1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU."

Transkript

1 Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg og arbejder i henhold til 3Fs love og Faglig og Politisk Grundlag og beslutninger taget på 3F Ungdoms landsmøde. 3F Ungdom er dermed underlagt beslutninger taget af 3Fs kongres og hovedbestyrelse (HB). Artikel 2. Formål 3. 3F Ungdoms formål er at:. Organisere og fastholde unge medlemmer i 3F. Uddanne fremtidens tillidsvalgte samt aktive unge i 3F. Forbedre unge medlemmers vilkår og rettigheder. Oplyse unge om arbejdsmarkedet Artikel 3. Medlemsforhold 4. Alle medlemmer af 3F under 31 år kan deltage i 3F Ungdoms aktiviteter. Artikel. 4. 3F Ungdoms myndigheder 5. 3F Ungdoms myndighed nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Landsmødet 2. Ungdomshovedbestyrelsen (forkortet UHB) 3. Formandskabet Artikel 5. Landsmødet 6. Landsmødet er 3F Ungdoms øverste myndighed. 7: Valg af delegerede til 3F Ungdoms landsmødet foregår i henhold til afdelingernes vedtægter. Alle delegerede er valgbare. De delegerede vælges efter følgende regler: a. Hver 3F afdeling har 2 faste delegerede. b. Hver 3F afdeling kan vælge en delegeret for hver påbegyndte 250 medlemmer, under 31 år. Har afdelingen mere end 251 medlemmer under 31 år, indgår de delegerede nævnt i punkt a i afdelingens samlede antal delegerede. c. I afdelingens delegerede indgår formand og næstformand, som faste delegerede. Dette forudsætter at afdelingen har et valgt ungdomsudvalg. d. De øvrige delegerede vælges i henhold til afdelingens/ungdomsudvalgets vedtægter Stk. 1: Medlemstallet, der ligger til grund for beregningerne, er afdelingens medlemstal pr. 31. december forud for Landsmødet. Forbundet udmelder medlemstallet til forretningsudvalget,

2 som senest den 1. september i hvert landsmøde år meddeler afdelingerne, hvor mange delegerede, der kan vælges til landsmødet. Stk. 2: De delegerede bør vælges, så de forskellige brancher bliver rimeligt repræsenteret. Afdelingen skal på anmeldelsen til forbundet anføre, hvilken af de 6 hovedgrupper, de delegerede skal placeres i. Stk. 3: I forbindelse med valg af delegerede skal afdelingen også vælge suppleanter. Senest 4 uger før landsmødets begyndelse skal afdelingen give forbundet besked om navn og cprnummer på delegerede og suppleanter. Stk. 4: Ansatte eller valgte fra forbundshuset, samt afdelingernes ungdomsansvarlige der er fyldt 31 år, kan deltage på landsmødet som gæster. Stk. 5: Det er ikke muligt at opstille til en post, såfremt man er fyldt 30 år når valget finder sted. Stk. 6: Den siddende ungdomshovedbestyrelse er faste delegerede til landsmødet. Stk. 7: Ved fratrædelse skal der gives skriftlig besked til den organisatoriske næstformand dette skal ske pr. mail eller fodpost med efterfølgende tilbagemelding fra den organisatoriske næstformand. 8. Landsmødet samles årligt, normalt første weekend i november. Stk. 1. Formandskabet udsender en skriftlig indkaldelse til alle afdelinger senest 7 uger før mødets afholdelse. 9. UHB er ansvarlig for at forslag til dagsorden, forretningsorden, tidsplan, skriftlig beretning, papirer til behandling samt indkommende forslag, er de tilmeldte t il landsmødet i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. 10. Landsmødet vedtager dagsorden for mødet. Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:. Valg af 2 dirigenter. Valg af 2 referenter. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af forretningsorden. Fremlæggelse og behandling af Ungdomshovedbestyrelsens beretning. Indkomne forslag:. Behandling og vedtagelse af principprogram og vedtægter. Vedtagelse af arbejdsprogram. Valg af: o 1 Formand o 1 organisatorisk næstformand o 1 politisk næstformand o 1 Fanebærer og 1 fanebærersuppleant. Udtalelser. Eventuelt 11. Første frist for indsendelse af ændringsforslag til vedtægter og principprogram er 1. oktober. Stk. 1. De indkomne ændringsforlag samles derefter i et kompendium og sendes ud til regionerne senest to hverdage herefter. Stk. 2. Sidste frist for aflevering af ændringsforslag er fredag kl på landsmødet. Stk. 3. Såfremt man ønsker ændringsforslag med ud i deltagermaterialet, skal det være den organisatorisk næstformand i hænde senest den 1. oktober.

3 Artikel 6. Ekstraordinært landsmøde 12. Ekstraordinært landsmøde afholdes når en af 3F Ungdoms myndigheder finder det nødvendigt, eller når mindst en, over det foregående landsmødes antal stemmeberettigede, ønsker det. Stk. 1. Af kravet skal der fremgå navn, cpr-nr. på medlemmerne, der ønsker det ekstraordinære landsmøde samt dagsorden for det ekstraordinære landsmøde. 13. Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde skal ske med minimum 4 ugers varsel. Artikel 7. Ungdomshovedbestyrelsen 14. UHB afholder minimum 4 ordinære møder om året. 15. UHB består af:. 3 repræsentanter fra hver region. Yderligere 2 repræsentanter fra hver af forbundets 6 grupper Stk. 1. Det er ikke muligt at sidde i UHB med mere end 1 mandat. Stk. 2. Hvis et UHB medlem glemmer at melde afbud til 2 møder i løbet af året, udtræder vedkommende af UHB og suppleanten indtræder i dennes sted. 16. Forbundet kan deltage i UHB-møderne uden stemmeret. Artikel 8. Formandskab 17. Formandskabet består af formanden og de to næstformænd, de er automatisk tilforordnede 3F s HB. Artikel 9. Regionerne 18. 3F Ungdoms regioner følger 3Fs regionsopdeling F Ungdoms regioner skal mindst én gang årligt før Landsmødet afholde en generalforsamling, hvor der vælges en formand, samt yderligere 2 repræsentanter til UHB. Stk. 1. Såfremt der ikke har fundet valg sted inden Landsmødet kan dette finde sted på Landsmødet i den respektive regions tid. Stk. 2. Herudover fastsætter regionerne selv deres struktur, forretningsorden og arbejdsprogram.

4 Artikel 10. Grupperne 20. 3F Ungdoms 6 grupper følger forbundets gruppeopdeling F Ungdoms 6 grupper afholder hver deres gruppekonference i forbindelse med 3F Ungdoms landsmøde. Stk. 1. Valgbare er alene medlemmer af den respektive gruppe, under 30 år, som er beskæftiget eller senest har været beskæftiget inden for gruppens overenskomstområde. 22. Dagsorden til gruppekonferencerne skal indeholde:. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af ungdomsrepræsentant til forbundets gruppebestyrelse.. Valg af 1. og 2. suppleant til forbundets gruppebestyrelse, som ligeledes sidder i UHB. 23. Den valgte grupperepræsentant er tilforordnet den respektive gruppebestyrelse i forbundet. Artikel 11. Samarbejde med forbundet 24. Efter hvert landsmøde skal formandskabet, på et mandat fra UHB, forhandle en samarbejdsaftale med forbundet på plads. Aftalen skal definere arbejdsfordeling og økonomi for det kommende års ungdomsarbejde. Artikel 12. Tegningsret og økonomi 25. 3F Ungdom tegnes af formandskabet. Formandskabet kan give fuldmagt til en eller flere personer. 26. Regnskabsåret for 3F Ungdom følger 3F s regnskabsår. 27. UHB er ansvarlig for økonomien givet samarbejdsaftalen. Artikel 13. Ikrafttrædelse 28. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på landsmødet. Artikel 14. Ændring af vedtægter 29. Ændring af vedtægterne kan kun foretages af landsmødet med 2/3 stemmeflertal.

5 Artikel 15. Opløsning 30. Beslutning om at opløse 3F Ungdom kan kun besluttes af 3Fs kongres. Revideret på Landsmødet den 03. november 2012.

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere