Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16

2 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne. Undersøgelsen besvarer, hvad der er de hyppigste årsager til konflikter, og hvem aktørerne er. Undersøgelsen belyser, om der er en sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet samt mellem virksomhedens situation, samarbejdskulturen og det psykiske arbejdsmiljø. Den giver også svar på, om der er en sammenhæng mellem virksomhedens situation, samarbejdskulturen og konfliktniveauet. Der sættes også fokus på omfanget af mobning og sexchikane på arbejdspladserne. Gennem sammenligning med tidligere undersøgelser belyses udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø fra 07 til 16, udviklingen i konfliktniveauet fra 12 til 16 og udviklingen i omfanget af mobning fra 05 til 16. Respondentgruppens sammensætning og de undersøgelser, der sammenlignes med i denne rapport, fremgår af afsnittet Om undersøgelsen. Indholdsfortegnelse Side Virksomhedens situation og samarbejdskulturen 3 Det psykiske arbejdsmiljø 5 Omfanget af konflikter på arbejdspladserne 8 Sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladsen 15 Mobning 16 Sexchikane Om undersøgelsen 22 Bilagstabeller 23 2

3 Virksomhedens situation og samarbejdskulturen Virksomhedens situation og samarbejdskulturen kan have indflydelse på vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet. Respondenterne har derfor svaret på, hvordan virksomhedens situation er samt givet deres vurdering af samarbejdskulturen. 82 procent af respondenterne peger på, at virksomheden/arbejdspladsen har gennemgået mange forandringer de sidste to år, og mere end fire ud af ti peger på, at der i samme periode er foretaget betydelige personalemæssige reduktioner. 27 procent vurderer desuden, at fremtidsudsigterne for deres virksomhed/arbejdsplads er usikre. Tabel 1. Virksomhedens situation. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Uenig/ Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig/enig Total Min virksomhed/arbejdsplads har i de seneste to år gennemgået mange forandringer Min virksomhed/arbejdsplads har i de seneste to år foretaget betydelige personalemæssige reduktioner Min virksomhed/arbejdsplads er økonomisk presset Fremtidsudsigterne for min virksomhed er usikre Min virksomhed/arbejdsplads har nedlagt vigtige forretningsområder inden for de seneste to år Note: Den fulde svarskala fremgår af bilagstabel 1. Forskelle mellem privat og kommunal sektor i vurderingen af virksomhedens situation Der er betydelige forskelle på de privatansatte og de kommunalt ansatte respondenters vurdering af virksomhedens situation. Langt flere kommunalt end privatansatte respondenter svarer, at virksomheden/arbejdspladsen i de seneste to år har gennemgået mange forandringer er økonomisk presset har foretaget betydelige personalemæssige reduktioner inden for de seneste to år 3

4 Figur 1. Virksomhedens situation. Andel, der er delvist/helt enige i følgende udsagn fordelt på privat og kommunal sektor Min virksomhed/arbejdsplads har i de seneste to år gennemgået mange forandringer Min virksomhed/arbejdsplads er økonomisk presset Min virksomhed/arbejdsplads har i de seneste to år foretaget betydelige personalemæssige reduktioner Privat sektor Kommunal sektor Når det gælder samarbejdskulturen på virksomheden, er det generelle billede, at hovedparten af respondenterne har en positiv vurdering af samarbejdskulturen på de fleste områder, bortset fra om der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan opgaverne skal udføres. Her er det kun halvdelen, der vurderer, at det er tilfældet. Tabel 2. I hvilken grad kendetegner følgende samarbejdskulturen i din virksomhed/på din arbejdsplads? Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Total Medarbejderne bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen Ledelsen har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt Vi hjælper hinanden, når der er meget at lave Vi er gode til at samarbejde, når der opstår problemer, som kræver fælles løsninger Der er en oplevelse af sammenhold på arbejdspladsen Der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan opgaverne skal udføres Note: Den fulde svarskala fremgår af bilagstabel 2. 1 Der er for få respondenter fra stat og regioner til, at de kan indgå i sektorsammenligninger i denne undersøgelse. 4

5 Forskelle mellem privat og kommunal sektor i vurderingen af samarbejdskulturen Også når det gælder samarbejdskulturen på virksomheden/arbejdspladsen, er der betydelige forskelle mellem den private og den kommunale sektor. Generelt er der en bedre samarbejdskultur på de kommunale end på de private arbejdspladser. Figur 2. Samarbejdskulturen. Andel, der er svarer i høj/i meget høj grad fordelt på privat og kommunal sektor Medarbejderne bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen Ledelsen har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt Vi hjælper hinanden, når der er meget at lave 73 Vi er gode til at samarbejde, når der opstår problemer, som kræver fælles løsninger Der er en oplevelse af sammenhold på arbejdspladsen Der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan opgaverne skal udføres Privat sektor Kommunal sektor Det psykiske arbejdsmiljø 60 procent af respondenterne vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø er godt eller meget godt. Til gengæld vurderer 15 procent, at det psykiske arbejdsmiljø enten er dårligt eller meget dårligt. I den kommunale sektor vurderer 74 procent, at det psykiske arbejdsmiljø er godt eller meget godt mod 58 procent i den private sektor. Tabel 3. Hvordan vil du generelt bedømme det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Alle og fordelt på privat og kommunal sektor. Alle Privat sektor Kommunal sektor Meget dårligt/dårligt Nogenlunde Godt/Meget godt Total Note: Den fulde svarskala fremgår af bilagstabel 3. 5

6 Sammenhængen mellem virksomhedens situation og det psykiske arbejdsmiljø Der er en klar sammenhæng mellem virksomhedens situation og vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder, selvom flere kommunalt ansatte respondenter end privatansatte respondenter som det fremgår af tabel 3 og figur 1 vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø er godt samtidig med, at flere kommunalt ansatte end privatansatte respondenter vurderer, at deres virksomhed/arbejdsplads er økonomisk presset og i de seneste to år har foretaget betydelige personalemæssige reduktioner. Der er en klar sammenhæng mellem, om det psykiske arbejdsmiljø er godt eller dårligt, og om virksomheden/arbejdspladsen i de seneste to år har foretaget betydelige personalemæssige reduktioner, har nedlagt vigtige forretningsområder, er økonomisk presset og har usikre fremtidsudsigter. Eksempelvis svarer 49 procent af respondenterne med et meget dårligt/dårligt psykisk arbejdsmiljø, at fremtidsudsigterne for virksomheden er usikre mod 18 procent med et godt/meget godt psykisk arbejdsmiljø. At virksomheden/arbejdspladsen i de sidste to år har gennemgået mange forandringer har ikke signifikant betydning for vurderingen det psykiske arbejdsmiljø. Blandt respondenter med et meget dårligt/dårligt psykisk arbejdsmiljø svarer 84 procent, at virksomheden/arbejdspladsen i de seneste to år har gennemgået mange forandringer mod procent med et godt/meget godt psykisk arbejdsmiljø. Figur 3. Sammenhæng mellem virksomhedens situation og det psykiske arbejdsmiljø. Andel, der er delvist enige/enige i udsagnene om virksomhedens situation i tabel Økonomisk presset 36 Foretaget betydelige personalemæssige reduktioner i de seneste to år Fremtidsudsigterne er usikre Nedlagt vigtige forretningsområder inden for de seneste to år Gennemgået mange forandringer i de seneste to år Det psykiske arbejdsmiljø er meget dårligt/dårligt Det psykiske arbejdsmiljø er nogenlunde Det psykiske arbejdsmiljø er godt/meget godt 6

7 Sammenhængen mellem samarbejdskultur og psykisk arbejdsmiljø Der er en signifikant sammenhæng mellem samarbejdskulturen og det psykiske arbejdsmiljø på samtlige parametre. Eksempelvis når det gælder, om ledelsen har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt. Blandt respondenter med et meget dårligt/dårligt psykisk arbejdsmiljø svarer 19 procent, at ledelsen i høj/i meget høj grad har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet mod 86 procent med et godt/meget godt psykisk arbejdsmiljø. Figur 4. Sammenhæng mellem samarbejdskulturen og det psykiske arbejdsmiljø. Andel, der svarer i høj/i meget høj grad til spørgsmålene om samarbejdskulturen i tabel Ledelsen har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt Vi hjælper hinanden, når der er meget at lave Vi er gode til at samarbejde, når der opstår problemer, som kræver fælles løsninger Der er en oplevelse af sammenhold på arbejdspladsen Medarbejderne bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen Der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan opgaverne skal udføres Det psykiske arbejdsmiljø er meget dårligt/dårligt Det psykiske arbejdsmiljø er nogenlunde Det psykiske arbejdsmiljø er godt/meget godt Psykisk arbejdsmiljø udvikling fra 07 til 16 Vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø har ændret sig perioden fra 07 til 16. Fra 14 til 16 er den væsentligste ændring, at der nu er 15 procent, som har en negativ vurdering af det psykiske arbejdsmiljø mod 27 procent i 12. Andelen, der har en positiv vurdering af det psykiske arbejdsmiljø, er steget fra 49 procent i 14 til 60 procent i 16. Tabel 4. Hvordan vil du generelt bedømme det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Meget dårligt/dårligt Nogenlunde Godt/Meget godt Total

8 Håndtering af psykisk og fysisk arbejdsmiljø De fleste ledere svarer, at der ledelsesmæssigt ikke er forskel på at håndtere det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Det svarer 57 procent af respondenterne. Knap fire ud af ti svarer, at det er lettest for dem at håndtere det fysiske arbejdsmiljø, hvorimod kun fem procent svarer, at det er lettest at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Der er en klar aldersmæssig sammenhæng. Jo ældre lederen er, jo flere svarer, at der ikke er nogen forskel. Tabel 5. Er det lettest for dig, som leder, at håndtere det fysiske arbejdsmiljø eller det psykiske arbejdsmiljø? I alt og fordelt på alder og Alder I alt Under 35 2 derover Det fysiske arbejdsmiljø er lettest for mig at håndtere Der er ingen forskel Det psykiske arbejdsmiljø er lettest for mig at håndtere Total Omfanget af konflikter på arbejdspladserne 57 procent af respondenterne vurderer konfliktniveauet som enten ikke eksisterende eller lavt. 13 karakteriserer konfliktniveauet som højt eller meget højt. Tabel 6. Hvordan vil du karakterisere konfliktniveauet i din virksomhed/på din arbejdsplads? Alle Privat sektor Kommunal sektor Ikke-eksisterende/lavt Middel Højt/meget højt Total Note: Den fulde svarskala fremgår af bilagstabel 4. De hyppigst forekommende konflikter er leder-medarbejder konflikter De respondenter, som har svaret, at konfliktniveauet er middel, højt eller meget højt, er efterfølgende blevet spurgt om, hvilken type af konflikt der er hyppigst forekommende. Tre ud af ti peger på leder-medarbejderkonflikter som den hyppigst forekommende. Konflikter mellem ligestillede ledere er de mindst hyppigt forekommende. Blandt respondenter, som svarer, at konfliktniveauet er højt/meget højt, svarer signifikant flere, at de hyppigst forekommende konflikter er konflikter mellem leder og medarbejder samt mellem underordnet leder og overordnet 2 Det skal bemærkes, at der kun er 70 respondenter med ledelsesansvar i aldersgruppen under 35 år. 8

9 leder. Og signifikant færre svarer, at det er konflikter mellem medarbejdere samt mellem afdelinger. Tabel 7. Hvilken type af konflikt er hyppigst forekommende i din virksomhed/på din arbejdsplads? Alle Højt/Meget højt konfliktniveau Middel konfliktniveau Leder-medarbejder konflikter Medarbejder-medarbejder konflikter Afdeling-afdeling konflikter Underordnet leder-overordnet leder konflikter Leder-ligestillet leder konflikter Total Manglende respekt for hinandens arbejde og uklarhed om ansvar, roller og mål er de hyppigst forekommende årsager De respondenter, der vurderer, at konfliktniveauet er middel, højt eller meget højt, har efterfølgende svaret på, hvad der er de hyppigst forekommende årsager til konflikterne. Henholdsvis 57 og 55 procent peger på manglende respekt for hinandens arbejde og uklarhed om ansvar, roller og/eller mål, som de hyppigst forekommende årsager. Hver tredje peger på, at for lidt personale er den hyppigst forekommende årsag. Tabel 8. Hvad er de hyppigst forekommende årsager til konflikterne i din virksomhed/på din arbejdsplads? Mulighed for flere svar. Prioriteret. Uklarhed (ansvar, roller, mål) 53 Manglende respekt for hinandens arbejde 50 Forskelligt syn på opgaveløsningen 45 Forskellige værdier/holdninger 39 Manglende respekt for hinandens værdier 35 Konkurrence/magtspil 34 For lidt tid til opgaverne 33 Manglende samarbejdsvilje 33 For lidt personale 32 Forskellige mål/modsatrettede krav 29 Dårlig personlig kemi 27 Ufleksible grænser (faggrænser, opgavegrænser) 19 Andet 5 9

10 Samlet set peger flere respondenter, der har svaret, at konfliktniveauet er højt/meget højt, på de forskellige årsager til konflikter, end respondenter der svarer, at konfliktniveauet er middel. Figur 5. De hyppigst forekommende årsager til konflikterne. Forskelle mellem virksomheder med højt/meget højt konfliktniveau og virksomheder med middel konfliktniveau Højt/Meget højt konfliktniveau Middel konfliktniveau Markant flere respondenter med et højt/meget højt konfliktniveau peger på særligt følgende årsager: Manglende respekt for hinandens arbejde Manglende respekt for hinandens værdier Konkurrence/magtspil For lidt personale Sammenhængen mellem virksomhedens situation og konfliktniveauet Som det fremgår af figur 3 om sammenhængen mellem virksomhedens situation og det psykiske arbejdsmiljø, er der også en sammenhæng mellem virksomhedens situation og konfliktniveauet. Her gælder også, at det, at virksomheden/arbejdspladsen har gennemgået mange forandringer i de seneste to år, ikke har betydning for vurderingen af konfliktniveauet. procent af respondenterne ansat på virksomheder med et ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau svarer, at virksomheden har gennemgået mange forandringer de seneste to år. Det samme svarer 83 procent af respondenterne ansat på virksomheder med et højt/meget høj konfliktniveau. Når det eksempelvis gælder fremtidsudsigterne for virksomheden, er forskellen markant. Blandt respondenter ansat på virksomheder med et ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau svarer 19 10

11 procent, at virksomhedens fremtidsudsigter er usikre. Det samme svarer 46 procent af respondenterne ansat på virksomheder med et højt/meget høj konfliktniveau. Figur 6. Sammenhæng mellem virksomhedens situation og konfliktniveauet. Andel, der er delvist enige/enige i udsagnene om virksomhedens situation i tabel Økonomisk presset 56 Foretaget betydelige personalemæssige reduktioner i de seneste to år Fremtidsudsigterne er usikre 38 Nedlagt vigtige forretningsområder inden for de seneste to år Gennemgået mange forandringer i de seneste to år Ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau Højt/Meget højt konfliktniveau Middel konfliktniveau Sammenhæng mellem samarbejdskultur og konfliktniveau Der er en klar sammenhæng mellem samarbejdskulturen og konfliktniveauet på samtlige parametre. Eksempelvis svarer 79 procent af respondenterne ansat på virksomheder med ikkeeksisterende/lavt konfliktniveau, at man er god til at samarbejde, når der opstår problemer, der kræver fælles løsninger. Det samme svarer procent af respondenterne ansat på virksomheder med et højt/meget høj konfliktniveau. Figur 7. Sammenhæng mellem samarbejdskulturen og konfliktniveauet. Andel, der svarer i høj/i meget høj grad til spørgsmålene om samarbejdskulturen i tabel Ledelsen har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt Vi hjælper hinanden, når der er meget at lave Vi er gode til at samarbejde, når der opstår problemer, som kræver fælles løsninger Der er en oplevelse af sammenhold på arbejdspladsen Medarbejderne bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen Der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan opgaverne skal udføres Ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau Højt/Meget højt konfliktniveau Middel konfliktniveau 11

12 56 procent vurderer, at konflikter generelt bliver løst professionelt og effektivt På langt de fleste arbejdspladser bliver skænderier eller konflikter generelt løst professionelt og effektivt. Der er dog ikke overraskende en klar sammenhæng mellem konfliktniveauet og vurderingen af, om skænderier eller konflikter generelt bliver løst professionelt og effektivt på arbejdspladsen. Figur 8. Bliver skænderier eller konflikter generelt løst professionelt og effektivt på din arbejdsplads? Alle Ikke-eksisterende/Lavt konfliktniveau Middel konfliktniveau Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Højt/Meget højt konfliktniveau Løsning af konflikter er et fælles ansvar Langt de fleste svarer, at det er et fællesansvar mellem ledelsen, medarbejderne og HR-afdelingen (hvis virksomheden har en HR-afdeling), at skænderier og konflikter på arbejdspladsen løses professionelt og effektivt. På arbejdspladser med et højt/meget højt konfliktniveau peger markant flere på, at det er ledelsens ansvar. Tabel 9. Hvem af følgende har efter din vurdering generelt ansvaret for, at skænderier og konflikter løses professionelt og effektivt på din arbejdsplads? Alle Ikke-eksisterende/ Lavt konfliktniveau Middel konfliktniveau Højt/Meget højt konfliktniveau Ledelsen og medarbejderne i fællesskab Ledelsen, HR-afdelingen og medarbejderne i fællesskab Ledelsen Ledelsen og HR-afdelingen HR-afdelingen Total

13 Retningslinjer og konkrete indsatser for håndtering af konflikter på arbejdspladserne Omkring hver tredje respondent er ansat på en virksomhed, der har retningslinjer for forebyggelse eller håndtering af konflikter. Helt naturligt er det mest udbredt på store virksomheder. Flest ansat på virksomheder med ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau og færrest ansat på virksomheder med et højt/meget højt konfliktniveau svarer, at arbejdspladsen har en politik eller retningslinjer for forebyggelse eller håndtering af konflikter. Tabel 10. Har din arbejdsplads en politik eller retningslinjer for forebyggelse eller håndtering af konflikter? Alle Ikke-eksisterende/ Lavt konfliktniveau Middel konfliktniveau Højt/Meget højt konfliktniveau Ja Nej Ikke relevant Ved ikke Total procent svarer, at der inden for de seneste to år er gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere konflikter med det formål at forebygge og håndtere konflikter. På virksomheder, hvor konfliktniveauet er højt/meget højt, er det dog kun 22 procent, der svarer ja til dette. Det skal dog bemærkes, at respondentgruppen Ved ikke er markant større blandt respondenter ansat på virksomheder med ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau og middelkonfliktniveau end blandt respondenter ansat på virksomheder med højt/meget højt konfliktniveau. Figur 9. Er der på arbejdspladsen inden for de seneste to år gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere konflikter? Alle Ikke-eksisterende/Lavt konfliktniveau Ja Nej Ved ikke Middel konfliktniveau Højt/Meget højt konfliktniveau 13

14 Halvdelen af ledere er rustet til at tackle udfordringerne i forbindelse med konflikter Flest ledere fra virksomheder med ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau og færrest ledere fra virksomheder med højt/meget højt konfliktniveau føler sig rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med konflikter. Tabel 11. I hvilken grad føler du dig rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med konflikter? Alle Ikke-eksisterende/ Lavt konfliktniveau Middel konfliktniveau Højt/Meget højt Konfliktniveau Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Ved ikke/ikke relevant Total Konflikter udvikling fra 12 til 16 Fra 12 er til 16 er andelen af arbejdspladser med et ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau steget fra 38 procent til 57 procent. Andelen af arbejdspladser med højt/meget højt konfliktniveau er i samme periode faldet fra omkring hver femte til 13 procent. Tabel 12. Hvordan vil du karakterisere konfliktniveauet i din virksomhed/på din arbejdsplads? Ikke-eksisterende/Lavt Middel Højt/Meget højt Total Lederens involvering i skænderier/konflikter Respondenterne i undersøgelsen har svaret på, om de personligt har været involveret i skænderier eller konflikter på arbejdspladsen inden for de seneste to år. Tabel 13. Har du inden for de seneste to år været involveret i skænderier eller konflikter (med konflikter menes ikke arbejdsnedlæggelser, lockout, strejker o.l.) på din arbejdsplads? Muligheder for flere svar. Ja, ofte 3 Ja, i flere tilfælde 14 Ja, i nogle tilfælde 28 Ja, i et enkelt tilfælde 23 Nej 32 Total

15 17 procent af respondenterne har ofte eller i flere tilfælde været involveret i skænderier eller konflikter på arbejdspladsen inden for de seneste to år. Knap hver tredje har slet ikke været involveret i skænderier eller konflikter på arbejdspladsen inden for de seneste to år. Blandt de respondenter, der i nogle, i flere tilfælde samt ofte har været involveret i skænderier/konflikter på arbejdspladsen, peger omkring fire ud af ti på deres direkte medarbejdere og nærmeste leder som dem, de har været i skænderi eller konflikt med. Tabel 14. Hvilke af følgende har du været involveret i skænderier eller konflikter med inden for de seneste to år? Mulighed for flere svar. Mine direkte medarbejdere 42 Min nærmeste leder 39 Ligestillede lederkolleger 32 Medarbejdere fra andre teams/afdelinger Andre overordnede ledere Kunder, klienter, patienter, pårørende, samarbejdspartnere og lignende 15 Sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladsen Man kan diskutere, om det er et godt eller mindre godt psykisk arbejdsmiljø, der har betydning for vurderingen af konfliktniveauet, eller om det er konfliktniveauet, der har betydning for vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Det er i et vist omfang diskussionen om Hønen eller ægget hvad kom først? Der er imidlertid og næppe overraskende en klar sammenhæng mellem konfliktniveauet og det psykiske arbejdsmiljø. 82 procent af respondenterne fra arbejdspladser med ikke-eksisterende/lavt konfliktniveau vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø er godt/meget godt. Det samme gælder kun for 12 procent af respondenterne fra arbejdspladser med højt/meget højt konfliktniveau. Figur 10. Sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladsen Ikke-eksisterende/Lavt konfliktniveau 37 Middel konfliktniveau Højt/Meget højt konfliktniveau Godt/Meget godt psykisk arbejdsmiljø Meget dårligt/dårligt psykisk arbejdsmiljø Nogenlunde psykisk arbejdsmiljø 15

16 Mobning Lederne i undersøgelsen er blevet stillet en række spørgsmål om mobning. I denne undersøgelse defineres begrebet mobning som, at nogen regelmæssigt og over længere tid udsættes for krænkelser, som vedkommende ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod. Ifølge respondenterne i undersøgelsen kan det konstateres, at omfanget af mobning på arbejdspladserne er på et relativt lavt niveau. Syv ud af ti har ikke oplevet mobning i deres afdeling/team inden for de seneste to år. Tabel 15. Har du oplevet en eller flere medarbejdere i din afdeling/dit team mobbe en anden medarbejder eller leder over en længere periode inden for de seneste to år? Ja, i adskillige tilfælde 4 Ja, i enkelte tilfælde 26 Nej aldrig 70 Total 100 Mobning udvikling fra 05 til 16 Ser man på udviklingen fra 05 til 16 kan det konstateres, at omfanget af mobning er på et uændret lavt niveau i perioden fra 12 til 16. I 05 var omfanget en del højere. Figur 11. Har du oplevet en eller flere medarbejdere i din afdeling/dit team mobbe en anden medarbejder eller leder 3 over en længere periode inden for de seneste to år? Nej, aldrig Ja, i enkelte tilfælde Ja, i adskillige tilfælde 3 Der er foretaget en ændring af spørgsmålsformuleringen i denne undersøgelse i forhold til undersøgelserne i 05, 12, og 14. I denne undersøgelse er formuleringen: Har du oplevet en eller flere medarbejdere i din afdeling/dit team mobbe en anden medarbejder eller leder over en længere periode inden for de seneste to år? I de tidligere undersøgelser var formuleringen: Har du oplevet en eller flere medarbejdere i din afdeling/dit team mobbe en anden medarbejder over en længere periode inden for de seneste to år? 16

17 Tilsvarende er det begrænset, i hvilket omfang respondenterne har oplevet ledere fra deres afdeling/team mobbe en anden medarbejder eller leder inden for de seneste to år. Tabel 16. Har du oplevet en eller flere ledere i din afdeling/team mobbe en anden medarbejder eller leder over en længere periode inden for de seneste to år? Ja, i adskillige tilfælde 3 Ja, i enkelte tilfælde 16 Nej, aldrig 81 Total 100 Lederens håndtering af mobning De ledere, der har oplevet mobning i egen afdeling eller team inden for de seneste to år, er blevet spurgt, om de greb ind. Det gjort langt hovedparten 72 procent. Det kan dog samtidig konstateres, at 28 procent ikke har grebet ind. Tabel 17. Har du inden for de seneste to år grebet ind over for mobning i dit eget team/din egen afdeling? Ja 72 Nej 28 Total procent har grebet ind over for mobning i andre team/afdelinger. Det skal her bemærkes, at når 83 procent svarer nej hertil, er det ikke det samme som, at der har foregået mobning, de ikke har grebet ind overfor. Spørgsmålet her er generelt, om man som leder også griber ind over for mobning i andre team/afdelinger, og ikke om det er på baggrund af konstateret mobning. Tabel 18. Har du inden for de seneste to år grebet ind over for mobning i andre team/afdelinger end din egen? Ja 17 Nej 83 Total 100 De ledere, der har oplevet mobning blandt medarbejderne, har svaret på, om de for sent eller slet ikke har grebet ind over for mobning. Knap halvdelen af lederne i undersøgelsen svarer, at de aldrig har grebet for sent ind eller slet ikke reageret på mobning af en medarbejder. Det betyder dog også, at lidt over halvdelen svarer, at de enten har grebet for sent ind eller slet ikke reageret. 17

18 Tabel 19. Set i bakspejlet har du inden for de seneste to år for sent eller slet ikke reageret på mobning af en medarbejder? Ja, i adskillige tilfælde 2 Ja, i enkelte tilfælde 50 Nej aldrig 48 Total 100 Knap halvdelen peger på, at årsagen til enten ikke at have reageret eller reageret for sent var, at man ikke så problemet, før det var for sent. Knap fire ud af ti peger på, at årsagen var, at medarbejderen ikke henvendte sig til lederen. Figur 12. Hvad var årsagen/årsagerne til, at du inden for de seneste to år ikke reagererede/reagerede for sent på mobning? Mulighed for flere svar Jeg så ikke problemet, før det var for sent Medarbejderen henvendte sig ikke til mig Kollegerne henvendte sig ikke til mig Jeg kunne ikke gennemskue, hvad problemet var Jeg kunne ikke gennemskue, hvem der havde skylden Jeg kunne ikke gennemskue, hvad der skulle gøres Andet Få ledere har selv mobbet og relativt få ledere har været udsat for mobning Meget få ledere har været med til at mobbe en medarbejder (tre procent) eller en lederkollega (fem procent) inden for de seneste to år. Tabel. Set i bakspejlet har du som leder været med til at mobbe en medarbejder eller lederkollega inden for de seneste to år? Medarbejder Lederkollega Ja, i adskillige tilfælde 0 0 Ja, i enkelte tilfælde 3 5 Nej, aldrig Total

19 Ligesom meget få ledere har deltaget i mobning, er det også relativt få ledere, der har været udsat for mobning. Der er ikke signifikant forskel på, om det er ligestillede lederkolleger, medarbejderne eller en overordnet ledere, der har mobbet lederen. Tabel 21. Har ledere været udsat for mobning fra ligestillede lederkolleger, dine medarbejdere eller fra en overordnet leder inden for de seneste to år? Fra ligestillede lederkolleger Fra mine medarbejdere Fra en overordnet leder Ja, i adskillige tilfælde Ja, i enkelte tilfælde Nej, aldrig Total Håndtering af mobningsproblemer er et fælles ansvar Langt de fleste svarer, at det er et fællesansvar mellem ledelsen, medarbejderne og HR-afdelingen (hvis virksomheden har en HR-afdeling), at mobningsproblemer håndteres professionelt og effektivt. Tabel 22. Hvem af følgende har efter din vurdering generelt ansvaret for, at mobningsproblemer håndteres professionelt og effektivt? Ledelsen og medarbejderne i fællesskab 41 Ledelsen, HR-afdelingen og medarbejderne i fællesskab 27 Ledelsen 21 Ledelsen og HR-afdelingen 11 HR-afdelingen 0 Ved ikke 1 Total 100 Mere end fire ud af ti ledere er rustet til at tackle udfordringerne i forbindelse med mobning Kun 12 procent af lederne svarer, at de slet ikke eller i mindre grad føler sig rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med mobning. 43 procent vurderer, at de i nogen grad er rustet til at tackle udfordringerne, og andre 43 procent vurderer, at de i høj eller i meget høj grad er rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med mobning. Tabel 23. I hvilken grad føler du dig rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med mobning? Slet ikke/i mindre grad 12 I nogen grad 43 I høj/i meget høj grad 43 Ved ikke/ikke relevant 2 Total

20 Mere end hver femte respondent er ansat på virksomheder, der inden for de seneste to år har gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere mobning, og 35 procent af respondenterne er ansat på virksomheder, der enten har en politik eller retningslinjer for forebyggelse og/eller håndtering af mobningsproblemer. Tabel 24. Indsatser til forebyggelse og håndtere mobning Er der på arbejdspladsen inden for de seneste to år gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere mobning? Har din arbejdsplads en politik eller retningslinjer for forebyggelse og/eller håndtering af mobningsproblemer? Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Total Sexchikane Meget få respondenter svarer, at de har oplevet, at medarbejdere eller ledere i deres afdeling eller team har udøvet sexchikane over for en anden medarbejder eller leder inden for de seneste to år. Tabel 25. Omfanget af sexchikane i afdelingen/teamet. Har du oplevet en eller flere medarbejdere i din afdeling/ dit team udøve sexchikane over for en anden medarbejder eller leder inden for de seneste to år? Har du oplevet en eller flere ledere i din afdeling/dit team udøve sexchikane over for en anden medarbejder eller leder inden for de seneste to år? Ja, i adskillige tilfælde 0 0 Ja, i enkelte tilfælde 5 3 Nej, aldrig Total Håndtering af sexchikaneproblemer er et fælles ansvar De fleste svarer, at det er et fællesansvar mellem ledelsen, medarbejderne og HR-afdelingen (hvis virksomheden har en HR-afdeling), at sexchikaneproblemer håndteres professionelt og effektivt. Tabel 26. Hvem har efter din vurdering generelt ansvaret for, at sexchikaneproblemer håndteres professionelt og effektivt? Ledelsen og medarbejderne i fællesskab 29 Ledelsen 26 Ledelsen, HR-afdelingen og medarbejderne i fællesskab 25 Ledelsen og HR-afdelingen 17 HR-afdelingen 1 Ved ikke 2 Total 100

21 Sammenlignet med hvem, der har ansvaret for håndtering af mobningsproblemer, er det dog væsentlige færre, der svarer, at det er et fælles ansvar mellem ledelsen, medarbejderne og HRafdelingen, og væsentligt flere, der svarer, at det generelt er et ledelsesansvar at håndtere sexchikaneproblemer. Hver tredje leder er rustet til at tackle udfordringerne i forbindelse med sexchikane 26 procent af lederne svarer, at de slet ikke eller i mindre grad føler sig rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med sexchikane. 33 procent vurderer, at de i nogen grad er rustet til at tackle udfordringerne i forbindelse med sexchikane, og andre 33 procent vurderer, at de i høj eller i meget høj grad er rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med sexchikane. Tabel 27. I hvilken grad føler du dig rustet til at tackle de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med problemer med sexchikane? Slet ikke/i mindre grad 26 I nogen grad 33 I høj/i meget høj grad 33 Ved ikke/ikke relevant 8 Total 100 Otte procent er ansat på virksomheder, der inden for de seneste to år har gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere sexchikane, og 25 procent af respondenterne er ansat på virksomheder, der enten har en politik eller retningslinjer til forebyggelse og/eller håndtering af sexchikaneproblemer. Tabel 28. Indsatser til forebyggelse og håndtere mobning Er der på arbejdspladsen inden for de seneste to år gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere seksuel chikane? Har din arbejdsplads en politik eller retningslinjer for forebyggelse og/ eller håndtering af seksuel chikane? Ja 8 25 Nej Ved ikke/ikke relevant Total

22 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er gennemført i alt CAWI-interview med medlemmer af Lederne i perioden 9. til 21. marts 16. Nedenfor er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Køn Antal Kvinder Mænd Total Alder Antal Under 35 år år år år år år år og derover Total Stillingsniveau Antal Ledere Særligt betroede medarbejdere Total Sektor Antal Privat Offentlig - heraf staten - heraf regioner - heraf kommuner Selvejende institution Non-profit organisation 51 3 Total I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 procentpoint højere eller lavere. Tilsvarende kan en sammenlægning af for eksempel I høj grad og I meget høj grad vise en procent, der er 1 procentpoint højere/lavere end opgjort hver for sig. Hvis for eksempel 10,3 procent har svaret I høj grad, og 5,3 procent har svaret I meget høj grad, vil det ved en sammenlægning betyde, at 16 procent tilsammen har svaret I høj grad og I meget høj grad. I begge tilfælde er der tale om almindelige afrundingsprincipper. 22

23 De undersøgelser, der sammenlignes med i denne rapport, er undersøgelserne: Konflikthåndtering : Lederne, november 05 Mobning, rygning og sundhed : Lederne, november 07 Trivsel på arbejdspladsen : Lederne, september 12 Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning : Lederne, maj 14 Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon Bilagstabeller Bilagstabel 1. Virksomhedens situation. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Uenig Delvist Hverken enig Delvist Enig Total uenig eller uenig enig Min virksomhed/arbejdsplads er økonomisk presset Min virksomhed/arbejdsplads har nedlagt vigtige forretningsområder inden for de seneste to år Min virksomhed/arbejdsplads har i de seneste to år foretaget betydelige personalemæssige reduktioner Min virksomhed/arbejdsplads har i de seneste to år gennemgået mange forandringer Fremtidsudsigterne for min virksomhed er usikre Bilagstabel 2. Samarbejdskulturen. I hvilken grad kendetegner følgende samarbejdskulturen i din virksomhed/på din arbejdsplads? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Total Ledelsen har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt Vi hjælper hinanden, når der er meget at lave Vi er gode til at samarbejde, når der opstår problemer, som kræver fælles løsninger Der er en oplevelse af sammenhold på arbejdspladsen Medarbejderne bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen Der er en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan opgaverne skal udføres

24 Bilagstabel 3. Hvordan vil du generelt bedømme det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Alle Privat sektor Kommunal sektor Meget dårligt Dårligt Nogenlunde Godt Meget godt Total Bilagstabel 4. Hvordan vil du karakterisere konfliktniveauet i din virksomhed/på din arbejdsplads? Alle Privat sektor Kommunal sektor Ikke-eksisterende Lavt Middel Højt Meget højt Total

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Mobning og social kapital

Mobning og social kapital Mobning og social kapital Workshop nr 212 Arbejdsmiljøkonferencen 2014, Nyborg Strand Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Lotte Eriksen: loe@teamarbejdsliv.dk PROGRAM Præsentation Hvad ved vi om mobning

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere