CDCD CLCD. CDfl)- CDOZCDD),, CDCDCLCD CD S- (IC UD CL 0 CD CDDCCD CDCD. (IC Cl < CL CD CDCDC). -,CD5DCCD CL CL 3CD, CD - UD CD : CLUD CDUD CD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CDCD CLCD. CDfl)- CDOZCDD),, CDCDCLCD CD S- (IC UD CL 0 CD CDDCCD CDCD. (IC Cl < CL CD CDCDC). -,CD5DCCD CL CL 3CD, CD - UD CD : CLUD CDUD CD"

Transkript

1 CD. CD CD CD Cl CD -3 CD CD CD CDCD Cl (): CD - -,z--_ CD = CL 0 0 DG) (Dc -3 C3 -c UD 0) - 0 (j = - CDOCD 3 : CLC CD Cl Cl 0) CLo CD CD r CD * CL Cl < = 0C-CL E UQCZ CDCD CD DCDCD CLCD CD< CDC/)Lfl = Cl -c < CD CDCD CDÇCD. 2)6 CDC CD:3 Ø CD S_CD 3CD CD CD CDCl DC D CDCDCL.CD <CDCD DC UD CD 0 CL CD5CCD CD o 2 CD - CD CD CD < CD = CD_. CDfl) DC CD -3 CL CD -3. CDCDCD 0 CD CD ECD CD CD CL CD CD CL_Ø CD CDCD CD Q 0,_ UD CLCD CL _. CD Cl CD CD CDCD9!Cn l CD CD CDCLCDCD CDCD<CDCD CCL. UD CD <-(y CD CD CD l UD UDCD 3 CDCUD CL CDDCCDCDCD CL CD CD UD CL CD UD CD CD CD CL CDCDCD CD CD CD CLCL CL CD DC CD x-cd - UD CD CL 3D)CDCL CD NCD -CD0 CLCDCLCD CD CD -C - *CL0 ODD -,_.UD - CD 0CD CD UDCDCL 0 CDCDCD CD CD_._CD_. CD CDCDCD CD CD CD CL CLCDUD < CDCl CL< CD CD CL 0 CD CD -3 CDCDC). -30< --CD UD CD. CD CD CD CD UD CL 0 CD CDCD CDfl)- CDOZCDD),, Q CD CL CL CDDCCD CL CL CD CL CD CD CD 0 CLUD CDUD CD UD <CDs CLCDCD CDOOD CDCl CJ CD CD CD to- CD < Cl CDCD_ CD*Cl 3CD, CD -,CD5DCCD CD < CL CD CDCDCLCD CDCD 1JCtCL, -,CD-- CD_ CL DC CD CD CD- CD * CD 00 DC - -flc CD UD* CDCDCD - UD CD : CL CD CD CD 0-, CLCD_., UD CDCD 3 - * (IC Cl CDODCL_ DC CD CL CD CL CLCD CDCD CD S- (IC CD - CD CL CD CD_ CD -0CDo0 QCDCD 3CD UD UD / (I - to - CO i b 0 to, (0 x (00 CO - > c to to r,1, z - to (0 Z to CO m to 0 to -3 > Cl > 0 0 b b o ; b b o 0 CO o., b 0 i b b i to to to to i) Cl ti to to >< CO : m, to 0 0 0, CC to 0 ti CO CO o 0 to CO I 0 CC to 0 CO > CC (0 CO (0 CO to to 0 Z o - to 0. t, 0 (0 to ti CU 0 ø.

2 fredag 08:00 mondag 08: N Herin 3130 silo s om landbrugselendomme oa jordfordelin IM Hønng - udkast 19- Til io8eb uden kode - M M IM M UM N Kvittering DIM Høng Statstorvaltningernes om aktiridogt 0.11,12nm fornyede haringssvar fra jordbrugskommissionen. Kvittering for modtagelse. Høringssvar Stateforvaitningernes t:sdag 14: trsjo 3.30c 00 Telrif ons boingstider: L Fer Radioer Dokumenter qinger %iapper Abors-anenter indsdifmeer Funktoner 3ue Hæ 1IiAPi ni tur 18r*r IriJkraJii&jirs jnr 3-IM Høringsfrist udsættes til IM - al statstorvaltningerne * udsættelse al tst til den til torsf.g om ændring at lov om hold, + 1 UM Ormritering al OIM DEP sm der alsendte herini3s var 113 IM Bekræftelse pa modtagelse al nyt haring svar +. IM hørinssvar DEF ønsker Sl ændring at Teletonnotat N - Telefonnotat Telefonnotal, - Æ 9 IM Uddybnrng al OlM DEP forespørgsel om ændret hørrngs var 8 IJM Fore pørgsel til ø/rige tat for aftnrngrir om nyt høring,ar for modtagelse at høringsevar fra jordbrugskommissionen. høringsevar over forslag om ændring at lov om landbrugsetendomme 2 IM Inde al materiale vedr forslag af roda OS sonoog onsdag ,yjS+ts+,.v5f9q5 cl- tp,nv 15 SFNR TELEFON DIREXTE TELEEON: SAGSBEHANOLER: CAENOR JOURNAL NR.: «Sagsriumrrier» 9000 AALBORC SLOTSPLADSEN 1 AALBORGHUS SLOT TELEFAS GIRO: EAN NR, :30 STATSFORVALTNNGEN NORDJYLLAND

3 DATO: 17. august JOURNAL NR.: a SAGSBEHANDLER: Mette K. Gintberg 6/30 // Notat i henhold til offentlighedslovens 6 ARA sluttet at høre Statsforvaltningerne. Frank Nielsen ringer og oplyser, at han beklager sit tidligere svar og at man nu har be Oa. kl sekvenser for Statsforvaltningerne forhandles der med direktørerne om dette. til, at det ønsker man ikke. Han oplyser videre, at for så vidt angår de økonomiske kon Jeg spørger om, man ikke ønsker at høre Statsforvaltningerne. Frank Nielsen svarer her ber Frank Nielsen oplyser, at man netop har besluttet, at forlænge fristen til den 5. septem lovforslaget er fremsendt til jordbrugskommissionerne til høring - skriver, at de vil tage Ringer til Frank Nielsen, NaturErhvervstyrelsen Ca. kl, 11. for at spørge om, de har taget stilling til hvorvidt høringsfristen bliver forlænget, da de i deres mail af 14. august - stilling hertil i slutningen at ugen. hvor STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND

4

5 Hvis det er muligt, vil vi dog gerne have jeres høringssvar så hurtigt som muligt. Sendt: 17. august :41 Høringsfristen for jordbrugskommissionerne udsættes hermed til onsdag den 5. september Til samthge jordbrugskommissioner Cc: Kurt Vagner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) Til: statsforvaltning.dk; statsforvaltning.dk: statsforvaltning.dk; hovedstaden statsforvaltning.dk; sjaelland statsforvaltning.dk Fra: Frank Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) Emne: SV: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven EmaiI: tnonaturerhvervdk Direkte tlf. 41 $ Center for Jordbrug Frank Nielsen Med venlig hilsen Der vil i slutningen af indeværende uge blive taget stilling til en evt, forlængelse af høringsfristen. fået tilsendt høringsmaterialet. Ved en stærkt beklagelig fejl herfra har jordbrugskommissionerne og deres sekretariater ikke tidligere Jordbrugskommissionerne er ikke anført i adressatfortegnelsen i nedenstående mail, og i horingslisten er samtlige jordbrugskommissioner anført uden mailadresser. men har fået det fra anden side. Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland har oplyst, at man ikke har modtaget materialet herfra, (jordfordelingsloven), jf. vedhæftede høringsbrev. lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af Til samtlige jordbrugskommissioner, Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven agner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) ; jordbrugsyd statsforvaltning.dk ; iugust :49 Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) wwwnaturerhverv.dk Tlf , Fax NaturErhvervstyrelsen V Nyropsgade 30, 1780 København Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direkte tlf Center for Jordbrug Frank Nielsen Med venlig hilsen Horingssvar bedes sendt til Jesper Tynell DR Nyheder

6 Nyropsgade Kphenhavn V pdf» uli :46 lagner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) Tlf , Fax NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ng over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. smaaoer.dk; wwf wwf.dk; Videncentret For Landbrug; økologisk Landsforening; Til modtagerne på vedhæftede høringssliste. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse; Erhvervs- og Vækstministenet; Finansministeriet; kebmin(kebmin.dk; Miljoministeriet; Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om ; post jægerne.dk; DK Naturfredningsforening 2; ; «Fu: Hpringsbrev vedr, ændring af landbrugsloven - vedhæftede høringsbrev. Eventuelle høringssvar bedes være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest fredag den 24.august Høringssvar ; ; ; ; ; landbrugsloven og jordfordelingsloven - ; formand dls-jagtdk; ; mail kopenhagenfur.com ; Danske Regioner; bedes sendt til db dyrenesbeskyttelse.dk ; info ecocouncil.dk ; Faglig Fælles Forbund 3F; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet; ; post domstolsstyrelsen.dk ; Med venlig hilsen Direkte tlf ; ; ; ; ; ; Specialkonsulent Center for Jordbrug Kurt Vagner Jensen ; rd rd.dk ; rkr rkr.dk ; ; llodkdllodk.dk; ; ns naturogsamfunddk ; nordeakredit nordea.dk ; nykredit nykredit.dk; ; ; Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug; ; Tlf , www,naturerhvcrvdk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nat urerhvervstyre Isen 13. juli pdf» «Fu: Høringsliste, 13. juli 2012.pdf» «Fu: Forslag til lov om ændring af 2

7 Jesper Tynell DR Nyheder Fra: Anette Ravnholt statsforvaltning.dk] Sendt: 11. september :30 Til: Anette Ravnholt Emne: VS: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven Fra: Frank Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) Sendt: 17. august :59 Til: nordjylland statsforvaltninqdk; midtjyllandstatsforvaltningdk; Emne: VS: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven Til statsforvaltningerne Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. vedhæftede horingsbrev. Forslaget er tidligere sendt i høring hos økonomi- og Indenrigsministeriet, men ikke til statsforvaltningerne. given foranledning fremsendes materialet hermed direkte til statsforvaltningerne med en forlænget høringsfrist til 5. september P Høringssvar bedes sendt til pkologinaturerhverv.dk Med venlig hilsen Frank Nielsen Center ror Jordbrug Direkte tlf fajujrhverydiç Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Tlf , Fax rneiibnaturerhvervdk, /agner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) uli :46 post jægerne.dk; DK Naturfredningsforening 2; dbotfmail,tele.dk; ; danskgartneri danskgartneri.dk; ; ; Danske Regioner; ; ; postdommerforening.dk; ; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet; dlr dlr.dk; infoecocouncfl.dk; Faglig Fælles Forbund 3F; rnail ifinansraadet.dk; biodynarnisk-foreningmail.tele.dk; hjnygaardrnordfiber.dk; fr ajrtuftsraadet dk dk nfo nededanrnark dk post uja dk klakl dk ke o.ke dk Kfa.meatboard dk info alandboungdom dk Landsforeningen at Danske Mælkeproducenter; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug; lo1o.dk; pa(oruc.dk; nordeakredit nordea.dk; nykreditnykredit.dk; infoiorbicon.dk; sekretanataparcelhus d< politimesterforeningenamal dk pflpfl dk rdrd dk rkrrkrdk nfoangsrevsionen dk sekre ariatetdanske smaaoer.dk; infosala.dk ; ksosmaaskov.dk; ; Videncentret For Landbrug; økologisk Landsforening; dk Finansministeriet oim oim dk jrn a.jm dk kmdkn, dk kebminçiikebmin dk ksks dk Miljøministeriet dk Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse; Erhvervs- og Vækstministeriet; ng over forslag til lov om ændring at landbrugsloven og jordfordelingsloven Til modtagerne på vedhæftede høringssl iste,

8 Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formil mm. jordfordelingsloven), jf. vedhæftede høringsbrev. Eventuelle horingssvar bedes være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest fredag den 24.august Høringssvar bedes sendt til Med venlig hilsen Kurt Vagner Jensen Specialkonsulent Center for Jordbrug Direkte tlf ijaturerhvervdk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf , wwwnaturerhvcrv.dk 2

9 Jesper Tynell DR Nyheder Fra: Søren Gyldenhof Schilder Sendt: 5. september :47 Til: Nicholas Falck Lund Emne: VS: Ved hæftede filer: Horingssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling ver 4docx Vil du ringe til mig på når du har set på det? Vi skulle gerne have det afsted i dag. Jeg kan fanges på MVH Søren Fra: Anette Ravnholt Sendt: 5. september :41 Til: Søren Gyldenhof Schilder Emne:

10

11 1780 København V Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, økologi alle landets kommuner. På vegne af alle Statsforvaltningerne udarbejder Statsforvaltningen Nordjylland i dag jordbrugsanalyser for dbrusanalserneida: Statsforvaltningerne nu har i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse afjordbrugsanalyse. Kommunalbestyrelsen skal således fremadrettet efter forslaget overtage den opgave, som interesser indgår i de regionale udviklingspianer, kommuneplanerne og lokalplanerne. udarbejde og offentliggøre en analyse afjardbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige Kommunalbestyrelserne skal mindst én gang i hver vaigperiode i samarbejde med Fødevareministeriet Landbrugslovens 3 foreslås ændret til: Nr. i Vedr. jordbrugsanalyserne: Lovforslagets i foreslåede ændringer til landbrugsloven. udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse i hver vaigperiode og reglerne om jordbrugsanalyserne ændres således, at kommunalbestyrelserne fremadrettet skal nedlæggelse af jordbrugskommissionerne, sammensætningen af jordfordelingskommissionerne ændres, en række mindre ændringer i landbrugsloven. Med de foreslåede ændringer vil der sker en (jordfordelingsloven). Dette høringssvar afgives på vegne af alle statsforvaltninger. vedrørende forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Statsforvaltningerne er af NaturErhvervstyrelsen ved mail af 17. august 2012 bedt om at give høringssvar jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Qf%D j(c

12 Jordbrugsanalyserne består af 68 forskellige kort som dækker 21 forskellige jordbrugsrelaterede emner. Datagrundlaget for disse kort er en sammenkædning af de seks registre: Generelle Landbrugsregister, Centrale Husdyrregister, Gødningsregnskaber, Offentlige InformationsServer, GEUS Jupitor (Boringsdatabase) og Centrale Virksomhedsregister samt oplysninger fra forskellige brancheforeninger. Af disse datagrundlag er kun Gødningsregnskaberne og GEUS Jupitor offentligt tilgængelige. Resten skal købes eller kan kun indhentes af offentlige myndigheder. Som et led i processen med at få udarbejdet og vedligeholdt de nuværende kort har Statsforvaltningen for Region Nordjylland løbende dialog med henholdsvis kommunerne og interessenter i form af Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Landbrug, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforeriing, Fri?uftsrådet og NaturErhvervstyrelsen. Dialogen betyder, at internetsiden løbende vedligeholdes og er i konstant udvikling for bl.a. at kunne følge med de statslige krav til kommunerne. Her tænkes der fx. på samarbejdet med Miljøstyrelsen om kortlægning af udvikling af husdyr for varidoplande samt arbejdet med at konkretisere biogaspotentialet og placeringen af store husdyrbrug. Alle kort er defineret og præciseret af Statsforvaltningen Nordjylland. Nogle af kortene i jordbrugsanalyserne er udarbejdet med bistand fra ConTerra, som har leveret data på baggrund af Statsforvaftningens kravspecifikation. En del af disse kort har Statsforvaltningen viderebearbejdet for at imødekomme bestemte behov hos kommunerne. De øvrige kort er fuldt ud udarbejdet af Statsforvaltningen Nordjylland. Offentliggørelse af jordbrugsanalyserne sker via internetportalen Statsforvaltningen Nordjylland udarbejder således kort, validerer data, står for opsætning og vedligeholdelse af en kørerende WebGlS portal og hoster portalen. Samarbejdet med kommunalbestyrelserne i dag: i dag foregår samarbejdet med kommunalbestyrelserne bl.a. via en følgegruppe bestående af 10 kommuner, som repræsenterer både kommuner med meget husdyrdrift og kommuner med meget planteavl. Følgegruppen bliver brugt til sparring bl.a. i forhold til prioriteringer af mulige kort samt afklaring af behov og ønsker for nye kort. Endvidere har Statsforvaltningen dagligt kontakt med praktikerrie i kommunerne i form af planlæggere og sagsbehandlere i forhold til rådgivningen af disse. Rådgivningen drejer sig bt.a. om forståelsen af kortene og data bag disse, anvendelsen af og mulighederne i kortene, herunder muligheden for at kombinere kort og data m.v. bedsroekterderkntersitilordbrusanalserneida: 1. Samarbejde med Aalborg Stift. I forbindelse med fordeling af administrative opgaver mellem stifterne, er det besluttet, at Aalborg Stift med virkning fra 1. januar 2013 skal varetage screeningsopgaven vedrørende lokalplaner for hele landet. I forbindelse med placeringen af opgaven i Aalborg Stift er der lagt vægt på mulighederne for at samarbejde med Statsforvaltningen Nordjylland grundet jordbrugsanalyserne. Statsforvaltningen Nordjylland skal via jordbrugsanalyserne bistå Stiftet med værktøjer til denne opgave

13 Fremtiden ifølge lovforslaget: fællesskab temadage om jordbrugsanalyserne for kommunerne. landinspektøruddannelse. Vi har med udgangspunkt i jordbrugsanalyserne sammen udviklet innovationsprojekter for jordbrugsområdet, har landinspektørstuderende i praktik og afholder i er vigtig for kommunerne i forhold til at se udviklingen. omkostninger. Jordbrugsportalen er udviklet i Statsforvaltningen Nordjylland, der med opgaveløsningen har opnået kortmateriale er til stede i Statsforvaltningen, betydelig viden om og erfaring med drift og opdatering af portalen. Viden om programmer og forholder sig til fakta indhentet mange steder fra, at den rækker ud over kommunegrænserne og giver et nuværende ensartede referencegrundlag er særlig vigtigt for kommunerne i forbindelse med tværkommunale planlægning, hvor et fælles referencegrundlag er en nødvendighed har været anført, som afgørende for, at kommunerne når målene i Grøn Vækst initiativet. planlægningen af biogasanlæg, store husdyrbrug m.m., som følge af planerne om Grøn Vækst. Den ensartet referencegrundfag for planlæggerne og sagsbehandlerne i og på tværs af kommunerne. Det tilføres kommunerne ressourcer hertil. der nu løser opgaven samlet ved Statsforvaltningen Nordjylland. Ressourceforbruget til udarbejdelsen afjordbrugsanalyserne var markant højere end i Statsforvaltningerne, iforhold til de opgaver, kommunerne skal varetage vedrørende jordbrugsanalyserne i den gældende lov jordbrugsanalyserne, er det vanskeligt at forstå, at kommunerne pålægges hermed ikke yderligere opgaver offentliggøre sine jordbrugsanalyser. jordbrugserhvervene praktisk skal udarbejdes af kommunerne og hvor og hvordan kommunerne skal Statsforvaltningen Nordjyl land har i dag et godt og tæt samarbejde med Aalborg Universitets 2. Samarbejde med Aalborg Universitet. I bemærkningerne til lovforslaget er ikke anført noget nærmere om, hvordan en analyse af Set i forhold til de opgaver, som Statsforvaltningen Nordjylland hidtil har løst vedrørende som det nævnes i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser (side 18 Øverst). Placering af opgaven hos kommunalbestyrelserne: Før kommunalreformen var opgaven med at udarbejde jordbrugsanalyserne placeret hos amterne. Det er uklart, hvordan kommunalbestyrelserne skal løse opgaven med jordbrugsanalyserne uden at der Styrken ved den nuværende internetportal er, at den er udarbejdet af Statsforvaltningerne, der neutralt Flytning af portalen til NaturErhvervstyrelsen: En fysisk flytning af den nuværende portal til NaturErhvervstyrelsen må forventes at ville medføre store Der ville skulle etableres en ny internet portal til at hoste de allerede eksisterende oplysninger. Historikken

14 Det må forventes, at det tager lang tid at foretage en ny opsætning af det allerede eksisterende, meget omfattende datamateriale. Hertil kommer, at data skal opdateres, ligesom en flytning vil betyde videnstab. Bemærkninger til baggrunden for lovforslaget. bemærkningerne til lovforslaget, afsnit 2 Baggrund for lovforslaget, anføres som begrundelse for samling af la ndbrugslovens administration i NaturErhuervstyrelsen stordriftsfordele, ensartet administration for hele landet, mere ensartede afgørelser, etablering af et samlet fagligt miljø, faglig bæredygtighed og kvalitet på området, lettere at tilpasse administrationen, enkel sagsbehandling, når sagerne ikke længere skal forelægges jordbrugskommissionerne og synergi i forhold til NaturErhvervstyrelsens øvrige opgaver. I forhold til de anførte begrundelser for centralisering vil disse blive indfriet uanset om opgaverne samles i NaturErhvervstyrelsen eller i én statsforvaltning, ligesom en evt. besparelsesgevinst ved stordriftsfordele og selve nedlæggelsen af kommissionerne også vil blive indfriet uanset hvor opgaven samles. Ved en nedlæggelse af jordbrugskommissionerne er der intet til hinder for, at sagsbehandlingen af sagerne efter landbrugsloven fortsat kan placeres i én Statsforvaltning. Statsforvaltningerne bemærker, at der ikke på noget tidspunkt siden statsforvaltningerne overtog opgaverne med landbrugsiovens administration har været rejst kritik af den sagsbehandling, som har fundet sted. Som statsforvaltningerne tidligere har peget på vil der ved en placering af opgaverne ved Statsforvaltningen Nordjylland kunne bibeholdes den synergieffekt der er i samspillet med Aalborg Universitet bl.a. omkring praktikpladser for landinspektørstuderende og innovationsprojekter. Nogle af driftsomkostningerne må i øvrigt forventes at være lavere i Nordjylland end Hovedstaden. Økonomiske og administrative konsekvenser. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det er forudsat, at statsforvaltningerne hidtil har anvendt 16 årsværk ti! løsning af opgaven vedr. sekretariatsbetjening afjordbrugskommissionerne. Det anføres endvidere i lovforslaget, at besparelserne ved statsforvaltningerne vil være på kr. 11,7 mio. årligt, 6.ST: OI 1 Statsforvaltningerne har, som følge af bevillingsfaldet og effektiv administration over de seneste år FEl&JT. gennemført en væsentlig reduktion af antallet af medarbejdere ved afskedigelser, frivillig nedgang i tid og fratrædelsesordninger. Statsforvaitningerne har således vist, at man allerede ved den nuværende organisering i betydeligt omfang har bidraget ti! store besparelser. Årsværksforbruget bør derfor tage udgangspunkt i de aktuelle forhold efter disse tilpasningers gennemførelse, da statsforvaitningerne ellers ville blive ramt af de samme besparelser to gange. e i2.l 1VVi 0frVtE

15 LandbrugslovenÅV 0,34 1,66 4i5 2,80 1,31 10,3 Øvrige aktiviteter_(timer) 239,30 10,50 69,50 80,50 6, Direkte sagsbehandling (timer) 43, , , , , Statsforvaltnlngerne Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ialt Tidsforbrug på jordbrugsområdet 1. halvår 2012 Landbrugsloven i alt (timer)t 282, , , , : organisationer. Ved en nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og forankring af opgaven i én statsforvaltning vil der kunne opnås præcis den samme besparelse, som ved en forankring af opgaven i ikke af opgavens organisatoriske forankring og bør derfor udtages af sammenligningen mellem de to Som tidligere nævnt er besparelsen imidlertid en konsekvens af jordbrugskommissionernes nedlæggelse og I alt omfattet af forslaget Åv 12,1 I det medarbejderne konterer frihed og ferie på en ikke fagrelateret tidskonto, anvendes denne norm i forslaget er anført, at udgifterne til jordbrugskommissionerne kan spares ved lovforslagets gennemførelse. Statsforvaltningerne har opgjort de samlede udgift til etablering, drift og uddannelse tilknyttet til jordbrugsanalyserne til kr ,992 siden 2007, svarende til kr ,- årligt i gennemsnit til og med være uafhængig af opgavens organisatoriske placering Disse udgifter er konsekvens af den tekniske løsning og ikke af opgavens forankring, og må antages at overhead og det af hensyn til sammenligningen - spares - således heller ikke bør indgå i statsforvaltningernes opgørelse. og da udgifterne kun i meget begrænset omfang kan Det må således konkluderes, at der i NaturErhvervsstyrelsens opgørelse ikke er indregnet udgifter til 5,7 mio. NaturErhvervsstyrelsen anfører, at de vil være i stand til at løse opgaven med 10 årsværk, svarende til kr. størstedelen af udgifterne til overhead vii være upåvirket af lovændringerne. Det er statsforvaltningernes opfattelse, at der kun er et ganske begrænset overhead at spare, da opgørelse. Statsforvaltningerne finder, at tallene i lovforslaget skal korrigeres i overensstemmelse med ovenstående Da tidsregistreringen dækker 6 måneder er der konkret divideret med 822 timer ved omregning fra timer til årsværk frem for 1924 timer årligt. *Tidsregistreringen på jordbrugsanalyse er kunstigt lav pga. medarbejderes forælder-/faderorlov. Årsværk er beregnet ud fra en årsværksnorm på 1644 timer Tallet er korrigeret herfor Jordbrugsanalyse Åv 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,3 Jordbrugsanalyse Åv* Jordbrugsanalyse (timer) 1093, I Aktuelt tidsforbrug

16 Aktuelle udgifter relateret til jordbrugsanalyserne indfriet. Kontorchef Udgift [ Beskrivelse Kr, inkl, ferie og pension._j170j Udgift Jordbrugsanalyseraltinkl. antages at være upåvirket af opgavens organisatoriske forankring. NaturErhvervsstyrelsen. De anførte udgifter ved etablering af to jordfordelingskommissioner må ligeledes Jordbrugskommissioner alt inkl Aktuelle udgifter i alt Aktuelle udgifter relateret til jordbrugskommissionerne og jordbrugskommissionernes sekretariat fyldestgørende og på et uaktuelt grundlag. faktuelt har anvendt af udgifter på opgaven, inklusiv sekretariatsbetjening af kommissionerne, og hvad Antages det, at opgaven for fremtiden skal løses for de i lovforslaget anførte midler, er der med de aktuelle tal tale om, at lovforslaget medfører en besparelse på kr indeholder både direkte og indirekte udgifter, mens opgørelsen af udgiftsniveauet ved Det er statsforvaltningernes opfattelse, at opgørelsen i forslaget af udgiftsniveauet ved statsforvaltningerne Det er således statsforvaftningernes opfattelse at besparelsespotentialet er baseret på et ikke Slutteligt skal statsforvaltningerne gøre opmærksom på, at differencen på hvad statsforvaltningerne NaturErhvervsstyrelsen alene indeholder direkte lønudgifter. kommissionerne, er ganske begrænset og at størstedelen af det anførte besparelsespotentiale således er naturligvis ikke finder rimeligt. NaturErhvervsstyrelsen formoder at kunne løse opgaven for, uden at skulle sekretariatsbetjene med 3 Det ufyldestgørende grundlag vil i givet fald medføre, at statsforvaltningerne ville få reduceret budgetterne 3,5 mio. kr. mere årligt end statsforvaltningerne i dag anvender på jordbrugsopgaverne, hvilket vi På statsfarvaltningernes vegne Anette Ravnholt :, mid ferie og pension i

17 Jord brugskommissionen for Region Nordjylland. Med venlig hilsen Vedhæftet fremsendes høringssvar til forslag om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven fra jordiordelingsloven Emne: Horingssvar over forslaget til ændring af lov om landbrugsejendomme og Til: Sendt: 5. september :58 Vedhæftede f iler: Horingssvar fra jordbrugskommissionen for region Nordjyllanddocx Fra: Anette Ravnholt 1-Ijemmeside: E-post: Telefon , Fax Slotspladsen 1, 9000 Aalborg Kontorchef Anette Ravnholt Jesper Tynell DR Nyheder

18

19 5. september København V Nyropsgade 30 beboelsesejendomme med minimal jord omkring, da jorden er frasolgt som landbrugsjord. De muligt at udstykke bygningerne fra en landbrugsejendom med et meget lille areal omkring bygningerne. Kommissionen forestiller sig, at dette kan betyde, at der vil blive udstykket mange små og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige Ifølge lovforslaget sker der en reglerne om jordbrugsanalyserne ændres således, at kommunalbestyrelserne fremadrettet skal en række mindre ændringer i landbrugsloven. Nr. 3. Vedr. ophævelse af 1,5 ha-grænsen finder jordbrugskommissionen det betænkeligt, at det fremover bliver Jordbrugskommsissionen vil gerne påpege, at forslaget om ændring af 6, stk. 1 nr. 2 kan resultere i, at landbrugspligten på arealer, der ellers kunne bruges jordbrugsmæssigt (f.eks. hvor der efter planloven gives tilladelse til ændret anvendelse til fodboldgolf, golfbaner el. lign.>. lodsejere i samråd med kommunerne får råderet over store landbrugsarealer og let kan ophæve Nr.2. Vedr. mindre ændringer i landbrugsloven: Lovforslagets i foreslåede ændringer til landbrugsloven. udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse i hver valgperiode og nedlæggelse af jordbrugskommissionerne, sammensætningen afjordfordelingskommissionerne ændres, formål m.m. (jordfordelingsloven). Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland er af NaturErhvervstyrelsen ved mai! af 14, august 2012 blevet bedt om at give høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (jordfordelingsloven). jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. HØringssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Center for Jordbrug, Økologi NaturErhvervstyrelsen

. en række mindre ændringer i landbrugsloven. o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L. å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n {

. en række mindre ændringer i landbrugsloven. o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L. å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n { Natu rerhvervstyrelsen å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n { o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L Center for Jordbrug, Økologi Nyropsgade 30 1780 København V H@ringssvar om forslag

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere