maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2"

Transkript

1 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare malerbranchen i et tæt sam - ar bejde mellem svendesiden og mestersiden. Vi har en løbende og konstruktiv dialog med Københavns Malerlaug. Den dialog vil vi fortsætte og forstærke. Svende og firmaer har en fælles interesse i at sikre det organiserede malerfag og vores fælles overenskomst. Det skal være et kvalitetsstempel at være et organiseret firma i Kø ben - havns Malerlaug med organiserede medarbejdere, der ud over at le - vere fagligt og håndværksmæssigt malerarbejde til kunderne også er et udtryk for, at her følges reglerne, vi er kernen i den danske model. At mester og svende i et sådant firma kan sige: Vi er et 100 % firma! Og vi vil gerne skilte med det! Københavns Malerlaug og Maler - nes fagforening er enige om, at så - dan bør det være. Det er sådan i stadig flere firmaer, og vi arbejder for, at vi i samarbejdet med Københavns Malerlaug men også gerne med Dansk Byggeri kan fremhæve dette som en standard. Vel vidende, at de daglige tvister, vi helt naturligt har, om for eksempel løn og akkorder, er en del af denne aktive model. Dette billede vil vi synliggøre. Malernes fagforening Storkøbenhavn

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: 3700 eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 23. juni 2008 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 19. september 2008 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Laval-afgørelsen Vend bøtten Organizere i træningstøjet Tag godt imod østarbejderne Organisering Fagbevægelsen redder polsk arbejders hus Kursus for unge tillidsrepræsentanter Bod på for manglende skur Afdelingen gratulerer års medlemskab af fagforeningen Nyt design for malerneshus.dk Nicaraguansk kulturaften DHL-stafetten Arbejdspladsliste Lønstatistik Ledighedsstatistik Blokadeliste Klubliste Festlig udstubling for Steen Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Juli 2008 nr. 2 maler nyt Gitte er organizer Side 8»100 % firma«et billede vi vil synliggøre Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare malerbranchen i et tæt sam - ar bejde mellem svendesiden og mestersiden. Vi har en løbende og konstruktiv dialog med Københavns Malerlaug. Den dialog vil vi fortsætte og forstærke. Svende og firmaer har en fælles interesse i at sikre det organiserede malerfag og vores fælles overenskomst. Det skal være et kvalitetsstempel at være et organiseret firma i Kø ben - havns Malerlaug, med organiserede medarbejdere, der ud over at levere fagligt og håndværksmæssigt malerarbejde til kunderne også er et udtryk for, at her følges reglerne, vi er kernen i den danske model. At mester og svende i et sådant firma kan sige: Vi er et 100 % firma! Og vi vil gerne skilte med det! Københavns Malerlaug og Maler - nes fagforening er enige om, at sådan bør det være. Det er sådan i stadig flere firmaer, og vi arbejder for, at vi i samarbejdet med Københavns Malerlaug men også gerne med Dansk Byggeri kan fremhæve dette som en standard. Vel vidende, at de daglige tvister, vi helt naturligt har, om for eksempel løn og akkorder, er en del af denne aktive model. Dette billede vil vi synliggøre. Malernes fagforening Storkøbenhavn Forsiden Gitte Andersen er organizer i malerfirmaet Torben Madsen, hvor alle svende og lærlinge er organiserede.

3 Laval-afgørelsen: Særligt tilpassede overenskomster for udenlandske firmaer Arkivfoto: Harry Nielsen Malernes fagforening Storkøbenhavn vil i samarbejde med de øvrige byggefag fortsætte kampen for at overenskomstdække udenlandske firmaer, der udfører bygningsarbejde i Storkøbenhan EU-domstolen afsagde den 18.december 2007 dom i Laval-sagen. Dommen var et direkte indgreb i den svenske fagbevægelses konfliktret og har skabt stor uro i hele den europæiske fagbevæ - gelse. Dommen var også ifølge irske fagforeninger medvirkende årsag til det irske nej til Lissabon-traktaten. I Danmark har dommen blandt andet medført, at fagforeningens arbejde med at overenskomstdække udenlandske firmaer i det forløbne halve år har været præget af stor usikkerhed. Det udvalg, der har arbejdet med at tilpasse Laval-dommen til danske overenskomster, har nu offentliggjort sin betænkning. Den fastslår, at de krav, fagforeningerne stiller over for udenlandske firmaer, ikke kan være helt de samme, som de krav der stilles over for danske virksomheder, hvis fagforeningerne vil undgå at få underkendt en sympatikonflikt af EU-domstolen, som det skete i Laval- dommen. Fortsat mulighed for at konflikte sig til overenskomster Dermed har EU-retten tvunget et indgreb igennem over for den danske model. Dog er der med den tilpasning udvalget nu foreslår tilsyneladende grundlag for at konflikte for de væsentligste dele af danske overenskomster. Men udvalgets betænkning har ikke fjernet frygten for, at EU kan påføre det danske arbejdsmarked ulige vilkår. Tværtimod er det nærliggende at forudse, at for eksempel kommende dom - stolsafgørelser i EU vil kræve nye tilpasninger i den danske model. Regeringen er passiv Det er regeringens passivitet over for EU-systemet, der nu medfører, at der skal tages særlige hensyn i forbindelse med overenskomstkrav og mulig konflikt over for udenlandske virksomheder. Det er ikke tilfredsstillende for fag - for eningen og i øvrigt også i modstrid med regeringens hidtidige erklærede politik. Regeringen bør derfor gøre det klart over for EU, at Danmark ikke anerkender indgreb i den danske model. Det kan for eksempel ske i form af en tilføjelse til Lissabon-traktaten, hvor EU fastslår den danske models suverænitet, som blandt andet Svend Auken fra Socialdemokratiet, SF og Enheds listen har været inde på. Fagforeningen vil nu i fuldt om fang i samarbejde med de øvrige byggefag søge at fortsætte arbejdet med at overenskomstdække udenlandske firmaer, der udfører bygningsarbejde i Stor kø - benhavn. Vi vil følge de retningslinjer, udvalget i sin betænkning anviser, med det formål at undgå, at EU s indgreb i den danske model medfører B-overenskomster for vores udenlandske kolleger. maler nyt 3

4 TEMA TEKST: ALLAN HØYER Vend bøtten Susanne har været frikøbt siden januar for at støtte medlemshvervningen Vi skal have vendt bøtten. Medlemmer skal indse, at fagforeningen ikke er de folk, der sidder på kontorerne på Lygten. Fagforeningen er medlemmerne selv, og de skal indse, at fagforeningen ikke er stærkere, end dét, de gør fagforeningen til. Er vi aktive, står vi stærkere, og så kan vi mere, siger Susanne Rasmussen, til daglig klubformand i Pihl og Søn. men siden januar frikøbt til Apol lo - projektet, et medlemshvervningsprojekt Malerforbundet har sat i værk over hele landet, og som gerne skulle resultere i flere medlemmer. Men ifølge Susanne drejer det sig om mere end blot medlemshvervning. Tidligere har fagforeningerne måske hvilet lidt for tungt på laurbærbladene, da medlemmerne af tradition kom af sig selv, fordi alle nu engang var medlem af en fagforening. Sådan er det bare ikke mere. Jeg har en teori om, at hvis vi ikke står sammen nu, så er malerfaget forsvundet om få år. Hvorfor skulle firmaerne ansætte en lærling, hvis de kan hyre en maler fra Litauen eller Polen, der laver alt til en mikroskopisk løn. Når vi taler om at styrke fagforeningen, drejer det sig også om at bevare faget, den faglige stolthed, og vores uddannelse. Det er nu det gælder, siger Susanne, Styrk klubberne Siden den 21. januar har Susanne være frikøbt til at tage på arbejdspladsbesøg og som klubformand gennem mange år i eet af landets største malerfirmaer, har Susanne den fordel, når hun kommer rundt på arbejdspladsbesøg, at hun kender rigtig mange malere rundt på de københavnske byggepladser. Som medlemshverver har Susanne kontaktet klubformændene og talt 4 maler nyt

5 ORGANISERING Det er vigtigt, at fagforeningen er synlig ude på pladserne, siger Susanne. organisering med dem. Der er blevet valgt ti organizere i klubberne til at forestå medlemshvervning - og til at sprede budskabet om hvor vigtigt, det er, at medlemmer støtter op om deres fag og deres egen fagforening. Og så har Susanne ellers været i gang med arbejdspladsbesøgene - dels i Københavns seks største malerfirmaer, dels på helt tilfældige arbejdspladser og dels på arbejdspladsbesøg på baggrund af tip om illegal arbejdskraft. På fem måneder har Susanne sammen med Rasmus, Gert og Michelle i afdelingen tegnet 48 nye medlemmer og besøgt 117 forskellige virksomheder. Nogle steder er alle organiserede, men det gør ikke besøget dårligere. Det er vigtigt at fagforeningen er synlig ude på pladserne. Og så har vi fået tegnet en del tiltrædelsesoverenskomster, så folkene får ordentlige vilkår i firmaerne og fået varslet nogle blokader, fortæller Susanne. På besøg Når Susanne bestemmer sig for et virksomhedsbesøg, sammenligner hun i første omgang antallet af ansatte malere med antallet af medlemmer i firmaet. Og så tager hun af sted ud til byggepladserne, som hun har fået udpeget af klubfolkene. Når jeg står uden for byggepladsen, ringer jeg til mester og fortæller ham, at nu går jeg ind på byggepladsen. Kun en enkelt gang, har jeg oplevet, at en mester har sagt, at jeg ikke måtte gå ind. Det havde han ganske vist ingen Når jeg står uden for byggepladsen, ringer jeg til mester og fortæller ham, at nu går jeg ind på byggepladsen bemyndigelse til, men man skal vælge sine kampe med omhu. Så jeg sendte en stafet ind på byggepladsen og fik svendene til at komme ud til mig i stedet, fortæller Susanne, der undgik konfrontationen tidligt i forløbet for ikke at have et rygte kørende om, at hun ikke respekterede noget som helst. Inde på byggepladsen går jeg så først til byggeledelsen, præsenterer mig og forhører mig om, hvor malerne ar - bejder. Og så finder jeg ud af, hvem der går der, og måske er jeg så heldig, at jeg kender nogle af dem. Og så snakker vi ellers om løst og fast. Jeg er ikke kommet for at kontrollere dem. Uden at være formanende kommer vi så på et tidspunkt også til at tale om medlemskab af fagforeningen. Om de er medlemmer og hvorfor ikke. Og uden at pege fingre og uden at fordømme, argumenterer jeg for et med lem - skab, så jeg i de fleste tilfælde får en indmeldelse med, inden jeg går, fortæller Susanne, hvad enten folkene nu har været uorganiserede, kristne eller fra det faglige hus. Er kollegerne uorganiserede, fordi de er blevet slettet, og de regner med at have en megagæld i fagforenin gen, fortæller jeg dem, at det er kikset og ærgerligt, men at gælden er slettet, og de kan starte forfra og få en ny chance uden de i øvrigt skal lytte til mine moralprædikener. Lidt hårdt Mødet med polske og litauiske kolleger kan godt være lidt barsk. Jeg har mødt folk, der arbejder illegalt på kummerlige vilkår. De flygter fra os, som kom vi fra politiet. Og man skal lige vænne sig til, hvordan de springer op af kældre og træder søm op gennem foden for at flygte i bilerne. På den type pladser kan man også komme ud for at byggele - derne bliver ubehagelige, når deres ulovligheder er blevet afsløret. Jeg har oplevet nærmest at blive taget i kraven og blive smidt ud af pladsen, fortæller Susanne. Men det er minimalt, hvad jeg har oplevet af den slags, og jeg synes det har været fedt at komme ud på pladserne. Den 18. juli stopper Susanne for at tage på ferie og vende tilbage til sit arbejde i Pihl og søn. I Malernes Fag - forening Storkøbenhavn vil man fortsætte arbejdspladsbesøgene men på lavere blus. Spørgsmålet er om forbundet har økonomi til at fortsætte medlemshvervningen. Om Forbundet har råd. Og om Forbundet har råd til at lade være, konkluderer Susanne efter hun for længst har brugt de 84 dage Forbundet havde bevilget og indtil flere københavnske tillægsbevillinger. maler nyt 5

6 TEMA Organizere i træningstøjet Ti nyvalgte organizere fik skærpet argumenterne på Træningsdag i fagforeningen. Dagen, hvor Bent Avnsø fra Møllmann fandt ud af, at 20 procent af hans kolleger var uorganiserede Efter 23 års ansættelse i Møllmann - heraf år som klubformand fik Bent Avnsø sig en solid overraskelse, da han på Træningsdagen for organizere blev orienteret om, at ti ud af de cirka 50 maler-kolleger i firmaet ikke var organiserede. I de seneste år har vi satset på sikkerheden, og nu, hvor der er styr på sikkerheden, må vi ud på pladserne et par gange om måneden og organisere kollegerne, siger Bent Avnsø, der personligt intet har imod, at malerne er medlemmer af Kristelig fagforening eller en anden kirkelig organisation. Bare de også er medlem på Lygten, som er fagforeningen, der repræsenterer malerne, siger Bent Avnsø, der tidligere blot var klubformand i Møllmann, og nu også er blevet officiel organizer. Er kollegerne til gengæld kun medlem af de kristelige, det faglige hus eller er uorganiserede, og står de fast på beslutningen om ikke at være medlem af Malernes Fagforening, konstaterer Bent: Fint, så kan vi desværre ikke arbejde sammen. Og den beslutning meddeler Bent i firmaet, der jo ikke længere må fjerne de uorganiserede. Hos Møllmann bliver klubkontingentet trukket hos samtlige malere pr. automatik, for alle er medlem af værkstedsklubben, selv om de ikke er medlem af fagforeningen. Det handler ikke kun om at argumentere med de uorganiserede. Det er også vig tigt at synliggøre fagforeningen, mener Bent Avnsø. Klubben har ikke noget med fagforeningen at gøre, fortæller Bent med et glimt i øjet. For værkstedsklubben tager sig alene af det faglige arbejde i firmaet. Og det er en væsentlig distinktion, fastslår Bent, der på træningsdagen for organizere fandt frem til, at værkstedsklubben hos Møllmann fremover skal bruge mere tid Det er sjældent at få en klubformand for en anden værkstedsklub på besøg og flere midler på at tage rundt på pladserne og få snakket med folkene, som det sker hos Pihl og Søn og Robert Rasmussen, så værkstedsklubben lige - som fagforeningen bliver mere synlig og kommer tættere på medlemmerne. I træning På træningsdagen var de nye organi - zere ude på forskellige arbejdspladser to og to. Veludstyret med flyers, materialer og ammunition i form af argumenter. Og alle blev godt modtaget. Bent kom ud i et firma, hvor alle var organiserede og forholdene i øvrigt var i orden. Men vi kommer ikke kun ud for at organisere. Vi havde en god snak. Det er sjældent at få en klubformand for en anden værkstedsklub på besøg, fortæller Bent, der selv havde udbytte af en god dialog. Vi kommer jo ikke kun for at argumentere med de uorganiserede. Det er også vig tigt at synliggøre fagforeningen og starte nogle debatter, der kan lagre sig. Samtidig leder vi efter de folk, som kollegerne lytter til, for at finde nye tillidsfolk og organizere, fortæller Bent. For man kan måske nok med gruppepres tvinge folk til at blive medlemmer af fagforeningen, hvis man på en arbejdsplads er enige om at læne sig op ad de uorganiserede, men så er de også ude af fagforeningen den dag, de skifter arbejde. Har man derimod overtalt dem med argumenter og forklaret, 6 maler nyt

7 ORGANISERING Kommer medlemmerne ikke, hvor vi er, må vi komme til dem, siger Bent Avnsø og Rasmus Gunnarson. hvad sagen drejer sig om, har man medlemmer på sigt. Derfor er det heller ikke så vigtigt, at få de uorganiserede medlemmer indmeldt med det vuns. De må hellere komme efter 14 dage eller en måned og melde sig ind, når argumenterne har lagret sig, og de har forstået, hvorfor det er vigtigt, at bakke op om deres fagforening. Generationsskifte Det er først og fremmest de unge, der udgør en udfordring for organizerne. Måske fordi de aldrig har fået en or - dentlig forklaring på ideen i at være medlem af en fagforening. En detalje, som jeg i øvrigt tror, gør det lettere at overbevise de unge om at blive medlemmer af fagforeningen, er, at de nu bliver mødt af nogle yngre mennesker, hvis de bevæger sig ind på Lygten. Yngre mennesker, der i højere grad taler de unges sprog. For selv om det er de unge, der først og fremmest udgør en udfordring, er der også unge, der er parat til at være aktive i det faglige arbejde, hvis vi giver os tid til at finde dem, skubber på og giver plads, siger Bent. Og så skal vi have styrket samarbejdet mellem folkene ude i klubberne, der jo er fagforeningens forlængede arm og en integreret del af fagforeningerne og folkene inde på Lygten, siger Rasmus Gunnarson, der som næstformand i fagforeningen vil arbejde sammen med Bent, når han går i gang med sine arbejdspladsbesøg i Møllmann. For klubberne har også behov for at synliggøre sig. I dag er det ikke tilstrækkeligt at sætte sig i et hjørne og være fornærmet over at medlemmerne ikke dukker op. Kommer medlemmerne ikke, hvor vi er, må vi komme ud til dem, forklarer Rasmus. Sikkerhedssko På træningsdagens arbejdspladsbesøg mødte Bent en lærling uden sikkerhedssko. Bent opfordrede hende til at ringe til mester, så hun kunne få et par sko og i fald hun ikke turde, ville han godt ringe for hende. Pigen turde godt ringe og blev da - gens gode eksempel på, at i stedet for at fagforeningen ringer og stiller krav, er hun selv og/eller kollegaen gået aktivt ind i løsningen af et problem på arbejdspladsen. Og eksemplet med et par sikkerhedssko viser, at man sammen og ved at være aktiv og støtte hinanden kan opnå små fremskridt og små faglige sejre i dagligdagen. maler nyt 7

8 TEMA Tag godt imod øst-arbejderne Det var Gitte, der fik tjansen som organizer, fordi hun allerede havde hvervet medlemmer i adskillige år I malerfirmaet Torben Madsen DSJ er alle godt 35 svende og lærlinge organiserede. Blandt andet fordi de i værkstedsklubben har valgt 39-årige Gitte Andersen som organizer. Valget faldt på Gitte, fordi hun har erfaring med medlemshvervning. Gitte har været organizer, længe in - den organizeren blev genopfundet på de danske arbejdspladser. I dag er der svende, der ikke har det mindste problem med at arbejde sammen med en kollega, der er uorganiseret. De mener, at medlemskabet af en fagforening er en privatsag. Men det er vigtigt, at svendene er organiserede, for ellers er der ingen fag- Så længe svende og lærlinge holder sammen, får de uorganiserede hverken fodfæste, indflydelse eller flertal forening om fem til ti år. Så har vi slet ingen rettigheder, siger Gitte. Vi kan hurtigt få afmonteret alt det, der historisk er bygget op inden vor tid, som eksempelvis ordnede skurforhold, en arbejdsuge på 37 timer, lørdagsfri og et sikkert arbejdsmiljø. Gitte er suppleant til værkstedsklubbens bestyrelse og blev foreslået som organizer af Malernes Fagforening Storkøbenhavn, efter at Gitte havde fortalt om sit arbejde med polakkerne i malerfirmaet Torben Madsen. Malerfirmaet Torben Madsen er kendt som et akkordfirma så skal man have akkordoverskuddet udbetalt, skal man også være medlem af fagforeningen. Og i Torben Madsen holder kollegerne fast på, at alle er organise rede. Ingen vil arbejde sammen med uorganiserede men de uorganiserede kan godt få hjælp til at finde ind til fagforeningen. Ellers må de finde sig en anden arbejdsplads. Så længe svende og lærlinge holder sammen, får de uorganiserede hverken fodfæste, indflydelse eller flertal og den holdning gør det til et overkommeligt job at være organizer hos Torben Madsen. Men Gittes rolle som organizer be - gyndte allerede hos Pihl og søn, hvor Gitte arbejdede tidligere. Pihl og Søn var så stort et firma, at det kunne ske, at man stødte ind i uorganiserede kolleger. Og her lykkedes det Gitte at få fire meldt i fagforening. Blandt andet havde jeg arbejdet sammen med en ung gut, der lige in - den en akkordudbetaling ganske uopfordret fortalte mig, at han ikke var Det er vigtigt, at svendene er organiserede, for ellers er der ingen fagforening om fem til ti år, konstaterer Gitte. 8 maler nyt

9 ORGANISERING Gitte var sammen med ni øvrige organizere fra klubberne på endagskursus med praktiske opgaver. medlem af fagforeningen. Så måtte jeg jo fortælle ham, at så fik han heller ikke del i akkordoverskuddet. Det tyggede han så lidt på, og så meldte han sig ind, fortæller Gitte. Udvidet service Gitte har så også taget aktivt del i at få meldt de polske malere i fagforening, hvad enten de har været ansat eller indlejet i Torben Madsen. Men ud over at få polakkerne meldt i fagforening og præsenteret dem for værkstedsklubben, har hun også hjulpet dem med at løse dagligdags problemer: Jeg har forklaret dem, hvordan man arbejder i Danmark, (det er anderledes end i Polen), tjekket deres boligforhold og husleje og sørget for, at firmaet hjalp dem med skat og nye skattekort, fortæller Gitte, der også er taget med polak kerne i banken, har hjulpet til, når de skulle have banklån og inviteret dem hjem på middag. Og polakkerne har ikke været afvi - sende, men har set ideen i at være medlem af en fagforening og deltage i fællesskabet. Selv om forholdene er i orden hos Torben Madsen, så polakkerne ikke har problemer med at få deres løn og de får, hvad de skal have, er det jo ikke sikkert, at forholdene også er i orden på den næste arbejdsplads, de bliver an - sat. Så de har fuld forståelse for, at det er godt at kunne hente hjælp i deres fagforening. Men i forhold til A-kassen oplever polakkerne ikke, at de har samme rettigheder som danskerne, fortæller Gitte, der også har forsøgt at lære polakkerne lidt dansk. Chlopaki er det polske ord for drenge. Og når Gitte kaldte Chlopaki samledes de omkring hende, og hun kunne vise dem, hvad de skulle gøre. Og hver dag gentog jeg så forskellige ord så som opgang og stige, så de til sidst kunne lidt dansk. For mig er det vigtigt, at man behandler hinanden ordentligt. Lige meget om man er dansker eller polak. Det er mit udgangspunkt. Og det kan godt være, jeg har brugt lidt tid på det, men firmaet har også fået nogle medarbejdere, de nu kan sende ud på job alene. Så malerfirmaet har rent faktisk haft glæde af et stykke udvidet organisationsarbejde, og har da også både bakket mig op, samtidig med at jeg har fået en stor bonus undervejs, fordi jeg havde lavet et godt stykke arbejde, fortæller Gitte. maler nyt 9

10 Organisering Har det noget med de der polakker, tyskere, ungarere, rumænere, svenskere at gøre? JA og NEJ Nej, fordi det grundlæggende har noget at gøre med, at vi trods uenigheder om overenskomstspørgsmål, politik m.m. må lægge vægt på, at vi som malersvende i et stolt og unikt fag står over for udfordringer i et arbejdsmarked i forandring. Det bør få os til at tænke over, hvorfor vi har en Malernes Fag for - ening, og hvordan vi har opnået de arbejds og levevilkår, vi oplever i dag som malere. Vi ved jo dybest set godt, at de goder, vi har i dag, har vi på baggrund af vores forældres, bedsteforældres og oldeforældres indsats. En indsats, der kom sig af, at de levede og blev betragtet som andenrangs borgere. Jamen sådan er det jo ikke mere Nej. Men vi har som fag ikke en lang tidshorisont at løbe på, før vi bliver stillet over for de samme problemer. Værd at tænke over Kristelig Fagbevægelse lider massive økonomiske tab. A-kassen fik i 2007 et underskud på 12 millioner kroner. I deres kommercielle selskaber indkasserede Kristelig Fagbevægelse et samlet tab på 77 millioner kroner. Egenkapitalen i krifa Holding A/S er tabt og præsterer nu et minus på 40,6 mill.kr. Der tilføres nu 60 millioner kroner fra Kristelig Fagforening til Krifa Holding A/S som aktiekapital. Det vil sige, at man risikerer over halvdelen af fagforeningens egenkapital på 115 millioner kroner. Herudover har Kristelig Fagforening måttet garantere långiverne, at den vil sikre penge til den daglige drift. Læg hertil, at man ingen faglige aktiviteter har og ikke har nogen overenskomst på malerområdet. Det er da værd at tænke over De firmaer (læs: Københavns Maler - laug), som har set, at deres eksistensgrundlag er ved at forsvinde på grund af ulige konkurrence, er jo tæt på at se det samme, som vi ser og har set længe. ER VI BLEVET KÆRESTER? Nej, men vi har nået en fælles forståelse af, at vi ikke kan konkurrere mod en, der ikke vil acceptere reglerne i vo - res skolegård, altså den danske model. Men vi kan jo ikke tvinge folk ind i malernes fagforening. NEJ og tak for det. Fakta er jo, at der aldrig har været en eksklusivaftale i malerfaget. Men vi kan alle være med til at påvirke og argumentere over for vores kolleger. Organiseringsgruppe i fagforeningen Vi har valgt at lave en organiseringsgruppe i Malernes Fagforening, der ud over at være synlige på pladserne og skaffe nye medlemmer også har til opgave at styrke værkstedsklubberne og finde unge til at løfte tillidsmands - op gaverne ude i virksomhederne. Vi vil gerne være en aktiv med spiller i denne proces, der har som mål at man ude i firmaerne er aktive med hensyn til at forsvare og videreudvikle vores fag, hvad angår ud - dan nelse, arbejdsmiljø, løn med mere. Denne proces er startet og vil blive yderligere styrket, så vi bliver en fagforening, der er mere organiserende med hensyn til klubber og arbejdspladser, og en fagforening, hvor vi får svendene til at påtage sig en del af ansvaret for vores fælles fremtid. Fagforeningen vil selvfølgelig stadig yde den nødvendige service med faglig sagsbehandling, rådgivning med mere, men kursen er lagt, og vi tror og håber, at vi sammen med jer kan komme til - bage til det, det drejer sig om, nemlig en fagforening, der er aktiv og organiserende på grund af aktive medlemmer. Alle kan selvfølgelig ikke være tillidsmænd, men vi kan alle bidrage til, at der forsat er nogle, der vil gøre en indsats på fællesskabets vegne via opbakning og sammenhold. Rasmus Gunnarson. 10 maler nyt

11 Fagbevægelsen redder polsk arbejders hus Med et omfattende forlig har byggefagene i Danmark omsat den internationale solidaritet i praksis og befriet polsk arbejder fra krav fra en tidligere arbejdsgiver. Arbejdsretten har samtidig givet arbejdsgiveren en bod på kroner Jerzy Kisier og hans familie kan nu blive boende i deres hus. Af Torben Kragh, Fagbladet 3F Kampen for lige vilkår for dansk og udenlandsk arbejdskraft har fået et ordentligt løft i kraft af det forlig, som forbundet Træ-Industri-Byg har ind - gået, og en dom, som Arbejdsretten har afsagt begge i dagene lige op til 1. maj-festlighedernes paroler om international solidaritet. Og forliget er lige bestemt udtryk for netop international solidaritet, idet vi med forliget har stoppet forfølgelsen af en polsk bygningsarbejder og sikrer, at han og hans familie kan blive boende i deres hus, som arbejdsgiveren ellers har prøvet at gøre udlæg i, siger Peter Hougaard, gruppeformand i TIB s bygningsgruppe. Begge sager drejer sig om det polske byggefirma Gal-Met, der har virket i det storkøbenhavnske område i halvandet år. Firmaet har ikke bare underbetalt sine polske ansatte, men også i minimum et tilfælde gennem domstolen i Polen fået medhold i, at en tidligere ansat skulle tilbagebetale, hvad han havde fået tilkendt i efterbetaling ved et mæglingsmøde i Danmark. Forliget omfatter i alt tre sager med deltagelse af udover TIB også 3F og malerne alle vedrørende Gal-Mets virke på Dortheavej i det københavnske nordvestkvarter sidste år. Det vigtigste i forliget er, at vi har forpurret Gal-Mets fortsatte bestræbelser på at få den tidligere medarbejder til at betale i alt kroner tilbage, siger Peter Hougaard Det er en torn i øjet på hele det fagretlige system, hvis dets afgørelser ikke respekteres. Derfor har det været alt - afgørende, at vi har kunnet lave en aftale, som indebærer, at Gal-Met opgiver kravet mod den tidligere medarbejder Jerzy Kisier. Vi er meget tilfredse med resultatet, siger Peter Hougaard. Forlig på kroner Jerzy Kisier fik ved et mæglingsmøde sidste forår tilkendt efterbetaling på kroner som følge af manglende løn i forhold til den danske overenskomst, som Gal-Met var omfattet af. Den polske arbejder fik ganske vist pengene udbetalt, men siden har Gal-Met fået en polsk retskendelse på, at han skulle betale pengene tilbage. Da han ikke gjorde det, fik firmaet gennem en ny dom mulighed for at gøre udlæg i familiens beskedne hus. Forliget indebærer derudover, at Gal- Met betaler kroner for at af - slutte de tre faglige sager, der handler om brud på overenskomsten med hensyn til løn, pensionsindbetaling og kost- og logi-bestemmelser. Kvart million i bod Stort set samtidig med, at de kroner er indbetalt til TIB, idømte Ar - bejdsretten Gal-Met en bod på en kvart million kroner. Boden idømmes, fordi Gal-Met ifølge Arbejdsretten begik overenskomstbrud ved at anlægge sag i Po - len mod Jerzy Kisier og to andre tidli gere medarbejdere. Boden svarer no gen - lunde til det samlede beløb, som Gal- Met har prøvet at få de tidligere medarbejdere til at betale tilbage. Arbejdsretten mener, det er et klart og groft brud på overenskomsten, at en virksomhed rejser krav om tilbagebetaling af beløb, som virksomheden er blevet pålagt ved en fagretlig behandling. Retten anser det for en skærpende om - stændighed, hvis virksomheden følger krav op ved at lægge sag an og opnå dom for kravet, og dette gælder uanset lovgivningen i det land, hvor retsforfølgelsen sker. Arbejdsretten slår fast, at det kan udløse yderligere bod, hvis Gal-Met rent faktisk opnår hel eller delvis tilbagebetaling. Bo Rosschou, formand i Malernes Fagforening, hvor de polske bygningsarbejdere var medlemmer, er meget tilfreds. Bedre optakt til 1. maj kunne man næsten ikke ønske sig. Det har været en lang og sej kamp, men nu er det slået fast, at byretten i Olsztyn eller et andet sted ikke kan løbe om hjørner med det fagretlige system i Danmark. Det glæder mig, at Arbejdsretten slår fast, at vores retssystem ikke skal underkendes af polske domstole, siger Bo Rosschou. maler nyt 11

12 Kursus for unge tillidsrepræsentanter Lo-skolen har udarbejdet et kursus for unge tillidsrepræsentanter. Kurset henvender sig til unge op til 35 år. Kurset er opbygget i 4 moduler, hvor hvert modul varer tre dage Kursets 4 moduler er som følgende: 1) Forhandling og psykologi Du bliver en stærkere forhandler! Du styrker dine uformelle og formelle lederegenskaber! Du lærer at forstå ledelsen! Du bliver klar over dine muligheder og begrænsninger som UNG forhandler! Du lærer at lytte til dine kolleger og forstå deres ønsker! 2) Personlig gennemslagskraft DIN gennemslagskraft og DIN personlige styrke er afgørende som TR, som fagligt aktiv, som leder, som kollega, som... hvad som helst. 3) Ung TR unge udfordringer DU er ung! Dine kolleger er ældre! Ledelsen er ældre! Fagforeningsrepræsentanterne er ældre! På kurset vender vi det til en styrke, at du er en ung TR! 4) Politik og indflydelse på arbejdspladsen DU kan få indflydelse og du kan blive bedre til at få forslag og holdninger igennem på din arbejdsplads. Malerforbundet dækker tabt arbejdsfortjeneste og transport jf. gældende regler. Kurset afholdes som et FIU-kursus. Læs mere om kurserne på Afdelingen opfordrer alle, som har mulighed for at deltage, til at henvende sig til Frank Bloch

13 Bod til mester på kr. NYT FRA MILJØUDVALGET for manglende skur Manglende skur på en arbejdsplads har kostet malermester en bod, der svarer til, hvad han sparede ved det manglende skur Arbejdspladsbesøg En dag fagforeningen var på arbejdspladsbesøg i byen og kørte forbi, hvor der var skiltet med malet, stak vi hovedet ind for at sige hej til kollegerne og for at høre, om alt var ok. Malerne var glade for at se fagforeningen og viste os arbejdspladsen. Det første, vi konstaterede var, at der manglede en APV (arbejdspladsvurdering) på pladsen. Dernæst konstaterede vi, at en lærling malede håndfang med for højt ko - det maling. Der blev desuden brugt stiger, der ikke opfyldte lovens krav, og endelig var der ikke stillet skur til rådighed. Henvist til kælderrum Malerne var blevet henvist til et kælderrum, der samtidigt blev brugt til materialer og værktøj. Der var ikke mulighed for at varme mad eller vand til kaffe, og der manglede bad samt skabe til tøj. Desuden var der anvist toilet med manglede varmt vand til håndvask. Efter denne oplevelse kontaktede vi firmaet og dets sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsrepræsentanten kendte ikke til disse forhold. Enden på det hele blev, at vi rejste en faglig sag med henvisning til vores overenskomst (paragraf 10 om at sikkerhed og velfærd skal overholdes ved alt malerarbejde). Mæglingsmøde Der blev herefter holdt mæglingsmøde på arbejdspladsen. Mesteren sagde, at det ikke var mu - ligt at få en skurvogn ind i gården, og at det krævede p-pladser at stille et skur på gaden. Afslutningsvis ville mesteren vide, hvad han kunne gøre fremover for at undgå at stå i lignende situation. Både fagforeningen og mesterorganisationen orienterede om, at vi gerne kommer ud for at give råd og vejledning ved opstart af arbejdspladser, så arbejdet kan udføres på en og sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Husk, at heller ikke i sikkerhedsspørgsmål er vi længere væk end telefonen. Gert Hansen maler nyt 13

14 Afdelingen gratulerer 50 års medlemskab af fagforeningen 70 år Niels Henrik Olsen Christian Eskild Sørensen Svend Steen Brenaa Bjarne Tony Kjær Jørgen Rudi Basse Salom Mizrahi Imre Kelø Kurt Schomacker Jørn Freyvall Andersen Lars Ebbe Nielsen Verner Jensen Eli Gerner Madsen Bjarne Johansen Flemming Hans Georg Kristiansen Palle Frants Hansen Freddy Mølgaard Leif Vang Jensen Gunnar Jensen På fagforeningen årlige skovtur for seniorerne deltog 174 til frokost på Skuldelev Kro i Skuldelev. Vi var heldige og kunne nyde det gode vejr og den gode mad. Af de 174 fremmødte var der ikke mindre end 10, der blev hædret med Forbundets guldnål for 50 års medlemskab i Malernes fagforening. Nyt design for malerneshus.dk De 10 medlemmer, der blev hædret med guldnål, var: Tonny Ellegaard Chri - stensen, Erik Panduro Petersen, Frode Franklin Larsen, Ejner Olgenkjær, Kurt Vang Nielsen, Leif Frydenberg Peder - sen, Finn Lundegaard Ras mus sen, Ak - sel Pless, Jørgen Clement Jørgensen, Jørgen Rudi Basse. 75 år Erik Rasmussen Niels Osted Nielsen Ejgil Larsen Villy Fruerlund Bjarne Alex Jensen Thorkild Hansen Karl Erik Andersen 80 år Birger Povl Bengtsson Egon Christensen Arne Charles Nielsen Kaj Poul Petersen Poul E. Martensen 90 år Helmuth Oluf Niebuhr Hold dig orienteret. Klik ind på 14 maler nyt

15 Nicaraguansk kulturaften i Malernes Fagforening Storkøbenhavn Torsdag den 28. august kl Program: Velkomst Anders Stig Møller, sekretariatsleder, Ulandssekretariatet Introduktion om Ulandssekretariatets oplysningsprojekt Fokus på Unge i Nicaragua Koncert med Carlos Luis Meija Goy, marimba virtous og Carlos Guillen Meija Godoy, guitarist fra Nicaragua. Koncerten kommer til at formidle en bred præsentation af den kulturelle rigdom af de Nicaraguanske folklore musikken. (Spilletid minutter). Spisning nicaraguansk mad Præsentation af Nicaraguansk samtidskunstudstilling Pris: Med spisning 125 kr. Uden spisning 50 kr. Tilmelding og køb af billetter i sekretariatet. Tilbud til dig Deltag i motionsløbet DHL Stafetten i Fælledparken den 4. september Har du lyst til at tilbringe nogle hygge - lige timer sammen med kolleger? Så kan du tilmelde dig motionsløbet DHL Stafetten, der foregår torsdag den 4. september kl i Fælledparken. Udfyld blot tilmeldingsblanketten herunder og send den til fagforeningen. Du kan også tilmelde dig online på Malernes fagforening stiller med så mange hold, som der er tilslutning til. Vi har vores eget telt i Fælledparken og stiller op med egne trøjer og ekstra forplejning. Det bliver igen i år i samarbejde med de andre byggefag i Byg ge - fagenes Samvirke. Du deltager i hold med fem, der hver skal løbe 5 km. Deltagelse i DHL Stafetten koster 75 kroner. Heri er indeholdt betaling for forplejning + t- shirt. JA TAK! Jeg vil gerne deltage i DHL Stafetten den 4. september 2008 i Fælledparken Navn: Fødselsdato Indsendes eller afleveres i fagforeningen senest den 15. august 2008

16 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets Art Arne Valling A/S Tagensvej 85F, 2 sal. Renovering Bmc Entreprise Solsikkehusene Firkløverparken 41 Nybygning Byggeriets Malerfirma A/S Sandvadsvej 9 Køge Ny fabrikstilbygning E.Phil & søn Tingbjerg, Utterslevhuse, blok 20 Renovering Eurodan-huse Jernaldermarken 57 og 102 Nyt parcelhus Frede Jensen A/S Havnemolen sal. Nyt kontor H.Friedmann & søn A/S Eremitageparken Udvendigt. Holger Christensen & Søn A/S Ndr.Ringvej Slagelse Ny bygning Holger Christensen & Søn A/S Bagger låse, Ndr.ringvej Slagelse Nyt kontor /værksted Holger Christensen & Søn A/S Norvangen 3B Korsør Ombygning Holger Christensen & Søn A/S Jernbanegade 18 Ringsted. Ombygning Holger Christensen & Søn A/S Stignæsværket, Havnekontor etape 2. Renovering Holger Christensen & Søn A/S Akacievej 14, Slagelse Udvendigt Holger Christensen & Søn A/S Karolinevej 13 Slagelse. Udvendigt. Holger Christensen & Søn A/S Sylowsvej 7-11, Korsør Udvendigt. Holger Christensen & Søn A/S Kongskilde maskinfabrik Vedligeholdelses Holger E. Jensen Grundtvigsvej 25 Frederiksberg Vedligeholdelse Holger E. Jensen Grundtvigsvej 37, 4 etager, Frederiksberg Vedligeholdelse Maler Team v/henrik Nielsen Højstrupgård. Forstanderbolig m.m Udvendigt. Malerselskabet SBM Asminderødgade Nørrebro Udv. arbejde Malerselskabet SBM Gyngemosegård Udv. vinduer Malerselskabet SBM Jagtvej 201 Udv.arbejde Nielsen & Kromann A/S Kong Haralds Park. Smørum Nye lejligheder Nielsen & Kromann A/S Medelbyvej 56 Villa indv. & udv. Nørners Helsingør Byret Prøvestensvej, Helsingør Nybygning Nørners Brændekær 2, Smørumnedre Nybygning Nørners Sommers Have, etape 2, Borupvej, Skævinge Nybygning Peter Maler Sibeliusparken, Rødovre Udvendigt. Robert Rasmussen A/S Helgeshøj Alle 67, Tåstrup Ombygning Robert Rasmussen A/S Amaliegade 7 Udv.facade, vinduer Robert Rasmussen A/S Helgehøjsalle 23 Udvendigt Sander & Dam A/S Risingevej Vallensbæk Lavhuse Nybygning Sander & Dam A/S Skovallen 6-8 Hareskovbo plejehjem Nye bolig Steen Nielsen A/S Borupvang 4 Udvendigt. Torben Madsen A/S Amager Boulevard 6 København Nybygning Torben Madsen A/S Risingevej Vallensbæk Etagebyggeri Nybygning Vibe s eftf.a/s Folehaven 9-18, Gørlev Udvendigt. Vinkler ApS Robert Jacobsensvej Nye lejligheder 16 maler nyt

17 Lille fald i den gennemsnitlige akkordfortjeneste for halvåret 2008 Fortjeneste opmålt arbejde Første halvår pr. 20. juni ,00 230,00 230,03 225,41 220,00 215,01 210,00 203,06 200,00 190,00 180,00 182,72 188,84 170,00 160, Den gennemsnitlige akkordfortjeneste i første halvår af 2008 er i forhold til sidste halvår af 2007 faldet med kr. 4,62,- pr time svarende til en nedgang på 2,4 %. Ledighedsstatistik Ledighedstal uge 24, BLOKADE Følgende virksomheder er blokeret af fagforeningen på grund af manglende overenskomst: Pendler vikar og personale Parkvej 101 st. tv Taastrup Byggemestrene Hvidovre Strandvej 91A 2650 Hvidovre 20 0 Bygningsmalere: 28 svarende til 1,8 % Skiltemalere: 3 svarende til 7,0 % Vognmalere: 5svarende til 6,0 % DEADLINE til næste nummer af maler nyt er 19. september maler nyt 17

18 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Artex Byggeentreprise A/S Formand Mads Jensen Vedskøllevej 101, 4600 Køge Kasserer J. Ebbe Kristensen Storkebanken 11, 4681 Herfølge Monika Severinsen Elmevej 21, 4681 Herfølge Atega Farveforsyning Dennis Klausen Ringtoften 69,2 tv 2740 Skovlunde Bech & Koch Formand Brian Carl Øllegaard Stenløsebo 7, 3660 Stenløse Kasserer Allan Christensen Hejdesvej 54, 4100 Ringsted Bendt Barsdal ApS Formand Kasserer Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej 10, 2610 Rødovre Allan Holmqvist Mørkhøjvej 124,st tv 2730 Herlev Brdr. Steinfath A/S Formand Villy Boas Børkop Vibevej 35,1 th 2400 København NV Kasserer Flemming Søderberg Valby Kirkevej 12, 2500 Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand Byggeriets Malerfirma A/S Formand Heidi Saur Kryger Pia Nielsen Ryttervej 1, 4673 Rødvig Stevns Bühring & Johansen ApS Steen Skovbæk Johansen Ensianvej 3, 4000 Roskilde C. Møllmann & Co A/S Formand Bent Avnsø Astersvej 3, 3310 Ølsted Kasserer Bjarne Peter Jensen Borgerdiget 70 A, 2730 Herlev Mette Wührnfeldt Dehn-Dauer Berings Gade 26,2 tv 2630 Taastrup C. S. Service Aps Formand Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup Kasserer Kenneth Lindsø Street Kildeholm Glostrup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen Skolestrædet 3, 3330 Gørløse E. Pihl & Søn A/S Formand Susanne Rasmussen Gustav Adolfs Gade 4,3 tv 2100 København Ø Kasserer Arno Eigil Jensen Bent Nissen Amager Landevej 98 A,st th 2770 Kastrup Eskildsen A/S Formand Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Kasserer Peter Lidegaard Jægergangen Bagsværd Helle Johannessen Mariehøj 120, 2610 Rødovre Folmer Hansen A/S Formand Rune Peter Agergaard Wrangel Åfløjen 23,st th 2700 Brønshøj Kasserer Kim Nørager Egevang Eremitageparken 309,1,-B 2800 Kgs.Lyngby Tine Larsen Marthagade 1,2 tv, 2100 Kbh. Ø Frede Jensen A/S Henrik Hansen Brandholms Alle 13 A,st tv 2610 Rødovre Frilandsmuseet K-FTR John Leander Carlsson Bondehavevej Bagsværd Geert Hansen og Co ApS Formand Brian Clasen Blåbærhaven 8,2 mf 2980 Kokkedal Kasserer Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen 5, 2600 Glostrup Tea Fenger-Cederborg Høsten Teglværksvej 89, 4690 Haslev Georg Preisler ApS Kasserer Uffe Falk Petersen Ørbækgårds Alle Hørsholm Heini Sandner Gert Jensen Aps Bent Bertram Nyvej 35,1 tv, 2750 Ballerup Gilbert Jakobsen ApS Arne Christensen Korsgaard Munkeleddet Roskilde H. Friedmann & Søn A/S Kasserer Maria Wendel Egevang Eremitageparken 309, 1. Sal B 2800 Kgs.Lyngby Peter Friis Nielsen Aksel Møllers Have 24,6 tv 2000 Frederiksberg Harald Jørgensen A/S Formand Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle 44, 2650 Hvidovre Kasserer Thomas Henning Nielsen Arn Nielsens Boulev 45,2 th 2650 Hvidovre Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget Haslev Holger E. Jensen A/S Formand Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde Kasserer Svend Erik Peitzsch Dalvænget 11, 2750 Ballerup J. P. Olsen & Søn ApS Formand Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj Kasserer Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge J.P. Hoverby A/S Kasserer Kamilla Krusborg Larsen Odensegade 13,1 tv 2100 København Ø Kasserer Tommy Balken Lillekær 2,8 th, 2610 Rødovre Kristina Tornvig Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Formand Lars Mathiassen Kasserer Jens Peter Hansen Rytterkær 45, 2765 Smørum Gyrithe Andersen Blichfeldt Horsbøl Alle 3, 2770 Kastrup Jens Jørn Christiansen Anders From Thuge Hyacintgatan 5, SE Sverige Jørgen Holm A/S Formand Brian Martin Christoffersen Nørregade 42, 3770 Allinge Michael Broch Ærtebjergvej Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Kasserer Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Martin Jesper Jeppesen Sundholmsvej 53,st tv 2300 København S Kurt Hansen A/S Formand Jørgen Majgaard Jensen Bredager 132,2, Brøndby Kasserer Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund Københavns Kommune John Frisch Oehlenschlægersgade 24,3 tv 1663 København V maler nyt

19 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Løvens Kemiske Fabrik Kasserer Bo Bjerregaard Slotsherrensvej Vanløse Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk Maler- og Entreprenørfirmaet Allan Rath Jespersen Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Assingbo Nyvej 10, 2620 Albertslund Malerfirmaet Theisen ApS Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1,2, Albertslund Malermestergruppen A/S Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Malerselskabet B & T ApS Anna Katrine Therkel Nielsen Hørhusvej 2 C,1 th 2300 København S Nielsen & Kromann A/S Niels Andersen Winther Tinghøjparken 11,st tv 2860 Søborg Nybo Malerfirma ApS Formand Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev Ole V. Hansen Formand Martin Dreymann Hindustanvej København S Kasserer Dan Dige Bach Mjøsensgade 10,3 tv 2300 København S Arne Cheller Sørensen Wildersgade 11 B,1 th 1408 København K Per Hardi ApS Formand Ole Tokehøj Nordvanggårdsvej 6,2, Birkerød Kasserer Mikael Jørgen Søfeldt Lars Dyrby Peter Maler Aps Formand Mie Grove Laursen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Kasserer Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV Jakob Hartmund Rolandsen Petersen & Andersen A/S Formand Kasserer Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Nicolas H. Jørgensen Vesterbrogade 119,2 th 1620 København V Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Robert Rasmussen A/S Formand Jesper Brønsbjerg Borgm. Fischers Vej 5 B,3, Frederiksberg Jesper Carl Tulpangatan 8, SE Sverige Roel Jensen A/S Formand Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé Valby Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S Kasserer Jan Steen Andersen Hovedvejen 40, 4320 Lejre S.B.M. A/S Formand Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej Hvidovre Kasserer Haris Klipo Dansögatan 10, SE Sverige Sander & Dam A/S Bettina Birgitte Jacobsen Slåenvænget Solrød Strand SAS K-FTR Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle 15, 2770 Kastrup Kasserer Kai Holger Hansen Hobrogade 8,4 th 2100 København Ø Seehusen A/S Formand Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16,1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Formand Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg Kasserer Mads Andreas Kjærgaa Alfast Thomas Skyum Gyvelvej 28, 2600 Glostrup Th. Jensen & Søn A/S Formand Henrik Broe Granskoven Glostrup Kasserer Jørgen Brandt Müller Røjlehaven Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th 2600 Glostrup Tom Olsen A/S Flemming Poulsen Uldumvej 18, 2770 Kastrup Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej Rødovre Torben Madsen A/S Formand Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber A. Specht Tømrer-Snedker Firmaet A/S Formand Malathi Laila Jensen Keplersgade 12,5 th, 2300 Kbh. S Kasserer David Langhoff Larsen Vejlebrovej 40,2 mf 2635 Ishøj Anja Sterll Larsen Gl Køge Landevej 314 B,1 tv 2650 Hvidovre V.S. Larsen A/S Formand Jack Preben Wognsen Jagtvej 202,4 th, 2100 Kbh. Ø Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv, 2400 Kbh. NV Viebke & West A/S Karsten Boye Skaarup Tølløsevej 88, 2700 Brønshøj Vinkler ApS Formand Per Hesselholdt Tornekrogen 27, 3500 Værløse Kasserer John Nordbo Søren Jespersen Skyttehusene Albertslund Aage Møller & Søn Aps Formand Nicolai Hjorth Herlev Ringvej 19,1 tv 2730 Herlev Kasserer Søren Kastrup Petersen Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 19

20 ID NR: Festlig udstubling for Steen Kolleger, mestre, venner og familie mødte op i stort tal for at hilse på Steen Harup på den sidste arbejdsdag. Sax n Drawbars lagde en perfekt mu si - kalsk tone for det store arrangement. Så det blev på alle måder en minderig dag for Steen og for Malernes fagforening.

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017

RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017 RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017 DDS SP v.3.16.4.1 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 105095 Frederik Christensen 17-033 Svinninge Skytteforening 200/13 199/07 399/20 G 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Grundet en protest er resultatetlisten første gældende efter 11/3/2015

Grundet en protest er resultatetlisten første gældende efter 11/3/2015 RESULTATLISTE LDM Pistol Midt- og Vestsjælland Grundet en protest er resultatetlisten første gældende efter 11/3/2015 Holdkonkurrence: 15m Luft pistol BK/JUN 100794 Michelle Wehage Klasse: BK 297/99 115257

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla Klasse. : R1 - Rallylicens, 0-1400 ccm, klassede dæk - Rally kategori 2 4 Michael Springer 093-0-050773 R1 Peugeot R1 01=02:10 02=02:54 03=02:14 04=02:30 05=03:15 06=02:24 00:00 00:29:23 1 15 Gert M. Jensen

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere