Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest"

Transkript

1 Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

2 Indhold Foreningsoplysninger Resultat og formue Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab: 1. januar 30. juni Afdeling Korte Obligationer Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter... 8 Afdeling Obligationer Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling MixObligationer Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Danmark Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Europa Hoved- og nøgletal.... Resultatopgørelse, balance og noter... Afdeling Verden Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Nordamerika Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Halvårsrapport Indhold 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport Indhold 20 2

3 Resultat og formue Anvendt regnskabspraksis Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: Stiftet: 2. juni 1971 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. januar-31. december Bestyrelse Lisa Herold Ferbing (formand) Niels Mazanti (næstformand) Kjeld Iversen Jes Damsted Investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Revisor Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg Telefon: Depotselskab og navnenoteringssted Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11, Postboks København K Telefon: Rådgiver Gudme Raaschou Asset Management, en del af Lån & Spar Bank A/S Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Tilsynsmyndighed Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø Telefon: Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Foreningsoplysninger 3

4 Resultat og formue Anvendt regnskabspraksis Resultat og formue Det regnskabsmæssige resultat i 1. halvår 20 for foreningen og dens investeringer er gengivet i oversigten nedenfor. 1. halvår 20 var set under ét præget af fortsat lave og for halvåret under ét svagt faldende renter, der både i Danmark og mange andre lande er tæt på nul eller negative, og af et mindre tilbagefald på de danske og internationale aktiemarkeder efter en årrække med kursstigninger. Den økonomiske udvikling i verdensøkonomien er inde i en periode med positiv, men behersket vækst, bl.a. stimuleret af den meget lave rente og lave energipriser. Men der er en række udfordringer, bl.a. gældskrisen i Sydeuropa, den britiske udmeldelse af EU, svækkelse af økonomien i mange udviklingslande samt politisk uro en del steder i verden. Samlet er der dog en forventning om en svagt positiv udvikling på aktiemarkederne og en fortsat lav rente det næste års tid. Anvendt regnskabspraksis Den regnskabspraksis som er anvendt ved udarbejdelsen af halvårsrapporten for 20 er uændret i forhold til regnskabspraksis anvendt ved udarbejdelse af årsrapporten for 20. Afdelingernes resultat, afkast og formue i 1. halvår 20 Resultat Afkast afkast Formue, ultimo Afdeling (mio. kr.) (%) (%) (mio. kr.) Korte Obligationer 3,9 0,64 0,35 617,8 Obligationer 39,4 2,47 2, ,4 MixObligationer,4 2,69-598,3 Danmark -14,1-3, -1,57 366,0 Europa -7,5-7,44-7,20 90,0 Verden -30,9-7, -2,54 403,0 Nordamerika -4,5-3,72 1,21 95,6 I alt 1, ,1 4 Halvårsrapport Resultat og 20 formue Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Resultat Halvårsrapport og formue 20 4

5 Ledelsespåtegning Påtegninger Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapport for 20 omfattende perioden 1. januar juni 20 for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review. København, den 25. august 20 Direktion: Invest Administration A/S Niels Erik Eberhard direktør Bestyrelse: Lisa Herold Ferbing Niels Mazanti Kjeld Iversen Jes Damsted formand næstformand Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Påtegninger 5

6 Halvårsregnskab 1. januar 30. juni 20 6 Halvårsrapport Halvårsregnskab 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsregnskab Halvårsrapport 20 6

7 Halvårsregnskab Afdeling Korte Obligationer Fakta om Afdeling Korte Obligationer Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 2 Risikoprofil Gul Nordea GOV CM 2Y ÅOP (20) 0,63 Porteføljens 10 største positioner *) 1 0,52% BRF 2018 DK ,7% 2 0,00% Byg 2017 DK ,0% 3 2,00% Unikredit 2017 DK ,0% 4 4,00% Stat 2017 DK ,9% 5 0,23% RD 2017 DK ,8% 6 1,01% DK Skib 2021 DK ,6% 7 2,50% Stat 20 DK ,2% 8 0,71% Nykredit 2021 DK ,9% 9 0,58% BRF 2041 DK ,6% 10 1,07% Nykredit 2038 DK ,0% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Porteføljens sammensætning ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant (inkl. udtrukne obl.) - 4% Højkupon - 14% STAT Mellem - 5% 3% 30 år - 5% 2% 10 år - 6% 2% 20 år - 2% 1% 10 år - 1% RTL Mellem - 14% GOV02Y - 4% Variable - 28% RENTEMAX 6% 30 år - 7% RENTEMAX 5% 30 år - 1% RENTEMAX 5% 10 år - 8% jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Korte Obligationer Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat -4,0 3,9 Investorernes formue 628,9 617,8 Cirkulerende andele (nominel værdi) 644,6 636,1 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 97,56 97,12 Halvårets afkast i pct. -0,63 0,64 Sharpe Ratio 1,14 1,65 Standardafvigelse 1,21 1,10 Omkostningsprocent 1) 0,25 0,24 Tracking error n/a 0,92 afkast i pct. 0,37 0,35 Sharpe Ratio 0,49 0,85 Standardafvigelse 1,32 1, Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Korte Halvårsregnskab Obligationer 7

8 Halvårsregnskab Afdeling Korte Obligationer Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Skat Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Obligationer Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 97,5 97,9 Øvrige finansielle instrumenter 2,5 2,1 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 90,5 pct. placeret i realkreditobligationer og 9,5 pct. placeret i statsobligationer. 8 Halvårsrapport Afdeling Korte 20 Obligationer Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Afdeling Invest Korte Halvårsregnskab Halvårsrapport Obligationer 20 8

9 Halvårsregnskab Afdeling Obligationer Fakta om Afdeling Obligationer Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 3 Risikoprofil Gul 50% Nordea GOV CM 3Y og 50% Nordea GOV CM 5Y ÅOP (20) 0,61 Porteføljens sammensætning ultimo juni 20 Porteføljens 10 største positioner *) 1 1,75% Stat 2025 DK ,3% 2 3,00% BRF 2044 DK ,1% 3 3,00% Unikredit 2044 DK ,2% 4 3,00% Unikredit 20 DK ,1% 5 0,71% Nykredit 2021 DK ,9% 6 2,00% RD 2037 DK ,6% 7 0,00% Byg 2017 DK ,9% 8 1,01% DK Skib 2021 DK ,9% 9 1,07% Nykredit 2038 DK ,7% 10 3,00% RD 2044 DK ,6% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant (inkl. udtrukne obl.)- 4% Højkupon - 8% JCB - 2% STAT Lang - 8% 3% 30 år - 23% STAT Mellem - 2% 2% 30 år - 2% 101 Variable -11% 2% 20 år - 13% 99 RENTEMAX 5% 10 år - 8% RENTEMAX 6% 30 år - 4% RTL Mellem - 9% 2% 10 år - 3% RTL Korte - 4% 97 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Obligationer Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat -25,2 39,4 Investorernes formue 1.473, ,4 Cirkulerende andele (nominel værdi) 1.700, ,6 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 86,67 88,53 Halvårets afkast i pct. -1,66 2,47 Sharpe Ratio 0,96 1,48 Standardafvigelse 2,27 2,09 Omkostningsprocent 1) 0,23 0,23 Tracking error n/a 1,12 afkast i pct. -0, 2,28 Sharpe Ratio 0,76 1,14 Standardafvigelse 2,97 2,69 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Obligationer 9

10 Halvårsregnskab Afdeling Obligationer Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Skat Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Obligationer Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 97,7 94,1 Øvrige finansielle instrumenter 2,3 5,9 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 91,4 pct. placeret i realkreditobligationer og 8,6 pct. placeret i statsobligationer. Halvårsrapport 10 Afdeling 20 Obligationer Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Halvårsrapport Obligationer 20 10

11 Halvårsregnskab Afdeling MixObligationer Fakta om Afdeling MixObligationer Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 3 Risikoprofil Gul - ÅOP (20) 0,66 Porteføljens sammensætning ultimo juni 20 Porteføljens 10 største positioner *) 1 Gudme Raaschou US High Yield 12,5% 2 Gudme Raaschou European High Yield 11,8% 3 Gudme Raaschou Emerging Markets Debt 10,9% 4 Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. All 3,8% 5 3,00% Nykredit 2044 DK ,3% 6 3,00% Nykredit 2044 DK ,2% 7 2,00% RD 2017 DK ,2% 8 0,00% Nykredit 2017 DK ,0% 9 2,01% BRF 2017 DK ,8% 10 3,00% RD 2044 DK ,7% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant - 0,2% GR EMD - 10,9% GR EU High Yield - 11,8% REAL - 57,1% GR US High Yield - 12,5% Inv. grade - 3,8% SKIB - 2,2% UDTR - 1,6% 95 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling MixObligationer Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat -5,7,4 Investorernes formue 530,3 598,3 Cirkulerende andele (nominel værdi) 548,7 612,2 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 96,65 97,73 Halvårets afkast i pct. -0,75 2,69 Sharpe Ratio 3 år 1) n/a 1,01 Standardafvigelse 3 år 1) n/a 2,24 Omkostningsprocent 2) 0,23 0,23 Ingen Bemærk: 1) Sharpe Ratio og Standardafvigelse for 20 er ikke beregnet, idet afdelingen er under 3 år. 2) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Halvårsregnskab MixObligationer 11

12 Halvårsregnskab Afdeling MixObligationer Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Halvårets nettoresultat Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Obligationer og kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 99,5 95,2 Øvrige finansielle instrumenter 0,5 4,8 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 59,2 pct. placeret i realkreditobligationer, 1,6 pct. placeret i statsobligationer og 39,2 pct. i obligationsbaserede afdelinger. 12 Halvårsrapport Afdeling 20 MixObligationer Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Afdeling Invest Halvårsregnskab MixObligationer Halvårsrapport 20 12

13 Halvårsregnskab Afdeling Danmark Fakta om Afdeling Danmark Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 6 Risikoprofil Gul OMX København Totalindeks Cap inkl. udbytte ÅOP (20) 1,73 Porteføljens sammensætning ultimo juni 20 % Porteføljens 10 største positioner *) 1 Pandora 9,7% 2 Novo Nordisk 9,5% 3 Danske Bank 7,7% 4 Genmab 5,0% 5 DFDS 4,8% 6 AP Møller - Mærsk 4,8% 7 Vestas 4,7% 8 ISS 4,6% 9 Coloplast 4,6% 10 GN Store Nord 4,6% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Basis Materialer Industri Finans Telekom Sundhedspleje Olie & Gas Teknologi Forsyning Forbrugsgoder Konsumentvarer 80 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Danmark Afdeling Danmark Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 68,4-14,1 Investorernes formue 365,6 366,0 Cirkulerende andele (nominel værdi) 80,1 100,3 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 456,43 364,86 Halvårets afkast i pct. 20,09-3, Sharpe Ratio 1,09 1,01 Standardafvigelse 14,21 14,43 Omkostningsprocent 1) 0,61 0,61 Tracking error n/a 2,57 Active share n/a 36,47 afkast i pct. 20,94-1,57 Sharpe Ratio 1, 1,13 Standardafvigelse 13,39 13,84 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Danmark 13

14 Halvårsregnskab Afdeling Danmark Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Skat Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 96,0 97,9 Øvrige finansielle instrumenter 4,0 2,1 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 30,4 pct. placeret i Industri, 30,4 pct. i Sundhedspleje,,0 pct. i Forbrugsgoder, 14,2 pct. den finansielle sektor og 10,0 pct. i andre sektorer. Halvårsrapport 14 Afdeling 20 Danmark Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Halvårsrapport Danmark 20 14

15 Halvårsregnskab Afdeling Europa Fakta om Afdeling Europa Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 6 Risikoprofil Gul STOXX 50 inkl. udbytte ÅOP (20) 2,30 Porteføljens 10 største positioner *) 1 Nestle 6,9% 2 Unilever 5,9% 3 Roche Holding 5,5% 4 Total 5,4% 5 HSBC Holdings 4,6% 6 BP 4,3% 7 Novartis 4,0% 8 SAP AG 3,3% 9 GlaxoSmithKline 3,2% 10 Diageo 3,1% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Porteføljens sammensætning ultimo juni 20 % Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Basis Materialer Industri Finans Telekom Sundhedspleje Olie & Gas Teknologi Forsyning Forbrugsgoder Konsumentvarer 75 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Europa Afdeling Europa Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 12,2-7,5 Investorernes formue 106,4 90,0 Cirkulerende andele (nominel værdi) 46,6 44,6 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 228,33 201,78 Halvårets afkast i pct. 13,32-7,44 Sharpe Ratio 0,61 0,20 Standardafvigelse 12,19 13,64 Omkostningsprocent 1) 0,83 0,85 Tracking error n/a 2,33 Active share n/a 53,53 afkast i pct. 11,96-7,20 Sharpe Ratio 0,82 0,34 Standardafvigelse 11, 13,02 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsregnskab Afdeling Europa

16 Halvårsregnskab Afdeling Europa Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Skat Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 96,7 99,0 Øvrige finansielle instrumenter 3,3 1,0 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 22,3 pct. placeret i Sundshedspleje, 21,2 pct. i Konsumentvarer, 20,2 pct. i den finansielle sektor, 11,4 pct. i Forbrugsgoder, 9,9 pct. i Energi og,0 pct. i andre sektorer. Halvårsrapport Afdeling 20 Europa Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsregnskab Afdeling Halvårsrapport Europa 20

17 Halvårsregnskab Afdeling Verden Fakta om Afdeling Verden Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 5 Risikoprofil Gul STOXX Global 0, indeks inkl. udbytte ÅOP (20) 2,19 Porteføljens 10 største positioner *) 1 Johnson & Johnson 4,5% 2 Microsoft Corp 4,1% 3 Facebook 3,4% 4 Pfizer 3,3% 5 Amazon 3,0% 6 Alphabet 2,9% 7 Wells Fargo & Co 2,8% 8 Exxon Mobil Corp 2,8% 9 Roche Holding 2,6% 10 SAP 2,6% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Porteføljens sammensætning ultimo juni 20 % Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Basis Materialer Industri Finans Telekom Sundhedspleje Olie & Gas Teknologi Forsyning Forbrugsgoder Konsumentvarer 80 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Verden Afdeling Verden Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 38,5-30,9 Investorernes formue 371,3 403,0 Cirkulerende andele (nominel værdi) 106,8 132,7 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 347,66 303,74 Halvårets afkast i pct. 12,59-7, Sharpe Ratio 1,03 0,67 Standardafvigelse 9,68 11,70 Omkostningsprocent 1) 0,78 0,78 Tracking error n/a 2,46 Active share n/a 59,23 2) afkast i pct. 11,47-2,54 Sharpe Ratio 1,40 0,96 Standardafvigelse 8,93 10,90 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. 2) Sharpe Ratio og Standardafvigelse for 20 er baseret på 4,5 års tal, grundet nyt benchmark pr. 1. januar 20. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Verden 17

18 Halvårsregnskab Afdeling Verden Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Skat Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 94,0 97,5 Øvrige finansielle instrumenter 6,0 2,5 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 20,3 pct. placeret i Informationsteknologi, 18,4 pct. i Sundhedspleje, 18,4 pct. i den finansielle sektor, 14,0 pct. i Konsumentvarer, 10,5 pct. i Forbrugsgoder, 7,5 pct. i Energi, 6,9 pct. i Industri og 4,0 pct. i andre sektorer. Halvårsrapport 18 Afdeling 20 Verden Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Halvårsrapport Verden 20 18

19 Halvårsregnskab Afdeling Nordamerika Fakta om Afdeling Nordamerika Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 6 Risikoprofil Gul STOXX North America 50, inkl. udbytte ÅOP (20) 2, Porteføljens 10 største positioner *) 1 Microsoft Corp 6,7% 2 Johnson & Johnson 6,0% 3 Facebook 4,7% 4 Amazon 4,5% 5 Pfizer 4,5% 6 Alphabet 4,4% 7 UnitedHealth Group 4,0% 8 Exxon Mobil 4,0% 9 Apple 3,7% 10 Cisco Systems 3,6% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Porteføljens sammensætning ultimo juni 20 % Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Basis Materialer Industri Finans Telekom Sundhedspleje Olie & Gas Teknologi Forsyning Forbrugsgoder Konsumentvarer 80 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Nordamerika Afdeling Nordamerika Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat,5-4,5 Investorernes formue 1,8 95,6 Cirkulerende andele (nominel værdi) 124,0 90,2 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 130,46 105,99 Halvårets afkast i pct. 10,71-3,72 Sharpe Ratio 1,31 1,08 Standardafvigelse 9,97 11,50 Omkostningsprocent 1) 0,81 0,87 Tracking error n/a 2,39 Active share n/a 46,88 afkast i pct. 9,57 1,21 Sharpe Ratio 1,31 1,36 Standardafvigelse 9,97 11,01 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. 2) Sharpe Ratio og Standardafvigelse for 20 er baseret på 4,5 års tal, grundet nyt benchmark pr. 1. januar 20. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Halvårsregnskab Nordamerika 19

20 Halvårsregnskab Afdeling Nordamerika Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Skat Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 96,1 99,1 Øvrige finansielle instrumenter 3,9 0,9 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 27,3 pct. placeret i informationsteknologi, 18,7 pct. i Sundhedspleje, 12,6 pct. i Forbrugsgoder, 12,1 pct. i den finansielle sektor, 11,1 pct. Konsumentvarer, 7,5 pct. i Energi, 5,9 pct. i Industri og 4,8 pct. i andre sektorer. 20 Halvårsrapport Afdeling 20 Nordamerika Investeringsforeningen Lån & Spar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Afdeling Halvårsregnskab Halvårsrapport Nordamerika 20

21 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde København K Grafisk produktion: In-Mind Design

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Kvartalsrapport Januar 2017

Kvartalsrapport Januar 2017 Kvartalsrapport Januar 2017 Indhold Om foreningerne.... 3 De finansielle keder i 4. kvartal 20.... 4 Afdeling Korte Obligationer... 5 Afdeling Obligationer... 6 Afdeling MixObligationer... 7 Afdeling Dank...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Kvartalsrapport Oktober 2016

Kvartalsrapport Oktober 2016 Kvartalsrapport Oktober 20 Indhold Om foreningerne.... 3 De finansielle keder i 3. kvartal 20.... 4 Afdeling Korte Obligationer... 5 Afdeling Obligationer... 6 Afdeling MixObligationer... 7 Afdeling Dank...

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger

Indhold. Foreningsoplysninger Årsrapport 2017 Indhold Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest Halvårsrapport 2016 Investeringsforening i henhold til dansk lov CVR.-nr: 24250534 Investeringsforeningen Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 4 BETALINGSSTEDER OG SALGSKONTORER 4 DE FINANSIELLE

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Kvartalsrapport April 2017

Kvartalsrapport April 2017 Kvartalsrapport April 20 Indhold Om foreningerne.... 3 De finansielle keder i 1. kvartal 20.... 4 Afdeling Korte Obligationer... 5 Afdeling Obligationer... 6 Afdeling MixObligationer... 7 Afdeling Dank...

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Kvartalsrapport Oktober 2017

Kvartalsrapport Oktober 2017 Kvartalsrapport Oktober 20 Indhold Om foreningerne.... 3 De finansielle keder i 3. kvartal 20.... 4 Afdeling Obligationer... 6 Afdeling MixObligationer... 7 Afdeling Danske Aktier... 8 Afdeling Europa

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere