Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Mødested Mødedato Mødedeltagere Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense Lørdag den 3. marts 2012 kl til stemmer fra 38 danske orienteringsklubber. DOF s hovedbestyrelse, indbudte gæster Referat Gert Pedersen, OK Melfar DOF s formand, Helge Søgaard bød velkommen til de fremmødte. Han glædede sig til at se lidt tilbage men frem for alt at have en fælles drøftelse e af kommende udfordringer og muligheder. Han så med tilfredshed på forsamlingens sammensætning af mange, der repræsenterede orienteringsidræts livslange passion, og mange, der repræsenterer, at der sker fornyelse. Han nævnte, at vores idræt har mange præsentationsformer og fremhævede nyskabelser som Fyns Sprint- Cup, men også klassikere som Nordjysk 2-dages Påskeløb og Vestjysk 2-dages samt Spring Cup, der er ved at gennemgå en større udvikling desuden DM erne med deres høje niveau. Men de gode oplevelser skabes også i det daglige klubarbejde, ved fællespisningerne, ungdomstræningen, det ugentlige træningsløb, korttegningen og tusinde andre opgaver og initiativer, der er med til at skabe en meningsfyldt og både social- og naturmæssig berigende fritidsoplevelse, der bygger på respekt for den enkelte og solidaritet overfor fælleskabet. Vision 2015 om at orientering skal være: let at gå TIL, og let at GÅ til, er fortsat gældende., men HB er i gang med at evaluere de mange opstillede strategiske mål, og justere og tilpasse disse Helge Søgaard præsenterede forbundets nye ansatte: Michael Sørensen som ny direktør for forbundet og Anne Marie Hein som kontorist. Han glædede sig over at 2011 har budt på usædvanligt mange medaljer, både blandt MTBO-kørerne og fod- orientererne, hos seniorer og juniorer. Beklageligvis måtte han melde afbud for Preben Staun, næstformand for DIF, der var blevet ramt af sygdom. Mødereferat Side 1 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

2 a) Valg af dirigent og sekretær På vegne af hovedbestyrelsen foreslog Helge Søgaard Troels Nielsen, Horsens OK, som dirigent for repræsentantskabsmødet og Gert Pedersen, OK Melfar, som sekretær. Der var ikke andre forslag. Troels Nielsen konstaterede mødets lovlighed, opsummerede stemmeregler, bekendtgjorde antallet af repræsentanter b) Foredrag eller tekniske indlæg Der var planlagt 4 workshops: Vision 2015 vores fælles overligger. Skal vi justere kursen en anelse?, skal vi sætte mere fart på?, eller farer vi for hårdt frem nogle steder? Så mange som muligt skal med her Udviklingen af O-service, hvor vi ønsker at udbrede og udvide funktionaliteten, så det i endnu højere grad bliver et redskab i det daglige klubarbejde Flexible medlemskaber, som både handler om at blive flere, men også om at sikre gode adgangsbetingelser til klubberne, og at få alle talt med. Find Vej I +, som er en udvidelse af tilgængeligheden i forhold til nye målgrupper, inddragelse af andre kompetencer i klubberne, og anvendelse af ny teknologi alt med fokus på naturoplevelser. Vision 2015 Tanker omkring Vision 2015 processen Kredsene mere aktive i erfaringsudveksling Lad klubberne mødes om fælles temaer på tværs af landet til erfaringsudveksling, mødes om fælles temaer Best Case lær af hinanden Nettet er godt men også uoverskueligt personlig kontakt ofte bedre Flere fælles værktøjer, materialer til klubberne efterlyses Vi bør være mere målrettede i rekrutteringen Konfronter de nye med rigtig o-løb, vi skal være dygtigere til hurtigt at sortere Vi nurser og beskytter kan de nye nu finde vej til Find Vej Stort frafald i introforløb er et problem Der er ikke blot én måde rekruttering kan tilrettelægges på Vigtigt hurtigt at tilbyde ansvar, deltager i banelægning m.m. Et problem at mange ikke er klar til at indgå i forpligtende fællesskaber, men surfer rundt Nærhed, struktur med faste ugedage, et fastlagt udviklingsforløb ser ud til at fungere Mødereferat Side 2 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

3 Udviklingen af O-service Ønsker ud fra workshoppen: Alle slags arrangementer ind. Bedre visning og sortering af kalender. Tilmelding af ikke-dof medlemmer. Betalingsmetoder og afregning. Synlighed af hjælpemuligheder. Integration til andre systemer. Bedre regnskabsmodel. Søgemuligheder og mail muligheder. Enighed om finansiering: DOF kasse Flexible medlemsskaber Drøftelser i workshoppen: Grundlag: Udviklingsprojekt sammen med DIF omkring synlighed DIF har også projekt omkring fleksible medlemskaber f.eks. o Håndboldfitness o Street basket o Bedste volley Findveji giver det flere medlemmer? o Er der knaster i forhold til at få disse ind som medlemmer? Fælles medlemsskaber med anden sport Familier og alle aldersgrupper HSOK som eksempel DIF vs DGI løbeklub hhv O-klub Sport to go klippekorts ordning 12 uger og så kan man vælge Passive: Grupper i eksisterende klubber o Ski, løb, banko, pensionist gå ture o Frivillig arbejdskraft => Behov: definering af passivt medlemskab Licensordninger: Licens o Adventure / militær o Ikke konkurrence løbere o Forbunds licens Behov for klubtilknytning Kan vi få uorganiserede, der ikke er med til at etablere idrætsanlægget, ind? Medlemmer skal yde/nye = være med til at arrangere Findveji brugere SMS / mailliste medlemskaber o Barriere at gå ned og melde sig ind i en klub o Skal vi åbne for nye typer klubber Tilbud for dem der ikke vil ind i en klub? Betalingstilbud? Introduktionstilbud? Fastholdelse hvordan gør vi?? o Motion, familier, studerende forskellige niveauer og ønsker Lettere indgang for nye klubber?? Klubkontingent vs individuelt niveau Mødereferat Side 3 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

4 Find vej i + Nye tanker om udvikling af projektet: For at styrke oplevelsesværdien og synligheden - for at få endnu flere målgrupper i tale - har en række klubber arbejdet med at formidle kulturen eller naturen langs de faste baner. Forskellige løsninger tiltaler forskellige brugere men fælles for de nye tilbud er, at de tilfører vores sport en øget oplevelsesværdi, som kan lokke nye til. Noget der tiltaler og tiltrækker mange, især yngre brugere, er mobiltelefonen og GPS, som rummer et stort uudnyttet potentiale for at tilføre værdi til vores sport, såvel som nye måder at bruge vores kort på. Det øgede fokus vi giver naturen med Find vej PLUS viser vores samarbejdspartnere, at vi er i stand til at tage vare på naturen og kan på den måde være med til at sikre, eller måske endda bedre, vores adgang til naturen! Det vil vi bygge videre på! Adgangskursus for skovkontakter Adgang/Adfærdskampagne i samarbejde med DIF, Interessevaretagelse lokalt og centralt, osv. Kursus i Mobil, GPS og IT-løsninger Æresbevisninger og uddelinger af udmærkelser for Årets Bredde ste klub overrakt af Lisa Tantholt, Breddeudvalget Hædersprisen er nyindstiftet, og formålet er at finde den klub i Danmark, der i forhold til sin størrelse har den største bredde, med den hensigt, at klubberne generelt motiverer flere til at deltage i løb, og at få så mange som muligt af klubbens medlemmer til at deltage. Det kan måles på mange måder, men Breddeudvalget har besluttet at følge Ole Gjøtterups metode, der viser deltagertallet i divisionsmatcher i forhold til medlemstallet. Ud fra 3 divisionsmatcher og en op-nedrykningsmatch er det endt med, at det er OK SG, der for 2011 kan kåres som den bredde ste klub. Mødereferat Side 4 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

5 Æresbevisninger og uddelinger af udmærkelser for Årets Løber overrakt af Dorthe Hansen, Eliteudvalget Ida Bobach, Silkeborg OK for 3. år i træk efter åben afstemning blandt alt O-folket. Dorthe Hansen formulerede en tak fra Eliteudvalget for resultater, der profilerer O-sporten, en tak fra Silkeborg OK for indsatsen som ungdomstræner og en tak fra familien for gode oplevelser. Hun overbragte en hilsen fra Ida, der i øjeblikket træner sammen med det franske landshold. Årets MTB-O rytter overrakt af Bjarke Refslund, MTBO-udvalget Erik Skovgaard Knudsen, Faaborg OK og OK Pan - efter åben afstemning blandt alt O-folket. Bjarke Refslund fremhævede Eriks træningsflid, som er baggrunden for podieplacering ved 6 ud af 8 mesterskabsarrangementer, for sejren i World Cup og at han er nr. 2 på verdensranglisten. Årets kortprofil overrakt af John Holm, Kortudvalget Kai Ø. Laursen Aalborg OK for at være korttegner i mange år, og have udviklet sig til tovholder for korttegningen ved Junior WM 2010 samt tovholder for korttegningen ved det kommende Militære WM i Danmark. Desuden er Kai Ø. nyudnævnt kortkonsulent. Årets Træner overrakt af Dorthe Hansen, Eliteudvalget Mette Jørgensen, Silkeborg OK for en god trænerindsats, specielt for at tage initiativ til at udvikle Junior ATK så det tilbud de får, ikke bare er en tillempet kopi af den træning, der tilbydes de ældre. Mette har givet gruppen egen identitet. Silva-blokken - overrakt af Troels Bent Hansen, Østkredsudvalget Mogens Jørgensen, FSK Orientering, Helsingør SOK, OK SG, PI-København og Søllerød OK for at have skabt sig en identitet som Mr. SportIdent, for at hjælpe med alle tekniske spørgsmål og problemer og for i mange at at have været aktiv på kredsplan. Organisatoren overrakt af formand Helge Søgaard Lars Ole Kopp, Karup OK har i årevis været en drivende kraft i flere klubber med hjemsted på den jyske hede stået for vinterlangdistanceløb, utallige stævner, banelægninger og andre arrangementsopgaver. sikret, at klubber over det ganske land har haft både materiel og beregningsudstyr til rådighed, og var et efterspurgt redskab ikke på lager, så fabrikeredes det bare. mødt troligt op med Eventvognen, og støttet nye initiativer hurtigere end vi andre kan nå at tænke tanken. udviklet idebanken InNORDvasion, der har mange gode initiativer bag sig, med lune, kærlighed og mild, men fast hånd, ledet Nordkredsen gennem mange år til gavn og glæde for en række klubber. Indsatsen her har altid gjort det til en fornøjelse at deltage i kredsmøderne. været et værdsat medlem af HB, hvor fællesskab, udvikling og pragmatiske løsninger er sat over egne eller subjektive hensyn. Mødereferat Side 5 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

6 DOF-ærestegn overrakt af formand Helge Søgaard Ærestegn nr. 57 blev tildelt Eskild Rønne, Kildeholm OK - for at stifte Kildeholm OK i 1975, og være formand siden. at engagere sig i Ølstykke Idræts Union og være formand for Egedals Idrætssammenslutning. at varetage opgaver som referent, initiativtager til løb, igangsætter, motivator, indpisker og festarrangør. at være redaktør, trykker og omdeler af klubbladet KOK-NYT med 12 årlige udgivelser siden at skaffe Kildeholm OK et klubhus i Ærestegn nr. 58 blev tildelt Bjørn Jørgensen, OK Roskilde - for at være en fast person, der både går efter egne mål, men i særdeleshed efter orienteringsidrættens mål. at have sat varige spor med korttegning og løbsarrangementer, især på Vestsjælland at have været tæt knyttet til Skovkarlebevægelsen i mange år, og stifter af Vestsjællands Skovkarleklub. at have modtaget Skovkarlenes ypperste udmærkelse som Guldkarl. Ærestegn nr. 59 blev tildelt Lars Olsen, Roskilde OK - for et HB-arbejde præget af stor seriøsitet og indlevelse i opgaven. at have kastet hele sin både juridiske uddannelse og økonomiske indsigt ind i styringen af forbundets økonomi. at starte i PLAN-udvalget og senere bestride den ene næstformandspost i HB. at have køligt og analyserende overblik, og blik for detaljen eller strategiske overvejelser. Ærestegn nr. 60 blev tildelt Lars-Ole Kopp, Karup OK for et HB-arbejde præget af stor seriøsitet og indlevelse i opgaven. med usvigelig sikker, praktisk hånd og jysk lune at have styret og udviklet klubberne i Nordkredsen. et ukueligt engagement og virketrang, hvad enten det gælder DOF-butikken, løbsarrangementer eller alle mulige andre initiativer. At have gjort, at klubledermøderne i Nordkredsen altid har været en fornøjelse at deltage i. Mødereferat Side 6 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

7 c) Beretning om forbundets virksomhed ved formanden og de faste fag- og kredsudvalg. Helge Søgaard fik nu ordet igen for den mundtlige beretning, hvor han først refererede til den skriftlige beretning. Han omtalte Find Vej I som et utroligt stærkt koncept, og samtidigt en meget stor visionsbærer frem til Strategien om, at vi skal blive flere orienteringsløbere, og gøre det let at gå til, er i udstrakt grad bundet op på de mange og kreative Find Vej I - projekter, der er etableret over hele landet. Desuden opfordrede han alle til at deltage aktivt i Find Vej I dagen, den 28. April, og de opfølgninger, der bliver nødvendige. Vi har et rigtigt godt budskab og et værdifuldt produkt, som vi godt kan være stolte af. O-service er et unikt system til håndtering af tilmeldinger og medlemsregistrering, som bliver udvidet og forbedret, så det kan anvendes til en række andre formål. Derfor advarede han mod at bruge tid, penge og energi på at opfinde mindre separate systemer eller tiltag hvor vi downloader udenlandske tilsvarende systemer. Mangler ved systemet skal registreres og forbedres inden for forbundet, også fordi det er forbundets grundlag for al statistik og dermed de mange tilskudsbaserede projekter. Det er en vigtig del af vores fælles succesoplevelse, at vi netop kan dokumentere både vækst og fremgang. Han opfordrede klubberne til at se medlemsskaren efter og benytte eventuelle kontingentrestancer, som en unik mulighed for at kontakte medlemmerne med oplysning om tilbud snarere end at afskrive dem. Den samme opfordring kom omkring vurderingen af medlemmerne som passive eller aktive. Vedtagelsen siger klart at passiv er passiv og det betyder HELT PASSIV. Løber eller går de træningsløb eller deltager i andre dele af klubbens liv og aktiviteter skal de betragtes som aktive. DOFs mål er at få 1500 nye medlemmer i de kommende år. Det har før været et mål, men forskellen er en større markedsføring og synlighed end tidligere. 500 medlemmer pr. år kræver kun at ca. halvdelen af alle klubber stiller med 10 medlemmer flere end nu, eller at alle klubber mønstrer 5-6 nye medlemmer, eksempelvis 2 familier og et par enkelte solister. Han anbefalede at søge råd og vejledning hos forbundets konsulenter. De drager gerne ud til møder og drøftelser om, hvad der skal til i den enkelte klub. Helge Søgaard opregnede roller og opgaver i samspillet mellem klubber og forbund: Klubberne skaber og tilbyder: Arrangementer og oplevelser på alle niveauer, et frit og forpligtende fællesskab i klublivet og gennem sociale aktiviteter, hvor der er plads til forskellighed og det at være anderledes, små og nære oplevelser fra det ugentlige træningsløb og store sus fra et DM eller en klubtur. Forbundets opgave er: At skabe rammer,(regler, love, systemer, planlægning og adgangsbetingelser), at tilbyde udviklingsprojekter og initiativer, der gør det nemmere at være klub at tilvejebringe kommunikationsmidler, markedsføringsmateriale og at varetage den daglige klubservicering, at varetage nationale og internationale forpligtelser og politiske kontakter, som handler om fælles normer indenfor kort og konkurrencer samt et økonomisk og samfundsmæssigt forpligtende fællesskab med DIF, Team Danmark m.fl. og endelig at ansøge og tiltrække eksterne midler hvor de findes og lade dem tilflyde klubberne via brugbare projekter og udviklingstiltag, som alle kan have glæde og gavn af i klubarbejdet. Han havde nogle kommentarer til terminslisterne og løbsudviklingen i kredsene, hvor der i øjeblikket er en svagt faldende udvikling i antallet af starter til afgiftsbelagte løb og desværre også et fald i antallet af løb, der er afgiftsbelagte, hvorimod der er en kraftig vækst i antallet af løbstilbud udenfor terminslisten og O-service og dermed uden afgift. Det er positivt, at der udfoldes mange gode initiativer rundt omkring i klubberne omkring børneløb, skovkarusselløb, specialarrangementer, temaløb og udnyttelse af alternative terræner. Det er rigtigt godt og bestemt en tendens, som skal forfølges, udvides og udvikles mest muligt, for den betyder alsidighed, initiativ og en åben markedsføring af vores idræt. Det er imidlertid betænkeligt at denne udvikling på sigt reelt underminerer forbundets indtægtsmuligheder i forhold til de nugældende beslutninger, dem vi baserer en stor del af vores økonomi på. Mødereferat Side 7 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

8 Han opfordrede til at udbrede disse gode tilbud for en bredere kreds, men at gøre det via O-service eller via terminslisten, og at lade være med at være så fokuseret på om deltagelsen koster små beløb mere eller mindre. Orienteringsidræt er et produkt, der sagtens kan værdisættes lidt højere! Set i det lys henstillede han til, at man ikke laver kassetænkning omkring afgiftspligt eller ej ved løb. Reelt set er der tale om småpenge i forskel på afgiftsløb og ikke-afgiftsløb. Han ønskede sig flere løbstilbud med på listen for der er en sammenhæng mellem startafgifter og medlemsafgifter over for økonomien bag udviklingen af vores idræt og vort fælles forbund, og det er derfor vigtigt med en stor solidaritet på området. Ellers kan vi ganske enkelt ikke fastholde intensiteten i tilbud og muligheder. Kommentarerne mundede ud i to udsagn: Han opfordrede alle til at starte en diskussion i klubben, hvordan klubben kan medvirke til såvel medlemsfremgang som udvikling i de medlemsrelaterede afgifter. Desuden annoncerede han en analyse af forbundets fremtidige muligheder for indtægter gennem løbs- og medlemsafgifter, herunder især at præsentere nye metoder og midler til at sikre indtægterne i fremtiden. Han understregede herunder, at der er tale om at sikre indtægtsgrundlag i modsætning til det at forøge afgifterne. Desuden at der er tale om langsigtede løsninger, ikke panikhandlinger. Jeg syntes det er vigtigt, at vi har en helt åben dialog herom, og at denne ikke kommer til at handle om at tage fra hinanden, men tværtimod om at give til hinanden og dermed skabe de bedste fælles muligheder for udvikling og driften af vores idræt! I 2012 vil der specielt blive arbejdet med projekter under Vision 2015: Forøgelse af medlemstallet. Fastholde en høj grad af klubservicering. Udvikling af O-service. Overvejelser om indtægtsgrundlag og forberedelse af en dialog, der kan løbe i 2012 og Indsats i det internationale arbejde og derudover alle fagudvalgenes opgaver Han sluttede sin mundtlige beretning med en tak til alle samarbejdspartnere. Der var kun én kommentar til den mundtlige beretning, nemlig fra Poul Erik Birk Jacobsen Røde, Tisvilde Hegn OK, der anerkendte beretningerne, idet han beklagede ikke at kunne fremføre kritik. Han roste hovedbestyrelsen og forbundet, især systemet med medlemsrelaterede afgifter. Desuden var han tilfreds med den tydelighed, der har kendetegnet såvel udsagn som udførelse fra forbundets side. Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. Michael Sørensen, forbundets direktør, supplerede sin skriftlige beretning med at takke for sin ansættelse og den modtagelse, han havde fået. Forbundet er i gang med at afslutte Find vej i projektet med dets over 100 delprojekter. Der vil blive bygget videre med Find vej i +projekter, men der er begrænsede midler i den pulje fremover. Han opfordrede til at alle medlemmer skal inddrages i at støtte på Find Vej i- dagen 28/4. Han præsenterede forbundets ansatte: Gert Nielsen, Udviklingskonsulent Anne Marie Kamilles, Projektleder Find vej i Martin Hedal, Udviklingskonsulent Signe Larsen, Assistent for Martin Anne Marie Hein, Administrativ medarbejder Lars Lindstrøm, Landstræner Emil Thorsen, Juniorlandstræner Bjarne Hoffmann, Juniorlandstræner og elitekoordinator Gry Johannsen, Juniorlandstræner Flemming Nørgaard, Kortsupervisor Mødereferat Side 8 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

9 Kate Nielsen, Sydkredsen ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Troels Bent Hansen, Østkredsen ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Stig Andersen, Herlufsholm OK spurgte, hvad der fra kredsens side var gjort for de 2 klubber, der er lukket i Troels Bent Hansen erkendte, at der ikke var taget initiativer fra Østkredsens side. Bjørn Jørgensen, Roskilde OK forklarede, at Vestsjællands OK oprindeligt var oprettet son en arrangementsklub, med baggrund i Skovkarlebevægelsen. Overskuddet fra arrangementerne er tilfaldet orienteringsungdom i Østkredsen. Klubbens berettigelse og muligheder har ændret sig, så der ikke er grund til at opretholde klubben. Slagelse OC har været centreret omkring et enkelt medlem, og da han trak sig, lukkedes klubben naturligt. Klubbens midler er bundet i 5 år frem og vil tilfalde en eventuelt genstartet klub. Birgitte Halle, Nordkredsen ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Jens-Jørgen Lyngaa, Plan udvalget supplerede sin beretning med at oplyse, at KUM efter lidt rejse i kalenderen bevares i foråret. Merete Spangsberg Nielsen, Børn & Unge udvalget ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. John Holm, Kort udvalget oplyste, at der er sket en revision af kortreglementet, og at det nye reglement er at finde på Kortudvalgets hjemmeside. Revisionen er en styring af kortsalget klubberne imellem. Det er nu et krav for at kunne kræve den høje pris, at en kortkonsulent har medvirket ved kortets fremstilling. Kortudvalget anbefaler i øvrigt, at kortkonsulenterne involveres, så snart et kortprojekt starter, men der er dog mulighed for inddragelse senere i projektet. Lisa Tantholt, Bredde udvalget udnævnte Månedens klubber for februar: Nordvest OK (små) & Odense OK (store). Dorthe Hansen, Elite udvalget pointerede, at udvalget tager kommentarer og kritik seriøst og reagerer på input. Hun oplyste, at ATK har fokus på trænergerningen, og at hun håbede, at klubberne fortsat prioriterer træneruddannelsen højt. Endelig rettede hun en stor tak til alle de trænere, der støtter Eliteudvalget. Bjarke Refslund MTBO udvalget ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Herefter blev alle øvrige beretninger godkendt. Mødereferat Side 9 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

10 d) Regnskab og budget 1. Forelæggelse og eventuel godkendelse af det reviderede regnskab Regnskabet fremgår af mødemappen for repræsentantskabsmødet. Det 2011-budget, der er optrykt sammen med regnskabet er det reviderede budget pr. 1/9 2011, godkendt af HB. Regnskabet balancerer med en omsætning på 8,2 mill. kr. og et overskud på godt kr. Egenkapitalen er nu 1,2 mill. kr. Lars Olsen kommenterede udvalgte regnskabsposter: Find Vej i projektet: Udgifter og indtægtsført tilskud modsvarer hinanden. Mindreforbrug på kr. samt uforbrugte fra tidligere år overføres til Projektet afsluttes i første halvår af ATK-projekt: Uforbrugt tilskud på kr. overføres til MTBO har hidtil haft status af et projektet, men vil fremover indgå som almindelige udvalgsaktiviteter. Strategi omkring projekter: Projektmidlerne skal være med til at finansiere de afledte driftsomkostninger (også kaldet overhead ). Strategien er i vidt omfang accepteret af projektbevillingsgiverne. Lars Olsen erkendte, at der findes uklarheder i den regnskabsmæssige håndtering af overhead; Disse uklarheder søges afklaret fremover. Eventvognen samt tegning af tre særlige o-kort finansieres med kr., som senere betales af Lokaleog Anlægsfonden som et bevilget projekt. Tilgodehavender for Find Vej i-projekterne, ca. 1,5 mill. kr. pr. 1/1 2012, er indfriet med ca kr., så der udestår stadig ca kr. Catching Features Live-midler (ca kr.) forventes udnyttet i Lars Olsen takkede direktøren og de interne revisorer for deres store arbejde ved udfærdigelsen af regnskabet. Jens Aaris Thisted, intern revisor, redegjorde for revisionsproceduren, specielt den politiske del af revisionen. Den regnskabsmæssige revision varetages af den eksterne revision. Jørn Andersen, OK HTF mindede om at bladpuljen skal søges om midler. Lars Olsen oplyste, at en sendt ansøgning i 2011 viste sig ikke at være dækkende, dette forbedres ved næste mulighed. Regnskabet blev herefter godkendt. 2. Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder de af hovedbestyrelsen foreslåede afgifter Budgettet fremgår af mødemappen for repræsentantskabsmødet. Lars Olsen oplyste, at budgettet er lagt ud fra en fastlagt politik om at der skal skabes et overskud på ca kr. pr. år. Der ud over er der lagt en optimistisk linje, fordi det forventes, at rekrutteringskampagnen bliver en succes og tiltrækker nye medlemmer. Den linje har indflydelse på klub- og medlemskontingenter samt løberafgifter. Administrationsudgifterne stiger på grund af forventning om færre overheadsindtægter end oprindelig budgetteret i ATK-projektets slutrealisering vil betyde ekstra DOF-udgifter, da forbundet skal yde en vis medfinansiering. Peter Føns Knudsen, OK Gorm så ikke overensstemmelse mellem budget 2011 i det officielle årsregnskab og i budget Lars Olsen redegjorde for, at det officielle regnskab er opbygget efter en særlig skabelon, som ikke svarer til den måde, hvorpå forbundet i det daglige bliver styret. DOF er godt hjulpet af det professionelle økonimisystem, som DIF stiller til rådighed. Når DOF administrativt er klar til det, skal vi arbejde på at ændre regnskabsskabelonen. Mødereferat Side 10 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

11 Peter Føns Knudsen, OK Gorm anbefalede den lagkagemodel, der var blevet præsenteret i en workshop. Kell Sønnichsen, OK Pan bad om en forklaring på begrebet ekstra løbsstyring. Lars Olsen forklarede, at der er tale om et midlertidigt teknisk udtryk, der er opstået omkring de øgede indtægter fra medlemskontingenter og løberafgifter i 2011, og at det er blevet unødvendigt fremover. e) Behandling af hovedbestyrelsens forslag til klubkontingent. Hovedbestyrelsen indstillede, at taksterne for 2011 fastholdes. Der var ikke andre forslag. Forslaget blev vedtaget. f) Behandling af andre indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. g) Valg af nedennævnte personer for en 2-årig periode: 1. Formand (lige år) - Helge Søgaard modtager genvalg Helge Søgaard blev genvalgt uden modkandidater 2. Næstformand (ulige år) - Kim Folmann Jørgensen ikke på valg 3. Næstformand (lige år) - Lars Olsen modtager ikke genvalg Hovedbestyrelsen foreslog Mette Rønning Steffensen som næstformand Mette Rønning Steffensen blev valgt uden modkandidater. 4. Formand for Planudvalget (lige år) - Jens Jørgen Lyngaa modtager genvalg Jens Jørgen Lyngaa blev genvalgt uden modkandidater 5. Formand for kortudvalget (ulige år) - John Holm ikke på valg 6. Formand for MTBO udvalget - Bjarke Refslund modtager genvalg Bjarke Refslund blev genvalgt uden modkandidater 7. Formand for Breddeudvalget (ulige år) - Lisa Tantholdt ikke på valg 8. Formand for Børn- og ungeudvalget (lige år) - Merete Spangsberg Nielsen modtager genvalg Merete Spangsberg Nielsen blev genvalgt uden modkandidater 9. Formand for Eliteudvalget (ulige år) - Dorthe Hansen ikke på valg h) Valg af: 1. 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret. - DIF-revision /KPMG - Palle Møller Nielsen - Jens Aaris Thisted. - alle modtager genvalg DIF-revision/KPMG, Palle Møller Nielsen og Jens Aaris Thisted blev genvalgt uden modkandidater 2. 1 revisorsuppleant Hovedbestyrelsen foreslog Finn Redder Olsen som revisorsuppleant. Finn Redder Olsen blev valgt uden modkandidater Mødereferat Side 11 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

12 i) Valg af: 1. Formand for Appeludvalget - Søren Hviid - modtager genvalg Søren Hvid blev genvalgt uden modkandidater 2. 2 medlemmer til Appeludvalget - Karl Johan Clemmensen - modtager ikke genvalg - Gunnar Tamberg - modtager genvalg Gunnar Tamberg blev genvalgt uden modkandidater Hovedbestyrelsen foreslog Kell Sønnichsen som Appeludvalgsmedlem. Kell Sønnichsen blev valgt uden modkandidater suppleanter til Appeludvalget -Torben Kristensen modtager genvalg Torben Kristensen blev genvalgt uden modkandidater HB foreslog Thomas Lindschouw som suppleant til appeludvalget. Thomas Lindschouw blev valgt uden modkandidater j) Orientering om klubledermødernes valg af kredsudvalgsformænd og stedfortrædere samt eventuelle medlemmer af fagudvalgene. Nordkredsen Kredsudvalgsformand - Birgitte Halle Stedfortræder Arne Pedersen Kasserer Jørn Berthelsen Kort Steen Frandsen Bredde Lars-Ole Kopp Børn & Unge Peter Sinding Poulsen Elite Johan MacLassen Plan - Keld Gade Sydkredsen Kredsudvalgsformand Kate Nielsen Næstformand - ubesat Sekretær Asta Terkelsen Økonomi Jette Sørensen Børn & Unge Steen Holmegaard Plan Mogens Nielsen Kort Knud Erik Thomsen Bredde Ole Gjøtterup Elite ubesat Østkredsen Kredsudvalgsformand Troels Bent Hansen Kasserer Johan Frydendahl Sekretær Birger Hoff SportIdent & Materiel Mogens Jørgensen Næstformand/ Plan Bjarke Sucksdorff Kort Claus Mikkelsen Bredde Lisa Tantholdt Børn & Unge samt Webmaster Flemming Bruun Elite Helge Lang Pedersen k) Eventuelt, herunder meddelelse om tid og sted for det kommende års repræsentantskabsmøde. Der var ingen, der ønskede ordet, og Troels Nielsen kunne derfor slutte mødet med at takke for et møde med god ro og orden, inden han gav ordet til Helge Søgaard, der meddelte, at DOF s næste ordinære repræsentantskabsmøde vil blive afviklet lørdag d. 2. marts 2012 i Idrættens Hus i Brøndby. Mødereferat Side 12 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

13 Forbundet har et ønske om at markere familieskabet med DIF, og Idrættens Hus rummer gode og meget velfungerende mødefaciliteter. Ved at lægge møde i Idrættens Hus, åbnes der også op for at klublederne kan få lejlighed til at aflægge forbundskontoret på 5. sal i samme hus et besøg. Helge Søgaard opfattede forløbet som et godt repræsentantskabsmøde, hvor han glædede sig over, at hersker en usædvanlig god atmosfære overalt i Dansk Orienterings Forbund lige som ved repræsentantskabsmødet. Han ønskede endnu en gang tillykke til de, der har modtaget et særligt bevis for deres indsats, idet han dog præciserede, at det både er fællesskabet og den enkeltes indsats, der løfter. Regnskabet er afsluttet og blev godkendt med et positivt resultat, og rammerne er lagt for 2012 med et budget i balance og med den ønskede konsolidering af forretningen. Han takkede Lars Olsen og Lars-Ole Kopp for indsatsen i HB og bød velkommen til Birgitte Halle som ny formand for NORD-kredsen og Mette Rønning Steffensen, der har taget udfordringen op som ny næstformand. Han glædede sig over, at de begge vil være med i ledelsen af forbundet. (Referenten renskriver dette netop d. 8. marts Kvindernes Internationale Kampdag, og han konstaterer efter at have kontrolleret et par gange, at kønsfordelingen i DOF s hovedbestyrelse er som i den øvrige befolkning: 50 % kvinder og 50 % mænd.) Efter dette tog Lars Olsen ordet og bød velkommen til sin afløser, Mette Rønning Steffensen. Han håbede, at hun ville få stor glæde ved arbejdet. Han takkede, fordi han har fået mulighed for at være med i Et kollektivt beslutningsorgan af høj kvalitet = HB Endelig gav han en stor og personlig hilsen til Helge Søgaard for et respektfuldt og anerkendende samarbejde. Helge Søgaard takkede slutteligt alle de genvalgte og valgte samt de ansatte fordi de vil være med i dette fællesskab. Og husk så: At det vigtigste i orienteringsløb er det, som foregår mellem start-trek trekanten og dobbeltcirklen! Referatet godkendt Troels Nielsen, Dirigent Mødereferat Side 13 af 13 Repræsentantskabsmøde 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00 til 16.30

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Dansk Orienterings-Forbund 09 06 2013 Til Østkredsen klubber Kredsudvalg, Øst DOF, kontor Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Mødested Roskilde OK klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

#. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK)

#. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK) #. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK) Der er følere ude hos Nord samt Øst. Strategisk mål #.1: Tilsikre Klubudviklingsprojektet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008.

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Pkt. 1 Valg af dirigent Gerda Vangsgaard blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene Se beretningen Trænings- og Skovudvalg

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

På bestyrelsens vegne foreslog hun Ole Møller som dirigent for generalforsamlingen og Gert Pedersen påtog sig at udfærdige et referat.

På bestyrelsens vegne foreslog hun Ole Møller som dirigent for generalforsamlingen og Gert Pedersen påtog sig at udfærdige et referat. Generalforsamling 2012, afholdt 09/02 2012 i Grimmermosehus Formanden Helle Sørensen bød velkommen til de 16 deltagere ( 14 % af klubbens medlemmer, 40 % af klubbens medlemmer over 18 år). På bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19

KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19 Dansk Orienterings-Forbund CVR-nr. 45 10 23 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Interne revisorers erklæring 5 Ledelsesberetning 6 Oplysninger om Dansk Orienterings-Forbund

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere