Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe?"

Transkript

1 Førstehjælp Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Stands Ulykken Er personerne i livsfare. HUSK DIN EGEN SIKKERHED! Livreddende førstehjælp Trinvis førstehjælp Tilkald hjælp Ring tlf.: [Hvis der ringes fra mobil spørgers der først efter landsdel/by i en omstilling] Hvad er der sket? (Ulykke, Brand, Miljø ect.) Hvor mange er involverede? (1, 2, 10 Ambulancer) Hvor er det sket? (Vejlevej 123, Ødsted ved vejle) Hvor man ringer fra? (telefonnummer, adresse hvis de ikke kan finde stedet) Almindelig førstehjælp Forsæt livreddende førstehjælp og Psykisk førstehjælp ect. 1 person 2 personer 3 personer Trinvis førstehjælp Skab Overblik og Stands Ulykken, hvorefter 1 person tilkalder hjælp og vender tilbage og hjælper med trinvis førstehjælp Skab Overblik og Stands Ulykken, hvorefter 2 personer tilkalder hjælp, den ene bliver ved telefonen og den anden vender tilbage og hjælper med trinvis førstehjælp. Man må kun erklære en person død hvis hovedet er skilt fra Kroppen o. lign. eller kroppen er gået i forrådnelse. Ved bilulykker skal advarselstrekanten placeres 50 meter bag ved bilen, på motorveje er det 100 meter. Læs mere på Førstehjælp 1 Skab Overblik Hvad er der sket, priotering 2 Stands Ulykken Kan der ske mere 3 Livreddende førstehjælp Åndedræt, Blod & Kredsløb. 4 Tilkald hjælp Ring Almindelig førstehjælp Livreddende førstehjælp, Mindre blødninger, Psykisk førstehjælp, Støtte og alt det andet Trinvis Førstehjælp Hvis der er vejrtrækning, lægges personen i aflåst sidelege. Voksne: 1 Stands ulykken 2 Bevidsthed Tal, Rusk, Smerte 3 Frie Luftveje Bøj hovedet tilbage 4 Vejrtrækning Se lyt - føl 5 Alarmer Hjertemassage Tryksted - 30/2 Børn: 1 Stands ulykken 2 Bevidsthed Tal, Rusk, Smerte 3 Frie Luftveje Bøj hovedet tilbage 4 Vejrtrækning Se lyt - føl 5 Fem indblæsninger mund til mund 6 Kontrol af livstegn 7 Hjertemassage Tryksted - 30/2 8 Alarmer Hjertemassage forsat Priotering Liv før Lemmer A - Aandedræt B - Blod C - Kredsløb Ved mange tilskadekommene tilkald først hjælp 1 1 2

2 Når ambulancen ankommer skal kort og præcist oplyse følgende: Hvad der er sket Den tilskadekomne eller syges symptomer Hvad du har gjort Om der har vist sig nogen ændring i symptomerne Herefter træder du i baggrunden, med mindre ambulancefolkene beder om din hjælp. Hvis du er godt i gang med en effektiv førstehjælp, er det ikke usædvanligt at de beder dig fortsætte under deres medvirken. Du kan ikke forvente, at ambulancefolkene har tid til at rose dig og komme med lange forklaringer om, hvorvidt din førstehjælp har været rigtig eller forkert. Når ambulancen har forladt stedet med patienten, kan du koncentrere dig om eventuelle pårørende, tilskuere og andre førstehjælpere. Når man som førstehjælper har løst sine primære opgaver på skadestedet, bør man bruge lidt tid på generel "oprydning". Efter at man har overdraget den tilskadekomne eller syge til ambulancepersonalet, tager man sig som nævnt af pårørende, tilskuere og evt. andre førstehjælpere - såfremt politiet eller andre ikke påtager sig dette. Til sidst vender man blikket indad og forsøger at fornemme, hvordan man selv har det. Man har sikkert brug for at tale oplevelsen igennem med nogen, så det skal man naturligvis gøre. Man må ikke glemme sig selv, bare fordi man vil hjælpe andre. Skader Snitsår: Pulsåre (Sprøjter): Pres en finger i såret og hold den der indtil men er på skadestuen, hvis man bliver træt, fjerner man ikke fingeren men en anden hjælper trykker oven på de finger der er i såret. Evt. så kan man KUN ved ankler og håndled lægge en trykforbinding (Kompresforbinding med en sten.) Alm. Snitsår: Rens såret og forbind med plaster eller gazeforbinding. Læg en kompresforbinding ved kraftige blødning og hold hånden over hjertehøjde. Ved en lungelæsion (såret hvisler) lægges der en lufttæt forbinding og personen lægges i aflåst sidelege på den syge side. Knoglebrud: Førstehjælperen skal, uanset hvor voldsomt et knoglebrud ser ud, starte med at sikre sig, at den tilskadekomne har frie luftveje og tilfredsstillende vejrtrækning og kredsløbsfunktion. Når livreddende førstehjælp er udført (eller det har vist sig, at den ikke er påkrævet), kan rettes mod knoglebruddet. Enhver unødvendig bevægelse af bruddet skal undgås, undtagelsen herfra er nødflytning, hvor forhold i omgivelserne nødvendiggør øjeblikkelig redning af den tilskadekomne. Førstehjælpen til knoglebrud består i at støtte bruddet, så bevægelse mellem brudfladerne undgås. Åbne brud, eller lukkede brud, hvor knogledele truer med at gennembryde huden, bør dækkes med en steril forbinding for at undgå yderligere forurening af såret. Bløder det kraftigt fra såret, kan det være nødvendigt at standse blødningen ved at trykke mod det blødende sted (om muligt med en steril forbinding). Dette kan være stærkt smertefuldt og bør derfor kun foregå ved betydelig blødning.

3 Næseblod: Hovedet skal være let bagoverbøjet. Sæt dig i en stol, men læg dig ikke ned. Læg eventuelt en pose is i et viskestykke (aldrig is direkte på huden) på næseryggen for at nedkøle næsen, det får de små blodkar til at trække sig lidt mere sammen. Tryk næsen sammen med pege- og tommelfinger, lige neden for den hårde del af næsen. Hold dette tryk i fem-ti minutter. Forsøg eventuelt denne procedure to-tre gange. Forstuvninger Ro: Efter en forstuvning skal leddet holdes i ro for at forhindre yderlige læsion af leddets strukturer. Generelt bør hvile af leddet være af 1-2 døgns varighed, og belastning skal undgås. Is: Jo hurtigere blødning i vævet standses, jo mindre bliver hævelsen, og jo hurtigere vil læsionen heles. Kølingen skal derfor iværksættes snarest muligt. Køling virker smertelindrende og får samtidig blodkar i området til at trække sig sammen, hvorved hævelse af leddet modvirkes. køleperioderne for et knæ være omkring 30 minutter, men for et fodled minutter. Gennem de første 2-3 timer efter tilskadekomst skal området køles konstant for at standse blødningen effektivt. Herefter vil blødningen være aftaget og køling vil da hovedsagligt have smertelindrende effekt. Gennem de næste 3-6 timer skal der køles med pauser: Hver halve times køling følges af en pause af samme varighed. Isposen bør ikke lægges direkte på huden; et stykke stof mellem hud og ispose nedsætter risikoen for kuldeskader såvel som ubehag ved kølingen mindskes. Kompression: Forbinding med elastikbind vil modvirke hævelse og støtte leddet så overbelastning undgås. Den komprimerende forbinding er en væsentlig del af førstehjælpen, og bidrager i stort omfang til at hævelsen modvirkes. Elevation: I den første tid efter forstuvningen skal leddet løftes. Ved at løfte leddet højere end hjerteniveau nedsættes blodtrykket i vævet, hvilket modvirker hævelse af leddet. Liggende stilling med det forstuvede led hævet på puder højere end kroppen. Leddet skal holdes eleveret lige så længe, som belastning skal undgås, det vil sige 1-2 døgn. El-ulykke: Rør ikke ved en person der får stød: Der er stor risiko for hjertestop og alvorlige forbrændinger i forbindelse med el-ulykker! Lavspænding: Under 500V afbryd for strømmen på kontakten eller HPFI, eller skub personen væk med noget isolerende, jakke e. lign. eller spark evt. fødderne væk under personen. Højspænding: Over 500V Alarmer først på for at standse ulykken Dansk Energi Anbefaler at man holder en respektafstand på min. 10 meter til nedfaldene højspændingsledninger og 5 meter til overgravede jordkabler. Vær samtidig meget opmærksom på skridtspænding. Hold derfor altid benene samlet. Husk at strømmen genindkobles 1 gang efter et par sekunder inden den slukker helt, så afvent klarmelding. Bliv i bilen det er sikrest, og afvent hjælp derfra. Gør altid redderne opmærksomme på risikoen for hjerteflimmer, indre blødninger, forbrændinger og blodpropper, personer der har været udsat for elektrisk stød SKAL EKG-testes, det tager ca. 2 minutter for at teste hjerterytmen og en blodprøve på skadestuen, også selvom man bliver afvist i første omgang på skadestuen. Men hvis man kun har fået et rap over fingrene er det ikke nødvendigt at søge læge.

4 Chok: Symptomer på udvikling af chok: Tidlige, generelle, symptomer på chok: Øget hjertefrekvens: Bleg, kold & klam hud, lavt blodtryk, forvirring, aggression, sløvhed eller bevidstløshed, træthed og Tørst. Førstehjælpen til personer der er i fare for at udvikle chok er, at: Sikre frie luftveje og ordentlig vejrtrækning, Standse eventuelle blødninger. Læg personen ned. Beskytte personen mod afkøling og Smertelindre. Psykisk førstehjælp: Psykisk førstehjælp kan bruges i mange sammenhæng. Ikke kun ved ulykker men også når nogen har det svært. Her og nu: Skab ro Udvis positiv autoritet Vis omsorg Vær empatisk Hav tid og vær tålmodig Brug aktiv lytning Vær ærlig Hold kontakt til virkeligheden Motiver til fysisk aktivitet Yd praktisk hjælp Brug fysisk kontakt efter behov Giv og indhent information Motiver til egen problemløsning Accepter den ramte Accepter egne begrænsninger Sig fra uden at afvise Undlad at: forsøge at stille en "diagnose" dominere med egne følelser og oplevelser forsøge at trøste bruge tomme fraser og bebrejdelser give urealistiske løfter virke omklamrende acceptere alt fra den ramte forhandle spille "Askepot" På længere sigt: Træk dig tilbage Oprethold kontakten Hjælp hverdagen på vej Vær opmærksom på mærkedage Øjenskader Fremmedlegemer i øjnene: Metalspåner, savsmuld eller sandkorn er hyppige fremmedlegemer i øjnene, som i mange tilfælde kan forebygges ved at bære korrekt sikkerhedsudstyr. Fremmedlegemet giver anledning til smerte og tåreflod; sidder fremmedlegemet på hornhinden vil den tilskadekomne samtidig holde øjet lukket Findes fremmedlegemet på hornhinden (som kun er ½ mm tyk), bør førstehjælperen ikke forsøge at fjerne fremmedlegemet, da hornhinden herved nemt kan beskadiges yderligere. Fremmedlegemer på senehinden eller mellem øjet og øjenlågene vil ofte kunne fjernes med en fugtig vatpind eller med øjenskylning. Er der den mindste mistanke om, at fremmedlegemet sidder fast eller om dybere læsion, bør den tilskadekomne tilses af læge.

5 Forbrænding af øjnene: Sprøjt af kogende væsker som vand eller fedt vil oftest medføre overfladisk læsion af øjets yderste lag. Smeltede metaller kan give anledning til alvorligere læsion, der minder om læsioner fremkaldt af ætsemidler. Der ses også forbrænding af øjenlåg og -omgivelser, da blinkrefleksen vil føre til lukning af øjet, ofte mens påvirkningen står på. Skylning med vand kan mindske forbrændingens dybde og medvirke til at fjerne eventuelle fremmedlegemer. Man skal søge læge. Stråleskade af øjnene: Stråleskade af øjnene kaldes også svejseøjne og sneblindhed efter nogle af de hyppigste situationer, som medfører læsionen. Andre årsager til stråleskade af øjnene er ophold i solarier eller direkte blik på solen. I alle tilfælde kan brug af korrekt beskyttelsesudstyr forebygge læsionen. Stråleskade af øjnene kan medføre stærke smerter ledsaget af en fornemmelse af, at der sidder et fremmelegeme i øjet. Ofte vil symptomer som lysskyhed, tåreflod, rødme af øjet og opsvulmede øjenlåg også være til stede. Symptomerne opstår som regel 6-12 timer efter den udløsende årsag og vil som regel gå over i løbet af timer. Ved stærke smerter bør den tilskadekomne søge læge, som i nogle tilfælde kan lindre smerten. Førstehjælperen bør yde psykisk førstehjælp samt om nødvendigt hjælpe den tilskadekomne til at søge læge. I nogle tilfælde kan kølige kompresser lagt på det lukkede øje virke smertelindrene. Forbrænding: 1 Grads forbrænding: rød hud 2 Grads forbrænding: brandvabler 3 Grads forbrænding: forkullet hud Hedeslag: Man skyller med lunkent vand (ca C 0 ) indtil det ikke gør ondt mere, men det bør ikke hindre evt. videre transport., hvis mere end 1 % af kroppen er forbrændt bør man søge læge, dog altid ved 3 grads forbrændinger eller man er forbrændt hele vejen rundt om en kropsdel eks. en arm. Er mere end 9 % af kroppen er der ekstra risiko for at personen går i chok. Man beregner 1 % som personens egen håndflade. Og 9 % svare til forsiden af et ben, eller en arm. Personen skal holdes i skyggen og have rigeligt med vand, evt. kan man give et koldt omslag på panden, ankler og håndled Forbyg: Hat, Rigeligt at drikke (øl, sodavand, the og kaffe er vanddrivende) Englevand: 3 tsk. Salt til 5 liter vand drikkes evt. i saftevand. Chips indeholder også salt og kan spises forebyggende. Forfrysninger: 1 Grads forfrysning: stikken eller brændende fornemmelse 2 Grads forfrysning: huden er følelsesløs og der er blæredannelse 3 Grads forfrysning: huden bliver blågrå og dør 4 Grads forfrysning: muskler og knogler er frosset Personer med forfrysninger vil ofte være underafkølede og dehydrerede. Behandling af disse tilstande har højere prioritet end behandling af de lokale forfrysninger. Vådt eller strammende tøj omkring en lokal forfrysning skal fjernes. Den forfrosne legemsdel skal løftes højt og forbindes forsigtigt med gazebind. Forfrosne tæer eller fingre skal være adskilt med gaze. Yderligere forsøg på behandling bør undlades, da Optøning af forfrysninger er meget smertefuld og bør generelt undgås, og den tilskadekomne skal bringes til lægebehandling på sygehus.

6 Underafkøling: Den underafkølede skal beskyttes mod yderligere afkøling. Findes personen i vandet, må førstehjælperen afgøre, om redning er mulig under hensyntagen til egen sikkerhed. Vådt tøj fjernes, og den tilskadekomne indpakkes i ikke-opvarmede tæpper og eventuelt isolerende plastfolie ("alu-tæppe"). Imens armene holdes adskilte fra kroppen. For at undgå udviklingen af chok og hjerterytmeforstyrrelser, skal personen flyttes forsigtigt, såvel af førstehjælperen som under transport til hospital, som foregår i tilkaldt ambulance. Giv evt. personen noget varmt at drikke, ingen alkohol. IS: Ætsning: Hvis man er røget igennem isen, på en frossen søg skal man søge mod den mørke plet (Hullet) Kravl på maven til en person der er faldet igennem isen. Skub en stige eller noget andet langt det sidste stykke ud til personen, så fordeles vægten og risikoen for at ryge igennem er minimal. 1 Grads ætsning: rød hud 2 Grads ætsning: huden væsker og der kommer blære. 3 Grads ætsning: Sår Udvendig: Ved ulykker med ætsende kemikalier skal førstehjælperen sikre sig selv mod at komme i kontakt med det farlige stof. Dette kan indebære, at redningsindsatsen må overlades til professionelt mandskab. Førstehjælperen må i den enkelte situation afgøre, om alarmering er den eneste mulige hjælp. Førstehjælpen til udvendige ætsninger er konstant skylning med rindende vand med behagelig temperatur. Skylning skal fortsætte indtil det kan påvises, at området har normal ph (hvilket bør afgøres af sundhedspersonale, som har det rette måleudstyr). Ved udbredte ætsninger alarmeres ambulance, ved mindre ætsninger bør læge eller skadestue kontaktes. En uskyldigt udseende ætsning kan dække over en dybere læsion, alt efter hvilket ætsemiddel der er tale om, såvel som det kan være nødvendigt at skylle i lang tid (op til 1-2 døgn). Tærsklen for kontakt til læge eller skadestue bør derfor være meget lav. Indvendig: Førstehjælpen skal rettes mod at begrænse omfanget af ætsningen. Ansigt og mundhule skylles som anført for udvendige. Svælg og spiserør skylles ved at lade den tilskadekomne indtage 1-2 glas væske: Mælk, vand eller saft. Opkastning bør undgås, da spiserør, svælg og mundhule derved udsættes for ætsning på ny. Selv ved indtagelse af mindre mængde ætsemiddel bør ambulance tilkaldes. Øjnene: Behandlingen er, uanset hvilket stof det drejer sig om, at fjerne det ætsende stof hurtigst muligt. Straks det er muligt skylles med rigelige mængder vand, mindst 1-2 liter, i minutter. Skylning af øjet bør foregå fra næseroden og udefter. Den tilskadekomne skal straks tilses af læge, derfor bør førstehjælperen alarmere når skylningen er iværksat. Forgiftning: Ved alle forgiftningsulykker skal førstehjælperen sikre sig mod selv at blive forgiftet, især hvis giftstoffet kan optages ved indånding eller gennem huden. Faren må bedømmes i den enkelte situation. Ved alle forgiftninger skal førstehjælpen i første omgang sikre, at den forgiftede har frie luftveje, tilfredsstillende vejrtrækning og kredsløbsfunktion. Ambulance skal alarmeres og information om giftstoffet (for eksempel emballage, produktinformation eller sikkerhedskort) skal indsamles i størst muligt omfang og bringes med den forgiftede. Personen må IKKE få noget at drikke men skal kaste op: Evt. med en finger i halsen.

7 Gasarter: nogle gasarter optages nemmer end ilt i menneskekroppen hvilket kan resultere i blodet ikke bringer ilt til hjernen og man dør. I sådanne tilfælde er det farligt at give kunstigt åndedræt for førstehjælperen. Tilkalde hjælp på I brønde kan der samle sig forskellige inaktive gasser, som er tungere end ilt og derfor også vil fortrænge denne. Det er forbundet med fare at forsøge at redde den nødstedte, i brønden. i stedet alarmeres hjælp via for ikke selv at besvime. Hugormebid: Umiddelbart efter biddet skal førstehjælpen forhindre spredning af giften. Den tilskadekomne skal forholde sig roligt, især skal den bidte legemsdel holdes i ro. Imens der tilkaldes hjælp på Fiskestik: Stik fra en fjæsing forårsager øjeblikkeligt voldsomme, lokale smerter og hævelse af hele legemsdelen i løbet af ½-1 time. Almene symptomer på forgiftning er omtågethed, åndenød, blåfarvning af huden, kraftig sveden og i nogle tilfælde bevidstløshed og krampe. Giftstoffet inaktiveres ved opvarmning. Det forgiftede område skal holdes i så varmt vand, som den tilskadekomne kan holde ud (helst 45 C), indtil smerten forsvinder. Imens der tilkaldes hjælp på Insektstik: De fleste mennesker oplever kun lokal rødme, hævelse og smerter efter et insektstikket, men nogle oplever en allergisk reaktion med nældefeber, astma, blodtryksfald og i nogle tilfælde bevidstløshed. Ved bistik, hvor brod og giftsæk bliver siddende i huden, kan man forsøge at skrabe brodden fri af huden med en kniv. Giften kan eventuelt suges ud med en engangssprøjte (uden kanyle). Ved tegn på overfølsomhedsreaktion skal ambulance tilkaldes, og basal genoplivning ydes i nødvendigt omfang. Madforgiftning: Med madforgiftning forstås som regel forgiftning som følge af indtagelse af madvarer forurenet med giftstoffer dannet af bakterier. Symptomerne stammer især fra mave-tarm-kanalen og spænder over kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré og i nogle tilfælde feber, dehydrering og forstyrrelse af kroppens salt- og væskebalance. Symptomer opstår typisk 6-72 timer efter indtagelsen. Alkoholforgiftning: Forgiftning med alkohol er almindeligt forekommende som beruselse, og symptomerne på lettere alkoholforgiftning er kendt af de fleste: Opstemthed, tab af selvkontrol, usikker motorik og sløvhed. Ved svær beruselse ses hukommelsestab og i sjældne tilfælde sindssygdom (psykose) præget af voldelig aktivitet. Alvorligere forgiftning kan resultere i alkoholisk koma, hvor personen er dybt bevidstløs, og åndedrætscenteret hæmmes i livsfarlig grad. Medicinforgiftning: Ved tegn på medicinforgiftning skal man hurtigt søge læge. Samt medbringe evt. emballage for at få den rette modgift. Det kan være nødvendigt med trinvis førstehjælp. Symptomerne varierer fra produkt til produkt. Euforiserende stoffer: Misbrug af euforiserende stoffer er årsag til mange forgiftningstilfælde og medføre hallucinationer, panikangst, hjerterytmeforstyrrelser, blodtryksændringer, symptomerne er, ændret adfærd og forstyrrelser af hjernens evne til indlæring. Forgiftning kan vise sig ved forstyrret bevidsthedsniveau, svimmelhed, sløvhed, desorientering, langsom vejrtrækning, kvalme og opkastning, i nogle tilfælde ophidselse og aggressiv adfærd. Alvorligere forgiftning kan føre til bevidstløshed, underafkøling., åndedrætsstop krampe eller hjertestop.

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning Indholdsfortegnelse Formål...1 Førstehjælpskassen...1 Skadebehandling...1 Sårbehandling...2 Brandsår...3 Ætsninger...3 Solskoldning...3 Søsyge...4 Hjernerystelse...4 Afkøling...4 Genoplivning ved hjertestop...4

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte Førstehjælp for børn 10-12 år Indhold Der er sket en ulykke!... 3 Opskriften på førstehjælp... 5 1. Skab sikkerhed... 6 2. Vurder personen... 8 3. Tilkald

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Førstehjælp til hest, program

Førstehjælp til hest, program Det er morgen og du er på vej ud for at se til hestene før du går på arbejde. Vejret er skønt, det er en dejlig, stille sommermorgen. Men idet du nærmer dig folden bliver du helt kold! Du ser den sorte

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Kort nr. 1. Stands ulykken

Kort nr. 1. Stands ulykken Kort nr. 1 Stands ulykken 1. Hvad vil det sige at standse ulykken (definitionen)? At hindre at ulykken udvikler sig, og dermed at de tilskadekomne ikke kommer mere til skade, samt at der ikke er flere,

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE + Hjerte-lunge-redning CASE// NÅR LYNET RAMMER DRAMA I BUSSEN EN FOR STOR MUNDFULD ET PERFEKT SAMARBEJDE KAN DU HJÆLPE? FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10.

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Idrætsskader. Altid først nedkøling og trykforbinding og til slut skal det skadede sted placeres højt.

Idrætsskader. Altid først nedkøling og trykforbinding og til slut skal det skadede sted placeres højt. Idrætsskader Hvert år rammes danske sportsfolk af foruroligende mange idrætsskader, som idrætsfolkene først og fremmest selv bør gøre noget ved. Først ved at forberede sig grundigt både fysisk og psykisk

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere

Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere K: Optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes

DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes DECUBITUS TRYKSÅR (DECUBITUS) Lokal vævsskade i huden, når vævet klemmes mellem knogle og overflade og kredsløbet til vævsområdet afbrydes Skaden sker ofte på grund af direkte tryk eller forskydning (shear)

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Vildmarkspiger. Trin for trin. Formål

Vildmarkspiger. Trin for trin. Formål Årstid: Hele året rundt Forløbets varighed: 5-6 trin + min. 2 døgn Trin for trin Formål Dette udfordringsmærke udfordrer primært pigernes kreative og tekniske evner til at se og skaffe, udtænke og opfinde

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere