Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed?"

Transkript

1 Københavns Postcenter onsdag den 10. november 2010 Åbent brev. Til: beskæftigelsesminister Inger Støjberg forbundsformand i 3F Poul Erik Skov Christensen Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed? Selvom dette brev samtidig er sendt til to personer med næsten modsatrettede roller i samfundet, er det ikke sendt for at skabe strid, men for at indlede en dialog om, hvilke ændringer der skal gennemføres for at få et bedre samfund? Henvendelsen er rettet til jer, fordi I har mulighed for at påvirke udviklingen direkte. Undertegnede er bekendt med, at samfundets beslutningsprocesser involverer et stort antal politiske partier, organisationer, interessegrupper, osv., - og at der indenfor partier, organisationer, interessegrupper, osv., er interne debatter og beslutninger hvilket I skal forholde jer til, hver på jeres måde. Desværre får man let det indtryk, at alle de hensyn der skal tages, fastlåser situationen. I fagbevægelsen kom det senest til udtryk ved overenskomstforhandlingerne i foråret, hvor der på grund af den internationale Finanskrise kun blev udmøntet meget små forbedringer af lønnen. De ufaglærte arbejdere kunne få 1,- kr. / 1,50 kr. og når de ufaglærte skulle have 1,- kr. / 1,50 kr., så skulle de faglærte have 1,75 kr. / 2,25 kr. mere pr time og lederne skulle have 5,- kr. / 10,- kr. pr time og cheferne 15.- kr. / 25,- kr. osv. Giver det mindre ulighed? Benzinen koster 11,- kr. pr liter uanset om man er ufaglært eller direktør. Hvorfor skal de dårligst stillede have forringet deres kår relativt i forhold til de bedre stillede grupper? Og når fiskerne ønsker forbedringer, så skal svineavlerne have kompensation og det skal fjerkræavlerne og planteavlerne og skovbruget så også. Forslag om ændringer indenfor landbrug og fiskeri medfører reaktioner fra Dansk Naturfrednings Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Osv. De kræver mere og bedre natur! Og i Europa Unionen (EU) er det på samme vis vanskeligt at ændre på, hvordan pengene fordeles mellem kommissærernes områder. 1

2 Med ganske få undtagelser er der Ingen steder på kloden, hvor de bedst stillede dem med millioner og milliarder har vist vilje til at dele deres overskud med andre. Det er der nogen, der må fortælle dem, at de skal for det er dårlig stil, kun at tænke på sig selv. Forholdet mellem samfundsgrupperne må ændres, så der ikke bliver grupper, der lades tilbage uden at kunne skabe sig en tilværelse, hvor de kan bidrage til samfundet og få et liv med ordentlige økonomiske forhold. Der er behov for et nyt menneskesyn og ligeværdighed - også mellem samfundsgrupperne. I tidens løb, når tiden har været moden, har personer rundt omkring i verden og i Danmark tænkt sig om og fremlagt ideer og forslag, der har ændret samfundet og skabt bedre vilkår. Tiden er inde til igen at ændre samfundet, så der bliver taget bedre vare på de svageste grupper. En forbedring af forholdene for de mennesker, der betegnes som socialgruppe 5 (ufaglærte arbejdere, m. fl.) vil hurtigt blive en fordel for de bedrestillede socialgrupper i samfundet (1 4), fordi det koster meget store milliardbeløb, at understøtte socialgruppe 5. Men målet må først og fremmest være, at få et samfund, hvor vi kan se hinanden i øjnene som lige værdige mennesker. Undertegnede har tidligere henvendt sig til jer. I hver sin anledning men der var alligevel en forbindelse muligheden for at få et bedre arbejdsmiljø. I 2007 fremlagde forbundsformand Poul Erik Skov Christensen en række undersøgelsesresultater om uligheden i samfundet. Tallene kom fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der i de efterfølgende år har fulgt op med nye tal om uligheden. De talmæssige sammenhænge i forhold til uligheden er komplicerede og kan diskuteres som al statistik kan men, der var en tydelig indikation af, at noget var galt alvorligt galt. I sin mundtlige beretning til kongressen i Fagligt Fælles Forbund (3F) i 2007 sagde forbundsformand Poul Erik Skov Christensen blandt andet: I Danmark skal vi sætte os nogle håndfaste mål. Lad os inden 2020 halvere antallet af mennesker, der dør før pensionsalderen. Og lad os halvere antallet af lønmodtagere, der tvinges ud af arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Rige børn klarer sig godt. De lærer mest og lever længst. Ufaglærte bliver oftere nedslidte end dem med uddannelse. Syge og arbejdsløse bliver fattige gamle, fordi de ikke har råd til at spare op til pensionen. Hvis de da bliver gamle. Mange børn af ufaglærte bliver selv ufaglærte som voksne. Vi skal sætte os det mål, at halvere følgerne af det mest nedslidende arbejde inden år Vi skal have sygefraværet markant ned. Vi skal have større indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, så medlemmernes arbejdsliv bliver mindre stresset, fordi kronisk stress slår vore medlemmer ihjel før alle andre. Det er ikke retfærdigt, og det skal vi gøre noget ved. 2

3 Det er blevet nævnt, at en plan mod uligheden for kortuddannede ufaglærte arbejdere blandt andet kunne omfatte forhold som: Ret til helbredstjek Men ikke om det skulle være en mulighed hvert år eller hvert 5. år eller noget tredje? Eller om helbredsundersøgelserne omfattede alle arbejdere? Eller om de skulle gennemføres i arbejdstiden? Ret til uddannelse Men ikke om undervisningen skulle foregå i arbejdstiden? på arbejdspladserne? eller i hvor mange timer? Skulle det være traditionel undervisning i fag eller nye undervisningsformer tværfaglig? Kunne det være undervisning i Det gode og sunde liv = ergonomi, motion, kost, søvn, samliv, økonomi, kommunikation, konfliktløsning, børn, ældre, rettigheder og pligter, osv.)? Større indflydelse og medbestemmelse på arbejdet Men ikke om medarbejderne selv kunne indrette arbejdspladserne og selv organisere arbejdet, så det passede til de enkelte medarbejdere? Og, hvad koster det at skabe lighed? og hvad koster det, ikke at gøre noget? Lige om lidt er der 10 år til 2020 og selvom det er lang tid løber tiden og hvor langt er vi nået? Desværre tyder meget på, at der ikke bliver andet end ord ud af det hele. Inger Støjberg Henrik Larsen Poul Erik Skov Christensen I oktober 2009 skrev undertegnede et brev til beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Beskæftigelsesministeren, der har ansvaret for Arbejdstilsynet, blev spurgt, om arbejdsmiljøet på en arbejdsplads kunne betragtes som i orden, hvis en stor del af medarbejdere havde smerter i bevægeapparatet? Samtidig blev der gjort opmærksom på, at der i de forskellige undersøgelsesresultater var store forskelle på, hvad medarbejderne mente om smerter i bevægeapparatet og stress. Der var stor forskel på resultaterne af arbejdspladsvurderinger (APV), medarbejdertilfredshedsmålinger (MKA), medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og helbredsundersøgelser foretaget af læger eller sundhedssygeplejersker. Det er i høj grad problematisk, at der bliver anvendt målesystemer til at afdække eventuelle arbejdsmiljøproblemer, der ikke opfanger så væsentlige problemer som smerter i bevægeapparatet på grund af arbejdet. 3

4 Om det skyldes, at medarbejderne besvarer spørgeskemaer i et kontormiljø, hvor de sidder ned om det skyldes, at de ikke spørges direkte eller om det skyldes, at spørgsmålene (og rækkefølgen) ikke bliver forstået er vanskeligt at vurdere. Årsagen kan være, at produktionsmedarbejderne frygter at miste deres arbejde og derfor kun tør udtale sig helt frit til en sundhedsmedarbejder fra et eksternt firma og kun, hvis de garanteres fuld anonymitet i forhold til undersøgelsesresultaternes anvendelse. Ikke mindst i disse år, hvor mange mister deres arbejde på grund af de internationale konjunkturer ( Finanskrisen ) og omstillingen fra industrisamfund til informationsteknologisamfund er der udbredt frygt for at miste arbejdet, især blandt lidt ældre ufaglærte arbejdere. Det er ikke altid muligt at finde andet arbejde til medarbejdere, der er blevet skadet og det er næsten umuligt, hvis medarbejderne ikke har ekstra eller særlige færdigheder eller kompetencer, så ofte resulterer det i sidste ende med afskedigelser. Er det rimeligt og er det udtryk for en ordentlig arbejdsmiljøpolitik? Skal medarbejdere bide smerterne i sig eller anvende smertestillende midler for at passe deres arbejde? Fremadrettet må arbejdsmiljøarbejdet baseres på resultater af detaljerede helbredsundersøgelser foretaget af læger med arbejdsmedicinsk uddannelse. Eksempel: Har en medarbejder ondt i ryggen og medarbejderen mener, at det skyldes arbejdet, skal det undersøges, hvor i arbejdsprocessen ryggen overbelastes og derefter skal arbejdsforholdene ændres, så rygsmerterne forsvinder hos medarbejderen. Beskæftigelsesministeren henviste til Arbejdstilsynet, der er myndighed i forhold til arbejdsmiljøet. På denne arbejdsplads har der siden hen været to møder med arbejdstilsynet den 13. januar og den 27. september 2010 og et tredje møde skal holdes i marts Det er et fælles livsvilkår, at ingen er blevet spurgt om de ønskede at blive født? Men samfundet har besluttet, at nogen på grund af indlæringsvanskeligheder skal på fabrik med dårlig løn og dårligt arbejdsmiljø og de vil blive mere syge og dø tidligere end andre. Med Finanskrisen blev det helt tydeligt, at arbejdspladser til ufaglærte forsvandt i Danmark. Enten blev arbejdspladserne flyttet til områder med billig arbejdskraft eller arbejdet blev overtaget af maskiner og ny teknologi. Og hvad skal der så ske med de ufaglærte arbejdere, der ikke har kunnet få en uddannelse? Hvordan får de en værdig tilværelse i fremtiden? De bedre stillede skal nok sikre, at deres børn får den bedst mulige faglige mellemlange eller lange uddannelse ved de forskellige uddannelsesinstitutioner, som samfundet stiller gratis til rådighed ellers betaler de gerne selv lidt ekstra. En plads på universitet kan koste samfundet ,- kr. eller mere pr år i 5 til 8 år plus ,- kr. fra Statens Uddannelsesstøtte pr år. 4

5 Til en mindre del af de ufaglærte arbejdere tilbyder samfundet 14 dages uddannelse pr år med 15 % løntab? Er det rimeligt Kan vi være det bekendt? Prognoserne om fremtiden viser, at der også bliver behov for at løse praktiske opgaver eller manuelt arbejde indenfor børne og unge området (pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere) og der skal bruges folk på hospitaler (sundhedsassistenter /sygehjælpere, sygeplejersker) og i ældre området (hjemmehjælpere). Det sker bare ikke af sig selv. Der er nogen, der må lægge en plan og sikre at den gennemføres. Hvad vil I gøre? Vil I bidrage til et nyt menneskesyn og ligeværdighed? I givet fald kan I begynde med at skabe rammerne for at få et bedre arbejdsmiljø og forbedre uddannelsesmulighederne for kortuddannede ufaglærte. Det kunne eksempelvis være, at sikre: At lønmodtagere / ufaglærte arbejdere får ret til en omfattende helbredsundersøgelse hvert år, hvor der blandt andet undersøges for nedslidning og stress. o At resultaterne af helbredsundersøgelserne også bliver anvendt i anonymiserede arbejdspladsrapporter, som tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter får udleveret. o At rapporterne med undersøgelsesresultaterne bliver behandlet ved møder mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Ved møderne skal der udarbejdes tidsplaner og aktiviteter, der fjerner eventuelle helbredsproblemer, som fremgår af arbejdspladsrapporterne. o At der gennemføres detaljerede undersøgelser af samfundets omkostninger ved nedslidning og af økonomiske og sociale påvirkninger for dem der rammes af nedslidning. at sikre bedre muligheder for betalt uddannelse i arbejdstiden til ufaglærte og kortuddannede arbejdere. o at skabe bedre muligheder for betalt uddannelse i arbejdstiden til tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter blandt andet uddannelse om arbejdsmiljø, integration, information, samarbejde, osv. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben KHC Bernstorffsgade København C Mail: Hjemmeside: Fællesklubben KHC repræsenterer kontorpakmestre ansat på særlige vilkår eller som frivilligt udlånte tjenestemænd - samt specialister og produktionsledere i Københavns Postcenter. 5

6 Platon Comenius Rousseau (fornuft Staten ) (trosfrihed undervisning) (ulighed retssamfund individualitet) Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi: Menneskesyn: - opfattelse af menneskets væsen og plads i natur og samfund. I videnskaber om mennesket og dets ytringer findes et mere eller mindre eksplicit menneskesyn. I enhver filosofisk helhedsopfattelse er menneskesyn et grundlæggende element. I den græske filosofi og i kristendommen er fornuft eller ånd blevet anset for det højeste og afgørende i mennesket, men siden renæssancen er viljen, forstået som viljen til liv eller til magt, i stigende grad blevet fremhævet som udgørende menneskets væsen. Denne opfattelse kombineres hos for eksempel Nietzsche og Freud med fremhævelse af instinkt og drift som noget grundlæggende i mennesket og fornuften som noget svagt og afledt. Også i andre forbindelser tales der om menneskesyn, for eksempel i forbindelse med diskussionen om, hvorvidt mennesket grundlæggende er et religiøst eller et a-religiøst væsen, et moralsk eller et a-moralsk individ, et samfundsvæsen eller et asocialt væsen, osv. Med romantikken blev også forholdet mellem natur og historie et grundtema i diskussionerne om menneskesyn. Over for naturalister som David Hume og J.S. Mill, der hævder, at mennesket må forstås ud fra sin sansning og følelser af lyst og ulyst, hævder marxister og eksistentialister, at mennesket skaber sig selv gennem sin historie. Jürgen Habermas har forsøgt at formidle mellem de to synspunkter ved at tilkende såvel historie som natur en relativt selvstændig status. K.E. Løgstrups menneskesyn er en metafysisk naturalisme, ifølge hvilken det bærende i historien er det førkulturelle, primært de suveræne livsytringer (som eksempelvis er Tillid, Barmhjertighed, Oprigtighed de er ikke resultatet af beslutninger. Det er livet selv, der ytrer sig. Modsat må dén, der vil lyve, forstille sig osv.) 6

7 Grundtvig Det er en grundlæggende tanke hos Grundtvig, at mennesket er nødt til at komme til sig selv, før det kommer til andre. Man skal kunne sige jeg, før man siger vi. Det er nemlig vigtigt for ethvert menneske at forstå, at det har en enestående betydning. Det er også legitimt at føle sig interessant som person. MEN, man må ikke forledes til at tro, at man er den eneste person, der er interessant. Det er ethvert menneske! Lige så vigtigt det er, at være sig selv, lige så vigtigt er det, at man ikke er sig selv nok. Man skal altså ikke flygte fra virkeligheden og ind i sig selv, men i fællesskabet med andre stille sig ansigt til ansigt med den og virke i den. Kort sagt at være sig selv, men ikke sig selv nok! Grundtvig siger også: Mennesket er ikke nogen abekat, men et guddommeligt eksperiment. Hvert menneske der fødes er enestående. Hvorfor? - Jo, fordi det konkrete menneske er det eneste, der kan leve det liv, det har fået. Ingen andre kan leve livet for det lige så lidt, som det kan leve det liv på andres vegne. Aben kan kun abe efter, dvs. gøre det, andre har gjort. Mennesket er derimod i stand til at gøre dét, der skal gøres! Og hvad er det så lige, der skal gøres? Ja, det er der nok ingen patentløsning på. Hvad det mere præcist består i, er det hver enkelt menneskes opgave at finde ud af. Deri består eksperimentet. Peter Mortensen 7

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Nul ulykker. andet er ikke godt nok GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien

Nul ulykker. andet er ikke godt nok GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE SCA Packaging: Nul ulykker andet er ikke godt nok Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien Findes der en balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb

Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb Søren Noah 2008 www.noah2900.dk/hgweb Arbejdsmiljø, arbejdsskader & fjernarbejde m. IT Vi har alle sammen hørt skrækkelige historier om folk, som p.g.a. stillesiddende arbejde med tastatur, mus og skærm

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere