BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS"

Transkript

1 BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS

2

3 INDHOLD» STOR VÆKST OG STORE UDFORDRINGER 4» ÅRET DER GIK 8 AVU-området 10 Det gymnasiale område 14 Serviceområdet 18» TAL OG OPGØRELSER FOR Nøgletal, regnskab, udgifter og årsværk 24» FORVENTNINGER TIL Budget for

4 STOR VÆKST OG STORE UDFORDRINGER Af bestyrelsesformand Hans Halvorsen og rektor Erik Ernø-Kjølhede I 2013 fortsatte VUC Aarhus den markante vækst i antallet af kursister og medarbejdere, som har karakteriseret skolen siden overgangen til selveje. Således nåede vi op på årskursister, hvilket svarer til en vækst på hele 87 pct. i antal årskursister siden De årskursister dækker over flere end forskellige personer, som i 2013 modtog undervisning hos os, og på medarbejdersiden er vi nu flere end 330, der har vores arbejdsplads på skolen. Skolen har således oplevet en kraftig vækst inden for en kort periode, hvilket stiller store krav om forandringsparathed og fleksibilitet hos både kursister og medarbejdere. Vores bygningsmæssige rammer bliver i øjeblikket presset til det yderste, og vi vil gerne takke såvel kursister som medarbejdere for forståelse og tålmodighed i forhold til, at vi på lokalesiden har haft svært ved at følge med. Derfor kan vi i øjeblikket ikke på alle områder tilbyde fysiske rammer af den kvalitet, vi ønsker. Skolens hastige vækst stiller også krav om løbende tilpasninger af skolens organisering, service og tekniske infrastruktur. Et meget tydeligt og konkret eksempel på dette oplevede vi, da skolens IT-netværk var ved at bryde sammen i efteråret Netværket var blevet overhalet indenom af skolens vækst og var pludselig underdimensioneret ift. de mange computere, tablets og smartphones, der dagligt lægger beslag på netværket. Det resulterede i ekstraordinære omkostninger og investeringer på ITsiden. Vi har også måttet sande, at vores nuværende IT-system til post, kalender og intranet tilsvarende er blevet overhalet indenom. Derfor udskifter vi nu systemet med et nyt med bedre brugervenlighed og flere muligheder. Vi ser frem til at få et driftssikkert og forbedret intranet fra og med 1. august Studieaktivitet og høj faglighed Væksten i årskursister i 2013 er ligesom i 2012 sket på det gymnasiale område, mens AVU-området oplevede en lille nedgang i antallet af årskursister. En vigtig forklaringsfaktor for tilbagegangen på AVU er, at skolen har valgt en strammere kurs over for fravær og utilfredsstillende studieaktivitet. Formålet med den strammere kurs er at skabe et endnu mere seriøst og fagligt orienteret studiemiljø blandt kursisterne. Det har betydet en udmeldelse af flere AVU-kursister end tidligere og dermed også et fald i kursistantallet. Det er imidlertid en kurs, vi agter at fastholde, fordi vi forventer, at det på den lange bane vil præge studiemiljøet positivt, og at det også vil medvirke til at fastholde og tiltrække endnu flere kursister på begge uddannelsesområder. En anden aktivitet i den forbindelse var vores mød til tiden-kampagne, hvor vi i to uger i april 2014 bød skolens kursister på gratis morgenmad inden undervisningens start for ad den vej at få flere til at møde til tiden. Samtidig gjorde vi det i kampagneperioden til en regel, at kursister, der kom bare en lille smule for sent til undervisningen, fik fravær for hele timen. Med denne kampagne har vi fået gode og værdifulde erfaringer, som vi tager med os ind i det kommende skoleår, hvor der følges op med en større og mere sammenhængende kampagne med fokus på bedre fremmøde og større studieaktivitet. Vi ønsker dermed at sende et tydeligt signal om, at vi som skole vægter faglighed og engagement højt. At fagligheden har gode kår på skolen, fik vi et meget tydeligt bevis på ved sommereksamen 2013 på det 2- årige HF. Her opnåede vores kursister landets højeste eksamensgennemsnit. Det er et resultat, vi med rette kan og bør være stolte af. Der er naturligvis mange forskellige faktorer, der skaber dette resultat, men uanset hvad, 4

5 så vidner det om, at skolen har et højt fagligt niveau, og at vi evner at tiltrække såvel dygtige kursister som medarbejdere. Høj faglighed betyder ikke kun høje eksamensgennemsnit på VUC Aarhus. Det er også en stor glæde, at vi hver dag har mange eksempler på, hvordan dygtige og engagerede medarbejdere på årsbasis hjælper over kursister med at realisere deres potentiale. Hvad enten potentialet er stort, lille eller midt imellem, og alt sammen med udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger. Den faglighed, der handler om at håndholde den enkelte kursist og med udgangspunkt i kursistens individuelle forhold finde det læringsforløb, der fungerer bedst, er en særlig faglighed for VUC-sektoren. Det er ganske vist en lidt abstrakt faglighed, der ikke er så nem at måle som et eksamensgennemsnit, og måske derfor er denne VUC-faglighed mindre synlig for vores omverden. Men den er meget synlig for os på skolen. Hver dag har vi VUC-faglige succesoplevelser, som når f.eks. en kursist, der aldrig har forstået matematik, pludselig forstår det; når en kursist med social angst overvinder sig selv og holder et oplæg for holdet; når en ordblind kursist oplever at kunne læse en svær tekst; når en kursist udvikler sig fra 02 til 7 i et fag; osv. osv. Den VUC-faglighed, der handler om at flytte vores kursister og forbedre deres personlige og faglige udgangspunkt, opfatter vi som en kernefaglighed for skolen. Det er en kernefaglighed, som vi er stolte over, og det er en kernefaglighed, vi er rigtig gode til her på skolen. Et samlet VUC Aarhus Som nævnt ovenfor er vores bygningsmæssige rammer under stort pres på grund af vores vækst i de seneste år, og det var derfor særdeles glædeligt, at købet af skolens nye domicil på Dalgas Avenue 2 faldt på plads i Skolens eksisterende bygninger på Ingerslevs Boulevard og i Bülowsgade blev solgt som et led i handlen, og vores øvrige to Aarhus-adresser, hvor vi bor til leje, vil ligeledes blive fraflyttet senest sommeren Flytningen og den nødvendige ombygning af vores kommende skoles i alt kvadratmeter er en stor og krævende opgave, som involverer mange af skolens medarbejdere. Bl.a. har der været nedsat brugergrupper, som har haft til opgave at kigge på alt fra stil og farver til indretning af faglokaler på skolens nye matrikel. Brugergruppernes værdifulde input bidrager til de bedst mulige rammer for flytningen. Som man kan se af regnskabstallene andetsteds her i Boulevarden, blev årets resultat for 2013 et overskud på 7,6 mio. kr. Dette overskud er et godt bidrag til at skabe det nødvendige økonomiske fundament for flytningen, og vi glæder os rigtig meget til, at vi fra sommeren 2015 kan samle hele skolen på én adresse i nyrenoverede og velfungerende bygninger. Store udfordringer i vente I VUC-sektoren som sådan står vi over for betydelige udfordringer i de kommende år. Fra ministeriets side planlægges der med en taxameterbesparelse på ca. 2 pct. i 2015 og yderligere ca. 2 pct. pr. år i 2016 og Det giver en samlet forringelse af taksterne på mere end 6 pct. over de næste 3 år, hvilket sker, samtidig med at lønomkostningerne er stigende. Der venter os således store udfordringer oven i købet sideløbende med politiske krav om mere kvalitet i uddannelserne, bedre udnyttelse af lærerressourcerne og øget kursistgennemførelse. I de kommende år står vi således overfor at skulle være endnu dygtigere til at løse vores uddannelsesopgave i en balance, hvor vi både skal være skole for dem, der kan og vil, og for dem, som har brug for ekstra hjælp. 5

6 Med vores budget for 2014 har vi forsøgt at ruste os bedst muligt til de ovennævnte udfordringer, herunder ekstraomkostningerne i forbindelse med flytning af skolen. Det gør vi bl.a. ved at afsætte midler til udvikling for at effektivisere og kvalitetsudvikle vores undervisning, administration og service. I budgettet for 2014 er der således afsat en investeringspulje på 1,5 mio. kr. til faglig udvikling på skolens tre hovedområder bl.a. med deltagelse i aktionsforskningsprojekter på de pædagogiske områder for at øge kursisternes udbytte af undervisningen og deres gennemførsel af uddannelserne. Effektivitet og kvalitet Det er vigtigt at understrege, at investeringspuljen på 1,5 mio. kr. sigter på at opnå en højere grad af effektivitet og kvalitet i vores arbejde på alle områder af skolen. Opgaven er, at vi skal ruste os til de forventede faldende indtægter på sigt. Det kræver pædagogisk og administrativ udvikling, herunder kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Investeringen i udvikling skal også ses som et udtryk for, at vi ønsker at sætte konkret handling bag de tre pejlemærker, vi har formuleret for VUC Aarhus' udvikling i de kommende år: Faglighed: Undervisningsfagligt, fag-fagligt, tværfagligt og i alle funktioner på skolen skal fagligheden være i top. Vi skal have høje faglige forventninger til os selv som medarbejdere og til vores kursister. Ved at insistere på og dyrke fagligheden trækker vi også fagligt svage kursister med op. Ambitioner: Medarbejderne skal være drevet frem af ønsket om til stadighed at blive dygtigere, og det engagement skal vi smitte vores kursister med. Alle medarbejdere såvel som kursister skal blive så dygtige, som de kan. Kvalitet: Vi skal vægte høj kvalitet i alt, vi gør på skolen. Også i detaljen. Vi skal hele tiden arbejde med at forbedre kvaliteten af vores arbejde, så vi får højere udbytte af vores indsats. Hans Halvorsen Erik Ernø-Kjølhede 6

7 VUC AARHUS PR. 1. AUGUST 2015

8

9 ÅRET DER GIK PÅ SKOLENS TRE OMRÅDER

10 AVU-OMRÅDET AVU-området havde i årskursister, hvilket er 5 færre end sidste år og 17 færre end budgetteret med. AVU Flex-tilbuddet, som er AVU-fag via nettet, udvikles fortsat, og her er der vækst i aktiviteten på 86 pct. i forhold til AVU Flex ser efterhånden ud til at være bredt funderet på AVU-fagrækkens kernefag samt latin, og det har løbende været nødvendigt at oprette flere hold og inddrage flere lærere som følge af den øgede efterspørgsel. Som det skete for landets folkeskolelærere, var også AVU-lærerne på VUC Aarhus påvirket af forårets konflikt på arbejdsmarkedet, og de fleste af AVU-områdets lærere var udsat for lockout i fire uger. Konflikten fik indflydelse på kursisternes uddannelsesforløb, da undervisningen var afbrudt i perioden op til eksamen, som også kom til at bære præg af den sammenpressede tidsplan. Det turbulente forår til trods, og selvom eksaminerne bar præg af den sammenpressede tidsplan, lykkedes det at hæve prøveprocenten i forhold til sidste år, hvilket primært skyldes det fokus, som lærere, studievejledere og ledere har haft på området de sidste 3-4 år. En særlig tak til AVU-lærerne for den store indsats med at hjælpe så mange kursister igennem på trods af et svært udgangspunkt. Forventningerne til aktiviteten for Forberedende Voksenundervisning (FVU), som er undervisning på faglige niveauer under 9. klasse, blev nogenlunde indfriet i Vi har haft størst succes med vores virksomhedsrettede tilbud i regi af VUC Erhverv, hvor FVU indgår som delelement i de pågældende virksomheders strategiske uddannelsesplaner. Internt må vi erkende, at det fortsat er en udfordring at opnå den ønskede volumen i forbindelse med vores dagtilbud på egne adresser. Aktiviteten på ordblindeområdet (OBU) er meget tæt på det budgetterede, men er beskeden på VUC Aarhus isoleret set. I 2013 har vi imidlertid igangsat en række initiativer, som i de kommende år vil resultere i stigende aktiviteter. Det drejer sig f.eks. om OBU på vores egne HF-uddannelser samt aftaler med samarbejdspartnere om levering af OBU på gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelser. Hertil har vi fortsat stor søgning til OBU-forløbene på både 9. og 10. klasse. AVU-områdets realiserede resultat er bedre end forventet, hvilket kan henledes til såvel indtægts- som omkostningssiden. På AVU-området har vi etableret to tilbud, som sigter mod at tage hånd om kursister med helt særlige behov. Læs mere på side

11 Årskursisttal og gennemførelse Årskursister Realiseret 2013 Budget 2013 Ændring Ændring i % AVU ,9% AVU Flex ,7% AVU i alt ,4% FVU ,3% OBU ,5% I alt ,8% Årskursister på AVU-området

12 NYE MÅLGRUPPER PÅ AVU-OMRÅDET På AVU-området er det et grundvilkår løbende at justere den måde, hvorpå vi tilrettelægger undervisningen ift. nye kursistgrupper med nye behov. Således er der blevet etableret to nye AVU-tilbud, som netop sigter mod at tage hånd om kursister med helt særlige behov, nemlig Studiebussen og Sekretærordning for kursister med autisme eller ADHD. STUDIEBUSSEN: Unge, der af forskellige årsager er havnet uden for uddannelsessystemet, kan tilmelde sig Studiebussen og blive klædt fagligt på til at kunne klare prøverne i 9. og 10. klasse. Der er fleksibelt optag hver fjortende dag, så man ikke risikerer at skulle vente mange måneder på at kunne blive optaget på uddannelse igen. Kursisterne er en blandet flok i alderen år og nogle gange ældre. Mange er afhoppere fra handelsgymnasiet og det almene gymnasium, hvor de typisk ikke har været helt studieparate. Andre er lidt ældre, som måske er blevet fyret, og som skal forbedre ét eller flere fag for at komme i sving med en ny uddannelse. Studievejleder og AVU-lærer, Jane Lambertsen, har været med, siden Studiebussen startede som forsøg for tre år siden. Hun kan se, at den ofte skrøbelige gruppe af unge, der f.eks. parkeres på kontanthjælp, med Studiebussen har gode muligheder for at komme videre med uddannelse. Vi er en eksamensskole, ikke et opbevaringssted. Derfor stiller vi krav om høj faglighed, hvor eleven kan flytte sig. Vi er ofte to lærere til hver klasse, og eleverne får mulighed for ekstra meget studievejledning, så de bliver afklaret om fremtiden. Det hjælper mange af de unge til at få det faglige løft, de har manglet, siger Jane. 21-årige Jeppe Jacobsen sprang i sin tid fra handelsgymnasiet, fordi han syntes, niveauet var for højt. Siden kastede han sig over produktionsskolen, en læreplads som tjener og et job som telefonsælger. I dag har han sin daglige gang i Studiebussen. Jeg vil gerne være parat til at tage en HF eller måske forsøge mig med handelsskolen igen, og det bliver jeg her. Det gode er, at du arbejder meget med dig selv og dine egne opgaver ud over selve undervisningen i klassen og i grupper. Jeg har heller aldrig været god til at spørge, hvis jeg var i tvivl om noget fagligt. Det er der tid og rum til her, siger Jeppe. Studiebussen er et permanent tilbud med to klasser året rundt, der begge tæller omkring 23 elever. Man skal gå på kurset i mindst tre måneder, hvor der er få kursister og derfor gode muligheder for at få individuel hjælp. Cirka fire ud af fem af kursisterne i Studiebussen kommer videre i uddannelsessystemet.

13 Vi er en eksamensskole, ikke et opbevaringssted. Derfor stiller vi krav om høj faglighed, hvor eleven kan flytte sig. SEKRETÆRORDNING FOR KURSISTER MED AUTISME/ADHD: Det hænder, at vi her på skolen møder kursister, der kan kategoriseres som kursister med autisme eller ADHD. For disse kursister gælder det, at det ofte ikke er det faglige, som forhindrer dem i at få en uddannelse, men alt det andet. De har svært ved at bevare overblikket over længere forløb. De har det også med at glemme opgaver og bliver utrygge, når rammerne laves om, som det f.eks. sker, når undervisningen flyttes, og lektierne ændres. Alt det, der kan virke banalt for andre, kan få dem til at give op. Og det at fungere i sociale sammenhænge kan være næsten uoverstigeligt svært. På VUC Aarhus har vi en såkaldt sekretærordning til denne kursistgruppe. Sekretærens opgave er støtte kursister med autisme / ADHD med at fuldføre deres uddannelse. Som kursist kan man få hjælp til at kunne håndtere det, der ligger uden om fag og undervisning. Sekretæren skal være en kvalificeret støtte i forhold til at hjælpe kursisten med f.eks. at få overblik over ugen, semesteret eller skoleåret, herunder planlægning af opgaveskrivning, men det kan også handle om at udvikle personlige strategier for at kunne begå sig socialt. Hanne Christensen, AVU-lærer og tovholder på projektet, siger om ordningen: Jeg synes, at VUC Aarhus både er og bør være et rummeligt sted, og her har vi en særlig og voksende kursistgruppe, hvoraf mange er fagligt dygtige, men falder fra pga. mangel på sociale kompetencer, og fordi de har brug for hjælp til at strukturere hverdagen. Hvis vi hjælper dem med at håndtere alt det praktiske, frigiver det en hel masse energi. Vi kalder i øvrigt projektet sekretærordning, hvilket siger meget om vores arbejde med disse kursister. Vi er ikke mentorer, men hjælper med det praktiske. Thilde er én af de kursister, der i år har haft en sekretær, og det har hjulpet hende til at kunne vedblive i uddannelse: Jeg fik min egen sekretær tidligt på året. Det hjalp mig til at få styr på alt det praktiske, og det har været rart at vide, at der var én, jeg altid kunne spørge om hjælp. Jeg kan se, at det har hjulpet mig med at kunne fokusere på det faglige.

14 DET GYMNASIALE OMRÅDE På HF-enkeltfag forøgede vi i 2013 årskursisttallet med 32 i forhold til 2012 og nåede således op på 763 årskursister, hvilket svarer til en fremgang på 4,4 pct. Stigningen skyldes primært en forøget aktivitet på halvårsholdene, og tallene viser endvidere, at der er en bedre gennemførelse på halvårshold end på helårshold. Gennemførelsen på de 2-årige hold er klart forbedret, sandsynligvis pga. en øget indsats ift. studieaktivitet. Vi har i det forløbne år haft særligt fokus på gennemførelsen i form af intensiveret studieaktivitetsopfølgning og motivation af kursisterne. På HF Flex, som er HF-enkeltfag via nettet, var der 55 årskursister flere end i 2012, så vi nåede op på 235 årskursister. Det svarer til en fremgang på 30,6 pct. Væksten skyldes en øget søgning og en vis forskydning til HF Flex på grund af øget søgning på HF-enkeltfag, og fra efteråret 2013 indførte vi ubegrænset optag på HF Flexholdene. Gennemførelsen er steget lidt på halvårsholdene og faldet lidt på helårsholdene. Fremover vil vi stramme yderligere op i vores opfølgning på kursisternes afleveringer. På 2-årigt HF forøgedes årskursisttallet med 10 i forhold til 2012 og landede således på 247 årskursister. I hele 2013 havde vi seks spor, og med en klasse mere end budgetteret i efteråret kunne man have forventet en større stigning end de realiserede 4,2 pct. Dette skyldes, at vi bl.a. for at skabe et seriøst studiemiljø iværksatte en intensiveret studieaktivitetsopfølgning, hvilket medførte et større frafald. På Gymnasial Supplering (GS) oplevede vi på GS-sommerholdene en svag stigning i søgningen fra 102 årskursister i 2012 til 107 i 2013, hvilket svarer til en stigning på 4,9 pct. Hertil oplevede vi en lidt bedre gennemførelse som resultat af en ændret praksis, hvor den enkelte kursist nu skal bekræfte sin plads, samtidig med at vi følger kursisterne endnu tættere end tidligere. På de øvrige GS-hold var der også en lille stigning fra 241 årskursister i 2012 til 249 i 2013, hvilket svarer til en stigning på 3,3 pct. Gennemførelsen er faldet ganske lidt på halvårshold og steget betydeligt på helårshold, hvor der er iværksat en strammere opfølgning på kursisternes studieaktivitet. På det foreliggende grundlag har vi konstateret, at GS ser ud til at have stabiliseret sig på dette niveau. Om dette holder stik efter den nye SU-reform, som afstedkommer nye tilrettelæggelser, vil vise sig. Samlet set forøgede vi i 2013 årskursisttallet på det gymnasiale område med 110 i forhold til Vi har fået skabt gode rammer for kursisternes uddannelsesforløb på det gymnasiale område, og det smitter af på fagligheden. Læs mere på side

15 Årskursisttal og gennemførelse Årskursister Realiseret 2013 Budget 2013 Ændring Ændring i % HF-enkeltfag ,7% HF Flex ,1% 2-årigt HF ,5% GS (ekskl. sommerkurser) ,0% GS sommerkurser ,8% I alt ,3% Årskursister på det gymnasiale område

16 MODNE OG MÅLRETTEDE KURSISTER Skolen har de senere år arbejdet målrettet på at skabe et godt studiemiljø på det gymnasiale område, som primært har til huse på afdelingen på Bülowsgade 68. Vi har fået skabt nogle gode rammer for kursisternes uddannelsesforløb og kan konstatere, at det smitter positivt af på fagligheden. LANDETS HØJESTE GENNEMSNIT: Ifølge tal fra Undervisningsministeriet fik kursister på den 2-årige HF-uddannelse på VUC Aarhus ved sommerens eksaminer i 2013 det højeste karaktergennemsnit på HF-uddannelsen i hele Danmark. Et karaktergennemsnit på 7,4 skabte den fornemme placering efterfulgt af Københavns VUC og Det Frie Gymnasium i København. Vi er stolte af det flotte resultat, som vi har opnået, fordi vi har motiverede kursister og dygtige lærere med et stærkt fokus på det faglige i det daglige arbejde, siger studierektor for de gymnasiale uddannelser på VUC Aarhus, Susanne Dombernowsky. HF-enkeltfag på VUC Aarhus fik også en rigtig fin placering på en delt sjetteplads. HF-DAGEN: Igen i år afholdt VUC Aarhus sammen med byens øvrige HF-uddannelsessteder HF-DAGEN, som er en faglig dag for de af byens 2-årigt HFstuderende, der har en særlig interesse i ét eller flere fag, og som i den daglige undervisning med viden og engagement er med til at løfte det faglige niveau. HF-DAGEN blev til for tre år siden, idet byens HF-uddannelsessteder gerne ville gøre noget ekstra for de dygtige HF-studerende, som i mange aldre og med vidt forskellige baggrunde, erfaringer og motivationer er med til at give ud-dannelsen helt unikke styrker og særpræg. I år blev der således arrangeret en række spændende workshops rundt omkring på uddannelsesstederne varetaget af personer, der på forskellige måder har en særlig tilgang til og indsigt i deres fagområder. Det blev blandt andet til workshop om flow i sprog og sproglig kreativitet med tidligere danmarksmester i freestyle rap, Per Vers, og her på skolen kunne man i selskab med fysik- og kemilærer på HF, Torben Arentoft, blive klogere på hvide dværge, neutronstjerner, sorte huller samt de enorme såkaldte Monster Black Holes, der befinder sig i centret af mange af universets galakser.

17 Vi har motiverede kursister og dygtige lærere med et stærkt fokus på det faglige i det daglige arbejde. KREATIVITET OG FAGLIGHED: I det tidlige forår kunne man på afdelingen på Bülowsgade 68 opleve en række visuelle effekter i form af farver, kridt, små udsagn, tableauer af små lerfigurer og i det hele taget ændringer af de vante omgivelser. Afsenderne var ti aktive piger fra ét af skolens HF-billedkunsthold, og de havde lavet en række installationer i form af kunstnerisk intervention i skolens fysiske rum, såkaldt Street Art. Formålet var at anvende skolens rum til at give kursister og lærere nye oplevelser og noget at smile af, men også en opfordring til at få beskuerne til at reagere og måske overveje store som små eksistentielle og etiske temaer nærmere. Det blev bl.a. til en genmodificeret fugl, stjerner ved rygeskuret og ligoptegnelse i skolegården, hvor Amor havde været på spil med sin bue. Se billeder på facebook.com/vucaarhus. FINT BESØG: Også i 2013 fik VUC Aarhus besøg af folk udefra, der på forskellig vis er med til at præge det samfund, vi lever i, bl.a.: Naja Marie Aidt, forfatter, kiggede forbi og fortalte om sin anmelderroste og prisbelønnede novellesamling, Bavian, som består af en række fortællinger, der alle kredser om menneskelige relationer, om hverdagen og om livets store og små vendepunkter. 10 HF-klasser var mødt op for at se og høre forfatteren et publikum for stort til Salen på Ingerslevs Boulevard, hvorfor vi måtte låne festsalen på vores kommende matrikel på Ingeniørhøjskolen. Mickey Gjerris, lektor, Phd. og teolog, Københavns Universitet, holdt foredraget Jorden brænder. Foredraget rettede fokus mod på de gigantiske udfordringer og tilpasninger, menneskeheden står overfor, hvis vi skal kunne opretholde et samfund, der blot minder om det, som vi har i dag. Foredraget handlede om natursyn og i sidste ende etik. Naser Khadér, samfundsdebattør, mellemøstekspert og tidligere politiker, holdt foredrag om arabiske stemmer og drømme. Udgangspunktet for foredraget var den aktuelle situation i den arabiske verden lige nu, blandt andet konsekvenserne af Det Arabiske Forår og borgerkrigen i Syrien.

18 SERVICEOMRÅDET Hen over året har skolens IT-netværk været under voksende pres pga. væksten i antal årskursister, antal ansatte og den mængde enheder, de enkelte kursister anvender i form af smartphones, bærbare computere og tablets. Dette medførte en utålelig afvikling af undervisningen og den daglige administration. På den baggrund besluttede ledelsen at iværksætte en større investering i et helt nyt netværk (trådløst og fast netværk), der har medført forøgede IT-omkostninger til løn, konsulenter og hardware på mere end 1 mio. kr. Samlet set er de øvrige udgifter på området større end forventet, hvilket primært kan henføres til en mindre omsætning end budgetteret med i skolens kantine samt ovennævnte udgifter til omlægning af skolens IT-netværk. Bygningsdriften har i året haft en fornuftig udvikling og ligger på det budgetterede niveau. Den løbende vækst i antallet af årskursister i de pædagogiske områder giver med et års forsinkelse forøgede indtægter i på Serviceområdet, der hidtil har kunnet kompensere for de faldende taxametersatser. Vi forventer, at denne vækst vil være aftagende, og at især antallet af GS-årskursister er under pres. GS-årskursisterne udløser delvis tidstro taxameter, hvorfor en nedgang vil slå igennem på indtægterne allerede i Serviceområdet har derfor fortsat fokus på effektivisering, men også på kvalitetsforbedringer med henblik på at sikre skolens kursister og ansatte en optimal service. I den forbindelse vil der i 2014 være en stigning i antal årsværk generelt, men især fokuseret på den kursistvendte studieadministration i form af Flex-administration, Informationen og SU-kontoret. Der er desuden ansat yderligere en medarbejder i IT-enheden med henblik på sikring af bedre kvalitet og service i et område, der er i konstant vækst og udvikling. Generelt fortsætter arbejdet med at forbedre skolens IT-løsninger, herunder infrastruktur, print/kopiløsninger, optimering af hardware og ikke mindst investering i et nyt telefonanlæg. VUC Aarhus har omlagt skolens arbejde med planlægning og koordinering af undervisning, eksamen og arbejdstid. Dette er nu flyttet fra en decentral placering i de enkelte områder til en placering i en central enhed den såkaldte Koordinerings og Planlægningsenhed (KOP) på Serviceområdet. I den forbindelse er der overført to medarbejdere fra AVU-området og to medarbejdere fra det gymnasiale område til Serviceområdet. Desuden er to medarbejdere fra Serviceområdet internt overflyttet til enheden. Hermed overtager Serviceområdet såvel opgaven som de tilhørende lønomkostninger. 18

19 Hen over året har skolens IT-netværk været under voksende pres pga. væksten i antal årskursister, antal ansatte og den mængde enheder, som anvendes i form af smartphones, bærbare computere og tablets. På den baggrund besluttede ledelsen at iværksætte en større investering i et helt nyt netværk. Sport kan noget helt særligt, fordi man mødes og hygger sig i et fællesskab, som man tager med sig tilbage på arbejdet. Læs mere side

20 FÆLLESSKAB EFTER ARBEJDSTID Det er vigtigt, at vi på en stor arbejdsplads som VUC Aarhus har andet end bare vores arbejde at mødes om. Her kan sport noget helt særligt, både fordi det i hvert fald for nogen er sjovt, og fordi det i de konkrete sportsaktiviteter ikke længere er så vigtigt, hvor i organisationen man arbejder og med hvad. Og fordi man mødes og hygger sig i et fællesskab og har et fælles mål og tager de gode fælles oplevelser med tilbage på arbejdet. Derved får vi også styrket sammenholdet på tværs af hele skolen. VUC Aarhus sociale forening, Sund Skole, har b.la. haft stor succes med forskellige løbearrangementer. MEDARBEJDERE LØB STÆRKT: Igen i år deltog VUC Aarhus i DHL-stafetten i Mindeparken i Aarhus med mange hold tilmeldt til stafetten og walk. Ét VUC Aarhus-hold skilte sig imidlertid markant ud fra de mange tusinde tilmeldte hold. Holdet Løb nemlig fra alt og alle og fik den bedste tid. I tiden 1:37:20 løb holdet således fra de øvrige hold, der også var stillet op i den 5 x 5,1 km lange stafet. De seneste to år er det blevet til hhv. en anden- og tredjeplads for mixholdene for det hurtige VUC Aarhus-hold, som tæller fire mænd og en kvinde. Førstepladsen i år var for samtlige hold, hvilket gør sejren endnu mere flot. Den dengang nyligt tiltrådte rektor, Erik Ernø-Kjølhede, anerkendte med et smil på læben det flotte resultat: Som ny rektor har jeg det erklærede mål at være med til at skabe landets bedste VUC. At jeg efter få uger på posten kan konstatere, at jeg har medarbejdere, der kan løbe meget stærkt, er et godt skridt på vejen. De fem løbere fik som anerkendelse hver en god flaske rødvin og en VUC Aarhus-løbetrøje. SUND SKOLE-STAFETTEN: Igen i år blev der afholdt Sund Skole-stafet, som havde ca. 250 deltagere og hertil en hel masse tilskuere i en blanding af medarbejdere og kursister på skolen. Stafetten har efterhånden bidt sig fast som en årlig aktivitet, som har stor tilslutning blandt både kursister og ansatte, og er et rigtig fint billede på det fællesskab, som opstår på tværs af funktioner og roller blandt alle os, der har vores daglige gang på skolen. Målt på efterfølgende aktivitet på skolens facebookprofil primært i form af kommentarer til billeder fra løbet må konklusionen være den, at et sådan arrangement ikke kun er noget, der finder sted en eftermiddag, men at det også har værdi efterfølgende.

21 Sund Skole-stafetten er et rigtig fint billede på det fællesskab, som opstår på tværs af funktioner og roller blandt alle os, der har vores daglige gang på skolen.

22

23 TAL OG OPGØRELSER FRA 2013

24 Nøgletal Nøgletal Omsætning tkr Årets resultat tkr Egenkapital tkr Kursister Regnskab 2013 tkr. Indtægter Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Udgifter Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter m. særlige tilskud Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter 426 Finansielle omkostninger Årets resultat Udgiftsfordeling (kategorier) Illustrationen viser den interne fordeling af skolens udgifter på kategorier. Det ses, at udgifterne til undervisningens gennemførelse primært lærerlønninger og materialer udgør 73 pct. af de samlede udgifter. De øvrige 27 pct. er fordelt på bygninger, ledelse, administration og markedsføring. 24

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

vucstor.dk Årsskrift 2013

vucstor.dk Årsskrift 2013 vucstor.dk Årsskrift 2013 VUC Storstrøm tilbyder undervisning i: Faxe Haslev Maribo Nakskov Nykøbing F Næstved Vordingborg Hoved- og nøgletal VUC Storstrøm tilbyder undervisning i: Faxe Haslev Maribo Nakskov

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere