Drejebog for fagene DM i Skills

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for fagene DM i Skills"

Transkript

1 Drejebog for fagene DM i Skills Indledning Drejebogen giver fagene et samlet overblik over opgaver, ansvarsfordeling, deadlines og andre praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af DM i Skills. Drejebogen er tilgængelig for alle med adgang til Skillsintranet via SkillsDenmarks hjemmeside. Drejebogen udkommer i en ny version hvert år umiddelbart efter DM i Skills. Derudover kan der efter behov løbende ske opdateringer. Nye opdateringer er markeret med gul farve og meddeles arbejdsgruppen. Den gældende udgave af drejebogen ligger på intranettet under fanen DM i Skills Alle deadlines er samlet på første side i drejebogen, og er i øvrigt markeret med understreget og fed rød tekst i de enkelte afsnit. Rettelser eller ønsker til drejebogen sendes til Camilla Hoffmeyer på mail 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Samlet oversigt over deadlines Introduktion til SkillsDenmarks organisation og sekretariat Fagenes deltagelse i DM i Skills generelt Affaldscontainer, lagerplads og farligt affald Afvikling af konkurrencefag Alkoholpolitik App Brochurer Diplomer til konkurrencedeltagere Fagstande Standenes størrelse Tekniske ydelser Opstilling og nedtagning af stande Fagets sponsorlogoer Forplejning Hallerne Hoteller Hvidbog Intranet Konkurrence- og demonstrationsfag Lokale- og regionale mesterskaber Mødelokaler under DM i Skills Skolekonkurrencer/Skills Stafet Sponsorarrangement Tilmelding af fag til DM i Skills Tilmelding af deltagere til DM i Skills Transport af deltagere Trekantstander Tøj Bestilling af udstyr og services til fagenes stande (Udstillerhåndbog med procedure via webportal) Parkering Presse Præmier Økonomi for fagene vedr. deltagerne

3 31. Åbning/afslutningsceremoni Indmarch ved åbning- og afslutningsceremoni Arbejdsmiljøpris Samlet oversigt over deadlines DM i Skills er et omfattende arrangement, som kræver planlægning og koordinering mellem fagene, sekretariatet og eksterne aktører som afholdelsessteder, leverandører med flere. Nedenstående deadlines er derfor vigtige at overholde. Fag Opgaver Deadlines Alle fag Tilmelding af fag til Ulla Senest den 31. maj Alle fag Tekst til app til Camilla Senest den 15. november Konkurrencefag Lokale og regionale mesterskaber Senest den 31. juli Alle fag Sponsorlogoer til Camilla Senest den 1. november Alle fag Dresscode ift. tøj til Charlotte Senest den 1. oktober Alle fag Logotryk ift. tøj til Charlotte Senest den 1. oktober Alle fag Kontaktoplysninger ift. tøj til Charlotte Senest den 1. oktober Alle fag Kontaktoplysninger ift. trekantstander til Camilla Senest den 19. oktober Alle fag Tilmelding af deltagere i tilmeldingsskema Senest den 1. november Alle fag Måleskema og navne ift. tøj til Charlotte Senest den 1. november Alle fag Booking af hotelværelser til deltagere Senest den 1. november Demonstrationsfag Tilmelding til indmarch til sekretariatet Senest den 1. november Demonstrationsfag Bestilling af diplomer til sekretariatet Senest den 1. november Alle fag Tekst/logo/billeder til Exponent Senest den 4. november Alle fag Afslutning af korrektur med fagene Senest den 25. november Alle fag Afbestilling af hotelværelser for deltagere Senest den 4. december Alle fag Sponsorarrangement under DM i Skills Senest den 10. januar Konkurrencefag Vindernes diplomer afleveres i SkillsDenmarks stand Senest kl på afslutningsdagen 3

4 1. Introduktion til SkillsDenmarks organisation og sekretariat SkillsDenmark er den koordinerende organisation bag afviklingen af et fælles Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne. Faglige udvalg, der repræsenterer en erhvervsuddannelse i Danmark, kan sammen med erhvervsskoler optages som medlem af SkillsDenmark. SkillsDenmarks sekretariat varetager foreningens daglige drift. Sekretariatsleder er Ulla Groth, eller tlf.: SkillsDenmark Ny Kongensgade 15, 1. sal, 1472 København K Tlf Fagenes deltagelse i DM i Skills generelt Faglige udvalg, der ønsker at deltage i DM i Skills, skal være medlem af SkillsDenmark. Tilmelding af fag skal ske inden for tilmeldingsfristen. Ved tilmeldingen angives, om faget deltager som konkurrencefag eller demonstrationsfag. De faglige udvalg bestemmer selv regler, opgaver og bedømmelse for den enkelte konkurrence eller aktivitet. De faglige udvalg er selv ansvarlige for forsikring af deltagere, udstyr mv. En arbejdsgruppe nedsættes af SkillsDenmark med deltagelse af repræsentanter fra de deltagende faglige udvalg og eksterne samarbejdspartnere, samt SkillsDenmarks formandskab og sekretariat. Arbejdsgruppen nedsættes efter tilmeldingsfristen for deltagelse i det kommende års DM i Skills. Arbejdsgruppens opgaver og ansvar: Udarbejde budget for næste års DM i Skills Træffe beslutning om tværgående forhold vedrørende konkurrencernes afvikling og organisering inden for rammerne af lokaliteterne, herunder standenes placeringer, samt deres generelle udformning og design Træffe beslutning om praktiske forhold og økonomi i forhold til præmier, diplomer, indkvartering, bespisning, beklædning m.m. for deltagere, medhjælpere og dommere Træffe beslutning om program, herunder åbnings- og afslutningsceremoni Tage stilling til PR på konkurrenceområdet og stande Sikre inddragelse af grundskolerne og ungdomsvejledningerne Sikre inddragelse af erhvervsskolerne Evaluere DM i Skills og komme med forslag til udvikling til SkillsDenmarks bestyrelse Arbejdsgruppen kan ikke indgå i fællessponsorater for SkillsDenmark. De faglige udvalg og uddannelser kan indgå sponsorater til egne deltagere i respekt for bestemmelserne fra SkillsDenmark. Økonomi Kontingentet pr. fagligt udvalg eller skole udgør kr. årligt og dækker DM gebyr for et fag. Deltager udvalget eller skolen med yderligere fag, koster efterfølgende fag hver kr. i gebyr. 4

5 Ved deltagelse skal udvalgene eller skolerne derudover påregne udgifter til opbygning af standen, aktiviteter, forplejning, indkvartering, transport, præmier m.m. samt arbejdskraft. Forud for fagenes tilmelding har sekretariatet udarbejdet et budget for udgifter til indkvartering, transport, præmier samt priser på el, mv. på afholdelsesstedet. Arbejdsgruppen holder 2-4 møder om året. 3. Affaldscontainer, lagerplads og farligt affald Fagene er selv ansvarlige for bestilling af affaldscontainere, lagerplads og farligt affald (fx spildevand). Dette aftales med afholdelsesstedet. Udstillerhåndbogen fra Gigantium sendes ud til arbejdsgruppen, når den ligger klar. Fagene afregner selv med afholdelsesstedet. 4. Afvikling af konkurrencefag Konkurrencefag: Fagene er ansvarlige for egne konkurrencer og udpeger selv to eller flere dommere samt udstikker retningslinjer for bedømmelsen. Fagene er selv ansvarlige for forsikringsforhold omkring deltagere, udstyr mv. 5. Alkoholpolitik Der må ikke indtages alkohol og andre rusmidler af deltagerne, hverken på afholdelsesstedet eller indkvarteringsstedet under DM, uanset om faget er tilmeldt som konkurrencefag eller demonstrationsfag. Alkohol er først tilladt ved afslutningen på fagets stand. Vin og øl er tilladt ved sponsorarrangementet som arrangeres af SkillsDenmark under DM. Ligesom smagning af vin og håndtering af vin og spiritus under konkurrencen inden for kokke- og tjenerfaget er tilladt. 6. App Fagets tekst til app sendes til Camilla Hoffmeyer senest den 15. november Oplysninger om DM i Skills, de deltagende fag og uddannelser mv. kan tilgås i en app udviklet af SkillsDenmark. De faglige udvalg er ansvarlige for udarbejdelse af en tekst, der inden for en given skabelon, beskriver den enkelte uddannelse og konkurrencen (for konkurrencefag) eller aktiviteten på standen (for demonstrationsfag). Fagenes deltagere og sponsorer vil desuden fremgå. 5

6 Skabelon til udarbejdelse af tekst fremsendes af Camilla Hoffmeyer ultimo maj Målgruppen for fag- og konkurrencebeskrivelserne er de besøgende til DM i Skills (skoleelever og forældre). For at kommunikationen bliver klar og ensartet, skal beskrivelserne være korte, let tilgængelige og følge skabelonen. Hvert fag opfordres til at benytte DM i Skills app aktivt ved at markedsføre app en ved konkurrencestanden. Nærmere ideudvikling vedrørende fagenes brug af app en finder sted på arbejdsgruppemøderne. Deltagernavne og sponsorlogoer se deadlines andet sted. Sammenhæng til vejledningsaktiviteter skal rettes mod elever og forældre. Evaluering og udvikling af app en vil den nedsatte kommunikationsgruppe tage sig af. 7. Brochurer Der opfordres til omtanke ved brug af merchandise og brochurer grundet det affald det akkumulerer. 8. Diplomer til konkurrencedeltagere Demonstrationsfagene meddeler ved tilmelding, om de ønsker diplomer til deres deltagere. I givet fald skal det ske senest den 1. november. SkillsDenmarks stand skal modtage hvert fags vinders diplom senest lørdag kl og gerne før. Der udleveres diplomer til alle deltagerne i konkurrencer i forbindelse med afslutningsceremonien. Sekretariatet leverer diplomerne til fagenes stande i løbet af torsdag eller fredag under DM i Skills. Såfremt fagene opdager stavefejl på diplomerne, kontaktes SkillsDenmarks stand straks. De faglige udvalg er ansvarlige for på sidste konkurrencedag (lørdag) at returnere vinderen eller vindernes diplomer til SkillsDenmark. Det er kun vinderne af konkurrencefagene, der modtager deres diplom på scenen. De andre deltagere, herunder eventuelt deltagere i demonstrationsfag, modtager deres diplomer på fagets stand efter afslutningsceremonien. Prisen for diplomer fremgår af budgettet. Se Økonomi for fagene vedr. deltagerne. 9. Fagstande 9.1. Standenes størrelse En konkurrencestand er som udgangspunkt på m2. En demonstrationsstand er på 12 m2. Prøv, Mærk og Føl-området på 12 m2 bliver lagt ind på eller op til konkurrencestandene. 6

7 9.2. Tekniske ydelser De tekniske ydelser til standene bestilles af fagene via en webportal, som afholdelsesstedet giver adgang til ca. 3 måneder før arrangementet. Udstillerhåndbogen fra Gigantium sendes til arbejdsgruppen, når den ligger klar. Afholdelsesstedet meddeler selv en frist for bestillinger. Tekniske ydelser på standene betales af faget Opstilling og nedtagning af stande Opstilling af stande kan ske fra mandag kl i Hal A og C. SkillsDenmark er opmærksomme på, at de tunge fag skal ind før, og der kan muligvis dispenseres for dette. Kontakt Theis Fatum Carlsen mobil: , om nærmere information Opstilling/indrykning tirsdag kl i Hal D i konkurrenceugen. Afholdelsesstedet beslutter, hvornår standene skal tages ned. Dog må nedtagningen af standene først foregå efter kl på konkurrencens sidste dag og skal som regel være afsluttet søndag. Afhentning af udstyr mv. aftales med afholdelsesstedet. Afholdelsesstedet beslutter tidsrummet for inload og outload i samarbejde med fagene. 10. Fagets sponsorlogoer Logoer sendes til Camilla Hoffmeyer senest den 1. november. SkillsDenmark kan synliggøre fagenes sponsorer på flg. måder: App (logo ved fagets navn) Trekantstander ved fagets stand PowerPoint, der præsenterer eleverne ved åbnings- og afslutningsceremonien Logoerne skal afleveres i både JPEG og EPS-formater. Fagene kan derudover synliggøre sponsorlogoer på deltagernes tøj, på roll-ups mv. inden for snorene. Hvis deadline ikke overholdes, kan der ikke garanteres fuld eksponering af fagenes sponsorer. 11. Forplejning SkillsDenmark indgår aftaler med afholdelsesstedet om forplejning, herunder separate lokaler, hvor deltagere, dommere o.a. kan trække sig tilbage og få en forfriskning (såkaldte cool down områder). Frist for bestilling og priser fremgår af udstillerhåndbogen. Det er fagenes ansvar at tilrettelægge bespisningen, så der er aktivitet på standene hele tiden. 7

8 12. Hallerne SkillsDenmark udarbejder et forslag til fagenes placering i hallen/hallerne. Det officielle look i hallerne aftales i DM-arbejdsgruppen, herunder bannere med fælles sponsorer, bannere for fagene og trekantstandere. Der henvises i øvrigt til aftale vedrørende fagspecifik sponsorordning og trekantstander vedtaget i arbejdsgruppen den 11/ Rammer for synliggørelse af sponsorlogoer generelt: Sponsorbannere må ikke sættes op på hallens ydervægge eller hænge ned fra loftet. Der må ikke være kommercielle sponsorstande inden for snorene. Rammer for synliggørelse af sponsorlogoer inden for snorene: Konkurrenceområdet er beregnet til konkurrencer og er ikke en markedsplads. Ved brug af højtaleranlæg vis hensyn til nabostandene. Ved hvert fag placerer SkillsDenmark en trekantstander med flg. tekstmuligheder: Side 1 Beskrivelse af faget inkl. sponsorlogoer evt. også skolelogoer. Side 2 Oplysninger om deltagerne. Side 3 Fagets egen side her kan være program, beskrivelse af opgaven evt. med billeder/skitser, særlige sponsorer eller hvad fagene ønsker. 13. Hoteller Deadline for booking af hotelværelser til deltagere via tilmeldingsskemaet senest den 1. november. Ved afbestilling af hotelværelser for deltagerne kontaktes sekretariatet. Deadline for afbestilling af værelser er den 31. december SkillsDenmark reserverer hotelværelser til deltagerne hos CabInn i Aalborg. Priser er sendt ud til fagene og ligger også på intranettet på Der tilbydes følgende værelsestyper: 3-personers værelser Dobbeltværelser Enkeltværelser 8

9 Fagene har mulighed for at reservere værelser via det elektroniske tilmeldingsskema til deltagerne. Såfremt der vælges 3-personers værelser/dobbeltværelser fordeler sekretariatet deltagerne ud fra fag og køn. Tilsynsførende og lærere, der ønsker at bo samme sted som deltagerne, tilmeldes via det elektroniske tilmeldingsskema. Giv SkillsDenmark besked, hvis I tilmelder tilsynsførende/lærere vha det elektroniske tilmeldingsskema, så de ikke bliver registreret som deltagere. Fagene skal selv booke hotelværelser til dommere, tilsyn mv. Der er udsendt liste over hotelmuligheder i området. Listen ligger på intranettet på SkillsDenmark oplyser på forhånd til fagene og i god tid, hvad udgifterne er. Fagene afregner med SkillsDenmark for udgiften til deltagernes overnatning og skolehjemsassistance. Se Økonomi for fagene vedr. deltagerne. SkillsDenmark aftaler med de lokale skoler, at der stilles skolehjemsassistenter til rådighed for deltagerne på overnatningsstedet. Skolehjemassistenterne overnatter samme sted som deltagerne og træder til med vejledning og støtte efter behov. Skolehjemsassistenterne præsenteres for deltagerne torsdag morgen ved morgenmaden og er til stede hver morgen. Det fremgår af opslag på hotellet eller på anden måde, hvor og hvordan skolehjemsassistenterne kan kontaktes. Sekretariatet har booket værelser på CabInn i Aalborg, Fjordgade 20-24, 9000 Aalborg, tlf.: , Booking af værelser til deltagere sker via det elektroniske tilmeldingsskema. Sekretariatet har reserveret 100 værelser på Comwell Hvide Hus til dommere og tilsyn. Bookning foretages på enten mail eller på telefon og der skal refereres til bookingkoden Skills Faget sørger selv for booking. 14. Hvidbog Hvert deltagende fag udfylder et skema med fagets kravspecifikationer. Disser skemaer opbevares i sekretariatet, hvor fagene hvert år efter tilmeldingen kan melde ændringer ind pga. teknisk udvikling flere eller færre deltagere etc. Samlingen af kravspecifikationerne kaldes HVIDBOGEN og denne udleveres til alle afholdelsessteder, så de har mulighed for at forberede sig på fagenes krav og ønsker. 15. Intranet SkillsDenmark har etableret et intranet for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af DM-arbejdsgruppen. På intranettet findes referater og dagsordner fra diverse møder, budget, tilmeldingsskema til DM i Skills, logoer og meget mere. For at få adgang til intranettet bedes du kontakte SkillsDenmark, som opretter et bruger-id til dig. 9

10 Intranettet findes på SkillsDenmarks hjemmeside, nede i bunden ved adresselinjen. 16. Konkurrence- og demonstrationsfag Demonstrationsfag: Er fag, der af forskellige årsager ikke ønsker at konkurrere, men ønsker at vise faget mhp. rekruttering. Det er aftalt, at demonstrationsfag deltager ved indmarchen til åbningsceremonien, men ikke ved indmarchen til afslutningsceremonien. Hvis et demonstrationsfag ikke ønsker at deltage i indmarchen skal dette meddeles sekretariatet senest 1. november Fagene afgør selv antallet af deltagere og betaler udgifterne til kost, logi m.m. De faglige udvalg har ansvaret for at tilmelde deres deltagere inden for den fastsatte deadline. Se Tilmelding af deltagere til DM i Skills, hvor demonstrations- og konkurrencefagene er splittet op. Konkurrencefag: Er fag, der opstiller til konkurrence og kårer en vinder. Konkurrencedeltagerne skal deltage ved åbnings- og afslutningsceremoni. Fagene afgør selv antallet af deltagere og betaler udgifterne til kost, logi m.m. De faglige udvalg har ansvaret for at tilmelde deres deltagere inden for den fastsatte deadline. Se Tilmelding af deltagere til DM i Skills, hvor demonstrations- og konkurrencefagene er splittet op. 17. Lokale- og regionale mesterskaber Konkurrencefag: Afholdelsesdatoen for fagenes lokale og regionale mesterskaber sendes til SkillsDenmarks pressechef Peter Skautrup løbende. For at synliggøre kvalifikationskonkurrencerne op til DM i Skills på SkillsDenmarks hjemmeside, er fagene ansvarlige for at melde ind, hvornår deres lokale og regionale konkurrencer afholdes. Lokalpressen er interesseret i disse datoer. Derfor skal listen på skillsdenmark.dk ( være så udførlig som mulig. SkillsDenmark har fået udarbejdet diplomer til deltagere og vindere af både lokale og regionale mesterskaber. Navnene sendes ind til Camilla Hoffmeyer på når konkurrencen er slut og diplomerne sendes derefter til det faglige udvalg/erhvervsskolerne, når de er trykt. Det faglige udvalg/erhvervsskolerne skal derefter sørge for, at diplomerne bliver delt ud. 18. Mødelokaler under DM i Skills 10

11 Fagene kan bestille mødelokaler til afholdelse af egne møder under DM i Skills. Fagene bestiller mødelokalerne hos Gigantium. Kontakt Lene Kallehauge på tlf.: Fagene betaler selv for denne ydelse. 19. Skolekonkurrencer/Skills Stafet SkillsDenmark arrangerer Skills Stafet for 8. klasserne i samarbejde med UU-Danmark, erhvervsskolerne og grundskolerne. Tovholder for Skills Stafetten er Per Hansen, tlf.: Erhvervsskoler, der er medlem af SkillsDenmark, har ansvar for at afholde indledende lokale konkurrencer for folkeskoleeleverne i 8. klasse, samt ansvar for at deltage med minimum et hold til DM. Erhvervsskolerne modtager nærmere information fra Per Hansen, der er ansvarlig for Skills Stafetten. Erhvervsskolerne Aalborg vil gerne arbejde med ung ung koncept som tema. 20. Sponsorarrangement SkillsDenmark arrangerer et sponsorarrangement for SkillsDenmarks og fagenes sponsorer. Formålet er at sponsorerne får muligheden for at netværke med hinanden, SkillsDenmarks sekretariat og fagene. Desuden er det en modydelse, jf. sponsorpakkerne. Sponsorarrangementet afholdes torsdag med start kl og forventet sluttidspunkt kl Arrangementet begynder med en rundvisning, hvert fag viser egne sponsorer rundt, SkillsDenmark viser sine sponsorer rundt. Derefter et let måltid og et fælles program. Der kan være brugerbetaling for sponsorarrangementet dette vil blive meldt klart ud snarest. Fagene modtager en invitation før efterårsferien til sponsorarrangementet fra SkillsDenmark og står for videreformidling til fagets sponsorer. SkillsDenmark udarbejder en deltageroversigt som sendes til fagene forud for arrangementet. Hvert fag får en oversigt over egne tilmeldte. Hvis der ikke er nogle deltagende for faget, vil det faglige udvalg ikke modtage en oversigt. 21. Tilmelding af fag til DM i Skills Tilmelding af fag sendes til Ulla senest den 31. maj. Fagene modtager i februar måned invitation om tilmelding til næste års DM i Skills. Fagene meddeler ved tilmeldingen, om faget deltager som demonstrations- eller konkurrencefag. Tilmeldingsgebyr er kr. for medlemskab inkl. et fag. Derefter koster det kr. pr. efterfølgende fag. Samme pris for konkurrencefag og demonstrationsfag. 11

12 22. Tilmelding af deltagere til DM i Skills Demonstrationsfag: Deadline for tilmelding i det elektroniske skema af deltagere senest den 1. november Det er ikke nødvendigt at tilmelde deltagere til demonstrationsfagene. Det er kun nødvendigt, såfremt deltagernes navne skal indgå i app en, deltagerne skal bo på CabInn Aalborg, deres oplysninger skal være på trekantstanderen, og/eller hvis de ønsker diplomer. Det elektroniske tilmeldingsskema findes på intranettet under fanen DM i Skills Konkurrencefag: Deadline for tilmelding i det elektroniske skema af deltagere senest den 1. november. Det elektroniske tilmeldingsskema findes på intranettet under fanen DM i Skills Fagene indtaster selv alle deltagere i tilmeldingsskemaet. Deltagernes navne, virksomheder og skoler skal staves korrekt. Sekretariatet tjekker indtastningerne men har ikke mulighed for at kende alle stavemåder. Skolers navne skrives helt ud, så der ikke kan opstå tvivl om, hvilken skole deltageren kommer fra. Derudover er det vigtigt for pressearbejdet, at deltagernes adresser, mobilnumre, adresser samt arbejdsgivernes navne og kontaktoplysninger skrives ind i tilmeldingsskemaet. Ved tastefejl, rettelser eller supplerende oplysninger, meddeles dette hurtigst muligt til SkillsDenmark Det er fagenes ansvar, at oplysningerne er korrekte. Det er de samme oplysninger, som danner grundlag for udarbejdelse af diplomerne. 23. Transport af deltagere SkillsDenmark tilbyder at arrangere fælles transport af deltagere fra overnatningssted til afholdelsessted. Transporten betales af fagene. Sekretariatet sender en ud til arbejdsgruppen, når DM i Skills nærmer sig. I 2017 arrangeres bustransport: Onsdag den 25. januar 2017 fra Gigantium kl og Torsdag den 26. januar 2017 fra CabInn Aalborg kl 6.30 og 7.30, og fra Gigantium kl. 17:30-20:30 Fredag den 27. januar 2017 fra CabInn Aalborg kl og 7.30, og fra Gigantium kl. 17:30-20:30 Lørdag 28. januar 2017 fra CabInn Aalborg kl og Trekantstander 12

13 Kontaktoplysninger på den ansvarlige fra faget sendes til Camilla Hoffmeyer senest den 19. oktober. SkillsDenmark forestår, at der ved hvert fags stand opstilles en trekantstander med informationer om det pågældende fag. Camilla Hoffmeyer videresender kontaktoplysningerne på den ansvarlige for trekantsstanderen til Exponent. Exponent sender information til fagene om krav til elektronisk modtagelse af tekst/logo/billeder til trekantstandere senest den 21. oktober. Trekantstanderen skal indeholde følgende: Side 1 Beskrivelse af faget inkl. sponsorlogoer evt. også skolelogoer. Side 2 Oplysninger om deltagerne. Side 3 Fagets egen side her kan være program, beskrivelse af opgaven evt. med billeder/skitser, særlige sponsorer eller hvad fagene ønsker. Opsætning af trekantstandere i Gigantium sørger SkillsDenmark for, så de er klar, inden messen åbner. Udgiften til opsætning betales af fagene selv. Fagene sender tekst/logo/billeder til Exponent senest den 4. november. Mail fra Exponent vil blive sendt direkte til fagene. Denne kommer IKKE fra SkillsDenmark. Deadline for afslutning af korrektur med fagene er senest den 25. november. Her vil fagene også modtage mails direkte fra Exponent med korrektur. 25. Tøj Kontaktoplysninger på den ansvarlige fra faget sendes til Charlotte Berg senest den 1. oktober. Dresscode sendes til Charlotte Berg senest den 1. oktober. Logotryk sendes til Charlotte Berg senest den 1. oktober. Måleskema med navne sendes til Charlotte Berg senest den 1. november. OBS: Benlængden skal måles fra skridt til gulvet uden sko. Der blev på arbejdsgruppemødet den 20. maj 2014 besluttet følgende: Logoguiden: At der kun skal være et Skills-logo, og det skal sidde på brystet. At Skills-logoet kun bliver lavet i en farve. 13

14 At SkillsDenmark råder over de 2 logo-pladser på hvert ærme, som kan sælges til sponsorer. Dresscoden for konkurrencefagene alle dommere og deltagere stiller op i nyt og fagligt relevant sponsortøj, som består af følgende dresscode: T-shirts (3 stk. pr. person) Jakke/trøje/busseronne Bukser eller forstykke. Undtaget fra punktet er følgende: Detailhandel Fagene køber arbejdstøj fra en af de virksomheder, som SkillsDenmark laver sponsoraftaler med undtaget fra ordningen er følgende: El og VVS Detailhandel De Grafiske Fag Dresscode for demofagene alle dommere og deltagere stiller op i nyt fagligt relevant sponsortøj som består af følgende dresscode: T-shirts (3 stk. pr. person). Demofagene kan stadigvæk købe trøjer og bukser, hvis de ønsker dette. Fagene køber arbejdstøj fra en af de virksomheder, som SkillsDenmark laver sponsoraftaler med undtaget fra ordningen er følgende: Receptionister Urmagere Handelsuddannelsen I tilfælde af at SkillsDenmark mister sine tøjsponsorer forpligter fagene sig til at indfri afsnittene om dresscode. Der er udarbejdet et måleskema til tøjet, som I bedes udfylde. Charlotte Berg sørger for at sende måleskemaet ud ligeså snart, at hun har modtaget fagenes kontaktoplysninger. F. Engel sender tøjet ud senest den 19. december. Nybo sender tøjet ud senest den 19. december. 26. Bestilling af udstyr og services til fagenes stande (Udstillerhåndbog med procedure via webportal) 14

15 Afholdelsesstedet udsender en udstillerhåndbog med procedure for bestilling af udstyr og services til fagenes stande via en webportal senest 3 måneder før arrangementet. Til webportalen sendes der et password til alle fag og udstillere. Udstillerhåndbogen med bestillingsproceduren indeholder informationer om tekniske ydelser, forplejning, parkering m.m. På webportalen bestiller fagene selv i hht. behov. Her fremgår også priser. Fagene kan ikke bestille fagnært udstyr via udstillerhåndbogen, det må fagene hente på anden vis. 27. Parkering Afholdelsesstedet sender oplysninger ud om særlige parkeringsmuligheder for stand-ansvarlige, deltagere mv. sammen med udstillerhåndbogen. Parkeringskort skal også bestilles gennem udstillerhåndbogen. 28. Presse Demonstrationsfag: Alle fag bør overveje, hvilke gode historier de har. Det kan fx være tal for, hvor mange faglærte der vil mangle inden for kort tid, at der mangler kvinder i faget, overskud af praktikpladser osv. Kort fortalt andre vinkler på faget end DM i Skills, og meget gerne med en analyse eller tal. Hvis faget har deltagere med en god historie personligt eller fagligt vil sekretariatet også meget gerne have besked om det. Der vil blive nedsat en kommunikationsgruppe for DM i Skills Peter Skautrup og Camilla Hoffmeyer er tovholder og mødeindkalder for denne gruppe. Kontaktmail og telefon: eller tlf.: Vi bestræber os på at få repræsentanter fra alle interessegrupper med i gruppen. Konkurrencefag: I forhold til pressearbejdet er det vigtigt, at sekretariatet modtager deltagernes kontaktinformationer rettidigt, og at oplysningerne er fyldestgørende og korrekte i tilmeldingsskemaet. Det indebærer: Navn Privatadresse husk postnummer og bynavn Mobilnummer og adresse Skole Praktiksted og praktikstedets adresse, kontaktinfo. Alle fag bør desuden overveje, hvilke gode historier de har. Det kan fx være tal for, hvor mange faglærte der vil mangle inden for kort tid, at der mangler kvinder i faget, overskud af praktikpladser osv. Kort fortalt andre vinkler på faget end DM i Skills, og meget gerne med en analyse eller tal. Hvis faget har deltagere med en god historie personligt eller fagligt vil sekretariatet også meget gerne have besked om det. 15

16 Der vil blive nedsat en kommunikationsgruppe for DM i Skills Peter Skautrup og Camilla Hoffmeyer er tovholder og mødeindkalder for denne gruppe. Kontaktmail og telefon: eller tlf.: Vi bestræber os på at få repræsentanter fra alle interessegrupper med i gruppen. 29. Præmier Konkurrencefag: Der uddeles ens præmier i forbindelse med afslutningsceremonien og kåringen af fagenes Danmarksmestre. SkillsDenmark har indgået aftale med Jane Marion om at udforme en figur, der illustrerer faget. Skills- Denmark sekretariatet bestiller det nødvendige antal præmier og afregner med fagene efterfølgende. Grupper af elever kan modtage en præmie. Overrækkelse af fagenes egne præmier og gaver, herunder afsløring af øvrige deltageres placering i konkurrencen foretages på de enkelte stande efter den fælles afslutningsceremoni. 30. Økonomi for fagene vedr. deltagerne SkillsDenmark forestår bestilling af en række ydelser og services på fagenes vegne. Det gælder i hovedsagen: Medlemskab og gebyr for deltagelse Indkvartering af deltagere, transport og tilsyn på overnatningsstedet Diplomer og præmier. SkillsDenmark udsender budget forud for tilmelding og afregner med fagene, efter at konkurrencerne er afholdt. Budget samt udgifter fra forrige år findes på intranettet under fanerne DM i Skills 2016 og DM i Skills Åbning/afslutningsceremoni Indmarch ved åbning- og afslutningsceremoni Demonstrationsfag: Deadline for demonstrationsfagene til at beslutte og indmelde deltagere til indmarch er senest den 1. november og meldes til sekretariatet. Demonstrationsfagene deltager i indmarch til åbningsceremonien, men ikke i indmarchen til afslutningsceremonien. Demonstrationsfagene går ind i alfabetisk rækkefølge efter konkurrencefagene. 16

17 Demonstrationsfagene stiller op til indmarch en halv time før åbningsceremonien går i gang. SkillsDenmark meddeler fagene, hvor deltagerne skal stille op henne. Det er fagene, der er ansvarlige for at henvise deltagerne. Konkurrencefag: Alle konkurrencedeltagere deltager i indmarch og afslutningsindmarch. Fagene går ind over scenen i alfabetisk rækkefølge. Der stilles op til indmarch en halv time før åbnings- og afslutningsceremonien går i gang. SkillsDenmark meddeler fagene, hvor deltagerne skal stille op henne. Det er fagene, der er ansvarlige for at henvise deltagerne Arbejdsmiljøpris Konkurrencefag: Arbejdsmiljøkonkurrencen er udskrevet af BAR Bygge & Anlæg og findes indtil videre kun for dette område. Arbejdsmiljøprisen uddeles ved sin egen ceremoni inden afslutningsceremonien på sammen scene. Såfremt deltagerne deltager i overrækkelse af arbejdsmiljøprisen, skal fagene gøre deltagerne opmærksomme på, at afslutningsceremonien går i gang lige efter, og de skal derfor skynde sig at stille op til indmarch efter overrækkelsen af arbejdsmiljøprisen. Deltagerne skal ikke stille op før tid til arbejdsmiljøprisen. 17

Drejebog for fagene DM i Skills

Drejebog for fagene DM i Skills Drejebog for fagene DM i Skills Indledning Drejebogen giver fagene et samlet overblik over opgaver, ansvarsfordeling, deadlines og andre praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af DM i Skills. Drejebogen

Læs mere

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget 2017 DM opgave 2016 Den færdige DM i Skills opgave 2016. Udført af de to vindende elever fra Kold College, Chris Johansen

Læs mere

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder.

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Tovholderrollen En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Rollen indebærer, at man planlægger og arrangerer holdenes deltagelse i eksterne

Læs mere

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING Kære medlemmer DAFF og Foxy Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års Sommer Cup 2015 i cheerleading, der bliver afholdt: Lørdag d. 6. juni 2015 i Gladsaxe sportshaller.

Læs mere

1-2 lektioner Forberedelse af besøget på DM i Skills Januar 2018 i Herning

1-2 lektioner Forberedelse af besøget på DM i Skills Januar 2018 i Herning 1-2 lektioner Forberedelse af besøget på DM i Skills 18. 20. Januar 2018 i Herning 1 Forberedelse af jeres besøg på DM i Skills 2018 dagens program: Hvad er DM i Skills? Video om DM i Skills 2017 Hvad

Læs mere

Ølfestival i København maj 2012

Ølfestival i København maj 2012 April 2012 Kære Udstiller Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. udstillervarer,

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter Indbydelse DM udendørs 2015 UNGDOM Riffel BK og junior 50-200 og 300 meter DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Ungdom Riffel: D. 12.-13.

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet.

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet. 14-02-2013 Udstillermanual Aarhus Standinformationer Tilmelding Deadline for tilmelding til Skolemessen er den 11. oktober 2012 Kvadratmeterpris Standleje 1100,- kr. pr. m 2. Prisen inkluderer grå eller

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Gitte Kolding Mortensen, Carsten Maagaard, Maren Møller Vestergård og Merete Gammelmark

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Gitte Kolding Mortensen, Carsten Maagaard, Maren Møller Vestergård og Merete Gammelmark Dette undervisningsmateriale er tiltænkt 1-2 lektioner afhængigt af, hvor meget du som lærer vil gå i dybden. Materialet er tænkt som forberedelse til besøget på DM i Skills 2018. Materialet her og besøget

Læs mere

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne Danmarks Gymnastik Forbund Byder Lørdag d.18 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til YNGLINGE DM og Forbundsmesterskaberne 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne.

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013 April 2013 Kære udstiller på Ølfestival 2013 Vi glæder os rigtig meget til at se jer i TAP I. Nu vil vi bede jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. salg af udstillervarer

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF Kommissorium for Styregruppen Formand: Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF DHIF s Breddekonsulent Opgaver: - Det praktiske ansvar for planlægning og afvikling - Koordinere

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 29.-31. MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag den 14. januar 2018 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE

Læs mere

Invitation til FVD s vandværksudstillinger

Invitation til FVD s vandværksudstillinger Invitation til FVD s vandværksudstillinger Roskilde fredag den 30. januar og Aars fredag den 20. marts 2015 FVD-udstilling Roskilde og Aars! FVD inviterer til udstilling: Fredag den 30. januar 2015 i Roskilde

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 13.-15. APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag d. 22. januar 2017 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 Arrangør: Kirkebakkeskolens Forældreforening med stor hjælp fra Skakklubben Evans og Dansk Skoleskak Vejle KIRKEBAKKESKOLEN Kirkebakken

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Informationsmøde vedrørende HOG Rejseklub 2015. Rejseklubben 2015 - Informationsmøde 16. november 2013

Informationsmøde vedrørende HOG Rejseklub 2015. Rejseklubben 2015 - Informationsmøde 16. november 2013 Informationsmøde vedrørende HOG Rejseklub 2015 1 Dagsorden Baggrund og formål med informationsmødet Hvem er Rejseklub 2015 Organisering Principper for Rejseklub 2015 Overordnet tidsplan for udlandsturen

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN

DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN Til SkillsDenmark Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2016 DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BETYDNING FOR VÆRTSBYEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2016. Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2016. Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info Udstillermappe DSE Messe Aalborg 2016 Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info 2 DSE Messe Aalborg 2016 Indhold Velkomst Om DSE Vigtige datoer Sponsorater Kontaktoplysninger Inkluderet

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside.

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside. 23. maj 2014 Praktiske oplysninger til kongressens delegerede Mødeplan Kongressen holdes efter følgende mødeplan: Tirsdag den 2. september 2014 10.30 12.00 Kongres 12.00 14.00 Frokostpause 14.00 18.00

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens

VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Marie Fuglsang Sørensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her)

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her) Så er det blevet tid til sæsonens sidste tur til Jylland (med mindre man da lige napper DM revanchen i Tønder den 4. oktober). Denne gang går turen nordpå, hvor Feldborg BMX er vært ved Danmarksmesterskabet

Læs mere

Forældremøde med hjælper og aspiranter. Dato. Onsdag d. 20. august Kl. 19-20. Udvalgsmøde Data. 18.august Sted Rie Kl. 18-21

Forældremøde med hjælper og aspiranter. Dato. Onsdag d. 20. august Kl. 19-20. Udvalgsmøde Data. 18.august Sted Rie Kl. 18-21 Måneder. Her deltager Alle August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale. Der skal arbejdes med forventningsaftaler, Mål for vores afdeling

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Drejebog til brug ved afholdelse af stævner

Drejebog til brug ved afholdelse af stævner Drejebog til brug ved afholdelse af stævner Redigeret d. 14/10-2016 af IKN Indledning Denne drejebog skal ses som et værktøj, og ikke en facitliste. Drejebogen indeholder Udvalget for Rytmisk Gymnastiks

Læs mere

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 INVITATION TIL DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 Arrangør: Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 21 41 E-mail event@badminton.dk Reglement

Læs mere

Kære alle: Alle spillere over 35 år kan deltage i Danisa Denmark Senior Tilmeldingsfrist er Torsdag, 28. September 2017 du kan tilmelde dig her

Kære alle: Alle spillere over 35 år kan deltage i Danisa Denmark Senior Tilmeldingsfrist er Torsdag, 28. September 2017 du kan tilmelde dig her Kære alle: Alle spillere over 35 år kan deltage i Danisa Denmark Senior 2017. Dato: 20. oktober 22. oktober 2017. Sted: Tilmeldingsfrist: Direkte e-mails: Deltagere: Marienlysthallerne Windelsvej 138 Tilmeldingsfrist

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Regionale mesterskaber side 1 af 10 Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af regionale mesterskaber

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead (Junior) Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er...

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE Nedenstående deadlines gælder alle FamilieNets interne kurser. Nogle kurser bliver afholdt i samarbejde med andre organisationer, og her kan der gælde andre deadlines og opgaver.

Læs mere

Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14. i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg

Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14. i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg Til Grundtvigsk Forums medlemskredse København, d. 29. august 2017 Indbydelse til Grundtvigsk Forum årsmøde 2017 Hermed indbydes til at deltage i Grundtvigsk Forums årsmøde, der afholdes: Fredag d. 27.

Læs mere

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET)

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) DGI skydning Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER Gevær Ungdom (BK/JUN) Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) 25 meter (alle klassegrupper) 50, 200, 300 meter

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Sponsor-event VELKOMMEN

Sponsor-event VELKOMMEN Sponsor-event VELKOMMEN Sponsor-event Lørdag den 27. februar 2016 Kl. 16.10-21.00 Informationsmøde 6. januar 2016 Dagsorden: Velkomst (Jan) Sponsor-event (Vivi og Pia) Klub Liv + bombe (Lars) Stævnekost

Læs mere

FRIVILLIG på musik i Lejet? - her er alt det, du skal vide

FRIVILLIG på musik i Lejet? - her er alt det, du skal vide FRIVILLIG på musik i Lejet? - her er alt det, du skal vide I det følgende får du en masse information og svar på alle de spørgsmål, du som Musik i Lejet-frivillig kan have. Spørgsmål: Hvor stor en indsats

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Hvad er World Skills?

Hvad er World Skills? Hvad er World Skills? Hvad er World Skills generelt? World Skills er de erhvervsrettede fags verdensmesterskab. Det var 40. gang det blev afholdt. 835 unge fra 51 forskellige lande deltog. Danmark stillede

Læs mere

COMPANY PROGRAMME SØNDERJYSK MESTERSKAB 2017

COMPANY PROGRAMME SØNDERJYSK MESTERSKAB 2017 COMPANY PROGRAMME SØNDERJYSK MESTERSKAB 2017 Retningslinjer for sønderjysk mesterskab 2017 Dato og sted Afholdes torsdag den 23. februar 2017 i det Store Auditorium på Det Blå Gymnasium Sønderborg, Sdr.

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Information om DM i pløjning 2013 Pløjevært: Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj Ausumgaard Holstebrovej 101 7560

Læs mere

Kom tæt på VM i Sydafrika!

Kom tæt på VM i Sydafrika! Kom tæt på VM i Sydafrika!... tá på DBUs Fodboldskole -fra leg til landshold KONKURRENCE Træn med det rigtige landshold! Læs mere på www.dbufodboldskole.dk Landsholdets træningssæt fra Adidas til alle

Læs mere

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2016. Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2016. Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info Udstillermappe Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info 2 Indhold Velkomst Om DSE Vigtige datoer Sponsorater Kontaktoplysninger Inkluderet ved køb af messestand Standforhold Retningslinjer

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015

Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015 Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015 Kære instruktører og gymnaster Dette er infobrev nr. 2 til aspirantstævne 2015. Infobrevet kommer til at indeholde alle de vigtige informationer om stævnet. Der vil løbende

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold Før arrangementet - Få rammerne på plads Få styr på dato og afholdelsessted, og gør jer helt klart hvor stort arrangementet skal være, hvem der skal deltage, og hvad de økonomiske rammer tillader. Skal

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Der henvises også til Odense Congress Centers generelle regler og retningslinjer 1-4. Adgangskort: Se under hhv.»invitationer«,»parkering«og»udstillerkort«på de følgende sider. Aflæsning:

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER SBU SM finalestævne 9:9 lørdag 19. juni og søndag 20. juni 2010 1. Praktisk arrangør Helsinge Fodbold Stadion-adresse: Helsinge Stadion, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge, tlf. 20 26 80 97. Finalestævnekontakt:

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013

Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013 - Because Basketball matters.. Opstartsstævne i Horsens IC for U8 til og med U18 27 28 29. september 2013 HIC Bredde indbyder til endnu et fantastisk ungdomesstævne i Horsens. Stævnet afholdes fra d. 27-29.

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

PROGRAM MIDDELFART JUNI 2017 SPAREKASSE TIL SØNDAG KL FRA FREDAG KL I SAMARBEJDE MED

PROGRAM MIDDELFART JUNI 2017 SPAREKASSE TIL SØNDAG KL FRA FREDAG KL I SAMARBEJDE MED I SAMARBEJDE MED MIDDELFART SPAREKASSE 9. - 11. JUNI 2017 FRA FREDAG KL. 15.00 TIL SØNDAG KL. 15.00 PROGRAM WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/SSKFODBOLDSKOLE Ved spørgsmål kontakt Thomas Larsen thomas60775088@gmail.com

Læs mere

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med 22. maj 2015 I Arena Randers 1 Indhold Tilmelding... 3 Tilmeldingsfrist og betalingsfrist:... 3 Entre inkl. program... 3 Cafeteria... 3 Kontakter:... 3 Praktiske

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Erfaringer fra SkillsDenmark

Erfaringer fra SkillsDenmark Erfaringer fra SkillsDenmark v/ Sekretariatschef Ulla Groth SkillsDenmark Ny Kongensgade 15, 1. 1472 København K Mail: ug@skillsdenmark.dk Tlf: +45 4087 3374 Web: www.skillsdenmark.dk Facebook: SkillsDenmark

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere