NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau."

Transkript

1 NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg Viborg Tlf Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. Notatet indeholder følgende nøgletal indenfor økonomi og kvalitet: Økonomi Sundhedsudgifter ekskl. medicintilskud på praksisområdet Udgifter til hospitalsområdet mv. Udgifter til praksisområdet Udgifter til medicintilskud på praksisområdet Udgifter til behandlingspsykiatrien Produktivitet Ambulante besøg og udskrivninger i somatikken Ambulante besøg og indlæggelser i psykiatrien Aktiver pr. indbygger i regionernes balance ultimo 2010 Passiver pr. indbygger i regionernes balance ultimo 2010 Likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen Kommunal medfinansiering Bloktilskud 22. maj 2012 Jan Ulrik Rasmussen Side 1 Kvalitet Hospitalsstandardiserede mortalitetsrater (HSMR) Kvalitet i behandling af apopleksi Kvalitet i behandlingen af akut mave-tarm kirurgi Kvalitet i behandling af lungecancer Kvalitet i behandlingen af skizofreni Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Nøgletallene i forhold til økonomi er baseret på materialer og udtræk fra Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Det Fælleskommunale Løndatakontor og esundhed. Nøgletallene i forhold til kvalitet er baseret på materialer og udtræk fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet, og Enheden for Brugerundersøgelser.

2 Sundhedsudgifter ekskl. medicintilskud på praksisområdet Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud på praksisområdet, opgjort i mio. kr., 2011 p/l. Region Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab I alt Note: Korrigeret for meropgaver Kilde: Danske Regioner Figur: Regionernes nettodriftsudgifter på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud på praksisområdet - indekstal Nettodriftsudgifter (indekserede) Side 2

3 Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud på praksisområdet pr. indbygger, opgjort i kr., 2011 p/l. Region Hele landet (gns.) Figur: Regionernes nettodriftsudgifter på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud på praksisområdet pr. indbygger i 2010, opgjort i kr Nettodriftsudgifter pr. indbygger i kr Note: Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele landet. Side 3

4 Udgifter til hospitalsområdet mv. Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter på hospitalsområdet mv., opgjort i mio. kr., 2011 p/l Region Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab I alt Note: Korrigeret for meropgaver. I opgørelsen er medregnet driften på hospitaler og psykiatri, administration og fællesudgifter samt fælles formål og administration Kilde: Danske Regioner Figur: Regionernes nettodriftsudgifter på hospitalsområdet mv. - indekstal Nettodriftudgifter (indekserede) Side 4

5 Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter på hospitalsområdet mv. pr. indbygger, opgjort i kr., 2011 p/l Region Hele landet (gns.) Figur: Regionernes nettodriftsudgifter på hospitalsområdet mv. pr. indbygger i 2010, opgjort i kr Nettodriftsudgifter pr. indbygger i kr Note: Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele landet. Side 5

6 Udgifter til praksisområdet Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter på praksisområdet, opgjort i mio. kr., 2011 p/l Region Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab I alt Note: Korrigeret for meropgaver Kilde: Danske Regioner Figur: Regionernes nettodriftsudgifter på praksisområdet - indekstal Nettodriftsudgifter (indekserede) Side 6

7 Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter på praksisområdet pr. indbygger, opgjort i kr., 2011 p/l Region Hele landet (gns.) Figur: Regionernes nettodriftsudgifter på praksisområdet pr. indbygger i 2010, opgjort i kr Nettodriftsudgifter pr. indbygger i kr Note: Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele landet. Side 7

8 Udgifter til medicintilskud på praksisområdet Figur: Regionernes nettodriftsudgifter til medicintilskud på praksisområdet, opgjort i mio.kr., 2011 p/l Region Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab I alt Note: Korrigeret for meropgaver Kilde: Danske Regioner Figur: Regionernes nettodriftsudgifter til medicintilskud på praksisområdet - indekstal 106 Nettodriftsudgifter (indekserede) Side 8

9 Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter til medicinudgifter på praksisområdet pr. indbygger, opgjort i kr., 2011 p/l Region Hele landet (gns.) Figur: Regionernes nettodriftsudgifter til medicinudgifter på praksisområdet pr. indbygger i 2010, opgjort i kr Nettodriftsudgifter pr. indbygger i kr Note: Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele landet. Side 9

10 Udgifter til behandlingspsykiatrien Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien, opgjort i mio. kr., 2011 p/l Region Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab I alt Note: Korrigeret for meropgaver Kilde: Danske Regioner Figur: Regionernes nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien - indekstal 115 Nettodriftsudgifter (indekserede) Side 10

11 Tabel: Regionernes nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien pr. indbygger, opgjort i kr., 2011 p/l Region Hele landet (gns.) Figur: Regionernes nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien pr. indbygger i 2010, opgjort i kr Nettodriftsudgifter pr. indbygger i kr Note: Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele landet. Side 11

12 Produktivitet Tabel: Produktivitetsudviklingen fra , opgjort i pct. Region ,2 1,9 1,9 0,1-2,7 4,7 8,3 1,6-0,3 1,6 1,5-2,7 5,2 7,5 2,7 2,4 2,1 1,0-2,0 5,0 3,6 2,8 2,1 1,4 2,4-5,6 2,4 4,4 2,8 1,9 2,7 4,2-2,7 4,1 0,6 Hele landet 2,4 1,8 1,9 1,4-3,2 4,2 5,6 Note: Den gennemsnitlige årlige produktivitetsudvikling fra er beregnet på baggrund af et simpelt gennemsnit af udviklingen indenfor hvert af årene Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Figur: Produktivitetsudviklingen fra , opgjort i pct. 10,0 8,0 6,0 Produktivitetsudvikling i pct. 4,0 2,0 0,0-2,0-4, ,0-8,0 Side 12

13 Ambulante besøg og udskrivninger i somatikken Tabel: Antal ambulante besøg i somatikken Region Hele landet Kilde: Danske Regioner Figur: Antal ambulante besøg i somatikken - indekstal 120 Ambulante besøg (indekserede) Side 13

14 Tabel: Antal udskrivninger i somatikken Region Hele landet Kilde: Danske Regioner Figur: Antal udskrivninger i somatikken - indekstal Udskrivninger (indekserede) Side 14

15 Ambulante besøg og indlæggelser i psykiatrien Tabel: Ambulante besøg i psykiatrien Region Hele landet Kilde: Danske Regioner Figur: Ambulante besøg i psykiatrien - indekstal 130 Ambulante besøg (indekserede) Side 15

16 Tabel: Antal indlæggelser i psykiatrien Region Hele landet Kilde: Danske Regioner Figur: Antal indlæggelser i psykiatrien - indekstal 130 Indlæggelser (indekserede) Side 16

17 Aktiver pr. indbygger i regionernes balance ultimo 2010 Tabel: Aktiver pr. indbygger i regionernes balance ultimo 2010, opgjort i kr. pr. indbygger. Hele landet Likvide beholdninger Øvrige omsætningsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Total Kilde: Danske Regioner Figur: Sammensætning af aktiver pr. indbygger i regionernes balance ultimo 2010, opgjort i pct. 100% 80% Sammensætning i pct. 60% 40% 20% Finansielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Øvrige omsætningsaktiver Likvide beholdninger 0% Hele landet -20% Regioner Side 17

18 Passiver pr. indbygger i regionernes balance ultimo 2010 Tabel: Passiver pr. indbygger i regionernes balance ultimo 2010, opgjort i kr. pr. indbygger. Hele landet Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Øvrig langfristet gæld Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv Kortfristede gældsforpligtelser Total Kilde: Danske Regioner Figur: Sammensætning af passiver pr. indbygger i regionernes balance ultimo 2010, opgjort i pct. 20% Regioner Sammensætning i pct. 0% -20% -40% -60% -80% Kortfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv. Øvrig langfristet gæld Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Egenkapital -100% -120% Side 18

19 Likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen Tabel: Likviditet i 2010 opgjort efter kassekreditreglen, opgjort i kr. pr. indbygger. Hele landet Åbningsbalance Ultimobalance Gns. likviditet 1. kvartal Gns. likviditet 2. kvartal Gns. likviditet 3. kvartal Gns. likviditet 4. kvartal Kilde: Danske Regioner Figur: Likviditet i 2010 opgjort efter kassekreditreglen, opgjort i kr. pr. indbygger Sammensætning i pct Gns. likviditet 1. kvartal 2010 Gns. likviditet 2. kvartal 2010 Gns. likviditet 3. kvartal 2010 Gns. likviditet 4. kvartal Regioner Side 19

20 Kommunal medfinansiering Tabel: Kommunal medfinansiering, opgjort i mio. kr., 2011 p/l. Region Hele landet Kilde: Udtræk fra esundhed d. 9. maj 2012 Figur: Kommunal medfinansiering - indekstal Kommunal medfinansiering Side 20

21 Tabel: Kommunal medfinansiering pr. indbygger, opgjort i kr., 2011 p/l. Region Hele landet (gns.) Kilde: Udtræk fra esundhed d. 9. maj 2012 Figur: Kommunal medfinansiering pr. indbygger i 2010, opgjort i kr. Kommunal medfinansiering pr. indbygger i kr Note: Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele landet. Side 21

22 Bloktilskud Tabel: Forholdet mellem nuværende bloktilskudsfordeling på sundhedsområdet og fordeling ved befolkningstal - både alderskriterie og socioøkonomisk kriterie (Indeks i alt = 100) ,2 104,3 104,2 103,6 103,2 102,4 101,9 102,5 102,5 103,5 103,8 104,0 98,2 98,5 98,9 99,2 99,4 99,8 94,0 93,9 93,6 93,3 93,6 93,9 99,1 100,4 100,4 100,7 100,5 100,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel: Forholdet mellem nuværende fordeling af bloktilskuddet efter det aldersbestemte kriterie og en fordeling af bloktilskuddet efter befolkningstal (Indeks i alt = 100) ,2 98,9 98,7 98,4 98,0 97,6 101,8 102,0 102,2 102,4 102,9 103,1 101,1 101,2 101,3 101,5 101,7 101,8 98,0 98,0 98,0 98,0 98,1 98,3 101,9 102,0 102,1 102,3 102,4 102,4 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel: Forholdet mellem nuværende fordeling af bloktilskuddet efter det socioøkonomiske kriterie og en fordeling af bloktilskuddet efter befolkningstal (Indeks i alt = 100) ,8 123,7 124,0 122,5 121,9 119,8 101,4 103,7 103,0 106,4 106,1 106,1 88,6 89,2 90,7 91,7 91,9 92,9 80,5 80,0 78,7 77,2 78,1 78,9 87,1 92,5 92,5 93,1 92,1 93,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Side 22

23 Tabel: Regionernes bloktilskud på sundhedsområdet pr. indbygger, opgjort i kr., 2012 p/l. Region Hele landet (gns.) Kilde: Beregning foretaget af Region. Figur: Regionernes bloktilskud på sundhedsområdet pr. indbygger i 2012, opgjort i kr Bloktilskud pr. indbygger i kr Note: Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele landet. Side 23

24 Hospitalsstandardiserede mortalitetsrater (HSMR) Tabel: Hospitalsstandardiserede mortalitetsrater for de somatiske hospitaler, 4. kvartal Region Hele landet Kilde: Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet Note: HSMR er antallet af dødsfald på et hospital som procent af det sandsynlige antal dødsfald inden for 30 dage efter indlæggelse beregnet ud fra landsgennemsnittet: HSMR = (antal observerede dødsfald/antal sandsynlige dødsfald) x 100%. Sandsynligheden for et dødsfald udregnes statistisk, hvor der er taget højde for en lang række parametre, såsom aktionsdiagnose, alder, køn, civilstatus, indlæggelsesmåde og multisygdom. Dødeligheden på et hospital sammenlignes med det nationale niveau i Hvis HSMR er lavere end 100 er antallet af dødsfald lavere end gennemsnittet. Hvis HSMR er 100 er der ingen forskel i forhold til det nationale niveau. Og hvis HSMR er højere end 100 er antallet af dødsfald højere end gennemsnittet. Figur: Hospitalsstandardiserede mortalitetsrater for de somatiske hospitaler 120 Hospitalsstandardiserede mortalitetsrater Hele landet Side 24

25 Kvalitet i behandling af apopleksi Tabel: Procentdel kvalitetsindikatorer opfyldt for apopleksi Region % (6/15) 46,7% (7/15) 61,1% (11/18) 40% (6/15) 53,3% (8/15) 66,6% (12/18) 40% (6/15) 46,7% (7/15) 44,4% (8/18) 40% (6/15) 40% (6/15) 61,1% (11/18) 33,3% (5/15) 33,3% (5/15) 27,8% (5/18) Hele landet 40% (6/15) 40% (6/15) 55,6% (10/18) Kilde: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Note: I hver parentes er angivet andelen af opfyldte kvalitetsindikatorer over landsgennemsnittet i forhold til det samlede antal kvalitetsindikatorer. Der er kommet nye indikatorer til for 2011, hvorfor antallet af indikatorer varierer på tværs af de tre år. Figur: Procentdel kvalitetsindikatorer opfyldt for apopleksi Andel opfyldte indikatorer Landsresultat Side 25

26 Kvalitet i behandlingen af akut mave-tarm kirurgi Tabel: Procentdel kvalitetsindikatorer opfyldt for akut mave-tarmkirurgi Region 2008/ / /11 26,7% (4/15) 20% (3/15) 33,3% (5/15) 33,3% (5/15) 26,7% (4/15) 26,7% (4/15) 33,3% (5/15) 40% (6/15) 46,7% (7/15) 40% (6/15) 40% (6/15) 46,7% (7/15) 33,3% (5/15) 33,3% (5/15) 40% (6/15) Hele landet 26,7% (4/15) 40% (6/15) 33,3% (5/15) Kilde: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Note: I hver parentes er angivet andelen af opfyldte kvalitetsindikatorer over landsgennemsnittet i forhold til det samlede antal kvalitetsindikatorer. Figur: Procentdel kvalitetsindikatorer opfyldt for akut mave-tarmkirurgi Andel opfyldte indikatorer / / /11 Landsresultat Side 26

27 Kvalitet i behandlingen af lungecancer Tabel: Procentdel kvalitetsindikatorer opfyldt for lungecancer Region ,8% (4/13) 38,5% (5/13) 53,8% (7/13) 61,5% (8/13) 0% (0/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 23,1% (3/13) 7,7% (1/13) 38,5% (5/13) 38,5% (5/13) 46,2% (6/13) 15,4% (2/13) 38,5% (5/13) 30,8% (4/13) 61,5% (8/13) 15,4% (2/13) 38,5% (5/13) 38,5% (5/13) 46,2% (6/13) Hele landet 15,4% (2/13) 38,5% (5/13) 38,5% (5/13) 53,8% (7/13) Kilde: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Note: I hver parentes er angivet andelen af opfyldte kvalitetsindikatorer over landsgennemsnittet i forhold til det samlede antal kvalitetsindikatorer. Figur: Procentdel kvalitetsindikatorer opfyldt for lungecancer 70 Andel opfyldte indikatorer Landsresultat Side 27

28 Kvalitet i behandlingen af skizofreni Tabel: Procentdel kvalitetsindikatorer opfyldt for skizofreni Region ,1% (6/23) 24,0% (6/25) 28,0% (7/25) 13,0% (3/23) 28,0% (7/25) 20,0% (5/25) 30,4% (7/23) 28,0% (7/25) 36,0% (9/25) 30,4% (7/23) 36,0% (9/25) 44,0% (11/25) 26,1% (6/23) 20,0% (5/25) 28,0% (7/25) Hele landet 21,7% (5/23) 32,0% (8/25) 36,0% (9/25) Kilde: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Note: I hver parentes er angivet andelen af opfyldte kvalitetsindikatorer over landsgennemsnittet i forhold til det samlede antal kvalitetsindikatorer. Der er kommet nye indikatorer til i 2010, hvorfor antallet af indikatorer varierer på tværs af de tre år. Figur: Procentdel kvalitetsindikatorer opfyldt for skizofreni Andel opfyldte indikatorer Landsresultat Side 28

29 Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Tabel: Procentdel spørgsmål, hvor resultatet ligger over landsgennemsnittet fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for ambulante patienter somatiske hospitaler Region % (0/20) 0% (0/20) 10% (2/20) 5% (1/20) 50% (10/20) 15% (3/20) 95% (19/20) 70% (14/20) 65% (13/20) 65% (13/20) Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser Note: Tabellen viser den procentvise andel spørgsmål, hvor resultatet ligger over landsgennemsnittet fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for ambulante patienter somatiske hospitaler. I hver parentes er angivet andelen af spørgsmål med svarresultat over landsgennemsnittet i forhold til det samlede antal stillede spørgsmål. Visse spørgsmål ændrer sig over årene, så det giver ikke umiddelbart mening at sammenligne på tværs af årene. Figur: Procentdel spørgsmål, hvor resultatet ligger over landsgennemsnittet fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for ambulante patienter somatiske hospitaler 100 Andel spørgsmål over landsgennemsnittet Side 29

30 Tabel: Procentdel spørgsmål, hvor resultatet ligger over landsgennemsnittet fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for indlagte patienter somatiske hospitaler Region % (0/19) 5% (1/20) 11% (2/19) 10% (2/20) 5% (1/19) 5% (1/20) 68% (13/19) 80% (16/20) 58% (11/19) 65% (13/20) Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser Note: Visse spørgsmål ændrer sig over årene, så det giver ikke umiddelbart mening at sammenligne på tværs af årene. Figur: Procentdel spørgsmål, hvor resultatet ligger over landsgennemsnittet fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for indlagte patienter somatiske hospitaler 90 Andel spørgsmål over landsgennemsnittet Side 30

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Indholdsfortegnelse 1. Indledning og datagrundlag... 3 Datagrundlag... 3 Hvad man kan bruge og ikke bruge nøgletal

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Notat til Sygehus Thy-Mors Jannie Kilsmark Rebecca Zachariae Nielsen Dansk Sundhedsinstitut Juni 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere