UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent"

Transkript

1 UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

2 INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens varighed og struktur side 7 2. Uddannelsens mål og indhold side Skoleundervisningen side Fagenes indhold side Skolevejledning/-bevis side Karakterskala side Eksamen svendeprøve side Uddannelsen i praktikvirksomheden side Uddannelsens tilrettelæggelse i praktikvirksomhed side Forlængelse af uddannelsestiden side Merit, elevvejledning side Ophævelse af uddannelsesaftale side Løn side Ferie side Tilskud til virksomheder side Lønrefusion side Befordringsgodtgørelse side Voksenelever side Satser og udbetaling side Praktikpladspræmie side Tilskud til voksenlærlinge side Det faglige Udvalg side De lokale Uddannelsesudvalg side 28 BILAG Praktikerklæring 1-5 side 29 Afsluttende praktikerklæring side 41 Skolevejledninger side 42 Telefonliste side 47 Nyttige hjemmesider side 48 Oversigt over diverse blanketter og papirgangen side 49 2

3 Elevens navn: Cpr.nr.: Uddannelsesaftale start den Uddannelsens slutdato, udlært den Eventuelle ændringer: Eleven vil ifølge oplysning fra skolen blive indkaldt til skoleophold på følgende tidspunkter: Grundforløb Grundforløb er gennemført, sæt kryds Hovedforløb 1. skoleperiode, 7 uger, fra til 2. skoleperiode, 8 uger, fra til 3. skoleperiode, 8 uger, fra til 2 ugers valgfag mellem 3. og 4. skoleperiode, fra til 4. skoleperiode, 8 uger, fra til 5. skoleperiode, 3 uger, fra til Eventuelle ændringer: 3

4 PRAKTIKPLADS 1. lærested Uddannelsesaftalen er indgået den afsluttes den Virksomhedens navn og adresse Telefon nr. og mail Kontaktperson: Evt. 2. lærested Uddannelsesaftalen er indgået den afsluttes den Virksomhedens navn og adresse Telefon nr. og mail Kontaktperson: Evt. 3. lærested Uddannelsesaftalen er indgået den afsluttes den Virksomhedens navn og adresse Telefon nr. og mail Kontaktperson: 4

5 FORORD Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri ønsker dig tillykke med dit valg af uddannelse og med det beståede grundforløb. Du har valgt et levende fag med en lang og levende kultur, et synligt fag, som sætter sit præg på Danmark og den verden vi lever i. Anlægsgartneruddannelsen er branchens uddannelse, det betyder, at der er nedsat et fagligt udvalg, bestående af repræsentanter fra organisationerne Danske Anlægsgartnere og 3F, Fagligt Fælles Forbund, 3F, som er ansvarlige for uddannelsen og som løbende følger uddannelsen. Herudover er der på hver skole nedsat et lokalt uddannelsesudvalg, bestående af lokale repræsentanter fra branchen, som følger uddannelsen på den enkelte skole. Via en valgt elevrepræsentant fra anlægsgartnerfaget, kan du og dine kammerater på skolen altid komme i dialog med branchens repræsentanter. Det faglige Udvalg arbejder for, at elevuddannelsen er faglig god, men også for kvalitet og faglig sammenhæng mellem skoleophold og praktikophold. Vi håber derfor, at denne uddannelseshåndbog kan bidrage til, at disse mål nås. Uddannelseshåndbogen giver dig de oplysninger, du skal bruge i din hverdag som elev i uddannelsen i de kommende år. Men bogen er også et vigtigt dokumentationsværktøj for dit uddannelsesforløb. Du vil finde oplysninger om uddannelsesforløbet, løn, feriebestemmelser m.m. i bogen. Disse oplysninger svarer til det, du vil kunne finde på Det faglige udvalgs hjemmeside, www. blivanlaegsgartner.dk. Denne bog er din personlige uddannelseshåndbog. Praktikerklæring I loven om erhvervsuddannelsen er det bestemt, at der efter hver arbejdsperiode i praktikvirksomheden, skal udarbejdes en praktikerklæring. Derfor har Det faglige Udvalg i uddannelsesbekendtgørelsen om anlægsgartneruddannelsen, som er lovgrundlaget for din uddannelse, bestemt, at du og virksomheden i praktiktiden skal udfylde og underskrive praktikerklæringen, som er i denne bog. Uddannelseshåndbogen skal forevises på skolen ved påbegyndelse af alle skoleophold i hovedforløbet. Denne praktikerklæring findes i form af det indlagte skema på hvilket, dit uddannelsesniveau skal angives ved slutning af hver praktikperiode. Erklæringerne skal være underskrevet af både dig og din læremester. I skal være enige om dit uddannelsesniveau. Dette giver samtidig dig og din læremester anledning til at tale om det forløb, der har været siden sidste skoleophold, og I kan i fællesskab følge op på din løbende uddannelsesplanlægning. Gør det til en vane f.eks. løbende at notere eller sæt et lille kryds ud for de arbejdsopgaver, du har beskæftiget dig med i den pågældende praktikperiode. Det lokale Uddannelsesudvalg har aftalt, hvordan din bog bliver gennemset og behandlet. Men typisk vil din lærer/vejleder gennemgå dine praktikerklæringer og vurdere, om du har opnået et acceptabelt niveau i forhold til, hvor du er i dit uddannelsesforløb. Hvis dette ikke er tilfældet, skal Det lokale Uddannelsesudvalg tage affære. 5

6 Skolevejledning Når du afslutter et skoleforløb, skal skolen udstede en skolevejledning, som angiver de fag, du har haft, samt de karakterer du har opnået i fagene. Skolen skal i denne bog angive, om du har behov for supplerende skoleundervisning eller har behov for speciel faglig oplæring i virksomheden. Skolen bør også særskilt oplyse om evt. fravær Er du ikke på det ønskede uddannelsesniveau, skal du, din lærer/vejleder, praktikvirksomheden og evt. Det lokale Uddannelsesudvalg tilrettelægge den resterende del af din uddannelse, så du når uddannelsens mål inden din afsluttende eksamen/svendeprøve. Hvis der på et tidspunkt skulle opstå problemer med din uddannelse eller i forbindelse med svendeprøven, vil det første spørgsmål være: "Må vi se din uddannelseshåndbog"? Derfor er det vigtigt at bogen løbende bliver ført korrekt. Hvem må læse din uddannelseshåndbog? Håndbogen er tænkt som et aktivt stykke værktøj, hvor din læremester, din lærer/vejleder og du selv har et overblik over dit uddannelsesforløb, og hvor I sammen kan tage udgangspunkt, når dit videre uddannelsesforløb skal planlægges. Ud over at din læremester og læreren på teknisk skole har adgang til at læse i din uddannelseshåndbog, bør de svende, som du arbejder sammen med, også have mulighed for at se bogen. Arbejder du i større sjak, vil det typisk være sjakbajsen, der skal have dig placeret på de opgaver, der passer ind i uddannelsesforløbet. Det faglige Udvalg, og Det lokale Uddannelsesudvalg skal ligeledes have mulighed for at se "bogen", ligesom de kan forlange, at den ligger sammen med dine elevarbejder til gennemsyn ved bedømmelserne i afslutningen af de enkelte skoleophold. Gode råd Pas på din uddannelseshåndbog. Den kan blive et væsentligt dokumentationsmateriale en dag. Når du er udlært og har fået svendebrev Opbevar kopi af svendebrev og efteruddannelsesbeviser i bogen, således at du har alt om dine uddannelseskvalifikationer og kompetencer samlet ét sted. Efteruddannelse Det er måske en fjern tanke for dig lige nu, men du vil opdage at for at leve op til de krav, der stilles til faget, vil du om ganske få år have behov for at bygge videre på det fundament, du får i din læretid. Fremtidens krav vil være væsentlig anderledes end i dag, så ligesom på en moderne pc vil det være nødvendigt løbende at opdatere din "software". Når den tid kommer, indsæt da dine kursusbeviser her i bogen, så du har en samlet oversigt over hele din uddannelse og alle dine kvalifikationer og kompetencer. Vi håber, at dit videre uddannelsesforløb bliver til gavn og glæde for dig og anlægsgartnerfaget. 6

7 1. UDDANNELSENS VARIGHED OG STRUKTUR Uddannelsen til anlægsgartner afsluttes med specialerne anlægsteknik eller plejeteknik og varer mindst 3 år og 7 måneder og højst 4 år og 2 måneder. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, jf. stk. 6. på sidste skoleperiode. Uddannelsen til anlægsgartnerassistent varer mindst 1 år og 6 måneder og højst 1 år og 11 måneder og afsluttes med en svendeprøve, jf. stk. 6. på sidste skoleperiode på trin 1. Model for uddannelses struktur: Skoleadgangsvejen Grund- Hovedforløb forløb Trin 1 Trin 2 20 Praktik 7 Praktik 8 Praktik 8 Praktik 8 Praktik 3 uger uger uger uger uger uger Praktikadgangsvejen: Grund- Praktik (2+) uger Hovedforløb forløb Trin 1 Trin 2 Praktik 7 Praktik 8 Praktik 8 Praktik 8 Praktik 3 uger uger uger uger uger I uddannelsesforløbet indgår 2 ugers valgfri specialefag, som anbefales placeret i mellem 3. og 4. skoleperiode i hovedforløbet. 2. UDDANNELSENS MÅL OG INDHOLD Målet med uddannelsen til anlægsgartner er: - at den uddannede anlægsgartner selvstændigt kan udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet på en ergonomisk, sikkerheds-, sundheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende forskrifter. - at den uddannede med specialet anlægsteknik skal kunne analysere anlægsprojekter med overvejende vægt på planlægning og udførelse af anlægstekniske arbejder på grundlag af kendskab til sten- og flisearbejde og indsigt i nyplantning og plejearbejder. - at den uddannede med specialet plejeteknik skal kunne analysere anlægsprojekter med overvejende vægt på planlægning og udførelse af plejetekniske arbejder på grundlag af kendskab til plejeteknik og nyplantning og indsigt i sten- og flisearbejde. - at den uddannede anlægsgartner skal udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til sin arbejdssituation og de sociale relationer i virksomheden. Desuden skal den uddannede anlægsgartner kunne samarbejde med andre, kommunikere med kolleger, kunder og ledelsen af virksomheden samt være bevidst om og udvise kvalitet i sit arbejde. 7

8 2.1 SKOLEUNDERVISNINGEN Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde, omfatte både praktisk og teoretisk undervisning, med henblik på, at give eleven de fornødne generelle og specielle forudsætninger for at varetage de arbejdsområder, uddannelsen tager sigte på. Undervisningen skal endvidere bidrage til elevens personlige udvikling og give forståelse af samfundet og dets udvikling. Uddannelsen skal samtidig give den uddannede grundlag for at deltage i efter- og videreuddannelse. Fag Grund Hovedforløb forløb 1. år 1. H 2. H 3. H 4. H 5. H Trin 1 Trin 2 Fag / mål i grundforløb Biologi 2 uger 2 Erhvervet traktorkørekort Kompetencemål i grundforløbet: Arbejdsmiljø Førstehjælp og brandbekæmpelse Læring, kommunikation og samarbejde Miljø Informationsteknologi F Planteværn og plantepleje Anlægs- og kulturteknik Fagmetodik Kulturetablering og vedligeholdelse Maskiner, redskaber og teknik Plantekendskab på friland Plantesundhedslære 1 Grundfag i alt 6 uge Iværksætteri og innovation 1 uge 1 Matematik F 2 uger 1 1 Økonomi 1 uge 0,5 0,5 Arbejdsmiljø 1 uge 0,5 0,5 Materialeforståelse 1 uge 0,5 0,5 Områdefag i alt 16,0 uge Anvendt økologi/ikke kemisk ukrudtsbek. 1 uge 0,5 0,5 Grundlæggende kulturteknik 2 uge 1 1 Plantekendskab 4 uger Plantesundhedslære 1,5 uge 1,5 Grundlæggende anlægsteknik 2 uge 1 1 Opmåling 2,5 uge 1,5 1 Jord, vand og næring 1 uge 1 Havestilarternes udvikling 1 uge 1 Havens trækonstruktioner 1 uge 1 Bundne specialefag plejeteknik i alt 9,5 uge Anlægsteknik B 2,5 uger Kulturteknik A 4 uger 6,5 3 Kulturpleje 3 uger (+plejeplaner) Eller - Bundne specialefag anlægsteknik i alt 9,5 uge Anlægsteknik A 7 uger (+kampestensmure) 6,5 3 Kulturteknik B 2,5 uger Valgfri specialefag i alt 2 uger 2 Valgfag i alt 2,5 uge 1,5 1 I alt uger, de enkelte skoleperioder (20) I alt uger grundforløb og hovedforløb (20) 36 Grundforløbet gennemføres som grundforløbspakker med varierende længde. 8

9 Grundfag Grundfag omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har grundfagene til formål at opfylde krav til ungdomsuddannelserne med hensyn til at fremme den personlige udvikling og bidrage til studiekompetence, samt give en forståelse af samfundet og dets udvikling. Alle grundfag bedømmes løbende, og skolen giver standpunktskarakter. Standpunktskarakteren ved undervisningens afslutning skal meddeles eleven, inden elevens deltagelse i evt. prøve i faget. Såfremt et grundfag ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, gives en standpunktskarakter for den gennemførte undervisning. Matematik afsluttes med skriftlig eksamen. Dansk afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen. Områdefag Undervisningen består af både praktisk og teoretisk indlæring. Alle områdefagene bedømmes løbende, og der foretages en afsluttende bedømmelse, hvor der gives en standpunktskarakter. Specialefag, bundne og valgfri specialefag Specialefagene er placeret i de sidste skoleperioder. De bundne specialefag er fastlagt ved indgåelsen af uddannelsesaftalen. Valgfri specialefag varer 2 uger, og de vælges i samråd mellem elev, virksomhed og skole. Valget skal fremgå af elevens uddannelsesplan. Valgfag Planer for valgfag fastsættes af den enkelte skole. Derfor vil der være forskel på, hvilke fag der skal udbydes ved skolerne. Valgfag skal være egnede til at imødekomme elevernes interesse, og skolen skal tilbyde fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. De valgfag, som skolen udbyder, skal være beskrevet i skolens undervisningsplan. Erhvervsrettet påbygningsfag "Påbygning" er et nyt og væsentligt begreb, der er indført i forbindelse med reformen. Der skelnes mellem to typer af påbygning: - studierettet påbygning, som giver eleven mulighed for at kunne supplere sin erhvervskompe tence med studiekompetence - erhvervsrettet påbygning, hvor eleven kan supplere sin erhvervskompetence med op til fire ugers valgfrie specialefag. Ved den studierettede påbygning skal skolen, evt. i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, tilbyde de valgfag og supplerende enkeltfag, der udgør det almindelige, nødvendige tilvalg for optagelse i relevante erhvervsakademiuddannelser, eller grundlag for skift til gymnasiale uddannelser. Påbygning skal også give eleven mulighed for at opnå fuld studiekompetence under uddannelsesaftalen eller efter udløbet af aftalen. Undervisningen skal da omfatte de fag, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsgymnasial uddannelse og højst vare et år og seks måneder som heltidsundervisning. Den erhvervsrettede påbygning er knyttet til de valgfrie specialefag og vil således være en del af de tilbud, som gælder for den pågældende uddannelse. Tilbud om påbygning er relevant i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsplanen til hovedforløbene, således at elevernes valgmuligheder synliggøres for både elever og virksomheder. 9

10 2.2 FAGENES INDHOLD KOMPETENCEMÅLENE OG EMNERNES INDHOLD PÅ GRUNDFORLØ- BET Biologi, 2 uger Formålet med faget er, at eleverne opnår biologisk kompetence, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til biologiske emner, som de møder inden for uddannelsesområdet. Endvidere er formålet at styrke elevernes forudsætning for på en kompetent måde at kunne deltage i og vurdere biologiske spørgsmål i samfundsdebatten. Arbejdsmiljø Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger. Førstehjælp og brandbekæmpelse a. Førstehjælp Undervisningens mål er, at eleven 1) tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at eleven vil være i stand til at yde før stehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme og 2) opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. b. Elementær brandbekæmpelse Undervisningens mål er, at eleven 1) tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at eleven ved, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan eleven ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre brandudbredelse og 2) opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. Læring, kommunikation og samarbejde Formålet med faget er, at eleverne opnår en øget kompetence til at lære, samarbejde og kommunikere og derved får større udbytte af uddannelsens skole- og praktikundervisning. Faget skal give eleverne øget mulighed for mere selvstændigt og effektivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde individuelt og i forskellige samarbejdssituationer. Endvidere skal faget styrke elevernes motivation for livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer. Miljø Formålet med faget er at styrke elevernes indsigt i miljømæssige problemstillinger. Faget skal give eleverne forudsætning for at forstå de miljømæssige begreber, der bliver brugt i erhvervet og i samfundet. Formålet er endvidere, at eleverne kan deltage i miljødebatten både i erhvervet og i det omgivende samfund samt have forståelse for erhvervets og husholdningens påvirkning af det indre og det ydre miljø. Informationsteknologi F Formålet med faget er, at styrke elevernes forudsætninger for at arbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for deres uddannelse og job. Faget skal overordnet bidrage, til at eleverne kan betjene en computer og til at udvikle elevernes forståelse og evne til refleksion i relation til IT-relaterede problemstillinger. Hermed styrkes deres personlige og faglige 10

11 forudsætninger for at agere i et informationsteknologisk og videnbaseret arbejdsmarked og samfund. Planteværn og plantepleje Eleven kan udføre alle praktiske elementer i plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven har bestået delprøve 2 og 3 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler. Eleven kan anvende og udbringe biologiske midler til både forebyggelse og bekæmpelse samt kan anvende de teknikker, der bruges til udbringning efter gældende miljø- og arbejdsmiljøregler. Eleven kan udføre og anvende metoder til biologisk forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i haver, parker og andre grønne anlæg. Eleven kan anvende forskellige metoder til ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier. Anlægs- og kulturteknik Eleven kan udføre grundlæggende plejearbejde på en almindelig beplantning, samt på græsarealer, udføre enkel sommer- eller vinterbeskæring på en given bevoksning eller beplantning. Eleven kan udføre beregninger af arealer og rumfang og udarbejde en arbejdstegning i målestoksforhold af en ukompliceret belægningsopgave, samt kan udføre belægningsopgaven. Eleven kan udføre alle praktiske elementer i forbindelse med anlægs- og kulturteknik på en miljøog arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, med brug af håndværktøj, fræser og andre enkle redskaber og værktøjer. Eleven har erhvervet traktorkørekort. Fagmetodik Eleven kan alene og i samarbejde med andre udføre enkle arbejdsfunktioner, der er knyttet til en jordbrugsbedrift, og efter instruktion udføre disse sikkerhedsmæssigt og ergonomisk forsvarligt. Eleven har kendskab til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og dets indflydelse på hverdagen på en arbejdsplads Kulturetablering og vedligeholdelse Eleven kan udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven kan i praksis udføre elementær jordbehandling før og efter etablering af en given kultur. Eleven kan redegøre for og praktisk udføre etablering, elementær pasning og vedligeholdelse af en given kultur. Eleven har kendskab til jordbundens/dyrkningsmediers elementære egenskaber. Herunder sammenhængen mellem plantevækst, dyrkningsmetoder og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden. Maskiner, redskaber og teknik Eleven udviser sikkerhed og ansvarlighed ved brug af jordbrugsmaskiner og redskaber, herunder personlig sikkerhed, ergonomisk forsvarlig anvendelse og teknisk ansvarlig anvendelse samt udviser miljøhensyn, samt kan forestå daglig kontrol og anvendelse af disse maskiner. Eleven udviser ansvars-, miljø- og kvalitetsbevidsthed ved det praktiske arbejde samt initiativ og fleksibilitet i arbejdsprocessen. Eleven har kendskab til grundlæggende motorlære. Eleven har kendskab til grundlæggende tekniske installationer i en jordbrugsbedrift og skal i samarbejde med andre kunne udføre simpel betjening. 11

12 Plantekendskab på friland Eleven kan navngive almindeligt anvendte buske, træer, stauder og stedsegrønne planter i et anlægsgartneri, samt placere planterne i det botaniske system inden for familie, slægt og art. Eleven har kendskab til fremkomst af nye sorter ved forædling og mutation, samt kendskab til nye sorters nyhedsbeskyttelse i henhold til lovgivningen. Plantesundhedslære Eleven har bestået delprøve 1 og 4 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets gældende regler. Eleven kan udføre beskyttelsessprøjtning på kulturplanter og / eller bekæmpelsessprøjtning af uønsket vegetation og udføre alle praktiske elementer på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven har kendskab til de almindeligste skadedyrs og svampesygdommes placering på planterne for bedre at kunne vurdere og vælge relevante behandlingsteknikker. Eleven har kendskab til biologisk bekæmpelse af visse skadevoldere. Eleven har kendskab til integreret produktion med hensyn til sygdomme og skadedyr. GRUNDFAG I HOVEDFORLØBET, I ALT 6 UGER Iværksætteri og innovation, 1 uge Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling. Matematik F, 2 uger Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng, at anvende matematikken i praksis og at kunne kommunikere herom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger indenfor det relevante erhvervsområde. Økonomi, 1 uge Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt i økonomiske og økonomipolitiske begreber, således at de kan forholde sig til samspillet mellem samfundets økonomiske politik og den enkelte borgers og virksomhedernes økonomi. Arbejdsmiljø Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Faget skal desuden give eleverne forudsætninger for at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Undervisningen tager udgangspunkt i fag- eller brancherelevante problemstillinger. Materialeforståelse Formålet med faget er at eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer, samt anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge. Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier. 12

13 OMRÅDEFAG, FÆLLES I HOVEDFORLØBET, I ALT 16,0 UGER Anvendt økologi, 1 uge Eleven kan udføre de praktiske elementer i ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, samt kan give forslag til ændringer og opbygning af grønne områder og befæstelser, som vil betyde øget bæredygtighed for anlæggene og det omgivende miljø. Eleven har viden om de principielle forskelle mellem traditionelle - og økologiske opbyggede anlæg, samt forskellen mellem almindeligt og økologisk plejearbejde. Grundlæggende kulturteknik, 2 uger Eleven kan i samarbejde med andre skitsere, planlægge og foretage simple materialeberegninger af et mindre område med bede og græsarealer, samt udføre plantearbejder efter en enkel planteplan, inkl. jordtilberedning og finpudsning før aflevering. Eleven kan i samarbejde med andre udføre kvalitetssikring i forbindelse med plantnings- og plejeopgaver, samt foretage beskyttende foranstaltninger af særlige udsatte beplantninger. Eleven kan på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, udføre plejearbejde af grønne områder, herunder tilegne sig grundlæggende kundskab og færdigheder i beskæring af forskellige beplantninger, samt i samarbejde med andre udarbejde enkle plejeprogram for et mindre tilplantet areal, fra etableringsfasen og 3 år frem. Plantekendskab, 4 uger Eleven kan ved hjælp af plantenøgler, fagbøger og tilegnede færdigheder, identificere og navngive almindelige planter, træer, buske, stauder, sommerblomster, løg og knolde i sommer- og vintertilstand, samt placere dem i det botaniske system. Eleven kender de internationale regler for navngivning af planter. Eleven har indgående kendskab til almindelige planters vækst- og plejekrav, og kan sammensætte planter ud fra ønsker til grønne anlæg samt ud fra kendskab til forskellige plantegrupper. Plantesundhedslære, 1,5 uge Eleven kan udføre plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven har bestået delprøve 2 og 3 (anlægsgartnerdelen) til sprøjtecertifikat efter Miljøministeriets regler. Eleven kan anvende og udbringe biologiske midler til forebyggelse af skadevoldere i haver, parker og andre grønne anlæg iht. gældende miljø- og arbejdsmiljøregler. Eleven kan anvende forskellige metoder til ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemikalier. Grundlæggende anlægsteknik, 2 uger Eleven kan foretage mængdeberegninger af sten- og grusmaterialer, beregne svind, komprimeringsgrad, fald på belægninger, samt smig på mure i forbindelse med arbejde med anlæg i betonmaterialer. Eleven kan medvirke ved projektering og udførelse af befæstelsesopgaver i betonvare, samt foretage tilpasninger ved brønde, i ht. gældende normer. Eleven kan udføre en kantstensopgave i betonsten sat i lige linier og med kantstenshjørner. Eleven kan i samarbejde med andre dimensionere, tegne og opføre en trappe i betonelementer eller belægningssten, samt udføre en kumme i en flisebelægning. 13

14 Opmåling, 2,5 uge Eleven kan udføre alle praktiske elementer ved opmåling og anvende forskelligt afsætningsværktøj og forskellige afsætningsinstrumenter i forbindelse med etablering af mindre anlæg. Eleven kan afsætte forskellige geometriske figurer, som kvadrater og rektangler. Eleven kan foretage opmåling af et areal og udføre materiale- og jordberegninger af arealer og rumfang. Eleven kan afsætte lige linier, flader, højder og kurver. Eleven kan udføre simple nivelleringsopgaver og foretage den dertil hørende talbehandling og udregning, samt relevante regneopgaver i forbindelse med nivellering. Jord, vand og næring, 1 uge Eleven har kendskab til sammenhæng mellem plantevækst og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden, herunder de faktorer, der påvirker planternes vandbehov og vandoptagelse, samt har kendskab til forskellige jordbundstyper/vækstmedier og deres egenskaber. Eleven opnår grundlæggende kendskab til næringsoptagelse hos planter. Eleven har kendskab til ph-værdiens betydning for plantedyrkning, og kender til næringsstoffernes virkning på planternes samlede gødningstilstand. Eleven kan udtage prøver til grundanalyse og kan udarbejde handlingsplaner ud fra prøveresultatet. Eleven kender til almindelige anvendte natur- og handelsgødninger, deres egenskaber, næringsindhold, anvendelsesområder, opbevaring og håndtering Havestilarterne udvikling, 1 uge Eleven kender de klassiske havestilarter, som den mauriske i Spanien, den italienske renæssancehave, barokken i Frankrig og de forskellige former for engelsk landskabelig og romantisk stil. Samt de klassiske kinesiske og japanske haveformer. Eleven er endvidere bekendt med aktuelle tendenser i Europa inden for fagområdet. Havens trækonstruktioner, 1 uge Eleven kan udføre forskellige trækonstruktioner i haveanlæg omfattende hegn, træterrasser, belægninger, pergolaer, mv. Eleven har en grundlæggende konstruktiv forståelse, samt kendskab til normalt forekommende samlinger og forankringer af trækonstruktioner. BUNDNE SPECIALEFAG, PLEJETEKNIK I ALT 9,5 UGE Anlægsteknik B, 2,5 uger Eleven kan tegne trapper med nødvendige mål og koter, samt opføre trapper i træmaterialer, samt opstille tilhørende mindre mure i palisadestolper eller lignende materiale. Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave i natursten, knoldebelægning, træ eller brudfliser, samt etablere borter langs kanten af opgaven. Eleven kan udføre anlægsopgaver i henhold til gældende normer, samt foretage kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg. Kulturteknik A, 4 uger Eleven kan planlægge, tegne og anlægge arealer, hvori der indgår stauder, græsplæner, prydbuske og prydtræer. 14

15 Eleven kan foretage maskinel og manuel jordtilberedning som forberedelse til større planteopgaver og kan vedligeholde de anvendte redskaber og maskiner. Eleven har indgående kendskab til plantekvaliteter og kan udarbejde plantebestillinger og foretage kvalitetsgennemgang ved plantemodtagelse, samt opbevare planterne korrekt før og under plantning, udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder, samt etablere drænings- og vandingsforanstaltninger. Eleven kan udføre opbinding af træer, samt udføre ukrudtshæmmende beskyttelse af jorden i forbindelse med nyplantninger. Eleven kan vurdere planters plejebehov samt vælge dyrkningsmedier efter plantevalg og teksturforhold, og har viden om jordbehandlingens betydning for ukrudtsbekæmpelse, jordstruktur og vækstbetingelser, samt kan udarbejde pleje- og vedligeholdelsesprogrammer og økonomiske kalkulationer for forskellige beplantninger fra 2-10 år efter etableringsfasen. Eleven kan foretage en enkel gødningsberegning ud fra en jordanalyse, samt udarbejde en gødningsplan til et grønt anlæg. Eleven kan udføre pleje- og vedligeholdelsesarbejde af grønne anlæg, herunder forskellige former for hæk- og formklipning og har indgående kendskab til beskæring, samt til konsekvenser af beskæring på længere sigt. Kulturpleje, 3 uger Eleven kan udføre alle praktiske arbejder ved vedligeholdelse af grønne anlæg og har indgående kendskab til valg af redskaber og maskiner. Eleven kan udarbejde pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for forskellige beplantninger og haveanlæg fra 5-15 år efter etableringsfasen, herunder beskrive plejeniveauer, perioder og hyppighed, samt forslag til udtynding og erstatningsbeplantning, og udarbejde en vurdering af de økonomiske forhold ved pleje og vedligeholdelsesarbejde. Eleven kan redegøre for vækstfremmende foranstaltninger, samt udføre pleje, der optimerer planternes vækst, herunder udføre punktgødskning og beskæring af træer. Eleven kan analysere, registrere og tegne et haveprojekt med anvendelse af anlægsgartnerfagets særlige fagsprog. Eleven kan foretage kvalitetsbedømmelse af færdige anlæg. BUNDNE SPECIALEFAG, ANLÆGSTEKNIK I ALT 9,5 UGE Anlægsteknik A, 6 uger Eleven kan registrere, analysere, tegne og udføre et haveprojekt i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde, samt foretage en kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg. Eleven kan projektere og opføre mure i brosten, samt befæstelsesopgaver i chaussésten sat i bueforbandt med brostensborter langs kanten. Eleven kan projektere og udføre en befæstelsesopgave, hvori der indgår et utraditionelt mønster i f.eks. specielle eller farvede betonsten, klinker eller knoldebrosten, træ eller brudfliser, med borter langs kanten. Eleven kan projektere og udføre mindre anlæg, hvori der indgår mindre bassiner og rindende vand. 15

16 Eleven kan gøre brug af galger og snore for at styre højde og retning, samt foretage opbygning af en kampestensmur med hjørne. Kulturteknik B, 2,5 uger Eleven kan planlægge og udføre tegning og etablering af grønne anlæg. Eleven kan foretage maskinel og manuel jordtilberedning som forberedelse til større planteopgaver og kan vedligeholde de anvendte redskaber og maskiner. Eleven kan foretage plantebestilling og -modtagelse, og opbevare planterne korrekt før og under plantning, samt udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder med tilhørende opbindinger og vandingsforanstaltninger. Eleven kan vurdere og vælge dyrkningsmedier efter planter og plantningsforholdene med henblik på at optimere plantevæksten. Eleven kan udføre pleje- og vedligeholdelsesarbejde af grønne anlæg, herunder alle praktiske elementer vedrørende ukrudtsbekæmpelse, gødskning og beskæring, og kan udarbejde plejeprogrammer for beplantninger fra 2-5 år efter etableringsfasen. VALGFRI SPECIALEFAG, FOR BEGGE SPECIALER, 2 UGER Betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner og redskaber, 2 uger Eleven kan indstille og betjene gartnermaskiner, deres ekstraudstyr og redskaber ved mindre opgaver, på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven kender til de principielle forskelle på funktionerne i 2- og 4-takt benzinmotorer, samt dieselmotorer. Eleven kan ud fra et nærmere givent instruktionsmateriale foretage den daglige og de periodiske eftersyn, samt almindelig vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner, deres ekstraudstyr og redskaber, samt kan anvende de rigtige smøremidler og påfylde de rigtige brændstoffer på de forskellige maskin- og motortyper. Eleven kan finde og udbedre mindre komplicerede fejl på gartnermaskiner og redskaber, der oftest medfører driftsstop. Eleven kan betjene motorkædesave og kratryddere på en sikkerhedsmæssige og ergonomisk forsvarlig måde, herunder anvende personligt sikkerhedsudstyr, samt udføre daglig vedligeholdelse af motorkædesave og kratryddere, herunder foretage filing af kæder og klinger. Græsetablering og græspleje, 2 uger Eleven kan udføre alle praktiske elementer i græsetablering og renoverings- og vedligeholdelsesarbejde af græsarealer efter gældende normer for anlægsgartnerarbejde, både maskinelt og manuelt ved brug af almindeligt anlægs- og plejemateriel. Eleven kan identificere de mest anvendte græsarter i græsblandinger og græsarternes optimale krav til vækstforhold samt deres egenskaber i etablerings- og funktionsfasen. Eleven kan udarbejde pleje og gødningsprogrammer for forskellige græsarealer afhængig af deres anvendelsesformål, herunder være opmærksom på gødningsforbrug og det omgivende miljø. Eleven kender til, hvorledes valg af græsarter, korrekt klipning, anvendelse af græsplejemaskiner, eftersåning, jordpleje, vanding og brug af en god gødningsstrategi, kan minimere forbruget af kemiske bekæmpelsesmidler. 16

17 Eleven kan identificere de mest almindelige ukrudtsarter, mos, skadedyr og svampesygdomme i græsarealer og kan forebygge og bekæmpe tilstedeværelsen af disse. Plantekundskab og plantepleje, 2 uger Eleven kan registrere, analysere, planlægge og tegne et haveprojekt med anvendelse af planter, ud fra forskellige vækstkrav, blomstringstidspunkter, former og farver. Eleven kan identificere planter og kan redegøre for deres karakteristiske udseende og anvendelsesmuligheder, samt kan redegøre for deres placering i det botaniske system. Eleven kan vælge egnede planter til haver, parker, byer og det åbne landskab under hensyntagen til konkrete vækstvilkår og etablere de bedst mulige vækstforhold ved nyplantning, samt udføre pleje af træer, buske og stauder, herunder foretage beskæring af træer og buske på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, under hensyntagen til den nyeste viden om træbiologi. Eleven kan foretage kvalitetskontrol ved modtagelsen af planter. Eleven kan udarbejde en plejeplan for enkeltplanter og beplantninger og kan træffe foranstaltninger, som forbedrer planternes livsbetingelser, herunder forebygge sygdomme og skadedyr med opmærksomhed på gødningsforbrug og det omgivende miljø. Etablering af, og vejledning om vandbassiner, 2 uger Eleven har kendskab til anvendelse af forskellige materialer ved anlæggelse af kunstige søer og damme, herunder etablering af solide kanter og sumpbede, vandfald, vandløb og springvand. Eleven kan ud fra ide og funktion udføre skitseforslag til vandbassiner, samt udføre et vandbassin med rørinstallation, pumpe og folie. Eleven kan identificere vand- og sumpplanter, samt forestå planteetablering i og omkring bassiner. Eleven har viden om almindelig forekommende problemer i og ved vandbassiner, samt kan udarbejde enkle plejeprogrammer og udføre vedligeholdelse af almindelige havebassiner. Eleven kan vejlede kunder vedr. pasning af vandbassin og beplantninger omkring dette, samt om valg og pasning af bassinfisk. Stentilhugning for anlægsgartnere, 2 uger Eleven kender til de almindelige stenarter, deres oprindelsessteder og særlige kendetegn, samt deres holdbarhed og anvendelsesmuligheder i forskellige anlæg. Eleven kan vælge og anvende stenbearbejdningsværktøj til tilpasning af natursten og anden stenbearbejdning, samt kan foretage tilpasning af forskellige naturstensmaterialer til brug i lige og buede linier. Eleven kan etablere et mindre naturstensanlæg, herunder anvende hjælpeværktøjer og personligt sikkerhedsudstyr. 2.3 SKOLEVEJLEDNING/-BEVIS Efter hver skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning til eleven og praktikvirksomheden. Skolevejledningen udformes i samarbejde med eleven. Heri angives skolens karakter i de enkelte grund-, område- og specialefag, samt skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og for supplerende oplæring i praktikvirksomheden. Skolevejledningen kan endvidere indeholde andre oplysninger af betydning for samarbejdet mellem skole, ele- 17

18 ven og praktikvirksomheden. Skolevejledningen skal tillige indeholde de fornødne oplysninger til identifikation af elev, skole, uddannelse, speciale og skoleperiode. Når den skolemæssige del af den obligatoriske uddannelse er gennemført, udsteder skolen et samlet bevis (skolebevis) for skoleundervisningen. Beviset udleveres til eleven ved skoleopholdets afslutning. Udstedelse af skolebeviset vil være betinget af, at eleven har opnået beståelseskarakter, som angivet i bekendtgørelsen se ligeledes afsnittet om svendeprøve. Kopi af skolebevis sendes ligeledes til praktikvirksomhed samt Det faglige Udvalg. Såfremt bevis ikke kan udstedes pga. beståelseskarakterer, udstedes en vejledning. Eleven indsætter skolevejledninger og -bevis i uddannelseshåndbogen. 2.4 NY KARAKTERSKALA!! " # $ #$ %%& ' %%& () * *+%%& ( 3. EKSAMEN - SVENDEPRØVE Eksamen Anlægsteknik og Plejeteknik Som del af den sidste skoleperiode i trin 2, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Opgaven stilles af skolen i samråd med Det faglige udvalg. Prøven i begge specialer består af en skriftlig prøve, bestående af opgaver indenfor områdefag og specialefag, samt en samlet opgave indenfor de emner og arbejdsprocesser, der er typisk for specia- 18

19 let. Sidstnævnte opgave består af en projektbeskrivelse, der udarbejdes som en del af undervisningen, en tilknyttet praktisk opgave samt en mundtlig prøve med fremlæggelse af den praktiske opgave. Projektbeskrivelsen skal være godkendt af læreren inden den praktiske løsning af opgaven. Den skriftlige prøve løses indenfor en varighed af 3 klokketimer. Den praktiske opgave løses indenfor en varighed af 52 klokketimer, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Som hjælpemidler må anvendes udleverede undervisningsmaterialer, personlige notater samt elektronisk tilgængeligt eller medbragt faglitteratur, værkstedshåndbøger og lignende. Prøven bedømmes af en lærer (eksaminator) udpeget af skolen og 2 skuemestre (censorer) udpeget af Det faglige udvalg. Lærerens bedømmelse vægtes med 1/2, mens de 2 skuemestres samlede bedømmelse vægtes med 1/2. Der gives én karakter for hver af prøverne og der beregnes et vægtet gennemsnit af de to karakterer, hvori karakteren for den skriftlige prøve indgår med 1/6 og karakteren for den praktiske opgave med 5/6. Svendeprøven skal være bestået. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet. Anlægsgartnerassistent Som en del af den sidste skoleperiode i trin 1, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Skolen fastsætter prøvens form og indhold. Prøven skal være bestået. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet. Svendebrev Ved uddannelsens afslutning udsteder Det faglige Udvalg et svendebrev (uddannelsesbevis) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Svendebrevet udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt og afsluttende praktikerklæring er udstedt. Svendebrevet påføres resultatet af den afsluttende eksamen / svendeprøve. 19

20 4. UDDANNELSEN I PRAKTIKVIRKSOMHEDEN Læremesteren har det overordnede faglige og juridiske ansvar for de elever, som ansættes i anlægsgartneruddannelsen. Herudover har læremesteren eller den elevansvarlige tillige en opgave eller forpligtigelse til at sørge for, at et læreforhold forløber på en hensigtsmæssig og ordentlig måde, både hvad angår det faglige og det menneskelige. En god læremester er forberedt på, at nye elever starter i virksomheden, interesserer sig for elevens oplæring og involverer eleven i virksomhedens daglige liv. Dermed medvirker læremesteren til at gøre læretiden til en positiv oplevelse. Det betyder, at det bliver nemmere at fastholde eleven i branchen efter endt uddannelse, og det betyder ikke mindst meget for branchens omdømme og dermed evnen til at tiltrække nye elever. For eleven gælder tilsvarende, at det kræver en indsats for at få en positiv og lærerig praktikperiode. Eleven skal være interesseret og aktiv, stille spørgsmål til det faglige og være opmærksom på mulighederne for at komme rundt til alle de arbejdsfunktioner, som har med uddannelsen at gøre. Derved får eleven den bedste uddannelse, og baner tillige vejen for nye elever. Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri har udarbejdet denne uddannelseshåndbog for at styrke samarbejdet mellem virksomhed og elev og for at medvirke til, at eleven får en så bred og alsidig praktisk oplæring i virksomheden som muligt. Udvalget forventer at uddannelseshåndbogen bruges effektivt og udfyldes som en naturlig del af det at være godkendt som praktikplads. Det støtter eleven og skolens muligheder for at tilbyde en god uddannelse. 4.1 UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE I PRAKTIKVIRKSOMHEDEN Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen om anlægsgartneruddannelsen skal de krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres under skoleopholdene og i praktikopholdene. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål, dvs. at eleven kan bestride et job som faglært anlægsgartner på en sikkerhedsmæssig og faglig korrekt måde. For at nå dette mål er det nødvendigt, at eleven i praktikuddannelsen lærer at udføre en anlægsgartners normalt forekommende arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen og skoleundervisningen skal tilrettelægges således, at eleven opnår færdigheder i de arbejdsfunktioner, der er relevante i forhold til skoleundervisningen. Skoleundervisning og praktikuddannelse skal understøtte og supplere hinanden på en hensigtsmæssig måde og udgøre et sammenhængende forløb. For at give eleven en alsidig uddannelse er der mulighed for, at praktiktiden deles mellem to eller flere praktikvirksomheder. 20

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

PRODUKTIONSGARTNER PLANTESKOLEGARTNER PRODUKTION OG HANDEL

PRODUKTIONSGARTNER PLANTESKOLEGARTNER PRODUKTION OG HANDEL PRAKTIKBOG NAVN: PRODUKTIONSGARTNER PLANTESKOLEGARTNER PRODUKTION OG HANDEL DET FAGLIGE UDDANNELSESUDVALG FOR JORDBRUG 1 INDHOLD Indledning 2 Formålet med uddannelsen 3 Uddannelsens tilrettelæggelse 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Udstedelsesdato: 1. august 2011 Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur BEK nr 330 af 11/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 137.54K.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner BEK nr 465 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere