Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi"

Transkript

1 Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et privat-offentligt partnerskab for energieffektivisering af bygninger i Region Siddanmark

2 Program Kursus 1 Baggrund og finansiering af energirenoveringer vi taler om udvidelse af rådighedsbeløb, tilbagebetalingstid med mere. Hvad betyder det for salg af ejendom? Beregn besparelsesmuligheder i dit eget hus, du hjælpes igennem Go energis online beregner. Ved Energianalytiker Henrik Kanstrup Frandsen Kursus 2 Gennemgang af de klassiske bygningselementer hvordan renoveres de, hvad skal man være opmærksom på? Fremtidige krav og varmetabsramme. Ved Energianalytiker Henrik Kanstrup Frandsen Kursus 3 Kan jeg skifte til en vedvarende energikilde? Gennemgang af teknologien bag varmepumper og ventilation. Ved Technical Manager Esben Larsen Kursus 4 Kan jeg skifte til en vedvarende energikilde? Gennemgang af teknologien bag solvarme og solceller Ved Technical Manager Esben Larsen Kursus 5 Gennemgang af termografibilleder på deltagernes boliger. Hvor er kuldebroerne og hvad kan jeg gøre? Ved Energirådgiver John Bonnichsen Kursus 6 Klima, konto og komfort. Energibesparelser i eget hus. Den store udfordring og hvorfor energibesparelser i bygninger er afgørende. Hvad gør kommunen selv. Matchmaking med lokale energihåndværkere og gennemgang af udstillingen på Byggecentrum. Ved Klimachef Morten M. Westergaard.

3 Samarbejdspartnere

4 Coat House Virksomhedsnetværk Håndværkeruddannelse Energitjek Genplanlægning

5 Grøn Erhvervsvækst Dansk Byggeri Smart Grid Go Energi boligtjek https://www.goenergi.dk/forbruger/boligtjek

6 EU s handlingsplan for energieffektivitet EU s beslutning 20* % reduktion af udledninger af klimagasser i 2020 i forhold til % vedvarende energi i EU i % energieffektivisering i EU i 2020 frivilligt mål, inkl. Transport I 2050 skal al Danmarks energi komme fra vedvarende energikilder. Allerede i 2020 skal Danmark have reduceret 40 procent af sit udslip af drivhusgasser, og en femtedel af elproduktionen skal komme fra vindenergi. Senest i 2030 skal brugen af oliefyr være udfaset.

7 Vedvarende energi Solenergi Potentialet for solenergien er enormt. Effektiv udnyttelse af solenergien vil de kommende 30 år kunne dække op imod 1/3 af det samlede energiforbrug, og på længere sigt 2/3, forudsat udbredt lavenergibyggeri og sæsonlagringsløsninger. Vindkraft Udviklingen på vindmølleområdet har siden starten af 1980'erne og i særdeleshed de sidste år gået stærkt. I dag indgår vindmøller med et betydeligt bidrag til elforsyningen i Danmark og udbygningen fortsætter. Bioenergi Bioenergi er alle de energiformer, der fremstilles ud fra biomasseressourcerne. Bølge- og vandkraft Bølgeenergianlæg er en lovende, men endnu relativt ny form for teknologi til udnyttelse af vedvarende energi. Danmark har seks anlæg fra fem forskellige koncepter i test på havet. Varmepumper Der er kun et delvist statistisk grundlag for at vurdere udbredelsen af mindre varmepumper, men det anslås, at der er installeret over små varmepumper til opvarmning i boliger og ca større anlæg til blokopvarming, landbrug og industri m.v. Geotermi I Danmark, hvor temperaturen i jordlagene typisk stiger med C pr meter, man går i dybden, er det muligt at udnytte geotermisk varme til opvarmning i form af fjernvarme.

8 Langsigtede politiske udfordringer for energipolitikken Globale klimaforandringer stiller absolutte krav til reduktion af udledning af drivhusgasser fra energiproduktion (især fra kul) og at det sker hurtigt Forsyningssikkerheden Danmark skal udfase afhængigheden af fossile brændsler især olie og gas, som kommer fra politisk ustabile regioner Økonomien De fossile brændsler (og biomasse) vil stige i pris og de som fortsat er afhængige vil betale Styrke dansk vækst og erhvervsudvikling på et bæredygtigt grundlag der er forskningskapacitet og eksportpotentiale i energieffektive teknologier Befolkningstilvækst - Presset på klodens klima og ressourcer vil fortsætte med at stige hastigt i den nærmeste fremtid. Man forventer ca. ni milliarder mennesker i Energireserver: kul til år olie til 40 år naturgas til 60 år uran til 40 år

9 Fordeling af energiforsyning

10 Befolkningstilvækst UN Population Division and all calculations provided by the UN Population Fund

11 Energipriser og udvikling Elprodukt Basis-el* 57,32 Transport Balancebegyr til Energinet.dk 0,10 Abonnementsbidrag: kr. 600,00 pr. måler. Grundbidrag (BBR m²): kr. 13,60 pr. m². Målt Energiforbrug: kr. 0,72 øre pr. kwh inkl. moms. Transportbetaling 21,75 Afgifter Elafgift 78,75 Tillægsafgift 7,50 Offentlige forpligtelser 9,38 Energispareafgift 7,88 Fastpris Pris inkl. moms (kr./m3) 1-årig aftale Dec nov 2012 Naturgaspris 3,745 CO2-afgift 0,446 Naturgasafgift 2,889 NOX-afgift 0,010 Distributionsbidrag 5,00 Total pr. kwh øre/kwh Inkl. moms 187,68 Beløb i kr. inkl. moms Abonnement TRE-FOR El-net 250 kr. TRE-FOR Energi** 125 kr. Distribution og afgifter i DONG Energy s forsyningsområde 2,110 Distribution og afgifter i alt 5,455 Fastpris i alt 9,200 Årsforbrug 2010 Abonnement (el-net og forsyningspligt) kr./år 520

12 Energipriser og udvikling September 2011: 9,20 kr./m3 9,20/11 = 0,84 kr. pr. kwh Hertil skal der tages højde for gaskedelens virkningsgrad

13 Gennemsnitligt forbrug En familie i parcelhus bruger i gennemsnit kwh til el og en familie i lejlighed bruger i gennemsnit kwh om året. Elsparefonden har under-søgt, hvor lavt dit elforbrug kan være. Undersøgelsen viser, at én person i en husstand bør have et elforbrug på kwh/år, mens flere, der bor sammen, kan have et el-forbrug på kwh/år for hver person i husstanden. Boligens varmeforbrug er dog den helt store energisluger. Typisk vil omkostningerne til opvarmning være på over 3/4 dele af den samlede energiregning. En familie bruger i gennemsnit kwh pr. år. til opvarmning. Familiens størrelse og vaner har betydning Forbruget af strøm i din husstand varierer efter antallet af familiemedlemmer og antallet af elapparater i huset. Og naturligvis af familiens energivaner. Familieforøgelser ses tydeligt på elregningen, da små børn giver en del ekstra vask. Med et nyt barn i huset kan dit elforbrug stige med kwh om året.

14 Resultater fra energirapporter 40% af Danmarks samlede CO2 forbrug stammer fra vores bygningsmasse

15 Brugeradfærd vs. teknik Beboeradfærdens indflydelse på indeklima og energiforbrug Rune Vinther Andersen Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering, Section for Indoor Environment, DTU Har undersøgt indeklimaet i 290 ens rækkehuse i Albertslund. Forskel fra den ene yderlighed til den anden var en 10 faktor. - altså fra 20 kwh/m2 til 200 kwh/m2 - kendte ikke deres forbrug og 81% mente at deres forbrug lå under gennemsnittet.

16 Vores bolig er kun til låns! DIT HUS A/S Et hus skal gerne have en levetid på over 100 år dvs. at vi som boligejer skal betragtes som vicevært typisk med konen som bestyrelsesformand. Vi låner x antal millioner i en bolig og man bliver kun vurderet på ens evne til at afdrage lånet på baggrund af familiens tidligere indægtssituation. Realkreditinstitutterne bekymrer sig ikke om hvorledes man er i stand til at fremtidssikre og vedligeholder sin bolig og lån. Hvis man tilsvarende får et lån i en virksomhed, stilles der krav til sikring af investeringen og ens evne/uddannelse til drive virksomheden. Egen udbetaling Udbetalingen er normalt cirka 5 % af købesummen. Realkreditlån Den største del af finansieringen udgøres som regel af realkreditlån. Du kan låne op til 80 % af boligens værdi på denne måde. De fleste vælger mest muligt realkreditlån Banklån - efterfinansiering De sidste 15 % kan du som regel låne ved at få et boliglån i banken. Bestyrelsesformanden

17 Vores bolig er kun til låns! Hvad har vi lært af finanskrisen ingenting? Skal vi blive ved med at binde penge i vores boliger? I gamle dage - det vil sige før finanskrisen satte ind i var det nemmere at gå i banken at få et boliglån. Tidligere var tommelfingerreglen, at husstandsindkomsten blev ganget op med fire - og det var det lån, man kunne få. Havde man en indkomst på en million kroner, kunne man få et lån på op til fire millioner kroner. I dag er tendensen en anden. Frygten for arbejdsløshed har fået bankerne til at skrue ned for blusset. Og husstandsindkomsten ganges nu op to til tre gange, Samlet skal din husstandsindkomst og dit rådighedsbeløb være større, og du skal kunne dokumentere forsikringer mod arbejdsløshed og sygdom.

18 Vores bolig er kun til låns! Hvad sjovt er der ved et flot, nyt køkken, hvis der er fodkoldt og varmeregningen skyhøj. En undersøgelse fra ejendomsmæglerkæden EDC viste for nyligt, at 9 ud af 10 foretrækker et velisoleret hus med lave forbrugsafgifter frem for et nyt køkken. I efteråret viste en undersøgelse af Bolius, at 62 procent af de danske boligejere har gennemført energisparende tiltag i boligen, mens 39 procent har planer om at gennemføre større energibesparende tiltag. Energiforbedring er in samtalekøkken er yt Renovering rummer endvidere et stort potentiale for energibesparelser. Mange forbrugere har dog ikke den tilstrækkelige viden til at realisere dette potentiale. Forbrugerne risikerer således at gå glip af besparelser i privatøkonomien, mens samfundet risikerer at gå glip af byggetiltag, som gavner klimaet. Forbrugerne skal derfor informeres bedre om energibesparende tiltagved ombygning. Økonomisteriet: Ansvarlig forbrugerpolitik. 26. januar 2010

19 Vores bolig er kun til låns! Boligsiden.dk har lavet en opgørelse over salgspris pr. m2 i forhold til husets energi-mærke, som viser, at salgsværdien af huse med en god energimærkning (A/B) bliver handlet til priser, der ligger op til 2/3 over prisen for huse med energimærke G. Der er således en forskel på kr/m2 på salgsprisen for et hus med god og dårlig energimærkning. For et 150 m2 hus svarer det til en forskel i salgspris på knap kr. Det kan derfor alene af hensyn til værdisikringen og prisudviklingen af din ejendom betale sig at investere i energirenovering.

20 Vores bolig er kun til låns! Forbrug: kr Forbrug: kr Merpris: kr = lånemulighed på kr * *X1 lån afviklet over 30 år Fordele Driftsudgifter kendte Større uafhængig af energi priserne Forbedret bolig (eks. køkken/indeklima) Øget omsættelighed

21 Vores bolig er kun til låns! Boligkøbere kigger stadig mest på beliggenhed og huset generelle stand, når de er på udkig efter ny bolig. Men flere og flere er begyndt at skele til energimærket, når de skal købe hus. Hidtil har det dog været svært at sætte tal på, hvor meget mere huset med det gode energimærke skal koste. Nu har Realkredit Danmark forsøgt at regne på sagen. Man når man frem til, at et spring fra et energimærke til det næste kan sættes til en ekstra værdi på cirka kroner. Man skal dog ikke som sælger regne med blot at kunne hente gevinsten. For beliggenhed samt boligens stand og pris spiller stadig en langt større rolle for køberne end energimærket. - Et ringe energimærke kan oftest rettes op, hvilket er sværere med beliggenhed. Og de samlede månedlige besparelser på energiregningen er trods alt relativt små i forhold til boligens pris eller dyre ombygninger, hedder det i analysen.

22 Vores bolig er kun til låns! Emne Investering Driftsbesparelse Køkken Kr Kr. 0 Hårde hvidevarer Energimærke A Kr Kr. 500 Montage Kr Kr. 0 Nyt køkken kr Energirigtig boliginvestering kr Investering i alt kr Årlig ydelse på lånet X3 kr Årlig besparelse kr Overskud på budgetkontoen kr Jordvarme Kr Kr I stand sætning af kælderrum Hulmur 105m mm Isolering af loft 130 m mm Kr Kr. 0 Kr Kr Kr Kr Samlet pris Kr Kr

23 Afkast Aktier. Renten på Indlån Højrente Plus Renten er fast og stiger automatisk én gang årligt. Renten år 1 = 2% Renten år 2 = 3% Renten år 3 = 4% Renten år 4 = 5% Det betyder, at du opnår en gennemsnitsrente på 3,5%.

24 Eksempel

25 Eksempel Isolering af gulve Det er muligt at efterisolere stuegulvet, dvs. mellem gulv og terræn. Dette gøres ved at indblæse granulat i ca. 20 cm tykkelse ind i mellemrummet. Investering: kr. Besparelse: kr. pr. år Tilbagebetalingstid 1,6 år. Jordvarme Det eksisterende naturgasanlæg tænkes udskiftet med et jordvarmeanlæg. Investering: kr. Besparelse: ca. 50 % i forhold til det eksisterende naturgasanlæg Tilbagebetalingstid 9-11 år. I har mulighed for jordvarme og solceller, træpiller eller anden ny varmekilde, og så kan der med fordel gøres noget ved gulvene med efterisolering, fortæller Jan Ove Hansen fra O. Adsbøll & Sønner. Det er nu op til Carina og Daniel at vælge hvilken løsning de skal vælge. Hvis man vælger at få de to forbedringsforslag udført vil man de næste 15 år kunne opspare en beløb på ca kr.: Forudsætninger: Lånebeløb: kr. Fremskrivning af energipriser: 8% Rente: 5 % Løbetid på lån: 15 år Fradrag fra Bolig-Job-Ordningen ca kr. Efter skat svarer Bolig-Job-Ordningen til et tilskud til ca kr.

26 Eksempel Energivinduer Pt. 2 lags/termoruder Uværdi 2,7W/m 2 K = -95 kwh/m 2 /år Vindue areal: 17 m 2 Fremtid 3 lags energiruder Uværdi 0,6W/m 2 K = + 45 kwh/m 2 /år Investering: kr. Besparelse: (2.362kWh/år) kr./år Ekstra loftsisolering Ved efterisolering af loftet med yderligere 200 mm mineraluld Investering: kr. Besparelse: (2.520 kwh/år) kr./år Tilbagebetalingstid 7 år. I har mulighed for ekstra loftsisolering og udskiftning af de ældste vinduer til lavenergivinduer, fortæller Jan Ove Hansen fra O. Adsbøll & Sønner. Det er nu op til Sonja og Knud at vælge hvilken løsning de skal vælge. Hvis man vælger at få de to forbedringsforslag udført vil man de næste 15 år kunne opspare en beløb på ca kr. Forudsætninger: Lånebeløb: kr. Fremskrivning af energipriser: 8% Rente: 5 % Løbetid på lån: 10 år Fradrag fra Bolig-Job-Ordningen ca kr. Efter skat svarer Bolig-Job-Ordningen til et tilskud til ca kr.

27 Eksempel En parcelhus fra 1970 på 130 m2 med dobbeltmurede ydervægge af mursten. Opvarmning med naturgas, 8 % stigning i energipriser, 5,75 % lån Nye vinduer Pris for nye lavenergivinduer ca kr. Låneperiode 15 år Fig. 1 viser den årlige omkostning til opvarmning med og uden renovering i form af lavenergiruder. De årlige omkostninger til opvarmning stiger med en faktor 2,5 hvis man ikke renoverer og den årlige besparelse vokser over tid i takt med at energi-priserne stiger. Fig. 2 viser den samlede optjente besparelse over 15 år. Ved en reno-vering optjenes der en besparelse på kr.

28 Tilskud - energibesparelser er penge værd! Få dobbelt tilskud og årlig besparelse! Regeringen med støttepartier har vedtaget en politisk aftale om en Bolig Job ordning, som gælder fra. 1. juni 2011 til og med Der er tale om en forsøgsordning, der skal gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser. Det gælder tidskrævende dagligdags opgaver. som fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig tilgodeser forsøgsordningen også behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger, idet der også gives fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold. Tilskuddet får konkret form som et skattefradrag, og det kan udgøre op til kroner per person og højest kroner til en husstand med to voksne. Fradraget gives til personer i såvel ejerboliger som lejeboliger og det knytter sig kun til personer. Den nye Bolig-Job-Ordning omfatter også hjælp til energirenovering og vedvarende energi. Hvis man vælger at bruge sit fradrag til efterisolering, energiruder solceller, solvarme eller udskiftning af sit gamle fyr får man yderligere besparelsen på sin varmeregning.

29 Tilskud - energibesparelser er penge værd! Da net- og distributionsselskaberne er forpligtede til at realisere energibesparelser, repræsenterer energibesparelser en værdi for dem. Samtidig åbner de nye regler op for at selskaberne kan købe sig til de pålagte energibesparelser. I mange tilfælde er det billigere for forsyningsselskabet at købe registrerede besparelser, end selv at sørge for dem. Dette betyder, at realiserede. energibesparelser nu har en markedsværdi. I princippet kan alle sælge deres besparelser - eller rettere - adgangen til at få dem registreret. Priser pt. for Middelfart Kommune er 24 øre pr. sparet kwh Additionalitet - gives kun til projekter, som ellers ikke var blevet udført, fordi de ikke er umiddelbart rentable! Melde besparelsen på forhånd Indgået en samarbejdsaftale - med rådgiver eller net- og distributionsselskaberne Beregning - teoretisk energiberegning

30 Tilskud - energibesparelser er penge værd! Hvorfor tilskud?.

31 Hvordan kommer jeg i gang? Hvis du er typen, som kan lide selv at regne på tingene, kan du starte med at finde dine forbrugstal frem og selv inddatere i en af mange energiberegningsprogrammer. Disse giver dig et overblik over besparelsespotentialet i din bolig Nogle energihåndværkere, banker og forsyningsselskaber tilbyder et gratis energitjek til kunder, som har fået en vurdering af lånemuligheder i banken.. Energivejlederen gennemgår dit hus og udarbejder en kort rapport med anbefalinger om, hvad der bedst kan betale sig. Herefter indhenter du tilbud på renovering hos en energihåndværkere. Du kan typisk opnå et tilskud på øre/kwh, typisk kr. Tilskuddet udbetales direkte fra forsyningsselskabet eller som rabat på faktura fra energihåndværkeren.

32 Konklusion Populært sagt, at jo flere penge, der bruges på drift, jo færre penge er der tilbage til renter og afdrag. Der er derfor al mulig grund til at se på totaløkonomien for dit hus og ofte kan energibesparelsen betale investeringen i energirenovering.. Ja faktisk er der eksempler på at dit rådighedsbeløb bliver større som følge af energirenovering.

33 Gode links Dokumenter og tegninger på bygninger: https://www.weblager.dk/ Standardværdikatalog for energibesparelser: Vinduer: Isolering: Tilskud: U-værdier: Energy.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004097 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 8 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012066 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 35 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000443 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 89 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Smedegården 13 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009692 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 10 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-007711 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Bernt Freiberg Tunehøj 40 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer

Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer DTU, 20. November 2013 InnoBYG Esmir Maslesa Videnskabelig assistent DTU Management Engineering Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korshagevej 39 Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-018311 Energikonsulent: Michael Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 24 Postnr./by: 3210 Vejby BBR-nr.: 270-018486 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere