PORTA- CAVA ANASTEMOSER Ingen klapper dvs. ingen ensretning af blodet. Portal hypertension blodet søger mod v. cava systemet gennem anastemoserne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTA- CAVA ANASTEMOSER Ingen klapper dvs. ingen ensretning af blodet. Portal hypertension blodet søger mod v. cava systemet gennem anastemoserne."

Transkript

1 LEVEREN Funktioner: Metabolsk homeostase glucose/glykogen, albumin, koagulationsfaktorer. Afgiftning og ekskretion af affaldsstoffer fx bilirubin. Lipidabsorption galdesalte nødvendige for micelle- dannelse. Andet urinstofsyntese. Placeret under diaphragma. Leveren er nærmest kileformet med en skarp rand en stor konveks flade vendende op mod diaphragma, facies diaphragmatica, og en mere affladet flade nedadtil, facies visceralis. Leveren er dannet i det oprindelige ventrale mesenterium. Heraf dannes også lig. falciforme og omentum minus. Opdeles i en lobus hepatis sinister og dexter, som adskilles af lig. falciforme (går ned til navleniveau og forbundet til forreste bugvæg). Facies diaphragmatica trekantet og vender fremad, opad, til højre og bagud. Højre og venstre øverste del er konvekse og tilpasset diagphragma- kuplerne. Midterste del udfor centrum tendineum er konkav. Facies visceralis Lever set nedefra: I midten porta hepatis, som afgrænses for og bagtil af de to blade af lig. hepatoduodenale. Porta hepatis er ca. en 6-8 cm lang tværgående spalte midt på fladen, hvor karrene kommer ind og ud af leveren. I lig. hepatoduodenale løber v. portae, a. hepatica propia og ductus choledichus. H- dannelse via galdeblære fossa vesica biliaris (vesica biliaris/galdeblæren) og sulcus v. cava inf. i højre side (set nedefra). I venstre side fissura lig. teres hepatis (embryonalt = v. umbilicalis) og fissura lig. venosi (embryonalt = ductus venosus). H- strukturen afgrænser to karakteristiske lapper, lobus quadratus fortil mellem porta hepatis, fossa vesica biliaris og fissura lig. teretis og lobus caudatus bagtil mellem porta hepatis, sulcus v. cava og fissura lig. venosi. Processus caudatus forbinder lobus caudatus med hø. leverlap, da sulcus v. cava ikke når helt frem til porta hepatis. Topografi og lejring Leveren sidder opadtil bundet til diaphragma. Nederste rand lige mellem proc. xiphoideus og umbilicus. Impressioner fra de tilstødende organer: Impressio cardiac konkave øvre del af leveren. Impressio oesophageale skyldes pars abdominales oesophagus og ses på venstre leverlap, til venstre for lig. venosi. Impressio gastrica curvatura gastrica minor løber langs tuber omentale. Obs. fyldt ventrikel descenderer, hvorved relationen til leveren imidlertidig ophører. Impressio duodenalis pars superior og øverste del af pars descendens duodeni. Impressio colica flexura coli dxt. og colon transversum. Impressio renalis relation til hø. leverlap. Impressio suprarenalis Peritoneum Trekantet område på facies diaphragmatica mangler peritoneum og er fast bundet til diaphragma i et område kaldet area nuda. Lig. falciforme løber opadtil på facies diaphragmatica over i lig. coronarium hepatis, og dette ligament omgiver det nøgne område af leveren (area nuda). Sulcus v. Cava indgår i area nuda og hæfter, sammen med venen, leveren direkte fast på diaphragma. Beklædt med store sæk undtagen lobus caudatus, som er beklædt med lille sæk. Lig. falciforme hepatis to blade binder til forreste bugvæg. Tilhæftningslinje fra proc. xiphoideus og ned til umbilicus. Fra incisura teretis hepatis og til umbilicus løber lig. teres hepatis. Lig. falciforme hepatis adskiller den højre og venstre leverlap. Opadtil deles de to blade og fortsætter i lig. coronarium. Lig. coronarium hepatis omgiver area nuda som en krone. Forbinder facies diaphragmatica med diaphragma. Det består af et øvre og et nedre blad. Det øvre er en fortsættelse af lig. falciforme hepatis, mens det nedre opstår ved at peritoneum parietale slår sig over på facies diaphragmatica fra bagerste bugvæg. Det øvre og nedre lig. coronarium er længere fra hinanden på højre leverlap end de er på venstre leverlap. Til højre og venstre mødes de to blade som hhv. lig. triangulare dxt og lig. triangulare sin. Omentum minus spænder sig fra curvatura gastrica minor (lig. hepatogastricum) og pars superior duodeni (lig. hepatoduodenale) til leverens fissura lig. venosi og porta hepatis som en L- formet tilhæftningsrand.

2 Struktur: Leveren er omgivet af en tynd kapsel, Glisson s kapsel, som fortsætter ind i lever leverparenchymet som leverens stroma. I leveren ses de åbentstående v. hepatica og v. centralis midt i leverlobulus samt de Glissonske triader med en gren fra v. portae, en gren fra a. hepatica og en mindre galdegang. Klinik: Skrumpelever oesophagus varicer. Forbløder og dør ofte. Syg lever: ophobning af bilirubin eller høj blodprocent hos nyfødte, hvilket deres lever ikke kan klare (gul farve). Albumin opretholder kolloidosmotiske tryk i blodet (ødem). Manglende fedtabsorption (fedtpølse). Kar- og nerveforsyning: Dobbelt blodforsyning 75% blod fra v. porta og 25% fra a. hepatica propia. Vv. hepatica drænerer leveren. Leveren modtager alt blod fra MT- kanalen, pancreas og milten gennem v. portae (grenene herfra ses i de Glissonske triader sammen med grene fra a. hepatica propia og galdegang). A. hepatica propia og dens grene er leverens nutritive kar og ernærer stroma samt galdegange. Hvert leversegment modtager blod fra én v. portae, én a. hepatica og har afløb til én galdegang. Venøst afløb til intersegmentære vv. hepatica. Vv. hepatica tømmer sig i v. cava inf. (OBS: bundet op til vævet og holdes altså åbent). Begynder som vv. centrales i leverlobuli. 25% af cardiac output går til splanchnicus gebetet. Lymfe lnn. parasternales, lnn. mediastinales post. og lnn. coeliaci (via lnn. hepatici). Lymfekar og knuder langs kar, bagom aorta til cisterna chyli og videre op i ductus thoracicus. V. PORTAE Diameter ca. 1 cm. Længde ca. 8 cm. Drænage fra hele MT- kanalen, pancreas, galdeblæren og milten. Blodet ledes ud i sinusoiderne, hvorfra det samles i vv. hepatica og senere v. cava inf. Forløb: sammenløb mellem v. mesenterica sup. og v. splenica bag collum pancreatis. Forløb bagved pars superior duodeni og ind i lig. hepatoduodenale sammen med a. hepatica propia og ductus choledochus, hvor den bagtil har relation til foramen omentale og v. cava inf. I porta hepatis deler v. portae sig i en højre og venstre del. V. mesenterica sup. hø. fossa iliaca og op til radix mesenterii. Krydser henover pars horizontalis duodeni og bagved collum pancreatis, hvor den forener sig med v. splenica. Drænage fra mellemtarmen. V. splenica forløb sv.t. a. splenica, et lige forløb modsat den snoede arterie. Drænage fra milten, det meste af pancreas og noget af ventriklen. v. mesenterica inf. munder ud i v. splenica før dennes sammenløb med v. mesenterica sup. til v. portae. Tit dog ofte i vinklen mellem de to. Drænage fra bagtarmen. PORTA- CAVA ANASTEMOSER Ingen klapper dvs. ingen ensretning af blodet. Portal hypertension blodet søger mod v. cava systemet gennem anastemoserne. 1. vv. gastrica/v. splenica og vv. oesophageales (v. azygos v. cava sup.). 2. v. rectalis sup. (v. mesenterica inf. v. portae) og vv. rectales media et inf. (vv. iliaca interna v. cava inf.) 3. vv. paraumbilicales (subkutane vener i navleregionen drænage til v. portae gennem lig. falciforme) og andre subkutane, abdominale vener og vv. epigastricae (vv. cavae) 4. Talrige vener retroperitonealr, som drænerer områder til v. Portae. Områderne ikke er dækket af peritoneum på hhv. colon ascendens, colon descendens, duodenum, pancreas og leveren. Anastemoser med vener på bagerste bugvæg som dræneres til azygos- cavasystemet. GALDEBLÆRE- OG VEJE Pæreformet, 50 ml i fossa vesica biliaris. Fundus, corpus, collum (med plicae spirales) og til ductus cysticus (løber sammen med ductus hepaticus communis og bliver til ductus choledochus lige under porta hepatis). Beklædt med peritoneum.

3 Relation nedadtil til colon transversum og øverste del af duodenum. Adhærencer ved cholecystitis kan medføre, at galdesten kan kvitteres med afføringen. Store galdesten kan så evt. give galdestensileus. A. cystica forsyner vesica biliaris (gren fra ramus dxt fra a. hepatica propia). Ductus cysticus begynder ved collum vesicae biliaris og har et forløb bagud og til venstre og løber udfor porta hepatis sammen med ductus hepaticus communis. Ca. 4 cm og diameter på 2-3 mm. Ductus hepaticus communis opstår ved sammenløb af ductus hepaticus sin et dxt., som hver drænerer ca. halvdelen af leveren. Forløb i omentum minus og løber sammen med ductus cysticus for at danne ductus choledochus udfor porta hepatis. Ca. 4 cm lang og 4-5 mm i diameter. Ductus choledochus 4 afsnit heri: pars supraduodenales (lig. hepatoduodenale), pars retroduodenales (relation til v. portae og a. gastroduodenalis, jf. pars superior duodenis reationer), pars pancreaticus og pars intramuralis (ca. 2 cm langt stykke, som løber skråt gennem duodenalvæggen og fremkalder plica longitudinalis duodeni). Udmunder i papilla duodenum major med ductus pancreaticus. Galdesten sætter sig typisk sv.t. ductus cysticus eller ud for m. sphinchter Oddi (sidstnævnte medfører distention af hele galdevejssystemet. Gulsot pga. ophobning af bilirubin). MILTEN Funktion: Bloddannende funktion i føtallivet (senere overtager knoglemarven), blodreservoir samt immunologisk funktion (filterfunktion for bakterier, andre mikroorganismer og hendøende blodlegemer). Generelt: g, 4 x 8 x 12 cm, purpurrød, sprød og blød konsistens. Facies diaphragmatica konveks, vender bagud og lateral. Facies visceralis (facies gastrica konkav, en del af ventrikellejet, vender medialt, fremad og opad, facies colica lille, for- og nedadtil mod flexura coli sin og facies renalis let konkav, medialt, bagud og nedad). Hilum splenicum på facies gastrica. Evt. relation til cauda pancreatis mellem facies colica og hilum splenicum. Margo superior/crenatus vender op og lidt fremad. Margo inferior mere afrundet. Lejring og relationer: under venstre diaphragmakuppel i venstre hypochondrium, følger diaphragmas bevægelser under vejrtrækning. Relationer til ventriklen og ve. nyre. Peritoneum intraperitoneal lejring, forreste blad i hilum går til lig. gastrosplenicum og bagerste blad slår sig over på hø. nyre som lig. splenorenale. Struktur omgivet af fibrøs kapsel, som strækker sig ned i parenchymet. Røde miltpulpa (røde blodlegemer) og den hvide miltpulpa (hvide pletter lymfefollikler). Kar- og nerveforsyning a. splenica fra truncus coeliacus løber snoet langs overkanten af pancreas. V. splenica har et mere lige forløb på bagfladen af pancreas. PANCREAS Generelt Eksokrin funktion: pancreassaft (bikarkonat, vand og fordøjelsesenzymer) samt endokrin funktion: insulin, glucagon m. fl. Inddeling: caput, collum, corpus og cauda pancreaticus. Caput pancreatis ligger i duodenalbuen. Nedadtil processus uncinatus, som er adskilt fra caput via incisura pancreatis. I niveau med L1- L2. Imellem hø. rand af caput og pars descendens duodeni ligger ductus choledochus. Forfladen krydses af fæstet for mesocolon transversum og er på den måde i kontakt med colon transversum samt tyndtarmsslynger. Collum er mellem caput og corpus pancreaticus. På bagsiden af collum løber a. og v. mesenterica sup., som ligger sig i incisura pancreatis. Bagsiden af collum har desuden relationer til v. cava inf. og kar til hø. nyre. Collum er foran v. portae og bagved pylorus.

4 Corpus pancreatis tre flader, en nedadtil, en fremad og en bagud. Forfladen danner en stor del af ventrikellejet. På forfladen hæfter desuden mesocolon transversum således, at pancreas superiort herfor er beklædt med peritoneum sv.t. bursa omentalis/lille sæk og inferiort for tilhæftningen peritoneum sv.t. store sæk. Desuden nedadtil relation til flexura duodenujejunalis, jejenum og colon transversum. Bagtil aorta, a. mesenterica sup., a. og v. renalis sin., ve. nyre og binyre. A. spenica løber stærkt bugtet langs dens øverste kant, mens v. splenica løber længere nede på bagsiden af corpus pancreatis. Cauda pancreatis ligger inde i lig. splenorenale og har relationer til milten og flexura coli sin. Peritoneum sekundært retroperitonealt (presses bagud af roterende ventrikel). Mesocolon transversum hæfter på forside af pancreas (løber også henover pars descendens duodenale). To udførselsgange ductus pancreaticus og ductus pancreaticus accessorius. Førstnævnte løber fra cauda gennem corpus og ned i caput for at udmunde sammen med ductus choledochus sv.t. papilla duodeni major (Vateri). Ductus pancreaticus accessorius udmunder ca. 2 cm oralt herfor i papilla duodeni minor Kar- og nerveforsyning A. pancreaticoduodenale sup. (a. gastroduodenale) og inf. (a. mesenterica sup) samt rami pancreatici fra a. splenica. DE STORE KAR OG NERVER PÅ BAGERSTE BUGVÆG Pars abdominalis aortae Ned i abdomen gennem hiatus aorticus ud for T12. Fortsætter ned foran og lidt til venstre for columna til L4, hvor den deler sig i sine to endegrene, aa. iliacae communes. Til hø. for aorta relation til v. cava inf. Lige under diaphragma relation til cisterna chyli og ductus thoracicus, som ligger bagved og lidt til højre for aorta. Parietale grene: Aa. phrenicae inferiores aa. suprarenales sup. Aa. lumbales ramus spinalis, ramus posterior A. sacralis mediana a. lumbalis ima, glomus coccygeum Viscerale grene (parrede grene retroperitoneale organer inkl. gonader): A. suprarenalis media A. renalis a. suprarenalis inf. A. testicularis resp. a. ovarica Viscerale grene (uparrede grene intraperitoneale organer og sekundært retroperitoneale organer): Truncus coeliacus Infradiaphragmatiske del af fortarmen sv.t. pars abdominalis oesopgahus, ventriklen, duodenum til papilla duodeni major, lever, galdeblære, milten og størstedelen af pancreas. Udspringer fra aorta sv.t. L1. Deler sig i tre grene: a. hepatica communis, a. gastrica sin. og a. splenica. A. gastrica sin forløb mellem de to blade af omentum minus langs curvatura gastrica minor. Anastamoserer her med a. gastrica dxt. A. hepatica communis afgiver a. gastroduodenale, der løber ned bagved pars superior duodeni, og a. gastrica dxt, der anastemoserer med a. gastrica sin langs curvatura gastrica minor, inden den fortsætter som a. hepatica propia op i lig. hepatoduodenale mod porta hepatis. A. gastroduodenale deler sig i a. pancreaticoduodenale sup. og a. gastroomentale dxt. A. pancreaticoduodenale sup. løber ned langs duodenums konkave rand for at anastemosere med a. pancreaticoduodenale inf. fra a. mesenterica sup. A. gastroomentalis dxt løber mellem de to peritonealblade langs curvatura gastrica major og anastemoserer her med a. gastroomentalis sin. A. splenica den største gren fra truncus coeliacus. Løber retroperitonealt langs pancreas øvre kant mod miltens hilum. Er i sit forløb karakteristisk slynget. Afgiver aa. gastricae til fundusdelen af ventriklen og a. gastroomentalis sin., som løber langs curvatura gastrica major for at anastemosere med a. gastroomentalis dxt.

5 A. mesenterica sup. Forsyningsområde sv.t. den oprindelige mellemtarm Afgår fra aorta lige ved underkanten af L1. Forløb bagved caput pancreatis og træder frem gennem incisura pancreatis sammen med v. mesenterica sup. for at løbe foran processus uncinatus og krydse tværs over forfladen af pars horizontalis duodeni. Forløb fortsættende ned langs radix mesenterii mod fossa iliaca dxt. Afgiver følgende grene: A. pancreaticoduodenalis inf. som løber op langs duodenums konkave rand for at anastemosere med a. pancreaticoduodenalis sup. fra a. gastroduodenalis (a. hepatica communis truncus coeliacus). Aa. jejunales og aa. ileales afgives fra den venstre rand til mesenteriet, hvor de danner arkader. A. ileocolica, a. colica dxt og a. colica media afgives fra den højre rand. A. mesenterica inf. Forsyningsområde sv.t. den oprindelige bagtarm. Afgår fra aorta udfor L3. Forløb nedad til venstre mod bækkenet. Afgiver a. colica sin., aa. sigmoideae og ender som a. rectalis sup. V. cava inferior Dannes ved sammenløb af vv. Ilica communis foran L5. Forløb op langs columna, lidt højreforskudt for aorta abdominalis. Ingen veneklapper. Passerer gennem diaphragma via foramen venae cava sv.t. T8. Modtager langs sit forløb følgende grene vv. lumbales, vv. testiculares/ovacicae, vv. renales, vv. suprarenales, vv. phrenicae inf. og vv. hepaticae. Lymfeknuderne Lnn. coeliaci ligger omkring selve truncus coeliacus endestationen for lymfen fra ventriklen, duodenum, størstedelen af leveren, galdeblæren og galdegangene, pancreas og milten. Lymfen sendes videre til truncus intestinalis. Lnn. mesenterici sup. modtager lymfen fra området sv.t. den oprindelige mellemtarm. Lymfen sendes videre til truncus intestinalis. Lnn. mesenterici inf. modtager lymfe sv.t. arteriens forsyningsområde, jf. bagtarmen. Lymfen sendes videre til lnn. lumbales. Hernæst løber lymfen mod cisterna chyli og op i ductus thoracicus, som indmunder i v. brachiocephalica sv.t. vinklen mellem v. jugularis interna sin og v. subclavia sin. PERITONEUM Serøs hinde, der afgrænser bughulen cavitas peritoneale. Paritale beklæder bugvæggen, mens viscerale beklæder viscera. Ascitis (væske i bughule fx ved højresidigt hjertesvigt). Cavitas peritoneale lukket hos mænd, men ved kvinder er der en åbning ved tuba uterina, som så danner forbindelse udadtil. Tre forskellige lejringer i peritoneum. Store sæk og lille sæk (bursa omentales). Åbning mellem de to ved foramen omentale (bag lig. hepatoduodenale). Store sæk: loft (undersiden af diaphragma), forvæg (bugvæg med plicae), gulv (bækkenet), bagvæg mere kompliceret. Se slides.

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Fordøjelsesorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Fordøjelsesorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Fordøjelsesorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Fordøjelsesorganer Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

ATLAS over PATTEGRISENS KROP

ATLAS over PATTEGRISENS KROP ATLAS over PATTEGRISENS KROP Tillæg Fagudtryk og teknikker der benyttes i anatomi og ved dissektion af dyr (Planer, retninger og udsnit af kroppen) Illustrationer over pattegrisens anatomi til brug ved

Læs mere

Emneinddelte Eksamensopgaver i Makroskopisk anatomi - uddrag af eksamensopgaver i perioden juni 1983 dec. 2002

Emneinddelte Eksamensopgaver i Makroskopisk anatomi - uddrag af eksamensopgaver i perioden juni 1983 dec. 2002 Emneinddelte Eksamensopgaver i Makroskopisk anatomi - uddrag af eksamensopgaver i perioden juni 1983 dec. 2002 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger

Dagsorden. Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion. Anamnese. Persondata. Ønsker/forventninger Dagsorden Anamnese, journalføring og samtykke, arvævsbehandling samt bryst- og maveregion Københavns Massageuddannelse Anamneseoptagelse Journalføring og samtykke PAUSE Gennemgang af muskler i bryst- og

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Repetetion af 1. semester

Repetetion af 1. semester Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_2 Side 1 af 44 Repetetion af 1. semester bevægeapparatet del 2 Hvirvelsøjlen s. 2 10 Ryg, Nakke og hals s. 11 19 Thorax s. 20 25 Diaphragma og bugvæggen s. 26

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Truncus. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler

Truncus. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler Truncus Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler Opsummering UE 1,1 + 1,2 Dias 2 Danseuddannelsen - 5. Truncus knogler, led, muskler

Læs mere

Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube

Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube Innovation in Gynaecology Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube Formålet med dette dokument er at give nogle nyttige tips til kirurger de første gange, de skal udføre en total

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

Studiespørgsmål til bevægeapparatet

Studiespørgsmål til bevægeapparatet Studiespørgsmål til bevægeapparatet 1. Beskriv, gerne støttet af en figur, opbygningen af et ægte led 2. Beskriv synovialmembranens funktioner 3. Ledfladerne i et ægte led er beklædt med hyalin brusk.

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Urinorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Urinorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Urinorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Urinorganer Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt Thorakale og abdominale myogene smerter Palle Rosted Factbox Cochrane review, der foreligger ingen review. Der foreligger ingen arbejder, der belyser emnet. Indledning Når det angår myogene smerter i nakke

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus),

Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus), 1 2 Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus), mavesæk (ventriculum) og tyndtarm (intestinum tenue).

Læs mere

FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5

FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5 KRAV FOR AT KUNNE GÅ TIL EKSAMEN... 5 EKSAMENSFORM OG EKSAMENSPROCEDURE...

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Introduktion - Basal anatomi

Introduktion - Basal anatomi Introduktion - Basal anatomi Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Forventninger Litteratur: Anatomi og bevægelseslære i idræt af Rolf Wirhed Læsning og læseplan Mål: - Forstå

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

MR protokoller - OUH

MR protokoller - OUH MR Achieva D- stream 3T Ingenia 1.5 T Panorama HFO 1T MR protokoller - OUH Cerebrum 1.1 1.29 Hals 3.1 3.4 Thorax 5.1 5.2 Angio 5.3 5.6 Mammae 5.7 5.9 Abdomen Onkologi 6.1 6.6 Columna 2.1 2.22 Overekstremitet

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Biologi 8. klasse Hvad ved du om lungerne? 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58 Repetetion af 1. semester bevægeapparatet del 3 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 2 af 58 Armen 14.1 Hvorledes afgrænses armen topografisk,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Vand i hovedet (Hydrocephalus) En vejledning til patienter og pårørende

Vand i hovedet (Hydrocephalus) En vejledning til patienter og pårørende Vand i hovedet () En vejledning til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Forord Formålet med denne vejledning

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER. Anatomisk Institut, Århus Universitet

NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER. Anatomisk Institut, Århus Universitet NOTER TIL HOLDTIMERNE I MAKROSKOPISK ANATOMI PÅ 1. SEMESTER Anatomisk Institut, Århus Universitet Holdtime 1, Introduktion Holdtime 4, Introduktion til led- og muskellære Holdtime 5, Introduktion til hjerte

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

The Hansson Pin System. Perkutan Operationsteknik

The Hansson Pin System. Perkutan Operationsteknik The Hansson Pin System Perkutan Operationsteknik Operationsteknik 1. Reponering 2. Udfør snittet Ved behov for reponering gøres dette på vanlig vis. Proximale femur skal positioneres så lårbenshovedet

Læs mere

Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk

Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk Anatomic SITT A/S, www.anatomicsitt.com, tlf.: 86 17 01 74, a-sitt@anatomic-sitt.dk 1 En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede

Læs mere

At montere nye tænder i et fjederhus.

At montere nye tænder i et fjederhus. At montere nye tænder i et fjederhus. Øv! 2 tænder er skæve... Det må rettes! Men først lige lidt teori om tænder! Se... her har Isak Jensen ( 1927 ) tegnet et hjul med 36 tænder, og et driv med 6 tænder.

Læs mere

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula Program Skulder og overekstremiteten Anatomi og massagecases Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Skulderbæltet 2 x claviculae, sternum, 2 x scapulae Funktion: Hæfter

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Matematisk induktion

Matematisk induktion Induktionsbeviser MT01.0.07 1 1 Induktionsbeviser Matematisk induktion Sætninger der udtaler sig om hvad der gælder for alle naturlige tal n N, kan undertiden bevises ved matematisk induktion. Idéen bag

Læs mere

UROGENITALE TRAUMER. A-kursus 2014. Nyrer og ureteres Blære Urethra Genitalia interna. Genitalia externa 11-11-2014

UROGENITALE TRAUMER. A-kursus 2014. Nyrer og ureteres Blære Urethra Genitalia interna. Genitalia externa 11-11-2014 A-kursus 2014 Overlæge Pia Ipsen Røntgen og Skanning, AUH, Skejby UROGENITALE TRAUMER Nyrer og ureteres Blære Urethra Genitalia interna graviditet Genitalia externa www. Radiopaedia.org www.ctisus.com

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg WWW.STANLEYROSENBERG.COM Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af copyrightloven. Du

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret.

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret. BILLED- BEHANDLING OPGAVEN Opgaven gik ud på at indsætte et læhegn på et miljøfoto af en terrasse med andre SILVAN-produkter, og at åbne billedet op, så det blev mere sommerligt og friskt. Billedet skal

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for behandling af patienter med galdestenssygdomme

REFERENCEPROGRAM. for behandling af patienter med galdestenssygdomme REFERENCEPROGRM for behandling af patienter med galdestenssygdomme 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRM for behandling af patienter med galdestenssygdomme Opdateret version 2006

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014

Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014 Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014 NEC * NEC: alvorlig GI- tilstand, transmucosa nekrose, høj mortalitet! Høj morbiditet! * Ætiologi:? men:

Læs mere