Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 2013 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderne i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt meget rent tids- og arbejdsmæssigt. Vores to unikke ungdomsbolighøjhuse på Aarhus havn er færdigbygget og resultaterne lever til fulde op til forventningerne. Desværre har byggesagen i forbindelse med den store renoveringssag i afd. 1 ikke levet op til forventningerne. Problemer med en af hovedentreprenørerne har medført at byggesagen på nuværende ligger helt stille. Desuden har der i årets løb været anvendt mange ressourcer i administrationen for at udvikle en ny hjemmeside/intranetløsning. I løbet af processen er det dog blevet klart, at den nye hjemmeside ikke kan afvikles på vores gamle servere. Dette har bevirket, at vi har fremskyndet planerne om en ny IT-strategi for Ringgården for snarest at få den nye hjemmeside i luften. 3

4 Foreningens økonomi Boligorganisationens økonomi Årets resultat 2012 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og ventelistegebyr Aarhusbolig. Afvigelsen specificeres således: Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Ventelistegebyr netto Renter af egenkapital Ekstraordinære indtægter I alt Besparelser: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorholdsudgifter Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer I alt Merudgifter: Personaleudgifter Kontorlokaleudgifter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årets resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 3,39% 3,36% 3,50% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed *Lovændring pr. 1. januar 2010 betyder, at afdelingerne tilskrives den fulde forrentning, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere optræder i hovedforeningens regnskab. 4

5 årets overskud skyldes primært merindtægter fra byggesagshonorarer og ventelistegebyrer til AARHUSbolig Udvikling i nettoadministrationsomkostninger pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 1,2,3,4,5,6,8,9,9B,10,11,12,14B,15A,17,18,19,20,21,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2012: Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 5, 6 og 10 - Ekstraordinært (Multibane) Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 17 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 18 - Ekstraordinært tilskud Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 21 - Kulturhuset Herredsvang Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 25 - Adm. bidrag Afdeling 33 - Ekstraordinært tilskud Strategi og vision Kunstfond, afd Kunstfond, afd. 18 (Afsat skyldig tidl. år) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2012 resulterede i 35 afdelinger med overskud og 8 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne exklusive. Årest driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,87.,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,62,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2012 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hver år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Større renteindtægter, der var budgetteret med en rente på 3,39%, men afdelingerne har fået 3,50%. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Bruttoareal Konto Renholdelse 85,10 83,57 84,95 Konto Alm. vedligeholdelse 46,06 55,04 57,00 Konto Planlagt vedligeholdelse 113,63 143,16 88,65 Konto Indvendig vedligeholdelse 22,93 24,73 25,73 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser

7 35 afdelinger kom ud af 2012 med overskud, mens 8 afdelinger havde underskud... Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal , 343 Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2010 til 2012 steget med cirka ,-. 7

8 Nøgletal 2012 Nøgletal regnskab 2012 Konto Konto Konto Konto Konto 401 m 2 Konto Konto Afdeling Konto Henl Renholdelse kr. hold kr. planlagt planlagt fraflyt kr. pr. Konto 114 Konto Alm. 115 vedl. Henl. Henl. til til Henl. til Planlagt Konto Tab 130 v/ Boligleje Renholdelse hold. vedl. kr. hold. pr. m 2 alt i alt kr. pr. v/fraflyt. m 2 Boligleje pr. m 2 Alm. pr. Vedl. m 2 planlagt vedl. hold vedl. vedl. hold hold i Tab kr. pr. Konto m * Afdeling m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. mpr. 2 m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 * 1 Vestre Ringgade m fl ,67 32,05 152, , Viborgvej m fl ,73 59,56 165,76 953,81 1, Kaserneboulevarden ,45 82,03 213,02 152, Silkeborgvej ,16 48,94 114,23 313, Pal. Müllers Vej m fl ,78 38,98 53,25 179,23 4, Pal. Müllers Vej m fl ,73 57,42 167,45 335,47 4, Gustav Wieds Vej ,74 123,37 233,24 585,16 1, A Møllevangs Allé ,89 79,92 195,29 809, B Willemoesgade ,22 32,02 141,92 768, Fuglesangs Allé m fl ,93 81,18 224,95 349,74 5, Porsgruunsvej m fl ,42 123,95 155,61 213,85 1, A Mandalsvej m fl ,41 272, , B Bodøvej ,74 51,45 108,39 245,07 4, C Bygvangen m fl ,77 156,56 853, D Bodøvej ,08 49,80 125,71 760, Pal. Müllers Vej m fl ,46 64,08 155,60 188,00 1, Ndr. Ringgade /Skovvangsv ,20 58,36 120,83 353,60 3, Stendalsvej ,00 48,94 139,89 271,73 4, Engvangen ,93 244, , A Oldager/Kærløkken ,53 215,69 527,73 37, B Hedeskovvej/Revlingebakke ,96 120,12 183,60 302,61 5, C Lystruplund ,54 62,25 118,96 249,11 6, Holmevej m fl ,22 51,83 117,14 530,34 1, A Holme Byvej ,38 68,24 86,53 288, Rundhøj Allé ,98 50,25 92,87 369,19 1, Bogfinkevej ,76 50,57 113,68 251,01 8, Trige Centervej ,61 40,99 108,14 166,86 27, Trige Parkvej ,00 37,69 93,41 205,43 25, Ryde/Fjældevænget ,34 64,63 132,87 355,53 28, Dr. Margrethes Vej ,19 78,34 127,98 501,26 9, Solbær/Kirsebærhaven ,41 106,58 123,30 208,74 1, Præsteager ,82 46,98 88,42 309, Præsteager ,64 70,61 90,63 241, Bjørnholt ,68 61,98 99,53 249,79 12, Skelagervej ,10 63,40 100,92 444, Ellebrinken ,24 45,01 78,16 204,45 4, Skejbytoften ,42 51,35 102,13 257,78 9, Hjortshøj Møllevej ,34 64,39 184, Ellebrinken ,65 25,67 94,21 307, Skejbyparken ,86 56,64 63,60 90,54 1, Lærkehaven I ,91 28,50 32,02 90, Lærkehaven II ,03 17,38 50,68 124,08 0, Lærkehaven III ,56 22,04 44,71 76,25 0, Grethes Løchtesgade** Gennemsnit 83,17 62,51 129,41 410,45 4,98 787,29 8 * Boligleje kr. pr. m 2 i alt er inklusive diverse forbedringer såsom køkken- og badrenoveringer m.v. * Boligleje kr. pr. m2 i alt er inklusive diverse forberinger såsom køkken/badrenovering mv. ** Afd. 36 er ikke medtaget i 2012, da afdelingen først blev taget i brug 1. oktober ** Afdeling 36 er ikke medtaget i 2012, da regnskabet kun vedrører 3 mdr.

9 Byggesager nybyggeri Afd 36 Det Store Havnehus Den 1. oktober 2012 flyttede ca. 190 unge mennesker ind i afd. 36 på de bynære havnearealer, der senere er blevet døbt Aarhus Ø (dog er postnummeret 8000 Aarhus C). Trods visse begyndervanskeligheder med betonboringer i kælderen og vandindtrængning i nogle lejligheder er afdelingen kommet godt i gang. Den 9. Januar 2013 afholdtes det stiftende afdelingsmøde, hvor godt 60 beboere havde valgt at møde op. Her blev bl.a. valgt en afdelingsbestyrelse på hele 7. Huset er blevet afsindigt flot og blev da også af Dansk Byggeri indstillet til publikumsprisen Bæredygtig Betonprisen. Prisen ville blive uddelt efter en netafstemning blandt alle danskere. Desværre kunne vi ikke hamle op med en skaterbane i Roskilde, der bl.a. fik byens borgmester og en række kommunalt ansatte til at gå på gaden for at samle stemmer. Så vi blev en flot nr. 2 med ca stemmer. Men det skal nu ikke tage glæden fra os over at have realiseret et markant og smukt byggeri, som så også har den tillægsgevinst at boligerne er særdeles funktionelle og rummelige, de fleste med en udsigt over vand, skov eller by, hvilket ikke er normalt for et alment boligbyggeri. I afdelingen har der netop været afholdt en navnekonkurrence blandt beboerne og huset hedder nu officielt Det Store Havnehus. Afd. 37 Det Lille Havnehus Efter de mange problemer, der er beskrevet i sidste års bestyrelsesberetning, er nabohuset, Det Lille Havnehus, kommet godt i vej. Afd. 37 blev indviet og indflyttet den 15. marts og rummer nu ca. 100 unge studerende, der i lighed med den høje nabo, har flotte og rummelige boliger, de fleste med udsigt til skov og by og andre med kig til bugten. Det Lille Havnehus ligger ganske vist lidt i skyggen af sine store naboer og genboer, men arkitektonisk, energimæssigt og boligmæssigt står afdeling 37 ikke i skyggen af nogen som helst. Tværtimod, bag den rå og grå facade er huset et festfyrværkeri af farver, fantasifulde detaljer og spændende boligindretninger. Ligesom i vores store havnehus er den lille nabo flot udstyret med sociale rum i form af flere spændende terrasser og uderum, heriblandt en helt exceptionel tagterrasse med flot udsigt over Lystbådehavnen og Riisskov. Den gode nyhed er, at denne udsigt aldrig forsvinder, for der bliver ikke bygget foran husets vestlige side. Kontrasten mellem det rå ydre og den overraskende indmad med farver, der changerer fra solskinsgult i stueetagen til postkasserødt på tagterrassen har hurtigt gjort byggeriet til en favorit blandt folkevalgte og ansatte i Ringgården såvel som hos de mange gæster, der har fundet vejen forbi. Og selvfølgelig er huset et 0-energi byggeri ligesom Det Store Havnehus. 13. juni afholdes stiftende afdelingsmøde i afdelingen og i denne forbindelse vil de som i nabohuset blive udskrevet en navnekonkurrence blandt beboerne. Ombyggede ungdomsboliger I afd. 8 færdiggjordes otte nye ungdomsboliger i den tidligere børneinstitution, som kommunen ikke længere kunne bruge. Pga. tidernes gunst med relativt billige byggepriser har vi fået nogle meget flotte og spændende boliger ud af den bundne opgave, det er at omdanne de store børnestuer til lovens krav om maksimalt 50 m 2 pr. ungdomsbolig. I tilgift til de flotte indendørs faciliteter har hver bolig fået egen træbeklædt terrasse. Et meget langt stenkast mod nord måtte afd. 9 bide i det sure æble og konstatere, at kommunen heller ikke længere havde brug for den institution, der lå på overetagen af den bygning, hvor også Ringgårdens sal ligger. Her var de bygningsmæssige bindinger mange gange større end i afd. 8, men alligevel lykkedes det os at få syv fine ungdomsboliger etableret. Der var indflytning 1. april

10 ekstraordinært spændende boliger og byens bedste fællesfaciliteter... Byggesager renovering af afd. 1 Den positive side På renoveringsfronten har den omfattende modernisering af afd. 1 stået i centrum. Og i skrivende stund står den stadig i centrum. På den positive side kan det konstateres nu da fire af de seks blokke er færdige og beboerne flyttet ind, at vi har bygget nogle ekstraordinært spændende moderne lejligheder, der både funktionelt og energimæssigt lever op til nutidens standard. Dertil kommer sandsynligvis byens bedste fællesfaciliteter i form af fælleslokaler, grupperum, køkken og et hav af udendørs terrasser og altaner på 3., 4. og 5. sal af blok 2. Kulminationen kommer med den over 200 m 2 store fælles tagterrasse på 5. sal med en fantastisk 360 graders udsigt over Aarhus. Den negative side Desværre har selve byggesagen ikke levet op til resultatet. Vi har mildt sagt været meget uheldige med de to store hovedentrepriser, betonarbejdet og luknings- og tømrerentreprisen. Kort efter igangsættelsen gik tømrerfirmaet i teknisk konkurs, men man fik dog rekonstrueret firmaet, så det kunne fortsætte arbejdet. Også et par væsentlige underentreprenører gik konkurs, så byggesagen fik en uheldig start. Desværre kunne der ikke rettes op på dette. De 2 hovedentreprenører havde store vanskeligheder ved at samarbejde og arbejdet blev voldsomt forsinket. Alene blok 1 blev 12 måneder forsinket. Boligforeningen har udmeldt dagbod for forsinkelsen, som vi har ret til efter kontrakten. Stridighederne mellem entreprenørerne indbyrdes og med boligforeningens rådgivere kulminerede i januar i år, hvor betonentreprenøren, Jorton, ganske enkelt forlod pladsen, en fuldstændig uhørt opførsel, der efterfølgende førte til, at vi tvunget af omstændighederne måtte ophæve kontrakten med dette firma. I skrivende stund foregår der en række juridiske sonderinger med henblik på at få byggesagen genoptaget, så vi kan færdiggøre de sidste 2 blokke. Landsbyggefonden er blevet orienteret og har udtrykt en stor velvilje, også mht. økonomisk støtte til en færdiggørelse af projektet. Det er bestyrelsens håb, at vi vil være i stand til at genopstarte projektet her i foråret med henblik på en fuldstændig færdiggørelse i

11 Byggeudvalget Der er afholdt møde hver 3. torsdag i byggeudvalget i det forløbne år, juli og december undtaget. På møderne gennemgås status fra inspektørerne ligesom udvalget opdateres omkring nybyggeri og renoveringer. Forsikringer i EU-udbud Ringgårdens forsikringer har været sendt i EU udbud i Det gøres jævnligt, for at få den billigst mulige forsikring af ejendommene. Den tidligere leverandør genvandt licitationen. I den forbindelse skulle der i april være afholdt et orienteringsmøde for afdelingsbestyrelserne, for at informere om muligheden for yderligere besparelser på forsikringsprisen ved en større selvrisiko for de afdelinger, der sjældent har forsikringsskader. Mødet blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger, men afholdes i stedet umiddelbart inden repræsentantskabsmødet. I forbindelse med skybruddet den august 2012 var der en del vandskader, bl.a. i afdelingerne 9, 14B og 30, som alle er dækket ind af forsikringen. bruges til andre udbudsopgaver i foreningen, bl.a. rådgiverydelser. Forretningsgang gennemgået Byggeudvalget har gennemgået Beskrivelse af forretningsgang ved planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Der er foreslået ændringer af beløbsrammer vedrørende indhentning af tilbud samt ajourføring af hovedgrupperne i SFB-systemet, som blev ændret af BL pr. 1. juli Budgetkontrol Byggeudvalgets budgetkontroludvalg har i samarbejde med teknisk afdeling og økonomiafdelingen foretaget budgetkontrol med henblik på at undgå overskridelser på afdelingernes budgetter til løbende vedligeholdelse. Kontrollen har været en smule vanskeliggjort af overgangen til det nye SFB system pr. 1. juli 2012, hvor 9 underpunkter blev reduceret til 5 og med nye betegnelser. Model til rammeudbud Der arbejdes fortsat med at finde en model, som kan bruges til rammeudbud af bl.a. VVS opgaver. Det har vist sig at være en ret omfattende og dyr opgave. Vi afventer derfor en juridisk og lovgivningsmæssig vurdering, som også skal 11

12 Byggeudvalget Afdeling 1 Afdeling 3 Fire blokke er færdige og indflyttede. Endnu er der usikkerhed om hvornår de to sidste blokke står klar. Afdelingen har fået udskiftet kviste og vinduer i 2012 som en del af en større modernisering af afdelingen. Næste etape er udskiftning af faldstammer, stigestrenge, rør og radiatorer. Afdeling 4 Afdeling 8 Det er endelig lykkedes at få tætnet tagbelægningen efter ombygningen for 5 år siden. Der er lagt nye træterrasser, som bestod tæthedsprøven under skybruddet den august Den tidligere børneinstitution er forvandlet til 7 ungdomsboliger, der blev indflyttet 1. august Afdelingen arbejder fortsat på en løsning til udbedring af betonskader på højhusets altanbrystninger. Afdeling 9 Her er den tidligere institution oven på købmandsforretningen og Salen ombygget til syv ungdomsboliger med indflytning 2. april Samtidig var der også plads til at udvide købmandsforretningen. Der har været afholdt 1 års gennemgang på de tre +55 boliger, som ligeledes blev indrettet i en 12 tidligere børneinstitution. Afdelingen har været plaget af flere mindre brud samt to store på varmeledningerne i jorden. Afdelingen fik også brud på varmvandsledningen i samme område. Ledningerne er nu skiftet, men de øvrige er i så dårlig forfatning, at de skal udskiftes.

13 Afdeling 9B Afdeling 11 I maj 2012 fik afdelingen tilsagn fra Landsbyggefonden til renovering for at forbedre indeklimaet. Der er udsendt et spørgeskema i 2013, hvor beboerne er blevet bedt om at oplyse eventuelle gener i forbindelse med kuldebroer. Afdelingen har haft problemer med de leverede rør til stigestrenge. Der udestår en syns- og skønssag med leverandøren, idet resultatet af en lignende sag på Sjælland afventes. Afdeling 20 Landsbyggefonden foreslog i 2012, at helhedsplanen for renovering af afdelingen blev fremskyndet. Afdelingsbestyrelsen, byggeudvalget og rådgivere m.fl., har været på studietur for hente inspiration. Der er nu udarbejdet skitseforslag til renovering af de 6 blokke. Derefter skal der i samråd med Landsbyggefonden laves et overslag på økonomien, inden der afholdes orienteringsmøde for beboerne. Afdeling 21 Afdeling 31 Der er udarbejdet en helhedsplan med henblik på renovering af afdelingen. Skraldesuget, som er fælles for de fem boligforeninger i området, er nedslidt og har været lukket i en periode, men er midlertidigt genåbnet, indtil der findes en ny løsning på bortskaffelse af affaldet. I 2012 ker der konstateret råd i nordvendte tagkassetter. Der er foreløbig oprettet en sag ved byggeskadefonden. 13

14 Byggeudvalget Afdeling 33 Afdeling 34 Der har fortsat været problemer med udbedring af fejl og mangler. Bl.a. har gulvopbygningen i badeværelserne voldt problemer. Der er stillet krav over for entreprenøren om at udbedre fejlene uden beregning. I afdelingen følges der fortsat op på 1 års gennemgangen. Der er foretaget termofotografering af nogle lejemål. Gennemgangen er midlertidigt strandet på grund af uoverensstemmelser med entreprenøren. Afdeling 35 I afdelingen er der konstateret problemer med afvanding af de nederste huse Afdeling 37 Afdeling 36 Det lille Havnehus eller 06-huset (0-energi/6 etager) som det også kaldes, indeholdende 50 ungdomsboliger er blevet færdigt i 2013 og blev indflyttet 15. marts oktober 2012 var der indflytning i Det Store Havnehus med 12 etager 99 ungdomsboliger. Mangeludbedring er foretaget. Hårde hvidevarer (kølefryseskabe er udskiftet pga fejllevering. 14

15 Ringgårdens to ungdomsboligbyggerier på havnen i selskab med de to andre ungdomboligbygninger på byggefeltet, henholdsvis Grundfos-kollegiet bagerst til højre og Marina House forrest til højre.

16 fokus på henlæggelserne i en del afdelinger Styringsdialog I 2012 er der for andet år i træk gennemført den obligatoriske styringsdialog mellem boligorganisationerne og Aarhus Kommune. Som grundlag for dialogen var der inden mødet indsendt en dokumentationspakke til kommunen bestående af: Styringsrapporten, oplysningsskema for afdelingerne samt årsregnskab 2011, spørgeskema, årsberetning, revisionsprotokollat, vedligeholdelsesplaner samt rapport om udført forvaltningsrevision. På mødet blev der fokuseret på følgende punkter: Administrationsbidrag Der er budgetteret kostægte med hensyn til administrationsbidragets størrelse. Nettoadministrationsbidraget er mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes ikke-budgetterede byggesagshonorarer på 1,4 mio. kr. i 2011 regnskabet. Bidraget overstiger benchmark* og er i den dyre ende, hvis man ser på det generelle niveau i Aarhus. Det var kommunens opfattelse, at udgiftsniveauet for de administrative ydelser, alt andet lige, afspejler det serviceniveau, man ønsker i boligorganisationen. Dispositionsfond/arbejdskapital Boligforeningen oplyste, at den samlede egenkapital anses som passende i forhold til aktivitetsniveauet, bygningsmæssige udfordringer, antal afdelinger mv. Kommunen bemærkede, at organisationens egenkapital var gennemsnitligt i forhold til Aarhus-niveauet. Desuden bemærkede kommunen, at afdelingerne ikke betaler bidrag til dispositionsfonden i 2013, selv om fondens likvide del er under de påkrævede kr. Beslutningen er truffet med baggrund i en ekstraordinær tilgang til egenkapitalen på 11,9 mio. kr. ved salg af afd. 13. Boligforeningen er opmærksom på problemstillingen ved budgetlægning for Henlæggelser/planlagt vedligeholdelse Kommunen bemærkede, at der er utilstrækkelige henlæggelser i 14 afdelinger, hvorfor det vil være nødvendigt at lånefinansiere, når der skal gennemføres planlagte vedligeholdelsesarbejder. Desuden forekommer de opsparede henlæggelser pr. bolig i afdelingerne ud fra en umiddelbar betragtning små i forhold til det almindelige Aarhus-niveau. Boligforeningen oplyste, at der fra budget 2013 er indarbejdet stigninger i henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Der har i den forbindelse været et særligt fokus på de afdelinger, der har underskud i vedligeholdelsesplanerne.

17 de fleste afdelinger er socialt velfungerende Ledelse og beboerdemokrati Der er en positiv udvikling i forhold til styringsdialog I 23 afdelinger har der været en positiv udvikling i forhold til om beboerdemokratiet opfattes som velfungerende. I kun fem afdelinger er udviklingen gået den anden vej. Boligforeningen tager løbende en række initiativer til opkvalificering af afdelingsbestyrelser mv. Senest er iværksat kommunikationsplan for hovedbestyrelsen. Evt. aftale mellem kommune og boligorganisation På basis af styringsdialogen for 2012 er der ikke konstateret behov for nye aftaler. Men der vil også fremadrettet være fokus på henlæggelsernes størrelse. I den forbindelse agter kommunen at tage konkrete generelle initiativer i forhold til vedligeholdelsesplaner og finansiering heraf. Udlejning /beboersammensætning Det overordnede billede af afdelingerne er, at de fleste er socialt velfungerende. Dog er områderne Rundhøj, Trigeparken, Frydenlund, Herredsvang og Møllevangen alle omfattet af helhedsplaner på tværs af afdelinger og boligorganisationer. I forlængelse af styringsdialogmøderne med de enkelte boligorganisationer afholdes der som noget nyt helhedsorienterede dialogmøder med fokus på boligsociale problemstillinger i udvalgte boligområder. I første omgang er der udvalgt fire boligområder, hvoraf Trigeparken er et af dem. * Benchmark: KPMG har beregnet en række økonomiske nøgletal for regnskabsåret 2011 på baggrund af regnskabsoplysninger fra boligorganisationer i Aarhus og omegn.

18 Vision, strategi og handleplan for Ringgården Formålet med Ringgårdens Vision, strategi og handleplanen, der blev udarbejdet i , var at finde ud af hvilken rolle boligforeningen skal spille på boligmarkedet i fremtiden. Hvor den overordnede og langsigtede vision forholder sig til en periode på år, forholder de konkrete indsatsområder som skal være med til at virkeliggøre visionen, sig til en fireårige periode. I år afsluttes den første fireårige periode af visionsplanen. Hvordan er det så gået, spurgte vi os selv på bestyrelsesseminaret i marts. Der er gennemført og sat gang i flere projekter som har skabt fornyelse og udvikling i boligforeningen. Et projekt er Uddannelse af afdelingsbestyrelser, som har til formål at udvikle beboerdemokratiet. I et samspil mellem beboerdemokrater og medarbejdere er der udviklet en uddannelsesplan; et årshjul, som allerede har rullet et par gange med pænt fremmøde og god respons på indholdet. Flere projekter har til formål at højne serviceniveauet i Ringgården nogle af disse bliver dog først taget i brug i løbet af foråret Det gælder den nye internetløsning (hjemmeside og intranet) og velkomstpakke til nye beboere. Vi håber og tror, at både beboere og beboerdemokrater vil opleve disse nye tiltag som en forbedring af serviceniveauet. Internt i organisationen har der været fokus på at skabe en bedre trivsel blandt medarbejderne og at styrke samarbejdet mellem de to medarbejdergrupper; ejendomsfunktionærerne og de administrative medarbejdere. Flere af projekterne, virksomhedsdag, syge- og sundhedspolitik, trivselsundersøgelse er implementeret. Sidst men ikke mindst er der gennemført en miljøpoltik og der arbejdes videre med konkrete projekter. Listen tæller i alt 12 større og mindre projekter. I en travl arbejdsdag har det ind indimellem været svært at finde ressourcerne til at arbejde med udviklingsprojekterne. Derfor har nogle projekter trukket længere ud, end vi havde regnet med. Mange projekter har involveret samarbejde mellem beboerdemokrater og medarbejdere. Vores erfaring er, at det kan være svært at fastholde beboerdemokrater, hvis der er tale om gentagne udvalgsmøder. Derimod har vi oplevet at fokusgruppemøder med en 7-10 deltagere er en god metode. Man får hurtigt mange ideer på bordet og de bliver straks vendt og drejet. Det har været en meget positiv oplevelse, som vi helt klart også vil bruge i fremtiden. Summasummarum der skal ikke herske nogen tvivl om, at visionsplanen er et godt redskab til at arbejde med udvikling og fornyelse. Derfor 18

19 tager vi hul på anden etape i løbet af efteråret. Præcist hvordan og hvornår er endnu ikke fastlagt. Men det skal helt klart være en proces som sker i et samarbejde på tværs af organisationen. Den ny internetløsning Vi havde håbet på at den nye internetløsning i skrivende stund var kendt af alle. Faktisk er vi klar med den offentlige del af det nye mens der endnu er et stykke vej med den lukkede del, som skal afløse vores nuværende intranet. Men offentliggørelsen faldt over en sten på vejen. I begyndelsen af april, hvor vi var klar til at gå i luften, stod det klart at systemet ikke spillede sammen med vores ældgamle servere. Og der skal være samspil, for et helt overordnet krav er, at den nye løsning spiller sammen Ringgårdens administrationssystem EG Bolig. I modsætning til i dag hvor hjemmeside, intranet og administrationssystem er tre forskellige ting, der ikke taler sammen. betød altså yderligere forsinkelse af hjemmesiden. Vi glæder os til at vi kan sige velkommen på den nye Når den offentlige del er i luften, skal der sættes turbo på intranetdelen og de muligheder afdelingsbestyrelsen har for at kommunikere med beboerne i afdelingen. I den forbindelse vil vi gerne have et udvalg af repræsentanter med i udviklingen. Vi er meget kede af forsinkelsen. Men dog ikke nogen katastrofe, for det har længe været klart og mærkbart i det daglige arbejde, at der er behov for ny serverløsning. Arbejdet med at få defineret krav til ny serverløsning var da også netop sat i gang, men det 19

20 Boligsociale helhedsplaner Ringgården er involveret i flere boligsociale helhedsplaner. I Trigeparken er Ringgården alene om helhedsplanen, mens de andre helhedsplaner gennemføres i områder, hvor flere boligorganisationer er på banen. I alle områderne, på nær Rundhøj, løber de nuværende helhedsplaner frem til og med Derfor arbejdes med at udarbejde ansøgninger til Landsbyggefonden om prækvalificering til nye fireårige helhedsplaner. Det skal nævnes at Frydenlund og Møllevangen/Charlottehøj er gået sammen om prækvalifikation til en ny fælles helhedsplan. Lige nu præsenteres ansøgningerne for kommunen der også giver støtte både af økonomisk art og i form af medarbejdertimer. Først herefter indsendes ansøgningerne til Landsbyggefonden. Trigeparken Den nuværende helhedsplan løber på sidste år, og Helle og Jonas fra projektkontoret fortæller at afslutningen skal markeres med en bog. Bogen, der som arbejdstitel hedder Vejen til Trige og består af 10 interview med 10 beboere fra 10 forskellige lande og forskellige dele af verden. Målet er at fortælle historien om deres vej til Trigeparken. Bogen udkommer sidst på året. Ellers har det forgangne år budt på et endnu tættere samarbejde med kommunen omkring indsatser for børn og unge i Trige. Blandt andet har FU (Fritids- og Ungdomsskoleområder i kommunen) overtaget driften af et projekt, Pigeklubben som var opstartet af helhedsplanen, fordi de syntes projektet var en god idé. Helhedsplanen har også et tæt samarbejde med HotSpot, der står for Socialforvaltningens særlige lokale indsatser i udsatte boligområder i Aarhus. Hotspot er nu involveret i flere indsatser i ungdomsskoleregi. I Trigeparken er andelen af grønlandske beboere vokset markant det sidste halvanden år. I dag er der ca. 50 grønlandske beboere. Det har medført et tæt samarbejde med Det Grønlandske Hus, som hver 14. dag kommer ud i beboerhuset Oasen, hvor grønlandske beboere kan komme forbi til åben rådgivning eller blot en snak. I sidste års beretning fortalte vi, at Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus havde bevilliget en deltids jobkonsulent på grund af den høje arbejdsløshedsprocent i Trige (46,3%), som også var en af årsagerne til at Trigeparken kom på ghettolisten. Formålet var at hjælpe jobsøgende og ledige på rette vej. Desværre var bevillingen tidsbegrænset, så arbejdet gik i stå. Ærgerligt for arbejdsløshed fylder meget for mange be- 20

2013 2014 Årsberetning

2013 2014 Årsberetning 2013 2014 Årsberetning Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere ...Ringgården var nogle af de første, der

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Ringgården. Update. December 2012 # 106. Huse på havnen må gerne være lidt rå. En karakterfuld 50-års fødselar. Opbakning eller op ad bakke

Ringgården. Update. December 2012 # 106. Huse på havnen må gerne være lidt rå. En karakterfuld 50-års fødselar. Opbakning eller op ad bakke Ringgården Update December 2012 # 106 Opbakning eller op ad bakke En karakterfuld 50-års fødselar Huse på havnen må gerne være lidt rå kan interessen øges ved at gøre tingene på en anden måde, end vi er

Læs mere

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban Christian

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4 Forside BERETNING 2014 Side 2 1. Organisationen...4 Lidt royale og stolte...4 2. Udviklingsprojekter...8 P23 fra viden til forandring...8 Markedsanalyse...8 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)...9 Sportshangar...9

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 3

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 3 Forside BERETNING 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Organisationen...4 Årets brøl...4 Udviklingsprojekter...6 P23...7 2. Renovering...8 Kildeparken 2020...11 3. Boligsocialt overblik...12 Det Østlige

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Update. Ringgården. Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1. På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to

Update. Ringgården. Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1. På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to Ringgården Update April 2012 # 103 På uglejagt i afd. 21 først var der én, så var der to Rejsegilde med udsigt fra toppen af 0-12 eren Det grønne vaskeri en miljøhistorie fra afd.1 det er problematisk,

Læs mere

Update. Ringgården. Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie

Update. Ringgården. Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie Ringgården Update Juni 2010 # 96 Udfordringer i Ree Park Ringgårdens medarbejdere på virksomhedsdag i Ree Park Geniale affaldsløsninger Løsningen kaldes Århus-modellen og er faktisk en god Århus-historie

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere