BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS"

Transkript

1 BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS

2

3 INDHOLD» STOR VÆKST OG STORE UDFORDRINGER 4» ÅRET DER GIK 8 AVU-området 10 Det gymnasiale område 14 Serviceområdet 18» TAL OG OPGØRELSER FOR Nøgletal, regnskab, udgifter og årsværk 24» FORVENTNINGER TIL Budget for

4 STOR VÆKST OG STORE UDFORDRINGER Af bestyrelsesformand Hans Halvorsen og rektor Erik Ernø-Kjølhede I 2013 fortsatte VUC Aarhus den markante vækst i antallet af kursister og medarbejdere, som har karakteriseret skolen siden overgangen til selveje. Således nåede vi op på årskursister, hvilket svarer til en vækst på hele 87 pct. i antal årskursister siden De årskursister dækker over flere end forskellige personer, som i 2013 modtog undervisning hos os, og på medarbejdersiden er vi nu flere end 330, der har vores arbejdsplads på skolen. Skolen har således oplevet en kraftig vækst inden for en kort periode, hvilket stiller store krav om forandringsparathed og fleksibilitet hos både kursister og medarbejdere. Vores bygningsmæssige rammer bliver i øjeblikket presset til det yderste, og vi vil gerne takke såvel kursister som medarbejdere for forståelse og tålmodighed i forhold til, at vi på lokalesiden har haft svært ved at følge med. Derfor kan vi i øjeblikket ikke på alle områder tilbyde fysiske rammer af den kvalitet, vi ønsker. Skolens hastige vækst stiller også krav om løbende tilpasninger af skolens organisering, service og tekniske infrastruktur. Et meget tydeligt og konkret eksempel på dette oplevede vi, da skolens IT-netværk var ved at bryde sammen i efteråret Netværket var blevet overhalet indenom af skolens vækst og var pludselig underdimensioneret ift. de mange computere, tablets og smartphones, der dagligt lægger beslag på netværket. Det resulterede i ekstraordinære omkostninger og investeringer på ITsiden. Vi har også måttet sande, at vores nuværende IT-system til post, kalender og intranet tilsvarende er blevet overhalet indenom. Derfor udskifter vi nu systemet med et nyt med bedre brugervenlighed og flere muligheder. Vi ser frem til at få et driftssikkert og forbedret intranet fra og med 1. august Studieaktivitet og høj faglighed Væksten i årskursister i 2013 er ligesom i 2012 sket på det gymnasiale område, mens AVU-området oplevede en lille nedgang i antallet af årskursister. En vigtig forklaringsfaktor for tilbagegangen på AVU er, at skolen har valgt en strammere kurs over for fravær og utilfredsstillende studieaktivitet. Formålet med den strammere kurs er at skabe et endnu mere seriøst og fagligt orienteret studiemiljø blandt kursisterne. Det har betydet en udmeldelse af flere AVU-kursister end tidligere og dermed også et fald i kursistantallet. Det er imidlertid en kurs, vi agter at fastholde, fordi vi forventer, at det på den lange bane vil præge studiemiljøet positivt, og at det også vil medvirke til at fastholde og tiltrække endnu flere kursister på begge uddannelsesområder. En anden aktivitet i den forbindelse var vores mød til tiden-kampagne, hvor vi i to uger i april 2014 bød skolens kursister på gratis morgenmad inden undervisningens start for ad den vej at få flere til at møde til tiden. Samtidig gjorde vi det i kampagneperioden til en regel, at kursister, der kom bare en lille smule for sent til undervisningen, fik fravær for hele timen. Med denne kampagne har vi fået gode og værdifulde erfaringer, som vi tager med os ind i det kommende skoleår, hvor der følges op med en større og mere sammenhængende kampagne med fokus på bedre fremmøde og større studieaktivitet. Vi ønsker dermed at sende et tydeligt signal om, at vi som skole vægter faglighed og engagement højt. At fagligheden har gode kår på skolen, fik vi et meget tydeligt bevis på ved sommereksamen 2013 på det 2- årige HF. Her opnåede vores kursister landets højeste eksamensgennemsnit. Det er et resultat, vi med rette kan og bør være stolte af. Der er naturligvis mange forskellige faktorer, der skaber dette resultat, men uanset hvad, 4

5 så vidner det om, at skolen har et højt fagligt niveau, og at vi evner at tiltrække såvel dygtige kursister som medarbejdere. Høj faglighed betyder ikke kun høje eksamensgennemsnit på VUC Aarhus. Det er også en stor glæde, at vi hver dag har mange eksempler på, hvordan dygtige og engagerede medarbejdere på årsbasis hjælper over kursister med at realisere deres potentiale. Hvad enten potentialet er stort, lille eller midt imellem, og alt sammen med udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger. Den faglighed, der handler om at håndholde den enkelte kursist og med udgangspunkt i kursistens individuelle forhold finde det læringsforløb, der fungerer bedst, er en særlig faglighed for VUC-sektoren. Det er ganske vist en lidt abstrakt faglighed, der ikke er så nem at måle som et eksamensgennemsnit, og måske derfor er denne VUC-faglighed mindre synlig for vores omverden. Men den er meget synlig for os på skolen. Hver dag har vi VUC-faglige succesoplevelser, som når f.eks. en kursist, der aldrig har forstået matematik, pludselig forstår det; når en kursist med social angst overvinder sig selv og holder et oplæg for holdet; når en ordblind kursist oplever at kunne læse en svær tekst; når en kursist udvikler sig fra 02 til 7 i et fag; osv. osv. Den VUC-faglighed, der handler om at flytte vores kursister og forbedre deres personlige og faglige udgangspunkt, opfatter vi som en kernefaglighed for skolen. Det er en kernefaglighed, som vi er stolte over, og det er en kernefaglighed, vi er rigtig gode til her på skolen. Et samlet VUC Aarhus Som nævnt ovenfor er vores bygningsmæssige rammer under stort pres på grund af vores vækst i de seneste år, og det var derfor særdeles glædeligt, at købet af skolens nye domicil på Dalgas Avenue 2 faldt på plads i Skolens eksisterende bygninger på Ingerslevs Boulevard og i Bülowsgade blev solgt som et led i handlen, og vores øvrige to Aarhus-adresser, hvor vi bor til leje, vil ligeledes blive fraflyttet senest sommeren Flytningen og den nødvendige ombygning af vores kommende skoles i alt kvadratmeter er en stor og krævende opgave, som involverer mange af skolens medarbejdere. Bl.a. har der været nedsat brugergrupper, som har haft til opgave at kigge på alt fra stil og farver til indretning af faglokaler på skolens nye matrikel. Brugergruppernes værdifulde input bidrager til de bedst mulige rammer for flytningen. Som man kan se af regnskabstallene andetsteds her i Boulevarden, blev årets resultat for 2013 et overskud på 7,6 mio. kr. Dette overskud er et godt bidrag til at skabe det nødvendige økonomiske fundament for flytningen, og vi glæder os rigtig meget til, at vi fra sommeren 2015 kan samle hele skolen på én adresse i nyrenoverede og velfungerende bygninger. Store udfordringer i vente I VUC-sektoren som sådan står vi over for betydelige udfordringer i de kommende år. Fra ministeriets side planlægges der med en taxameterbesparelse på ca. 2 pct. i 2015 og yderligere ca. 2 pct. pr. år i 2016 og Det giver en samlet forringelse af taksterne på mere end 6 pct. over de næste 3 år, hvilket sker, samtidig med at lønomkostningerne er stigende. Der venter os således store udfordringer oven i købet sideløbende med politiske krav om mere kvalitet i uddannelserne, bedre udnyttelse af lærerressourcerne og øget kursistgennemførelse. I de kommende år står vi således overfor at skulle være endnu dygtigere til at løse vores uddannelsesopgave i en balance, hvor vi både skal være skole for dem, der kan og vil, og for dem, som har brug for ekstra hjælp. 5

6 Med vores budget for 2014 har vi forsøgt at ruste os bedst muligt til de ovennævnte udfordringer, herunder ekstraomkostningerne i forbindelse med flytning af skolen. Det gør vi bl.a. ved at afsætte midler til udvikling for at effektivisere og kvalitetsudvikle vores undervisning, administration og service. I budgettet for 2014 er der således afsat en investeringspulje på 1,5 mio. kr. til faglig udvikling på skolens tre hovedområder bl.a. med deltagelse i aktionsforskningsprojekter på de pædagogiske områder for at øge kursisternes udbytte af undervisningen og deres gennemførsel af uddannelserne. Effektivitet og kvalitet Det er vigtigt at understrege, at investeringspuljen på 1,5 mio. kr. sigter på at opnå en højere grad af effektivitet og kvalitet i vores arbejde på alle områder af skolen. Opgaven er, at vi skal ruste os til de forventede faldende indtægter på sigt. Det kræver pædagogisk og administrativ udvikling, herunder kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Investeringen i udvikling skal også ses som et udtryk for, at vi ønsker at sætte konkret handling bag de tre pejlemærker, vi har formuleret for VUC Aarhus' udvikling i de kommende år: Faglighed: Undervisningsfagligt, fag-fagligt, tværfagligt og i alle funktioner på skolen skal fagligheden være i top. Vi skal have høje faglige forventninger til os selv som medarbejdere og til vores kursister. Ved at insistere på og dyrke fagligheden trækker vi også fagligt svage kursister med op. Ambitioner: Medarbejderne skal være drevet frem af ønsket om til stadighed at blive dygtigere, og det engagement skal vi smitte vores kursister med. Alle medarbejdere såvel som kursister skal blive så dygtige, som de kan. Kvalitet: Vi skal vægte høj kvalitet i alt, vi gør på skolen. Også i detaljen. Vi skal hele tiden arbejde med at forbedre kvaliteten af vores arbejde, så vi får højere udbytte af vores indsats. Hans Halvorsen Erik Ernø-Kjølhede 6

7 VUC AARHUS PR. 1. AUGUST 2015

8

9 ÅRET DER GIK PÅ SKOLENS TRE OMRÅDER

10 AVU-OMRÅDET AVU-området havde i årskursister, hvilket er 5 færre end sidste år og 17 færre end budgetteret med. AVU Flex-tilbuddet, som er AVU-fag via nettet, udvikles fortsat, og her er der vækst i aktiviteten på 86 pct. i forhold til AVU Flex ser efterhånden ud til at være bredt funderet på AVU-fagrækkens kernefag samt latin, og det har løbende været nødvendigt at oprette flere hold og inddrage flere lærere som følge af den øgede efterspørgsel. Som det skete for landets folkeskolelærere, var også AVU-lærerne på VUC Aarhus påvirket af forårets konflikt på arbejdsmarkedet, og de fleste af AVU-områdets lærere var udsat for lockout i fire uger. Konflikten fik indflydelse på kursisternes uddannelsesforløb, da undervisningen var afbrudt i perioden op til eksamen, som også kom til at bære præg af den sammenpressede tidsplan. Det turbulente forår til trods, og selvom eksaminerne bar præg af den sammenpressede tidsplan, lykkedes det at hæve prøveprocenten i forhold til sidste år, hvilket primært skyldes det fokus, som lærere, studievejledere og ledere har haft på området de sidste 3-4 år. En særlig tak til AVU-lærerne for den store indsats med at hjælpe så mange kursister igennem på trods af et svært udgangspunkt. Forventningerne til aktiviteten for Forberedende Voksenundervisning (FVU), som er undervisning på faglige niveauer under 9. klasse, blev nogenlunde indfriet i Vi har haft størst succes med vores virksomhedsrettede tilbud i regi af VUC Erhverv, hvor FVU indgår som delelement i de pågældende virksomheders strategiske uddannelsesplaner. Internt må vi erkende, at det fortsat er en udfordring at opnå den ønskede volumen i forbindelse med vores dagtilbud på egne adresser. Aktiviteten på ordblindeområdet (OBU) er meget tæt på det budgetterede, men er beskeden på VUC Aarhus isoleret set. I 2013 har vi imidlertid igangsat en række initiativer, som i de kommende år vil resultere i stigende aktiviteter. Det drejer sig f.eks. om OBU på vores egne HF-uddannelser samt aftaler med samarbejdspartnere om levering af OBU på gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelser. Hertil har vi fortsat stor søgning til OBU-forløbene på både 9. og 10. klasse. AVU-områdets realiserede resultat er bedre end forventet, hvilket kan henledes til såvel indtægts- som omkostningssiden. På AVU-området har vi etableret to tilbud, som sigter mod at tage hånd om kursister med helt særlige behov. Læs mere på side

11 Årskursisttal og gennemførelse Årskursister Realiseret 2013 Budget 2013 Ændring Ændring i % AVU ,9% AVU Flex ,7% AVU i alt ,4% FVU ,3% OBU ,5% I alt ,8% Årskursister på AVU-området

12 NYE MÅLGRUPPER PÅ AVU-OMRÅDET På AVU-området er det et grundvilkår løbende at justere den måde, hvorpå vi tilrettelægger undervisningen ift. nye kursistgrupper med nye behov. Således er der blevet etableret to nye AVU-tilbud, som netop sigter mod at tage hånd om kursister med helt særlige behov, nemlig Studiebussen og Sekretærordning for kursister med autisme eller ADHD. STUDIEBUSSEN: Unge, der af forskellige årsager er havnet uden for uddannelsessystemet, kan tilmelde sig Studiebussen og blive klædt fagligt på til at kunne klare prøverne i 9. og 10. klasse. Der er fleksibelt optag hver fjortende dag, så man ikke risikerer at skulle vente mange måneder på at kunne blive optaget på uddannelse igen. Kursisterne er en blandet flok i alderen år og nogle gange ældre. Mange er afhoppere fra handelsgymnasiet og det almene gymnasium, hvor de typisk ikke har været helt studieparate. Andre er lidt ældre, som måske er blevet fyret, og som skal forbedre ét eller flere fag for at komme i sving med en ny uddannelse. Studievejleder og AVU-lærer, Jane Lambertsen, har været med, siden Studiebussen startede som forsøg for tre år siden. Hun kan se, at den ofte skrøbelige gruppe af unge, der f.eks. parkeres på kontanthjælp, med Studiebussen har gode muligheder for at komme videre med uddannelse. Vi er en eksamensskole, ikke et opbevaringssted. Derfor stiller vi krav om høj faglighed, hvor eleven kan flytte sig. Vi er ofte to lærere til hver klasse, og eleverne får mulighed for ekstra meget studievejledning, så de bliver afklaret om fremtiden. Det hjælper mange af de unge til at få det faglige løft, de har manglet, siger Jane. 21-årige Jeppe Jacobsen sprang i sin tid fra handelsgymnasiet, fordi han syntes, niveauet var for højt. Siden kastede han sig over produktionsskolen, en læreplads som tjener og et job som telefonsælger. I dag har han sin daglige gang i Studiebussen. Jeg vil gerne være parat til at tage en HF eller måske forsøge mig med handelsskolen igen, og det bliver jeg her. Det gode er, at du arbejder meget med dig selv og dine egne opgaver ud over selve undervisningen i klassen og i grupper. Jeg har heller aldrig været god til at spørge, hvis jeg var i tvivl om noget fagligt. Det er der tid og rum til her, siger Jeppe. Studiebussen er et permanent tilbud med to klasser året rundt, der begge tæller omkring 23 elever. Man skal gå på kurset i mindst tre måneder, hvor der er få kursister og derfor gode muligheder for at få individuel hjælp. Cirka fire ud af fem af kursisterne i Studiebussen kommer videre i uddannelsessystemet.

13 Vi er en eksamensskole, ikke et opbevaringssted. Derfor stiller vi krav om høj faglighed, hvor eleven kan flytte sig. SEKRETÆRORDNING FOR KURSISTER MED AUTISME/ADHD: Det hænder, at vi her på skolen møder kursister, der kan kategoriseres som kursister med autisme eller ADHD. For disse kursister gælder det, at det ofte ikke er det faglige, som forhindrer dem i at få en uddannelse, men alt det andet. De har svært ved at bevare overblikket over længere forløb. De har det også med at glemme opgaver og bliver utrygge, når rammerne laves om, som det f.eks. sker, når undervisningen flyttes, og lektierne ændres. Alt det, der kan virke banalt for andre, kan få dem til at give op. Og det at fungere i sociale sammenhænge kan være næsten uoverstigeligt svært. På VUC Aarhus har vi en såkaldt sekretærordning til denne kursistgruppe. Sekretærens opgave er støtte kursister med autisme / ADHD med at fuldføre deres uddannelse. Som kursist kan man få hjælp til at kunne håndtere det, der ligger uden om fag og undervisning. Sekretæren skal være en kvalificeret støtte i forhold til at hjælpe kursisten med f.eks. at få overblik over ugen, semesteret eller skoleåret, herunder planlægning af opgaveskrivning, men det kan også handle om at udvikle personlige strategier for at kunne begå sig socialt. Hanne Christensen, AVU-lærer og tovholder på projektet, siger om ordningen: Jeg synes, at VUC Aarhus både er og bør være et rummeligt sted, og her har vi en særlig og voksende kursistgruppe, hvoraf mange er fagligt dygtige, men falder fra pga. mangel på sociale kompetencer, og fordi de har brug for hjælp til at strukturere hverdagen. Hvis vi hjælper dem med at håndtere alt det praktiske, frigiver det en hel masse energi. Vi kalder i øvrigt projektet sekretærordning, hvilket siger meget om vores arbejde med disse kursister. Vi er ikke mentorer, men hjælper med det praktiske. Thilde er én af de kursister, der i år har haft en sekretær, og det har hjulpet hende til at kunne vedblive i uddannelse: Jeg fik min egen sekretær tidligt på året. Det hjalp mig til at få styr på alt det praktiske, og det har været rart at vide, at der var én, jeg altid kunne spørge om hjælp. Jeg kan se, at det har hjulpet mig med at kunne fokusere på det faglige.

14 DET GYMNASIALE OMRÅDE På HF-enkeltfag forøgede vi i 2013 årskursisttallet med 32 i forhold til 2012 og nåede således op på 763 årskursister, hvilket svarer til en fremgang på 4,4 pct. Stigningen skyldes primært en forøget aktivitet på halvårsholdene, og tallene viser endvidere, at der er en bedre gennemførelse på halvårshold end på helårshold. Gennemførelsen på de 2-årige hold er klart forbedret, sandsynligvis pga. en øget indsats ift. studieaktivitet. Vi har i det forløbne år haft særligt fokus på gennemførelsen i form af intensiveret studieaktivitetsopfølgning og motivation af kursisterne. På HF Flex, som er HF-enkeltfag via nettet, var der 55 årskursister flere end i 2012, så vi nåede op på 235 årskursister. Det svarer til en fremgang på 30,6 pct. Væksten skyldes en øget søgning og en vis forskydning til HF Flex på grund af øget søgning på HF-enkeltfag, og fra efteråret 2013 indførte vi ubegrænset optag på HF Flexholdene. Gennemførelsen er steget lidt på halvårsholdene og faldet lidt på helårsholdene. Fremover vil vi stramme yderligere op i vores opfølgning på kursisternes afleveringer. På 2-årigt HF forøgedes årskursisttallet med 10 i forhold til 2012 og landede således på 247 årskursister. I hele 2013 havde vi seks spor, og med en klasse mere end budgetteret i efteråret kunne man have forventet en større stigning end de realiserede 4,2 pct. Dette skyldes, at vi bl.a. for at skabe et seriøst studiemiljø iværksatte en intensiveret studieaktivitetsopfølgning, hvilket medførte et større frafald. På Gymnasial Supplering (GS) oplevede vi på GS-sommerholdene en svag stigning i søgningen fra 102 årskursister i 2012 til 107 i 2013, hvilket svarer til en stigning på 4,9 pct. Hertil oplevede vi en lidt bedre gennemførelse som resultat af en ændret praksis, hvor den enkelte kursist nu skal bekræfte sin plads, samtidig med at vi følger kursisterne endnu tættere end tidligere. På de øvrige GS-hold var der også en lille stigning fra 241 årskursister i 2012 til 249 i 2013, hvilket svarer til en stigning på 3,3 pct. Gennemførelsen er faldet ganske lidt på halvårshold og steget betydeligt på helårshold, hvor der er iværksat en strammere opfølgning på kursisternes studieaktivitet. På det foreliggende grundlag har vi konstateret, at GS ser ud til at have stabiliseret sig på dette niveau. Om dette holder stik efter den nye SU-reform, som afstedkommer nye tilrettelæggelser, vil vise sig. Samlet set forøgede vi i 2013 årskursisttallet på det gymnasiale område med 110 i forhold til Vi har fået skabt gode rammer for kursisternes uddannelsesforløb på det gymnasiale område, og det smitter af på fagligheden. Læs mere på side

15 Årskursisttal og gennemførelse Årskursister Realiseret 2013 Budget 2013 Ændring Ændring i % HF-enkeltfag ,7% HF Flex ,1% 2-årigt HF ,5% GS (ekskl. sommerkurser) ,0% GS sommerkurser ,8% I alt ,3% Årskursister på det gymnasiale område

16 MODNE OG MÅLRETTEDE KURSISTER Skolen har de senere år arbejdet målrettet på at skabe et godt studiemiljø på det gymnasiale område, som primært har til huse på afdelingen på Bülowsgade 68. Vi har fået skabt nogle gode rammer for kursisternes uddannelsesforløb og kan konstatere, at det smitter positivt af på fagligheden. LANDETS HØJESTE GENNEMSNIT: Ifølge tal fra Undervisningsministeriet fik kursister på den 2-årige HF-uddannelse på VUC Aarhus ved sommerens eksaminer i 2013 det højeste karaktergennemsnit på HF-uddannelsen i hele Danmark. Et karaktergennemsnit på 7,4 skabte den fornemme placering efterfulgt af Københavns VUC og Det Frie Gymnasium i København. Vi er stolte af det flotte resultat, som vi har opnået, fordi vi har motiverede kursister og dygtige lærere med et stærkt fokus på det faglige i det daglige arbejde, siger studierektor for de gymnasiale uddannelser på VUC Aarhus, Susanne Dombernowsky. HF-enkeltfag på VUC Aarhus fik også en rigtig fin placering på en delt sjetteplads. HF-DAGEN: Igen i år afholdt VUC Aarhus sammen med byens øvrige HF-uddannelsessteder HF-DAGEN, som er en faglig dag for de af byens 2-årigt HFstuderende, der har en særlig interesse i ét eller flere fag, og som i den daglige undervisning med viden og engagement er med til at løfte det faglige niveau. HF-DAGEN blev til for tre år siden, idet byens HF-uddannelsessteder gerne ville gøre noget ekstra for de dygtige HF-studerende, som i mange aldre og med vidt forskellige baggrunde, erfaringer og motivationer er med til at give ud-dannelsen helt unikke styrker og særpræg. I år blev der således arrangeret en række spændende workshops rundt omkring på uddannelsesstederne varetaget af personer, der på forskellige måder har en særlig tilgang til og indsigt i deres fagområder. Det blev blandt andet til workshop om flow i sprog og sproglig kreativitet med tidligere danmarksmester i freestyle rap, Per Vers, og her på skolen kunne man i selskab med fysik- og kemilærer på HF, Torben Arentoft, blive klogere på hvide dværge, neutronstjerner, sorte huller samt de enorme såkaldte Monster Black Holes, der befinder sig i centret af mange af universets galakser.

17 Vi har motiverede kursister og dygtige lærere med et stærkt fokus på det faglige i det daglige arbejde. KREATIVITET OG FAGLIGHED: I det tidlige forår kunne man på afdelingen på Bülowsgade 68 opleve en række visuelle effekter i form af farver, kridt, små udsagn, tableauer af små lerfigurer og i det hele taget ændringer af de vante omgivelser. Afsenderne var ti aktive piger fra ét af skolens HF-billedkunsthold, og de havde lavet en række installationer i form af kunstnerisk intervention i skolens fysiske rum, såkaldt Street Art. Formålet var at anvende skolens rum til at give kursister og lærere nye oplevelser og noget at smile af, men også en opfordring til at få beskuerne til at reagere og måske overveje store som små eksistentielle og etiske temaer nærmere. Det blev bl.a. til en genmodificeret fugl, stjerner ved rygeskuret og ligoptegnelse i skolegården, hvor Amor havde været på spil med sin bue. Se billeder på facebook.com/vucaarhus. FINT BESØG: Også i 2013 fik VUC Aarhus besøg af folk udefra, der på forskellig vis er med til at præge det samfund, vi lever i, bl.a.: Naja Marie Aidt, forfatter, kiggede forbi og fortalte om sin anmelderroste og prisbelønnede novellesamling, Bavian, som består af en række fortællinger, der alle kredser om menneskelige relationer, om hverdagen og om livets store og små vendepunkter. 10 HF-klasser var mødt op for at se og høre forfatteren et publikum for stort til Salen på Ingerslevs Boulevard, hvorfor vi måtte låne festsalen på vores kommende matrikel på Ingeniørhøjskolen. Mickey Gjerris, lektor, Phd. og teolog, Københavns Universitet, holdt foredraget Jorden brænder. Foredraget rettede fokus mod på de gigantiske udfordringer og tilpasninger, menneskeheden står overfor, hvis vi skal kunne opretholde et samfund, der blot minder om det, som vi har i dag. Foredraget handlede om natursyn og i sidste ende etik. Naser Khadér, samfundsdebattør, mellemøstekspert og tidligere politiker, holdt foredrag om arabiske stemmer og drømme. Udgangspunktet for foredraget var den aktuelle situation i den arabiske verden lige nu, blandt andet konsekvenserne af Det Arabiske Forår og borgerkrigen i Syrien.

18 SERVICEOMRÅDET Hen over året har skolens IT-netværk været under voksende pres pga. væksten i antal årskursister, antal ansatte og den mængde enheder, de enkelte kursister anvender i form af smartphones, bærbare computere og tablets. Dette medførte en utålelig afvikling af undervisningen og den daglige administration. På den baggrund besluttede ledelsen at iværksætte en større investering i et helt nyt netværk (trådløst og fast netværk), der har medført forøgede IT-omkostninger til løn, konsulenter og hardware på mere end 1 mio. kr. Samlet set er de øvrige udgifter på området større end forventet, hvilket primært kan henføres til en mindre omsætning end budgetteret med i skolens kantine samt ovennævnte udgifter til omlægning af skolens IT-netværk. Bygningsdriften har i året haft en fornuftig udvikling og ligger på det budgetterede niveau. Den løbende vækst i antallet af årskursister i de pædagogiske områder giver med et års forsinkelse forøgede indtægter i på Serviceområdet, der hidtil har kunnet kompensere for de faldende taxametersatser. Vi forventer, at denne vækst vil være aftagende, og at især antallet af GS-årskursister er under pres. GS-årskursisterne udløser delvis tidstro taxameter, hvorfor en nedgang vil slå igennem på indtægterne allerede i Serviceområdet har derfor fortsat fokus på effektivisering, men også på kvalitetsforbedringer med henblik på at sikre skolens kursister og ansatte en optimal service. I den forbindelse vil der i 2014 være en stigning i antal årsværk generelt, men især fokuseret på den kursistvendte studieadministration i form af Flex-administration, Informationen og SU-kontoret. Der er desuden ansat yderligere en medarbejder i IT-enheden med henblik på sikring af bedre kvalitet og service i et område, der er i konstant vækst og udvikling. Generelt fortsætter arbejdet med at forbedre skolens IT-løsninger, herunder infrastruktur, print/kopiløsninger, optimering af hardware og ikke mindst investering i et nyt telefonanlæg. VUC Aarhus har omlagt skolens arbejde med planlægning og koordinering af undervisning, eksamen og arbejdstid. Dette er nu flyttet fra en decentral placering i de enkelte områder til en placering i en central enhed den såkaldte Koordinerings og Planlægningsenhed (KOP) på Serviceområdet. I den forbindelse er der overført to medarbejdere fra AVU-området og to medarbejdere fra det gymnasiale område til Serviceområdet. Desuden er to medarbejdere fra Serviceområdet internt overflyttet til enheden. Hermed overtager Serviceområdet såvel opgaven som de tilhørende lønomkostninger. 18

19 Hen over året har skolens IT-netværk været under voksende pres pga. væksten i antal årskursister, antal ansatte og den mængde enheder, som anvendes i form af smartphones, bærbare computere og tablets. På den baggrund besluttede ledelsen at iværksætte en større investering i et helt nyt netværk. Sport kan noget helt særligt, fordi man mødes og hygger sig i et fællesskab, som man tager med sig tilbage på arbejdet. Læs mere side

20 FÆLLESSKAB EFTER ARBEJDSTID Det er vigtigt, at vi på en stor arbejdsplads som VUC Aarhus har andet end bare vores arbejde at mødes om. Her kan sport noget helt særligt, både fordi det i hvert fald for nogen er sjovt, og fordi det i de konkrete sportsaktiviteter ikke længere er så vigtigt, hvor i organisationen man arbejder og med hvad. Og fordi man mødes og hygger sig i et fællesskab og har et fælles mål og tager de gode fælles oplevelser med tilbage på arbejdet. Derved får vi også styrket sammenholdet på tværs af hele skolen. VUC Aarhus sociale forening, Sund Skole, har b.la. haft stor succes med forskellige løbearrangementer. MEDARBEJDERE LØB STÆRKT: Igen i år deltog VUC Aarhus i DHL-stafetten i Mindeparken i Aarhus med mange hold tilmeldt til stafetten og walk. Ét VUC Aarhus-hold skilte sig imidlertid markant ud fra de mange tusinde tilmeldte hold. Holdet Løb nemlig fra alt og alle og fik den bedste tid. I tiden 1:37:20 løb holdet således fra de øvrige hold, der også var stillet op i den 5 x 5,1 km lange stafet. De seneste to år er det blevet til hhv. en anden- og tredjeplads for mixholdene for det hurtige VUC Aarhus-hold, som tæller fire mænd og en kvinde. Førstepladsen i år var for samtlige hold, hvilket gør sejren endnu mere flot. Den dengang nyligt tiltrådte rektor, Erik Ernø-Kjølhede, anerkendte med et smil på læben det flotte resultat: Som ny rektor har jeg det erklærede mål at være med til at skabe landets bedste VUC. At jeg efter få uger på posten kan konstatere, at jeg har medarbejdere, der kan løbe meget stærkt, er et godt skridt på vejen. De fem løbere fik som anerkendelse hver en god flaske rødvin og en VUC Aarhus-løbetrøje. SUND SKOLE-STAFETTEN: Igen i år blev der afholdt Sund Skole-stafet, som havde ca. 250 deltagere og hertil en hel masse tilskuere i en blanding af medarbejdere og kursister på skolen. Stafetten har efterhånden bidt sig fast som en årlig aktivitet, som har stor tilslutning blandt både kursister og ansatte, og er et rigtig fint billede på det fællesskab, som opstår på tværs af funktioner og roller blandt alle os, der har vores daglige gang på skolen. Målt på efterfølgende aktivitet på skolens facebookprofil primært i form af kommentarer til billeder fra løbet må konklusionen være den, at et sådan arrangement ikke kun er noget, der finder sted en eftermiddag, men at det også har værdi efterfølgende.

21 Sund Skole-stafetten er et rigtig fint billede på det fællesskab, som opstår på tværs af funktioner og roller blandt alle os, der har vores daglige gang på skolen.

22

23 TAL OG OPGØRELSER FRA 2013

24 Nøgletal Nøgletal Omsætning tkr Årets resultat tkr Egenkapital tkr Kursister Regnskab 2013 tkr. Indtægter Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Udgifter Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter m. særlige tilskud Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter 426 Finansielle omkostninger Årets resultat Udgiftsfordeling (kategorier) Illustrationen viser den interne fordeling af skolens udgifter på kategorier. Det ses, at udgifterne til undervisningens gennemførelse primært lærerlønninger og materialer udgør 73 pct. af de samlede udgifter. De øvrige 27 pct. er fordelt på bygninger, ledelse, administration og markedsføring. 24

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi HF-afdelingen 2015-2016 Indholdsfortegnelse Indhold Støtte og fastholdelse... 3 Studiecentret... 3 Støtteforanstaltninger... 3 Læreren... 3 Studieaktivitet et element i fastholdelsesarbejdet...

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Kursisttilfredshedsundersøgelse

Kursisttilfredshedsundersøgelse Kursisttilfredshedsundersøgelse Th. Langs HF & VUC efteråret 2008 Indhold Resultat af kursisttilfredshedsundersøgelsen... 2 Tolkning af kursistilfredshedsundersøgelsen... 6 Strategiudvalgets konklusion

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Torben Bugge (TB) Kim

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 Del: Der skal tages en række forskellige midler i brug, hvis flere unge skal i gang med og fastholde

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Dato: 27. august 2015 Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Ministeriet har senest i brev af 27. juni 2013 bemyndiget

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF-Enkeltfag 1 HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF-Enkeltfag? HF Enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse, der kan skræddersys efter dine ønsker. HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere