Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi"

Transkript

1 Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et privat-offentligt partnerskab for energieffektivisering af bygninger i Region Siddanmark

2 Program Kursus 1 Baggrund og finansiering af energirenoveringer vi taler om udvidelse af rådighedsbeløb, tilbagebetalingstid med mere. Hvad betyder det for salg af ejendom? Beregn besparelsesmuligheder i dit eget hus, du hjælpes igennem Go energis online beregner. Ved Energianalytiker Henrik Kanstrup Frandsen Kursus 2 Gennemgang af de klassiske bygningselementer hvordan renoveres de, hvad skal man være opmærksom på? Fremtidige krav og varmetabsramme. Ved Energianalytiker Henrik Kanstrup Frandsen Kursus 3 Kan jeg skifte til en vedvarende energikilde? Gennemgang af teknologien bag varmepumper og ventilation. Ved Technical Manager Esben Larsen Kursus 4 Kan jeg skifte til en vedvarende energikilde? Gennemgang af teknologien bag solvarme og solceller Ved Technical Manager Esben Larsen Kursus 5 Gennemgang af termografibilleder på deltagernes boliger. Hvor er kuldebroerne og hvad kan jeg gøre? Ved Energirådgiver John Bonnichsen Kursus 6 Klima, konto og komfort. Energibesparelser i eget hus. Den store udfordring og hvorfor energibesparelser i bygninger er afgørende. Hvad gør kommunen selv. Matchmaking med lokale energihåndværkere og gennemgang af udstillingen på Byggecentrum. Ved Klimachef Morten M. Westergaard.

3 Samarbejdspartnere

4 Coat House Virksomhedsnetværk Håndværkeruddannelse Energitjek Genplanlægning

5 Grøn Erhvervsvækst Dansk Byggeri Smart Grid Go Energi boligtjek https://www.goenergi.dk/forbruger/boligtjek

6 EU s handlingsplan for energieffektivitet EU s beslutning 20* % reduktion af udledninger af klimagasser i 2020 i forhold til % vedvarende energi i EU i % energieffektivisering i EU i 2020 frivilligt mål, inkl. Transport I 2050 skal al Danmarks energi komme fra vedvarende energikilder. Allerede i 2020 skal Danmark have reduceret 40 procent af sit udslip af drivhusgasser, og en femtedel af elproduktionen skal komme fra vindenergi. Senest i 2030 skal brugen af oliefyr være udfaset.

7 Vedvarende energi Solenergi Potentialet for solenergien er enormt. Effektiv udnyttelse af solenergien vil de kommende 30 år kunne dække op imod 1/3 af det samlede energiforbrug, og på længere sigt 2/3, forudsat udbredt lavenergibyggeri og sæsonlagringsløsninger. Vindkraft Udviklingen på vindmølleområdet har siden starten af 1980'erne og i særdeleshed de sidste år gået stærkt. I dag indgår vindmøller med et betydeligt bidrag til elforsyningen i Danmark og udbygningen fortsætter. Bioenergi Bioenergi er alle de energiformer, der fremstilles ud fra biomasseressourcerne. Bølge- og vandkraft Bølgeenergianlæg er en lovende, men endnu relativt ny form for teknologi til udnyttelse af vedvarende energi. Danmark har seks anlæg fra fem forskellige koncepter i test på havet. Varmepumper Der er kun et delvist statistisk grundlag for at vurdere udbredelsen af mindre varmepumper, men det anslås, at der er installeret over små varmepumper til opvarmning i boliger og ca større anlæg til blokopvarming, landbrug og industri m.v. Geotermi I Danmark, hvor temperaturen i jordlagene typisk stiger med C pr meter, man går i dybden, er det muligt at udnytte geotermisk varme til opvarmning i form af fjernvarme.

8 Langsigtede politiske udfordringer for energipolitikken Globale klimaforandringer stiller absolutte krav til reduktion af udledning af drivhusgasser fra energiproduktion (især fra kul) og at det sker hurtigt Forsyningssikkerheden Danmark skal udfase afhængigheden af fossile brændsler især olie og gas, som kommer fra politisk ustabile regioner Økonomien De fossile brændsler (og biomasse) vil stige i pris og de som fortsat er afhængige vil betale Styrke dansk vækst og erhvervsudvikling på et bæredygtigt grundlag der er forskningskapacitet og eksportpotentiale i energieffektive teknologier Befolkningstilvækst - Presset på klodens klima og ressourcer vil fortsætte med at stige hastigt i den nærmeste fremtid. Man forventer ca. ni milliarder mennesker i Energireserver: kul til år olie til 40 år naturgas til 60 år uran til 40 år

9 Fordeling af energiforsyning

10 Befolkningstilvækst UN Population Division and all calculations provided by the UN Population Fund

11 Energipriser og udvikling Elprodukt Basis-el* 57,32 Transport Balancebegyr til Energinet.dk 0,10 Abonnementsbidrag: kr. 600,00 pr. måler. Grundbidrag (BBR m²): kr. 13,60 pr. m². Målt Energiforbrug: kr. 0,72 øre pr. kwh inkl. moms. Transportbetaling 21,75 Afgifter Elafgift 78,75 Tillægsafgift 7,50 Offentlige forpligtelser 9,38 Energispareafgift 7,88 Fastpris Pris inkl. moms (kr./m3) 1-årig aftale Dec nov 2012 Naturgaspris 3,745 CO2-afgift 0,446 Naturgasafgift 2,889 NOX-afgift 0,010 Distributionsbidrag 5,00 Total pr. kwh øre/kwh Inkl. moms 187,68 Beløb i kr. inkl. moms Abonnement TRE-FOR El-net 250 kr. TRE-FOR Energi** 125 kr. Distribution og afgifter i DONG Energy s forsyningsområde 2,110 Distribution og afgifter i alt 5,455 Fastpris i alt 9,200 Årsforbrug 2010 Abonnement (el-net og forsyningspligt) kr./år 520

12 Energipriser og udvikling September 2011: 9,20 kr./m3 9,20/11 = 0,84 kr. pr. kwh Hertil skal der tages højde for gaskedelens virkningsgrad

13 Gennemsnitligt forbrug En familie i parcelhus bruger i gennemsnit kwh til el og en familie i lejlighed bruger i gennemsnit kwh om året. Elsparefonden har under-søgt, hvor lavt dit elforbrug kan være. Undersøgelsen viser, at én person i en husstand bør have et elforbrug på kwh/år, mens flere, der bor sammen, kan have et el-forbrug på kwh/år for hver person i husstanden. Boligens varmeforbrug er dog den helt store energisluger. Typisk vil omkostningerne til opvarmning være på over 3/4 dele af den samlede energiregning. En familie bruger i gennemsnit kwh pr. år. til opvarmning. Familiens størrelse og vaner har betydning Forbruget af strøm i din husstand varierer efter antallet af familiemedlemmer og antallet af elapparater i huset. Og naturligvis af familiens energivaner. Familieforøgelser ses tydeligt på elregningen, da små børn giver en del ekstra vask. Med et nyt barn i huset kan dit elforbrug stige med kwh om året.

14 Resultater fra energirapporter 40% af Danmarks samlede CO2 forbrug stammer fra vores bygningsmasse

15 Brugeradfærd vs. teknik Beboeradfærdens indflydelse på indeklima og energiforbrug Rune Vinther Andersen Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering, Section for Indoor Environment, DTU Har undersøgt indeklimaet i 290 ens rækkehuse i Albertslund. Forskel fra den ene yderlighed til den anden var en 10 faktor. - altså fra 20 kwh/m2 til 200 kwh/m2 - kendte ikke deres forbrug og 81% mente at deres forbrug lå under gennemsnittet.

16 Vores bolig er kun til låns! DIT HUS A/S Et hus skal gerne have en levetid på over 100 år dvs. at vi som boligejer skal betragtes som vicevært typisk med konen som bestyrelsesformand. Vi låner x antal millioner i en bolig og man bliver kun vurderet på ens evne til at afdrage lånet på baggrund af familiens tidligere indægtssituation. Realkreditinstitutterne bekymrer sig ikke om hvorledes man er i stand til at fremtidssikre og vedligeholder sin bolig og lån. Hvis man tilsvarende får et lån i en virksomhed, stilles der krav til sikring af investeringen og ens evne/uddannelse til drive virksomheden. Egen udbetaling Udbetalingen er normalt cirka 5 % af købesummen. Realkreditlån Den største del af finansieringen udgøres som regel af realkreditlån. Du kan låne op til 80 % af boligens værdi på denne måde. De fleste vælger mest muligt realkreditlån Banklån - efterfinansiering De sidste 15 % kan du som regel låne ved at få et boliglån i banken. Bestyrelsesformanden

17 Vores bolig er kun til låns! Hvad har vi lært af finanskrisen ingenting? Skal vi blive ved med at binde penge i vores boliger? I gamle dage - det vil sige før finanskrisen satte ind i var det nemmere at gå i banken at få et boliglån. Tidligere var tommelfingerreglen, at husstandsindkomsten blev ganget op med fire - og det var det lån, man kunne få. Havde man en indkomst på en million kroner, kunne man få et lån på op til fire millioner kroner. I dag er tendensen en anden. Frygten for arbejdsløshed har fået bankerne til at skrue ned for blusset. Og husstandsindkomsten ganges nu op to til tre gange, Samlet skal din husstandsindkomst og dit rådighedsbeløb være større, og du skal kunne dokumentere forsikringer mod arbejdsløshed og sygdom.

18 Vores bolig er kun til låns! Hvad sjovt er der ved et flot, nyt køkken, hvis der er fodkoldt og varmeregningen skyhøj. En undersøgelse fra ejendomsmæglerkæden EDC viste for nyligt, at 9 ud af 10 foretrækker et velisoleret hus med lave forbrugsafgifter frem for et nyt køkken. I efteråret viste en undersøgelse af Bolius, at 62 procent af de danske boligejere har gennemført energisparende tiltag i boligen, mens 39 procent har planer om at gennemføre større energibesparende tiltag. Energiforbedring er in samtalekøkken er yt Renovering rummer endvidere et stort potentiale for energibesparelser. Mange forbrugere har dog ikke den tilstrækkelige viden til at realisere dette potentiale. Forbrugerne risikerer således at gå glip af besparelser i privatøkonomien, mens samfundet risikerer at gå glip af byggetiltag, som gavner klimaet. Forbrugerne skal derfor informeres bedre om energibesparende tiltagved ombygning. Økonomisteriet: Ansvarlig forbrugerpolitik. 26. januar 2010

19 Vores bolig er kun til låns! Boligsiden.dk har lavet en opgørelse over salgspris pr. m2 i forhold til husets energi-mærke, som viser, at salgsværdien af huse med en god energimærkning (A/B) bliver handlet til priser, der ligger op til 2/3 over prisen for huse med energimærke G. Der er således en forskel på kr/m2 på salgsprisen for et hus med god og dårlig energimærkning. For et 150 m2 hus svarer det til en forskel i salgspris på knap kr. Det kan derfor alene af hensyn til værdisikringen og prisudviklingen af din ejendom betale sig at investere i energirenovering.

20 Vores bolig er kun til låns! Forbrug: kr Forbrug: kr Merpris: kr = lånemulighed på kr * *X1 lån afviklet over 30 år Fordele Driftsudgifter kendte Større uafhængig af energi priserne Forbedret bolig (eks. køkken/indeklima) Øget omsættelighed

21 Vores bolig er kun til låns! Boligkøbere kigger stadig mest på beliggenhed og huset generelle stand, når de er på udkig efter ny bolig. Men flere og flere er begyndt at skele til energimærket, når de skal købe hus. Hidtil har det dog været svært at sætte tal på, hvor meget mere huset med det gode energimærke skal koste. Nu har Realkredit Danmark forsøgt at regne på sagen. Man når man frem til, at et spring fra et energimærke til det næste kan sættes til en ekstra værdi på cirka kroner. Man skal dog ikke som sælger regne med blot at kunne hente gevinsten. For beliggenhed samt boligens stand og pris spiller stadig en langt større rolle for køberne end energimærket. - Et ringe energimærke kan oftest rettes op, hvilket er sværere med beliggenhed. Og de samlede månedlige besparelser på energiregningen er trods alt relativt små i forhold til boligens pris eller dyre ombygninger, hedder det i analysen.

22 Vores bolig er kun til låns! Emne Investering Driftsbesparelse Køkken Kr Kr. 0 Hårde hvidevarer Energimærke A Kr Kr. 500 Montage Kr Kr. 0 Nyt køkken kr Energirigtig boliginvestering kr Investering i alt kr Årlig ydelse på lånet X3 kr Årlig besparelse kr Overskud på budgetkontoen kr Jordvarme Kr Kr I stand sætning af kælderrum Hulmur 105m mm Isolering af loft 130 m mm Kr Kr. 0 Kr Kr Kr Kr Samlet pris Kr Kr

23 Afkast Aktier. Renten på Indlån Højrente Plus Renten er fast og stiger automatisk én gang årligt. Renten år 1 = 2% Renten år 2 = 3% Renten år 3 = 4% Renten år 4 = 5% Det betyder, at du opnår en gennemsnitsrente på 3,5%.

24 Eksempel

25 Eksempel Isolering af gulve Det er muligt at efterisolere stuegulvet, dvs. mellem gulv og terræn. Dette gøres ved at indblæse granulat i ca. 20 cm tykkelse ind i mellemrummet. Investering: kr. Besparelse: kr. pr. år Tilbagebetalingstid 1,6 år. Jordvarme Det eksisterende naturgasanlæg tænkes udskiftet med et jordvarmeanlæg. Investering: kr. Besparelse: ca. 50 % i forhold til det eksisterende naturgasanlæg Tilbagebetalingstid 9-11 år. I har mulighed for jordvarme og solceller, træpiller eller anden ny varmekilde, og så kan der med fordel gøres noget ved gulvene med efterisolering, fortæller Jan Ove Hansen fra O. Adsbøll & Sønner. Det er nu op til Carina og Daniel at vælge hvilken løsning de skal vælge. Hvis man vælger at få de to forbedringsforslag udført vil man de næste 15 år kunne opspare en beløb på ca kr.: Forudsætninger: Lånebeløb: kr. Fremskrivning af energipriser: 8% Rente: 5 % Løbetid på lån: 15 år Fradrag fra Bolig-Job-Ordningen ca kr. Efter skat svarer Bolig-Job-Ordningen til et tilskud til ca kr.

26 Eksempel Energivinduer Pt. 2 lags/termoruder Uværdi 2,7W/m 2 K = -95 kwh/m 2 /år Vindue areal: 17 m 2 Fremtid 3 lags energiruder Uværdi 0,6W/m 2 K = + 45 kwh/m 2 /år Investering: kr. Besparelse: (2.362kWh/år) kr./år Ekstra loftsisolering Ved efterisolering af loftet med yderligere 200 mm mineraluld Investering: kr. Besparelse: (2.520 kwh/år) kr./år Tilbagebetalingstid 7 år. I har mulighed for ekstra loftsisolering og udskiftning af de ældste vinduer til lavenergivinduer, fortæller Jan Ove Hansen fra O. Adsbøll & Sønner. Det er nu op til Sonja og Knud at vælge hvilken løsning de skal vælge. Hvis man vælger at få de to forbedringsforslag udført vil man de næste 15 år kunne opspare en beløb på ca kr. Forudsætninger: Lånebeløb: kr. Fremskrivning af energipriser: 8% Rente: 5 % Løbetid på lån: 10 år Fradrag fra Bolig-Job-Ordningen ca kr. Efter skat svarer Bolig-Job-Ordningen til et tilskud til ca kr.

27 Eksempel En parcelhus fra 1970 på 130 m2 med dobbeltmurede ydervægge af mursten. Opvarmning med naturgas, 8 % stigning i energipriser, 5,75 % lån Nye vinduer Pris for nye lavenergivinduer ca kr. Låneperiode 15 år Fig. 1 viser den årlige omkostning til opvarmning med og uden renovering i form af lavenergiruder. De årlige omkostninger til opvarmning stiger med en faktor 2,5 hvis man ikke renoverer og den årlige besparelse vokser over tid i takt med at energi-priserne stiger. Fig. 2 viser den samlede optjente besparelse over 15 år. Ved en reno-vering optjenes der en besparelse på kr.

28 Tilskud - energibesparelser er penge værd! Få dobbelt tilskud og årlig besparelse! Regeringen med støttepartier har vedtaget en politisk aftale om en Bolig Job ordning, som gælder fra. 1. juni 2011 til og med Der er tale om en forsøgsordning, der skal gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser. Det gælder tidskrævende dagligdags opgaver. som fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig tilgodeser forsøgsordningen også behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger, idet der også gives fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold. Tilskuddet får konkret form som et skattefradrag, og det kan udgøre op til kroner per person og højest kroner til en husstand med to voksne. Fradraget gives til personer i såvel ejerboliger som lejeboliger og det knytter sig kun til personer. Den nye Bolig-Job-Ordning omfatter også hjælp til energirenovering og vedvarende energi. Hvis man vælger at bruge sit fradrag til efterisolering, energiruder solceller, solvarme eller udskiftning af sit gamle fyr får man yderligere besparelsen på sin varmeregning.

29 Tilskud - energibesparelser er penge værd! Da net- og distributionsselskaberne er forpligtede til at realisere energibesparelser, repræsenterer energibesparelser en værdi for dem. Samtidig åbner de nye regler op for at selskaberne kan købe sig til de pålagte energibesparelser. I mange tilfælde er det billigere for forsyningsselskabet at købe registrerede besparelser, end selv at sørge for dem. Dette betyder, at realiserede. energibesparelser nu har en markedsværdi. I princippet kan alle sælge deres besparelser - eller rettere - adgangen til at få dem registreret. Priser pt. for Middelfart Kommune er 24 øre pr. sparet kwh Additionalitet - gives kun til projekter, som ellers ikke var blevet udført, fordi de ikke er umiddelbart rentable! Melde besparelsen på forhånd Indgået en samarbejdsaftale - med rådgiver eller net- og distributionsselskaberne Beregning - teoretisk energiberegning

30 Tilskud - energibesparelser er penge værd! Hvorfor tilskud?.

31 Hvordan kommer jeg i gang? Hvis du er typen, som kan lide selv at regne på tingene, kan du starte med at finde dine forbrugstal frem og selv inddatere i en af mange energiberegningsprogrammer. Disse giver dig et overblik over besparelsespotentialet i din bolig Nogle energihåndværkere, banker og forsyningsselskaber tilbyder et gratis energitjek til kunder, som har fået en vurdering af lånemuligheder i banken.. Energivejlederen gennemgår dit hus og udarbejder en kort rapport med anbefalinger om, hvad der bedst kan betale sig. Herefter indhenter du tilbud på renovering hos en energihåndværkere. Du kan typisk opnå et tilskud på øre/kwh, typisk kr. Tilskuddet udbetales direkte fra forsyningsselskabet eller som rabat på faktura fra energihåndværkeren.

32 Konklusion Populært sagt, at jo flere penge, der bruges på drift, jo færre penge er der tilbage til renter og afdrag. Der er derfor al mulig grund til at se på totaløkonomien for dit hus og ofte kan energibesparelsen betale investeringen i energirenovering.. Ja faktisk er der eksempler på at dit rådighedsbeløb bliver større som følge af energirenovering.

33 Gode links Dokumenter og tegninger på bygninger: https://www.weblager.dk/ Standardværdikatalog for energibesparelser: Vinduer: Isolering: Tilskud: U-værdier: Energy.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI Konkrete energibesparelser i 9 medlemsvirksomheder, nye energipolitiske toner, mangel på

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere