Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)"

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN 23. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING GENERELT SØG REGNSKABSDATA Vælg søgekriterier Vælg konti Vis valgte data SE REGNSKAB Se et helt regnskab: Eksempler på Søg regnskab : NØGLETALSKATALOG Valg af regnskabstype og udvælgelseskriterier Tabelopsætning Benchmarking med konkret boligorganisation/afdeling og kommune Visning af nøgletalstabellen YDERLIGERE FUNKTIONER Kontoplaner: Nøgletalsopslag: VEJLEDNING YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT BILAG 1: EKSEMPLER PÅ KONKRETE SØGNINGER I SØG REGNSKABSDATA. 15 Eksempel 1: Eksempel 2: Eksempel 3: Eksempel 4: BILAG 2: EKSEMPLER PÅ KONKRETE SØGNINGER I NØGLETALSKATALOG 24 Eksempel 5: Eksempel 6:

3 1. Indledning Landsbyggefondens regnskabsdatabase foreligger nu i en ny og forbedret udgave. Layout, brugervenlighed, søgehastighed samt validitet har været i fokus i den nye udgave. Regnskabsdatabasen indeholder endvidere nu et nyudviklet nøgletalskatalog, der er nærmere beskrevet i afsnit 5 og i bilaget. Databasen er offentlig tilgængelig, og står derfor til rådighed for boligorganisationer, revisorer, kommuner, ministerier, administrationer, bestyrelser, beboere og andre med interesse i og brug for regnskabsmæssige data fra den almene boligsektor. Adgang til databasen kræver ingen form for adgangskode, registrering eller konto. Landsbyggefonden har til dette brug udarbejdet denne brugervejledning til databasen. 2. Generelt Regnskabsdatabasen kan tilgås fra fondens hjemmeside eller direkte på Forsiden indeholder en generel information samt indgange til databasens forskellige funktioner, dels via oversigtsbilleder og dels via faneblade. 3

4 3. Søg regnskabsdata I søg regnskabsdata kan der søges efter alle de enkelte regnskabsdata i de indberettede regnskaber. Søgningen sker ved hjælp af en række søgekriterier, der kan definere en konkret søgning, og finde præcis de ønskede regnskabsdata frem. Søgningen består af tre dele: a. Vælg søgekriterier b. Vælg konti c. Vis valgte data Mulighederne og kombinationerne er mange. En detaljeret gennemgang af disse er for omfattende til denne brugervejledning. Nedenfor er de centrale dele i søgemulighederne vist. I bilag 1 til brugervejledningen er eksempler på konkrete søgninger. Der henvises til disse. 3.1 Vælg søgekriterier Første skridt er at vælge de ønskede søgekriterier. Søgekriterierne giver mulighed for at definere de specifikke søgninger. Første skridt er at vælge om det er organisationsregnskaber eller afdelingsregnskaber, der skal søges data i. Herefter er der mulighed for at anvende et eller flere søgekriterier i søgningen. Kriterierne er forskellige afhængigt af, om det er organisationsregnskaber eller afdelingsregnskaber. De valgte søgekriterier listes op her. Der er mulighed for at fjerne valgt kriterier. Her fremgår hvor mange regnskaber der vil blive udsøgt ud fra de valgte søgekriterier. Her kan fundne regnskaber også slettes fra søgningen Når de ønskede kriterier er valgt trykkes på Vælg regnskaber for at gå videre anden del Vælg konti. 4

5 3.2 Vælg konti Næste skridt er at vælge de konti, noter og stamdata, der ønskes udsøgt. Her vælges de konti og øvrige data, der ønskes udsøgt. Der kan vælges fra alle delene i regnskabet i samme søgning. Både fra stamdata, resultatopgørelsen og balancen. Som standard er der på forhånd valgt regnskabsår, navn og LBF-nr. Her vælges de noter i regnskabet, der ønskes udsøgt. De valgte konti mv. vises her. Det er muligt at slette de valgte konti fra søgningen igen. Her vælges hvordan de udsøgte konti/data skal vises. Der kan fx vælges regnskabstal og budgettal. Data kan også vises fx pr. lejemål. Efter konti og visning er valgt, trykkes på anvend for at komme til resultatvisningen. 3.3 Vis valgte data De valgte data vises i en oversigtstabel. Tabellen kan grupperes efter de enkelte kolonner fx fra mindst til størst. Tabellen indeholder desuden forskellige gennemsnit, der kan anvendes til yderligere sammenligning af data. De valgte data kan eksporterer til fx Excel, hvor de kan bearbejdes yderligere til eget brug fx i diagrammer og tabeller. 5

6 Tabellen kan sorteres efter kolonnerne ved at trække kolonneoverskriften hertil. Ved at klikke på de enkelte kolonner kan der også sorteres efter den enkelte kolonne. En række gennemsnit fremgår også af tabellen Data kan eksporteres til fx Excel til videre bearbejdning. 6

7 4. Se regnskab Regnskabsdatabasen indeholder som nævnt samtlige indberettede regnskaber for administrationsorganisationer, boligorganisationer, afdelinger samt selvejende institutioner fra 2008 og frem. Regnskaberne ligger tilgængelige i sin helhed, og kan åbnes, kopieres og printes. Regnskaberne ligger i pæne PDF-versioner. 4.1 Se et helt regnskab: Funktionen kan tilgås dels via oversigtsbilledet på forsiden og dels via fanebladet Se regnskab. Der åbnes for en oversigt, hvor regnskaberne for seneste regnskabsår er listet op. Regnskaberne er som udgangspunkt sorteret efter boligorganisationens LBF-nr. Oversigten indeholder forskellige søge- og sorteringsmuligheder. Fritekstsøgning: Her kan der søges på fx hele eller dele af boligorganisationens eller afdelingens navn eller LBF-nr. samt regnskabsår. Den gule stjerne giver mulighed for at anvende det konkrete regnskab som benchmark-regnskab i Nøgletalskataloget. Se nærmere i afsnit 5. 7

8 4.2 Eksempler på Søg regnskab : Her er søgningen mere specifik: Karlstrup 2013 Resultatet af søgningen indeholder derfor kun regnskaberne for Det ønskede regnskab kan åbnes ved at trykke på blå link. Ved søgninger, der giver et stort antal resultater, kan der være behov for at skabe bedre overblik i oversigten. Oversigten indeholder derfor en funktion til at gruppere de udsøgte resultater. Se eksempel nedenfor. 8

9 Der er søgt på Lejerbo 2013, hvilket er en relativ bred søgning. Med musen kan en kolonneoverskrift trækkes hertil. De udsøgte regnskaber sorteres derefter efter den valgte kolonneoverskrift (LBF-nr., Organisationsnavn m.fl.) Den brede søgning resulterer i 599 udsøgte regnskaber. Der kan derfor være behov for at skabe mere overblik i oversigten. 9

10 Kolonneoverskriften Organisation er trukket op. De udsøgte regnskaber er derfor nu sorteret efter organisationsnavn. De enkelte boligorganisationer kan foldes ud ved at trykke på pilene. 10

11 5. Nøgletalskatalog Nøgletalskataloget giver mulighed for at hente forudberegnede nøgletalstabeller og statistikker på hhv. boligorganisations- og afdelingsniveau. Samtidig er der mulighed for at foretage benchmark med udvalgt kommune og boligorganisation eller afdeling. Hensigten med nøgletalskataloget er, at få et hurtigt overblik over en lang række regnskabsnøgletal. Der er mulighed for selv at vælge tabelopsætning for de ønskede regnskabsnøgletal og eksportere nøgletalstabellerne til fx Excel med henblik på yderligere bearbejdning. Mulighederne og kombinationerne er mange. En detaljeret gennemgang af disse er for omfattende til denne brugervejledning. Nedenfor er de centrale dele i søgemulighederne vist. Som bilag 2 til brugervejledningen er eksempler på konkrete søgninger. Der henvises til disse. 5.1 Valg af regnskabstype og udvælgelseskriterier Første skridt er at vælge regnskabstype og de ønskede udvælgelseskriterier. Udvælgelseskriterierne definerer hvilke regnskaber, der skal indgå i nøgletalstabellen. Første skridt er at vælge om det er organisationsregnskaber eller afdelingsregnskaber, der skal søges data i. Herefter er der mulighed for at anvende et eller flere udvælgelseskriterier. Kriterierne er forskellige afhængigt af, om det er organisationsregnskaber eller afdelingsregnskaber. I dette eksempel er alle regnskaber for 2013 for boligorganisationer i hele landet og alle størrelser boligorganisationer valgt. Se mere i bilag 2 11

12 5.2 Tabelopsætning Næste skridt er skabe selve tabellen. Der er mange muligheder for at skabe helt specifikke tabeller efter eget ønske. Blandt andet kan nøgletallene opgøres på forskellig vis, der er mulighed for selv at vælge hvilken række- og kolonneinddeling tabellen skal have og endelig mulighed at vælge hvilke konti, der skal dannes tabeller for. Her vælges hvordan nøgletallene skal opgøres, fx pr. lejemålsenhed Tabellens kolonneinddeling vælges her. Her vælges de konti, der skal indgå i nøgletalstabellen. Der dannes en tabel for hvert nøgletal. Tabellens rækkeinddeling vælges her. Hvis fx region vælges, inddeles tabellen i 5 rækker med de 5 regioner. Nøgletalstabellerne vises her. 12

13 5.3 Benchmarking med konkret boligorganisation/afdeling og kommune Der er mulighed for at benchmarke en konkret boligorganisation/afdelings nøgletal med nøgletallene i tabellerne. Det er også muligt at benchmarke gennemsnittet for boligorganisationerne/afdelingerne i en konkret kommune med nøgletallene i tabellerne. Her kan en konkret boligorganisation/afdeling og/eller kommune vælges til at benchmarke med tabellens nøgletal. Det er også her, der linkes til med De Gule Stjerner i de øvrige dele af regnskabsdatabasen. 13

14 5.4 Visning af nøgletalstabellen Efter tryk på Vis tabeller, vises først og fremmest selve nøgletabellerne. Derudover vises to datagrundlagstabeller med hvor mange boligorganisationer, lejemålsenheder mv. der indgår i de udsøgte konkrete søgninger. Endelig vises benchmarktal for den konkrete boligorganisation/afdeling og/eller kommune, hvis det valgt. Øverst vises den ønskede nøgletalstabel. Der vises to datagrundlagstabeller med information om, fx hvor mange boligorganisationer og lejemålsenheder, der indgår i nøgletalstabellen. Antallet er afhængigt af hvilke udvælgelseskriterier, der er valgt. Link til regnskabet Her vises benchmarktallene for den valgte boligorganisation/afdeling og/eller kommune. 14

15 6. Yderligere funktioner 6.1 Kontoplaner: Under fanebladet Kontoplan kan alle kontoplaner hentes fra fondens hjemmeside. Kontoplanerne ligger i Excel-format. 6.2 Nøgletalsopslag: Landsbyggefonden arbejder på et nøgletalskatalog til brug for statistik og regnskabssammenligning. Når funktionen er færdigudviklet vil den kunne tilgås dels via oversigtsbilledet på forsiden og dels via fanebladet Nøgletalsopslag. Brugervejledningen vil naturligvis blive udvidet med vejledning til de nye funktioner. 7. Vejledning Under fanebladet Vejledning ligger der forskellige former for vejledning. Udover denne brugervejledning ligger også en forklaring og beskrivelse af det bagvedliggende datagrundlag. Endelig ligger der også en FAQ-liste med de hyppigst stillede spørgsmål og svar. Denne liste udbygges løbende. 8. Yderligere information og kontakt Landsbyggefonden Studiestræde København V Telefon Telefax Specielt henvises til Evy Ivarsson Nielsen, Rasmus Kofoed Pedersen og Finn Mørk Jacobsen, Almen Analyse, Landsbyggefonden 9. Bilag 1: Eksempler på konkrete søgninger i Søg regnskabsdata 15

16 Eksempel 1: Revisions- og bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed i 2012 i alle boligorganisationer i Ballerup kommune. Organisation er valgt som regnskabstype. Ballerup Kommune er valgt er valgt som regnskabsår De valgte kriterier giver 9 fundne regnskaber. De fundne regnskaber kan vises ved at klikke her. 16

17 De fundne regnskaber vises. De kan sorteres og slettes 17

18 Revisions- og bruttoadministrationsudgifter er valgt i resultatopgørelsen Der er valgt dette års regnskabstal og tallene fordelt pr. lejemålsenhed 18

19 Eksempel 2: Renholdelsesudgifter og pr. lejemål i alle afdelinger i Karlstrup Boligselskab perioden Afdeling er valgt som regnskabstype Karlstrup Boligselskab er valgt. Alle afdelinger i Karlstrup Boligselskab er valgt. Regnskabsårene er valgt 19

20 Renholdelsesudgifter er valgt. Opgjort pr. lejemål 20

21 Eksempel 3: Opsamlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse i afdelinger under 20 boliger i Horsens kommune. Afdeling er valgt som regnskabstype Horsens kommune er valgt Her er valgt afdelinger med under 20 boliger. For at kunne anvende søgekriterierne Antal boliger og Ibrugtagelsesår, skal der først vælges Region eller Kommune. Herefter vælges den ønskede konto i balancen. 21

22 Eksempel 4: Huslejen pr. m2 i 2012 i alle afdelinger fra før Afdeling er valgt som regnskabstype Alle kommuner valgt Ibrugtagelsesår før 1949 er valgt. Ved valg af mange boligorganisationer, afdelinger og/eller kommuner kan visningsfelterne gøres mindre for at skabe et bedre overblik. Det er gjort her. 22

23 Huslejen i afdelingen findes under Stamdata 23

24 10. Bilag 2: Eksempler på konkrete søgninger i Nøgletalskatalog Eksempel 5: Revisionsudgifter pr. lejemålsenhed for de seneste 5 år for alle boligorganisationer i hele landet uanset størrelse. Disse ønskes fordelt på regioner og årstal. Der ønskes endvidere benchmarktal for OAB og for Odense Kommune. Der er valgt boligorganisation som regnskabstype. Der er valgt de seneste 5 år for hele landet og for alle størrelser. Der er valgt regnskabsår som kolonneinddeling. Der er valgt pr. lejemålsenhed. Der er valgt Region som rækkeinddeling. Konto 521 Revisionsudgifter er valgt. OAB og Odense Kommune er valgt som benchmark. Herefter trykkes på Vis tabeller. Resultattabel, datagrundlagstabeller og benchmark for OAB og Odense Kommune vises. 24

25 Eksempel 6: Udgifter til renholdelse for de seneste 5 år for etagebyggeri-afdelinger med mellem boliger i hele landet. Udgifterne skal opgøres pr. m2 og vises fordelt på årstal og ibrugtagelsesår. Der ønskes endvidere benchmarktal for afdeling Galgebakken i Vridsløselille ABF og for Albertslund Kommune. Der er valgt afdeling som regnskabstype. Der er valgt de seneste 5 år for hele landet og for etagebyggeri-afdelinger med mellem boliger, og alle ibrugtagelsesår. Der er valgt regnskabsår som kolonneinddeling. Der er valgt pr. m2. Der er valgt ibrugtagelsesår som rækkeinddeling. Konto 114 Renholdelsesudgifter er valgt. Afdeling 9 Galgebakken i Vridsløselille ABF og Albertslund Kommune er valgt som benchmark. Herefter trykkes på Vis tabeller. Resultattabel, datagrundlagstabeller og benchmark for Galgebakken og Albertslund Kommune vises. 25

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Manual Nordic Business Key

Manual Nordic Business Key Indhold Introduktion... 2 Hurtig Søgning... 3 Hurtig Søgning på første side... 3 Fanebladet Hurtig Søgning... 3 Detaljeret Søgning... 4 Hjælp... 4 Ekskluder... 4 Brug af Detaljeret Søgning... 7 Eksempel

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV.

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Rambøll Management: Torben Ladefoged Jørgen Hansen

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere