Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012

2 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasses koncernregnskab for 2012 viser et resultat på 19,3 mio. kr. før skat i 2012 mod 7,3 mio. kr. i Solvensen udgør 17,3 % mod et solvensbehov på 10,3 %. Dermed en meget tilfredsstillende overdækning i Sparekassens soliditet på ikke mindre end 7 procentpoint. Samtidigt har kundetilgangen været historisk høj, og mere end nye kunder valgte Middelfart Sparekasse i Fokus på drift og konsolidering i har været et drifts- og konsolideringsår med et meget stærkt omkostningsfokus på især Sparekassens administrative funktioner. Middelfart Sparekasse har således reduceret andelen af administrative medarbejdere til 28 % sammenlignet med 35 % for et år siden. Sparekassens øverste ledelse er ligeledes blevet slanket og består nu af adm. direktør Martin Baltser og vicedirektør Peter Møller. Sparekassen har i stedet oprustet i de kundevendte afdelinger og skabt en bedre balance i forholdet mellem administrative og kundevendte medarbejdere i Sparekassen. Flot kundetilvækst og udlånsvækst I alt har Sparekassen mere end kunder fordelt på 12 kundeekspederende afdelinger, og ifølge adm. direktør Martin Baltser giver det et solidt grundlag for at imødegå fremtidens udfordringer. Det er naturligvis meget glædeligt, at vi hver måned kan byde ca. 400 nye kunder velkommen i Sparekassen. Det har medvirket til et løft i Sparekassens udlån på ca. 3 %, hvilket for branchen er udsædvanligt flot. Samtidig hæfter jeg mig ved, at vi har såvel likviditeten som soliditeten til at kunne byde endnu flere kunder velkommen i Sparekassen, udtaler Martin Baltser, der også kan glæde sig over en stigning i koncernens egenkapital på 7 %, så den nu udgør 650 mio. kr. Solide nøgletal trods stadig betydelige nedskrivninger Sparekassen har oplevet en flot vækst i forretningen samt positive kursreguleringer men også betydelige tab og nedskrivninger grundet fortsat vanskelige vilkår for erhvervslivet. Når Martin Baltser gør status over 2012, hæfter han sig ved følgende: Resultat før skat, tab og nedskrivninger (inkl. resultat af datterselskaber) udgør 138 mio. kr. i 2012 mod 99 mio. kr. i 2011 på koncernniveau. Tab og nedskrivninger udgør 119 mio. kr. Ligesom andre pengeinstitutter har Middelfart Sparekasse implementeret Finanstilsynets nye nedskrivningsregler i Andelen af tab og nedskrivninger, der kan henføres til de nye nedskrivningsregler udgør knap halvdelen af årets samlede nedskrivninger. Det skal anføres, at Middelfart Sparekasse havde ordinært besøg af Finanstilsynet i uge 9, Finanstilsynets anvisninger omkring tab og nedskrivninger er alle indarbejdet i Sparekassens årsrapport for Koncernens resultat før skat udgør 19,3 mio. kr. En fortsat betydelig tilgang af nye kunder En solvensprocent på 17,3 % på sparekasseniveau, hvilket er væsentligt over et individuelt solvensbehov på 10,3 % Et stort indlånsoverskud på mere end 800 mio. kr. Forventninger om pæne resultater i årene fremover

3 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 3 Sparekassens bestyrelse og adm. direktør Martin Baltser betegner bundlinjeresultatet som tilfredsstillende - særligt i betragtning af det faktum, at Middelfart Sparekasse i 2012 har anvendt et betydeligt millionbeløb. til implementering af Finanstilsynets nye nedskrivningsregler. Kontrolleret offensiv strategi i 2013 Sparekassen indledte 2013 med lanceringen af en kontrolleret offensiv strategi. Under navnet Strategi 2015 Den gyldne Middelvej har Sparekassen skruet op for ambitioner om vækst med afsæt på det stærke fundament, som Sparekassen har opbygget gennem de sidste 160 år. Troen på at dygtige og glade medarbejdere giver tilfredse kunder lever videre, og ifølge Martin Baltser kan kunderne i Middelfart Sparekasse fortsat forvente en kompetent og nærværende betjening i øjenhøjde, når de træder ind i Sparekassen. Jeg oplever, at vi i Sparekassen er flittige og dygtige, og at alle medarbejdere er en del af et stærkt og unikt arbejdsfællesskab. Vi har sam- men udviklet vores nye strategi, hvor vi toner yderligere op for vores kundefokus via visionen Bedst til kunder samtidig med, at vi anlægger en mere forretningsorienteret profil, udtaler Martin Baltser. Høje forventninger til 2013 Sparekassens forventninger til resultatet for 2013 er et overskud på mio. kr. før skat, hvilket er et udtryk for optimisme i egne rækker vedrørende sammensætningen af Sparekassens kundeportefølje og samlede forretningsmæssige muligheder, jfr. Sparekassens Strategi For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt: Adm. direktør Martin Baltser Telefon eller

4 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 4 Uddybende information Middelfart Sparekasse overholder alle krav i Finanstilsynets Tilsynsdiamant, der giver et billede af, om et pengeinstitut drives med det rette niveau af risici, og om pengeinstituttet er finansielt robust. Sparekassen har siden indførelsen af Tilsynsdiamanten til fulde levet op til kravene. Tilsynsdiamanten pr Summen af store engagementer 81 Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse Finanstilsynets grænseværdier 60 Likviditetsoverdækning Årlig udlånsvækst Funding ratio Ejendomseksponering Tilsynsdiamanten Finanstilsynets grænseværdier Middelfart Sparekasse Godkendt Summen af store engagementer Maks. 125 % 74,4 % Årlig udlånsvækst Maks. 20 % 2,23 % Ejendomseksponering Maks. 25 % 17,14 % Funding ratio Maks. 100 % 67,61 % Likv. overdækning Min. 50 % 176,4 % Middelfart Sparekasse er sund og solidt funderet. Basiskapitalen er på 879 mio. kr.

5 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 5 Tab og nedskrivninger Nedskrivningerne på udlån og kreditter var i 2012 på 119 mio. kr. mod 92 mio. kr. i 2011 og er dermed fortsat på et meget højt niveau. Det fortsat høje nedskrivningsniveau afspejler, at en stor del af Sparekassens erhvervskunder især er mindre og mellemstore håndværks- og industrivirksomheder, der stadig er ramt af den økonomiske afmatning. Derudover har der som nævnt været en betydelig omkostning til implementering af Finanstilsynets nedskrivningsregler. Vi har et godt overblik over de svage engagementer, og derfor tror vi på, at niveauet for tab og nedskrivninger på vores kunder vil falde i de kommende år. Det vil betyde, at de gode driftsresultater endnu bedre vil kunne aflæses på bundlinjen. Forholdet mellem Sparekassens udlån på erhverv og privat fordeler sig således: Udlån fordelt på privat- og erhvervskunder Privat Erhverv 53% 47%

6 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 6 Kursreguleringer Middelfart Sparekasse har haft positive kursreguleringer på 40,5 mio. kr. i Resultatet af Sparekassens likviditetsdispositioner er dermed samlet set meget tilfredsstillende. før. Faldet kan henføres til de ganske usædvanlige pengemarkedsforhold herhjemme, der bl.a. har haft som konsekvens, at pengeinstitutterne, modsat normale forhold, skal betale for at have likviditet placeret i Nationalbanken. Rente-, provisions- og gebyrindtægter Koncernens nettorente- og gebyrindtægter er i 2012 på 330,3 mio. kr. mod 338,5 mio. kr. året Netto rente- og gebyrindtægter Beløb i kr

7 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 7 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 17,3 17,2 13,0 18,0 16,0 Kernekapitalprocent 14,0 12,8 9,7 12,5 10,7 Egenkapitalforrentning før skat 2,0 1,0-16,4-4,2-8,3 Egenkapitalforrentning efter skat 1,5-0,3-13,8-4,5-7,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,0 1,0 0,7 0,9 0,8 Renterisiko 0,6 0,3-2,4 0,7 4,3 Valutaposition 2,7 75,2 87,0 72,9 78,0 Valutarisiko 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån 88,7 86,3 80,8 95,3 108,8 Udlån i forhold til egenkapital 5,9 6,1 6,6 6,5 5,9 Årets udlånsvækst 2,2-0,3 0,4 5,0-1,9 Overdækning i forhold til lov om likviditet 176,4 232,4 302,0 243,3 181,2 Summen af store engagementer 74,4 12,3 39,2 17,9 134,1 Årets nedskrivningsprocent 2,4 1,8 1,6 1,9 0,8

8 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 8 Hoved- og nøgletal Koncern Beløb i kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 17,1 16,6 13,0 19,6 17,3 Kernekapitalprocent 13,9 12,6 9,8 13,7 11,5 Egenkapitalforrentning før skat 3,1 1,2-16,2-4,9-6,3 Egenkapitalforrentning efter skat 1,8-0,3-13,6-4,5-5,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,0 0,8 0,9 0,9 Renterisiko 0,6 0,2-2,6 0,6 4,3 Valutaposition. 2,7 74,0 85,4 70,9 78,2 Valutarisiko. 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 Udlån i forhold til indlån 84,2 81,9 76,7 85,6 105,9 Udlån i forhold til egenkapital 5,5 5,7 6,1 6,0 5,7 Årets udlånsvækst 2,8 0,8 0,3 1,1-2,2 Overdækning i forhold til lov om likviditet 172,6 226,2 296,1 236,4 176,2 Summen af store engagementer 73,0 12,2 38,7 12,8 35,9 Årets nedskrivningsprocent 2,5 1,9 1,7 2,5 0,9

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK ÅRSRAPPORT EN ENKEL BANK 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere