CDCD CLCD. CDfl)- CDOZCDD),, CDCDCLCD CD S- (IC UD CL 0 CD CDDCCD CDCD. (IC Cl < CL CD CDCDC). -,CD5DCCD CL CL 3CD, CD - UD CD : CLUD CDUD CD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CDCD CLCD. CDfl)- CDOZCDD),, CDCDCLCD CD S- (IC UD CL 0 CD CDDCCD CDCD. (IC Cl < CL CD CDCDC). -,CD5DCCD CL CL 3CD, CD - UD CD : CLUD CDUD CD"

Transkript

1 CD. CD CD CD Cl CD -3 CD CD CD CDCD Cl (): CD - -,z--_ CD = CL 0 0 DG) (Dc -3 C3 -c UD 0) - 0 (j = - CDOCD 3 : CLC CD Cl Cl 0) CLo CD CD r CD * CL Cl < = 0C-CL E UQCZ CDCD CD DCDCD CLCD CD< CDC/)Lfl = Cl -c < CD CDCD CDÇCD. 2)6 CDC CD:3 Ø CD S_CD 3CD CD CD CDCl DC D CDCDCL.CD <CDCD DC UD CD 0 CL CD5CCD CD o 2 CD - CD CD CD < CD = CD_. CDfl) DC CD -3 CL CD -3. CDCDCD 0 CD CD ECD CD CD CL CD CD CL_Ø CD CDCD CD Q 0,_ UD CLCD CL _. CD Cl CD CD CDCD9!Cn l CD CD CDCLCDCD CDCD<CDCD CCL. UD CD <-(y CD CD CD l UD UDCD 3 CDCUD CL CDDCCDCDCD CL CD CD UD CL CD UD CD CD CD CL CDCDCD CD CD CD CLCL CL CD DC CD x-cd - UD CD CL 3D)CDCL CD NCD -CD0 CLCDCLCD CD CD -C - *CL0 ODD -,_.UD - CD 0CD CD UDCDCL 0 CDCDCD CD CD_._CD_. CD CDCDCD CD CD CD CL CLCDUD < CDCl CL< CD CD CL 0 CD CD -3 CDCDC). -30< --CD UD CD. CD CD CD CD UD CL 0 CD CDCD CDfl)- CDOZCDD),, Q CD CL CL CDDCCD CL CL CD CL CD CD CD 0 CLUD CDUD CD UD <CDs CLCDCD CDOOD CDCl CJ CD CD CD to- CD < Cl CDCD_ CD*Cl 3CD, CD -,CD5DCCD CD < CL CD CDCDCLCD CDCD 1JCtCL, -,CD-- CD_ CL DC CD CD CD- CD * CD 00 DC - -flc CD UD* CDCDCD - UD CD : CL CD CD CD 0-, CLCD_., UD CDCD 3 - * (IC Cl CDODCL_ DC CD CL CD CL CLCD CDCD CD S- (IC CD - CD CL CD CD_ CD -0CDo0 QCDCD 3CD UD UD / (I - to - CO i b 0 to, (0 x (00 CO - > c to to r,1, z - to (0 Z to CO m to 0 to -3 > Cl > 0 0 b b o ; b b o 0 CO o., b 0 i b b i to to to to i) Cl ti to to >< CO : m, to 0 0 0, CC to 0 ti CO CO o 0 to CO I 0 CC to 0 CO > CC (0 CO (0 CO to to 0 Z o - to 0. t, 0 (0 to ti CU 0 ø.

2 fredag 08:00 mondag 08: N Herin 3130 silo s om landbrugselendomme oa jordfordelin IM Hønng - udkast 19- Til io8eb uden kode - M M IM M UM N Kvittering DIM Høng Statstorvaltningernes om aktiridogt 0.11,12nm fornyede haringssvar fra jordbrugskommissionen. Kvittering for modtagelse. Høringssvar Stateforvaitningernes t:sdag 14: trsjo 3.30c 00 Telrif ons boingstider: L Fer Radioer Dokumenter qinger %iapper Abors-anenter indsdifmeer Funktoner 3ue Hæ 1IiAPi ni tur 18r*r IriJkraJii&jirs jnr 3-IM Høringsfrist udsættes til IM - al statstorvaltningerne * udsættelse al tst til den til torsf.g om ændring at lov om hold, + 1 UM Ormritering al OIM DEP sm der alsendte herini3s var 113 IM Bekræftelse pa modtagelse al nyt haring svar +. IM hørinssvar DEF ønsker Sl ændring at Teletonnotat N - Telefonnotat Telefonnotal, - Æ 9 IM Uddybnrng al OlM DEP forespørgsel om ændret hørrngs var 8 IJM Fore pørgsel til ø/rige tat for aftnrngrir om nyt høring,ar for modtagelse at høringsevar fra jordbrugskommissionen. høringsevar over forslag om ændring at lov om landbrugsetendomme 2 IM Inde al materiale vedr forslag af roda OS sonoog onsdag ,yjS+ts+,.v5f9q5 cl- tp,nv 15 SFNR TELEFON DIREXTE TELEEON: SAGSBEHANOLER: CAENOR JOURNAL NR.: «Sagsriumrrier» 9000 AALBORC SLOTSPLADSEN 1 AALBORGHUS SLOT TELEFAS GIRO: EAN NR, :30 STATSFORVALTNNGEN NORDJYLLAND

3 DATO: 17. august JOURNAL NR.: a SAGSBEHANDLER: Mette K. Gintberg 6/30 // Notat i henhold til offentlighedslovens 6 ARA sluttet at høre Statsforvaltningerne. Frank Nielsen ringer og oplyser, at han beklager sit tidligere svar og at man nu har be Oa. kl sekvenser for Statsforvaltningerne forhandles der med direktørerne om dette. til, at det ønsker man ikke. Han oplyser videre, at for så vidt angår de økonomiske kon Jeg spørger om, man ikke ønsker at høre Statsforvaltningerne. Frank Nielsen svarer her ber Frank Nielsen oplyser, at man netop har besluttet, at forlænge fristen til den 5. septem lovforslaget er fremsendt til jordbrugskommissionerne til høring - skriver, at de vil tage Ringer til Frank Nielsen, NaturErhvervstyrelsen Ca. kl, 11. for at spørge om, de har taget stilling til hvorvidt høringsfristen bliver forlænget, da de i deres mail af 14. august - stilling hertil i slutningen at ugen. hvor STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND

4

5 Hvis det er muligt, vil vi dog gerne have jeres høringssvar så hurtigt som muligt. Sendt: 17. august :41 Høringsfristen for jordbrugskommissionerne udsættes hermed til onsdag den 5. september Til samthge jordbrugskommissioner Cc: Kurt Vagner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) Til: statsforvaltning.dk; statsforvaltning.dk: statsforvaltning.dk; hovedstaden statsforvaltning.dk; sjaelland statsforvaltning.dk Fra: Frank Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) Emne: SV: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven EmaiI: tnonaturerhvervdk Direkte tlf. 41 $ Center for Jordbrug Frank Nielsen Med venlig hilsen Der vil i slutningen af indeværende uge blive taget stilling til en evt, forlængelse af høringsfristen. fået tilsendt høringsmaterialet. Ved en stærkt beklagelig fejl herfra har jordbrugskommissionerne og deres sekretariater ikke tidligere Jordbrugskommissionerne er ikke anført i adressatfortegnelsen i nedenstående mail, og i horingslisten er samtlige jordbrugskommissioner anført uden mailadresser. men har fået det fra anden side. Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland har oplyst, at man ikke har modtaget materialet herfra, (jordfordelingsloven), jf. vedhæftede høringsbrev. lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af Til samtlige jordbrugskommissioner, Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven agner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) ; jordbrugsyd statsforvaltning.dk ; iugust :49 Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) wwwnaturerhverv.dk Tlf , Fax NaturErhvervstyrelsen V Nyropsgade 30, 1780 København Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direkte tlf Center for Jordbrug Frank Nielsen Med venlig hilsen Horingssvar bedes sendt til Jesper Tynell DR Nyheder

6 Nyropsgade Kphenhavn V pdf» uli :46 lagner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) Tlf , Fax NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ng over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. smaaoer.dk; wwf wwf.dk; Videncentret For Landbrug; økologisk Landsforening; Til modtagerne på vedhæftede høringssliste. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse; Erhvervs- og Vækstministenet; Finansministeriet; kebmin(kebmin.dk; Miljoministeriet; Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om ; post jægerne.dk; DK Naturfredningsforening 2; ; «Fu: Hpringsbrev vedr, ændring af landbrugsloven - vedhæftede høringsbrev. Eventuelle høringssvar bedes være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest fredag den 24.august Høringssvar ; ; ; ; ; landbrugsloven og jordfordelingsloven - ; formand dls-jagtdk; ; mail kopenhagenfur.com ; Danske Regioner; bedes sendt til db dyrenesbeskyttelse.dk ; info ecocouncil.dk ; Faglig Fælles Forbund 3F; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet; ; post domstolsstyrelsen.dk ; Med venlig hilsen Direkte tlf ; ; ; ; ; ; Specialkonsulent Center for Jordbrug Kurt Vagner Jensen ; rd rd.dk ; rkr rkr.dk ; ; llodkdllodk.dk; ; ns naturogsamfunddk ; nordeakredit nordea.dk ; nykredit nykredit.dk; ; ; Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug; ; Tlf , www,naturerhvcrvdk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nat urerhvervstyre Isen 13. juli pdf» «Fu: Høringsliste, 13. juli 2012.pdf» «Fu: Forslag til lov om ændring af 2

7 Jesper Tynell DR Nyheder Fra: Anette Ravnholt statsforvaltning.dk] Sendt: 11. september :30 Til: Anette Ravnholt Emne: VS: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven Fra: Frank Nielsen (NaturErhvervstyrelsen) Sendt: 17. august :59 Til: nordjylland statsforvaltninqdk; midtjyllandstatsforvaltningdk; Emne: VS: Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven Til statsforvaltningerne Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. vedhæftede horingsbrev. Forslaget er tidligere sendt i høring hos økonomi- og Indenrigsministeriet, men ikke til statsforvaltningerne. given foranledning fremsendes materialet hermed direkte til statsforvaltningerne med en forlænget høringsfrist til 5. september P Høringssvar bedes sendt til pkologinaturerhverv.dk Med venlig hilsen Frank Nielsen Center ror Jordbrug Direkte tlf fajujrhverydiç Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Tlf , Fax rneiibnaturerhvervdk, /agner Jensen (NaturErhvervstyrelsen) uli :46 post jægerne.dk; DK Naturfredningsforening 2; dbotfmail,tele.dk; ; danskgartneri danskgartneri.dk; ; ; Danske Regioner; ; ; postdommerforening.dk; ; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet; dlr dlr.dk; infoecocouncfl.dk; Faglig Fælles Forbund 3F; rnail ifinansraadet.dk; biodynarnisk-foreningmail.tele.dk; hjnygaardrnordfiber.dk; fr ajrtuftsraadet dk dk nfo nededanrnark dk post uja dk klakl dk ke o.ke dk Kfa.meatboard dk info alandboungdom dk Landsforeningen at Danske Mælkeproducenter; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug; lo1o.dk; pa(oruc.dk; nordeakredit nordea.dk; nykreditnykredit.dk; infoiorbicon.dk; sekretanataparcelhus d< politimesterforeningenamal dk pflpfl dk rdrd dk rkrrkrdk nfoangsrevsionen dk sekre ariatetdanske smaaoer.dk; infosala.dk ; ksosmaaskov.dk; ; Videncentret For Landbrug; økologisk Landsforening; dk Finansministeriet oim oim dk jrn a.jm dk kmdkn, dk kebminçiikebmin dk ksks dk Miljøministeriet dk Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse; Erhvervs- og Vækstministeriet; ng over forslag til lov om ændring at landbrugsloven og jordfordelingsloven Til modtagerne på vedhæftede høringssl iste,

8 Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formil mm. jordfordelingsloven), jf. vedhæftede høringsbrev. Eventuelle horingssvar bedes være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest fredag den 24.august Høringssvar bedes sendt til Med venlig hilsen Kurt Vagner Jensen Specialkonsulent Center for Jordbrug Direkte tlf ijaturerhvervdk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf , wwwnaturerhvcrv.dk 2

9 Jesper Tynell DR Nyheder Fra: Søren Gyldenhof Schilder Sendt: 5. september :47 Til: Nicholas Falck Lund Emne: VS: Ved hæftede filer: Horingssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om jordfordeling ver 4docx Vil du ringe til mig på når du har set på det? Vi skulle gerne have det afsted i dag. Jeg kan fanges på MVH Søren Fra: Anette Ravnholt Sendt: 5. september :41 Til: Søren Gyldenhof Schilder Emne:

10

11 1780 København V Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, økologi alle landets kommuner. På vegne af alle Statsforvaltningerne udarbejder Statsforvaltningen Nordjylland i dag jordbrugsanalyser for dbrusanalserneida: Statsforvaltningerne nu har i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse afjordbrugsanalyse. Kommunalbestyrelsen skal således fremadrettet efter forslaget overtage den opgave, som interesser indgår i de regionale udviklingspianer, kommuneplanerne og lokalplanerne. udarbejde og offentliggøre en analyse afjardbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige Kommunalbestyrelserne skal mindst én gang i hver vaigperiode i samarbejde med Fødevareministeriet Landbrugslovens 3 foreslås ændret til: Nr. i Vedr. jordbrugsanalyserne: Lovforslagets i foreslåede ændringer til landbrugsloven. udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse i hver vaigperiode og reglerne om jordbrugsanalyserne ændres således, at kommunalbestyrelserne fremadrettet skal nedlæggelse af jordbrugskommissionerne, sammensætningen af jordfordelingskommissionerne ændres, en række mindre ændringer i landbrugsloven. Med de foreslåede ændringer vil der sker en (jordfordelingsloven). Dette høringssvar afgives på vegne af alle statsforvaltninger. vedrørende forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Statsforvaltningerne er af NaturErhvervstyrelsen ved mail af 17. august 2012 bedt om at give høringssvar jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Qf%D j(c

12 Jordbrugsanalyserne består af 68 forskellige kort som dækker 21 forskellige jordbrugsrelaterede emner. Datagrundlaget for disse kort er en sammenkædning af de seks registre: Generelle Landbrugsregister, Centrale Husdyrregister, Gødningsregnskaber, Offentlige InformationsServer, GEUS Jupitor (Boringsdatabase) og Centrale Virksomhedsregister samt oplysninger fra forskellige brancheforeninger. Af disse datagrundlag er kun Gødningsregnskaberne og GEUS Jupitor offentligt tilgængelige. Resten skal købes eller kan kun indhentes af offentlige myndigheder. Som et led i processen med at få udarbejdet og vedligeholdt de nuværende kort har Statsforvaltningen for Region Nordjylland løbende dialog med henholdsvis kommunerne og interessenter i form af Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Landbrug, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforeriing, Fri?uftsrådet og NaturErhvervstyrelsen. Dialogen betyder, at internetsiden løbende vedligeholdes og er i konstant udvikling for bl.a. at kunne følge med de statslige krav til kommunerne. Her tænkes der fx. på samarbejdet med Miljøstyrelsen om kortlægning af udvikling af husdyr for varidoplande samt arbejdet med at konkretisere biogaspotentialet og placeringen af store husdyrbrug. Alle kort er defineret og præciseret af Statsforvaltningen Nordjylland. Nogle af kortene i jordbrugsanalyserne er udarbejdet med bistand fra ConTerra, som har leveret data på baggrund af Statsforvaftningens kravspecifikation. En del af disse kort har Statsforvaltningen viderebearbejdet for at imødekomme bestemte behov hos kommunerne. De øvrige kort er fuldt ud udarbejdet af Statsforvaltningen Nordjylland. Offentliggørelse af jordbrugsanalyserne sker via internetportalen Statsforvaltningen Nordjylland udarbejder således kort, validerer data, står for opsætning og vedligeholdelse af en kørerende WebGlS portal og hoster portalen. Samarbejdet med kommunalbestyrelserne i dag: i dag foregår samarbejdet med kommunalbestyrelserne bl.a. via en følgegruppe bestående af 10 kommuner, som repræsenterer både kommuner med meget husdyrdrift og kommuner med meget planteavl. Følgegruppen bliver brugt til sparring bl.a. i forhold til prioriteringer af mulige kort samt afklaring af behov og ønsker for nye kort. Endvidere har Statsforvaltningen dagligt kontakt med praktikerrie i kommunerne i form af planlæggere og sagsbehandlere i forhold til rådgivningen af disse. Rådgivningen drejer sig bt.a. om forståelsen af kortene og data bag disse, anvendelsen af og mulighederne i kortene, herunder muligheden for at kombinere kort og data m.v. bedsroekterderkntersitilordbrusanalserneida: 1. Samarbejde med Aalborg Stift. I forbindelse med fordeling af administrative opgaver mellem stifterne, er det besluttet, at Aalborg Stift med virkning fra 1. januar 2013 skal varetage screeningsopgaven vedrørende lokalplaner for hele landet. I forbindelse med placeringen af opgaven i Aalborg Stift er der lagt vægt på mulighederne for at samarbejde med Statsforvaltningen Nordjylland grundet jordbrugsanalyserne. Statsforvaltningen Nordjylland skal via jordbrugsanalyserne bistå Stiftet med værktøjer til denne opgave

13 Fremtiden ifølge lovforslaget: fællesskab temadage om jordbrugsanalyserne for kommunerne. landinspektøruddannelse. Vi har med udgangspunkt i jordbrugsanalyserne sammen udviklet innovationsprojekter for jordbrugsområdet, har landinspektørstuderende i praktik og afholder i er vigtig for kommunerne i forhold til at se udviklingen. omkostninger. Jordbrugsportalen er udviklet i Statsforvaltningen Nordjylland, der med opgaveløsningen har opnået kortmateriale er til stede i Statsforvaltningen, betydelig viden om og erfaring med drift og opdatering af portalen. Viden om programmer og forholder sig til fakta indhentet mange steder fra, at den rækker ud over kommunegrænserne og giver et nuværende ensartede referencegrundlag er særlig vigtigt for kommunerne i forbindelse med tværkommunale planlægning, hvor et fælles referencegrundlag er en nødvendighed har været anført, som afgørende for, at kommunerne når målene i Grøn Vækst initiativet. planlægningen af biogasanlæg, store husdyrbrug m.m., som følge af planerne om Grøn Vækst. Den ensartet referencegrundfag for planlæggerne og sagsbehandlerne i og på tværs af kommunerne. Det tilføres kommunerne ressourcer hertil. der nu løser opgaven samlet ved Statsforvaltningen Nordjylland. Ressourceforbruget til udarbejdelsen afjordbrugsanalyserne var markant højere end i Statsforvaltningerne, iforhold til de opgaver, kommunerne skal varetage vedrørende jordbrugsanalyserne i den gældende lov jordbrugsanalyserne, er det vanskeligt at forstå, at kommunerne pålægges hermed ikke yderligere opgaver offentliggøre sine jordbrugsanalyser. jordbrugserhvervene praktisk skal udarbejdes af kommunerne og hvor og hvordan kommunerne skal Statsforvaltningen Nordjyl land har i dag et godt og tæt samarbejde med Aalborg Universitets 2. Samarbejde med Aalborg Universitet. I bemærkningerne til lovforslaget er ikke anført noget nærmere om, hvordan en analyse af Set i forhold til de opgaver, som Statsforvaltningen Nordjylland hidtil har løst vedrørende som det nævnes i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser (side 18 Øverst). Placering af opgaven hos kommunalbestyrelserne: Før kommunalreformen var opgaven med at udarbejde jordbrugsanalyserne placeret hos amterne. Det er uklart, hvordan kommunalbestyrelserne skal løse opgaven med jordbrugsanalyserne uden at der Styrken ved den nuværende internetportal er, at den er udarbejdet af Statsforvaltningerne, der neutralt Flytning af portalen til NaturErhvervstyrelsen: En fysisk flytning af den nuværende portal til NaturErhvervstyrelsen må forventes at ville medføre store Der ville skulle etableres en ny internet portal til at hoste de allerede eksisterende oplysninger. Historikken

14 Det må forventes, at det tager lang tid at foretage en ny opsætning af det allerede eksisterende, meget omfattende datamateriale. Hertil kommer, at data skal opdateres, ligesom en flytning vil betyde videnstab. Bemærkninger til baggrunden for lovforslaget. bemærkningerne til lovforslaget, afsnit 2 Baggrund for lovforslaget, anføres som begrundelse for samling af la ndbrugslovens administration i NaturErhuervstyrelsen stordriftsfordele, ensartet administration for hele landet, mere ensartede afgørelser, etablering af et samlet fagligt miljø, faglig bæredygtighed og kvalitet på området, lettere at tilpasse administrationen, enkel sagsbehandling, når sagerne ikke længere skal forelægges jordbrugskommissionerne og synergi i forhold til NaturErhvervstyrelsens øvrige opgaver. I forhold til de anførte begrundelser for centralisering vil disse blive indfriet uanset om opgaverne samles i NaturErhvervstyrelsen eller i én statsforvaltning, ligesom en evt. besparelsesgevinst ved stordriftsfordele og selve nedlæggelsen af kommissionerne også vil blive indfriet uanset hvor opgaven samles. Ved en nedlæggelse af jordbrugskommissionerne er der intet til hinder for, at sagsbehandlingen af sagerne efter landbrugsloven fortsat kan placeres i én Statsforvaltning. Statsforvaltningerne bemærker, at der ikke på noget tidspunkt siden statsforvaltningerne overtog opgaverne med landbrugsiovens administration har været rejst kritik af den sagsbehandling, som har fundet sted. Som statsforvaltningerne tidligere har peget på vil der ved en placering af opgaverne ved Statsforvaltningen Nordjylland kunne bibeholdes den synergieffekt der er i samspillet med Aalborg Universitet bl.a. omkring praktikpladser for landinspektørstuderende og innovationsprojekter. Nogle af driftsomkostningerne må i øvrigt forventes at være lavere i Nordjylland end Hovedstaden. Økonomiske og administrative konsekvenser. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det er forudsat, at statsforvaltningerne hidtil har anvendt 16 årsværk ti! løsning af opgaven vedr. sekretariatsbetjening afjordbrugskommissionerne. Det anføres endvidere i lovforslaget, at besparelserne ved statsforvaltningerne vil være på kr. 11,7 mio. årligt, 6.ST: OI 1 Statsforvaltningerne har, som følge af bevillingsfaldet og effektiv administration over de seneste år FEl&JT. gennemført en væsentlig reduktion af antallet af medarbejdere ved afskedigelser, frivillig nedgang i tid og fratrædelsesordninger. Statsforvaitningerne har således vist, at man allerede ved den nuværende organisering i betydeligt omfang har bidraget ti! store besparelser. Årsværksforbruget bør derfor tage udgangspunkt i de aktuelle forhold efter disse tilpasningers gennemførelse, da statsforvaitningerne ellers ville blive ramt af de samme besparelser to gange. e i2.l 1VVi 0frVtE

15 LandbrugslovenÅV 0,34 1,66 4i5 2,80 1,31 10,3 Øvrige aktiviteter_(timer) 239,30 10,50 69,50 80,50 6, Direkte sagsbehandling (timer) 43, , , , , Statsforvaltnlngerne Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ialt Tidsforbrug på jordbrugsområdet 1. halvår 2012 Landbrugsloven i alt (timer)t 282, , , , : organisationer. Ved en nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og forankring af opgaven i én statsforvaltning vil der kunne opnås præcis den samme besparelse, som ved en forankring af opgaven i ikke af opgavens organisatoriske forankring og bør derfor udtages af sammenligningen mellem de to Som tidligere nævnt er besparelsen imidlertid en konsekvens af jordbrugskommissionernes nedlæggelse og I alt omfattet af forslaget Åv 12,1 I det medarbejderne konterer frihed og ferie på en ikke fagrelateret tidskonto, anvendes denne norm i forslaget er anført, at udgifterne til jordbrugskommissionerne kan spares ved lovforslagets gennemførelse. Statsforvaltningerne har opgjort de samlede udgift til etablering, drift og uddannelse tilknyttet til jordbrugsanalyserne til kr ,992 siden 2007, svarende til kr ,- årligt i gennemsnit til og med være uafhængig af opgavens organisatoriske placering Disse udgifter er konsekvens af den tekniske løsning og ikke af opgavens forankring, og må antages at overhead og det af hensyn til sammenligningen - spares - således heller ikke bør indgå i statsforvaltningernes opgørelse. og da udgifterne kun i meget begrænset omfang kan Det må således konkluderes, at der i NaturErhvervsstyrelsens opgørelse ikke er indregnet udgifter til 5,7 mio. NaturErhvervsstyrelsen anfører, at de vil være i stand til at løse opgaven med 10 årsværk, svarende til kr. størstedelen af udgifterne til overhead vii være upåvirket af lovændringerne. Det er statsforvaltningernes opfattelse, at der kun er et ganske begrænset overhead at spare, da opgørelse. Statsforvaltningerne finder, at tallene i lovforslaget skal korrigeres i overensstemmelse med ovenstående Da tidsregistreringen dækker 6 måneder er der konkret divideret med 822 timer ved omregning fra timer til årsværk frem for 1924 timer årligt. *Tidsregistreringen på jordbrugsanalyse er kunstigt lav pga. medarbejderes forælder-/faderorlov. Årsværk er beregnet ud fra en årsværksnorm på 1644 timer Tallet er korrigeret herfor Jordbrugsanalyse Åv 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,3 Jordbrugsanalyse Åv* Jordbrugsanalyse (timer) 1093, I Aktuelt tidsforbrug

16 Aktuelle udgifter relateret til jordbrugsanalyserne indfriet. Kontorchef Udgift [ Beskrivelse Kr, inkl, ferie og pension._j170j Udgift Jordbrugsanalyseraltinkl. antages at være upåvirket af opgavens organisatoriske forankring. NaturErhvervsstyrelsen. De anførte udgifter ved etablering af to jordfordelingskommissioner må ligeledes Jordbrugskommissioner alt inkl Aktuelle udgifter i alt Aktuelle udgifter relateret til jordbrugskommissionerne og jordbrugskommissionernes sekretariat fyldestgørende og på et uaktuelt grundlag. faktuelt har anvendt af udgifter på opgaven, inklusiv sekretariatsbetjening af kommissionerne, og hvad Antages det, at opgaven for fremtiden skal løses for de i lovforslaget anførte midler, er der med de aktuelle tal tale om, at lovforslaget medfører en besparelse på kr indeholder både direkte og indirekte udgifter, mens opgørelsen af udgiftsniveauet ved Det er statsforvaltningernes opfattelse, at opgørelsen i forslaget af udgiftsniveauet ved statsforvaltningerne Det er således statsforvaftningernes opfattelse at besparelsespotentialet er baseret på et ikke Slutteligt skal statsforvaltningerne gøre opmærksom på, at differencen på hvad statsforvaltningerne NaturErhvervsstyrelsen alene indeholder direkte lønudgifter. kommissionerne, er ganske begrænset og at størstedelen af det anførte besparelsespotentiale således er naturligvis ikke finder rimeligt. NaturErhvervsstyrelsen formoder at kunne løse opgaven for, uden at skulle sekretariatsbetjene med 3 Det ufyldestgørende grundlag vil i givet fald medføre, at statsforvaltningerne ville få reduceret budgetterne 3,5 mio. kr. mere årligt end statsforvaltningerne i dag anvender på jordbrugsopgaverne, hvilket vi På statsfarvaltningernes vegne Anette Ravnholt :, mid ferie og pension i

17 Jord brugskommissionen for Region Nordjylland. Med venlig hilsen Vedhæftet fremsendes høringssvar til forslag om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven fra jordiordelingsloven Emne: Horingssvar over forslaget til ændring af lov om landbrugsejendomme og Til: Sendt: 5. september :58 Vedhæftede f iler: Horingssvar fra jordbrugskommissionen for region Nordjyllanddocx Fra: Anette Ravnholt 1-Ijemmeside: E-post: Telefon , Fax Slotspladsen 1, 9000 Aalborg Kontorchef Anette Ravnholt Jesper Tynell DR Nyheder

18

19 5. september København V Nyropsgade 30 beboelsesejendomme med minimal jord omkring, da jorden er frasolgt som landbrugsjord. De muligt at udstykke bygningerne fra en landbrugsejendom med et meget lille areal omkring bygningerne. Kommissionen forestiller sig, at dette kan betyde, at der vil blive udstykket mange små og lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige Ifølge lovforslaget sker der en reglerne om jordbrugsanalyserne ændres således, at kommunalbestyrelserne fremadrettet skal en række mindre ændringer i landbrugsloven. Nr. 3. Vedr. ophævelse af 1,5 ha-grænsen finder jordbrugskommissionen det betænkeligt, at det fremover bliver Jordbrugskommsissionen vil gerne påpege, at forslaget om ændring af 6, stk. 1 nr. 2 kan resultere i, at landbrugspligten på arealer, der ellers kunne bruges jordbrugsmæssigt (f.eks. hvor der efter planloven gives tilladelse til ændret anvendelse til fodboldgolf, golfbaner el. lign.>. lodsejere i samråd med kommunerne får råderet over store landbrugsarealer og let kan ophæve Nr.2. Vedr. mindre ændringer i landbrugsloven: Lovforslagets i foreslåede ændringer til landbrugsloven. udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse i hver valgperiode og nedlæggelse af jordbrugskommissionerne, sammensætningen afjordfordelingskommissionerne ændres, formål m.m. (jordfordelingsloven). Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland er af NaturErhvervstyrelsen ved mai! af 14, august 2012 blevet bedt om at give høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (jordfordelingsloven). jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. HØringssvar om forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og lov om ændring af lov om Center for Jordbrug, Økologi NaturErhvervstyrelsen

20 Nr Nr deres ringe størrelse. tilbageblevne beboelsesejendomme bliver således meget lidt attraktive og måske usælgelige på grund af Vedr. nedlæggelse af jordbrugskommissionerne: suppleringsjord. kender den aktuelle ejendom. I forhold til de landskabelige værdier (landbrugsiovens 1, nr. 1) kan det muligvis være en fordel for landdi administreres af NaturErhvervstyrelsen. strikterne / kommunerne, at der ikke længere er krav om et stuehus for hver 200 ha, man ejer. Men Kommissionen finder det rimeligt, at man fjerner uddannelseskrave til fortrinsansøgere, der ønsker kommissionen finder ikke, at dette er i overensstemmelse med lovens formålsparagraf, jf. 1, nr. 3, hvor Det foreslås, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og landbrugslovens regler fremover skal Nr. 27 og nr. 29. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at liberaliseringen at landbrugsloven i 2010 har ført til, at man ønsker at tilgodese bosætningen og udviklingen i landdistrikterne. der i dag er et væsentligt mindre behov for kendskab til de lokale forhold. Videre fremgår det af smidigere, da dette lokalkendskab betyder, at det ofte ikke er nødvendigt at foretage besigtigelse, idet vi Vores lokale forankring har tillige betydning i bla. sager om kontrol at bopælspligt efter landbrugslovens Som kommissionsmedlemmer i Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland er vi alle bosiddende i 8 og vurdering af passende beboelsesbygninger efter landbrugslovens 9, hvor det til tider er nødvendigt Vi er af den opfattelse, at netop vores lokale kendskab medvirker til, at sagsbehandlingen bliver lettere og at foretage en egentlig stedlig kontrol af forholdene Dette gælder ikke mindst vores opgave i forbindelse med fastsættelse af arealer og priser i sager om Det er vores opfattelse, at behovet for lokalt kendskab fortsat består efter ændringen at landbrugsloven i Nordjylland og har et indgående kendskab til landbrugserhvervet i vores landsdel. Betydningen af lokalkendskab. landbrugsloven. suppleringsjord, hvor vi trækker betydeligt på vores kendskab til handler og udvikling i området. fysiske forhold og at der ikke mere er samme behov for lokal indflydelse på de afgørelser, der træffes efter bemærkningerne, at der i en stor del af kommissionernes sager træffes afgørelse uden besigtigelse af de

. en række mindre ændringer i landbrugsloven. o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L. å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n {

. en række mindre ændringer i landbrugsloven. o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L. å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n { Natu rerhvervstyrelsen å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n { o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L Center for Jordbrug, Økologi Nyropsgade 30 1780 København V H@ringssvar om forslag

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Aktindsigt vedrørende MXD

Aktindsigt vedrørende MXD Aktindsigt vedrørende MXD Side 1 af 1 Rebekka Elisabeth Anker-Møller Fra: Jan Ole Traasdahl Sendt: 4. september 2008 14:05 Til: Cc: 'signe.m.richter@24timer.dk' Henrik Wenzel Andreasen; 'Gunnar K. Madsen'

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Kære Hanne Frederiksen,

Kære Hanne Frederiksen, -Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-- From: chbe@tdc.dk To: hafr@hillerod.dk CC: skole@hillerod.dk; lotte.beck@live.dk Subject: Anmodning om aktindsigt irt. høring om nytænkning af struktur i fritidstilbuddene

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Altox Andelsbolighavernes LO

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] ==

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == == AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == Til: Tilsynet (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Cc: Morten Dalgaard Høgh (00315 (MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk),

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere