Og alle blev godt modtaget. Bent kom ud i et firma, hvor alle var organiserede og forholdene i øvrigt var i orden. Men vi kommer ikke kun ud for at organisere. Vi havde en god snak. Det er sjældent at få en klubformand for en anden værkstedsklub på besøg, fortæller Bent, der selv havde udbytte af en god dialog. Vi kommer jo ikke kun for at argumentere med de uorganiserede. Det er også vig tigt at synliggøre fagforeningen og starte nogle debatter, der kan lagre sig. Samtidig leder vi efter de folk, som kollegerne lytter til, for at finde nye tillidsfolk og organizere, fortæller Bent. For man kan måske nok med gruppepres tvinge folk til at blive medlemmer af fagforeningen, hvis man på en arbejdsplads er enige om at læne sig op ad de uorganiserede, men så er de også ude af fagforeningen den dag, de skifter arbejde. Har man derimod overtalt dem med argumenter og forklaret, 6 maler nyt

7 ORGANISERING Kommer medlemmerne ikke, hvor vi er, må vi komme til dem, siger Bent Avnsø og Rasmus Gunnarson. hvad sagen drejer sig om, har man medlemmer på sigt. Derfor er det heller ikke så vigtigt, at få de uorganiserede medlemmer indmeldt med det vuns. De må hellere komme efter 14 dage eller en måned og melde sig ind, når argumenterne har lagret sig, og de har forstået, hvorfor det er vigtigt, at bakke op om deres fagforening. Generationsskifte Det er først og fremmest de unge, der udgør en udfordring for organizerne. Måske fordi de aldrig har fået en or - dentlig forklaring på ideen i at være medlem af en fagforening. En detalje, som jeg i øvrigt tror, gør det lettere at overbevise de unge om at blive medlemmer af fagforeningen, er, at de nu bliver mødt af nogle yngre mennesker, hvis de bevæger sig ind på Lygten. Yngre mennesker, der i højere grad taler de unges sprog. For selv om det er de unge, der først og fremmest udgør en udfordring, er der også unge, der er parat til at være aktive i det faglige arbejde, hvis vi giver os tid til at finde dem, skubber på og giver plads, siger Bent. Og så skal vi have styrket samarbejdet mellem folkene ude i klubberne, der jo er fagforeningens forlængede arm og en integreret del af fagforeningerne og folkene inde på Lygten, siger Rasmus Gunnarson, der som næstformand i fagforeningen vil arbejde sammen med Bent, når han går i gang med sine arbejdspladsbesøg i Møllmann. For klubberne har også behov for at synliggøre sig. I dag er det ikke tilstrækkeligt at sætte sig i et hjørne og være fornærmet over at medlemmerne ikke dukker op. Kommer medlemmerne ikke, hvor vi er, må vi komme ud til dem, forklarer Rasmus. Sikkerhedssko På træningsdagens arbejdspladsbesøg mødte Bent en lærling uden sikkerhedssko. Bent opfordrede hende til at ringe til mester, så hun kunne få et par sko og i fald hun ikke turde, ville han godt ringe for hende. Pigen turde godt ringe og blev da - gens gode eksempel på, at i stedet for at fagforeningen ringer og stiller krav, er hun selv og/eller kollegaen gået aktivt ind i løsningen af et problem på arbejdspladsen. Og eksemplet med et par sikkerhedssko viser, at man sammen og ved at være aktiv og støtte hinanden kan opnå små fremskridt og små faglige sejre i dagligdagen. maler nyt 7

8 TEMA Tag godt imod øst-arbejderne Det var Gitte, der fik tjansen som organizer, fordi hun allerede havde hvervet medlemmer i adskillige år I malerfirmaet Torben Madsen DSJ er alle godt 35 svende og lærlinge organiserede. Blandt andet fordi de i værkstedsklubben har valgt 39-årige Gitte Andersen som organizer. Valget faldt på Gitte, fordi hun har erfaring med medlemshvervning. Gitte har været organizer, længe in - den organizeren blev genopfundet på de danske arbejdspladser. I dag er der svende, der ikke har det mindste problem med at arbejde sammen med en kollega, der er uorganiseret. De mener, at medlemskabet af en fagforening er en privatsag. Men det er vigtigt, at svendene er organiserede, for ellers er der ingen fag- Så længe svende og lærlinge holder sammen, får de uorganiserede hverken fodfæste, indflydelse eller flertal forening om fem til ti år. Så har vi slet ingen rettigheder, siger Gitte. Vi kan hurtigt få afmonteret alt det, der historisk er bygget op inden vor tid, som eksempelvis ordnede skurforhold, en arbejdsuge på 37 timer, lørdagsfri og et sikkert arbejdsmiljø. Gitte er suppleant til værkstedsklubbens bestyrelse og blev foreslået som organizer af Malernes Fagforening Storkøbenhavn, efter at Gitte havde fortalt om sit arbejde med polakkerne i malerfirmaet Torben Madsen. Malerfirmaet Torben Madsen er kendt som et akkordfirma så skal man have akkordoverskuddet udbetalt, skal man også være medlem af fagforeningen. Og i Torben Madsen holder kollegerne fast på, at alle er organise rede. Ingen vil arbejde sammen med uorganiserede men de uorganiserede kan godt få hjælp til at finde ind til fagforeningen. Ellers må de finde sig en anden arbejdsplads. Så længe svende og lærlinge holder sammen, får de uorganiserede hverken fodfæste, indflydelse eller flertal og den holdning gør det til et overkommeligt job at være organizer hos Torben Madsen. Men Gittes rolle som organizer be - gyndte allerede hos Pihl og søn, hvor Gitte arbejdede tidligere. Pihl og Søn var så stort et firma, at det kunne ske, at man stødte ind i uorganiserede kolleger. Og her lykkedes det Gitte at få fire meldt i fagforening. Blandt andet havde jeg arbejdet sammen med en ung gut, der lige in - den en akkordudbetaling ganske uopfordret fortalte mig, at han ikke var Det er vigtigt, at svendene er organiserede, for ellers er der ingen fagforening om fem til ti år, konstaterer Gitte. 8 maler nyt

9 ORGANISERING Gitte var sammen med ni øvrige organizere fra klubberne på endagskursus med praktiske opgaver. medlem af fagforeningen. Så måtte jeg jo fortælle ham, at så fik han heller ikke del i akkordoverskuddet. Det tyggede han så lidt på, og så meldte han sig ind, fortæller Gitte. Udvidet service Gitte har så også taget aktivt del i at få meldt de polske malere i fagforening, hvad enten de har været ansat eller indlejet i Torben Madsen. Men ud over at få polakkerne meldt i fagforening og præsenteret dem for værkstedsklubben, har hun også hjulpet dem med at løse dagligdags problemer: Jeg har forklaret dem, hvordan man arbejder i Danmark, (det er anderledes end i Polen), tjekket deres boligforhold og husleje og sørget for, at firmaet hjalp dem med skat og nye skattekort, fortæller Gitte, der også er taget med polak kerne i banken, har hjulpet til, når de skulle have banklån og inviteret dem hjem på middag. Og polakkerne har ikke været afvi - sende, men har set ideen i at være medlem af en fagforening og deltage i fællesskabet. Selv om forholdene er i orden hos Torben Madsen, så polakkerne ikke har problemer med at få deres løn og de får, hvad de skal have, er det jo ikke sikkert, at forholdene også er i orden på den næste arbejdsplads, de bliver an - sat. Så de har fuld forståelse for, at det er godt at kunne hente hjælp i deres fagforening. Men i forhold til A-kassen oplever polakkerne ikke, at de har samme rettigheder som danskerne, fortæller Gitte, der også har forsøgt at lære polakkerne lidt dansk. Chlopaki er det polske ord for drenge. Og når Gitte kaldte Chlopaki samledes de omkring hende, og hun kunne vise dem, hvad de skulle gøre. Og hver dag gentog jeg så forskellige ord så som opgang og stige, så de til sidst kunne lidt dansk. For mig er det vigtigt, at man behandler hinanden ordentligt. Lige meget om man er dansker eller polak. Det er mit udgangspunkt. Og det kan godt være, jeg har brugt lidt tid på det, men firmaet har også fået nogle medarbejdere, de nu kan sende ud på job alene. Så malerfirmaet har rent faktisk haft glæde af et stykke udvidet organisationsarbejde, og har da også både bakket mig op, samtidig med at jeg har fået en stor bonus undervejs, fordi jeg havde lavet et godt stykke arbejde, fortæller Gitte. maler nyt 9

10 Organisering Har det noget med de der polakker, tyskere, ungarere, rumænere, svenskere at gøre? JA og NEJ Nej, fordi det grundlæggende har noget at gøre med, at vi trods uenigheder om overenskomstspørgsmål, politik m.m. må lægge vægt på, at vi som malersvende i et stolt og unikt fag står over for udfordringer i et arbejdsmarked i forandring. Det bør få os til at tænke over, hvorfor vi har en Malernes Fag for - ening, og hvordan vi har opnået de arbejds og levevilkår, vi oplever i dag som malere. Vi ved jo dybest set godt, at de goder, vi har i dag, har vi på baggrund af vores forældres, bedsteforældres og oldeforældres indsats. En indsats, der kom sig af, at de levede og blev betragtet som andenrangs borgere. Jamen sådan er det jo ikke mere Nej. Men vi har som fag ikke en lang tidshorisont at løbe på, før vi bliver stillet over for de samme problemer. Værd at tænke over Kristelig Fagbevægelse lider massive økonomiske tab. A-kassen fik i 2007 et underskud på 12 millioner kroner. I deres kommercielle selskaber indkasserede Kristelig Fagbevægelse et samlet tab på 77 millioner kroner. Egenkapitalen i krifa Holding A/S er tabt og præsterer nu et minus på 40,6 mill.kr. Der tilføres nu 60 millioner kroner fra Kristelig Fagforening til Krifa Holding A/S som aktiekapital. Det vil sige, at man risikerer over halvdelen af fagforeningens egenkapital på 115 millioner kroner. Herudover har Kristelig Fagforening måttet garantere långiverne, at den vil sikre penge til den daglige drift. Læg hertil, at man ingen faglige aktiviteter har og ikke har nogen overenskomst på malerområdet. Det er da værd at tænke over De firmaer (læs: Københavns Maler - laug), som har set, at deres eksistensgrundlag er ved at forsvinde på grund af ulige konkurrence, er jo tæt på at se det samme, som vi ser og har set længe. ER VI BLEVET KÆRESTER? Nej, men vi har nået en fælles forståelse af, at vi ikke kan konkurrere mod en, der ikke vil acceptere reglerne i vo - res skolegård, altså den danske model. Men vi kan jo ikke tvinge folk ind i malernes fagforening. NEJ og tak for det. Fakta er jo, at der aldrig har været en eksklusivaftale i malerfaget. Men vi kan alle være med til at påvirke og argumentere over for vores kolleger. Organiseringsgruppe i fagforeningen Vi har valgt at lave en organiseringsgruppe i Malernes Fagforening, der ud over at være synlige på pladserne og skaffe nye medlemmer også har til opgave at styrke værkstedsklubberne og finde unge til at løfte tillidsmands - op gaverne ude i virksomhederne. Vi vil gerne være en aktiv med spiller i denne proces, der har som mål at man ude i firmaerne er aktive med hensyn til at forsvare og videreudvikle vores fag, hvad angår ud - dan nelse, arbejdsmiljø, løn med mere. Denne proces er startet og vil blive yderligere styrket, så vi bliver en fagforening, der er mere organiserende med hensyn til klubber og arbejdspladser, og en fagforening, hvor vi får svendene til at påtage sig en del af ansvaret for vores fælles fremtid. Fagforeningen vil selvfølgelig stadig yde den nødvendige service med faglig sagsbehandling, rådgivning med mere, men kursen er lagt, og vi tror og håber, at vi sammen med jer kan komme til - bage til det, det drejer sig om, nemlig en fagforening, der er aktiv og organiserende på grund af aktive medlemmer. Alle kan selvfølgelig ikke være tillidsmænd, men vi kan alle bidrage til, at der forsat er nogle, der vil gøre en indsats på fællesskabets vegne via opbakning og sammenhold. Rasmus Gunnarson. 10 maler nyt

11 Fagbevægelsen redder polsk arbejders hus Med et omfattende forlig har byggefagene i Danmark omsat den internationale solidaritet i praksis og befriet polsk arbejder fra krav fra en tidligere arbejdsgiver. Arbejdsretten har samtidig givet arbejdsgiveren en bod på kroner Jerzy Kisier og hans familie kan nu blive boende i deres hus. Af Torben Kragh, Fagbladet 3F Kampen for lige vilkår for dansk og udenlandsk arbejdskraft har fået et ordentligt løft i kraft af det forlig, som forbundet Træ-Industri-Byg har ind - gået, og en dom, som Arbejdsretten har afsagt begge i dagene lige op til 1. maj-festlighedernes paroler om international solidaritet. Og forliget er lige bestemt udtryk for netop international solidaritet, idet vi med forliget har stoppet forfølgelsen af en polsk bygningsarbejder og sikrer, at han og hans familie kan blive boende i deres hus, som arbejdsgiveren ellers har prøvet at gøre udlæg i, siger Peter Hougaard, gruppeformand i TIB s bygningsgruppe. Begge sager drejer sig om det polske byggefirma Gal-Met, der har virket i det storkøbenhavnske område i halvandet år. Firmaet har ikke bare underbetalt sine polske ansatte, men også i minimum et tilfælde gennem domstolen i Polen fået medhold i, at en tidligere ansat skulle tilbagebetale, hvad han havde fået tilkendt i efterbetaling ved et mæglingsmøde i Danmark. Forliget omfatter i alt tre sager med deltagelse af udover TIB også 3F og malerne alle vedrørende Gal-Mets virke på Dortheavej i det københavnske nordvestkvarter sidste år. Det vigtigste i forliget er, at vi har forpurret Gal-Mets fortsatte bestræbelser på at få den tidligere medarbejder til at betale i alt kroner tilbage, siger Peter Hougaard Det er en torn i øjet på hele det fagretlige system, hvis dets afgørelser ikke respekteres. Derfor har det været alt - afgørende, at vi har kunnet lave en aftale, som indebærer, at Gal-Met opgiver kravet mod den tidligere medarbejder Jerzy Kisier. Vi er meget tilfredse med resultatet, siger Peter Hougaard. Forlig på kroner Jerzy Kisier fik ved et mæglingsmøde sidste forår tilkendt efterbetaling på kroner som følge af manglende løn i forhold til den danske overenskomst, som Gal-Met var omfattet af. Den polske arbejder fik ganske vist pengene udbetalt, men siden har Gal-Met fået en polsk retskendelse på, at han skulle betale pengene tilbage. Da han ikke gjorde det, fik firmaet gennem en ny dom mulighed for at gøre udlæg i familiens beskedne hus. Forliget indebærer derudover, at Gal- Met betaler kroner for at af - slutte de tre faglige sager, der handler om brud på overenskomsten med hensyn til løn, pensionsindbetaling og kost- og logi-bestemmelser. Kvart million i bod Stort set samtidig med, at de kroner er indbetalt til TIB, idømte Ar - bejdsretten Gal-Met en bod på en kvart million kroner. Boden idømmes, fordi Gal-Met ifølge Arbejdsretten begik overenskomstbrud ved at anlægge sag i Po - len mod Jerzy Kisier og to andre tidli gere medarbejdere. Boden svarer no gen - lunde til det samlede beløb, som Gal- Met har prøvet at få de tidligere medarbejdere til at betale tilbage. Arbejdsretten mener, det er et klart og groft brud på overenskomsten, at en virksomhed rejser krav om tilbagebetaling af beløb, som virksomheden er blevet pålagt ved en fagretlig behandling. Retten anser det for en skærpende om - stændighed, hvis virksomheden følger krav op ved at lægge sag an og opnå dom for kravet, og dette gælder uanset lovgivningen i det land, hvor retsforfølgelsen sker. Arbejdsretten slår fast, at det kan udløse yderligere bod, hvis Gal-Met rent faktisk opnår hel eller delvis tilbagebetaling. Bo Rosschou, formand i Malernes Fagforening, hvor de polske bygningsarbejdere var medlemmer, er meget tilfreds. Bedre optakt til 1. maj kunne man næsten ikke ønske sig. Det har været en lang og sej kamp, men nu er det slået fast, at byretten i Olsztyn eller et andet sted ikke kan løbe om hjørner med det fagretlige system i Danmark. Det glæder mig, at Arbejdsretten slår fast, at vores retssystem ikke skal underkendes af polske domstole, siger Bo Rosschou. maler nyt 11

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag:

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3 Juli 2011 nr. 3 Folketingsvalget Tryghed, job og efterløn Det er vigtige emner for malerne. Partiernes holdning til de tre spørgsmål vil for mange afgøre, hvor krydset bliver sat. Tryghed er, at kunne

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12

maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12 maler nyt Januar 2007 nr. 1 Jubilæumsfesten Se side 12 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag:

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34.

Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34. Oktober 2011 nr. 4 Truslen mod faget Malermestres og bygherrers brug af firmaer der ikke har overenskomst, påfører malerfaget flere negative ting: Fagets overenskomst og dermed den danske model undergraves.

Læs mere

Store summer hives ud af betændt model

Store summer hives ud af betændt model Oktober 2012 nr. 4 Fagforeningen afværger dagpengefald Ingen medlemmer af Malernes fagforening falder ud af dagpengesystemet 1. januar som følge af halveringen af dagpengeperioden. Det er besluttet i fagforeningens

Læs mere

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 April 2013 nr. 2 Job til malerne Regeringens forslag til vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen ikke mindst fra

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Oktober 2014 nr. 4 Arbejdsmiljø info Hvis uheldet er ude! Anmeldelse af arbejdsskade? Har du mistanke om, at din sygdom skyldes arbejdsmiljøet som for eksempel nedslidning af kroppen, eller har du været

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009 Lim i stribevis side 3 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 4 MAJ 2009 SKOVTUR 2009 Onsdag den 3. juni kl. 13.00 Stiftelsen De forenede

Læs mere

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 MARTS 2010 Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 2 MARTS 2010 Landsdækkende

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012 3F Dansk Byggeri Læs i dette nummer bl.a. om: - Mindeord for Walther Gammelgaard Petersen side 6-7 - Opfølgning på faldulykker side 18-21 - Krav til nye firmaer side

Læs mere

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke MØLLE ALLÉ Nr. 4 august 2013 www.3f.dk/bjmf Medlemsmøde den 9. oktober side 10 Altaner er også tømrerarbejde Stenene står op Side 5-7 Metroaftale virker ikke Side 3 Bag millionkrav til Trevi Side 4 Klausuler

Læs mere

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf Nr. 2 marts 2014 Overenskomst 2014 Altaner er også tømrerarbejde Kamppladser er must-read Side 4 Amager Bakke Side 8-9 Festival blæser støvet af historien Side 12 Side 3 stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø

Læs mere

Lukketid. M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p. Borgmester-svigt. Hård tur i systemet. Blodige besparelser. Side 4-5. Side 3.

Lukketid. M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p. Borgmester-svigt. Hård tur i systemet. Blodige besparelser. Side 4-5. Side 3. Høje Taastrup N r. 2 m a j 2 0 0 6 Lukketid Side 4-5 Borgmester-svigt Side 3 Hård tur i systemet Side 7 Blodige besparelser Side 9 M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p 3F Høje Taastrup

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR 2009 Gulvlæggerne har rejst sig fra alle fire Læs side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 2 FEBRUAR 2009 Et lille stykke fagforeningshistorie

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - AT og de nye regler i 2012 side 8-9 -Tolv 25-års jubilarer i København side 18-33 - Nye svende i København side 42-43 - Anmeldelser

Læs mere

TIB 9 NYT. Stik mig lige en plade. side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007.

TIB 9 NYT. Stik mig lige en plade. side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007 Stik mig lige en plade side 6-7 Foto: TIB-9-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 8 NOVEMBER 2007 Det lysner for efterlønnere med penge

Læs mere