Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label. midler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label. midler"

Transkript

1 Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label midler Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Københavns Universitet

2 Dagens emner Værktøjskassen Nye bekæmpelsesmidler i værktøjskassen Gamle bekæmpelsesmidler ud af værktøjskassen Væsentlige ændringer Kemikaliepriser Sprøjtejournaler EU Bekæmpelsesmidler i grundvand

3 Reglone (Diquat), side 4 Nyt gammelt middel Kan anvendes i: Ind og ud af værktøjskassen Såede/priklede/udplantede kulturer af løvfældende buske, løvfældende træer og nåletræer. Dosis: 1 2,5 l/ha + 0,15 l sprede-klæbemiddel. Udbringning: Afskærmet, efter udkrudtets fremspiring. Virkning: (meget) lokalsystemisk. Optages I bladene. Danner ved påvirkning af lys brintoverilte, som ødelægger plantens celler.

4 Ind og ud af værktøjskassen Legacy 500 SC 500 g/l diflufenican. Off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i etablerede nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt. Svarer til og anvends som Quartz, side 3. Off-label vejledning hos Dansk Juletræsdyrkerforening eller PC-Consult. Dansk Juletræsdyrkerforenig har også søgt off-label på Diflanil 500 SC. Accurate 200 g/kg metsulfuron-methyl. Off-label godkendt til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgran. ALS hæmmer, blokerer aminosyre syntese. Samme aktivstof og koncentration som Ally.

5 Focus Ultra 100 g/l cycloxydim. Off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran og nobilis til juletræer og pyntegrønt samt i løvtræskulturer. Off-label vejledning hos PC- Consult. Dansk Juletræsdyrkerforening har også søgt. Ind og ud af værktøjskassen Virkning: Hæmmer fedtsyresyntese. Virker primært på enkimbladede arter. Samme virkning som Select (cletodim) og Fusilade (fluazifop).

6 Ind og ud af værktøjskassen Glyphosat, side 8 Skal have fornyet godkendelse i juni Off-label godkendelse af Roundup Bio til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt ved hhv. bredsprøjtning i april/maj inden kulturens udspring og til afskærmet sprøjtning apriloktober. Dansk Juletræsdyrkerforening har søgt tilsvarende off-label på Glyphogan. Roundup 3000 er muligvis på vej ud af markedet.

7 Fastac 50, side 14 Ind og ud af værktøjskassen Fornyet godkendelse 5 maj Ikke længere godkendt til bekæmpelse af ædelgranlus. Kan anvendes mod snudebiller og til beskyttelse af skovet træ. Cypermethrin (Cyperb 100), side 16 Under revurdering. Spekulationer om, det lider samme skæbne som alpha-cypermethrin (Fastac 50). Ingen udmeldinger.

8 Merit Turf Off-label godkendelse er ansøgt til anvendelse mod oldenborre larver. Midlet er kendt fra golfbaner til bekæmpelse af gåsebille larver. Ind og ud af værktøjskassen

9 Ind og ud af værktøjskassen Urea Ude af værktøjskassen pga. optagelse på EU s bilag 1. Urea er ikke godkendt til anvendelse som plantebeskyttelsesmiddel i Danmark. Bl.a. godkendt i Finland, Sverige og UK. Rodfordærver kan kun bekæmpes med Rotstop WP, side 24.

10 Ind og ud af værktøjskassen Bromadiolon, side 23 Fejl i sprøjteblad Godkendelse trukket pr. 31/ Anvendelsesforbud 31/ Der er ingen umiddelbare alternativer tilgængelig. Mulig afløser (hvis nogen påtager sig arbejdet med registrering). Warfarin Godkendt som plantebeskyttelsesmiddel på EU niveau og muligvis også i Sverige som ligger i samme registreringszone som Danmark.

11 Værktøjskassen til beskyttelse mod skadedyr Lentacol Uni. Gyllebo Sumi-Alpha EW Kumulus Karate 2,5 WG Insektsæbe Fastac 50 Dipel ES Cyperb 100 Alm. Ædelgranlus Brun ædelgranlus Ædelgran stammelus Stor nåletræsnudebille Ædelgrannålevikler Koglehalvmøl Galmider Hjortevildt Harer Markmus/rødmus

12 Ind og ud af værktøjskassen TopStar/Pomoxon, side 25 Ikke optaget på EU s bilag 1. Må anvendes indtil 31/ Ansøgt om fornyet vurdering mhp. optagelse på Bilag 1. Frankrig foretager vurderingen. Ingen kendskab til hvad og hvornår evaluering er klar.

13 Udvikling i kemikaliepriser fra Boxer: kr./ha (-32%) Fusilade: kr./ha (+17%) Logo: kr./ha (+5%) Pistol: kr./ha (+2%) Primus: kr./ha (+29%) Quartz: kr./ha (+28%) Roundup Bio: kr./ha (-30%) Alm. ædelgranlus (Cyperb 100): kr./ha (-30%) Alm. ædelgranlus (Karate): kr./ha (-19%) Snudebiller (Cyperb 100): 0,17 0,12 kr./plante (-29%) Snudebiller (Fastac 50) 0,10 0,10 kr./plante (0%) Snudebiller (Sumi Alpha) 0,14 0,15 kr./plante (+7%)

14 Sprøjtejournaler Nye regler om sprøjtejournaler trådte I kraft 1. august Bekendtgørelse nr 929 af 16/07/2010 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr I jordbruget En del af Grøn Vækst forliget Hvem? Jordbrugsvirksomheder med et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover. Arealer med juletræs- og pyntegrøntkultur under 10 år indgår som en landbrugsafgrøde. Hvis du er omfattet af reglerne om at føre en sprøjtejournal, er du også omfattet af reglerne om indberetning af sprøjteoplysninger. Det betyder, at du en gang årligt skal indberette dit forbrug af plantebeskyttelsesmidler. Hvis du driver under 25 ha? Alle jordbrug skal foretage elektronisk indberetning. Bedrifter under 25 ha kan dog i en overgangsperiode indsende indberetningen på papir. Hvor? hvis man er tilmeldt Plantedirektoratets Register for Gødningsregnskab. med digital signatur (er ikke operationel endnu). Hvornår? Første digitale indberetning skal ske senest 31. marts 2012 for planperioden august 2010 til juli 2011.

15 EU s nye forordning vedr. bekæmpelsesmidler Direktiv 91/414 erstattes pr. 14. juni 2011 af Forordning 1107/2009. Godkendelse af midler skal følge den nye forordning Zonegodkendelser, gensidig anerkendelse af godkendelser inden for en zone Danmark er i den Nordisk/Baltiske zone EU s tematiske strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider + Grøn Vækst Stærk fokus på IPM Integrated Pest Management

16 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider 8 IPM principper: 1. Forebyggelse og/eller bekæmpelse bør foregå ved sædskifte, dyrkningsmetoder, resistente/tolerante kultivarer, afbalanceret gødskning, beskyttelse af vigtige nytteorganismer. 2. Skadegørere skal overvåges med passende metoder og værktøjer (Moniterings- og varslingsværktøjer). 3. Den professionelle bruger skal ud fra resultaterne af overvågningen beslutte, om og hvornår plantebeskyttelsestiltagene skal anvendes (Skadestærskler). 4. Bæredygtige biologiske, fysiske og andre ikke-kemiske metoder skal foretrækkes for kemiske metoder. 5. De anvendte pesticider skal være tilpasset det tilstræbte mål så specifikt som muligt (Smalspektrede pesticider). 6. Den professionelle bruger bør anvende pesticider og andre former for indgreb i de mængder, der er nødvendige, dvs. ved nedsatte doser, mindre hyppig udbringning 7. Hvis risikoen for resistens mod et plantebeskyttelsestiltag er kendt, og mængden af skadegørere kræver gentagen udbringning af pesticider på afgrøderne, bør tilgængelige antiresistensstrategier bringes i anvendelse. 8. Den professionelle bruger bør med udgangspunkt i registrene om anvendelse af pesticider og overvågningen af skadegørere kontrollere, at de benyttede plantebeskyttelsestiltag har virket (Egenkontrol, evaluering, udarbejdelse af sprøjtevinduer).

17 Pesticider i grundvand Fund af pesticider, herunder glyphosat i grundvand Baseret på GEUS: Grundvandsovervågning 2010

18 Pesticider i grundvand r =10 m a = 314 m 2 L 165 Forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. Fremsat 4. marts Indeholder forslag om at udvide dyrknings og sprøjtefri afstand til vandboringer fra 10 m til 25 m. r =25 m a = 1963 m 2

19 Pesticider i grundvand Der er mange grunde til at fastholde, at pesticid indholdet i drikkevand ikke må overstige 0,1 µg/l eller sumværdien 0,5 µg/l, men er overskridelsen farlig? Et lille regneeksempel: Hvor meget vand skal en person på 80 kg drikke for, med 50% sandsynlighed, at dø af det. LD 50 > 5 g/kg bw Koncentration = 0,1 µg/l Personen skal indtage 80*5 g = 400 g glyphosat 400 g = 400 millioner µg µ g = l µ g 0,1 l 4 milliarder liter

20 Pesticider i grundvand Et alternativt regneeksempel: Hvor meget vand kan en person på 80 kg drikke dagligt hele livet igennem uden sundhedsmæssig effekt ADI = 0,3 mg/kg bw Koncentration = 0,1 µg/l Personen kan indtage 80*0,3 mg = 24 mg glyphosat dagligt 24 mg = µg 24000µ g µ g 0,1 l liter/dag = l

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012

Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 124 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1) (Omlægning af afgiften

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning Privat Skovrejsning Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning 2015 Titel: Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovdrift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13.

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13. !"#"$%&'$( Indholdsfortegnelse Nøgleinformation 2 Forord 3 Ledelsens redegørelse 4 Bedriftsbeskrivelse 5 Næringsstofregnskab 9 Planteværn 13 Energi 15 Vand 16 Tekniske anlæg 17 Ordforklaring 18 Bilag til

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Evaluering i drivhuset af midlernes virkning. (BCS Imagebank 00044351) 10 år efter opfindelsen og omfattende forskning kan midlet

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

Renere teknologiprojekter 1997

Renere teknologiprojekter 1997 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2002 Renere teknologiprojekter 1997 Resumeer af samtlige Miljøprojekter og Arbejdsrapporter om renere teknologi, udgivet i 1997 Niels Lyksted Cohn & Wolfe Rapporten

Læs mere

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Bilag 2: Green mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Kommunerne i Green forpligter sig til at arbejde for 16 mål. Flere af disse mål arbejder Aabenraa kommune allerede for at

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere