Den Højes Tale Hávamál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Højes Tale Hávamál"

Transkript

1 1. Naar frem du vil gå, skal först Du spejde ved alle Döre, ved hver en Udgang, thi uvist er at vide, hvor Uvenner sidde hos ved Hus. 2. Hil de Givende! En Gæst er kommen ind. Hvor skal han sidde? Hast har dén, som for Dör skal friste sin Lykkes Lune. 3. Ild behøver den, som ind er kommen og er kold paa Knæ. Til Mad og Klæder trænger den Mand, som har faret vide paa Fjæld. 4. Vand behøver den, som til Davre kommer, Håndklæde, Hilsen og venligt Sind, om han kan det vinde, Ord og høfligt Øre. 5. Til Vid trænger, hvo vide flakker; hjemme er Alting let. Öjnene vendes mod den som intet kan og sidder blandt snilde. 6. Af sin rådsnare Kløgt skal ingen sig rose, heller være forsigtig i Sind. Naar tavs og klog Mang til Hjemsgård kommer, sker ham intet ondt, thi ypperligere Ven har Mand aldrig end meget Mandevid. 7. Forsigtig Gæst som til Måltid går, tier hel tavs, lytter med Øren, skuer med Öjne; sådan spejder den snilde. 8. Den er sæl, som véd at vinde Lov og liflig Tale. Ej vindes det let, som Mand skal eje i andens Bryst. 9. Den er sæl, som selv har Vid og Lov, medens han lever, thi ilde Råd faar man ofte af andens Bryst. 10. Bedre Byrde bærer ej Mand paa Vej end meget Mandevid. Bedre end Formue det tykkes paa fremmed Sted. Det er den Fattiges Frelse. 11. Bedre Byrde bærer ej Mand paa Vej end meget Mandevid. Værre Rejsekost bærer ej Vandrer paa Vej end idel Øldrikken. 12. Ej er Øl så godt, som det agtes at være, för Slægternes Sönner; jo mér man drikker, des mindre man véd til Sind og Sandser.

2 13. Glemsels Hejre det er, som svæver over Øl; den stjæler Mændenes Sind. Med den Fugls Fjedre blev jeg fængslet i Gunløds Gaard. 14. Drukken jeg blev, altfor drukken hos den vise Fjalar. Bedst er ved Øl, at atter man får Sind og Sandser tilbage. 15. Tavs og sindig være Fyrstens Sön og kæk i kamp. Glad og frejdig skal hver Mand findes indtil Dødens Dag. 16. Ukæk Mand tror evig at leve når han flygter for Fare. Ælde giver ham aldrig Fred, om end Spyd ham den skænker. 17. Tåben glor, når han kommer som Gæst, mumler i Skæg og skuler. Men aldrig såsnart han faar sig en Slurk, ses alt, hvad der bor i hans Bryst. 18. Ene dén véd, som vandrer vide og fór langt om Lande, hvilke Tanker hver Mand gemmer, som er snild i Sind. 19. Ej skal man hænge ved Kruset, men drikke Mjöd til Måde, tale tilpas eller tie. Ingen lægger dig dét til Last, at Du går snart at sove. 20. Grådig Mand, som Maal ej ændser, æder sig Ulykker til. Ofte volder Maven, at Tåben udlés, når han mødes med vise Mænd. 21. Hjorde vide, når hjem de skulle, og gå da af Græs, men uvis Mand kender aldrig sin Maves Mål. 22. Tosset Mand med tåbeligt Sind ler ad Alting. Det véd han ikke, som han trængte at vide, at han ej er uden Lyde. 23. Usnild Mand våger hver en Nat og ængstes for Alting. Da han er mødig, når Morgenen kommer, og Sorgen er der end. 24. Usnild Mand tror sig Ven med alle, som smile sødt. Ej han det skönner, om med Spot man ham laster, når han sidder blandt snilde. 25. Usnild Mand tror sig Ven med alle, som smile sødt, men han mærker, når han møder paa Thinge, at få forsvare hans Sag. 26. Usnild Mand tror alt at vide, naar han kan sig fjæle i Fare Ikke han véd, hvad han skal sige, naar Fjender ham friste.

3 27. Usnild Mand som mødes med andre, ham er det tjenligt at tie. Ingen véd at han intet kan, når ikke han mæler formeget. (Hvo intet véd, véd heller ej, om han mæler formeget.) 28. Vís tykkes sig den, som véd at spörge og så at svare. Ej kan Dårskaben dølges af Mænd; saa vide den vandrer iblandt dem. 29. Hvo aldrig tier, taler tilvisse ofte tåbelige Ord. Den hurtige Tunge, som ikke tæmmes, snakker sig ofte Ulykke til. 30. Ej skal man skue med forskende Øje på den, der kommer som Gæst. Ofte tykkes sig vís, hvo udspurgt bliver og får sidde törskindet og tryg. 31. Vís tykkes sig den, som flygter sin Vej, når han en Gæst har gækket. En Dåre er den Mand, som ved Måltid lér, om end Gæsterne ere gramme i Hu. 32. Ofte ere Mænd ejegode Venner og klamres dog ved Kruset. Altid sådan Trætte yppes, og Gæst hidses mod Gæst. 33. Tidligt Måltid skal man ofte tage, naar ej man til Kendinger kommer; ellers man sidder og måber af Sult og er træg til at tale. 34. Afsides bor Den onde Ven, om end ved Vejen han bygger, men til den gode Ven Genveje føre, om end langt borte han bor. 35. Gå man skal; ej Gæst skal man være altid på det ene sted; kær bliver led, når længe han sidder i en andens Hus. 36. Bo er bedst, skönt lidet det er; enhver er Herre hjemme. Om to Geder man har og en vidjetækt Hytte, det er dog bedre end Bön. 37. Bo er bedst, skönt lidet det er; enhver er Herre hjemme. Blodigt er Hjertet, når bede man skal om Mad til hvert Måltid. 38. I Marken skal ingen Mand fra sine Våben en Fod gå frem, thi uvist er at vide, om på Vej derude man vil savne sit Spyd. 39. Ej fandt jeg så gavmild og gæstfri Mand, at ej han blev glad ved Gave, eller så rundhåndet med sin Rigdom, at ej mod Tak og Gengæld han tog.

4 40. Samler en Mand Skatte i Hus, da vide han dem vel at nytte. Ofte spares for Uven, hvad man undte sin Ven. Meget går værre, end det ventes. 41. Med Våben og Klæder skulle Venner glæde hinanden, med det ypperste, de eje. De, som Gaver lönne, ere længst Venner, når alt vender sig vel. 42. Ven af sin Ven skal en Mand være og gengælde Gave med Gave; Latter skal Mænd med Latter gælde, løs Tale med Lögn. 43. Ven af sin Ven skal en Mand være - Af ham og hans Ven, men ingen Mand skal sin Uvens Vens Ven være. 44. Véd du - om du har en Ven, som vel du tror, og vil du godt af ham vinde, da skal du blande Sind med ham og skifte Gaver og ofte gå til hans Gård. 45. Men har du en anden, som du ilde tror, og vil du godt af ham vinde, da skal du fagert til ham tale men falsk tænke og gælde løs Tale med Lögn. 46. Endnu ét om den, som du ilde tror, og på hvis Sind du ej stoler; le skal du med ham og listig tale; Lön være Gave lig. 47. Ung var jeg fordum; ene jeg rejste; da blev jeg vild på Vejen. Rig jeg mig tyktes, da en anden jeg traf. Mand er Mands Gammen. 48. Milde, kække Mænd leve bedst; sjælden Sorg de få. Men usnild Mand ængstes for alt; skævt til Gaver han ser. 49. Klæderne mine gav jeg paa Marken til tvende Træmænd. Helte de tyktes, da Skrud de havde. men man spotter den nøgne Svend. 50. Granen visner, som gror på Torpet; den varmes ej af Bark eller Blad. Slig er den Mand, som Mænd ej ynde. Hvi skal han længe leve? 51. Hedere en Ild brænder hos onde Venner Fred i fem Dage, men den slukkes, når den sjette kommer, og alt er ude. 52. Store Gaver skal ej man give; ofte fanger man Lov for lidet. Med en halv Lev og et hældende Bæger fik jeg en Fælle.

5 53. Hvor der er lidet Sand, ere Søerne smaa. Små ere Mændendes Sind. Ej blev alle éns i Kløgt. Der er Vismænd og Dårer i Verden. 54. Vís til Måde skal hver Mand være; aldrig han være for vís. De Mænd leve det fagreste Liv, som vide meget. 55. Vís til Måde skal hver Mand være; aldrig han være for vís, thi vís Mands Sind bliver sjælden glad, når altfor vís han er. 56. Vís til Måde skal hver Mand være; aldrig han være for vís. Sin Skæbne skal ingen forud skue; da har han sorgfriest Sind. 57. Brand brænder af Brand, til brændt den er; Ild tændes af Ild. Mand ved Tale kendes af Mand, men Skumleren skuler. 58. Årle skal opstå, hvo anden Mands Liv eller Ejendom ønsker. Sjælden får liggende Ulv sig et Lårben eller sovende Mand Sejr. 59. Årle skal opstå, hvo der har Arbejdere få og gå at se til sin Gerning. Meget forsinkes, hvo om Morgenen sover, Den halve Rigdom er Raskhed. 60. Törre Planker og Bark til Tækning - om sligt vide Mænd Besked -, om hvormeget Brændsel der bruges i Bo til hver Tid og Time. 61. Toet og Mæt ride Mand til Thinge, om end han ej er smykket. Sine Sko og Broge skamme sig ingen ved, ej heller ved Hesten, om end den ikke er god. 62. Örnen hænger med Hoved og snapper, når den ser den ældgamle Sø; så gör den Mand, som mødes med mange og har få til at tale for sig. 63. Spörge og svare skal den snilde, som ønsker at kaldes klog. Ene skal man vide, - ej med en anden; alle vide, hvad tre vide. 64. Den snilde Mand forstå at vise sin Magt til Måde; når han kommer blandt kække, let han kender, at ingen er raskest af alle.

6 65. Forsigtig og på Vagt skal hver Mand være, varsom til Venner at tro. For de Ord, som til en anden man sagde, ofte man Bod måtte bøde. 66. Meget for tidlig kom jeg på mangt et Sted og for sildig på somme. Øllet var drukket eller ikke lavet; ukær kommer aldrig tilpas. 67. Hist og her blev til Hjem jeg buden, hvis ej Mad til Måltid var nødig, eller to Skinker hang hos min trofaste Ven, når jeg én havde ædt. 68. Ild er det bedste for Menneskers Börn og Solens Skin, når Helsen eg Helbred en Mand kan have og leve uden Last. 69. Ej er man hélt elendig, fordi man Helsen ej har. Somme glædes ved Sönner, somme ved Frænder, somme ved Rigdom. somme ved deres Dåd. 70. Bedre er det at leve end død at ligge; kveger Mand får sig vel Ko. Ild så jeg rase hos den rige Mand, men udenfor Dören var Døden. 71. Halt rider på Hest, énarmet driver Hjord, døv er dygtig i Kamp. Blind har det bedre end den, som er brændt. Et Lig er til liden Nytte. 72. En Sön er bedre, om end sent han fødes, naar Faderens Liv er ledet. Sjælden Bavtastene ved Vejen stå, når ej Frænde dem rejser for Frænde. 73. To ere i én Hær; Tunge er Hoveds Bane; i hver en Kjortel en Hånd jeg venter. 74. Til Nat sig glæder, hvo der har Rejsekost nok. Ustadig er Høstnatten. I fem Dage Været ofte sig vender; end mer i en Måned. 75. Ej véd den som intet véd, at mangen er en andens Abe. Én Mand er rig, en anden fattig, men derfor bör han ej dadles. 76. Ejendom dør, Frænder dø, selv man dør tilsidst. Eftermælet aldrig dør, når det vel er vundet. 77. Ejendom dør, Frænder dø, selv man dør tilsidst. Ét jeg véd, som aldrig dør: Dom over hver en Død 78. Fulde Stalde saa jeg hos Fitjungs Sönner; nu tog de til Tiggerstav. Ejendom er som Öjets Blink, den vankelmodigste Ven.

7 79. Når usnild Mand Ejendom vinder eller Kvindes Kærlighed, da voxer hans Hovmod, men aldrig hans Vid; hans Dårskab dygtig vil trives. 80. Vil ret du ham prøve, så spörg ham om Runer, som Guderne kende, som Guderne gjorde og Taleren tegned; Da tykkes det bedst, om han tier. 81. Ved Kvæld skal Dag du rose, Kone, når hun er brændt, Glavind, når det er prøvet, Mø, når hun er givet, Is, når du er kommet over, Øl, når det er drukket. 82, I Vind skal Ved du hugge, i Vær ro på Sø, i Mörke med Mø tale - mange ere Dagens Öjne. Skib skal bruges til Fart og Skjold til Værn, Klinge til Hug og Mø til at kysse. 83. Ved Ild skal Øl man drikke og på Is skride, købe mager Mær og rusten Klinge, fede Hesten hjemme og Hunden på Gården. 84. Møs Ord skal Mand ej tro, ej heller hvad Kvinden kvæder, thi på hvirvlende Hjul blev deres Hjerter skabte, og Vægelsind bor i deres Bryst. 85. Bragene Bue, brændende Lue, gabende Ulv, galende Krage, gryntene Svin, rodløs Gran, voksende Bølge, boblende Kedel, 86. flyvende Spyd, faldende Bølge, én Nats Is, ringlagt Orm, Bruds Ord i Seng eller brustent Sværd, Björns Leg eller Konges Barn, 87. syg Kalv, selvrådig Træl, Vølves Smiger, nyfældet Val, (klar Himmel, leende Herre, Hundehinken og Hores Gråd,) 88. tidlig såt Ager skal ingen Mand tro, og ej for snart sin Sön. Vær råder for Ager og Vid for Sönnen; tvivlsomt det er med de to. 89. Sin Broders Bane, om på Vej man ham møder, halvbrændt Hus, hurtig Hest - Hest er unyttig når én Fod er brudt - ej være Mand så tryg, at han alt dette tror.

8 90. Så er Kvinders Fred, som at age på Glatis med uskærpet Hest, en munter toåra, der ikke er tæmmet, som i Storm at sejle i rorløst Skib, som når en halt skal fange en Ren på det glatte Fjæld. 91. Nu vil Sandhed jeg kvæde, thi jeg Könnene kender; ustadig er Mand mod Mø. Fagrest vi tale, når falskest vi tænke; sligt dårer de snildes Sind. 92. Fagert skal man mæle og meget byde, når man Kvindes Elskov ønsker, den lyde Møs Skönhed love; den får, som frier. 93. Ingen Mand dadle en anden, fordi Elskov han ønsker. Ynde lokker ofte den vise, men Dåren ændser den ej. 94. Aldrig man dadle som Fejl hos en anden, hvad der hændes så mangen en Mand. Den mægtige Attrå gör ofte til Tåber de snilde blandt Mændenes Sönner. 95. Det véd kun sjælen, som ved Hjertet sidder - Sjæl kender ene til Sindet; ingen Sot er værre for den vise Mand end uden Lyst at leve. 96. Sligt jeg prøved, da i Siv jeg sad og efter min Elskov længtes. Som eget Hjerte var mig den yndige Mø, og dog jeg end ej hende ejer. 97. Billings solklare Mø jeg så i Sengen sove. Eneste Fryd for Fyrste det mig tyktes med den lyse Mø at leve. 98. "Sent mod Aften skal, Odin! Du komme, når med Mø Du vil mæle. Helt ilde det er, når ej ene to vide en sådan Synd." 99. Bort jeg da gik, glad ved min Elskov, opgav den Vellyst, jeg vented. Vist jeg tænkte, at jeg vilde vinde al hendes Elskov og Tro Da atter jeg kom, da vare alle de kække Kæmper vågne; brændende Lys og Fakler de bare; det var mig en vanskelig Vej Årle om Morgenen, da atter jeg var kommen, lå Salfolket i Sövn. da så jeg en Hund, som bunden stod ved den lyse Kvindes Leje.

9 102. Fler end én Mø, når ret du vil forske, er utro mod Elskere. Det jeg lærte, da den listige Mø jeg til Falskhed forførte. Al mulig Spot mig voldte den snilde Mø, og ej jeg vandt hendes Elskov Hjemme skal Mand være glad og munter med sin Gæst og flink i sin Færd, veltalende, meget vidende; om vís han vil være, skal tidt om det gode han tale. En Erketåbe hedder, hvo om intet kan tale. Derpå kender man Dåren Den ældgamle Jætte jeg søgte; nu atter jeg vender tilbage. At tie var til ringe Tarv; mange Ord mælte jeg mig til Gavn i Suttungs Sale Gunlød mig gav paa den gyldne Stol en Drik af den dyre Mjød. Dårlig Lön jeg lod hende have for hendes hulde Hu, for hendes heftige Elskov Rates Mund arbejde måtte og Gruset gnave. Over og under gik Jætternes Veje; vel måtte jeg Livet vove Vel vandt jeg Drikken, og vel jeg den nød; vis finder Vej til alt. Thi er Odrörer nu kommen op til Slægternes Hjem på Jorden Endnu jeg tvivler, om atter jeg var kommen ud af Jætternes Hjem, hvis ej Gunlød jeg nød, den gode Kvinde, hvis Arm mig favned i Elskov Den følgende Dag Rimthurser fore at spörge nyt om den höje i den höjes Hal; om Bølværk de spurgte, om til Guders Bolig han var kommen, eller om Suttung havde ham slåt Sin Ed på Ringen har Odin indfrit. Hvor skal man tro på hans Troskab. Suttung han sveg for den dyre Drik og lod Gunlød græde Tid er det at tale paa Talerstol ved Urds Brønd. Jeg så, og jeg tav, jeg så, og jeg tænkte, jeg lytted til, hvad Mændende mælte. Om Runer jeg hørte dem tale og om Gudernes Rådslagning; ej tav de om Runers Ristning, ej tav de om Runers Råden i den højes Hal. I den højes Hal hørte jeg sige sålunde: 112. Stå ej op om Natten, når ej spejde du skal eller gå ud i et Ærind.

10 113. Ej skal du sove i sejdkyndig Kvindes Favn, ej i hendes Arme hvile Let hun volder, at lidet du agter Thing eller Fyrstes Tale. Ej du glædes ved Mad eller Mænds Gammen og går sorgfuld at sove Aldrig du lokke en andens Hustru til lönlig Leflen Om på Fjæld eller Fjord dig lyster at fare, så sörg for Føde på Farten Aldrig du lade den onde Mand dine Ulykker vide, thi af den onde Mand får du aldrig Tak for din Tiltro Jeg så den onde Kvindes Ord bide Manden tilblods; den falske Tunge voldte hans Fald, og ej var Beskyldningen sand Véd du; om Ven du ejer, som vel du tror, søg da ofte hans Selskab, thi höjt Græs og Ris vil gro på den Vej, som ingen vandrer Lok den gode Mand til Gammenstale; lær vindende Ord, mens du lever Aldrig du bør være först til at bryde Venskab med din Ven. Sorg æder dit Hjerte, når ingen du kan betro dine Tanker Aldrig skal du skifte Ord med tåbelige Tosser, 123. thi af ond Mand kan du aldrig få Gengæld for det gode, men den gode Mand kan dig göre afholdt af alle ved sin Ros Der er Venskabet godt, hvor hver siger al sin Tanke til én. Alt er bedre end utro Venskab; ej er den Ven, som altid taler til Vilje.

11 125. Ej med trende Ord skal du trættes med den slettere Mand; ofte bier den bedre, når den slettere slår Kan Sko du lave og skæfte Spyd, da sörg först for dig selv. Passer Skoen ilde, og er Skaftet skævt, da volder det dig Vånde Når ondt du fornemmer, så tag det for ondt, og giv ej dine Fjender Fred Glæd dig aldrig ved det onde, men glæd dig ved det gode Ej i Kamp du op skal se - let til Svin blive Mændenes Sönner -, at ej Troldom skal tage dit Mod Agter du at tale med god Kvinde om Elskov og få Gammen deraf, da skal du godt love og Løftet holde; ej kedes man ved god Gave Varsom byder jeg dig være, men ej for varsom. Vogt dig mest for Øl og for anden Mands Hustru; vogt dig for det tredje for Tyves Rænker Til Hån og Latter aldrig du have Gæst eller gangende Mand. De, som inde sidde, vide ofte ej, af hvad Kår de ere, som komme Lyder og Dyder bære de dødeliges Sönner blandede i Bryst. Ingen er så god, at han ej har Lyde, eller så ussel, at til intet han duer Ad den gråhærdedes Ord skal du aldrig le; ofte er det godt, som de gamle sige. Ofte kommer af runken Mund kløgtige Ord, om end han hænger med Ham og har rynket Hud og slentrer blandt Slaver Far ej op mod Gæsten; jag ham ej på Dör. Yd de fattige Forsog, og alt godt vil de dig ønske Stærk er den Stang, som svinge skal og åbne Dören for alle: Men und dem en Gave, at ej dine Lemmer alt ondt de skal ønske.

12 137. Hvor Øl du drikker, dér vælg dig Jordsmon, thi Jord virker mod Rus og Ild mod Sot, Eg til Afføring, Ax mod Troldom og Hal mod Hustvist. Mod Harme skal man påkalde Månen; Bider er god mod Bidsot, Runer mod ondt Ønske, og Vang skal drikke Væde Jeg véd, at jeg hang i Vind på Træet hele ni Nætter, Såret af Spyd, skænket til Odin, selv til mig selv, oppe i Træet, hvorom ingen véd, af hvad Rod det sig rejser Ej Brød de mig rakte, ej Horn de mig bød. Nedad jeg spejded og Runer jeg nemmed, råbende jeg nemmed; så faldt jeg ned Ni mægtige Sange lærte jeg af den berömte Sön af Bølthorn, Bestlas Fader, og en Drik jeg nød af den dyre Mjød, som af Odrörer østes Da monne jeg vokse og vorde vís, tage til og trives. Ord førte fra Ord til andre Ord; Dåd førte fra Dåd til anden Dåd Runer vil du finde, tolkende Runer, hel store Stave, som den mægtige Taler tegned, som de hellige Guder gjorde og den ypperste As risted, 143. Odin hos Aser og Dåin hos Alfer, Dvalin hos Dværge, Åsvid hos Jætter; selv risted jeg somme Forstår du at Riste? Forstår du at råde? Forstår du at lære? Forstår du at prøve? Forstår du at bede? Forstår du at blote? Forstår du at sende? Forstår du at øde? 145. Bedre ej at bede end formeget at offre. Altid vil Gave Gengæld. Bedre ej at sende end formeget at øde. Så ristede Thund för Slægternes Tider. Der rejste han sig op, hvorhen han atter kom Jeg kender Sange, som Fyrstens Hustru ej kender og ingen Mands Ætling. Én Hjælp der er; den kan dig hjælpe i Strid og Smerter og alle Sorger Det kan jeg for det andet, som Mændenes Sönner må kende, når de vil leve som Læger.

13 148. Det kan jeg for det tredje, når jeg meget trænger at værge mig mod vrede Fjender; jeg døver de skarpe Sværdes Egge; da bider ej Våben og Rænker Det kan jeg for det fjerde, når man fængsler mine Lemmer med Lænker; da galdrer jeg så, at bort jeg kan gange; da brister Føddernes Bånd, og ej Håndjernet holder Det kan jeg for det femte: ser jeg den fjendtlige Pil i Fylkningen fare, så stödt den ej flyver, at jeg jo den standser, når med mit Syn jeg den sér Det kan jeg for det sjette: den Mand som mig sårer med rødder af den vilde Vækst, og hver en Mand, som vækker min Harm, skal fange mer Men end jeg Det kan jeg for det syvende: ser jeg om Mændene brænde den höje Hal, ej den brænder så vildt, at jeg jo kan bjerge. Så kan jeg trylle med Sang Det kan jeg for det ottende, som for alle er nyttigt at nemme; når Had vokser mellem den vældiges Sönner, kan jeg stille det straks Det kan jeg for det niende, når Nød mig tvinger at bjerge min Båd på Bølge: Vinden jeg lægger da på Vove og stiller det hele Hav Det kan jeg for det tiende, når Troldtöj jeg ser i luften lege: da jeg volder, at de vildsomme fare ud af deres Ham, ud af deres Hu Det kan jeg for det ellevte, når drage jeg skal med Venner til Valen: jeg synger under Skjolde, og stærke de fare uskadte til Kamp, uskadte af Kamp; Altid vende de uskadte Hjem Det kan jeg for det tolvte, når jeg höjt i Træ ser død Mand dingle: sådan jeg rister og tegner Runer, at Manden går hen og mæler med mig Det kan jeg for det trettende, når jeg den unge Dreng med Vand skal væde: ej mon han falde, om i Fylking han kommer; ej segner den Mand for Sværd Det kan jeg for det fjortende, når jeg for Folkets Skare Gudernes Navne skal nævne: jeg véd om alle Aser og Alfer; ej kender den uvise sligt.

14 160. Det kan jeg for det femtende, som Dværgen Thjodrörer gol for Dellings Döre: Kraft gol han for Aser, Held for Alfer og Visdom for den vældige Gud Det kan jeg for det sekstende, når jeg den snilde Møs Hjerte og Elskov vil eje: jeg tryller hvidarmet Kvindes Tanke og vender hele hendes Hu Det kan jeg for det syttende, at sent mig forlader den yndige Ungmø. Længe vil du end, Lodfavne! disse Sange savne; dog være de til Held, om du dem har, til Nytte, om du dem nemmer, til Tarv, om du dem tager Det kan jeg for det attende, som jeg aldrig røber for Mø eller Mands Kone - alt er bedre, når kun én det véd - så sluttes Sangene -, uden for hende ene, som i Arm mig favner eller min Søster er Nu er den höjes Taler sungne i den höjes Hal, til Tarv for Menneskenes Sönner. Hil den, som kvad dem! Hil den, som kan dem! Nyde, hvo nemmed! Hil den, som lytted! 106. Rate er Navnet på Boret, hvormed Odin banede sig Vej ind i Bjerget Odrörer = Kedlen, hvori Suttungs Mjød var (eg: den Sindet bevægede) Under Navnet Bølværk (den ondt anstiftende) havde Odin røvet Suttungs Mjød Det efterfølgende indeholder Odins Råd til den unge Lodfavne I Kampen skal man ej sé op, men frem for sig. At betages af en panisk Skræk kaldte Nordboerne: at blive til Svin Mening: det kan blive vanskeligt at vise fuld Gæstfrihed (åbne sin Dör) for alle Istdtf. L. 4 have nogle Håndskrifter: De blive til Nytte, om du nemmer, gode om de dig gives, til Tarv, om du dem tager, til Held, om du dem har Her sigtes til den mythiske Forestilling om Odin som Verdensånden hængende i Verdenstræet Bølthorns Sön er måske Mime indeholder adskilligt, hvis Forklaring er usikker. I de 4 første Linjer tales der om Runer. De sidste Linjer har man forklaret således: Forstår du at sende? = Offer til Guderne. Forstår du at øde? = at fortære det sendte Offer. Blote = offre Thund = Odin. Den Höje = Odin. 73. Denne utydelige Strophe synes at være revet ud af sin Sammenhæng. Om 74 gælder tildels det samme.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Sangen om Helge, Hjørvards Søn

Sangen om Helge, Hjørvards Søn Hjörvard hed en Konge; han havde fire Koner: den ene hed Alvhild; deres Sön hed Hedin; den anden hed Snærejd; deres Sön hed Humlung; den tredje hed Sinrjod; deres Sön hed Hymling. Kong Hjörvard havde gjort

Læs mere

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: "Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale?"

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale? Nidud hed en konge i Svithjod; han havde to Sönner og én Datter, der hed Bødvild. Der var tre Brödre, Sönner af Finnekongen; den ene hed Slagfinn, den anden Egil, den tredje Vølund. De løb på Skier og

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten er inspireret af folkevisen af samme navn og dens endelige udformning er i følge Inger Sørensens biografi fra 2002, Niels W. Gade, et dansk verdensnavn,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Ebbe Skammelsøn. Ebbe han tjener i konningens gård både for guld og fæ; Peder hans broder lader bygge et skib, han rejser op sejletræ.

Ebbe Skammelsøn. Ebbe han tjener i konningens gård både for guld og fæ; Peder hans broder lader bygge et skib, han rejser op sejletræ. Ebbe Skammelsøn Skammel bor i Ty, både rig og *øvert *kåd; så høviske haver han sønner fem, de to *for s ilde ad. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild. Ebbe han tjener i konningens gård både

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980 Egil Skallagrímsson Sønnetabet ca. 980 1. Tungt og trægt tungen løftes, min sangs vægt sorg nedtynger; Vidurs rov ej venter jeg så snart strømmer af sjælsdybet. 2. Ikkun tungvindt af tankens hus mørk kummer

Læs mere

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Krigeren Bjarke er lige så rolig, som han er tapper. Han vil gøre alt for at beskytte sin konge, Hrolf. Pigen

Læs mere

9. I skibetal hans overmagt de skue, dog uforsagt med ham de binde an, thi mænd som de for tallet aldrig grue, hvor Sigmund kæmper, ingen frygte kan!

9. I skibetal hans overmagt de skue, dog uforsagt med ham de binde an, thi mænd som de for tallet aldrig grue, hvor Sigmund kæmper, ingen frygte kan! Sigmunds vísa Blandt hedenolds blandt Nordens gjæve helte og Sigmund var, den ædle Færømand. :/: Af alle dem, som spændte sværd i bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt et tog hans navn

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham.

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det største af alt er kærlighed. Det er vigtigere end

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel.

Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel. Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel. Bag hende var der en hær af krigere. De havde ventet her hele natten.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 4

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 4 1. Ve mig! ja, det langsomt gaar, Tungen nu at røre; frem for Lyset ej formaar mødig Sjæl at føre Vidrers Rov; o, den er trang, tung den Vej at træde, naar en Sjæl skal avle Sang, som har tabt sin Glæde.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600)

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607) var en dansk præst med lang tilknytning til Viborg, der i middelalderen og århundrederne efter var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. søndag i advent 2014, Helligsø og Hurup Lukas 21, 25-36 Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN I går var vejret næsten yndigt. I dag er det rigtig træls. For

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen.

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen. Side 1 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen Side 2 Personer: Kongen Prinsesse Sila Georg Side 3 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen 1 Dragen kommer 4 2 Fåret 6 3 Mørke skyer 8

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små Solstrålens sangbog sangbog - Sange for de helt små Lille Peter Edderkop Lille Peter edderkop kravlede op ad muren, så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop, lille Peter

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere