LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!"

Transkript

1 LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

2 Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge, hedder Legionella pneumophila. Legionellabakterier lever i ferskvand og andre vådfugtige miljøer. De lever altså i naturen, og der vil hele tiden være en risiko for, at enkelte bakterier kommer ind med vandforsyningen, uanset den behandling der foregår på vandværket. Legionellabakterier formerer sig bedst i lunkent vand, dvs C. Ved temperaturer lavere end 20 C vil de overleve, men ikke formere sig. Ved temperaturer over 50 C vil de dø, og det går hurtigere, jo højere temperaturen er. Legionellabakterierne lever primært i biofilm, som er en slimet substans på indersiden af rør og beholdere. Herfra frigøres bakterier til vandet. Legionærsyge Smitte foregår typisk ved indånding af små vanddråber (aerosoler), som er inficeret med Legionellabakterier. Aerosolerne kan komme fra brusebade og spabade, men også fra forstøvningsanlæg og køletårne. Drikker man inficeret vand, vil der være Legionella er en bakterie, der lever i vand og kan forårsage legionærsyge hos mennesker. Sygdommen kan udvikle sig alvorligt og i værste fald have dødelig udgang. Heldigvis kan der gøres meget for at minimere risikoen. Nogle foranstaltninger kan fuldstændig eliminere den. en minimal teoretisk risiko for smitte, hvis man får vandet i den gale hals. Sygdommen rammer ikke alle, der udsættes for smitte kun ca. fem procent. Det er hyppigst ældre og svækkede personer, der rammes, dvs. mennesker med et svagt immunforsvar. Også rygere har en øget risiko for smitte. Sygdommen kan udvikle sig i en mild form, der ligner influenza og ikke kræver behandling. Denne kaldes Pontiacfeber. Den alvorlige variant, legionærssyge, starter på samme måde med influenzalignende symptomer, men udvikler sig herefter videre til lungebetændelse, ofte med symptomer i andre organer som centralnervesystem, lever og nyre. Ofte tror personen, og lægen, at der er tale om almindelig lungebetændelse. Infektionen kan ikke behandles med penicillin, men kræver andre antibiotika, der kan trænge ind i de inficerede celler. Derfor er det vigtigt at fortælle Kilde til afsnittene om Legionellabakterier og legionærsyge: Statens Serum Institut.

3 lægen, at man kan have været udsat for smitte med aerosoler, så den rigtige behandling kan iværksættes. Hurtig og korrekt behandling er meget vigtig Når man først har fået legionærsyge, er dødeligheden relativ høj, ca. 15 procent. På hospitaler, hvor mennesker i forvejen har svækket immunforsvar, stiger den til ca. 30 procent. Der findes ingen vaccine imod Legionellainfektion. Hvor forekommer Legionella? Legionella i koldt vand De fleste problemer med Legionella stammer fra varmt brugsvand, men i koldt vand kan der også være problemer, hvis vandet ikke er koldt nok. Legionella i varmt brugsvand I det varme brugsvand er problemet oftest, at vandet ikke er varmt nok. For at minimere Legionellatruslen skal vandet have en temperatur, der konstant ligger over 50 C. Det kan være ganske svært at opnå. I nogle tilfælde er fjernvarmevandet ikke varmt nok. I andre tilfælde er temperaturen i varmtvandsbeholderen sænket for at spare energi eller undgå skoldning. Først og fremmest skal det sikres, at temperaturen er høj nok i hele systemet. Jo længere rør og jo dårligere isolering, desto mere falder temperaturen efter beholderen eller veksleren. Cirkulationen er også vigtig. Problemerne kan skyldes manglende isolering af koldtvandsrør, lange rørtræk med høj omgivelsestemperatur, nærføring med varmtvands- eller centralvarmerør samt lav gennemstrømning. De største problemer ses om sommeren og særligt efter ferier, hvor der ikke er blevet brugt vand en periode.

4 Hvad kan man gøre ved Legionella? Dårlig eller manglende cirkulation kan give meget lave temperaturer. Biofilm i rørene er en god isolator. Det betyder, at vandets temperatur skal være endnu højere for at eliminere Legionellabakterier. Rørstrengene ud til de enkelte tappesteder er også vigtige. Da der ikke er cirkulation ud til tappestederne, vil temperaturen falde, når der ikke bruges vand. Det er derfor vigtigt, at rørstrengene er så korte som muligt. I den forbindelse er bruseslanger og brusehoveder særligt vigtige. Disse udsættes sjældent for temperaturer over 37 C, og Legionellabakterierne har derfor optimale vækstbetingelser. Endelig kan blinde rørender drille rigtig meget. Hvis man f.eks. har en håndvask eller en bruser, som meget sjældent bruges, vil Legionella formere sig kraftigt i rørene og gemme sig her. Fra de blinde rørender vil der så ske en løbende forurening af hovedsystemet, også selv om det drives med korrekt temperatur. Mange bruger temperaturgymnastik som en metode til at reducere Legionellarisikoen. Hermed forstås regelmæssig hævning af temperaturen (f.eks C) i en periode, typisk en time ugentlig, først i beholderen og derefter igennem hovedcirkulationsledningen. På denne måde forsøger man at dræbe eventuelle Legionellabakterier i systemet. Nogle har held med dette, men udfordringen er ofte at få hele systemet med, inklusiv alle tappesteder. Især brusere med auto-sluk eller berøringsfrie sensorer er en udfordring. Det er både besværligt og dyrt uden for åbningstiden at sende personale ind under den i forvejen meget varme bruser ca minutter for at sikre fuld opvarmning. Problemet kan løses med avancerede armaturer eller sindrigt udtænkte værktøjer, men det er dyrt.

5 Krüger Aquacare kan hjælpe Når det gælder Legionellabekæmpelse, er vi specialister. Vi kan hjælpe med at inspicere, analysere og rapportere. Vi kan løse akutte problemer, og vi har systemer til at bekæmpe og forebygge på langt sigt, så bakterierne aldrig bliver en smittefare. Prøveudtagning og analyse Vor prøveudtager udtager én eller flere vandprøver, som vi sender til et akkrediteret laboratorium, hvor Legionellakimtallet bestemmes. Den konkrete fremgangsmåde afhænger af, om kunden ønsker et billede af systemets sundhedstilstand generelt eller en målrettet måling på et enkelt tappested. Resultatet af analysen fremsendes, så snart det foreligger fra laboratoriet, typisk efter 14 dage. Den lange ventetid skyldes, at Legionella er meget langsomtvoksende på agarplader, og man skal vente mindst dage for at være sikker på, at Legionella ikke forekommer. Risikovurdering Vor tekniker besøger installationen og kontrollerer blandt andet temperaturer i beholder, cirkulationsledning og tappesteder blinde rørender anlægsopbygning generelt isolering m.m., hvis det er relevant Teknikeren udtager et passende antal vandprøver til analyse, og når resultatet foreligger, skriver vi en rapport med fotoillustration over situationen samt de anbefalede foranstaltninger. Typiske tiltag kunne være rensning, udsyring og desinfektion af selve varmtvandsbeholderen.

6 Løsninger til bekæmpelse af Legionella Serviceaftale Prøveudtagning, analyse og risikovurdering kan indbygges i en serviceaftale, så der hele tiden er styr på Legionellasituationen. Også desinfektion af varmtvandsbeholder kan inkluderes. (koldt og/eller varmt vand) med en kraftig kloropløsning. Hele systemet fyldes med kloropløsning, får derpå lov at stå nogle timer og skylles siden ud. Kontrolmålinger sikrer, at al klor er fjernet, inden anlægget startes igen. Ved en klorering kan man hurtigt komme i bund med Legionella. Der er også ulemper ved denne ydelse. Dels indebærer den afspærring af området under kloringen, da kloropløsningen er sundhedsfarlig at indtage. Og dels har den begrænset effekt i længden. Hvis der er gode vækstbetingelser for Legionellabakterien, vil den før eller senere komme igen. Total desinfektion af hele systemet Som en éngangsydelse kan tilbydes en desinfektion af hele installationen Som det fremgår af de foregående afsnit, er Legionellabekæmpelse aldrig overstået. Temperaturgymnastik, termisk desinfektion af hele systemet, inklusiv tappesteder, design- og driftsforbedringer vil kun mindske risikoen for Legionellavækst.

7 Fremadrettet bekæmpelse med klordioxiddosering Med Grundfos Oxiperm-anlæg kan kontinuerlig dosering af klordioxid eliminere Legionella, eller antallet af Legionellabakterier kan reduceres til et niveau, som ikke længere kan måles. Krüger Aquacare forhandler disse anlæg. Klordioxid er det mest effektive middel mod Legionella. Klordioxiden angriber biofilmen direkte, hvor andre kemikalier og teknologier kun bekæmper Legionella i vandet. Med et Oxiperm-anlæg doseres en meget lille koncentration klordioxid i det varme brugsvand. Det er så lidt, at det ikke kan lugtes eller smages, men nok til at Legionellabakterier ikke kan leve, så længe anlægget er i drift og det korrekte overskud holdes. Det betyder, at brugsvandets temperatur kan reduceres og energibesparelse opnås. meget hurtigt, men afhængig af bakteriekoncentrationen og biofilmtykkelsen kan det tage op til flere måneder at gøre vandet Legionellafrit. Til gengæld vil det ikke længere være muligt at registrere Legionella. Driftsomkostningerne for Oxipermanlægget er meget beskedne, mellem 50 øre og 1 kr./m. Vi anbefaler stærkt at indgå en serviceaftale med et årligt forebyggende servicecheck, hvor alle udsatte dele skiftes, så man sikrer sig, at anlægget fungerer optimalt. For yderligere oplysninger om klordioxidanlæg kan man rekvirere Krüger Aquacares specialbrochure. I andre europæiske lande anvendes anlægget også til drikkevand, men det er ikke tilladt i Danmark. Anlægget kan installeres på varmt brugsvand uden speciel tilladelse, men de lokale bygningsmyndigheder skal naturligvis adviseres som ved andre væsentlige ændringer af installationen. Et Oxiperm-anlæg kan installeres hurtigt, og klordioxid dræber Legionella

8 Løsninger til bekæmpelse af Legionella Point-ofuse -filtre Krüger Aquacare forhandler T-Safe Legionellafiltre fra Tandrup Water Solutions. Der er tale om brusehoveder med udskiftelige filtre, men der findes også en anden type, som kan skrues direkte på vandhanen. Igennem disse filtre kommer der ingen Legionella. Hvis der kommer vand igennem, er det ikke bare uden Legionella, men uden bakterier i det hele taget. Filtrene holder typisk til ca liter vand, før de tilstopper og skal skiftes. De skal dog skiftes mindst en gang hver tredje måned. Sammenlignet med andre lignende filtre er T-Safe mere holdbar og dermed væsentlig billigere i drift. Disse filtre har typisk to anvendelsesområder Som en ekstra sikkerhed ved særlige behov. Det kan være på hospitaler, plejehjem eller lignende, hvor man vil være helt sikker på, at brusevandet er Legionellafrit, eller at det kolde vand ikke indeholder patogene bakterier. Badevandet er en blanding af varmt brugsvand og koldt vand, og begge dele løber igennem filteret. Filtrering med T-Safe-filtre er den eneste behandlingsformen, som holder koldt vand Legionellafrit. Som en akut foranstaltning for at undgå nedlukning, f.eks. af en skole eller svømmehal, kan filtrene installeres fra den ene dag til den anden, og man kan i ro og mag foretage konstruktive ændringer eller eventuelt installere klordioxid anlæg (på varmtbrugsvandet). Når man er klar, monteres de oprindelige brusehoveder igen, eller koldtvandsfiltre fjernes. For yderligere oplysninger om Legionellafiltre, rekvirer specialbrochure. Krüger Aquacare A/S Fabriksparken Glostrup Tlf.: Fax: Vi kommer naturligvis gerne ud, til en ufor pligtende snak om Legionellabekæmpelse.

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

GRUNDFOS. optimal vandbehandling

GRUNDFOS. optimal vandbehandling GRUNDFOS OXIPERM pro optimal vandbehandling HØJEFFEKTIV KLORDIOXID-LØSNING INTRODUkTION GRUNDFOS OXIPERM PRO SIKRER EFFEK- TIV VANDBEHANDLING INDEN FOR flere ANVENDELSESOMRÅDER Vandbehandling er yderst

Læs mere

O V E RVÅGNING, UDREDNING O G

O V E RVÅGNING, UDREDNING O G Legionella i varmt brugsvand O V E RVÅGNING, UDREDNING O G FOREBYGGELSE AF LEGIO NÆRSYGDOM 1. UDGAVE 2000 Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne Statens Serum Institut I N D H O L D FORORD..................................................

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere