Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar Marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts årgang 1

2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Larsson Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet/Skorstensfejerdata: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Tom Høeg Andersen Bredevej 103, 2830 Virum Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Kim Laue Christensen Odensevej 3, 5600 Fåborg Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35, 6270 Tønder Faglærer Finn Hansen Faglærer Michael Siwertsen Begravelseskassen Hugo Stjernholm Indhold Aftenskole i Tyskland... 2 Viborg Kommunes gode idé... 3 Temadag på Fyn... 6 Rariteter... 7 Vedrørende lærlingeindtag... 7 Hør - hvor det brænder... 9 Temadage... 9 Ventilationstur til Sverige Mindeord Mærkedage Grænseoverskridende oplevelser Aftenskole i Tyskland Af skorstensfejermester John Clemmesen, Nordborg formand for Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Vore svende og jeg havde atter mulighed for at deltage i en aftenskoleundervisning hos vore tyske kolleger i Langenhorn. Denne gang fik vi demonstreret Testos partikelmåler på et 12 kw ÖkoFen træpillefyr ved vores kollega Lars Petersen. Tyskerne har valgt at tolke EU-reglerne omkring partikelforurening ved at lade anlæg ned til 4,9 kw teste med et differentieret interval afhængig af alder. De har stort set samme passus i lovgivningen som os omkring prøvningsattester, men som sagt skal anlæggene testes på stedet, så på det område har de et stort og godt marked, hvor de lige nu opbygger nogle ret gode kompetencer og erfaringer. Da vi var både tyske og danske kolleger, delte vi os i to hold, hvor det ene modtog undervisning omkring lovgivning på området, og det andet hold blev sat ind i betjeningen af Testo udstyret. Vi er så heldige, at vi kan blande tyske og danske svende og mestre, da sprogbarrierer løses øjeblikkeligt, så alle har noget ud af aftenen. Denne form for undervisning, som praktiseres meget i Tyskland, da de ikke har et Amu-system, som vi har her i Danmark, kan vel bedst kaldes en appetitvækker. De er rigtig meget overladt til egne erfaringer og sidemandsoplæring. Sidemandsoplæring sker så først, når de selv erhverver et udstyr og skal til at benytte dette. Vanen tro sluttede vi af med noget græsk mad - blot for at bevare det internationale islæt. 2

3 Skorstensfejermestrene fyrer for folk i Viborg Viborg Kommunes gode idé Af Tommy Christensen Skorstensfejermester Skorstensfejermester Per Knudsen, Viborg distrikt Øst og skorstensfejermester Tommy Christensen, Viborg distrikt Vest, blev kontaktet af Viborg Kommune, som ville køre en kampagne på Rådhuset i slutningen af november omkring fyring med brænde i brændeovne, samt fyring med fastbrændsel. Vi blev spurgt om vi kunne stå til rådighed ved to oplysningsmøder på Rådhuset, hvor kommunen havde besluttet sig for at lave en udstilling om korrekt fyring i brændeovn. Dette ville vi selvfølgelig gerne. Udstillingen fandt sted i rådhusfoyeren, hvor der var opstillet en brændeovn, og der var i mindre bunker fremlagt korrekt brændsel til at fyre med og ukorrekt brændsel, som man ikke må fyre med. Miljøministeriets video om rygestop kørte i baggrunden, og der blev uddelt brochurer og pjecer om emnet fra miljøstyrelsen. Per og jeg fik nogle rigtig gode spørgsmål fra de fremmødte. Iblandt dem var brændeovnsbrugere, men også folk, som ikke selv havde brændeovn, men som var meget interesseret i blandt andet miljøet i forbindelse med brug af brændeovne. Vi fik talt meget om den nye måde at tænde op på, top down, og ligeledes rent praktisk vist, hvordan man gør. Vi fortalte om, hvor tørt brændet bør være, om den rigtige størrelse på det kløvede træ og på hvor mange kilo man anbefaler til en påfyring. Vi fortalte, hvad man må fyre med, og hvad man ikke må fyre med. Vi oplyste også, at det er til stor gavn for miljøet at skifte de gamle ovne ud med nye, miljørigtige brændeovne. Udstillings- og demonstrationsområet i foyeren på Viborg Rådhus - med godt og dårligt brænde. God fyringsteknik skal man ikke kimse ad, som det ser ud til, at gæsten gør. Nej, vi har ikke bagt franskbrød. Vi viser bare, hvor store stykker træ, der kan gå i ovnen. 3

4 Annoncer 4

5 Annoncer 5

6 Gennemført temadag - nye temadage se side 9 Temadag på Fyn Af Martin Holm Andersen Skorstensfejermester Det er blevet så populært at afholde temadage, og på Fyn vil vi ikke holde os tilbage. Derfor havde Fyns Klub for skorstensfejermestre arrangeret en temadag d. 12. november på Hotel Scandic i Odense. Vi havde inviteret alle de fynske skorstensfejere til temadag med flg. oplægsholdere: Lene Bach Sørensen & Christian Larsen fra maskinfabrikken Reka. Kim Brigon & Stefan Hwam fra brændeovnsfabrikken Hwam. Kim L. Christensen & Frank Kallehave fra Fagteknisk Udvalg. Rekas oplæg handlede om deres produkter (brændekedler & pillefyr m.m.), samt hvad der rører sig på dette område, og hvad der efter Rekas mening er udfordringerne i fremtiden. Hwams oplæg var at fortælle om brændeovnsmarkedet i almindelighed og Hwams IHS system i særdeleshed. Fagteknisk udvalg talte om BR-10, forgiftningsfare, plasticskorstene og mange andre ting på lovområdet. Dagen indledtes med kaffe og rundstykker, præsentation og velkomst af oplægsholderne. Herefter blev deltagerne delt op i tre hold, der skulle cirkulere mellem emnerne. Hver oplægsholder havde en time til at få deres budskab afleveret. Rekas oplæg var bygget op omkring powerpoint show med mange plancher om kedler, forbrændings- og fyringsteknik. Der var så meget, at det kneb med at holde sig inden for tiden, da spørgelysten var meget stor. Hwam havde en IHS-enhed med termoføler og ildsonde med, så vi kunne se og røre ved tingene. Vi fik en fyldestgørende forklaring på ideen og processen frem til det færdige produkt. Jeg har senere haft lejlighed til at se den i funktion hos Hwam, og jeg må sige, det er et genialt produkt - dog er prisen nok afskrækkende for mange. Kim fortalte om designationskoder, BTV 32 og BR.10. Frank fortalte om Frank Kallehave fra Fagteknisk Udvalg forgiftningsfare, og hvordan vi kan være med til at forhindre dødsulykker, om montering af allikeriste, kuliltealarmer og røgalarmer, samt alarmernes godkendelser og placering. Der blev nået to rotationer inden frokost, og bagefter var det tid til sidste oplæg med efterfølgende afslutning og debat. Alt i alt en rigtig god og inspirerende dag. Det er dejligt at arrangere sådan Christian Larsen fra Reka noget, når alle deltagere møder med en så positiv indstilling, som tilfældet var. Når skorstensfejere samles, er der altid stor interesse og spørgelyst. 6

7 Sjældenheder blandt ting - men også lærlinge Rariteter Vi har modtaget dette flotte svendebrev, som vi ikke havde magen til i samlingen på palæet. Det er givet som gave til Orla Nielsen, Christiansfeld, af en kunde. Svendebrevet er fra Flensborg 1906 og har tilhørt Arthur Lüthje, som arbejdede i Christiansfeld, mens man var under tysk herredømme efter nederlaget i skanserne ved Dybbøl Mølle Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at hvis man skulle ligge inde med skorstensfejerting som f.eks. gjordlåse, hatte, breve osv., som ville passe til vores dejlige hus, modtager vi gerne disse ting til det lille museum. Jan Sunds Vedrørende lærlingeindtag Jeg har stort set altid haft den holdning, at kunne man ikke få en svend, ja, så måtte man tage en lærling. Jeg selv er udlært i efteråret Dengang var vi 42 elever til svendeprøve, så på det tidspunkt var der masser af ungdom på skolen. Nu er vi i en situation, hvor det sker, at der må aflyses et hold, fordi der ganske enkelt ikke er elever nok til at køre et skoleforløb. Ved det sidste grundforløb i januar måtte man aflyse, da der kun var 7 elever tilmeldt. Jeg har svært ved at overskue konsekvenserne, hvis skolen måtte lukke pga. manglende elever. Jeg mener, at vi mestre må løfte i samlet flok og tage flere elever ind. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi lukker vort fag ved ikke at ansætte nye folk. Jeg er alvorligt bange for, at hvis der ikke er elever nok, vil der på sigt være risiko for, at uddannelsen vil blive lukket ned. René Tausø Bak Storkøbenhavn. 7

8 Annoncer SKORSTENS- FEJERTØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17) 8

9 Temadage Temadage i Øst og Vest Skorstensfejerlaugets Østre og Vestre afdeling afholder temadage for mestre, svende og lærlinge. Vest torsdag den 24. april Øst torsdag den 8. maj Reserver dagen allerede nu og få en god dag sammen med kolleger til interessante temaer og udstillinger med fagets leverandører Nærmere orientering om tid og sted vil blive udsendt fra de respektive afdelinger. Hør - hvor det brænder! På billedet ses en mur, som er sodsværtet. Det er en hulmur, hvor der har været brand i isoleringen. Stedet er den økologiske landsby ved Hundested. Folk, som bor her, er meget optaget af økologi, og derfor har ejeren af denne bolig valgt at isolere sin hulmur med hør baller. Det kan for så vidt være udmærket, men når man efterfølgende monterer en brændeovn på den anden side af væggen, er det, som det ses, kun et spørgsmål om tid, før der går ild i isoleringen. Ejerens forsikringsselskab bad herefter ejeren om en udtalelse fra skorstensfejeren om, hvordan væggen kunne genopføres, og hertil kunne kun svares, at der skulle anvendes ubrandbar isolering i hulmuren. Lars Larsson 9

10 Annonce 10

11 Annoncer Er du en god fotograf? Vi er ved at løbe tør for gode forsider, og det er ikke altid, der følger egnede billeder med til indholdsartiklerne. Du må meget gerne have os i tankerne, hvis du skyder noget, der evt. kunne bruges, men husk, at billeder på højkant er at foretrække - og med fuld opløsning. Hilsen fra redaktionen. 11

12 12

13 13

14 Frisk luft i nabolandet En lille ventilationstur til Sverige Af Lars Larsson, Frederiksværk I sensommeren var jeg en endagstur i Ljungby i Sverige for at være lidt med ude på ventilationsrensning hos skorstensfejermester Sandy Carlsson. Vi begyndte dagen i en boligblok, hvor lejlighedernes beboere var sagt til med ca. 1 times interval. Der var i hver lejlighed en lille enhed, som stod for både rumventilation og emhætte. Fronten på aggregatet blev afmonteret, så filtre og blæserhjul kunne renses. Anemostaterne blev afmonteret og rengjort, og ventilationsrørene blev renset med roterende værktøj og støvsuget, hvorefter anlægget igen blev indreguleret. I Sverige er det sådan, at til de ventilationsanlæg, som er i boligblokke/ foreninger, findes de projekterede indstillinger hos ejendomsinspektøren. Hos ham kan de rekvireres af skorstensfejeren. For at måtte indregulere ventilationsanlæg derovre skal man certificeres, og man skal have sin uddannelse ajourført hvert 5. år. I Sverige er man forpligtet til at rense og indregulere ventilationsanlæggene hvert år afhængig af, om det er genindvindingsanlæg eller almindelig udsugning, og arbejdet indberettes til kommunen med en rapport, der angiver målt luftgennemstrømning, hvor der er forskellige krav til køkken, baderum, toilet og beboelse. Billederne viser, at behovet for rensning er til stede. Uden rensning ville der ellers være risiko for dårligt indeklima med skimmelsvamp til følge. Øverst er forpladen fjernet fra anlægget, og herunder ser man den adskilte suger, hvor skovlene er temmelig besatte med fedt og snavs. Indsat i billedet er det anvendte måleudstyr, der viser, hvor mange kubikmeter luft der strømmer igennem i minuttet. Sandy og hans svend renser kanalerne med roterende værktøj og støvsuger, inden de igen kan lukke til for et nyrenset anlæg. 14

15 Mindeord Dødsfald Benny Lassen Vor gode kollega, skorstensfejermester Benny Lassen, er efter to års kamp mod kræften afgået ved døden den 12. januar. Vi har mistet en af vores helt store profiler, som gennem mange år spillede en vigtig rolle for det gamle, stolte skorstensfejerfag i Danmark. Benny var Københavner med stort K og har altid arbejdet i København. Han kom i lære i 1965, og allerede i læretiden kom hans store engagement til udtryk, hvor han blev hædret som årets elev på fagskolen i Tønder i Som svend blev han hurtigt engageret i Skorstensfejernes Fagforening i København, hvor han først var kasserer og senere formand, samt i Skorstensfejersvendenes Fagforbund, hvor han bl.a. var skuesvend. 1. oktober 1993 blev Benny mester her på Amager og i indre by, og der gik ikke mange måneder, før han var dybt engageret i Skorstensfejerlauget. Efter et lille års tid blev han medlem af Fagteknisk Udvalg, hvor han efter kort tid også blev formand - en post, han varetog indtil for få år siden. Vi i faget er gennem mange år blevet beriget af Bennys store viden og indsigt, og var vi i tvivl om noget, kunne vi altid ringe til ham og få et godt råd og et korrekt svar på vores spørgsmål. Det at være hjælpsom og at give viden om faget videre til andre lå altid Benny stærkt på sinde. Derfor var det også meget naturligt, at det netop var ham, der i slutningen af halvfemserne designede og producerede skorstensfejerfagets CD-rom, som både mestre, svende, byggesagsbehandlere og producenter har nydt stor gavn af. Benny lavede også de københavnske skorstensfejeres hjemmeside for ca. 16 år siden. Den var en af de første af sin art her i landet. Her var Benny forud for sin tid. Benny brændte for det at være skorstensfejermester, og han brændte for Fagteknisk Udvalg, og når man brænder på den måde, smitter man sine omgivelser på en positiv måde. Vi andre lærte faget, og vi mærkede den faglige stolthed, når vi fulgte Benny. I dag kan vi ikke længere ringe til ham, men han vil altid stå stærkt i vores erindring, og vi vil huske ham som en rigtig dygtig skorstensfejer. Vore tanker går til Lone, som har mistet sin livsledsager gennem 34 år. Vi er mange, der tænker på Lone, og vi vil støtte hende så godt, som vi nu kan. Æret være Bennys minde. Skorstensfejermestrene i København Jan Sørensen - Henrik Jensen og Henrik B. Jensen Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Benny Dan Lassen s bisættelse den 17. jan. i Sundby kapel. - Tusind tak for smukke blomster og kranse. Også af hjertet tak for alle de dejlige hilsner vi har modtaget igennem de 2 år, Benny var syg. Det betød meget. Mange venlige hilsner Lone Hertz 15 Dødsfald Benny Lassen Vores gode kollega Benny Lassen er den 12. januar afgået ved døden kun 65 år gammel. Benny var københavner og har haft hele sit arbejdsliv i hovedstaden. Han har altid været fagligt engageret, først i Skorstensfejersvendenes Fagforening i København som kasserer og formand og desuden som skuemester ved svendeprøverne. Som mester blev han i 1994 valgt ind i laugets fagtekniske udvalg og blev formand for udvalget i 1996 en post han bestred indtil Benny varetog sit arbejde i Fagteknisk Udvalg meget seriøst og var i det hele taget en engageret fagmand. Benny brændte for faget, og hans faglige stolthed var ikke til at overse. Benny vil blive husket som en dygtig og seriøs kollega og fagmand. Benny døde på tærskelen til at skulle nyde sit otium med sin Lone. Lone har været ved Bennys side under hele hans sygdom, og vore tanker og medfølelse går til hende i den svære tid. Æret være Bennys minde. På laugets vegne Keld

16 Mindeord Dødsfald Peter Heilesen Det var med stor sorg, at jeg den 13. december modtog beskeden om, at min gode ven, vores gode, sjove og festlige kollega Peter Heilesen var afgået ved døden efter to års kamp mod kræften. Selv til det sidste beholdt Peter sit gode humør og en glødende sarkasme. Da Peter fik at vide, at han skulle i kemobehandling, var hans kommentar: Mister jeg så håret? Peter begyndte som skorstensfejerlærling hos sin far, Børge, tilbage i år 1972, og han kunne fejre 25 års jubilæum som mester 1. juli 2010 i Gladsaxe kommune. Peter og hans kone Pia holdt meget af at tage til Spanien i deres lejlighed, hvor en anden af Peters hobbyer kunne dyrkes, nemlig at hygge med gode venner omkring sig til god mad og vin - meget gerne ude. Peter efterlader sin elskede kone Pia og to sønner fra tidligere forhold. Patrik og Jannick. Æret være Peters minde. På klubbens vegne René Tausø Bak Mærkedage 75 år Fhv. skorstensfejermester Henning Degn Madsen, Ringe fyldte år den 27. januar. Henning kom i lære hos Johannes Poulsen, Morud, hvor han var i ca. 15 år som svend, inden turen gik til Odense, hvor han fik arbejde hos Poul Andersen, Dalum. Her var Henning indtil 1979, hvor han blev ansat som mester i Ringe, Ryslinge & Årslev Kommuner. Senere kom også Egebjerg kommune med. Henning har i sin tid som skorstensfejermester også haft mange andre gøremål, bl.a. havde han forhandlingen af Isokern. Henning var også vicebrandinspektør samt vurderingsmand i en årrække. Henning var en aktiv mand med en altid fyldt kalender, dertil var og er Henning meget aktiv i Lions Club. I 2002 gik Henning på efterløn, men han er altid kommet til alle arrangementer i klubben og for dens sag skyld i organisationen. Fyns Klub for Skorstensfejeremestre ønsker et stort tillykke med dagen og håber, vi stadig ser dig til klubmøderne. På klubbens vegne Martin Holm Andersen 70 år Fhv. skorstensfejermester Børge Salling Nielsen, Smørum fyldte år den 8. februar. Børge har været skorstensfejermester i Stenløse, Slangerup og Skævinge kommuner, indtil han stoppede i Kære Børge, stort tillykke med dagen og tak for, at du villigt møder op til vores klubmøder. Det er rart, at du stadig vil være sammen med de nye og de gamle kolleger: Det giver altid en god stemning, når pensionisterne deltager. Jeg beklager, at jeg tog fejl af datoen og kom en uge for tidligt til din fødselsdag, men det gav anledning til en hyggelig snak i køkkenet i Smørum. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen, med alle gode ønsker for tiden fremover. På klubbens vegne Søren Bryde år samt jubilæum Skorstensfejermester Vagn Ingolf Blæsbjerg, Lemvig havde i januar to store mærkedage. Den 1. januar kunne vor gode kollega Vagn fejre sit 25 års jubilæum som skorstensfejermester i distriktet, som han overtog i 1989 efter skorstensfejermester Charlie Smith. Den 25. januar kunne han tilmed fejre sin 60 års fødselsdag. Vagn er altid aktiv, både når det gælder det faglige og det sociale, og han møder altid op til klubmøderne og er den første, der melder sig til, når der er et arrangement i klubregi. Han er en vellidt og respekteret kollega, der altid har orden i sine sager. På klubbens vegne ønsker vi et stort til lykke med begge dagene. p.k.v. Tommy Christensen

17 Mærkedage 50 år Skorstensfejermester Rene Carøe Aarestrup, Pandrup fylder år den 15. april. Vores gode kollega runder et skarpt hjørne. Rene er udlært hos sin far William - har udstået sin svendetid, og er nu mester i samme distrikt Han er en dygtig kollega, som er meget vellidt af os alle i klubben. Han er altid med på alle vores ture og er med sit gode humør altid med til at sætte en god og positiv stemning. Rene er altid aktiv, både når det gælder det faglige og sociale. Rene har den glæde at have sin søn i lære, han bliver så 4. generation i Pandrup. I fritiden er Rene meget aktiv, især på sin cykel, som han bruger meget tid på. Han er desuden tilknyttet brandstationen i Pandrup som deltidsansat brandmand. Vi håber han får en skøn dag, og at han nok skal blive fejret behørigt. Klubben sender de bedste ønsker om en dejlig dag, som han fortjener. På klubbens vegne Peter Sunds 50 år Skorstensfejermester Jesper Nørgaard, Aars fylder år den 7. maj. Jesper kom i lære i 1981 hos skorstensfejermester Helge Christiansen, Aars, hvor han også arbejdede, efter han var udlært. Jesper blev herefter ansat i Nibe hos Erik Busser Sunds et par år, inden han vendte tilbage til Aars, denne gang for at arbejde for Aage Kristiansen, indtil han gik på pension, hvorefter han blev Helges mestersvend, efter at de to Aarsdistrikter blev lagt sammen. Jesper blev den 1. juli 2012 skorstensfejermester i Aars/Vesthimmerlands Kommune. Jesper er faglig dygtig og har gennem årene altid deltaget ivrigt i såvel efteruddannelse som i vore møder i Amtsklubben. Kollegerne i Nordjyllands Klub ønsker stort tillykke med dagen og håber, at vi også i årene fremover kan nyde godt af dit engagement i vort fag. På klubbens vegne Peter Sunds 50 år Skorstensfejermester Gunnar Karlsen, Holstebro, Struer fylder år den 21. maj. Nu runder Gunnar et skarpt hjørne, og i den anledning vil vi ønske dig et stort til lykke. Vi håber, du får en skøn dag og bliver fejret på behørig vis. p.k.v. Tommy Christensen 17

18 Annoncer Redaktionen opfordrer til at man vedhæfter portrætter, når der indsendes meddelelser om kollegers mærkedage. Andre billeder, der kan illustrere indsendte artikler og debatindlæg, er også velkomne - helst som vedhæftede jpg-filer, der ikke er reduceret i dpi - med andre ord: den direkte originaloptagelse fra kameraet uden bearbejdning. Vi klarer resten. 18 Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Deadline for næste nummer: 15. maj Følgende: 15. august 15. november 15. februar

19 Efteruddannelse Vigtigt, når man skal på efteruddannelse: Tilmelding kun via VEU- og befordringsgodtgørelse kun via (kan søges fra første kursusdag) Kost og logi skal forudbestilles ved skolehjemsleder Kim Andersen. Tlf eller pr. mail: INTRANET Skorstensfejerlaugets medlemmer har nu fået adgang til eget intranet. Intranettet er et område på laugets hjemmeside, som kun er tilgængelig for medlemmerne. Intranettet er med til at skabe åbenhed, hvor du blandt andet kan holde dig ajour med mødeaktiviteter i laugets regi. Der er tildelt 2 forskellige rang - én for betroede medlemmer - som er for laugets tillidsfolk, og én for alle øvrige medlemmer, med hvilken du kan få adgang til intranettet. Du har modtaget en mail om, hvordan du logger dig på første gang, og hvordan du kan lave dit eget personlige login. Jeg håber, at du får gavn og glæde af intranettet god fornøjelse. Mvh. Vibeke SKORSTENSFEJERDATA LEVERER IT-LØSNINGER OG SYSTEMER TIL DANMARKS SKORSTENSFEJERMESTRE. RÅDGIVNING HJEMMESIDER WEBSHOP 19

20 Returadresse: Lars Larsson, Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk 20

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2012 19. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April 2009 16. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April 2011 18. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Branchevejledning Masseovn/finsk stenovn En rigtig skorstensfejer Norsk besøg 2 3 8 13 Fyring i masseovne Vi

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 5 Oktober 2013 Gittes skæve tanker og skæve streger side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2012 Nr. 5-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 De åbne fængsler er overfyldte 15 Video skal afløse fangetransporter 16 Magtesløse overfor indsmugling i åbne

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 19 5. årgang December 2006, januar, februar 2007. Søballe Stjær

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 19 5. årgang December 2006, januar, februar 2007. Søballe Stjær STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 19 5. årgang December 2006, januar, februar 2007 God jul og godt nytår til alle vore læsere!! Hvor bliver det et spændende nyt år nu hører vi

Læs mere