Den Højes Tale Hávamál

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Højes Tale Hávamál"

Transkript

1 1. Naar frem du vil gå, skal först Du spejde ved alle Döre, ved hver en Udgang, thi uvist er at vide, hvor Uvenner sidde hos ved Hus. 2. Hil de Givende! En Gæst er kommen ind. Hvor skal han sidde? Hast har dén, som for Dör skal friste sin Lykkes Lune. 3. Ild behøver den, som ind er kommen og er kold paa Knæ. Til Mad og Klæder trænger den Mand, som har faret vide paa Fjæld. 4. Vand behøver den, som til Davre kommer, Håndklæde, Hilsen og venligt Sind, om han kan det vinde, Ord og høfligt Øre. 5. Til Vid trænger, hvo vide flakker; hjemme er Alting let. Öjnene vendes mod den som intet kan og sidder blandt snilde. 6. Af sin rådsnare Kløgt skal ingen sig rose, heller være forsigtig i Sind. Naar tavs og klog Mang til Hjemsgård kommer, sker ham intet ondt, thi ypperligere Ven har Mand aldrig end meget Mandevid. 7. Forsigtig Gæst som til Måltid går, tier hel tavs, lytter med Øren, skuer med Öjne; sådan spejder den snilde. 8. Den er sæl, som véd at vinde Lov og liflig Tale. Ej vindes det let, som Mand skal eje i andens Bryst. 9. Den er sæl, som selv har Vid og Lov, medens han lever, thi ilde Råd faar man ofte af andens Bryst. 10. Bedre Byrde bærer ej Mand paa Vej end meget Mandevid. Bedre end Formue det tykkes paa fremmed Sted. Det er den Fattiges Frelse. 11. Bedre Byrde bærer ej Mand paa Vej end meget Mandevid. Værre Rejsekost bærer ej Vandrer paa Vej end idel Øldrikken. 12. Ej er Øl så godt, som det agtes at være, för Slægternes Sönner; jo mér man drikker, des mindre man véd til Sind og Sandser.

2 13. Glemsels Hejre det er, som svæver over Øl; den stjæler Mændenes Sind. Med den Fugls Fjedre blev jeg fængslet i Gunløds Gaard. 14. Drukken jeg blev, altfor drukken hos den vise Fjalar. Bedst er ved Øl, at atter man får Sind og Sandser tilbage. 15. Tavs og sindig være Fyrstens Sön og kæk i kamp. Glad og frejdig skal hver Mand findes indtil Dødens Dag. 16. Ukæk Mand tror evig at leve når han flygter for Fare. Ælde giver ham aldrig Fred, om end Spyd ham den skænker. 17. Tåben glor, når han kommer som Gæst, mumler i Skæg og skuler. Men aldrig såsnart han faar sig en Slurk, ses alt, hvad der bor i hans Bryst. 18. Ene dén véd, som vandrer vide og fór langt om Lande, hvilke Tanker hver Mand gemmer, som er snild i Sind. 19. Ej skal man hænge ved Kruset, men drikke Mjöd til Måde, tale tilpas eller tie. Ingen lægger dig dét til Last, at Du går snart at sove. 20. Grådig Mand, som Maal ej ændser, æder sig Ulykker til. Ofte volder Maven, at Tåben udlés, når han mødes med vise Mænd. 21. Hjorde vide, når hjem de skulle, og gå da af Græs, men uvis Mand kender aldrig sin Maves Mål. 22. Tosset Mand med tåbeligt Sind ler ad Alting. Det véd han ikke, som han trængte at vide, at han ej er uden Lyde. 23. Usnild Mand våger hver en Nat og ængstes for Alting. Da han er mødig, når Morgenen kommer, og Sorgen er der end. 24. Usnild Mand tror sig Ven med alle, som smile sødt. Ej han det skönner, om med Spot man ham laster, når han sidder blandt snilde. 25. Usnild Mand tror sig Ven med alle, som smile sødt, men han mærker, når han møder paa Thinge, at få forsvare hans Sag. 26. Usnild Mand tror alt at vide, naar han kan sig fjæle i Fare Ikke han véd, hvad han skal sige, naar Fjender ham friste.

3 27. Usnild Mand som mødes med andre, ham er det tjenligt at tie. Ingen véd at han intet kan, når ikke han mæler formeget. (Hvo intet véd, véd heller ej, om han mæler formeget.) 28. Vís tykkes sig den, som véd at spörge og så at svare. Ej kan Dårskaben dølges af Mænd; saa vide den vandrer iblandt dem. 29. Hvo aldrig tier, taler tilvisse ofte tåbelige Ord. Den hurtige Tunge, som ikke tæmmes, snakker sig ofte Ulykke til. 30. Ej skal man skue med forskende Øje på den, der kommer som Gæst. Ofte tykkes sig vís, hvo udspurgt bliver og får sidde törskindet og tryg. 31. Vís tykkes sig den, som flygter sin Vej, når han en Gæst har gækket. En Dåre er den Mand, som ved Måltid lér, om end Gæsterne ere gramme i Hu. 32. Ofte ere Mænd ejegode Venner og klamres dog ved Kruset. Altid sådan Trætte yppes, og Gæst hidses mod Gæst. 33. Tidligt Måltid skal man ofte tage, naar ej man til Kendinger kommer; ellers man sidder og måber af Sult og er træg til at tale. 34. Afsides bor Den onde Ven, om end ved Vejen han bygger, men til den gode Ven Genveje føre, om end langt borte han bor. 35. Gå man skal; ej Gæst skal man være altid på det ene sted; kær bliver led, når længe han sidder i en andens Hus. 36. Bo er bedst, skönt lidet det er; enhver er Herre hjemme. Om to Geder man har og en vidjetækt Hytte, det er dog bedre end Bön. 37. Bo er bedst, skönt lidet det er; enhver er Herre hjemme. Blodigt er Hjertet, når bede man skal om Mad til hvert Måltid. 38. I Marken skal ingen Mand fra sine Våben en Fod gå frem, thi uvist er at vide, om på Vej derude man vil savne sit Spyd. 39. Ej fandt jeg så gavmild og gæstfri Mand, at ej han blev glad ved Gave, eller så rundhåndet med sin Rigdom, at ej mod Tak og Gengæld han tog.

4 40. Samler en Mand Skatte i Hus, da vide han dem vel at nytte. Ofte spares for Uven, hvad man undte sin Ven. Meget går værre, end det ventes. 41. Med Våben og Klæder skulle Venner glæde hinanden, med det ypperste, de eje. De, som Gaver lönne, ere længst Venner, når alt vender sig vel. 42. Ven af sin Ven skal en Mand være og gengælde Gave med Gave; Latter skal Mænd med Latter gælde, løs Tale med Lögn. 43. Ven af sin Ven skal en Mand være - Af ham og hans Ven, men ingen Mand skal sin Uvens Vens Ven være. 44. Véd du - om du har en Ven, som vel du tror, og vil du godt af ham vinde, da skal du blande Sind med ham og skifte Gaver og ofte gå til hans Gård. 45. Men har du en anden, som du ilde tror, og vil du godt af ham vinde, da skal du fagert til ham tale men falsk tænke og gælde løs Tale med Lögn. 46. Endnu ét om den, som du ilde tror, og på hvis Sind du ej stoler; le skal du med ham og listig tale; Lön være Gave lig. 47. Ung var jeg fordum; ene jeg rejste; da blev jeg vild på Vejen. Rig jeg mig tyktes, da en anden jeg traf. Mand er Mands Gammen. 48. Milde, kække Mænd leve bedst; sjælden Sorg de få. Men usnild Mand ængstes for alt; skævt til Gaver han ser. 49. Klæderne mine gav jeg paa Marken til tvende Træmænd. Helte de tyktes, da Skrud de havde. men man spotter den nøgne Svend. 50. Granen visner, som gror på Torpet; den varmes ej af Bark eller Blad. Slig er den Mand, som Mænd ej ynde. Hvi skal han længe leve? 51. Hedere en Ild brænder hos onde Venner Fred i fem Dage, men den slukkes, når den sjette kommer, og alt er ude. 52. Store Gaver skal ej man give; ofte fanger man Lov for lidet. Med en halv Lev og et hældende Bæger fik jeg en Fælle.

5 53. Hvor der er lidet Sand, ere Søerne smaa. Små ere Mændendes Sind. Ej blev alle éns i Kløgt. Der er Vismænd og Dårer i Verden. 54. Vís til Måde skal hver Mand være; aldrig han være for vís. De Mænd leve det fagreste Liv, som vide meget. 55. Vís til Måde skal hver Mand være; aldrig han være for vís, thi vís Mands Sind bliver sjælden glad, når altfor vís han er. 56. Vís til Måde skal hver Mand være; aldrig han være for vís. Sin Skæbne skal ingen forud skue; da har han sorgfriest Sind. 57. Brand brænder af Brand, til brændt den er; Ild tændes af Ild. Mand ved Tale kendes af Mand, men Skumleren skuler. 58. Årle skal opstå, hvo anden Mands Liv eller Ejendom ønsker. Sjælden får liggende Ulv sig et Lårben eller sovende Mand Sejr. 59. Årle skal opstå, hvo der har Arbejdere få og gå at se til sin Gerning. Meget forsinkes, hvo om Morgenen sover, Den halve Rigdom er Raskhed. 60. Törre Planker og Bark til Tækning - om sligt vide Mænd Besked -, om hvormeget Brændsel der bruges i Bo til hver Tid og Time. 61. Toet og Mæt ride Mand til Thinge, om end han ej er smykket. Sine Sko og Broge skamme sig ingen ved, ej heller ved Hesten, om end den ikke er god. 62. Örnen hænger med Hoved og snapper, når den ser den ældgamle Sø; så gör den Mand, som mødes med mange og har få til at tale for sig. 63. Spörge og svare skal den snilde, som ønsker at kaldes klog. Ene skal man vide, - ej med en anden; alle vide, hvad tre vide. 64. Den snilde Mand forstå at vise sin Magt til Måde; når han kommer blandt kække, let han kender, at ingen er raskest af alle.

6 65. Forsigtig og på Vagt skal hver Mand være, varsom til Venner at tro. For de Ord, som til en anden man sagde, ofte man Bod måtte bøde. 66. Meget for tidlig kom jeg på mangt et Sted og for sildig på somme. Øllet var drukket eller ikke lavet; ukær kommer aldrig tilpas. 67. Hist og her blev til Hjem jeg buden, hvis ej Mad til Måltid var nødig, eller to Skinker hang hos min trofaste Ven, når jeg én havde ædt. 68. Ild er det bedste for Menneskers Börn og Solens Skin, når Helsen eg Helbred en Mand kan have og leve uden Last. 69. Ej er man hélt elendig, fordi man Helsen ej har. Somme glædes ved Sönner, somme ved Frænder, somme ved Rigdom. somme ved deres Dåd. 70. Bedre er det at leve end død at ligge; kveger Mand får sig vel Ko. Ild så jeg rase hos den rige Mand, men udenfor Dören var Døden. 71. Halt rider på Hest, énarmet driver Hjord, døv er dygtig i Kamp. Blind har det bedre end den, som er brændt. Et Lig er til liden Nytte. 72. En Sön er bedre, om end sent han fødes, naar Faderens Liv er ledet. Sjælden Bavtastene ved Vejen stå, når ej Frænde dem rejser for Frænde. 73. To ere i én Hær; Tunge er Hoveds Bane; i hver en Kjortel en Hånd jeg venter. 74. Til Nat sig glæder, hvo der har Rejsekost nok. Ustadig er Høstnatten. I fem Dage Været ofte sig vender; end mer i en Måned. 75. Ej véd den som intet véd, at mangen er en andens Abe. Én Mand er rig, en anden fattig, men derfor bör han ej dadles. 76. Ejendom dør, Frænder dø, selv man dør tilsidst. Eftermælet aldrig dør, når det vel er vundet. 77. Ejendom dør, Frænder dø, selv man dør tilsidst. Ét jeg véd, som aldrig dør: Dom over hver en Død 78. Fulde Stalde saa jeg hos Fitjungs Sönner; nu tog de til Tiggerstav. Ejendom er som Öjets Blink, den vankelmodigste Ven.

7 79. Når usnild Mand Ejendom vinder eller Kvindes Kærlighed, da voxer hans Hovmod, men aldrig hans Vid; hans Dårskab dygtig vil trives. 80. Vil ret du ham prøve, så spörg ham om Runer, som Guderne kende, som Guderne gjorde og Taleren tegned; Da tykkes det bedst, om han tier. 81. Ved Kvæld skal Dag du rose, Kone, når hun er brændt, Glavind, når det er prøvet, Mø, når hun er givet, Is, når du er kommet over, Øl, når det er drukket. 82, I Vind skal Ved du hugge, i Vær ro på Sø, i Mörke med Mø tale - mange ere Dagens Öjne. Skib skal bruges til Fart og Skjold til Værn, Klinge til Hug og Mø til at kysse. 83. Ved Ild skal Øl man drikke og på Is skride, købe mager Mær og rusten Klinge, fede Hesten hjemme og Hunden på Gården. 84. Møs Ord skal Mand ej tro, ej heller hvad Kvinden kvæder, thi på hvirvlende Hjul blev deres Hjerter skabte, og Vægelsind bor i deres Bryst. 85. Bragene Bue, brændende Lue, gabende Ulv, galende Krage, gryntene Svin, rodløs Gran, voksende Bølge, boblende Kedel, 86. flyvende Spyd, faldende Bølge, én Nats Is, ringlagt Orm, Bruds Ord i Seng eller brustent Sværd, Björns Leg eller Konges Barn, 87. syg Kalv, selvrådig Træl, Vølves Smiger, nyfældet Val, (klar Himmel, leende Herre, Hundehinken og Hores Gråd,) 88. tidlig såt Ager skal ingen Mand tro, og ej for snart sin Sön. Vær råder for Ager og Vid for Sönnen; tvivlsomt det er med de to. 89. Sin Broders Bane, om på Vej man ham møder, halvbrændt Hus, hurtig Hest - Hest er unyttig når én Fod er brudt - ej være Mand så tryg, at han alt dette tror.

8 90. Så er Kvinders Fred, som at age på Glatis med uskærpet Hest, en munter toåra, der ikke er tæmmet, som i Storm at sejle i rorløst Skib, som når en halt skal fange en Ren på det glatte Fjæld. 91. Nu vil Sandhed jeg kvæde, thi jeg Könnene kender; ustadig er Mand mod Mø. Fagrest vi tale, når falskest vi tænke; sligt dårer de snildes Sind. 92. Fagert skal man mæle og meget byde, når man Kvindes Elskov ønsker, den lyde Møs Skönhed love; den får, som frier. 93. Ingen Mand dadle en anden, fordi Elskov han ønsker. Ynde lokker ofte den vise, men Dåren ændser den ej. 94. Aldrig man dadle som Fejl hos en anden, hvad der hændes så mangen en Mand. Den mægtige Attrå gör ofte til Tåber de snilde blandt Mændenes Sönner. 95. Det véd kun sjælen, som ved Hjertet sidder - Sjæl kender ene til Sindet; ingen Sot er værre for den vise Mand end uden Lyst at leve. 96. Sligt jeg prøved, da i Siv jeg sad og efter min Elskov længtes. Som eget Hjerte var mig den yndige Mø, og dog jeg end ej hende ejer. 97. Billings solklare Mø jeg så i Sengen sove. Eneste Fryd for Fyrste det mig tyktes med den lyse Mø at leve. 98. "Sent mod Aften skal, Odin! Du komme, når med Mø Du vil mæle. Helt ilde det er, når ej ene to vide en sådan Synd." 99. Bort jeg da gik, glad ved min Elskov, opgav den Vellyst, jeg vented. Vist jeg tænkte, at jeg vilde vinde al hendes Elskov og Tro Da atter jeg kom, da vare alle de kække Kæmper vågne; brændende Lys og Fakler de bare; det var mig en vanskelig Vej Årle om Morgenen, da atter jeg var kommen, lå Salfolket i Sövn. da så jeg en Hund, som bunden stod ved den lyse Kvindes Leje.

9 102. Fler end én Mø, når ret du vil forske, er utro mod Elskere. Det jeg lærte, da den listige Mø jeg til Falskhed forførte. Al mulig Spot mig voldte den snilde Mø, og ej jeg vandt hendes Elskov Hjemme skal Mand være glad og munter med sin Gæst og flink i sin Færd, veltalende, meget vidende; om vís han vil være, skal tidt om det gode han tale. En Erketåbe hedder, hvo om intet kan tale. Derpå kender man Dåren Den ældgamle Jætte jeg søgte; nu atter jeg vender tilbage. At tie var til ringe Tarv; mange Ord mælte jeg mig til Gavn i Suttungs Sale Gunlød mig gav paa den gyldne Stol en Drik af den dyre Mjød. Dårlig Lön jeg lod hende have for hendes hulde Hu, for hendes heftige Elskov Rates Mund arbejde måtte og Gruset gnave. Over og under gik Jætternes Veje; vel måtte jeg Livet vove Vel vandt jeg Drikken, og vel jeg den nød; vis finder Vej til alt. Thi er Odrörer nu kommen op til Slægternes Hjem på Jorden Endnu jeg tvivler, om atter jeg var kommen ud af Jætternes Hjem, hvis ej Gunlød jeg nød, den gode Kvinde, hvis Arm mig favned i Elskov Den følgende Dag Rimthurser fore at spörge nyt om den höje i den höjes Hal; om Bølværk de spurgte, om til Guders Bolig han var kommen, eller om Suttung havde ham slåt Sin Ed på Ringen har Odin indfrit. Hvor skal man tro på hans Troskab. Suttung han sveg for den dyre Drik og lod Gunlød græde Tid er det at tale paa Talerstol ved Urds Brønd. Jeg så, og jeg tav, jeg så, og jeg tænkte, jeg lytted til, hvad Mændende mælte. Om Runer jeg hørte dem tale og om Gudernes Rådslagning; ej tav de om Runers Ristning, ej tav de om Runers Råden i den højes Hal. I den højes Hal hørte jeg sige sålunde: 112. Stå ej op om Natten, når ej spejde du skal eller gå ud i et Ærind.

10 113. Ej skal du sove i sejdkyndig Kvindes Favn, ej i hendes Arme hvile Let hun volder, at lidet du agter Thing eller Fyrstes Tale. Ej du glædes ved Mad eller Mænds Gammen og går sorgfuld at sove Aldrig du lokke en andens Hustru til lönlig Leflen Om på Fjæld eller Fjord dig lyster at fare, så sörg for Føde på Farten Aldrig du lade den onde Mand dine Ulykker vide, thi af den onde Mand får du aldrig Tak for din Tiltro Jeg så den onde Kvindes Ord bide Manden tilblods; den falske Tunge voldte hans Fald, og ej var Beskyldningen sand Véd du; om Ven du ejer, som vel du tror, søg da ofte hans Selskab, thi höjt Græs og Ris vil gro på den Vej, som ingen vandrer Lok den gode Mand til Gammenstale; lær vindende Ord, mens du lever Aldrig du bør være först til at bryde Venskab med din Ven. Sorg æder dit Hjerte, når ingen du kan betro dine Tanker Aldrig skal du skifte Ord med tåbelige Tosser, 123. thi af ond Mand kan du aldrig få Gengæld for det gode, men den gode Mand kan dig göre afholdt af alle ved sin Ros Der er Venskabet godt, hvor hver siger al sin Tanke til én. Alt er bedre end utro Venskab; ej er den Ven, som altid taler til Vilje.

11 125. Ej med trende Ord skal du trættes med den slettere Mand; ofte bier den bedre, når den slettere slår Kan Sko du lave og skæfte Spyd, da sörg först for dig selv. Passer Skoen ilde, og er Skaftet skævt, da volder det dig Vånde Når ondt du fornemmer, så tag det for ondt, og giv ej dine Fjender Fred Glæd dig aldrig ved det onde, men glæd dig ved det gode Ej i Kamp du op skal se - let til Svin blive Mændenes Sönner -, at ej Troldom skal tage dit Mod Agter du at tale med god Kvinde om Elskov og få Gammen deraf, da skal du godt love og Løftet holde; ej kedes man ved god Gave Varsom byder jeg dig være, men ej for varsom. Vogt dig mest for Øl og for anden Mands Hustru; vogt dig for det tredje for Tyves Rænker Til Hån og Latter aldrig du have Gæst eller gangende Mand. De, som inde sidde, vide ofte ej, af hvad Kår de ere, som komme Lyder og Dyder bære de dødeliges Sönner blandede i Bryst. Ingen er så god, at han ej har Lyde, eller så ussel, at til intet han duer Ad den gråhærdedes Ord skal du aldrig le; ofte er det godt, som de gamle sige. Ofte kommer af runken Mund kløgtige Ord, om end han hænger med Ham og har rynket Hud og slentrer blandt Slaver Far ej op mod Gæsten; jag ham ej på Dör. Yd de fattige Forsog, og alt godt vil de dig ønske Stærk er den Stang, som svinge skal og åbne Dören for alle: Men und dem en Gave, at ej dine Lemmer alt ondt de skal ønske.

12 137. Hvor Øl du drikker, dér vælg dig Jordsmon, thi Jord virker mod Rus og Ild mod Sot, Eg til Afføring, Ax mod Troldom og Hal mod Hustvist. Mod Harme skal man påkalde Månen; Bider er god mod Bidsot, Runer mod ondt Ønske, og Vang skal drikke Væde Jeg véd, at jeg hang i Vind på Træet hele ni Nætter, Såret af Spyd, skænket til Odin, selv til mig selv, oppe i Træet, hvorom ingen véd, af hvad Rod det sig rejser Ej Brød de mig rakte, ej Horn de mig bød. Nedad jeg spejded og Runer jeg nemmed, råbende jeg nemmed; så faldt jeg ned Ni mægtige Sange lærte jeg af den berömte Sön af Bølthorn, Bestlas Fader, og en Drik jeg nød af den dyre Mjød, som af Odrörer østes Da monne jeg vokse og vorde vís, tage til og trives. Ord førte fra Ord til andre Ord; Dåd førte fra Dåd til anden Dåd Runer vil du finde, tolkende Runer, hel store Stave, som den mægtige Taler tegned, som de hellige Guder gjorde og den ypperste As risted, 143. Odin hos Aser og Dåin hos Alfer, Dvalin hos Dværge, Åsvid hos Jætter; selv risted jeg somme Forstår du at Riste? Forstår du at råde? Forstår du at lære? Forstår du at prøve? Forstår du at bede? Forstår du at blote? Forstår du at sende? Forstår du at øde? 145. Bedre ej at bede end formeget at offre. Altid vil Gave Gengæld. Bedre ej at sende end formeget at øde. Så ristede Thund för Slægternes Tider. Der rejste han sig op, hvorhen han atter kom Jeg kender Sange, som Fyrstens Hustru ej kender og ingen Mands Ætling. Én Hjælp der er; den kan dig hjælpe i Strid og Smerter og alle Sorger Det kan jeg for det andet, som Mændenes Sönner må kende, når de vil leve som Læger.

13 148. Det kan jeg for det tredje, når jeg meget trænger at værge mig mod vrede Fjender; jeg døver de skarpe Sværdes Egge; da bider ej Våben og Rænker Det kan jeg for det fjerde, når man fængsler mine Lemmer med Lænker; da galdrer jeg så, at bort jeg kan gange; da brister Føddernes Bånd, og ej Håndjernet holder Det kan jeg for det femte: ser jeg den fjendtlige Pil i Fylkningen fare, så stödt den ej flyver, at jeg jo den standser, når med mit Syn jeg den sér Det kan jeg for det sjette: den Mand som mig sårer med rødder af den vilde Vækst, og hver en Mand, som vækker min Harm, skal fange mer Men end jeg Det kan jeg for det syvende: ser jeg om Mændene brænde den höje Hal, ej den brænder så vildt, at jeg jo kan bjerge. Så kan jeg trylle med Sang Det kan jeg for det ottende, som for alle er nyttigt at nemme; når Had vokser mellem den vældiges Sönner, kan jeg stille det straks Det kan jeg for det niende, når Nød mig tvinger at bjerge min Båd på Bølge: Vinden jeg lægger da på Vove og stiller det hele Hav Det kan jeg for det tiende, når Troldtöj jeg ser i luften lege: da jeg volder, at de vildsomme fare ud af deres Ham, ud af deres Hu Det kan jeg for det ellevte, når drage jeg skal med Venner til Valen: jeg synger under Skjolde, og stærke de fare uskadte til Kamp, uskadte af Kamp; Altid vende de uskadte Hjem Det kan jeg for det tolvte, når jeg höjt i Træ ser død Mand dingle: sådan jeg rister og tegner Runer, at Manden går hen og mæler med mig Det kan jeg for det trettende, når jeg den unge Dreng med Vand skal væde: ej mon han falde, om i Fylking han kommer; ej segner den Mand for Sværd Det kan jeg for det fjortende, når jeg for Folkets Skare Gudernes Navne skal nævne: jeg véd om alle Aser og Alfer; ej kender den uvise sligt.

14 160. Det kan jeg for det femtende, som Dværgen Thjodrörer gol for Dellings Döre: Kraft gol han for Aser, Held for Alfer og Visdom for den vældige Gud Det kan jeg for det sekstende, når jeg den snilde Møs Hjerte og Elskov vil eje: jeg tryller hvidarmet Kvindes Tanke og vender hele hendes Hu Det kan jeg for det syttende, at sent mig forlader den yndige Ungmø. Længe vil du end, Lodfavne! disse Sange savne; dog være de til Held, om du dem har, til Nytte, om du dem nemmer, til Tarv, om du dem tager Det kan jeg for det attende, som jeg aldrig røber for Mø eller Mands Kone - alt er bedre, når kun én det véd - så sluttes Sangene -, uden for hende ene, som i Arm mig favner eller min Søster er Nu er den höjes Taler sungne i den höjes Hal, til Tarv for Menneskenes Sönner. Hil den, som kvad dem! Hil den, som kan dem! Nyde, hvo nemmed! Hil den, som lytted! 106. Rate er Navnet på Boret, hvormed Odin banede sig Vej ind i Bjerget Odrörer = Kedlen, hvori Suttungs Mjød var (eg: den Sindet bevægede) Under Navnet Bølværk (den ondt anstiftende) havde Odin røvet Suttungs Mjød Det efterfølgende indeholder Odins Råd til den unge Lodfavne I Kampen skal man ej sé op, men frem for sig. At betages af en panisk Skræk kaldte Nordboerne: at blive til Svin Mening: det kan blive vanskeligt at vise fuld Gæstfrihed (åbne sin Dör) for alle Istdtf. L. 4 have nogle Håndskrifter: De blive til Nytte, om du nemmer, gode om de dig gives, til Tarv, om du dem tager, til Held, om du dem har Her sigtes til den mythiske Forestilling om Odin som Verdensånden hængende i Verdenstræet Bølthorns Sön er måske Mime indeholder adskilligt, hvis Forklaring er usikker. I de 4 første Linjer tales der om Runer. De sidste Linjer har man forklaret således: Forstår du at sende? = Offer til Guderne. Forstår du at øde? = at fortære det sendte Offer. Blote = offre Thund = Odin. Den Höje = Odin. 73. Denne utydelige Strophe synes at være revet ud af sin Sammenhæng. Om 74 gælder tildels det samme.

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: "Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale?"

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale? Nidud hed en konge i Svithjod; han havde to Sönner og én Datter, der hed Bødvild. Der var tre Brödre, Sönner af Finnekongen; den ene hed Slagfinn, den anden Egil, den tredje Vølund. De løb på Skier og

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Der hersked' en konge i Østerdal. hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, Der hersked' en konge i Østerdal, for Guttorms tapperhed grued' enhver.

Der hersked' en konge i Østerdal. hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, Der hersked' en konge i Østerdal, for Guttorms tapperhed grued' enhver. Der hersked' en konge i Østerdal Der hersked' en konge i Østerdal, hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, for Guttorms tapperhed grued' enhver. hans navn var kong Håkon den kække, han stridsmænd

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Interview med Serpina Mithramsdatter

Interview med Serpina Mithramsdatter Interview med Serpina Mithramsdatter af Helle Ryding 2013 Interview med Serpina Mithramsdatter Det er nok det mærkeligste sted, jeg indtil nu har siddet og interviewet nogen. Det er efterår. Morgenluften

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere