PORTA- CAVA ANASTEMOSER Ingen klapper dvs. ingen ensretning af blodet. Portal hypertension blodet søger mod v. cava systemet gennem anastemoserne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTA- CAVA ANASTEMOSER Ingen klapper dvs. ingen ensretning af blodet. Portal hypertension blodet søger mod v. cava systemet gennem anastemoserne."

Transkript

1 LEVEREN Funktioner: Metabolsk homeostase glucose/glykogen, albumin, koagulationsfaktorer. Afgiftning og ekskretion af affaldsstoffer fx bilirubin. Lipidabsorption galdesalte nødvendige for micelle- dannelse. Andet urinstofsyntese. Placeret under diaphragma. Leveren er nærmest kileformet med en skarp rand en stor konveks flade vendende op mod diaphragma, facies diaphragmatica, og en mere affladet flade nedadtil, facies visceralis. Leveren er dannet i det oprindelige ventrale mesenterium. Heraf dannes også lig. falciforme og omentum minus. Opdeles i en lobus hepatis sinister og dexter, som adskilles af lig. falciforme (går ned til navleniveau og forbundet til forreste bugvæg). Facies diaphragmatica trekantet og vender fremad, opad, til højre og bagud. Højre og venstre øverste del er konvekse og tilpasset diagphragma- kuplerne. Midterste del udfor centrum tendineum er konkav. Facies visceralis Lever set nedefra: I midten porta hepatis, som afgrænses for og bagtil af de to blade af lig. hepatoduodenale. Porta hepatis er ca. en 6-8 cm lang tværgående spalte midt på fladen, hvor karrene kommer ind og ud af leveren. I lig. hepatoduodenale løber v. portae, a. hepatica propia og ductus choledichus. H- dannelse via galdeblære fossa vesica biliaris (vesica biliaris/galdeblæren) og sulcus v. cava inf. i højre side (set nedefra). I venstre side fissura lig. teres hepatis (embryonalt = v. umbilicalis) og fissura lig. venosi (embryonalt = ductus venosus). H- strukturen afgrænser to karakteristiske lapper, lobus quadratus fortil mellem porta hepatis, fossa vesica biliaris og fissura lig. teretis og lobus caudatus bagtil mellem porta hepatis, sulcus v. cava og fissura lig. venosi. Processus caudatus forbinder lobus caudatus med hø. leverlap, da sulcus v. cava ikke når helt frem til porta hepatis. Topografi og lejring Leveren sidder opadtil bundet til diaphragma. Nederste rand lige mellem proc. xiphoideus og umbilicus. Impressioner fra de tilstødende organer: Impressio cardiac konkave øvre del af leveren. Impressio oesophageale skyldes pars abdominales oesophagus og ses på venstre leverlap, til venstre for lig. venosi. Impressio gastrica curvatura gastrica minor løber langs tuber omentale. Obs. fyldt ventrikel descenderer, hvorved relationen til leveren imidlertidig ophører. Impressio duodenalis pars superior og øverste del af pars descendens duodeni. Impressio colica flexura coli dxt. og colon transversum. Impressio renalis relation til hø. leverlap. Impressio suprarenalis Peritoneum Trekantet område på facies diaphragmatica mangler peritoneum og er fast bundet til diaphragma i et område kaldet area nuda. Lig. falciforme løber opadtil på facies diaphragmatica over i lig. coronarium hepatis, og dette ligament omgiver det nøgne område af leveren (area nuda). Sulcus v. Cava indgår i area nuda og hæfter, sammen med venen, leveren direkte fast på diaphragma. Beklædt med store sæk undtagen lobus caudatus, som er beklædt med lille sæk. Lig. falciforme hepatis to blade binder til forreste bugvæg. Tilhæftningslinje fra proc. xiphoideus og ned til umbilicus. Fra incisura teretis hepatis og til umbilicus løber lig. teres hepatis. Lig. falciforme hepatis adskiller den højre og venstre leverlap. Opadtil deles de to blade og fortsætter i lig. coronarium. Lig. coronarium hepatis omgiver area nuda som en krone. Forbinder facies diaphragmatica med diaphragma. Det består af et øvre og et nedre blad. Det øvre er en fortsættelse af lig. falciforme hepatis, mens det nedre opstår ved at peritoneum parietale slår sig over på facies diaphragmatica fra bagerste bugvæg. Det øvre og nedre lig. coronarium er længere fra hinanden på højre leverlap end de er på venstre leverlap. Til højre og venstre mødes de to blade som hhv. lig. triangulare dxt og lig. triangulare sin. Omentum minus spænder sig fra curvatura gastrica minor (lig. hepatogastricum) og pars superior duodeni (lig. hepatoduodenale) til leverens fissura lig. venosi og porta hepatis som en L- formet tilhæftningsrand.

2 Struktur: Leveren er omgivet af en tynd kapsel, Glisson s kapsel, som fortsætter ind i lever leverparenchymet som leverens stroma. I leveren ses de åbentstående v. hepatica og v. centralis midt i leverlobulus samt de Glissonske triader med en gren fra v. portae, en gren fra a. hepatica og en mindre galdegang. Klinik: Skrumpelever oesophagus varicer. Forbløder og dør ofte. Syg lever: ophobning af bilirubin eller høj blodprocent hos nyfødte, hvilket deres lever ikke kan klare (gul farve). Albumin opretholder kolloidosmotiske tryk i blodet (ødem). Manglende fedtabsorption (fedtpølse). Kar- og nerveforsyning: Dobbelt blodforsyning 75% blod fra v. porta og 25% fra a. hepatica propia. Vv. hepatica drænerer leveren. Leveren modtager alt blod fra MT- kanalen, pancreas og milten gennem v. portae (grenene herfra ses i de Glissonske triader sammen med grene fra a. hepatica propia og galdegang). A. hepatica propia og dens grene er leverens nutritive kar og ernærer stroma samt galdegange. Hvert leversegment modtager blod fra én v. portae, én a. hepatica og har afløb til én galdegang. Venøst afløb til intersegmentære vv. hepatica. Vv. hepatica tømmer sig i v. cava inf. (OBS: bundet op til vævet og holdes altså åbent). Begynder som vv. centrales i leverlobuli. 25% af cardiac output går til splanchnicus gebetet. Lymfe lnn. parasternales, lnn. mediastinales post. og lnn. coeliaci (via lnn. hepatici). Lymfekar og knuder langs kar, bagom aorta til cisterna chyli og videre op i ductus thoracicus. V. PORTAE Diameter ca. 1 cm. Længde ca. 8 cm. Drænage fra hele MT- kanalen, pancreas, galdeblæren og milten. Blodet ledes ud i sinusoiderne, hvorfra det samles i vv. hepatica og senere v. cava inf. Forløb: sammenløb mellem v. mesenterica sup. og v. splenica bag collum pancreatis. Forløb bagved pars superior duodeni og ind i lig. hepatoduodenale sammen med a. hepatica propia og ductus choledochus, hvor den bagtil har relation til foramen omentale og v. cava inf. I porta hepatis deler v. portae sig i en højre og venstre del. V. mesenterica sup. hø. fossa iliaca og op til radix mesenterii. Krydser henover pars horizontalis duodeni og bagved collum pancreatis, hvor den forener sig med v. splenica. Drænage fra mellemtarmen. V. splenica forløb sv.t. a. splenica, et lige forløb modsat den snoede arterie. Drænage fra milten, det meste af pancreas og noget af ventriklen. v. mesenterica inf. munder ud i v. splenica før dennes sammenløb med v. mesenterica sup. til v. portae. Tit dog ofte i vinklen mellem de to. Drænage fra bagtarmen. PORTA- CAVA ANASTEMOSER Ingen klapper dvs. ingen ensretning af blodet. Portal hypertension blodet søger mod v. cava systemet gennem anastemoserne. 1. vv. gastrica/v. splenica og vv. oesophageales (v. azygos v. cava sup.). 2. v. rectalis sup. (v. mesenterica inf. v. portae) og vv. rectales media et inf. (vv. iliaca interna v. cava inf.) 3. vv. paraumbilicales (subkutane vener i navleregionen drænage til v. portae gennem lig. falciforme) og andre subkutane, abdominale vener og vv. epigastricae (vv. cavae) 4. Talrige vener retroperitonealr, som drænerer områder til v. Portae. Områderne ikke er dækket af peritoneum på hhv. colon ascendens, colon descendens, duodenum, pancreas og leveren. Anastemoser med vener på bagerste bugvæg som dræneres til azygos- cavasystemet. GALDEBLÆRE- OG VEJE Pæreformet, 50 ml i fossa vesica biliaris. Fundus, corpus, collum (med plicae spirales) og til ductus cysticus (løber sammen med ductus hepaticus communis og bliver til ductus choledochus lige under porta hepatis). Beklædt med peritoneum.

3 Relation nedadtil til colon transversum og øverste del af duodenum. Adhærencer ved cholecystitis kan medføre, at galdesten kan kvitteres med afføringen. Store galdesten kan så evt. give galdestensileus. A. cystica forsyner vesica biliaris (gren fra ramus dxt fra a. hepatica propia). Ductus cysticus begynder ved collum vesicae biliaris og har et forløb bagud og til venstre og løber udfor porta hepatis sammen med ductus hepaticus communis. Ca. 4 cm og diameter på 2-3 mm. Ductus hepaticus communis opstår ved sammenløb af ductus hepaticus sin et dxt., som hver drænerer ca. halvdelen af leveren. Forløb i omentum minus og løber sammen med ductus cysticus for at danne ductus choledochus udfor porta hepatis. Ca. 4 cm lang og 4-5 mm i diameter. Ductus choledochus 4 afsnit heri: pars supraduodenales (lig. hepatoduodenale), pars retroduodenales (relation til v. portae og a. gastroduodenalis, jf. pars superior duodenis reationer), pars pancreaticus og pars intramuralis (ca. 2 cm langt stykke, som løber skråt gennem duodenalvæggen og fremkalder plica longitudinalis duodeni). Udmunder i papilla duodenum major med ductus pancreaticus. Galdesten sætter sig typisk sv.t. ductus cysticus eller ud for m. sphinchter Oddi (sidstnævnte medfører distention af hele galdevejssystemet. Gulsot pga. ophobning af bilirubin). MILTEN Funktion: Bloddannende funktion i føtallivet (senere overtager knoglemarven), blodreservoir samt immunologisk funktion (filterfunktion for bakterier, andre mikroorganismer og hendøende blodlegemer). Generelt: g, 4 x 8 x 12 cm, purpurrød, sprød og blød konsistens. Facies diaphragmatica konveks, vender bagud og lateral. Facies visceralis (facies gastrica konkav, en del af ventrikellejet, vender medialt, fremad og opad, facies colica lille, for- og nedadtil mod flexura coli sin og facies renalis let konkav, medialt, bagud og nedad). Hilum splenicum på facies gastrica. Evt. relation til cauda pancreatis mellem facies colica og hilum splenicum. Margo superior/crenatus vender op og lidt fremad. Margo inferior mere afrundet. Lejring og relationer: under venstre diaphragmakuppel i venstre hypochondrium, følger diaphragmas bevægelser under vejrtrækning. Relationer til ventriklen og ve. nyre. Peritoneum intraperitoneal lejring, forreste blad i hilum går til lig. gastrosplenicum og bagerste blad slår sig over på hø. nyre som lig. splenorenale. Struktur omgivet af fibrøs kapsel, som strækker sig ned i parenchymet. Røde miltpulpa (røde blodlegemer) og den hvide miltpulpa (hvide pletter lymfefollikler). Kar- og nerveforsyning a. splenica fra truncus coeliacus løber snoet langs overkanten af pancreas. V. splenica har et mere lige forløb på bagfladen af pancreas. PANCREAS Generelt Eksokrin funktion: pancreassaft (bikarkonat, vand og fordøjelsesenzymer) samt endokrin funktion: insulin, glucagon m. fl. Inddeling: caput, collum, corpus og cauda pancreaticus. Caput pancreatis ligger i duodenalbuen. Nedadtil processus uncinatus, som er adskilt fra caput via incisura pancreatis. I niveau med L1- L2. Imellem hø. rand af caput og pars descendens duodeni ligger ductus choledochus. Forfladen krydses af fæstet for mesocolon transversum og er på den måde i kontakt med colon transversum samt tyndtarmsslynger. Collum er mellem caput og corpus pancreaticus. På bagsiden af collum løber a. og v. mesenterica sup., som ligger sig i incisura pancreatis. Bagsiden af collum har desuden relationer til v. cava inf. og kar til hø. nyre. Collum er foran v. portae og bagved pylorus.

4 Corpus pancreatis tre flader, en nedadtil, en fremad og en bagud. Forfladen danner en stor del af ventrikellejet. På forfladen hæfter desuden mesocolon transversum således, at pancreas superiort herfor er beklædt med peritoneum sv.t. bursa omentalis/lille sæk og inferiort for tilhæftningen peritoneum sv.t. store sæk. Desuden nedadtil relation til flexura duodenujejunalis, jejenum og colon transversum. Bagtil aorta, a. mesenterica sup., a. og v. renalis sin., ve. nyre og binyre. A. spenica løber stærkt bugtet langs dens øverste kant, mens v. splenica løber længere nede på bagsiden af corpus pancreatis. Cauda pancreatis ligger inde i lig. splenorenale og har relationer til milten og flexura coli sin. Peritoneum sekundært retroperitonealt (presses bagud af roterende ventrikel). Mesocolon transversum hæfter på forside af pancreas (løber også henover pars descendens duodenale). To udførselsgange ductus pancreaticus og ductus pancreaticus accessorius. Førstnævnte løber fra cauda gennem corpus og ned i caput for at udmunde sammen med ductus choledochus sv.t. papilla duodeni major (Vateri). Ductus pancreaticus accessorius udmunder ca. 2 cm oralt herfor i papilla duodeni minor Kar- og nerveforsyning A. pancreaticoduodenale sup. (a. gastroduodenale) og inf. (a. mesenterica sup) samt rami pancreatici fra a. splenica. DE STORE KAR OG NERVER PÅ BAGERSTE BUGVÆG Pars abdominalis aortae Ned i abdomen gennem hiatus aorticus ud for T12. Fortsætter ned foran og lidt til venstre for columna til L4, hvor den deler sig i sine to endegrene, aa. iliacae communes. Til hø. for aorta relation til v. cava inf. Lige under diaphragma relation til cisterna chyli og ductus thoracicus, som ligger bagved og lidt til højre for aorta. Parietale grene: Aa. phrenicae inferiores aa. suprarenales sup. Aa. lumbales ramus spinalis, ramus posterior A. sacralis mediana a. lumbalis ima, glomus coccygeum Viscerale grene (parrede grene retroperitoneale organer inkl. gonader): A. suprarenalis media A. renalis a. suprarenalis inf. A. testicularis resp. a. ovarica Viscerale grene (uparrede grene intraperitoneale organer og sekundært retroperitoneale organer): Truncus coeliacus Infradiaphragmatiske del af fortarmen sv.t. pars abdominalis oesopgahus, ventriklen, duodenum til papilla duodeni major, lever, galdeblære, milten og størstedelen af pancreas. Udspringer fra aorta sv.t. L1. Deler sig i tre grene: a. hepatica communis, a. gastrica sin. og a. splenica. A. gastrica sin forløb mellem de to blade af omentum minus langs curvatura gastrica minor. Anastamoserer her med a. gastrica dxt. A. hepatica communis afgiver a. gastroduodenale, der løber ned bagved pars superior duodeni, og a. gastrica dxt, der anastemoserer med a. gastrica sin langs curvatura gastrica minor, inden den fortsætter som a. hepatica propia op i lig. hepatoduodenale mod porta hepatis. A. gastroduodenale deler sig i a. pancreaticoduodenale sup. og a. gastroomentale dxt. A. pancreaticoduodenale sup. løber ned langs duodenums konkave rand for at anastemosere med a. pancreaticoduodenale inf. fra a. mesenterica sup. A. gastroomentalis dxt løber mellem de to peritonealblade langs curvatura gastrica major og anastemoserer her med a. gastroomentalis sin. A. splenica den største gren fra truncus coeliacus. Løber retroperitonealt langs pancreas øvre kant mod miltens hilum. Er i sit forløb karakteristisk slynget. Afgiver aa. gastricae til fundusdelen af ventriklen og a. gastroomentalis sin., som løber langs curvatura gastrica major for at anastemosere med a. gastroomentalis dxt.

5 A. mesenterica sup. Forsyningsområde sv.t. den oprindelige mellemtarm Afgår fra aorta lige ved underkanten af L1. Forløb bagved caput pancreatis og træder frem gennem incisura pancreatis sammen med v. mesenterica sup. for at løbe foran processus uncinatus og krydse tværs over forfladen af pars horizontalis duodeni. Forløb fortsættende ned langs radix mesenterii mod fossa iliaca dxt. Afgiver følgende grene: A. pancreaticoduodenalis inf. som løber op langs duodenums konkave rand for at anastemosere med a. pancreaticoduodenalis sup. fra a. gastroduodenalis (a. hepatica communis truncus coeliacus). Aa. jejunales og aa. ileales afgives fra den venstre rand til mesenteriet, hvor de danner arkader. A. ileocolica, a. colica dxt og a. colica media afgives fra den højre rand. A. mesenterica inf. Forsyningsområde sv.t. den oprindelige bagtarm. Afgår fra aorta udfor L3. Forløb nedad til venstre mod bækkenet. Afgiver a. colica sin., aa. sigmoideae og ender som a. rectalis sup. V. cava inferior Dannes ved sammenløb af vv. Ilica communis foran L5. Forløb op langs columna, lidt højreforskudt for aorta abdominalis. Ingen veneklapper. Passerer gennem diaphragma via foramen venae cava sv.t. T8. Modtager langs sit forløb følgende grene vv. lumbales, vv. testiculares/ovacicae, vv. renales, vv. suprarenales, vv. phrenicae inf. og vv. hepaticae. Lymfeknuderne Lnn. coeliaci ligger omkring selve truncus coeliacus endestationen for lymfen fra ventriklen, duodenum, størstedelen af leveren, galdeblæren og galdegangene, pancreas og milten. Lymfen sendes videre til truncus intestinalis. Lnn. mesenterici sup. modtager lymfen fra området sv.t. den oprindelige mellemtarm. Lymfen sendes videre til truncus intestinalis. Lnn. mesenterici inf. modtager lymfe sv.t. arteriens forsyningsområde, jf. bagtarmen. Lymfen sendes videre til lnn. lumbales. Hernæst løber lymfen mod cisterna chyli og op i ductus thoracicus, som indmunder i v. brachiocephalica sv.t. vinklen mellem v. jugularis interna sin og v. subclavia sin. PERITONEUM Serøs hinde, der afgrænser bughulen cavitas peritoneale. Paritale beklæder bugvæggen, mens viscerale beklæder viscera. Ascitis (væske i bughule fx ved højresidigt hjertesvigt). Cavitas peritoneale lukket hos mænd, men ved kvinder er der en åbning ved tuba uterina, som så danner forbindelse udadtil. Tre forskellige lejringer i peritoneum. Store sæk og lille sæk (bursa omentales). Åbning mellem de to ved foramen omentale (bag lig. hepatoduodenale). Store sæk: loft (undersiden af diaphragma), forvæg (bugvæg med plicae), gulv (bækkenet), bagvæg mere kompliceret. Se slides.

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Fysisk træning. Tr æ n i n g

Fysisk træning. Tr æ n i n g Fysisk træning Tr æ n i n g hvad påvirker en idrætspræstation?....................... 2 Fysisk træning.............................................. 4 Hvad indgår i fysisk træning?........................................

Læs mere

Lektion 1 Introduktion til faget:

Lektion 1 Introduktion til faget: Lektion 1 Introduktion til faget: Begreber Opløsningsevne den mindste afstand, hvor man kan skelne to punkter fra hinanden (øje 0.2 mm, LM 0.2 µm, EM 0.2 nm). Forstørrelse forholdet mellem billedstørrelse

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

AASE NILSSON. Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING

AASE NILSSON. Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING AASE NILSSON Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING AASE NILSSON NYT I KNIPLING Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING. - 1 - NYT I KNIPLING

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Idræt og træning. Tr æ n i n g

Idræt og træning. Tr æ n i n g Idræt og træning Tr æ n i n g Idræt!......................................................... 2 Tilfredsstillelse af sociale behov........................................ 2 Klubben som samlingssted...........................................

Læs mere