maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2"

Transkript

1 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare malerbranchen i et tæt sam - ar bejde mellem svendesiden og mestersiden. Vi har en løbende og konstruktiv dialog med Københavns Malerlaug. Den dialog vil vi fortsætte og forstærke. Svende og firmaer har en fælles interesse i at sikre det organiserede malerfag og vores fælles overenskomst. Det skal være et kvalitetsstempel at være et organiseret firma i Kø ben - havns Malerlaug med organiserede medarbejdere, der ud over at le - vere fagligt og håndværksmæssigt malerarbejde til kunderne også er et udtryk for, at her følges reglerne, vi er kernen i den danske model. At mester og svende i et sådant firma kan sige: Vi er et 100 % firma! Og vi vil gerne skilte med det! Københavns Malerlaug og Maler - nes fagforening er enige om, at så - dan bør det være. Det er sådan i stadig flere firmaer, og vi arbejder for, at vi i samarbejdet med Københavns Malerlaug men også gerne med Dansk Byggeri kan fremhæve dette som en standard. Vel vidende, at de daglige tvister, vi helt naturligt har, om for eksempel løn og akkorder, er en del af denne aktive model. Dette billede vil vi synliggøre. Malernes fagforening Storkøbenhavn

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: 3700 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 23. juni 2008 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 19. september 2008 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Laval-afgørelsen Vend bøtten Organizere i træningstøjet Tag godt imod østarbejderne Organisering Fagbevægelsen redder polsk arbejders hus Kursus for unge tillidsrepræsentanter Bod på for manglende skur Afdelingen gratulerer års medlemskab af fagforeningen Nyt design for malerneshus.dk Nicaraguansk kulturaften DHL-stafetten Arbejdspladsliste Lønstatistik Ledighedsstatistik Blokadeliste Klubliste Festlig udstubling for Steen Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Juli 2008 nr. 2 maler nyt Gitte er organizer Side 8»100 % firma«et billede vi vil synliggøre Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare malerbranchen i et tæt sam - ar bejde mellem svendesiden og mestersiden. Vi har en løbende og konstruktiv dialog med Københavns Malerlaug. Den dialog vil vi fortsætte og forstærke. Svende og firmaer har en fælles interesse i at sikre det organiserede malerfag og vores fælles overenskomst. Det skal være et kvalitetsstempel at være et organiseret firma i Kø ben - havns Malerlaug, med organiserede medarbejdere, der ud over at levere fagligt og håndværksmæssigt malerarbejde til kunderne også er et udtryk for, at her følges reglerne, vi er kernen i den danske model. At mester og svende i et sådant firma kan sige: Vi er et 100 % firma! Og vi vil gerne skilte med det! Københavns Malerlaug og Maler - nes fagforening er enige om, at sådan bør det være. Det er sådan i stadig flere firmaer, og vi arbejder for, at vi i samarbejdet med Københavns Malerlaug men også gerne med Dansk Byggeri kan fremhæve dette som en standard. Vel vidende, at de daglige tvister, vi helt naturligt har, om for eksempel løn og akkorder, er en del af denne aktive model. Dette billede vil vi synliggøre. Malernes fagforening Storkøbenhavn Forsiden Gitte Andersen er organizer i malerfirmaet Torben Madsen, hvor alle svende og lærlinge er organiserede.

3 Laval-afgørelsen: Særligt tilpassede overenskomster for udenlandske firmaer Arkivfoto: Harry Nielsen Malernes fagforening Storkøbenhavn vil i samarbejde med de øvrige byggefag fortsætte kampen for at overenskomstdække udenlandske firmaer, der udfører bygningsarbejde i Storkøbenhan EU-domstolen afsagde den 18.december 2007 dom i Laval-sagen. Dommen var et direkte indgreb i den svenske fagbevægelses konfliktret og har skabt stor uro i hele den europæiske fagbevæ - gelse. Dommen var også ifølge irske fagforeninger medvirkende årsag til det irske nej til Lissabon-traktaten. I Danmark har dommen blandt andet medført, at fagforeningens arbejde med at overenskomstdække udenlandske firmaer i det forløbne halve år har været præget af stor usikkerhed. Det udvalg, der har arbejdet med at tilpasse Laval-dommen til danske overenskomster, har nu offentliggjort sin betænkning. Den fastslår, at de krav, fagforeningerne stiller over for udenlandske firmaer, ikke kan være helt de samme, som de krav der stilles over for danske virksomheder, hvis fagforeningerne vil undgå at få underkendt en sympatikonflikt af EU-domstolen, som det skete i Laval- dommen. Fortsat mulighed for at konflikte sig til overenskomster Dermed har EU-retten tvunget et indgreb igennem over for den danske model. Dog er der med den tilpasning udvalget nu foreslår tilsyneladende grundlag for at konflikte for de væsentligste dele af danske overenskomster. Men udvalgets betænkning har ikke fjernet frygten for, at EU kan påføre det danske arbejdsmarked ulige vilkår. Tværtimod er det nærliggende at forudse, at for eksempel kommende dom - stolsafgørelser i EU vil kræve nye tilpasninger i den danske model. Regeringen er passiv Det er regeringens passivitet over for EU-systemet, der nu medfører, at der skal tages særlige hensyn i forbindelse med overenskomstkrav og mulig konflikt over for udenlandske virksomheder. Det er ikke tilfredsstillende for fag - for eningen og i øvrigt også i modstrid med regeringens hidtidige erklærede politik. Regeringen bør derfor gøre det klart over for EU, at Danmark ikke anerkender indgreb i den danske model. Det kan for eksempel ske i form af en tilføjelse til Lissabon-traktaten, hvor EU fastslår den danske models suverænitet, som blandt andet Svend Auken fra Socialdemokratiet, SF og Enheds listen har været inde på. Fagforeningen vil nu i fuldt om fang i samarbejde med de øvrige byggefag søge at fortsætte arbejdet med at overenskomstdække udenlandske firmaer, der udfører bygningsarbejde i Stor kø - benhavn. Vi vil følge de retningslinjer, udvalget i sin betænkning anviser, med det formål at undgå, at EU s indgreb i den danske model medfører B-overenskomster for vores udenlandske kolleger. maler nyt 3

4 TEMA TEKST: ALLAN HØYER Vend bøtten Susanne har været frikøbt siden januar for at støtte medlemshvervningen Vi skal have vendt bøtten. Medlemmer skal indse, at fagforeningen ikke er de folk, der sidder på kontorerne på Lygten. Fagforeningen er medlemmerne selv, og de skal indse, at fagforeningen ikke er stærkere, end dét, de gør fagforeningen til. Er vi aktive, står vi stærkere, og så kan vi mere, siger Susanne Rasmussen, til daglig klubformand i Pihl og Søn. men siden januar frikøbt til Apol lo - projektet, et medlemshvervningsprojekt Malerforbundet har sat i værk over hele landet, og som gerne skulle resultere i flere medlemmer. Men ifølge Susanne drejer det sig om mere end blot medlemshvervning. Tidligere har fagforeningerne måske hvilet lidt for tungt på laurbærbladene, da medlemmerne af tradition kom af sig selv, fordi alle nu engang var medlem af en fagforening. Sådan er det bare ikke mere. Jeg har en teori om, at hvis vi ikke står sammen nu, så er malerfaget forsvundet om få år. Hvorfor skulle firmaerne ansætte en lærling, hvis de kan hyre en maler fra Litauen eller Polen, der laver alt til en mikroskopisk løn. Når vi taler om at styrke fagforeningen, drejer det sig også om at bevare faget, den faglige stolthed, og vores uddannelse. Det er nu det gælder, siger Susanne, Styrk klubberne Siden den 21. januar har Susanne være frikøbt til at tage på arbejdspladsbesøg og som klubformand gennem mange år i eet af landets største malerfirmaer, har Susanne den fordel, når hun kommer rundt på arbejdspladsbesøg, at hun kender rigtig mange malere rundt på de københavnske byggepladser. Som medlemshverver har Susanne kontaktet klubformændene og talt 4 maler nyt

5 ORGANISERING Det er vigtigt, at fagforeningen er synlig ude på pladserne, siger Susanne. organisering med dem. Der er blevet valgt ti organizere i klubberne til at forestå medlemshvervning - og til at sprede budskabet om hvor vigtigt, det er, at medlemmer støtter op om deres fag og deres egen fagforening. Og så har Susanne ellers været i gang med arbejdspladsbesøgene - dels i Københavns seks største malerfirmaer, dels på helt tilfældige arbejdspladser og dels på arbejdspladsbesøg på baggrund af tip om illegal arbejdskraft. På fem måneder har Susanne sammen med Rasmus, Gert og Michelle i afdelingen tegnet 48 nye medlemmer og besøgt 117 forskellige virksomheder. Nogle steder er alle organiserede, men det gør ikke besøget dårligere. Det er vigtigt at fagforeningen er synlig ude på pladserne. Og så har vi fået tegnet en del tiltrædelsesoverenskomster, så folkene får ordentlige vilkår i firmaerne og fået varslet nogle blokader, fortæller Susanne. På besøg Når Susanne bestemmer sig for et virksomhedsbesøg, sammenligner hun i første omgang antallet af ansatte malere med antallet af medlemmer i firmaet. Og så tager hun af sted ud til byggepladserne, som hun har fået udpeget af klubfolkene. Når jeg står uden for byggepladsen, ringer jeg til mester og fortæller ham, at nu går jeg ind på byggepladsen. Kun en enkelt gang, har jeg oplevet, at en mester har sagt, at jeg ikke måtte gå ind. Det havde han ganske vist ingen Når jeg står uden for byggepladsen, ringer jeg til mester og fortæller ham, at nu går jeg ind på byggepladsen bemyndigelse til, men man skal vælge sine kampe med omhu. Så jeg sendte en stafet ind på byggepladsen og fik svendene til at komme ud til mig i stedet, fortæller Susanne, der undgik konfrontationen tidligt i forløbet for ikke at have et rygte kørende om, at hun ikke respekterede noget som helst. Inde på byggepladsen går jeg så først til byggeledelsen, præsenterer mig og forhører mig om, hvor malerne ar - bejder. Og så finder jeg ud af, hvem der går der, og måske er jeg så heldig, at jeg kender nogle af dem. Og så snakker vi ellers om løst og fast. Jeg er ikke kommet for at kontrollere dem. Uden at være formanende kommer vi så på et tidspunkt også til at tale om medlemskab af fagforeningen. Om de er medlemmer og hvorfor ikke. Og uden at pege fingre og uden at fordømme, argumenterer jeg for et med lem - skab, så jeg i de fleste tilfælde får en indmeldelse med, inden jeg går, fortæller Susanne, hvad enten folkene nu har været uorganiserede, kristne eller fra det faglige hus. Er kollegerne uorganiserede, fordi de er blevet slettet, og de regner med at have en megagæld i fagforenin gen, fortæller jeg dem, at det er kikset og ærgerligt, men at gælden er slettet, og de kan starte forfra og få en ny chance uden de i øvrigt skal lytte til mine moralprædikener. Lidt hårdt Mødet med polske og litauiske kolleger kan godt være lidt barsk. Jeg har mødt folk, der arbejder illegalt på kummerlige vilkår. De flygter fra os, som kom vi fra politiet. Og man skal lige vænne sig til, hvordan de springer op af kældre og træder søm op gennem foden for at flygte i bilerne. På den type pladser kan man også komme ud for at byggele - derne bliver ubehagelige, når deres ulovligheder er blevet afsløret. Jeg har oplevet nærmest at blive taget i kraven og blive smidt ud af pladsen, fortæller Susanne. Men det er minimalt, hvad jeg har oplevet af den slags, og jeg synes det har været fedt at komme ud på pladserne. Den 18. juli stopper Susanne for at tage på ferie og vende tilbage til sit arbejde i Pihl og søn. I Malernes Fag - forening Storkøbenhavn vil man fortsætte arbejdspladsbesøgene men på lavere blus. Spørgsmålet er om forbundet har økonomi til at fortsætte medlemshvervningen. Om Forbundet har råd. Og om Forbundet har råd til at lade være, konkluderer Susanne efter hun for længst har brugt de 84 dage Forbundet havde bevilget og indtil flere københavnske tillægsbevillinger. maler nyt 5

6 TEMA Organizere i træningstøjet Ti nyvalgte organizere fik skærpet argumenterne på Træningsdag i fagforeningen. Dagen, hvor Bent Avnsø fra Møllmann fandt ud af, at 20 procent af hans kolleger var uorganiserede Efter 23 års ansættelse i Møllmann - heraf år som klubformand fik Bent Avnsø sig en solid overraskelse, da han på Træningsdagen for organizere blev orienteret om, at ti ud af de cirka 50 maler-kolleger i firmaet ikke var organiserede. I de seneste år har vi satset på sikkerheden, og nu, hvor der er styr på sikkerheden, må vi ud på pladserne et par gange om måneden og organisere kollegerne, siger Bent Avnsø, der personligt intet har imod, at malerne er medlemmer af Kristelig fagforening eller en anden kirkelig organisation. Bare de også er medlem på Lygten, som er fagforeningen, der repræsenterer malerne, siger Bent Avnsø, der tidligere blot var klubformand i Møllmann, og nu også er blevet officiel organizer. Er kollegerne til gengæld kun medlem af de kristelige, det faglige hus eller er uorganiserede, og står de fast på beslutningen om ikke at være medlem af Malernes Fagforening, konstaterer Bent: Fint, så kan vi desværre ikke arbejde sammen. Og den beslutning meddeler Bent i firmaet, der jo ikke længere må fjerne de uorganiserede. Hos Møllmann bliver klubkontingentet trukket hos samtlige malere pr. automatik, for alle er medlem af værkstedsklubben, selv om de ikke er medlem af fagforeningen. Det handler ikke kun om at argumentere med de uorganiserede. Det er også vig tigt at synliggøre fagforeningen, mener Bent Avnsø. Klubben har ikke noget med fagforeningen at gøre, fortæller Bent med et glimt i øjet. For værkstedsklubben tager sig alene af det faglige arbejde i firmaet. Og det er en væsentlig distinktion, fastslår Bent, der på træningsdagen for organizere fandt frem til, at værkstedsklubben hos Møllmann fremover skal bruge mere tid Det er sjældent at få en klubformand for en anden værkstedsklub på besøg og flere midler på at tage rundt på pladserne og få snakket med folkene, som det sker hos Pihl og Søn og Robert Rasmussen, så værkstedsklubben lige - som fagforeningen bliver mere synlig og kommer tættere på medlemmerne. I træning På træningsdagen var de nye organi - zere ude på forskellige arbejdspladser to og to. Veludstyret med flyers, materialer og ammunition i form af argumenter. Og alle blev godt modtaget. Bent kom ud i et firma, hvor alle var organiserede og forholdene i øvrigt var i orden. Men vi kommer ikke kun ud for at organisere. Vi havde en god snak. Det er sjældent at få en klubformand for en anden værkstedsklub på besøg, fortæller Bent, der selv havde udbytte af en god dialog. Vi kommer jo ikke kun for at argumentere med de uorganiserede. Det er også vig tigt at synliggøre fagforeningen og starte nogle debatter, der kan lagre sig. Samtidig leder vi efter de folk, som kollegerne lytter til, for at finde nye tillidsfolk og organizere, fortæller Bent. For man kan måske nok med gruppepres tvinge folk til at blive medlemmer af fagforeningen, hvis man på en arbejdsplads er enige om at læne sig op ad de uorganiserede, men så er de også ude af fagforeningen den dag, de skifter arbejde. Har man derimod overtalt dem med argumenter og forklaret, 6 maler nyt

7 ORGANISERING Kommer medlemmerne ikke, hvor vi er, må vi komme til dem, siger Bent Avnsø og Rasmus Gunnarson. hvad sagen drejer sig om, har man medlemmer på sigt. Derfor er det heller ikke så vigtigt, at få de uorganiserede medlemmer indmeldt med det vuns. De må hellere komme efter 14 dage eller en måned og melde sig ind, når argumenterne har lagret sig, og de har forstået, hvorfor det er vigtigt, at bakke op om deres fagforening. Generationsskifte Det er først og fremmest de unge, der udgør en udfordring for organizerne. Måske fordi de aldrig har fået en or - dentlig forklaring på ideen i at være medlem af en fagforening. En detalje, som jeg i øvrigt tror, gør det lettere at overbevise de unge om at blive medlemmer af fagforeningen, er, at de nu bliver mødt af nogle yngre mennesker, hvis de bevæger sig ind på Lygten. Yngre mennesker, der i højere grad taler de unges sprog. For selv om det er de unge, der først og fremmest udgør en udfordring, er der også unge, der er parat til at være aktive i det faglige arbejde, hvis vi giver os tid til at finde dem, skubber på og giver plads, siger Bent. Og så skal vi have styrket samarbejdet mellem folkene ude i klubberne, der jo er fagforeningens forlængede arm og en integreret del af fagforeningerne og folkene inde på Lygten, siger Rasmus Gunnarson, der som næstformand i fagforeningen vil arbejde sammen med Bent, når han går i gang med sine arbejdspladsbesøg i Møllmann. For klubberne har også behov for at synliggøre sig. I dag er det ikke tilstrækkeligt at sætte sig i et hjørne og være fornærmet over at medlemmerne ikke dukker op. Kommer medlemmerne ikke, hvor vi er, må vi komme ud til dem, forklarer Rasmus. Sikkerhedssko På træningsdagens arbejdspladsbesøg mødte Bent en lærling uden sikkerhedssko. Bent opfordrede hende til at ringe til mester, så hun kunne få et par sko og i fald hun ikke turde, ville han godt ringe for hende. Pigen turde godt ringe og blev da - gens gode eksempel på, at i stedet for at fagforeningen ringer og stiller krav, er hun selv og/eller kollegaen gået aktivt ind i løsningen af et problem på arbejdspladsen. Og eksemplet med et par sikkerhedssko viser, at man sammen og ved at være aktiv og støtte hinanden kan opnå små fremskridt og små faglige sejre i dagligdagen. maler nyt 7

8 TEMA Tag godt imod øst-arbejderne Det var Gitte, der fik tjansen som organizer, fordi hun allerede havde hvervet medlemmer i adskillige år I malerfirmaet Torben Madsen DSJ er alle godt 35 svende og lærlinge organiserede. Blandt andet fordi de i værkstedsklubben har valgt 39-årige Gitte Andersen som organizer. Valget faldt på Gitte, fordi hun har erfaring med medlemshvervning. Gitte har været organizer, længe in - den organizeren blev genopfundet på de danske arbejdspladser. I dag er der svende, der ikke har det mindste problem med at arbejde sammen med en kollega, der er uorganiseret. De mener, at medlemskabet af en fagforening er en privatsag. Men det er vigtigt, at svendene er organiserede, for ellers er der ingen fag- Så længe svende og lærlinge holder sammen, får de uorganiserede hverken fodfæste, indflydelse eller flertal forening om fem til ti år. Så har vi slet ingen rettigheder, siger Gitte. Vi kan hurtigt få afmonteret alt det, der historisk er bygget op inden vor tid, som eksempelvis ordnede skurforhold, en arbejdsuge på 37 timer, lørdagsfri og et sikkert arbejdsmiljø. Gitte er suppleant til værkstedsklubbens bestyrelse og blev foreslået som organizer af Malernes Fagforening Storkøbenhavn, efter at Gitte havde fortalt om sit arbejde med polakkerne i malerfirmaet Torben Madsen. Malerfirmaet Torben Madsen er kendt som et akkordfirma så skal man have akkordoverskuddet udbetalt, skal man også være medlem af fagforeningen. Og i Torben Madsen holder kollegerne fast på, at alle er organise rede. Ingen vil arbejde sammen med uorganiserede men de uorganiserede kan godt få hjælp til at finde ind til fagforeningen. Ellers må de finde sig en anden arbejdsplads. Så længe svende og lærlinge holder sammen, får de uorganiserede hverken fodfæste, indflydelse eller flertal og den holdning gør det til et overkommeligt job at være organizer hos Torben Madsen. Men Gittes rolle som organizer be - gyndte allerede hos Pihl og søn, hvor Gitte arbejdede tidligere. Pihl og Søn var så stort et firma, at det kunne ske, at man stødte ind i uorganiserede kolleger. Og her lykkedes det Gitte at få fire meldt i fagforening. Blandt andet havde jeg arbejdet sammen med en ung gut, der lige in - den en akkordudbetaling ganske uopfordret fortalte mig, at han ikke var Det er vigtigt, at svendene er organiserede, for ellers er der ingen fagforening om fem til ti år, konstaterer Gitte. 8 maler nyt

9 ORGANISERING Gitte var sammen med ni øvrige organizere fra klubberne på endagskursus med praktiske opgaver. medlem af fagforeningen. Så måtte jeg jo fortælle ham, at så fik han heller ikke del i akkordoverskuddet. Det tyggede han så lidt på, og så meldte han sig ind, fortæller Gitte. Udvidet service Gitte har så også taget aktivt del i at få meldt de polske malere i fagforening, hvad enten de har været ansat eller indlejet i Torben Madsen. Men ud over at få polakkerne meldt i fagforening og præsenteret dem for værkstedsklubben, har hun også hjulpet dem med at løse dagligdags problemer: Jeg har forklaret dem, hvordan man arbejder i Danmark, (det er anderledes end i Polen), tjekket deres boligforhold og husleje og sørget for, at firmaet hjalp dem med skat og nye skattekort, fortæller Gitte, der også er taget med polak kerne i banken, har hjulpet til, når de skulle have banklån og inviteret dem hjem på middag. Og polakkerne har ikke været afvi - sende, men har set ideen i at være medlem af en fagforening og deltage i fællesskabet. Selv om forholdene er i orden hos Torben Madsen, så polakkerne ikke har problemer med at få deres løn og de får, hvad de skal have, er det jo ikke sikkert, at forholdene også er i orden på den næste arbejdsplads, de bliver an - sat. Så de har fuld forståelse for, at det er godt at kunne hente hjælp i deres fagforening. Men i forhold til A-kassen oplever polakkerne ikke, at de har samme rettigheder som danskerne, fortæller Gitte, der også har forsøgt at lære polakkerne lidt dansk. Chlopaki er det polske ord for drenge. Og når Gitte kaldte Chlopaki samledes de omkring hende, og hun kunne vise dem, hvad de skulle gøre. Og hver dag gentog jeg så forskellige ord så som opgang og stige, så de til sidst kunne lidt dansk. For mig er det vigtigt, at man behandler hinanden ordentligt. Lige meget om man er dansker eller polak. Det er mit udgangspunkt. Og det kan godt være, jeg har brugt lidt tid på det, men firmaet har også fået nogle medarbejdere, de nu kan sende ud på job alene. Så malerfirmaet har rent faktisk haft glæde af et stykke udvidet organisationsarbejde, og har da også både bakket mig op, samtidig med at jeg har fået en stor bonus undervejs, fordi jeg havde lavet et godt stykke arbejde, fortæller Gitte. maler nyt 9

10 Organisering Har det noget med de der polakker, tyskere, ungarere, rumænere, svenskere at gøre? JA og NEJ Nej, fordi det grundlæggende har noget at gøre med, at vi trods uenigheder om overenskomstspørgsmål, politik m.m. må lægge vægt på, at vi som malersvende i et stolt og unikt fag står over for udfordringer i et arbejdsmarked i forandring. Det bør få os til at tænke over, hvorfor vi har en Malernes Fag for - ening, og hvordan vi har opnået de arbejds og levevilkår, vi oplever i dag som malere. Vi ved jo dybest set godt, at de goder, vi har i dag, har vi på baggrund af vores forældres, bedsteforældres og oldeforældres indsats. En indsats, der kom sig af, at de levede og blev betragtet som andenrangs borgere. Jamen sådan er det jo ikke mere Nej. Men vi har som fag ikke en lang tidshorisont at løbe på, før vi bliver stillet over for de samme problemer. Værd at tænke over Kristelig Fagbevægelse lider massive økonomiske tab. A-kassen fik i 2007 et underskud på 12 millioner kroner. I deres kommercielle selskaber indkasserede Kristelig Fagbevægelse et samlet tab på 77 millioner kroner. Egenkapitalen i krifa Holding A/S er tabt og præsterer nu et minus på 40,6 mill.kr. Der tilføres nu 60 millioner kroner fra Kristelig Fagforening til Krifa Holding A/S som aktiekapital. Det vil sige, at man risikerer over halvdelen af fagforeningens egenkapital på 115 millioner kroner. Herudover har Kristelig Fagforening måttet garantere långiverne, at den vil sikre penge til den daglige drift. Læg hertil, at man ingen faglige aktiviteter har og ikke har nogen overenskomst på malerområdet. Det er da værd at tænke over De firmaer (læs: Københavns Maler - laug), som har set, at deres eksistensgrundlag er ved at forsvinde på grund af ulige konkurrence, er jo tæt på at se det samme, som vi ser og har set længe. ER VI BLEVET KÆRESTER? Nej, men vi har nået en fælles forståelse af, at vi ikke kan konkurrere mod en, der ikke vil acceptere reglerne i vo - res skolegård, altså den danske model. Men vi kan jo ikke tvinge folk ind i malernes fagforening. NEJ og tak for det. Fakta er jo, at der aldrig har været en eksklusivaftale i malerfaget. Men vi kan alle være med til at påvirke og argumentere over for vores kolleger. Organiseringsgruppe i fagforeningen Vi har valgt at lave en organiseringsgruppe i Malernes Fagforening, der ud over at være synlige på pladserne og skaffe nye medlemmer også har til opgave at styrke værkstedsklubberne og finde unge til at løfte tillidsmands - op gaverne ude i virksomhederne. Vi vil gerne være en aktiv med spiller i denne proces, der har som mål at man ude i firmaerne er aktive med hensyn til at forsvare og videreudvikle vores fag, hvad angår ud - dan nelse, arbejdsmiljø, løn med mere. Denne proces er startet og vil blive yderligere styrket, så vi bliver en fagforening, der er mere organiserende med hensyn til klubber og arbejdspladser, og en fagforening, hvor vi får svendene til at påtage sig en del af ansvaret for vores fælles fremtid. Fagforeningen vil selvfølgelig stadig yde den nødvendige service med faglig sagsbehandling, rådgivning med mere, men kursen er lagt, og vi tror og håber, at vi sammen med jer kan komme til - bage til det, det drejer sig om, nemlig en fagforening, der er aktiv og organiserende på grund af aktive medlemmer. Alle kan selvfølgelig ikke være tillidsmænd, men vi kan alle bidrage til, at der forsat er nogle, der vil gøre en indsats på fællesskabets vegne via opbakning og sammenhold. Rasmus Gunnarson. 10 maler nyt

11 Fagbevægelsen redder polsk arbejders hus Med et omfattende forlig har byggefagene i Danmark omsat den internationale solidaritet i praksis og befriet polsk arbejder fra krav fra en tidligere arbejdsgiver. Arbejdsretten har samtidig givet arbejdsgiveren en bod på kroner Jerzy Kisier og hans familie kan nu blive boende i deres hus. Af Torben Kragh, Fagbladet 3F Kampen for lige vilkår for dansk og udenlandsk arbejdskraft har fået et ordentligt løft i kraft af det forlig, som forbundet Træ-Industri-Byg har ind - gået, og en dom, som Arbejdsretten har afsagt begge i dagene lige op til 1. maj-festlighedernes paroler om international solidaritet. Og forliget er lige bestemt udtryk for netop international solidaritet, idet vi med forliget har stoppet forfølgelsen af en polsk bygningsarbejder og sikrer, at han og hans familie kan blive boende i deres hus, som arbejdsgiveren ellers har prøvet at gøre udlæg i, siger Peter Hougaard, gruppeformand i TIB s bygningsgruppe. Begge sager drejer sig om det polske byggefirma Gal-Met, der har virket i det storkøbenhavnske område i halvandet år. Firmaet har ikke bare underbetalt sine polske ansatte, men også i minimum et tilfælde gennem domstolen i Polen fået medhold i, at en tidligere ansat skulle tilbagebetale, hvad han havde fået tilkendt i efterbetaling ved et mæglingsmøde i Danmark. Forliget omfatter i alt tre sager med deltagelse af udover TIB også 3F og malerne alle vedrørende Gal-Mets virke på Dortheavej i det københavnske nordvestkvarter sidste år. Det vigtigste i forliget er, at vi har forpurret Gal-Mets fortsatte bestræbelser på at få den tidligere medarbejder til at betale i alt kroner tilbage, siger Peter Hougaard Det er en torn i øjet på hele det fagretlige system, hvis dets afgørelser ikke respekteres. Derfor har det været alt - afgørende, at vi har kunnet lave en aftale, som indebærer, at Gal-Met opgiver kravet mod den tidligere medarbejder Jerzy Kisier. Vi er meget tilfredse med resultatet, siger Peter Hougaard. Forlig på kroner Jerzy Kisier fik ved et mæglingsmøde sidste forår tilkendt efterbetaling på kroner som følge af manglende løn i forhold til den danske overenskomst, som Gal-Met var omfattet af. Den polske arbejder fik ganske vist pengene udbetalt, men siden har Gal-Met fået en polsk retskendelse på, at han skulle betale pengene tilbage. Da han ikke gjorde det, fik firmaet gennem en ny dom mulighed for at gøre udlæg i familiens beskedne hus. Forliget indebærer derudover, at Gal- Met betaler kroner for at af - slutte de tre faglige sager, der handler om brud på overenskomsten med hensyn til løn, pensionsindbetaling og kost- og logi-bestemmelser. Kvart million i bod Stort set samtidig med, at de kroner er indbetalt til TIB, idømte Ar - bejdsretten Gal-Met en bod på en kvart million kroner. Boden idømmes, fordi Gal-Met ifølge Arbejdsretten begik overenskomstbrud ved at anlægge sag i Po - len mod Jerzy Kisier og to andre tidli gere medarbejdere. Boden svarer no gen - lunde til det samlede beløb, som Gal- Met har prøvet at få de tidligere medarbejdere til at betale tilbage. Arbejdsretten mener, det er et klart og groft brud på overenskomsten, at en virksomhed rejser krav om tilbagebetaling af beløb, som virksomheden er blevet pålagt ved en fagretlig behandling. Retten anser det for en skærpende om - stændighed, hvis virksomheden følger krav op ved at lægge sag an og opnå dom for kravet, og dette gælder uanset lovgivningen i det land, hvor retsforfølgelsen sker. Arbejdsretten slår fast, at det kan udløse yderligere bod, hvis Gal-Met rent faktisk opnår hel eller delvis tilbagebetaling. Bo Rosschou, formand i Malernes Fagforening, hvor de polske bygningsarbejdere var medlemmer, er meget tilfreds. Bedre optakt til 1. maj kunne man næsten ikke ønske sig. Det har været en lang og sej kamp, men nu er det slået fast, at byretten i Olsztyn eller et andet sted ikke kan løbe om hjørner med det fagretlige system i Danmark. Det glæder mig, at Arbejdsretten slår fast, at vores retssystem ikke skal underkendes af polske domstole, siger Bo Rosschou. maler nyt 11

12 Kursus for unge tillidsrepræsentanter Lo-skolen har udarbejdet et kursus for unge tillidsrepræsentanter. Kurset henvender sig til unge op til 35 år. Kurset er opbygget i 4 moduler, hvor hvert modul varer tre dage Kursets 4 moduler er som følgende: 1) Forhandling og psykologi Du bliver en stærkere forhandler! Du styrker dine uformelle og formelle lederegenskaber! Du lærer at forstå ledelsen! Du bliver klar over dine muligheder og begrænsninger som UNG forhandler! Du lærer at lytte til dine kolleger og forstå deres ønsker! 2) Personlig gennemslagskraft DIN gennemslagskraft og DIN personlige styrke er afgørende som TR, som fagligt aktiv, som leder, som kollega, som... hvad som helst. 3) Ung TR unge udfordringer DU er ung! Dine kolleger er ældre! Ledelsen er ældre! Fagforeningsrepræsentanterne er ældre! På kurset vender vi det til en styrke, at du er en ung TR! 4) Politik og indflydelse på arbejdspladsen DU kan få indflydelse og du kan blive bedre til at få forslag og holdninger igennem på din arbejdsplads. Malerforbundet dækker tabt arbejdsfortjeneste og transport jf. gældende regler. Kurset afholdes som et FIU-kursus. Læs mere om kurserne på Afdelingen opfordrer alle, som har mulighed for at deltage, til at henvende sig til Frank Bloch

13 Bod til mester på kr. NYT FRA MILJØUDVALGET for manglende skur Manglende skur på en arbejdsplads har kostet malermester en bod, der svarer til, hvad han sparede ved det manglende skur Arbejdspladsbesøg En dag fagforeningen var på arbejdspladsbesøg i byen og kørte forbi, hvor der var skiltet med malet, stak vi hovedet ind for at sige hej til kollegerne og for at høre, om alt var ok. Malerne var glade for at se fagforeningen og viste os arbejdspladsen. Det første, vi konstaterede var, at der manglede en APV (arbejdspladsvurdering) på pladsen. Dernæst konstaterede vi, at en lærling malede håndfang med for højt ko - det maling. Der blev desuden brugt stiger, der ikke opfyldte lovens krav, og endelig var der ikke stillet skur til rådighed. Henvist til kælderrum Malerne var blevet henvist til et kælderrum, der samtidigt blev brugt til materialer og værktøj. Der var ikke mulighed for at varme mad eller vand til kaffe, og der manglede bad samt skabe til tøj. Desuden var der anvist toilet med manglede varmt vand til håndvask. Efter denne oplevelse kontaktede vi firmaet og dets sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsrepræsentanten kendte ikke til disse forhold. Enden på det hele blev, at vi rejste en faglig sag med henvisning til vores overenskomst (paragraf 10 om at sikkerhed og velfærd skal overholdes ved alt malerarbejde). Mæglingsmøde Der blev herefter holdt mæglingsmøde på arbejdspladsen. Mesteren sagde, at det ikke var mu - ligt at få en skurvogn ind i gården, og at det krævede p-pladser at stille et skur på gaden. Afslutningsvis ville mesteren vide, hvad han kunne gøre fremover for at undgå at stå i lignende situation. Både fagforeningen og mesterorganisationen orienterede om, at vi gerne kommer ud for at give råd og vejledning ved opstart af arbejdspladser, så arbejdet kan udføres på en og sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Husk, at heller ikke i sikkerhedsspørgsmål er vi længere væk end telefonen. Gert Hansen maler nyt 13

14 Afdelingen gratulerer 50 års medlemskab af fagforeningen 70 år Niels Henrik Olsen Christian Eskild Sørensen Svend Steen Brenaa Bjarne Tony Kjær Jørgen Rudi Basse Salom Mizrahi Imre Kelø Kurt Schomacker Jørn Freyvall Andersen Lars Ebbe Nielsen Verner Jensen Eli Gerner Madsen Bjarne Johansen Flemming Hans Georg Kristiansen Palle Frants Hansen Freddy Mølgaard Leif Vang Jensen Gunnar Jensen På fagforeningen årlige skovtur for seniorerne deltog 174 til frokost på Skuldelev Kro i Skuldelev. Vi var heldige og kunne nyde det gode vejr og den gode mad. Af de 174 fremmødte var der ikke mindre end 10, der blev hædret med Forbundets guldnål for 50 års medlemskab i Malernes fagforening. Nyt design for malerneshus.dk De 10 medlemmer, der blev hædret med guldnål, var: Tonny Ellegaard Chri - stensen, Erik Panduro Petersen, Frode Franklin Larsen, Ejner Olgenkjær, Kurt Vang Nielsen, Leif Frydenberg Peder - sen, Finn Lundegaard Ras mus sen, Ak - sel Pless, Jørgen Clement Jørgensen, Jørgen Rudi Basse. 75 år Erik Rasmussen Niels Osted Nielsen Ejgil Larsen Villy Fruerlund Bjarne Alex Jensen Thorkild Hansen Karl Erik Andersen 80 år Birger Povl Bengtsson Egon Christensen Arne Charles Nielsen Kaj Poul Petersen Poul E. Martensen 90 år Helmuth Oluf Niebuhr Hold dig orienteret. Klik ind på 14 maler nyt

15 Nicaraguansk kulturaften i Malernes Fagforening Storkøbenhavn Torsdag den 28. august kl Program: Velkomst Anders Stig Møller, sekretariatsleder, Ulandssekretariatet Introduktion om Ulandssekretariatets oplysningsprojekt Fokus på Unge i Nicaragua Koncert med Carlos Luis Meija Goy, marimba virtous og Carlos Guillen Meija Godoy, guitarist fra Nicaragua. Koncerten kommer til at formidle en bred præsentation af den kulturelle rigdom af de Nicaraguanske folklore musikken. (Spilletid minutter). Spisning nicaraguansk mad Præsentation af Nicaraguansk samtidskunstudstilling Pris: Med spisning 125 kr. Uden spisning 50 kr. Tilmelding og køb af billetter i sekretariatet. Tilbud til dig Deltag i motionsløbet DHL Stafetten i Fælledparken den 4. september Har du lyst til at tilbringe nogle hygge - lige timer sammen med kolleger? Så kan du tilmelde dig motionsløbet DHL Stafetten, der foregår torsdag den 4. september kl i Fælledparken. Udfyld blot tilmeldingsblanketten herunder og send den til fagforeningen. Du kan også tilmelde dig online på Malernes fagforening stiller med så mange hold, som der er tilslutning til. Vi har vores eget telt i Fælledparken og stiller op med egne trøjer og ekstra forplejning. Det bliver igen i år i samarbejde med de andre byggefag i Byg ge - fagenes Samvirke. Du deltager i hold med fem, der hver skal løbe 5 km. Deltagelse i DHL Stafetten koster 75 kroner. Heri er indeholdt betaling for forplejning + t- shirt. JA TAK! Jeg vil gerne deltage i DHL Stafetten den 4. september 2008 i Fælledparken Navn: Fødselsdato Indsendes eller afleveres i fagforeningen senest den 15. august 2008

16 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets Art Arne Valling A/S Tagensvej 85F, 2 sal. Renovering Bmc Entreprise Solsikkehusene Firkløverparken 41 Nybygning Byggeriets Malerfirma A/S Sandvadsvej 9 Køge Ny fabrikstilbygning E.Phil & søn Tingbjerg, Utterslevhuse, blok 20 Renovering Eurodan-huse Jernaldermarken 57 og 102 Nyt parcelhus Frede Jensen A/S Havnemolen sal. Nyt kontor H.Friedmann & søn A/S Eremitageparken Udvendigt. Holger Christensen & Søn A/S Ndr.Ringvej Slagelse Ny bygning Holger Christensen & Søn A/S Bagger låse, Ndr.ringvej Slagelse Nyt kontor /værksted Holger Christensen & Søn A/S Norvangen 3B Korsør Ombygning Holger Christensen & Søn A/S Jernbanegade 18 Ringsted. Ombygning Holger Christensen & Søn A/S Stignæsværket, Havnekontor etape 2. Renovering Holger Christensen & Søn A/S Akacievej 14, Slagelse Udvendigt Holger Christensen & Søn A/S Karolinevej 13 Slagelse. Udvendigt. Holger Christensen & Søn A/S Sylowsvej 7-11, Korsør Udvendigt. Holger Christensen & Søn A/S Kongskilde maskinfabrik Vedligeholdelses Holger E. Jensen Grundtvigsvej 25 Frederiksberg Vedligeholdelse Holger E. Jensen Grundtvigsvej 37, 4 etager, Frederiksberg Vedligeholdelse Maler Team v/henrik Nielsen Højstrupgård. Forstanderbolig m.m Udvendigt. Malerselskabet SBM Asminderødgade Nørrebro Udv. arbejde Malerselskabet SBM Gyngemosegård Udv. vinduer Malerselskabet SBM Jagtvej 201 Udv.arbejde Nielsen & Kromann A/S Kong Haralds Park. Smørum Nye lejligheder Nielsen & Kromann A/S Medelbyvej 56 Villa indv. & udv. Nørners Helsingør Byret Prøvestensvej, Helsingør Nybygning Nørners Brændekær 2, Smørumnedre Nybygning Nørners Sommers Have, etape 2, Borupvej, Skævinge Nybygning Peter Maler Sibeliusparken, Rødovre Udvendigt. Robert Rasmussen A/S Helgeshøj Alle 67, Tåstrup Ombygning Robert Rasmussen A/S Amaliegade 7 Udv.facade, vinduer Robert Rasmussen A/S Helgehøjsalle 23 Udvendigt Sander & Dam A/S Risingevej Vallensbæk Lavhuse Nybygning Sander & Dam A/S Skovallen 6-8 Hareskovbo plejehjem Nye bolig Steen Nielsen A/S Borupvang 4 Udvendigt. Torben Madsen A/S Amager Boulevard 6 København Nybygning Torben Madsen A/S Risingevej Vallensbæk Etagebyggeri Nybygning Vibe s eftf.a/s Folehaven 9-18, Gørlev Udvendigt. Vinkler ApS Robert Jacobsensvej Nye lejligheder 16 maler nyt

17 Lille fald i den gennemsnitlige akkordfortjeneste for halvåret 2008 Fortjeneste opmålt arbejde Første halvår pr. 20. juni ,00 230,00 230,03 225,41 220,00 215,01 210,00 203,06 200,00 190,00 180,00 182,72 188,84 170,00 160, Den gennemsnitlige akkordfortjeneste i første halvår af 2008 er i forhold til sidste halvår af 2007 faldet med kr. 4,62,- pr time svarende til en nedgang på 2,4 %. Ledighedsstatistik Ledighedstal uge 24, BLOKADE Følgende virksomheder er blokeret af fagforeningen på grund af manglende overenskomst: Pendler vikar og personale Parkvej 101 st. tv Taastrup Byggemestrene Hvidovre Strandvej 91A 2650 Hvidovre 20 0 Bygningsmalere: 28 svarende til 1,8 % Skiltemalere: 3 svarende til 7,0 % Vognmalere: 5svarende til 6,0 % DEADLINE til næste nummer af maler nyt er 19. september maler nyt 17

18 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Artex Byggeentreprise A/S Formand Mads Jensen Vedskøllevej 101, 4600 Køge Kasserer J. Ebbe Kristensen Storkebanken 11, 4681 Herfølge Monika Severinsen Elmevej 21, 4681 Herfølge Atega Farveforsyning Dennis Klausen Ringtoften 69,2 tv 2740 Skovlunde Bech & Koch Formand Brian Carl Øllegaard Stenløsebo 7, 3660 Stenløse Kasserer Allan Christensen Hejdesvej 54, 4100 Ringsted Bendt Barsdal ApS Formand Kasserer Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej 10, 2610 Rødovre Allan Holmqvist Mørkhøjvej 124,st tv 2730 Herlev Brdr. Steinfath A/S Formand Villy Boas Børkop Vibevej 35,1 th 2400 København NV Kasserer Flemming Søderberg Valby Kirkevej 12, 2500 Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand Byggeriets Malerfirma A/S Formand Heidi Saur Kryger Pia Nielsen Ryttervej 1, 4673 Rødvig Stevns Bühring & Johansen ApS Steen Skovbæk Johansen Ensianvej 3, 4000 Roskilde C. Møllmann & Co A/S Formand Bent Avnsø Astersvej 3, 3310 Ølsted Kasserer Bjarne Peter Jensen Borgerdiget 70 A, 2730 Herlev Mette Wührnfeldt Dehn-Dauer Berings Gade 26,2 tv 2630 Taastrup C. S. Service Aps Formand Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup Kasserer Kenneth Lindsø Street Kildeholm Glostrup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen Skolestrædet 3, 3330 Gørløse E. Pihl & Søn A/S Formand Susanne Rasmussen Gustav Adolfs Gade 4,3 tv 2100 København Ø Kasserer Arno Eigil Jensen Bent Nissen Amager Landevej 98 A,st th 2770 Kastrup Eskildsen A/S Formand Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Kasserer Peter Lidegaard Jægergangen Bagsværd Helle Johannessen Mariehøj 120, 2610 Rødovre Folmer Hansen A/S Formand Rune Peter Agergaard Wrangel Åfløjen 23,st th 2700 Brønshøj Kasserer Kim Nørager Egevang Eremitageparken 309,1,-B 2800 Kgs.Lyngby Tine Larsen Marthagade 1,2 tv, 2100 Kbh. Ø Frede Jensen A/S Henrik Hansen Brandholms Alle 13 A,st tv 2610 Rødovre Frilandsmuseet K-FTR John Leander Carlsson Bondehavevej Bagsværd Geert Hansen og Co ApS Formand Brian Clasen Blåbærhaven 8,2 mf 2980 Kokkedal Kasserer Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen 5, 2600 Glostrup Tea Fenger-Cederborg Høsten Teglværksvej 89, 4690 Haslev Georg Preisler ApS Kasserer Uffe Falk Petersen Ørbækgårds Alle Hørsholm Heini Sandner Gert Jensen Aps Bent Bertram Nyvej 35,1 tv, 2750 Ballerup Gilbert Jakobsen ApS Arne Christensen Korsgaard Munkeleddet Roskilde H. Friedmann & Søn A/S Kasserer Maria Wendel Egevang Eremitageparken 309, 1. Sal B 2800 Kgs.Lyngby Peter Friis Nielsen Aksel Møllers Have 24,6 tv 2000 Frederiksberg Harald Jørgensen A/S Formand Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle 44, 2650 Hvidovre Kasserer Thomas Henning Nielsen Arn Nielsens Boulev 45,2 th 2650 Hvidovre Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget Haslev Holger E. Jensen A/S Formand Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde Kasserer Svend Erik Peitzsch Dalvænget 11, 2750 Ballerup J. P. Olsen & Søn ApS Formand Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj Kasserer Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge J.P. Hoverby A/S Kasserer Kamilla Krusborg Larsen Odensegade 13,1 tv 2100 København Ø Kasserer Tommy Balken Lillekær 2,8 th, 2610 Rødovre Kristina Tornvig Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Formand Lars Mathiassen Kasserer Jens Peter Hansen Rytterkær 45, 2765 Smørum Gyrithe Andersen Blichfeldt Horsbøl Alle 3, 2770 Kastrup Jens Jørn Christiansen Anders From Thuge Hyacintgatan 5, SE Sverige Jørgen Holm A/S Formand Brian Martin Christoffersen Nørregade 42, 3770 Allinge Michael Broch Ærtebjergvej Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Kasserer Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Martin Jesper Jeppesen Sundholmsvej 53,st tv 2300 København S Kurt Hansen A/S Formand Jørgen Majgaard Jensen Bredager 132,2, Brøndby Kasserer Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund Københavns Kommune John Frisch Oehlenschlægersgade 24,3 tv 1663 København V maler nyt

19 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Løvens Kemiske Fabrik Kasserer Bo Bjerregaard Slotsherrensvej Vanløse Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk Maler- og Entreprenørfirmaet Allan Rath Jespersen Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Assingbo Nyvej 10, 2620 Albertslund Malerfirmaet Theisen ApS Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1,2, Albertslund Malermestergruppen A/S Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Malerselskabet B & T ApS Anna Katrine Therkel Nielsen Hørhusvej 2 C,1 th 2300 København S Nielsen & Kromann A/S Niels Andersen Winther Tinghøjparken 11,st tv 2860 Søborg Nybo Malerfirma ApS Formand Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev Ole V. Hansen Formand Martin Dreymann Hindustanvej København S Kasserer Dan Dige Bach Mjøsensgade 10,3 tv 2300 København S Arne Cheller Sørensen Wildersgade 11 B,1 th 1408 København K Per Hardi ApS Formand Ole Tokehøj Nordvanggårdsvej 6,2, Birkerød Kasserer Mikael Jørgen Søfeldt Lars Dyrby Peter Maler Aps Formand Mie Grove Laursen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Kasserer Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV Jakob Hartmund Rolandsen Petersen & Andersen A/S Formand Kasserer Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Nicolas H. Jørgensen Vesterbrogade 119,2 th 1620 København V Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Robert Rasmussen A/S Formand Jesper Brønsbjerg Borgm. Fischers Vej 5 B,3, Frederiksberg Jesper Carl Tulpangatan 8, SE Sverige Roel Jensen A/S Formand Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé Valby Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S Kasserer Jan Steen Andersen Hovedvejen 40, 4320 Lejre S.B.M. A/S Formand Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej Hvidovre Kasserer Haris Klipo Dansögatan 10, SE Sverige Sander & Dam A/S Bettina Birgitte Jacobsen Slåenvænget Solrød Strand SAS K-FTR Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle 15, 2770 Kastrup Kasserer Kai Holger Hansen Hobrogade 8,4 th 2100 København Ø Seehusen A/S Formand Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16,1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Formand Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg Kasserer Mads Andreas Kjærgaa Alfast Thomas Skyum Gyvelvej 28, 2600 Glostrup Th. Jensen & Søn A/S Formand Henrik Broe Granskoven Glostrup Kasserer Jørgen Brandt Müller Røjlehaven Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th 2600 Glostrup Tom Olsen A/S Flemming Poulsen Uldumvej 18, 2770 Kastrup Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej Rødovre Torben Madsen A/S Formand Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber A. Specht Tømrer-Snedker Firmaet A/S Formand Malathi Laila Jensen Keplersgade 12,5 th, 2300 Kbh. S Kasserer David Langhoff Larsen Vejlebrovej 40,2 mf 2635 Ishøj Anja Sterll Larsen Gl Køge Landevej 314 B,1 tv 2650 Hvidovre V.S. Larsen A/S Formand Jack Preben Wognsen Jagtvej 202,4 th, 2100 Kbh. Ø Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv, 2400 Kbh. NV Viebke & West A/S Karsten Boye Skaarup Tølløsevej 88, 2700 Brønshøj Vinkler ApS Formand Per Hesselholdt Tornekrogen 27, 3500 Værløse Kasserer John Nordbo Søren Jespersen Skyttehusene Albertslund Aage Møller & Søn Aps Formand Nicolai Hjorth Herlev Ringvej 19,1 tv 2730 Herlev Kasserer Søren Kastrup Petersen Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 19

20 ID NR: Festlig udstubling for Steen Kolleger, mestre, venner og familie mødte op i stort tal for at hilse på Steen Harup på den sidste arbejdsdag. Sax n Drawbars lagde en perfekt mu si - kalsk tone for det store arrangement. Så det blev på alle måder en minderig dag for Steen og for Malernes fagforening.

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3 maler nyt Juli 2009 nr. 3 Flere med i malernes fællesskab Nu er det frit for danske spekulanter at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra EU- landene uden at betale dem løn efter dansk overenskomst. Samtidig

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3 Juli 2011 nr. 3 Folketingsvalget Tryghed, job og efterløn Det er vigtige emner for malerne. Partiernes holdning til de tre spørgsmål vil for mange afgøre, hvor krydset bliver sat. Tryghed er, at kunne

Læs mere

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag:

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5 April 2011 nr. 2 480 ledige malere og boligmangel i byen Der er p.t. 480 ledige malersvende i Storkøbenhavn. Det betyder dårlig økonomi for vores ledige kolleger, for familierne og for omsætningen og dermed

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg:

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg: Oktober 2013 nr. 4 Kommunalvalg: Dumping er på dagsordenen Der er valg til kommunalbestyrelserne tirsdag den 19. november. Regeringen har opfordret kommuner og regioner til at indføje arbejdsklausuler

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 April 2013 nr. 2 Job til malerne Regeringens forslag til vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen ikke mindst fra

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen,

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23 A+, Att: Ann Løwén, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 BBC Worldwide Channels, c/o missword, ATT: Marie-Louise Munter, Dronning Sofies Vej

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere