Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 2013 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderne i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt meget rent tids- og arbejdsmæssigt. Vores to unikke ungdomsbolighøjhuse på Aarhus havn er færdigbygget og resultaterne lever til fulde op til forventningerne. Desværre har byggesagen i forbindelse med den store renoveringssag i afd. 1 ikke levet op til forventningerne. Problemer med en af hovedentreprenørerne har medført at byggesagen på nuværende ligger helt stille. Desuden har der i årets løb været anvendt mange ressourcer i administrationen for at udvikle en ny hjemmeside/intranetløsning. I løbet af processen er det dog blevet klart, at den nye hjemmeside ikke kan afvikles på vores gamle servere. Dette har bevirket, at vi har fremskyndet planerne om en ny IT-strategi for Ringgården for snarest at få den nye hjemmeside i luften. 3

4 Foreningens økonomi Boligorganisationens økonomi Årets resultat 2012 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og ventelistegebyr Aarhusbolig. Afvigelsen specificeres således: Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Ventelistegebyr netto Renter af egenkapital Ekstraordinære indtægter I alt Besparelser: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorholdsudgifter Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer I alt Merudgifter: Personaleudgifter Kontorlokaleudgifter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årets resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 3,39% 3,36% 3,50% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed *Lovændring pr. 1. januar 2010 betyder, at afdelingerne tilskrives den fulde forrentning, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere optræder i hovedforeningens regnskab. 4

5 årets overskud skyldes primært merindtægter fra byggesagshonorarer og ventelistegebyrer til AARHUSbolig Udvikling i nettoadministrationsomkostninger pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 1,2,3,4,5,6,8,9,9B,10,11,12,14B,15A,17,18,19,20,21,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2012: Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 5, 6 og 10 - Ekstraordinært (Multibane) Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 17 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 18 - Ekstraordinært tilskud Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 21 - Kulturhuset Herredsvang Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 25 - Adm. bidrag Afdeling 33 - Ekstraordinært tilskud Strategi og vision Kunstfond, afd Kunstfond, afd. 18 (Afsat skyldig tidl. år) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2012 resulterede i 35 afdelinger med overskud og 8 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne exklusive. Årest driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,87.,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,62,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2012 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hver år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Større renteindtægter, der var budgetteret med en rente på 3,39%, men afdelingerne har fået 3,50%. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Bruttoareal Konto Renholdelse 85,10 83,57 84,95 Konto Alm. vedligeholdelse 46,06 55,04 57,00 Konto Planlagt vedligeholdelse 113,63 143,16 88,65 Konto Indvendig vedligeholdelse 22,93 24,73 25,73 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser

7 35 afdelinger kom ud af 2012 med overskud, mens 8 afdelinger havde underskud... Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal , 343 Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2010 til 2012 steget med cirka ,-. 7

8 Nøgletal 2012 Nøgletal regnskab 2012 Konto Konto Konto Konto Konto 401 m 2 Konto Konto Afdeling Konto Henl Renholdelse kr. hold kr. planlagt planlagt fraflyt kr. pr. Konto 114 Konto Alm. 115 vedl. Henl. Henl. til til Henl. til Planlagt Konto Tab 130 v/ Boligleje Renholdelse hold. vedl. kr. hold. pr. m 2 alt i alt kr. pr. v/fraflyt. m 2 Boligleje pr. m 2 Alm. pr. Vedl. m 2 planlagt vedl. hold vedl. vedl. hold hold i Tab kr. pr. Konto m * Afdeling m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. mpr. 2 m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 * 1 Vestre Ringgade m fl ,67 32,05 152, , Viborgvej m fl ,73 59,56 165,76 953,81 1, Kaserneboulevarden ,45 82,03 213,02 152, Silkeborgvej ,16 48,94 114,23 313, Pal. Müllers Vej m fl ,78 38,98 53,25 179,23 4, Pal. Müllers Vej m fl ,73 57,42 167,45 335,47 4, Gustav Wieds Vej ,74 123,37 233,24 585,16 1, A Møllevangs Allé ,89 79,92 195,29 809, B Willemoesgade ,22 32,02 141,92 768, Fuglesangs Allé m fl ,93 81,18 224,95 349,74 5, Porsgruunsvej m fl ,42 123,95 155,61 213,85 1, A Mandalsvej m fl ,41 272, , B Bodøvej ,74 51,45 108,39 245,07 4, C Bygvangen m fl ,77 156,56 853, D Bodøvej ,08 49,80 125,71 760, Pal. Müllers Vej m fl ,46 64,08 155,60 188,00 1, Ndr. Ringgade /Skovvangsv ,20 58,36 120,83 353,60 3, Stendalsvej ,00 48,94 139,89 271,73 4, Engvangen ,93 244, , A Oldager/Kærløkken ,53 215,69 527,73 37, B Hedeskovvej/Revlingebakke ,96 120,12 183,60 302,61 5, C Lystruplund ,54 62,25 118,96 249,11 6, Holmevej m fl ,22 51,83 117,14 530,34 1, A Holme Byvej ,38 68,24 86,53 288, Rundhøj Allé ,98 50,25 92,87 369,19 1, Bogfinkevej ,76 50,57 113,68 251,01 8, Trige Centervej ,61 40,99 108,14 166,86 27, Trige Parkvej ,00 37,69 93,41 205,43 25, Ryde/Fjældevænget ,34 64,63 132,87 355,53 28, Dr. Margrethes Vej ,19 78,34 127,98 501,26 9, Solbær/Kirsebærhaven ,41 106,58 123,30 208,74 1, Præsteager ,82 46,98 88,42 309, Præsteager ,64 70,61 90,63 241, Bjørnholt ,68 61,98 99,53 249,79 12, Skelagervej ,10 63,40 100,92 444, Ellebrinken ,24 45,01 78,16 204,45 4, Skejbytoften ,42 51,35 102,13 257,78 9, Hjortshøj Møllevej ,34 64,39 184, Ellebrinken ,65 25,67 94,21 307, Skejbyparken ,86 56,64 63,60 90,54 1, Lærkehaven I ,91 28,50 32,02 90, Lærkehaven II ,03 17,38 50,68 124,08 0, Lærkehaven III ,56 22,04 44,71 76,25 0, Grethes Løchtesgade** Gennemsnit 83,17 62,51 129,41 410,45 4,98 787,29 8 * Boligleje kr. pr. m 2 i alt er inklusive diverse forbedringer såsom køkken- og badrenoveringer m.v. * Boligleje kr. pr. m2 i alt er inklusive diverse forberinger såsom køkken/badrenovering mv. ** Afd. 36 er ikke medtaget i 2012, da afdelingen først blev taget i brug 1. oktober ** Afdeling 36 er ikke medtaget i 2012, da regnskabet kun vedrører 3 mdr.

9 Byggesager nybyggeri Afd 36 Det Store Havnehus Den 1. oktober 2012 flyttede ca. 190 unge mennesker ind i afd. 36 på de bynære havnearealer, der senere er blevet døbt Aarhus Ø (dog er postnummeret 8000 Aarhus C). Trods visse begyndervanskeligheder med betonboringer i kælderen og vandindtrængning i nogle lejligheder er afdelingen kommet godt i gang. Den 9. Januar 2013 afholdtes det stiftende afdelingsmøde, hvor godt 60 beboere havde valgt at møde op. Her blev bl.a. valgt en afdelingsbestyrelse på hele 7. Huset er blevet afsindigt flot og blev da også af Dansk Byggeri indstillet til publikumsprisen Bæredygtig Betonprisen. Prisen ville blive uddelt efter en netafstemning blandt alle danskere. Desværre kunne vi ikke hamle op med en skaterbane i Roskilde, der bl.a. fik byens borgmester og en række kommunalt ansatte til at gå på gaden for at samle stemmer. Så vi blev en flot nr. 2 med ca stemmer. Men det skal nu ikke tage glæden fra os over at have realiseret et markant og smukt byggeri, som så også har den tillægsgevinst at boligerne er særdeles funktionelle og rummelige, de fleste med en udsigt over vand, skov eller by, hvilket ikke er normalt for et alment boligbyggeri. I afdelingen har der netop været afholdt en navnekonkurrence blandt beboerne og huset hedder nu officielt Det Store Havnehus. Afd. 37 Det Lille Havnehus Efter de mange problemer, der er beskrevet i sidste års bestyrelsesberetning, er nabohuset, Det Lille Havnehus, kommet godt i vej. Afd. 37 blev indviet og indflyttet den 15. marts og rummer nu ca. 100 unge studerende, der i lighed med den høje nabo, har flotte og rummelige boliger, de fleste med udsigt til skov og by og andre med kig til bugten. Det Lille Havnehus ligger ganske vist lidt i skyggen af sine store naboer og genboer, men arkitektonisk, energimæssigt og boligmæssigt står afdeling 37 ikke i skyggen af nogen som helst. Tværtimod, bag den rå og grå facade er huset et festfyrværkeri af farver, fantasifulde detaljer og spændende boligindretninger. Ligesom i vores store havnehus er den lille nabo flot udstyret med sociale rum i form af flere spændende terrasser og uderum, heriblandt en helt exceptionel tagterrasse med flot udsigt over Lystbådehavnen og Riisskov. Den gode nyhed er, at denne udsigt aldrig forsvinder, for der bliver ikke bygget foran husets vestlige side. Kontrasten mellem det rå ydre og den overraskende indmad med farver, der changerer fra solskinsgult i stueetagen til postkasserødt på tagterrassen har hurtigt gjort byggeriet til en favorit blandt folkevalgte og ansatte i Ringgården såvel som hos de mange gæster, der har fundet vejen forbi. Og selvfølgelig er huset et 0-energi byggeri ligesom Det Store Havnehus. 13. juni afholdes stiftende afdelingsmøde i afdelingen og i denne forbindelse vil de som i nabohuset blive udskrevet en navnekonkurrence blandt beboerne. Ombyggede ungdomsboliger I afd. 8 færdiggjordes otte nye ungdomsboliger i den tidligere børneinstitution, som kommunen ikke længere kunne bruge. Pga. tidernes gunst med relativt billige byggepriser har vi fået nogle meget flotte og spændende boliger ud af den bundne opgave, det er at omdanne de store børnestuer til lovens krav om maksimalt 50 m 2 pr. ungdomsbolig. I tilgift til de flotte indendørs faciliteter har hver bolig fået egen træbeklædt terrasse. Et meget langt stenkast mod nord måtte afd. 9 bide i det sure æble og konstatere, at kommunen heller ikke længere havde brug for den institution, der lå på overetagen af den bygning, hvor også Ringgårdens sal ligger. Her var de bygningsmæssige bindinger mange gange større end i afd. 8, men alligevel lykkedes det os at få syv fine ungdomsboliger etableret. Der var indflytning 1. april

10 ekstraordinært spændende boliger og byens bedste fællesfaciliteter... Byggesager renovering af afd. 1 Den positive side På renoveringsfronten har den omfattende modernisering af afd. 1 stået i centrum. Og i skrivende stund står den stadig i centrum. På den positive side kan det konstateres nu da fire af de seks blokke er færdige og beboerne flyttet ind, at vi har bygget nogle ekstraordinært spændende moderne lejligheder, der både funktionelt og energimæssigt lever op til nutidens standard. Dertil kommer sandsynligvis byens bedste fællesfaciliteter i form af fælleslokaler, grupperum, køkken og et hav af udendørs terrasser og altaner på 3., 4. og 5. sal af blok 2. Kulminationen kommer med den over 200 m 2 store fælles tagterrasse på 5. sal med en fantastisk 360 graders udsigt over Aarhus. Den negative side Desværre har selve byggesagen ikke levet op til resultatet. Vi har mildt sagt været meget uheldige med de to store hovedentrepriser, betonarbejdet og luknings- og tømrerentreprisen. Kort efter igangsættelsen gik tømrerfirmaet i teknisk konkurs, men man fik dog rekonstrueret firmaet, så det kunne fortsætte arbejdet. Også et par væsentlige underentreprenører gik konkurs, så byggesagen fik en uheldig start. Desværre kunne der ikke rettes op på dette. De 2 hovedentreprenører havde store vanskeligheder ved at samarbejde og arbejdet blev voldsomt forsinket. Alene blok 1 blev 12 måneder forsinket. Boligforeningen har udmeldt dagbod for forsinkelsen, som vi har ret til efter kontrakten. Stridighederne mellem entreprenørerne indbyrdes og med boligforeningens rådgivere kulminerede i januar i år, hvor betonentreprenøren, Jorton, ganske enkelt forlod pladsen, en fuldstændig uhørt opførsel, der efterfølgende førte til, at vi tvunget af omstændighederne måtte ophæve kontrakten med dette firma. I skrivende stund foregår der en række juridiske sonderinger med henblik på at få byggesagen genoptaget, så vi kan færdiggøre de sidste 2 blokke. Landsbyggefonden er blevet orienteret og har udtrykt en stor velvilje, også mht. økonomisk støtte til en færdiggørelse af projektet. Det er bestyrelsens håb, at vi vil være i stand til at genopstarte projektet her i foråret med henblik på en fuldstændig færdiggørelse i

11 Byggeudvalget Der er afholdt møde hver 3. torsdag i byggeudvalget i det forløbne år, juli og december undtaget. På møderne gennemgås status fra inspektørerne ligesom udvalget opdateres omkring nybyggeri og renoveringer. Forsikringer i EU-udbud Ringgårdens forsikringer har været sendt i EU udbud i Det gøres jævnligt, for at få den billigst mulige forsikring af ejendommene. Den tidligere leverandør genvandt licitationen. I den forbindelse skulle der i april være afholdt et orienteringsmøde for afdelingsbestyrelserne, for at informere om muligheden for yderligere besparelser på forsikringsprisen ved en større selvrisiko for de afdelinger, der sjældent har forsikringsskader. Mødet blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger, men afholdes i stedet umiddelbart inden repræsentantskabsmødet. I forbindelse med skybruddet den august 2012 var der en del vandskader, bl.a. i afdelingerne 9, 14B og 30, som alle er dækket ind af forsikringen. bruges til andre udbudsopgaver i foreningen, bl.a. rådgiverydelser. Forretningsgang gennemgået Byggeudvalget har gennemgået Beskrivelse af forretningsgang ved planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Der er foreslået ændringer af beløbsrammer vedrørende indhentning af tilbud samt ajourføring af hovedgrupperne i SFB-systemet, som blev ændret af BL pr. 1. juli Budgetkontrol Byggeudvalgets budgetkontroludvalg har i samarbejde med teknisk afdeling og økonomiafdelingen foretaget budgetkontrol med henblik på at undgå overskridelser på afdelingernes budgetter til løbende vedligeholdelse. Kontrollen har været en smule vanskeliggjort af overgangen til det nye SFB system pr. 1. juli 2012, hvor 9 underpunkter blev reduceret til 5 og med nye betegnelser. Model til rammeudbud Der arbejdes fortsat med at finde en model, som kan bruges til rammeudbud af bl.a. VVS opgaver. Det har vist sig at være en ret omfattende og dyr opgave. Vi afventer derfor en juridisk og lovgivningsmæssig vurdering, som også skal 11

12 Byggeudvalget Afdeling 1 Afdeling 3 Fire blokke er færdige og indflyttede. Endnu er der usikkerhed om hvornår de to sidste blokke står klar. Afdelingen har fået udskiftet kviste og vinduer i 2012 som en del af en større modernisering af afdelingen. Næste etape er udskiftning af faldstammer, stigestrenge, rør og radiatorer. Afdeling 4 Afdeling 8 Det er endelig lykkedes at få tætnet tagbelægningen efter ombygningen for 5 år siden. Der er lagt nye træterrasser, som bestod tæthedsprøven under skybruddet den august Den tidligere børneinstitution er forvandlet til 7 ungdomsboliger, der blev indflyttet 1. august Afdelingen arbejder fortsat på en løsning til udbedring af betonskader på højhusets altanbrystninger. Afdeling 9 Her er den tidligere institution oven på købmandsforretningen og Salen ombygget til syv ungdomsboliger med indflytning 2. april Samtidig var der også plads til at udvide købmandsforretningen. Der har været afholdt 1 års gennemgang på de tre +55 boliger, som ligeledes blev indrettet i en 12 tidligere børneinstitution. Afdelingen har været plaget af flere mindre brud samt to store på varmeledningerne i jorden. Afdelingen fik også brud på varmvandsledningen i samme område. Ledningerne er nu skiftet, men de øvrige er i så dårlig forfatning, at de skal udskiftes.

13 Afdeling 9B Afdeling 11 I maj 2012 fik afdelingen tilsagn fra Landsbyggefonden til renovering for at forbedre indeklimaet. Der er udsendt et spørgeskema i 2013, hvor beboerne er blevet bedt om at oplyse eventuelle gener i forbindelse med kuldebroer. Afdelingen har haft problemer med de leverede rør til stigestrenge. Der udestår en syns- og skønssag med leverandøren, idet resultatet af en lignende sag på Sjælland afventes. Afdeling 20 Landsbyggefonden foreslog i 2012, at helhedsplanen for renovering af afdelingen blev fremskyndet. Afdelingsbestyrelsen, byggeudvalget og rådgivere m.fl., har været på studietur for hente inspiration. Der er nu udarbejdet skitseforslag til renovering af de 6 blokke. Derefter skal der i samråd med Landsbyggefonden laves et overslag på økonomien, inden der afholdes orienteringsmøde for beboerne. Afdeling 21 Afdeling 31 Der er udarbejdet en helhedsplan med henblik på renovering af afdelingen. Skraldesuget, som er fælles for de fem boligforeninger i området, er nedslidt og har været lukket i en periode, men er midlertidigt genåbnet, indtil der findes en ny løsning på bortskaffelse af affaldet. I 2012 ker der konstateret råd i nordvendte tagkassetter. Der er foreløbig oprettet en sag ved byggeskadefonden. 13

14 Byggeudvalget Afdeling 33 Afdeling 34 Der har fortsat været problemer med udbedring af fejl og mangler. Bl.a. har gulvopbygningen i badeværelserne voldt problemer. Der er stillet krav over for entreprenøren om at udbedre fejlene uden beregning. I afdelingen følges der fortsat op på 1 års gennemgangen. Der er foretaget termofotografering af nogle lejemål. Gennemgangen er midlertidigt strandet på grund af uoverensstemmelser med entreprenøren. Afdeling 35 I afdelingen er der konstateret problemer med afvanding af de nederste huse Afdeling 37 Afdeling 36 Det lille Havnehus eller 06-huset (0-energi/6 etager) som det også kaldes, indeholdende 50 ungdomsboliger er blevet færdigt i 2013 og blev indflyttet 15. marts oktober 2012 var der indflytning i Det Store Havnehus med 12 etager 99 ungdomsboliger. Mangeludbedring er foretaget. Hårde hvidevarer (kølefryseskabe er udskiftet pga fejllevering. 14

15 Ringgårdens to ungdomsboligbyggerier på havnen i selskab med de to andre ungdomboligbygninger på byggefeltet, henholdsvis Grundfos-kollegiet bagerst til højre og Marina House forrest til højre.

16 fokus på henlæggelserne i en del afdelinger Styringsdialog I 2012 er der for andet år i træk gennemført den obligatoriske styringsdialog mellem boligorganisationerne og Aarhus Kommune. Som grundlag for dialogen var der inden mødet indsendt en dokumentationspakke til kommunen bestående af: Styringsrapporten, oplysningsskema for afdelingerne samt årsregnskab 2011, spørgeskema, årsberetning, revisionsprotokollat, vedligeholdelsesplaner samt rapport om udført forvaltningsrevision. På mødet blev der fokuseret på følgende punkter: Administrationsbidrag Der er budgetteret kostægte med hensyn til administrationsbidragets størrelse. Nettoadministrationsbidraget er mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes ikke-budgetterede byggesagshonorarer på 1,4 mio. kr. i 2011 regnskabet. Bidraget overstiger benchmark* og er i den dyre ende, hvis man ser på det generelle niveau i Aarhus. Det var kommunens opfattelse, at udgiftsniveauet for de administrative ydelser, alt andet lige, afspejler det serviceniveau, man ønsker i boligorganisationen. Dispositionsfond/arbejdskapital Boligforeningen oplyste, at den samlede egenkapital anses som passende i forhold til aktivitetsniveauet, bygningsmæssige udfordringer, antal afdelinger mv. Kommunen bemærkede, at organisationens egenkapital var gennemsnitligt i forhold til Aarhus-niveauet. Desuden bemærkede kommunen, at afdelingerne ikke betaler bidrag til dispositionsfonden i 2013, selv om fondens likvide del er under de påkrævede kr. Beslutningen er truffet med baggrund i en ekstraordinær tilgang til egenkapitalen på 11,9 mio. kr. ved salg af afd. 13. Boligforeningen er opmærksom på problemstillingen ved budgetlægning for Henlæggelser/planlagt vedligeholdelse Kommunen bemærkede, at der er utilstrækkelige henlæggelser i 14 afdelinger, hvorfor det vil være nødvendigt at lånefinansiere, når der skal gennemføres planlagte vedligeholdelsesarbejder. Desuden forekommer de opsparede henlæggelser pr. bolig i afdelingerne ud fra en umiddelbar betragtning små i forhold til det almindelige Aarhus-niveau. Boligforeningen oplyste, at der fra budget 2013 er indarbejdet stigninger i henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Der har i den forbindelse været et særligt fokus på de afdelinger, der har underskud i vedligeholdelsesplanerne.

17 de fleste afdelinger er socialt velfungerende Ledelse og beboerdemokrati Der er en positiv udvikling i forhold til styringsdialog I 23 afdelinger har der været en positiv udvikling i forhold til om beboerdemokratiet opfattes som velfungerende. I kun fem afdelinger er udviklingen gået den anden vej. Boligforeningen tager løbende en række initiativer til opkvalificering af afdelingsbestyrelser mv. Senest er iværksat kommunikationsplan for hovedbestyrelsen. Evt. aftale mellem kommune og boligorganisation På basis af styringsdialogen for 2012 er der ikke konstateret behov for nye aftaler. Men der vil også fremadrettet være fokus på henlæggelsernes størrelse. I den forbindelse agter kommunen at tage konkrete generelle initiativer i forhold til vedligeholdelsesplaner og finansiering heraf. Udlejning /beboersammensætning Det overordnede billede af afdelingerne er, at de fleste er socialt velfungerende. Dog er områderne Rundhøj, Trigeparken, Frydenlund, Herredsvang og Møllevangen alle omfattet af helhedsplaner på tværs af afdelinger og boligorganisationer. I forlængelse af styringsdialogmøderne med de enkelte boligorganisationer afholdes der som noget nyt helhedsorienterede dialogmøder med fokus på boligsociale problemstillinger i udvalgte boligområder. I første omgang er der udvalgt fire boligområder, hvoraf Trigeparken er et af dem. * Benchmark: KPMG har beregnet en række økonomiske nøgletal for regnskabsåret 2011 på baggrund af regnskabsoplysninger fra boligorganisationer i Aarhus og omegn.

18 Vision, strategi og handleplan for Ringgården Formålet med Ringgårdens Vision, strategi og handleplanen, der blev udarbejdet i , var at finde ud af hvilken rolle boligforeningen skal spille på boligmarkedet i fremtiden. Hvor den overordnede og langsigtede vision forholder sig til en periode på år, forholder de konkrete indsatsområder som skal være med til at virkeliggøre visionen, sig til en fireårige periode. I år afsluttes den første fireårige periode af visionsplanen. Hvordan er det så gået, spurgte vi os selv på bestyrelsesseminaret i marts. Der er gennemført og sat gang i flere projekter som har skabt fornyelse og udvikling i boligforeningen. Et projekt er Uddannelse af afdelingsbestyrelser, som har til formål at udvikle beboerdemokratiet. I et samspil mellem beboerdemokrater og medarbejdere er der udviklet en uddannelsesplan; et årshjul, som allerede har rullet et par gange med pænt fremmøde og god respons på indholdet. Flere projekter har til formål at højne serviceniveauet i Ringgården nogle af disse bliver dog først taget i brug i løbet af foråret Det gælder den nye internetløsning (hjemmeside og intranet) og velkomstpakke til nye beboere. Vi håber og tror, at både beboere og beboerdemokrater vil opleve disse nye tiltag som en forbedring af serviceniveauet. Internt i organisationen har der været fokus på at skabe en bedre trivsel blandt medarbejderne og at styrke samarbejdet mellem de to medarbejdergrupper; ejendomsfunktionærerne og de administrative medarbejdere. Flere af projekterne, virksomhedsdag, syge- og sundhedspolitik, trivselsundersøgelse er implementeret. Sidst men ikke mindst er der gennemført en miljøpoltik og der arbejdes videre med konkrete projekter. Listen tæller i alt 12 større og mindre projekter. I en travl arbejdsdag har det ind indimellem været svært at finde ressourcerne til at arbejde med udviklingsprojekterne. Derfor har nogle projekter trukket længere ud, end vi havde regnet med. Mange projekter har involveret samarbejde mellem beboerdemokrater og medarbejdere. Vores erfaring er, at det kan være svært at fastholde beboerdemokrater, hvis der er tale om gentagne udvalgsmøder. Derimod har vi oplevet at fokusgruppemøder med en 7-10 deltagere er en god metode. Man får hurtigt mange ideer på bordet og de bliver straks vendt og drejet. Det har været en meget positiv oplevelse, som vi helt klart også vil bruge i fremtiden. Summasummarum der skal ikke herske nogen tvivl om, at visionsplanen er et godt redskab til at arbejde med udvikling og fornyelse. Derfor 18

19 tager vi hul på anden etape i løbet af efteråret. Præcist hvordan og hvornår er endnu ikke fastlagt. Men det skal helt klart være en proces som sker i et samarbejde på tværs af organisationen. Den ny internetløsning Vi havde håbet på at den nye internetløsning i skrivende stund var kendt af alle. Faktisk er vi klar med den offentlige del af det nye mens der endnu er et stykke vej med den lukkede del, som skal afløse vores nuværende intranet. Men offentliggørelsen faldt over en sten på vejen. I begyndelsen af april, hvor vi var klar til at gå i luften, stod det klart at systemet ikke spillede sammen med vores ældgamle servere. Og der skal være samspil, for et helt overordnet krav er, at den nye løsning spiller sammen Ringgårdens administrationssystem EG Bolig. I modsætning til i dag hvor hjemmeside, intranet og administrationssystem er tre forskellige ting, der ikke taler sammen. betød altså yderligere forsinkelse af hjemmesiden. Vi glæder os til at vi kan sige velkommen på den nye Når den offentlige del er i luften, skal der sættes turbo på intranetdelen og de muligheder afdelingsbestyrelsen har for at kommunikere med beboerne i afdelingen. I den forbindelse vil vi gerne have et udvalg af repræsentanter med i udviklingen. Vi er meget kede af forsinkelsen. Men dog ikke nogen katastrofe, for det har længe været klart og mærkbart i det daglige arbejde, at der er behov for ny serverløsning. Arbejdet med at få defineret krav til ny serverløsning var da også netop sat i gang, men det 19

20 Boligsociale helhedsplaner Ringgården er involveret i flere boligsociale helhedsplaner. I Trigeparken er Ringgården alene om helhedsplanen, mens de andre helhedsplaner gennemføres i områder, hvor flere boligorganisationer er på banen. I alle områderne, på nær Rundhøj, løber de nuværende helhedsplaner frem til og med Derfor arbejdes med at udarbejde ansøgninger til Landsbyggefonden om prækvalificering til nye fireårige helhedsplaner. Det skal nævnes at Frydenlund og Møllevangen/Charlottehøj er gået sammen om prækvalifikation til en ny fælles helhedsplan. Lige nu præsenteres ansøgningerne for kommunen der også giver støtte både af økonomisk art og i form af medarbejdertimer. Først herefter indsendes ansøgningerne til Landsbyggefonden. Trigeparken Den nuværende helhedsplan løber på sidste år, og Helle og Jonas fra projektkontoret fortæller at afslutningen skal markeres med en bog. Bogen, der som arbejdstitel hedder Vejen til Trige og består af 10 interview med 10 beboere fra 10 forskellige lande og forskellige dele af verden. Målet er at fortælle historien om deres vej til Trigeparken. Bogen udkommer sidst på året. Ellers har det forgangne år budt på et endnu tættere samarbejde med kommunen omkring indsatser for børn og unge i Trige. Blandt andet har FU (Fritids- og Ungdomsskoleområder i kommunen) overtaget driften af et projekt, Pigeklubben som var opstartet af helhedsplanen, fordi de syntes projektet var en god idé. Helhedsplanen har også et tæt samarbejde med HotSpot, der står for Socialforvaltningens særlige lokale indsatser i udsatte boligområder i Aarhus. Hotspot er nu involveret i flere indsatser i ungdomsskoleregi. I Trigeparken er andelen af grønlandske beboere vokset markant det sidste halvanden år. I dag er der ca. 50 grønlandske beboere. Det har medført et tæt samarbejde med Det Grønlandske Hus, som hver 14. dag kommer ud i beboerhuset Oasen, hvor grønlandske beboere kan komme forbi til åben rådgivning eller blot en snak. I sidste års beretning fortalte vi, at Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus havde bevilliget en deltids jobkonsulent på grund af den høje arbejdsløshedsprocent i Trige (46,3%), som også var en af årsagerne til at Trigeparken kom på ghettolisten. Formålet var at hjælpe jobsøgende og ledige på rette vej. Desværre var bevillingen tidsbegrænset, så arbejdet gik i stå. Ærgerligt for arbejdsløshed fylder meget for mange be- 20

2011 2012 Årsberetning

2011 2012 Årsberetning 2011 2012 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderstaben i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

2013 2014 Årsberetning

2013 2014 Årsberetning 2013 2014 Årsberetning Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Budgetresultat

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er, at orientere om byggeforeningens aktiviteter i forhold til foreningens formål overfor foreningens interessenter,

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere