Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006"

Transkript

1 Børns sikkerhed

2 Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006 Tekst: Ernærings- og husholdningsøkonomomer Annelise Bunch og Malene Teller Blume Forbrugerinformationen, februar 2003 Teksten er opdateret af Sikkerhedsstyrelsen, november 2006 Afsnittet om Kemi er skrevet af Miljøstyrelsen, november 2006 Afsnittet om førstehjælp er skrevet af Dansk Røde Kors, december 2006 Layout & produktion: Punch Design Productions Tryk: Colorprint

3 Forord Tryghed i hjemmet I Johannes Møllehaves bog Så forskellige sind skriver han: Jeg undrer mig ofte over, hvordan mine børn har overlevet deres barndom. Jeg har selv tre børn, der heldigvis også overlevede deres barndom, men ligesom Møllehave, fyldes jeg af samme undren. Der lurer farer i alle kroge af haven og huset. Når det ofte går godt er det fordi, børn hele tiden lærer at tackle udfordringerne og på den måde bliver dygtigere og dygtigere til at forstå konsekvenserne af deres handlinger og adfærd. Men som forældre har vi naturligvis hovedansvaret for at denne læring sker under forsvarlige rammer. Hvis vi helt overlod det til naturens gang at tage sig af læringen, ville det være alt for farligt at være barn. I Sikkerhedsstyrelsen har vi ansvar for at skabe tryghed i hjemmet. Vi arbejder blandt andet ved at stille krav til installationer og tekniske produkter, så de er så sikre som muligt. Men vi kan ikke forhindre ulykker ved kun at stille krav. Derfor arbejder vi også med at påvirke mennesker til selv at tænke i sikker adfærd og omgang med produkter. Og når det drejer sig om børn, er det primært forældrene vi fokuserer på. Børns sikkerhed er et forsøg på at give forældre et godt indblik i, hvordan de tænker et skridt foran og dermed forudsiger og undgår ulykker. Jeg håber at mange forældre vil finde brochuren inspirerende, og at de vil påtage sig rollen som ambassadører for trygheden i hjemmet. Jacob Schmidt Direktør Sikkerhedsstyrelsen 1

4 Indhold Pas på ikke pylre 3 Badeværelset 6 Førstehjælp ved forgiftningsulykker i badeværelset 8 Køkkenet 9 Førstehjælp ved forgiftningsulykker i køkkenet 13 Soveværelse og stue 15 Kæledyr 22 Udenfor 23 Børn og kemikalier i hverdagen 35 Fyrværkeri 48 Ulykkesforsikring 49 Førstehjælp til børn 50 Hvor kan du få mere at vide 59 2

5 Pas på ikke pylre Børn kommer til skade hver dag. Og der sker mange ulykker. Flere af dem kunne være forebygget med almindelig omtanke eller med praktiske foranstaltninger. Som regel er der et produkt indblandet, som ikke i sig selv behøver at være farligt. Men børnene ved ikke, hvordan de skal omgås produktet for ikke at komme til skade. Børn har jo ikke den samme erfaring som voksne, så de kan skelne, hvad der er farligt og ikke farligt. Det skal de voksne lære børnene. Det betyder ikke, at børn skal pakkes ind i vat. De skal have lov til at være nysgerrige og prøve ting af, med hvad det medfører af skrammer og blå mærker. At smage, røre, lugte, kravle og løbe er led i børns udvikling. Og det hæmmer deres udvikling, hvis de ikke får mulighed for at udforske verden og eksperimentere med den. Denne håndbog tager dig en tur rundt i børnehøjde i dit hjem og udenfor hjemmet så du kan få øje på de steder, hvor du kan gøre det mere sikkert for dit barn at færdes. Og den fortæller dig, hvordan du gør det. Derudover er det gode råd altid: Sørg for at børnene får mulighed for at bevæge sig. Det stimulerer deres motoriske udvikling, så de ikke falder så ofte. Så mange ulykker sker der Ifølge de seneste oplysninger fra Statens Institut for Folkesundhed er ulykker den hyppigste årsag til børns kontakt med hospitalsvæsenet. I alt kommer børn i alderen 0-14 år hvert år på skadestuen som følge af ulykker, og ca af disse børn bli- Men derfor kan vi jo godt passe på børnene, så de undgår de mere alvorlige ulykker som hjernerystelse, brækkede arme og ben eller skoldninger, som kan give børnene varige mén. 3

6 Pas på ikke pylre ver indlagt. Dette svarer til, at et barn i gennemsnit kommer på skadestuen 2-3 gange, inden det er fyldt 15 år. De fleste ulykker sker i hjemmet, især hos børn under 3 år. Blandt de lidt ældre børn sker der også mange ulykker i daginstitutioner og skoler. Hos børn over 10 år sker ulykkerne oftest i forbindelse med idræt, samtidig med at der er en stigende andel trafikulykker. Børns ulykkesrisiko er størst i 1-3 års alderen og igen i alderen år. Børn under 1 år kommer kun sjældent på skadestuen som følge af en ulykke. Drenge har en højere ulykkesrisiko end piger, særligt for ulykker der fører til indlæggelse eller død. Trapper Det er især børn på 1 og 2 år, der falder på trapper, fordi de på dette tidspunkt er ved at lære at gå på trapper. De falder oftest, når de forsøger at klatre ned ad trappen. Ulykkerne skyldes også gåstole. Barnet kan i en gåstol lynhurtigt nå trappen og falde ned. Øv trapper med dit barn. Lær barnet at gå baglæns ned med hænderne på trappetrinene. Tag dig i starten tid til at kravle ved siden af 4

7 Pas på ikke pylre dit barn på vej op og ned, så du er parat til at gribe. Brug trappegitter, eventuelt både foroven og forneden. Du kan bruge det til dit barn er omkring 2 år. Så begynder barnet selv at kravle over spærringen. Vælg et gitter, der skal fastgøres i karmen. Tjek, at træet i karmen er i orden. Mærk om gitret sidder fast ved at rive i det. Undgå saksegitre. Børn bruger dem som en trappestige, så de kan kravle over. Gitrene er ustabile og har V-formede åbninger, der giver risiko for kvælningsulykker. Trappegitret skal være mindst 65 cm højt, og afstanden mellem tremmerne 4,5 og 6 cm. falder de ud af vinduet, og i allerværste tilfælde måske flere etager ned. Stil ikke seng eller andre møbler under vinduet. Sæt vinduessikringer på vinduerne. Vinduessikringerne skal fastgøres i karmen, den må ikke være rådden eller flækket. Mærk om sikringen sidder fast ved at trække i den. Tjek af og til om sikringen stadig sidder fast. Sikringer af wiretypen skal du tjekke for synlige brud. Sæt en krog øverst på altandøren, så barnet ikke kan åbne den. Vinduer og altandøre Vinduer tiltrækker især børn på 3 år og derunder. Et kig gennem vinduet er et kig ud i verden. Ifølge ulykkesregistrene er vinduer en kilde til både store og små ulykker. Nogle børn får fingrene i klemme i vinduet, andre klatrer op i vindueskarmen. De, der når vindueskarmen, falder i heldigste tilfælde kun ned fra karmen. I uheldige tilfælde, hvis vinduet kan åbnes, 5

8 Badeværelset På trods af advarsler er det desværre ikke ualmindeligt, at børn falder ned fra pusleborde, som ofte er placeret i badeværelset. Børn ligger sjældent stille, så selvom bordet eller puslepuden har høje kanter, skal man aldrig forlade sit barn på et puslebord. Et fald ned på det hårde badeværelsesgulv går som regel hårdt ud over hovedet og kan give barnet hjernerystelse. Ifølge statistikken er det især de 2-3 årige, der falder på gulvet i badeværelset og i forbindelse med bad i badekarret. Vand på den glatte overflade på gulvet og i karret gør det svært for selv en voksen at holde balancen. Børnene kan også være uheldige at falde ind i toilettet eller badekarret. De kan også falde, når de hopper ned fra toilettet, måske er de kravlet op for bedre at kunne spejle sig. Undgå at placere puslepladsen i badeværelset eller andre steder med hårdt underlag. Sørg for at puslebordet er indrettet, så du med én hånd på barnet kan nå skiftetøj, håndklæde ol. med den anden. Tag barnet med dig, læg det i sengen eller på gulvet, hvis du går fra puslepladsen for at hente noget et andet sted. Vælg et badeværelsesgulv af fliser med en ru og mere skridsikker overflade. Læg en skridsikker måtte i badekarret eller brusenichen. Lad barnet bruge en skammel, der står godt fast, så det kan nå håndvasken. Sæt et spejl op i børnehøjde, så det kan nås med skamlen. Et termostatstyret blandingsbatteri, der kan afspærres ved ca. 40 gr. kan forebygge skoldningsulykker. Gå aldrig fra et lille barn, når det sidder i badekarret. Tag barnet med, hvis du er nødt til at gå også hvis telefonen ringer. Få cm vand på bunden af badekarret er nok til, at et lille barn kan drukne. Kommer det til at ligge med ansigtet ned i vandet, kan det ikke altid selv finde ud af at rejse sig. 6

9 Badeværelset Forgiftning I det følgende omtales forskellige former for forgiftning. Du kan hente hjælp ved at ringe til Giftlinjen på hele døgnet. Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning. De kan vurdere, om giftindtagelsen er farlig, give råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling. Du kan få yderligere information på Ved forgiftning hvad kan du gøre? Ring til Giftlinjen på Hav altid emballage ved hånden, når du kontakter Giftlinjen. Medbring altid emballage til læge/ skadestue. Medicin Medicin, sæbe og andre kemiske produkter på badeværelset udgør en risiko. De kan give forgiftnings-symptomer og/eller være ætsende. Der er flere eksempler på, at børn har drukket eller spist håndsæbe, toiletfrisker, toiletrensemiddel og stærke sager som neglelakfjerner, parfume og afkalkningsmiddel. Også vitaminpiller især jernpiller kan give forgiftning. Faktisk er vitaminpiller, paracetamol (fx Panodil) og lampeolie lige hyppige årsager til indlæggelser med forgiftning. Opbevar medicin, toiletrensemiddel, afkalkningsmidler, andre rengøringsmidler, neglelakfjerner, parfume og lignende i et aflåst skab, eller uden for børns rækkevidde. Husk også at vitaminpiller især jernpiller skal være uden for rækkevidde. 7

10 Førstehjælp ved forgiftningsulykker i badeværelset Acetone Giv barnet et glas mælk, evt. vand. Kontakt Giftlinjen, Afkalkningsmiddel Giv barnet et glas mælk, evt. vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt Giftlinjen, Hudkontakt Skyl straks og længe med lunkent vand. Ved sår/ ætsningsskader søges læge/skadestue. Øjenstænk Skyl straks og i mindst 15 min. med lunkent vand fra fx et vandglas. Hold øjet åbent med et par fingre, mens barnet ser i forskellige retninger. Fortsæt med at skylle undervejs til læge/skadestue. Parfume, barbersprit og lign. Giv barnet et glas mælk evt. vand. Hvis barnet virker beruset, sløvt eller har drukket mere end et par mundfulde, kontakt Giftlinjen,

11 Køkkenet Køkkenet er ofte familiens samlingspunkt og stedet, hvor børnene lærer at deltage i familiens sysler, men det er vigtigt, at børn lærer at begå sig i køkkenet. Køkkenet kan være et farligt opholdssted for små børn. Børn, der ikke er store nok til at være med i køkkenarbejdet, bør ikke opholde sig her under madlavningen o.l. Selvom du tager dine forholdsregler, kan der hurtigt ske noget. Du kan tabe en kniv eller kogende vand ned over barnet ved et uheld. Når barnet selv kan bevæge sig rundt i køkkenet, kan du lade det hjælpe til med opgaver, det kan håndtere og gradvist lade det klare flere opgaver. Mens barnet lærer at begå sig i køkkenet, kan du for at forebygge nogle af de værste ulykker, installere forskellige børnesikringer. Små børn på køkkenbordet Mange ulykker sker med små børn på køkkenbordet. Der er eksempler på, at forældre sætter skråstolen med det lille barn på køkkenbordet. Selvom stolen er placeret godt tilbage på bordet, kan en lille bevægelse, fx et spark, være nok til, at stolen glider ud over kanten af køkkenbordet. Mens barnet er helt lille, kan du sætte et gitter i døråbningen til køkkenet og lægge barnet på et tæppe lige på den anden side eller i en kravlegård. Skarpe knive Det er almindeligt, at børn skærer fingeren på en kniv, når grøntsagerne skal skæres ud og det bør næppe afskrække forældrene fra at lade børnene hjælpe. Barnet behøver ikke at skære med den skarpeste kniv. Sæt en skuffespærre på de skuffer, hvor der ligger skarpe knive og sakse eller placer dem uden for børns rækkevidde på en vægmagnet eller i en knivblok. 9

12 Køkkenet Køkkenmaskiner Det sker, at børn, der sidder på køkkenbordet i et ubevogtet øjeblik, har held til at stikke en finger ned i blenderen. Træk stikket ud på køkkenmaskinerne, fx blenderen, når de ikke er i brug. Komfur og ovn En anden type ulykke sker, hvis børn kan nå gryder og pander på komfuret og vælter en gryde med kogende vand eller suppe ned over sig. Eller måske får de varm stegeolie i ansigtet eller ned over kroppen. Det går ifølge statistikken oftest ud over børn på 1 år eller yngre. Også når der ikke står gryder eller pander på kogepladerne sker det, at børn rækker hånden op på komfuret og brænder den. Kogepladen behøver ikke at være tændt for at brænde, eftervarmen er nok. Børn brænder også hænderne på ovnlågen, som ofte bliver meget varm. Børns reaktionstid er længere end voksnes, derfor er de længere om at trække hænderne til sig. Helt små børn skal generelt holdes borte fra en tændt ovn. Sæt en beskyttelsesskærm op på komfuret. Så kan dit barn ikke nå de varme plader eller hive gryderne ned. Sørg så vidt muligt for at bruge de bagerste plader på komfuret, hvis du ikke har en skærm. Sæt et gitter for ovnruden. Det beskytter mod brændte hænder. Eller vælg en ovn, hvor lågen ikke bliver så varm. Vælg et komfur med ovnlås. En ovnlås sikrer, at dit barn ikke kan åbne ovnen og bruge lågen som trappe op til gryderne. 10

13 Køkkenet Vælg evt. et komfur med tippesikring, som sikrer, at komfuret ikke vælter, hvis dit barn kravler op på ovnlågen. Elkedler Nogle af de mere alvorlige ulykker sker, når børn kan nå ledningen til elkedlen, griber fat i den og får kogende vand ned over sig. Det samme gælder kaffemaskinen hvis barnet kan nå ledningen eller selve maskinen, kan de rykke den ned og blive forbrændt af kaffe. Stil elkedlen og kaffemaskinen bagest på køkkenbordet og sørg for at ledningen ikke når ud over bordkanten. Undlad at bruge stikkontakten på fronten af komfuret. Kemikalier i husholdningen Køkkenet er sammen med badeværelset ofte det rum, hvor vi opbevarer rengørings-, vaske- og rensemidler, men mange af os glemmer at placere dem, så børn ikke kan nå dem. Ser man på ulykkesstatistikken, smager børn både på universalrengøringsmiddel, afspændingsmiddel, desinfektionsmiddel, tændvæske, lampeolie og terpentin. Nogle har været i gang med en flaske saltsyre, men har været så heldige kun at få en ætsning i panden. Alle kemiske produkter også vaske- og rengøringsmidler bør opbevares uden for børns rækkevidde. Det gælder også selvom de er forsynet med en børnesikring Reglerne siger, at ætsende produkter, der er mærket med et faresymbol skal være fyldt i børnesikret emballage. Men selv denne sikkerhedsordning udelukker desværre ikke ulykker. 11

14 Køkkenet De fleste forgiftningsulykker sker under brug af produkterne. Er man fx i gang med at male eller rense pensler, kan terpentin stå åbent og ubevogtet. Der skal kun et øjeblik til, for at det kan gå galt. Opbevar kemiske produkter, vaske- og rengøringsmidler uden for børns rækkevidde. Allerhelst i et aflåst skab. Aldrig under køkkenvasken eller bag toilettet. Mens du gør rent eller bruger kemikalier, så sørg så vidt muligt for at placere dem, hvor mindre børn ikke kan nå dem, fx bagest på køkkenbordet. Bruger du en spand, er du nødt til at tage barn eller spand med dig, når du holder pauser eller bliver afbrudt. Husholdningskemikalier bør altid opbevares i deres originalemballage. Hæld aldrig kemikalier over på andre emballager. Luk altid produkterne ordentlig efter brug, også produkter med børnesikre lukninger. Hav så få kemikalier i husholdningen som muligt. Aflever de produkter, som ikke længere bruges via kommunernes indsamlingsordning, fx dem som kun var indkøbt til en bestemt opgave. Jo færre produkter, jo mindre at holde øje med og opbevare forsvarligt. Vælg så vidt muligt rengørings- og husholdningskemikalier der ikke bærer et orange faresymbol. Brug miljømærkede husholdningsprodukter, se efter Svanen og Blomsten. 12

15 Førstehjælp ved forgiftningsulukker i køkkenet Afspændingsmiddel Giv barnet et glas mælk evt. vand. Desinfektionsmiddel Midler med kvarternære emmonlumforbindelser fx Rodalon, midler til algefjerning, midler til rens af vandsenge (kan også stå deklareret som kationiske tensider ): Giv barnet et glas mælk, evt. vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt Giftlinjen, eller søg læge/skadestue. Kloramin (i desinfektionsmidler til fx vandrensemidler findes også i tabletform): Giv barnet et glas vand, gerne mælk, og fremkald ikke opkastning. Kontakt Giftlinjen, eller søg læge/skadestue. Midler med hypokloret eller natriumhypoklorit, fx klorin : Giv barnet et glas mælk, evt. vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt Giftlinjen, eller søg læge/skadestue. Øjenstænk: Skyl straks og i mindst 15 min. med vand fra fx et vandglas. Hold øjet åbent med et par fingre, mens barnet ser i forskellige retninger. Kontakt læge/skadestue. Lampeolie (petroleumsprodukt) Fremkald ikke opkastning. Giv nogle skefulde væske, gerne mælk, fløde eller flødeis. Tag på skadestuen, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt i løbet af 4 6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over én slurk. 13

16 Førstehjælp ved forgiftningsulukker i køkkenet Maskinopvaskemiddel Oftest lokalirriterende. Kan være ætsende. Rens og skyl munden. Giv straks barnet et glas mælk, evt. vand. Fremkald ikke opkastning. Tag straks på skadestuen. Hudkontakt: Skyl straks og længe med meget vand. Søg læge/ skadestue. Øjenstænk: Skyl straks og i mindst 15 min. med vand fra eksempel et vandglas. Hold øjet åbent med et par fingre mens barnet ser i forskellige retninger. Kontakt læge/skadestue. Saltsyre Giv straks barnet et glas mælk, evt. vand. Fremkald ikke opkastning. Kald ambulance på 112. Hudkontakt: Skyl straks og længe med noget vand. Ved sår/ ætsningsskader søges læge/skadestue. Øjenstænk: Skyl straks og i mindst 15 min. med vand fra eksempel et vandglas. Hold øjet åbent med et par fingre mens barnet ser i forskellige retninger. Kontakt læge/skadestue. Terpentin Fremkald ikke opkastning. Giv barnet mælk. Kontakt Giftlinjen, eller søge læge/skadestue. Universalrengøringsmiddel (flydende) Giv barnet et glas mælk, evt. vand. Har barnet drukket flere ufortyndende slurke, kontakt Giftlinjen, eller søg straks læge/skadestue. Medicin Kontakt Giftlinjen, eller søg straks læge/skadestue og medbring altid emballagen. 14

17 Soveværelse og stue Vugge En vugge med indvendig polstring er et sikkert sovested for en baby. Kan vuggen gynge skal du være opmærksom på risikoen for, at større børn og voksne kan få tæerne i klemme under mederne. På en svingende vugge risikerer voksne og større børn også at få fingrene i klemme mellem vugge og stel. Det kan du tjekke Der skal være mindst 2,5 cm mellem vugge og stel. Afstanden mellem eventuelle tremmer på sider og gavle bør max. være 6 cm. Vuggen skal stå stabilt og ikke vælte, når den gynger fra side til side. Svingfunktionen og eventuelle hjul skal kunne låses fast. Indvendig sidehøjde skal være mindst 27,5 cm uden madras og 20 cm med madras. Vuggedød Den egentlige årsag til vuggedød (pludselig uventet spædbarnsdød) er endnu ikke fundet. Men risikoen kan formindskes ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Læg altid dit spædbarn til at sove på ryggen. Ryg ikke under graviditeten og udsæt ikke dit barn for tobaksrøg efter fødslen. Undgå at dit spædbarn får det for varmt, når det sover. Læs mere i Sundhedsstyrelsens folder Vuggedød kan forebygges,

18 Soveværelse og stue Seng Vælg en sikker seng til dit barn. Det kan du tjekke Afstanden mellem tremmerne i sider og gavle skal være mellem 4,5 og 6 cm. Der skal mindst være 30 cm til overkanten, når bunden er i øverste position. Når bunden er i laveste position skal der være mindst 60 cm til sengens top. Åbninger i sengen, fx huller eller afstande mellem bund, sider og gavle skal enten være under 0,7 cm eller mellem 1,2 og 2,5 cm. Der må ikke være pynt, skruer eller lignende på sengen, som barnet kan pille af og sluge. Fjern siden på tremmesengen, når barnet er blevet i stand til selv at kravle over. Så hindrer du, at barnet klatrer op og falder ud. Stil ikke andre møbler, fx reoler eller borde, op ad sengen. De kan bruges som stige, når barnet vil ud af sengen. Vælg en dyne, der har en passende størrelse i forhold til sengen mindre end sengens længde. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at barnet ikke bruger juniordyne det første år. Barnet skal ikke have det for varmt under søvnen, derfor skal det heller ikke have hovedpude i den første tid, da barnets overskud af varme især afgives fra hovedet. 16

19 Soveværelse og stue Køjeseng Fald ud af sengen er værst fra køjesenge, hvor faldet nemt kan blive på en meter eller mere. Fald kan skyldes, at sideafskærmningen ikke har været god nok. Det er oftest hoved og håndled, det går ud over. Det kan du tjekke Åbninger i sengeside/sengehest skal være mellem 6 og 7,5 cm. Afstanden mellem tremmer i sengebunden skal max. være 7,5 cm. Afstanden mellem stigetrin skal være 20 cm. Høje stole De fleste høje barnestole er sikre, viser den seneste test. Alligevel er mange småbørn faldet ned fra en høj stol, fordi de ikke var klar over faren ved at rejse sig op i stolen. Børnene slår typisk hoved, mund, tænder og næse. Ulykkerne sker oftest, når barnet sidder i stolen, mens den voksne vender ryggen til. Rok i stolen for at mærke om den står stabilt. Vælg en stol med mavebøjle og skridtstrop, så barnet ikke glider nedenud af stolen. En stol med et bredt og dybt sæde, giver plads til, at barnet kan skifte stilling. Det er en fordel, hvis stolen har fodstøtte, der kan justeres i højden. Stol må ikke have hjul. Hold øje med barnet. Skråstol Uheld med skråstole skyldes som regel ubetænksom brug og ikke forkert konstruktion. En skråstol er let at flytte rundt med, og derfor er det fristende at sætte den op på bordet. Men der skal kun små og få bevægelser til, før barnet kan få stolen til at bevæge sig og glide ud over bordkanten. Af hensyn til barnets motorik og udvikling af musklerne i nakke og ryg, bør et helt lille barn, der endnu ikke kan trille fra ryg til mave, højst sidde i skråstolen minutter ad gangen. 17

20 Soveværelse og stue Et barn på 2-3 måneder, som er mere aktivt, kan sidde lidt længere. Stil skråstolen ned i kravlegården eller på gulvet, så falder den ikke ned. Et barn, der kan sidde selv, bør ikke sidde i en skråstol. Barnet kan rejse sig og vælte med stolen. Brug bæresele, hvis barnet (og du selv) kan lide det. Spædbørn er ofte glad for den nærhed, bæreselen giver. Døre Klemte fingre i hoveddøren, terrassedøren eller toiletdøren er ikke ualmindeligt. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed var der i perioden ca. 28 børn i alderen 0-7 år, der mistede en finger eller dele af en finger i en dør. Brug dørstoppere eller klemme sikringer på dørene, så de ikke smækker i. Borde o.l. Falder barnet på gulvet, rammer hovedet ofte sofabordet eller tv-bordet. Og især borde af marmor slår hårdt. Også radiatorer kan give hårde stød, typisk i baghovedet, andre gange bliver det til en flænge i hage og øjenbryn. Sæt hjørnebeskyttere på bordene. Varme drikke Fra statistikken ved vi, at det især er børn omkring 1 år, der bliver skoldet af varm kaffe eller te, der står på sofaeller spisebordet. Hold altid tekander og kopper med varm te under opsyn. Placer 18

21 Soveværelse og stue dem langt inde på bordet. Undgå brug af dug. Brug termokande med fast skruelåg. Askebægeret Et fyldt askebæger afskrækker ikke børn under 1 år. Det er typisk dem, der kommer på skadestuen efter at have spist af cigaretterne. Brug lukkede askebægre eller sørg for at cigaretter og askebægre med cigaretskod ikke er inden for små børns rækkevidde. Medicin Se Badeværelset, side 7. Brændeovn og strygejern De helt små børn får let brændt hænder og fingre på brændeovnen eller på et tændt strygejern, som en forældre har efterladt i stuen. Efterlad ikke dit barn alene, når du har ild i brændeovnen, eller strygejernet er tændt. Sæt et brændeovnsgitter op foran brændeovnen. Førstehjælp ved forgiftningsulykker i stuen Cigaretskod Kontakt Giftlinjen, Har barnet spist mere end en 1 /2 cigaret, søg læge eller skadestue. 19

22 Soveværelse og stue Stikkontakter Børn finder på at stikke søm eller to stykker ståltråd ind i en tændt stikkontakt og får stød. Sæt blindpropper i ubenyttede stikkontakter, hvis de ikke er pillesikre. Sørg for at installationer, ledninger og lamper er i orden. Vær særlig opmærksom på forlængerledninger, der ofte ikke er pillesikre. Medicin i lommer og tasker Børn, som ved et uheld kommer til at spise medicin, kan komme grueligt galt af sted. Det gælder også medicin, som kan købes i håndkøb og i supermarkeder. Vitaminpiller, kosttilskud og jernpiller kan være skadelige ved indtagelse i større mængder. Tasker og lommer i jakker er ikke et velegnet sted til opbevaring af medicin og vitaminpiller m.m. Ligger tasken i gangen, kan et barn gå uset på opdagelse og fx finde hovedpinepiller. For et barn kan blisterpakninger minde om pastiller eller andet sødt. Der er eksempler på, at børn i håndtasker finder både P-piller, stofskifte- og hjertemedicin, afføringsmidler og vitaminpiller, og spiser dem. Medicin, vitaminpiller, kosttilskud og jernpiller skal opbevares på samme måde som husholdningskemikalier. Dvs. i et aflåst skab, eller uden for børns rækkevidde. Forældre og gæsters håndtasker bør placeres højt, fx på en høj kommode uden for børns rækkevidde. Små dele Mindre stykker legetøj og de små dele af legetøj samt fx skruer, perler, bolcher, tegnestifter, balloner, kugler, mønter og legoklodser kan være farlige for børn under 3 år. Når barnet putter dem i munden, kan de sætte sig fast eller sluges ned i lungerne. 20

23 Soveværelse og stue Fjern små genstande, når småbørn er i nærheden. Brug evt. en legetøjstester. Testeren har samme diameter som et barns hals/svælg. Med den kan du tjekke om mindre stykker legetøj og dele af legetøj er så små, at børn kan sluge dem. Legetøjstesteren kan bestilles hos Sikkerhedsstyrelsen tlf eller Kan hele legetøjet være i testeren uden, at noget af det stikker op, er det farligt for et barn under 3 år. Men selv legetøj, der ikke kan være helt i testeren, kan godt blokere luftvejene, hvis barnet putter det i munden. Det gælder fx små bolde (runde) og halvrunde (ovale) stykker legetøj samt rangler med lange håndtag. Undgå derfor også at give legetøj, som næsten kan være i testeren, til børn under 3 år. Varm stearin Tændte stearinlys på bordet er fristende for børn, og så kan det ske, at de får varm stearin ned over sig. Stil tændte stearinlys uden for børns rækkevidde. Hold øje med dit barn, når der er tændte stearinlys på bordet. Lær børnene respekt for åben ild. Lad ikke lighter eller tændstikker ligge fremme og tilgængelige for småbørn. 21

24 Kæledyr Kæledyr Børn og kæledyr har glæde af hinanden. Men vær opmærksom på, at ikke alle hunde og katte befinder sig godt med mindre børn. Selv godmodige dyr kan finde på at bide eller rive, når barnet hiver katten i halen eller kravler oven på hunden. Hvornår husdyret ikke er velegnet til at bo sammen med mindre børn, er op til forældrene og evt. dyrlægen at vurdere. Men vent ikke med beslutningen til barnet er kommet alvorligt til skade. Lær husdyrets signaler at kende. Der er ofte mange små tegn på, at dyret ikke føler sig tryg i kontakten med børn, inden det bider fra sig. Vær opmærksom på de situationer, hvor kæledyret bliver presset, og ifølge sin natur vil forsvare sig. Fx når dyret er bundet, bliver forskrækket eller jaget af barnet. Lær barnet gode manerer i omgangen med dyr, fx at undgå pludselig/uventet kontakt og voldsom leg, at nive/hive eller slå, give høje lyde fra sig og at respektere, når kæledyret sover. De voksne, som kender kæledyret, må sætte grænser for, hvor meget børnekontakt husets kæledyr kan håndtere. Vær opmærksom på dyr i andre hjem som måske ikke er vant til børn. Eksotiske dyr og børn, overvej om det er den rette cocktail. Reglerne for at omgås disse dyr kan være svære for mindre børn at håndtere. 22

25 Udenfor Haven Det er ikke kun inden for hjemmets fire vægge, at børn prøver deres kræfter af. Ude i haven frister fx værktøj, redskaber, skruer og søm, når den voksne ikke har lagt dem på plads efter brugen eller ikke holder øje med barnet. Der er eksempler på børn, der skærer sig på havesaksen, saver sig i fingeren, hugger sig i foden med øksen eller får søm op i foden. Det sker også, at de får fat på en fiskekrog, så den sætter sig fast i fingeren eller i kinden. Læg eller hæng haveredskaber så de er uden for børns rækkevidde. Læg værktøj og tilbehør på plads efter brug, og uden for børns rækkevidde. Lad ikke børn fra 0-7 år være på plænen, når du slår græs eller i nærheden, når du klipper hæk. Børn løber hurtigt ind foran en slåmaskine, og sten fra slåmaskinen kan slynges langt væk. Når en elektrisk plæneklipper, en græstrimmer, en hækkeklipper eller andet forlades kortvarigt, skal man ALTID trække stikproppen ud af apparatet, så det ikke startes ved et uheld. Havegrill Havegrillen er god til udendørs madlavning, men er farligere end et komfur. Tit er der gæster når grillen er tændt, og opmærksomheden på børnene kan glippe. Grillen er desuden varm flere timer efter, at maden er lavet. Hold opsyn med grillen så længe den er varm. Når maden er færdig, så flyt grillen til et sted, hvor børnene ikke kommer. Vær opmærksom på at grillstarteren, hvis en sådan er benyttet, holder en meget høj varme i meget lang tid stil den udenfor børns rækkevidde indtil den er kølet helt af. Sandkassen Sandkassen er et populært opholdssted for de helt små børn. Får barnet sand i øjnene, kan det gøre ondt og føles, som om det ridser øjet. 23

26 Udenfor Skyl med vand. Kan du ikke få skyllet det hele ud, skal du kontakte lægen. Det kan ikke undgås, at børnene smager på sandet. Derfor bør man sikrer sig, at sandet ikke indeholder dyreekskrementer eller kemiske stoffer. Husk at dække sandkassen til med et låg e.l. for at undgå dyreekskrementer. Sandet bør skiftes hvert år af hygiejniske grunde. Eksisterende sandkasser fremstillet af sveller bør fjernes ved førstkommende lejlighed. En sandkasse skal sjældent holde i mere end 10 år, så trykimprægnetræ til sandkassen er som hovedregel overflødigt. Alternative træsorter som fyrtræ og rødgran holder i op til 10 år lærketræ kan holde op til 15 år. Giftige planter Blomster og planter både inden- og udendørs har strålende farver og faconer, der virker tillokkende på små børn. En del planter giver risiko for forgiftning, hvis barnet spiser af planten. Heldigvis er alvorlige forgiftninger meget sjældne. Mavesmerter, opkastning og diarre er de mest almindelige symptomer på forgiftning. 24

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

PROJEKT. PROJEKT BLOP - En produktguide til jer, der venter barn

PROJEKT. PROJEKT BLOP - En produktguide til jer, der venter barn PROJEKT BLOP - En produktguide til jer, der venter barn PROJEKT Tillykke med jeres kommende familieforøgelse! Du har sikkert tusindvis af spørgsmål for at være klar, når babyen kommer. Derfor har Børneulykkesfonden

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012 Januar 2012 Layout: Punch Design Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Forord Pas på ikke pylre I Johannes

Læs mere

DANSK VAREFAKTA NÆVN. Sikkerhed for. dit barns skyld

DANSK VAREFAKTA NÆVN. Sikkerhed for. dit barns skyld DANSK VAREFAKTA NÆVN Sikkerhed for dit barns skyld KOLOFON Udgivet af Dansk Varefakta Nævn Tekst: Dansk Varefakta Nævn samt Lizette Ottensten og Ib Keld Jensen, Congohuset Design og illustrationer: OddFischlein

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

- om små børn og sikkerhed

- om små børn og sikkerhed HELE BØRN HELE LIVET - om små børn og sikkerhed I N D L E D N I N G Der sker hvert år alt for mange uheld og ulykker blandt små børn. De fleste uheld sker i hjemmet, og mange vil kunne undgås, hvis man

Læs mere

TiL småbørn VÆLG MED

TiL småbørn VÆLG MED TiL småbørn VÆLG MED Indhold 4 Barnevogne 7 Høje barnestole 8 Barneseler 10 Sutter 11 Sutteholdere og -kæder 12 Barnesenge og weekend-/rejsesenge 15 Bæreseler 16 Legetøj 19 Engangsbleer Til forældre med

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Vigtigt at vide om. små børns sikkerhed

Vigtigt at vide om. små børns sikkerhed Vigtigt at vide om små børns sikkerhed Indhold Mange børn på skadestuen hvert år 1 Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen 3 Undgå ulykker i hjemmet 5 Undgå ulykker udenfor 15 Hvis ulykken sker 19 Vigtigt

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Indhold. Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: 35 26 54 00 Fax: 35 43 02 13 Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk E-mail: kfs@sundkom.

Indhold. Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: 35 26 54 00 Fax: 35 43 02 13 Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk E-mail: kfs@sundkom. små børns sikkerhed Indhold Mange børn på skadestuen hvert år 1 Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen 3 Undgå ulykker i hjemmet 5 Undgå ulykker udenfor 15 Hvis ulykken sker 19 Små børns sikkerhed Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen En nation af cyklister 2 Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Forord. "Ren besked om Børneudstyr". godt nok har teenagepoder, men hvis opmærksomhed dagligt skærpes af standardiseringsopgaver

Forord. Ren besked om Børneudstyr. godt nok har teenagepoder, men hvis opmærksomhed dagligt skærpes af standardiseringsopgaver Forord Vidste du, at der er farlige phtalater i PVC? Og at PVC fx findes i visse barnevognskalecher og hagesmække? Vidste du, at der er organiske opløsningsmidler i vådservietter? Eller at en gåstol kan

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Temaplanche 1 - På stuen

Temaplanche 1 - På stuen Temaplanche 1 - På stuen Fald-, kontakt- og klemskader indendørs Formål: Planchen lægger særligt op til en snak om bevægelsesformer indendørs, og hvordan møbler og andre større redskaber bruges til leg.

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid Faktum 01. Energibesparende. Med en elkedel koger du ofte meget mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid og energi. Med Quooker derimod

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere