Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 2013 Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderne i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver fyldt meget rent tids- og arbejdsmæssigt. Vores to unikke ungdomsbolighøjhuse på Aarhus havn er færdigbygget og resultaterne lever til fulde op til forventningerne. Desværre har byggesagen i forbindelse med den store renoveringssag i afd. 1 ikke levet op til forventningerne. Problemer med en af hovedentreprenørerne har medført at byggesagen på nuværende ligger helt stille. Desuden har der i årets løb været anvendt mange ressourcer i administrationen for at udvikle en ny hjemmeside/intranetløsning. I løbet af processen er det dog blevet klart, at den nye hjemmeside ikke kan afvikles på vores gamle servere. Dette har bevirket, at vi har fremskyndet planerne om en ny IT-strategi for Ringgården for snarest at få den nye hjemmeside i luften. 3

4 Foreningens økonomi Boligorganisationens økonomi Årets resultat 2012 er et overskud på kr ,- Der var budgetteret med et underskud på kr ,- At overskuddet blev kr ,- større end forventet skyldes hovedsageligt merindtægten vedrørende byggesagshonorarer mv. og ventelistegebyr Aarhusbolig. Afvigelsen specificeres således: Merindtægter: Byggesagshonorarer m.v Ventelistegebyr netto Renter af egenkapital Ekstraordinære indtægter I alt Besparelser: Mødeudgifter, kontingenter mv Kontorholdsudgifter Afskrivninger, driftsmidler Underskudsgaranti Bolignet Aarhus I alt Mindre indtægter: Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer I alt Merudgifter: Personaleudgifter Kontorlokaleudgifter Salen I alt Samlet afvigelse Økonomiske nøgletal Årets resultat Bruttoadministrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Rentesats til afdelingerne* 3,39% 3,36% 3,50% Dispositionsfond pr. lejemålsenhed Arbejdskapital pr. lejemålsenhed *Lovændring pr. 1. januar 2010 betyder, at afdelingerne tilskrives den fulde forrentning, således at kurgevinster, renter m.v. ikke længere optræder i hovedforeningens regnskab. 4

5 årets overskud skyldes primært merindtægter fra byggesagshonorarer og ventelistegebyrer til AARHUSbolig Udvikling i nettoadministrationsomkostninger pr. lejemål iflg. årsregnskabet Dispositionsfonden har dækket tab ved lejeledighed i afdelingerne med følgende beløb: Afd. 1,2,3,4,5,6,8,9,9B,10,11,12,14B,15A,17,18,19,20,21,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 og Dispositionsfonden har ydet tilskud til følgende afdelinger og projekter i 2012: Tab ved lejeledighed Afdeling 5, 6 og 10 - Beboerrådgiver Afdeling 5, 6 og 10 - Ekstraordinært (Multibane) Afdeling 14C - Helhedsplan Afdeling 17 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 19 og 20 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 21 - Helhedsplan/Beboerrådgiver Afdeling 18 - Ekstraordinært tilskud Afdeling 19 - Facaderenovering Afdeling 21 - Kulturhuset Herredsvang Afdeling 25 - Driftstilskud Afdeling 25 - Adm. bidrag Afdeling 33 - Ekstraordinært tilskud Strategi og vision Kunstfond, afd Kunstfond, afd. 18 (Afsat skyldig tidl. år) I alt

6 Afdelingernes økonomi Afdelingernes økonomi Driftsregnskaberne for 2012 resulterede i 35 afdelinger med overskud og 8 afdelinger med underskud, børneinstitutionerne exklusive. Årest driftsoverskud i alt for afdelingerne kr ,87.,- Årets driftsunderskud i alt for afdelingerne kr ,62,- Driftsoverskuddet er anvendt på følgende måde i 2012 Afvikling af underfinansiering Overført til resultatkonto Overført til reguleringskonto I alt Driftsunderskud afvikles ved huslejeforhøjelser over 3 år, med en 1/3 hver år. Driftsoverskud indregnes i de kommende års budgetter med 1/3 hvert år. Hovedårsagerne til de store overskud i afdelingerne er: Større renteindtægter, der var budgetteret med en rente på 3,39%, men afdelingerne har fået 3,50%. Tilbagebetaling af ejendomsskat i enkelte afdelinger, vi har haft et eksternt firma til at undersøge afdelingernes ejendomsskat. Til renholdelse, alm. vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse og indvendig vedligeholdse (b-ordning) er der udgiftsført: Udvikling i driftsudgifter i kr Konto Renholdelse Konto Alm. vedligeholdelse Konto Planlagt vedligeholdelse Konto Indvendig vedligeholdelse Driftsudgifter i alt pr. m 2 boligareal Bruttoareal Konto Renholdelse 85,10 83,57 84,95 Konto Alm. vedligeholdelse 46,06 55,04 57,00 Konto Planlagt vedligeholdelse 113,63 143,16 88,65 Konto Indvendig vedligeholdelse 22,93 24,73 25,73 Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser

7 35 afdelinger kom ud af 2012 med overskud, mens 8 afdelinger havde underskud... Afdelingernes henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse pr. m 2 boligareal , 343 Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse pr. m 2 boligareal Udviklingen i afdelingernes fraflytningsrestancer kan sammenfattes således: Fraflytningsrestancer ultimo Afskrevet tab på fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser I alt Henlæggelser til tab på fraflyttere Der er fortsat store udfordringer på området tab på fraflyttere. Vi må desværre konstatere, at den samlede debitormasse for afdelingerne vokser og det afskrevne tab på fraflyttere ligeledes er meget stort. Det er dog positivt, at henlæggelserne dækker de fleste af afdelingernes tab. Det er kun få afdelinger der er påvirket negativt på driften af tab på fraflyttere. Henlæggelserne til tab på fraflyttere er fra 2010 til 2012 steget med cirka ,-. 7

8 Nøgletal 2012 Nøgletal regnskab 2012 Konto Konto Konto Konto Konto 401 m 2 Konto Konto Afdeling Konto Henl Renholdelse kr. hold kr. planlagt planlagt fraflyt kr. pr. Konto 114 Konto Alm. 115 vedl. Henl. Henl. til til Henl. til Planlagt Konto Tab 130 v/ Boligleje Renholdelse hold. vedl. kr. hold. pr. m 2 alt i alt kr. pr. v/fraflyt. m 2 Boligleje pr. m 2 Alm. pr. Vedl. m 2 planlagt vedl. hold vedl. vedl. hold hold i Tab kr. pr. Konto m * Afdeling m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 kr. mpr. 2 m2 kr. pr. m 2 kr. pr. m 2 * 1 Vestre Ringgade m fl ,67 32,05 152, , Viborgvej m fl ,73 59,56 165,76 953,81 1, Kaserneboulevarden ,45 82,03 213,02 152, Silkeborgvej ,16 48,94 114,23 313, Pal. Müllers Vej m fl ,78 38,98 53,25 179,23 4, Pal. Müllers Vej m fl ,73 57,42 167,45 335,47 4, Gustav Wieds Vej ,74 123,37 233,24 585,16 1, A Møllevangs Allé ,89 79,92 195,29 809, B Willemoesgade ,22 32,02 141,92 768, Fuglesangs Allé m fl ,93 81,18 224,95 349,74 5, Porsgruunsvej m fl ,42 123,95 155,61 213,85 1, A Mandalsvej m fl ,41 272, , B Bodøvej ,74 51,45 108,39 245,07 4, C Bygvangen m fl ,77 156,56 853, D Bodøvej ,08 49,80 125,71 760, Pal. Müllers Vej m fl ,46 64,08 155,60 188,00 1, Ndr. Ringgade /Skovvangsv ,20 58,36 120,83 353,60 3, Stendalsvej ,00 48,94 139,89 271,73 4, Engvangen ,93 244, , A Oldager/Kærløkken ,53 215,69 527,73 37, B Hedeskovvej/Revlingebakke ,96 120,12 183,60 302,61 5, C Lystruplund ,54 62,25 118,96 249,11 6, Holmevej m fl ,22 51,83 117,14 530,34 1, A Holme Byvej ,38 68,24 86,53 288, Rundhøj Allé ,98 50,25 92,87 369,19 1, Bogfinkevej ,76 50,57 113,68 251,01 8, Trige Centervej ,61 40,99 108,14 166,86 27, Trige Parkvej ,00 37,69 93,41 205,43 25, Ryde/Fjældevænget ,34 64,63 132,87 355,53 28, Dr. Margrethes Vej ,19 78,34 127,98 501,26 9, Solbær/Kirsebærhaven ,41 106,58 123,30 208,74 1, Præsteager ,82 46,98 88,42 309, Præsteager ,64 70,61 90,63 241, Bjørnholt ,68 61,98 99,53 249,79 12, Skelagervej ,10 63,40 100,92 444, Ellebrinken ,24 45,01 78,16 204,45 4, Skejbytoften ,42 51,35 102,13 257,78 9, Hjortshøj Møllevej ,34 64,39 184, Ellebrinken ,65 25,67 94,21 307, Skejbyparken ,86 56,64 63,60 90,54 1, Lærkehaven I ,91 28,50 32,02 90, Lærkehaven II ,03 17,38 50,68 124,08 0, Lærkehaven III ,56 22,04 44,71 76,25 0, Grethes Løchtesgade** Gennemsnit 83,17 62,51 129,41 410,45 4,98 787,29 8 * Boligleje kr. pr. m 2 i alt er inklusive diverse forbedringer såsom køkken- og badrenoveringer m.v. * Boligleje kr. pr. m2 i alt er inklusive diverse forberinger såsom køkken/badrenovering mv. ** Afd. 36 er ikke medtaget i 2012, da afdelingen først blev taget i brug 1. oktober ** Afdeling 36 er ikke medtaget i 2012, da regnskabet kun vedrører 3 mdr.

9 Byggesager nybyggeri Afd 36 Det Store Havnehus Den 1. oktober 2012 flyttede ca. 190 unge mennesker ind i afd. 36 på de bynære havnearealer, der senere er blevet døbt Aarhus Ø (dog er postnummeret 8000 Aarhus C). Trods visse begyndervanskeligheder med betonboringer i kælderen og vandindtrængning i nogle lejligheder er afdelingen kommet godt i gang. Den 9. Januar 2013 afholdtes det stiftende afdelingsmøde, hvor godt 60 beboere havde valgt at møde op. Her blev bl.a. valgt en afdelingsbestyrelse på hele 7. Huset er blevet afsindigt flot og blev da også af Dansk Byggeri indstillet til publikumsprisen Bæredygtig Betonprisen. Prisen ville blive uddelt efter en netafstemning blandt alle danskere. Desværre kunne vi ikke hamle op med en skaterbane i Roskilde, der bl.a. fik byens borgmester og en række kommunalt ansatte til at gå på gaden for at samle stemmer. Så vi blev en flot nr. 2 med ca stemmer. Men det skal nu ikke tage glæden fra os over at have realiseret et markant og smukt byggeri, som så også har den tillægsgevinst at boligerne er særdeles funktionelle og rummelige, de fleste med en udsigt over vand, skov eller by, hvilket ikke er normalt for et alment boligbyggeri. I afdelingen har der netop været afholdt en navnekonkurrence blandt beboerne og huset hedder nu officielt Det Store Havnehus. Afd. 37 Det Lille Havnehus Efter de mange problemer, der er beskrevet i sidste års bestyrelsesberetning, er nabohuset, Det Lille Havnehus, kommet godt i vej. Afd. 37 blev indviet og indflyttet den 15. marts og rummer nu ca. 100 unge studerende, der i lighed med den høje nabo, har flotte og rummelige boliger, de fleste med udsigt til skov og by og andre med kig til bugten. Det Lille Havnehus ligger ganske vist lidt i skyggen af sine store naboer og genboer, men arkitektonisk, energimæssigt og boligmæssigt står afdeling 37 ikke i skyggen af nogen som helst. Tværtimod, bag den rå og grå facade er huset et festfyrværkeri af farver, fantasifulde detaljer og spændende boligindretninger. Ligesom i vores store havnehus er den lille nabo flot udstyret med sociale rum i form af flere spændende terrasser og uderum, heriblandt en helt exceptionel tagterrasse med flot udsigt over Lystbådehavnen og Riisskov. Den gode nyhed er, at denne udsigt aldrig forsvinder, for der bliver ikke bygget foran husets vestlige side. Kontrasten mellem det rå ydre og den overraskende indmad med farver, der changerer fra solskinsgult i stueetagen til postkasserødt på tagterrassen har hurtigt gjort byggeriet til en favorit blandt folkevalgte og ansatte i Ringgården såvel som hos de mange gæster, der har fundet vejen forbi. Og selvfølgelig er huset et 0-energi byggeri ligesom Det Store Havnehus. 13. juni afholdes stiftende afdelingsmøde i afdelingen og i denne forbindelse vil de som i nabohuset blive udskrevet en navnekonkurrence blandt beboerne. Ombyggede ungdomsboliger I afd. 8 færdiggjordes otte nye ungdomsboliger i den tidligere børneinstitution, som kommunen ikke længere kunne bruge. Pga. tidernes gunst med relativt billige byggepriser har vi fået nogle meget flotte og spændende boliger ud af den bundne opgave, det er at omdanne de store børnestuer til lovens krav om maksimalt 50 m 2 pr. ungdomsbolig. I tilgift til de flotte indendørs faciliteter har hver bolig fået egen træbeklædt terrasse. Et meget langt stenkast mod nord måtte afd. 9 bide i det sure æble og konstatere, at kommunen heller ikke længere havde brug for den institution, der lå på overetagen af den bygning, hvor også Ringgårdens sal ligger. Her var de bygningsmæssige bindinger mange gange større end i afd. 8, men alligevel lykkedes det os at få syv fine ungdomsboliger etableret. Der var indflytning 1. april

10 ekstraordinært spændende boliger og byens bedste fællesfaciliteter... Byggesager renovering af afd. 1 Den positive side På renoveringsfronten har den omfattende modernisering af afd. 1 stået i centrum. Og i skrivende stund står den stadig i centrum. På den positive side kan det konstateres nu da fire af de seks blokke er færdige og beboerne flyttet ind, at vi har bygget nogle ekstraordinært spændende moderne lejligheder, der både funktionelt og energimæssigt lever op til nutidens standard. Dertil kommer sandsynligvis byens bedste fællesfaciliteter i form af fælleslokaler, grupperum, køkken og et hav af udendørs terrasser og altaner på 3., 4. og 5. sal af blok 2. Kulminationen kommer med den over 200 m 2 store fælles tagterrasse på 5. sal med en fantastisk 360 graders udsigt over Aarhus. Den negative side Desværre har selve byggesagen ikke levet op til resultatet. Vi har mildt sagt været meget uheldige med de to store hovedentrepriser, betonarbejdet og luknings- og tømrerentreprisen. Kort efter igangsættelsen gik tømrerfirmaet i teknisk konkurs, men man fik dog rekonstrueret firmaet, så det kunne fortsætte arbejdet. Også et par væsentlige underentreprenører gik konkurs, så byggesagen fik en uheldig start. Desværre kunne der ikke rettes op på dette. De 2 hovedentreprenører havde store vanskeligheder ved at samarbejde og arbejdet blev voldsomt forsinket. Alene blok 1 blev 12 måneder forsinket. Boligforeningen har udmeldt dagbod for forsinkelsen, som vi har ret til efter kontrakten. Stridighederne mellem entreprenørerne indbyrdes og med boligforeningens rådgivere kulminerede i januar i år, hvor betonentreprenøren, Jorton, ganske enkelt forlod pladsen, en fuldstændig uhørt opførsel, der efterfølgende førte til, at vi tvunget af omstændighederne måtte ophæve kontrakten med dette firma. I skrivende stund foregår der en række juridiske sonderinger med henblik på at få byggesagen genoptaget, så vi kan færdiggøre de sidste 2 blokke. Landsbyggefonden er blevet orienteret og har udtrykt en stor velvilje, også mht. økonomisk støtte til en færdiggørelse af projektet. Det er bestyrelsens håb, at vi vil være i stand til at genopstarte projektet her i foråret med henblik på en fuldstændig færdiggørelse i

11 Byggeudvalget Der er afholdt møde hver 3. torsdag i byggeudvalget i det forløbne år, juli og december undtaget. På møderne gennemgås status fra inspektørerne ligesom udvalget opdateres omkring nybyggeri og renoveringer. Forsikringer i EU-udbud Ringgårdens forsikringer har været sendt i EU udbud i Det gøres jævnligt, for at få den billigst mulige forsikring af ejendommene. Den tidligere leverandør genvandt licitationen. I den forbindelse skulle der i april være afholdt et orienteringsmøde for afdelingsbestyrelserne, for at informere om muligheden for yderligere besparelser på forsikringsprisen ved en større selvrisiko for de afdelinger, der sjældent har forsikringsskader. Mødet blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger, men afholdes i stedet umiddelbart inden repræsentantskabsmødet. I forbindelse med skybruddet den august 2012 var der en del vandskader, bl.a. i afdelingerne 9, 14B og 30, som alle er dækket ind af forsikringen. bruges til andre udbudsopgaver i foreningen, bl.a. rådgiverydelser. Forretningsgang gennemgået Byggeudvalget har gennemgået Beskrivelse af forretningsgang ved planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Der er foreslået ændringer af beløbsrammer vedrørende indhentning af tilbud samt ajourføring af hovedgrupperne i SFB-systemet, som blev ændret af BL pr. 1. juli Budgetkontrol Byggeudvalgets budgetkontroludvalg har i samarbejde med teknisk afdeling og økonomiafdelingen foretaget budgetkontrol med henblik på at undgå overskridelser på afdelingernes budgetter til løbende vedligeholdelse. Kontrollen har været en smule vanskeliggjort af overgangen til det nye SFB system pr. 1. juli 2012, hvor 9 underpunkter blev reduceret til 5 og med nye betegnelser. Model til rammeudbud Der arbejdes fortsat med at finde en model, som kan bruges til rammeudbud af bl.a. VVS opgaver. Det har vist sig at være en ret omfattende og dyr opgave. Vi afventer derfor en juridisk og lovgivningsmæssig vurdering, som også skal 11

12 Byggeudvalget Afdeling 1 Afdeling 3 Fire blokke er færdige og indflyttede. Endnu er der usikkerhed om hvornår de to sidste blokke står klar. Afdelingen har fået udskiftet kviste og vinduer i 2012 som en del af en større modernisering af afdelingen. Næste etape er udskiftning af faldstammer, stigestrenge, rør og radiatorer. Afdeling 4 Afdeling 8 Det er endelig lykkedes at få tætnet tagbelægningen efter ombygningen for 5 år siden. Der er lagt nye træterrasser, som bestod tæthedsprøven under skybruddet den august Den tidligere børneinstitution er forvandlet til 7 ungdomsboliger, der blev indflyttet 1. august Afdelingen arbejder fortsat på en løsning til udbedring af betonskader på højhusets altanbrystninger. Afdeling 9 Her er den tidligere institution oven på købmandsforretningen og Salen ombygget til syv ungdomsboliger med indflytning 2. april Samtidig var der også plads til at udvide købmandsforretningen. Der har været afholdt 1 års gennemgang på de tre +55 boliger, som ligeledes blev indrettet i en 12 tidligere børneinstitution. Afdelingen har været plaget af flere mindre brud samt to store på varmeledningerne i jorden. Afdelingen fik også brud på varmvandsledningen i samme område. Ledningerne er nu skiftet, men de øvrige er i så dårlig forfatning, at de skal udskiftes.

13 Afdeling 9B Afdeling 11 I maj 2012 fik afdelingen tilsagn fra Landsbyggefonden til renovering for at forbedre indeklimaet. Der er udsendt et spørgeskema i 2013, hvor beboerne er blevet bedt om at oplyse eventuelle gener i forbindelse med kuldebroer. Afdelingen har haft problemer med de leverede rør til stigestrenge. Der udestår en syns- og skønssag med leverandøren, idet resultatet af en lignende sag på Sjælland afventes. Afdeling 20 Landsbyggefonden foreslog i 2012, at helhedsplanen for renovering af afdelingen blev fremskyndet. Afdelingsbestyrelsen, byggeudvalget og rådgivere m.fl., har været på studietur for hente inspiration. Der er nu udarbejdet skitseforslag til renovering af de 6 blokke. Derefter skal der i samråd med Landsbyggefonden laves et overslag på økonomien, inden der afholdes orienteringsmøde for beboerne. Afdeling 21 Afdeling 31 Der er udarbejdet en helhedsplan med henblik på renovering af afdelingen. Skraldesuget, som er fælles for de fem boligforeninger i området, er nedslidt og har været lukket i en periode, men er midlertidigt genåbnet, indtil der findes en ny løsning på bortskaffelse af affaldet. I 2012 ker der konstateret råd i nordvendte tagkassetter. Der er foreløbig oprettet en sag ved byggeskadefonden. 13

14 Byggeudvalget Afdeling 33 Afdeling 34 Der har fortsat været problemer med udbedring af fejl og mangler. Bl.a. har gulvopbygningen i badeværelserne voldt problemer. Der er stillet krav over for entreprenøren om at udbedre fejlene uden beregning. I afdelingen følges der fortsat op på 1 års gennemgangen. Der er foretaget termofotografering af nogle lejemål. Gennemgangen er midlertidigt strandet på grund af uoverensstemmelser med entreprenøren. Afdeling 35 I afdelingen er der konstateret problemer med afvanding af de nederste huse Afdeling 37 Afdeling 36 Det lille Havnehus eller 06-huset (0-energi/6 etager) som det også kaldes, indeholdende 50 ungdomsboliger er blevet færdigt i 2013 og blev indflyttet 15. marts oktober 2012 var der indflytning i Det Store Havnehus med 12 etager 99 ungdomsboliger. Mangeludbedring er foretaget. Hårde hvidevarer (kølefryseskabe er udskiftet pga fejllevering. 14

15 Ringgårdens to ungdomsboligbyggerier på havnen i selskab med de to andre ungdomboligbygninger på byggefeltet, henholdsvis Grundfos-kollegiet bagerst til højre og Marina House forrest til højre.

16 fokus på henlæggelserne i en del afdelinger Styringsdialog I 2012 er der for andet år i træk gennemført den obligatoriske styringsdialog mellem boligorganisationerne og Aarhus Kommune. Som grundlag for dialogen var der inden mødet indsendt en dokumentationspakke til kommunen bestående af: Styringsrapporten, oplysningsskema for afdelingerne samt årsregnskab 2011, spørgeskema, årsberetning, revisionsprotokollat, vedligeholdelsesplaner samt rapport om udført forvaltningsrevision. På mødet blev der fokuseret på følgende punkter: Administrationsbidrag Der er budgetteret kostægte med hensyn til administrationsbidragets størrelse. Nettoadministrationsbidraget er mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes ikke-budgetterede byggesagshonorarer på 1,4 mio. kr. i 2011 regnskabet. Bidraget overstiger benchmark* og er i den dyre ende, hvis man ser på det generelle niveau i Aarhus. Det var kommunens opfattelse, at udgiftsniveauet for de administrative ydelser, alt andet lige, afspejler det serviceniveau, man ønsker i boligorganisationen. Dispositionsfond/arbejdskapital Boligforeningen oplyste, at den samlede egenkapital anses som passende i forhold til aktivitetsniveauet, bygningsmæssige udfordringer, antal afdelinger mv. Kommunen bemærkede, at organisationens egenkapital var gennemsnitligt i forhold til Aarhus-niveauet. Desuden bemærkede kommunen, at afdelingerne ikke betaler bidrag til dispositionsfonden i 2013, selv om fondens likvide del er under de påkrævede kr. Beslutningen er truffet med baggrund i en ekstraordinær tilgang til egenkapitalen på 11,9 mio. kr. ved salg af afd. 13. Boligforeningen er opmærksom på problemstillingen ved budgetlægning for Henlæggelser/planlagt vedligeholdelse Kommunen bemærkede, at der er utilstrækkelige henlæggelser i 14 afdelinger, hvorfor det vil være nødvendigt at lånefinansiere, når der skal gennemføres planlagte vedligeholdelsesarbejder. Desuden forekommer de opsparede henlæggelser pr. bolig i afdelingerne ud fra en umiddelbar betragtning små i forhold til det almindelige Aarhus-niveau. Boligforeningen oplyste, at der fra budget 2013 er indarbejdet stigninger i henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Der har i den forbindelse været et særligt fokus på de afdelinger, der har underskud i vedligeholdelsesplanerne.

17 de fleste afdelinger er socialt velfungerende Ledelse og beboerdemokrati Der er en positiv udvikling i forhold til styringsdialog I 23 afdelinger har der været en positiv udvikling i forhold til om beboerdemokratiet opfattes som velfungerende. I kun fem afdelinger er udviklingen gået den anden vej. Boligforeningen tager løbende en række initiativer til opkvalificering af afdelingsbestyrelser mv. Senest er iværksat kommunikationsplan for hovedbestyrelsen. Evt. aftale mellem kommune og boligorganisation På basis af styringsdialogen for 2012 er der ikke konstateret behov for nye aftaler. Men der vil også fremadrettet være fokus på henlæggelsernes størrelse. I den forbindelse agter kommunen at tage konkrete generelle initiativer i forhold til vedligeholdelsesplaner og finansiering heraf. Udlejning /beboersammensætning Det overordnede billede af afdelingerne er, at de fleste er socialt velfungerende. Dog er områderne Rundhøj, Trigeparken, Frydenlund, Herredsvang og Møllevangen alle omfattet af helhedsplaner på tværs af afdelinger og boligorganisationer. I forlængelse af styringsdialogmøderne med de enkelte boligorganisationer afholdes der som noget nyt helhedsorienterede dialogmøder med fokus på boligsociale problemstillinger i udvalgte boligområder. I første omgang er der udvalgt fire boligområder, hvoraf Trigeparken er et af dem. * Benchmark: KPMG har beregnet en række økonomiske nøgletal for regnskabsåret 2011 på baggrund af regnskabsoplysninger fra boligorganisationer i Aarhus og omegn.

18 Vision, strategi og handleplan for Ringgården Formålet med Ringgårdens Vision, strategi og handleplanen, der blev udarbejdet i , var at finde ud af hvilken rolle boligforeningen skal spille på boligmarkedet i fremtiden. Hvor den overordnede og langsigtede vision forholder sig til en periode på år, forholder de konkrete indsatsområder som skal være med til at virkeliggøre visionen, sig til en fireårige periode. I år afsluttes den første fireårige periode af visionsplanen. Hvordan er det så gået, spurgte vi os selv på bestyrelsesseminaret i marts. Der er gennemført og sat gang i flere projekter som har skabt fornyelse og udvikling i boligforeningen. Et projekt er Uddannelse af afdelingsbestyrelser, som har til formål at udvikle beboerdemokratiet. I et samspil mellem beboerdemokrater og medarbejdere er der udviklet en uddannelsesplan; et årshjul, som allerede har rullet et par gange med pænt fremmøde og god respons på indholdet. Flere projekter har til formål at højne serviceniveauet i Ringgården nogle af disse bliver dog først taget i brug i løbet af foråret Det gælder den nye internetløsning (hjemmeside og intranet) og velkomstpakke til nye beboere. Vi håber og tror, at både beboere og beboerdemokrater vil opleve disse nye tiltag som en forbedring af serviceniveauet. Internt i organisationen har der været fokus på at skabe en bedre trivsel blandt medarbejderne og at styrke samarbejdet mellem de to medarbejdergrupper; ejendomsfunktionærerne og de administrative medarbejdere. Flere af projekterne, virksomhedsdag, syge- og sundhedspolitik, trivselsundersøgelse er implementeret. Sidst men ikke mindst er der gennemført en miljøpoltik og der arbejdes videre med konkrete projekter. Listen tæller i alt 12 større og mindre projekter. I en travl arbejdsdag har det ind indimellem været svært at finde ressourcerne til at arbejde med udviklingsprojekterne. Derfor har nogle projekter trukket længere ud, end vi havde regnet med. Mange projekter har involveret samarbejde mellem beboerdemokrater og medarbejdere. Vores erfaring er, at det kan være svært at fastholde beboerdemokrater, hvis der er tale om gentagne udvalgsmøder. Derimod har vi oplevet at fokusgruppemøder med en 7-10 deltagere er en god metode. Man får hurtigt mange ideer på bordet og de bliver straks vendt og drejet. Det har været en meget positiv oplevelse, som vi helt klart også vil bruge i fremtiden. Summasummarum der skal ikke herske nogen tvivl om, at visionsplanen er et godt redskab til at arbejde med udvikling og fornyelse. Derfor 18

19 tager vi hul på anden etape i løbet af efteråret. Præcist hvordan og hvornår er endnu ikke fastlagt. Men det skal helt klart være en proces som sker i et samarbejde på tværs af organisationen. Den ny internetløsning Vi havde håbet på at den nye internetløsning i skrivende stund var kendt af alle. Faktisk er vi klar med den offentlige del af det nye mens der endnu er et stykke vej med den lukkede del, som skal afløse vores nuværende intranet. Men offentliggørelsen faldt over en sten på vejen. I begyndelsen af april, hvor vi var klar til at gå i luften, stod det klart at systemet ikke spillede sammen med vores ældgamle servere. Og der skal være samspil, for et helt overordnet krav er, at den nye løsning spiller sammen Ringgårdens administrationssystem EG Bolig. I modsætning til i dag hvor hjemmeside, intranet og administrationssystem er tre forskellige ting, der ikke taler sammen. betød altså yderligere forsinkelse af hjemmesiden. Vi glæder os til at vi kan sige velkommen på den nye Når den offentlige del er i luften, skal der sættes turbo på intranetdelen og de muligheder afdelingsbestyrelsen har for at kommunikere med beboerne i afdelingen. I den forbindelse vil vi gerne have et udvalg af repræsentanter med i udviklingen. Vi er meget kede af forsinkelsen. Men dog ikke nogen katastrofe, for det har længe været klart og mærkbart i det daglige arbejde, at der er behov for ny serverløsning. Arbejdet med at få defineret krav til ny serverløsning var da også netop sat i gang, men det 19

20 Boligsociale helhedsplaner Ringgården er involveret i flere boligsociale helhedsplaner. I Trigeparken er Ringgården alene om helhedsplanen, mens de andre helhedsplaner gennemføres i områder, hvor flere boligorganisationer er på banen. I alle områderne, på nær Rundhøj, løber de nuværende helhedsplaner frem til og med Derfor arbejdes med at udarbejde ansøgninger til Landsbyggefonden om prækvalificering til nye fireårige helhedsplaner. Det skal nævnes at Frydenlund og Møllevangen/Charlottehøj er gået sammen om prækvalifikation til en ny fælles helhedsplan. Lige nu præsenteres ansøgningerne for kommunen der også giver støtte både af økonomisk art og i form af medarbejdertimer. Først herefter indsendes ansøgningerne til Landsbyggefonden. Trigeparken Den nuværende helhedsplan løber på sidste år, og Helle og Jonas fra projektkontoret fortæller at afslutningen skal markeres med en bog. Bogen, der som arbejdstitel hedder Vejen til Trige og består af 10 interview med 10 beboere fra 10 forskellige lande og forskellige dele af verden. Målet er at fortælle historien om deres vej til Trigeparken. Bogen udkommer sidst på året. Ellers har det forgangne år budt på et endnu tættere samarbejde med kommunen omkring indsatser for børn og unge i Trige. Blandt andet har FU (Fritids- og Ungdomsskoleområder i kommunen) overtaget driften af et projekt, Pigeklubben som var opstartet af helhedsplanen, fordi de syntes projektet var en god idé. Helhedsplanen har også et tæt samarbejde med HotSpot, der står for Socialforvaltningens særlige lokale indsatser i udsatte boligområder i Aarhus. Hotspot er nu involveret i flere indsatser i ungdomsskoleregi. I Trigeparken er andelen af grønlandske beboere vokset markant det sidste halvanden år. I dag er der ca. 50 grønlandske beboere. Det har medført et tæt samarbejde med Det Grønlandske Hus, som hver 14. dag kommer ud i beboerhuset Oasen, hvor grønlandske beboere kan komme forbi til åben rådgivning eller blot en snak. I sidste års beretning fortalte vi, at Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus havde bevilliget en deltids jobkonsulent på grund af den høje arbejdsløshedsprocent i Trige (46,3%), som også var en af årsagerne til at Trigeparken kom på ghettolisten. Formålet var at hjælpe jobsøgende og ledige på rette vej. Desværre var bevillingen tidsbegrænset, så arbejdet gik i stå. Ærgerligt for arbejdsløshed fylder meget for mange be- 20

2011 2012 Årsberetning

2011 2012 Årsberetning 2011 2012 Årsberetning Forord Det forløbne år har budt på mange spændende udfordringer for såvel hovedbestyrelsen som medarbejderstaben i Ringgården. Traditionen tro har byggesager og renoveringsopgaver

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 6. marts 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus Mødedato: 24. november 2012 Mødetid: 10.00 Mødested:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Side 1 af 9 TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Mødedato: 27. oktober 2016 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

2013 2014 Årsberetning

2013 2014 Årsberetning 2013 2014 Årsberetning Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20

Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20 Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 289 LBF-afdelingsnr. 2000 Kommunenr. 751 Århus Kommune 1 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 eller

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2015, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 3. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10, Deltagere: Fra boligorganisationen: Bestyrelsesformand Søren Embregts Direktør

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Styringsdialog 2015, Boligforeningen Ringgården. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Styringsdialog 2015, Boligforeningen Ringgården. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Styringsdialog 2015, Boligforeningen Ringgården Side 1 af 9 Mødedato: 18. december 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Deltagere: Fra Boligorganisationen: Formand Christian Mariegaard

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Styringsdialog 2016, Domi bolig

Styringsdialog 2016, Domi bolig Side 1 af 7 Styringsdialog 2016, Domi bolig TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Mødedato: Mødetid: 10:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016 FUSION -Fordele og ulemper Hjørring, 25. april 2016 Fordele Ulemper Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab m.v. Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 023181-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 26. august 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

fsb Afdeling 23.23 Nørrebrogade 9 Budget 2015

fsb Afdeling 23.23 Nørrebrogade 9 Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1987 - overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 38 38,0 891,0 Fællesarealer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere