CDCD CLCD. CDfl)- CDOZCDD),, CDCDCLCD CD S- (IC UD CL 0 CD CDDCCD CDCD. (IC Cl < CL CD CDCDC). -,CD5DCCD CL CL 3CD, CD - UD CD : CLUD CDUD CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CDCD CLCD. CDfl)- CDOZCDD),, CDCDCLCD CD S- (IC UD CL 0 CD CDDCCD CDCD. (IC Cl < CL CD CDCDC). -,CD5DCCD CL CL 3CD, CD - UD CD : CLUD CDUD CD"

Transkript

1 CD. CD CD CD Cl CD -3 CD CD CD CDCD Cl (): CD - -,z--_ CD = CL 0 0 DG) (Dc -3 C3 -c UD 0) - 0 (j = - CDOCD 3 : CLC CD Cl Cl 0) CLo CD CD r CD * CL Cl < = 0C-CL E UQCZ CDCD CD DCDCD CLCD CD< CDC/)Lfl = Cl -c < CD CDCD CDÇCD. 2)6 CDC CD:3 Ø CD S_CD 3CD CD CD CDCl DC D CDCDCL.CD <CDCD DC UD CD 0 CL CD5CCD CD o 2 CD - CD CD CD < CD = CD_. CDfl) DC CD -3 CL CD -3. CDCDCD 0 CD CD ECD CD CD CL CD CD CL_Ø CD CDCD CD Q 0,_ UD CLCD CL _. CD Cl CD CD CDCD9!Cn l CD CD CDCLCDCD CDCD<CDCD CCL. UD CD <-(y CD CD CD l UD UDCD 3 CDCUD CL CDDCCDCDCD CL CD CD UD CL CD UD CD CD CD CL CDCDCD CD CD CD CLCL CL CD DC CD x-cd - UD CD CL 3D)CDCL CD NCD -CD0 CLCDCLCD CD CD -C - *CL0 ODD -,_.UD - CD 0CD CD UDCDCL 0 CDCDCD CD CD_._CD_. CD CDCDCD CD CD CD CL CLCDUD < CDCl CL< CD CD CL 0 CD CD -3 CDCDC). -30< --CD UD CD. CD CD CD CD UD CL 0 CD CDCD CDfl)- CDOZCDD),, Q CD CL CL CDDCCD CL CL CD CL CD CD CD 0 CLUD CDUD CD UD <CDs CLCDCD CDOOD CDCl CJ CD CD CD to- CD < Cl CDCD_ CD*Cl 3CD, CD -,CD5DCCD CD < CL CD CDCDCLCD CDCD 1JCtCL, -,CD-- CD_ CL DC CD CD CD- CD * CD 00 DC - -flc CD UD* CDCDCD - UD CD : CL CD CD CD 0-, CLCD_., UD CDCD 3 - * (IC Cl CDODCL_ DC CD CL CD CL CLCD CDCD CD S- (IC CD - CD CL CD CD_ CD -0CDo0 QCDCD 3CD UD UD / (I - to - CO i b 0 to, (0 x (00 CO - > c to to r,1, z - to (0 Z to CO m to 0 to -3 > Cl > 0 0 b b o ; b b o 0 CO o., b 0 i b b i to to to to i) Cl ti to to >< CO : m, to 0 0 0, CC to 0 ti CO CO o 0 to CO I 0 CC to 0 CO > CC (0 CO (0 CO to to 0 Z o - to 0. t, 0 (0 to ti CU 0 ø.

2 fredag 08:00 mondag 08: N Herin 3130 silo s om landbrugselendomme oa jordfordelin IM Hønng - udkast 19- Til io8eb uden kode - M M IM M UM N Kvittering DIM Høng Statstorvaltningernes om aktiridogt 0.11,12nm fornyede haringssvar fra jordbrugskommissionen. Kvittering for modtagelse. Høringssvar Stateforvaitningernes t:sdag 14: trsjo 3.30c 00 Telrif ons boingstider: L Fer Radioer Dokumenter qinger %iapper Abors-anenter indsdifmeer Funktoner 3ue Hæ 1IiAPi ni tur 18r*r IriJkraJii&jirs jnr 3-IM Høringsfrist udsættes til IM - al statstorvaltningerne * udsættelse al tst til den til torsf.g om ændring at lov om hold, + 1 UM Ormritering al OIM DEP sm der alsendte herini3s var 113 IM Bekræftelse pa modtagelse al nyt haring svar +. IM hørinssvar DEF ønsker Sl ændring at Teletonnotat N - Telefonnotat Telefonnotal, - Æ 9 IM Uddybnrng al OlM DEP forespørgsel om ændret hørrngs var 8 IJM Fore pørgsel til ø/rige tat for aftnrngrir om nyt høring,ar for modtagelse at høringsevar fra jordbrugskommissionen. høringsevar over forslag om ændring at lov om landbrugsetendomme 2 IM Inde al materiale vedr forslag af roda OS sonoog onsdag ,yjS+ts+,.v5f9q5 cl- tp,nv 15 SFNR TELEFON DIREXTE TELEEON: SAGSBEHANOLER: CAENOR JOURNAL NR.: «Sagsriumrrier» 9000 AALBORC SLOTSPLADSEN 1 AALBORGHUS SLOT TELEFAS GIRO: EAN NR, :30 STATSFORVALTNNGEN NORDJYLLAND

3 DATO: 17. august JOURNAL NR.: a SAGSBEHANDLER: Mette K. Gintberg 6/30 // Notat i henhold til offentlighedslovens 6 ARA sluttet at høre Statsforvaltningerne. Frank Nielsen ringer og oplyser, at han beklager sit tidligere svar og at man nu har be Oa. kl sekvenser for Statsforvaltningerne forhandles der med direktørerne om dette. til, at det ønsker man ikke. Han oplyser videre, at for så vidt angår de økonomiske kon Jeg spørger om, man ikke ønsker at høre Statsforvaltningerne. Frank Nielsen svarer her ber Frank Nielsen oplyser, at man netop har besluttet, at forlænge fristen til den 5. septem lovforslaget er fremsendt til jordbrugskommissionerne til høring - skriver, at de vil tage Ringer til Frank Nielsen, NaturErhvervstyrelsen Ca. kl, 11. for at spørge om, de har taget stilling til hvorvidt høringsfristen bliver forlænget, da de i deres mail af 14. august - stilling hertil i slutningen at ugen. hvor STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND

4

5 Hvis det er muligt, vil vi dog gerne have jeres høringssvar så hurtigt som muligt. Sendt: 17. august :41 Høringsfristen for jordbrugskommissionerne udsættes hermed til onsdag den 5. september Til samthge jordbrugskommissioner Cc: Kurt Vagner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) Til: statsforvaltning.dk; statsforvaltning.dk: statsforvaltning.dk; hovedstaden statsforvaltning.dk; sjaelland statsforvaltning.dk Fra: Frank Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) Emne: SV: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven EmaiI: tnonaturerhvervdk Direkte tlf. 41 $ Center for Jordbrug Frank Nielsen Med venlig hilsen Der vil i slutningen af indeværende uge blive taget stilling til en evt, forlængelse af høringsfristen. fået tilsendt høringsmaterialet. Ved en stærkt beklagelig fejl herfra har jordbrugskommissionerne og deres sekretariater ikke tidligere Jordbrugskommissionerne er ikke anført i adressatfortegnelsen i nedenstående mail, og i horingslisten er samtlige jordbrugskommissioner anført uden mailadresser. men har fået det fra anden side. Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland har oplyst, at man ikke har modtaget materialet herfra, (jordfordelingsloven), jf. vedhæftede høringsbrev. lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af Til samtlige jordbrugskommissioner, Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven agner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) ; jordbrugsyd statsforvaltning.dk ; iugust :49 Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) wwwnaturerhverv.dk Tlf , Fax NaturErhvervstyrelsen V Nyropsgade 30, 1780 København Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direkte tlf Center for Jordbrug Frank Nielsen Med venlig hilsen Horingssvar bedes sendt til Jesper Tynell DR Nyheder

6 Nyropsgade Kphenhavn V pdf» uli :46 lagner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) Tlf , Fax NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ng over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. smaaoer.dk; wwf wwf.dk; Videncentret For Landbrug; økologisk Landsforening; Til modtagerne på vedhæftede høringssliste. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse; Erhvervs- og Vækstministenet; Finansministeriet; kebmin(kebmin.dk; Miljoministeriet; Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om ; post jægerne.dk; DK Naturfredningsforening 2; ; «Fu: Hpringsbrev vedr, ændring af landbrugsloven - vedhæftede høringsbrev. Eventuelle høringssvar bedes være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest fredag den 24.august Høringssvar ; ; ; ; ; landbrugsloven og jordfordelingsloven - ; formand dls-jagtdk; ; mail kopenhagenfur.com ; Danske Regioner; bedes sendt til db dyrenesbeskyttelse.dk ; info ecocouncil.dk ; Faglig Fælles Forbund 3F; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet; ; post domstolsstyrelsen.dk ; Med venlig hilsen Direkte tlf ; ; ; ; ; ; Specialkonsulent Center for Jordbrug Kurt Vagner Jensen ; rd rd.dk ; rkr rkr.dk ; ; llodkdllodk.dk; ; ns naturogsamfunddk ; nordeakredit nordea.dk ; nykredit nykredit.dk; ; ; Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug; ; Tlf , www,naturerhvcrvdk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nat urerhvervstyre Isen 13. juli pdf» «Fu: Høringsliste, 13. juli 2012.pdf» «Fu: Forslag til lov om ændring af 2

7 Jesper Tynell DR Nyheder Fra: Anette Ravnholt statsforvaltning.dk] Sendt: 11. september :30 Til: Anette Ravnholt Emne: VS: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven Fra: Frank Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) Sendt: 17. august :59 Til: nordjylland statsforvaltninqdk; midtjyllandstatsforvaltningdk; Emne: VS: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven Til statsforvaltningerne Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. vedhæftede horingsbrev. Forslaget er tidligere sendt i høring hos økonomi- og Indenrigsministeriet, men ikke til statsforvaltningerne. given foranledning fremsendes materialet hermed direkte til statsforvaltningerne med en forlænget høringsfrist til 5. september P Høringssvar bedes sendt til pkologinaturerhverv.dk Med venlig hilsen Frank Nielsen Center ror Jordbrug Direkte tlf fajujrhverydiç Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Tlf , Fax rneiibnaturerhvervdk, /agner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) uli :46 post jægerne.dk; DK Naturfredningsforening 2; dbotfmail,tele.dk; ; danskgartneri danskgartneri.dk; ; ; Danske Regioner; ; ; postdommerforening.dk; ; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet; dlr dlr.dk; infoecocouncfl.dk; Faglig Fælles Forbund 3F; rnail ifinansraadet.dk; biodynarnisk-foreningmail.tele.dk; hjnygaardrnordfiber.dk; fr ajrtuftsraadet dk dk nfo nededanrnark dk post uja dk klakl dk ke o.ke dk Kfa.meatboard dk info alandboungdom dk Landsforeningen at Danske Mælkeproducenter; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug; lo1o.dk; pa(oruc.dk; nordeakredit nordea.dk; nykreditnykredit.dk; infoiorbicon.dk; sekretanataparcelhus d< politimesterforeningenamal dk pflpfl dk rdrd dk rkrrkrdk nfoangsrevsionen dk sekre ariatetdanske smaaoer.dk; infosala.dk ; ksosmaaskov.dk; ; Videncentret For Landbrug; økologisk Landsforening; dk Finansministeriet oim oim dk jrn a.jm dk kmdkn, dk kebminçiikebmin dk ksks dk Miljøministeriet dk Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse; Erhvervs- og Vækstministeriet; ng over forslag til lov om ændring at landbrugsloven og jordfordelingsloven Til modtagerne på vedhæftede høringssl iste,

8 Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formil mm. jordfordelingsloven), jf. vedhæftede høringsbrev. Eventuelle horingssvar bedes være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest fredag den 24.august Høringssvar bedes sendt til Med venlig hilsen Kurt Vagner Jensen Specialkonsulent Center for Jordbrug Direkte tlf ijaturerhvervdk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf , wwwnaturerhvcrv.dk 2

9 Jesper Tynell DR Nyheder Fra: Søren Gyldenhof Schilder Sendt: 5. september :47 Til: Nicholas Falck Lund Emne: VS: Ved hæftede filer: Horingssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling ver 4docx Vil du ringe til mig på når du har set på det? Vi skulle gerne have det afsted i dag. Jeg kan fanges på MVH Søren Fra: Anette Ravnholt Sendt: 5. september :41 Til: Søren Gyldenhof Schilder Emne:

10

11 1780 København V Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, økologi alle landets kommuner. På vegne af alle Statsforvaltningerne udarbejder Statsforvaltningen Nordjylland i dag jordbrugsanalyser for dbrusanalserneida: Statsforvaltningerne nu har i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse afjordbrugsanalyse. Kommunalbestyrelsen skal således fremadrettet efter forslaget overtage den opgave, som interesser indgår i de regionale udviklingspianer, kommuneplanerne og lokalplanerne. udarbejde og offentliggøre en analyse afjardbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige Kommunalbestyrelserne skal mindst én gang i hver vaigperiode i samarbejde med Fødevareministeriet Landbrugslovens 3 foreslås ændret til: Nr. i Vedr. jordbrugsanalyserne: Lovforslagets i foreslåede ændringer til landbrugsloven. udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse i hver vaigperiode og reglerne om jordbrugsanalyserne ændres således, at kommunalbestyrelserne fremadrettet skal nedlæggelse af jordbrugskommissionerne, sammensætningen af jordfordelingskommissionerne ændres, en række mindre ændringer i landbrugsloven. Med de foreslåede ændringer vil der sker en (jordfordelingsloven). Dette høringssvar afgives på vegne af alle statsforvaltninger. vedrørende forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Statsforvaltningerne er af NaturErhvervstyrelsen ved mail af 17. august 2012 bedt om at give høringssvar jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Qf%D j(c

12 Jordbrugsanalyserne består af 68 forskellige kort som dækker 21 forskellige jordbrugsrelaterede emner. Datagrundlaget for disse kort er en sammenkædning af de seks registre: Generelle Landbrugsregister, Centrale Husdyrregister, Gødningsregnskaber, Offentlige InformationsServer, GEUS Jupitor (Boringsdatabase) og Centrale Virksomhedsregister samt oplysninger fra forskellige brancheforeninger. Af disse datagrundlag er kun Gødningsregnskaberne og GEUS Jupitor offentligt tilgængelige. Resten skal købes eller kan kun indhentes af offentlige myndigheder. Som et led i processen med at få udarbejdet og vedligeholdt de nuværende kort har Statsforvaltningen for Region Nordjylland løbende dialog med henholdsvis kommunerne og interessenter i form af Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Landbrug, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforeriing, Fri?uftsrådet og NaturErhvervstyrelsen. Dialogen betyder, at internetsiden løbende vedligeholdes og er i konstant udvikling for bl.a. at kunne følge med de statslige krav til kommunerne. Her tænkes der fx. på samarbejdet med Miljøstyrelsen om kortlægning af udvikling af husdyr for varidoplande samt arbejdet med at konkretisere biogaspotentialet og placeringen af store husdyrbrug. Alle kort er defineret og præciseret af Statsforvaltningen Nordjylland. Nogle af kortene i jordbrugsanalyserne er udarbejdet med bistand fra ConTerra, som har leveret data på baggrund af Statsforvaftningens kravspecifikation. En del af disse kort har Statsforvaltningen viderebearbejdet for at imødekomme bestemte behov hos kommunerne. De øvrige kort er fuldt ud udarbejdet af Statsforvaltningen Nordjylland. Offentliggørelse af jordbrugsanalyserne sker via internetportalen Statsforvaltningen Nordjylland udarbejder således kort, validerer data, står for opsætning og vedligeholdelse af en kørerende WebGlS portal og hoster portalen. Samarbejdet med kommunalbestyrelserne i dag: i dag foregår samarbejdet med kommunalbestyrelserne bl.a. via en følgegruppe bestående af 10 kommuner, som repræsenterer både kommuner med meget husdyrdrift og kommuner med meget planteavl. Følgegruppen bliver brugt til sparring bl.a. i forhold til prioriteringer af mulige kort samt afklaring af behov og ønsker for nye kort. Endvidere har Statsforvaltningen dagligt kontakt med praktikerrie i kommunerne i form af planlæggere og sagsbehandlere i forhold til rådgivningen af disse. Rådgivningen drejer sig bt.a. om forståelsen af kortene og data bag disse, anvendelsen af og mulighederne i kortene, herunder muligheden for at kombinere kort og data m.v. bedsroekterderkntersitilordbrusanalserneida: 1. Samarbejde med Aalborg Stift. I forbindelse med fordeling af administrative opgaver mellem stifterne, er det besluttet, at Aalborg Stift med virkning fra 1. januar 2013 skal varetage screeningsopgaven vedrørende lokalplaner for hele landet. I forbindelse med placeringen af opgaven i Aalborg Stift er der lagt vægt på mulighederne for at samarbejde med Statsforvaltningen Nordjylland grundet jordbrugsanalyserne. Statsforvaltningen Nordjylland skal via jordbrugsanalyserne bistå Stiftet med værktøjer til denne opgave

13 Fremtiden ifølge lovforslaget: fællesskab temadage om jordbrugsanalyserne for kommunerne. landinspektøruddannelse. Vi har med udgangspunkt i jordbrugsanalyserne sammen udviklet innovationsprojekter for jordbrugsområdet, har landinspektørstuderende i praktik og afholder i er vigtig for kommunerne i forhold til at se udviklingen. omkostninger. Jordbrugsportalen er udviklet i Statsforvaltningen Nordjylland, der med opgaveløsningen har opnået kortmateriale er til stede i Statsforvaltningen, betydelig viden om og erfaring med drift og opdatering af portalen. Viden om programmer og forholder sig til fakta indhentet mange steder fra, at den rækker ud over kommunegrænserne og giver et nuværende ensartede referencegrundlag er særlig vigtigt for kommunerne i forbindelse med tværkommunale planlægning, hvor et fælles referencegrundlag er en nødvendighed har været anført, som afgørende for, at kommunerne når målene i Grøn Vækst initiativet. planlægningen af biogasanlæg, store husdyrbrug m.m., som følge af planerne om Grøn Vækst. Den ensartet referencegrundfag for planlæggerne og sagsbehandlerne i og på tværs af kommunerne. Det tilføres kommunerne ressourcer hertil. der nu løser opgaven samlet ved Statsforvaltningen Nordjylland. Ressourceforbruget til udarbejdelsen afjordbrugsanalyserne var markant højere end i Statsforvaltningerne, iforhold til de opgaver, kommunerne skal varetage vedrørende jordbrugsanalyserne i den gældende lov jordbrugsanalyserne, er det vanskeligt at forstå, at kommunerne pålægges hermed ikke yderligere opgaver offentliggøre sine jordbrugsanalyser. jordbrugserhvervene praktisk skal udarbejdes af kommunerne og hvor og hvordan kommunerne skal Statsforvaltningen Nordjyl land har i dag et godt og tæt samarbejde med Aalborg Universitets 2. Samarbejde med Aalborg Universitet. I bemærkningerne til lovforslaget er ikke anført noget nærmere om, hvordan en analyse af Set i forhold til de opgaver, som Statsforvaltningen Nordjylland hidtil har løst vedrørende som det nævnes i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser (side 18 Øverst). Placering af opgaven hos kommunalbestyrelserne: Før kommunalreformen var opgaven med at udarbejde jordbrugsanalyserne placeret hos amterne. Det er uklart, hvordan kommunalbestyrelserne skal løse opgaven med jordbrugsanalyserne uden at der Styrken ved den nuværende internetportal er, at den er udarbejdet af Statsforvaltningerne, der neutralt Flytning af portalen til NaturErhvervstyrelsen: En fysisk flytning af den nuværende portal til NaturErhvervstyrelsen må forventes at ville medføre store Der ville skulle etableres en ny internet portal til at hoste de allerede eksisterende oplysninger. Historikken

14 Det må forventes, at det tager lang tid at foretage en ny opsætning af det allerede eksisterende, meget omfattende datamateriale. Hertil kommer, at data skal opdateres, ligesom en flytning vil betyde videnstab. Bemærkninger til baggrunden for lovforslaget. bemærkningerne til lovforslaget, afsnit 2 Baggrund for lovforslaget, anføres som begrundelse for samling af la ndbrugslovens administration i NaturErhuervstyrelsen stordriftsfordele, ensartet administration for hele landet, mere ensartede afgørelser, etablering af et samlet fagligt miljø, faglig bæredygtighed og kvalitet på området, lettere at tilpasse administrationen, enkel sagsbehandling, når sagerne ikke længere skal forelægges jordbrugskommissionerne og synergi i forhold til NaturErhvervstyrelsens øvrige opgaver. I forhold til de anførte begrundelser for centralisering vil disse blive indfriet uanset om opgaverne samles i NaturErhvervstyrelsen eller i én statsforvaltning, ligesom en evt. besparelsesgevinst ved stordriftsfordele og selve nedlæggelsen af kommissionerne også vil blive indfriet uanset hvor opgaven samles. Ved en nedlæggelse af jordbrugskommissionerne er der intet til hinder for, at sagsbehandlingen af sagerne efter landbrugsloven fortsat kan placeres i én Statsforvaltning. Statsforvaltningerne bemærker, at der ikke på noget tidspunkt siden statsforvaltningerne overtog opgaverne med landbrugsiovens administration har været rejst kritik af den sagsbehandling, som har fundet sted. Som statsforvaltningerne tidligere har peget på vil der ved en placering af opgaverne ved Statsforvaltningen Nordjylland kunne bibeholdes den synergieffekt der er i samspillet med Aalborg Universitet bl.a. omkring praktikpladser for landinspektørstuderende og innovationsprojekter. Nogle af driftsomkostningerne må i øvrigt forventes at være lavere i Nordjylland end Hovedstaden. Økonomiske og administrative konsekvenser. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det er forudsat, at statsforvaltningerne hidtil har anvendt 16 årsværk ti! løsning af opgaven vedr. sekretariatsbetjening afjordbrugskommissionerne. Det anføres endvidere i lovforslaget, at besparelserne ved statsforvaltningerne vil være på kr. 11,7 mio. årligt, 6.ST: OI 1 Statsforvaltningerne har, som følge af bevillingsfaldet og effektiv administration over de seneste år FEl&JT. gennemført en væsentlig reduktion af antallet af medarbejdere ved afskedigelser, frivillig nedgang i tid og fratrædelsesordninger. Statsforvaitningerne har således vist, at man allerede ved den nuværende organisering i betydeligt omfang har bidraget ti! store besparelser. Årsværksforbruget bør derfor tage udgangspunkt i de aktuelle forhold efter disse tilpasningers gennemførelse, da statsforvaitningerne ellers ville blive ramt af de samme besparelser to gange. e i2.l 1VVi 0frVtE

15 LandbrugslovenÅV 0,34 1,66 4i5 2,80 1,31 10,3 Øvrige aktiviteter_(timer) 239,30 10,50 69,50 80,50 6, Direkte sagsbehandling (timer) 43, , , , , Statsforvaltnlngerne Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ialt Tidsforbrug på jordbrugsområdet 1. halvår 2012 Landbrugsloven i alt (timer)t 282, , , , : organisationer. Ved en nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og forankring af opgaven i én statsforvaltning vil der kunne opnås præcis den samme besparelse, som ved en forankring af opgaven i ikke af opgavens organisatoriske forankring og bør derfor udtages af sammenligningen mellem de to Som tidligere nævnt er besparelsen imidlertid en konsekvens af jordbrugskommissionernes nedlæggelse og I alt omfattet af forslaget Åv 12,1 I det medarbejderne konterer frihed og ferie på en ikke fagrelateret tidskonto, anvendes denne norm i forslaget er anført, at udgifterne til jordbrugskommissionerne kan spares ved lovforslagets gennemførelse. Statsforvaltningerne har opgjort de samlede udgift til etablering, drift og uddannelse tilknyttet til jordbrugsanalyserne til kr ,992 siden 2007, svarende til kr ,- årligt i gennemsnit til og med være uafhængig af opgavens organisatoriske placering Disse udgifter er konsekvens af den tekniske løsning og ikke af opgavens forankring, og må antages at overhead og det af hensyn til sammenligningen - spares - således heller ikke bør indgå i statsforvaltningernes opgørelse. og da udgifterne kun i meget begrænset omfang kan Det må således konkluderes, at der i NaturErhvervsstyrelsens opgørelse ikke er indregnet udgifter til 5,7 mio. NaturErhvervsstyrelsen anfører, at de vil være i stand til at løse opgaven med 10 årsværk, svarende til kr. størstedelen af udgifterne til overhead vii være upåvirket af lovændringerne. Det er statsforvaltningernes opfattelse, at der kun er et ganske begrænset overhead at spare, da opgørelse. Statsforvaltningerne finder, at tallene i lovforslaget skal korrigeres i overensstemmelse med ovenstående Da tidsregistreringen dækker 6 måneder er der konkret divideret med 822 timer ved omregning fra timer til årsværk frem for 1924 timer årligt. *Tidsregistreringen på jordbrugsanalyse er kunstigt lav pga. medarbejderes forælder-/faderorlov. Årsværk er beregnet ud fra en årsværksnorm på 1644 timer Tallet er korrigeret herfor Jordbrugsanalyse Åv 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,3 Jordbrugsanalyse Åv* Jordbrugsanalyse (timer) 1093, I Aktuelt tidsforbrug

16 Aktuelle udgifter relateret til jordbrugsanalyserne indfriet. Kontorchef Udgift [ Beskrivelse Kr, inkl, ferie og pension._j170j Udgift Jordbrugsanalyseraltinkl. antages at være upåvirket af opgavens organisatoriske forankring. NaturErhvervsstyrelsen. De anførte udgifter ved etablering af to jordfordelingskommissioner må ligeledes Jordbrugskommissioner alt inkl Aktuelle udgifter i alt Aktuelle udgifter relateret til jordbrugskommissionerne og jordbrugskommissionernes sekretariat fyldestgørende og på et uaktuelt grundlag. faktuelt har anvendt af udgifter på opgaven, inklusiv sekretariatsbetjening af kommissionerne, og hvad Antages det, at opgaven for fremtiden skal løses for de i lovforslaget anførte midler, er der med de aktuelle tal tale om, at lovforslaget medfører en besparelse på kr indeholder både direkte og indirekte udgifter, mens opgørelsen af udgiftsniveauet ved Det er statsforvaltningernes opfattelse, at opgørelsen i forslaget af udgiftsniveauet ved statsforvaltningerne Det er således statsforvaftningernes opfattelse at besparelsespotentialet er baseret på et ikke Slutteligt skal statsforvaltningerne gøre opmærksom på, at differencen på hvad statsforvaltningerne NaturErhvervsstyrelsen alene indeholder direkte lønudgifter. kommissionerne, er ganske begrænset og at størstedelen af det anførte besparelsespotentiale således er naturligvis ikke finder rimeligt. NaturErhvervsstyrelsen formoder at kunne løse opgaven for, uden at skulle sekretariatsbetjene med 3 Det ufyldestgørende grundlag vil i givet fald medføre, at statsforvaltningerne ville få reduceret budgetterne 3,5 mio. kr. mere årligt end statsforvaltningerne i dag anvender på jordbrugsopgaverne, hvilket vi På statsfarvaltningernes vegne Anette Ravnholt :, mid ferie og pension i

17 Jord brugskommissionen for Region Nordjylland. Med venlig hilsen Vedhæftet fremsendes høringssvar til forslag om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven fra jordiordelingsloven Emne: Horingssvar over forslaget til ændring af lov om landbrugsejendomme og Til: Sendt: 5. september :58 Vedhæftede f iler: Horingssvar fra jordbrugskommissionen for region Nordjyllanddocx Fra: Anette Ravnholt 1-Ijemmeside: E-post: Telefon , Fax Slotspladsen 1, 9000 Aalborg Kontorchef Anette Ravnholt Jesper Tynell DR Nyheder

18

19 5. september København V Nyropsgade 30 beboelsesejendomme med minimal jord omkring, da jorden er frasolgt som landbrugsjord. De muligt at udstykke bygningerne fra en landbrugsejendom med et meget lille areal omkring bygningerne. Kommissionen forestiller sig, at dette kan betyde, at der vil blive udstykket mange små og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige Ifølge lovforslaget sker der en reglerne om jordbrugsanalyserne ændres således, at kommunalbestyrelserne fremadrettet skal en række mindre ændringer i landbrugsloven. Nr. 3. Vedr. ophævelse af 1,5 ha-grænsen finder jordbrugskommissionen det betænkeligt, at det fremover bliver Jordbrugskommsissionen vil gerne påpege, at forslaget om ændring af 6, stk. 1 nr. 2 kan resultere i, at landbrugspligten på arealer, der ellers kunne bruges jordbrugsmæssigt (f.eks. hvor der efter planloven gives tilladelse til ændret anvendelse til fodboldgolf, golfbaner el. lign.>. lodsejere i samråd med kommunerne får råderet over store landbrugsarealer og let kan ophæve Nr.2. Vedr. mindre ændringer i landbrugsloven: Lovforslagets i foreslåede ændringer til landbrugsloven. udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse i hver valgperiode og nedlæggelse af jordbrugskommissionerne, sammensætningen afjordfordelingskommissionerne ændres, formål m.m. (jordfordelingsloven). Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland er af NaturErhvervstyrelsen ved mai! af 14, august 2012 blevet bedt om at give høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (jordfordelingsloven). jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. HØringssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Center for Jordbrug, Økologi NaturErhvervstyrelsen

20 Nr Nr deres ringe størrelse. tilbageblevne beboelsesejendomme bliver således meget lidt attraktive og måske usælgelige på grund af Vedr. nedlæggelse af jordbrugskommissionerne: suppleringsjord. kender den aktuelle ejendom. I forhold til de landskabelige værdier (landbrugsiovens 1, nr. 1) kan det muligvis være en fordel for landdi administreres af NaturErhvervstyrelsen. strikterne / kommunerne, at der ikke længere er krav om et stuehus for hver 200 ha, man ejer. Men Kommissionen finder det rimeligt, at man fjerner uddannelseskrave til fortrinsansøgere, der ønsker kommissionen finder ikke, at dette er i overensstemmelse med lovens formålsparagraf, jf. 1, nr. 3, hvor Det foreslås, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og landbrugslovens regler fremover skal Nr. 27 og nr. 29. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at liberaliseringen at landbrugsloven i 2010 har ført til, at man ønsker at tilgodese bosætningen og udviklingen i landdistrikterne. der i dag er et væsentligt mindre behov for kendskab til de lokale forhold. Videre fremgår det af smidigere, da dette lokalkendskab betyder, at det ofte ikke er nødvendigt at foretage besigtigelse, idet vi Vores lokale forankring har tillige betydning i bla. sager om kontrol at bopælspligt efter landbrugslovens Som kommissionsmedlemmer i Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland er vi alle bosiddende i 8 og vurdering af passende beboelsesbygninger efter landbrugslovens 9, hvor det til tider er nødvendigt Vi er af den opfattelse, at netop vores lokale kendskab medvirker til, at sagsbehandlingen bliver lettere og at foretage en egentlig stedlig kontrol af forholdene Dette gælder ikke mindst vores opgave i forbindelse med fastsættelse af arealer og priser i sager om Det er vores opfattelse, at behovet for lokalt kendskab fortsat består efter ændringen at landbrugsloven i Nordjylland og har et indgående kendskab til landbrugserhvervet i vores landsdel. Betydningen af lokalkendskab. landbrugsloven. suppleringsjord, hvor vi trækker betydeligt på vores kendskab til handler og udvikling i området. fysiske forhold og at der ikke mere er samme behov for lokal indflydelse på de afgørelser, der træffes efter bemærkningerne, at der i en stor del af kommissionernes sager træffes afgørelse uden besigtigelse af de

. en række mindre ændringer i landbrugsloven. o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L. å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n {

. en række mindre ændringer i landbrugsloven. o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L. å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n { Natu rerhvervstyrelsen å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n { o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L Center for Jordbrug, Økologi Nyropsgade 30 1780 København V H@ringssvar om forslag

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

"Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06

Tom Karstensen <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt Fra: "Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Emne: Høringssvar

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 12:38:38 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Aktindsigt vedrørende MXD

Aktindsigt vedrørende MXD Aktindsigt vedrørende MXD Side 1 af 1 Rebekka Elisabeth Anker-Møller Fra: Jan Ole Traasdahl Sendt: 4. september 2008 14:05 Til: Cc: 'signe.m.richter@24timer.dk' Henrik Wenzel Andreasen; 'Gunnar K. Madsen'

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: 18-01- 2007 Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk De har ved brev af 29. april 2006 henvendt Dem til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk JUSTITSMISTERIET Uw Dato: Kontor: Sagsbeh:.: Dok.: 1 t MRS.?010 Statsretskontoret Christian Hesthaven 2010-7613-0087 CHE40426 + bilag De har

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø 10-11- 2010 Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens budgetbehandling samt postlister TILSYNET Medlemmer af den daværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nr. 14 16. januar 2011 I dette nyhedsbrev kan I læse om den nye digitale vejledning i endelige form, projekt om dyretryk i oplande, nye regler for indsendelse af 10 tilladelser,

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt- Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt- Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 11:49:17 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem.

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem. Translatørforeningen Uraniavej 7 8260 Viby J. Denmark 17. marts 2015 15/01581-3 Att.Hanne Sterndorf Kære Hanne Sterndorf Erhvervs- og Vækstministeriet skal hermed besvare din anmodning om aktindsigt af

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Kære Hanne Frederiksen,

Kære Hanne Frederiksen, -Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-- From: chbe@tdc.dk To: hafr@hillerod.dk CC: skole@hillerod.dk; lotte.beck@live.dk Subject: Anmodning om aktindsigt irt. høring om nytænkning af struktur i fritidstilbuddene

Læs mere

Byrådsmedlem Frank Nørgaard har anmodet om, at følgende behandles på byrådsmøde:

Byrådsmedlem Frank Nørgaard har anmodet om, at følgende behandles på byrådsmøde: Notat Vedrørende: Notat til spørgsmål fra Frank Nørgaard og Kasper Fuhr Christensen vedr. forvaltningens ressourceforbrug til behandling af byrådsmedlemmers henvendelser Sagsnavn: Anmodning fra Frank Nørgaard,

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9.

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9. Fra: Ole Møller Sendt: 18. september 2013 17:05 Til: tilsynet@statsforvaltningen.dk Cc: By-ogMiljoudvalget@frederiksberg.dk; borgmesteren@frederiksberg.dk; 'Peter Schøller Rasmussen' Emne: j.nr. 2013-613/63:

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere