Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB"

Transkript

1 Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

2 Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget for klimaet 18 Regnskabet for Region Hovedstaden - en stærk cykelregion 2 3

3 Forord Dette er verdens første regionale cykelregnskab. Det giver os nøgletal og viden om de regionale cykeltendenser og bedre mulighed for at følge og præge udviklingen på cykelområdet. I Region Hovedstaden har vi en vision om at blive en grøn og innovativ metropolregion med gode forhold for cyklister til gavn for høj vækst og livskvalitet. Vores målsætning er at øge cykelpendlingen med 38% fra 2012 til I 2012 foregik 30% af alle pendlerture i hovedstadsregionen på cykel. Vi vil have andelen op på 41% inden Det regionale cykelregnskab sætter fokus på regionale cykelmønstre, muligheder og udfordringer. Det bekræfter os i, at cykling er en vindersag. Tallene taler for sig selv læs selv. Cyklen står for hver 5. tur i hovedstadsregionen, og antallet af ture på cykel er steget med 9% i perioden Vi sparer på den måde 1 million sygedage om året. Vores daglige cykelture øger vores sundhed, koncentrationsevne og produktivitet. De mange kilometer, som vi tilbagelægger på cykel i stedet for i bil, bus eller tog, sparer atmosfæren for tons CO 2 om året. Hvis vi kan hæve cyklens markedsandel fra 6,8% til 7,8%, sparer vi cirka tons CO 2 ekstra om året. Vi klager egentlig ikke. Men der er plads til forbedringer og frem for alt langt op til en cykelpendlerandel på 41%. De fleste cykelture er korte ture på under 5 km. Kunne vi få flere af de mellemlange og lange ture? Og kunne vi blive endnu bedre til at kombinere cyklen med bus, tog, metro eller delebil? Man kunne også ønske sig, at cykelandelen ikke faldt så markant uden for hovedstaden. Så stor forskel kan der da umuligt være på en københavner, en nordsjællænder eller en vestegnsborger? Kunne vi måske få flere til at cykle i forstæderne og landsbyerne ved at forbedre og styrke cykelforholdene og cykelkulturen endnu mere? Advarselslamperne blinker vores veje har ikke kapacitet til flere biler, vores sygehuse bugner af livstilspatienter, og den luft, vi indånder, må ikke blive mere forurenet, end den allerede er. Om to år opdaterer vi cykelregnskabet og håber på, at overliggeren har rykket sig et lille nøk opad. Udover denne her korte udgave med udvalgte tal fra er der også udarbejdet en omfangsrig baggrundsrapport med alle tallene for vores cykelregnskab, hvis du skulle have fået lyst til at dykke ned i detaljerne. Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand 4 5

4 Vi cykler i Region Hovedstaden Region Hovedstadens borgere er glade for cyklen. Og cykeloplevelsen er forskellig alt efter, hvor i regionen, du cykler. Cykelturen i indre by i København med indbyggere pr. km 2 er markant anderledes end cykelturen i Gribskov kommune, hvor der bor 145 indbyggere pr. km 2. Cyklen har det godt Fra 2007 til 2012 er antallet af cykelture i regionen steget med 9%. Men der er store geografiske forskelle. I København-Frederiksberg er antallet af cykelture steget med 19%. I forstæderne er stigningen på 9%. Men i de øvrige kommuner ser billedet helt anderledes ud. Her cykler man nemlig færre ture end tidligere antallet af cykelture er faldet 22% i perioden fra 2007 til Mio. cykelture pr. år, Kbh + Frb Forstæder Øvrige Kbh + Frb Forstæder Øvrige Region Hovedstaden 6 7

5 Konkurrence mellem transportmidlerne Hvad vælger borgerne i Region Hovedstaden som transportmiddel, når de skal på arbejde, i skole eller til fritidsaktiviteter? På næsten halvdelen af turene vælger de bilen, og ved ca. 22% af turene er det cyklen, der løber med sejren. Fordelingen af transport på transportmidler i 2012, hele regionen Opgjort på ture Når man ser på geografien, er billedet klart. Jo længere man bevæger sig væk fra København, jo færre gange bliver cyklen valgt. I København-Frederiksberg-området er cyklen transportmidlet på ca. 32% af turene. I forstæderne vælger man cyklen til 19% af turene. I de øvrige kommuner er andelen 10%. Personbil Cykel Kombi Gang Kollektiv Fordelingen af ture opdelt på geografisk område Kbh + Frb Forstæder Øvrige Cyklen står for hver 5. tur i hovedstadsregionen Personbil Cykel Kombi Gang Kollektiv 8 9

6 Sundhed på cykel Km. pr. person pr. dag Region Hovedstaden bruger cyklerne Indbyggerne i Region Hovedstaden cyklede sammenlagt knap 3,5 mio. km. pr. døgn i I 2007 cyklede vi 2,8 mio. km. pr. døgn. En stigning på 25%. Der blev trampet mest i pedalerne i København og Frederiksberg i 2012, nemlig 3,4 km. pr. person pr. dag. I 2007 var det blot 2,7 km. I forstadskommunerne blev det i 2012 til 2,1 km. cykling pr. person pr. dag en lille stigning fra 2 km. i I de øvrige kommuner cyklede man 1,1 km. om dagen i 2012, mens det i 2007 var 0,9 km. Cykling giver færre sygedage Det er godt, at der bliver cyklet flere kilometer i regionen, for cykling har en stor dokumenteret effekt på borgernes sundhed. 1 mio. færre sygedage. Det er den positive konsekvens af, at borgerne i Region Hovedstaden bruger cykling så flittigt. Hver gang man cykler km., reducerer man i gennemsnit antallet af sygedage med én dag. Og der er potentiale for, at der bliver cyklet endnu mere. Regionen er nemlig i fuld gang med at etablere 28 supercykelstier og støtter regionale cykelstier. Når dette arbejde er færdigt, viser beregningerne, at man sparer yderligere sygedage om året. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4 km 3 km 2 km 1 km Kbh + Frb Forstad Øvrige Kbh + Frb Forstad Øvrige km = en sygedag mindre 1 million færre sygedage pga. cykling 10 11

7 Cykling sparer penge Borgernes cykling sparer årligt kommunerne i Region Hovedstaden for ca. 1,5 mia. kr. Herudover får stat og kommuner samlet 1,5 mia. kr. i ekstra skatteindtægter. 1,5 mia. kr. Så meget sparer regionen hvert år, fordi borgerne cykler Cykling reducerer trængslen Mindre trængsel Hvad betyder cykling for trafikken og trængslen i Region Hovedstaden? Ganske meget. Borgernes cykling betyder, at vi dagligt kører færre bilture i myldretiden. Det vil sige, at der bliver kørt færre kilometer i bil i myldretiden. Hvis vi ikke cyklede Hvordan ville vi komme frem uden cyklen? Vi ville især skifte de helt korte cykelture på op til 2 kilometer ud med gang. Men nogle af disse ture ville også blive erstattet af bilture eller med offentlig transport. På de lidt længere ture ville vi primært skifte cyklen ud med bil eller med kollektiv transport. Og dermed bidrage til trængslen. Fordeling af cyklister på andre transportmidler, antal rejser i alt pr. årsdøgn Hvis ikke vi cyklede i Region Hovedstaden, ville der være op mod ekstra ture i bil på under 2 km. og ekstra ture mellem 2 og 5 km. om dagen ekstra ture ville være mellem 5 og 10 km., mens de resterende ekstra ture ville være længere end 10 km. Kollektiv Gang Personbil Den samfundsøkonomiske gevinst Dine medborgere får også gavn af, at du cykler. Når du tager cyklen i stedet for bilen, kommer dine medborgere lidt hurtigere frem. Den samfundsøkonomiske værdi af den tid, dine medborgere sparer, var i 2012 på 0,8 mia. kr. Sparet trængsel = 0,8 mia. kr. 30% af alle pendlerture i Region Hovedstaden blev i 2012 foretaget på cykel 12 13

8 Cyklen gør noget for klimaet Bil, bus, tog, gang eller cykel? Hvad du vælger, når du skal transportere dig, har indflydelse på dine omgivelser - lokalt og globalt. Når borgerne vælger cyklen i stedet for andre transportmidler, er det godt for klimaet og luftkvaliteten. Bus, tog og biler i Region Hovedstaden udledte i ,2 mio. tons CO 2. Borgernes cykling reducerer CO 2 -udledningen med tons pr. år. Hvis de ikke cyklede, ville der blive udledt tons ekstra CO 2 fra biler, tons fra tog og tons fra busser. Desuden bidrager borgerne med deres cykling til, at der udledes færre sundhedsskadelige partikler og kvælstofoxider. Sparet C0 2 -udledning som følge af cykling i Region Hovedstaden Sparet pga. cykling ( tons) Cyklens andel af alle personkm i Region Hovedstaden, ,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,3% 0,5% Når vi cykler mere 5,5% 6,0% 7,3% 6,8% 6,1% 6,8% Jo mere vi cykler i stedet for at transportere os med bil eller offentlige transportmidler, jo mere CO 2 sparer vi klimaet for. I 2007 stod cyklen for 5,5% af de kilometer, som borgerne i Region Hovedstaden transporterede sig. I 2012 var tallet steget til 6,8%: Det er en stigning på 24%. Til gavn for klimaet! Hvis vi kan hæve cyklens markedsandel fra 6,8% til 7,8%, sparer vi ca tons CO 2 ekstra om året. Hvis vi når op på 10% af de kilometer, vi transporterer os, sparer vi over tons CO 2 ekstra om året. Andre transportmidler ( tons) Kombiture Cykel tons CO 2 /år Sparet ved at borgerne cykler Hver gang vi cykler 1%-point mere, sparer vi miljøet for ton CO

9 16 17

10 Regnskab Cyklens andel af alle ture opdelt på geografi - Region Hovedstaden 20,3% 22,1% 22,1% 20,9% 21,7% 21,6% - København og Frederiksberg 29,0% 31,0% 30,6% 30,3% 31,9% 31,6% - Forstæder 17,5% 19,2% 18,6% 17,0% 17,9% 19,2% - Øvrige 12,3% 14,6% 14,6% 12,8% 12,5% 10,0% Cyklens andel af alle ture opdelt på turlængder - Under 2 km 29,0% 32,6% 29,3% 27,3% 28,3% 29,4% km 31,3% 32,0% 33,6% 29,9% 33,6% 31,4% km 17,8% 20,2% 19,3% 22,4% 21,4% 21,4% km 04,7% 05,1% 05,7% 06,1% 04,7% 07,6% - Over 25 km 00,7% 00,4% 02,0% 00,8% 00,5% 00,9% Cyklens andel af alle personkm opdelt på geografi - Region Hovedstaden 05,7% 06,4% 07,6% 07,2% 06,6% 07,3% - København og Frederiksberg 10,0% 10,4% 12,2% 13,0% 11,3% 13,5% - Forstæder 05,9% 05,5% 06,7% 06,1% 06,1% 06,7% - Øvrige 02,1% 03,4% 03,8% 02,9% 02,4% 02,6% Km på cykel om året opdelt på geografi (mio. km) - Region Hovedstaden København og Frederiksberg Forstæder Øvrige Gennemsnitlig længde af cykelture - Rene cykelture 1,63,0 1,63,0 1,63,2 1,63,3 1,63,1 1,63,3 - Kombiture 1,61,9 1,61,9 1,61,9 1,61,8 1,61,9 1,61, Km på cykel pr. dag opdelt på aldersgrupper - Alle (10-84 år) 1,62,0 1,62,1 1,62,4 1,62,2 1,62,2 1,62,3 - Unge (10-17 år) 1,62,2 1,62,1 1,62,6 1,61,8 1,61,8 1,61,4 - Øvrige (18-65 år) 1,62,1 1,62,3 1,62,7 1,62,5 1,62,5 1,62,8 - Ældre (66-84 år) 1,60,9 1,61,2 1,60,9 1,60,8 1,60,8 1,60,7 Andel, der cykler hver gang eller oftest i forskellige situationer - Til og fra arbejde eller uddannelsessted 57% - Handle ind 43% - Til fritidsaktiviteter 51% - Hente og bringe børn 27% - Skal ud, fx restaurant, teater etc. 34% Andel, der synes det er vigtigt eller meget vigtigt, at der, hvor de cykler, er - cykelstier på strækningen 83% - gode cykelstier 86% - gode cykelparkeringsmuligheder 65% - let at kombinere cykel med kollektiv transport 46% Andel, der er enige eller helt enige i, at der, hvor de cykler, er - cykelstier på strækningen 74% - gode cykelstier 58% - gode cykelparkeringsmuligheder 55% - let at kombinere cykel med kollektiv transport 57% 18 19

11 Region Hovedstaden - en stærk cykelregion Eksempler på regionale udviklingsprojekter inden for cykling Flere skal op på cyklen I Region Hovedstaden prioriterer vi cykling højt og vil gerne have endnu flere borgere til at vælge cyklen som transportmiddel til og fra arbejde og i fritiden. Vi vil gerne udvikle gode cykelforhold og en nyskabende cykelkultur i hovedstadsregionen, fordi det er med til at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Hvorfor cykling? Vi ser cykling som en vindersag. Gevinsterne er særligt store i forhold til vores sundhed. Vi høster samtidig andre gevinster som renere luft, færre biler, mindre CO 2 -udledning og støj. De penge, vi bruger på cykling, kommer mange gange tilbage i form af bedre sundhed og højere livskvalitet. 40 millioner til cykelprojekter Regionen har siden 2009 givet over 40 millioner kroner til regionale cykelprojekter, der fremmer samarbejde, udvikling og innovation inden for cykelområdet i hovedstadsregionen. De fleste sigter på at styrke cykelpendling og kombinationsrejser imellem cykel og bus/tog. Desuden udlåner vi elcykler i stor stil til vores ansatte for at motivere dem til at cykle i stedet for at køre bil til og fra arbejde. Cykelpendling Cykelsuperstier Regional cykelpulje Test en elcykel Cykelinnovation CykelPlanen (app) Kombinationsrejser Cyklen gratis med lokalbanen Cykelflexrum i lokalbanen Cykelmedtagning i bussen Cykeltrafik i Frederikssundfingeren Fritidscykling og turisme Øresund som cykelregion Friluftsguide (app) 20 21

12 Kommunerne prioriterer cykling For at belyse kommunernes indsats for at fremme cykling har Region Hovedstaden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt vores kommuner. Vi har fundet ud af, at mere end tre fjerdedele af kommunerne har fokus på cyklisme. Fokusområderne varierer fra skolevejen for børn til pendlere, turister og grøn trafik. En stor del af kommunerne har allerede en cykelstrategi eller cykelpolitik eller er i gang med at udarbejde en. Ellers har de på anden vis nedskrevet deres planer på cykelområdet. Halvdelen af kommunerne har desuden en eller flere nedskrevne målsætninger på cykelområdet. Supercykelstier - et fælles flagskib Et fælles projekt imellem Region Hovedstaden, kommunerne og staten er projektet om supercykelstier. Projektet har en målsætning om at udvikle et sammenhængende net af cykelpendlerruter af høj kvalitet på tværs af kommunegrænser. Indsatsen kan potentielt give over 30 procent flere pendlercyklister i regionen sammenlignet med i dag. Den samlede gevinst ved at realisere hele nettet af supercykelstier er beregnet til 7,3 milliarder kroner. Alene de 28 supercykelstier, der er på vej her i regionen, kan reducere sygefraværet med dage årligt. Kortet viser en plan for nettet af supercykelstier på tværs af størstedelen af kommunerne i hovedstadsregionen. Ruterne er enten planlagte, besluttede eller anlagte og finansieres af kommunerne og staten i fællesskab

13 Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Grafisk design: RegionH Design Foto: Colourbox, Ty Stange, Nicolai Perjesi

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Den gode cykelby kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Redaktion Anna Bisgaard-Nøhr Charlotte Buch Nina Kirstine Busk Design

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013

Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013 Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013 Indledning - beskrivelse af området...3 Mål for området... 3 Kommunen som geografisk område...4 Opgørelser...4 Konklusion beskrivelse af udviklingen...6 Aktiviteter

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere