MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:"

Transkript

1 MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold»

2 Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker uddannelsens hovedforløb Træets Uddannelser vil gerne ønske tillykke med dit valg af uddannelse og med det beståede grundforløb. Du har valgt et fag, der rummer mange spændende aspekter, godt håndværk, kvalitet, præcision, funktionalitet, formgivning og iværksætteri. Det faglige udvalg Træets Uddannelser består af personer udpeget af DI/Træ- og Møbelindustrien og af 3F, Fagligt Fælles Forbund (lønmodtagerne). Udvalget har forskellige uddannelsesmæssige beføjelser og opgaver. Det handler både om bestemmelser, rådgivning og administration af alle dele af uddannelsen. Det faglige udvalg har derfor på hver erhvervsskole med maskinsnedkeruddannelse nedsat et lokalt uddannelsesudvalg til at varetage disse opgaver tæt på lærepladser, skoler og lærlingene. Det lokale uddannelsesudvalg skal tilse den lokale undervisningsplan på skolen, bedømme opgaver og hjælpe omkring at fremskaffe praktikpladser, og det er også dem, der skal tilse og følge logbøgerne. En af det faglige udvalgs store opgaver er at forene gode maskinsnedkertraditioner med en forståelse for nutidens krav og fremtidige udfordringer, og få omsat det til positive tiltag for udvikling af uddannelsen. Dette gør vi ikke alene. Det kræver, at alle parterne, det faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, læremestrene, svendene og lærlingene på arbejdspladsen, samt faglærerne på de tekniske skoler er positive medspillere i denne proces. Træets Uddannelser ønsker kvalitet i uddannelsen. Ikke blot en tilstand, hvor tingene fungerer, men hvor kvaliteten, produktet og processen er en samlet helhed, som både virksomheden, lærlingene og kunderne er tilfredse med. Go fornøjelse med det videre uddannelsesforløb. Med venlig hilsen Træets Uddannelser

3 Hvorfor nu denne uddannelseslogbog for praktikperioderne? Loven om erhvervsuddannelser foreskriver; at virksomheden skal udarbejde praktikerklæringer over lærlingens praktikforløb i virksomheden. De enkelte praktikerklæringer Branchen ønsker at forenkle virksomhedens arbejde med disse lovbefalede praktikerklæringer. Derfor anerkender vi den udfyldte uddannelseslogbog som den lovbefalede dokumentation for de enkelte praktikperioder. Dog skal virksomheden udfylde en særlig afsluttende praktikerklæring i forbindelse med svendeprøven De enkelte praktikerklæringer er i denne logbog konkret udformet som vurderingsskemaer. Udformningen fremgår på modstående side. Uddannelseslogbogen er tilrettelagt som et kommunikationsværktøj, hvor virksomheden, den oplæringsansvarlige, faglæreren og lærlingen løbende kan få et overblik over udvikling og fremskridt i hele uddannelsesforløbet. Ved at anvende uddannelseslogbogen, kan man i fællesskab få overblik over hvilke kompetencer lærlingen indtil nu har opnået, og hvilke der endnu mangler, når det videre uddannelsesforløb skal planlægges. Det faglige udvalg anbefaler derfor, at det konkrete arbejde med at udfylde uddannelseslogbogen foregår ved en samtale mellem lærlingen og virksomhedens lærlingeansvarlige. Virksomheden har ansvaret for, at uddannelseslogbogens vurderingsskema bliver udfyldt. Lærlingen har ansvaret for, at tage uddannelseslogbogen med til skolen/kontaktlæreren og Det lokale Uddannelsesudvalg, og tilbage til virksomheden igen. Det lokale uddannelsesudvalg på skolen skal have uddannelseslogbogen til gennemsyn, og ønsker at den foreligger i forbindelse med bedømmelserne af de afsluttende opgaver, ved afslutningen af de enkelte skoleophold. Såfremt lærlingen får vanskeligt ved at nå uddannelsens mål, skal lærlingen, praktikvirksomheden faglæreren, og evt. det lokale uddannelsesudvalg sammen justere og tilrettelægge det resterende del af uddannelsesforløbet, så lærlingen kan nå uddannelsens kompetencemål inden svendeprøven. Hvis der på et tidspunkt under uddannelsesforløbet eller i forbindelse med svendeprøven opstår et problem for lærlingen, vil det første spørgsmål typisk være: Må vi se uddannelseslogbogen? Er virksomhedens og lærlingens vurdering og aktivitetsoversigten udfyldt og underskrevet?. Hvordan får man fat i uddannelseslogbogen? Skolen udleverer Uddannelseslogbogen til alle lærlinge i løbet af grundforløbet på skolen eller et lignende uddannelsesforløb. Det lokale uddannelsesudvalg på den enkelte skole har besluttet, hvordan uddannelseslogbogen bliver introduceret for lærlingen. De har også fastlagt, hvorledes og hvornår uddannelseslogbogen bliver gennemset og behandlet af udvalg og skole, og endelig Hvis uddannelseslogbogen bliver væk undervejs i uddannelsesforløbet kan den downloades igen under specialet på

4 Hvordan udfyldes skemaerne? På modstående side er der 6 næsten ensartede skemaer til virksomhedens og lærlingens vurdering et for hver praktikperiode. Skemaet til virksomhedens og lærlingens vurdering angiver på tværs 5 vurderingsniveau- i det daglige, når de planlægger konkrete aktiviteter, som lærlingen kan håndtere. Skemaet indeholder i den lodrette kolonne en række overordnede faglige temaer, som er relevante for lærlingens arbejde med at opnå kompetencer i praktiktiden i virksomheden. På baggrund af samtalen i virksomheden umiddelbart før lærlingen skal på næste skoleophold, afkrydser virksomheden lærlingens aktuelle rutineniveau. 0. niveau er en registrering af, hvilke faglige temaer lærlingen ikke har arbejdet med endnu for at være opmærksom på dette i de kommende praktikperioder. 1. niveau hvis det er nødvendigt, at lærlingen skal instrueres og følges af en erfaren medarbejder, når en arbejdsopgave indenfor det faglige tema skal udføres. 2. niveau hvis lærlingen på lige fod kan sættes til at udføre arbejdsopgaver indenfor det faglige tema i samarbejde med andre medarbejdere. 3. niveau hvis der er tillid til, at lærlingen på egen hånd kan udføre en arbejdsopgave indenfor det faglige tema og levere et arbejde i tilfredsstillende kvalitet. 4. niveau hvis lærlingen selvstændigt kan planlægge, bestille materialer, vælge værktøj og komme med selvstændige opgaveløsninger m.m. indenfor det faglige tema. Udover selve virksomhedens og lærlingens vurdering er der en særlig aktivitetsoversigt, hvor lærlingen selv afkrydser efterhånden som de mere detaljerede dele af de faglige temaer bliver afprøvet. Herved får lærling og virksomhed også et overblik over lærlingens samlede erfaringsgrundlag. Disse to oversigter giver lærlingen og virksomheden et godt grundlag for at tale om det forløb, der har været siden sidste skoleophold, og en mulighed for i fællesskab at følge op på den videre uddannelsesplanlægning. Hvordan det er gået på lærlingens skoleperioder. ophold. 1. Efter hvert skoleophold vil virksomheden blive underrettet med en skriftlig skolevejledning om lærlingens udbytte fra skoleopholdet. Her vil de opnåede karakterer og evt. bemærkninger om supplerende undervisning fremgå. Det anbefales, at disse skolevejledninger af hensyn til overblikket gemmes i uddannelseslogbogens samlemappe - sammen med en kopi af uddannelsesaftale m.m. 2. Alle virksomheder har adgang til Adgangskoden fås af skolen i forbindelse med indgåelsen af uddannelsesaftalen. Hvis koden er bortkommet, kan den nelsesforløb, tidspunkter for skoleopholdene, indholdet i skoleopholdene, lærlingens karakterer og fravær. 3. Skole, virksomhed og lærling kan bruge bemærkningsfelterne til praktikperioderne på den anden side af uddannelseslogbogen til korte informationer. Ellers kan direkte kontakt til skolen være en fordel.

5 Lærlingens aktivitetsoversigt afkryds Teknisk dokumentation til møbel- og bygningsdele Eleven kan tilegne sig ny viden inden for uddannelsesområdet Kan læse og anvende konstruktionstegninger Kan indgå i samarbejdsmæssige relationer med andre faggrupper Kan overholde og anvende gældende miljøkrav og sikkerhedsregler ved anvendelse af udstyr, værktøj, maskiner, personlig sikkerhed og god værkstedspraksis til døre og vinduer Kan udføre industriel bearbejdning og samlinger af Kan udføre lim og lamineringsopgaver af Kan anvende og vedligeholde faste værktøjer og systemværktøjer til maskinel bearbejdning af Rundsav Båndsav Afretter Tykkelshøvl Boremaskine Fræser Kopifræser Overfræser Mejselstemmer Kehler Enkelttapper/dobbelttapper Stoletapper CNC-maskine Nc-mejselstemmer Lockbeitel Pudsemaskiner Point to point Kantlimer Sinkemaskine Langhulsboremaskine Finerklipper Finerpresse Finer-symaskine Robot til plademøbelproduktion Kan opstille og betjene standardmaskiner og specialmaskiner til plademøbelproduktion til massivtræproduktion Kan opstille og betjene standardmaskiner og specialmaskiner til møbelproduktion i massivtræ Anvender faste værktøjer til maskinel bearbejdning af møbelemner i massivtræ og pladematerialer Opstiller og betjener CNC-maskiner til pladebearbejdning Betjening af øvrige træbearbejdningsmaskiner Kan opstille, betjene og vedligeholde standardmaskiner Kan opstille, betjene og vedligeholde hel- og halvautomatiske specialmaskiner Afkorter Pladesav Bearbejdning af træ og pladematerialer, pladematerialer Kan udføre industriel bearbejdning og samlinger af korpus- og pladematerialer pladematerialer Kan udføre limopgaver til plademøbler Bearbejdning af træ og pladematerialer, massivtræ Kan udføre industriel bearbejdning og samlinger af møbelemner i massivtræ af møbler i massivtræ Kan udføre limopgaver til møbler i massivtræ Kan anvende og vedligeholde faste værktøjer og systemværktøjer til bearbejdning af møbelemner i massivtræ Evaluering af praktikprojekt mellem 3. H og 4. H Lærlingen udfører et projekt/produkt fra virksomhedens arbejdsområde/produktområde i praktikperioden mellem 3. H og 4. H, der evalueres på virksomheden med deltagelse af skole, virksomhed og lærling.

6 Andre praktiske oplysninger omkring lærlingens uddannelse løbet, løn, sygdom, feriebestemmelser, svendeprøve m.m. ved at benytte følgende internetaddresse: og klikke på uddannelserne. Her er der oplysninger om: Uddannelsens indhold Hvor foregår uddannelsen? Løn og tilskud Uddannelseslogbog Bekendtgørelse Uddannelsesordning Uddannelseslængde / merit Tvistigheder Om det faglige udvalg Praktikprojekt mellem 3. og 4. skoleperiode Mål for praktiktiden Godkendelse af praktiksteder Svendeprøve Lærlingens værktøj Voksenlærling Uddannelsesaftalen Maskinkørekort Uddannelsesudvalg Adresser og links Praktik i udlandet Hvis der er brug for supplerende oplysninger, kan der ringes til Snedkernes Uddannelser tlf for yderligere information. Skulle lærlingen miste sin uddannelseslogbog, kan den downloades fra hjemmesiden under feltet uddannelseslogbog under det valgte speciale. Bemærk, at lærlingen ved sygdom i forbindelse med skoleophold skal melde sit fravær både til skole og virksomhed.

7 Virksomhedens og lærlingens vurdering for perioden mellem grundforløb og 1. hovedforløb 0. Lærlingen har ikke arbejdet med temaet endnu 1. Lærlingen kan arbejde med temaet under vejledning 2. Lærlingen kan i samarbejde med andre deltage i udførsel af temaet 3. Lærlingen kan på egen hånd udføre temaet i tilfredsstillende kvalitet 4. Lærlingen er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og udførsel af temaet Teknisk dokumentation til møbeldele og bygningsdele Bearbejd. træ- og pladematerialer, til massivtræproduktion til plademøbelproduktion Betjening af øvrige træbearbejdnings maskiner Bearbejd. træ- og pladematerialer Andet arbejde/gennemførte kurser Bemærkninger til praktik-/skoleperiode fra lærling, virksomhed eller skole Dato/Lærlingens underskrift Dato/Praktikansvarlig Dato/Set af/faglærerens underskrift Dato/Evt. skolens stempel/luu

8 Virksomhedens og lærlingens vurdering for perioden mellem 1. H og 2. H 0. Lærlingen har ikke arbejdet med temaet endnu 1. Lærlingen kan arbejde med temaet under vejledning 2. Lærlingen kan i samarbejde med andre deltage i udførsel af temaet 3. Lærlingen kan på egen hånd udføre temaet i tilfredsstillende kvalitet 4. Lærlingen er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og udførsel af temaet Teknisk dokumentation til møbeldele og bygningsdele Bearbejd. træ- og pladematerialer, til massivtræproduktion til plademøbelproduktion Betjening af øvrige træbearbejdnings maskiner Bearbejd. træ- og pladematerialer Andet arbejde/gennemførte kurser Bemærkninger til praktik-/skoleperiode fra lærling, virksomhed eller skole Dato/Lærlingens underskrift Dato/Praktikansvarlig Dato/Set af/faglærerens underskrift Dato/Evt. skolens stempel/luu

9 Virksomhedens og lærlingens vurdering for perioden mellem 2. H og 3. H 0. Lærlingen har ikke arbejdet med temaet endnu 1. Lærlingen kan arbejde med temaet under vejledning 2. Lærlingen kan i samarbejde med andre deltage i udførsel af temaet 3. Lærlingen kan på egen hånd udføre temaet i tilfredsstillende kvalitet 4. Lærlingen er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og udførsel af temaet Teknisk dokumentation til møbeldele og bygningsdele Bearbejd. træ- og pladematerialer, til massivtræproduktion til plademøbelproduktion Betjening af øvrige træbearbejdnings maskiner Bearbejd. træ- og pladematerialer Andet arbejde/gennemførte kurser Bemærkninger til praktik-/skoleperiode fra lærling, virksomhed eller skole Dato/Lærlingens underskrift Dato/Praktikansvarlig Dato/Set af/faglærerens underskrift Dato/Evt. skolens stempel/luu

10 Virksomhedens og lærlingens vurdering for perioden mellem 3. H og 4. H 0. Lærlingen har ikke arbejdet med temaet endnu 1. Lærlingen kan arbejde med temaet under vejledning 2. Lærlingen kan i samarbejde med andre deltage i udførsel af temaet 3. Lærlingen kan på egen hånd udføre temaet i tilfredsstillende kvalitet 4. Lærlingen er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og udførsel af temaet Teknisk dokumentation til møbeldele og bygningsdele Bearbejd. træ- og pladematerialer, til massivtræproduktion til plademøbelproduktion Betjening af øvrige træbearbejdnings maskiner Bearbejd. træ- og pladematerialer Praktikprojekt mellem 3. H og 4. H Andet arbejde/gennemførte kurser Bemærkninger til praktik-/skoleperiode fra lærling, virksomhed eller skole Dato/Lærlingens underskrift Dato/Praktikansvarlig Dato/Set af/faglærerens underskrift Dato/Evt. skolens stempel/luu

11 Virksomhedens og lærlingens vurdering for perioden mellem 4. H og 5. H 0. Lærlingen har ikke arbejdet med temaet endnu 1. Lærlingen kan arbejde med temaet under vejledning 2. Lærlingen kan i samarbejde med andre deltage i udførsel af temaet 3. Lærlingen kan på egen hånd udføre temaet i tilfredsstillende kvalitet 4. Lærlingen er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og udførsel af temaet Teknisk dokumentation til møbeldele og bygningsdele Bearbejd. træ- og pladematerialer, til massivtræproduktion til plademøbelproduktion Betjening af øvrige træbearbejdnings maskiner Bearbejd. træ- og pladematerialer Andet arbejde/gennemførte kurser Bemærkninger til praktik-/skoleperiode fra lærling, virksomhed eller skole Dato/Lærlingens underskrift Dato/Praktikansvarlig Dato/Set af/faglærerens underskrift Dato/Evt. skolens stempel/luu

12 Virksomhedens og lærlingens vurdering for perioden mellem 5. H og 6. H 0. Lærlingen har ikke arbejdet med temaet endnu 1. Lærlingen kan arbejde med temaet under vejledning 2. Lærlingen kan i samarbejde med andre deltage i udførsel af temaet 3. Lærlingen kan på egen hånd udføre temaet i tilfredsstillende kvalitet 4. Lærlingen er fuld fortrolig med selvstændig planlægning og udførsel af temaet Teknisk dokumentation til møbeldele og bygningsdele Bearbejd. træ- og pladematerialer, til massivtræproduktion til plademøbelproduktion Betjening af øvrige træbearbejdnings maskiner Bearbejd. træ- og pladematerialer Andet arbejde/gennemførte kurser Bemærkninger til praktik-/skoleperiode fra lærling, virksomhed eller skole Dato/Lærlingens underskrift Dato/Praktikansvarlig Dato/Set af/faglærerens underskrift Dato/Evt. skolens stempel/luu

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 45543 Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere